SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE"

Transkriptio

1 SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE

2 Utgivningen av denna ordlista har understötts med medel som fördelas genom arbetsgruppen för lättläst litteratur samt med bidrag av Svenska folkskolans vänner, Kommunalfonden, Svenska kulturfonden och Märtha Gahmbergs stiftelse. Tämä sanakirja on julkaistu seuraavien tahojen avustuksilla: Selkokirjatyöryhmä, Svenska folkskolans vänner, Kommunalfonden, Svenska kulturfonden sekä Märtha Gahmbergs stiftelse.

3 Svenska Finlands folkting Lönnrotsgatan 3 A 3/Lönnrotinkatu 3 A Helsingfors/00120 Helsinki Tfn/puh: faksi/fax: Layout & pärm/taitto & kansi: Lena Malm Tryck/paino: Unigrafia Ab /Un i g r a f 201 i a 2 O y Helsingfors/Helsinki ISBN:

4 ESIPUHE Jokaiselle on tärkeää saada hoitoa omalla kielellä. Sanojen tai ilmaisujen ymmärtäminen muulla kuin äidinkielellä ei ole aina yksinkertaista etenkään, jos on kysymys lääketieteellisistä termeistä tai ruumiinosien nimityksistä. Sairaana jokainen on heikko ja suojaton ja silloin on erityisen tärkeää, joskus jopa aivan ratkaisevaa, että voi kommunikoida omalla kielellä. Kommunikointivaikeudet potilaan lähipiirin, hoitohenkilökunnan kanssa voivat aiheuttaa turvattomuutta, epävarmuutta, väärinkäsityksiä ja virheitä tai puutteita. Pari sanaa, yritys lähestyä potilasta tämän omalla kielellä saattaa olla hyvin merkityksellistä sekä käytännössä että emotionaaliselta kannalta. 2

5 Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Leena Rautakorpi ja Kati Åström olivat harjoittelijoina ruotsinkielisellä dementiahoidon osastolla ja huomasivat tuolloin, että henkilökunta tarvitsi ennen kaikkea kielellistä tukea. He päättivät tehdä jotain konkreettista tilanteen parantamiseksi ja tuloksena oli sanasto Jag är här för dig ( Olen täällä sinua varten ). Nyt käsillä oleva sanasto on luontevaa jatkoa Jag är här för dig -sanastolle. Uudistettua sanastoa ovat Leena Rautakorven kanssa olleet laatimassa opiskelijat Katja Ranne ja Tiina Sainio. Uutta sanastoa on joiltakin osin kehitetty laajempaan käyttöön soveltuvaksi. 3

6 Toivomme, että sanastosta tulisi innostava ja helposti käytettävä apuväline hoitajille, jotka haluavat antaa potilaille korkeatasoista hoitoa potilaan omalla kielellä. Haluamme esittää lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat olleet laatimassa tätä sanastoa. Svenska Finlands folkting 4

7 JOHDANTO Selkokielisen sanaston avulla on tarkoitus helpottaa suomenkielisen hoitajan ja ruotsinkielisen potilaan yhteistä kommunikointia rohkaisemalla hoitajia puhumaan helppoa ruotsia. Lauseet saattavat kuulostaa tylyiltä, mutta potilaan on helppo ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Ystävällisyys puheeseen saadaan aikaan äänensävyillä ja hoitajan empaattisella olemuksella sekä kielitaidon karttuessa pienillä lisäsanoilla (esimerkkejä sanaston alussa). Tarkoitus myös on, että yksinkertaiset lauseet jäävät helpommin hoitajan mieleen, 5

8 samalla madaltuu kynnys vieraan kielen käyttämiseen. Välttämättömimmät lauseet arkiaskareiden sujumiseksi löytyy helposti, sillä sanasto on koottu päivärutiinijärjestyksen mukaisesti. Sanaston loppuun on kerätty jotakin yleistä sanastoa. Tekijät Uudistettu painos

9 FÖRORD Det är viktigt för alla att få vård på sitt eget språk. Att förstå ord och uttryck på ett annat språk än det egna är inte alltid enkelt, då det gäller medicinska termer eller kroppsdelar. När man är sjuk, är man svag och utsatt, och då är det särskilt viktigt och ibland rentav avgörande att få kommunimunicera med vårdpersonalen, som är cera på sitt eget språk. Svårigheter att kombetydelse både praktiskt och patientens närmaste omgivning, kan leda till otrygghet, osäkerhet, missförstånd och missförhållanden. Varje liten fras och försök att närma sig patienten på hans eller hennes eget språk kan vara av stor emotionellt. 7

10 Leena Rautakorpi och Kati Åström, som studerar vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors, praktiserade vid en svenskspråkig avdelning för dementa och märkte att personalen framför allt var i behov av språkligt stöd. De beslöt därför att göra något konkret för att förbättra situationen och resultatet blev ordlistan Jag är här för dig. Ordlistan du nu har i din hand är en naturlig fortsättning på Jag är här för dig. I arbetet med den nya broschyren har förutom Leena Rautakorpi även studerandena Katja Ranne och Tiina Sainio deltagit och till vissa delar är denna nya ordlista mera allmängiltig och vidareutvecklad. Vi hoppas att ordlistan 8

11 kan vara ett inspirerande och enkelt hjälpmedel för vårdare som vill ge patienter högklassig vård på patientens eget språk. Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla personer som arbetat fram denna broschyr. Svenska Finlands folkting 9

12 INLEDNING Avsikten med den här ordlistan är att underlätta kommunikationen mellan svenskspråkiga patienter och deras finskspråkiga vårdpersonal, och att uppmuntra sjukskötarna till att våga prata svenska. Fraserna i boken kan verka korta eller avhuggna, men för en patient är korta och enkla fraser det lättaste sättet att uppfatta information. I stället kan vårdpersonalen visa vänlighet genom ett empatiskt beteende och ett vänligt tonfall. Om språkkunskaperna vållar problem kan man få hjälp av de allmänna artighetsfraserna som finns uppräknade i början av häftet. 10

13 Tanken är också att de enkla och korta fraserna ska vara lätta för vårdpersonalen att lägga på minnet. Samtidigt sänks också tröskeln för att börja använda svenskan. De vanligaste och mest nödvändiga fraserna i vardagssysslorna är lätta att hitta i häftet, eftersom uttrycken är ordnade enligt de dagliga rutinerna. Sist i häftet finns en mer allmän ordlista. Redaktörerna Förnyad utgåva

14 LAUSEIDEN YSTÄVÄLLISYYTTÄ LISÄÄVÄÄ SANASTOA Ole kiltti ja Voitko/voisitteko Haluatko/haluatteko Yrittäisitkö/yrittäisittekö Jaksatko/jaksaisitteko Pyydän sinua/teitä SANOJEN TAIVUTUSMALLIT Deklinaatiot eli substantiivien taivutusmuodot 1. en skjorta, skjortan, skjortor, skjortorna 2. en klänning, klänningen, klänningar, klänningarna 3. en kalsong, kalsongen, kalsonger, kalsongerna 4. ett öga, ögat, ögon, ögonen 5. ett glas, glaset, glas, glasen en läkare, läkaren, läkare, läkarna 12

15 ARTIGHETSFRASER Var snäll och Kan du/ni /Skulle du/ni kunna Vill du/ni Kunde du/ni försöka Orkar du/ni Jag ber dig/er Konjugaatiot eli verbien taivutusmuodot I kalla (kutsua), kallar, kallade, kallat II ställa (asettaa), ställer, ställde, ställt läsa (lukea), läser, läste, läst III sy (ommella), syr, sydde, sytt IV skriva (kirjoittaa), skriver, skrev, skrivit binda (sitoa), binder, band, bundit (epäsäännölliset verbit) 13

16 VASTAANOTTO Kirjaan sinut/teidät sisään. Mikä on sinun/teidän äidinkieli? Haluatko varata ajan? Varaan sinulle/teille ajan. Mitä asia koskee? Minkä vuoksi hakeuduit/-tte sairaalaan? Anteeksi, voitko/-teko toistaa? Onko sinulla sairausvakuutuskortti tai henkilöllisyystodistus mukana? Mikä on sinun/teidän nimi ammatti siviilisääty? Milloin olet/-tte syntynyt/-neet? Mikä on sinun/teidän henkilötunnus 14

17 MOTTAGNING/INSKRIVNING Jag skriver in dig/er. Vilket är ditt/ert modersmål? Vill du/ni boka tid? Jag bokar en tid åt dig/er. Vad gäller det? Varför sökte du/ni er till sjukhuset? Förlåt, kan du/ni upprepa det? Har du/ni ert sjukförsäkringskortet eller ett identitetbevis med dig/er? Vad är ditt/ert namn? yrke? civilstånd? När är du/ni född? Vad är din/er personbeteckning? 15

18 osoite puhelinnumero? kotikunta? Kuka on sinun/teidän lähiomainen? Voitko kirjoittaa osoitteesi? Voitko/-tte täyttää tämän kaavakkeen? Allekirjoitus tähän, kiitos. Tulitko/-teko yksin? Millä tulitte? Lasku tulee kotiin. Käynti maksaa Onko sinulla/teillä allergioita? Onko sinulla diettejä? laktoositon/maidoton sokeriton sappi keliakia 16

19 adress? telefonnummer? hemkommun? Vem är din/er närmaste anhöriga? Kan du/ni skriva ner din/er adress? Kan du/ni fylla i den här blanketten? Kan jag få din/er underskrift här, tack. Kom du/ni ensam? Hur tog du/ni er hit? Räkningen skickas hem. Besöket kostar Har du/ni några allergier? Ha du/ni specialdieter? laktosfri/mjölkfri sockerfri galla celiaki 17

20 kihti Mikä on sinun/teidän paino ja pituus? Oletko/-tteko raskaana? Jaksat/-tteko istua/odottaa käytävällä? odotusaulassa? Olkaa hyvä ja istu/-kaa odottamaan. Hoitaja/lääkäri tulee kohta. päivystävä vierailuaika POTILAAN TUTKIMINEN Rauhoittukaa! Kuinka voin auttaa sinua/teitä? Mitä on tapahtunut? Olet saanut sairauskohtauksen. Olet ollut onnettomuudessa. 18

21 gikt Vad är din/er vikt och längd? Är du/ni gravid? Orkar du/ni sitta/vänta i korridoren? i väntesalen? Vänligen sätt dig/er ner och vänta. Vårdaren/läkaren kommer snart. jourhavande besökstid UNDERSÖKNING Ta det lugnt! Kan jag hjälpa dig/er? Vad har hänt? Du har fått ett sjukdomsanfall. Du har varit i en olycka. 19

22 Millaisia oireita sinulla/teillä on? Tutkin sinua. Onko sinulla/teillä kipuja? Mihin sattuu? Näytä mihin sattuu. Tuntuuko pahalta? Onko vatsa toiminut? Tarvitsetko/-teko laksatiivia? Kuinka voit/-te? Voin hyvin/huonosti. Särkee. Hammasta vihloo. Voitko/-teko pahoin (oksettaako)? Onko vaikea hengittää? Oletko/oletteko vilustunut? Huimaako? Jaksatko/-teko kävellä? 20

23 Vilka symptom har du/ni? Jag ska undersöka dig. Har du/ni smärtor? Var gör det ont? Visa mig var det gör ont. Känns det illa? Har magen fungerat? Behöver du/ni ett laxativ? Hur mår du/ni? Jag mår bra/dåligt. Det värker. Det ilar i tänderna. Mår du/ni illa? Har du/ni svårt att andas? Är du/ni förkyld? Svindlar det? Har du/ni svindel/yrsel? Orkar du/ni gå? 21

24 Paleletko/-teko? Oletko/-teko märkä? Oletko juonut alkoholia? Oletko käyttäneet huumeita? OIREITA/SAIRAUKSIA ahdistunut ahdistus aivohalvaus aivovamma aivoverenvuoto haava halvaus hapenpuute heikkous hengenahdistus hengitysvaikeudet 22

25 Fryser du/ni? Är du/ni våt? Har du/ni druckit alkohol? Har du/ni använt droger? SYMPTOM/SJUKDOMAR ångestfull, -t, -a ångest, -en en stroke en hjärnskada 1 en hjärnblödning 3 ett sår 5 en förlamning 2 syrebrist,-en en svaghet 3 andnöd,-en andningssvårigheter, -na, 23

26 huimaus ihottuma jano janoinen kasvain kipu korvatulehdus kouristuskohtaus kuhmu kutiava kuume kyhmy, patti luunmurtuma masentunut murtuma mustelma 24

27 svindel -n ett eksem 5 törst, -en törstig, -t, -a en tumör 3 en smärta 1 en öroninflammation 3 ett krampanfall 5 en bula 1 kliande feber, -n en knöl 2 ett benbrott 5 deprimer/ad, -at, -ade benbrott, brott 5 ett blåmärke 4 25

28 nyrjähdys nälkä nälkäinen säteillä oire oksennus oksentaa onnettomuus pidätyskyvyttömyys pyörryttää päänsärky rasitus rintakipu ripuli sairauskohtaus sydäninfarkti sydämen vajaatoiminta 26

29 vrickning,-en hunger, -n hungrig, -t, -a stråla I ut ett sym(p)tom 5 en kräkning 2, uppkastning 2 kasta 1 upp, kräkas II, spy III (puhekieli) en olycka 1 inkontinens yrsel huvudvärk 5 ansträngning, -en smärtor i bröstet diarré, -n ett sjukdomsanfall 5, en sjukdomsattack 3 en hjärtinfarkt 3 hjärtsvikt 27

30 säteillä turvotus ummetus vaiva venähdys verenvuoto väsymys yskä HOITOTOIMENPITEITÄ Sinut/tiedät täytyy tutkia. Sinulle/teille täytyy tehdä toimenpide. Mittaan kuumeen/lämmön. verenpaineen. pulssin. verensokerin. 28

31 stråla I ut svullnad förstoppning ett besvär 5 en sträckning 2 en blödning 2 trötthet, -en hosta, n VÅRD Du/ni måste undersökas. Vi måste göra ett ingrepp. Jag mäter febern. blodtrycket. pulsen. blodsockret. 29

32 happisaturaation. Voitko/-teko kääriä hihan ylös? Lääkäri kuuntelee sydämen ja keuhkot. Tarvitaan virtsanäyte sinulta / teiltä. Käy wc:ssä ja tuo purkki hoitajalle. Otetaan verikoe. Sinun/teidän täytyy olla ravinnotta 12 h. Se tuntuu hieman. Nipistää vähän. Nyt puristaa vähän. Pysy/-kää paikoillasi/-nne. Laitan sinulle katetrin. peräruiskeen. monitorianturit. ekg-anturit Nyt laitan tipan. 30

33 syremättnaden/syresaturationen. Kan du/ni kavla upp ärmen? Doktorn lyssnar på hjärtat och lungorna. Jag måste ta ett urinprov på dig/er. Gå på toaletten och hämta burken till vårdaren. Jag tar blodprov på dig/er. Du/ni får inte äta något på 12 timmar. Det känns litet. Det kniper litet. Nu klämmer det litet. Hålls stilla. Håll dig/er stilla. Jag lägger en kateter. ger dig/er ett lavemang. kopplar fast monitorelektroderna. kopplar fast ekg-elektroderna. Jag lägger nu dropp. 31

34 keittosuolaliuos suonensisäisesti Kiinnitän sinulle/teille tarkkailulaitteet. Valmistan sinut/teidät toimenpiteeseen. Annan sinulle/teille esilääkkeen. Laitan/annan sinulle/teille puudutusaineen. Sinut/teidät täytyy nukuttaa. Sinä/te tarvitset/-tte lisähappea. Hengittäkää rauhallisesti. Otan sinusta/teistä sydänfilmin. Voitko olla hetken hiljaa? Tämä on välttämätöntä. haava hengityskone kuume nousee kutinaa lievittävä 32

35 koksaltlösning, -en intravenöst Jag kopplar dig/er till monitorn. Jag förbereder dig/er för ingreppet. Jag ger dig/er förmedicinering. Jag ger dig/er bedövning. Vi måste söva ner dig/er. Du/ni behöver tilläggssyre/extra syre. Andas lugnt. Jag tar hjärtfilm på dig/er. Kunde du/ni vara tyst en liten stund? Det här är nödvändigt. ett sår 5 respirator, -n febern stiger IV klådstillande 33

36 kylkiasento kävelyharjoitus kääre laastaroida, laittaa laastari leikkaus lievitys (esim. kivun) lämpöhoito lääkärintarkastus makuuhaava mitata naarmu niistää nenänsä nuha näyte paino pistos pistää 34

37 sidoläge en gångövning 2 ett omslag 5 plåstra I en operation 3 lindring, -en 2 värmebehandling, -en 2 en läkarundersökning 2 liggsår 5 mäta II ett skrubbsår 5 snyta IV er, snöt, snutit sig snuva, -n 1 ett prov 5 vikt, -en 3 en injektion 3 sticka IV, -er, stack, stuckit 35

38 puhdistaa pulloonpuhallus rokote rokottaa sitoa spirometria/puhalluskoe säärihaava tikki, ommel turvonnut (nilkka) turvonnut (vatsa) turvotus tutkimus ulostenäyte ummetus yskiä yskösnäyte 36

39 ren/göra IV, -gör, -gjorde, -gjort blåsövning med flaska ett vaccin 5 vaccinera I (för)binda IV, -er, band, bundit spirometri/test av lungfunktionen bensår 5 ett stygn 5, en sutur 3 svull/en, -et, -na (vrist) uppsväll/d, -t, -na (buk) svullnad, -en 3 en undersökning 2 ett avföringsprov 5 förstoppning, -en 2 hosta I upphostningsprov/sputumprov 37

40 HOITOTARVIKKEITA alusastia apuväline avannepussi dosetti insuliinikynä kaarimalja keppi kipsi kolmioliina kuumemittari laastari lasta letku lääkelista mansetti 38

41 VÅRDMATERIAL ett (stick)bäcken 5 ett hjälpmedel 5 en stomipåse 2 en medicindoserare 5 en insulinpenna 1 en rondskål 2 en käpp 2 ett gips 5 en mitella 1 en febertermometer 2 ett plåster 5 en spjäla 1 en slang 2, en skena 2 en medicinlista 1 en manschett 3 39

42 nenämahaletku portatiivi ravintoletku resepti side sidetaitos soittokello sorsa suihkutuoli sänky tukisidos/tukisukka vaaka vaippa verenpainemittari virtsapullo 40

43 en näs-mag-slang 2, -sond 3 ett portativ 5 en näringslang 2,-sond 3, -kateter 2 ett recept 5 ett förband 5 en kompress 3 en ringklocka 1 en urinanka 1 en duschstol 2 en säng 2 ett stödförband 5/ en stödstrumpa 1 en våg 2 en blöja 1 en blodtrycksmätare 5 en urinflaska 1 41

44 LÄÄKKEENOTTO Sinä/te tarvitset/-tte lääkettä. Tässä lääkkeesi/-nne. Ota lääkkeesi/-nne. Lääkäri on määrännyt sen/ne. Nielaise se. Pureskele. Anna liueta kielen alla. Murskaa tabletit. Juo vettä tabletin kanssa. Otetaan ennen ruokaa. Otetaan ruoan jälkeen. Juo kaikki. Voi ärsyttää vatsaa. Ota kuuri loppuun. Se on sinun/teidän parhaaksesi/-nne. Joudut/-tte tiputukseen. 42

45 MEDICINER Du/ni behöver medicin. Här är dina/era mediciner. Ta dina/era mediciner. Läkaren har ordinerat den/dem. Svälj (ner) det/den. Tugga. Låt smälta under tungan. Krossa tabletterna. Drick vatten med tabletten. Tas före måltid. Tas efter måltid. Drick upp allt. Kan irritera magen. Ta hela kuren slut. Det är för ditt/ert bästa. Du/ni behöver dropp. 43

46 Tarvitset/-tte nesteytystä. suonensisäistä lääkitystä. Kolme kertaa päivässä. Tarvittaessa. Liuotetaan veteen. annos annostella kuumetta alentava limaa irrottava lääke lääkärinmääräys masennuslääke niellä nitro nukahtamislääke pilleri 44

47 Du/ni behöver vätska. intravenös medicinering. Tre gånger om dagen. Vid behov. Löses upp i vatten. en dos 3 dosera I febernedsättande slemlösande en medicin 3 en läkarordination 3 antidepressiv medicin, medicin mot depression svälja, -er, svalde, svalt 2 nitro, -n insomningsmedicin 3 ett piller 5 45

48 rauhoittava lääke ruiske särkylääke ulostuslääke unitabletti verenpainelääke AAMUTOIMET Huomenta. Nukuitko/nukuitteko hyvin? Voinko auttaa sinua/teitä aamutoimissa? Mennään wc:hen/kylpyhuoneeseen. Istu/istukaa pöntölle. Istu/istukaa taaksepäin. Istu/istukaa eteenpäin. Laske housut alas. Istu/istuutukaa. 46

49 lugnande medicin 3 en spruta 1 värkmedicin 3 ett laxermedel 5/ett laxativ 5 en sömntablett 3 blodtrycksmedicin 3 MORGONTOALETT God morgon. Har du/ni sovit gott? Kan jag hjälpa dig/er med morgontvätten? Vi går till toaletten/badrummet. Sätt dig/er på (WC-)byttan. Sätt dig/er bakåt. Sätt dig/er framåt. Dra ner byxorna. Sätt dig/er ner. 47

50 Nyt voit/voitte istua. Nyt voit pissata/kakkia. Pesen sinua/teitä vähän. Nouse ylös. Varo/varokaa, lattia on liukas. Nyt voit/-te nousta. Pese kädet. kasvot. Harjaa hampaat. Tässä on hammasharjasi/-nne. hammastahnasi/-nne. kampasi/-nne. käsipyyhkeesi/-nne. Purskuta. 48

51 Nu kan du/ni sitta. Nu kan du kissa/kacka/kaki/bajsa Jag tvättar dig/er litet. Stig upp. Akta dig/er, golvet är halt. Nu kan du/ni stiga upp. Tvätta händerna. ansiktet. Borsta tänderna. Här är din/er tandborste. din/er tandkräm. din/er kam. din/er handduk. Skölj munnen. 49

52 Anna tekohampaasi/-nne. Avaa suu. Kampaa hiukset. Aja partasi/-nne. Tässä partakoneesi/-nne. Kuivaa kädet. Olet/olette valmis. Pukeudu pukeutukaa. Saatko/-teko napitettua itse? alushousut naisten alushousut miesten aluspaita alusvaatteet hame housut 50

53 Ge mig din/er (tand)protes. dina/era löständer. Öppna munnen. Kamma håret. Raka dig/er. Här är din/er rakapparat. Torka händerna. Du/ni är färdig (nu). Klä på dig/er. Kan du/ni knäppa den själv? underbyxor, -na 1/trosor, -na 1 kalsonger, -na 3 en undertröja 1 underkläder, -na 3 en kjol 2 [tsu:l] byxor, -na 1 51

54 kenkä kuulolaite leninki lonkkahousut nilkkasukka paita pusero rintaliivit shortsit silmälasit sukka sukkahousut tohveli, aamutossu tukisukka villapaita villatakki 52

55 en sko 3 en hörapparat 3 en klänning 2 höftbyxor 1 en strumpa/en socka 1 en skjorta 1 en blus 2 en behå 2/en bysthållare 5 shorts, -en 3 glasögon, -en 4 en strumpa 1 strumpbyxor, -na 1 en toffel, -n, tofflor, -na 1 en stödstrumpa 1 en ylletröja 1 en yllekofta 1 53

56 AAMIAINEN Haluatko/haluatteko aamiaista? kahvia tai teetä? mehua tai maitoa? puuroa? velliä? voileipää? juustolla? makkaralla? kinkulla? Tässä aamulääkkeesi/-nne. Ota lääkkeesi/-nne. LOUNAS/PÄIVÄLLINEN Nyt on ruoka-aika. Tule/-kaa syömään. 54

57 FRUKOST, MORGONMÅL Vill du/ni ha frukost? kaffe eller te? saft eller mjölk? gröt? välling? smörgås? med ost? med korv? med skinka? Här är din/er morgonmedicin. Ta dina/era mediciner. LUNCH/MIDDAG Nu är det matdags/dags att äta. Kom och ät. 55

58 Voit/-te tulla syömään. Tänään ruokana on keittoa. puuroa. kiusausta. perunoita ja kastiketta. Otatko/-teko leipää? Haluatko/-teko tätä? Mitä haluat/-te juoda? maito piimä mehu olut vesi Haluatko/-teko jälkiruokaa? Maistuiko? Ole hyvä. 56

59 Du/ni kan komma och äta, var så god Till maten har vi soppa. gröt. frestelse. potatis och sås. Får det vara bröd? Vill du/ni ha bröd? Vill du/ni ha det här? Vad vill du/ni dricka? mjölk, -en surmjölk saft öl, -et vatten Vill du/ni ha efterrätt? Smakade det (bra)? Var så god. 57

60 Kiitos. (ruoka)annos haarukka hedelmä jogurtti juures jälkiruoka jäätelö kala kastike keitto kiisseli lautanen lasi leipä liha lusikka 58

61 Tack. en portion 3 en gaffel 2 en frukt 3 yoghurt, -en en rotfrukt 3 en efterrätt 3 glass, -en fisk, -en 2 sås, -en 3 soppa, -n kräm, -en en tallrik 2 ett glas 5 bröd, -et kött, -et 5 en sked 2 59

62 marja muki muna riisi ruokaliina veitsi vihannekset viili PÄIVÄKAHVI Nyt meillä on kahviaika. Tuletko/-teko kahville? Haluatko/-teko sokeria makeutusaine maitoa kermaa kahviin? 60

63 ett bär 5 en mugg 2 ett ägg 5 ris, -et en haklapp 2 en kniv 2 grönsaker, -na 3 fil, -en KAFFE Nu serveras det kaffe./nu är det dags för kaffe. Kommer du/ni och dricker kaffe? Vill du/ni ha socker sötningsmedel mjölk grädde i kaffet? 61

64 Haluatko / -teko pullaa / kakkua? asetti kuppi leivos servetti tarjotin ILTAPALA Haluatko/-teko iltapalaa? Ota ainakin lääkkeesi/-nne. ILTATOIMET Mennään vessaan. Pestään kasvot/kädet. Harjataan hampaat. Kuivaa. Vaihda yöpuku/pyjama. 62

65 Vill du/ni ha en bulle/en bit kaka? en assiett 3 en kopp 2 en bakelse 3 en servett 3 en bricka 1 KVÄLLSMÅL Vill du/ni ha kvällsmål? Ta åtminstone dina/era mediciner. KVÄLLSTOALETT Nu går vi på toaletten. Tvätta ansiktet/händerna. Borsta tänderna. Torka. Byt om till nattlinnet/pyjamas. 63

66 Vaihdetaan vaippa. Laitetaan hampaat purkkiin. pyjama yöpaita vaippa NUKKUMAANMENOAIKA Tässä unilääke/-nne. Oletko/-teko väsynyt? Mene/tule nukkumaan. Ota tossut pois. Mene peiton alle. Sammutanko lampun/tv:n? Hyvää yötä. Nuku hyvin. Kauniita unia. 64

67 Jag byter blöjan. Jag lägger din protes i burken. en pyjamas 2 ett nattlinne 4 en blöja 1 SÄNGDAGS Här är din/er sömnmedicin. Är du/ni trött? Gå/kom och lägg dig. Ta av dig tofflorna. Kryp ner under täcket. Ska jag släcka lampan/stänga av tv:n? God natt. Sov gott. Vackra drömmar. 65

68 YÖ Minä olen yöhoitaja. Huolehdin sinusta. Minä hoidan asian. Et/ette ole yksin. Olen täällä koko yön. Kaikki on hyvin. Luota minuun. On yö vielä. Mene takaisin nukkumaan. Tarvitsetko/-teko unilääkettä? Onko sinulla/teillä pissahätä / kakkahätä? nukkua rauhallinen rauhaton 66

69 NATT Jag är nattsköterskan. Jag ska sköta om dig/er. Det är jag som ska sköta om dig/er. Jag tar hand om det. Du/ni är inte ensam. Jag kommer att vara här hela natten. Jag stannar här hela natten. Allt är väl. Lita på mig. Det är ännu natt. Gå och lägg dig/er på nytt. Behöver du/ni sömnmedel/en sömntablett? Behöver du/ni kissa/kacka/kaki/bajsa? sova, -er, sov, sovit IV lugn, -t, -a rastlös, orolig, -t, -a 67

70 uneton uni uninen SUIHKU/SAUNA Mennään suihkuun/saunaan tänään/nyt/hetken päästä. Tule suihkuun. Onko (vesi) sopivan lämpöistä? Tässä on shampoo. Pese hiukset. Minä autan hiusten pesussa. Voinko pestä selkäsi/-nne? Kuivaan sinut. deodorantti hiustenhoitoaine pesulappu 68

71 sömnlös, -t, -a sömn 1 sömnig, -t, -a DUSCH/BASTU Du/ni får gå i duschen/bastun i dag/nu/om en stund. Kom till duschen. Är vattnet lagom/tillräckligt varmt? Här är schampot. Tvätta håret. Jag hjälper med hårtvätten. Får jag tvätta din/er rygg? Jag torkar dig. en deodorant 3 ett hårvårdsmed/el, -let 5 en tvättlapp 2 69

72 rasvata saippua saippuoida saunoa voide RUUMIINOSIA aivot aivoverenvuoto emätin haima hartia hammas henkitorvi huuli hyytymä jalka 70

73 smörja I en tvål 2 tvåla in I bada I bastu kräm, -en 3/salva, -n 1 KROPPSDELAR en hjärna 1 en hjärnblödning 2 en slida 1 en bukspottskörtel 2 en skuldra 1 en tand 3, tänder, -na en luftstrupe 2 en läpp 2 ett koagel 5, en klump med koagulerat blod 2 en fot 3 -en, fötter, fötterna 71

74 jalka, sääri kainalo kasvot kantapää kaula keuhko keuhkoputki kieli kives korva kudos kurkku kylkiluu kyynärpää kyynärvarsi käsi käsivarsi 72

75 ett ben 5 en armhåla 1 ett ansikte 4 en häl 2 en hals 2 en lunga 1 ett luftrör 5 en tunga 1 en testikel, testiklar 2 ett öra 4 en vävnad 3 en hals 2 ett revben 5 en armbåge 2 en underarm 2 en hand 3, handen, händer, -na en arm 2 73

76 lantio laskimo leuka lihas limakalvo lonkka maha maksa munuainen napa nenä nilkka niska nivel nivuset nivustaive ohutsuoli 74

77 en höft 3 en ven 3 en haka 1 en muskel 3, -n, muskler, -na en slemhinna 1 en höft 3 en mage 2 en lever 2 en njure 2 en navel 2 en näsa 1 en vrist 3, en fotled 3 en nacke 2 en led 3 en ljumske 2 ett ljumskveck 5 en tunntarm 2 75

78 olkapää otsa paksusuoli pohje polvi poski pää ranne reisi rinta ruokatorvi sairauskohtaus selkä silmä solisluu sormi sukupuolielin 76

79 en axel 2 en panna 1 en tjocktarm 2 en vad 3 ett knä 4 en kind 3 ett huvud 5 en handled 3, en handlov 2 ett lår 5 ett bröst 5 en matstrupe 2 ett sjukdomsanfall 5, en sjukdomsattack 3 en rygg 2 ett öga 4 ett nyckelben5 ett finger, fingret, fingrar, fingrarna ett könsorgan 5 77

80 suu sydämen vajaatoiminta sydän takamus, pakarat vamma varvas vatsa verenpaine veritulppa virtsaputki MUUTA Voitko/-teko toistaa? En ymmärtänyt. Minä vain autan sinua. Sinulla/teillä on jalkahoito. Minä saatan sinut 78

81 en mun 2 hjärtsvikt, -en ett hjärta 5 en rumpa 1, en bak 2 en skada 1 en tå 3 en mage 2, en buk 2 ett blodtryck 5 en blodpropp 2 ett urinrör 5 ÖVRIGT Kan du/ni upprepa det? Jag förstod inte. Jag bara hjälper dig. Du/ni ska få fotvård. Jag följer dig/er till 79

82 Vien sinut/teidät fysioterapiaan. hammaslääkärille. jalkahoitajalle. kampaajalle/parturiin. kliniikalle. laboratorioon. potilashuoneeseen. potilastoimistoon. päivystykseen. röntgeniin. sosiaalihoitajan luokse terveyskeskukseen. toimintaterapiaan. tutkimushuoneeseen. vuodeosastolle. Sinulle/teille on vieraita/puhelu. 80

83 Jag för dig/er till fysioterapin. tandläkaren. fotvårdaren. frisörskan/frisören. kliniken. laboratoriet. patientrummet. patientbyrån. jouren. röntgen. socialarbetaren. hälso(vårds)centralen. ergoterapin undersökningsrummet. bäddavdelningen. Du/ni har besök/ett samtal. 81

84 Tytär/poika/lapsenlapsi/ystävä sanoi terveisiä sinulle / teille. Tule tervehtimään. Tuletko/-teko mukaani? Tule mukaan. Voit/-te istua sohvalle. pöydän ääreen. Ota rauhallisesti. Ei kestä kauan. Olet/olette eläkkeellä. Sinun/teidän ei tarvitse enää työskennellä. kauppa kioski kotisairaanhoito lähihoitaja omahoitaja 82

85 Din/er dotter, -n/son, -en/barnbarn, -et/en vän hälsade till dig/er. Kom och hälsa. Följer du/ni mig? Kom med. Du/ni kan sätta dig/er i soffan. vid bordet. Ta det lugnt. Det dröjer inte länge/tar inte lång tid. Du/ni är pensionerad. Du/ni behöver inte arbeta mera. en butik 3 en kiosk 3 hemsjukvård en närvårdare 5 en egenskötare 5 83

86 omainen omaishoito omalääkäri pyörätuoli rollaattori Sinut siirretään toiselle osastolle. Jos tarvitset apua, voit painaa hälytysnappia. Olet/-tte kaatunut/-neet. Joudut/-te leikkaukseen. Palohälytys. Mene/menkää ulos! Seuraa nuolta/viivaa. KOTIUTUMINEN Pääset/-tte huomenna kotiin. Tule takaisin jos Ota yhteyttä omalle terveysasemalle. Sinun täytyy käydä tarkastuksessa. 84

87 anhörig, anhöriga närståendevård, anhörigvård en husläkare 5 en rullstol 2 en rullator 3 Du/ni kommer att flyttas till en annan avdelning. Om du/ni behöver hjälp, tryck på alarmknappen. Du/ni har fallit. Du/ni måste opereras. Brandalarm. Gå ut! Följ pilen/linjen. HEMFÖRLOVNING Du/ni får åka hem i morgon. Kom tillbaka om Ta kontakt med din/er egen hälsocentral. Du måste gå på kontroll. 85

88 Jälkitarkastus on jatkohoito jälkihoito jälkitarkastus katkaisuhoito kuntoutus saattohoito sairaalahoito sairausloma tahdonvastainen hoito tarkkailu tehohoito terveystarkastus pitkäaikaishoito kotihoito kotisairaala Asutko/-teko yksin? 86

89 Efterkontrollen är fortsatt vård eftervård efterkontroll avgiftning rehabilitering terminalvård sjukhusvård sjukledighet tvångsvård observation intensivvård hälsoundersökning långtidsvård hemvård, -en hemsjukhus Bor du/ni ensam? 87

90 Onko sinulla/teillä kotiavaimet? rahaa? Tarvitsetteko matkatodistuksen? Omavastuu matkasta on Te saatte kotipalvelua. ateriapalvelu siivousapu lähete lääkärintodistus Onko kaikki asiat selvillä? Parane pian! Mukavaa kotimatkaa! 88

91 Har du/ni hemnyckeln med dig/er? pengar? Behöver du/ni ett reseintyg? Självrisken för resan är Ni får hemvård. måltidsservice städtjänst en remiss 3 ett läkarintyg 5 Har du/ni allt klart för dig/er? Krya på dig/er! Trevlig hemresa! 89

92 HENGELLISET TARPEET Seurakuntapastori/diakonissa tulee tänään. Haluatko/-teko tulla mukaan? Haluatko/-teko laulaa mukana? Kuuletko/kuuletteko? Nyt puhuu pappi. Sytytän kynttilän. Rukoilemme. Laita kädet ristiin. Laulamme virren diakonissa kanttori pappi raamattu rukous virsi virsikirja 90

93 ANDLIGA BEHOV I dag kommer församlingsprästen/diakonissan Vill du/ni komma med? Vill du/ni sjunga med? Hör du/ni? Nu talar prästen. Jag tänder ljuset. Vi ber/nu ber vi. Knäpp händerna. Vi sjunger en psalm/psalm nummer en diakonissa 1 en kantor 3 en präst 3 bibel, -n, biblar, biblarna 2 en bön 3 en psalm 3 en psalmbok 3 -en, böcker, böckerna 91

94 SOSIAALISET TARPEET Haluatko/-teko olla yksin? Kaipaatko/-teko seuraa? Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Oletko ahdistunut? Oletko/-teko surullinen? masentunut? iloinen? hyvällä tuulella? Odotatko/-teko jotakuta/vieraita? Kuka on tulossa? VIRIKETOIMINTAA Tänään leivotaan. Haluatko/-teko maistaa? Haluatko/-teko osallistua askarteluun? Tänään 92

95 SOCIALA BEHOV Vill du/ni vara ensam? Vill du/ni ha sällskap? Känner du dig ensam? Har du/ni ångest? Är du/ni ledsen/sorgsen? deprimerad, nedstämd, nere? glad? på gott humör? Väntar du/ni på någon/besök? Vem kommer/är på väg? INSPIRERANDE AKTIVITETER I dag bakar vi. Vill du/ni smaka? Vill du/ni vara med och pyssla? I dag 93

96 piirretään. maalataan. leikataan saksilla. liimataan. Nyt lauletaan. Luenko päivän lehden? Jumpataan. Heitetäänkö palloa? Heitä pallo/hernepussi. Osallistua Olla kiinnostunut hiutale hiiva jauhot keitetty lisätä paistaa 94

97 ritar vi. målar vi. klipper vi med saxar. limmar vi. Nu sjunger vi. Ska jag läsa dagens tidning? Vi motionerar/jumpar/gympar Ska vi kasta boll? Kasta bollen/ärtpåsen. Delta i Vara intresserad av en flinga 1 jäst, -en mjöl, -et kokt, -, -a tillsätt/a IV -er, -satte, -satt steka I 95

98 raaka ruokalusikka sekoittaa taikina vaivata vatkata KELLONAJAT Kello on kaksitoista päivällä/yöllä. puoli neljä. varttia vaille viisi. varttia yli kuusi. kaksikymmentä vaille seitsemän. kymmentä yli kahdeksan. 96

99 rå en matsked 2 blanda I deg, -en knåda I vispa I KLOCKAN Klockan är tolv på dagen/natten. halv fyra. kvart före/i fem. kvart över sex. tjugo före/i sju. tio över åtta. 97

100 VUODENAJAT ÅRSTIDER talvi vinter 2 kevät vår 2 kesä sommar 2 syksy höst 2 VIIKONPÄIVÄT maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai VECKODAGARNA måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 98

101 PERUSLUVUT JÄRJESTYSLUVUT GRUNDTAL ORDNINGSTAL 1 ett (den) första 2 två (den) andra 3 tre (den) tredje 4 fyra (den) fjärde 5 fem (den) femte 6 sex (den) sjätte 7 sju (den) sjunde 8 åtta (den) åttonde 9 nio (den) nionde 10 tio (den) tionde 11 elva (den) elfte 12 tolv (den) tolfte 13 tretton (den) trettonde 14 fjorton (den) fjortonde 99

SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI-SANASTO DEMENTIA- RYHMÄKODIN ARKEA HELPOTTAMAAN JAG ÄR HÄR FÖR DIG

SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI-SANASTO DEMENTIA- RYHMÄKODIN ARKEA HELPOTTAMAAN JAG ÄR HÄR FÖR DIG SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI-SANASTO DEMENTIA- RYHMÄKODIN ARKEA HELPOTTAMAAN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK-SVENSK ORDLISTA SOM UNDERLÄTTAR VARDAGEN PÅ GRUPPHEM FÖR DEMENTA Svenska Finlands folkting Unionsgatan/Unioninkatu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

LÄÄKÄRISSÄ TERVEYS JA SAIRAUS

LÄÄKÄRISSÄ TERVEYS JA SAIRAUS LÄÄKÄRISSÄ TERVEYS JA SAIRAUS APTEEKISSA Mitä apteekista voi ostaa? Käytkö sinä usein apteekissa? Mitä sinä ostat apteekista? Taina ottaa vuoronumeron ja istuu penkille. Hänen vuoro tulee. Hän menee tiskille

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Martina Uthardt. Korsholms kommun Mustasaaren kunta. www.korsholm.fi www.mustasaari.fi

Martina Uthardt. Korsholms kommun Mustasaaren kunta. www.korsholm.fi www.mustasaari.fi Martina Uthardt 205 Korsholms kommun Mustasaaren kunta Korsö Januari 205 Tammikuu 2 3 4 Nyårsdagen Uudenvuodenpäivä 2 5 6 7 8 9 0 Trettondagen Loppiainen 3 2 4 9 5 26 3 4 5 6 7 8 20 2 22 23 24 25 27 28

Lisätiedot

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal.

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal. 8 Hejsan! pasi Hej, vad heter du? Morjens, jag heter Pasi. 5 Jesse Jesse Hej, vem är du? Tjena! Jag är Jesse. Var bor du? Jag bor i Stockholm. emil emil Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

Meijän koulu IHMINEN. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat ja vatsaa taputan. V/2016-ta - 1 -

Meijän koulu IHMINEN. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat ja vatsaa taputan. V/2016-ta - 1 - Meijän koulu IHMINEN Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat ja vatsaa taputan V/2016-ta - 1 - IHMINEN ihmisen vartalo, ihmisen keho, ihmisen kroppa pää olkapää, olkapäät käsi, kädet rinta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

3. Tekemiset juoda syödä tehdä ruokaa leipoa istua seistä pukea riisuutua kävellä 1

3. Tekemiset juoda syödä tehdä ruokaa leipoa istua seistä pukea riisuutua kävellä 1 Papunet Aikuiskansio / 1. Kommentit ei/huono kyllä/hyvä hei päivää en ymmärrä sano uudestaan minulla on asiaa voisitko auttaa tule tänne haluan olla yksin minun on ikävä 2. Ihmiset minä sinä nainen mies

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 7. luokka

Sisällysluettelo 7. luokka Sisällysluettelo 7. luokka Finland 8 1 Sverige 10 Vad heter du? 12 Aiheet: tervehdykset, itsensä esittely, ääntäminen: [e ja ä] Rakenteet: persoonapronominit 2 Mitt hem i Äppelstad 14 Aiheet: asuminen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Yhteiset opinnot. Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Yhteiset opinnot. Toinen kotimainen kieli, ruotsi Yhteiset opinnot Toinen kotimainen kieli, ruotsi Välkommen! Sisältö Ääntäminen Ohjeita 1. Itsestä kertominen 2. Kysymyssanat 3. Numerot 4. Tervehdykset 5. Ruoka 6. Työvaatteet 7. Värit 8. Kellonajat 9.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Fyll i. A Täydennä tervehdykset vihjeiden avulla. Tarkista lopuksi vastaukset kuuntelemalla.

Fyll i. A Täydennä tervehdykset vihjeiden avulla. Tarkista lopuksi vastaukset kuuntelemalla. A Täydennä tervehdykset vihjeiden avulla. Tarkista lopuksi vastaukset kuuntelemalla. God morgon! God dag! Hej! Vi ses! Tjena! Hejdå! 1 2 3 4 B Para ihop. Yhdistä. Toista sitten fraasit äänitteen perässä.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Hejsan! TEEMA Tervehdykset Esittäytyminen. KUVASANASTO Viikonpäivät Kuukaudet Vuodenajat

Hejsan! TEEMA Tervehdykset Esittäytyminen. KUVASANASTO Viikonpäivät Kuukaudet Vuodenajat Hejsan! megafon pasi Hej, vad heter du? Morjens, jag heter Pasi. 5 megafon Jesse megafon Jesse Hej, vem är du? Tjena! Jag är Jesse. Var bor du? Jag bor i Stockholm. emil megafon emil Hej! Mitt namn är

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Ruotsi Arvoisa Herra Presidentti Bäste herr ordförande, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

TALVISET KYSYMYKSET VINTER- FRÅGOR. Käyttöideoita

TALVISET KYSYMYKSET VINTER- FRÅGOR. Käyttöideoita TALVISET KYSYMYKSET Keskustelukortit talvitunnelman herättelyä ja talvikauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista.

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Matildan pitopalvelu. Matildas Catering. 22,00 / hlö / pers

Matildan pitopalvelu. Matildas Catering. 22,00 / hlö / pers Palapaisti Perunoita Vihreäsalaatti Puolukkahillo Punajuurikuutioita Kalops Potatis Grönsallad Lingonsylt Rödbetstärningar Kotileivottu leipä, Voi, margariini Hembakad bröd, Smör, margarin Kotikalja, mehu,

Lisätiedot

Aika (aijan : aika : aikkaa) Tid

Aika (aijan : aika : aikkaa) Tid Aika (aijan : aika : aikkaa) Tid Janturi (janturin : janturii) Mikä janturinaika? aamu aamupäivä päivä iltapäivä ilta yö iltayö keskiyö aamuyö - Døgn Hvilken tid på døgnet? - morgen - formiddag - dag -

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita?

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? '' Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? Kuinka kauan kipsiä pidetään jalassa? Saako kipeälle

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Vinkkejä sujuvampaan kommunikointiin

Vinkkejä sujuvampaan kommunikointiin Tekijä: Sara Ritosalo Kansi: Hamid Alsammarraee Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net Mikkelissä 2010 Lukijalle Opas on tehty tukemaan päiväkodin henkilökunnan ja maahanmuuttajavanhempien välistä

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA-AIKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET MINÄ ITSE IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA-AIKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET MINÄ ITSE IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA-AIKA RUOKA VAPAA-AIKA VAPAA-AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen

Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen Osallistuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Vastaa seuraaviin kysymyksiin KYLLÄ tai EI, tarkenna pyydettäessä. Lue kysymykset huolellisesti ja ota huomioon kysymysten tarkennuspyynnöt!

Vastaa seuraaviin kysymyksiin KYLLÄ tai EI, tarkenna pyydettäessä. Lue kysymykset huolellisesti ja ota huomioon kysymysten tarkennuspyynnöt! TERVEYSKYSELY Täytä kysely huolellisesti ennen lääkärinvastaanottoa. TAUSTATIEDOT 1. Nimi 2. Sukupuoli 3. Mikä on urheilulajisi Vastaa seuraaviin kysymyksiin KYLLÄ tai EI, tarkenna pyydettäessä. Lue kysymykset

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

(1. Kansilehti) 3. Ihmiset. 2. Kommentit. Aikuisille suunnatun kommunikointisanaston sisältö sanalistana

(1. Kansilehti) 3. Ihmiset. 2. Kommentit. Aikuisille suunnatun kommunikointisanaston sisältö sanalistana 1 Aikuisille suunnatun kommunikointisanaston sisältö sanalistana www.papunet.net/materiaalia/ (1. Kansilehti) 2. Kommentit ei / huono kyllä / hyvä hei hauska tavata en ymmärrä sano uudestaan minulla on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Do you speak _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Osallisuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Matkustaminen Terveys

Matkustaminen Terveys - Hätätilanteet Jag måste fara till sjukhuset. Pyyntö sairaalaan pääsystä Jag mår illa. I need to go to the hospital. I feel sick. Jag måste till en doktor med en gång! Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Lisätiedot