MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ"

Transkriptio

1 MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista: Laskutuspalvelu, jolla kaupungin laskut lähetetään asiakkaille taloudellisesti ja täsmällisesti asiakkaiden haluamassa muodossa. Reskontrapalvelu, jolla Lohjan kaupungin myyntireskontran hoidosta vastaa toimittaja. Muistutuspalvelu, jolla Lohjan kaupungin asiakkaita muistutetaan avoimeksi jääneestä laskusta ja kannustetaan nopeaan suoritukseen. Perintäpalvelu, jolla Lohjan kaupungin erääntyneet asiakassaatavat tehokkaasti kotiutetaan. Jäljempänä mainitut erityispalvelut, joilla varmistetaan luottotappioiden minimoiminen. Tarjouspyyntö koskee laskutus- ja perintäpalvelukokonaisuutta laskutuksesta perintään, jonka on toimittava tilaajan suuntaan jäljempänä kuvatulla tavalla ilman tilaajan tiedostonsiirtoja tai vastaavia toimenpiteitä. Tilaaja hylkää kaikki osatarjoukset ja tarjoukset, joissa ei ole pystytty osoittamaan palvelukokonaisuuden toimivuutta. Tarjous pyyntö ja lähetettävä tarjous koskee kaikkia Lohjan kaupungin yksiköitä ja mahdollisesti myös tytäryhteisöjä, joilla on laskutusta tai/ja perintätarpeita. Tarjousten käsittely ja vertailu sekä hankintapäätös tehdään kuitenkin yksinomaan Lohjan kaupungin kannalta ja Lohjan kaupungintapahtumatietojen määrällä jäljempänä esitetyin valintakriteerein. Tarjouspyyntö koskee toistaiseksi laadittavaa palvelusopimusta. Tarjous on jätettävä sekä sähköisesti että paperilla klo mennessä. Tarjous (paperilla) on toimitettava osoitteeseen Keskushallinto/kirjaamo, PL 71, Lohja ja sähköinen tarjous osoitteeseen Kuoren päällä ja sähköpostin otsikossa on oltava merkintä Myyntilaskutusprosessin hoitamista koskeva tarjous Lohjan kaupungille. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaavat talousjohtaja Henri Partanen, puh sekä kirjanpitopäällikkö Anne Lind puh Lohjan kaupunki Keskushallinto Henri Partanen Talousjohtaja

2 TARJOUSPYYNNÖN ERITTELY 1 TAUSTA JA LOHJAN KAUPUNGIN TARPEET Lohjan kaupungin tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja asiakkaiden mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin sekä kehittää taloushallinnon prosessejaan sähköisiä tiedonsiirtoja hyödyntäen virtaviivaisiksi ja taloudellisesti tehokkaiksi. Lohjan kaupunki haluaa kumppanin, joka on onnistunut yhdistämään joustavan asiakaspalvelun ja ammattitaidon tietoteknisiin ratkaisuihin, jotka tuottavat lisäarvoa niin kaupungille kuin kaupungin asiakkaille, vähentävät poikkeustilanteissa kaupungin riskejä ja mahdollistavat nopeita reagointeja liiketoimintaympäristön muuttuessa. Lohjan kaupunki hakee partneria, joka toimii kustannustehokkaasti laskutuksen ja perinnän alueella mahdollistaen kassavirran ennustettavuuden sekä luottotappioiden pienenemisen. Tässä tarjouspyynnössä tilaajan tarpeet liittyvät noin Lohjan kaupungin myyntilaskun hoitamiseen. Tarpeet liittyvät toisaalta asiakkaille tarjottavan sähköisen laskun määrälliseen lisäämiseen ja toisaalta laskujen koko elinkaaren kustannustehokkaaseen hoitamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisesti markkinoimalla sähköisen laskun käyttöä. Laskutusjärjestelmät ja tietoja vuodelta 2013 Laskutusjärjestelmiä 8 kpl, laskulajeja 24 kpl. Lähetettyjä laskuja kpl, joista verkkolaskuja kpl. Suorituksia n kpl, joista manuaalisuorituksia kpl. Liikasuorituskirjauksia kpl Luottotappiokirjauksia kpl Raindance yleislaskutus laskulajit 05 tonttivuokrat, 06 toimitilavuokrat, 07 keskushallinto, 09 kaupunkisuunnittelu, 10 asuntovuokrat, 13 sivistystoimi, 14 antolainat, 15 ylioppilasmaksut, 16 musiikkiopisto (yksittäislaskut), 18 keskushallinto/oikeuspalvelut, 65 ympäristötoimi, 84 perusturvatoimi asumis- ja laitospalvelut, 85 perusturvatoimi yleislaskutus laskulajeja yhteensä 13 laskujen määrä v kpl Hellewi, Hiiden Opisto laskulajit 17 Hiiden Opisto laskujen määrä v kpl Aqua, vesilaskutus laskulajit 45 Vesilaskutus laskujen määrä v kpl

3 Proconsona, päivähoito laskulajit 54 Päivähoito laskujen määrä v kpl Winhit, hammashuolto - laskulajit 82 Hammashuolto laskujen määrä v kpl Aviste, musiikkiopisto - laskulajit 16 Musiikkiopisto laskujen määrä v kpl Pegasos, terveydenhuolto - laskulajit 90 terveyskeskusmaksut, 91 vuodeosastomaksut, 93 asumis- ja laitospalvelumaksut, 94 kotihoitomaksut, 96 työterveyshuolto, 98 laitospalvelumaksut laskulajeja yhteensä 6 laskujen määrä v kpl Excel taulukko, venepaikat - laskulajit 44 venepaikat laskujen määrä v kpl Prosessikuvaukset/raporttimallit Tarjoajan tulee esittää koko toiminnan prosessi ja selitys kuinka toiminta tullaan järjestämään. Prosessikuvauksen tulee sisältää seuraavat kohdat: laskujen sisäänluku ja laskujen lähettäminen paperi- tai verkkolaskuna, suoramaksuna tai sähköpostin liitteenä myyntireskontran hoitaminen laskujen suoritusten kirjaaminen reskontraan; viite, manuaali, perintä, ulosotto, liikasuorituksen käyttö hyvityslaskun kohdentaminen luottotappiokirjaukset kaupungin päätöksenteon mukaisesti korkojen lisääminen seuraavalle saman laskulajin laskulle maksusuunnitelman tekeminen ennen maksuhuomautusta liikasuorituksen palautus asiakkaalle liikasuorituksen huomioiminen seuraavassa saman laskulajin laskussa raportointi (excel) laskulajikohtaiset erittelyt viite- ja manuaalisuorituksista sekä liikasuorituksista / kk lähetetyt laskut laskulajeittain / kk lisätyt korot laskulajeittain / kk erittelyt perinnän suorituksista laskulajeittain / kk

4 erittelyt ulosoton suorituksista laskulajeittain / kk liikasuorituksen palautus tai siirto seuraavaan laskuun / kk 2 LASKUTUSPALVELU Palvelun tarkoitus laskutuspalvelu tuottaa Lohjan kaupungin asiakkaille osoitetut laskut, jotka sisältävät informaation ostetuista palveluista sekä välittävät asiakkaille maksun suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Lisäksi toimittajan on huolehdittava tilaajan puolesta asiakaspalvelusta, maksuliikenteestä, myyntireskontran ajantasaisuudesta ja raportoinnista. Lohjan kaupungin asiakkaita on palveltava väestörekisteriin merkityn tai asiakkaalta saadun kielikoodin mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Laskut ja niiden lähettäminen Laskujen ulkoasu määritellään yhdessä Lohjan kaupungin toiveiden ja käytäntöjen mukaisesti. Laskut on lähetettävä sovituin määräajoin joko e-kirjeenä 2. -postissa, Finvoice -verkkolaskuna tai suoramaksuna Lohjan kaupungin asiakkaiden valinnan mukaan Paperilla toimitettavat e-kirjelaskut voivat olla 1- tai monisivuisia, värillisiä tai mustavalkoisia. Verkkolasku noudattaa Finvoice -standardia. Laskuaineistoon on voitava lisätä markkinointimateriaalia tai muuta viestintää. Erityisesti laskutuksen yhteydessä tullaan informoimaan kuluttajan sähköisen laskun käyttöönottomahdollisuuksista ja laskutukseen liittyvistä uusista käytännöistä. Laskutus ja perintä tulee kohdistaa kaikkiin osallisena oleviin velallisiin. Esimerkiksi päivähoitolaskutuksessa tulee huomioida molempien huoltajien kohdistuva perintä. Liitteissä 2 ja 3 on esitetty Lohjan kaupungin laskutus- ja myyntireskontraprosessi. Myyntireskontran hoito Laskut maksetaan Lohjan kaupungin pankkitilille. Toimittajan on noudettava maksuliikeohjelmistollaan tiliotteet ja viitesuoritukset päivittäin. Toimittajan on hoidettava tilaajan myyntireskontra noudattaen voimassaolevaa lainsäädäntöä ja toimitettava Lohjan kaupungille kirjanpidon vaatimat raportit. Reskontran hoitoon sisältyy: Viitesuorituksien kirjaus Viitteettömien maksujen tai virheellisten suorituksien selvittely ja kirjaus Perinnästä saatujen suorituksien kirjaus Ulosotosta saatujen suorituksien kirjaus Päivä- ja kuukausitäsmäytykset Suoramaksupalvelu

5 Liikasuoritustenkäsittely Luottotappiokirjaukset kaupungin päätöksenteon mukaisesti Maksusuunnitelman tekeminen ennen maksuhuomautusta kuluitta Toimittajan järjestelmässä on oltava mahdollisuus siirtää edellisistä laskutuksista (esim. ennen maksumuistutusta) kertyneet viivästyskorot seuraavaan laskutukseen. Asiakaspalvelu Lohjan kaupungin asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen on järjestettävä toimittajan toimesta. Toimittajalla on oltava käytössään laskutuksen ja reskontranhoidon ammattilaiset, jotka tuntevat julkissektorin yleiset toimintatavat ja tuotteet sekä ovat toiminnan käynnistyessä perehtyneet Lohjan kaupungin laskutuslajeihin sekä niiden käytäntöihin ja erityispiirteisiin. Palveluun on sisällytettävä laskun suorittamiseen liittyvä asiakaspalvelu sekä laskun sisältöön liittyvän reklamaation välittäminen tilaajalle. Lohjan kaupungin asiakaspalvelun toteuttamiseksi asiakaspalvelun on toimittava arkipäivisin vähintään klo 9-18 ja lauantaisin yhteydenottomahdollisuuksin erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Maksumuistutus 1. maksumuistutus on lähetettävä Lohjan kaupungin nimissä käyttäen Lohjan kaupungin lomakeulkoasua. Muistutuspalveluun on sisällytettävä maksumuistutuskirje, maksusuoritusten seuranta, asiakaspalvelu edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla sekä perintään siirto. Maksumuistutukseen liittyvistä aikatauluista sovitaan tilaajan kanssa. Maksumuistutuskirjeessä kuluttaja-asiakkaalle on annettava vähintään 14 vuorokautta maksuaikaa. Mikäli maksua ei suoriteta, toimeksiannot siirretään perintään tilaajan kanssa sovitun määräajan jälkeen. Eräpäivän siirrot Asiakkaalle on voitava myöntää maksuaikaa tilaajan perintäohjeiden (liite 1) mukaisesti ja tilaajan kanssa erikseen sopimalla siirtämällä eräpäivää tai antamalla mahdollisuus maksusuunnitelman tekemiseen. 3. PERINTÄPALVELUT Palvelun sisältö Perintäpalvelun tarkoituksena on saada kustannustehokkaasti nopea suoritus kaupungin erääntyneisiin saataviin. Tarjouksen palveluun on sisällytettävä vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä jälkiperintä. Perintään liittyvien maksuvaatimusten sisältöjen on oltava tilaajan asiakasta kunnioittavaa ja aina sekä lain että hyvän perintätavan mukainen. Maksuvaatimusten

6 sisältö määritellään yhdessä tilaajan kanssa asiakkaan, toimialan ja perintävaiheen mukaan.

7 Vapaaehtoinen perintä Vapaaehtoiseen perintään on sisällytettävä vähintään seuraavat palvelut: Kirjeperintä kuluttaja-asiakkaille, kirje- ja trattaperintä yritysasiakkaille, ajantasaisten velallistietojen ylläpito, perinnän asiakaspalvelu laskutuspalvelun yhteydessä esitetyin palveluajoin, puhelinperintä tilaajan kanssa sovittavin menettelytavoin (tarjoaja antaa kuvauksen toimintatavasta) sekä perintäasiakkaiden sähköinen palvelu (online-palvelu) saatavien selvittämiseksi, maksujen suorittamiseksi ja yhteyden pitämiseksi toimittajaan. Oikeudellinen perintä Oikeudellinen perintä muodostuu ulosottoperusteen hankkimisesta ja pakkotäytäntöönpanosta. Palveluntuottaja toimii tilaajan tekemän ulosottohakemuksen teknisenä toteuttajana. Mikäli suoraan ulosottokelpoisten saatavien vapaaehtoinen perintä ei johda maksuun, toimittajan on arvioitava tilaajan puolesta perintäasiakkaan maksukyky ja toimitettava maksukykyisiksi arvioitujen asiakkaiden osalta saatavat ulosottoon. Lisäksi toimittajan on hoidettava saatavien perintä ja seuranta ulosoton jälkeenkin kattavanjälkiperinnän seurantapalvelun avulla. Ulosotosta varattomina palautuneet saatavat on siirrettävä jälkiperintään, jossa perinnän toimenpiteitä ja velallisen tilanteen seurantaa on jatkettava aktiivisesti. Yksityisoikeudelliset saatavat on siirrettävä oikeudelliseen perintään, mikäli asiakas ei ole maksanut saatavaa vapaaehtoisesti, asiakkaan eri saatavien yhteismäärä ylittää toimittajan ja tilaajan kesken sovittavan määrän ja oikeudellisen perinnän toimenpiteet ovat asiakkaan maksukyvyn kannalta perusteltavissa. Jälkiperintä Saatavat siirretään jälkiperintään, jos vapaaehtoinen perintä ei ole johtanut saatavan suorittamiseen, asiakas on arvioitu ennen saatavan ulosottoon toimittamista maksukyvyttömäksi tai todettu ulosotossa varattomaksi. Saatavia peritään aktiivisesti ja tehokkaasti myös ensimmäisen ulosottokerran jälkeen. Jälkiperinnässä käytetään kaikkia vapaaehtoisen perinnän keinoja. Toimittaja aktiivisesti ilmoittaa tilaajalle ulosottohakemuksen tarpeellisuudesta. Mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia, toimittajan on käynnistettävä perintätoimenpiteet. Lisäksi toimenpiteet on käynnistettävä määräajoin saatavan vanhentumisen katkaisemiseksi. 4. RAPORTOINTI Tilaajan käyttöön on asetettava kattava raportointi. Raportit on oltava tilaajan nähtävissä reaaliajassa toimittajan palvelusta ja toimittajan on niin haluttaessa toimitettava ne säännöllisesti tilaajalle sähköpostitse, paperilla tai muussa tilaajan haluamassa muodossa. Raportoinnin avulla voidaan tarkastella yksittäisten laskujen ja asiakkaiden tilannetta tai esim. koko saatavakannan kehitystä pitkällä aikavälillä. perusraportoinnin lisäksi raportointipalveluun on oltava lisättävissä tilaajan toimintaa tukevat, erikseen määritellyt raportit.

8 Kaikki asiakas palvelijoiden tekemät toimenpiteet on kirjattava perintäjärjestelmään, jolloin jokaisesta Lohjan kaupungin asiakkaan kanssa tehdystä toimenpiteestä, sopimuksesta tai keskustelusta on saatavissa selvitys. 5. ARKISTOINTI Kaikki sovitut laskutuksen ja reskontran asiakirjat on arkistoitava toimittajan ylläpitämään pitkäaikaisarkistoon lain edellyttämäksi ajaksi (tarkenna sisältöä). Tarvittaessa asiakirjat on toimitettava ilman eri korvausta vuosittain tilaajalle levyllä tai muulla teknisellä alustalla. 6. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDONSIIRTO Laskutusaineiston toimittaminen / hakeminen Tilaaja toimittaa määräajoin tai toimittaja hakee määräaikoina konekielisen laskutusaineiston toimittajan antamaan osoitteeseen / tilaajan antamasta osoitteesta. Tiedoston muoto ja tietosisältö ovat laskutusjärjestelmien tuottamien tiedostomuotojen mukaisia. Lisäksi yksittäisiä laskuja on voitava toimittaa erikseen sovittavan menettelyn mukaisesti. Liittymät Kohdassa 1. on selvitetty Lohjan kaupungin taloushallinto- ja laskutusjärjestelmät. Toimittajan on tutustuttava Lohjan kaupungin järjestelmiin ja tarjouksessa on selvitettävä rakennettavista liittymistä aiheuttavat toimenpiteet, työmäärät ja kustannukset eriteltynä toimittajan kustannuksiin ja arvioon tilaajan työmäärästä ja kustannuksista. Toimittaja vastaa liittymien tekemisestä sekä tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Liittymien tulee olla valmiina, testattuna ja toiminnassa ennen ERITYISPALVELUT Ulkomaan perintä Toimittajalla on oltava tarjottavana ulkomailla suoritettava perintä joko konsernin muiden yksiköiden tai kumppanin toimesta, joita koskevat sopimukset, järjestelyt ja resurssit on selvitettävä tarjouksessa. Velkajärjestelyt Toimittajan palveluun on sisällyttävä velkajärjestelypalvelut ja niihin riittävä resursointi. Palveluun on sisällytettävä vastaaminen vapaaehtoisia velkaselvittelyjä tai velkajärjestelylain tarkoittamia lausuma- taikka saldopyyntöjä koskeviin pyyntöihin sekä käräjäoikeuden lausumapyyntöihin, velkajärjestelysuoritusten ja lisäsuoritusvelvollisuuksien noudattamisen valvonta sekä tarvittavien perintätoimenpiteiden ja oikeudenkäyntiprosessin hoitaminen. Toimittajan resurssit on selvitettävä tarjouksessa.

9 Konkurssi- ja yrityssaneerausasiat Toimittajan palveluun on sisällyttävä konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden hoitopalvelut, johon sisältyy konkurssiin tai yrityssaneeraukseen asetettujen yritysten seuranta vähintään Suomen Asiakastiedon ja Virallisen lehden kautta ja valvottava saatavat tilaajan puolesta sekä hoidettava kaikki tilaajan konkurssi- ja yrityssaneeraussaatavan valvontaan liittyvät toimenpiteet. Toimittajan resurssit on selvitettävä tarjouksessa. Lakiasianpalvelu Tarjoukseen on sisällytettävä selvitys siitä, mitkä lakiasiainpalvelut sisältyvät Lohjan kaupungin saatavia koskevien riitaisuuksien selvittämiseen, oikeudenkäyntiprosessien hoitamiseen tai sovintoneuvotteluihin ja sopimuksiin. 8. HINNOITTELU Tarjouksen hinnoittelu Tarjouksessa hinnoittelu on eriteltävä - laskutus- ja reskontrapalveluun, jossa laskujen määrä on yksisivuista laskua/vuosi, joista laskua lähetetään verkkolaskuna. Hinnoittelu on ilmoitettava laskukohtaisena erikseen paperilaskulle ja sähköiselle laskulle. Hinnat sisältävät tällöin edellä kuvatun palvelukokonaisuuden tietojärjestelmäkustannuksineen, eräpäivän siirron ja maksusuunnitelman tekemisen kustannukset on sisällytettävä laskukohtaiseen hintaan - muistutus- ja perintäpalvelu, jossa muistutusten määrä on muistutusta vuodessa ja jälkiperinnällä kertyvien saatavien määrä arviolta euroa vuodessa. Tarjouksessa on määriteltävä muistutuskohtainen hinta / tai muistutuskohtainen tuloutus kaupungille sekä jälkiperintätuloista toimittajan itselleen pidättämä osuus, perintäpalvelun hinnoittelun tulee perustua toimeksiantojen lukumäärään ja hinta ilmoitetaan annettujen toimeksiantojen kappalehintana. - erityispalveluihin, joissa hoidettavana on 5 ulkomaanperintäasiaa, 125 velkajärjestelyasiaa, 10 konkurssi- ja yrityssaneerausasiaa. Hinnoittelu on ilmoitettava asiakohtaisena kokonaishintana. Lisäksi on ilmoitettava erikseen lisäpalveluna lakiasiainkonsultoinnin hinnoitteluperuste. Lakiasiainkonsultoinnin kustannuksia ei kuitenkaan sisällytetä tarjousten hintavertailuun, mutta tasavertaisissa tarjouksissa sitä käytetään valinnan perusteena. - käyttöönottokustannukset. Toimittajan on tutustuttava Lohjan kaupungin taloushallinto- ja laskutusjärjestelmiin ja tarjouksessa on selvitettävä rakennettavista liittymistä aiheutuvat toimenpiteet, työmäärät ja kustannukset eriteltynä toimittajan kustannuksiin ja arvioon tilaajan työmäärästä ja kustannuksista. Toimittajan

10 kustannukset on sisällytettävä edellä esitettyyn yksikköperusteiseen palveluhinnoitteluun. Tilaajan liittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut käyttöönotosta aiheutuvat toimenpiteet, esimerkiksi käyttöönoton projektipäivien lukumäärät ja kustannukset on ilmoitettava arviointiperusteineen. Tilaaja sitoutuu vain tarjouksessa arvioituihin kustannuksiin, joita käytetään myös tarjousten vertailussa. Integraatioon liittyvä määrittely-, suunnittelu- ja rakentamistyö kuuluu toimittajalle. Mikäli Lohjan kaupunki osallistuu tähän määrittely-, suunnittelu,- tai rakentamistyöhön, niin Lohjan kaupunki veloittaa toimittajaa tekemästään työstä 500 euroa/päivä tai 75 /h (alv 0). Vastaavat tiedot tulee kuvata liittymien toteuttamisesta. Mikäli hinnoittelu on esitetty edellä esitetystä yksikkö- ja käyttöönottokustannushinnoittelusta poikkeavilla tavalla, tarjous hylätään. 9. YRITYSTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Tarjoajalta edellytetään, että tämä on suoriutunut yhteiskunnallisistavelvoitteistaan. Verojen, sosiaaliturvamaksujen tai työeläkemaksujen suorittamisen laiminlyönyt toimittaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen (vakavaraisuus, maksukykyisyys, kannattavuus, luottokelpoisuus). Tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous mikäli edellä luetellut edellytykset eivät täyty. - Tarjousten mukana on toimitettava seuraavat selvitykset: - Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain ( 1118/96)mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/93) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote, - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksun suorittamisesta tai selvitys, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty - Luottoluokitusraportti Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Em. asiakirjojen puuttuminen voi aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen tai tarjoajan sulkemisen kilpailusta pois. Lisäksi on toimitettava selvitys tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta (viimeksi päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen), selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä referenssiluettelo. 10. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa

11 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten edullisuuden ja laadun vertailu - hinta - prosessikuvaukset pyydetystä toiminnasta - preferenssit prosessikuvauksen mukaisesta toiminnasta julkisyhteisöjen osalta ja laajuudeltaan saman suuruisesta toiminnasta kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Tarjoukset pisteytetään liitteenä (liite 4) olevan vertailutaulukon mukaisesti. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjoajien kelpoisuutta (kohdan 9. vaatimukset), osatarjoukset ja tarjoukset, jotka eivät täytä kuvattua palvelukokonaisuutta tai on esitetty tarjouspyynnöstä poikkeavalla tavalla, hylätään. Lohjan kaupunki tekee sopimuksen palvelukokonaisuudesta, sopii järjestelmän toimivuudesta ja menettelytavoista sekä teknisistä ratkaisuista yhden tarjoajan kanssa eikä miltään osin hyväksy sopimuksissa vastuiden siirtämistä alihankkijoille tai muille toimijoille. Edullisuuden vertailussa ratkaisuperusteina käytetään edullisinta kokonaisvuosikustannuksista, joka on laskettu hinnoittelukohdassa määriteltyjen tapahtumien määrän ja tarjouksissa ilmoitettujen yksikköhintojen perusteella lisättynä Lohjan kaupungin omien käyttöönottokustannusten vuosiosuudella (hankintahintainen tasapoisto kolmessa vuodessa). LIITTEET 1 Lohjan kaupungin perintäohjeet 2 Laskutusprosessi 3 Myyntireskontra 4 Tarjousvertailutaulukko

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HUONEISTOREMONTIT (VUOSISOPIMUS)

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HUONEISTOREMONTIT (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HUONEISTOREMONTIT (VUOSISOPIMUS) Pyydämme tarjoustanne Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen huoneistoremonttien teosta tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton.

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Tarjouspyynnön kohteena on Espoon kaupungin muistutus- ja perintäpalvelujen hoitaminen. Perintäpalvelut hoidetaan hyvää perintätapaa noudattaen, asiallisesti ja tahdikkaasti.

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 18.12.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Viitasaaren kolmessa (3) kohteessa, Miekkarinteen- ja Tuulentuvan päiväkodeissa sekä kuntoutumiskoti Miekussa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Cobro24 Powered by Digna

Cobro24 Powered by Digna Cobro24 Powered by Digna Jukka Partanen 6.6.2012 Digna IT Oy lyhyesti Ohjelmistoyritys, Crédito Cobro Oy:n 100 % tytäryhtiö Perustettu 2010 Avainhenkilöillä kymmenien vuosien kokemus perintäjärjestelmien

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Nr Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu /10.03.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Nr Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu /10.03. KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Nr Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 19.12.2017 324/10.03.02/2017 TARJOUSPYYNTÖ MÄNTYMÄEN KOULU HALLINTOTILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta. OULAISTEN KAUPUNKI, Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Lisätiedot

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet.

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet. Khadraoui 10.2.2012 1 (7) Vuokralle tarjotaan elintarvikkeiden myyntipaikkoja Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi Helsingin keskustassa myyntipaikkoja tarjoajan kioskista tapahtuvaan

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa)

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa) Palvelun kuvaus 1(6) PALVELUN KUVAUS 1. Tietoliikenneyhteydet Tilaajalta lähtee konekieliset toimeksiannot palvelun tarjoajalle (palvelun tuottajalle) viikoittain. Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot