HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN"

Transkriptio

1 HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine

2

3 Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän alueen yrityksiin Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta 2011

4 Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta Kirjoittaja: Sähköinen liiketoiminta Oy, Sirkku Laine Editoija: Katja Kaunismaa ja Minna Mikkonen Julkaisija ja kustantaja: Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut Julkaisuvuosi: 2011 Kannen taitto: Kideve Elinkeinopalvelut, Agnieszka Kucharska Kannen kuva: AV-Lappi

5 Lukijalle Internet on markkinointi- ja myyntivälineenä arkipäiväistymässä muuttuen kuluttajat yhteen kokoavaksi supermediaksi. Erityisesti matkailupalveluiden markkinaosuus Internet-markkinoinnissa ja -myynnissä kehittyy nopealla vauhdilla. Internet tarjoaakin matkailuyrityksille hyvän pohjan tuoda tietoa tuotteista ja palveluista asiakkaille kaikkialla maailmassa, suoraan, kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen. Matkailutuotteiden ja -palveluiden helppo saatavuus Internetissä on tehnyt alasta myös hyvin kilpaillun. Niinpä matkailualan yritysten on oltava tässä kehityksessä jatkuvasti ja aktiivisesti mukana markkinaosuuksien säilyttämiseksi kovassa globaalissa kilpailussa. Yritysten www-sivujen hakukoneoptimointi on yksi tapa vastata kehityksen vaatimuksiin. Kun yrityksen www-sivut ovat Internetin hakukoneiden hakutulosten kärjessä, on yrityksellä suuremmat mahdollisuudet tavoittaa potentiaalinen asiakas jo ennen kuin tämä on saapunut alueelle. Tämä Leville ja Kittilään räätälöity hakukoneoptimoinnin opas on tuotettu Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttamassa Levi Digit -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on tukea Kittilän ja Levin matkailualan yritysten kilpailukykyä kehittämällä alueen sähköisen liiketoiminnan välineitä. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään siihen, että alueen yritysten matkailutuotteiden löytäminen ja ostaminen on helppoa, alueen yritysten tarjoamat sähköiset palvelut auttavat loman suunnittelua ja palveluiden ostamista ja asiakaskuntaa sitoutetaan ja asiakastyytyväisyys paranee. Hakukoneoptimoinnin kehittäminen alueen yrityksissä toteuttaa hankkeen tavoitteita. Levi Digit -hankkeen päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut, joka on Kittilän kunnan elinkeinotoimen liikelaitos. Kideven tehtävä on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja kehittää Kittilän seutua uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Kideven tehtäviin kuuluu yrittäjyyden edistäminen ja aloittavien yrittäjien sekä toimivien yritysten palveleminen. Kideve tarjoaa Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista ja opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kideve kehittää alueen elinkeinoelämää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi suuri osa Kideven toimintaa ovat hankkeet, Kideve käynnistää ja toteuttaa elinkeinopoliittisia kehittämishankkeita. Levi Digit -hanke on tarkoitus toteuttaa aikavälillä Hanke saa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Toivomme että tämä opas otetaan tehokkaaseen käyttöön Levin ja Kittilän yrityksissä, ja että sen avulla yritysten www-sivujen tasoa voidaan entisestään nostaa. Kittilässä Katariina Kinnunen, elinkeinojohtaja Kideve Elinkeinopalvelut Minna Mikkonen, projektikoordinaattori Kideve Elinkeinopalvelut /Levin Matkailu Katja Kaunismaa, projektipäällikkö Kideve Elinkeinopalvelut

6 Sisältö 1. Sanastoa Hakukoneoptimoinnin oppaasta Kotisivuanalyyseissä esille tulleet yleisimmät ongelmat Kotisivujen päivittäminen Kotisivujen kieli Kävijätietojen seuraaminen Miten uudet kotisivut hankitaan? Keinoja hakukoneoptimointiin... 7 Title tag... 7 Mistä tiedän, mitä hakusanoja asiakkaat käyttävät? Ulkoinen linkitys Sisäinen linkitys Pääotsikot Uudelleenohjaus WWW-osoitteen personoitavuus Sivun sisältö ja teksti Kuvien ALT-tiedot Sisältö Mistä tiedän, kuinka hyvin kotisivumme on hakukoneoptimoitu? Tässä raportissa mainittuja hyödyllisiä www-osoitteita... 29

7 2 1. Sanastoa Tässä oppaassa on käytetty joitakin teknisiä termejä, jotka on hyvä selventää ennen oppaan lukemista. Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla saadaan kotisivut löytymään paremmin verkosta. Title tag Title tagille ei ole suomenkielistä vastinetta, mutta termillä viitataan sivun otsikkoon. Title tag ei ole kotisivujen tekstin otsikko, vaan sivujen pohjasta löytyvä tekninen osa, jolla kerrotaan hakukoneille, mistä sivulla pääasiassa kirjoitetaan. ALT-tiedot ALT-tietoja on erilaisia, mutta tässä oppaassa puhutaan kuvien ALT-tiedoista. Termillä tarkoitetaan kotisivujen koodista löytyvää lyhyttä kirjoitusta, jossa on kerrottu hakukoneiden robotille, mitä sivun kuvat sisältävät. Domain Domainilla tarkoitetaan sivujen www-osoitetta ja domainpäättellä sivun osoitteen päätettä, joka voi olla esimerkiksi.fi,.com,.ru tai.se. Esimerkiksi osoitteen domainpääte on.fi. H1-tag Kuten title tag ja ALT-tiedot, myös H1 tag on kotisivujen koodista löytyvä lyhyt kirjoitus, jolla kuvataan sivun pääotsikkoa. Termi H1 viittaa kaikkein suurimpaan otsikkoon. Tätä pienemmät otsikot ovat tekniseltä nimeltään H2, H3 jne. H1 on siis lyhyt pätkä kotisivun koodia. Uudelleenohjaus Uudelleenohjauksella tarkoitetaan sitä, että käyttäjä siirretään automaattisesti osoitteesta toiseen. Esimerkiksi, jos käyttäjä kirjoittaa osoitekenttään levi.fi hänet ohjataan osoitteeseen Jos taas yrityksen kotisivujen osoite on muuttunut, käyttäjät voidaan automaattisesti ohjata vanhasta osoitteesta uuteen osoitteeseen.

8 3 2. Hakukoneoptimoinnin oppaasta Tämän oppaan esimerkeissä on käytetty sekä Levin ja Kittilän alueen yrityksiä että ulkopuolisia yrityksiä, jotta kaikista vinkeistä saatiin käytännönläheiset ohjeet oppaaseen. Oppaaseen on kerätty tärkeimpiä vinkkejä, joilla yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa. Kaikki tässä oppaassa esitetyt vinkit pätevät myös blogien kirjoittamiseen ja osa vinkeistä myös sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Osa vinkeistä on helppo toteuttaa itse, mutta osa vaatii syvällisempää ymmärrystä kotisivujen koodaamisesta. Vaikeimmissa vinkeissä on ohjeistettu, miten työn voi myös ulkoistaa, jos omat taidot eivät riitä tai kotisivut on teknisesti rakennettu niin, että yritys ei itse pääse käsiksi tarvittaviin elementteihin. 3. Kotisivuanalyyseissä esille tulleet yleisimmät ongelmat Levin ja Kittilän alueen yrityksistä kotisivuanalyysi toteutettiin kymmeneen eri alan yritykseen. Kotisivuanalyysi tehtiin tämän raportin pohjaksi, jotta saimme otoksen alueen yritysten kotisivuista ja esimerkkejä niin hyvistä kuin huonoistakin käytänteistä alueella. Lisäksi alueelle tehtiin verkkojalanjäljenselvitys, jossa tutkittiin yleisesti, mitä tietoja Levin alueesta verkosta löytyy erilaisilla hakusanoilla. Näiden selvitysten lisäksi alueella järjestettiin kotisivuja koskeva kysely, johon yritykset pääsivät vastaamaan internetissä. Kyselyyn vastasi 30 yritystä. Näiden kolmen selvityksen perusteella yleisimmät ongelmat hakukoneoptimoinnissa ovat: Puuttuvat tai väärin määritellyt title tagit Ulkoisten linkkien vähäinen määrä sekä puutteellinen sisäinen linkitys Sisällöntuotannossa käytetyt otsikot (H1 tagi) Puutteellinen uudelleenohjaus (301-tekniikalla) Sivun URL eli www-osoite ja sen muokkaamisen mahdollisuudet tai väärin käytetyt osoitteet Sisältö on tehty kuvina, eikä tekstiä löydy Puutteelliset ALT-tiedot kuvissa Yleisesti liian vähäinen sisältö tai vääränlainen sisältö (sisällössä ei ole käytetty sanoja, joilla haluttaisiin löytyä hakukoneista)

9 4 4. Kotisivujen päivittäminen Levin ja Kittilän alueen yrityksille suunnatussa kyselyssä kävi ilmi, että yritysten kotisivuja päivitetään lukuisilla eri tavoilla. Tämän vuoksi tässä oppaassa ei voida antaa tarkkoja ohjeita, esimerkiksi mitä painiketta painamalla tai mihin kenttään kirjoittamalla kotisivuja pitää päivittää. Tässä oppaassa pyritään kuitenkin antamaan ohjeet, miten tarvittavat kentät kustakin sisällöntuotantojärjestelmästä löytyy. Osaan päivitystöistä tarvitaan apua myös kotisivujen tekijältä. Näissä kohdissa on ohjeistettu, mitä kotisivujen tekijältä kuuluu pyytää, jotta oikea toimenpide saadaan tehtyä. Hakukoneoptimoinnissa ei tarvitse tavoitella tähtiä taivaalta, vaan asioita voidaan tehdä yksi kerrallaan. Tärkein tavoite hakukoneoptimoinnissa on pärjätä kilpailussa paremmin kuin kilpailijat. Tästä syystä osa tämän oppaan vinkeistä ei tule kerralla kuntoon, vaan työtä pitää tehdä jatkuvasti, vuodesta toiseen. 5. Kotisivujen kieli Yritykselle suunnatussa kyselyssä selvitettiin myös kotisivujen kielivaihtoehtoja. Suurin osa yrityksistä päivittää sivuja suomen lisäksi myös englanniksi ja useat yritykset myös saksaksi ja venäjäksi. Useat kielivaihtoehdot sivuilla tarkoittavat sitä, että myös hakukoneoptimointi pitää tehdä kaikilla kielillä erikseen. Kielivaihtoehtojen kanssa saattaa usein muodostua ongelmaa siitä, että.fi domainpääte ei löydy hyvin ulkomailla. Tämän vuoksi, jos pääkohderyhmä on esimerkiksi Saksassa, yrityksen kannattaisi hankkia saksankielisille sivuille.de domainpääte. Vähin, mitä kannattaa tehdä, on siirtää eri kielivaihtoehdot omiin kansioihinsa. Tilanteen tarkistaminen on helppoa ja se näkyy yrityksen www-osoitteessa. Alla esimerkit: Osoite Levin suomenkieliselle sivulle: Osoite Levin englanninkieliselle sivulle: Kohdan levi.fi/ jälkeen suomenkielisessä versiossa tulee fi ja englanninkielisessä versiossa en. Nämä kertovat kansioista, jotka on tehty eri kieliä varten. Pystyt siis tarkistamaan oman sivunne tilanteen tarkistelemalla www-osoitetta, kun vaihdatte suomenkieliseltä sivulta esimerkiksi englanninkieliselle sivulle. Jos osoitteeseen ilmestyy jälkeen en, eng, english tai muu vastaava, on kansiot oikein luotu. Alla olevasta esimerkistä kansiojako puuttuu:

10 5 Osoite yrityksen suomenkieliselle sivulle: Osoite yrityksen englanninkieliselle sivulle: Englanninkielisessä osoitteessa näkyy teksti en, mutta se on kirjoitettu vain merkiksi, että kyseessä on yhteystietojen englanninkielinen versio. En teksti (tai eng, english tms.) tulisi siis olla kauttaviivojen välissä /en/, kuten Levin osoitteiden esimerkissä näkyy, heti varsinaisen osoitteen jälkeen. Jos yrityksellänne on sivuista useita kieliversioita, mutta kansioita ei vielä ole tehty, pitää kansiot pyytää kotisivujen päivittäjältä. On kuitenkin hyvä muistaa, että jos kotisivut ovat olleet jo kauan pystyssä, on sivuille saattanut kertyä jo jonkin verran linkkejä muiden yritysten sivuilta tai esimerkiksi Levi.fi -sivuilta. Kun kansiot lisätään ja www-osoitteet muuttuvat hieman, eivät vanhat linkit toimi enää. Vanhat linkit pitää pyrkiä siis päivittämään. (Ohjeistettu myöhemmin tässä oppaassa kohdassa Ulkoiset linkit). Näin pyydätte kotisivujen tekijää päivittämään kansiot: Hei! Kotisivuillamme on käytössä eri kieliä ja haluaisimme saada kielet omiin kansioihin, jotta ne löytyisivät hakukoneista jonkin verran helpommin. Voisitteko siis luoda kansiot fi ja en (lisätkää tähän tarvittaessa muut kansiot, esim. de ja ru) ja siirtää suomenkieliset sivut kansioon fi ja englanninkieliset sivut kansioon en? Ennen kuin aloitatte työtä, voitteko vielä lähettää arvion työmäärästä ja hinnasta. Ystävällisin terveisin Se ja Se Kaikilla sisällöntuotantojärjestelmillä tämä ei ole mahdollista, mutta kotisivujenne tekijä osaa kertoa tämän teille saatuaan viestin. Jos käytössänne on vain yksi englanninkielinen sivu, johon olette kootusti keränneet kaikki tärkeimmät tiedot yrityksestänne, ei ole tarpeellista tehdä omaa kansiota sitä varten. 6. Kävijätietojen seuraaminen Yrityksille suunnatusta kyselystä kävi ilmi myös se, että vain murto-osa vastanneista seurasi kotisivujen tilastoja jollakin tavalla. Kaikki vastanneet eivät tienneet, että internetistä löytyy maksuttomia kävijäseurantaohjelmia, joiden avulla voi seurata ketä yrityksen sivuilla käy (sijainnin ja verkon nimen perusteella), mistä kävijät sivuille tulevat (esimerkiksi Levi.fi sivun kautta tai Googlesta) ja millä hakusanoilla kävijät löytävät sivuillenne hakukoneesta. Tilastoista saa näiden lisäksi tietoja esimerkiksi:

11 6 millä laitteilla sivuja luetaan (luetaanko paljon esimerkiksi matkapuhelimella) mihin aikaan päivästä sivuillanne on käyty kuinka paljon yksittäisiä ihmisiä sivuilla on vieraillut kuinka monta kertaa sama kävijä on käynyt sivuilla kuinka kauan kävijät viihtyivät sivuilla kuinka monta sivua kävijä on katsonut läpi millaista polkua kävijä on sivuilla edennyt jne. Näiden lisäksi kävijäseurantaohjelmaan voi asettaa myös tavoitteita. Tavoite voi olla esimerkiksi siirtyminen etusivulta palveluesittelyjen kautta varausohjelmaan tai tietyn hakusanan käyttö. Yksi maksuton kävijäseurantaohjelma löytyy Googlelta. Google Analyticsia pääsee käyttämään Google-tilin tunnuksilla osoitteesta Jos yrityksellä ei vielä ole Google-tilin tunnuksia, ohjelma opastaa luomaan tarvittavat tunnukset, kun palvelu otetaan käyttöön. Palvelu opastaa koko ajan eteenpäin ja pyytää ensin täyttämään vaaditut kentät (muun muassa käyttäjän nimi ja kotisivujen www-osoite). Kun tiedot on täytetty, antaa ohjelma html-koodin pätkän, joka tulee sijoittaa kotisivun html-koodiin oikeaan kohtaan. Jos yritys ei itse pääse koodiin käsiksi, on ohjelmassa nappula Valinnainen: lähetä nämä ohjeet sähköpostitse. Klikkaamalla tuota tekstiä, aukeaa kopioitavat ohjeet, jotka voi kopioida ja liittää sähköpostiin, jonka voi lähettää kotisivujen tekijälle. Kun koodi on asennettu, alkaa ohjelmaan ilmestyä vuorokauden päästä tilastoja sivujen kävijöistä. Hyvä tapa olisi seurata tilastoja vähintään kerran kuussa. Hakukoneoptimoinnin kannalta erityisen tärkeää on seurata hakusanoja, joilla sivuille päädytään, kuinka moni tulee sivuille ylipäätään hakukoneen kautta ja kuinka kauan tietyillä hakusanoilla sivuille päätyvät viettävät aikaa sivulla. Kävijäseurantaan liittyy keskeisesti myös tavoitteiden asettaminen. Sivujen kävijämäärää on pyrittävä kasvattamaan, jotta kauppaa syntyisi enemmän. Kun kävijäseurantaohjelman kautta saadaan ensimmäisen kerran tietoa kävijämäärästä, voidaan asettaa esimerkiksi seuraavalle puolelle vuodelle tavoite kasvattaa kävijämäärää 10 prosentilla. Hakukoneoptimointi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Vain kaksi kyselyyn vastanneista ilmoitti asettaneensa yrityksen kotisivuille tavoitteet ja myös seuraavansa tavoitteiden onnistumista.

12 7 7. Miten uudet kotisivut hankitaan? Joskus vanhojen kotisivujen tekohengittäminen ei enää auta, vaan on järkevämpää ostaa kokonaan uudet kotisivut. Jos kotisivuja ollaan juuri hankkimassa, kannattaa ottaa tämän oppaan vinkit huomioon. Alla olevaan listaan on kerätty asioita, joita kannattaa vaatia kotisivujen tekijältä ja sisällöntuotantojärjestelmältä. Kaikki nämä asiat on selitetty tarkemmin tässä oppaassa. 1. Kotisivujen URL (eli www-osoite) tulee olla personoitavissa. 2. Kieliversiot tulee olla omissa kansioissa (tai omilla domainpäätteillä, kuten.fi suomenkielelle,.se ruotsinkielelle,.ru venäjänkielelle jne.) 3. Jokaiselle sivulle tulee olla helppoa asettaa oma title tag. 4. Sivun sisällöntuotannon tulee olla helppoa: Pääotsikot (H1) ja väliotsikot (H2 tai H3) tulee olla helposti hallittavissa, tekstin lihavointi tulee olla helppoa. 5. Kuvien ALT-tietojen lisääminen tulee olla helppoa. 6. Sivujen lisääminen tulee olla helppoa. 7. Sivujen sisäinen linkittäminen tulee olla helppoa. Kun kotisivujen tekijää valitaan, kannattaa pyytää usealta yritykseltä tarjous ja vaatia yllä olevia asioita. Tarjoukseen kannattaa pyytää myös listaa referensseistä eli esimerkkejä yrityksen aiemmista töistä. Yksi hyvä tapa löytää kunnollinen kotisivujen tuottaja, on etsiä internetistä hyviä kotisivuja ja kysyä yritykseltä kuka kotisivut on tehnyt. Myös yhteistyöyrityksiltä on hyvä kysyä kokemuksia heidän kotisivujensa tekijöistä. Monet kotisivujen tuottajat pyrkivät rahastamaan kotisivujen päivittämisellä ja tämän vuoksi pitävät itsellään kaikki langat käsissä. Tällaista tilannetta kannattaa välttää, jollei aivan ehdottomasti haluta tarkoituksella ulkoistaa sisällöntuotantoa. Yritykselle tulee usein tilanteita, joissa kotisivuja pitäisi päästä nopeasti muuttamaan. Tällöin on hyvä, jos yritys itse voi päivittää sivut. 8. Keinoja hakukoneoptimointiin Tästä eteenpäin oppaassa on esitelty yksittäisiä keinoja, joilla yritykset voivat parantaa verkkonäkyvyyttään. Title tag Title tag kuvastaa ikään kuin sivun nimeä. Kotisivuilla jokainen sivu tulisi nimetä omalla, mahdollisimman hyvin sivun sisältöä kuvaavalla nimellä. Title tag näkyy selaimessa (esimerkiksi Internet Explorer tai Mozilla

13 8 Firefox) www-osoitteen yläpuolella ja siitä se on helppo tarkistaa. Alla on esimerkki Levi.fi sivun title tagista. Kuva 1 Mikä on title tag? Title tag saa olla tarvittaessa useammankin sanan pituinen. Yllä oleva Levin sivu kertoo talvisista aktiviteeteistä Levillä, joten title tag on: Talviset aktiviteetit Levi. Hyvässä title tagissa on kerrottu sivun pääsisältö (esimerkiksi yhteystiedot, sijainti, sauna, majoitus, ravintola tai varaus), yrityksen sijainti (esim. Levi tai Kittilä) ja yrityksen nimi. Hakukoneen kannalta tärkeät sanat sijoitetaan ensimmäiseksi. Tärkeimpiä sanoja ovat yleensä yrityksen palveluja kuvaavat sanat, kuten majoitus, tilausravintola, savusauna tai husky safarit. Tämän jälkeen kirjoitetaan sijainti ja yrityksen nimi. Riippuen sisällöntuotantojärjestelmästä, title tag lisätään hieman eri tavoin. Hyvissä sisällöntuotantojärjestelmissä title tag muodostuu automaattisesti sivun otsikosta. Joissain järjestelmissä saattaa olla täytettävä kenttä jossa lukee title tag tai esimerkiksi sivun otsikko. Title tagilla tarkoitetaan kuitenkin eri asiaa, kuin sivun pääotsikko, mutta esimerkiksi blogeissa nämä saattavatkin olla sama asia. Varmin tapa saada selville, mihin yrityksen kotisivuilla title tag lisätään, on kysyä tätä suoraan kotisivujen tekijältä. Ennen tätä kannattaa kuitenkin tarkistaa, onko kotisivuillanne title tagit jo oikein asetettu. Miten tarkistan title tagin? Helpoin tapa on mennä ensiksi yrityksenne kotisivun etusivulle ja viedä hiiri osoitekentän yläpuolelle (katso yllä oleva kuva Levi.fi sivuilta). Katsokaa, mitä title tagin kohdalla lukee ja siirtykää kotisivuillanne jonnekin toiselle sivulle, esimerkiksi Yhteystiedot-sivulle (jos sivuillanne on sellainen). Tarkistakaa tältäkin sivulta title tag ja verratkaa sitä etusivun titleen. Jos molemmissa oli täsmälleen sama teksti, on title tag asetettu

14 9 väärin. Jos tekstit olivat erilaiset, tarkistakaa vielä jokin kolmas sivu, esimerkiksi Majoitus-sivu. Jos sielläkin on erilainen title tag, ja kaikki kuvaavat sivujen sisältöä oikealla tavalla (esimerkiksi Majoitus Levi Hotelli X), niin asia on kunnossa. Jos asia ei ole kunnossa voitte lähettää kotisivujen tekijälle seuraavan viestin: Hei! Haluaisimme päivittää kotisivuillemme title tagit vastaamaan sivujen sisältöä. Mistä sisällöntuotantojärjestelmästämme löytyy kenttä, johon voimme tämän täyttää? Ystävällisin terveisin Se ja Se Jos kotisivujen toimittaja vastaa, että toiminto on liian vaikea, ja heidän tulee päivittää titlet itse, voitte toimittaa heille valmiin listan, jonka kanssa he osaavat päivittää haluamanne tekstit oikeille sivuille. Tällöin voitte lähettää seuraavan viestin: Hei! Alla löytyy lista sivuista ja title tageista, jotka voitte päivittää. Ennen kuin aloitatte työn, haluaisimme kuitenkin arvion työn määrästä ja hinnasta. Sivu: Etusivu Sivu: Majoitus Sivu: Sauna Sivu: Mökit Title tag: Etusivu Levi Yritys X Title tag: Majoitus Levi Yritys X Title tag: Edullinen tilaussauna Kittilä Yritys X Title tag: Luxus majoitusta mökeissä Levi Yritys X Ystävällisin terveisin Se ja Se Jos katsotte tarkemmin yllä olevan esimerkin sivujen nimiä ja title tageja, huomaatte, että titleillä voi myös hieman kikkailla. Osaan sivuista voi laittaa sijainniksi Levi ja osaan Kittilä, sen mukaan millä hakusanalla palvelua enemmän haetaan hakukoneista. Titleen voi myös kirjoittaa kuvailevia sanoja, kuten edullinen tilaussauna, jos tiedetään, että juuri tällaisella hakusanalla saunoja haetaan Leviltä paljon. Title tagilla on toinenkin tärkeä merkitys. Title nimittäin näkyy myös hakukoneen hakutuloksissa. Alla esimerkki Levin sivuista:

15 10 Kuva 2 Missä title tag näkyy? Title tag näkyy siis hakutuloksissa ja vaikuttaa osaltaan myös siihen, klikkaako potentiaalinen asiakas juuri teidän sivunne linkkiä kaikkien hakutulosten joukosta. Title tagin on aina hyvä sisältää: lyhyesti se, mistä sivulla kerrotaan, esimerkiksi: Majoitus, Mökkimajoitus, Vuokramökit, Edullista majoitusta tai Hotelli maantieteellinen sijainti jollain tasolla, esimerkiksi: Levi, Kittilä tai Lappi yrityksen nimi Maantieteellisessä sijainnissa kannattaa miettiä ennen kaikkea sitä, mitä potentiaalinen asiakas todennäköisesti hakee hakukoneista. Esimerkiksi eteläsuomalainen matkailija saattaa hakea Leviä, kun taas kittiläläinen liikemies saattaa hakea Kittilää. Mistä tiedän, mitä hakusanoja asiakkaat käyttävät? Internetistä löytyy erilaisia palveluja, joilla voi tarkistaa mitä hakusanoja käytetään, missä niitä käytetään ja kuinka paljon. Yksi tällainen palvelu on Googlen avainsanatyökalu. Palvelu löytyy osoitteesta Palveluun voi kirjoittaa esimerkiksi sellaisia hakusanoja, joita olette ajatelleet, että asiakkaat saattaisivat käyttää. Palvelu kertoo, kuinka paljon hakusanaa käytetään kuukausittain ja kuinka kilpailtu hakusana on. Alla esimerkki, miten hakusanoja voi testata:

16 11 Kuva 3 Avainsanatyökalun käyttö Yllä olevassa kuvassa on testattu sanoilla sauna Kittilä. Alla on näkymä tuloksista: Kuva 4 Avainsanatyökalun tulokset Tuloksista käy ilmi, että hakusanaa sauna Kittilä ei käytetä juuri lainkaan. Tulos näkyy kuvassa ylimmällä rivillä. Aina silloin, kun Maailmanlaajuiset kuukausittaiset haut kohdan alla näkyy pelkkä viiva, on hakuja niin vähän, ettei tilastoja voida esittää.

17 12 Varsinaisen, testatun hakusanan alle, palvelu listaa ehdotuksia sanoista, jotka saattaisivat liittyä hakuun. Esimerkiksi hakusanoja majoitus Kittilä käytetään kuukausittain noin 140 kertaa. Kilpailu-sarake kuvastaa sitä, kuinka kilpailtu hakusana on. Jos palkki on kokonaan vihreä, on hakusana todella kilpailtu eli sana esiintyy usealla kotisivulla ja tuloksia löytyy paljon. Jos taas kilpailu on vähäistä (ja vihreää on palkissa vain vähän) on kotisivuja (joilla hakusana esiintyy) vähän suhteutettuna hakujen määrään. Palvelua kannattaa käyttää silloin, kun mietitään millä hakusanoilla meidän yrityksen kannattaisi yrittää löytyä verkosta. Sellaisiin hakusanoihin, mitä ei haeta paljon, ei kannata panostaa merkittävästi. Joka tapauksessa eri hakusanoja kannattaa viljellä kotisivuilla monissa eri sijamuodoissa, esimerkiksi safareita levillä, levi husky safarit, lapin safarit ja safarilla Kittilässä. Ulkoinen linkitys Kotisivujen sijoitus hakukonetuloksissa riippuu myös siitä, kuinka paljon sivuille tulee linkkejä ulkopuolisilta sivuilta. Myös linkkien laatu vaikuttaa tulokseen. Mitä luotettavammalta ja suositummalta sivulta linkki tulee, sen parempi. Esimerkiksi Levi.fi tai Kittila.fi sivuilta tulevat linkit ovat parempia, kuin pienten yritysten sivuilta tulevat linkit. Linkkien määrän tarkistamiseen on erilaisia maksuttomia palveluita ja yksi niistä on Yahoon Site Explorer. Palvelu löytyy osoitteesta Kuva 5 Linkkityökalun käyttö

18 13 Sivun ylälaitaan kirjoitetaan kotisivun osoite ja klikataan Explore URL. Sivulle aukeaa tulokset linkkien määrästä, mutta ennen kuin saadaan ulkoisten linkkien määrä koko sivustolle esiin, pitää vaihtaa muutamaa asetusta. Kuva 6 Linkkityökalun asetukset Kun yllä olevat valinnat on tehty, tulee näkyviin oikea määrä linkkejä eli yllä olevassa tapauksessa 7564 linkkiä. Linkkien määrää tulisi jatkuvasti kasvattaa, mutta mitään oikeaa määrää linkkejä ei ole olemassa. Tavoitteena on hyvä olla enemmän linkkejä kuin kilpailijoilla. Samalla palvelulla voit testata, kuinka paljon kilpailijoiden sivuille on ulkoisia linkkejä. Tuloksia kannattaa seurata esimerkiksi kuukauden välein ja merkata tulos aina ylös, jotta tilastoja ja kehitystä on helpompaa vertailla. Miten saan lisää linkkejä? Varsinkin sosiaalisesta mediasta on paljon apua linkkien hankkimisessa. Sosiaaliseen mediaan linkkejä saa: Facebook-seinälle ja Facebook-sivuille (www.facebook.com) Twitter-päivityksiin (www.twitter.com) Blogikirjoituksiin (omat ja vierailevat kirjoitukset) Blogien kommentteihin Keskustelupalstoille LinkedIn palveluun (www.linkedin.com) Slideshare esityksiin (www.slideshare.net) WikiTraveliin (www.wikitravel.org) Flickr kuvapalvelun kuvatekstit (www.flickr.com) YouTube videopalvelun esittelytekstit (www.youtube.com) Jne. muihin mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin

19 14 Sosiaalisessa mediassa viestiessä kannattaa kuitenkin muistaa, että käyttäjät, jotka kirjoittavat vain ympäripyöreitä kommentteja ja liittävät niihin linkit, tulkitaan helposti roskapostittajaksi. Tämän vuoksi linkkejä kannattaa ensisijaisesti lisätä sivuille, jotka ovat omia (esimerkiksi yrityksen oma Facebook-sivu, yrityksen oma blogi jne.). Sosiaalisessa mediassa pitää myös aina pyrkiä aitoon vuorovaikutukseen, joten linkkien tulee aina aidosti liittyä johonkin keskustelunaiheeseen. Aina kun lisäät linkkejä sosiaaliseen mediaan, linkki kannattaa syöttää muodossa (eli alkuun). Tällöin linkki tulee todennäköisimmin klikattavaan muotoon ja siitä on hyötyä sekä hakukonesijoitukseen, että myös asiakkaille, kun he saavat suoraan klikattua linkkiä. Ulkopuolelta tulevia linkkejä saa sosiaalisen median lisäksi: pyytämällä (esimerkiksi yhteistyöyritykseltä) erilaisissa jakelukanavissa mukana olemalla (varsinkin matkailuyritysten sivuille suurin osa linkeistä tulee yleensä joistakin jakelukanavista, kuten Booking.comista tai Hotels.comista) ansaitsemalla (jos sivun sisältö on ainutlaatuista ja erinomaista, ihmiset haluavat vapaaehtoisesti jakaa linkkiä sivuille) maksamalla (netissä on erilaisia hakemistoja, joita emme suosittele) olemalla valppaana (netissä vastaan tulee jatkuvasti sivustoja, joihin kotisivun osoitteen saa lisätä maksutta, esimerkiksi verkkopalveluiden sivut, joissa pääsee tekemään itselleen profiilin) Muistakaa, että linkkejä pitää kerätä kaikille sivuille, ei pelkästään etusivulle. Mitä voi tehdä nyt heti? Aivan ensimmäisenä sivuille kannattaa lisätä nappulat, jotka helpottavat sivun linkin jakamista. Maksuttomia nappuloita löytyy esimerkiksi osoitteesta ja

20 15 Kuva 7 Esimerkki VisitRovaniemi.fi sivuilta Yllä olevassa kuvassa on esimerkki VisitRovaniemen sivuilta, johon on lisätty jakamista helpottavat nappulat. Sivuilla käyvä asiakas voi valita nappuloista, mihin sosiaalisen median kanavaan tai sähköpostiin hän haluaa linkin lähettää. Esimerkiksi painamalla Facebookin nappulaa, käyttäjä saa lisättyä Facebookprofiilinsa seinälle linkin VisitRovaniemen sivulle. Ideana on siis tehdä linkin jakaminen mahdollisimman helpoksi, ettei asiakkaan erikseen tarvitse kopioida www-sivun osoitetta, avata Facebookia ja liittää linkkiä omalle seinälleen. Palveluista saa valita, minkä näköisen nappularivistön haluaa, jonka jälkeen palvelu antaa kaksi html-koodin pätkää, jotka pitää lisätä sivustolle. Toinen koodi lisätään sivustopohjaan ja toinen siihen kohtaan sivua, mihin nappulat halutaan. Jos ette pääse käsiksi sivunne html-koodiin tai ette osaa laittaa koodia oikeaan kohtaan, toimikaa seuraavasti: 1. Luokaa käyttäjätunnus esimerkiksi ShareThis palveluun osoitteessa klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Register. 2. Täyttäkää lomake ja painakaa uudestaan Register

21 16 Kuva 8 ShareThis palvelun rekisteröinti 3. Kun käyttäjätunnus on luotu, klikatkaa sivun ylälaidasta Get the Button 4. Valitkaa ensimmäiseksi, mihin nappula tulee (jos kyseessä tavallinen kotisivu, valitkaa Website) Kuva 9 ShareThis palvelun käyttö 5. Seuraavaksi valitkaa, minkä näköiset nappulat haluatte ja mitä nappuloita haluatte käyttää. (Voitte poistaa esimerkiksi Yahoo nappulan siirtämällä sen oikeanpuoleiseen laatikkoon ja ottaa käyttöön LinkedIn nappulan siirtämällä sen vasempaan laatikkoon.)

22 17 Kuva 10 ShareThis palvelun asetukset 6. Tämän jälkeen klikatkaa Get the Button nappulaa 7. Tässä vaiheessa sähköpostiinne tulee tärkeä viesti, jota ei saa hävittää. Säilyttäkää se myöhempää käyttöä varten. 8. Nyt sivulle on auennut laatikoita, joiden sisältä löytyy koodin pätkät, jotka pitää lisätä sivun htmlkoodiin. Jos osaatte lisätä koodit itse, lue laatikoiden vierestä ohjeet tarkoista paikoista, joihin koodit tulee lisätä. Jos ette osaa lisätä koodeja itse, toimikaa seuraavasti: Kuva 11 ShareThis asentaminen kotisivulle

23 18 9. Lähettäkää viesti kotisivujen tekijälle: Hei! Olemme lisäämässä sivuillemme ShareThis-nappuloita ja seuraavat koodin pätkät pitäisi lisätä sivumme html-koodiin: (kopioikaa tähän alempi koodi) Tämä koodi tulee lisätä headeriin <head> ja </head> tagien väliin. Tuon koodin lisäksi haluaisimme nappulat kaikkien sivujemme alalaitaan (kirjoittakaa tuohon kohta, johon haluatte koodit lisätä.) eli oikeisiin kohtiin tulisi lisätä vielä tämä koodin pätkä: (kopioikaa tähän ylempi koodi). Ennen kuin lähdette lisäämään koodeja, haluaisimme arvion työmäärästä ja hinnasta. Ystävällisin terveisin Se ja Se. Kun koodit on lisätty oikein, sivuillenne ilmestyy nappulat, joilla sivun linkkiä pääsee jakamaan. Prosessin voi toki kokonaankin ulkoistaa, mutta tekemällä itse alun, pääsette itse käsiksi nappuloiden analytiikkaan. Palvelu tilastoi kuinka paljon nappulaa on käytetty ja millä sivulla. Löydätte tilastot palvelusta klikkaamalla sivun ylälaidasta My account ja tämän jälkeen klikkaamalla vasemmasta laidasta Analytics. Sisäinen linkitys Sivun sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan linkkejä, jotka johtavat esimerkiksi etusivulta yhteystiedot-sivulle tai tuotteet-sivulta varaus-sivulle. Sisäiset linkit tulisi aina pyrkiä tekemään niin sanottuina avainsanalinkkeinä. Avainsanalinkissä linkki tehdään tekstin sekaan ja linkkiin kirjoitetaan siitä aiheesta, mille sivulle linkki ohjaa. Alla esimerkki avainsanalinkistä Levi.fi sivuilta: Kuva 12 Avainsanalinkkejä Hakukoneiden robotit tulkitsevat linkkien tekstin ja päättelevät, että linkitettävällä sivulla puhutaan siitä asiasta, mitä linkissä lukee. Esimerkiksi yllä olevassa esimerkissä robotti päättelee, että avautuvalla sivulla

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA

Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA Jari Ingerttilä Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot