145 FI LOIMAA T F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "145 FI LOIMAA T F."

Transkriptio

1 DINO 260XT KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI LOIMAA T F

2 2

3 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

4 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6 TEKNISET TIEDOT...7 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...8 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS...10 TYÖPAIKKATARKASTUS...11 TURVALAITTEIDEN TOIMINTA...13 HALLINTALAITTEET...15 HALLINTALAITTEET ALAVAUNUSSA...15 HALLINTALAITTEET TYÖKORISSA...17 TOIMENPITEET NOSTIMEN VAKAVUUDEN VAARANTUESSA...18 KÄYTTÖÖNOTTO...19 ALAHALLINNASTA AJO...23 TYÖKORISTA AJO...25 VARALASKUJÄRJESTELMÄ...29 AJOLAITTEISTO...30 ERITYISOHJEITA TALVIKÄYTTÖÖN...31 TOIMENPIDEOHJEET TYÖPÄIVÄN PÄÄTYTTYÄ...32 KULJETUSKUNTOON SAATTAMINEN...33 KYTKENTÄ VETOAUTOON...34 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET...35 YLEISIÄ HUOLTOTYÖOHJEITA...35 OHJEET HUOLLOILLE JA TARKASTUKSILLE...36 PYÖRÄN JARRUT JA LAAKERIT...37 VOITELUKAAVIO...40 LUKKO- JA KUORMANLASKUVENTTIILIT...43 TYÖTASON VAKAUTUSLAITTEISTO...44 MÄÄRÄAIKAISHUOLTO...45 MÄÄRÄAIKAISHUOLTO-OHJELMA...45 ULOTTUVUUSALUEEN RAJAN TARKISTUS...51 YLIKUORMITUSRAJAN TARKISTUS...52 ULOTTUVUUSALUEEN JA YLIKUORMITUSSUOJAN SÄÄTÖ...53 TARKASTUSOHJEET...57 ENSIMMÄINEN TARKASTUS...57 PÄIVITTÄINEN ELI KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS...58 KUUKAUSI- ELI KUNNOSSAPITOTARKASTUS

5 VUOSI- ELI MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS...60 ERIKOISTARKASTUS...63 KOEKUORMITUSOHJE MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEEN...64 VIANETSINTÄOHJEITA...65 VIKA...65 SÄHKÖKOMPONENTTIEN TOIMINTA...71 PÄÄKESKUS (LCB), RELEET...71 PÄÄKESKUS (LCB), KYTKIMET...73 OHJAUSKESKUS (UCB), RELEET...74 OHJAUSKESKUS (UCB), KYTKIMET...74 RAJAKYTKIMET...75 AJOLAITEOHJAUSKOTELO (DCB)...76 AJOLAITEOHJAUKSEN KAUKOSÄÄDINKOTELO...76 TUKIJALKAOHJAUSKOTELO (OCB)...76 MUITA MERKINTÖJÄ...77 LIIKENOPEUKSIEN SÄÄTÖARVOT...79 SÄHKÖKOMPONENTIT...81 SÄHKÖKAAVIO > HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT HYDRAULIIKKAKAAVIO, PUOMISTO

6 ULOTTUVUUSKAAVIO 6

7 TEKNISET TIEDOT Max. työskentelykorkeus Max. lavakorkeus Max. sivu-ulottuma Puomiston pyöritys 26,0 m 24,0 m 11,7 m rajoittamaton Työkorin kääntö 90 Kääntöalue Tuentaleveys Kuljetusleveys Kuljetuspituus Kuljetuskorkeus Paino Suurin sallittu korikuorma Suurin sallittu henkilöluku ja lisäkuorma Suurin sallittu henkilöiden aiheuttama sivukuormitus katso ulottuvuuskaavio 4,40 m 2,04 m 8,25 m 2,33 m 3450 kg 215 kg 2 henkeä + 55 kg 400 N Suurin sallittu alustan kallistuma ±0,3 Suurin sallittu tuulen nopeus käytön aikana 12,5 m/s Alin sallittu käyttölämpötila - 20 C Tukijalkojen suurin mahdollinen tukivoima Lavakoko N 0,7 x 1,3 m Mäennousukyky 25 % Käyttövoima: - verkkovirta 230V/ 50Hz/ 16A - polttomoottori 9,6 kw (13 hv)/ 3600 r/min Pistorasiat korissa 230V/ 50Hz/ 10A 7

8 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Tutustu laitteen käyttöohjeisiin ennen käyttöä! Säilytä tämä käyttöohjekirja nostimessa sille varatussa paikassa. Huolehdi myös siitä, että laitteen käyttäjät tutustuvat näihin ohjeisiin. Opasta uusia käyttäjiä ja noudata tarkoin kaikkia valmistajan antamia ohjeita. Tee itsellesi selväksi kaikki turvallisuuteen liittyvät ohjeet. Käytä pyöräkiiloja aina irrottaessasi nostimen auton perästä. Laitetta saa käyttää vain tehtävään koulutettu ja laitteen hyvin tunteva kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö. Työkorissa saa olla enintään kaksi (2) henkilöä ja enintään viidenkymmenenviiden (55) kg:n lisäkuorma, mutta kuitenkin enintään kahdensadanviidentoista (215) kg:n kokonaiskuorma. Työkoria saa käyttää ainoastaan alavaunun ollessa hyvin tuettuna ja pyörien ollessa irti maasta. Alavaunun tuennassa on huomioitava alustan kantavuus ja kaltevuus. Pehmeällä alustalla on käytettävä riittävän suuria ja tukevia lisälevyjä tukijalkojen alla. Lisätuen valinnassa on huomioitava, että metallinen tukijalka ei saa luistaa sen pinnalla. Laitetta saa siirtää vain kuljetusasennossa, jolloin korissa ei saa olla kuormaa tai henkilöitä. Käytön yhteydessä on huomioitava ilmastolliset tekijät, kuten tuuli, näkyvyys, sade, jottei niistä aiheudu vaaraa nostotyön turvalliselle suorittamiselle. Nostimen käyttö on kielletty, kun - lämpötila laskee alle -20 C:n tai - tuulen nopeus ylittää 12,5 m/s 8

9 Tikkaiden, korokkeiden ja muiden telineiden käyttö työkorissa on kielletty. Työkorista ei saa heittää esineitä. Nostinta ei saa käyttää eri tasojen tai kerrosten välisen tavaran tai henkilöiden kuljetukseen. Turvalaitetta ei saa tehdä toimintakyvyttömiksi. Tarkastettava ennen työkorin laskemista, että alusta on vapaa. Älä laske työkoria maahan tai kiinni mihinkään rakenteisiin, ettei kori vahingoittuisi. Työskenneltäessä vilkkaasti liikennöidyllä alueella on nostimen työalue selvästi merkittävä joko merkkivaloilla tai aitaamalla. Muista myös tieliikennelain vaatimukset. Varo työskentelyalueella olevia jännitteellisiä ilmajohtoja - muista vähimmäisetäisyydet: Jännite Vähimmäisetäisyys Vähimmäisetäisyys sivulla (m) alapuolella (m) V riippukierrejohto 0,5 0, V avojohto kv kv kv kv 5 5 Nostin on pidettävä puhtaana käyttöturvallisuutta vaarantavasta ja rakenteiden tarkastusta vaikeuttavasta epäpuhtaudesta. Laite on huollettava ja tarkastettava säännöllisesti. Huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa vain henkilö, jolla on riittävä ammattitaito ja joka on perehtynyt nostimen huolto- ja korjausohjeisiin. Viallisen nostimen käyttö on ehdottomasti kielletty. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan suostumusta. 9

10 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS Laitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus ja siihen liittyvä koeajo yhden vuoden välein (VNp 856/98 63 ). Laitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus ja koekäyttö neljän vuoden välein (VNp 856/98 63 ). Laitteelle on tehtävä määräaikaistarkastuksen yhteydessä ainetta rikkomaton tarkastus/ tarkastus purettuna yleensä kymmenen (10) vuoden välein alkaen nostimen käyttöönottopäivästä (VNp 856/98 65 ja 83 ). Lisäksi laite on tarkastettava tarpeellisessa laajuudessa poikkeuksellisen tilanteen jälkeen (VNp 856/98 78 ). Tarkastukset saa suorittaa nostimen toimintaan, käyttöön ja rakenteeseen perehtynyt pätevyytensä osoittanut asiantuntijayhteisö (VNp 856/98 68 ) tai pätevyytensä osoittanut asiantuntija (VNp 856/98 68 ). Tehdyistä tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa. Nostimen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjat on säilytettävä nostimen mukana tai sen välittömässä läheisyydessä vähintään viisi vuotta (VNp 856/98 72 ). Määräaikaistarkastus on laitteelle tehtävä niin kauan kuin se on käytössä. Tarkastus on tehtävä kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä kalenterikuukaudesta, jonka aikana ensimmäinen tarkastus tai edellinen määräaikaistarkastus on tapahtunut. Erityisen rasittavissa ja vaikeissa olosuhteissa on määräaikaistarkastus suoritettava lyhyemmin väliajoin. Määräaikaistarkastus tehdään nostolaitteiden rakenteen ja siihen liittyvien turvallisuus- ja käyttölaitteiden yleisen kunnon selvittämiseksi, kiinnittäen erityistä huomiota turvallisuuden kannalta merkittäviin muutoksiin. Määräaikaistarkastuksessa on myös selvitettävä, missä määrin edellisen tarkastuksen jälkeen annetut ohjeet tai käytössä saadut kokemukset antavat aihetta ryhtyä toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi. Katso tarkemmat ohjeet määräaikaistarkastuksen ja -huoltojen suorittamisesta osasta "huolto- ja kunnossapito-ohjeet". 10

11 TYÖPAIKKATARKASTUS 1. Yleistä - Soveltuuko nostin aiottuun työhön? - Ovatko nostimen suoritusarvot riittävät? (ulottuvuus, kuormitus, yms.) - Onko nostimen sijoituspaikka turvallinen? - Onko työpaikan valaistus riittävä? 2. Asiapaperit - Onko käyttö- ja huolto-ohjeet mukana kyseiselle nostimelle? (Valmistajaohjeet) - Onko ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot tehty ja onko turvallisuutta vaarantavat puutteet merkitty korjatuiksi? (Tarkastuspöytäkirjat) 3. Rakenne (Silmämääräinen tarkastus ja toimintakoe) - Nostimen yleiskunto - Hallintalaitteiden toimivuus ja suojaus - Hätäpysäytys, äänimerkki ja rajakytkimet - Sähkölaitteet ja -johdot - Öljyvuodot - Kuormamerkinnät ja kilvet 4. Kuljettaja - Onko nostimen kuljettajalla riittävä ikä? - Onko tarvittava käyttöopastus annettu? 5. Erityisasiat työpaikalla - Onko työpaikkaan tai työhön liittyviä asioita, joille on annettu lisämääräyksiä? 11

12 12

13 TURVALAITTEIDEN TOIMINTA 1. Tukijalat (Kuva A) Turvarajakytkin RK3 estää tukijalkojen ja ajolaitteen käytön, kun puomi on nostettu ylös seisontatuelta. Kytkin sijaitsee puomin seisontatuella vetoaisassa. 2. Puomiston nosto (Kuva B) Nostimen kaikkien tukijalkojen on oltava tuenta-asennossa ennen puomiston nostoa. Varmista, että pyörät ovat irti maasta. Turvarajakytkimet RK11, RK12, RK13 ja RK14 sijaitsevat tukijaloissa. 3. Ulottuvuusalue ja ylikuormitussuoja (Kuvat A ja C) Turvarajakytkimet estävät nostimen ylikuormittamisen. Kun saavutetaan tietty ulottuvuus, ulottuvuusraja RK4 katkaisee liikkeet teleskooppi ulos ja puomi alas. Ylikuormitusraja RK5 on varalla, jos RK4 ei jostain syystä toimi. Vihreä valo palaa työkorin ohjauskeskuksessa, kun ollaan ulottuvuusalueella. Punainen valo syttyy, kun RK4 katkaisee liikkeen. Punaisen valon palaessa nostinta voidaan ajaa siihen suuntaan, missä pysytellään ulottuvuusalueella. Ylikuormitusraja RK5 varmistaa RK4:n toiminnan kytkemällä samalla työkorin summerin toimimaan. 4. Hätä-seis -painike pysäyttää liikkeet välittömästi sekä sammuttaa voimayksikön. Hätä-seis -painike on nostettava ylös ennen voimayksikön käynnistämistä (sivut 14 ja 16, painikkeet 3 ja 22). Varmista turvalaitteiden toiminta - älä lukitse avaimella alaohjauskeskuksen suojakantta käytön aikana. 13

14 B 4A L 28 28R

15 HALLINTALAITTEET HALLINTALAITTEET ALAVAUNUSSA 1. Valintakytkin 0 -virta pois 1 -tukijalkapiiri ja hydraulinen siirtoajo 2 -puomiston ohjaus korista 3 -puomiston ohjaus alhaalta 2. Käynnistinpainike 3. Hätäpysäytys - pysäytys painamalla - vapautus nostamalla 4A. Tukijalkarajakatkaisimien keltainen merkkivalo 4B. Turvalaitteen (RK4) punainen merkkivalo 5. Varalaskujärjestelmän käynnistinpainike 6. Siirtoajolaitteen vetorullien kytkentä renkaaseen (ja pois) 7. Käännön hallintavipu 8. Puomiston hallintavipu 9. Teleskoopin hallintavipu 10. Jännitemittari 11. Automaattisulake 230VAC/ 10A (F10 pistorasia) 12. Takatukijalka, oikea 13. Takatukijalka, vasen 14. Etutukijalka, vasen 15. Etutukijalka, oikea 16. Alustan vaakatason osoitin 28. Siirtoajon hallintakytkin (eteen - taakse) 28L. Siirtoajon hallintakytkin - vasemmalle (28L + 28) 28R. Siirtoajon hallintakytkin - oikealle (28R + 28) 29. Pysäytyspainike 31. Teleskooppi sisään painike 32. Korin oikaisun hallintavipu 33. Nivelvarsien hallintavipu 34. Käyttöaikamittari 15

16 24 30A B

17 HALLINTALAITTEET TYÖKORISSA Sulje alahallintalaitteiden kansi ennen työkorin hallintalaitteiden käyttöä. Kantta ei saa lukita käytön aikana. 17. Hallintavipu (oikea) PUOMI YLÖS PUOMI VASEMMALLE PUOMI OIKEALLE PUOMI ALAS 19. Hallintavipu (vasen) TELESKOOPPI SISÄÄN NIVELVARSIST O ALAS NIVELVARSIST O YLÖS TELESKOOPPI ULOS 17

18 18. Merkkivalot - vihreä ulottuvuusalueella - punainen ulottuvuusalueen rajalla 20. Varalaskujärjestelmän käynnistys 21. Sulake 22. Hätäpysäytys - pysäytys painamalla - vapautus nostamalla 23. Äänimerkki 24. Pistorasia 230VAC (2 kpl) 25. Moottorin pysäytys 26. Moottorin käynnistys 30A. Korin asennonsäädön painonappi 30B. Korin asennonsäädön vipukytkin (yhtäaikainen käyttö painonapin 30A kanssa) 35. Korin kääntö 36. Teleskooppi sisään painike TOIMENPITEET NOSTIMEN VAKAVUUDEN VAARANTUESSA Syynä vakavuuden heikentymiseen voi olla vika nostimessa, tuuli tai muu sivuttaisvoima, seisonta-alustan pettäminen tai nostimen tuennan laiminlyönti. Vakavuuden heikentyminen ilmenee useimmin nostimen kallistumisena. 1. Mikäli aikaa on, pyri selvittämään mistä syystä vakavuus on heikentynyt ja mihin suuntaan. Hälytä äänimerkillä muut työmaalla olevat. 2. Aja teleskooppi sisään sivu-ulottuman pienentämiseksi. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. 3. Käännä puomisto poispäin vaara-alueelta, ts. suuntaan, jossa nostimen vakavuus on normaali. 4. Laske puomi alas. Jos vakavuus on vaarantunut nostimessa ilmenneestä viasta johtuen, korjaa vika välittömästi. Älä käytä nostinta, ennen kuin vika on korjattu ja nostimen kunto tarkistettu. 18

19 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Alustan kestävyys - tarkista, että alusta on riittävän tasainen ja kova, jotta nostin saadaan tukevasti vaakasuoraan Maalaji Maan tiiveys Sallittu pintapaine P kg/cm² Sora Hyvin tiivis rakenne 6 Keskitiivis rakenne 4 Löyhä rakenne 2 Hiekka Hyvin tiivis rakenne 5 Keskitiivis rakenne 3 Löyhä rakenne 1,5 Hieta Hyvin tiivis rakenne 4 Keskitiivis rakenne 2 Löyhä rakenne 1 Savi ja hiesu Kiinteä (erittäin vaikeasti muokattava) 1,00 Sitkeä (vaikeasti muokattava) 0,50 Pehmeä (helposti muokattava) 0,25 - käytä riittävän suuria ja tukevia lisälevyjä tukijalkojen alla, mikäli alusta on pehmeä - huomioi jään, mahdollisen sateen ja alustan kaltevuuden vaikutukset tuentaan, (etteivät tukijalat pääse luistamaan alustalta) - käyttö on kielletty, ellei nostin ole hyvin tuettu ja vaakasuorassa 2. Aja tai työnnä nostin tarkastetulle nostopaikalle - kytke seisontajarru - irrota nostin vetoautosta 19

20 3. Virran kytkentä nostimelle A. VAIHTOVIRTAKÄYTTÖ - kytke syöttökaapeli verkkovirtaan - jännitteen pitää olla 230VAC ( 10%/ +6%), taajuuden 50 Hz ja sulakkeen 16A sähkömoottori kuormitettuna maksimikuormalla (yhdyskaapelin pituus vaikuttaa) B. POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖ (AGGREGAATTI) - älä kytke syöttökaapelia (230 VAC) - tarkista, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta - avaa polttoainehana ja kytke rikastin päälle käynnistyksen ajaksi Akun ollessa tyhjä aggregaatti käynnistetään käynnistinnarusta vetämällä ja samanaikaisesti painamalla aggregaatin alustassa olevaa painiketta. Vedä käynnistinnarusta kunnes siinä tuntuu vastusta, ja vedä sen jälkeen terävästi. Älä päästä vetokahvaa kädestäsi niin, että se iskeytyy päin moottoria. - säädä käyntinopeus puoliväliin Anna polttomoottorin käydä myös toimintojen välillä, koska akku latautuu vain polttomoottorin käydessä. Sulje polttoainehana, kun lopetat polttomoottorikäytön. Huom! Polttoainehana pitää olla suljettuna laitetta hinattaessa. Lisätietoja polttomoottorigeneraattorin toiminnasta löydät erillisestä huolto- ja käyttöohjeesta. 20

21 4. Avaa alavaunussa oleva kansi, että pääset käsiksi hallintalaitteisiin Tarkista akun kunto varalaskujärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Akun lataustaso ilmaistaan LED:eillä. Latauksen aikana punainen LED palaa ja vihreä LED on pimeä. - kun akku on täyttymässä, palavat molemmat LEDit - kun akku on täynnä, palaa vihreä LED ja punainen LED vilkkuu - akku on huonokuntoinen, jos molemmat LEDit palavat latauksen jälkeen 5. Laita valintakytkin (1) asentoon 1 (sivu 22) 6. Käynnistä moottori painikkeesta 2 (vihreä) - kytke rikastin pois (polttomoottorikäyttö) - säädä moottorin käyntinopeus (polttomoottorikäyttö) 7. Laske etummaiset (vetoaisan puoleiset) tukijalat alas 8. Laske takimmaiset tukijalat alas (varo vetoaisan tukipyörää) 9. Säädä alavaunu tukijaloilla vaakasuoraan vaakatason osoittimen (16) mukaan (sivu 22) VARMISTU, ETTÄ PYÖRÄT OVAT SELVÄSTI IRTI ALUSTASTA - merkkivalo 4A pääkeskuksessa palaa, kun kaikki tukijalat ovat tuenta-asennossa ja tukijalkarajakytkimien virtapiiri on kytkeytynyt - varmista kaikkien tukijalkojen tuenta 21

22 B 4A L 28 28R

23 ALAHALLINNASTA AJO 10. Laita valintakytkin (1) asentoon 3 - nyt voit ajaa puomistoa alahallintavivuista 7, 8, 9 and 33 - kokeile varalaskujärjestelmän toiminta seuraavasti: 1. nosta puomia ylöspäin 1-2 metriä (vipu 8), aja teleskooppia ulos 1-2 metriä ja paina samanaikaisesti hätä-seis -painike pohjaan, jolloin moottorin (ja liikkeen) pitää pysähtyä 2. käynnistä varalaskukoneikko (painike 5) ja aja teleskooppia sisään (vipu 9 tai painike 31) sekä puomia alas (vipu 8) 3. nosta hätä-seis -painike ylös - käynnistä sähkömoottori (painike 2, vihreä) Huom! Jos olet tasannut nostimen alavaunun vaakasuoraan KALTEVALLE ALUSTALLE, pyöritä puomia varovasti ympäri varmistaaksesi, ettei kääntölaite ota kiinni tukijalkoihin. - nosta kori puomin tuelta ja käännä puomia sivulle niin, että voit laskea korin alas - aja teleskooppia ulos niin paljon, että koriin voi turvallisesti nousta VARO VETOAISAN TUKIPYÖRÄÄ! Varalaskujärjestelmää käytettäessä puomiston liikkeet ovat huomattavasti hitaampia. Alahallintaa käytettäessä puomiston liikenopeudet eivät ole portaattomasti säädettävissä hallintavivuista. Lukitse valintakytkin (1) asentoon 1 (tukijalat) ja sammuta sähkömoottori (punainen painike 29), kun toimit puomiston alla. Varmista, että työkorissa ei ole henkilöitä eikä kuormaa. 23

24 24 30A B

25 TYÖKORISTA AJO Huom! Jos olet tasannut nostimen alavaunun vaakasuoraan KALTEVALLE ALUSTALLE, toimi ensin sivun 23 ohjeiden mukaan. 11. Laita valintakytkin (1) asentoon 2 ja ota avain pois Älä lukitse avaimella alaohjauskeskuksen suojakantta. - nyt voit ajaa puomistoa ylähallinnan vivuista 17 ja 19 siirtämällä vipua varovasti halutun liikkeen suuntaan Työkorin liikkeiden nopeus säätyy portaattomasti Mikäli vipua siirretään ensin ja painetaan keinukytkintä vasta sitten, liikkeen suorittaminen on estetty. - kokeile varalaskujärjestelmän toiminta seuraavasti: - nosta puomia ylöspäin 1-2 metriä (vipu 17) ja aja teleskooppia ulos 1-2 metriä (vipu 19) ja paina samanaikaisesti hätä-seis -painike pohjaan, jolloin moottorin (ja liikkeen) tulee pysähtyä - käynnistä varalaskukoneikko (painike 20) ja aja teleskooppia sisään (vipu 19) sekä puomia alas (vipu 17) - nosta hätä-seis -painike ylös VARO VETOAISAN TUKIPYÖRÄÄ! 25

26 12. Kokeile toiminta -aluerajan RK4 toiminta - laita koriin n. 80 kg:n kuorma - aja puomi vaakasuoraan - aja teleskooppia ulospäin DINO 260XT Punaisen valon (18) pitää syttyä, kun liike pysähtyy. - vertaa ulottumaa ohjekirjan ulottuvuuskaavioon (sivu 6) (korin ulkosivun etäisyys = ulottuma - 0,5 metriä) 12A. Toimenpiteet ylikuormituksen tapahduttua - (Ylikuormitussuoja RK5 katkaisee virtapiirin hallintalaitteilta ja korin summeri kytkeytyy) - aja teleskooppi sisään -painikkeesta ( 31 tai 36 ) kori RK4:n toiminta-alueelle (vihreä valo syttyy) - nostinta voidaan käyttää tämän jälkeen normaalisti Teleskooppi sisään -painike ( 31 tai 36 ) toimii aina sähkömoottorin pyöriessä tai painettaessa varakäyttö (5 tai 20) painiketta. VAROITUS! Punaisen toiminta-aluevalon (18) palaessa, ei koriin saa lisätä painoa (esim. toista henkilöä). Esimerkki: Yksin korissa oleva henkilö ajaa teleskoopin ulos tai alahallinnasta ajetaan tyhjä kori ulos max. pituuteen lähellä maata. Tämän jälkeen korin kuormitusta ei saa lisätä, jos toiminta-aluerajan merkkivalo syttyy, vaan teleskooppia on ajettava sisäänpäin. JOS VAROLAITTEET TAI VARALASKUJÄRJESTELMÄ EIVÄT TOIMI, ON NE KORJATTAVA ENNEN KÄYTTÖÄ! 13. Katso huollon suorituslistasta kohta "Päivittäiset tarkastukset" 14. Tarkkaile puomin ollessa vähän nostettuna ja teleskoopin ollessa vähän ulkona, ettei työkori liiku alaspäin, kun hallintalaitteisiin ei vaikuteta 15. Anna koneikon käydä kuormittamatta jonkin aikaa kylmissä olosuhteissa hydrauliikan öljyn lämpötilan nostamiseksi. Aloita käyttö varoen ajamalla alahallintalaitteista liikkeitä edestakaisin ilman kuormaa. 26

27 16. Aja nostokori työkohteeseen Korin liikkeitä voidaan ajaa portaattomalla nopeudella työkorista (ei alahallinnasta). Liikkeitä voidaan ajaa yhtäaikaa. Käytettäessä useampaa hallintavipua samanaikaisesti, yksittäisen liikkeen nopeus pienenee. VARO VETOAISAN TUKIPYÖRÄÄ! ÄLÄ OTA LISÄKUORMAA YLHÄÄLTÄ! HUOM! Työkorin laskeminen kuljetusasentoon: Aja teleskooppi aina ensin täysin sisään ja kori kohtisuoraan puomiin nähden ennen puomin laskua kuljetustuelle. 17. Huomioi nostoliikkeessä - työkorin liikealue on kuormituksesta riippuvainen (kts. tekniset tiedot) ja sitä valvovat turvarajakytkimet RK4 ja RK5, jotka ovat suojakannen alla Rajakytkimiä ei saa säätää, eikä niiden toimintaa muuttaa. Tarkastuksen ja säädön saa tehdä vain valtuutettu asentaja. 18. Pitkäaikainen työskentely samassa kohteessa - niin ala- kuin yläohjauskeskuksessa on moottorin pysäytys- ja käynnistyspainikkeet Lämpimällä ilmalla moottoria on turha käyttää korin ollessa pitkiä aikoja samassa kohteessa. - kylmällä ilmalla on moottorin kuitenkin annettava käydä, jotta hydrauliikkaöljy pysyisi lämpimänä - polttomoottoria on suositeltavaa käyttää myös toimintojen välillä akun varaustilan säilyttämiseksi - tarkista nostimen tuenta ja tuenta-alustan kunto säännöllisesti käytön aikana huomioiden sää- ja maasto-olosuhteet 27

28 19. Muista siirtäessäsi työkoria - varo korkeajännitejohtoja - älä ylitä sivuttaisvoimaa (400N) - älä kosketa avonaisiin sähkökaapeleihin - älä pudota esineitä korista - älä vahingoita nostinta - älä ota lisäkuormaa ylhäältä - älä vahingoita ulkopuolisia laitteita - älä kuormita koria ylhäältä alaspäin yli sallitun kuorman 20. Poistuessasi nostolaitteelta - aja nostin turvalliseen asentoon, mieluimmin kuljetusasentoon - pysäytä voimalaite - estä nostimen asiaton käyttö lukitsemalla pääkeskuksen suojakansi 21. Työkorin asennon säätö Korin vaakatasoa voidaan säätää alahallinnan ohjauskeskuksesta seuraavasti: - laita valintakytkin (1) asentoon 3 (sivu 22) - valitse hallintavivulla (32) haluamasi korjausliikkeen suunta Työkorissa ei saa olla henkilökuormaa säädön aikana. Korin vaakatason säätö korista seuraavasti: - laita valintakytkin (1) asentoon 2 (sivu 22) - paina korin asennonsäädön painokytkintä 30A ja valitse hallintavivulla 30B haluamasi liikkeen suunta (sivu 24) - käytä kytkimiä samanaikaisesti Käytä työkorin asennonsäätöä puomin ollessa vaakasuorassa. Käytä työkorin asennonsäätöä nostimen ollessa tuenta-asennossa (tukijalat alhaalla). VARAUDU KORIN LIIKKEISIIN! 28

29 VARALASKUJÄRJESTELMÄ Sähkökatkoksen varalle on nostimessa varalaskujärjestelmä, joka toimii akkuvirralla. 1. Järjestelmän rakenne - akku 12V 44 Ah - latauslaite - hydrauliyksikkö 12VDC 2. Akun huolto - järjestelmässä on automaattinen, lämpö- ja oikosulkusuojattu akun latauslaite - teho 72 VA - latausjännite 0 14,4V - nimellisvirta 6A - lisätään tarvittaessa akkuvettä akun kennojen yläpuolelle 3. Hydrauliyksikkö sisältää: - paineenrajoitusventtiilin, säätöpaine 16 MPa (160 bar) - vastaventtiilin - tasavirtamoottorin 800W Varalaskujärjestelmä käynnistyy painokytkimestä (20 työkorissa ja 5 alavaunussa). Varalaskujärjestelmä toimii vain painokytkintä painettaessa. Varalaskujärjestelmän käynnistys pysäyttää 230VAC-moottorin. HUOM! Aja varalaskulla ensin teleskooppi sisään, sen jälkeen puomi alas, ja viimeisenä puomiston kääntöä. Varalaskua käyttäen voidaan myös nostaa tukijalat kuljetusasentoon. Mikäli varalasku ei toimi, pyri hälyttämään muut työmaalla olevat henkilöt, jotta nostimelle saadaan normaalin käytön vaatima virta, tai varalasku saadaan toimimaan esim. akkua vaihtamalla. Varmista varalaskujärjestelmän akun kunto aina ennen nostimen käyttöönottoa (sivu 21). 29

30 AJOLAITTEISTO Hydraulinen ajolaitteisto on tarkoitettu paikalliseen nostimen siirtoon työskentelyalueella, jossa vetoautoa ei voida käyttää. - käynnistä aggregaatti ja säädä käyntinopeus ¾ maksimista (polttomoottorikäyttö) Aggregaatin käyntinopeus vaikuttaa ajolaitteen ajonopeuteen. - kytke valintakytkin 1 tukijalat (1) asentoon (sivu 22) - tarkasta, että kori on kuljetusasennossa ja tukijalat kokonaan ylhäällä - varmista, että sähkökaapeli riittää koneen siirtymämatkaan (verkkokäyttö) - kytke ajolaite rengasta vasten kytkimellä 6 (vasemmalle) - vapauta käsijarru - suorita ajo painokytkimillä 28L ja 28R sekä vipukytkimellä 28 (sivu 22): eteen vipukytkin 28 oikealle taakse vipukytkin 28 vasemmalle vasemmalle eteen painokytkimellä 28L + vipukytkin 28 oikealle oikealle eteen painokytkimellä 28R + vipukytkin 28 oikealle vasemmalle taakse painokytkimellä 28L + vipukytkin 28 vasemmalle oikealle taakse painokytkimellä 28R + vipukytkin 28 vasemmalle - vältä tukipyörän ajoa esteisiin tai teräviin kuoppiin - ajon päätyttyä kytke käsijarru päälle - kytke ajolaite irti renkaasta kytkimellä 6 (oikealle) Ajolaitteen kaukosäädinkäyttö (lisävaruste). - kaukosäätimen kaapelin pistoke kytketään ajolaitteen ohjauskotelon pistorasiaan HUOM! Älä säädä tukipyörän vartta liian pitkäksi, jolloin sen vauriovaara kasvaa. Suositeltu tukipyörän varren pituus ajettaessa ajolaitteella saadaan säätämällä väli vetopuomin alapinnasta/jarrutangosta renkaaseen 1-3 cm:iin, jolloin pyörä pääsee kääntymään vapaasti. 30

31 ERITYISOHJEITA TALVIKÄYTTÖÖN - nostimen alin sallittu käyttölämpötila on - 20 C - pakkasella anna voimayksikön käydä muutama minuutti ennen ohjausliikkeitä - tee hydrauliikalla muutamia lämmittelyliikkeitä, jotta sylintereihin vaihtuu lämmin öljy venttiilien toiminnan varmistamiseksi - tarkista, että rajakytkimet ja varalaskulaitteet toimivat ja ovat puhtaita (lika, lumi, jää, yms.) - suojaa ohjauskeskus ja työkori lumelta ja jäältä kun et käytä sitä PIDÄ NOSTIN AINA PUHTAANA LIASTA, LUMESTA YMS. 31

32 TOIMENPIDEOHJEET TYÖPÄIVÄN PÄÄTYTTYÄ 1. Aja teleskooppipuomi täysin sisään. 2. Tarkista, että kori on kohtisuorassa puomiin nähden. 3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevaan telineeseen. - telineessä oleva rajakytkin estää tukijalkojen käytön ellei kori ole alhaalla 4. Sulje hallintalaitteiden suojus työkorissa. 5. Käännä valintakytkin 0 -asentoon (sivu 22). 6. Jos haluat akun latautuvan, pidä verkkojohto kiinni, muussa tapauksessa irrota nostin verkkopiiristä. 7. Varmista suojakansien lukitukset. 32

33 KULJETUSKUNTOON SAATTAMINEN 1. Aja teleskooppipuomi täysin sisään. 2. Tarkista, että kori on kohtisuorassa puomiin nähden. 3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevaan telineeseen. - telineessä oleva rajakytkin estää tukijalkojen käytön ellei kori ole alhaalla 4. Sulje hallintalaitteiden suojus työkorissa. 5. Käännä valintakytkin 1 tukijalat (1) asentoon (sivu 22). 6. Nosta tukijalat ylös. - ensin takimmaiset tukijalat (älä vaurioita takavalolaitteita) - sitten etummaiset tukijalat (älä vaurioita tukipyörää) 7. Kytke seisontajarru päälle. 8. Varmista, että ajolaite on kytketty irti. 9. Käännä valintakytkin 0-asentoon ja irrota nostin verkkopiiristä. 10. Varmista suojakansien lukitukset. 33

34 KYTKENTÄ VETOAUTOON 1. Nosta kuulakytkimen kahva ylös ja vie se samanaikaisesti eteenpäin (nostimen kulkusuuntaan). Kuulakytkin on tällöin auki. 2. Paina kuulakytkin auton vetokuulan päälle kevyesti. Kytkentä ja lukitus tapahtuvat automaattisesti. HUOM! VARMISTA AINA KYTKENNÄN JÄLKEEN, ETTÄ KUULAKYTKIN ON LUKITTUNUT KUNNOLLA! Kuulakytkin on puhdistettava ja rasvattava säännöllisesti. 3. Kytke hätäjarruvaijeri ja valopistoke autoon. Tarkasta, että johto ei hankaa mihinkään ja että vaijerit pääsevät toimimaan. 4. Varmista valojen toiminta. 5. Poista seisontajarru huolellisesti ja varmista, että lukitus toimii ja kahva pysyy alhaalla. 6. Nosta tukipyörä täysin ylös kuljetusasentoon. NOSTINTA KULJETETTAESSA TYÖKORISSA EI SAA OLLA KUORMAA! Etenkin jos nostin pysäköidään tai irrotetaan mäessä, on käsijarrukahvaa vedettävä mahdollisimman voimakkaasti päälle. Kun käsijarru on kiristetty, työnnetään vaunu taaksepäin, jolloin peruutusautomatiikka irrottaa jarrukengät. Jousipesä vetää käsijarrukahvaa kireämmälle, jolloin vaunun jarrut ovat jälleen kunnolla päällä. Säädä jarrut huolto-ohjeen mukaan. Käytä lisävarmistuksena mäkikiiloja. Jos nostin jätetään pidemmäksi aikaa esim. talvisäilytykseen, on suositeltavaa nostaa se ylös tukien varaan, jotteivät pyörät ole kuormitetut. HUOM! - Varmista: - tukijalkojen kuljetusasennot - kuulakytkimen lukitus - valojen toiminta - seisontajarru - renkaiden kunto ja ilmanpaineet - taka-akseli 700 kpa (7,0 bar) - nokkapyörä 250 kpa (2,5 bar) - turvavaijerit - jarrujen lukitus kuljetuksen jälkeen - nokkapyörän kiinnitys - että ajolaite on irti renkaasta 34

35 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET YLEISIÄ HUOLTOTYÖOHJEITA - suorita nostimen huolto ja tarkastus annettujen ohjeiden mukaan - vaativimmissa korjaustöissä tukeudu ammattiapuun tai ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan - nostimeen ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan suostumusta - havaitut turvallisuuteen vaikuttavat viat on aina korjattava ennen nostimen seuraavaa käyttöä - älä laske öljyä maahan - pidä nostin puhtaana, etenkin työtaso - puhdista nostin ennen huoltoja ja tarkastuksia - käytä alkuperäisiä varaosia - tue kori, puomisto, nivelvarret ja tukijalat sellaiseen asentoon, että kuormitus ei kohdistu korjattavaan rakenteeseen tai aiheuta muuta vaaraa (esim. kuljetusasento tai tukirakenteet) - laitetta voidaan nostaa kahdella kantavuudeltaan vähintään 3500 kg:n nostoliinalla neljästä nostolenkistä (kts. kuva) Nosta varoen vahingoittamasta laitetta! 240 mm 35

36 OHJEET HUOLLOILLE JA TARKASTUKSILLE 1. Ensimmäinen huolto 20 käyttötunnin tultua täyteen - paine- ja paluusuodatinpatruunan vaihto - jarrujen säätö sivulla 37 olevan ohjeen mukaan - tarkista pyöränpulttien kireys n. 100 km:n ajon jälkeen (325 Nm) 2. Päivittäinen huolto - tarkasta hydrauliikan öljymäärä ja lisää tarvittaessa - tarkasta hydrauliikkaliitokset - tarkasta rakenteet silmämääräisesti - tarkasta, että varalasku ja hätäpysäytys toimivat - tarkasta varolaitteiden toiminta 3. Viikoittainen huolto - tarkista renkaiden ilmanpaineet (700 kpa, nokkapyörä 250 kpa) - niveltappien voitelu (kts. voitelukaavio, sivu 40) - tarkista teleskoopin liukupinnat ja voitele tarvittaessa silikonilla - tarkista liukupalojen ja pintojen välykset ja säädä tarvittaessa liukupaloja - laita koriin 80 kg:n kuorma ja aja puomi vaakasuoraan Aja tämän jälkeen teleskooppia ulospäin, kunnes punainen valo syttyy ja liike pysähtyy. Mittaa isku sivun 49 ohjeen mukaisesti ja vertaa sivun 50 "ylikuormitussuojien säätö" RK4 arvoon. Jos isku on pitempi, ota yhteys huoltomieheen. 4. Huoltotoimenpiteet 6:n kuukauden välein - vaihda hydrauliikkaöljy ja molemmat suodattimet - tarkasta jarrujen kunto - tarkista pyörän pulttien kireys (325 Nm) - kääntölaitteen laakerin ja hammaskehän voitelu 5. Määräaikaishuolto 12 kk:n välein jäljempänä olevan määräaikaishuolto-ohjeen mukaisesti JOS NOSTINTA KÄYTETÄÄN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA, (EPÄTAVALLISEN PALJON KOSTEUTTA, PÖLYÄ, SYÖVYTTÄVÄ ILMASTO, JNE) ON ÖLJYNVAIHTOVÄLIT JA MUUT TARKASTUSVÄLIT LYHENNETTÄVÄ OLOSUHTEIDEN MUKAISIKSI KÄYTTÖTURVALLISUUDEN JA -VARMUUDEN YLLÄPITÄMISEKSI. HUOLLOT JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET ON EHDOTTOMASTI SUORITETTAVA, KOSKA NIIDEN LAIMINLYÖNTI SAATTAA HEIKENTÄÄ KÄYTTÖTURVALLISUUTTA. TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS HUOLTOJA JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIA EI SUORITETA. 36

37 PYÖRÄN JARRUT JA LAAKERIT Jarrujen säätö Asenna nostin tuenta-asentoon niin, että pyörät ovat ilmassa. Varmista, että pyörät pyörivät vapaasti. Jarrujen siirtotankojen tulee olla löysällä (käsijarrun vapautettuna). Tarkista jarrujen siirtotankojen kiinnitykset. Kiristä nuolella merkityn reiän takana olevaa säätöpyörää, kunnes pyörä ei käsin pyöritettäessä liiku. Hellitä säätöpyörää, kunnes pyörä pyörii tahmeasti. SÄÄTÖ 37

38 Säädä muttereilla jarrutus siten, että jarrun tasaajatanko on kohtisuorassa vetoaisaan nähden ja molemmat pyörät jarruttavat. SÄÄTÖMUTTERIT KOHTISUORAAN Jarrulaitteiston säätäminen liian kireälle aiheuttaa jarrujen kuumentumista kuljetuksessa ja suurempaa voimantarvetta ajolaitteessa. Jarrujen säätämisen jälkeen suosittelemme koeajoa, jonka aikana varmistetaan jarrujen moitteeton toiminta jarruttamalla 2-3 kertaa. 38

39 Laakerivälyksen säätö Pyörän laakerit ovat huoltovapaat ja kestovoidellut. (Laakerit eivät kaipaa lisävoitelua, eikä niitä tarvitse eikä voi säätää) Huoltovälit 500 km (sisäänajo) km jarrujen säätö, työntöjarrun liikkuvien osien voitelu km tai joka kuudes kuukausi: a) jarrujen päällysteiden kulumisen tarkistus b) työntöjarrun toiminnan tarkastus c) työntöjarrun liukuosan rasvaus Kaksirivisten vinokuululaakereiden korkean käyttöiän ja huoltovapauden johdosta ei normaalioloissa esiinny laakerivaurioita. Jos kuitenkin poikkeavien olojen johdosta esiintyisi laakeriongelmia, on aina vaihdettava uudet jarrurummut kokonaisina sisäänpuristetuilla uusilla laakereilla ja lukkomutterilla. HUOM! Antakaa asiantuntijakorjaamon suorittaa yllämainitut työt. Laakereita tulisi liikutella joka 3:s kuukausi, jotta niitä voiteleva öljykalvo ei rikkoontuisi. 39

40 VOITELUKAAVIO 40

41 50 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN 1. Turvalaitteen laakerit 2. Tukijalkojen sylintereiden nivellaakerit 3. Tukijalkojen laakerit 4. Tukijalkalevyjen nivellaakerit 5. Puomin ja nivelvarsien laakerit 6. Korin laakerit 7. Vakaajasylintereiden nivellaakerit (paitsi ei ylemmän vakaajasylinterin männänvarren puoleinen nivellaakeri) 8. Nostosylinterin laakerit 9. Teleskoopin liukupinnat/pyörästöt 10. Tukipyörän liukuosa ja kierteet KAKSI KERTAA VUODESSA 11. Teleskoopin sylinterin nivellaakeri 12. Ajolaite 13. Työntöjarru - vetopää 14. Kääntölaitteen laakerit ja hammaskehä 15. Ylemmän vakaajasylinterin männänvarren puoleinen nivellaakeri Voiteluvaseliini kohdissa Esso Beacon EP2 tai vastaava Ylikuormitussuojan nivel (kohta 1) on ehdottomasti voideltava säännöllisesti, sekä välittömästi aina nostimen pesun jälkeen. Tukijalkatunnustelumekanismin liikkuvat osat öljytään 50 käyttötunnin välein. Kuulakytkimen liikkuvat osat rasvataan kevyesti tarvittaessa. Voitele ja suojarasvaa nostin aina heti pesun jälkeen. 41

42 1 42

43 LUKKO- JA KUORMANLASKUVENTTIILIT Toiminnan tarkastus 1. Tukijalkasylintereiden lukkoventtiileiden tiiveys tarkastetaan mittaamalla alustan korkeus lattiasta jokaisen tukijalan kohdalla, ja tarkkailemalla korkeutta muutamien minuuttien ajan. 2. Puomisylinterin ja nivelvarsien sylinterien kuormanlaskuventtiilien tiiviys tarkastetaan ajamalla puomi sellaiseen asentoon, että sen sijainti voidaan varmasti mitata. Seurataan puomia muutamien minuuttien ajan. 3. Teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan ajamalla teleskooppi tiettyyn asemaan, mittaamalla iskunpituus ja seuraamalla sitä muutama minuutti. (Huom! Aja puomi melko pystyyn). 4. Työkorin vakautusjärjestelmän kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan laittamalla koriin kg:n kuorma ja mittaamalla korin takareunan korkeus lattiasta. Tarkkaile korkeutta muutama minuutti. Huolto-ohjeet 1. Irrota venttiili ja poista epäpuhtaudet 2. Tutki o-renkaiden kunto, ja vaihda tarvittaessa uudet 3. Asenna venttiilit huolellisesti paikalleen 4. Vaihda tarvittaessa uusi venttiili 5. Älä muuta venttiilien säätöarvoja Tue kori, puomisto, nivelvarret ja tukijalat sellaiseen asentoon, ettei kuormitus kohdistu korjattavaan rakenteeseen. Varmista, että sylinterit ovat paineettomia. 43

44 TYÖTASON VAKAUTUSLAITTEISTO - Kori vakautetaan ns. orjasylinterijärjestelmällä: - mastersylinteri ohjaa korin alla olevaa orjasylinteriä - korin vaakatasossa pysyminen perustuu järjestelmässä olevien venttiilien tiiviyteen - vakautusjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 36 Mastersylinteri 37. Orjasylinteri 23. Kuormanlaskuventtiili 20 Kaksoiskuormanlaskuventtiili 12. Sähkösuuntaventtiili - Korin valuminen eteenpäin käyttäjään nähden voi johtua: 1. orjasylinterin männänvarren puolella olevan kaksoiskuormanlaskuventtiilin vuodosta sähkösuuntaventtiilille, joka ei rakenteeltaan ole tiivis 2. sylinterin sisäisestä vuodosta - Korin valuminen selälleen (taaksepäin) käyttäjään nähden voi johtua: 1. orjasylinterin männän (pohjan) puoleisen kuormanlaskuventtiilin (20) vuodosta sähkösuuntaventtiilille (12), joka ei rakenteeltaan ole tiivis 2. sylinterin sisäisestä vuodosta Vuoto aiheuttaa korin valumista, kunnes kuormanlaskuventtiili (23) korin alla sulkeutuu. Sulkeutumisen aiheuttaa varren puolella olevan paineen putoaminen avautumissuhteeseen, joka on 5:1. Vakauslaitteistossa oleva ilma aiheuttaa joustoa ja virhettä korin asennon seurantaan. Jos venttiilit eivät ole tiiviit, katso huolto-ohjeet kohdasta "lukko- ja kuormanlaskuventtiilit". Kuormanlaskuventtiilien säätöarvot: - kaksoiskuormanlaskuventtiilien (20) avautumispaine on 25 MPa (250 bar) - työkorin alla olevan kuormanlaskuventtiilin (23) avautumispaine on 21,5 MPa (215 bar) Älä muuta venttiilien säätöarvoja. 44

45 MÄÄRÄAIKAISHUOLTO Määräaikaishuolto on suoritettava kk:n välein. Vaikeissa olosuhteissa, joissa kosteus, syövyttävät aineet tai syövyttävä ilmasto saattavat aiheuttaa rakenteiden nopeampaa heikkenemistä tai muita toimintahäiriöitä, on tarkastus suoritettava useamminkin, ja erilaisilla suoja-aineilla pyrittävä estämään syöpymiset ja toimintahäiriöt. Huollon saa suorittaa vain nostimen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt tekninen asiantuntija. Suosittelemme kääntymään myyjän huollon puoleen. MÄÄRÄAIKAISHUOLTO-OHJELMA 1. Puhdista nostin hyvin ennen huoltoa Hydrauliikka- tai sähkölaitteita ei saa avata likaisena. Järjestelmään päässyt epäpuhtaus saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä myöhemmin. Ulkoinen puhdistus pesemällä. HUOM! Varo kohdistamasta painevesisuihkua suoraan sähkölaitteisiin, kuten ala- ja ylähallintalaitteisiin; releisiin, magneettiventtiileihin ja rajakytkimiin. - kuivaa esim. paineilmalla sähkölaitteistot ja hydrauliikkaliittimet, jotka aiot avata - suojaa sähkölaitteet kosteussuoja-aineella kuivauksen jälkeen - männänvarret pitää suojata esim. CRC3-36 ruosteenestoaineella aina liuotinpesun jälkeen MUISTA PUHTAUS! 2. Vaihda hydrauliikkaöljy ja suodin (suojaa iho hydrauliikkaöljyn kosketukselta) - laske säiliö tyhjäksi poistotulpasta kaikki sylinterit lyhimmissä asennoissaan - puhdista ja huuhtele öljysäiliö soveltuvalla aineella - vaihda painesuodatin ja paluusuodatin - asenna poistotulppa - laita säiliöön uusi öljy, vaihtotilavuus n. 30 litraa Ensiasennusöljy Neste Hydrauli 28 Super tai Esso Univis J26 tai ympäristöystävällinen Raisio Biosafe Hydraulic oil 32 NE. - älä sekoita eri öljylaatuja keskenään - lisää tarvittaessa hydrauliikkaöljyä mittasilmän yläreunaan laitteen ollessa kuljetusasennossa 45

46 3. Tarkasta hydrauliletkut ja -putket Vaihda pintavialliset letkut sekä kolhiutuneet putket. Tarkista liitokset. 4. Tarkasta tukijalkojen nivelet - laske tukijalkoja jonkin matkaa - heiluta tukijalkoja sivusuunnassa ja tarkista nivelen välykset - tarkista tukijalkarajakytkimien mekanismin toiminta ja kunto - vaihda kuluneet osat tarvittaessa - voitele nivelet (kts. voitelukaavio) Laske tukijalat tuenta-asentoon. 5. Tarkasta sylinterit ja voitele nivellaakerit (kts. voitelukaavio) - aja alahallinnasta nostosylinteri yläasentoonsa, tarkasta varren kunto ja liitosten pitävyys - aja alahallinnasta nostosylinteri alimpaan asentoonsa ja tarkasta liitosten pitävyys - aja alahallinnasta teleskooppisylinteri sisään, sen jälkeen ulos, ja tarkista sylinterin kunto ja tiiviys - voitele nosto-, teleskooppi- ja vakaajasylinterien nivelet - aja alahallinnasta nivelvarsien sylinterit ulos, ja tarkista sylinterien kunto ja tiiveys - tarkista tukijalkasylinterit ja voitele nivelet 46

47 6. Puomin ja rungon tarkistus - tarkasta kori, korin kiinnitys ja puomisto teleskoopin ollessa ulosajettuna - tarkasta puomin nivelet ja liukupalat/välykset, ja säädä tarvittaessa. Voitele liukupinnat - tarkista levykimppuketjun kunto, lukitukset ja säätö - varmista kuormittamattoman levykimppuketjun kiinnitys puomiin vetämällä ketjusta käsin puomiston ollessa maksimipituudessa - tarkasta kääntölaite ja sen kiinnitys, voitele käännön laakerointi (4 nippaa) ja hammaskehä HUOM! Liian voimakas voitelu saattaa painaa kääntölaakerin tiivisteet pois paikaltaan. - tarkasta kääntölaakerin laakerivälys Aksiaalivälys saa olla noin 1 mm. - tarkasta kääntölaitteen kiinnityspulttien kiristysmomentit: 280 Nm (M16) 150 Nm (M12) Muista käyttää ruuvilukitetta, jos joudut avaamaan tai kiristämään kiinnityspultteja (kiristä ristiin). - tarkasta runko-osa ja sen hitsaukset, erityisesti kääntölaitteen ympäristö ja tukijalkojen kiinnityskohdat - tarkasta tukijalat - tarkasta vetoaisa, erityisesti sen kiinnityskohta runkoon 47

48 - voitele puomiston ja tukijalkojen nivellaakerit 48

49 7. Tarkasta vetolaite - vetolaitteen kiinnitys - välykset - kuulakupin kunto - lukituslaitteiston kunto - tarkasta työntöjarrun herkkyys: - vaunu pysäytetään, kuten sivuilla 33 on selostettu - kuulakytkin työntötankoineen työnnetään sisään - työntötangon ja kuulakytkimen on palattava omatoimisesti ulostyönnettyyn alkuasentoonsa hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn vaikutuksesta. 8. Akseliston ja jousituksen tarkastus - tarkasta akseliston kiinnitys - tarkasta joustinkumien ja vääntövarsien kunto 9. Varolaitteiden tarkastus - tarkasta rajakatkaisimien kiinnitys ja ulkoinen kunto - vetoaisalta (korin kuljetusasento) - turvalaite (2 kpl) - tukijaloista (4 kpl) - puomilta (5 kpl) 49

50 10. Varolaitteiden toimivuus alahallintalaitteista - kori kuljetusasennosta irti DINO 260XT - tukijalat eivät saa toimia missään valintakytkimen asennossa - nosta puomia ja kokeile 1. hätä-seis ( 3 ) 2. varalasku; teleskooppi sisään 3. varalasku; puomi alas - puomi kuljetusasentoon ja tukijalat ylös ajo kytkettynä - puomi ei saa toimia missään valintakytkimen asennossa - kytke ajo pois ja paina tukijalat alas (nostin vaakasuoraan) - laita koriin n. 80 kg:n kuorma - nosta puomia ja aja teleskooppia ulos Liike pysähtyy, kun ulottuvuusalueen punainen merkkivalo syttyy (maksimi ulottuma). Tällöin - nosto saa toimia - teleskooppi sisään -toiminto saa toimia 50

51 ULOTTUVUUSALUEEN RAJAN TARKISTUS Laita työkoriin tarkoin punnittu kuorma (80 kg). Aseta se 100 mm työkorin pohjan takareunasta. Aja alahallinnasta puomi vaakasuoraan. Aja teleskooppipuomia ulos, kunnes se pysähtyy. Mittaa teleskooppipuomin jatkon ulostuleva osa (L). Mitan pitää olla 2050 mm ±50 mm. Tarkista, että korissa punainen merkkivalo 18 (sivu 24) palaa. 51

52 YLIKUORMITUSRAJAN TARKISTUS - jos ulottumanvalvontarajakytkin (RK4) ei toimi, niin puomin ylikuormitus on estetty toisella turvarajakytkimellä (RK5) - poista RK4 toiminnasta irrottamalla johto riviliittimeltä 40, ja kytkemällä välijohdolla riviliittimet 13 ja 39 yhteen alahallintakotelossa mittauksen ajaksi - aja puomi sisään ja uudelleen ulos, ja mittaa teleskooppipuomin ulostuleva osa Mitan pitää olla 2350 mm ± 50 mm - jos ulos tuleva osa on liian pitkä, säädä rajat ja varmista ne uudelleen sinetillä - HUOM! Muista saattaa RK4 jälleen toimintaan kytkemällä johto riviliittimeen 40 ja poistamalla välijohto. 52

53 ULOTTUVUUSALUEEN JA YLIKUORMITUSSUOJAN SÄÄTÖ Molempien rajakytkimien toiminta on aina varmistettava huollon yhteydessä. - koriin 80 kg paino - aja puomi vaakasuoraan 53

54 I- tapa suorittaa säätö: - säädä RK4:n säätö niin auki, että RK5 varmasti toimii ensin - aja puomia ulos ja mittaa puomin yhden jatkon ulostuleva osa (isku) - mitan pitää olla 2350 mm ± 50 mm - kiristä säätöruuvin lukitus, ja tarkista vielä ko. arvot - säädä RK4:n säätö lähemmäksi kuin RK5:n - aja puomia ulos ja mittaa isku - mitan pitää olla 2050 mm ± 50 mm - kiristä säädön lukitusmutteri ja tarkista vielä ko. arvot. - aseta varmistuslanka säätöruuveihin siten, ettei ruuveja missään tapauksessa saa kierrettyä ulommaksi rajakytkimistä - sinetöi lanka - säätöruuvin ja rajakytkimen RK4 kosketuspintojen välin tulee olla 1-3 mm - aseta suojus paikalleen II-tapa RK5:n varmistamiseksi, kun varmistuslanka on jo paikallaan, on esitetty toisaalla tässä kirjassa 54

55 11. Paineiden mittaus - kytke painemittari mittauskohteeseen - max. paine käyttölämpimällä (40-60 C) öljyllä on 20-20,5 MPa ( bar) - käännöllä 6 MPa (60 bar) - jos joudut säätämään, varmista säätö varmistussinetillä 12. Tarkista hallintalaitteet työkorissa (sivu 24) - tarkista sähkölaitteiden yleinen kunto kotelon sisältä ja ruiskuta tarvittaessa kosteudensuoja-ainetta - tarkista johdot ja vedonpoistajien kireys - kokeile äänimerkki (23), hätäpysäytys (22), varalasku (20) ja teleskooppi sisään -toiminto (36) - kokeile kaikki liikkeet - kokeile ulottuvuusrajan RK4 ja ylikuormitusrajan RK5 toimivuus ennen ylösajoa 55

56 13. Varoitustarrat ja teipit - tarkista, että kaikki varoitustarrat ja teipit ovat luettavissa, uusi tarvittaessa 14. Tarkasta jarrut ja ajolaitteiston kunto - irrota pyörät - puhdista jarrujärjestelmä ja tarkasta säädöt - tarkista, että jarrukengät liikkuvat ja jouset palauttavat ne kunnolla - uusi tarvittaessa kuluneet kitkapinnat - tarkasta ajolaitteiston kunto ja voitele nivelet - asenna pyörät paikalleen ja kiristä pyöränpultit (325 Nm) Muista tarkistaa pulttien kireys n. 100 km:n ajon jälkeen. - tarkasta pyörien ilmanpaineet: 700 kpa (4,5 bar) taka-akselilla 250 kpa (2,5 bar) nokkapyörässä - tarkasta työntöjarrun ja seisontajarrun liikevara - tarkasta turvavaijerit 15. Tarkasta valojen ja heijastimien kunto 16. Uusi ruostesuojaus tarvittaessa esim. Tectyl 210R ruosteenestoaineella 17. Koekäytä kuormitusohjeen mukaisesti 80 kg:n kuormalla Tarkasta rakenteet koekäytön jälkeen 18. Tee tarkastuspöytäkirja, taltioi oma kappale ja anna asiakkaalle toinen kappale 56

57 TARKASTUSOHJEET Rakennustyömaalla olevat nostolaitteet ja nostoapuvälineet on ennen niiden käyttöönottoa tarkastettava. Rakennustyömaalla on työn aikana ajoittain, mikäli mahdollista, ainakin kerran viikossa suoritettavassa kunnossapitotarkastuksessa tarkastettava nosturit, hissit ja niihin verrattavat nostolaitteet. (VNp 629/94, 11, 12, 13 ja 14 ) Pidä päiväkirjaa havaituista merkittävistä puutteista ja vioista sekä ilmoita niistä esimiehelle. ENSIMMÄINEN TARKASTUS Dino -henkilönostimet tarkastetaan ja koekuormitetaan ensimmäisen kerran valmistajan toimesta. Tarkastuksessa laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan nostimen mukana. 57

58 PÄIVITTÄINEN ELI KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Tehdään aina uudessa työkohteessa ja työpäivän alussa. Tarkastuksen tekee laitteen käyttäjä. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: - selvitä nostopaikan maapohjan kantavuus (katso ohjeellinen taulukko "suurimmat sallitut pintapaineet eri maalajeille", sivu 19) - nostimen tuennan tarkastus - vaaka-asennon osoitinlaitteen toiminta - hätäpysäytyksen toiminnan kokeilu, sekä työkorista, että alaohjauskeskuksesta - varalaskujärjestelmän toiminnan kokeilu, sekä työkorista, että alaohjauskeskuksesta - äänimerkin kokeilu - varoitus- ja merkkivalojen tarkastus - valojen ja heijastimien toiminnan ja puhtauden tarkastus - hallintalaitteiden kunto ja eri työliikkeiden toiminta - kulkuteiden, työkorin portin ja käsijohteiden kunto - kuormitustilan rajakytkimien toiminta (katso suoritus huolto-ohjeista) - puomiston käytön estävien rajakytkimien tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeista) - tukijalkojen käytön estävien rajakytkimien tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeista) - öljyvuotojen tarkastus - jarrujen toiminnan kokeilu - tarkasta rakenteet silmämääräisesti - huomioi ympäristön sähkölinjojen paikka (katso turvaetäisyydet, sivu 9) 58

59 KUUKAUSI- ELI KUNNOSSAPITOTARKASTUS Tämän tarkastuksen tekee laitteen hyvin tunteva henkilö. Tarkastuksen sisältö: - päivittäisen tarkastuksen sisältämät toimenpiteet - puomiston ja korin kiinnitysten tarkastus - työkorin vakainlaitteiston toiminta ja kunto - kantavien rakenteiden kunto silmämääräisesti - runko - kääntölaite - teleskooppi (ulosajettuna) - tukijalat ja niiden nivelistö - hitseissä ei halkeamia, syöpymiä eikä murtumia - mahdollisesti korjaushitsaukset asiallisesti suoritetut - työkorin "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta) - tukijalkojen "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta) - hydrauliikkaöljyn määrä - sähköhydraulinen pyöriväliitin; tarkasta, ettei esiinny öljyvuotoja, ja ettei momenttituki "panttaa" - renkaat ja rengaspaineet - pyörien ruuvit ja vanteet - tarkasta kääntölaakerin välys - tarkasta, että ajolaite toimii moitteettomasti - sähkökaapelien kunto ja kiinnitykset - akun kunto ja kiinnitys - tarkasta vetolaitteen kunto - totea kaikkien kilpien, varoitusteippien sekä hallinta- ja valvontalaitteiden kuvatunnusten olemassaolo, kunto ja puhtaus - tarkasta koko nostolaitteen puhtaus 59

60 VUOSI- ELI MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS Tämän tarkastuksen tekee sivun 10 mukainen pätevyytensä osoittanut asiantuntija tai asiantuntijayhteisö. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota teräsrakenteisiin, turvalaitteisiin ja hallintajärjestelmän kuntoon. Puhdista kone ennen tarkastusta Tarkastus sisältää seuraavat toimenpiteet ja tarkastukset: - päivittäisen ja kuukausittaisen tarkastuksen sisältämät toimenpiteet - hydraulijärjestelmän perusteellinen tarkastus - voimayksikkö - kytke painemittari hydraulijärjestelmässä olevaan paineenmittausnippaan - aja jotakin toimintoa päin ääriasentoa, jotta öljy virtaa varoventtiilin kautta - lue painearvo mittarista; lämpimällä öljyllä paine on 21-21,5 MPa ( bar) - tukijalkojen lukkoventtiilit - nosta laite tukijalkojen varaan ja mittaa rungon etäisyys alustaan jokaisen tukijalan kohdalla - nouse työkoriin ja aja teleskooppi ulos puomin ollessa vaakasuorassa Pyöritä puomistoa muutaman kerran; palauta lähtöasentoon, ja tarkista, etteivät alustan ja tukijalkojen väliset etäisyydet ole muuttuneet. - nosta tukijalat irti maasta ja jätä tukijalat tähän asentoon noin 10 minuutin ajaksi Tarkkaile etteivät tukijalat ole laskeneet. - nostosylinterin lukkoventtiili - aja puomia alahallinnasta ylöspäin noin 45 :n kulmaan, ja aja teleskooppi ulos Tarkkaile noin 10 minuutin ajan, ettei puomi laske. - teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiili - aja puomi alahallinnasta ylös ja teleskooppi hieman ulos; anna olla tässä asennossa noin 5 minuuttia - tarkkaile, ettei teleskooppi tule itsestään sisäänpäin - vakautusjärjestelmän kuormanlaskuventtiili - laita koriin painolastia n. 80 kg - aja puomia ylös ja alas 4-5 kertaa - tarkista, että korin asento ei muutu - sähkösuuntaventtiilit - aja kaikkia puomiston ja käännön toimintoja, ja tarkkaile, että kaikki liikkeet toimivat kunnolla, ja että liike loppuu, kun ote hallintavivuista irrotetaan 60

61 - käsisuuntaventtiilit DINO 260XT - tarkista, että tukijalkojen ja ajolaitteen venttiilit toimivat kunnolla, ja että liikettä ei tapahdu kun kara on keskiasennossa - sähköhydraulinen pyöriväliitin - tarkista, että liittimessä ei ole öljyvuotoja - tarkista, että momenttivarsi ei panttaa, eikä toisaalta ole irti - sylinterit - aja tukijalat tuenta-asentoon ja tarkista männänvarsien ja pyyhkijöiden kunto - öljyvuotojen tarkastus - nosta puomi yläasentoon ja tarkista nostosylinterin männänvarren ja pyyhkijän kunto - nosta nivelvarret yläasentoon ja tarkista sylinterien männänvarren ja pyyhkijän kunto - tarkista orjasylinterisysteemin mastersylinterin männänvarren ja pyyhkijän kunto - laske puomi alas ja tarkista korin alla olevan orjasylinterin männänvarren ja pyyhkijän kunto - letkut - putket - tarkista, ettei letkuissa ole hankaumia eikä vuotoja - tarkista, ettei putkissa ole kolhiintumia, vuotoja, syöpymiä eikä hankaumia kiinnikkeiden kohdalla Tarkista, että putket ovat kiinni. - liittimet - tarkasta, ettei letku- eikä putkiliittimissä ole vuotoja - sähköjärjestelmän perusteellinen tarkastus - tarkasta ohjauskeskuskoteloiden kuivuus, puhtaus ja tiiviys - tarkasta kaapeliliitosten kunto ja kosteuden suojaus - tarkasta rajakytkimien kunto ja kiinnitys - tarkasta rajakytkimien läpivientien tiiviys - tarkasta sähköventtiilien liittimien kunto - tarkasta magneettiventtiilien liittimien kunto - tarkasta kaikkien sähköjohtojen kunto silmämääräisesti - tarkasta syöttöpistotulpan kunto - tarkasta sähkömoottorin kunto - sylinterien kiinnitysten tarkastus - tarkasta tukijalkasylinterien nivellaakerien ja -tappien kunto, sekä niveltappien lukitusten kunto - tarkasta puomisylinterin nivellaakerien ja -tappien sekä lukitusten kunto - tarkasta nivelvarsiston sylinterien nivellaakerien ja -tappien sekä lukitusten kunto - tarkasta teleskooppisylinterin nivellaakerien ja niveltappien sekä lukitusten kunto Tarkasta kaasujousien kunto. - tarkasta master- ja orjasylinterin nivellaakerien ja niveltappien sekä lukitusten kunto 61

62 - puomin nivelen tarkastus DINO 260XT - tarkasta puomin nivelen akselitappi sekä laakeroinnin ja tapin lukitusten kunto - tarkasta nivelvarsiston nivelien akselitappien, laakerointien ja tappien lukitusten kunto - tukijalkojen ja anturalevyjen tarkastus - tarkista tukijalkojen mekaaninen rakenne ja hitsaussaumat Rakenteissa ei saa olla muodonmuutoksia eikä murtumia. Hitsaussaumoissa ei saa olla murtumia tai repeämiä. - tarkista, ettei anturalevyissä ole muodonmuutoksia eikä murtumia tai repeämiä Tarkista myös, että anturalevy kääntyy vapaasti nivelen varassa. - puomiston tarkastus - aja teleskooppi ulos, ja tarkasta, ettei puomistossa näy pysyviä muodonmuutoksia, kolhaisuja tai pahoja kulumia - tarkista myös, etteivät hitsaussaumat ole kuluneita, tai ettei niissä ole repeämiä tai murtumia - tarkista puomin kiinnityskorvien kunto, ettei niissä ole murtumia tai repeämiä - tarkista työkorin kiinnityskorvien kunto - tarkista työkorin niveltapin lukitus - tarkista levykimppuketjun kunto, kiinnitys, tappien lukitus sekä jousen kireys - tarkista energiansiirtoketjun ja sen kiinnityskorvien kunto sekä ruuvien kireys - tarkista puomin liukupalojen välykset ja kiinnitykset - työtason tarkastus - yleiskunto - tarkista, ettei korissa ole muodonmuutoksia, eikä pahoja kulumisia tai kolhuja - tarkista, että käsijohteet, askelmat, portti ja portin kiinnitys ovat kunnossa - tarkista, että portin lukitus ja kaasujousi ovat kunnossa - tarkista korin pohjalevyn kunto - tarkista korin kannattimen kunto, ettei siinä ole pahoja kolhuja tai muodonmuutoksia - kaikkien suojuksien tarkastus - tarkasta tukijalkasylinterin suojusten kunto - tarkasta orjasylinterin suojuksen kunto - tarkasta puominpään suojuksen, kääntölaitteen kansien, alaohjauskeskuksen suojakannen, turvalaitteen suojuskannen, yläohjauskeskuksen suojakannen, takavalosuojuksen kunto - kaikkien ruuviliitosten silmämääräinen tarkastus - pyörityslaitteiston tarkastus - yleiskunto - tarkasta kulmavaihteen välys ja kiinnitys - tarkasta hammaskehän kunto - tarkasta kääntölaakerin välys - tarkasta kääntölaakerin kiinnitysruuvien kireys, (M Nm, M Nm) - tarkasta kääntömoottorin kiinnitys 62

63 - kuljetusalustan tarkastus - yleiskunto - tarkasta vetoaisan kiinnitys runkoon - tarkasta vetolaitteen kunto ja kiinnitys alustaan - tarkasta akselisto ja sen kiinnitys runkoon - tarkasta jarruvaijerien ja tankojen kiinnitykset ja kunto - tarkasta vanteet, kiinnityspulttien kireys, renkaat ja rengaspaineet - tarkasta ajolaitteiston kunto, osien kiinnitykset ja sähköosien suojusten kunto - tarkasta puomiston kuljetustuen kunto - tee nostimelle koekäyttö, hallintalaitteiden toiminnan tarkastus ja työulottuvuuksien tarkistus 80 kg:n korikuormalla sivun 50 ohjeen mukaisesti - tarkista koekäytön aikana myös rajakatkaisimien toiminta (katso suoritus huolto-ohjeista) - kuormitustilan rajakytkimet varolaitteissa - puomiston käytön eston rajakytkimet tukijaloissa - tukijalkojen käytön eston rajakytkin vetopuomissa - koekäytön jälkeen tulee tarkastaa, ettei kuormitus ole aiheuttanut teräsrakenteisiin tai muihin kuormitettuihin osiin rakennevikoja, kuten repeämiä tai vaaralliseksi katsottavia pysyviä muodonmuutoksia - määräaikaistarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa, joka sisältää seuraavat kohdat: 1. tarkastuskaavake 2. tiedot suoritetuista korjaushitsauksista a) milloin tehty b) kuka teki c) mihin kohtaan - kun vuositarkastus on tehty, ja kone on valmis otettavaksi käyttöön, on tarkastuspäivämäärä merkittävä koneen tarkastuskilpeen ERIKOISTARKASTUS (TARKASTAMINEN POIKKEUKSELLISEN TILANTEEN JÄLKEEN, VNp 865/98 78 ) Tarkastus on tehtävä, jos nostin on vaurioitunut, tai muutoin vioittunut niin pahoin, että sen lujuus, tai muu turvallisuus on saattanut vaarantua. - nostin tarkastetaan tällöin vuositarkastusohjeiden mukaisesti - nostimelle on tehtävä koekuormitus ja vakavuuskoe - tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja 63

64 KOEKUORMITUSOHJE MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEEN 1. Asenna nostin tukijaloilleen tasaiselle kantavalle alustalle. Paina tukijalat ääriasentoon alas (tuentaleveys minimissään). 2. Käännä puomisto pois vetoaisan päältä ja laske alas. 3. Asenna koriin punnittu kuorma 215 kg (І). 4. Aja puomisto ääriasentoon ylös ja teleskooppi ulos (maksimi nostokorkeus). 5. Laske puomia alas tilanteeseen, jossa turvalaite pysäyttää liikkeen. 6. Pyöritä puomistoa yli Aja teleskooppi sisään ja laske puomisto alas vaakasuoraan. 8. Aja teleskooppi ulos kunnes turvaraja RK4 pysäyttää liikkeen. Totea seisontavakavuus tässä tilanteessa pyörittäen puomistoa yli Tee samat toimenpiteet 80 kg korikuormalla (II). 10. Vertaa sivu-ulottumaa ulottuvuuskaavioon, ja säädä tarvittaessa sivun 52 "ulottuvuusalueen ja ylikuormitussuojan säätö" -ohjeen mukaisesti. Jos edellä mainituissa koekuormitustapauksissa I ja II, sekä kuormituksen jälkeen tehdyssä tarkastuksessa ei ole havaittu nostimen rakenteessa ja vakavuudessa mitään huomauttamista, nostinta voidaan käyttää tämän käyttöohjekirjan sivun 6 mukaisen ulottuvuus/korikuormakaavion esittämällä sallitulla toimintaalueella. Nostimen suurin sallittu korikuorma on 215 kg - nostimelle tehdään koekuormitus 25 %:n ylikuormalla, sekä sen jälkeen kantavien rakenteiden perusteellinen tarkastus ensimmäisen eli käyttöönottotarkastuksen yhteydessä - nostimelle tehdään koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla sekä kantavien rakenteiden perusteellinen tarkastus jokaisen vuosihuollon ja -tarkastuksen yhteydessä - merkintä koekuormituksesta tehdään käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjaan, merkintä koekäytöstä tehdään vuosihuoltopöytäkirjaan sekä vuosi- eli määräaikaistarkastuspöytäkirjaan 64

65 VIANETSINTÄOHJEITA VIKA VIAN POISTO 1. Sähkömoottori ei käynnisty painettaessa käynnistyspainikkeesta, vaikka valintakytkin on asennossa 1, 2 tai 3 Hätäpysäytyspainike on jäänyt pohjaan. Nosta painike ylös ja käynnistä moottori käynnistyspainikkeesta. Sulake F1 on rikki. Valintakytkimelle ei tule jännitettä verkosta (230 VAC). Vikavirtasuojakytkin on lauennut. Valintakytkimelle tulee jännite, mutta se ei lähde eteenpäin. Jännite tulee valintakytkimelle ja lähtee myös eteenpäin. Teleskoopin ketjun rajakytkin RK7 katkaissut kontaktorin virtapiirin. Teleskoopin ketjun rajakytkin RK15 katkaissut kontaktorin virtapiirin. Vaihda uusi sulake (10 A). Tarkista jatkojohdot ja mahdolliset jakokeskukset ja sulakkeet. Kytke vikavirtasuojakytkin. Tarkista valintakytkimen toiminta ja vaihda se tarvittaessa. Tarkista moottorin solenoidi ja sitä ohjaavien releiden toiminta. Tarkista RK7:n toiminta ja säädä sivun 47 kuvan ohjeen mukaisesti. Tarkista RK15:n toiminta ja säädä sivun 47 kuvan ohjeen mukaisesti. 2. Sähkömoottori käynnistyy normaalisti käynnistyspainikkeesta, mutta se sammuu kun painikkeesta hellitetään Toinen tai molemmat pysäytyspainikkeet ovat Avaa kotelon kansi ja palauta kytkinosan kärki juuttuneet pohjaan, joten niiden kärjet ovat auki. ruuvitaltan kärjellä, mikäli kärki on ulkona. Sumuta kosteudenpoistoainetta ja kokeile painikkeen toiminta. Sulje kotelo huolellisesti. 3. Mikään työkorin liikkeistä ei toimi, vaikka sähkömoottori käy ja valintakytkin on asennossa 2 tai 3 Tukijalkojen merkkivalo ei pala. Tarkista tukijalkarajojen (RK11, RK12, RK13 ja RK14) toiminta. Tarkista, onko vika sähköjärjestelmässä vai hydrauliikkajärjestelmässä. 65

66 VIKA VIAN POISTO 4. Työkorin liikkeissä häiriöitä - vain jokin liikkeistä toimii Häiriöt epämääräisiä ja epäsäännöllisiä. Tarkasta, että hydrauliikkaöljy ja suodatin on vaihdettu. Puhdista/pese sähköventtiileiden karat ja venttiilipesät hyvin (vaatii erittäin suurta puhtautta - mahdollisesti häiritseviä likahiukkasia ei näe paljaalla silmällä). Vika voi olla myös hallintavipujen tilapäisissä kosketushäiriöissä. Sumuta kosteudenpoistoainetta. Nosto, lasku ja teleskooppi ulos eivät toimi, punainen merkkivalo palaa korissa ja alaohjauskeskuksessa sekä summeri soi. 5. Puomi valuu hitaasti alaspäin Kuormanlaskuventtiili vuotaa. Puomistoa ylikuormitettu, aja teleskooppi sisään ja yritä uudelleen (automaattikuittaus). Irrota venttiili ja poista epäpuhtaudet. Tutki o-renkaiden kunto. Asenna venttiili huolellisesti paikalleen -oikea kiristysmomentti on 60 Nm. Vaihda tarvittaessa uusi venttiili. 6. Aggregaatti ei starttaa Akku on tyhjä. Verkkojohto kiinni. 7. Aggregaatti starttaa, mutta ei käynnisty Polttoainesäiliö tyhjä. Rikastin pois päältä. Kaasuvipu tyhjäkäynnillä. Lataa akku. Irrota pistotulppa verkostosta. Täytä polttoainesäiliö. Paina rikastimen ohjauspainiketta (kylmä moottori). Suurenna kaasua. 66

67 VIKA 8. Puomi ei nouse VIAN POISTO Katso kohta 4. Sähköventtiili keskiasennossa tai laskuasennossa. Kääntö toimii kun noston hallintaa käytetään. Jatkotoimenpiteet kuten edellä on kerrottu sähköventtiilin karan takertelusta. Käännön magneettiventtiili on takertunut kääntöasentoon. Pese kara ja venttiilipesä huolellisesti. 9. Teleskooppi ei toimi Katso kohta 4. Tarkasta, ettei teleskoopin sähköventtiili ole jäänyt keskiasentoon tai laskuasentoon. 10. Teleskooppi valuu hitaasti sisään Kuormanlaskuventtiili vuotaa. Toimenpiteet kuten kohdassa Kori valuu taaksepäin Kaksoiskuormanlaskuventtiileistä pohjan puoleinen vuotaa. Toimenpiteet kuten kohdassa 5. Korin alla oleva kuormanlaskuventtiili vuotaa. Toimenpiteet kuten kohdassa 5. 67

68 VIKA 12. Kori valuu eteenpäin Kaksoiskuormanlaskuventtiileistä varrenpuoleinen vuotaa. VIAN POISTO Toimenpiteet kuten edellä. 13. Tukijalat eivät toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1 Puomi ei ole seisontatuella. Aja puomi tuelle. Puomit/tukijalat sähköventtiili ei toimi (jää keskiasentoon). Toimenpiteet kuten kohdassa Tukijalka ei pysy tukiasennossa (kuva) Pohjanpuoleinen lukkoventtiili vuotaa. Toimenpiteet kuten kohdassa 5 (kuormanlaskuventtiili). Kiristysmomentti 55 Nm Tukijalka ei pysy kuljetusasennossa (kuva) Varrenpuoleinen lukkoventtiili vuotaa. Toimenpiteet kuten edellä. 16. Ajolaitteisto ei toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1 Puomi ei ole seisontatuella. Aja puomi tuelle. Puomit/tukijalat sähköventtiili ei toimi (jää keskiasentoon). Toimenpiteet kuten kohdassa 4. 68

69 VIKA VIAN POISTO 17. Liian heikko jarrutusteho Jarrujärjestelmässä liikaa väljyyttä. Jarrujärjestelmä säädetään (kts. sivu 37). Jarrujen kitkapinnat eivät sisäänajetut. Käsijarruvipu vedetään hiukan "päälle" ja ajetaan 2-3 km. Jarrukengät "lasittuneet", likaiset tai öljyä kitkapinnoilla. Työntöjarru - vetopää liikkuu kankeasti. Jarrutanko jumittaa tai taipunut. Jarruvaijerit ruosteessa tai murtuneet. Vaihdetaan uudet jarrukenkäsarjat. Jarrurumpu puhdistetaan kitkapinnoilta. Voidellaan. Korjataan. Vaihdetaan uudet vaijerit. 18. Jarrutus epävakaata ja nykivää Jarrujärjestelmässä liikaa väljyyttä. Jarrujärjestelmä säädetään (kts. sivu 37). Työntöjarrun iskunvaimennin viallinen. Peruutusautomatiikka -jarrukenkä jumittuu kannattimeensa. Vaihda uusi iskunvaimennin. Vaihda uusi jarrukenkä kannattimeen. 19. Jarrut puoltavat (jarrutusta vain toisessa pyörässä) Väärin säädetyt jarruyksiköt. Jarruyksiköt säädetään uudelleen asennusohjeen mukaisesti. Mahdollisesti myös kohdassa 17 olevia syitä. 20. Nostin jarruttaa jo kaasua vähennettäessä Työntöjarrun iskunvaimennin viallinen. 21. Peruutus raskasta tai mahdotonta Jarrujärjestelmä säädetty liian tiukalle. 22. Pyöräjarrut kuumenevat liikaa Jarrujärjestelmä väärin säädetty. Pyöräjarru likaantunut. Työntöjarru - vetopään voimansiirtovipu jumittuu. Käsijarrukahva ei kokonaan poiskytketty. Vaihda uusi iskunvaimennin. Jarrujärjestelmä säädetään sivun 37 mukaisesti. Jarrujärjestelmä säädetään sivun 37 mukaisesti. Puhdistetaan. Voimansiirtovipu irrotetaan, puhdistetaan ja voidellaan. Aseta käsijarrukahva vapaa-asentoon. 69

70 VIKA 23.. Kuulakytkin ei lukitu Kuulakytkimen sisäosat likaantuneet. Vetoauton vetokuula liian iso. VIAN POISTO Puhdistetaan ja voidellaan. Mittaa vetokuula. DIN74058 mukaan on kuulan halkaisija oltava max. 50 mm ja min. 49,5 mm. Jos mitat poikkeavat tai kuula ei ole täysin pyöreä, on se vaihdettava. Jos vaihdetaan jarrukenkiä, on aina vaihdettava kaikki saman akselin jarrukengät. Jarrujen kokoonpanon yhteydessä on varmistettava, että jouset, jarrukengät ja levitin asennetaan oikein takaisin. Jarruja säädettäessä on pyöriä kierrettävä eteenpäin (ajosuuntaan)! Vikamahdollisuuksia luonnollisesti on aina useampia, mutta yleisimmin ne rajoittuvat seuraaviin: - matala käyttöjännite (pitkä ja ohut syöttökaapeli) - akku tyhjä (alhainen jännite) - epäpuhtaus hydrauliikassa - irronnut sähköliitin tai kosteuden aiheuttama kontaktihäiriö PIDÄ NOSTIN PUHTAANA JA SUOJAA KOSTEUDELTA 70

71 SÄHKÖKOMPONENTTIEN TOIMINTA PÄÄKESKUS (LCB), RELEET K1: MOOTTORIN (M1) KÄYNNISTYSKONTAKTORI K2: HÄTÄSEIS -KYTKIMEN APURELE Kytkee/ Katkaisee verkkojännitteen (230VAC). K3: PUOMI ALAS TOIMINNON KATKAISEVA APURELE Turvaraja RK4 ohjaa relettä (viive 0,6 sekuntia). K4: TELESKOOPPI ULOS -TOIMINNON KATKAISEVA APURELE Relettä ohjaa turvaraja RK4:n avautuva kosketin. (viive n. 1,2 sekuntia). Kun RK4 on toiminut (punainen merkkivalo H2 palaa), niin K4:n viivekondensaattoreilla C 10 ja C 11 estetään puomin lasku hyppimällä korissa. Viive n. 2,5 s. K5: KÄÄNTÖ- TOIMINNON APURELE (OIKEA JOYSTICK) K6: KÄÄNTÖ- TOIMINNON APURELE (OIKEA JOYSTICK) K7: PUOMI ALAS- TOIMINNON APURELE (OIKEA JOYSTICK) K8: PUOMI YLÖS -TOIMINNON APURELE (OIKEA JOYSTICK) K9: TELESKOOPPI SISÄÄN- TOIMINNON APURELE (VASEN JOYSTICK) K10: TELESKOOPPI ULOS -TOIMINNON APURELE (VASEN JOYSTICK) K12: NIVELVARSISTON LASKUSSA KÄYTETTÄVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN OHJAUSRELE K18: VAIHTOJÄNNITTEEN TUNNISTINRELE Katkaisee ohjausjännitteen moottorin (M1) ohjauskontaktorilta (K1) käyttöjännitteen (230VAC) katketessa. Vaihtaa automaattisesti sammutus/käynnistyspiirin ohjaamaan polttomoottoria verkkojännitteen puuttuessa. K19: ULOTTUVUUSRAJAN RK4 TOIMINTARELE Katkaisee teleskooppi- ulos toiminnon RK4:n toimiessa. Viive n. 1,2s. K24: HYDRAULIAGGREGAATIN SAMMUTUKSEN APURELE K27: NIVELVARSISTON NOSTON APURELE K30: AJOLAITTEEN VIRRANSYÖTÖN APURELE Sulake F2 10A. Relettä ohjaa rajakytkin RK3. K42: STABILOIDUN JÄNNITTEEN OHJAUSRELE Kytkin Q 1 ohjaa releen toimintaa. 71

72 K44: POLTTOMOOTTORIN LATURIN MAGNETOINNIN OHJAUSRELE K45: POLTTOMOOTTORIN KIERROSTEN NOSTOSOLENOIDIN OHJAUSRELE K46: PROPOKORTTIEN SYÖTTÖJÄNNITTEEN OHJAUSRELE Kytkee jännitteen propokortilleohjausliikkeen aikana. K48 JA K49: KORIN VAKAUTUKSEN APURELEET K51: PUOMIN VALINTAVENTTIILIN OHJAUSRELE Kytkee ohjausliikkeen aikana. K52: PUOMIN LASKUN HIDASTUSVASTUKSEN OHITUSRELE Ohittaa hidastusvastuksen puomia nostettaessa. K53: TELESKOOPIN PITUUDEN MUKAAN KYTKETTÄVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN KYTKENTÄRELE RK17 ohjaa relettä. K54: TELESKOOPIN PITUUDEN MUKAAN KYTKETTÄVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN KYTKENTÄRELE RK17 ohjaa relettä. K56 JA K57: JÄRJESTELMÄN SÄHKÖN SYÖTÖN OHJAUSRELE Estää teholähteen käytön varalaskulla. K59: SÄHKÖMOOTTORIN UUDELLEENKÄYNNISTYMISEN ESTORELE K60: SÄHKÖMOOTTORIN UUDELLEENKÄYNNISTYMISEN ESTORELE SR2: TUKIJALKOJEN TOIMINTAA VALVOVA TURVARELE Turvarele kuittaantuu, kun kaikki tukijalkarajakytkimet (RK11, RK12, RK13 ja RK14) ovat sulkeutuneet, jonka jälkeen puomin käyttöönotto on mahdollista. SR3: PUOMIN YLIKUORMITUSTA VALVOVA TURVARELE. Turvarajakytkin RK5 ohjaa turvareleen toimintaa. Puomin ylikuormitus: SR3 kytkeytyy irti. Ylikuormituksen jälkeen turvarele kuittaantuu automaattisesti palattaessa normaalille toiminta-alueelle. Kondensaattoreilla säädetty viive vaikuttaa SR3:n laukeamisaikaan. RK5:n rikkoutuessa: SR3 kytkeytyy irti. Turvarele ei kuittaannu automaattisesti, vaan sähkölaitteiden toiminta tulee tarkistaa. Kondensaattoreilla säädetty viive vaikuttaa SR3:n laukeamisaikaan. 72

73 PÄÄKESKUS (LCB), KYTKIMET S1: LUKKIUTUVA HÄTÄ-SEIS -KYTKIN Pysäyttää kaikki toiminnot, paitsi varalasku ja äänimerkki jäävät toimiviksi. S2: KÄYNNISTYSKYTKIN Palautuva painike. S3: KÄYNNISTYSKYTKIN Palautuva painike. S13: VARALASKUN KÄYNNISTYSKYTKIN Palautuva painike. S16: PUOMISTON KÄÄNTÖ OIKEA-VASEN Palautuva vipukytkin (alaohjaus) S17: PUOMI YLÖS-ALAS Palautuva vipukytkin (alaohjaus) S18: TELESKOOPPI SISÄÄN-ULOS Palautuva vipukytkin (alaohjaus) S20: KORIN OIKAISU Palautuva vipukytkin (alaohjaus) S22: NIVELVARSISTO ALAS-YLÖS Palautuva vipukytkin (alaohjaus) S32: TELESKOOPPI SISÄÄN Palautuva painike. SR3:n lauettua, saadaan teleskooppi sisään painiketta painamalla 73

74 OHJAUSKESKUS (UCB), RELEET K13: KORIN KUORMITUSTA ILMAISEVIEN MERKKIVALOJEN OHJAUSRELE Relettä ohjaa rajakytkin RK4. K14 JA K15: KORIN KÄÄNNÖN (OIKEA- VASEN) OHJAUSRELEET Releitä ohjaa karamoottorin (M3) induktiiviset rajakytkimet RK9 ja RK10. OHJAUSKESKUS (UCB), KYTKIMET JSO: JOYSTICK OIKEA (liikkeet:puomi ylös-alas ja kääntö oikea-vasen) JSV: JOYSTICK VASEN (liikkeet:teleskooppi ulos-sisään ja nivelvarsiston nosto-lasku) S4: LUKKIUTUVA HÄTÄ-SEIS -KYTKIN Pysäyttää kaikki toiminnot, paitsi varalasku ja äänimerkki jäävät toimiviksi. S5: PYSÄYTYSKYTKIN Palautuva painike. S6: : KÄYNNISTYSKYTKIN Palautuva painike. S10: ÄÄNIMERKIN OHJAUSKYTKIN Palautuva painike. S11: VARALASKUKYTKIN Palautuva painike. S12: KORIN KÄÄNNÖN HALLINTAKYTKIN S29: KORIN VAKAUTUKSEN VALINTAKYTKIN Palautuva painike. S30: KORIN VAKAUTUKSEN OHJAUSKYTKIN Palautuva vipukytkin. Vakautus toimii painettaessa painiketta S29 ja käännettäessä vipukytkintä S30. S31: TELESKOOPPI SISÄÄN SR3:n lauettua, saadaan teleskooppi sisään painiketta painamalla 74

75 RAJAKYTKIMET RK3: PUOMIN TUEN RAJAKYTKIN Estää tukijalkojen ja ajolaitteen toiminnan, ellei puomi ole laskettu tuelle kuljetusasentoon. Ohjaa relettä K30. RK4: SÄÄDETYN TOIMINTA-ALUEEN TURVARAJAKYTKIN. RK5: TURVARAJA RK4:N VARMISTUSTURVARAJAKYTKIN. Toimiessaan laukaisee turvareleen SR3 säädetyn viiveen kuluttua (2,4 sekuntia) joka ohjaa äänimerkin antolaitetta ÄM2. RK7 JA RK15: PUOMISTON TELESKOOPIN KETJUN TURVAKYTKIN. Turvarajakytkimen toimiessa sähkömoottori sammuu (katkaisee kontaktorin K1 pitojännitteen) tämän jälkeen ainoastaan varalasku toimii. RK8: TELESKOOPIN SISÄLLÄOLOA TUNNISTELEVA TURVARAJAKYTKIN RK4:n tai RK5:n rikkoutuessa puomia ei saada alas, ennen kuin teleskooppi on ajettu sisään, jolloin rajakytkimen RK8 kärjet sulkeutuvat. RK9: INDUKTIIVINEN RAJAKYTKIN Rajoittaa korin kääntö vasempaan -liikettä. RK10: INDUKTIIVINEN RAJAKYTKIN Rajoittaa korin kääntö oikeaan -liikettä. RK11-RK14: TUKIJALKOJEN TURVARAJAKYTKIMET Estävät puomin käyttöönoton, elleivät tukijalat ole tukevasti maassa ja kaikki rajakytkimet sulkeutuneet. RK16: INDUKTIIVINEN TUNNISTIN Ohjaa puomin nopeutta rajoittavien hidastusvastuksien ohjausrelettä puomin pituuden ollessa ~16m. RK17: INDUKTIIVINEN TUNNISTIN Ohjaa puomin nopeutta rajoittavien hidastusvastuksien ohjausrelettä puomin pituuden ollessa ~20m. 75

76 AJOLAITEOHJAUSKOTELO (DCB) S24: AJO SUORAAN ETEEN- JA TAAKSEPÄIN Palautuva vipukytkin. S25: KÄÄNTÖ VASEMMALLE Palautuva painike. S26: KÄÄNTÖ OIKEALLE Palautuva painike. AJOLAITEOHJAUKSEN KAUKOSÄÄDINKOTELO S24B: AJO SUORAAN ETEEN- JA TAAKSEPÄIN Palautuva vipukytkin. S25B: KÄÄNTÖ VASEMMALLE Palautuva painike. S26B: KÄÄNTÖ OIKEALLE Palautuva painike. TUKIJALKAOHJAUSKOTELO (OCB) S27: RULLIEN PAINATUS Päälle-pois, palautuva vipukytkin. S33: TUKIJALAN 1 OHJAUSKYTKIN Palautuva vipukytkin. S34: TUKIJALAN 2 OHJAUSKYTKIN Palautuva vipukytkin. S35: TUKIJALAN 3 OHJAUSKYTKIN Palautuva vipukytkin. S36: TUKIJALAN 4 OHJAUSKYTKIN Palautuva vipukytkin. 76

77 MUITA MERKINTÖJÄ B1: AKKU 12VDC 44AH E1: MOOTTORIN (M1) LÄMPÖRELE F1: KÄYNNISTYSLAITTEISTON SYÖTÖN SULAKE (10A) F2: AJOLAITTEEN JA TUKIJALKOJEN OHJAUSSULAKE (10A) F3: VARALASKUN OHJAUSSULAKE (10A) F4: PROPO-KORTTIEN OHJAUSSULAKE (5A) F5: OIKEAN JOYSTICKIN OHJAUSSULAKE (1,6A) F6: KORIN KÄÄNNÖN OHJAUSSULAKE F7: MAGNEETTIVENTTIILIEN OHJAUSSULAKE (10A) F8: VASEMMAN JOYSTICKIN OHJAUSSULAKE (1,6A) F9: PUOMIN OHJAUSVENTTIILIEN SYÖTÖN SULAKE (10A) F10: KORIN PISTORASIAN JOHDONSUOJA-AUTOMAATTI (10A C-KÄYRÄ) H1: VIHREÄ LED -MERKKIVALO Kori toiminta-alueen sisäpuolella. H2: PUNAINEN LED -MERKKIVALO Kori toiminta-alueen maksimiulottuvuudella. H4: PUNAINEN LED -MERKKIVALO Ilmaisee turvareleen SR3 laukeamisen. H5: KELTAINEN LED -MERKKIVALO Ilmaisee tukijalkarajojen RK11-RK14 toiminnan. HM1: TUNTIMITTARI Mittaa tunneissa koneen käyntiajan. M1: SÄHKÖMOOTTORI 230VAC 16A M2: VARALASKUAGGREGAATTI 12VDC. MAX. KÄYTTÖAIKA 10 MIN. M3: KORIN KÄÄNTÖMOOTTORI Q1: VALINTAKYTKIN I = tukijalat, II = yläohjaus ja III = alaohjaus. 77

78 S37: POLTTOMOOTTORIAGGREGAATIN NARUKÄYNNISTYKSEN MAHDOLLISTAVA PAINIKE Käytetään akun ollessa tyhjä. Huom! Käyttö ohittaa öljynpinnankorkeuskytkimen moottorista. SR1: VARALASKUKONEIKON SOLENOIDI VVK: VIKAVIRTAKYTKIN 25A 30 ms ÄM1: ÄÄNIMERKINANTOLAITE ÄM2: PIEZO - SÄHKÖSUMMERI Ilmaisee turvarajakytkimen RK5 toiminnan sekä hätä-seis pysäyttimien S1 ja S4 toiminnan.. 78

79 LIIKENOPEUKSIEN SÄÄTÖARVOT TEHOLÄHDE U OUT =14,5 V Ohjainkorttien säätöarvot TELESKOOPPI I MIN =500mA KORTISTA I MAX = 1000mA KORTISTA PUOMI I MIN= 500mA KORTISTA I MAX =1010mA KORTISTA I LASKU =900mA TR3 I LASKU =830mA TR4 RK16 I LASKU =790mA TR5 RK17 VARSISTO I MIN =500mA KORTISTA I MAX =1000mA KORTISTA I LASKU =1000mA TR6 I LASKU =820mA TR7 RK16 I LASKU =820mA TR8 (0Ω) RK17 KÄÄNTÖ I MIN =500mA KORTISTA I MAX =950mA KORTISTA I ind1 =850mA TR1 RK16 I ind1 =780mA TR2 RK17 ALAOHJAUS TR9 Propoventtiilien toiminta säädetään ohjainkortin liittimen 2 ja siitä lähtevän johtimen väliin asennettavan virtamittarin avulla, oheisen kuvan mukaisesti. 1. Irrota säädön ajaksi johtimet releiden K42, K53 ja K54 liittimestä A1. 2. Vedä releiden K53 ja K54 testipainike ylös 3. Minimivirran I min säätö * Ensin säädetään pohjavirta ohjainkortista (PC1-PC4). * Käännetään säädettävä liike päälle vipukytkimestä. * Säädetään minimivirta ohjainkortin potentiometristä 5, virran tulee olla noin 500mA. 3. Maksimivirran säätö I max * Vedä releen K42 testipainike ylös * Käännetään säädettävä liike päälle vipukytkimestä. * Säädetään maksimivirta ohjainkortin potentiometristä 4, virran tulee olla ~ mA, oheisen taulukon mukaisesti. * Palauta releen K42 testipainike pohjaan Kohdat 2 ja 3 suoritetaan jokaiselle ohjainkortille. 4. Kytke irrotettu johdin takaisin releen K42 liittimeen A1 79

80 5. Puomin laskuliikkeen nopeudet säädetään seuraavasti: * Paina releen K53 testipainike pohjaan. * Käännä vipukytkimestä laskuliike päälle. * Säädetään potentiometristä TR4 virraksi 830mA. * Paina releen K54 testipainike pohjaan. * Käännä vipukytkimestä laskuliike päälle. * Säädetään potentiometristä TR5 virraksi 780mA. * Vedä releen K54 testipainike ylös 6. Nivelvarsiston laskunopeudet säädetään vastaavasti kuin puomin laskunopeudet. * Käännetään vipukytkimestä nivelvarsiston laskuliike päälle. * Säädä potentiometristä TR7 virraksi 820mA. * Potentiometri TR8 säädetään pois päältä (ääriasentoon vastapäivään) * Paina releen K54 testipainike pohjaan * Vedä releen K54 testipainike ylös 7. Puomin kääntönopeus pitkällä puomilla säädetään vastaavasti kuin puomin laskunopeudet. * Käännetään vipukytkimestä puomin kääntö päälle. * Säädä potentiometristä TR1 virraksi 850mA. * Paina releen K54 testipainike pohjaan * Käännetään vipukytkimestä puomin kääntö päälle. * Säädä potentiometristä TR2 virraksi 780mA. 8. Kytke irrotetut johtimet takaisin releiden K53 ja K54 A1- liittimiin 9. Mikäli alaohjauksen liikenopeuksia halutaan säätää, säätö voidaan suorittaa potentiometrillä TR9. 1. Värähtelyn voimakkuuden säätö 2. Laskurampin säätö 3. Nousurampin säätö 4. Maksimivirran I max säätö 5. Minimivirran I min säätö 80

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 125T KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 12403 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 180XT KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumeroissa 18460 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

145 FI LOIMAA T F.

145 FI LOIMAA T F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 2877-> 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

145 FI LOIMAA T F.

145 FI LOIMAA T F. DINO 180XT KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

T. +358 2 762 5900 F.

T. +358 2 762 5900 F. DINO 150T KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 1729, 1746 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 2554-> 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

DINO 230T KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 32210 LOIMAA Puh. (02) 762 5900 Faksi (02) 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com

DINO 230T KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 32210 LOIMAA Puh. (02) 762 5900 Faksi (02) 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 32210 LOIMAA Puh. (02) 762 5900 Faksi (02) 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 23017 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel Fax

KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel Fax DINO 160XTB KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 2 762 5900 Fax. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 16701 -> 2 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...5

Lisätiedot

DINO 105TL KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel

DINO 105TL KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel DINO 105TL KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Jälleenmyyjä: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SARJANUMEROT MUUTOS PVM. TEKIJÄ 10001-10003

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z 1 JJ-Asennus Oy OHJE 01.04.2010 PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z Purettavat kohteet: - teleskooppipuomisto Uusittavat osat: - teleskoopin levykimppuketjut

Lisätiedot

DINO 120T KÄYTTÖOHJE. Valmistaja: Jälleenmyyjä:

DINO 120T KÄYTTÖOHJE. Valmistaja: Jälleenmyyjä: DINO 120T KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

DINO 160XT 180XT 210XT KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com

DINO 160XT 180XT 210XT KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com KÄYTTÖOHJE DINO 160XT 180XT 210XT Valmistaja: Jälleenmyyjä: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com SARJANUMEROT MUUTOS PVM. TEKIJÄ XT-kirjat yhdistetty

Lisätiedot

DINO 135TB KÄYTTÖOHJE. Valmistaja: Jälleenmyyjä:

DINO 135TB KÄYTTÖOHJE. Valmistaja: Jälleenmyyjä: DINO 135TB KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 2 762 5900 Fax. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 205RXT KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 20015 3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...4

Lisätiedot

DINO 105T KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI LOIMAA T F

DINO 105T KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI LOIMAA T F DINO 105T KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 5282 3 SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET

Lisätiedot

DINO 210XTB KÄYTTÖOHJE. Valmistaja: Jälleenmyyjä:

DINO 210XTB KÄYTTÖOHJE. Valmistaja: Jälleenmyyjä: DINO 210XTB KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 2 762 5900 Fax. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SARJANUMEROT MUUTOS

Lisätiedot

DINO 105T KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com

DINO 105T KÄYTTÖOHJE. Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com DINO 105T KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 5391 3 SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE 160XT II 180XT II 210XT II. Jälleenmyyjä: Valmistaja:

HUOLTO-OHJE 160XT II 180XT II 210XT II. Jälleenmyyjä: Valmistaja: HUOLTO-OHJE 160XT II 180XT II 210XT II Valmistaja: Jälleenmyyjä: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com ALKUPERÄINEN OHJE Voimassa valmistusnumerosta:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DINO LIFT 150 ZX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4255659

Käyttöoppaasi. DINO LIFT 150 ZX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4255659 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 135T 150T 180T. Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com

KÄYTTÖOHJE 135T 150T 180T. Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com KÄYTTÖOHJE 135T 150T 180T Valmistaja: Jälleenmyyjä: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE DINO 135T, 150T, 180T Voimassa valmistusnumerosta:

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DINO 160XTB II 180XTB II 210XTB II. Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel

KÄYTTÖOHJE DINO 160XTB II 180XTB II 210XTB II. Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel KÄYTTÖOHJE DINO 160XTB II 180XTB II 210XTB II Valmistaja: Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. + 358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DINO 120T 120TB. Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel

KÄYTTÖOHJE DINO 120T 120TB. Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel KÄYTTÖOHJE DINO 120T 120TB Valmistaja: Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. + 358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DINO 135TB 150TB 180TB. Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel

KÄYTTÖOHJE DINO 135TB 150TB 180TB. Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel KÄYTTÖOHJE DINO 135TB 150TB 180TB Valmistaja: Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. + 358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com Jälleenmyyjä: ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta:

Lisätiedot

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI BIOMAJA WCL -yleisövessa Luettava ennen Biomajan käyttöönottoa Sisällysluettelo s. Paikoitus 2 Portaiden asennus 3 Sähköjärjestelmä 4 Audiojärjestelmä 5 Kuivikekäymälä 6 Ajovalmius 7 Biomaja Nordic Oy

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 205RXT 240RXT 265RXT. Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel

KÄYTTÖOHJE 205RXT 240RXT 265RXT. Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel KÄYTTÖOHJE 205RXT 240RXT 265RXT Valmistaja: Jälleenmyyjä: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta:

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 185XTC II 220XTC II. Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel

KÄYTTÖOHJE 185XTC II 220XTC II. Raikkolantie 145 FI LOIMAA Tel KÄYTTÖOHJE 185XTC II 220XTC II Valmistaja: Jälleenmyyjä: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Tel. +358 20 1772 400 info@dinolift.com www.dinolift.com ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta:

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

IKH, RIVAKKA

IKH, RIVAKKA 5.9.2016 IKH, RIVAKKA ja VAUNUS Perävaunujen ja trailereiden HUOLTO- ja KÄYTTÖOHJE Valmistus nro: Päiväys: 64700 TEUVA FINLAND PUH: 06 010-289 3000 FAX: 06 261 2611 http://www.nipere.fi SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Suomi. Henkilönostimet. Edelläkävijä -125 Moderni -135 Vankka ja vakaa -160. Member of AVANT Group

Suomi. Henkilönostimet. Edelläkävijä -125 Moderni -135 Vankka ja vakaa -160. Member of AVANT Group Suomi Henkilönostimet Edelläkävijä -125 Moderni -135 Vankka ja vakaa -160 Member of AVANT Group Leguan henkilönostimet on suunniteltu vaativaan ammatti- ja vuokrauskäyttöön. Leguanin kehittämä konsepti

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

10. TARKASTUSLOMAKKEET PYSTYTYSLOMAKE... 3 PÄIVITTÄISTARKASTUSLOMAKE... 4 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSLOMAKE... 5 1 Pos 10 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 01_11.2002 10. INSPECTION FORM PYSTYTYSLOMAKE TYÖKOHDE:

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

SUOMI JOPRO 2200TV-2

SUOMI JOPRO 2200TV-2 SUOMI JOPRO 2200TV-2 JOPRO 2200TV-2 Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen yleiskatsaus...4 Ohjauspaneeli...6

Lisätiedot

-sarja. 14 metristä 20 metriin

-sarja. 14 metristä 20 metriin T -sarja 14 metristä 20 metriin GSR:n T-sarjan henkilönostimet ovat tunnettuja niiden poikkeuksellisesta kestävyydestä ja jäykkyydestä sekä niiden käytön yksinkertaisuudesta ja intuitiivisyydestä. Tuotteiden

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TV Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks kg.

Sisällys. JOPRO 2200TV Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks kg. SUOMI JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen yleiskatsaus...4 Ohjauspaneeli...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot