SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE"

Transkriptio

1 SELKOKIELINEN SUOMI RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE

2 Utgivningen av denna ordlista har understötts med medel som fördelas genom arbetsgruppen för lättläst litteratur samt med bidrag av Svenska folkskolans vänner, Kommunalfonden, Svenska kulturfonden och Märtha Gahmbergs stiftelse. Tämä sanakirja on julkaistu seuraavien tahojen avustuksilla: Selkokirjatyöryhmä, Svenska folkskolans vänner, Kommunalfonden, Svenska kulturfonden sekä Märtha Gahmbergs stiftelse.

3 Svenska Finlands folkting Lönnrotsgatan 3 A 3/Lönnrotinkatu 3 A Helsingfors/00120 Helsinki Tfn/puh: faksi/fax: Layout & pärm/taitto & kansi: Lena Malm Tryck/paino: Unigrafia Ab /Un i g r a f 201 i a 2 O y Helsingfors/Helsinki ISBN:

4 ESIPUHE Jokaiselle on tärkeää saada hoitoa omalla kielellä. Sanojen tai ilmaisujen ymmärtäminen muulla kuin äidinkielellä ei ole aina yksinkertaista etenkään, jos on kysymys lääketieteellisistä termeistä tai ruumiinosien nimityksistä. Sairaana jokainen on heikko ja suojaton ja silloin on erityisen tärkeää, joskus jopa aivan ratkaisevaa, että voi kommunikoida omalla kielellä. Kommunikointivaikeudet potilaan lähipiirin, hoitohenkilökunnan kanssa voivat aiheuttaa turvattomuutta, epävarmuutta, väärinkäsityksiä ja virheitä tai puutteita. Pari sanaa, yritys lähestyä potilasta tämän omalla kielellä saattaa olla hyvin merkityksellistä sekä käytännössä että emotionaaliselta kannalta. 2

5 Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Leena Rautakorpi ja Kati Åström olivat harjoittelijoina ruotsinkielisellä dementiahoidon osastolla ja huomasivat tuolloin, että henkilökunta tarvitsi ennen kaikkea kielellistä tukea. He päättivät tehdä jotain konkreettista tilanteen parantamiseksi ja tuloksena oli sanasto Jag är här för dig ( Olen täällä sinua varten ). Nyt käsillä oleva sanasto on luontevaa jatkoa Jag är här för dig -sanastolle. Uudistettua sanastoa ovat Leena Rautakorven kanssa olleet laatimassa opiskelijat Katja Ranne ja Tiina Sainio. Uutta sanastoa on joiltakin osin kehitetty laajempaan käyttöön soveltuvaksi. 3

6 Toivomme, että sanastosta tulisi innostava ja helposti käytettävä apuväline hoitajille, jotka haluavat antaa potilaille korkeatasoista hoitoa potilaan omalla kielellä. Haluamme esittää lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat olleet laatimassa tätä sanastoa. Svenska Finlands folkting 4

7 JOHDANTO Selkokielisen sanaston avulla on tarkoitus helpottaa suomenkielisen hoitajan ja ruotsinkielisen potilaan yhteistä kommunikointia rohkaisemalla hoitajia puhumaan helppoa ruotsia. Lauseet saattavat kuulostaa tylyiltä, mutta potilaan on helppo ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Ystävällisyys puheeseen saadaan aikaan äänensävyillä ja hoitajan empaattisella olemuksella sekä kielitaidon karttuessa pienillä lisäsanoilla (esimerkkejä sanaston alussa). Tarkoitus myös on, että yksinkertaiset lauseet jäävät helpommin hoitajan mieleen, 5

8 samalla madaltuu kynnys vieraan kielen käyttämiseen. Välttämättömimmät lauseet arkiaskareiden sujumiseksi löytyy helposti, sillä sanasto on koottu päivärutiinijärjestyksen mukaisesti. Sanaston loppuun on kerätty jotakin yleistä sanastoa. Tekijät Uudistettu painos

9 FÖRORD Det är viktigt för alla att få vård på sitt eget språk. Att förstå ord och uttryck på ett annat språk än det egna är inte alltid enkelt, då det gäller medicinska termer eller kroppsdelar. När man är sjuk, är man svag och utsatt, och då är det särskilt viktigt och ibland rentav avgörande att få kommunimunicera med vårdpersonalen, som är cera på sitt eget språk. Svårigheter att kombetydelse både praktiskt och patientens närmaste omgivning, kan leda till otrygghet, osäkerhet, missförstånd och missförhållanden. Varje liten fras och försök att närma sig patienten på hans eller hennes eget språk kan vara av stor emotionellt. 7

10 Leena Rautakorpi och Kati Åström, som studerar vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors, praktiserade vid en svenskspråkig avdelning för dementa och märkte att personalen framför allt var i behov av språkligt stöd. De beslöt därför att göra något konkret för att förbättra situationen och resultatet blev ordlistan Jag är här för dig. Ordlistan du nu har i din hand är en naturlig fortsättning på Jag är här för dig. I arbetet med den nya broschyren har förutom Leena Rautakorpi även studerandena Katja Ranne och Tiina Sainio deltagit och till vissa delar är denna nya ordlista mera allmängiltig och vidareutvecklad. Vi hoppas att ordlistan 8

11 kan vara ett inspirerande och enkelt hjälpmedel för vårdare som vill ge patienter högklassig vård på patientens eget språk. Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla personer som arbetat fram denna broschyr. Svenska Finlands folkting 9

12 INLEDNING Avsikten med den här ordlistan är att underlätta kommunikationen mellan svenskspråkiga patienter och deras finskspråkiga vårdpersonal, och att uppmuntra sjukskötarna till att våga prata svenska. Fraserna i boken kan verka korta eller avhuggna, men för en patient är korta och enkla fraser det lättaste sättet att uppfatta information. I stället kan vårdpersonalen visa vänlighet genom ett empatiskt beteende och ett vänligt tonfall. Om språkkunskaperna vållar problem kan man få hjälp av de allmänna artighetsfraserna som finns uppräknade i början av häftet. 10

13 Tanken är också att de enkla och korta fraserna ska vara lätta för vårdpersonalen att lägga på minnet. Samtidigt sänks också tröskeln för att börja använda svenskan. De vanligaste och mest nödvändiga fraserna i vardagssysslorna är lätta att hitta i häftet, eftersom uttrycken är ordnade enligt de dagliga rutinerna. Sist i häftet finns en mer allmän ordlista. Redaktörerna Förnyad utgåva

14 LAUSEIDEN YSTÄVÄLLISYYTTÄ LISÄÄVÄÄ SANASTOA Ole kiltti ja Voitko/voisitteko Haluatko/haluatteko Yrittäisitkö/yrittäisittekö Jaksatko/jaksaisitteko Pyydän sinua/teitä SANOJEN TAIVUTUSMALLIT Deklinaatiot eli substantiivien taivutusmuodot 1. en skjorta, skjortan, skjortor, skjortorna 2. en klänning, klänningen, klänningar, klänningarna 3. en kalsong, kalsongen, kalsonger, kalsongerna 4. ett öga, ögat, ögon, ögonen 5. ett glas, glaset, glas, glasen en läkare, läkaren, läkare, läkarna 12

15 ARTIGHETSFRASER Var snäll och Kan du/ni /Skulle du/ni kunna Vill du/ni Kunde du/ni försöka Orkar du/ni Jag ber dig/er Konjugaatiot eli verbien taivutusmuodot I kalla (kutsua), kallar, kallade, kallat II ställa (asettaa), ställer, ställde, ställt läsa (lukea), läser, läste, läst III sy (ommella), syr, sydde, sytt IV skriva (kirjoittaa), skriver, skrev, skrivit binda (sitoa), binder, band, bundit (epäsäännölliset verbit) 13

16 VASTAANOTTO Kirjaan sinut/teidät sisään. Mikä on sinun/teidän äidinkieli? Haluatko varata ajan? Varaan sinulle/teille ajan. Mitä asia koskee? Minkä vuoksi hakeuduit/-tte sairaalaan? Anteeksi, voitko/-teko toistaa? Onko sinulla sairausvakuutuskortti tai henkilöllisyystodistus mukana? Mikä on sinun/teidän nimi ammatti siviilisääty? Milloin olet/-tte syntynyt/-neet? Mikä on sinun/teidän henkilötunnus 14

17 MOTTAGNING/INSKRIVNING Jag skriver in dig/er. Vilket är ditt/ert modersmål? Vill du/ni boka tid? Jag bokar en tid åt dig/er. Vad gäller det? Varför sökte du/ni er till sjukhuset? Förlåt, kan du/ni upprepa det? Har du/ni ert sjukförsäkringskortet eller ett identitetbevis med dig/er? Vad är ditt/ert namn? yrke? civilstånd? När är du/ni född? Vad är din/er personbeteckning? 15

18 osoite puhelinnumero? kotikunta? Kuka on sinun/teidän lähiomainen? Voitko kirjoittaa osoitteesi? Voitko/-tte täyttää tämän kaavakkeen? Allekirjoitus tähän, kiitos. Tulitko/-teko yksin? Millä tulitte? Lasku tulee kotiin. Käynti maksaa Onko sinulla/teillä allergioita? Onko sinulla diettejä? laktoositon/maidoton sokeriton sappi keliakia 16

19 adress? telefonnummer? hemkommun? Vem är din/er närmaste anhöriga? Kan du/ni skriva ner din/er adress? Kan du/ni fylla i den här blanketten? Kan jag få din/er underskrift här, tack. Kom du/ni ensam? Hur tog du/ni er hit? Räkningen skickas hem. Besöket kostar Har du/ni några allergier? Ha du/ni specialdieter? laktosfri/mjölkfri sockerfri galla celiaki 17

20 kihti Mikä on sinun/teidän paino ja pituus? Oletko/-tteko raskaana? Jaksat/-tteko istua/odottaa käytävällä? odotusaulassa? Olkaa hyvä ja istu/-kaa odottamaan. Hoitaja/lääkäri tulee kohta. päivystävä vierailuaika POTILAAN TUTKIMINEN Rauhoittukaa! Kuinka voin auttaa sinua/teitä? Mitä on tapahtunut? Olet saanut sairauskohtauksen. Olet ollut onnettomuudessa. 18

21 gikt Vad är din/er vikt och längd? Är du/ni gravid? Orkar du/ni sitta/vänta i korridoren? i väntesalen? Vänligen sätt dig/er ner och vänta. Vårdaren/läkaren kommer snart. jourhavande besökstid UNDERSÖKNING Ta det lugnt! Kan jag hjälpa dig/er? Vad har hänt? Du har fått ett sjukdomsanfall. Du har varit i en olycka. 19

22 Millaisia oireita sinulla/teillä on? Tutkin sinua. Onko sinulla/teillä kipuja? Mihin sattuu? Näytä mihin sattuu. Tuntuuko pahalta? Onko vatsa toiminut? Tarvitsetko/-teko laksatiivia? Kuinka voit/-te? Voin hyvin/huonosti. Särkee. Hammasta vihloo. Voitko/-teko pahoin (oksettaako)? Onko vaikea hengittää? Oletko/oletteko vilustunut? Huimaako? Jaksatko/-teko kävellä? 20

23 Vilka symptom har du/ni? Jag ska undersöka dig. Har du/ni smärtor? Var gör det ont? Visa mig var det gör ont. Känns det illa? Har magen fungerat? Behöver du/ni ett laxativ? Hur mår du/ni? Jag mår bra/dåligt. Det värker. Det ilar i tänderna. Mår du/ni illa? Har du/ni svårt att andas? Är du/ni förkyld? Svindlar det? Har du/ni svindel/yrsel? Orkar du/ni gå? 21

24 Paleletko/-teko? Oletko/-teko märkä? Oletko juonut alkoholia? Oletko käyttäneet huumeita? OIREITA/SAIRAUKSIA ahdistunut ahdistus aivohalvaus aivovamma aivoverenvuoto haava halvaus hapenpuute heikkous hengenahdistus hengitysvaikeudet 22

25 Fryser du/ni? Är du/ni våt? Har du/ni druckit alkohol? Har du/ni använt droger? SYMPTOM/SJUKDOMAR ångestfull, -t, -a ångest, -en en stroke en hjärnskada 1 en hjärnblödning 3 ett sår 5 en förlamning 2 syrebrist,-en en svaghet 3 andnöd,-en andningssvårigheter, -na, 23

26 huimaus ihottuma jano janoinen kasvain kipu korvatulehdus kouristuskohtaus kuhmu kutiava kuume kyhmy, patti luunmurtuma masentunut murtuma mustelma 24

27 svindel -n ett eksem 5 törst, -en törstig, -t, -a en tumör 3 en smärta 1 en öroninflammation 3 ett krampanfall 5 en bula 1 kliande feber, -n en knöl 2 ett benbrott 5 deprimer/ad, -at, -ade benbrott, brott 5 ett blåmärke 4 25

28 nyrjähdys nälkä nälkäinen säteillä oire oksennus oksentaa onnettomuus pidätyskyvyttömyys pyörryttää päänsärky rasitus rintakipu ripuli sairauskohtaus sydäninfarkti sydämen vajaatoiminta 26

29 vrickning,-en hunger, -n hungrig, -t, -a stråla I ut ett sym(p)tom 5 en kräkning 2, uppkastning 2 kasta 1 upp, kräkas II, spy III (puhekieli) en olycka 1 inkontinens yrsel huvudvärk 5 ansträngning, -en smärtor i bröstet diarré, -n ett sjukdomsanfall 5, en sjukdomsattack 3 en hjärtinfarkt 3 hjärtsvikt 27

30 säteillä turvotus ummetus vaiva venähdys verenvuoto väsymys yskä HOITOTOIMENPITEITÄ Sinut/tiedät täytyy tutkia. Sinulle/teille täytyy tehdä toimenpide. Mittaan kuumeen/lämmön. verenpaineen. pulssin. verensokerin. 28

31 stråla I ut svullnad förstoppning ett besvär 5 en sträckning 2 en blödning 2 trötthet, -en hosta, n VÅRD Du/ni måste undersökas. Vi måste göra ett ingrepp. Jag mäter febern. blodtrycket. pulsen. blodsockret. 29

32 happisaturaation. Voitko/-teko kääriä hihan ylös? Lääkäri kuuntelee sydämen ja keuhkot. Tarvitaan virtsanäyte sinulta / teiltä. Käy wc:ssä ja tuo purkki hoitajalle. Otetaan verikoe. Sinun/teidän täytyy olla ravinnotta 12 h. Se tuntuu hieman. Nipistää vähän. Nyt puristaa vähän. Pysy/-kää paikoillasi/-nne. Laitan sinulle katetrin. peräruiskeen. monitorianturit. ekg-anturit Nyt laitan tipan. 30

33 syremättnaden/syresaturationen. Kan du/ni kavla upp ärmen? Doktorn lyssnar på hjärtat och lungorna. Jag måste ta ett urinprov på dig/er. Gå på toaletten och hämta burken till vårdaren. Jag tar blodprov på dig/er. Du/ni får inte äta något på 12 timmar. Det känns litet. Det kniper litet. Nu klämmer det litet. Hålls stilla. Håll dig/er stilla. Jag lägger en kateter. ger dig/er ett lavemang. kopplar fast monitorelektroderna. kopplar fast ekg-elektroderna. Jag lägger nu dropp. 31

34 keittosuolaliuos suonensisäisesti Kiinnitän sinulle/teille tarkkailulaitteet. Valmistan sinut/teidät toimenpiteeseen. Annan sinulle/teille esilääkkeen. Laitan/annan sinulle/teille puudutusaineen. Sinut/teidät täytyy nukuttaa. Sinä/te tarvitset/-tte lisähappea. Hengittäkää rauhallisesti. Otan sinusta/teistä sydänfilmin. Voitko olla hetken hiljaa? Tämä on välttämätöntä. haava hengityskone kuume nousee kutinaa lievittävä 32

35 koksaltlösning, -en intravenöst Jag kopplar dig/er till monitorn. Jag förbereder dig/er för ingreppet. Jag ger dig/er förmedicinering. Jag ger dig/er bedövning. Vi måste söva ner dig/er. Du/ni behöver tilläggssyre/extra syre. Andas lugnt. Jag tar hjärtfilm på dig/er. Kunde du/ni vara tyst en liten stund? Det här är nödvändigt. ett sår 5 respirator, -n febern stiger IV klådstillande 33

36 kylkiasento kävelyharjoitus kääre laastaroida, laittaa laastari leikkaus lievitys (esim. kivun) lämpöhoito lääkärintarkastus makuuhaava mitata naarmu niistää nenänsä nuha näyte paino pistos pistää 34

37 sidoläge en gångövning 2 ett omslag 5 plåstra I en operation 3 lindring, -en 2 värmebehandling, -en 2 en läkarundersökning 2 liggsår 5 mäta II ett skrubbsår 5 snyta IV er, snöt, snutit sig snuva, -n 1 ett prov 5 vikt, -en 3 en injektion 3 sticka IV, -er, stack, stuckit 35

38 puhdistaa pulloonpuhallus rokote rokottaa sitoa spirometria/puhalluskoe säärihaava tikki, ommel turvonnut (nilkka) turvonnut (vatsa) turvotus tutkimus ulostenäyte ummetus yskiä yskösnäyte 36

39 ren/göra IV, -gör, -gjorde, -gjort blåsövning med flaska ett vaccin 5 vaccinera I (för)binda IV, -er, band, bundit spirometri/test av lungfunktionen bensår 5 ett stygn 5, en sutur 3 svull/en, -et, -na (vrist) uppsväll/d, -t, -na (buk) svullnad, -en 3 en undersökning 2 ett avföringsprov 5 förstoppning, -en 2 hosta I upphostningsprov/sputumprov 37

40 HOITOTARVIKKEITA alusastia apuväline avannepussi dosetti insuliinikynä kaarimalja keppi kipsi kolmioliina kuumemittari laastari lasta letku lääkelista mansetti 38

41 VÅRDMATERIAL ett (stick)bäcken 5 ett hjälpmedel 5 en stomipåse 2 en medicindoserare 5 en insulinpenna 1 en rondskål 2 en käpp 2 ett gips 5 en mitella 1 en febertermometer 2 ett plåster 5 en spjäla 1 en slang 2, en skena 2 en medicinlista 1 en manschett 3 39

42 nenämahaletku portatiivi ravintoletku resepti side sidetaitos soittokello sorsa suihkutuoli sänky tukisidos/tukisukka vaaka vaippa verenpainemittari virtsapullo 40

43 en näs-mag-slang 2, -sond 3 ett portativ 5 en näringslang 2,-sond 3, -kateter 2 ett recept 5 ett förband 5 en kompress 3 en ringklocka 1 en urinanka 1 en duschstol 2 en säng 2 ett stödförband 5/ en stödstrumpa 1 en våg 2 en blöja 1 en blodtrycksmätare 5 en urinflaska 1 41

44 LÄÄKKEENOTTO Sinä/te tarvitset/-tte lääkettä. Tässä lääkkeesi/-nne. Ota lääkkeesi/-nne. Lääkäri on määrännyt sen/ne. Nielaise se. Pureskele. Anna liueta kielen alla. Murskaa tabletit. Juo vettä tabletin kanssa. Otetaan ennen ruokaa. Otetaan ruoan jälkeen. Juo kaikki. Voi ärsyttää vatsaa. Ota kuuri loppuun. Se on sinun/teidän parhaaksesi/-nne. Joudut/-tte tiputukseen. 42

45 MEDICINER Du/ni behöver medicin. Här är dina/era mediciner. Ta dina/era mediciner. Läkaren har ordinerat den/dem. Svälj (ner) det/den. Tugga. Låt smälta under tungan. Krossa tabletterna. Drick vatten med tabletten. Tas före måltid. Tas efter måltid. Drick upp allt. Kan irritera magen. Ta hela kuren slut. Det är för ditt/ert bästa. Du/ni behöver dropp. 43

46 Tarvitset/-tte nesteytystä. suonensisäistä lääkitystä. Kolme kertaa päivässä. Tarvittaessa. Liuotetaan veteen. annos annostella kuumetta alentava limaa irrottava lääke lääkärinmääräys masennuslääke niellä nitro nukahtamislääke pilleri 44

47 Du/ni behöver vätska. intravenös medicinering. Tre gånger om dagen. Vid behov. Löses upp i vatten. en dos 3 dosera I febernedsättande slemlösande en medicin 3 en läkarordination 3 antidepressiv medicin, medicin mot depression svälja, -er, svalde, svalt 2 nitro, -n insomningsmedicin 3 ett piller 5 45

48 rauhoittava lääke ruiske särkylääke ulostuslääke unitabletti verenpainelääke AAMUTOIMET Huomenta. Nukuitko/nukuitteko hyvin? Voinko auttaa sinua/teitä aamutoimissa? Mennään wc:hen/kylpyhuoneeseen. Istu/istukaa pöntölle. Istu/istukaa taaksepäin. Istu/istukaa eteenpäin. Laske housut alas. Istu/istuutukaa. 46

49 lugnande medicin 3 en spruta 1 värkmedicin 3 ett laxermedel 5/ett laxativ 5 en sömntablett 3 blodtrycksmedicin 3 MORGONTOALETT God morgon. Har du/ni sovit gott? Kan jag hjälpa dig/er med morgontvätten? Vi går till toaletten/badrummet. Sätt dig/er på (WC-)byttan. Sätt dig/er bakåt. Sätt dig/er framåt. Dra ner byxorna. Sätt dig/er ner. 47

50 Nyt voit/voitte istua. Nyt voit pissata/kakkia. Pesen sinua/teitä vähän. Nouse ylös. Varo/varokaa, lattia on liukas. Nyt voit/-te nousta. Pese kädet. kasvot. Harjaa hampaat. Tässä on hammasharjasi/-nne. hammastahnasi/-nne. kampasi/-nne. käsipyyhkeesi/-nne. Purskuta. 48

51 Nu kan du/ni sitta. Nu kan du kissa/kacka/kaki/bajsa Jag tvättar dig/er litet. Stig upp. Akta dig/er, golvet är halt. Nu kan du/ni stiga upp. Tvätta händerna. ansiktet. Borsta tänderna. Här är din/er tandborste. din/er tandkräm. din/er kam. din/er handduk. Skölj munnen. 49

52 Anna tekohampaasi/-nne. Avaa suu. Kampaa hiukset. Aja partasi/-nne. Tässä partakoneesi/-nne. Kuivaa kädet. Olet/olette valmis. Pukeudu pukeutukaa. Saatko/-teko napitettua itse? alushousut naisten alushousut miesten aluspaita alusvaatteet hame housut 50

53 Ge mig din/er (tand)protes. dina/era löständer. Öppna munnen. Kamma håret. Raka dig/er. Här är din/er rakapparat. Torka händerna. Du/ni är färdig (nu). Klä på dig/er. Kan du/ni knäppa den själv? underbyxor, -na 1/trosor, -na 1 kalsonger, -na 3 en undertröja 1 underkläder, -na 3 en kjol 2 [tsu:l] byxor, -na 1 51

54 kenkä kuulolaite leninki lonkkahousut nilkkasukka paita pusero rintaliivit shortsit silmälasit sukka sukkahousut tohveli, aamutossu tukisukka villapaita villatakki 52

55 en sko 3 en hörapparat 3 en klänning 2 höftbyxor 1 en strumpa/en socka 1 en skjorta 1 en blus 2 en behå 2/en bysthållare 5 shorts, -en 3 glasögon, -en 4 en strumpa 1 strumpbyxor, -na 1 en toffel, -n, tofflor, -na 1 en stödstrumpa 1 en ylletröja 1 en yllekofta 1 53

56 AAMIAINEN Haluatko/haluatteko aamiaista? kahvia tai teetä? mehua tai maitoa? puuroa? velliä? voileipää? juustolla? makkaralla? kinkulla? Tässä aamulääkkeesi/-nne. Ota lääkkeesi/-nne. LOUNAS/PÄIVÄLLINEN Nyt on ruoka-aika. Tule/-kaa syömään. 54

57 FRUKOST, MORGONMÅL Vill du/ni ha frukost? kaffe eller te? saft eller mjölk? gröt? välling? smörgås? med ost? med korv? med skinka? Här är din/er morgonmedicin. Ta dina/era mediciner. LUNCH/MIDDAG Nu är det matdags/dags att äta. Kom och ät. 55

58 Voit/-te tulla syömään. Tänään ruokana on keittoa. puuroa. kiusausta. perunoita ja kastiketta. Otatko/-teko leipää? Haluatko/-teko tätä? Mitä haluat/-te juoda? maito piimä mehu olut vesi Haluatko/-teko jälkiruokaa? Maistuiko? Ole hyvä. 56

59 Du/ni kan komma och äta, var så god Till maten har vi soppa. gröt. frestelse. potatis och sås. Får det vara bröd? Vill du/ni ha bröd? Vill du/ni ha det här? Vad vill du/ni dricka? mjölk, -en surmjölk saft öl, -et vatten Vill du/ni ha efterrätt? Smakade det (bra)? Var så god. 57

60 Kiitos. (ruoka)annos haarukka hedelmä jogurtti juures jälkiruoka jäätelö kala kastike keitto kiisseli lautanen lasi leipä liha lusikka 58

61 Tack. en portion 3 en gaffel 2 en frukt 3 yoghurt, -en en rotfrukt 3 en efterrätt 3 glass, -en fisk, -en 2 sås, -en 3 soppa, -n kräm, -en en tallrik 2 ett glas 5 bröd, -et kött, -et 5 en sked 2 59

62 marja muki muna riisi ruokaliina veitsi vihannekset viili PÄIVÄKAHVI Nyt meillä on kahviaika. Tuletko/-teko kahville? Haluatko/-teko sokeria makeutusaine maitoa kermaa kahviin? 60

63 ett bär 5 en mugg 2 ett ägg 5 ris, -et en haklapp 2 en kniv 2 grönsaker, -na 3 fil, -en KAFFE Nu serveras det kaffe./nu är det dags för kaffe. Kommer du/ni och dricker kaffe? Vill du/ni ha socker sötningsmedel mjölk grädde i kaffet? 61

64 Haluatko / -teko pullaa / kakkua? asetti kuppi leivos servetti tarjotin ILTAPALA Haluatko/-teko iltapalaa? Ota ainakin lääkkeesi/-nne. ILTATOIMET Mennään vessaan. Pestään kasvot/kädet. Harjataan hampaat. Kuivaa. Vaihda yöpuku/pyjama. 62

65 Vill du/ni ha en bulle/en bit kaka? en assiett 3 en kopp 2 en bakelse 3 en servett 3 en bricka 1 KVÄLLSMÅL Vill du/ni ha kvällsmål? Ta åtminstone dina/era mediciner. KVÄLLSTOALETT Nu går vi på toaletten. Tvätta ansiktet/händerna. Borsta tänderna. Torka. Byt om till nattlinnet/pyjamas. 63

66 Vaihdetaan vaippa. Laitetaan hampaat purkkiin. pyjama yöpaita vaippa NUKKUMAANMENOAIKA Tässä unilääke/-nne. Oletko/-teko väsynyt? Mene/tule nukkumaan. Ota tossut pois. Mene peiton alle. Sammutanko lampun/tv:n? Hyvää yötä. Nuku hyvin. Kauniita unia. 64

67 Jag byter blöjan. Jag lägger din protes i burken. en pyjamas 2 ett nattlinne 4 en blöja 1 SÄNGDAGS Här är din/er sömnmedicin. Är du/ni trött? Gå/kom och lägg dig. Ta av dig tofflorna. Kryp ner under täcket. Ska jag släcka lampan/stänga av tv:n? God natt. Sov gott. Vackra drömmar. 65

68 YÖ Minä olen yöhoitaja. Huolehdin sinusta. Minä hoidan asian. Et/ette ole yksin. Olen täällä koko yön. Kaikki on hyvin. Luota minuun. On yö vielä. Mene takaisin nukkumaan. Tarvitsetko/-teko unilääkettä? Onko sinulla/teillä pissahätä / kakkahätä? nukkua rauhallinen rauhaton 66

69 NATT Jag är nattsköterskan. Jag ska sköta om dig/er. Det är jag som ska sköta om dig/er. Jag tar hand om det. Du/ni är inte ensam. Jag kommer att vara här hela natten. Jag stannar här hela natten. Allt är väl. Lita på mig. Det är ännu natt. Gå och lägg dig/er på nytt. Behöver du/ni sömnmedel/en sömntablett? Behöver du/ni kissa/kacka/kaki/bajsa? sova, -er, sov, sovit IV lugn, -t, -a rastlös, orolig, -t, -a 67

70 uneton uni uninen SUIHKU/SAUNA Mennään suihkuun/saunaan tänään/nyt/hetken päästä. Tule suihkuun. Onko (vesi) sopivan lämpöistä? Tässä on shampoo. Pese hiukset. Minä autan hiusten pesussa. Voinko pestä selkäsi/-nne? Kuivaan sinut. deodorantti hiustenhoitoaine pesulappu 68

71 sömnlös, -t, -a sömn 1 sömnig, -t, -a DUSCH/BASTU Du/ni får gå i duschen/bastun i dag/nu/om en stund. Kom till duschen. Är vattnet lagom/tillräckligt varmt? Här är schampot. Tvätta håret. Jag hjälper med hårtvätten. Får jag tvätta din/er rygg? Jag torkar dig. en deodorant 3 ett hårvårdsmed/el, -let 5 en tvättlapp 2 69

72 rasvata saippua saippuoida saunoa voide RUUMIINOSIA aivot aivoverenvuoto emätin haima hartia hammas henkitorvi huuli hyytymä jalka 70

73 smörja I en tvål 2 tvåla in I bada I bastu kräm, -en 3/salva, -n 1 KROPPSDELAR en hjärna 1 en hjärnblödning 2 en slida 1 en bukspottskörtel 2 en skuldra 1 en tand 3, tänder, -na en luftstrupe 2 en läpp 2 ett koagel 5, en klump med koagulerat blod 2 en fot 3 -en, fötter, fötterna 71

74 jalka, sääri kainalo kasvot kantapää kaula keuhko keuhkoputki kieli kives korva kudos kurkku kylkiluu kyynärpää kyynärvarsi käsi käsivarsi 72

75 ett ben 5 en armhåla 1 ett ansikte 4 en häl 2 en hals 2 en lunga 1 ett luftrör 5 en tunga 1 en testikel, testiklar 2 ett öra 4 en vävnad 3 en hals 2 ett revben 5 en armbåge 2 en underarm 2 en hand 3, handen, händer, -na en arm 2 73

76 lantio laskimo leuka lihas limakalvo lonkka maha maksa munuainen napa nenä nilkka niska nivel nivuset nivustaive ohutsuoli 74

77 en höft 3 en ven 3 en haka 1 en muskel 3, -n, muskler, -na en slemhinna 1 en höft 3 en mage 2 en lever 2 en njure 2 en navel 2 en näsa 1 en vrist 3, en fotled 3 en nacke 2 en led 3 en ljumske 2 ett ljumskveck 5 en tunntarm 2 75

78 olkapää otsa paksusuoli pohje polvi poski pää ranne reisi rinta ruokatorvi sairauskohtaus selkä silmä solisluu sormi sukupuolielin 76

79 en axel 2 en panna 1 en tjocktarm 2 en vad 3 ett knä 4 en kind 3 ett huvud 5 en handled 3, en handlov 2 ett lår 5 ett bröst 5 en matstrupe 2 ett sjukdomsanfall 5, en sjukdomsattack 3 en rygg 2 ett öga 4 ett nyckelben5 ett finger, fingret, fingrar, fingrarna ett könsorgan 5 77

80 suu sydämen vajaatoiminta sydän takamus, pakarat vamma varvas vatsa verenpaine veritulppa virtsaputki MUUTA Voitko/-teko toistaa? En ymmärtänyt. Minä vain autan sinua. Sinulla/teillä on jalkahoito. Minä saatan sinut 78

81 en mun 2 hjärtsvikt, -en ett hjärta 5 en rumpa 1, en bak 2 en skada 1 en tå 3 en mage 2, en buk 2 ett blodtryck 5 en blodpropp 2 ett urinrör 5 ÖVRIGT Kan du/ni upprepa det? Jag förstod inte. Jag bara hjälper dig. Du/ni ska få fotvård. Jag följer dig/er till 79

82 Vien sinut/teidät fysioterapiaan. hammaslääkärille. jalkahoitajalle. kampaajalle/parturiin. kliniikalle. laboratorioon. potilashuoneeseen. potilastoimistoon. päivystykseen. röntgeniin. sosiaalihoitajan luokse terveyskeskukseen. toimintaterapiaan. tutkimushuoneeseen. vuodeosastolle. Sinulle/teille on vieraita/puhelu. 80

83 Jag för dig/er till fysioterapin. tandläkaren. fotvårdaren. frisörskan/frisören. kliniken. laboratoriet. patientrummet. patientbyrån. jouren. röntgen. socialarbetaren. hälso(vårds)centralen. ergoterapin undersökningsrummet. bäddavdelningen. Du/ni har besök/ett samtal. 81

84 Tytär/poika/lapsenlapsi/ystävä sanoi terveisiä sinulle / teille. Tule tervehtimään. Tuletko/-teko mukaani? Tule mukaan. Voit/-te istua sohvalle. pöydän ääreen. Ota rauhallisesti. Ei kestä kauan. Olet/olette eläkkeellä. Sinun/teidän ei tarvitse enää työskennellä. kauppa kioski kotisairaanhoito lähihoitaja omahoitaja 82

85 Din/er dotter, -n/son, -en/barnbarn, -et/en vän hälsade till dig/er. Kom och hälsa. Följer du/ni mig? Kom med. Du/ni kan sätta dig/er i soffan. vid bordet. Ta det lugnt. Det dröjer inte länge/tar inte lång tid. Du/ni är pensionerad. Du/ni behöver inte arbeta mera. en butik 3 en kiosk 3 hemsjukvård en närvårdare 5 en egenskötare 5 83

86 omainen omaishoito omalääkäri pyörätuoli rollaattori Sinut siirretään toiselle osastolle. Jos tarvitset apua, voit painaa hälytysnappia. Olet/-tte kaatunut/-neet. Joudut/-te leikkaukseen. Palohälytys. Mene/menkää ulos! Seuraa nuolta/viivaa. KOTIUTUMINEN Pääset/-tte huomenna kotiin. Tule takaisin jos Ota yhteyttä omalle terveysasemalle. Sinun täytyy käydä tarkastuksessa. 84

87 anhörig, anhöriga närståendevård, anhörigvård en husläkare 5 en rullstol 2 en rullator 3 Du/ni kommer att flyttas till en annan avdelning. Om du/ni behöver hjälp, tryck på alarmknappen. Du/ni har fallit. Du/ni måste opereras. Brandalarm. Gå ut! Följ pilen/linjen. HEMFÖRLOVNING Du/ni får åka hem i morgon. Kom tillbaka om Ta kontakt med din/er egen hälsocentral. Du måste gå på kontroll. 85

88 Jälkitarkastus on jatkohoito jälkihoito jälkitarkastus katkaisuhoito kuntoutus saattohoito sairaalahoito sairausloma tahdonvastainen hoito tarkkailu tehohoito terveystarkastus pitkäaikaishoito kotihoito kotisairaala Asutko/-teko yksin? 86

89 Efterkontrollen är fortsatt vård eftervård efterkontroll avgiftning rehabilitering terminalvård sjukhusvård sjukledighet tvångsvård observation intensivvård hälsoundersökning långtidsvård hemvård, -en hemsjukhus Bor du/ni ensam? 87

90 Onko sinulla/teillä kotiavaimet? rahaa? Tarvitsetteko matkatodistuksen? Omavastuu matkasta on Te saatte kotipalvelua. ateriapalvelu siivousapu lähete lääkärintodistus Onko kaikki asiat selvillä? Parane pian! Mukavaa kotimatkaa! 88

91 Har du/ni hemnyckeln med dig/er? pengar? Behöver du/ni ett reseintyg? Självrisken för resan är Ni får hemvård. måltidsservice städtjänst en remiss 3 ett läkarintyg 5 Har du/ni allt klart för dig/er? Krya på dig/er! Trevlig hemresa! 89

92 HENGELLISET TARPEET Seurakuntapastori/diakonissa tulee tänään. Haluatko/-teko tulla mukaan? Haluatko/-teko laulaa mukana? Kuuletko/kuuletteko? Nyt puhuu pappi. Sytytän kynttilän. Rukoilemme. Laita kädet ristiin. Laulamme virren diakonissa kanttori pappi raamattu rukous virsi virsikirja 90

93 ANDLIGA BEHOV I dag kommer församlingsprästen/diakonissan Vill du/ni komma med? Vill du/ni sjunga med? Hör du/ni? Nu talar prästen. Jag tänder ljuset. Vi ber/nu ber vi. Knäpp händerna. Vi sjunger en psalm/psalm nummer en diakonissa 1 en kantor 3 en präst 3 bibel, -n, biblar, biblarna 2 en bön 3 en psalm 3 en psalmbok 3 -en, böcker, böckerna 91

94 SOSIAALISET TARPEET Haluatko/-teko olla yksin? Kaipaatko/-teko seuraa? Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Oletko ahdistunut? Oletko/-teko surullinen? masentunut? iloinen? hyvällä tuulella? Odotatko/-teko jotakuta/vieraita? Kuka on tulossa? VIRIKETOIMINTAA Tänään leivotaan. Haluatko/-teko maistaa? Haluatko/-teko osallistua askarteluun? Tänään 92

95 SOCIALA BEHOV Vill du/ni vara ensam? Vill du/ni ha sällskap? Känner du dig ensam? Har du/ni ångest? Är du/ni ledsen/sorgsen? deprimerad, nedstämd, nere? glad? på gott humör? Väntar du/ni på någon/besök? Vem kommer/är på väg? INSPIRERANDE AKTIVITETER I dag bakar vi. Vill du/ni smaka? Vill du/ni vara med och pyssla? I dag 93

96 piirretään. maalataan. leikataan saksilla. liimataan. Nyt lauletaan. Luenko päivän lehden? Jumpataan. Heitetäänkö palloa? Heitä pallo/hernepussi. Osallistua Olla kiinnostunut hiutale hiiva jauhot keitetty lisätä paistaa 94

97 ritar vi. målar vi. klipper vi med saxar. limmar vi. Nu sjunger vi. Ska jag läsa dagens tidning? Vi motionerar/jumpar/gympar Ska vi kasta boll? Kasta bollen/ärtpåsen. Delta i Vara intresserad av en flinga 1 jäst, -en mjöl, -et kokt, -, -a tillsätt/a IV -er, -satte, -satt steka I 95

98 raaka ruokalusikka sekoittaa taikina vaivata vatkata KELLONAJAT Kello on kaksitoista päivällä/yöllä. puoli neljä. varttia vaille viisi. varttia yli kuusi. kaksikymmentä vaille seitsemän. kymmentä yli kahdeksan. 96

99 rå en matsked 2 blanda I deg, -en knåda I vispa I KLOCKAN Klockan är tolv på dagen/natten. halv fyra. kvart före/i fem. kvart över sex. tjugo före/i sju. tio över åtta. 97

100 VUODENAJAT ÅRSTIDER talvi vinter 2 kevät vår 2 kesä sommar 2 syksy höst 2 VIIKONPÄIVÄT maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai VECKODAGARNA måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 98

101 PERUSLUVUT JÄRJESTYSLUVUT GRUNDTAL ORDNINGSTAL 1 ett (den) första 2 två (den) andra 3 tre (den) tredje 4 fyra (den) fjärde 5 fem (den) femte 6 sex (den) sjätte 7 sju (den) sjunde 8 åtta (den) åttonde 9 nio (den) nionde 10 tio (den) tionde 11 elva (den) elfte 12 tolv (den) tolfte 13 tretton (den) trettonde 14 fjorton (den) fjortonde 99

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Peruskauraa 3 2.Peruskauraa osa 2..5 3.Substantiivien taivutus..6 4.Substantiivien epämääräinen ja määräinen muoto 7 5.Adjektiivien

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 50 mikrog / 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Tilinpäätös alijäämäinen Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Sandostatin LAR 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine

Lisätiedot

Aitoa yhteistoimintaa! 3

Aitoa yhteistoimintaa! 3 2015 VIIKKO VECKA 3 SEUDUN KEHITTÄJÄ REGIONENS UTVECKLARE Aitoa yhteistoimintaa! 3 Uhkailu on liian monen opettajan arkea 6-7 Tykkää meistä! Gilla oss! Mahtavia Tarjouksia! Kaikki pipot ja käsineet / Alla

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014 Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Jäsenlehti 2/2014 Tässä numerossa Pääkirjoitus...3 Samma på Svenska...4 Aluekerhojen yhteystiedot...4 Rehabilitering samt semester på Svenska...5 Viimeinen Parkinson-nuorten

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot