Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus"

Transkriptio

1 SATSHP VSSHP Perusterveyden huollon yksikkö Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2014 Aika: klo Paikka: Videoneuvottelu TYKS rakennus 11, 4. krs nh Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston nh Osallistujat läsnä /poissa : Satakunta: Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus Ulla Pelto-Piri vs johtava hoitaja Keski-Satakunnan thky varalla Tarja Horn hoitotyön johtaja Huittisten sosiaali- ja terveyspalvelut Paula Asikainen hallintoylihoitaja SATSHP varalla Katriina Hakanen toimialueylihoitaja SATSHP Olli Wanne johtajaylilääkäri SATSHP varalla Jukka Korpela toimialuejohtaja SATSHP Varsinais-Suomi: Katariina Korkeila tulosaluejohtaja, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala varalla Jaana Piispanen ylihoitaja Turun Hyvinvointitoimiala Susanna Laivoranta-Nyman johtava ylilääkäri Perusturvakuntayhtymä Akseli varalla Pirjo Parviainen vs hallintoylihoitaja Salon Sosiaali- ja terveystoimi Eija-Liisa Vikström johtava hoitaja varalla Marita Marttila johtava hoitaja Pöytyän kansanterveystyön ky Loimaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Päivi Nygren hallintoylihoitaja VSSHP varalla Heljä Lundgren-Laine ylihoitaja VSSHP Samuli Saarni johtajaylilääkäri VSSHP varalla Timo Ali-Melkkilä, johtaja VSSHP Läsnäolo- ja puheoikeus: Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja SATSHP Olli-Pekka Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja VSSHP Pirjo Immonen-Räihä perusterveydenhuollon yksikön johtaja varalla Ritva Kosklin ylihoitaja 1

2 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Todettiin läsnäolijat. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Terhi Holmström ja Jaana Piispanen. 3 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialista. 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Merkittiin tiedoksi. 5 TALOUSKERTOMUKSEN TARKENTAMINEN Liite 1 Perusterveydenhuollon yksikkö on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteinen yksikkö. Yksikön tärkeä työ on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lähentäjänä yhteisten potilaiden ja väestön hyväksi. Varsinais-Suomessa tulee pyrkiä ponnekkaasti saamaan Varsinais-Suomen kuntien terveyskeskuksien kanssa samanlaiset sopimukset kuin Satakunnassa ja Pohjanmaalla, ja muualla Suomessa. Päätettiin kustannusten jakamisesta 2/3 VSSHP:n ja 1/3 SATSHP:n osalta liitteen 1 mukaan seuraavasti. Yhteisen perusterveydenhuollon yksikön perustamisen sopimuksen mukaisesti jaetaan kustannukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueelle kohdistuvien työtehtävien perusteella seuraavien vakanssien hoitajien osalta: perusterveydenhuollon yksikön johtaja, perusterveydenhuollon yksikön ylihoitaja, järjestelmäasiantuntijan työnpanos 50 % Medbit Oy:ltä, toimistosihteerin työpanos 50 %, Turun yliopiston yleislääketieteen professorin ylilääkärin sivuvirka (30 %=12 h/viikko), yleislääketieteen kliinisen opettajan erikoislääkärin sivuvirka (30 % = 12 h/viikko), yleislääketieteen kliinisen opettajan erikoislääkäri (7,5 % = 3 h/viikko), Turun yliopiston terveydenhuollon professorin ylihammaslääkärin sivuvirka (15 % = 6 h/viikko). Lisäksi molempiin alueisiin 2

3 kohdentuvat määräaikaiset työpanokset kuten Varsinais-Suomen ja Satakunnan täydennyskoulutus- ja toimipaikkakoulutusta koskeva selvitys, jossa vuonna 2013 selvitystä olivat tekemässä määräaikaisesti 50 % työpanoksella Turun yliopiston yleislääketieteen opetushoitaja ja 20 % työpanoksella Kaarinan terveyskeskuslääkäri. 6 PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN LIITTÄMINEN KEHITTÄMISPALVELUT - YKSIKKÖÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus päätti sairaanhoitopiirin johtajan Olli-Pekka Lehtosen esityksestä, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hallintokeskuksen organisaatiota uudistetaan siten, että Hallintokeskuksen perusterveydenhuollon yksiköstä, sairaanhoidon johdon tukipalveluiden toimistosta, ja osin hoitotyön toimistosta sekä tietohallintoylilääkäristä muodostetaan Kehittämispalvelut yksikkö. Merkittiin tiedoksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen päätös. Kehittämispalvelut yksikön muodostaminen ei ole ollut perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän käsittelyssä ennen päätöksentekoon viemistä. 7 TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perusterveydenhuollolle perusterveydenhuollon yksikkö on tärkeä. Satakunnan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja ja johtajaylilääkäri ottavat asian esille seuraavassa VARSAT-neuvottelukunnassa. Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä jatkaa toimintaansa perusterveydenhuollon yksikköä koskevien sopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelmaa nykyiselle perusterveydenhuollon yksikölle erikseen ei ole tehty, koska suunnitelma tehdään osana muodostettavaa Kehittämispalvelut -palveluyksikköä. Seuraavassa kokouksessa esitellään perusterveydenhuollon yksikön talousarvio vuodelle Jatkossa pitää pystyä erittelemään selkeästi kustannukset. 8 SATAKUNNAN JA POHJANMAAN TERVEYSKESKUKSISSA TAPAHTUVA LÄÄKÄREIDEN JATKOKOULUTUS Satakunnan kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta Satakunnan terveyskeskuksissa tapahtuvan lääkäreiden aluekouluttajina toimivat yleislääketieteen erikoislääkärit Katriina Lähteenmäki 40 % ja 3

4 Hannu Nordqvist 40 %, lisäksi Merja Ellilä 20 %. Merja Ellilän palkka aluekouluttajana ei tule Satakunnan kuntien terveyskeskusten evosopimusten pohjalta, vaan erikoislääkärin sivuviran pohjalta. Merja Ellilän, kuten muidenkin aluekouluttajien, matkat korvataan Satakunnan kuntien terveyskeskusten evo-sopimusten pohjalta. Pohjanmaan kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta yleislääketieteen erikoislääkäri Tanja Eriksson aloittaa työnsä syksyllä 20 %. Merkittiin tiedoksi 9 HOITO- JA KUNTOUTUSKETJUJEN KEHITTÄMINEN, SOVITUT MENETTELYTAVAT - PROSESSI Sovitut menettelytavat prosessin laatiminen on tarpeen selkeästi rajattujen menettelytapojen sopimiseksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä, kun halutaan sopia työnjaosta. Hoito- ja kuntoutusketjujen julkaisupohjaehdotukset esitellään Turun Lääketiedepäivillä Marraskuussa. Yleisöllä on mahdollisuus äänestää mieluisintaan mallia. Potilasjärjestöiltä kysytään asiakkaan näkemystä mieluisimmasta mallista. Sovitut menettelytavat prosessi on esitelty Tyksin ylihoitajien kokouksessa, ja menossa esiteltäväksi Tyksin ylilääkärikokoukseen. Hoitotyön osalta on paljon yhtenäistettävää, esimerkiksi haavan hoito ja kivun hoito. Päätettiin Sovittujen menettelytapojen prosessista tiedottamisesta. Sovitut menettelytavat esitellään Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajien, VSSHP:n ylihoitajien, suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden verkostotapaamisessa. Satakunnan osalta palataan asiaan, kun saadaan Varsinais- Suomesta kokemuksia. 10 SATAKUNNAN JA VARSINAIS-SUOMEN ALUEEN TERVEYSKESKUKSIEN TÄYDENNYS- KOULUTUSKYSELY Liite 2 Satakunnan ja Varsinais-Suomen terveyskeskuksille on tehty kysely toimipaikoilla tapahtuvasta täydennyskoulutuksesta. Lopulliset tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta. Alustavien tulosten mukaan toimipaikoilla tapahtuva täydennyskoulutus on järjestetty monin erilaisin mallein. Kysely antaa pohjaa luoda yhtenäisen mallin perusterveydenhuollon täydennyskoulutuksen tukemiseksi. 4

5 Lopullinen raportti valmistuu marraskuussa Merkitään tiedoksi. Koulutusten synkronointi Tyksin ervan alueella nähtiin tärkeäksi. Jatkossa pitäisi miettiä täydennyskoulutuksen kokonaisuutta. 11 PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEN HELMET Liite 3 Perusterveydenhuollossa tehdään paljon todella hyvää työtä. Monista kehittämishankkeista on tehty arviota taloudellisesta vaikutuksesta ja vaikutuksesta asiakkaiden kokemukseen. Näiden raportoimiseksi perusterveydenhuollon yksikkö on aloittanut keräämään terveyskeskuksista helmiä. Helmien pohjalta järjestetään seminaareja hyvien toimintamallien levittämiseksi. Ensimmäinen seminaari tehdään Kaste hankkeen kanssa yhteistyönä tammikuussa. Seuraava seminaari on suunniteltu pidettäväksi toukokuussa. Käsitellään myöhemmin. 12 TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖTARPEEN ENNAKOINTI Erikoislääkäreiden henkilöstötarpeen ennakointia koskeva selvitys on tehty aikaisemmin lukuun ottamatta geriatreja, terveyskeskuslääkäreitä ja työterveyslääkäreitä Terveydenhuollon hoitohenkilöstötarpeen ennakointia koskeva raportti valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Merkitään tiedoksi hoitohenkilöstötarpeen ennakoinnin tilanne. Päätettiin, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen käynnistää selvitystä geriatreista, terveyskeskuslääkäreistä eikä työterveyslääkäreistä. Palataan myöhemmin. 13 ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tulee pohjautua väestön terveysseurantatietoihin. Kunnat ovat velvoitetut tekemään hyvinvointikertomuksen. Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteisen hyvinvointikertomuksen rakentamiseksi on AVI vetoisesti iso työryhmä ja lisäksi työrukkanen, joissa käydään parhaillaan läpi indikaattoreita. Käytiin lähetekeskustelu alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimiseksi. 5

6 Kunnat tekevät hyvinvointikertomuksen. Alueellista hyvinvointikertomusta ei tarvita erikseen malliksi kunnille, sillä nykyinen sähköinen hyvinvointikertomusjärjestelmä mahdollistaa vertailun. Hyvinvointikertomusten laatimisessa on ongelmana indikaattorien hankaluus. Indikaattoreita pitäisi voida poimia kuntakohtaisesti. Indikaattoreiden pitäisi olla luotettavia ja antaa tietoa palvelujen ennakointia varten erilaisista väestöön ja sairauksiin liittyvistä ennusteista. Tietoja pitäisi voida poimia kuntakohtaisesti. Tärkein sarka on tietojen kerääminen kunnille, kun kunnat joutuvat tekemään. Merkittiin tiedoksi. PETEn ei tule panostaa alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen, mutta pitää osallistua keskusteluun. 14 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMESSA JA HYVIN- VOINTISUUNNITELMA SATAKUNNASSA Varsinais-Suomen terveydenhuollon pysyvässä asiantuntijatyöryhmässä on käsitelty erilaisia selvityksiä järjestelmäsuunnitelmassa sovittujen kehittämisen keihäänkärkien tai mm. sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluissa esiin nostetuista tarpeista. Satakunnan hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmän kokous pidetään kahden vuoden tauon jälkeen Porissa. 15 MUUT ASIAT 16 SEURAAVA KOKOUS Keskusteltiin Satakunnan tarpeista tämän kaltaisiin selvityksiin. JYL Olli Wanne ja HYH Paula Asikainen sopivat menettelystä. Mahdollisesti viedään Tyksin ervan virkamiestyöryhmään. Muita asioita ei ollut Seuraava kokous pidetään klo KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pirjo Immonen-Räihä kokouksen sihteeri pth yksikön johtaja Terhi Holmström pöytäkirjantarkastaja Euran tk johtava lääkäri SAT tk joht lääkäreiden pj Jaana Piispanen pöytäkirjantarkastaja Turun hyvinvointitoimiala tk ylihoitaja 6

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 24.8.2011 78 Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot