POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004"

Transkriptio

1 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta. Hankeen valmistelua ja vesiosuuskunnan perustamista varten valittiin työryhmä, jossa oli edustajia alueen eri kyliltä. Vesihuoltohankkeen yleissuunnitelman laatijaksi valittiin Insinööritoimisto MVT Oy Jyväskylän maalaiskunnasta. Alueelta tulleiden yhteydenottojen ja Jämsän kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta vesihuollon yleissuunnitelma päätettiin laatia kaikille niille Pohjois- Kuoreveden kylille, joilla ei vielä ole vesihuoltoa. Yleissuunnitelma käsittää 171 kilometriä vesilinjaa ja se on jaettu kuuteen eri vaiheeseen. Yleissuunnitelma esiteltiin yleisölle Kuokkalan seurantalolla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa päätettiin vesijohdon yhteyteen rakentaa myös viemäröinti. Keskustelutilaisuus jatkui Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnan perustamiskokouksella. Osuuskunnan perustamiskirjan allekirjoitti 48 henkilöä. Kaupparekisteriin osuuskunta merkittiin Vuoden 2003 lopussa vesiosuuskunnalla oli 270 tä. 2. Rakentaminen Osuuskunnan hallitus paatti aloittaa hankkeen toteuttamisen yleissuunnitelman 1vaiheesta. 1- vaihe kattaa alueen Suinulan pohjoisosista Joensuun ja Lahdenkylään sekä Riihosperän ja Runttimäen. 1-vaiheen hankesuunnitelman laatijaksi valittiin Insinööritoimisto MVT Oy. Suunnittelijan toimesta suunnittelualue jaettiin kahtia. Ensimmäinen suunnittelualue käsittää 19,8 kilometriä vesijohtolinjaa Suinulan pohjoisosista Joensuun kylän Hovilan sillalle. Kyseisen alueen suunnittelutyöt valmistuivat joulukuun alussa Toinen suunnittelualue käsittää noin 25 kilometriä vesijohtolinjaa Hovilan sillalta Lahdenkylään, Riihosperälle sekä Runttimäkeen. Tämän alueen suunnittelutyöt olivat vuoden 2003 lopussa vielä kesken. Suunnittelun on määrä valmistua helmikuussa Ensimmäisen vaiheen putkien ja siihen liittyvän materiaalin toimittajaksi osuuskunnan hallitus valitsi Pipelife Finland Oy:n. Puhdasvesipuolen venttiilien ja tarvikkeiden toimittajaksi valittiin Oy Lining Ab. Jätevesipumppaamot toimittaa Grundfos Oy. Ensimmäisen suunnittelualueen urakoitsijoiksi valittiin Maanrakennus Juha Utriainen Oy ja Kivijärven maanrakennus Ky. Tarvittavan soran ja murskeen toimittaa Kuljetusliike Veikko Mäkinen. Rakennustyömaan valvojana toimii Unto Viitanen.

2 3. Hankkeen rahoitus Rakentamisen 1 -vaiheen rahoitus toteutetaan seuraavasti: Valtion avustus vuodelle 20% todellisista kustannuksista Jämsän kaupungin avustus 30% todellisista kustannuksista Liittymismaksutuloilla Vesiosuuskunnan ottamalla pankkilainalla, jossa Jämsän kaupungin takaus Vesiosuuskunnan ottaman pankkilainan lyhennys- ja korkomenot katetaan liittyjiltä perittävillä lainanhoitomaksuilla. Lainapääoman voi maksaa myös kertasuorituksena. Osuuskunnassa otettiin käyttöön lainapääomalle kiinteistötyyppikohtainen pistejyvitysjärjestelmä. Vesiosuuskunnan raha-asiat hoidetaan Keuruun Osuuspankissa ja kirjanpitopalvelut ostetaan Toimivakka Oy:lta Mantasta. Vakuutukset on otettu Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistykseltä. Loppuvuonna tehtiin rahoitushakemukset jatkohankkeiden rahoittamiseksi. Hakemukset jatettiin Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Keski-Suomen TEkeskukselle. 4. Osuuskuntakokoukset ja hallituksen kokoukset pidettiin ylimääräinen osuuskuntakokous. Kokouksessa käsiteltiin Jämsän kaupungin 1-vaiheen rahoituspäätöstä sekä uutta voimaan astunutta jätevesiasetusta. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui 18 kertaa. Vuoden 2003 aikana päätettiin normaaliin rakentamiseen ja osuuskunnan taloudenhoitoon liittyvän päätöksenteon ohella mm seuraavaa: Tehtiin sopimukset Mäntän ja Jämsän kaupungin kanssa veden ostamisesta ja jäteveden toimittamisesta Mäntän verkoston kautta Metsä Tissuen jäteveden puhdistamolle. Teetettiin osuuskunnalle omat kotisivut internetiin Hallituksen kokoonpano vuonna 2003 on ollut seuraava: Marko Yläjärvi Seppo Vessari Tomi Mäkinen Jari Anttila Jarmo Latonen Pertti Tsutsunen Juhani Vilkkilä puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

3 5. Vuoden 2003 tilinpäätös Vuoden 2003 tilinpäätös osoittaa alijäämää 10208,14, jonka osuuskunnan hallitus esittää kirjattavaksi yli-/alijäämätilille. Jämsässä

4 TULOSLASKELMA Henkilöstökulut 6000 Työntekijäpalkat -1452,20 Palkat ja palkkiot -1452,20 Henkilösivukulut 6104 TaEL-maksut -246,80 Eläkekulut -246, Sosiaaliturvamaksut (sotu) -43, Työttömyysvakuutusmaksut 0,50 Muut henkilösivukulut -42,54 Henkilösivukulut yhteensä -289,34 Henkilöstökulut yhteensä -1741,54 Liiketoiminnan muut kulut 6240 Kone- ja kalustovuokrat alv -244, Kilometrikorvaukset -2203, Päivärahat/ateriakorvaukset/työmatkat -914, Pienhankinta alv -561, Julkiset maksut ei alv -285, Tietoliikenne alv -193, Postikulut alv -217, Puhelinkulut alv -125, Vahinkovakuutusmaksut ei alv -110, Konttoritarvikkeet alv -621, Hallintopalvelut alv -2329, Kirjanpitopalvelut alv -299, Pankkikulut ei alv -45, Kokous- ja neuvottelukulut alv -313,62 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -8463,56 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,10 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korkokulut -3,04 Muille -3,04 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3,04 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,14 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA ,14 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,14

5 TASE Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset 1800 Menoennakot 73, Verosaamiset ,65 Siirtosaamiset ,15 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,15 Rahat ja pankkisaamiset 1914 Pankkitili OP ,22 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ,22 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,37 Vastaavaa yhteensä ,37 Vastattavaa OMA PÄÄOMA 2006 Osuuspääoma ,00 Osuuspääoma ,00 Tilikauden voitto/tappio ,14 Oma pääoma yhteensä ,86 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2750 Saadut ennakot ,17 Saadut ennakot , Tilivelat, laskureskontra ,34 Ostovelat ,34 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,51 Vieras pääoma yhteensä ,51 Vastattavaa yhteensä ,37

6 TILINTARKASTUSKERTOMUS Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnan ille Olemme tarkastaneet Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnan (y-tunnus ) kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpaatoksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätoksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on talloin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen ten toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 10208,14 euron alijäämää tilikaudelta, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen ille tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osuuskuntalain mukainen. Vilppulassa, 18. päivänä helmikuuta 2004

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 UUDISTUNUT ESCORT YMPÄRISTÖTURVALLINEN PERHEAUTO 1995 SISÄLLYSLUETTELO 5 Toimitusjohtajan katsaus 9 Ford-markkinointi 11 Oy Ford Ab:n organisaatio Ford-markkinaosuuden kehitys

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot