MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ"

Transkriptio

1 MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista: Laskutuspalvelu, jolla kaupungin laskut lähetetään asiakkaille taloudellisesti ja täsmällisesti asiakkaiden haluamassa muodossa. Reskontrapalvelu, jolla Lohjan kaupungin myyntireskontran hoidosta vastaa toimittaja. Muistutuspalvelu, jolla Lohjan kaupungin asiakkaita muistutetaan avoimeksi jääneestä laskusta ja kannustetaan nopeaan suoritukseen. Perintäpalvelu, jolla Lohjan kaupungin erääntyneet asiakassaatavat tehokkaasti kotiutetaan. Jäljempänä mainitut erityispalvelut, joilla varmistetaan luottotappioiden minimoiminen. Tarjouspyyntö koskee laskutus- ja perintäpalvelukokonaisuutta laskutuksesta perintään, jonka on toimittava tilaajan suuntaan jäljempänä kuvatulla tavalla ilman tilaajan tiedostonsiirtoja tai vastaavia toimenpiteitä. Tilaaja hylkää kaikki osatarjoukset ja tarjoukset, joissa ei ole pystytty osoittamaan palvelukokonaisuuden toimivuutta. Tarjous pyyntö ja lähetettävä tarjous koskee kaikkia Lohjan kaupungin yksiköitä ja mahdollisesti myös tytäryhteisöjä, joilla on laskutusta tai/ja perintätarpeita. Tarjousten käsittely ja vertailu sekä hankintapäätös tehdään kuitenkin yksinomaan Lohjan kaupungin kannalta ja Lohjan kaupungintapahtumatietojen määrällä jäljempänä esitetyin valintakriteerein. Tarjouspyyntö koskee toistaiseksi laadittavaa palvelusopimusta. Tarjous on jätettävä sekä sähköisesti että paperilla klo mennessä. Tarjous (paperilla) on toimitettava osoitteeseen Keskushallinto/kirjaamo, PL 71, Lohja ja sähköinen tarjous osoitteeseen Kuoren päällä ja sähköpostin otsikossa on oltava merkintä Myyntilaskutusprosessin hoitamista koskeva tarjous Lohjan kaupungille. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaavat talousjohtaja Henri Partanen, puh sekä kirjanpitopäällikkö Anne Lind puh Lohjan kaupunki Keskushallinto Henri Partanen Talousjohtaja

2 TARJOUSPYYNNÖN ERITTELY 1 TAUSTA JA LOHJAN KAUPUNGIN TARPEET Lohjan kaupungin tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja asiakkaiden mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin sekä kehittää taloushallinnon prosessejaan sähköisiä tiedonsiirtoja hyödyntäen virtaviivaisiksi ja taloudellisesti tehokkaiksi. Lohjan kaupunki haluaa kumppanin, joka on onnistunut yhdistämään joustavan asiakaspalvelun ja ammattitaidon tietoteknisiin ratkaisuihin, jotka tuottavat lisäarvoa niin kaupungille kuin kaupungin asiakkaille, vähentävät poikkeustilanteissa kaupungin riskejä ja mahdollistavat nopeita reagointeja liiketoimintaympäristön muuttuessa. Lohjan kaupunki hakee partneria, joka toimii kustannustehokkaasti laskutuksen ja perinnän alueella mahdollistaen kassavirran ennustettavuuden sekä luottotappioiden pienenemisen. Tässä tarjouspyynnössä tilaajan tarpeet liittyvät noin Lohjan kaupungin myyntilaskun hoitamiseen. Tarpeet liittyvät toisaalta asiakkaille tarjottavan sähköisen laskun määrälliseen lisäämiseen ja toisaalta laskujen koko elinkaaren kustannustehokkaaseen hoitamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisesti markkinoimalla sähköisen laskun käyttöä. Laskutusjärjestelmät ja tietoja vuodelta 2013 Laskutusjärjestelmiä 8 kpl, laskulajeja 24 kpl. Lähetettyjä laskuja kpl, joista verkkolaskuja kpl. Suorituksia n kpl, joista manuaalisuorituksia kpl. Liikasuorituskirjauksia kpl Luottotappiokirjauksia kpl Raindance yleislaskutus laskulajit 05 tonttivuokrat, 06 toimitilavuokrat, 07 keskushallinto, 09 kaupunkisuunnittelu, 10 asuntovuokrat, 13 sivistystoimi, 14 antolainat, 15 ylioppilasmaksut, 16 musiikkiopisto (yksittäislaskut), 18 keskushallinto/oikeuspalvelut, 65 ympäristötoimi, 84 perusturvatoimi asumis- ja laitospalvelut, 85 perusturvatoimi yleislaskutus laskulajeja yhteensä 13 laskujen määrä v kpl Hellewi, Hiiden Opisto laskulajit 17 Hiiden Opisto laskujen määrä v kpl Aqua, vesilaskutus laskulajit 45 Vesilaskutus laskujen määrä v kpl

3 Proconsona, päivähoito laskulajit 54 Päivähoito laskujen määrä v kpl Winhit, hammashuolto - laskulajit 82 Hammashuolto laskujen määrä v kpl Aviste, musiikkiopisto - laskulajit 16 Musiikkiopisto laskujen määrä v kpl Pegasos, terveydenhuolto - laskulajit 90 terveyskeskusmaksut, 91 vuodeosastomaksut, 93 asumis- ja laitospalvelumaksut, 94 kotihoitomaksut, 96 työterveyshuolto, 98 laitospalvelumaksut laskulajeja yhteensä 6 laskujen määrä v kpl Excel taulukko, venepaikat - laskulajit 44 venepaikat laskujen määrä v kpl Prosessikuvaukset/raporttimallit Tarjoajan tulee esittää koko toiminnan prosessi ja selitys kuinka toiminta tullaan järjestämään. Prosessikuvauksen tulee sisältää seuraavat kohdat: laskujen sisäänluku ja laskujen lähettäminen paperi- tai verkkolaskuna, suoramaksuna tai sähköpostin liitteenä myyntireskontran hoitaminen laskujen suoritusten kirjaaminen reskontraan; viite, manuaali, perintä, ulosotto, liikasuorituksen käyttö hyvityslaskun kohdentaminen luottotappiokirjaukset kaupungin päätöksenteon mukaisesti korkojen lisääminen seuraavalle saman laskulajin laskulle maksusuunnitelman tekeminen ennen maksuhuomautusta liikasuorituksen palautus asiakkaalle liikasuorituksen huomioiminen seuraavassa saman laskulajin laskussa raportointi (excel) laskulajikohtaiset erittelyt viite- ja manuaalisuorituksista sekä liikasuorituksista / kk lähetetyt laskut laskulajeittain / kk lisätyt korot laskulajeittain / kk erittelyt perinnän suorituksista laskulajeittain / kk

4 erittelyt ulosoton suorituksista laskulajeittain / kk liikasuorituksen palautus tai siirto seuraavaan laskuun / kk 2 LASKUTUSPALVELU Palvelun tarkoitus laskutuspalvelu tuottaa Lohjan kaupungin asiakkaille osoitetut laskut, jotka sisältävät informaation ostetuista palveluista sekä välittävät asiakkaille maksun suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Lisäksi toimittajan on huolehdittava tilaajan puolesta asiakaspalvelusta, maksuliikenteestä, myyntireskontran ajantasaisuudesta ja raportoinnista. Lohjan kaupungin asiakkaita on palveltava väestörekisteriin merkityn tai asiakkaalta saadun kielikoodin mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Laskut ja niiden lähettäminen Laskujen ulkoasu määritellään yhdessä Lohjan kaupungin toiveiden ja käytäntöjen mukaisesti. Laskut on lähetettävä sovituin määräajoin joko e-kirjeenä 2. -postissa, Finvoice -verkkolaskuna tai suoramaksuna Lohjan kaupungin asiakkaiden valinnan mukaan Paperilla toimitettavat e-kirjelaskut voivat olla 1- tai monisivuisia, värillisiä tai mustavalkoisia. Verkkolasku noudattaa Finvoice -standardia. Laskuaineistoon on voitava lisätä markkinointimateriaalia tai muuta viestintää. Erityisesti laskutuksen yhteydessä tullaan informoimaan kuluttajan sähköisen laskun käyttöönottomahdollisuuksista ja laskutukseen liittyvistä uusista käytännöistä. Laskutus ja perintä tulee kohdistaa kaikkiin osallisena oleviin velallisiin. Esimerkiksi päivähoitolaskutuksessa tulee huomioida molempien huoltajien kohdistuva perintä. Liitteissä 2 ja 3 on esitetty Lohjan kaupungin laskutus- ja myyntireskontraprosessi. Myyntireskontran hoito Laskut maksetaan Lohjan kaupungin pankkitilille. Toimittajan on noudettava maksuliikeohjelmistollaan tiliotteet ja viitesuoritukset päivittäin. Toimittajan on hoidettava tilaajan myyntireskontra noudattaen voimassaolevaa lainsäädäntöä ja toimitettava Lohjan kaupungille kirjanpidon vaatimat raportit. Reskontran hoitoon sisältyy: Viitesuorituksien kirjaus Viitteettömien maksujen tai virheellisten suorituksien selvittely ja kirjaus Perinnästä saatujen suorituksien kirjaus Ulosotosta saatujen suorituksien kirjaus Päivä- ja kuukausitäsmäytykset Suoramaksupalvelu

5 Liikasuoritustenkäsittely Luottotappiokirjaukset kaupungin päätöksenteon mukaisesti Maksusuunnitelman tekeminen ennen maksuhuomautusta kuluitta Toimittajan järjestelmässä on oltava mahdollisuus siirtää edellisistä laskutuksista (esim. ennen maksumuistutusta) kertyneet viivästyskorot seuraavaan laskutukseen. Asiakaspalvelu Lohjan kaupungin asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen on järjestettävä toimittajan toimesta. Toimittajalla on oltava käytössään laskutuksen ja reskontranhoidon ammattilaiset, jotka tuntevat julkissektorin yleiset toimintatavat ja tuotteet sekä ovat toiminnan käynnistyessä perehtyneet Lohjan kaupungin laskutuslajeihin sekä niiden käytäntöihin ja erityispiirteisiin. Palveluun on sisällytettävä laskun suorittamiseen liittyvä asiakaspalvelu sekä laskun sisältöön liittyvän reklamaation välittäminen tilaajalle. Lohjan kaupungin asiakaspalvelun toteuttamiseksi asiakaspalvelun on toimittava arkipäivisin vähintään klo 9-18 ja lauantaisin yhteydenottomahdollisuuksin erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Maksumuistutus 1. maksumuistutus on lähetettävä Lohjan kaupungin nimissä käyttäen Lohjan kaupungin lomakeulkoasua. Muistutuspalveluun on sisällytettävä maksumuistutuskirje, maksusuoritusten seuranta, asiakaspalvelu edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla sekä perintään siirto. Maksumuistutukseen liittyvistä aikatauluista sovitaan tilaajan kanssa. Maksumuistutuskirjeessä kuluttaja-asiakkaalle on annettava vähintään 14 vuorokautta maksuaikaa. Mikäli maksua ei suoriteta, toimeksiannot siirretään perintään tilaajan kanssa sovitun määräajan jälkeen. Eräpäivän siirrot Asiakkaalle on voitava myöntää maksuaikaa tilaajan perintäohjeiden (liite 1) mukaisesti ja tilaajan kanssa erikseen sopimalla siirtämällä eräpäivää tai antamalla mahdollisuus maksusuunnitelman tekemiseen. 3. PERINTÄPALVELUT Palvelun sisältö Perintäpalvelun tarkoituksena on saada kustannustehokkaasti nopea suoritus kaupungin erääntyneisiin saataviin. Tarjouksen palveluun on sisällytettävä vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä jälkiperintä. Perintään liittyvien maksuvaatimusten sisältöjen on oltava tilaajan asiakasta kunnioittavaa ja aina sekä lain että hyvän perintätavan mukainen. Maksuvaatimusten

6 sisältö määritellään yhdessä tilaajan kanssa asiakkaan, toimialan ja perintävaiheen mukaan.

7 Vapaaehtoinen perintä Vapaaehtoiseen perintään on sisällytettävä vähintään seuraavat palvelut: Kirjeperintä kuluttaja-asiakkaille, kirje- ja trattaperintä yritysasiakkaille, ajantasaisten velallistietojen ylläpito, perinnän asiakaspalvelu laskutuspalvelun yhteydessä esitetyin palveluajoin, puhelinperintä tilaajan kanssa sovittavin menettelytavoin (tarjoaja antaa kuvauksen toimintatavasta) sekä perintäasiakkaiden sähköinen palvelu (online-palvelu) saatavien selvittämiseksi, maksujen suorittamiseksi ja yhteyden pitämiseksi toimittajaan. Oikeudellinen perintä Oikeudellinen perintä muodostuu ulosottoperusteen hankkimisesta ja pakkotäytäntöönpanosta. Palveluntuottaja toimii tilaajan tekemän ulosottohakemuksen teknisenä toteuttajana. Mikäli suoraan ulosottokelpoisten saatavien vapaaehtoinen perintä ei johda maksuun, toimittajan on arvioitava tilaajan puolesta perintäasiakkaan maksukyky ja toimitettava maksukykyisiksi arvioitujen asiakkaiden osalta saatavat ulosottoon. Lisäksi toimittajan on hoidettava saatavien perintä ja seuranta ulosoton jälkeenkin kattavanjälkiperinnän seurantapalvelun avulla. Ulosotosta varattomina palautuneet saatavat on siirrettävä jälkiperintään, jossa perinnän toimenpiteitä ja velallisen tilanteen seurantaa on jatkettava aktiivisesti. Yksityisoikeudelliset saatavat on siirrettävä oikeudelliseen perintään, mikäli asiakas ei ole maksanut saatavaa vapaaehtoisesti, asiakkaan eri saatavien yhteismäärä ylittää toimittajan ja tilaajan kesken sovittavan määrän ja oikeudellisen perinnän toimenpiteet ovat asiakkaan maksukyvyn kannalta perusteltavissa. Jälkiperintä Saatavat siirretään jälkiperintään, jos vapaaehtoinen perintä ei ole johtanut saatavan suorittamiseen, asiakas on arvioitu ennen saatavan ulosottoon toimittamista maksukyvyttömäksi tai todettu ulosotossa varattomaksi. Saatavia peritään aktiivisesti ja tehokkaasti myös ensimmäisen ulosottokerran jälkeen. Jälkiperinnässä käytetään kaikkia vapaaehtoisen perinnän keinoja. Toimittaja aktiivisesti ilmoittaa tilaajalle ulosottohakemuksen tarpeellisuudesta. Mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia, toimittajan on käynnistettävä perintätoimenpiteet. Lisäksi toimenpiteet on käynnistettävä määräajoin saatavan vanhentumisen katkaisemiseksi. 4. RAPORTOINTI Tilaajan käyttöön on asetettava kattava raportointi. Raportit on oltava tilaajan nähtävissä reaaliajassa toimittajan palvelusta ja toimittajan on niin haluttaessa toimitettava ne säännöllisesti tilaajalle sähköpostitse, paperilla tai muussa tilaajan haluamassa muodossa. Raportoinnin avulla voidaan tarkastella yksittäisten laskujen ja asiakkaiden tilannetta tai esim. koko saatavakannan kehitystä pitkällä aikavälillä. perusraportoinnin lisäksi raportointipalveluun on oltava lisättävissä tilaajan toimintaa tukevat, erikseen määritellyt raportit.

8 Kaikki asiakas palvelijoiden tekemät toimenpiteet on kirjattava perintäjärjestelmään, jolloin jokaisesta Lohjan kaupungin asiakkaan kanssa tehdystä toimenpiteestä, sopimuksesta tai keskustelusta on saatavissa selvitys. 5. ARKISTOINTI Kaikki sovitut laskutuksen ja reskontran asiakirjat on arkistoitava toimittajan ylläpitämään pitkäaikaisarkistoon lain edellyttämäksi ajaksi (tarkenna sisältöä). Tarvittaessa asiakirjat on toimitettava ilman eri korvausta vuosittain tilaajalle levyllä tai muulla teknisellä alustalla. 6. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIEDONSIIRTO Laskutusaineiston toimittaminen / hakeminen Tilaaja toimittaa määräajoin tai toimittaja hakee määräaikoina konekielisen laskutusaineiston toimittajan antamaan osoitteeseen / tilaajan antamasta osoitteesta. Tiedoston muoto ja tietosisältö ovat laskutusjärjestelmien tuottamien tiedostomuotojen mukaisia. Lisäksi yksittäisiä laskuja on voitava toimittaa erikseen sovittavan menettelyn mukaisesti. Liittymät Kohdassa 1. on selvitetty Lohjan kaupungin taloushallinto- ja laskutusjärjestelmät. Toimittajan on tutustuttava Lohjan kaupungin järjestelmiin ja tarjouksessa on selvitettävä rakennettavista liittymistä aiheuttavat toimenpiteet, työmäärät ja kustannukset eriteltynä toimittajan kustannuksiin ja arvioon tilaajan työmäärästä ja kustannuksista. Toimittaja vastaa liittymien tekemisestä sekä tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Liittymien tulee olla valmiina, testattuna ja toiminnassa ennen ERITYISPALVELUT Ulkomaan perintä Toimittajalla on oltava tarjottavana ulkomailla suoritettava perintä joko konsernin muiden yksiköiden tai kumppanin toimesta, joita koskevat sopimukset, järjestelyt ja resurssit on selvitettävä tarjouksessa. Velkajärjestelyt Toimittajan palveluun on sisällyttävä velkajärjestelypalvelut ja niihin riittävä resursointi. Palveluun on sisällytettävä vastaaminen vapaaehtoisia velkaselvittelyjä tai velkajärjestelylain tarkoittamia lausuma- taikka saldopyyntöjä koskeviin pyyntöihin sekä käräjäoikeuden lausumapyyntöihin, velkajärjestelysuoritusten ja lisäsuoritusvelvollisuuksien noudattamisen valvonta sekä tarvittavien perintätoimenpiteiden ja oikeudenkäyntiprosessin hoitaminen. Toimittajan resurssit on selvitettävä tarjouksessa.

9 Konkurssi- ja yrityssaneerausasiat Toimittajan palveluun on sisällyttävä konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden hoitopalvelut, johon sisältyy konkurssiin tai yrityssaneeraukseen asetettujen yritysten seuranta vähintään Suomen Asiakastiedon ja Virallisen lehden kautta ja valvottava saatavat tilaajan puolesta sekä hoidettava kaikki tilaajan konkurssi- ja yrityssaneeraussaatavan valvontaan liittyvät toimenpiteet. Toimittajan resurssit on selvitettävä tarjouksessa. Lakiasianpalvelu Tarjoukseen on sisällytettävä selvitys siitä, mitkä lakiasiainpalvelut sisältyvät Lohjan kaupungin saatavia koskevien riitaisuuksien selvittämiseen, oikeudenkäyntiprosessien hoitamiseen tai sovintoneuvotteluihin ja sopimuksiin. 8. HINNOITTELU Tarjouksen hinnoittelu Tarjouksessa hinnoittelu on eriteltävä - laskutus- ja reskontrapalveluun, jossa laskujen määrä on yksisivuista laskua/vuosi, joista laskua lähetetään verkkolaskuna. Hinnoittelu on ilmoitettava laskukohtaisena erikseen paperilaskulle ja sähköiselle laskulle. Hinnat sisältävät tällöin edellä kuvatun palvelukokonaisuuden tietojärjestelmäkustannuksineen, eräpäivän siirron ja maksusuunnitelman tekemisen kustannukset on sisällytettävä laskukohtaiseen hintaan - muistutus- ja perintäpalvelu, jossa muistutusten määrä on muistutusta vuodessa ja jälkiperinnällä kertyvien saatavien määrä arviolta euroa vuodessa. Tarjouksessa on määriteltävä muistutuskohtainen hinta / tai muistutuskohtainen tuloutus kaupungille sekä jälkiperintätuloista toimittajan itselleen pidättämä osuus, perintäpalvelun hinnoittelun tulee perustua toimeksiantojen lukumäärään ja hinta ilmoitetaan annettujen toimeksiantojen kappalehintana. - erityispalveluihin, joissa hoidettavana on 5 ulkomaanperintäasiaa, 125 velkajärjestelyasiaa, 10 konkurssi- ja yrityssaneerausasiaa. Hinnoittelu on ilmoitettava asiakohtaisena kokonaishintana. Lisäksi on ilmoitettava erikseen lisäpalveluna lakiasiainkonsultoinnin hinnoitteluperuste. Lakiasiainkonsultoinnin kustannuksia ei kuitenkaan sisällytetä tarjousten hintavertailuun, mutta tasavertaisissa tarjouksissa sitä käytetään valinnan perusteena. - käyttöönottokustannukset. Toimittajan on tutustuttava Lohjan kaupungin taloushallinto- ja laskutusjärjestelmiin ja tarjouksessa on selvitettävä rakennettavista liittymistä aiheutuvat toimenpiteet, työmäärät ja kustannukset eriteltynä toimittajan kustannuksiin ja arvioon tilaajan työmäärästä ja kustannuksista. Toimittajan

10 kustannukset on sisällytettävä edellä esitettyyn yksikköperusteiseen palveluhinnoitteluun. Tilaajan liittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut käyttöönotosta aiheutuvat toimenpiteet, esimerkiksi käyttöönoton projektipäivien lukumäärät ja kustannukset on ilmoitettava arviointiperusteineen. Tilaaja sitoutuu vain tarjouksessa arvioituihin kustannuksiin, joita käytetään myös tarjousten vertailussa. Integraatioon liittyvä määrittely-, suunnittelu- ja rakentamistyö kuuluu toimittajalle. Mikäli Lohjan kaupunki osallistuu tähän määrittely-, suunnittelu,- tai rakentamistyöhön, niin Lohjan kaupunki veloittaa toimittajaa tekemästään työstä 500 euroa/päivä tai 75 /h (alv 0). Vastaavat tiedot tulee kuvata liittymien toteuttamisesta. Mikäli hinnoittelu on esitetty edellä esitetystä yksikkö- ja käyttöönottokustannushinnoittelusta poikkeavilla tavalla, tarjous hylätään. 9. YRITYSTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Tarjoajalta edellytetään, että tämä on suoriutunut yhteiskunnallisistavelvoitteistaan. Verojen, sosiaaliturvamaksujen tai työeläkemaksujen suorittamisen laiminlyönyt toimittaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen (vakavaraisuus, maksukykyisyys, kannattavuus, luottokelpoisuus). Tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous mikäli edellä luetellut edellytykset eivät täyty. - Tarjousten mukana on toimitettava seuraavat selvitykset: - Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain ( 1118/96)mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/93) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote, - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksun suorittamisesta tai selvitys, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty - Luottoluokitusraportti Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Em. asiakirjojen puuttuminen voi aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen tai tarjoajan sulkemisen kilpailusta pois. Lisäksi on toimitettava selvitys tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta (viimeksi päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen), selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä referenssiluettelo. 10. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa

11 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten edullisuuden ja laadun vertailu - hinta - prosessikuvaukset pyydetystä toiminnasta - preferenssit prosessikuvauksen mukaisesta toiminnasta julkisyhteisöjen osalta ja laajuudeltaan saman suuruisesta toiminnasta kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Tarjoukset pisteytetään liitteenä (liite 4) olevan vertailutaulukon mukaisesti. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjoajien kelpoisuutta (kohdan 9. vaatimukset), osatarjoukset ja tarjoukset, jotka eivät täytä kuvattua palvelukokonaisuutta tai on esitetty tarjouspyynnöstä poikkeavalla tavalla, hylätään. Lohjan kaupunki tekee sopimuksen palvelukokonaisuudesta, sopii järjestelmän toimivuudesta ja menettelytavoista sekä teknisistä ratkaisuista yhden tarjoajan kanssa eikä miltään osin hyväksy sopimuksissa vastuiden siirtämistä alihankkijoille tai muille toimijoille. Edullisuuden vertailussa ratkaisuperusteina käytetään edullisinta kokonaisvuosikustannuksista, joka on laskettu hinnoittelukohdassa määriteltyjen tapahtumien määrän ja tarjouksissa ilmoitettujen yksikköhintojen perusteella lisättynä Lohjan kaupungin omien käyttöönottokustannusten vuosiosuudella (hankintahintainen tasapoisto kolmessa vuodessa). LIITTEET 1 Lohjan kaupungin perintäohjeet 2 Laskutusprosessi 3 Myyntireskontra 4 Tarjousvertailutaulukko

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4 YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY Lindorff Oy Joukahaisenkatu 6 YHTEISTYÖSOPIMUS 2(11) ASIAKAS Nimi Y-tunnus Osoite Tilinumero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin PALVELUN-

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 6 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015) Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE 1 (6) SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Tavoite Tehokkaalla tulojen perinnällä saadaan kaupungin sitoutunut pääoma minimiin, ehkäistään luottotappioiden syntymistä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 1(8) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaatteet 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen ao. lakeja, hallintosääntöä, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot