KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!"

Transkriptio

1 2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY KURSSI LIITE Hae uusia kokemuksia ja elämyksiä, vertaistukea ja Tietoa. Ilmoittaudu Vuoden 2013 kurssiesittelyt Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

2 Kurssiliite Pääkirjoitus... 2 Monipuolinen kurssikesä houkuttelee hakemaan, tietoa kursseista ja ohjeita hekemuksiin... 4 Kurssiesittelyt; Sydänlapsille ja perheille, Sydännuorille sekä Kelan kurssihaun poiminnat... 6 Sopeutumisvalmennusviikonloppu Rovaniemellä...11 Sydänlapset valtaavat Legolandin, yhdistyksen jäsenmatka...14 Etsimme kurssityöntekijöitä Kursseille on haussa useita työpaikkoja. Katso takasivulta ja täytä hakemus! 2 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

3 pääkirjoitus Tietoa, tukea ja toimintaa tule mukaan! Joka viikko Suomessa syntyy keskimäärin 10 sydänvikaista lasta. Heistä noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko heti syntymänsä jälkeen tai jossain elämänsä vaiheessa. Useimmissa tapauksissa synnynnäisen sydänvian syytä ei saada selvitetyksi ja kyse on puhtaasta sattumasta. Harva tietää, että synnynnäiset sydänviat ovat yleisin rakenteellinen poikkeavuus vastasyntyneillä. Emme siis todellakaan ole yksin, vaikka monet sydänlasten vanhemmat kuulevatkin synnynnäisistä sydänvioista ensimmäisen kerran kun diagnoosi tehdään omalle lapselle. Lähtökohtaisesti lapsen syntymän tulisi olla iloinen ja onnellinen tapahtuma uuden elämän alku eikä täynnä pelkoa elämän päättymisestä ennen kuin se edes ehtii kunnolla alkaakaan. Sitä kuitenkin monen sydänlapsen perheen arki on täynnä huolta ja hätää lapsen selviytymisestä. Elämä pitkäaikaissairauden kanssa, olipa kyse sitten sydänlasten vanhemmista tai itse synnynnäistä sydänvikaa sairastavista, voi kuitenkin antaa ja opettaa paljon. On sanomattakin selvää, että tunteiden työstäminen ei ole helppoa, mutta se kuuluu olennaisesti sopeutumisprosessiin. Sopeutumista vaaditaan niin sairastuneelta itseltään kuin hänen perheeltään sekä muilta läheisiltä. Se saattaa viedä pitkänkin aikaa, mutta sopeutumista helpottaa oikea ja asianmukainen tieto sekä ennen kaikkea muiden vastaavassa tilanteessa olevien tuki. Riippumatta sydänvian vaikeusasteesta perheet tarvitsevat paljon tietoa ja tukea. Onneksi lääketieteen kehittymisen ansiosta valtaosa sydänlapsista saavuttaa aikuisiän. He saavat elää täyttä elämää vastoinkäymisistä huolimatta. Vaikka tarvittavat korjausleikkaukset olisikin tehty, huoli mahdollisista ongelmista ja lapsen tulevaisuudesta ei hälvene. Myös synnynnäisesti sydänvikaiset nuoret ja aikuiset tarvitsevat paljon tietoa, tukea ja ohjausta. Tätä kaikkea ja paljon muuta saat osallistuessasi Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toimintaan. Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen, kaikkien synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etujärjestö. Keskeisenä tavoitteenamme on turvata kaikkien synnynnäisesti sydänvikaisten tutkimus ja leikkaushoito Suomessa. Tärkeinä toimintamuotoina ovat sopeutumisvalmennustoiminta, erilaiset leirit, tapahtumat ja tapaamiset. Yhdistys tarjoaakin runsaasti erilaisia mahdollisuuksia tiedon ja tuen saantiin sekä ennen kaikkea mahdollisuuden vertaiskontakteihin. Lisäksi yhdistys tiedottaa sydänvikaisten asioista sekä tukee hoitohenkilökunnan koulutusta. Kokonaisuudessaan yhdistyksen toiminta on varsin monipuolista ja laajaa. Yhdistyksen kohderyhmänä ovat myös synnynnäisen sydänvian vuoksi lapsensa menettäneet perheet (Sydänenkelit) sekä Pitkä QT -oireyhtymää (perinnöllinen rytmihäiriösairaus) sairastavat henkilöt ja heidän läheisensä. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin henkilöä. Välillisesti yhdistyksen toiminta koskettaa huomattavasti suurempaa määrää ihmisiä jäsenten osallistuessa toimintaan perheinä. Toimenkuvamme on laaja; toimimme niin edunvalvojana, tiedottajana kuin tukijanakin siis sydänystävänä. Toiminnassamme onkin keskeisintä, että yksikään sydänlapsi, -nuori ja -aikuinen tai heidän läheisensä ei kokisi olevansa yksin asiansa kanssa. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat osoitteesta Pidät kädessäsi yhdistyksen kurssiliitettä, jossa on esiteltynä yhdistyksen valtakunnallinen kurssi ja leiritarjonta vuodelle Valtakunnallisen toiminnan lisäksi yhdistyksen koko maan kattava alueosastoverkosto tarjoaa monipuolisesti tapahtumia sinua lähellä. Löydä omasi, ilmoittaudu ja tule mukaan toimintaan! Katja Laine toiminnanjohtaja SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

4 Monipuolinen kurssikesä 2013 houkuttelee hakemaan! Synnynnäisesti sydänvikaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen on taas tarjolla monipuolinen valikoima sopeutumisvalmennuskursseja ja leirejä. Tietoa, tukea ja toimintaa on tarjolla jokaiselle ikäryhmälle. 4 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

5 Teksti Katja Laine kuvat lehden arkisto Löydä oma kurssisi, ilmoittaudu ja tule mukaan! Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kurssitarjonta sisältää paljon erilaisia vaihtoehtoja niin sydänlapsille, -nuorille, -aikuisille sekä -perheille. Kursseja ja leirejä rakennetaan yhteistyössä RAY:n, Sydänliiton sekä Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. Vuoden 2013 kurssiohjelmassa on kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen lisäksi myös vapaa-ajan ohjelmaan keskittyviä leirejä. Seuraavassa on yleistä tietoa ja ohjeita kurssihakemuksiin. Kurssiohjeet on koottu yhteen taulukkoon sivulle 8, josta löytyy hakemisen kannalta tärkeät asiat ja seuraavalta sivulta lähtien esitellään kurssien yksityiskohtaisemmat selosteet. Tietoa ja vertaistukea RAY:n tuella järjestetyn perhekurssin keskeisintä antia ovat monet asiantuntijaluennot. Sydänlapselle ja hänen perheelleen tärkeää tietoa ovat jakamassa kirurgi, kardiologi, sosiaalityöntekijä, psykologi ja muut sydänasioiden kanssa tekemisissä olevat alansa ammattilaiset. Kurssilla saadaan kuulla myös sydännuoren tai -aikuisen kokemuksia ja usein myös sydänsisarukselle on varattu oma puheenvuoro. Aikaa varataan aina myös vanhempien keskusteluille sekä kysymyksille. Yhdistyksen perhekurssilla tavoitteena on tukea ja auttaa vanhempien jaksamisessa ja sopeutumisessa elämään pitkäaikaissairauden kanssa. Kursseilla pyritään lisäämään sydänlapsen ja hänen perheensä edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiseen elämään tarjoamalla monipuolista tietoa. Sydänlasten leirillä sekä sydänlasten ja sisarusten leirillä tavoitteena on uusien, itsetuntoa vahvistavien kokemusten tarjoaminen leirille osallistuville lapsille ja heidän sisarilleen sekä tietysti vertaistuen tarjoaminen. Sydännuorten leireillä painopiste on itsenäistymisen tukemisessa oman aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen sairauden hoidossa. Lisäksi sydännuorten kurssilla keskitytään ammatinvalintaan vaikuttaviin aiheisiin ja kannustetaan kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja. Tärkeä painopiste on myös vertaistuessa ja erilaisissa elämyksissä. Kaikilla kursseilla ja leireillä on mahdollisuus tavata useita muita samassa tilanteessa olevia perheitä. Vertaistukikontakteja syntyy usein parhaiten yhteisen vapaaajanohjelman puitteissa. Jokaisella kurssilla ja leirillä on myös vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Kursseilla saatava vertaistuki on kurssipalautteiden perusteella tärkeää, niin sydänvikaiselle itselleen kuin myös tämän vanhemmille, sisaruksille ja muillekin läheisille. Kurssille hakeminen Täytä hakulomakkeet huolellisesti. Hakulomakkeet kursseille ja leirille löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Osan hakemuksista voi toimittaa myös sähköisesti. Mahdolliset hakemukseen tarvittavat liitteet tulee kuitenkin toimittaa erikseen joko postitse tai sähköisesti sähköpostin liitteenä. Tarvittaessa hakulomakkeet voi tulostaa yhdistyksen kotisivuilta tai niitä voi tilata myös yhdistyksen toimistolta. On tärkeää, että kaikki mahdolliset valintaan vaikuttavat yksityiskohdat, jotka liittyvät esimerkiksi lapsen hoitoon, on mainittu hakemuksessa. Jos hakijalla on useita sairauksia tai vammoja tai avustajan tarvetta, on nämä seikat hyvä mainita hakemuksessa. Tämä koskee myös sydänlasten sisaruksia. Myös mahdolliset lisäperus- telut, miksi kurssi tai leiri olisi erityisesti teille tarpeen, ovat eduksi. Mahdollisimman monipuolinen hakemus selvityksineen antaa lisäarvoa kurssilaisia valittaessa. Kenet valitaan kurssille? Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kuntoutustyöryhmä valitsee kaikki yhdistyksen kursseille ja leireille hakeutuneet lukuun ottamatta SOVA-viikonloppua ja yhdistyksen matkaa, joiden paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos olet epävarma, täyttyvätkö valintakriteerit perheenne lapsen/ nuoren osalta tai jos kursseista tai leireistä on muuta kysyttävää, ethän epäröi olla yhteydessä yhdistyksen toimistolle. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne! Kustannukset, korvaukset ja kurssien hakuajat Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Peurungan perhekurssin matkakuluihin voi hakea korvausta vain, jos on lääkärin suositus kuntoutuksen tarpeesta. Suositukseksi riittää lapsen epikriisiin kirjoitettu suositus. Peurungan kurssin matkakorvaushakemuksen liitteenä tulisi olla kopio siitä lääkärinlausunnosta, jolla kurssille on haettu. Yhdistyksen omarahoitteisten kurssien ja leirien osallistumismaksuista kerrotaan kunkin kurssikuvausten yhteydessä. Näiden kurssien matkakuluihin tai ansiomenetyksiin ei ole mahdollista hakea Kelan korvauksia kurssin ajalta. Suurimpaan osaan vuoden 2013 kursseista hakuaika on SOVA-viikonlopun ja matkan osalta ilmoittautumisaika päättyy Tervetuloa mukaan kursseille! E E SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

6 Sydänlapsille ja perheille SYDÄNVIKAISTEN LASTEN PERHEET (RAY) , Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa Peurungassa, Keski-Suomen järvimaisemissa, järjestetään RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennuskurssi sydänlasten perheille. Peurungan monet mahdollisuudet ja upea, uusittu kylpyläosasto luovat hienot puitteet onnistuneelle kurssille. Kurssille valitaan 10 perhettä, joiden lapsilla on sydänvika. Kurssi on tarkoitettu perheille, joiden sydänlapsi on iältään 1 15-vuotias ja odottaa sydänleikkausta tai muuta toimenpidettä tai on jo leikattu. Kurssin tavoitteena on antaa monipuolista sydäntietoutta perheille, helpottaa perheiden selviytymistä lapsen pitkäaikaissairauden kuormittamassa elämäntilanteessa sekä vahvistaa perheiden henkisiä voimavaroja ja antaa näille mahdollisuus vertaistukikontaktien luomiseen. Kurssiohjelmassa on monipuolisia asiantuntijaluentoja lääketieteellisestä hoidosta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, ravitsemuksesta, päivähoito- ja koulukysymyksistä, parisuhteesta sekä psyykkisestä jaksamisesta. Sydänlapsille ja heidän sisaruksilleen on järjestetty ikä- ja kehitystason mukaista omaa ohjelmaa lastenhoitajien johdolla. Lastenhoito tapahtuu pienryhmissä, joihin lapset on jaettu ikänsä mukaan. Aivan pienimmille, alle 2-vuotiaille pyritään järjestämään oma hoitaja. Kurssilla on myös keskustelutilaisuuksia, ryhmätöitä ja yhteistä vapaa-ajan toimintaa. Kurssilla ei ole vammaistuen kriteeriä. Kurssilla on täysihoito ja se on osallistujille maksuton. Lisätietoja osoitteesta www. peurunka.fi Hakumenettely Kurssille haetaan yhdistyksen omalla kurssihakemuksella, jonka voi tulostaa yhdistyksen internetsivulta. Liitteeksi tarvitaan kopio lapsen viimeisestä epikriisistä, jossa on lääkärin kirjoittama suositus kuntoutuksen tarpeesta Ilmoittaudu ajoissa! Hakuaika päättyy (matkakorvaushakemusta varten). Aiempi osallistuminen kurssille ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle. Hakemusten on oltava Sydänlapset ja -aikuiset ry:ssä mennessä. SYDÄNLASTEN JA SISARUSTEN LEIRI (8 13 -vuotiaat) , Matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä, Nurmes Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn leirin synnynnäisesti sydänvikaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen sai niin paljon suosiota, että yhdistys järjestää leirin tänäkin vuonna. Leiripaikkana on matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä Nurmeksessa. Kauniilla paikalla Pielisen rannalla sijaitseva Hyvärilä tarjoaa monipuoliset ja viihtyisät puitteet ikimuistoiselle leirille. Leiri on tarkoitettu vuotiaille sydänlapsille ja heidän sisaruksilleen. Leirille osallistutaan ilman vanhempia, turvallisesti leiriohjaajien kanssa. Leiriohjelma on värikäs ja monipuolinen, leirillä saa tehdä oikeita kesäasioita ja nauttia kesälomasta kaikella tarmolla. Leirin tavoitteena on tutustuttaa osallistujat toisiin sydänlapsiin ja heidän sisaruksiin ja tarjota heille ikimuistoisia hetkiä erilaisten ja uusien kokemusten kautta. Leirillä lapset pääsevät leikin ja toiminnan parissa hyvin luontevalla tavalla vertaistuen ja -kontaktien ääreen, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä myös sydänlasten terveille sisaruksille. Hekin kaipaavat tietoa ja tukea sopeutuakseen sisarensa pitkäaikaissairauteen. Sydänvioista ja niihin liittyvistä asioista puhutaan tarvittaessa ja ennen kaikkea lasten omilla ehdoilla. Leirille valitaan noin 10 sydänlasta sisaruksineen, riippuen sisarusten lukumäärästä. Tilaa on kaikkinensa noin 20 lapselle. Sydänlasten ja sisarusten leiri on yhdistyksen omarahoitteinen leiri, jolloin vammaistuen saamisen kriteeriä ei ole. Osallistujien tulee kuitenkin olla Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäseniä. Kultakin osallistujalta peritään 50 euron omavastuumaksu, joka pitää sisällään leiriohjelman lisäksi majoituksen ja täysihoidon. Matkakulut jäävät jokaisen osallistujan itsensä maksettaviksi. Leiri on varmasti upea kokemus niin sydänlapsille kuin heidän sisaruksilleen hae siis rohkeasti mukaan! Lisätietoja leirikohteesta: Hakumenettely Sydänlasten ja sisarusten leirille haetaan yhdistyksen omalla kurssilomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio sydänlapsen viimeisestä epikriisistä. Hakijoilta pyydetään lisäksi perusteluja, miksi he haluaisivat päästä leirille. Etusijalla ovat ne, 6 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

7 jotka eivät aiemmin ole vastaavantyyppisille leirille osallistuneet. Hakuaika leirille päättyy SYDÄNPERHEIDEN ELÄMYSLEIRI , Nuorisomatkailukeskus Piispala, Kannonkoski Elämysleirillä on luvassa hurjan hauskaa menoa ja elämyksiä koko perheelle. Luonnon keskellä sijaitseva Piispala tarjoaakin loistavat puitteet ja mahdollisuuksia monipuoliselle leirille. Ohjelmassa on unohtumattomia kokemuksia luonnon kauniissa ympäristössä yhdessä muiden sydänperheiden kanssa. Elämysleirin tavoitteena on saada sydänlapset löytämään erilaisten elämysten kautta itsestään uusia puolia ja onnistumisen kokemuksia kokemuksia siitä, että sydänviasta huolimatta pystyy tekemään monia asioita. Elämysleiri poikkeaa sopeutumisvalmennuskursseista siinä, että leiriohjelma on huomattavasti vapaamuotoisempi. Elämysleirillä ei ole luentoja eikä lastenhoitoa, vaan tavoitteena on luoda mahdollisuus koko perheen yhdessäololle ja yhdessä tekemiselle. Uusien asioiden kokeileminen, leikkimieliset kisailut ja iloinen meininki saavat jokaisen varmasti viihtymään! Etusijalla ovat ne perheet, joissa sydänlapsi lähentelee kouluikää (yli 5 v.) elämysleiri ei siis ole tarkoitettu ihan pienimmille sydänlapsille. Elämysleiri on yhdistyksen omarahoitteinen leiri, jolloin hoitotuen tarvetta ei ole. Osallistujien tulee kuitenkin olla yhdistyksen jäseniä. Perheiltä peritään omavastuu, joka on 100 euroa/aikuinen ja 50 euroa/lapsi (4 15v.). Alle 4-vuotiailta ja sydänlapsilta omavastuuta ei peritä. Omavastuu kattaa perheiden täysihoidon sekä koko vauhdikkaan leirin ohjelman. Matkakulut jokainen perhe hoitaa itse. Osallistuvilla perheillä ei ole oikeutta saada Kelan kuntoutusrahaa. Tilaa on noin 40 henkilölle eli noin 10 perheelle. Lisätietoja Hakumenettely Elämysleirille haetaan yhdistyksen omalla kurssihakemuksella, jonka voi tulostaa yhdistyksen internetsivulta. Liitteeksi tarvitaan lisäksi kopio sydänlapsen viimeisestä epikriisistä. Perheiltä pyydetään lisäksi vapaamuotoista perustelua, miksi juuri heidät tulisi valita leirille. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aiemmin ole vastaavantyyppisille leirille osallistuneet. Hakemusten on oltava Sydänlapset ja -aikuiset ry:ssä LASTEN LEIRI (8 13-vuotiaat) , Nuorisokeskus Marttinen, Virrat Lasten ikiomalla leirillä pääsevät lapset turvallisesti seikkailemaan kohti itsenäisyyttä leirillä ollaan ilman vanhempia, ammattitaitoisten leiriohjaajien kanssa. Leirin aikana sydänlapset pääsevät kokeilemaan niin uusia kuin osaksi tuttuja- kin asioita. Leiripaikkana on nuorisokeskus Marttinen, joka tarjoaa hienot puitteet leirille ratsastustalleineen, askartelupajoineen sekä elämysohjelmineen. Luvassa on riemukasta toimintaa ulkoilun, leikin ja uusien ystävyyssuhteiden parissa! Sydänlasten leirin tavoitteena on tutustuttaa osallistujat toisiin sydänlapsiin ja yhdistyksen toimintaan ja tarjota heille erilaisten kokemusten kautta mahdollisuus löytää itsestään uusia puolia sekä tarjota lapsille upeita onnistumisen elämyksiä kokemuksia siitä, että sydänviasta huolimatta voi tehdä paljon erilaisia jännittäviä asioita! Leirillä lapset pääsevät leikin ja toiminnan parissa hyvin luontevalla tavalla vertaistuen ja -kontaktien ääreen. Leirillä lasten kanssa puhutaan sydänvioista ja niihin liittyvistä asioista lasten ehdoilla. Sydänasiat kulkevat kevyesti toiminnassa mukana koko ajan, mutta tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin sydänvioista puhutaan vain, jos lapset itse osoittavat ohjaajille haluavansa aiheesta keskustella tarkemmin. Leirin ohjelma on vapaamuotoinen eikä sisällä luentoja. Ohjelmaa muokataan osallistujien toiveiden mukaisesti myös leirin aikana. Leirille pääsee 16 sydänlasta, jotka ovat iältään 8 13-vuotiaita. Lastenleiri on yhdistyksen omarahoitteinen leiri, jolloin vammaistuen saamisen kriteeriä ei ole. Osallistujien tulee kuitenkin olla Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäseniä. Kultakin osallistujalta peritään 50 euron omavastuumaksu, joka pitää sisällään leiriohjelman lisäksi majoituksen ja täysihoidon. Matkakulut jäävät jokaisen osallistujan itsensä maksettaviksi. Hae rohkeasti mukaan! Lisätietoja Hakumenettely Sydänlasten leirille haetaan yhdistyksen omalla kurssilomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen internet-sivuilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio viimeisestä epikriisistä. Hakijoilta pyydetään lisäksi perusteluja miksi haluaisi päästä leirille. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aiemmin ole leirille osallistuneet. Hakuaika päättyy E E SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

8 Sydännuorille SYNNYNNÄISESTI SYDÄNVIKAISTEN NUORTEN KURSSi (12 16-vuotiaat) , Nuorisomatkailukeskus Piispala, Kannonkoski Tapahtumarikas sydännuorten leiriviikko vietetään Piispalassa Kannonkoskella, joka tarjoaakin lukuisia vaihtoehtoja viihtymiseen. Ohjelmaan sisältyy monipuolisten asiantuntijaluentojen (lääketieteellinen hoito, kuntoutus, ammatinvalinta, liikunta, ravitsemus, voimavarat) lisäksi paljon mukavaa yhdessäoloa erilaisten sisä- ja ulkoaktiviteettien parissa. Kurssin tärkeimpänä tavoitteena on parantaa nuorten sosiaalista toimintakykyä sekä tukea heidän itsenäistymistään. Kurssilla annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista. Keskeisenä tavoitteena on tukea nuorten selviytymistä ja lisätä vastuun ottamista omasta sairaudestaan. Lisäksi kurssin tavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista selviytymistä koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa ja kannustaa osallistuvia nuoria luomaan kontakteja muiden KURSSIKALENTERI 2013 Kurssi ja paikka Ajankohta Yhdistyksen jäsenyys Sydänlasten perhekurssi Kuntoutuskeskus Peurunka, Laukaa (RAY) Valtakunnallinen sopeutumisvalmennusviikonloppu Santa Sport, Rovaniemi (omarahoitteinen) Sydänlasten ja sisarusten leiri Matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä, Nurmes (omarahoitteinen) Sydännuorten kurssi Matkailukeskus Piispala, Kannonkoski (omarahoitteinen) Sydänperheiden elämysleiri Matkailukeskus Piispala, Kannonkoski (omarahoitteinen) Pohjoismainen nuortenleiri Sandefjord, Norja Hakukaavake ei Yhdistyksen oma lomake ei Yhdistyksen oma lomake kyllä Yhdistyksen oma lomake kyllä Yhdistyksen oma lomake kyllä Yhdistyksen oma lomake kyllä Yhdistyksen oma lomake Lasten leiri Nuorisokeskus Marttinen, Virrat (omarahoitteinen) Perityvää rytmihäiriötä sairastavien aikuisten kurssi Kartanokylpylä Kaisankoti, Espoo (yhteistyössä Sydänliiton kanssa, omarahoitteinen) kyllä Yhdistyksen oma lomake ei Sydänliiton lomake, joka tulostettavissa osoitteesta 8 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

9 Lue lisää kurssi- ja tapahtumatarjonnastamme vastaavan kokeneiden kanssa. Kurssilla on mahdollista kokeilla ja oppia uusia taitoja vaikkapa seinäkiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa yhteisissä aktiviteeteissä. Yhteisen tekemisen kautta nuoria kannustetaan luomaan tärkeitä vertaistukikontakteja. Kurssi on tarkoitettu vuotiaille synnynnäisesti sydänvikaisille nuorille. Nuoret osallistuvat kurssille ilman vanhempiaan. Kurssille on varattu 16 paikkaa sydännuorille. Nuortenleiri on yhdistyksen omarahoitteinen leiri, jolloin vammaistuen saamisen kriteeriä ei ole. Osallistujien tulee kuitenkin olla Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäseniä. Kultakin osallistujalta peritään 50 euron omavastuumaksu, joka pitää sisällään leiriohjelman lisäksi majoituksen ja täysihoidon. Matkakulut jäävät jokaisen osallistujan itsensä maksettaviksi. Lisätietoja osoitteesta Hakumenettely Kurssille haetaan yhdistyksen omalla kurssihakemuksella, jonka voi tulostaa yhdistyksen internetsivulta. Liitteeksi tarvitaan lisäksi kopio viimeisestä epikriisistä. Hakijoilta pyydetään lisäksi vapaamuotoista perustelua, miksi juuri heidät tulisi valita kurssille. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aiemmin ole vastaavantyyppisille kurssille osallistuneet. Hakemusten on oltava Sydänlapset ja -aikuiset ry:ssä POHJOISMAINEN NUORTENLEIRI , Sandefjord, Norja Kesän 2013 pohjoismainen sydännuorten leiri järjestetään Norjassa, Sandefjordissa meren äärellä, noin kahden tunnin ajomatkan päässä Gardemoenin lentokentältä. Leiriviikon aikana on luvassa paljon aktiviteetteja, retkiä ja ikimuistoisia elämyksiä. Leirille valitaan kymmenen vuotiasta sydännuorta. Pohjoismainen sydännuorten leiri on yhdistyksen omarahoitteinen leiri, jolloin vammaistuen saamisen kriteeriä ei ole. Osallistujien tulee kuitenkin olla Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäseniä. Pohjoismaiselle leirille valitut osanottajat maksavat 500 euron omavastuuosuuden, joka kattaa lennot Helsingistä Osloon, majoituksen täysihoidolla sekä monipuolisen leiriohjelman. Leirille osallistuu kaksi suomalaista vetäjää. Leirille osallistuu sydännuoria kaikista pohjoismaista Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Pohjoismainen leiri tulee takuuvarmasti olemaan kokemuksena ainutlaatuinen tartu tilaisuuteen rohkeasti ja lähde mukaan! Hakumenettely Pohjoismaiselle leirille haetaan yhdistyksen omalla kurssilomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen internet-sivuilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio viimeisestä epikriisistä. Hakijoilta pyydetään lisäksi perusteluja miksi haluaisi päästä leirille. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aiemmin ole leirille osallistuneet. Leirille valitaan 10 osallistujaa. Hakuaika päättyy Tarvittavat lausunnot Hakemus/palautus Matkakorvaus Lisätietoja sivulla Omavastuuhinta Viimeisin epikriisi 31.3./yhdistys Kyllä, suositus vaaditaan 6 Ei 30.4./yhdistys Kyllä, suositus vaaditaan 11 Maksusitoumusmahdollisuus omasta sairaalasta. Katso sivulta xx muut hinnat. Viimeisin epikriisi 31.3./yhdistys Matkat omakustanteisesti 6 50 e/lapsi Viimeisin epikriisi 31.3./yhdistys Matkat omakustanteisesti 8 50 e/nuori Viimeisin epikriisi 31.3./yhdistys Matkat omakustanteisesti e/aikuinen, 50 euroa lapset (4 15v.), alle 4-vuotiaat ja sydänlapset ilmaiseksi Viimeisin epikriisi 31.3./yhdistys e/hlö Viimeisin epikriisi 31.3./yhdistys 7 50 e/lapsi Hakemukseen on liitettävä sairauskertomus, joka sisältää yhteenvedon sairauksista, esim. epikriisi 10.8./Hakemus postitetaan: Suomen Sydänliitto, ry, Sami Kaivos, Oltermannintie 8, Helsinki Kyllä, suositus vaaditaan 50 e/aikuinen E E SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

10 Kelan kurssihaun kurssit sydännuorille ja -aikuisille sekä heidän läheisilleen Kelan kustantamat kurssit sydänlasten ja -nuorten perheille sekä sydännuorille ja -aikuisille ovat poistuneet yhdistyksen kurssitarjonnasta. Kuntoutuslaitokset järjestävät eri puolilla maata kuitenkin synnynnäisesti sydänvikaisille suunnattuja kursseja. Tällä hetkellä Kelan kurssihausta löytyy synnynnäisesti sydänvikaisille ja heidän läheisilleen oheiset kurssit. SYNNYNNÄISTÄ SYDÄNVIKAA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSI Kurssinumero Kuntoutus Peurunka 3 jaksoa; , , Kurssi on tarkoitettu aikuisille työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat synnynnäistä sydänvikaa. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että aikuisten synnynnäistä sydänvikaa sairastavien kuntoutuskursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu sydänsairaus/sydänvika ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa. Lisätietoja kurssista osoitteesta sekä kurssin yhteyshenkilö Teija Hurtalta p tai sähköpostitse teija. SYDÄNVIKAISTEN ITSENÄISTYVIEN AIKUISTUVIEN YLI 16-VUOTIAIDEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSI Kurssinumero Kuntoutus Peurunka 3 jaksoa; , , Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka ovat sydänvikaisia itsenäistyviä aikuistuvia yli 16-vuotiaita nuoria. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että synnynnäistä sydänvikaa sairastavien kuntoutuskursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu sydänsairaus/sydänvika ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa. Lisätietoja kurssista osoitteesta sekä kurssin yhteyshenkilö Teija Hurtalta p tai sähköpostitse SYDÄNVIKAISTEN ITSENÄISTYVIEN AIKUISTUVIEN YLI 16-VUOTIAIDEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSI Kurssinumero Kuntoutus Peurunka 3 jaksoa; , , Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka ovat sydänvikaisia itsenäistyviä aikuistuvia yli 16-vuotiaita nuoria. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että synnynnäistä sydänvikaa sairastavien kuntoutuskursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu sydänsairaus/sydänvika ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa. Lisätietoja kurssista osoitteesta sekä kurssin yhteyshenkilö Teija Hurtalta p tai sähköpostitse peurunka.fi Osa kurssikeskusten neuvotteluista Kelan kanssa ovat vielä kesken lehden mennessä painoon, joten emme valitettavasti voi julkistaa tarkempia tietoja Kelan kustantamasta kurssitarjonnasta. Mikäli nämä kurssit kiinnostavat, kannattaa seurata yhdistyksen kotisivuja sekä tarkistaa kurssitarjonta myös Kelan kurssihausta (asiointi.kela.fi/kz_app/kzinternetapplication) 10 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

11 Sydänlasten perheiden, sydännuorten sekä sydänaikuisten yhteinen suurtapahtuma Sopeutumisvalmennusviikonloppu Rovaniemellä Teksti Katja Laine Kuvat SantaSportin arkisto, SantaPark Sydänlapset ja -aikuiset ry:n suurin yksittäinen tapahtuma, SOVA-viikonloppu, järjestetään ensi kesänä ensimmäistä kertaa nykymuodossaan Rovaniemellä. Viimeksi vastaava suurtapahtuma on järjestetty pohjoisessa yli 15 vuotta sitten, joten onkin korkea aika, että suuntaamme tapahtuman kanssa pohjoiseen. Vuoden 2013 tapahtuma tullaan järjestämään Rovaniemen kupeessa sijaitsevassa Lapin Urheiluopistossa, Santasportissa, jonka monipuoliset mahdollisuudet luovat oivat puitteet onnistuneelle viikonlopulle. Tuttuun tapaan viikonlopun tarjonnassa on monipuolista ohjelmaa niin sydänlasten perheille kuin sydännuorille ja -aikuisillekin. SOVA-viikonlopussa yhdistyykin tärkeän sydäntiedon saaminen mukavaan yhdessäoloon muiden vastaavassa tilanteessa elävien kanssa. Tervetuloa mukaan! Sopeutumisvalmennusviikonlopusta on vuosien saatossa muodostunut yhdistyksen merkittävin ja suurin yksittäinen tapahtuma. Osallistujamäärä on vakiintunut viime vuosina vajaaseen 200 osallistujaan vuosittain. Viikonloppua voidaankin leikkisästi pitää Sydänlasten kokoontumisajoina. Sopeutumisvalmennusviikonloppu on hyvä vaihtoehto niille, joille esimerkiksi perinteiset sopeutumisvalmennuskurssit eivät sovi. SantaSport sijaitsee alle viiden kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta, Ounasvaaran kupeessa. Mahtava luonto sekä SantaSportin monet mahdollisuudet tarjoavat mitä parhaimmat puitteet tämän vuoden Sova-viikonlopulle. Luvassa on elämyksiä ja unohtumattomia muistoja, joten viikonloppuun kannattaa lähteä vaikka vähän kauempaa! Tänäkin vuonna Sova-viikonloppu järjestetään juhannusta edeltävänä viikonloppuna juuri ennen parhaimman lomasesongin alkua. Loman aloitus suoraan SOVAsta ei ole yhtään hullumpi vaihtoehto, varsinkin kun junalla pääsee Rovaniemelle suhteellisen vaivattomasti ja edullisesti vaikka ihan eteläisestä Suomesta saakka ja halutessaan junaan voi pakata vaikka autonkin. SantaSportiin viihtymään Valtaosa viikonlopun ohjelmasta tapahtuu SantaSportissa. Majoitus, ruokailut ja luennot tapahtuvat pääosin kaikki saman katon alla. Vastikään remontoidut Sporthotellin huoneet ovat hyvätasoisia ja viihtyisiä, joihin mahtuu majoittumaan perheet oikeinkin mukavasti. Huoneista löytyy myös E E SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

12 sydäntietoa ja mukavaa yhdessäoloa. E E jääkaappi, joka on tervetullut lisä varsinkin lasten ollessa pieniä. Isommille perheille lisämajoitusvaihtoehtona ovat noin kilometrin päässä SantaSportin päärakennuksesta sijaitsevat Ounasvaaran Lakitupa-huoneistot, joiden varustelutaso on huippuluokkaa. Lisäksi SantaSportista löytyy hieno allasosasto sekä varmasti lapsille mieluisa Lappset Funpark -sisäliikuntapuisto, jossa varmuudella tulee olemaan melkoinen vilske koko viikonlopun ajan. Lisätietoja SantaSportista ja majoitusvaihtoehdoista löydät osoitteesta Jokaiselle jotakin SOVA-viikonlopun tarkoituksena on tarjota sydänlasten perheille sekä sydännuorille ja -aikuisille ajankohtaista tietoa synnynnäisiin sydänvikoihin liittyvistä asioista. Lisäksi viikonlopun aikana on mahdollista jakaa ja kuulla muiden vastaavassa tilanteessa olevien kokemuksia saada uusia sydänystäviä. Tarjolla on paljon tietoa ja tukea samassa paketissa! Viikonlopun ohjelma koostuu alan asiantuntijoiden luennoista sekä yhteisestä vapaa-ajan ohjelmasta. Asiantuntijat kertovat mm. synnynnäisten sydänvikojen hoidosta, voimavaroista ja vanhemmuuden haasteista sekä sydänvian vaikutuksista eri elämäntilanteissa. Valikoimaan pyritään saamaan niin sydänlasten vanhempia kuin sydännuoria ja -aikuisiakin kiinnostavia teemoja. Ohjelmassa on laadukkaiden asiantuntijaluentojen lisäksi mahdollisuus kokoontua keskustelemaan ryhmässä. Ryhmäkeskustelusta kiinnostuneita pyydetään kertomaan asiasta ilmoittautumisen yhteydessä, jotta ryhmälle voidaan varata riittävän suuri tila. Ohjelmaan kuuluu tuttuun tapaan myös paneelikeskustelu, jossa keskustelijoina on asiantuntijoiden lisäksi synnynnäisistä sydänvioista omakohtaisia kokemuksia omaavia henkilöitä. Myös yleisöllä on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun. Jos sinulla on hyvä luento-idea tai ajatus vaikkapa paneelikeskustelun aiheeksi, laitathan vinkkisi meille osoitteella viimeistään mennessä. Tarkempi ohjelma vahvistettuine aikatauluineen ja luennoitsijatietoineen julkaistaan seuraavan jäsenlehden yhteydessä, jonka jälkeen se on luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilta. Luentojen aikana lapsilla on omaa ohjelmaa lastenhoitajien kanssa. Lapset on jaettu ikä- ja kehitystason mukaisiin hoitoryhmiin. Perheiden toiveet lasten ryhmäjaosta pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Muistathan kertoa jo ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli lapsenne tarvitsee oman hoitajan esimerkiksi iän, sairauden tai muun syyn vuoksi. Henkilökohtaiset hoitajat on ensisijaisesti tarkoitettu vain niille lapsille, jotka sitä eri- 12 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

13 tyisesti tarvitsevat. Muutoin lastenhoito tapahtuu ryhmissä ikäjaon mukaan. Luvassa on myös kaikenikäisille sopivaa ja mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa, jossa on mukava ja helppo tutustua muihin osallistujiin ja viihtyä yhdessä kaikenikäisille sopivan ohjelman parissa. Kuten kaikki tietävät, Joulupukki tonttuineen asustelee Rovaniemen kupeessa. Meillä onkin lauantain-iltaohjelmassa ainutlaatuinen tilaisuus päästä vierailemaan Joulupukin salaisessa komentokeskuksessa Joulukassa. Vierailun yksityiskohdat jääköön vielä salaisuudeksi, mutta sen verran kerrottakoon, että Joulupukki tonttuineen on luvannut järjestää meille mukavaa viihdykettä. Lisäksi nautimme maittavan illallisen Joulukassa. Joulukan retkelle tullaan järjestämään yhteiskuljetus. Yhteiskuljetus ja Joulukan ohjelma ruokailuineen sisältyy ruokailupaketin hintaan. Tukea kustannuksiin SOVA-viikonlopulle ovat tervetulleita kaikki synnynnäisesti sydänvikaiset ja heidän läheisensä. Viikonloppuun pääsevät mukaan kaikki halukkaat niin kauan kuin paikkoja riittää. Tänä vuonna paikkoja on noin 200 hengelle. Sopeutumisvalmennusviikonlopun kustannukset jäävät lähtökohtaisesti perheiden itsensä maksettaviksi ja laskutus tapahtuu yhdistyksen kautta. Osallistujat voivat tilata etukäteen koko viikonlopun ruokailupaketit edullisesti. Paikanpäällä ei ruokailuja ole mahdollista ostaa pakettihintaan. Osallistujilla on mahdollisuus saada taloudellista tukea kustannuksiin anomalla maksusitoumusta hoitavasta sairaalasta. Lisätietoja maksusitoumuksista saa hoitavalta lääkäriltä. Lasten ja nuorten sairaalan osalta maksusitoumukset hoidetaan keskitetysti Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toimistolta käsin. Muiden sairaaloiden kohdalla osallistujat anovat maksusitoumusta itse. Kaikkien maksusitoumusta hakevien tulee kertoa asiasta ilmoittautumislomakkeessa. Myös yhdistyksen alueosastot voivat tukea alueen jäsenistöä SOVA-viikonlopun kustannuksissa. Lisätietoa voit kysyä omalta alueosastoltasi. Matkakulujen kattamiseksi osallistujat voivat hakea Kelalta matkakorvausta jälkikäteen. Matkakorvauksen saaminen edellyttää lääkärin A-, B-, C- tai D-lausuntoa tai lääkärin vapaamuotoista lähetettä, josta ilmenee sopeutumisvalmennuskurssin tarpeellisuus perheelle. Lausunnot tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle jo ennen tapahtumaa. Matkakorvaushakemukseen tulee liittää lisäksi viikonlopun ohjelma osallistumistodistuksineen. Yhdistyksen jäsenistön ulkopuolisilta osallistujilta majoitus- ja ruokailuhintoihin lisätään lisäksi ohjelmamaksu 50 euroa/ perhe, joka pitää sisällään viikonlopun ohjelmasisällön sekä lastenhoidon ohjelman mukaisesti. Ilmoittaudu mukaan! SOVA-viikonloppuun voi ilmoittautua yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Täytättehän ilmoittautumislomakkeen tiedot huolellisesti. Erityisesti allergiat ja muut erikoistarpeet tulee ilmoittaa selvästi kaikilta perheenjäseniltä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tai niin kauan kuin tilaa on. Tervetuloa mukaan Rovaniemellä nähdään! ALUSTAVA OHJELMARUNKO Perjantai Saapuminen ja ilmoittautuminen Infopiste aukeaa Ryhmäkeskustelu Tervetulotilaisuus, info ja yhteisohjelmaa Iltapalaa tarjolla hotellilla Lauantai Aamiainen 8.30 Infopiste aukeaa 9.15 Lapset hoitajille (lapsille oma ohjelma ikätasoisesti) Asiantuntijaluennot alkavat Lapset hoitajilta Lounastauko Lapset hoitajille Asiantuntijaluennot jatkuvat, paneelikeskustelu Lapset hoitajilta Yhteinen illanvietto ja päivällinen Joulukassa (yhteiskuljetus) Iltapalaa tarjolla hotellilla Sunnuntai Aamiainen 8.30 Infopiste aukeaa 9.15 Lapset hoitajille (lapsille omaa ohjelma ikätasoisesti) Asiantuntijaluennot jatkuvat 12 Huoneiden luovutus Lapset hoitajilta Lounas Viikonloppu päättyy, turvallista kotimatkaa! HINTATIEDOT Ruokailupaketit: Ruokailupaketti sisältää perjantain kevyen iltapalan, lauantain lounaan, päivällisen Joulukassa ohjelmineen ja kevyen iltapalan sekä sunnuntain lounaan. Kaikki ruokailut ovat noutopöydästä. Majoittuville aamiainen sisältyy majoitushintaan. Aikuisen ruokailupaketti 60 euroa Lapsen ruokailupaketti 4 12 v. 40 euroa Alle 4 v. veloituksetta Majoitushinnat: 93 euroa/vrk/kahden hengen huone/sporthotelli 115 euroa/vrk/neljän hengen huone/sporthotelli 135 euroa/vrk/mökki/lakituvat (6 hengen lomahuoneisto) 22 euroa/vrk/lisävuode Alle 4 v. lapsi majoittuu vieressä veloituksetta Huoneisiin on mahdollisuus saada 1 2 lisävuodetta lapsille. Huomioitahan, että suurempia huoneistoja on rajoitetusti. HUOM! Yhdistyksen jäsenistön ulkopuolisilta osallistujilta hintoihin lisätään ohjelmamaksu 50 euroa/perhe, joka pitää sisällään viikonlopun ohjelmasisällön sekä lastenhoidon ohjelman mukaisesti. Tarkempi ohjelma julkistetaan seuraavassa jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla sen varmistuttua. SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

14 Sydänlapset valtaavat Legolandin! Sydänlapset ja -aikuiset ry on jo yli kymmenen vuoden ajan järjestänyt vuosittain matkoja eri puolille eteläistä Eurooppaa. Vuoden 2013 matka tulee olemaan poikkeuksellinen, sillä tällä kertaa emme suuntaakaan perinteisiin etelänmatkakohteisiin vaan lähdemme vierailulle heti kesän alussa, , Tanskan Legolandiin. Legoland on toimintaa, tekemistä, vauhtia ja elämyksiä tervetuloa mukaan! Teksti Katja Laine Kuvat Yhdistyksen jäsenmatka 2013 legolandiin Legoland on jännittävä seikkailumaa ja kiinnostava matkakohde muillekin kuin vain rakentamisesta innostuneille. Tanskan Billundissa sijaitseva Legoland on jaettu kahdeksaan maailmaan: Duplo Landiin, Imagination Zoneen, Legoredo Towniin, Adventure landiin, Pirate Landiin, Lego Cityyn, Knights Kindomiin ja Minilandiin, joka lienee teemapuiston tunnetuin osa. Minilandiin on rakennettu maailman tunnetuimpia nähtävyyksiä ympäristöineen luonnollisesti lego-palikoista oikeassa mittasuhteessa. Siellä pääset siis samalla kertaa vierailemaan esimerkiksi Valkoisessa Talossa, Fuji-vuorella Japanissa ja Amsterdamin kanavilla. Ei siis hullumpaa! Jokaisessa teemamaailmassa on tarjolla erilaisia seikkailuja. Miljoonien Legopalikoiden ympärille rakennettu puisto on ainutlaatuinen elämys kaikenikäisille alueella on myös akvaario, 4D-elokuvateatteri, hurjan hauskoja huvipuistolaitteita ja paljon, paljon muuta. Alueen "coolein" nähtävyys on Polar Land. Alueella voit kokea Legolandin kaikkien aikojen hurjimman uutuuden, Polar X-plorer lumiskootteri -vuoristoradan. Polar Landissa tapaat legoeläinten lisäksi myös ihka eläviä pingviinejä! Paljon samassa paketissa Ikimuistoinen kesälomamatka on vain alle kahden tunnin lentomatkan päässä Helsingistä. Lennämme suoraan Tanskan Billundiin, Legolandin viereen, jossa vietämme kaksi varmasti kesän unohtumattominta vauhtipäivää. Kahdessa päivässä alueeseen ehtii tutustua hyvin, vaikka näkemistä ja tekemistä on paljon. Jos tuntuu, että aikaa jää vielä ylitse, kävelymatkan päässä Legolandista on myös Pohjoismaiden suurin 14 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE 2013

15 MATKATIEDOT Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Vekka Oy LENTOAIKATAULU: Lähtö Maanantai , Helsinki klo 13 Billund klo 14 (alustava) Paluu Keskiviikko Billund klo Helsinki klo (alustava) Lentoaika noin 2 tuntia lentoaikataulua ei ole vielä vahvistettu. HINtATIEDOT Velje Center Hotel Majoitus 2 6 hengen huoneessa 490 euroa/henkilö Majoitus yhden hengen huoneessa 590 euroa/henkilö Lapsi lisävuoteessa (2 11v.) 450 euroa/henkilö Alle 2-vuotiaat lapset 50 euroa/henkilö (ilman omaa istumapaikkaa lennoilla ja ilman omaa vuodetta) Yhdistys tukee sydänlapsen/-nuoren/-aikuisen matkaa 100 eurolla. Jos sydänlapsi on alle 2-vuotias, yhdistys kustantaa sydänlapsen matkan osuuden kokonaisuudessaan. Hinta sisältää: Primera Airin suorat lennot Helsinki Billund Helsinki kuljetukset kohteessa majoituksen ja aamiaiset hotellissa, 2 6 hengen huoneita kaksi päivää Legolandissa (sisältää sisäänpääsyn Legolandiin ti ke, laitemaksut, 4D-elokuvat ja sisäänpääsyn Atlantis by Sealife -akvaarioon) matkanjohtajan palvelut sisävesipuisto Lalandia Aquadome, jossa voi vierailla halutessaan (erillinen pääsymaksu). Majoituskohteenamme toimiva Velje Center -hotelli sopii loistavasti lapsiperheille. Vuonna 2011 uusittu hotelli sijaitsee noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Vejlen kaupungin keskustasta, jossa on paljon erilaisia ruokailu- ja ostosmahdollisuuksista. Hotellista on noin puolen tunnin ajomatka itse Legolandiin ja lentokentälle. Kaikissa huoneissa on kaksi normaalia vuodetta sekä kaksi erillistä lisävuodetta sohvista. Osaan huoneista on myös mahdollista saada 1 2 siirrettävää, lapsille sopivaa lisävuodetta. Huoneista löytyy lisäksi puhelin, tv, hiustenkuivaaja, suihku ja wc. Huoneissa on kokolattiamatot. Hotellista löytyy lisäksi ravintola, aulabaari sekä lasten leikkihuone. Lisätietoja hotellista ja Legolandista löydät osoitteesta Tuttu toteutustapa Matkaan sisältyy suorien Primera Airin lentojen lisäksi (Helsinki Billund Helsinki) kahden vuorokauden majoituksen aamiaisineen Vejle Center hotellissa 2 6 hengen huoneissa, kuljetukset kohteessa, sisäänpääsyn laitemaksuineen kahdeksi päiväksi Legolandiin (ti-ke) sekä kohdeoppaan palvelut. Matka toteutetaan samalla periaatteella kuin aikaisempinakin vuosina. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matka-Vekka Oy ilmoittautumiset hoidetaan yhdistyksen kautta. Myös yhdistyksen työntekijä lähtee matkalle ryhmänjohtajaksi. Kuten aiemminkin, yhdistys tukee sydänlapsen, -nuoren tai -aikuisen matkaa 100 eurolla. Mikäli sydänlapsi on alle 2-vuotias, yhdistys maksaa 50 euron ns. lentokenttäveron. Matkalle mahtuu mukaan kaikkiaan noin 70 henkeä, joten nopeasti päätöksen tekevät varmistavat paikkansa! Lähde mukaan! Ilmoittautumiset matkalle tapahtuvat yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa Ilmoittautumisaikaa matkalle on saakka tai niin kauan kuin matkalla on tilaa. Lisätietoja matkasta saatte kotisivujen ohella myös Katja Laineelta joko sähköpostitse osoitteella tai puhelimitse numerosta Legoista rakennettu maailma saa varmasti niin isompien kuin pienempien mielikuvituksen lentoon ja erilaiset teemapuistot pitävät huolen siitä, ettei lomasta puutu vauhtia. Tartu siis tilaisuuteen ja varaa koko perheelle unohtumaton piristysruiske kesään Legolandissa nähdään! SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET KURSSILIITE

16 Etsimme kurssityöntekijöitä! Etsimme nyt työntekijöitä seuraaville kursseille Sydänlapset ja -aikuiset ry järjestää vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja ja tapahtumia sydänlasten perheille sekä sydännuorille ja -aikuisille. E SYDÄNLASTEN PERHEkurssi Hotelli Peurunka, Laukaa Lastenhoitajia /ohjaajia, avoimia paikkoja yht. 14 E Sydänlasten ja sisarusten leiri Matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä, Nurmes Ohjaajia, avoimia paikkoja yht. 4 E Sydännuorten kurssi Matkailukeskus Piispala, Kannonkoski Ohjaajia, avoimia paikkoja yht. 3. E Sydänlasten leiri Nuorisokeskus Marttinen, Virrat Ohjaajia, avoimia paikkoja yht. 4. E Lisäksi ammattitaitoisille luennoitsijoille on aina tarvetta otathan yhteyttä! Haemme kurssityöntekijöiksi mm. sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja/liikunnan ohjaajia, opettajia, nuoriso-ohjaajia tai soveltuvan koulutuksen omaavia henkilöitä tai alojen opiskelijoita. Aikaisempi kurssi- ja leirikokemus katsotaan kaikille hakijoille eduksi. Mikäli sinua kiinnostaa työskentely sydänlasten ja heidän perheidensä tai sydännuorten ja -aikuisten kanssa, täytä sähköinen hakemuskaavake yhdistyksen kotisivuilta tai osoitteella Sydänlapset ja -aikuiset ry, Oltermannintie 8, Helsinki mennessä. Työntekijöille ilmoitetaan valinnasta huhtikuun aikana.

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET JÄSENLEHTI 2 / 2011 Kardiomyopatiat eli sydänlihaksen sairaudet Bamsegruppenissa et ole yksin Kursseilla vielä tilaa hakuaikaa jatkettu JÄSENLEHTI 2 / 2011 lehden sisältö 2 / 2011

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014 1/2014 Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Vuosikokouskutsu KUTSU YHDISTYKSEN

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Ruskaretki kutsuu! Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka

Ruskaretki kutsuu! Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka Ruskaretki kutsuu! Lähde retkeilemään ja ihailemaan Lapin kauneinta ruskaa Kiilopään tunturikeskukseen Saariselälle! Ohjelmaa Kiilopäällä Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka päivä tunturikeskuksen

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY

JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY JÄSENLEHTI - KEVÄT 2015 JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS ry www.jyvaskylanreumayhdistys.org Jäseneksi liittyminen kannattaa! TOIMISTO Kilpisenkatu 18, 40100 Jyväskylä 050 579 1156 jkl.reumayhdistys@kolumbus.fi

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

ABC KIELI KIELIMATKAT KURSSIN. Tervetuloa!

ABC KIELI KIELIMATKAT KURSSIN. Tervetuloa! KIELI KURSSIN ABC Tervetuloa! STS Kielimatkat toivottaa sinut tervetulleeksi ensi kesän kielimatkalle. Toivottavasti odotat jo innolla kesän mahtavimpia viikkoja. Tähän oppaaseen olemme koonneet tietoja

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sanna Välkkilä (toim.) Lapsellamme on down ISBN 978-952-9777-58-7 Kuvat Reijo Hietasen kuvat Tiituksesta (kansi, sivut 9, 20,

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Malike. Liikkeelle

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Malike. Liikkeelle Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Malike Liikkeelle Toimintaa ja verkostokoulutusta vaikeavammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille, heidän perheilleen ja lähi-ihmisilleen sekä ammattilaisille matkalle,

Lisätiedot

TERVETULOA SIVIILIPALVELUKSEEN

TERVETULOA SIVIILIPALVELUKSEEN TERVETULOA SIVIILIPALVELUKSEEN YLEISTÄ SIVIILIpaLVELUKSESTA... 5 Palvelusaika... 5 ENNEN SIVIILIpaLVELUSTA... 6 Mistä palveluspaikka?... 6 Tarvetta lykkäykseen?... 7 Siirto varusmiespalvelukseen... 7 Palveluksesta

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot