Yrityksen kasvun lähteet, kansainvälistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen kasvun lähteet, kansainvälistyminen"

Transkriptio

1 Kari Kammonen, DI, emba Johdon konsultti GSM Yrityksen kasvun lähteet, kansainvälistyminen Yritys voi saavuttaa kasvua monella tavalla. Yleisesti kasvu voidaan jakaa: 1. orgaaniseen kasvuun 2. pääomasijoittajien mukaantuloon 3. rakenteelliseen kasvuun eli yritysjärjestelyiden toteuttamiseen (fuusiot, yritysostot) 4. kansainvälistymiseen Kasvuun yritys tarvitsee aina resursseja eli rahaa ja osaamista. Yrityksen tasetta eli omaisuutta täytyy kasvattaa, jotta yrityksellä on tarpeeksi kasvuun tarvittavaa pääomaa. Orgaanisessa kasvussa yrityksen tasetta kasvatetaan tulorahoituksella. Rakenteellisessa kasvussa yrityksen tasetta kasvatetaan fuusioiden tai yritysostojen kautta. Pääomasijoittajat taas tuovat yritykseen tarvittavan kasvuruiskeen osaamisensa ja varojensa kautta. Kun yritys kansainvälistyy tarvitaan myös osaamista ja pääomaa. Tarvittavat resurssit voidaan saada orgaanisen kasvun kautta, pääomasijoittajien kautta tai fuusioiden ja yritysostojen kautta. Oheinen kuva kertoo millä keinoilla yritys voi kasvattaa liiketoimintaansa markkinoiden ja tuotteiden/palveluiden osaamisen näkökulmasta. Yritys voi laajentaa liiketoimintaansa uusille kansainvälisille markkinoille vanhoilla tuotteilla. Yleensä tähän on syynä kotimaanmarkkinoiden liiallinen kilpailu, pienuus tai kasvamattomuus. Yritys voi myös laajentaa toimintaansa ulkomaille täysin uusien tuotteiden tai palveluiden turvin. Yleensä kansainvälistyminen vaatii yrityksen tuotteiden modifiointia uuden maan vaatimusten mukaan. Elinkeinoelämän keskusliitto jakaa PK -yritykset neljään kansainvälistymistyyppiin: 1. markkinaosaajiin 2. tuotanto-osaajiin 3. verkosto-osaajiin 4. strategiaosaajiin

2 Markkinaosaajat tuntevat kohdemaan tavat ja luottavat asiakassuhteisiin sekä viestintä ja markkinointiosaamiseen. Tuotanto-osaajat luottavat omien tuotteidensa monipuolisuuteen sekä tuotantoteknologiansa hyvyyteen. Verkosto-osaajat hallitsevat jakeluverkoston ja yrityksen imago on tärkeä. Strategiaosaajat luottavat johtoryhmän osaamiseen ja perustuvat menestymisen kansainvälisillä markkinoilla johtamiseen ja strategiseen suunnitteluun. Yritys voi päästä kansainvälisille markkinoille viennin avulla, suorien investointien avulla eli esimerkiksi myyntikonttorin perustaminen, kokoonpanoyksikön perustaminen tai tuotantolaitoksen perustaminen. Yritys voi myös lisensoida tuotteitaan tai perustaa franchising ketjun. Nykyisin edullisin tapa jolla voi kokeilla uusien markkinoiden vetävyyttä on nettimyynti. Verkkomyynti ei välttämättä sovi kaikille tuotteille, mutta tuotteiden esittelyyn verkkomarkkinointi on oivallinen keino. Jokainen kansainvälistymistyyppi vaatii erikoisosaamista ja resursseja, joita yrityksellä ei välttämättä ole. Yksinkertaistettu kansainvälistymisprosessi voidaankin esittää seuraavien kohtien avulla: 1. Analyysi yrityksen resursseista resurssit: aineelliset (investointikyvykkyys esim. orgaaniseen kasvuun perustuva vai fuusio, yhteistyökumppani) ja aineettomat (kansainvälinen osaaminen, johtaja osaaminen, tuote/palvelu osaaminen) Onko yritys: markkinaosaaja, tuotanto-osaaja, verkosto-osaaja vai strategiaosaaja 2. Strategian luominen kansainvälistymiseen (roadmap) kohdemarkkinoiden valinta, tuotteiden/palveluiden valinta, toimintatapa markkinoilla (myyntikonttori, lisensointi, franchising, verkkomyynti), resurssien valinta, aikatauluttaminen 3. Strategian toteuttaminen johdonmukaisesti strategian toteuttaminen projektien ja teemojen muodossa, aikataulussa pysyminen, raportointi Case Valio. Alunperin Numero 3 / 2001, Maito ja Me lehti, päätoimittajan kirjoitus (muokkaaja Kari Kammonen) Yhteenveto Case -valio 1. EU 2. Ruotsi 3. Venäjä 40% myynnistä, merkitsee vakautta koska sama valuuttakurssi ja ei tarvitse vientitukia, EU itälaajeneminen uhka uusien vahvojen kilpailijoiden takia mikä voi sekoittaa esim. hinnat, markkina-asemat. Vakiintuneet asiakkaat, uusia tuotteita markkinoille vähitellen koska liikaa yhden tuotteen varassa, kova haastaja Arlalle. Suurin vientimaa, tuotteiden tunnettuus ja yhteistyö jakelijoiden kanssa, Pietarissa myyntikonttori, tullin kanssa elektroninen tullausmenetelmä joustavoittaa tavarankulkua, Pietarissa tytäryhtiö.

3 4. Amerikka 5. Kiina 6. Belgia 7. Viro 8. Lisäarvo Tuotanto ja markkinointiyhtiö, valikoiman kasvattaminen ja oma pakkaus. Vakiintunut asema. Vientiä hoiti ennen hollantilainen yritys, mutta edustuston avaamisella Valio halusi kaupan omiin käsiin. Samalla ryhdytään tutkimaan maaperää juuston ja voin viennin aloittamiselle. Belgiassa on tytäryhtiö, joka tuo maahan, pakkaa, markkinoi ja jakelee Valion emmentalia. Kaupan muutokset ovat suuria, kilpailu kovaa ja kaupan keskittyminen yli rajojen lisää kilpailua. Toiminta vakiintunut: myyntiyhtiö ja tuotantoyhtiö yhdistetty, investointeja lisäarvotuotteiden kapasiteettiin. Terveysvaikutteet elintarvikkeet joiden teknologiaa T&K markkinoi ja lisensoi ulkomaille, mutta valmistus Suomessa. Kannattavuus avainkysymys jotta suomalainen tuotanto kannattaa. Lisäarvon tuotteet sellaisia joista kuluttaja on valmis maksamaan enemmän, pitkäjännitteinen markkinointi. 9. Organisaatio Vienti ja ulkomaantoiminnot niputettiin yhteen. Vienin organisaatio on jaettu kolmeen myyntialueeseen: EU/Yhdysvallat, Ruotsi ja Baltia, Venäjä sekä muu maailma. Suomesta myytävät tuotteet hoidetaan alusta loppuun saakka joko itse tai yhteistyökumppanin avulla. Tämä tarkoittaa jokapäiväisenä toimintana markkinoinnin ja myynnin suunnittelua, markkinatutkimusten tekoa, tavaraliikenteen hoitoa, viennin asiakirjojen hoitoa, tullauksia, raportointia, luotonvalvontaa jne. Organisaatio toimii kokonaisvaltaisena myynti- ja markkinointiorganisaationa, joka hankkii tuotteet omalta tuotannolta tai yhteistyökumppaneilta ja kehittää tuotteistoa omaan tutkimus- ja tuotekehitysosaamiseen nojautuen. Valion organisaatiouudistuksen yhteydessä viime keväänä vienti ja ulkomaan toiminnot niputettiin yhteen. Aikaisemmin vientivastuu oli silloisilla liiketoiminta-alueilla, nyt Valion kaikki tuotteet saa yhdestä osoitteesta. EU-alueen merkitys kasvaa Vientikohteista EU:n sisämarkkinoille (Suomen ulkopuolelle) menee 40 prosenttia, Venäjälle 23 %, Yhdysvaltoihin 8 % ja muihin maihin 26 % myynnin määrästä laskettuna. Ensisijainen tavoitteemme on vahvistaa asemiamme EU:n sisämarkkinoilla. EU:n sisämarkkinaasema merkitsee ensisijaisesti vakautta, sillä olemme vähemmän riippuvaisia vientituista ja valuuttakurssivaihteluista.

4 Tulevaisuudessa on kuluvalle vuosikymmenelle monta kysymysmerkkiä: EU:n itälaajeneminen on tuomassa mukaan vahvoja maatalousmaita kuten Puola, jotka voivat sekoittaa nykyiset, vakiintuneet asemat, miten maidon hinta kehittyy jne. Ruotsissa vakiintuneet asemat Olemme löytäneet jogurtille jatkuvan kysynnän ja pysyvän asiakaskunnan. Laajennamme tuotevalikoimamme, koska nyt olemme liikaa yhden tuotteet varassa (= jogurtti). Uusina tuotteina markkinoille on jo tuotu Gefiluksen ruotsalainen sisar Gefilac. Myöhemmin markkinoille tullaan verenpainetta ja kolesterolia alentavilla funktionaalisilla elintarvikkeilla. Ruotsissa olemme Arlalle kova haastaja ja tätä tuntuu ruotsalainen asiakaskunta odottavan. Funktionaalisten elintarvikkeiden suhteen lähialueet ovat neitseellisiä. Ruotsissa on aloitettu LGG:tä sisältävällä mehulla, Virossa valmistetaan Gefilus-tuotteita. Valion sisällä työnjako LGGtuotteissa on sellainen, että t&k markkinoi teknologiaa eli esim. lisensoi LGG:tä, ulkomaantoiminto keskittyy Suomessa valmistettujen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin. Venäjän kauppa elpymään päin Vuonna 2000 Venäjä kasvoi Valion suurimmaksi yksittäiseksi vientimaaksi. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea tuotteittemme hyvä tunnettuus ja yhteistyö jakelijoiden kanssa. Tässä olemme muihin länsimaisiin yrityksiin verrattuna onnistuneet erinomaisesti, sillä useat ovat vetäytyneet markkinoilta kokonaan. Valio jatkaa Pietarin tytäryhtiöön tukeutuvan myyntiorganisaation toiminnan kehittämistä. Mm. tullin kanssa on luotu elektronisia tullausmenetelmiä, jotka joustavoittavat tavarankulkua maiden välillä. Pietarin tytäryhtiö hakee ensisijaisesti asemaa järjestäytyneen vähittäiskaupan toimittajana. Viro Virossa Valion toiminnan voidaan katsoa vakiintuneen. Tuotantoyhtiö Tapilan ja myyntiyhtiö Valio Eestin toiminnot on yhdistetty. Tapilassa on aloitettu investointi lisäarvotuotteiden kapasiteettiin. Näitä ovat raejuusto, rahka ja tuorejuustot. Amerikan vienti kannattaa Yhdysvalloissa Valiolla on sekä tuotanto- että markkinointiyhtiö. Juustoa meni viime vuonna Finlandia Cheesen kautta yli 8 miljoonaa kiloa ja kannattavuus oli hyvä. Myönteistä asiassa on, että kannattavuus perustuu hyvään markkina-asemaan, ei vientitukiin. Omalla tuotannolla tuetaan Finlandian markkina-asemaa täydentämällä valikoimaa ja pakkaamalla kuluttajatuotteita "oma tuotanto tukee liiketoimintaa kokonaisuudessaan". Belgia Belgiassa Valiolla on tytäryhtiö Valio Vache Bleue, joka maahantuo, pakkaa, markkinoi ja jakelee Valion emmentalia. Valiolla on vahva asema Belgian markkinoilla, mutta helppoa toimiminen ei ole. Belgia on vaikea markkina: kaupan muutokset ovat suuria, kilpailu kovaa ja kaupan keskittyminen yli rajojen vaikeuttaa Valion toimintaa. Belgiaa on tavoitteena kehittää manner- Euroopan sillanpääasemaan. Valion odottaa Kiinasta paljon Valio avasi vuoden alussa edustuston Kiinassa. Kiinaan on viety demineralisoitua herajauhetta äidinmaidonkorvikkeen raaka-aineeksi 90-luvun alusta ja asemien voidaan katsoa olevan jo vakiintuneita. Viime vuoden loppuun saakka vientiä hoiti hollantilainen yritys, mutta edustuston avaamisella Valio halusi kaupan omiin käsiin. Samalla ryhdytään tutkimaan maaperää juuston ja voin viennin aloittamiselle. Aasia on potentiaalinen markkina-alue.

5 Lisäarvotuotteilla parempi kannattavuus Viennin keskeinen kysymys on kannattavuus. Valion ensisijainen tehtävä on jalostaa suomalaista maitoa ja myydä sitä ulkomaille. Markkinoilta saatavan tuoton on oltava sellainen, että maidontuotanto Suomessa kannattaa. Meidän on kehitettävä paremman lisäarvon tuotteita. Paremman lisäarvon tuotteet ovat yksinkertaisesti sellaisia, joista kuluttaja on valmis maksamaan parempaa hintaa. Tuotteina tämä tarkoittaa juustoja ja tuoretuotteita. Meillä on myös oltava kykyä investoida markkinointiin pitkäjänteisesti. Lyhyen tähtäimen voittoja ei kertakaikkiaan ole saavutettavissa. Valion uudistetussa ulkomaan toimintojen strategiassa Valion päämarkkina-alueeksi on määritelty lähialueet, mikä laajentaa kotimarkkinakäsitteen Itämeren alueeksi, lähinnä Ruotsiksi, Baltiaksi ja Pietarin alueeksi. Tavoitteena on hakea kasvua myös juustossa ja tehdä tulosta teollisuustuotteilla, kuten voilla, maitojauheella ja herajauheella. Ulkomailla Valio on kaikilla markkinoilla haastaja. Tunnetuimpia merkkejä kotimaan rajojen ulkopuolella ovat Yo-jogurtti (Ruotsi), Alma (Viro), Valio (Belgia), Finlandia (Yhdysvallat), Viola ja Oltermanni (Venäjä). Joka kymmenes valiolainen ulkomailla Vienin organisaatio on jaettu kolmeen myyntialueeseen: EU/Yhdysvallat, Ruotsi ja Baltia, Venäjä sekä muu maailma. Organisaatio toimii selkeästi: Suomesta myytävät tuotteet hoidetaan alusta loppuun saakka joko itse tai yhteistyökumppanin avulla. Tämä tarkoittaa jokapäiväisenä toimintana markkinoinnin ja myynnin suunnittelua, markkinatutkimusten tekoa, tavaraliikenteen hoitoa, viennin asiakirjojen hoitoa, tullauksia, raportointia, luotonvalvontaa jne. Organisaatio toimii kokonaisvaltaisena myyntija markkinointiorganisaationa, joka hankkii tuotteet omalta tuotannolta tai yhteistyökumppaneilta ja kehittää tuotteistoa omaan tutkimus- ja tuotekehitysosaamiseen nojautuen.

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa teoin

Hyvinvointia rakentamassa teoin Hyvinvointia rakentamassa teoin vuosikertomus 2009 Hyvinvointia rakentamassa vastuu tulevasta Mikä viime vuodessa säväytti? Meillä Orionissa oli vuoden 2009 aikana niin monta jännittävää asiaa, onnistumisen

Lisätiedot

L i s ä k a p a s i t e e t t i a t o P o h. y d i n t e i n n o v a a t io. i t a

L i s ä k a p a s i t e e t t i a t o P o h. y d i n t e i n n o v a a t io. i t a N O K I A N R E N K A A T O Y J V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 O s a k e k o h N t a i n e n t u l o s 2 V ä h i t t ä i s k a u p p a v e r kos p r o s e n t i n L i s ä k a p a s i t e e t t i a t

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Vuosi 2014 NESTE OIL 2014 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Megatrendit 10 Strategian toteuttaminen vuonna 2014 12 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 15

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

AvestaPolarit missio ja

AvestaPolarit missio ja Toiminta 2000 AvestaPolarit Missio ja visio Toimitusjohtajan tervehdys AvestaPolarit osake Ruostumattoman teräksen markkinat AvestaPolarit vahva yhdistelmä Strategiat Organisaatio Liiketoiminta-alueet:

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41 Vuosikertomus 2003 Sisältö Vuosi 2003 lyhyesti... 1 Atria Yhtymä Oyj lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toimialanäkymät... 6 Atria Oy... 8 Lithells AB... 12 Liha ja Säilyke Oy... 14 UAB Vilniaus

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj 2000 V U O S I K E R T O M U S Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2001 klo 16.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot