Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä"

Transkriptio

1 Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki

2 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi- ja työelämäinnovaatiot DM

3 Muutokset haastavat meidät uudistumaan Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy globaaleihin arvoverkkoihin Yhteiskuntarakenteet uudistuvat kaupungistumisen ja kehittyneiden maiden väestön ikääntymisen myötä Ympäristöä säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa, vaikka ekologiset näkökohdat eivät vielä kiinnosta kaikkia Räätälöityjen ja yksilöllisten ratkaisujen kysyntä kasvaa vaativien loppukäyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen vaikutuksesta Teknologiat kehittyvät ja siirtyvät nopeasti hyödynnettäviksi eri puolilla maailmaa Käytettävyys ja käyttäjäkokemus ohjaavat kehitystä ja teknologia siirtyy taustalle DM

4 DM Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille Asiakkaat Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt Resurssit budjetti noin 550 miljoonaa euroa vuosittain henkilöstä noin 400, joista 90 ELY-keskuksissa julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa

5 Tunnuslukuja Tekesin vaikuttavuudesta Tekes on ollut rahoittamassa 65% suomalaisista yleisesti tunnistetuista innovaatioista vuosina Pk-yrityksissä yksi Tekesin euro tuottaa 21 liikevaihtoa vuodessa 2012 päättyneissä projekteissa syntyi 840 opinnäytettä Tekesin rahoitusta synnyttää yhden pysyvän työpaikan yksityiselle sektorille 2012 päättyneissä projekteissa syntyi 1260 uutta tai korvaavaa tuotetta palvelua tai prosessia Pk-yritykset odottavat vuoden 2012 projekteista 6,2 miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna Yhtä Tekesin panostamaa euroa kohti yritykset lisäävät tutkimus- ja kehitysmenojaan 2 eurolla 2012 päättyneissä projekteissa syntyi 980 patenttia tai patenttihakemusta Suomen 50 nopeimmin kasvaneesta teknologiayrityksestä 47 on Tekesin asiakkaita yli 80 % innovaatiotoiminnassaan onnistuneista Tekesin asiakkaista sanoo, että Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä menestyksessä Tekesin Global Access eli GAP-ohjelma on kasvattanut bkt:tä yli 20 M GAP-ohjelmassa yksi Tekesin sijoittama euro on tuottanut 17 DM

6 DM Miten Tekes toimii? Tekesin yritysrahoituksesta yli puolet suuntautuu pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan. Auttaa muuttamaan idean liiketoiminnaksi luotettava keskustelukumppani liikeidean ja kehitystyön suunnittelussa Verkottaa osaajat yrityksissä ja tutkimusmaailmassa laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot Tekesin ohjelmat ja strategisen huippuosaamisen keskittymät Osallistuu kehitystyön riskeihin rahoittaa osan projektin kustannuksista osuus riippuu projektin markkinaläheisyydestä, haastavuudesta ja yrityksen rahoitustilanteesta käsittelee projektit luottamuksellisesti

7 DM Millaisia projekteja Tekes rahoittaa? Pääkriteereinä haasteellisuus ja tuottavuus Tekes rahoittaa tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintaosaamisen, palvelumallien, organisaatiorakenteiden ja työelämän kehittämistä projektien tulee luoda uutta osaamista ja innovaatioita rahoituksella tulee olla olennainen vaikutus projektiin tavoiteltavien tulosten tulee olla merkittäviä Tekes valitsee rahoitettaviksi projektit, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä kansantaloudelle ja yhteiskunnalle suurimman hyödyn. Tekes ei vaadi itselleen omistus- tai immateriaalioikeuksia.

8 Kenelle? Asiakkaat Suuryritykset asiakkainamme Rahoitamme suurten yritysten hankkeista erityisesti sellaisia kokonaisuuksia, jotka luovat yhteistyöverkostoissaan kansallista osaamisperustaa. Nämä yritykset ovat usein elinkeinoelämän edelläkävijöitä. Parhaiten kilpailussa menestyvät hankkeet, joiden tutkimusja kehitystoiminnassa: yrityksen yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten kanssa vahvistuu yrityksen kumppaneille kertyy hyödynnettävää osaamista tai liiketoimintamahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnot ja arvoverkot uudistuvat merkittävästi DM

9 Rahoitettavan pk-yrityksen projektin arviointi Markkinatarve Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet? Minkä ongelman haluatte ratkaista? Kuinka ratkaisunne vastaa markkinatarpeeseen? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? Miksi he ostaisivat/käyttäisivät tuotetta/palvelua? Hyöty suhteessa kustannuksiin Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan? Kilpailutilanne Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne? Miksi asiakas ostaisi teiltä? Rahoitus Mistä saatte omarahoitusosuutenne? Tarve Ratkaisu Hyödyt Kilpailu DM Copyright Tekes

10 Kenelle? Asiakkaat Tutkimusrahoituksen asiakkaat Rahoittamme tutkimusta, joka synnyttää uutta osaamista ja uudistaa elinkeinoelämää Rahoituksemme kohdistuu hankkeisiin, jotka/joissa: lisäävät osaamista, joka luo menestyvän innovaatiotoiminnan edellytyksiä tuottavat tuloksia ja osaamista, joka siirtyy yritysten innovaatiotoiminnaksi siirtävät osaamista kansainvälisestä tiedeyhteisöstä suomalaisille hyödyntäjille syntyy tutkimuslähtöisiä kasvuyrityksiä ja uusia liiketoimintoja syntyy tärkeiksi ennakoiduille osaamisaloille kehittyy vahvoja tutkimusryhmiä Ammattikorkeakouluissa rahoittamme soveltavaa tutkimusta, joka palvelee osaamisen siirtoa pk-yrityksiin DM

11 Tulevaisuuden mahdollisuudet kiteytyvät sisällöllisissä painopisteissä Olemme määritelleet strategiassamme sisällöllisiksi painopisteiksi kuusi aluetta, joilla maamme yrityksillä ja tutkimuksella on näköpiirissä merkittäviä mahdollisuuksia Näihin aihepiireihin ja SHOKeihin suunnataan kaikki tutkimusrahoitus ja osa yritysrahoituksesta Liiketoimintakonseptit Palvelut ja aineettomuus arvonluojina Kestävä talous Digitaalisuus Älykäs elinympäristö Elinvoimainen ihminen DM

12 Yhteenveto kokonaisuuksien rahoituksesta

13 Isot teemat kolmen vaiheen askellus; esimerkkinä verkostojen luonnista Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja yritysverkostot Kehittyneet liiketoiminta- ja tuotekonseptit Kansainvälistä kasvua ratkaisu- ja palveluliiketoiminnalla 1. vaihe Liiketoimintamahdollisuuk-sien tunnistaminen ja niiden analysointi Teeman täsmentäminen Yritysten kartoittaminen ja ylimmän johdon haastattelut Alustavan yritysverkoston muodostaminen Vaiheen budjetti 40 k 50 % Teknologiateollisuus 50 % Tekes 2. vaihe Markkinoiden ja asiakastarpeiden täsmentäminen Liiketoiminta ja tuotekonseptin alustava kuvaaminen Vaiheen budjetti vaihtelee Rahoituksesta erillinen päätös 50 % yritykset (vähintään) 50 % (enintään) julkinen rahoitus (Tekes, ELY:t, TEM) 3. vaihe Toteutetaan 2. vaiheen suunnitelmien mukaan Tähtää nopeaan kaupalliseen menestykseen Yritykset ottavat vastuun Budjetti ja rahoitus vaihtelevat suurissa rajoissa Harvoin julkista innovaatio rahoitusta ellei sisällä T&K:ta

14 Näin Tekes voi rahoittaa verkottumista ja suurten kokonaisuuksien luontia Tekes rahoittaa tutkimus ja kehitystoimintaa T&K-toiminnan määrittely kuitenkin kohtuullisen laaja Tekes voi rahoittaa periaatteessa verkottumisvaiheessa: Pk-yritykselle hankkeen valmistelua, edellyttäen, että tuleva hanke sisältää tai sen voi olettaa sen sisältävän kehitystoimintaa Valmisteltavan hankkeen ei tarvitse olla Tekesin rahoittamaa kehitystoimintaa Kaikkea t&k-toimintaa, esimerkkinä arvoverkkorahoitus (yritys tai yritysryhmä hakee uutta paikkaa arvoverkossa) Säännöt erilaisia pk.-yrityksillä ja suurilla yrityksillä Tekesin rahoitus on aina: Harkinnanvaraista Kilpailtua, kohdistamme rahoituksen aina siten, että sen vaikuttavuus on suurin mahdollinen DM

15 Arvoverkkorahoitus

16 Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Arvoverkko muodostuu yrityksistä, joiden liiketoiminta kytkeytyy toisiinsa. Kaikkien mukana olevien osapuolten toiminta uudistuu. Tekes voi rahoittaa erityisesti seuraavien liiketoiminnan osaalueiden kehittämistä: Liiketoimintamallit ja strategia Kumppanuudet ja verkostot Konseptointi Toimintaprosessit ja organisaatio Asiakkaiden, markkinoiden ja markkinointikanavien analyysit Asiakkuusjohtaminen Projektit voivat sisältää myös muuta t&k-työtä. DM

17 Näin haet Tekesin rahoitusta verkottumisvaiheessa Mieti mitä haluat, älä anna mahdollisten rahoittajien tarjonnan ja instrumenttien rajata tai suunnata hanketta liikaa Ota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä Tekesin asiantuntijaan. Häneltä saat neuvot etenemisestä. Uuden yhteishankkeen kehittämisen osapuolet tekevät kukin oman hakemuksensa ja liittävät siihen omaa osuuttaan kuvaavan projektisuunnitelman. Yhden hakijoista tulee liittää hakemukseensa yhteenveto kehitettävästä arvoverkosta tai yhteistoimintakuviosta ja osallistuvien yritysten rooleista siinä. Yhteisellä kehittämiseen liittyvillä rinnakkaisilla hankkeilla tulee olla samat aikataulut. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja suurille yrityksille. Yritykset voivat ostaa palveluita tutkimusorganisaatioilta. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti. DM

18 Case-esimerkki toteutuneesta arvoverkkoa muokkaavasta hankkeesta

19 Kemiran SWEET vesitutkimuksen huippuosaamista Kemira ja VTT sekä muutamat muut kumppanit käynnistivät 2010 nelivuotisen kansainvälisen veden huippututkimuskeskuksen SWEET. Tavoitteena on parantaa veteen liittyviä prosesseja ja kehittää uutta teknologiaa erityisesti vesi-intensiiviselle teollisuudelle. SWEETin kolme keskeistä ohjelmaa ovat: 1. veden tehokas käyttö ja kierrätys, 2. biomassan resurssitehokas käyttö ja 3. kestävä vesikemia. Lähde: Vesi-ohjelman loppuraportti ja DM

20 Tekes jakaa kasvun ja uudistumisen riskiä Ota rohkeasti yhteyttä Asioi verkossa

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiorahoitus

Tekesin Innovaatiorahoitus Tekesin Innovaatiorahoitus Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys koulutuspäivät 5.-6.2.2013 Eija-Riitta Hämäläinen Asiantuntija DM 05-2011 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio?

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013 Tekesin yritysrahoituksen periaatteet Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013 Tunnuslukuja 2012 01-2013 DM 1073513 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013. Asko Vesanto, Tekes

Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013. Asko Vesanto, Tekes Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Asko Vesanto, Tekes Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Tekesin cleantech-rahoitus

Tekesin cleantech-rahoitus Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 13.12.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia. Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013

SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia. Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013 SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013 Tekes pk-yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti joko teknologiaohjelmiin liittyen tai riippumatta teknologiaohjelmista

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille. 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22

Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille. 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22 Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22 1 Sisältö 1. Tekesistä yleisesti 2. Rahoituspalveluita Tekesistä liittyen kansainvälistymiseen a) Tekesin Kansainvälisen

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 IV Liekki-päivät 23.1.2008 Cumulus, Tampere Martti Korkiakoski Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus 2008 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015 Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Kari Venäläinen 17.3.2015 DM 1272687 01-2015 Innovaatiorahoitukeskus Tekes palveluksessasi Rahoitus ja palvelut yrityksille Rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot