HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN"

Transkriptio

1 HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine

2

3 Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän alueen yrityksiin Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta 2011

4 Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta Kirjoittaja: Sähköinen liiketoiminta Oy, Sirkku Laine Editoija: Katja Kaunismaa ja Minna Mikkonen Julkaisija ja kustantaja: Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut Julkaisuvuosi: 2011 Kannen taitto: Kideve Elinkeinopalvelut, Agnieszka Kucharska Kannen kuva: AV-Lappi

5 Lukijalle Internet on markkinointi- ja myyntivälineenä arkipäiväistymässä muuttuen kuluttajat yhteen kokoavaksi supermediaksi. Erityisesti matkailupalveluiden markkinaosuus Internet-markkinoinnissa ja -myynnissä kehittyy nopealla vauhdilla. Internet tarjoaakin matkailuyrityksille hyvän pohjan tuoda tietoa tuotteista ja palveluista asiakkaille kaikkialla maailmassa, suoraan, kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen. Matkailutuotteiden ja -palveluiden helppo saatavuus Internetissä on tehnyt alasta myös hyvin kilpaillun. Niinpä matkailualan yritysten on oltava tässä kehityksessä jatkuvasti ja aktiivisesti mukana markkinaosuuksien säilyttämiseksi kovassa globaalissa kilpailussa. Yritysten www-sivujen hakukoneoptimointi on yksi tapa vastata kehityksen vaatimuksiin. Kun yrityksen www-sivut ovat Internetin hakukoneiden hakutulosten kärjessä, on yrityksellä suuremmat mahdollisuudet tavoittaa potentiaalinen asiakas jo ennen kuin tämä on saapunut alueelle. Tämä Leville ja Kittilään räätälöity hakukoneoptimoinnin opas on tuotettu Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttamassa Levi Digit -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on tukea Kittilän ja Levin matkailualan yritysten kilpailukykyä kehittämällä alueen sähköisen liiketoiminnan välineitä. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään siihen, että alueen yritysten matkailutuotteiden löytäminen ja ostaminen on helppoa, alueen yritysten tarjoamat sähköiset palvelut auttavat loman suunnittelua ja palveluiden ostamista ja asiakaskuntaa sitoutetaan ja asiakastyytyväisyys paranee. Hakukoneoptimoinnin kehittäminen alueen yrityksissä toteuttaa hankkeen tavoitteita. Levi Digit -hankkeen päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut, joka on Kittilän kunnan elinkeinotoimen liikelaitos. Kideven tehtävä on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja kehittää Kittilän seutua uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Kideven tehtäviin kuuluu yrittäjyyden edistäminen ja aloittavien yrittäjien sekä toimivien yritysten palveleminen. Kideve tarjoaa Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista ja opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kideve kehittää alueen elinkeinoelämää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi suuri osa Kideven toimintaa ovat hankkeet, Kideve käynnistää ja toteuttaa elinkeinopoliittisia kehittämishankkeita. Levi Digit -hanke on tarkoitus toteuttaa aikavälillä Hanke saa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Toivomme että tämä opas otetaan tehokkaaseen käyttöön Levin ja Kittilän yrityksissä, ja että sen avulla yritysten www-sivujen tasoa voidaan entisestään nostaa. Kittilässä Katariina Kinnunen, elinkeinojohtaja Kideve Elinkeinopalvelut Minna Mikkonen, projektikoordinaattori Kideve Elinkeinopalvelut /Levin Matkailu Katja Kaunismaa, projektipäällikkö Kideve Elinkeinopalvelut

6 Sisältö 1. Sanastoa Hakukoneoptimoinnin oppaasta Kotisivuanalyyseissä esille tulleet yleisimmät ongelmat Kotisivujen päivittäminen Kotisivujen kieli Kävijätietojen seuraaminen Miten uudet kotisivut hankitaan? Keinoja hakukoneoptimointiin... 7 Title tag... 7 Mistä tiedän, mitä hakusanoja asiakkaat käyttävät? Ulkoinen linkitys Sisäinen linkitys Pääotsikot Uudelleenohjaus WWW-osoitteen personoitavuus Sivun sisältö ja teksti Kuvien ALT-tiedot Sisältö Mistä tiedän, kuinka hyvin kotisivumme on hakukoneoptimoitu? Tässä raportissa mainittuja hyödyllisiä www-osoitteita... 29

7 2 1. Sanastoa Tässä oppaassa on käytetty joitakin teknisiä termejä, jotka on hyvä selventää ennen oppaan lukemista. Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla saadaan kotisivut löytymään paremmin verkosta. Title tag Title tagille ei ole suomenkielistä vastinetta, mutta termillä viitataan sivun otsikkoon. Title tag ei ole kotisivujen tekstin otsikko, vaan sivujen pohjasta löytyvä tekninen osa, jolla kerrotaan hakukoneille, mistä sivulla pääasiassa kirjoitetaan. ALT-tiedot ALT-tietoja on erilaisia, mutta tässä oppaassa puhutaan kuvien ALT-tiedoista. Termillä tarkoitetaan kotisivujen koodista löytyvää lyhyttä kirjoitusta, jossa on kerrottu hakukoneiden robotille, mitä sivun kuvat sisältävät. Domain Domainilla tarkoitetaan sivujen www-osoitetta ja domainpäättellä sivun osoitteen päätettä, joka voi olla esimerkiksi.fi,.com,.ru tai.se. Esimerkiksi osoitteen domainpääte on.fi. H1-tag Kuten title tag ja ALT-tiedot, myös H1 tag on kotisivujen koodista löytyvä lyhyt kirjoitus, jolla kuvataan sivun pääotsikkoa. Termi H1 viittaa kaikkein suurimpaan otsikkoon. Tätä pienemmät otsikot ovat tekniseltä nimeltään H2, H3 jne. H1 on siis lyhyt pätkä kotisivun koodia. Uudelleenohjaus Uudelleenohjauksella tarkoitetaan sitä, että käyttäjä siirretään automaattisesti osoitteesta toiseen. Esimerkiksi, jos käyttäjä kirjoittaa osoitekenttään levi.fi hänet ohjataan osoitteeseen Jos taas yrityksen kotisivujen osoite on muuttunut, käyttäjät voidaan automaattisesti ohjata vanhasta osoitteesta uuteen osoitteeseen.

8 3 2. Hakukoneoptimoinnin oppaasta Tämän oppaan esimerkeissä on käytetty sekä Levin ja Kittilän alueen yrityksiä että ulkopuolisia yrityksiä, jotta kaikista vinkeistä saatiin käytännönläheiset ohjeet oppaaseen. Oppaaseen on kerätty tärkeimpiä vinkkejä, joilla yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa. Kaikki tässä oppaassa esitetyt vinkit pätevät myös blogien kirjoittamiseen ja osa vinkeistä myös sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Osa vinkeistä on helppo toteuttaa itse, mutta osa vaatii syvällisempää ymmärrystä kotisivujen koodaamisesta. Vaikeimmissa vinkeissä on ohjeistettu, miten työn voi myös ulkoistaa, jos omat taidot eivät riitä tai kotisivut on teknisesti rakennettu niin, että yritys ei itse pääse käsiksi tarvittaviin elementteihin. 3. Kotisivuanalyyseissä esille tulleet yleisimmät ongelmat Levin ja Kittilän alueen yrityksistä kotisivuanalyysi toteutettiin kymmeneen eri alan yritykseen. Kotisivuanalyysi tehtiin tämän raportin pohjaksi, jotta saimme otoksen alueen yritysten kotisivuista ja esimerkkejä niin hyvistä kuin huonoistakin käytänteistä alueella. Lisäksi alueelle tehtiin verkkojalanjäljenselvitys, jossa tutkittiin yleisesti, mitä tietoja Levin alueesta verkosta löytyy erilaisilla hakusanoilla. Näiden selvitysten lisäksi alueella järjestettiin kotisivuja koskeva kysely, johon yritykset pääsivät vastaamaan internetissä. Kyselyyn vastasi 30 yritystä. Näiden kolmen selvityksen perusteella yleisimmät ongelmat hakukoneoptimoinnissa ovat: Puuttuvat tai väärin määritellyt title tagit Ulkoisten linkkien vähäinen määrä sekä puutteellinen sisäinen linkitys Sisällöntuotannossa käytetyt otsikot (H1 tagi) Puutteellinen uudelleenohjaus (301-tekniikalla) Sivun URL eli www-osoite ja sen muokkaamisen mahdollisuudet tai väärin käytetyt osoitteet Sisältö on tehty kuvina, eikä tekstiä löydy Puutteelliset ALT-tiedot kuvissa Yleisesti liian vähäinen sisältö tai vääränlainen sisältö (sisällössä ei ole käytetty sanoja, joilla haluttaisiin löytyä hakukoneista)

9 4 4. Kotisivujen päivittäminen Levin ja Kittilän alueen yrityksille suunnatussa kyselyssä kävi ilmi, että yritysten kotisivuja päivitetään lukuisilla eri tavoilla. Tämän vuoksi tässä oppaassa ei voida antaa tarkkoja ohjeita, esimerkiksi mitä painiketta painamalla tai mihin kenttään kirjoittamalla kotisivuja pitää päivittää. Tässä oppaassa pyritään kuitenkin antamaan ohjeet, miten tarvittavat kentät kustakin sisällöntuotantojärjestelmästä löytyy. Osaan päivitystöistä tarvitaan apua myös kotisivujen tekijältä. Näissä kohdissa on ohjeistettu, mitä kotisivujen tekijältä kuuluu pyytää, jotta oikea toimenpide saadaan tehtyä. Hakukoneoptimoinnissa ei tarvitse tavoitella tähtiä taivaalta, vaan asioita voidaan tehdä yksi kerrallaan. Tärkein tavoite hakukoneoptimoinnissa on pärjätä kilpailussa paremmin kuin kilpailijat. Tästä syystä osa tämän oppaan vinkeistä ei tule kerralla kuntoon, vaan työtä pitää tehdä jatkuvasti, vuodesta toiseen. 5. Kotisivujen kieli Yritykselle suunnatussa kyselyssä selvitettiin myös kotisivujen kielivaihtoehtoja. Suurin osa yrityksistä päivittää sivuja suomen lisäksi myös englanniksi ja useat yritykset myös saksaksi ja venäjäksi. Useat kielivaihtoehdot sivuilla tarkoittavat sitä, että myös hakukoneoptimointi pitää tehdä kaikilla kielillä erikseen. Kielivaihtoehtojen kanssa saattaa usein muodostua ongelmaa siitä, että.fi domainpääte ei löydy hyvin ulkomailla. Tämän vuoksi, jos pääkohderyhmä on esimerkiksi Saksassa, yrityksen kannattaisi hankkia saksankielisille sivuille.de domainpääte. Vähin, mitä kannattaa tehdä, on siirtää eri kielivaihtoehdot omiin kansioihinsa. Tilanteen tarkistaminen on helppoa ja se näkyy yrityksen www-osoitteessa. Alla esimerkit: Osoite Levin suomenkieliselle sivulle: Osoite Levin englanninkieliselle sivulle: Kohdan levi.fi/ jälkeen suomenkielisessä versiossa tulee fi ja englanninkielisessä versiossa en. Nämä kertovat kansioista, jotka on tehty eri kieliä varten. Pystyt siis tarkistamaan oman sivunne tilanteen tarkistelemalla www-osoitetta, kun vaihdatte suomenkieliseltä sivulta esimerkiksi englanninkieliselle sivulle. Jos osoitteeseen ilmestyy jälkeen en, eng, english tai muu vastaava, on kansiot oikein luotu. Alla olevasta esimerkistä kansiojako puuttuu:

10 5 Osoite yrityksen suomenkieliselle sivulle: Osoite yrityksen englanninkieliselle sivulle: Englanninkielisessä osoitteessa näkyy teksti en, mutta se on kirjoitettu vain merkiksi, että kyseessä on yhteystietojen englanninkielinen versio. En teksti (tai eng, english tms.) tulisi siis olla kauttaviivojen välissä /en/, kuten Levin osoitteiden esimerkissä näkyy, heti varsinaisen osoitteen jälkeen. Jos yrityksellänne on sivuista useita kieliversioita, mutta kansioita ei vielä ole tehty, pitää kansiot pyytää kotisivujen päivittäjältä. On kuitenkin hyvä muistaa, että jos kotisivut ovat olleet jo kauan pystyssä, on sivuille saattanut kertyä jo jonkin verran linkkejä muiden yritysten sivuilta tai esimerkiksi Levi.fi -sivuilta. Kun kansiot lisätään ja www-osoitteet muuttuvat hieman, eivät vanhat linkit toimi enää. Vanhat linkit pitää pyrkiä siis päivittämään. (Ohjeistettu myöhemmin tässä oppaassa kohdassa Ulkoiset linkit). Näin pyydätte kotisivujen tekijää päivittämään kansiot: Hei! Kotisivuillamme on käytössä eri kieliä ja haluaisimme saada kielet omiin kansioihin, jotta ne löytyisivät hakukoneista jonkin verran helpommin. Voisitteko siis luoda kansiot fi ja en (lisätkää tähän tarvittaessa muut kansiot, esim. de ja ru) ja siirtää suomenkieliset sivut kansioon fi ja englanninkieliset sivut kansioon en? Ennen kuin aloitatte työtä, voitteko vielä lähettää arvion työmäärästä ja hinnasta. Ystävällisin terveisin Se ja Se Kaikilla sisällöntuotantojärjestelmillä tämä ei ole mahdollista, mutta kotisivujenne tekijä osaa kertoa tämän teille saatuaan viestin. Jos käytössänne on vain yksi englanninkielinen sivu, johon olette kootusti keränneet kaikki tärkeimmät tiedot yrityksestänne, ei ole tarpeellista tehdä omaa kansiota sitä varten. 6. Kävijätietojen seuraaminen Yrityksille suunnatusta kyselystä kävi ilmi myös se, että vain murto-osa vastanneista seurasi kotisivujen tilastoja jollakin tavalla. Kaikki vastanneet eivät tienneet, että internetistä löytyy maksuttomia kävijäseurantaohjelmia, joiden avulla voi seurata ketä yrityksen sivuilla käy (sijainnin ja verkon nimen perusteella), mistä kävijät sivuille tulevat (esimerkiksi Levi.fi sivun kautta tai Googlesta) ja millä hakusanoilla kävijät löytävät sivuillenne hakukoneesta. Tilastoista saa näiden lisäksi tietoja esimerkiksi:

11 6 millä laitteilla sivuja luetaan (luetaanko paljon esimerkiksi matkapuhelimella) mihin aikaan päivästä sivuillanne on käyty kuinka paljon yksittäisiä ihmisiä sivuilla on vieraillut kuinka monta kertaa sama kävijä on käynyt sivuilla kuinka kauan kävijät viihtyivät sivuilla kuinka monta sivua kävijä on katsonut läpi millaista polkua kävijä on sivuilla edennyt jne. Näiden lisäksi kävijäseurantaohjelmaan voi asettaa myös tavoitteita. Tavoite voi olla esimerkiksi siirtyminen etusivulta palveluesittelyjen kautta varausohjelmaan tai tietyn hakusanan käyttö. Yksi maksuton kävijäseurantaohjelma löytyy Googlelta. Google Analyticsia pääsee käyttämään Google-tilin tunnuksilla osoitteesta Jos yrityksellä ei vielä ole Google-tilin tunnuksia, ohjelma opastaa luomaan tarvittavat tunnukset, kun palvelu otetaan käyttöön. Palvelu opastaa koko ajan eteenpäin ja pyytää ensin täyttämään vaaditut kentät (muun muassa käyttäjän nimi ja kotisivujen www-osoite). Kun tiedot on täytetty, antaa ohjelma html-koodin pätkän, joka tulee sijoittaa kotisivun html-koodiin oikeaan kohtaan. Jos yritys ei itse pääse koodiin käsiksi, on ohjelmassa nappula Valinnainen: lähetä nämä ohjeet sähköpostitse. Klikkaamalla tuota tekstiä, aukeaa kopioitavat ohjeet, jotka voi kopioida ja liittää sähköpostiin, jonka voi lähettää kotisivujen tekijälle. Kun koodi on asennettu, alkaa ohjelmaan ilmestyä vuorokauden päästä tilastoja sivujen kävijöistä. Hyvä tapa olisi seurata tilastoja vähintään kerran kuussa. Hakukoneoptimoinnin kannalta erityisen tärkeää on seurata hakusanoja, joilla sivuille päädytään, kuinka moni tulee sivuille ylipäätään hakukoneen kautta ja kuinka kauan tietyillä hakusanoilla sivuille päätyvät viettävät aikaa sivulla. Kävijäseurantaan liittyy keskeisesti myös tavoitteiden asettaminen. Sivujen kävijämäärää on pyrittävä kasvattamaan, jotta kauppaa syntyisi enemmän. Kun kävijäseurantaohjelman kautta saadaan ensimmäisen kerran tietoa kävijämäärästä, voidaan asettaa esimerkiksi seuraavalle puolelle vuodelle tavoite kasvattaa kävijämäärää 10 prosentilla. Hakukoneoptimointi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Vain kaksi kyselyyn vastanneista ilmoitti asettaneensa yrityksen kotisivuille tavoitteet ja myös seuraavansa tavoitteiden onnistumista.

12 7 7. Miten uudet kotisivut hankitaan? Joskus vanhojen kotisivujen tekohengittäminen ei enää auta, vaan on järkevämpää ostaa kokonaan uudet kotisivut. Jos kotisivuja ollaan juuri hankkimassa, kannattaa ottaa tämän oppaan vinkit huomioon. Alla olevaan listaan on kerätty asioita, joita kannattaa vaatia kotisivujen tekijältä ja sisällöntuotantojärjestelmältä. Kaikki nämä asiat on selitetty tarkemmin tässä oppaassa. 1. Kotisivujen URL (eli www-osoite) tulee olla personoitavissa. 2. Kieliversiot tulee olla omissa kansioissa (tai omilla domainpäätteillä, kuten.fi suomenkielelle,.se ruotsinkielelle,.ru venäjänkielelle jne.) 3. Jokaiselle sivulle tulee olla helppoa asettaa oma title tag. 4. Sivun sisällöntuotannon tulee olla helppoa: Pääotsikot (H1) ja väliotsikot (H2 tai H3) tulee olla helposti hallittavissa, tekstin lihavointi tulee olla helppoa. 5. Kuvien ALT-tietojen lisääminen tulee olla helppoa. 6. Sivujen lisääminen tulee olla helppoa. 7. Sivujen sisäinen linkittäminen tulee olla helppoa. Kun kotisivujen tekijää valitaan, kannattaa pyytää usealta yritykseltä tarjous ja vaatia yllä olevia asioita. Tarjoukseen kannattaa pyytää myös listaa referensseistä eli esimerkkejä yrityksen aiemmista töistä. Yksi hyvä tapa löytää kunnollinen kotisivujen tuottaja, on etsiä internetistä hyviä kotisivuja ja kysyä yritykseltä kuka kotisivut on tehnyt. Myös yhteistyöyrityksiltä on hyvä kysyä kokemuksia heidän kotisivujensa tekijöistä. Monet kotisivujen tuottajat pyrkivät rahastamaan kotisivujen päivittämisellä ja tämän vuoksi pitävät itsellään kaikki langat käsissä. Tällaista tilannetta kannattaa välttää, jollei aivan ehdottomasti haluta tarkoituksella ulkoistaa sisällöntuotantoa. Yritykselle tulee usein tilanteita, joissa kotisivuja pitäisi päästä nopeasti muuttamaan. Tällöin on hyvä, jos yritys itse voi päivittää sivut. 8. Keinoja hakukoneoptimointiin Tästä eteenpäin oppaassa on esitelty yksittäisiä keinoja, joilla yritykset voivat parantaa verkkonäkyvyyttään. Title tag Title tag kuvastaa ikään kuin sivun nimeä. Kotisivuilla jokainen sivu tulisi nimetä omalla, mahdollisimman hyvin sivun sisältöä kuvaavalla nimellä. Title tag näkyy selaimessa (esimerkiksi Internet Explorer tai Mozilla

13 8 Firefox) www-osoitteen yläpuolella ja siitä se on helppo tarkistaa. Alla on esimerkki Levi.fi sivun title tagista. Kuva 1 Mikä on title tag? Title tag saa olla tarvittaessa useammankin sanan pituinen. Yllä oleva Levin sivu kertoo talvisista aktiviteeteistä Levillä, joten title tag on: Talviset aktiviteetit Levi. Hyvässä title tagissa on kerrottu sivun pääsisältö (esimerkiksi yhteystiedot, sijainti, sauna, majoitus, ravintola tai varaus), yrityksen sijainti (esim. Levi tai Kittilä) ja yrityksen nimi. Hakukoneen kannalta tärkeät sanat sijoitetaan ensimmäiseksi. Tärkeimpiä sanoja ovat yleensä yrityksen palveluja kuvaavat sanat, kuten majoitus, tilausravintola, savusauna tai husky safarit. Tämän jälkeen kirjoitetaan sijainti ja yrityksen nimi. Riippuen sisällöntuotantojärjestelmästä, title tag lisätään hieman eri tavoin. Hyvissä sisällöntuotantojärjestelmissä title tag muodostuu automaattisesti sivun otsikosta. Joissain järjestelmissä saattaa olla täytettävä kenttä jossa lukee title tag tai esimerkiksi sivun otsikko. Title tagilla tarkoitetaan kuitenkin eri asiaa, kuin sivun pääotsikko, mutta esimerkiksi blogeissa nämä saattavatkin olla sama asia. Varmin tapa saada selville, mihin yrityksen kotisivuilla title tag lisätään, on kysyä tätä suoraan kotisivujen tekijältä. Ennen tätä kannattaa kuitenkin tarkistaa, onko kotisivuillanne title tagit jo oikein asetettu. Miten tarkistan title tagin? Helpoin tapa on mennä ensiksi yrityksenne kotisivun etusivulle ja viedä hiiri osoitekentän yläpuolelle (katso yllä oleva kuva Levi.fi sivuilta). Katsokaa, mitä title tagin kohdalla lukee ja siirtykää kotisivuillanne jonnekin toiselle sivulle, esimerkiksi Yhteystiedot-sivulle (jos sivuillanne on sellainen). Tarkistakaa tältäkin sivulta title tag ja verratkaa sitä etusivun titleen. Jos molemmissa oli täsmälleen sama teksti, on title tag asetettu

14 9 väärin. Jos tekstit olivat erilaiset, tarkistakaa vielä jokin kolmas sivu, esimerkiksi Majoitus-sivu. Jos sielläkin on erilainen title tag, ja kaikki kuvaavat sivujen sisältöä oikealla tavalla (esimerkiksi Majoitus Levi Hotelli X), niin asia on kunnossa. Jos asia ei ole kunnossa voitte lähettää kotisivujen tekijälle seuraavan viestin: Hei! Haluaisimme päivittää kotisivuillemme title tagit vastaamaan sivujen sisältöä. Mistä sisällöntuotantojärjestelmästämme löytyy kenttä, johon voimme tämän täyttää? Ystävällisin terveisin Se ja Se Jos kotisivujen toimittaja vastaa, että toiminto on liian vaikea, ja heidän tulee päivittää titlet itse, voitte toimittaa heille valmiin listan, jonka kanssa he osaavat päivittää haluamanne tekstit oikeille sivuille. Tällöin voitte lähettää seuraavan viestin: Hei! Alla löytyy lista sivuista ja title tageista, jotka voitte päivittää. Ennen kuin aloitatte työn, haluaisimme kuitenkin arvion työn määrästä ja hinnasta. Sivu: Etusivu Sivu: Majoitus Sivu: Sauna Sivu: Mökit Title tag: Etusivu Levi Yritys X Title tag: Majoitus Levi Yritys X Title tag: Edullinen tilaussauna Kittilä Yritys X Title tag: Luxus majoitusta mökeissä Levi Yritys X Ystävällisin terveisin Se ja Se Jos katsotte tarkemmin yllä olevan esimerkin sivujen nimiä ja title tageja, huomaatte, että titleillä voi myös hieman kikkailla. Osaan sivuista voi laittaa sijainniksi Levi ja osaan Kittilä, sen mukaan millä hakusanalla palvelua enemmän haetaan hakukoneista. Titleen voi myös kirjoittaa kuvailevia sanoja, kuten edullinen tilaussauna, jos tiedetään, että juuri tällaisella hakusanalla saunoja haetaan Leviltä paljon. Title tagilla on toinenkin tärkeä merkitys. Title nimittäin näkyy myös hakukoneen hakutuloksissa. Alla esimerkki Levin sivuista:

15 10 Kuva 2 Missä title tag näkyy? Title tag näkyy siis hakutuloksissa ja vaikuttaa osaltaan myös siihen, klikkaako potentiaalinen asiakas juuri teidän sivunne linkkiä kaikkien hakutulosten joukosta. Title tagin on aina hyvä sisältää: lyhyesti se, mistä sivulla kerrotaan, esimerkiksi: Majoitus, Mökkimajoitus, Vuokramökit, Edullista majoitusta tai Hotelli maantieteellinen sijainti jollain tasolla, esimerkiksi: Levi, Kittilä tai Lappi yrityksen nimi Maantieteellisessä sijainnissa kannattaa miettiä ennen kaikkea sitä, mitä potentiaalinen asiakas todennäköisesti hakee hakukoneista. Esimerkiksi eteläsuomalainen matkailija saattaa hakea Leviä, kun taas kittiläläinen liikemies saattaa hakea Kittilää. Mistä tiedän, mitä hakusanoja asiakkaat käyttävät? Internetistä löytyy erilaisia palveluja, joilla voi tarkistaa mitä hakusanoja käytetään, missä niitä käytetään ja kuinka paljon. Yksi tällainen palvelu on Googlen avainsanatyökalu. Palvelu löytyy osoitteesta Palveluun voi kirjoittaa esimerkiksi sellaisia hakusanoja, joita olette ajatelleet, että asiakkaat saattaisivat käyttää. Palvelu kertoo, kuinka paljon hakusanaa käytetään kuukausittain ja kuinka kilpailtu hakusana on. Alla esimerkki, miten hakusanoja voi testata:

16 11 Kuva 3 Avainsanatyökalun käyttö Yllä olevassa kuvassa on testattu sanoilla sauna Kittilä. Alla on näkymä tuloksista: Kuva 4 Avainsanatyökalun tulokset Tuloksista käy ilmi, että hakusanaa sauna Kittilä ei käytetä juuri lainkaan. Tulos näkyy kuvassa ylimmällä rivillä. Aina silloin, kun Maailmanlaajuiset kuukausittaiset haut kohdan alla näkyy pelkkä viiva, on hakuja niin vähän, ettei tilastoja voida esittää.

17 12 Varsinaisen, testatun hakusanan alle, palvelu listaa ehdotuksia sanoista, jotka saattaisivat liittyä hakuun. Esimerkiksi hakusanoja majoitus Kittilä käytetään kuukausittain noin 140 kertaa. Kilpailu-sarake kuvastaa sitä, kuinka kilpailtu hakusana on. Jos palkki on kokonaan vihreä, on hakusana todella kilpailtu eli sana esiintyy usealla kotisivulla ja tuloksia löytyy paljon. Jos taas kilpailu on vähäistä (ja vihreää on palkissa vain vähän) on kotisivuja (joilla hakusana esiintyy) vähän suhteutettuna hakujen määrään. Palvelua kannattaa käyttää silloin, kun mietitään millä hakusanoilla meidän yrityksen kannattaisi yrittää löytyä verkosta. Sellaisiin hakusanoihin, mitä ei haeta paljon, ei kannata panostaa merkittävästi. Joka tapauksessa eri hakusanoja kannattaa viljellä kotisivuilla monissa eri sijamuodoissa, esimerkiksi safareita levillä, levi husky safarit, lapin safarit ja safarilla Kittilässä. Ulkoinen linkitys Kotisivujen sijoitus hakukonetuloksissa riippuu myös siitä, kuinka paljon sivuille tulee linkkejä ulkopuolisilta sivuilta. Myös linkkien laatu vaikuttaa tulokseen. Mitä luotettavammalta ja suositummalta sivulta linkki tulee, sen parempi. Esimerkiksi Levi.fi tai Kittila.fi sivuilta tulevat linkit ovat parempia, kuin pienten yritysten sivuilta tulevat linkit. Linkkien määrän tarkistamiseen on erilaisia maksuttomia palveluita ja yksi niistä on Yahoon Site Explorer. Palvelu löytyy osoitteesta Kuva 5 Linkkityökalun käyttö

18 13 Sivun ylälaitaan kirjoitetaan kotisivun osoite ja klikataan Explore URL. Sivulle aukeaa tulokset linkkien määrästä, mutta ennen kuin saadaan ulkoisten linkkien määrä koko sivustolle esiin, pitää vaihtaa muutamaa asetusta. Kuva 6 Linkkityökalun asetukset Kun yllä olevat valinnat on tehty, tulee näkyviin oikea määrä linkkejä eli yllä olevassa tapauksessa 7564 linkkiä. Linkkien määrää tulisi jatkuvasti kasvattaa, mutta mitään oikeaa määrää linkkejä ei ole olemassa. Tavoitteena on hyvä olla enemmän linkkejä kuin kilpailijoilla. Samalla palvelulla voit testata, kuinka paljon kilpailijoiden sivuille on ulkoisia linkkejä. Tuloksia kannattaa seurata esimerkiksi kuukauden välein ja merkata tulos aina ylös, jotta tilastoja ja kehitystä on helpompaa vertailla. Miten saan lisää linkkejä? Varsinkin sosiaalisesta mediasta on paljon apua linkkien hankkimisessa. Sosiaaliseen mediaan linkkejä saa: Facebook-seinälle ja Facebook-sivuille (www.facebook.com) Twitter-päivityksiin (www.twitter.com) Blogikirjoituksiin (omat ja vierailevat kirjoitukset) Blogien kommentteihin Keskustelupalstoille LinkedIn palveluun (www.linkedin.com) Slideshare esityksiin (www.slideshare.net) WikiTraveliin (www.wikitravel.org) Flickr kuvapalvelun kuvatekstit (www.flickr.com) YouTube videopalvelun esittelytekstit (www.youtube.com) Jne. muihin mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin

19 14 Sosiaalisessa mediassa viestiessä kannattaa kuitenkin muistaa, että käyttäjät, jotka kirjoittavat vain ympäripyöreitä kommentteja ja liittävät niihin linkit, tulkitaan helposti roskapostittajaksi. Tämän vuoksi linkkejä kannattaa ensisijaisesti lisätä sivuille, jotka ovat omia (esimerkiksi yrityksen oma Facebook-sivu, yrityksen oma blogi jne.). Sosiaalisessa mediassa pitää myös aina pyrkiä aitoon vuorovaikutukseen, joten linkkien tulee aina aidosti liittyä johonkin keskustelunaiheeseen. Aina kun lisäät linkkejä sosiaaliseen mediaan, linkki kannattaa syöttää muodossa (eli alkuun). Tällöin linkki tulee todennäköisimmin klikattavaan muotoon ja siitä on hyötyä sekä hakukonesijoitukseen, että myös asiakkaille, kun he saavat suoraan klikattua linkkiä. Ulkopuolelta tulevia linkkejä saa sosiaalisen median lisäksi: pyytämällä (esimerkiksi yhteistyöyritykseltä) erilaisissa jakelukanavissa mukana olemalla (varsinkin matkailuyritysten sivuille suurin osa linkeistä tulee yleensä joistakin jakelukanavista, kuten Booking.comista tai Hotels.comista) ansaitsemalla (jos sivun sisältö on ainutlaatuista ja erinomaista, ihmiset haluavat vapaaehtoisesti jakaa linkkiä sivuille) maksamalla (netissä on erilaisia hakemistoja, joita emme suosittele) olemalla valppaana (netissä vastaan tulee jatkuvasti sivustoja, joihin kotisivun osoitteen saa lisätä maksutta, esimerkiksi verkkopalveluiden sivut, joissa pääsee tekemään itselleen profiilin) Muistakaa, että linkkejä pitää kerätä kaikille sivuille, ei pelkästään etusivulle. Mitä voi tehdä nyt heti? Aivan ensimmäisenä sivuille kannattaa lisätä nappulat, jotka helpottavat sivun linkin jakamista. Maksuttomia nappuloita löytyy esimerkiksi osoitteesta ja

20 15 Kuva 7 Esimerkki VisitRovaniemi.fi sivuilta Yllä olevassa kuvassa on esimerkki VisitRovaniemen sivuilta, johon on lisätty jakamista helpottavat nappulat. Sivuilla käyvä asiakas voi valita nappuloista, mihin sosiaalisen median kanavaan tai sähköpostiin hän haluaa linkin lähettää. Esimerkiksi painamalla Facebookin nappulaa, käyttäjä saa lisättyä Facebookprofiilinsa seinälle linkin VisitRovaniemen sivulle. Ideana on siis tehdä linkin jakaminen mahdollisimman helpoksi, ettei asiakkaan erikseen tarvitse kopioida www-sivun osoitetta, avata Facebookia ja liittää linkkiä omalle seinälleen. Palveluista saa valita, minkä näköisen nappularivistön haluaa, jonka jälkeen palvelu antaa kaksi html-koodin pätkää, jotka pitää lisätä sivustolle. Toinen koodi lisätään sivustopohjaan ja toinen siihen kohtaan sivua, mihin nappulat halutaan. Jos ette pääse käsiksi sivunne html-koodiin tai ette osaa laittaa koodia oikeaan kohtaan, toimikaa seuraavasti: 1. Luokaa käyttäjätunnus esimerkiksi ShareThis palveluun osoitteessa klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Register. 2. Täyttäkää lomake ja painakaa uudestaan Register

21 16 Kuva 8 ShareThis palvelun rekisteröinti 3. Kun käyttäjätunnus on luotu, klikatkaa sivun ylälaidasta Get the Button 4. Valitkaa ensimmäiseksi, mihin nappula tulee (jos kyseessä tavallinen kotisivu, valitkaa Website) Kuva 9 ShareThis palvelun käyttö 5. Seuraavaksi valitkaa, minkä näköiset nappulat haluatte ja mitä nappuloita haluatte käyttää. (Voitte poistaa esimerkiksi Yahoo nappulan siirtämällä sen oikeanpuoleiseen laatikkoon ja ottaa käyttöön LinkedIn nappulan siirtämällä sen vasempaan laatikkoon.)

22 17 Kuva 10 ShareThis palvelun asetukset 6. Tämän jälkeen klikatkaa Get the Button nappulaa 7. Tässä vaiheessa sähköpostiinne tulee tärkeä viesti, jota ei saa hävittää. Säilyttäkää se myöhempää käyttöä varten. 8. Nyt sivulle on auennut laatikoita, joiden sisältä löytyy koodin pätkät, jotka pitää lisätä sivun htmlkoodiin. Jos osaatte lisätä koodit itse, lue laatikoiden vierestä ohjeet tarkoista paikoista, joihin koodit tulee lisätä. Jos ette osaa lisätä koodeja itse, toimikaa seuraavasti: Kuva 11 ShareThis asentaminen kotisivulle

23 18 9. Lähettäkää viesti kotisivujen tekijälle: Hei! Olemme lisäämässä sivuillemme ShareThis-nappuloita ja seuraavat koodin pätkät pitäisi lisätä sivumme html-koodiin: (kopioikaa tähän alempi koodi) Tämä koodi tulee lisätä headeriin <head> ja </head> tagien väliin. Tuon koodin lisäksi haluaisimme nappulat kaikkien sivujemme alalaitaan (kirjoittakaa tuohon kohta, johon haluatte koodit lisätä.) eli oikeisiin kohtiin tulisi lisätä vielä tämä koodin pätkä: (kopioikaa tähän ylempi koodi). Ennen kuin lähdette lisäämään koodeja, haluaisimme arvion työmäärästä ja hinnasta. Ystävällisin terveisin Se ja Se. Kun koodit on lisätty oikein, sivuillenne ilmestyy nappulat, joilla sivun linkkiä pääsee jakamaan. Prosessin voi toki kokonaankin ulkoistaa, mutta tekemällä itse alun, pääsette itse käsiksi nappuloiden analytiikkaan. Palvelu tilastoi kuinka paljon nappulaa on käytetty ja millä sivulla. Löydätte tilastot palvelusta klikkaamalla sivun ylälaidasta My account ja tämän jälkeen klikkaamalla vasemmasta laidasta Analytics. Sisäinen linkitys Sivun sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan linkkejä, jotka johtavat esimerkiksi etusivulta yhteystiedot-sivulle tai tuotteet-sivulta varaus-sivulle. Sisäiset linkit tulisi aina pyrkiä tekemään niin sanottuina avainsanalinkkeinä. Avainsanalinkissä linkki tehdään tekstin sekaan ja linkkiin kirjoitetaan siitä aiheesta, mille sivulle linkki ohjaa. Alla esimerkki avainsanalinkistä Levi.fi sivuilta: Kuva 12 Avainsanalinkkejä Hakukoneiden robotit tulkitsevat linkkien tekstin ja päättelevät, että linkitettävällä sivulla puhutaan siitä asiasta, mitä linkissä lukee. Esimerkiksi yllä olevassa esimerkissä robotti päättelee, että avautuvalla sivulla

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot