Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013"

Transkriptio

1 Tekesin yritysrahoituksen periaatteet Tekes rahoitusesittely LADEC

2 Tunnuslukuja DM

3 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot Prosessi- ja työelämäinnovaatiot Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen

4 Näitä yrityksiä etsimme Etsimme yrityksiä, joille Suomi ei riitä Etsimme yrityksiä, joilla on into kasvaa Etsimme yrityksiä, jotka ovat kilpailukykyisiä Etsimme yrityksiä, joilla on nälkäinen tiimi Etsimme yrityksiä, joilla on osaamista Etsimme yrityksiä, jotka haluavat olla edelläkävijöitä

5 Tekesin rahoitusperiaatteet

6 Tekesin rahoitus on avustusta tai lainaa Rahoitamme osan projektin kustannuksista. Saadakseen Tekesin rahoitusta yrityksellä täytyy olla edellytykset oman rahoitusosuutensa järjestämiseen. Avustus, maksetaan kustannusten toteutumisen tahdissa Pk-yrityksille yleensä 35%, max. 50% Suurille yrityksille 25% tai 35% (max. 50%) Laina, riskilainaa ilman vakuutta, josta osa voidaan maksaa etukäteen Pk-yrityksille jopa 70% Tekesin rahoitus voi olla myös avustuksen ja lainan yhdistelmä

7 Markkinat Rahoitus riippuu projektin haastavuudesta ja markkinaetäisyydestä Globaalit markkinat Avustus Pisteillä merkitty projektien kohdentuminen EU:n markkinat Avustus+Laina Kotimaan markkinat Laina tuotannon kehitys tuotekehitys tutkimus T&K- jänne

8 Avustukset t&k-projekteihin Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan. Rahoituksen saajan pitää noudattaa projektisuunnitelmaa ja pyrkiä hyödyntämään tuloksia suunnitellulla tavalla. Projektin kohteena olleen liiketoiminnan myynti, luovutus, siirto tai muu merkittävä muutos on ilmoitettava Tekesille 5 vuoden ajan hankkeen päättymisestä Ilmoituksen perusteella Tekes saattaa käynnistää takaisinperinnän erityisesti, jos liiketoiminta siirretään Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolelle

9 Lainat t&k-projekteihin Tarkoitettu markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin. Lainan korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron (kuitenkin vähintään 1 %). Yleensä laina myönnetään vakuutta vaatimatta. Lainasta maksetaan yrityksen tilille päätöksen jälkeen ennakkona 20-30% Lainan vapaavuodet ovat yleensä päätöshetkellä 3 vuotta ja laina-aika 7 vuotta. Vapaavuosien enimmäismäärä on 5 ja laina-ajan pituus enintään 10 vuotta. poikkeustapauksessa vapaavuosien lukumäärä voidaan nostaa 3 vuoden jaksoissa enintään 10:een ja laina-aika 20 vuoteen Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, laina voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisin. Tekes arvioi myöntämispäätökseen suurimman sallitun enimmäisperimättäjätön Merkittävät projektin aikana syntyneet tulot vähentävät hyväksyttäviä kustannuksia merkittäviksi voidaan katsoa tulot, jotka ylittävät 20 % projektin kokonaiskustannuksista Hankkeella tavoiteltavan liiketoiminnan myynti, luovutus tai siirto tai muu muutos aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden Tekesille, jos lainapääomaa on vielä maksamatta ilmoituksen perusteella Tekes saattaa käynnistää toimenpiteitä, joilla valtion asema lainanantajana turvataan

10 Rahoitettavan projektin arviointi Markkinatarve Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet? Minkä ongelman haluatte ratkaista? Kuinka ratkaisunne vastaa markkinatarpeeseen? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? Miksi he ostaisivat/käyttäisivät tuotetta/palvelua? Hyöty suhteessa kustannuksiin Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan? Kilpailutilanne Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne? Miksi asiakas ostaisi teiltä? Rahoitus Mistä saatte omarahoitusosuutenne? Tarve Ratkaisu Hyödyt Kilpailu DM Copyright Tekes

11 Pk-yrityksen innovaatiokyvyn arviointi Markkinapotentiaali Tuoteportfolio ja sen laajentamismahdollisuudet Asiakasymmärrys Kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen Mahdollisuudet Markkinan toimintamallien uudistaminen Nykytila ja kyvykkyydet Johdon kansainväliset taidot Kasvuhalukkuus ja kansainvälistymissuunnitelmat Asiakkaat Uudistumisen ja kasvun organisointi DM Copyright Tekes

12 Hakemuksen laatiminen ja liitteet - Hakemus jätetään sähköisesti Tekesiin - Hakemus löytyy Tekesin sivuilta Hakemuksen liitteet: - projektisuunnitelma -(tilinpäätöstiedot) -(T2 ja T4 lomakkeet) Alkavalla yrityksellä lisäksi: - liiketoimintasuunnitelma -T2, T4 lomakkeet eli tulossuunnitelma ja rahoitussuunnitelma Hakemuksen käsittely normaalisti kestää 1 3 kk

13 Raportointi ja maksatus Raportointi tapahtuu verkkoasioinnin kautta Raportointi tehdään pääsääntöisesti puolen vuoden välein Yritys tekee hankkeen toteutumisesta sisältöraportin ja kustannusraportin Tekes maksaa toteutuneiden kustannusten perusteella päätöksen mukaisen tukiosuuden raportoinnin jälkeen. Yrityksen järjestettävä työajan seuranta tehdyistä tunneista Kustannukset täytyy olla maksettuna ennen raportointia Loppuraporttiin vaaditaan yrityksen tilintarkastajan lausunto (laskujen kopiot toimitetaan vain pyydettäessä)

14 Asiakasesimerkki

15 Tume 6 m leveän kylvölannoittimen kehittäminen TUME GEMINI 6000 Toteutusaikataulu n. 1 vuosi Kustannusten jakautuminen Palkat 22 % Henkilösivukulut 11 % Yleiskustannukset 16 % Matkat 2 % Aineet ja tarvikkeet 16 % Ostot pk-yrityksiltä 33 % Ostot tutkimuslaitoksilta 0 % Tekes tuki 35 %

16 Ajankohtaisia asioita

17 Tunnustelupalvelu Tekesin nettisivuilla on palvelu jonka avulla voi tunnustella oman kehitysideansa sopivuutta eri rahoittajille. Idea testataan tunnustelupalvelun sivulla olevan kehityspolku ohjelman avulla Ohjelman tuloksien pohjalta saat raportin, joka kertoo sinulle oikean polun rahoitukseen ja palveluihin. Raportti kertoo kenen puoleen sinun kannattaa seuraavaksi ottaa yhteyttä. Tunnustelupalvelun sivulla voi täyttää myös ns. tunnustelulomakkeen jossa kuvataan lyhyesti kehitysidea. Tekesistä ollaan viikon sisällä yhteydessä idean lähettäjään ja keskustellaan idean Sivuilta voi varata myös videoneuvotteluajan Tekesin teknologia-asiantuntijalle.

18 PK.NET Vauhtia verkosta PK.NET-kehittämishankkeella on tarkoitus kiinnittää pk-yritysten huomio liiketoimintansa, erityisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen uusimpia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja hyödyntämällä. Hankkeen tehtävänä on innostaa pk-yrityksiä selvittämään, miten uusimpaan tietotekniikkaan panostamalla voidaan parantaa kilpailukykyä, kasvattaa myyntiä, lisätä tuottavuutta sekä vauhdittaa kansainvälistymistä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä haasteellisille kehittämisprojekteille, joissa tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hyödyntäminen on keskeistä. Tekes kannustaa yrityksiä ottamaan tietotekniikan keskeiseksi osaksi yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Uusimman tieto-ja informaatiotekniikan mahdollisuuksia käytetään ratkaisemaan haasteita myös muissa kuin perinteisissä myyntiin ja markkinointiin liittyvissä yhteyksissä. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa pilvipalvelujen hyödyntäminen, perusvalmiuksien kehittäminen myyntikonfiguraattorin hyödyntämiseen ym. Tekes kannustaa yrityksiä myös kehittymään ja kasvattamaan liiketoimintaansa asiakasymmärrystä parantamalla DM

19 PK.NET Vauhtia Verkosta Kenelle rahoitus on tarkoitettu? Kasvuhaluisille pk-yrityksille, erityisesti pienille yrityksille, jotka haluavat selvittää miten voisivat uudistaa liiketoimintojaan uusinta tietotekniikkaa hyödyntämällä Tavoitteena on aktivoida pk-yritystä kehittämään verkkomyynti-tai markkinointivalmiuksiaan, esimerkiksi liiketoimintaprosessien uudelleen määrittämiseen ja tietotekniikan integroimiseen toimintaan» asiakas- ja projektihallinnan järjestelmien soveltaminen» perusvalmiuksien kehittäminen myyntikonfiguraattorin hyödyntämiseen» pilvipalvelujen hyödyntäminen» ei pelkästään verkkosivujen teko Projektien vaikuttavuustavoitteena on kasvattaa yritysten tuottavuutta, lisätä myyntiä, tehostaa toimintoja Miten palvelu toteutetaan? Rahoitetaan yritysten selvityshankkeita, joilla tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamisessa kartoitetaan. Projektit saattavat yhteen tietotekniikan osaajat ja tarvitsijat. Ota yhteyttä de-minimis-rahoitus, 50% kustannuksista, rahoitus enintään euroa. Lyhyt, selkeä projektisuunnitelma, kustannusarviossa avainasemassa ict-ammattilaisten käyttö Tekesin asiantuntijat eri toimialoilla ja ELY-keskusten asiantuntijat DM

20 Kasvuväylä Kasvuväylä on ELY-keskusten, Finnveran, Finpron, Patentti-ja rekisterihallituksen, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Tekesin yhteinen palvelu. Organisaatiot kuuluvat Yritys-Suomi-palveluverkostoon, jota työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi. Keväällä 2011 käynnistettyä Kasvuväylää on laajennettu jatkuvasti. Syyskuun alussa 2012 Team Finland -tapahtuman yhteydessä avattuun hakuun tuli yli sata hakemusta. Mukaan hakeneet yritykset edustivat laajasti eri toimialoja eri puolelta Suomea. Hakemusten perusteella Kasvuväylään valittiin uusina yrityksinä mukaan noin 60 kansainvälistyjää, mikä nosti mukana olevien yritysten kokonaismäärän yli sataan. Vuoden 2013 aikana valintamenettelystä tehdään jatkuva prosessi. Seuraava haku avataan tammikuun lopulla ja se sulkeutuu perjantaina 15. maaliskuuta.

21 Uusia Tekes-ohjelmia Fiiliksestä fyrkkaa Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Ohjelman missiona on auttaa Suomessa toimivia yrityksiä tunnistamaan aineettomuus arvonluonnin mahdollisuutena ja hyödyntämään sitä kilpailuedun lähteenä. Ohjelma nostaa aineettoman pääoman, tunteen ja asiakkaan kokeman arvon liiketoiminnan keskeisiksi ajureiksi teknologian rinnalle. Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Visiomme on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna Vision toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja edelläkävijyyyttä. Näin luodaan edellytykset kestävälle kilpailuedulle, parannetaan tuottavuutta ja saadaan aikaan työniloa. Skene Games Refueled Suomessa on runsaasti peliosaamista ja menestystarinoita. Arvoverkottuneeseen pelinkehitykseen keskittyvän Tekesin Skene-ohjelman tavoitteena on pitää Suomi alan huipulla luomalla tänne kansainvälisesti merkittävä peli-ja viihdeteollisuuden klusteri. Fiiliksestä Fyrkkaa ja Liideri ohjelmien esittely iltapäivällä Sibeliustalolla

22 Uusia Tekes-ohjelmia Huippuostajat Ohjelmassavauhditetaan uusien innovaatioiden syntymistä fiksujen hankintojen ja markkinoiden kehittämisen avulla. Tavoitteena on edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille sekä parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Ohjelman toimenpiteitä kohdennetaan niille toimialoille, joissa haetaan ratkaisua yhteiskunnallisesti suuriin haasteisiin ja joissa julkisella sektorilla on merkittävä rooli markkinan kehittymiseen. Näitä ovat energia ja ympäristö, ICT, sosiaali-ja terveyspalvelut, rakennettu ympäristö ja turvallisuus. Fiksu kaupunki Ohjelmassa on määrä käynnistää pilotteja eri puolilla Suomea, joiden avulla haetaan markkinakokemuksia ja testataan uusia ratkaisuja. Nämä voivat liittyä esimerkiksi lähienergiaan, avoimen datan hyödyntämiseen liikenteessä tai hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kehittäminen toteutetaan aidoissa ympäristöissä käyttäjien, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Tärkeää on erityisesti ICT-pohjaisten palvelujen upottaminen helppokäyttöisesti arkipäivän tilanteisiin, esimerkiksi liikkumiseen tai energiankäyttöön.

23 Hämeen ELY-Keskuksessa Tekes rahoitusasioissa toimivat henkilöt ja vastuualueet: Kari Sartamo, , yksikön päällikkö Erkki Jääskeläinen, , kasvuyritykset (kone- ja laiteteollisuus, kappaletavarateollisuus, tuotekehityshankkeet) Markku Mäkelä, , kasvuyritykset (puutuoteteollisuus, huonekaluteollisuus ja rakennusteollisuus) Outi Tuovila, , suuret yritykset ja julkiset toimijat (bioteknologia ja elintarviketeollisuus) Marko Ylikorpi, , nuoret yritykset (kappaletavarateollisuus ja ohjelmistoliiketoiminta, tuotannonkehityshankkeet) Ulla-Maija Golnick, , kasvuyritykset (Liideri-ohjelma, työelämän laatu, työhyvinvointi, henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö), Tekes S-posti: OTA YHTEYTTÄ JO ENNEN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISTÄ!

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot