MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ"

Transkriptio

1 MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista: Laskutuspalvelu, jolla kaupungin laskut lähetetään asiakkaille taloudellisesti ja täsmällisesti asiakkaiden haluamassa muodossa. Reskontrapalvelu, jolla Lohjan kaupungin myyntireskontran hoidosta vastaa toimittaja. Muistutuspalvelu, jolla Lohjan kaupungin asiakkaita muistutetaan avoimeksi jääneestä laskusta ja kannustetaan nopeaan suoritukseen. Perintäpalvelu, jolla Lohjan kaupungin erääntyneet asiakassaatavat tehokkaasti kotiutetaan. Jäljempänä mainitut erityispalvelut, joilla varmistetaan luottotappioiden minimoiminen. Tarjouspyyntö koskee laskutus- ja perintäpalvelukokonaisuutta laskutuksesta perintään, jonka on toimittava tilaajan suuntaan jäljempänä kuvatulla tavalla ilman tilaajan tiedostonsiirtoja tai vastaavia toimenpiteitä. Tilaaja hylkää kaikki osatarjoukset ja tarjoukset, joissa ei ole pystytty osoittamaan palvelukokonaisuuden toimivuutta. Tarjous pyyntö ja lähetettävä tarjous koskee kaikkia Lohjan kaupungin yksiköitä ja mahdollisesti myös tytäryhteisöjä, joilla on laskutusta tai/ja perintätarpeita. Tarjousten käsittely ja vertailu sekä hankintapäätös tehdään kuitenkin yksinomaan Lohjan kaupungin kannalta ja Lohjan kaupungintapahtumatietojen määrällä jäljempänä esitetyin valintakriteerein. Tarjouspyyntö koskee toistaiseksi laadittavaa palvelusopimusta. Tarjous on jätettävä sekä sähköisesti että paperilla klo mennessä. Tarjous (paperilla) on toimitettava osoitteeseen Keskushallinto/kirjaamo, PL 71, Lohja ja sähköinen tarjous osoitteeseen Kuoren päällä ja sähköpostin otsikossa on oltava merkintä Myyntilaskutusprosessin hoitamista koskeva tarjous Lohjan kaupungille. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaavat talousjohtaja Henri Partanen, puh sekä kirjanpitopäällikkö Anne Lind puh Lohjan kaupunki Keskushallinto Henri Partanen Talousjohtaja

2 TARJOUSPYYNNÖN ERITTELY 1 TAUSTA JA LOHJAN KAUPUNGIN TARPEET Lohjan kaupungin tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja asiakkaiden mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin sekä kehittää taloushallinnon prosessejaan sähköisiä tiedonsiirtoja hyödyntäen virtaviivaisiksi ja taloudellisesti tehokkaiksi. Lohjan kaupunki haluaa kumppanin, joka on onnistunut yhdistämään joustavan asiakaspalvelun ja ammattitaidon tietoteknisiin ratkaisuihin, jotka tuottavat lisäarvoa niin kaupungille kuin kaupungin asiakkaille, vähentävät poikkeustilanteissa kaupungin riskejä ja mahdollistavat nopeita reagointeja liiketoimintaympäristön muuttuessa. Lohjan kaupunki hakee partneria, joka toimii kustannustehokkaasti laskutuksen ja perinnän alueella mahdollistaen kassavirran ennustettavuuden sekä luottotappioiden pienenemisen. Tässä tarjouspyynnössä tilaajan tarpeet liittyvät noin Lohjan kaupungin myyntilaskun hoitamiseen. Tarpeet liittyvät toisaalta asiakkaille tarjottavan sähköisen laskun määrälliseen lisäämiseen ja toisaalta laskujen koko elinkaaren kustannustehokkaaseen hoitamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisesti markkinoimalla sähköisen laskun käyttöä. Laskutusjärjestelmät ja tietoja vuodelta 2013 Laskutusjärjestelmiä 8 kpl, laskulajeja 24 kpl. Lähetettyjä laskuja kpl, joista verkkolaskuja kpl. Suorituksia n kpl, joista manuaalisuorituksia kpl. Liikasuorituskirjauksia kpl Luottotappiokirjauksia kpl Raindance yleislaskutus laskulajit 05 tonttivuokrat, 06 toimitilavuokrat, 07 keskushallinto, 09 kaupunkisuunnittelu, 10 asuntovuokrat, 13 sivistystoimi, 14 antolainat, 15 ylioppilasmaksut, 16 musiikkiopisto (yksittäislaskut), 18 keskushallinto/oikeuspalvelut, 65 ympäristötoimi, 84 perusturvatoimi asumis- ja laitospalvelut, 85 perusturvatoimi yleislaskutus laskulajeja yhteensä 13 laskujen määrä v kpl Hellewi, Hiiden Opisto laskulajit 17 Hiiden Opisto laskujen määrä v kpl Aqua, vesilaskutus laskulajit 45 Vesilaskutus laskujen määrä v kpl

3 Proconsona, päivähoito laskulajit 54 Päivähoito laskujen määrä v kpl Winhit, hammashuolto - laskulajit 82 Hammashuolto laskujen määrä v kpl Aviste, musiikkiopisto - laskulajit 16 Musiikkiopisto laskujen määrä v kpl Pegasos, terveydenhuolto - laskulajit 90 terveyskeskusmaksut, 91 vuodeosastomaksut, 93 asumis- ja laitospalvelumaksut, 94 kotihoitomaksut, 96 työterveyshuolto, 98 laitospalvelumaksut laskulajeja yhteensä 6 laskujen määrä v kpl Excel taulukko, venepaikat - laskulajit 44 venepaikat laskujen määrä v kpl Prosessikuvaukset/raporttimallit Tarjoajan tulee esittää koko toiminnan prosessi ja selitys kuinka toiminta tullaan järjestämään. Prosessikuvauksen tulee sisältää seuraavat kohdat: laskujen sisäänluku ja laskujen lähettäminen paperi- tai verkkolaskuna, suoramaksuna tai sähköpostin liitteenä myyntireskontran hoitaminen laskujen suoritusten kirjaaminen reskontraan; viite, manuaali, perintä, ulosotto, liikasuorituksen käyttö hyvityslaskun kohdentaminen luottotappiokirjaukset kaupungin päätöksenteon mukaisesti korkojen lisääminen seuraavalle saman laskulajin laskulle maksusuunnitelman tekeminen ennen maksuhuomautusta liikasuorituksen palautus asiakkaalle liikasuorituksen huomioiminen seuraavassa saman laskulajin laskussa raportointi (excel) laskulajikohtaiset erittelyt viite- ja manuaalisuorituksista sekä liikasuorituksista / kk lähetetyt laskut laskulajeittain / kk lisätyt korot laskulajeittain / kk erittelyt perinnän suorituksista laskulajeittain / kk

4 erittelyt ulosoton suorituksista laskulajeittain / kk liikasuorituksen palautus tai siirto seuraavaan laskuun / kk 2 LASKUTUSPALVELU Palvelun tarkoitus laskutuspalvelu tuottaa Lohjan kaupungin asiakkaille osoitetut laskut, jotka sisältävät informaation ostetuista palveluista sekä välittävät asiakkaille maksun suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Lisäksi toimittajan on huolehdittava tilaajan puolesta asiakaspalvelusta, maksuliikenteestä, myyntireskontran ajantasaisuudesta ja raportoinnista. Lohjan kaupungin asiakkaita on palveltava väestörekisteriin merkityn tai asiakkaalta saadun kielikoodin mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Laskut ja niiden lähettäminen Laskujen ulkoasu määritellään yhdessä Lohjan kaupungin toiveiden ja käytäntöjen mukaisesti. Laskut on lähetettävä sovituin määräajoin joko e-kirjeenä 2. -postissa, Finvoice -verkkolaskuna tai suoramaksuna Lohjan kaupungin asiakkaiden valinnan mukaan Paperilla toimitettavat e-kirjelaskut voivat olla 1- tai monisivuisia, värillisiä tai mustavalkoisia. Verkkolasku noudattaa Finvoice -standardia. Laskuaineistoon on voitava lisätä markkinointimateriaalia tai muuta viestintää. Erityisesti laskutuksen yhteydessä tullaan informoimaan kuluttajan sähköisen laskun käyttöönottomahdollisuuksista ja laskutukseen liittyvistä uusista käytännöistä. Laskutus ja perintä tulee kohdistaa kaikkiin osallisena oleviin velallisiin. Esimerkiksi päivähoitolaskutuksessa tulee huomioida molempien huoltajien kohdistuva perintä. Liitteissä 2 ja 3 on esitetty Lohjan kaupungin laskutus- ja myyntireskontraprosessi. Myyntireskontran hoito Laskut maksetaan Lohjan kaupungin pankkitilille. Toimittajan on noudettava maksuliikeohjelmistollaan tiliotteet ja viitesuoritukset päivittäin. Toimittajan on hoidettava tilaajan myyntireskontra noudattaen voimassaolevaa lainsäädäntöä ja toimitettava Lohjan kaupungille kirjanpidon vaatimat raportit. Reskontran hoitoon sisältyy: Viitesuorituksien kirjaus Viitteettömien maksujen tai virheellisten suorituksien selvittely ja kirjaus Perinnästä saatujen suorituksien kirjaus Ulosotosta saatujen suorituksien kirjaus Päivä- ja kuukausitäsmäytykset Suoramaksupalvelu

5 Liikasuoritustenkäsittely Luottotappiokirjaukset kaupungin päätöksenteon mukaisesti Maksusuunnitelman tekeminen ennen maksuhuomautusta kuluitta Toimittajan järjestelmässä on oltava mahdollisuus siirtää edellisistä laskutuksista (esim. ennen maksumuistutusta) kertyneet viivästyskorot seuraavaan laskutukseen. Asiakaspalvelu Lohjan kaupungin asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen on järjestettävä toimittajan toimesta. Toimittajalla on oltava käytössään laskutuksen ja reskontranhoidon ammattilaiset, jotka tuntevat julkissektorin yleiset toimintatavat ja tuotteet sekä ovat toiminnan käynnistyessä perehtyneet Lohjan kaupungin laskutuslajeihin sekä niiden käytäntöihin ja erityispiirteisiin. Palveluun on sisällytettävä laskun suorittamiseen liittyvä asiakaspalvelu sekä laskun sisältöön liittyvän reklamaation välittäminen tilaajalle. Lohjan kaupungin asiakaspalvelun toteuttamiseksi asiakaspalvelun on toimittava arkipäivisin vähintään klo 9-18 ja lauantaisin yhteydenottomahdollisuuksin erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Maksumuistutus 1. maksumuistutus on lähetettävä Lohjan kaupungin nimissä käyttäen Lohjan kaupungin lomakeulkoasua. Muistutuspalveluun on sisällytettävä maksumuistutuskirje, maksusuoritusten seuranta, asiakaspalvelu edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla sekä perintään siirto. Maksumuistutukseen liittyvistä aikatauluista sovitaan tilaajan kanssa. Maksumuistutuskirjeessä kuluttaja-asiakkaalle on annettava vähintään 14 vuorokautta maksuaikaa. Mikäli maksua ei suoriteta, toimeksiannot siirretään perintään tilaajan kanssa sovitun määräajan jälkeen. Eräpäivän siirrot Asiakkaalle on voitava myöntää maksuaikaa tilaajan perintäohjeiden (liite 1) mukaisesti ja tilaajan kanssa erikseen sopimalla siirtämällä eräpäivää tai antamalla mahdollisuus maksusuunnitelman tekemiseen. 3. PERINTÄPALVELUT Palvelun sisältö Perintäpalvelun tarkoituksena on saada kustannustehokkaasti nopea suoritus kaupungin erääntyneisiin saataviin. Tarjouksen palveluun on sisällytettävä vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä jälkiperintä. Perintään liittyvien maksuvaatimusten sisältöjen on oltava tilaajan asiakasta kunnioittavaa ja aina sekä lain että hyvän perintätavan mukainen. Maksuvaatimusten

6 sisältö määritellään yhdessä tilaajan kanssa asiakkaan, toimialan ja perintävaiheen mukaan.

7 Vapaaehtoinen perintä Vapaaehtoiseen perintään on sisällytettävä vähintään seuraavat palvelut: Kirjeperintä kuluttaja-asiakkaille, kirje- ja trattaperintä yritysasiakkaille, ajantasaisten velallistietojen ylläpito, perinnän asiakaspalvelu laskutuspalvelun yhteydessä esitetyin palveluajoin, puhelinperintä tilaajan kanssa sovittavin menettelytavoin (tarjoaja antaa kuvauksen toimintatavasta) sekä perintäasiakkaiden sähköinen palvelu (online-palvelu) saatavien selvittämiseksi, maksujen suorittamiseksi ja yhteyden pitämiseksi toimittajaan. Oikeudellinen perintä Oikeudellinen perintä muodostuu ulosottoperusteen hankkimisesta ja pakkotäytäntöönpanosta. Palveluntuottaja toimii tilaajan tekemän ulosottohakemuksen teknisenä toteuttajana. Mikäli suoraan ulosottokelpoisten saatavien vapaaehtoinen perintä ei johda maksuun, toimittajan on arvioitava tilaajan puolesta perintäasiakkaan maksukyky ja toimitettava maksukykyisiksi arvioitujen asiakkaiden osalta saatavat ulosottoon. Lisäksi toimittajan on hoidettava saatavien perintä ja seuranta ulosoton jälkeenkin kattavanjälkiperinnän seurantapalvelun avulla. Ulosotosta varattomina palautuneet saatavat on siirrettävä jälkiperintään, jossa perinnän toimenpiteitä ja velallisen tilanteen seurantaa on jatkettava aktiivisesti. Yksityisoikeudelliset saatavat on siirrettävä oikeudelliseen perintään, mikäli asiakas ei ole maksanut saatavaa vapaaehtoisesti, asiakkaan eri saatavien yhteismäärä ylittää toimittajan ja tilaajan kesken sovittavan määrän ja oikeudellisen perinnän toimenpiteet ovat asiakkaan maksukyvyn kannalta perusteltavissa. Jälkiperintä Saatavat siirretään jälkiperintään, jos vapaaehtoinen perintä ei ole johtanut saatavan suorittamiseen, asiakas on arvioitu ennen saatavan ulosottoon toimittamista maksukyvyttömäksi tai todettu ulosotossa varattomaksi. Saatavia peritään aktiivisesti ja tehokkaasti myös ensimmäisen ulosottokerran jälkeen. Jälkiperinnässä käytetään kaikkia vapaaehtoisen perinnän keinoja. Toimittaja aktiivisesti ilmoittaa tilaajalle ulosottohakemuksen tarpeellisuudesta. Mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia, toimittajan on käynnistettävä perintätoimenpiteet. Lisäksi toimenpiteet on käynnistettävä määräajoin saatavan vanhentumisen katkaisemiseksi. 4. RAPORTOINTI Tilaajan käyttöön on asetettava kattava raportointi. Raportit on oltava tilaajan nähtävissä reaaliajassa toimittajan palvelusta ja toimittajan on niin haluttaessa toimitettava ne säännöllisesti tilaajalle sähköpostitse, paperilla tai muussa tilaajan haluamassa muodossa. Raportoinnin avulla voidaan tarkastella yksittäisten laskujen ja asiakkaiden tilannetta tai esim. koko saatavakannan kehitystä pitkällä aikavälillä. perusraportoinnin lisäksi raportointipalveluun on oltava lisättävissä tilaajan toimintaa tukevat, erikseen määritellyt raportit.

8 Kaikki asiakas palvelijoiden tekemät toimenpiteet on kirjattava perintäjärjestelmään, jolloin jokaisesta Lohjan kaupungin asiakkaan kanssa tehdystä toimenpiteestä, sopimuksesta tai keskustelusta on saatavissa selvitys. 5. ARKISTOINTI Kaikki sovitut laskutuksen ja reskontran asiakirjat on arkistoitava toimittajan ylläpitämään pitkäaikaisarkistoon lain edellyttämäksi ajaksi (tarkenna sisältöä). Tarvittaessa asiakirjat on toimitettava ilman eri korvausta vuosittain tilaajalle levyllä tai muulla teknisellä alustalla. 6. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDONSIIRTO Laskutusaineiston toimittaminen / hakeminen Tilaaja toimittaa määräajoin tai toimittaja hakee määräaikoina konekielisen laskutusaineiston toimittajan antamaan osoitteeseen / tilaajan antamasta osoitteesta. Tiedoston muoto ja tietosisältö ovat laskutusjärjestelmien tuottamien tiedostomuotojen mukaisia. Lisäksi yksittäisiä laskuja on voitava toimittaa erikseen sovittavan menettelyn mukaisesti. Liittymät Kohdassa 1. on selvitetty Lohjan kaupungin taloushallinto- ja laskutusjärjestelmät. Toimittajan on tutustuttava Lohjan kaupungin järjestelmiin ja tarjouksessa on selvitettävä rakennettavista liittymistä aiheuttavat toimenpiteet, työmäärät ja kustannukset eriteltynä toimittajan kustannuksiin ja arvioon tilaajan työmäärästä ja kustannuksista. Toimittaja vastaa liittymien tekemisestä sekä tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Liittymien tulee olla valmiina, testattuna ja toiminnassa ennen ERITYISPALVELUT Ulkomaan perintä Toimittajalla on oltava tarjottavana ulkomailla suoritettava perintä joko konsernin muiden yksiköiden tai kumppanin toimesta, joita koskevat sopimukset, järjestelyt ja resurssit on selvitettävä tarjouksessa. Velkajärjestelyt Toimittajan palveluun on sisällyttävä velkajärjestelypalvelut ja niihin riittävä resursointi. Palveluun on sisällytettävä vastaaminen vapaaehtoisia velkaselvittelyjä tai velkajärjestelylain tarkoittamia lausuma- taikka saldopyyntöjä koskeviin pyyntöihin sekä käräjäoikeuden lausumapyyntöihin, velkajärjestelysuoritusten ja lisäsuoritusvelvollisuuksien noudattamisen valvonta sekä tarvittavien perintätoimenpiteiden ja oikeudenkäyntiprosessin hoitaminen. Toimittajan resurssit on selvitettävä tarjouksessa.

9 Konkurssi- ja yrityssaneerausasiat Toimittajan palveluun on sisällyttävä konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden hoitopalvelut, johon sisältyy konkurssiin tai yrityssaneeraukseen asetettujen yritysten seuranta vähintään Suomen Asiakastiedon ja Virallisen lehden kautta ja valvottava saatavat tilaajan puolesta sekä hoidettava kaikki tilaajan konkurssi- ja yrityssaneeraussaatavan valvontaan liittyvät toimenpiteet. Toimittajan resurssit on selvitettävä tarjouksessa. Lakiasianpalvelu Tarjoukseen on sisällytettävä selvitys siitä, mitkä lakiasiainpalvelut sisältyvät Lohjan kaupungin saatavia koskevien riitaisuuksien selvittämiseen, oikeudenkäyntiprosessien hoitamiseen tai sovintoneuvotteluihin ja sopimuksiin. 8. HINNOITTELU Tarjouksen hinnoittelu Tarjouksessa hinnoittelu on eriteltävä - laskutus- ja reskontrapalveluun, jossa laskujen määrä on yksisivuista laskua/vuosi, joista laskua lähetetään verkkolaskuna. Hinnoittelu on ilmoitettava laskukohtaisena erikseen paperilaskulle ja sähköiselle laskulle. Hinnat sisältävät tällöin edellä kuvatun palvelukokonaisuuden tietojärjestelmäkustannuksineen, eräpäivän siirron ja maksusuunnitelman tekemisen kustannukset on sisällytettävä laskukohtaiseen hintaan - muistutus- ja perintäpalvelu, jossa muistutusten määrä on muistutusta vuodessa ja jälkiperinnällä kertyvien saatavien määrä arviolta euroa vuodessa. Tarjouksessa on määriteltävä muistutuskohtainen hinta / tai muistutuskohtainen tuloutus kaupungille sekä jälkiperintätuloista toimittajan itselleen pidättämä osuus, perintäpalvelun hinnoittelun tulee perustua toimeksiantojen lukumäärään ja hinta ilmoitetaan annettujen toimeksiantojen kappalehintana. - erityispalveluihin, joissa hoidettavana on 5 ulkomaanperintäasiaa, 125 velkajärjestelyasiaa, 10 konkurssi- ja yrityssaneerausasiaa. Hinnoittelu on ilmoitettava asiakohtaisena kokonaishintana. Lisäksi on ilmoitettava erikseen lisäpalveluna lakiasiainkonsultoinnin hinnoitteluperuste. Lakiasiainkonsultoinnin kustannuksia ei kuitenkaan sisällytetä tarjousten hintavertailuun, mutta tasavertaisissa tarjouksissa sitä käytetään valinnan perusteena. - käyttöönottokustannukset. Toimittajan on tutustuttava Lohjan kaupungin taloushallinto- ja laskutusjärjestelmiin ja tarjouksessa on selvitettävä rakennettavista liittymistä aiheutuvat toimenpiteet, työmäärät ja kustannukset eriteltynä toimittajan kustannuksiin ja arvioon tilaajan työmäärästä ja kustannuksista. Toimittajan

10 kustannukset on sisällytettävä edellä esitettyyn yksikköperusteiseen palveluhinnoitteluun. Tilaajan liittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut käyttöönotosta aiheutuvat toimenpiteet, esimerkiksi käyttöönoton projektipäivien lukumäärät ja kustannukset on ilmoitettava arviointiperusteineen. Tilaaja sitoutuu vain tarjouksessa arvioituihin kustannuksiin, joita käytetään myös tarjousten vertailussa. Integraatioon liittyvä määrittely-, suunnittelu- ja rakentamistyö kuuluu toimittajalle. Mikäli Lohjan kaupunki osallistuu tähän määrittely-, suunnittelu,- tai rakentamistyöhön, niin Lohjan kaupunki veloittaa toimittajaa tekemästään työstä 500 euroa/päivä tai 75 /h (alv 0). Vastaavat tiedot tulee kuvata liittymien toteuttamisesta. Mikäli hinnoittelu on esitetty edellä esitetystä yksikkö- ja käyttöönottokustannushinnoittelusta poikkeavilla tavalla, tarjous hylätään. 9. YRITYSTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Tarjoajalta edellytetään, että tämä on suoriutunut yhteiskunnallisistavelvoitteistaan. Verojen, sosiaaliturvamaksujen tai työeläkemaksujen suorittamisen laiminlyönyt toimittaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen (vakavaraisuus, maksukykyisyys, kannattavuus, luottokelpoisuus). Tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous mikäli edellä luetellut edellytykset eivät täyty. - Tarjousten mukana on toimitettava seuraavat selvitykset: - Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain ( 1118/96)mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/93) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote, - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksun suorittamisesta tai selvitys, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty - Luottoluokitusraportti Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Em. asiakirjojen puuttuminen voi aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen tai tarjoajan sulkemisen kilpailusta pois. Lisäksi on toimitettava selvitys tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta (viimeksi päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen), selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä referenssiluettelo. 10. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa

11 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten edullisuuden ja laadun vertailu - hinta - prosessikuvaukset pyydetystä toiminnasta - preferenssit prosessikuvauksen mukaisesta toiminnasta julkisyhteisöjen osalta ja laajuudeltaan saman suuruisesta toiminnasta kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Tarjoukset pisteytetään liitteenä (liite 4) olevan vertailutaulukon mukaisesti. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjoajien kelpoisuutta (kohdan 9. vaatimukset), osatarjoukset ja tarjoukset, jotka eivät täytä kuvattua palvelukokonaisuutta tai on esitetty tarjouspyynnöstä poikkeavalla tavalla, hylätään. Lohjan kaupunki tekee sopimuksen palvelukokonaisuudesta, sopii järjestelmän toimivuudesta ja menettelytavoista sekä teknisistä ratkaisuista yhden tarjoajan kanssa eikä miltään osin hyväksy sopimuksissa vastuiden siirtämistä alihankkijoille tai muille toimijoille. Edullisuuden vertailussa ratkaisuperusteina käytetään edullisinta kokonaisvuosikustannuksista, joka on laskettu hinnoittelukohdassa määriteltyjen tapahtumien määrän ja tarjouksissa ilmoitettujen yksikköhintojen perusteella lisättynä Lohjan kaupungin omien käyttöönottokustannusten vuosiosuudella (hankintahintainen tasapoisto kolmessa vuodessa). LIITTEET 1 Lohjan kaupungin perintäohjeet 2 Laskutusprosessi 3 Myyntireskontra 4 Tarjousvertailutaulukko

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton.

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Tarjouspyynnön kohteena on Espoon kaupungin muistutus- ja perintäpalvelujen hoitaminen. Perintäpalvelut hoidetaan hyvää perintätapaa noudattaen, asiallisesti ja tahdikkaasti.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa)

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa) Palvelun kuvaus 1(6) PALVELUN KUVAUS 1. Tietoliikenneyhteydet Tilaajalta lähtee konekieliset toimeksiannot palvelun tarjoajalle (palvelun tuottajalle) viikoittain. Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Yhteystietolomake/ selvitys liiteasiakirjoista Liite 1 Hanke / tarjouskilpailu Sisäilmasto- ja kosteustekniset selvitykset ja tutkimukset sekä asiantuntijapalvelut Diaarinumero PIR 1221/0401/2016 Yritys

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Viitaten tarjouspyyntöönne 1.2.2016 teemme alla olevan tarjouksen Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinnistä.

Viitaten tarjouspyyntöönne 1.2.2016 teemme alla olevan tarjouksen Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinnistä. LIITE 3 TARJOUSLOMAKE TARJOUS, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne Viitaten tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinnistä. Tarjouksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Valvesalin kaiutinjärjestelmä

Valvesalin kaiutinjärjestelmä Tarjouspyyntö 1(5) Valvesalin kaiutinjärjestelmä Hankinnan tarkoitus Oulun kaupungin kulttuuritalo Valve pyytää tarjousta kaiutinjärjestelmän laitteistosta ja siihen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 9 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. VIRTAIN KAUPUNKI PL 85 34800 VIRRAT TARJOUSPYYNTÖ VIRTAIN KAUPUNGIN JA RUOVEDEN KUNNAN TIETOVERKON PALVELUISTA 1. HANKINTARENGAS JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Tietohallinto Virtaintie

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1/5 Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunnan terveystoimi pyytää tarjousta kirkkonummelaisten naisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä 2 korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Konsernihallinto/kirjaamo Osoite PL 20 02401 Kirkkonummi Käyntiosoite: Vanha Sairaalantie 5 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 14.11.2016 1 / 5 TARJOAJAN KELPOISUUDET JA VERTAILUPERUSTEET Tarjouspyynnön liite 1 - Tämä on tarjouslomakkeen liite 1, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. - Tarjouksen tekijän on vastattava

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella.

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella. 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen kahden langattoman detektorin Natiivikuvauslaite. Natiivikuvauslaite tulee kaupungin noin 33 000 asukkaan kuvaamistarpeisiin sekä tarvittavaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 8.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot