ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS. Auta Eppua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS. Auta Eppua"

Transkriptio

1 ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS Auta Eppua 1

2 TERVETULOA AUTTAMAAN EPPUA! SISÄLTÖ Auta Eppua cd-rom sisältää oppaan kouluttajalle sekä opetuskalvot. Opetusaineistossa käsitellään viisi eri tapaturmatilannetta. Kouluttaja voi halutessaan tulostaa oppaan tarinat ja lisätehtävät lapsille. Opetuksen tukena voi tarvittaessa käyttää Suomen Punaisen Ristin tuottamaa Ensiapuopasta. Copyright Suomen Punainen Risti 2005 Teksti Anja Alila ja Leena Kämäräinen Toimitussihteeri Taru Korpela Piirrokset Salli Parikka Ulkoasu Merja Huotelin Auta Eppua -teksti Tapaturmia voidaan ehkäistä Opetuksen tavoitteet Kouluttajan oppaan rakenne Eppu putoaa kiipeilytelineeltä Eppu kaatuu pyörällä Eppu polttaa kätensä Eppu saa haavan sormeensa Eppu putoaa veteen Lisätehtäviä Tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi Auta Eppua kalvot Eppu putoaa kiipeilytelineeltä Eppu kaatuu pyörällä Eppu polttaa kätensä Eppu saa haavan sormeensa Eppu putoaa veteen

3 tä voidaan opettaa tunnistamaan tilanteet ja toimimaan oikealla tavalla elinympäristössään. Neuvominen, yhdessä opetteleminen sekä aikuisten oma asennoituminen ja käyttäytyminen tulevat lapsen iän karttuessa yhä tärkeämmiksi keinoiksi ehkäistä tapaturmia. Tavoitteena on myös saada perhe ja lapsen lähiympäristö mukaan keskustelemaan ja toimimaan oman ympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Auta Eppua -materiaalia voidaan hyödyntää kerrottaessa mm. vanhemmille ja lapsille jokapäiväisistä tilanteista ja innostaa heitä tutkimaan koti- ja lähiympäristöä tilanteiden havaitsemiseksi. Yhtä tärkeää kuin oivaltaa tilanne, on toimia oikein, kun jotain tapahtuu tai on tapahtunut. Tärkeää on myös saada lapset ymmärtämään, että aikuiselle on kerrottava, kun jotain on tapahtunut. Turvallinen ympäristö ehkäisee monia tapaturmia. Emme kuitenkaan koskaan kykene luomaan ympäristöä, jossa ei tapahtuisi yhtään tapaturmaa. Mitä aikaisemmin lapsi tiedostaa - ja onnettomuustilanteita, sitä paremmat valmiudet hänellä on toimia ja auttaa toisia. Lasten tapaturmien ehkäisy onnistuu vain, kun kasvattajat, vanhemmat ja lapset opetetaan ymmärtämään asian tärkeys, varomaan llisia paikkoja ja tilanteita ja harjoittelemaan vahinkojen varalle. TAPATURMIA VOIDAAN EHKÄISTÄ Viimeisen 20 vuoden aikana lasten vakavat tapaturmat ovat vähentyneet. Tämä johtuu siitä, että mm. liikenteeseen, rakentamiseen ja tuotteisiin on laadittu turvallisuutta lisääviä normeja. Myös äitiys- ja lastenneuvoloiden antamalla terveyskasvatuk-sella on tärkeä merkitys. Kaikissa lasten ikäryhmissä putoamiset, kaatumiset tai kompastumiset aiheuttavat valtaosan sairaalahoitoa vaativista tapaturmista. Tavallisimmat vammat ovat raajojen murtumat, kallovammat sekä erilaiset haavat ja repeämät, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan isommille lapsille. Lasten tapaturmakuolemat ovat vähentyneet 50-luvulta lähtien: silloin kuoli tapaturmaisesti 40 lasta lasta kohti vuodessa. Vuonna 2000 vastaava luku oli 4,6. Eniten ovat vähentyneet alle viisivuotiaiden tapaturmaiset kuolemat. Lasten tapaturmakuolemat ovat useimmiten liikennetapaturmia tai hukkumisia. Pojilla tapaturmien määrä kasvaa iän mukana, tytöillä se yleensä vähenee. Punaisen Ristin tavoitteena on, että ensiaputaidot ovat kansalaistaito, jota on mahdollisuus opetella pienestä pitäen ja kerrata elämän eri vaiheissa. Lapsille sattuu tapaturmia kaikkialla, missä he liikkuvat. Tapaturmien syitä on useita: ympäristö, inhimilliset tekijät, asenteet, valikoiva havainnointi ja iän mukaiset rajoitukset. Lasten turvallisuus on ensikädessä aikuisten vastuulla, mutta hei- 4 5

4 OPETUKSEN TAVOITTEET Opetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii tiedostamaan tilanteet, osaa välttää niitä, oppii tekemään hätäilmoituksen ja osaa ensiavun pienissä tapaturmissa. On tärkeää että lapsi oppii perusasiat hyvin ja kertaa niitä jatkuvasti. Lapsia opetettaessa opetukseen ei pidä sisällyttää liikaa yksityiskohtia. Kouluttajan/opettajan kannattaa varautua siihen, että lapsi on ollut mukana onnettomuudessa ja kokenut jotain järkyttävää. Tällöin hän reagoi samalla tavalla kuin aikuinen. Lapsen kanssa jutellaan tapahtuneesta ja häntä rohkaistaan ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä. Esimerkkejä Auta Eppua -materiaalin käytöstä ja opetuksen toteutuksesta päiväkodissa; Opettajan päiväkirja 1. päivä Keskustellaan lasten kanssa tapaturmista. Mikä on tapaturma tai onnettomuus? Lasten vastaus: Kun loukkaa itsensä. 2. päivä Ne, jotka haluavat, voivat kertoa näkemistään tai kokemistaan onnettomuuksista, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu ja mitä teh tiin? Lapset voivat myös piirtää kuvan haluamastaan onnettomuustilanteesta. Tunnista Tiedosta Vältä KOULUTTAJAN OPPAAN RAKENNE Opetuksen ensimmäisenä tavoitteena on ehkäistä onnettomuus niin, että lapsi tunnistaa tilanteita ja llisia paikkoja. (Esim. puissa kiipeily on llista). Aineistossa käytettyjen esimerkkien lisäksi lasten tulisi oppia tunnistamaan muita mahdollisia tilanteita elinympäristössään. Opetuksen toisena tavoitteena on, että lapsi tiedostaa n käytännön esimerkkien avulla. (Esim. puussa kiipeily on llista, koska oksat voivat katketa.) Yksittäiset tapaturmatilanteet käydään läpi vaihe vaiheelta kuhunkin tapaturmaan liittyvien kuvien avulla. Opetuksessa hyödynnetään lasten omia kokemuksia. Opetuksen kolmantena tavoitteena on saada lapset toimimaan. Katso-minen ja tietäminen eivät yksin auta. Yleensä vanhemmat ehkäisevät tilanteita lasten tietämättä, vaikka hyödyllisempää olisi tehdä se yhdessä heidän kanssaan. Myös lapsi osaa selviytyä omatoimisesti erilaisissa tapaturmissa, esim. hakea apua, tehdä hätäilmoituksen, vastata kysymyksiin, laittaa laastarin, jäähdyttää palovamman jne. 3. päivä Lapset keskustelevat llisista paikoista ja esineistä kotona. 4. päivä Kerrataan edellisten päivien asioita. 5. päivä Keskustellaan lasten kanssa llisista paikoista ja tilanteista kotona. 6. päivä Jatketaan edellisen päivän keskustelua. 7. päivä Mietitään yhdessä mitä llisia paikkoja on päiväkodin ympäristössä. 8. päivä Ensimmäinen tapaturma kuvataulujen avulla. 9. päivä Lapset saavat valita vapaasti piirrostehtävän jostakin aiemmilla kerroilla käsitellystä aiheesta. 10. päivä Harjoittelua kolmioliinalla. 11. päivä Harjoitellaan soittamaan apua hätänumerosta päivä Kaikki kuvataulut käyty läpi. Kertausta. Osa lapsista harjoittelee kolmioliinalla ja osa harjoittelee soittamista hätänumeroon

5 EPPU PUTOAA KIIPEILYTELINEELTÄ 1 2 Murtuma kädessä Murtuman toteaminen voi olla vaikeaa, koska lapsella oireet ovat usein epäselviä. Murtuman tunnusmerkkejä ovat vamma-alueen nopea turpoaminen, aristaminen ja liikuteltaessa tuntuva kipu. Murtumakohta voi joskus olla virheasennossa. Jos lapsella epäillään raajan murtumaa, häntä on käsiteltävä varovasti. Murtunutta raajaa ei saa liikuttaa. Raajaa tuetaan esim. käsillä ennen sitomista kolmioliinalla, huivilla tai kaulaliinalla. Jos kyseessä on avomurtuma, verenvuoto tyrehdytetään ja vaurioitunut iho suojataan siteellä ennen tukemista. Putoamiseen liittyviä tilanteita 3 4 Tunnista Kiipeilytelineiltä voi pudota. Puissa kiipeily on llista. Leikkiminen rappusten lähellä on llista. Rakennustelineet ja aidat eivät ole leikkipaikkoja. Tuolit ovat epävakaita eivätkä sovellu kiipeilyyn. Tiedosta Uhkarohkeus voi johtaa putoamiseen. Puiden oksat voivat katketa. Portailta voi pudota alas. Rakennustelineiden ja kiviaitojen huonoa kuntoa ei välttämättä huomaa. Tuolit voivat kaatua. Eppu on viisivuotias poika. Hän on aina paras. Hän voittaa juoksukilpailuissa ja uskaltaa kiivetä korkeammalle kuin kukaan muu. Kiipeilytelineelläkin hän on usein uhkarohkea. Pihan kaikki muut lapset ihailevat häntä suunnattomasti. Juuri nytkin Eppu seisoo kiipeilytelineellä huutaen ylhäältä muille lapsille: Katsokaa, minä olen ensimmäisenä ylhäällä. Samalla Eppu horjahtaa ja putoaa alas maahan. Ai, ai, ai hän valittaa ja itkee. Käteen koskee. Laura, joka seisoo lähimpänä Eppua huutaa tarhan tätiä apuun. Eeva-täti tulee juosten ja antaa samalla lapsille tehtäviä: Kaisa, hae sinä sisältä ensiapulaukku ja Janne tule sinä tänne minun avukseni. Eeva-täti lohduttaa Eppua, tutkii varovasti hänen kättään ja pyytää Jannea olemaan Epun vierellä lohduttamassa häntä. Kaisa tuo ensiapulaukun ja Eeva-täti ottaa sieltä kolmioliinan, jolla hän tukee Epun käden, jotta käsi ei turhaan liikkuisi ja aiheuttaisi lisää kipua. Sitten Eevatäti vie hänet sisälle. Vältä Kiipeiltäessä on oltava hyvät jalkineet. Telineestä täytyy pitää kunnolla kiinni. Kosteus lisää liukkautta. Vain vakaissa kiipeilytelineissä saa leikkiä. Portaissa on oltava turva-aita. Rakennustelineet ja aidat eivät ole leikkipaikkoja. Aikuinen voi antaa korkealla olevan tavaran, jotta lapsen ei tarvitse kiipeillä eikä kurotella. Lohduttaminen ja muiden lasten rauhoittaminen. Kolmioliinan asettaminen. Lapsen toimittaminen hoitoon. Eppu täytyy viedä sairaalaan. Siellä lääkäri tutkii hänet ja toteaa, että Epun käsi on murtunut. Eppu on vihainen, sillä hänen täytyy pitää kipsiä kädessään kuukauden. 8 9

6 EPPU KAATUU PYÖRÄLLÄ 1 2 Pään vamma Päähän kohdistuvissa vammoissa lapsi on aina vietävä lääkäriin, jos - hän on ollut tajuton, vaikka vain lyhyenkin aikaa - hänellä on kova päänsärky - hän oksentaa tai kouristelee. Kaatumiseen liittyviä tilanteita 3 4 Tunnista Pyöräillessä voi kaatua. Liukkaalla lattialla kaatuu helposti. Matto voi luistaa jalkojen alla. Märällä lattialla liukastuu. Jäisellä ja lumisella tiellä on kuljettava varovasti. Tiedosta Pyöräilytie voi olla kuoppainen ja kivinen. Vahattu, kiiltävä lattia on liukas. Irtonaiset matot luistavat ja rypyssä oleviin mattoihin kompastuu helposti. Vesi ja saippua liukastuttavat lattian. Talvella lumi ja jää liukastuttavat. Eppu on saanut uuden pyörän syntymäpäivälahjaksi. Hän esittelee pyöräänsä ylpeänä pihan muille lapsille. Lapset ihmettelevät miksi Eppu ei käytä kypärää, mutta Epun mielestä sitä ei omalla pihalla tarvita. Eppu kokeilee uusia temppuja. Hän nostaa toisen jalan pois polkimelta ja irrottaa välillä molemmat kätensä ohjaustangosta. Ha, ha, ha, kuka muu uskaltaa, huutelee Eppu. Hän ei huomaa pihalla olevaa kuoppaa, jossa on kivi. Hän ajaa päin kiveä ja kaatuu pää edellä maahan. Eppu parahtaa itkuun ja huutaa, äitiii...! Vältä Pyöräillessä on oltava tarkkaavainen. Kypärä kuuluu pyöräilyyn. Liukkaalla lattialla ei pidä juosta. Irtonaisten mattojen alla pitää olla kumimatto. Lattialle läikkynyt vesi on kuivattava heti pois ja lattian on oltava puhdas saippuasta. Kunnon jalkineet, joissa on hyvät pohjat, ja hiekoitettu piha vähentävät kaatumisia. Lohduttaminen Kipukohtaa tai kuhmua painetaan kylmällä, kun jotain kylmää on saatavilla (jääpalapussi, lumi jne). Kuhmut eivät vaadi hoitoa, mutta ensiavulla voidaan vähentää kudoksenalaista verenvuotoa. Kylmä lisää painamisen tehoa. Naapurin setä on tulossa kotiin ja Ville huutaa apua. Setä menee katsomaan Eppua ja pyytää samalla Sannaa menemään sisälle hakemaan jääpalapussin pakastimesta. Janne tulee lohduttamaan Eppua. Setä kietoo jääpalapussin nenäliinaan ja painaa sillä Epun päässä olevaa kuhmua. Setä vie Epun kotiin, kertoo vanhemmille tapahtumasta ja äiti ottaa Epun hoiviinsa. Ville korjaa Epun pyörän pois pihalta pyörävarastoon

7 EPPU POLTTAA KÄTENSÄ 1 2 Palovamma Kasvojen ja käsien alueella olevat palovammat ja kämmentä suuremmat palovammat lääkärin hoitoon. Palovammoja aiheuttavia tilanteita Tunnista Tulitikkuleikit voivat aiheuttaa palovamman. Hellalla kiehuvassa kattilassa vesi on kuumaa, samoin kuin kupissa oleva juoma. Saunan kiuas on erittäin kuuma. Hanasta tuleva vesi voi olla kuumaa. Nuotiot ja grillit säteilevät kuumuutta kauan. 3 4 Tiedosta Tulitikun ja kynttilän liekki polttaa. Kattilat ja kupit voivat kaatua. Kiuas polttaa heti. Kuuma, juokseva vesi polttaa. Nuotiosta voi räiskyä ja grillit voivat kaatua. Vältä Tulitikut eivät saa olla lasten ulottuvilla. Liedessä tulee olla liesisuoja. Kuumaan kuppiin ei pidä koskea. Kiukaan lähellä ei saa leikkiä. Kylmävesihana avataan aina ensin. Grillin ja nuotion lähellä pitää olla varovainen. Eppu ja hänen kaverinsa leikkivät Epun kotona. Panu leikkii pöydän alla ja Ville autolla. Eppu ja Timo huomaavat pöydällä olevat kynttilät. Eppu katselee ensin kynttilöitä miettivän näköisenä. Hän päättää sytyttää ne ja ottaa pöydällä olevat tulitikut. Timo seuraa tilannetta vierestä. Lohduttaminen. Pientä palovammaa jäähdytetään kylmällä vedellä kunnes kipu häviää Tarvittaessa palovamma peitetään puhtaalla siteellä. Palovamman päälle voi laittaa apteekista saatavan rasvataitoksen. Rakkulaa ei saa puhkaista. Epun pää on kynttilän liekin yläpuolella ja käsi liian lähellä liekkiä. Eppu polttaa peukalonsa ja etusormensa ja otsatukka kärähtää. Eppu parahtaa säikähdyksestä ja kivusta. Timo neuvoo Eppua tulemaan kanssaan nopeasti kylpyhuoneeseen. Timo avaa hanan ja Eppu laittaa käden kylmän veden alle. Timo neuvoo Eppua pitämään kättä juoksevan veden alla niin kauan, että kipu on hävinyt. Ville käy sillä välin sammuttamassa kynttilän, koska se on aivan liian lähellä verhoa. Äiti tulee kotiin ja tarkistaa Epun palovamman. Tällä kertaa Eppu selvisi vähällä. Äiti nuhtelee lapsia ja varoittaa tulen vaaroista

8 EPPU SAA HAAVAN SORMEENSA 1 2 Haavat Naarmu tai pintahaava syntyy raapaisusta tai kaatumisesta. Iho voi rikkoutua laajalta alueelta ja hiussuonien vaurioituessa haavasta tihkuu verta ja kudosnestettä. Viiltohaavan aiheuttaa terävä, leikkaava esine esim. veitsi tai lasi. Viiltohaava voi olla pinnallinen tai syvä. Pistohaava syntyy, kun esim naula tai tikku, puukko tai muu terävä esine puhkaisee ihon. Ruhjehaavan aiheuttaa yleensä tylppä esine. Iho rikkoutuu ja vamma-alue on repaleinen. Puremahaava syntyy ihmisen tai eläimen puremasta. Vierasesineitä ei yleensä poisteta haavasta ensiavun yhteydessä. Haavojen syntyyn liittyviä tilanteita 3 4 Tunnista Veitsi on terävä. Maassa lojuvat naulat aiheuttavat tilanteita. Leikkikentällä ja uimarannalla olevat lasinsirut ovat llisia. Kaatuessa voi saada naarmun tai pintahaavan. Eläin voi purra. Tiedosta Veitsen varomaton käsittely voi aiheuttaa viiltohaavan. Naulaan astuminen aiheuttaa pienen, mutta syvän haavan. Lasiin astuminen aiheuttaa viiltohaavan, joka voi olla syvä. Varomaton juokseminen voi aiheuttaa kaatumisen. Vieraan eläimen reaktioita ei voi tietää. Epulla on kova nälkä. Äiti lupautuu laittamaan päivällisen aikaisemmin. Äiti on juuri tekemässä salaattia, kun puhelin soi. Hän lähtee puhelimeen ja Eppu jää yksin keittiöön. Hän näkee äidin pöydälle jättämän veitsen ja ajattelee auttaa äitiä. Kurkkua leikatessaan Eppu viiltää haavan sormeensa. Ai..., haavasta tulee verta, huutaa Eppu. Äiti juoksee puhelimesta Epun luo. Hän nostaa Epun käden kohoasentoon ja painaa samalla haavaa. Äiti vie Epun kylpyhuoneeseen. Hän pyytää Eppua painamaan itse haavaa ja pitämään kättä kohoasennossa sillä aikaa kun hän ottaa lääkekaapista sidetaitoksia, puhdistusainetta ja pikasiteitä. Äiti pesee haavan puhtaan veden alla ja pyyhkii sen vielä sidetaitoksella ja puhdistusaineella. Sitten hän kuivaa haava-alueen, painaa haavan reunat yhteen ja laittaa päälle pikasiteen. Vältä Veitset pidetään lasten ulottumattomissa. Jos lapsi harjoittelee veitsen käyttöä, sen tulee tapahtua aikuisen valvonnassa. Lasten ei pidä liikkua rakennus- tai työmaa-alueella. Maassa lojuvat naulat on kerättävä pois. Pulloja ja lasia ei saa rikkoa. Lasinsirut tulee kerätä leikkikentiltä ja uimarannoilta. Varovaisuutta ja malttia leikeissä ja juoksemisessa! Vieraita koiria tai eläimiä ei saa koskettaa ilman lupaa. Lohduttaminen. Vamma-alueen kohottaminen. Haavan puhdistaminen saippualla ja vedellä tai haavanpuhdistusaineella. Haavan reunojen painaminen yhteen. Haavan peittäminen puhtaalla sidetaitoksella, pikasiteellä tai laastarilla. Haavan annetaan parantua rauhassa 3 4 päivää. Haava pidetään kuivana. Jos haava tulehtuu, on hakeuduttava hoitoon. Äiti varoittaa Eppua enää koskemasta teräviin esineisiin ilman lupaa

9 EPPU PUTOAA VETEEN 1 2 SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 4. Vastaa kysymyksiin. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. Yleisöpuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa Hukkuminen ja siihen liittyviä tilanteita Tunnista Rantavesi voi olla syvää. Jäällä liikkuminen voi olla llista. Lammikot ja ojat aiheuttavat n. Vesitynnyrit ja -ämpärit saattavat aiheuttaa tilanteita. Veneestä voi pudota veteen. Tiedosta Rantaveteenkin voi hukkua. Heikko jää pettää. Pieneenkin vesimäärään voi hukkua. Tynnyriin tai ämpäriin voi pudota. Kurkottelu veneestä voi johtaa putoamiseen. On kaunis kesäpäivä. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Eppu ystävineen miettii seikkailuretkeä läheiselle rannalle. Hän muistaa, että äiti on kieltänyt heitä menemästä yksin ja ilman lupaa rannalle. Nyt ajatus kaarnaveneistä houkuttelee kuitenkin enemmän, ja äidin neuvot unohtuvat. Lapset lähtevät kilpaa juosten rannalle. Heidi, Ville ja Matias keräilevät kiviä. Eppu rakentaa itselleen kaarnaveneen ja laittaa sen veteen. Hän yrittää työntää venettä kauemmas veteen, mutta tuuli työntää sitä takaisin rantaan. Eppu kurkottaa oikein pitkälle. Molskis, hän putoaa veteen. Apua, auttakaa! huutaa Eppu hätääntyneenä ja huitoo käsillänsä. Ville ja Matias juoksevat rantaan. Ville kehottaa Heidiä hakemaan apua. Matias huomaa rannan läheisyydessä pitkän kepin. Hän hakee sen, ja ojentaa kepin toisen pään Epulle. Eppu ylettyy juuri ja juuri kepin päähän. Pojat vetävät Epun rannalle. Eppu nousee ylös vettä valuvana ja parahtaa itkuun. Tällä kertaa hän selvisi pelkällä säikähdyksellä. Äiti tulee juosten Heidin kanssa. Hän rauhoittaa Eppua ja tarkistaa, että Eppu ei ole loukannut itseään ja on kunnossa. Äiti kiittää lapsia oikeasta toiminnasta. Hän keskustelee heidän kanssaan tilanteista ja kertaa vielä oikean toiminnan. Hän lisää, että jos Eppu olisi joutunut veden alle, olisi ehdottomasti myös pitänyt soittaa hätänumeroon 112. Vältä Vieraalle rannalle ei pidä mennä ilman aikuisten valvontaa. Etenkin kevät- ja syysjäät ovat hauraita. Jäälle ei saa mennä ilman aikuisten valvontaa ja lupaa. Yksin ei saa mennä leikkimään ojien ja lammikoiden reunoille. Ulkona olevat vesitynnyrit kannattaa suojata kannella. Veneessä on aina kaikilla oltava pelastusliivit. Lohduttaminen Toimitaan rauhallisesti. Huudetaan heti apua. Pelastetaan vedestä kepin, pelastusrenkaan tai muun käytettävissä olevan välineen avulla. Hukuksissa ollut toimitetaan aina hoitoon, vaikka hän virkoaisikin nopeasti, sillä keuhkoihin joutunut vesi voi aiheuttaa potilaalle myöhemmin hengenn. Tarvittaessa turvataan hukkuneen hengitys ja verenkierto ja soitetaan yleiseen hätänumeroon

10 LISÄTEHTÄVIÄ Seuraavassa on muutamia lisätehtäviä opetuksen tueksi. Tehtäviin liittyvät kuvat ovat liitteenä. Ne voidaan tarvittaessa monistaa lapsille. Opettaja voi myös itse keksiä esimerkkejä. Tehtävä 1. Tehtävä 2. Tehtävä 3. Lapselle sattunut tapaturma Anna lapsille tehtäväksi piirtää ja värittää kuva tapaturmasta tai onnettomuudesta, jonka hän on nähnyt tai kokenut. Kaatuminen Lapsi loukkaa kätensä. Opettaja voi keskustella lasten kanssa vamman vakavuudesta. Onko lapsi loukannut kätensä niin, että se on kipeä ja arka? Vai onko käsi turvonnut ja sitä on vaikea liikutella? Tällöin käsi saattaa olla murtunut ja lapsi täytyy lähettää jatkohoitoon. Kuvan voi myös värittää (Tehtävä 2). Terävät esineet Lasten annetaan etsiä llisia esineitä kuvan esittämästä keittiöstä. Opettaja voi keskustella lasten kanssa siitä, miksi ne ovat llisia ja mitä ne voivat aiheuttaa. Tehtävä 5. Jäällä liikkuminen Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä liikkumiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein. Opettajan tulisi tähdentää lapsille jäällä liikkumisen vaaroja heikoilla jäillä ja korostaa aikuisten valvontaa. Tehtävän 5. kuvan avulla opettaja voi keskustella lasten kanssa paikoista, jotka ovat erityi sen llisia; Veden virtauksen vuoksi llisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen pudottavien rantapenkereiden vierustat. Kaislat tekevät jäästä seulan ja samalla hauraan. Sillat, laiturit ja jäissä makaavat alukset sitovat lämpöä ja synnyttävät virtauksia, jotka heikentävät jään niiden alla ja lähituntumassa. Laivaväylät ja kalastajien avannot ovat npaikkoja. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Niiden ja muiden rikkoutumien kohdalle kinostuvan lumen alla jää ohenee ja voi joskus jopa sulaa kokonaan. Vesistöjen syvänteiden kohdalla jää voi olla ympäröivää jäätä heikompaa, koska niissä oleva suurempi vesimäärä jäähtyy hitaammin. Teollisuuslaitosten ja asutuskeskusten viemäreiden laskualueilla jää on heikkoa lämpimän päästöveden ja virtauksen takia. Kuvan voi myös monistaa ja antaa lapsille kotiin, jossa he voivat yhdessä vanhempien kanssa keskustella kodin llisista esineistä. Kuvan voi myös värittää (Tehtävä 3). Tehtävä 4. Veteen putoaminen Tehtävän 4. kuvassa on joukko esineitä, joiden avulla veteen pudonnut voidaan pelastaa. Kuvassa on myös kolme eri tilannetta, joissa tarvitaan apua. Lasten kanssa voidaan keskustella, mitä esineitä kussakin tilanteessa voisi käyttää. Esineen valinnassa on otettava huomioon autettavan etäisyys auttajaan

11 Tehtävä 2. Tehtävä

12 Tehtävä 4. Tehtävä

13 TARKASTUSLISTA KOTITAPATURMIEN EHKÄISEMISEKSI Onko puhelimen lähellä hätänumerot? yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus (24 h/vrk) (09) tai (09) 4711 Myrkytykset 1. Onko asunnossa lukittava lääkekaappi? 2. Säilytetäänkö kodin kemikaaleja lukittavassa kaapissa tai tarpeeksi korkealla? 3. Ovatko kemikaalit alkuperäispakkauksissa 4. Säilytetäänkö alkoholijuomat lasten ulottumattomissa? 5. Ovatko huonekasvit myrkyttömiä? 6. Onko kotona lääkehiiltä? Palo- ja sähkötapaturmat 1. Onko asunnon palovaroitin oikein sijoitettu ja toimintakunnossa? 2. Onko liedessä liesisuoja? onko liesi kiinnitetty tukevasti? 3. Ovatko kodin pienkoneet kuten kahvinkeitin lasten ulottumattomissa? 4. Ovatko hanat termostaatti- ja turvahanoja? 5. Onko saunan kiukaan ympärillä suojakaide? 6. Onko asunnossa turvapistorasiat tai onko pistorasiat muuten suojattu? 7. Onko sähköjohdot kiinnitetty ja pois tieltä? ovatko johdot ehjiä? 8. Säilytetäänkö tulitikut lasten ulottumattomissa? 9. Onko lasten pääsy kellariin tai ullakolle estetty lukituksella? Kaatumiset ja putoamiset 1. Onko ikkunoissa putoamisen estävät ikkunanpidikkeet? 2. Onko parvekkeen ovessa pidike/haka/turvalukko Kyllä Ei 3. Onko WC:n ja kylpyhuoneen ovessa ulkopuolelta avattava lukko? 4. Onko kylpyhuoneessa liukuesteet? 5. Onko sisäportaissa lapsiportti? kaiteet? liukuesteet? 6. Onko matoissa liukuesteet? 7. Onko lattia liukastumaton? 8. Onko huonekalujen terävät kulmat suojattu? 9. Säilytetäänkö lliset esineet (veitset, sakset, työkalut, muovipussit) lasten ulottumattomissa? 10. Onko kerrossängyssä kaiteet? 11. Onko lapsella leikkipuistossa vaatteet, jotka eivät tartu laitteisiin? 12. Ovatko pihan keinualue ja kiipeilyteline turvallisia? Liikennetapaturmat 1. Onko autossa lasten turvaistuimet? 2. Ovatko polkupyörät ja niiden varusteet kunnossa? 3. Käyttävätkö lapset pyöräillessään pyöräilykypärää? 4. Onko lasta opetettu toimimaan liikenteessä? 5. Käyttävätkö lapset heijastimia? 6. Onko lasten leikkipaikka suojassa autoilta? 7. Onko asuntoalueella riittävän alhainen nopeusrajoitus? Ensiapu 1. Onko kodin ensiapuvarustus riittävä? 2. Hallitsetko ensiaputaidot? Muuta Onko lapsella turvalliset lelut (ei pieniä irtoavia osia)? Valvotko uimataidottomia lapsia? Kyllä Ei 24

Turvallinen koti vauvalle

Turvallinen koti vauvalle Turvallinen koti vauvalle OPAS VAAROJEN JA TAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISYYN VAUVAPERHEILLE Arki vauvan kanssa tuo mukanaan hurjan määrän ihan uusia asioita ja samalla huolen siitä, millaisia vaaranpaikkoja

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää?

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Vastaus: Ei Tiesitkö: Sammaleen ja jäkälän keruu vaatii maanomistajan luvan. Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille nilkoista kiinni

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille LASTEN NÄYTTEENOTTO Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille Sisältö: Tervetuloa laboratorioon Mitä veri on? Verinäytteenotto Verinäytteenotto sormenpäästä Taikalaastari Sydänfilmi eli EKG 2.painos 2015 Alkuperäinen

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä?

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Nimimerkki: Emajõgi I Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Jos olisin jäänyt veteen, olisin muuttunut kaihiksi, suomut olisivat nousseet silmiin, äitini olisi pimennossa evät pomppineet lonkista

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

käsivarresta 2 luuta meni poikki. Toinen huono asia oli, että 13 vuotta sitten sinä veit tytön kalastamaan veneellä, mutta et saanut kalaa ja tyttö, j

käsivarresta 2 luuta meni poikki. Toinen huono asia oli, että 13 vuotta sitten sinä veit tytön kalastamaan veneellä, mutta et saanut kalaa ja tyttö, j Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

RISKEISTÄ RIKAS LAPSUUS. Tatu Hirvonen. tatuhirv@ gmail.com. www.miner vakustannus.fi

RISKEISTÄ RIKAS LAPSUUS. Tatu Hirvonen. tatuhirv@ gmail.com. www.miner vakustannus.fi RISKEISTÄ RIKAS Tatu Hirvonen LAPSUUS tatuhirv@ gmail.com www.miner vakustannus.fi RISKIKASVATUKSEN NÄKÖKULMA Etsitään hyvää tasapainoa järkevän riskien välttämisen/poistamisen ja riskien hyväksymisen/sietämisen

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa

Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa Meeri Laine, Hanna Mansikka, Merja Vaaramaa ja Tiina Komulainen OuLUMA, sivu 1 Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa Avainsanat: sähkö, sähkölaitteet, sähköturvallisuus, turvallisuus Luokkataso:

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen 52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen Katseletko kateellisena crossfit-harrastajia, jotka tekevät hetkessä kymmenen leuanvetoa? Kuivaa kyyneleet ja tartu toimeen, sillä sinäkin pystyt kyllä samaan!

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE HEINI HEIKKILÄ 2011 SISÄLLYSLUETTELO HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS... 3 KYLKIASENTO... 4 KOLMEN K:N HOITO... 6 RANTEEN SITOMINEN... 8 NILKAN SITOMINEN... 9 POLVEN SITOMINEN...

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi...

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi... Tervetuloa kouluun... 4 1. Kouluvuosi alkaa...6 2. Hyvä yhteishenki on kaikkien vastuulla...8 3. Liikenne on yhteispeliä...10 4. Polkupyörä on ajoneuvo...12 Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16 5. Maitohorsma

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla!

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla! Selkä suoraksi Suomi TM Pidetään hauskaa harjoittelemalla! "Selkä suoraksi Suomi" ʺSelkä suoraksi Suomiʺ on helppo muutaman minuutin harjoitusohjelma, joka päivittäin tehtynä auttaa lapsia kehittämään

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna Liikenne projekti Tina, Lavina ja Jenna Tinan liikuntaapäiväkirja 23.03 maanantai. 24.03 tiistai Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins. Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins Harrastuksiin liittyvää liikuntaa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Arajärven leirikeskus/ uimaranta Luttusten uimaranta Sataman uimaranta Tipurin uimaranta Suunnitelman laatinut Akaan Turva 15.7.2012 1 Sisältö: VELVOLLISUUS

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen Läntinen ja Pohjoinen ydinneliö Minna Lehtivuori-Ahonen S2 lto Haaga-Kaarela PHVA Leena Kettukangas-Seiriö Pelimannin ala-aste Valmistava opetus 1.-3. Elina Kaidesoja Maunulan ala-aste Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Lukulattia liikkumisen turvallisuudesta

Lukulattia liikkumisen turvallisuudesta Lukulattia liikkumisen turvallisuudesta Tavoite Tämän tehtävän tavoitteena on tuoda esille liikkumisen turvallisuuteen liittyviä perustietoja lukujen avulla. Kohderyhmä Yläkoululaiset sekä alakoulun 5.-6.

Lisätiedot

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa.

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Kehität taitojasi jatkuvasti. Osaat keskittyä yhteen asiaan. Kuljet rohkeasti

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Flattileiri 2008 Himanka, Sautinkari. Pennut. 1. Kontakti

Flattileiri 2008 Himanka, Sautinkari. Pennut. 1. Kontakti Flattileiri 2008 / NOME / PP 1 Flattileiri 2008 Himanka, Sautinkari Pennut 1. Kontakti - tärkeä etenkin flateilla (koska ovat vilkkaita?) - pentutreenit aloitetaan kontaktiharjoituksilla: koira keskittyy

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot