ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS. Auta Eppua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS. Auta Eppua"

Transkriptio

1 ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS Auta Eppua 1

2 TERVETULOA AUTTAMAAN EPPUA! SISÄLTÖ Auta Eppua cd-rom sisältää oppaan kouluttajalle sekä opetuskalvot. Opetusaineistossa käsitellään viisi eri tapaturmatilannetta. Kouluttaja voi halutessaan tulostaa oppaan tarinat ja lisätehtävät lapsille. Opetuksen tukena voi tarvittaessa käyttää Suomen Punaisen Ristin tuottamaa Ensiapuopasta. Copyright Suomen Punainen Risti 2005 Teksti Anja Alila ja Leena Kämäräinen Toimitussihteeri Taru Korpela Piirrokset Salli Parikka Ulkoasu Merja Huotelin Auta Eppua -teksti Tapaturmia voidaan ehkäistä Opetuksen tavoitteet Kouluttajan oppaan rakenne Eppu putoaa kiipeilytelineeltä Eppu kaatuu pyörällä Eppu polttaa kätensä Eppu saa haavan sormeensa Eppu putoaa veteen Lisätehtäviä Tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi Auta Eppua kalvot Eppu putoaa kiipeilytelineeltä Eppu kaatuu pyörällä Eppu polttaa kätensä Eppu saa haavan sormeensa Eppu putoaa veteen

3 tä voidaan opettaa tunnistamaan tilanteet ja toimimaan oikealla tavalla elinympäristössään. Neuvominen, yhdessä opetteleminen sekä aikuisten oma asennoituminen ja käyttäytyminen tulevat lapsen iän karttuessa yhä tärkeämmiksi keinoiksi ehkäistä tapaturmia. Tavoitteena on myös saada perhe ja lapsen lähiympäristö mukaan keskustelemaan ja toimimaan oman ympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Auta Eppua -materiaalia voidaan hyödyntää kerrottaessa mm. vanhemmille ja lapsille jokapäiväisistä tilanteista ja innostaa heitä tutkimaan koti- ja lähiympäristöä tilanteiden havaitsemiseksi. Yhtä tärkeää kuin oivaltaa tilanne, on toimia oikein, kun jotain tapahtuu tai on tapahtunut. Tärkeää on myös saada lapset ymmärtämään, että aikuiselle on kerrottava, kun jotain on tapahtunut. Turvallinen ympäristö ehkäisee monia tapaturmia. Emme kuitenkaan koskaan kykene luomaan ympäristöä, jossa ei tapahtuisi yhtään tapaturmaa. Mitä aikaisemmin lapsi tiedostaa - ja onnettomuustilanteita, sitä paremmat valmiudet hänellä on toimia ja auttaa toisia. Lasten tapaturmien ehkäisy onnistuu vain, kun kasvattajat, vanhemmat ja lapset opetetaan ymmärtämään asian tärkeys, varomaan llisia paikkoja ja tilanteita ja harjoittelemaan vahinkojen varalle. TAPATURMIA VOIDAAN EHKÄISTÄ Viimeisen 20 vuoden aikana lasten vakavat tapaturmat ovat vähentyneet. Tämä johtuu siitä, että mm. liikenteeseen, rakentamiseen ja tuotteisiin on laadittu turvallisuutta lisääviä normeja. Myös äitiys- ja lastenneuvoloiden antamalla terveyskasvatuk-sella on tärkeä merkitys. Kaikissa lasten ikäryhmissä putoamiset, kaatumiset tai kompastumiset aiheuttavat valtaosan sairaalahoitoa vaativista tapaturmista. Tavallisimmat vammat ovat raajojen murtumat, kallovammat sekä erilaiset haavat ja repeämät, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan isommille lapsille. Lasten tapaturmakuolemat ovat vähentyneet 50-luvulta lähtien: silloin kuoli tapaturmaisesti 40 lasta lasta kohti vuodessa. Vuonna 2000 vastaava luku oli 4,6. Eniten ovat vähentyneet alle viisivuotiaiden tapaturmaiset kuolemat. Lasten tapaturmakuolemat ovat useimmiten liikennetapaturmia tai hukkumisia. Pojilla tapaturmien määrä kasvaa iän mukana, tytöillä se yleensä vähenee. Punaisen Ristin tavoitteena on, että ensiaputaidot ovat kansalaistaito, jota on mahdollisuus opetella pienestä pitäen ja kerrata elämän eri vaiheissa. Lapsille sattuu tapaturmia kaikkialla, missä he liikkuvat. Tapaturmien syitä on useita: ympäristö, inhimilliset tekijät, asenteet, valikoiva havainnointi ja iän mukaiset rajoitukset. Lasten turvallisuus on ensikädessä aikuisten vastuulla, mutta hei- 4 5

4 OPETUKSEN TAVOITTEET Opetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii tiedostamaan tilanteet, osaa välttää niitä, oppii tekemään hätäilmoituksen ja osaa ensiavun pienissä tapaturmissa. On tärkeää että lapsi oppii perusasiat hyvin ja kertaa niitä jatkuvasti. Lapsia opetettaessa opetukseen ei pidä sisällyttää liikaa yksityiskohtia. Kouluttajan/opettajan kannattaa varautua siihen, että lapsi on ollut mukana onnettomuudessa ja kokenut jotain järkyttävää. Tällöin hän reagoi samalla tavalla kuin aikuinen. Lapsen kanssa jutellaan tapahtuneesta ja häntä rohkaistaan ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä. Esimerkkejä Auta Eppua -materiaalin käytöstä ja opetuksen toteutuksesta päiväkodissa; Opettajan päiväkirja 1. päivä Keskustellaan lasten kanssa tapaturmista. Mikä on tapaturma tai onnettomuus? Lasten vastaus: Kun loukkaa itsensä. 2. päivä Ne, jotka haluavat, voivat kertoa näkemistään tai kokemistaan onnettomuuksista, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu ja mitä teh tiin? Lapset voivat myös piirtää kuvan haluamastaan onnettomuustilanteesta. Tunnista Tiedosta Vältä KOULUTTAJAN OPPAAN RAKENNE Opetuksen ensimmäisenä tavoitteena on ehkäistä onnettomuus niin, että lapsi tunnistaa tilanteita ja llisia paikkoja. (Esim. puissa kiipeily on llista). Aineistossa käytettyjen esimerkkien lisäksi lasten tulisi oppia tunnistamaan muita mahdollisia tilanteita elinympäristössään. Opetuksen toisena tavoitteena on, että lapsi tiedostaa n käytännön esimerkkien avulla. (Esim. puussa kiipeily on llista, koska oksat voivat katketa.) Yksittäiset tapaturmatilanteet käydään läpi vaihe vaiheelta kuhunkin tapaturmaan liittyvien kuvien avulla. Opetuksessa hyödynnetään lasten omia kokemuksia. Opetuksen kolmantena tavoitteena on saada lapset toimimaan. Katso-minen ja tietäminen eivät yksin auta. Yleensä vanhemmat ehkäisevät tilanteita lasten tietämättä, vaikka hyödyllisempää olisi tehdä se yhdessä heidän kanssaan. Myös lapsi osaa selviytyä omatoimisesti erilaisissa tapaturmissa, esim. hakea apua, tehdä hätäilmoituksen, vastata kysymyksiin, laittaa laastarin, jäähdyttää palovamman jne. 3. päivä Lapset keskustelevat llisista paikoista ja esineistä kotona. 4. päivä Kerrataan edellisten päivien asioita. 5. päivä Keskustellaan lasten kanssa llisista paikoista ja tilanteista kotona. 6. päivä Jatketaan edellisen päivän keskustelua. 7. päivä Mietitään yhdessä mitä llisia paikkoja on päiväkodin ympäristössä. 8. päivä Ensimmäinen tapaturma kuvataulujen avulla. 9. päivä Lapset saavat valita vapaasti piirrostehtävän jostakin aiemmilla kerroilla käsitellystä aiheesta. 10. päivä Harjoittelua kolmioliinalla. 11. päivä Harjoitellaan soittamaan apua hätänumerosta päivä Kaikki kuvataulut käyty läpi. Kertausta. Osa lapsista harjoittelee kolmioliinalla ja osa harjoittelee soittamista hätänumeroon

5 EPPU PUTOAA KIIPEILYTELINEELTÄ 1 2 Murtuma kädessä Murtuman toteaminen voi olla vaikeaa, koska lapsella oireet ovat usein epäselviä. Murtuman tunnusmerkkejä ovat vamma-alueen nopea turpoaminen, aristaminen ja liikuteltaessa tuntuva kipu. Murtumakohta voi joskus olla virheasennossa. Jos lapsella epäillään raajan murtumaa, häntä on käsiteltävä varovasti. Murtunutta raajaa ei saa liikuttaa. Raajaa tuetaan esim. käsillä ennen sitomista kolmioliinalla, huivilla tai kaulaliinalla. Jos kyseessä on avomurtuma, verenvuoto tyrehdytetään ja vaurioitunut iho suojataan siteellä ennen tukemista. Putoamiseen liittyviä tilanteita 3 4 Tunnista Kiipeilytelineiltä voi pudota. Puissa kiipeily on llista. Leikkiminen rappusten lähellä on llista. Rakennustelineet ja aidat eivät ole leikkipaikkoja. Tuolit ovat epävakaita eivätkä sovellu kiipeilyyn. Tiedosta Uhkarohkeus voi johtaa putoamiseen. Puiden oksat voivat katketa. Portailta voi pudota alas. Rakennustelineiden ja kiviaitojen huonoa kuntoa ei välttämättä huomaa. Tuolit voivat kaatua. Eppu on viisivuotias poika. Hän on aina paras. Hän voittaa juoksukilpailuissa ja uskaltaa kiivetä korkeammalle kuin kukaan muu. Kiipeilytelineelläkin hän on usein uhkarohkea. Pihan kaikki muut lapset ihailevat häntä suunnattomasti. Juuri nytkin Eppu seisoo kiipeilytelineellä huutaen ylhäältä muille lapsille: Katsokaa, minä olen ensimmäisenä ylhäällä. Samalla Eppu horjahtaa ja putoaa alas maahan. Ai, ai, ai hän valittaa ja itkee. Käteen koskee. Laura, joka seisoo lähimpänä Eppua huutaa tarhan tätiä apuun. Eeva-täti tulee juosten ja antaa samalla lapsille tehtäviä: Kaisa, hae sinä sisältä ensiapulaukku ja Janne tule sinä tänne minun avukseni. Eeva-täti lohduttaa Eppua, tutkii varovasti hänen kättään ja pyytää Jannea olemaan Epun vierellä lohduttamassa häntä. Kaisa tuo ensiapulaukun ja Eeva-täti ottaa sieltä kolmioliinan, jolla hän tukee Epun käden, jotta käsi ei turhaan liikkuisi ja aiheuttaisi lisää kipua. Sitten Eevatäti vie hänet sisälle. Vältä Kiipeiltäessä on oltava hyvät jalkineet. Telineestä täytyy pitää kunnolla kiinni. Kosteus lisää liukkautta. Vain vakaissa kiipeilytelineissä saa leikkiä. Portaissa on oltava turva-aita. Rakennustelineet ja aidat eivät ole leikkipaikkoja. Aikuinen voi antaa korkealla olevan tavaran, jotta lapsen ei tarvitse kiipeillä eikä kurotella. Lohduttaminen ja muiden lasten rauhoittaminen. Kolmioliinan asettaminen. Lapsen toimittaminen hoitoon. Eppu täytyy viedä sairaalaan. Siellä lääkäri tutkii hänet ja toteaa, että Epun käsi on murtunut. Eppu on vihainen, sillä hänen täytyy pitää kipsiä kädessään kuukauden. 8 9

6 EPPU KAATUU PYÖRÄLLÄ 1 2 Pään vamma Päähän kohdistuvissa vammoissa lapsi on aina vietävä lääkäriin, jos - hän on ollut tajuton, vaikka vain lyhyenkin aikaa - hänellä on kova päänsärky - hän oksentaa tai kouristelee. Kaatumiseen liittyviä tilanteita 3 4 Tunnista Pyöräillessä voi kaatua. Liukkaalla lattialla kaatuu helposti. Matto voi luistaa jalkojen alla. Märällä lattialla liukastuu. Jäisellä ja lumisella tiellä on kuljettava varovasti. Tiedosta Pyöräilytie voi olla kuoppainen ja kivinen. Vahattu, kiiltävä lattia on liukas. Irtonaiset matot luistavat ja rypyssä oleviin mattoihin kompastuu helposti. Vesi ja saippua liukastuttavat lattian. Talvella lumi ja jää liukastuttavat. Eppu on saanut uuden pyörän syntymäpäivälahjaksi. Hän esittelee pyöräänsä ylpeänä pihan muille lapsille. Lapset ihmettelevät miksi Eppu ei käytä kypärää, mutta Epun mielestä sitä ei omalla pihalla tarvita. Eppu kokeilee uusia temppuja. Hän nostaa toisen jalan pois polkimelta ja irrottaa välillä molemmat kätensä ohjaustangosta. Ha, ha, ha, kuka muu uskaltaa, huutelee Eppu. Hän ei huomaa pihalla olevaa kuoppaa, jossa on kivi. Hän ajaa päin kiveä ja kaatuu pää edellä maahan. Eppu parahtaa itkuun ja huutaa, äitiii...! Vältä Pyöräillessä on oltava tarkkaavainen. Kypärä kuuluu pyöräilyyn. Liukkaalla lattialla ei pidä juosta. Irtonaisten mattojen alla pitää olla kumimatto. Lattialle läikkynyt vesi on kuivattava heti pois ja lattian on oltava puhdas saippuasta. Kunnon jalkineet, joissa on hyvät pohjat, ja hiekoitettu piha vähentävät kaatumisia. Lohduttaminen Kipukohtaa tai kuhmua painetaan kylmällä, kun jotain kylmää on saatavilla (jääpalapussi, lumi jne). Kuhmut eivät vaadi hoitoa, mutta ensiavulla voidaan vähentää kudoksenalaista verenvuotoa. Kylmä lisää painamisen tehoa. Naapurin setä on tulossa kotiin ja Ville huutaa apua. Setä menee katsomaan Eppua ja pyytää samalla Sannaa menemään sisälle hakemaan jääpalapussin pakastimesta. Janne tulee lohduttamaan Eppua. Setä kietoo jääpalapussin nenäliinaan ja painaa sillä Epun päässä olevaa kuhmua. Setä vie Epun kotiin, kertoo vanhemmille tapahtumasta ja äiti ottaa Epun hoiviinsa. Ville korjaa Epun pyörän pois pihalta pyörävarastoon

7 EPPU POLTTAA KÄTENSÄ 1 2 Palovamma Kasvojen ja käsien alueella olevat palovammat ja kämmentä suuremmat palovammat lääkärin hoitoon. Palovammoja aiheuttavia tilanteita Tunnista Tulitikkuleikit voivat aiheuttaa palovamman. Hellalla kiehuvassa kattilassa vesi on kuumaa, samoin kuin kupissa oleva juoma. Saunan kiuas on erittäin kuuma. Hanasta tuleva vesi voi olla kuumaa. Nuotiot ja grillit säteilevät kuumuutta kauan. 3 4 Tiedosta Tulitikun ja kynttilän liekki polttaa. Kattilat ja kupit voivat kaatua. Kiuas polttaa heti. Kuuma, juokseva vesi polttaa. Nuotiosta voi räiskyä ja grillit voivat kaatua. Vältä Tulitikut eivät saa olla lasten ulottuvilla. Liedessä tulee olla liesisuoja. Kuumaan kuppiin ei pidä koskea. Kiukaan lähellä ei saa leikkiä. Kylmävesihana avataan aina ensin. Grillin ja nuotion lähellä pitää olla varovainen. Eppu ja hänen kaverinsa leikkivät Epun kotona. Panu leikkii pöydän alla ja Ville autolla. Eppu ja Timo huomaavat pöydällä olevat kynttilät. Eppu katselee ensin kynttilöitä miettivän näköisenä. Hän päättää sytyttää ne ja ottaa pöydällä olevat tulitikut. Timo seuraa tilannetta vierestä. Lohduttaminen. Pientä palovammaa jäähdytetään kylmällä vedellä kunnes kipu häviää Tarvittaessa palovamma peitetään puhtaalla siteellä. Palovamman päälle voi laittaa apteekista saatavan rasvataitoksen. Rakkulaa ei saa puhkaista. Epun pää on kynttilän liekin yläpuolella ja käsi liian lähellä liekkiä. Eppu polttaa peukalonsa ja etusormensa ja otsatukka kärähtää. Eppu parahtaa säikähdyksestä ja kivusta. Timo neuvoo Eppua tulemaan kanssaan nopeasti kylpyhuoneeseen. Timo avaa hanan ja Eppu laittaa käden kylmän veden alle. Timo neuvoo Eppua pitämään kättä juoksevan veden alla niin kauan, että kipu on hävinyt. Ville käy sillä välin sammuttamassa kynttilän, koska se on aivan liian lähellä verhoa. Äiti tulee kotiin ja tarkistaa Epun palovamman. Tällä kertaa Eppu selvisi vähällä. Äiti nuhtelee lapsia ja varoittaa tulen vaaroista

8 EPPU SAA HAAVAN SORMEENSA 1 2 Haavat Naarmu tai pintahaava syntyy raapaisusta tai kaatumisesta. Iho voi rikkoutua laajalta alueelta ja hiussuonien vaurioituessa haavasta tihkuu verta ja kudosnestettä. Viiltohaavan aiheuttaa terävä, leikkaava esine esim. veitsi tai lasi. Viiltohaava voi olla pinnallinen tai syvä. Pistohaava syntyy, kun esim naula tai tikku, puukko tai muu terävä esine puhkaisee ihon. Ruhjehaavan aiheuttaa yleensä tylppä esine. Iho rikkoutuu ja vamma-alue on repaleinen. Puremahaava syntyy ihmisen tai eläimen puremasta. Vierasesineitä ei yleensä poisteta haavasta ensiavun yhteydessä. Haavojen syntyyn liittyviä tilanteita 3 4 Tunnista Veitsi on terävä. Maassa lojuvat naulat aiheuttavat tilanteita. Leikkikentällä ja uimarannalla olevat lasinsirut ovat llisia. Kaatuessa voi saada naarmun tai pintahaavan. Eläin voi purra. Tiedosta Veitsen varomaton käsittely voi aiheuttaa viiltohaavan. Naulaan astuminen aiheuttaa pienen, mutta syvän haavan. Lasiin astuminen aiheuttaa viiltohaavan, joka voi olla syvä. Varomaton juokseminen voi aiheuttaa kaatumisen. Vieraan eläimen reaktioita ei voi tietää. Epulla on kova nälkä. Äiti lupautuu laittamaan päivällisen aikaisemmin. Äiti on juuri tekemässä salaattia, kun puhelin soi. Hän lähtee puhelimeen ja Eppu jää yksin keittiöön. Hän näkee äidin pöydälle jättämän veitsen ja ajattelee auttaa äitiä. Kurkkua leikatessaan Eppu viiltää haavan sormeensa. Ai..., haavasta tulee verta, huutaa Eppu. Äiti juoksee puhelimesta Epun luo. Hän nostaa Epun käden kohoasentoon ja painaa samalla haavaa. Äiti vie Epun kylpyhuoneeseen. Hän pyytää Eppua painamaan itse haavaa ja pitämään kättä kohoasennossa sillä aikaa kun hän ottaa lääkekaapista sidetaitoksia, puhdistusainetta ja pikasiteitä. Äiti pesee haavan puhtaan veden alla ja pyyhkii sen vielä sidetaitoksella ja puhdistusaineella. Sitten hän kuivaa haava-alueen, painaa haavan reunat yhteen ja laittaa päälle pikasiteen. Vältä Veitset pidetään lasten ulottumattomissa. Jos lapsi harjoittelee veitsen käyttöä, sen tulee tapahtua aikuisen valvonnassa. Lasten ei pidä liikkua rakennus- tai työmaa-alueella. Maassa lojuvat naulat on kerättävä pois. Pulloja ja lasia ei saa rikkoa. Lasinsirut tulee kerätä leikkikentiltä ja uimarannoilta. Varovaisuutta ja malttia leikeissä ja juoksemisessa! Vieraita koiria tai eläimiä ei saa koskettaa ilman lupaa. Lohduttaminen. Vamma-alueen kohottaminen. Haavan puhdistaminen saippualla ja vedellä tai haavanpuhdistusaineella. Haavan reunojen painaminen yhteen. Haavan peittäminen puhtaalla sidetaitoksella, pikasiteellä tai laastarilla. Haavan annetaan parantua rauhassa 3 4 päivää. Haava pidetään kuivana. Jos haava tulehtuu, on hakeuduttava hoitoon. Äiti varoittaa Eppua enää koskemasta teräviin esineisiin ilman lupaa

9 EPPU PUTOAA VETEEN 1 2 SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 4. Vastaa kysymyksiin. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. Yleisöpuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa Hukkuminen ja siihen liittyviä tilanteita Tunnista Rantavesi voi olla syvää. Jäällä liikkuminen voi olla llista. Lammikot ja ojat aiheuttavat n. Vesitynnyrit ja -ämpärit saattavat aiheuttaa tilanteita. Veneestä voi pudota veteen. Tiedosta Rantaveteenkin voi hukkua. Heikko jää pettää. Pieneenkin vesimäärään voi hukkua. Tynnyriin tai ämpäriin voi pudota. Kurkottelu veneestä voi johtaa putoamiseen. On kaunis kesäpäivä. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Eppu ystävineen miettii seikkailuretkeä läheiselle rannalle. Hän muistaa, että äiti on kieltänyt heitä menemästä yksin ja ilman lupaa rannalle. Nyt ajatus kaarnaveneistä houkuttelee kuitenkin enemmän, ja äidin neuvot unohtuvat. Lapset lähtevät kilpaa juosten rannalle. Heidi, Ville ja Matias keräilevät kiviä. Eppu rakentaa itselleen kaarnaveneen ja laittaa sen veteen. Hän yrittää työntää venettä kauemmas veteen, mutta tuuli työntää sitä takaisin rantaan. Eppu kurkottaa oikein pitkälle. Molskis, hän putoaa veteen. Apua, auttakaa! huutaa Eppu hätääntyneenä ja huitoo käsillänsä. Ville ja Matias juoksevat rantaan. Ville kehottaa Heidiä hakemaan apua. Matias huomaa rannan läheisyydessä pitkän kepin. Hän hakee sen, ja ojentaa kepin toisen pään Epulle. Eppu ylettyy juuri ja juuri kepin päähän. Pojat vetävät Epun rannalle. Eppu nousee ylös vettä valuvana ja parahtaa itkuun. Tällä kertaa hän selvisi pelkällä säikähdyksellä. Äiti tulee juosten Heidin kanssa. Hän rauhoittaa Eppua ja tarkistaa, että Eppu ei ole loukannut itseään ja on kunnossa. Äiti kiittää lapsia oikeasta toiminnasta. Hän keskustelee heidän kanssaan tilanteista ja kertaa vielä oikean toiminnan. Hän lisää, että jos Eppu olisi joutunut veden alle, olisi ehdottomasti myös pitänyt soittaa hätänumeroon 112. Vältä Vieraalle rannalle ei pidä mennä ilman aikuisten valvontaa. Etenkin kevät- ja syysjäät ovat hauraita. Jäälle ei saa mennä ilman aikuisten valvontaa ja lupaa. Yksin ei saa mennä leikkimään ojien ja lammikoiden reunoille. Ulkona olevat vesitynnyrit kannattaa suojata kannella. Veneessä on aina kaikilla oltava pelastusliivit. Lohduttaminen Toimitaan rauhallisesti. Huudetaan heti apua. Pelastetaan vedestä kepin, pelastusrenkaan tai muun käytettävissä olevan välineen avulla. Hukuksissa ollut toimitetaan aina hoitoon, vaikka hän virkoaisikin nopeasti, sillä keuhkoihin joutunut vesi voi aiheuttaa potilaalle myöhemmin hengenn. Tarvittaessa turvataan hukkuneen hengitys ja verenkierto ja soitetaan yleiseen hätänumeroon

10 LISÄTEHTÄVIÄ Seuraavassa on muutamia lisätehtäviä opetuksen tueksi. Tehtäviin liittyvät kuvat ovat liitteenä. Ne voidaan tarvittaessa monistaa lapsille. Opettaja voi myös itse keksiä esimerkkejä. Tehtävä 1. Tehtävä 2. Tehtävä 3. Lapselle sattunut tapaturma Anna lapsille tehtäväksi piirtää ja värittää kuva tapaturmasta tai onnettomuudesta, jonka hän on nähnyt tai kokenut. Kaatuminen Lapsi loukkaa kätensä. Opettaja voi keskustella lasten kanssa vamman vakavuudesta. Onko lapsi loukannut kätensä niin, että se on kipeä ja arka? Vai onko käsi turvonnut ja sitä on vaikea liikutella? Tällöin käsi saattaa olla murtunut ja lapsi täytyy lähettää jatkohoitoon. Kuvan voi myös värittää (Tehtävä 2). Terävät esineet Lasten annetaan etsiä llisia esineitä kuvan esittämästä keittiöstä. Opettaja voi keskustella lasten kanssa siitä, miksi ne ovat llisia ja mitä ne voivat aiheuttaa. Tehtävä 5. Jäällä liikkuminen Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä liikkumiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein. Opettajan tulisi tähdentää lapsille jäällä liikkumisen vaaroja heikoilla jäillä ja korostaa aikuisten valvontaa. Tehtävän 5. kuvan avulla opettaja voi keskustella lasten kanssa paikoista, jotka ovat erityi sen llisia; Veden virtauksen vuoksi llisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen pudottavien rantapenkereiden vierustat. Kaislat tekevät jäästä seulan ja samalla hauraan. Sillat, laiturit ja jäissä makaavat alukset sitovat lämpöä ja synnyttävät virtauksia, jotka heikentävät jään niiden alla ja lähituntumassa. Laivaväylät ja kalastajien avannot ovat npaikkoja. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Niiden ja muiden rikkoutumien kohdalle kinostuvan lumen alla jää ohenee ja voi joskus jopa sulaa kokonaan. Vesistöjen syvänteiden kohdalla jää voi olla ympäröivää jäätä heikompaa, koska niissä oleva suurempi vesimäärä jäähtyy hitaammin. Teollisuuslaitosten ja asutuskeskusten viemäreiden laskualueilla jää on heikkoa lämpimän päästöveden ja virtauksen takia. Kuvan voi myös monistaa ja antaa lapsille kotiin, jossa he voivat yhdessä vanhempien kanssa keskustella kodin llisista esineistä. Kuvan voi myös värittää (Tehtävä 3). Tehtävä 4. Veteen putoaminen Tehtävän 4. kuvassa on joukko esineitä, joiden avulla veteen pudonnut voidaan pelastaa. Kuvassa on myös kolme eri tilannetta, joissa tarvitaan apua. Lasten kanssa voidaan keskustella, mitä esineitä kussakin tilanteessa voisi käyttää. Esineen valinnassa on otettava huomioon autettavan etäisyys auttajaan

11 Tehtävä 2. Tehtävä

12 Tehtävä 4. Tehtävä

13 TARKASTUSLISTA KOTITAPATURMIEN EHKÄISEMISEKSI Onko puhelimen lähellä hätänumerot? yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus (24 h/vrk) (09) tai (09) 4711 Myrkytykset 1. Onko asunnossa lukittava lääkekaappi? 2. Säilytetäänkö kodin kemikaaleja lukittavassa kaapissa tai tarpeeksi korkealla? 3. Ovatko kemikaalit alkuperäispakkauksissa 4. Säilytetäänkö alkoholijuomat lasten ulottumattomissa? 5. Ovatko huonekasvit myrkyttömiä? 6. Onko kotona lääkehiiltä? Palo- ja sähkötapaturmat 1. Onko asunnon palovaroitin oikein sijoitettu ja toimintakunnossa? 2. Onko liedessä liesisuoja? onko liesi kiinnitetty tukevasti? 3. Ovatko kodin pienkoneet kuten kahvinkeitin lasten ulottumattomissa? 4. Ovatko hanat termostaatti- ja turvahanoja? 5. Onko saunan kiukaan ympärillä suojakaide? 6. Onko asunnossa turvapistorasiat tai onko pistorasiat muuten suojattu? 7. Onko sähköjohdot kiinnitetty ja pois tieltä? ovatko johdot ehjiä? 8. Säilytetäänkö tulitikut lasten ulottumattomissa? 9. Onko lasten pääsy kellariin tai ullakolle estetty lukituksella? Kaatumiset ja putoamiset 1. Onko ikkunoissa putoamisen estävät ikkunanpidikkeet? 2. Onko parvekkeen ovessa pidike/haka/turvalukko Kyllä Ei 3. Onko WC:n ja kylpyhuoneen ovessa ulkopuolelta avattava lukko? 4. Onko kylpyhuoneessa liukuesteet? 5. Onko sisäportaissa lapsiportti? kaiteet? liukuesteet? 6. Onko matoissa liukuesteet? 7. Onko lattia liukastumaton? 8. Onko huonekalujen terävät kulmat suojattu? 9. Säilytetäänkö lliset esineet (veitset, sakset, työkalut, muovipussit) lasten ulottumattomissa? 10. Onko kerrossängyssä kaiteet? 11. Onko lapsella leikkipuistossa vaatteet, jotka eivät tartu laitteisiin? 12. Ovatko pihan keinualue ja kiipeilyteline turvallisia? Liikennetapaturmat 1. Onko autossa lasten turvaistuimet? 2. Ovatko polkupyörät ja niiden varusteet kunnossa? 3. Käyttävätkö lapset pyöräillessään pyöräilykypärää? 4. Onko lasta opetettu toimimaan liikenteessä? 5. Käyttävätkö lapset heijastimia? 6. Onko lasten leikkipaikka suojassa autoilta? 7. Onko asuntoalueella riittävän alhainen nopeusrajoitus? Ensiapu 1. Onko kodin ensiapuvarustus riittävä? 2. Hallitsetko ensiaputaidot? Muuta Onko lapsella turvalliset lelut (ei pieniä irtoavia osia)? Valvotko uimataidottomia lapsia? Kyllä Ei 24

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja TAPATURMAVAARA: Portaikko on alle 1-vuotiaalle vaarallinen paikka. Alle 1- vuotias

Lisätiedot

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. 112-päivää vietetään

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Kodin tarkistuslista Kotitapaturmia sattuu vuosittain Suomessa yli 300 000. Kolmannes kaikista tapaturmista sattuu

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

Turvallinen koti vauvalle

Turvallinen koti vauvalle Turvallinen koti vauvalle OPAS VAAROJEN JA TAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISYYN VAUVAPERHEILLE Arki vauvan kanssa tuo mukanaan hurjan määrän ihan uusia asioita ja samalla huolen siitä, millaisia vaaranpaikkoja

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN. Opettajan opas

KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN. Opettajan opas KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN Opettajan opas 1 KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN HYVÄ OPETTAJA Lasten tapaturmat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet, mutta ne ja muut onnettomuudet ovat edelleen iso terveysongelma.

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti Lopputyö: sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti,

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Lääkekaappi kuntoon. Suomen Apteekkariliitto 2010

Lääkekaappi kuntoon. Suomen Apteekkariliitto 2010 Lääkekaappi kuntoon 1 Suomen Apteekkariliitto 2010 Säilytä lääkkeet oikein Lääkkeet on hyvä säilyttää lukittavassa lääkekaapissa, jotta lapset eivät pääse niihin käsiksi. Kaappi suojaa lääkkeitä myös valolta.

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Tuomari antaa luvan aloittaa auttamistoiminnan! Tuomari antaa luvan lopettaa auttamistoiminnan!

Tuomari antaa luvan aloittaa auttamistoiminnan! Tuomari antaa luvan lopettaa auttamistoiminnan! RASTI 3 TEHTÄVÄ / ENSIAPU 1 Kilpailuparin on osoitettava hallitsevansa EA 1 -tason tiedot ja taidot. Tehtävät perustuvat SPR:n ensiapuohjeisiin. Tehtäviin perehtymiseen ja niiden tekemiseen on aikaa tasan

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Henkilövahinkojen ehkäisy

Henkilövahinkojen ehkäisy Henkilövahinkojen ehkäisy Käsikirja terveydenhuollon työntekijöille Tositurvallisesti eteläkärjessä Johdanto 3 Käsikirja, joka innostaa tapaturmien ehkäisytyöhön 5 Faktoja tapaturmista 5 Tietoa jokaiselle

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA Opettaja: Luokka: pvm: VAARA kuka / ketkä Riskin suuruus Mitä pitäisi tehdä riskin Keskuskeittiön parkkipaikka 3 2 6 Parkki /pysäkki 006 lapsia autojen seassa kouluun oppilasjättöjä varten tullessa koululaisten

Lisätiedot

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Ensiapukoulutus seuratoimijat 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Tavoitteet Elottomuuden tunnistaminen hengitys Tajuttomuus / Elottomuus 112 aktivointi PPE Hengitys Normaali hengitys on rauhallista, tasaista,

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Porvoon luontokoulun turvallisuusasiakirja

Porvoon luontokoulun turvallisuusasiakirja Porvoon luontokoulun turvallisuusasiakirja 2.1.2017 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Toiminnan kuvaus... 2 3 Ryhmät, jotka osallistuvat toimintaan... 2 4 Vastuu osallistujien turvallisuudesta... 3 5 Luontokoulun

Lisätiedot

OHJEITA RATSASTAJILLE

OHJEITA RATSASTAJILLE OHJEITA RATSASTAJILLE TALLILLE SAAPUMINEN Saavuthan tallille viimeistään 30 minuuttia ennen tunnin alkua. Maneesin vieressä on parkkipaikka, minne jätetään autot. Pihaan ei ajeta autoilla! Polkupyörän

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu

Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu Wiipurin Sudet Helena Kiiskinen Virve Puheloinen-Anttila Tervetuloa ensiapukoulutukseen! Opiskelemme Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoidon ja ensihoidon

Lisätiedot

EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005. Oranssi, Vihreä TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 6

EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005. Oranssi, Vihreä TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 6 AIKA- JA TAITO SELVIYTYMISTAIDOT HAVERI EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005 SARJA Oranssi, Vihreä 7 Nabba 10 MAKSIMIPISTEET 6 Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

JÄRKI JÄÄLLÄ. Viimaindeksi. Mitattu tuulen nopeus. Mitattu ilman lämpötila, C 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35. m/s

JÄRKI JÄÄLLÄ. Viimaindeksi. Mitattu tuulen nopeus. Mitattu ilman lämpötila, C 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35. m/s Viimaindeksi Mitattu tuulen nopeus Mitattu ilman lämpötila, C 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 viimaindeksi m/s 2 9 4-1 -6-11 -16-21 -26-31 -36 6 3-4 -10-17 -23-30 -36-43 -49-56 10-0 -8-15 -22-29 -37-44 -51-58

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät

Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät Minória Manuel osoittaa pellolleen, jonka vesi valtasi Zambesi-joen tulviessa. Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät Pellolla jalat uppoavat syvälle lämpimään mutaan. Siellä täällä näkyy vielä auringossa

Lisätiedot

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Tarkkana tekniikoissa Perustekniikoissa tulee vaatia mini-ikäisistä alkaen oikeita suorituksia. Opettelemalla

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

VESIPEUHULA TENAVAUINTI NAPEROUINTI TAMPEREELLA

VESIPEUHULA TENAVAUINTI NAPEROUINTI TAMPEREELLA VESIPEUHULA TENAVAUINTI NAPEROUINTI TAMPEREELLA TERVETULOA MUKAAN POLSKIMAAN! LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN UINTI Matkalla uimataitoon on monta eri vaihetta opittavana. Leikki-ikäisillä eli noin 3 5 vuotiailla

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää?

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Vastaus: Ei Tiesitkö: Sammaleen ja jäkälän keruu vaatii maanomistajan luvan. Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille nilkoista kiinni

Lisätiedot

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala ENSIHAVAINNOT Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu tuskainen ilme,

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Polkuharjoituslaite Käyttöohje

Polkuharjoituslaite Käyttöohje Polkuharjoituslaite Käyttöohje Sisältö Turvallisuudesta huomioitavaa 2 Hajotuskuva ja osaluettelo. 3 Harjoittelu.. 4 Turvallisuudesta huomioitavaa Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä

Lisätiedot

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 TM NC POTILASOHJE ROSE K2 IRREGULAR CORNEA IC TM ROSE K2 Post Graft TM ROSE K2 XL semiskleraaliset piilolinssit TM Semiskleraalisten Rose K2 XL piilolinssien silmiin laitto

Lisätiedot

S Y Y - S E U R A U S kysymyskortteja

S Y Y - S E U R A U S kysymyskortteja S Y Y - S E U R A U S kysymyskortteja pohditaan mikä on esitetyssä tilanteessa olevan seurauksen syy. Harjoitellaan vastaamaan MIKSI -kysymyksiin. Mitä tapahtuu (SYY), entä mitä tapahtuu syyn SEN SEURAUKSENA?

Lisätiedot

Lasten turvalaitteet 1

Lasten turvalaitteet 1 Lasten turvalaitteet 1 Nollavisio: Ettei yksikään lapsi kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä Lapsille turvallisen liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdaksi lapsen ominaisuudet ja sietokyky.

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata ENSIHAVAINNOT HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu, tuskainen

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa

Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa Papuri.papunet.net Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa Seuraavilla sivuilla kuvataan erilaisia ikäviä tilanteita. Mitä sinä tekisit? Voit itsekin keksiä hyvän ratkaisun, jota ei mainita tässä

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt:

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: 1 LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA

KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA Benjamin Donner benjamin@aavameri.fi Paniikkireaktio Sisäänhengitys ja hyperventilaatio Kylmän veden sokki Verenpaine / sydän Erittäin iso energiakulutus Veden sisäänhengitys Hiilihappotason

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla?

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? On monia tapoja saada lapsi selkään kantorepulla. Kokeile erilaisia

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Lapsen turvallinen arki

Lapsen turvallinen arki Lapsen turvallinen arki VAARANPAIKKOJA KOTONA Monet lapset kokevat kodin, ympäristön ja erilaiset esineet mielenkiintoisiksi ja jännittäviksi. Meille aikuisille tavalliset esineet voivat lasten leikkeihin

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille

NÄYTTEENOTTO. Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille LASTEN NÄYTTEENOTTO Opaskirjanen lapsille ja vanhemmille Sisältö: Tervetuloa laboratorioon Mitä veri on? Verinäytteenotto Verinäytteenotto sormenpäästä Taikalaastari Sydänfilmi eli EKG 2.painos 2015 Alkuperäinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä?

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Nimimerkki: Emajõgi I Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Jos olisin jäänyt veteen, olisin muuttunut kaihiksi, suomut olisivat nousseet silmiin, äitini olisi pimennossa evät pomppineet lonkista

Lisätiedot

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle 1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle TrendyNailWraps kynsikalvot on valmistettu yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle joka on niin kestävä että sen päälle voidaan karhentamisen jälkeen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot