MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/ /01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika alkaen - toistaiseksi Kumoaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro /01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista 9 päivänä joulukuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (96/02) Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 7 2 mom. Vastaavat EY-säädökset Neuvoston direktiivi 77/504/ETY, Komission päätökset 89/503/ETY, 89/506/ETY, 90/258/ETY ja 2005/379/EY Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/1993) 7 :n 2 momentin nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee puhdasrotuisten jalostusnautojen, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien sekä puhdasrotuisten ja risteytettyjen jalostussikojen, niiden alkioiden ja sukusolujen (jalostusaines) polveutumistodistuksia. Polveutumistodistuksella tarkoitetaan kantakirjan tai rekisterin pitäjän antamaa todistusta jalostusaineksen polveutumisesta, perinnöllisestä arvosta ja tunnistamisesta. Nautojen siemennesteen polveutumistodistuksia voivat antaa myös keinosiemennysasemat tai siemennesteen varastointikeskukset, jotka on hyväksytty direktiivin 88/407/ETY mukaisesti ja alkioiden polveutumistodistuksia alkionsiirtoryhmät, jotka on hyväksytty direktiivin 89/556/ETY mukaisesti, niiden tietojen perusteella, jotka jalostusjärjestö toimittaa 3 :n 2 momentin ja 5 :n 2 momentin mukaisesti. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio PL 30 Hallituskatu 3 A Vaihde (09) (09)

2 00023 VALTIONEUVOSTO 2 Naudat Puhdasrotuisten jalostusnautojen polveutumistodistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) otsikko: "Polveutumistodistus, joka on annettu yhteisön sisäistä kauppaa varten komission päätöksen 2005/379/EY mukaisesti"; 2) todistuksen antavan, päätöksen 84/247/ETY mukaisesti virallisesti hyväksytyn jalostusjärjestön nimi; 3) kantakirjan nimi; 4) rotu; 5) sukupuoli; 6) kantakirjanumero; 7) todistuksen antamispäivämäärä; 8) yksilöintijärjestelmä; 9) tunnistusnumero asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti; 10) syntymäaika; 11) jalostajan nimi ja osoite; 12) omistajan nimi ja osoite; 13) polveutuminen: isä isän isä isän emä kantakirjanumero kantakirjanumero kantakirjanumero emä emän isä emän emä kantakirjanumero kantakirjanumero kantakirjanumero 14) kaikki saatavilla olevat suoritustestien tulokset ja jalostusarvon arvioinnista saadut tulokset, mukaan luettuina geneettiset erityisominaisuudet ja virheet, eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista jalostusohjelman vaatimusten mukaisesti kyseessä olevan luokan ja eläimen osalta; jos jalostusarvon arviointitulokset on julkaistu internetissä, maininta verkkosivuista, jolla tulokset ovat nähtävillä, on riittävä; 15) tiineenä olevien naaraiden osalta keinosiemennyksen tai astutuksen päivämäärä ja hedelmöittäjäsonnin yksilöinti ja 16) todistuksen allekirjoittajan nimi ja virka-asema, todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen antavan jalostusjärjestön valtuuttaman henkilön allekirjoitus. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan sisällyttää myös muihin eläimen mukana oleviin asiakirjoihin sillä edellytyksellä, että kantakirjaa pitävä jalostusjärjestö vahvistaa ne fraasilla "Allekirjoittanut vakuuttaa, että ohessa olevat asiakirjat sisältävät komission päätöksen 2005/379/EY 2 artiklassa vaaditut tiedot:..." ja liittää mukaan tyhjentävän luettelon asiaa koskevista liitteistä.

3 3 Nautojen siemenneste Puhdasrotuisten jalostusnautojen siemennesteen polveutumistodistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) kaikki edellä 2 :ssä mainitut tiedot siemennesteen luovuttaneesta sonnista, sen veriryhmä tai testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta; 2) tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä siemenneste, sen keräyspäivä sekä keinosiemennysaseman tai siemennesteen varastointikeskuksen ja vastaanottajan nimet ja osoitteet; 3) puhdasrotuisten sonnien viralliseen testaukseen tarkoitetun siemmennesteen osalta sen hyväksytyn järjestön tai yhdistyksen nimi ja osoite, joka vastaa testauksen suorittamisesta direktiivin 87/328/ETY mukaisesti ja 4) todistuksen allekirjoittajan nimi ja virka-asema, todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen antavan jalostusjärjestön valtuuttaman henkilön allekirjoitus. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan sisällyttää myös muihin siemennesteen mukana oleviin asiakirjoihin sillä edellytyksellä, että kantakirjaa pitävä jalostusjärjestö vahvistaa ne fraasilla "Allekirjoittanut vakuuttaa, että ohessa olevat asiakirjat sisältävät komission päätöksen 2005/379/EY 3 artiklassa vaaditut tiedot:..." ja liittää mukaan tyhjentävän luettelon asiaa koskevista liitteistä. 4 Nautojen munasolut Puhdasrotuisten jalostusnautojen munasolujen polveutumistodistusten tulee sisätää seuraavat tiedot: 1) kaikki edellä 2 :ssä mainitut tiedot luovuttajanaudasta sen veriryhmä tai testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta; 2) tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä munasolut, niiden keräyspäivä sekä munasolun siirtoryhmän ja vastaanottajan nimet ja osoitteet; 3) jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu, munasolujen lukumäärä on ilmoitettava selkeästi ja kaikkien munasolujen on polveuduttava samasta emästä ja 4) todistuksen allekirjoittajan nimi ja virka-asema, todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen antavan jalostusjärjestön valtuuttaman henkilön allekirjoitus. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan sisällyttää myös muihin munasolujen mukana oleviin asiakirjoihin sillä edellytyksellä, että kantakirjaa pitävä jalostusjärjestö vahvistaa ne fraasilla "Allekirjoittanut vakuuttaa, että ohessa olevat asiakirjat sisältävät komission päätöksen 2005/379/EY 4 artiklassa vaaditut tiedot:..." ja liittää mukaan tyhjentävän luettelon asiaa koskevista liitteistä.

4 5 Nautojen alkiot Puhdasrotuisten jalostusnautojen alkioiden polveutumistodistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) kaikki edellä 2 :ssä mainitut tiedot luovuttajalehmästä ja hedelmöittäjäsonnista, niiden veriryhmät tai testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta; 2) tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä alkiot, niiden keräyspäivä sekä alkionsiirtoryhmän ja vastaanottajan nimet ja osoitteet; 3) jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi alkio, alkioiden lukumäärä on ilmoitettava selkeästi ja kaikkien alkioiden on polveuduttava samoista vanhemmista ja 4) allekirjoittajan nimi ja virka-asema, todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen antavan jalostusjärjestön valtuuttaman henkilön allekirjoitus. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan sisällyttää myös muihin alkioiden mukana oleviin asiakirjoihin sillä edellytyksellä, että kantakirjaa pitävä jalostusjärjestö vahvistaa ne fraasilla "Allekirjoittanut vakuuttaa, että ohessa olevat asiakirjat sisältävät komission päätöksen 2005/379/EY 5 artiklassa vaaditut tiedot:..." ja liittää mukaan tyhjentävän luettelon asiaa koskevista liitteistä. 6 Lampaat ja vuohet Puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) toimielin, joka on antanut todistuksen; 2) kantakirjan nimi ja eläimen kantakirjanumero; 3) todistuksen antopäivä; 4) merkitsemisjärjestelmä ja eläimen tunnus; 5) eläimen syntymäpäivä, rotu, sukupuoli; 6) jalostajan nimi ja osoite; 7) omistajan nimi ja osoite sekä 8) polveutuminen, jolloin ilmoitetaan isän, isän isän ja isän emän sekä emän, emän isän ja emän emän kantakirjanumerot. Todistuksesta on lisäksi ilmettävä eläimen, sen vanhempien ja isovanhempien yksilötestien tulokset tai tuotostiedot sekä tulokset jalostusarvon arvioinnista. Arvioinnin suorittaja tulee mainita todistuksessa. Tulokset voidaan myös ilmoittaa todistuksen liitteissä. Edellä 1 ja 2 momentissa edellytetyt tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 1 mukaista todistusta. Tiedot voidaan ilmoittaa myös lampaita tai vuohia seuraavissa asiakirjoissa, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee

5 todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 7 Lampaiden ja vuohien siemenneste Puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien siemennesteen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 6 :ssä tarkoitetut tiedot luovuttajapässistä tai -pukista, ja maitorotujen osalta tiedot veriryhmästä tai vastaavan testin tulokset ja 2) siemennesteen merkitsemistapa, keräyspäivä, keinosiemennysaseman sekä vastaanottajan nimet ja osoitteet. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan kuitenkin ilmoittaa käyttämällä liitteen 2 mukaista todistusta. Tiedot voidaan ilmoittaa myös siemennestettä seuraavissa asiakirjoissa. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 8 Lampaiden ja vuohien munasolut Puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien munasolujen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 6 :ssä tarkoitetut tiedot luovuttajauuhesta tai -kutusta ja 2) munasolun merkitsemistapa, keräyspäivä sekä alkioaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet. Lisäksi on erikseen ilmoitettava, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu. Kaikkien yhdessä oljessa olevien munasolujen tulee olla samoista vanhemmista. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 3 mukaista todistusta tai munasolujen mukana olevaa asiakirjaa, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 9 Lampaiden ja vuohien alkiot Puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien alkioiden polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 6 :ssä tarkoitetut tiedot luovuttajauuhesta tai -kutusta, ja 7 :n 1 momentissa tarkoitetut tiedot hedelmöittäjäpässistä tai -pukista ja 2) alkioiden merkitsemistapa, siemennys- tai hedelmöityspäivä, keräyspäivä sekä alkioaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet.

6 Lisäksi on erikseen ilmoitettava, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi alkio. Kaikkien yhdessä oljessa olevien alkioiden on oltava samoista vanhemmista. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 4 mukaista todistusta tai alkioiden mukana olevaa asiakirjaa, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa mainitut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 10 Puhdasrotuiset siat Puhdasrotuisten jalostussikojen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) toimielin, joka on antanut todistuksen; 2) kantakirjan nimi ja eläimen kantakirjanumero; 3) todistuksen antopäivä; 4) merkitsemisjärjestelmä ja eläimen tunnus; 5) eläimen syntymäpäivä, rotu, sukupuoli; 6) jalostajan nimi ja osoite; 7) omistajan nimi ja osoite ja 8) polveutuminen, jolloin ilmoitetaan isän, isän isän ja isän emän sekä emän, emän isän ja emän emän kantakirjanumerot. Todistuksesta on lisäksi ilmettävä eläimen, sen vanhempien ja isovanhempien yksilötestien tulokset tai tuotostiedot ja jalostusarvon arvioinnista saadut tulokset. Arvioinnin suorittaja tulee mainita todistuksessa. Tulokset voidaan myös ilmoittaa todistuksen liitteissä. Edellä 1 ja 2 momentissa edellytetyt tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 5 mukaista todistusta. Tiedot voidaan ilmoittaa myös sikaa seuraavissa asiakirjoissa. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 11 Puhdasrotuisten sikojen siemenneste Puhdasrotuisten jalostussikojen siemennesteen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 10 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot siemennesteen luovuttaneesta karjusta ja 2) siemennesteen merkitsemistapa, keräyspäivä sekä keinosiemennysaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 6 mukaista todistusta tai siemennesteen mukana olevia asiakirjoja, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot sisätyvät näihin asiakirjoihin.

7 12 Puhdasrotuisten sikojen munasolut Puhdasrotuisten jalostussikojen munasolujen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 10 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot munasolun luovuttaneesta emakosta ja 2) munasolujen merkitsemistapa, keräyspäivä sekä alkioaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet. Lisäksi on erikseen mainittava, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu. Kaikilla yhdessä oljessa olevilla munasoluilla on oltava sama polveutuminen. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 7 mukaista todistusta tai munasolujen mukana olevia asiakirjoja, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 13 Puhdasrotuisten sikojen alkiot Puhdasrotuisten jalostussikojen alkioiden polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 10 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot alkioiden luovuttajaemakosta ja hedelmöittäjäkarjusta ja 2) alkioiden merkitsemistapa, keräyspäivä sekä alkioaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet. Lisäksi on erikseen ilmoitettava, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi alkio. Kaikilla yhdessä oljessa olevilla alkioilla on oltava sama polveutuminen. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 8 mukaista todistusta tai alkioiden mukana olevia asiakirjoja, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 14 Risteytetyt siat Risteytettyjen jalostussikojen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) toimielin, joka on antanut todistuksen;

8 2) rekisteröintinumero; 3) todistuksen antopäivä; 4) merkitsemisjärjestelmä ja eläimen tunnus; 5) eläimen syntymäpäivä, geneettinen tyyppi, linja ja sukupuoli; 6) jalostajan nimi ja osoite sekä 7) omistajan nimi ja osoite. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 9 mukaista todistusta tai sian mukana olevia asiakirjoja, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. Tiedot samaa sukuperää olevista risteytetyistä jalostussioista, joilla on sama alkuperä ja sama määräpaikka, voidaan antaa yhdessä todistuksessa tai asiakirjassa, joka on eläinlähetyksen mukana. Liitteen 9 mukaista todistusta mukautetaan vastaavasti. 15 Risteytettyjen sikojen siemenneste Risteytettyjen jalostussikojen siemennesteen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 14 :n 1 momentissa tarkoitetut tiedot siemennesteen luovuttaneesta karjusta ja 2) siemennesteen merkitsemistapa, keräyspäivä sekä keinosiemennysaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 10 mukaista todistusta tai risteytettyjen jalostussikojen siemennesteen mukana olevia asiakirjoja, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 16 Risteytettyjen sikojen munasolut Risteytettyjen jalostussikojen munasolujen polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 14 :n 1 momentissa tarkoitetut tiedot munasolut luovuttaneesta emakosta ja 2) munasolujen merkitsemistapa, keräyspäivä sekä alkioaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet, Lisäksi on erikseen mainittava, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu. Kaikilla yhdessä oljessa olevilla munasoluilla on oltava sama polveutuminen. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 11 mukaista todistusta tai munasolujen mukana olevia asiakirjoja,

9 jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee todistuksellaan vakuuttaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 17 Risteytettyjen sikojen alkiot Risteytettyjen jalostussikojen alkioiden polveutumistodistuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) edellä 14 :n 1 momentissa tarkoitetut tiedot alkioiden luovuttajaemakosta ja hedelmöittäjäkarjusta ja 2) alkioiden merkitsemistapa, siemennys- tai hedelmöityspäivä, keräyspäivä sekä alkioaseman ja vastaanottajan nimet ja osoitteet. Lisäksi on erikseen ilmoitettava, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi alkio. Kaikilla yhdessä oljessa olevilla alkioilla on oltava sama polveutuminen. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteen 12 mukaista todistusta tai alkioiden mukana olevia asiakirjoja, jolloin toimivaltaisen viranomaisen tulee vakuuttaa todistuksellaan, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot sisältyvät näihin asiakirjoihin. 18 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan 9 päivänä joulukuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (96/02). Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Tauno Junttila

10 LIITE 1 KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisille jalostuslampaille ja -vuohille 1. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (esimerkiksi merkkilappu, tatuointi, korvamerkki): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Sukupuoli: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä 2. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä ja tulokset jalostusarvon arvioinnista (maininta alkuperästä) eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista (1) : (1) Saatu päätöksen 90/256/ETY mukaisesti.

11 LIITE 2 KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisten jalostuspässien ja -pukkien siemennesteen Euroopan yhteisön sisäistä kauppaa varten A. Tiedot luovuttajapässistä tai -pukista: 1. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (esimerkiksi merkkilappu, tatuointi, korvamerkki): Veriryhmä tai vastaava testi (1) : Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä 2. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä ja tulokset jalostusarvon arvioinnista (maininta alkuperästä) eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista (2) : (1) Maitorodulle (2) Saatu päätöksen 90/256/ETY mukaisesti.

12 B. Tiedot siemennesteestä: Siemennesteen yksilöititapa (väri, numero): I. Annosten lukumäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajapässin tai -pukin tunnus Rotu 2. Siemennesteen alkuperä: Siemennesteen keräyslaitoksen nimi ja osoite: Siemennesteen määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

13 LIITE 3 KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien munasoluille A. Tiedot luovuttajauuhesta tai -kutusta: 1. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (esimerkiksi merkkilappu, tatuointi, korvamerkki): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä 2. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä ja tulokset jalostusarvon arvioinnista (maininta alkuperästä) eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista (1) : (1) Saatu päätöksen 90/256/ETY mukaisesti.

14 B. Tiedot munasoluista: Munasolujen yksilöititapa (väri, numero): Munasolujen lukumäärä olkea kohden: I. Munasolujen lukumäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajauuhen tai -kutun yksilöinti Rotu II. Munasolujen alkuperä: Munasolujen keräyslaitoksen nimi ja osoite: Munasolujen määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

15 LIITE 4 KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien alkioille A. Tiedot hedelmöittäjäpässistä tai -pukista: 1. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (esimerkiksi merkkilappu, tatuointi, korvamerkki): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Veriryhmä tai vastaava testi (1) : Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä 2. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä ja tulokset jalostusarvon arvioinnista (maininta alkuperästä) eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista (2) :

16 B. Tiedot luovuttajauuhesta tai -kutusta: I. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (esimerkiksi merkkilappu, tatuointi, korvamerkki): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä (1) Maitoroduista (2) Saatu päätöksen 90/256/ETY mukaisesti. II. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä ja tulokset jalostusarvon arvioinnista (maininta alkuperästä) eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista (1) :

17 C. Tiedot alkioista: Alkioiden yksilöintitapa (väri, numero): Tunnus: Alkioiden lukumäärä olkea kohden: I. Alkioiden lukumäärä Hedelm. päivämäärä Keräilypäivämäärä Luovuttajauuhen tai -kutun sekä pässin tai pukin tunnus Rotu II. Alkioiden alkuperä: Alkioiden keräilylaitoksen osoite: Alkioiden määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite: (1) Saatu päätöksen 90/256/ETY mukaisesti.

18 LIITE 5 TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisille jalostussioille I. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Sukupuoli: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä II. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä sekä ajanmukaiset tulokset (maininta alkuperästä) jalostusarvon arvioinnista ja eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista:

19 LIITE 6 TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisten jalostuskarjujen siemennesteelle A. Tiedot luovuttajakarjusta: I. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Isä Isänisä Isänemä Polveutuminen: Emä Emänisä Emänemä II. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä sekä ajanmukaiset tulokset (maininta alkuperästä) jalostusarvon arvioinnista ja eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista:

20 B. Tiedot siemennesteestä: Siemennesteen yksilöintitapa (väri, numero): I. Annosten lukumäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajakarjun Yksilöinti Rotu II. Siemennesteen alkuperä: Siemennesteen keräyslaitoksen nimi ja osoite: Siemennesteen määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

21 LIITE 7 TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisten jalostussikojen munasoluille A. Tiedot luovuttajaemakosta: I. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä II. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä sekä ajanmukaiset tulokset (maininta alkuperästä) jalostusarvon arvioinnista ja eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista:

22 B. Tiedot munasoluista: Munasolujen yksilöintijärjestelmä (väri, numero): Munasolujen lukumäärä olkea kohden: I. Munasolujen lukumäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajaemakon yksilöinti Rotu II. Munasolujen alkuperä: Munasolujen keräyslaitoksen osoite: Munasolujen määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

23 LIITE 8 TODISTUKSEN MALLI puhdasrotuisten jalostussikojen alkioille A. Tiedot luovuttajakarjusta: I. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä II. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä sekä ajanmukaiset tulokset (maininta alkuperästä) jalostusarvon arvioinnista ja eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista: B. Tiedot luovuttajaemakosta: I. Todistuksen antava toimielin: Kantakirjan nimi: Kantakirjaan merkitsemisnumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio):

24 Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Rotu: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: Polveutuminen: Isä Isänisä Isänemä Emä Emänisä Emänemä II. Ajanmukaiset tulokset yksilötesteistä sekä ajanmukaiset tulokset (maininta alkuperästä) jalostusarvon arvioinnista ja eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista:

25 C. Tiedot alkioista: Alkioiden yksilöintitapa (väri, numero): I. Alkioiden lukumäärä olkea kohden: Alkioiden lukumäärä Siem. tai hedelm. päivämäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajaemakon ja karjun tunnus Rotu II. Alkioiden alkuperä: Alkioiden keräyslaitoksen osoite: Alkioiden määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

26 LIITE 9 TODISTUKSEN MALLI risteytetyille jalostussioille Todistuksen antava toimielin: Rekisteröintinumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Sukupuoli: Geneettinen tyyppi, linja: Omistajan nimi ja osoite (1) : Jalostajan nimi ja osoite: Vastaanottajan nimi ja osoite: (1) Siinä tapauksessa, että todistus on eläinlähetyksen mukana päätöksen 89/506/ETY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

27 LIITE 10 TODISTUKSEN MALLI risteytettyjen jalostussikojen siemennesteelle A. Tiedot luovuttajakarjusta: Todistuksen antava toimielin: Rekisteröintinumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Geneettinen tyyppi, linja: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite:

28 B. Tiedot siemennesteestä: Siemennesteen merkitsemistapa (väri, numero): I. Annosten lukumäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajakarjun yksilöinti Geneettinen tyyppi, linja II. Siemennesteen alkuperä: Siemennesteen keräyslaitoksen nimi ja osoite: Siemennesteen määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

29 LIITE 11 TODISTUKSEN MALLI risteytettyjen jalostussikojen munasoluille A. Tiedot luovuttajaemakosta: Todistuksen antava toimielin: Rekisteröintinumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Geneettinen tyyppi, linja: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite:

30 B. Tiedot munasoluista: Munasolujen merkitsemistapa (väri, numero): Munasolujen lukumäärä olkea kohden: I. Munasolujen lukumäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajaemakon yksilöinti Geneettinen tyyppi, linja II. Munasolun/solujen alkuperä: Munasolujen keräyslaitoksen nimi ja osoite: Munasolujen määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

31 TODISTUKSEN MALLI LIITE 12 A. Tiedot luovuttajakarjusta: risteytettyjen jalostussikojen alkioille Todistuksen antava toimielin: Rekisteröintinumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Geneettinen tyyppi, linja: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite: B. Tiedot luovuttajaemakosta: Todistuksen antava toimielin: Rekisteröintinumero: Yksilöintitapa (merkkilappu, tatuointi, polttomerkki, korvamerkki, tuntomerkkikaavio): Eläimen nimi (vapaaehtoinen): Syntymäpäivä: Geneettinen tyyppi, linja: Omistajan nimi ja osoite: Jalostajan nimi ja osoite:

32 C. Tiedot alkiosta (alkioista): Alkion (alkioiden) merkitsemistapa (numero, väri): Alkioiden lukumäärä olkea kohden: I. Alkioiden lukumäärä Siem. tai hedelm. päivämäärä Keräyspäivämäärä Luovuttajemakon ja karjun yksilöinti Geneettinen tyyppi, linja II. Alkion (alkioiden) alkuperä: Alkioiden keräyslaitoksen nimi ja osoite: Alkion (alkioiden) määräpaikka: Vastaanottajan nimi ja osoite:

33

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07 Pvm Dnro 13.11.2007 2654/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2007 alkaen Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

8.6.90 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 145/39

8.6.90 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 145/39 224 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 03/Nide 32 390D0258 8.6.90 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 145/39 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /...

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /... EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2017 C(2017) 4565 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille

Lisätiedot

Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen

Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari 9.3.2018 Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen Eläinjalostustoiminta Kantakirjaus on vapaaehtoinen ns. laadun tae Eläinten jalostusta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 26.4.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Virallinen kieli/ Jalostusohjelma (1) Virallinen kieli/ Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli/ Virallinen kieli/

Virallinen kieli/ Jalostusohjelma (1) Virallinen kieli/ Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli/ Virallinen kieli/ FI LIITE I. Puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjoja pitävät jalostusjärjestöt a) Nautaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista

Lisätiedot

L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Euroopan unionin virallinen lehti L 109 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 60. vuosikerta 26. huhtikuuta 2017 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 564. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 564. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 564 571 SISÄLLYS N:o Sivu 564 Tasavallan presidentin asetus tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivaltainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1025/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 116/00

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 116/00 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 116/00 Pvm Dnro 24.11.2000 4020/565/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Siemenkauppalaki (728/2000) Vastaavat kansalliset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta /2014 Laki. eläinjalostustoiminnasta. Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta /2014 Laki. eläinjalostustoiminnasta. Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2014 319/2014 Laki eläinjalostustoiminnasta Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 41/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 30.11.2006 3245/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.12.2006 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 15/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 1517/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/08) liite 1 Valtuutussäännökset Rehulaki

Lisätiedot

I.6. Määräpaikka. Osoite I.12. I.22. Pakkausten lukumäärä. I.26. I.27. EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.6. Määräpaikka. Osoite I.12. I.22. Pakkausten lukumäärä. I.26. I.27. EU:iin tuontia tai maahantuloa varten MAA: I.1. LIITE 1 osa Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia varten Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten Lähettäjä I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 2.7.2007 1678/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 6.7.2007 -toistaiseksi Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivaltainen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 4 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 4 muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 18/16 Päivämäärä Dnro 9.12.2016 1841/01.04/2016 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2017 - toistaiseksi Muuttaa Öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2297/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten bruselloosin vastustamisesta annettu maa-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1032/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 835. Valtioneuvoston asetus. annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 835. Valtioneuvoston asetus. annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007 N:o 835 842 SISÄLLYS N:o Sivu 835 Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 4 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 4 muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/16 Päivämäärä Dnro 9.12.2016 1842/01.04/2016 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2017 - toistaiseksi Muuttaa Nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04 Pvm Dnro 21.7.2004 3261/01/2004 Voimaantulo ja voimassaoloaika 1.8.2004 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 Vastaavat EY-säädökset Komission

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1408. Laki

SISÄLLYS. N:o 1408. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1408 1411 SISÄLLYS N:o Sivu 1408 Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

II. Terveyttä koskevat tiedot II.a. Todistuksen viitenumero II.b

II. Terveyttä koskevat tiedot II.a. Todistuksen viitenumero II.b LIITE IV 1 osa Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien asetuksen (EU) N:o xxx/2013 (1) 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.09.2002 KOM(2002) 527 lopullinen 2002/0229 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Alkuperäiseläinten kasvattaminen

Alkuperäiseläinten kasvattaminen Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta edistävä ympäristösopimus. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2014/0032(COD) 28.5.2015 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

APH.YaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 www.faba.fi

APH.YaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 www.faba.fi APHYaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatiedot Karjatunnus Tulopäivä- ja tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 140477 08032012 syntymä Moisander Juha Anttila Orimattila

Lisätiedot

A8-0288/ TARKISTUKSET esittäjä(t): maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

A8-0288/ TARKISTUKSET esittäjä(t): maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 6.4.2016 A8-0288/ 001-196 TARKISTUKSET 001-196 esittäjä(t): maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Mietintö Michel Dantin Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot A8-0288/2015 (COM(2014)0005

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2009 Päivämäärä Dnro 13.5.2009 2781/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.6.2009 - toistaiseksi Kumoaa TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.10.2014 2014/0032(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Aujeszkyn taudin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Aujeszkyn taudin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 18/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2296/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Aujeszkyn taudin vastustamisesta sikaloissa annettu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

HE 20/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 20/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinjalostustoiminnasta annettua lakia vastaamaan

Lisätiedot

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä rajaaminen

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

PE-CONS 3/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 3/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 8. kesäkuuta 2016 (OR. en) 2014/0032 (COD) LEX 1674 PE-CONS 3/1/16 REV 1 AGRI 36 VETER 8 AGRILEG 9 ANIMAUX 4 CODEC 108 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2017 C(2017) 4565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran

Lisätiedot

21. Kivipellon Mehukas FI

21. Kivipellon Mehukas FI 21. Kivipellon Mehukas FI000025702265 Suomenlammas, musta Linja 33 21. Kivipellon Mehukas FI000025702265 SYNTYMÄAIKA: 31.01.2017 IKÄ: 221pv SYNTYMÄ-/HOITOTYYPPI: 2/2 KASVATTAJA/OMISTAJA: Iso-Junno Hannu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1999 N:o 841 847 SISÄLLYS N:o Sivu 841 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

1.Mäenkoikkalan Joogi FI

1.Mäenkoikkalan Joogi FI 1.Mäenkoikkalan Joogi FI000025728704 Suomenlammas, ruskea Linja 14 1. Mäenkoikkalan Joogi FI000025728704 SYNTYMÄAIKA: 26.03.2016 IKÄ: 1v5kk SYNTYMÄ-/HOITOTYYPPI: 3/3 KASVATTAJA/OMISTAJA: Mäenkoikkalan

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 NEUVO 2020, 3.12. Seinäjoki, 5.12. Vaasa, 10.12. Järvenpää. 1 Miksi merkintää ja rekisteröintiä? Eläintaudin puhjetessa on tiedettävä missä kukin eläin on ollut

Lisätiedot

41. Tuominotkon Victor FI

41. Tuominotkon Victor FI 41. Tuominotkon Victor FI000025827536 Texel, valkoinen Linja DAF 41. Tuominotkon Victor FI000025827536 SYNTYMÄAIKA: 17.03.2017 IKÄ: 176pv SYNTYMÄ-/HOITOTYYPPI: 2/2 KASVATTAJA/OMISTAJA: Tuominotkon tila,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 26/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2304/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1033/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten

Lisätiedot

Muistio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA

Muistio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies Muistio 27.3.2018 Liite 1 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA Ruhonluokitusta koskeva lainsäädäntö on

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Jalostuspäivät 15-16.2.2008

Jalostuspäivät 15-16.2.2008 Jalostuspäivät 15-16.2.2008 EU-säädöksiä Ulriika Joutseno-07 HEVOSJALOSTUS JA KASVATUS 1. Jalostusjärjestö 2. Kaksi direktiiviä 3. Hevostalouslaki 4. Jalostusohjesääntö HEVOSJALOSTUS JA KASVATUS EU määrittää

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro 00023 VALTIONEUVOSTO 5.7.2005 2917/01/2005 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelman nro 53/05 Valtuutussäännökset: Kasvintuotannon

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

6. Sirolan Roope FI

6. Sirolan Roope FI 6. Sirolan Roope FI000025596619 Oxford Down Linja R 6. Sirolan Roope FI000025596619 SYNTYMÄAIKA: 04.03.2016 IKÄ: 1v6kk SYNTYMÄ-/HOITOTYYPPI: 2/2 KASVATTAJA/OMISTAJA: Raja-Karjalan Oxford Down, Sirola Outi,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 45/2015 Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot