Ubikosta Tukemoon koulun tilojen kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ubikosta Tukemoon koulun tilojen kehittäminen"

Transkriptio

1

2 Ubikosta Tukemoon koulun tilojen kehittäminen Helsinki KM, TaM Projek1päällikkö (MOM- hanke - Oppimaisema 2.0) Oppimaisematutkija Lead Ambassador (Future Classroom Lab; EUN) Oulun yliopisto

3 Muuttuva oppimaisema- hanke (hankesuunnitelmasta) Oulu

4 Muuttuva oppimaisema- hanke (hankesuunnitelmasta) Oulu

5 Muuttuva oppimaisema- hanke (hankesuunnitelmasta) Oulu

6 Muuttuva oppimaisema- hanke (hankesuunnitelmasta) Oulu

7 Muuttuva oppimaisema- hanke Koordinoitavat hankkeet 1. Ekopaku - kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla (Lah1) 2. Pientä suuressa henkilökohtaiset ja pienyhteisölliset oppimisympäristöt suuressa lukiossa (Jyväskylä) 3. Plaza - uudenmuotoinen oppimisympäristö (Jyväskylä) 4. Tilat, kalusteet ja teknologia koulun toimintakulsuurin rikastusajana (Kaarina) 5. Tukemo - joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana (Oulu) 6. Tulevaisuuden oppimisympäristö oppimisen tukena Sylvään koululla (Sastamala) 7. Ubiko- koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena Alana (Oulu) Ubiko Tukemo

8 Muuttuva oppimaisema- hanke MOM- koulun suunnitteluprosessitutkimus 1. Järvenpään lukio 2. Kauhajoen koulukeskus 3. Latokartanon peruskoulu 4. Lopen yläkoulu ja lukio 5. MarW Ah1saaren koulu 6. Metsokankaan koulu 7. Ritaharjun monitoimitalo

9 tiloista ja oppimisesta

10

11 UBIKO akronyymi on yhdistelmä sanoista ubiikki ja koulu. Ubiikki tarkoisaa kaikkialla läsnä olevaa, musa siitä huolimasa huomaamasomas1 ympäristöönsä sulautuvaa. UBIKO viisaa visioon tulevaisuuden koulusta oppimisympäristönä, jossa erilaiset oppimista tukevat paikat, 1lat, yhteisöt, tekniset ratkaisut, välineet ja toimintatavat sulautuvat itseään korostamasa toisiinsa. Toisaalta UBIKO viisaa sellaiseen mentaaliseen atmosfääriin ja 1lalliseen viritykseen, joka innostaa ja ak1voi lasta oppimaan.

12 Supporting or limiting? all spaces have their own character 2011 public zone ½ private zone

13

14

15 public zone ½ public zone ½ private zone private zone

16 new construction private half- private half- public public

17 new construction private half- private half- public public

18 new construction private half- private half- public public

19 new construction

20 Perfect place for co- operaaon Big ½ public zone is a natural and crea1ve place for teacher teams. ½ public zone helps teachers.

21 Perfect place for blended learning Face to face Rota1on Flex Labs Self- Blend Online Different zones give opportuni1es to work in different places Work in pairs, larger groups or alone

22 Perfect place for blended learning Face to face Rota1on Flex Labs Self- Blend Online Different zones give opportuni1es to work in different places Work in pairs, larger groups or alone

23 Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana Opetushallitus Martela Oy Suomen yliopistokiinteistöt Oy Oulun yliopiston 1lapalvelut KanWa2 Samsung

24 Luokat 224 ja 226 on jaesu 90- luvulla yhdestä luokka1lasta kahdeksi hyvin kapeaksi ja ahtaaksi opetus1laksi Luokka 228 on suurempi.

25 Tarvekartoitus ja skenaariotyöpaja: MILLAISIA TOIMINTOJA TILAAN TARVITAAN? tuki oppilaan luo, luonnolliseksi osaksi kouluarkea MONIPAIKKAISUUS TIIMIOPETTAJUU ryhmäysäminen MITÄ TILASSA HALUTAAN TEHDÄ? eriysäminen YHTEISOPETTAJUUS SAMANAIKAISOPETUS Suurryhmäopetus/pienryhmäopetus MUUNNELTAVUUS

26 MUUTOSALUE lk m2 lk ,5m2 lk ,4m2 NeuvoSeluhuone 23,4m2 Aula n. 40m2 TOIMIJAT TILASSA: 2 luokkaa kerrallaan (n.40 oppilasta) 2 aineenopesajaa Kouluavustaja ErityisopeSaja OpetusharjoiSelijat BUDJETTI OPH 68000

27 TÄRKEÄÄ Ikkunalliset ovet ja vierusikkunat (+kaih1met) Seinien maalaus ja akustoiva, allergiaystävällinen maso Aula: Käytävää jakava lasiseinä PienoisnäySämö ja 226: Väliseinän purku

28

29

30

31 Millä tavalla Tukemon 1la- ja kalusteratkaisut ovat vaikusaneet seuraaviin asioihin: Akus1ikka ja äänimaailma Ryhmän hallinta Tilan viihtyisyys OpeSajajohtoinen opetus Tilan muunneltavuus Toiminnallinen oppiminen

32 Millä tavalla Tukemon 1la- ja kalusteratkaisut ovat vaikusaneet seuraaviin asioihin: Oppilaiden joustava ryhmisely Monipaikkainen oppiminen YhteisopeSajuus Opetuksen eriysäminen OpetusharjoiSelun ohjaaminen Oppilaan tukeminen Kokonaisuus: oppitunnin pitäminen ja opesaminen

33 Mikä Tukemossa on parasta? Opetus'lanteesta tulee rennompi, sopii erityisen hyvin ryhmä- ja projek'töihin. Oppilaat omatoimises' innostuvat tekemään asioita jopa ohi opetuksen... ;) Ympäristö on mielly/ävä ja se tekee tunnista rauhallisemman. Pienryhmät ja moninainen 'la antaa mahdollisuuden rauhalliseen ja 'iviiseen ryhmätyöhön. Pienryhmät ja oman opiskelupaikan muokkaaminen rauhoi/aa ja mo2voi rauha?omia oppilaita. Työskentelyn rytmi/äminen ryhmiä ja paikkoja vaihtamalla. Löytyy rauhaisia 'loja esimerkiksi opetusvideoiden katseluun. Normaalissa luokissa tämä häiritsee muita eri työvaiheessa olevia oppilaita. Aula'la on mainio - olen tykännyt käy?ää sitä. Minusta hyvä 'la, jossa ope/ajan luovuus laitetaan tes'in. Opetustakin tulee hieman kehi?ää, jo?a 'lat tulee hyötykäy?öön

34 Mahdollistava vai estävä? Mitä on tarkoitus tehdä?

35 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

36 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

37 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

38 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

39 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

40 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

41 Mahdollistava vai estävä? Tom Dyckhoff Rakennusten salasu elämä (The Secret Life of Buildings), Britannia 2011

42 vyöhykkeet PTTEP Headquarters / Hassell Pupa. Liam Hopkins Sikaritehdas n (Ybor City). Tampa- Hillsborough Countyn kirjaston kokoelmat Unilever Office, Camenzind Evolution

43 vyöhykkeet vyöhykkeet

44 Mot lärlandskapstänkande i lärmiljöerna Classroom Learning Landscape Pedagogy Pedagogy Curriculum Structure Curriculum Technology Ubique Classroom 60% for learning Learning Landscape

45 vyöhykkeet Avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke Intensiivisen yhteistyön vyöhyke Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhyke Intensiivisen yksilötyön vyöhyke

46 vyöhykkeet + + interact inves1gate develop create present exchange Future Classroom Lab (EUN)

47 oppimaisema 2.0

48 oppimaisema 2.0

49 oppimaisema 2.0

50

51

52

53 Oppimaisema.fi on foorumi omien projek1en esiselyyn sekä toisiin innova1ivisiin projekteihin tutustumiseen Julkisesta foorumista kuka tahansa voi etsiä virikkeitä omaan kehisämistoimintaansa. Yhteisöt sekä yksisäiset henkilöt saavat tukea projekatyöhön. TarkoiteSu kehisämistyön tehostamiseen, dokumentoinain ja hallintaan. Oppimaisema.fi sisältää runsaas1 automaaikkaa: tunnusten hallinta, ryhmien hallinta, verkosuminen, blogien ja wikien luominen, RSS- syöseet, videoiden konvergoin1, täydennyskoulutuspalvelut, projek1korwen, uu1skirjeiden 1laus, ar1kkeli1laukset, html5 tuki jne.

54 Palaute?a keväältä 2014.

55 Palvelu on hyvä ja tarpeellinen esim Norssien TUTKOKE- projekteihin lii?yen. Samoin uudenlainen pedagogiikka (esim. opetusmenetelmät uudenlaisella teknologialla) on hyvä tuoda esiin monipuolisin menetelmin (videot, äänet jne.) Näissä molemmissa on tärkeää, e?ä tuotokset tagitetään niin, e?ä avainsanahaulla pääsee oleellisiin tuloksiin materiaalin kasvaessa.

56 Olen hakenut sieltä kirjallisuusvinkkejä, tutkinut muiden projek'kor?eja (ja muokannut niistä sopivia kokonaisuuksia omaan kouluun) ja hakenut 'etoa koulutuksista.

57 Kyllä. Kasvatusalan asiantun'joiden pedagoginen aja?elutapa näkyy - se on seikka jota kasvatus'eteilijänä ja ope?ajana arvostan. Kun 'etää, mistä 'eto löytyy, on helppo lähteä etsimään ja käy?ämään. Ilman erään blogin vinkkiä koulultamme olisi jäänyt apuraha hakema?a!

58 - projek1n perus1edot - blogin pitäminen ( prosessin kuvaus) - dokumentoin1 valokuvin / videoin - wikityöskentely/ tutkimus - ar1kkeli - > hyvät käytänteet / asiantun1jarekisterikorw

59

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Koko koulun lähestymistapa teknologialla tuettuun muutokseen

Koko koulun lähestymistapa teknologialla tuettuun muutokseen Koko koulun lähestymistapa teknologialla tuettuun muutokseen Tiivistelmä Living Schools Lab -hankkeen tuloksista Syyskuu 2014 Co-funded by the 7th Framework Programme of the European Union Toimittajat:

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot