Mikko Ahonen YÖSADE SANKARIN MATKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikko Ahonen YÖSADE SANKARIN MATKA"

Transkriptio

1 Mikko Ahonen YÖSADE SANKARIN MATKA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Marraskuu 2008

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Työn tekijä: Mikko Ahonen Työn nimi: Yösade Sankarin matka Päivämäärä: Sivumäärä: 30 Työn ohjaajat: yliopettaja Marjo-Riitta Ventola Tämä opinnäytetyö tutkii Mikko Ahosen ja Petri Lappalaisen keväällä 2006 taiteelliseksi opinnäytetyökseen valmistamaa Yösade nimistä sanatonta teatteriesitystä. Tutkimuksessa tarkastellaan esityksen valmistumiseen johtanutta prosessia, sekä valmiin esityksen muotoa tarinan ja estetiikan osalta tekijän näkökulmasta. Esitys pyritään avaamaan kohta kohdalta niin, että lukijan on mahdollista ymmärtää sen sisältö niin estetiikan kuin tarinankin osalta. Kirjoittaja toimi esityksessä käsikirjoittajana, ohjaajana ja esiintyjänä, ja tämä tutkimus perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin ja muistoihin prosessista ja esityksestä Yösade rakentui Joseph Campbellin Sankarin matkan käsitteen pohjalle. Tässä tutkimuksessa kerrotaan mistä sankarin matkassa on kyse, ja miten se ilmeni valmiissa esityksessä. Esityksen tarinaa verrataan Joseph Campbellin teokseen Sankarin tuhannet kasvot, sekä muuhun aiheesta kirjoitettuun materiaaliin. Esityksen esteettisen muodon osalta paneudutaan niihin eri suuntauksiin, joita sen toteutuksessa käytettiin. Pääasiassa estetiikassa pyrittiin soveltamaan Aasialaisen teatterin ja tanssin eri muotoja, lisäksi lainattiin paljon muun muassa budo-lajeista, sekä Japanilaisista elokuvista ja sarjakuvista. Yösateessa käytettyjä keinoja peilataan muun muassa Jukka O. Miettisen ja Alan W. Wattsin teoksiin. Tutkimus päättyy yhteenvetoon siitä, miten kirjoittajan mielestä esitykseen johtanut prosessi on onnistunut edellä mainittujen seikkojen valossa, sekä siihen, miten vastaavanlaisesta työtavasta voisi olla hyötyä myös muille teatterialan opiskelijoille. Avainsanat: Sankarin matka, monomyytti, arkkityyppi, aasialainen teatteri, mono no aware

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme for Performing Arts ABSTRACT Author: Mikko Ahonen Name of thesis: Yösade A Hero s Journey Date: 10 November, 2008 Pages: 30 Supervisor: Marjo-Riitta Ventola The purpose of this thesis was to explore the process of making a speechless theatre performance called Yösade. Yösade was the artistic thesis work of Mikko Ahonen and Petri Lappalainen, and it was made in the spring of This study examines the process leading to the performance, and the structure and the aesthetics of the performance itself from the viewpoint of the maker. The performance is opened up piece by piece in order to help the readers to understand its content, both the plot and the aesthetics. The writer of this thesis acted as a writer, director and performer in Yösade and this study is based on his experiences and memories of the process. Yösade was based on the concept of The Hero's Journey, originally written by Joseph Campbell. The concept is explained in this study, and also how it was realised in the performance. The story of Yösade is compared with Joseph Campbell's book A Hero with a Thousand Faces, as well as with other literature written on the subject. The different aesthetic trends used in the performance are also studied more specifically. Primarily Yösade aspired to achieve aesthetic forms of Asian theatre and dance traditions. Other influences were, for example, martial arts and Japanese films and comics. The methods used in Yösade are compared with the works of Jukka O. Miettinen and Alan W. Watts, among others. The study ends with a summary of how the writer feels that the process succeeded in its goals in the light of the above-mentioned subjects. Also the writer contemplates how similar methods, as used in Yösade, could benefit other theatre students. Keywords: A hero s journey, monomyth, archetype, Asian theatre, mono no aware

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YÖSADE Yösateen tarina Toteutuksesta 7 3 SANKARIN ARKKITYYPPI Monomyytti ja sankarin matka Sankarin matkan 17 vaihetta 11 4 YÖSADE SANKARIN MATKANA Lähtö/Ero Initiaatio Paluu 20 5 ESITYKSEN ESTETIIKKA Mono no aware ja zen Japanilaisen teatterin ja tanssin suuntaukset Muut vaikutteet 27 6 YHTEENVETO 29 LÄHTEET 31

5 1 1 JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä tarkastelen Yösade nimistä esitystä, jonka tein keväällä 2006 luokkatoverini Petri Lappalaisen kanssa taiteelliseksi opinnäytteekseni. Yösade ei perustunut valmiiseen näytelmätekstiin, vaan sen tarina muotoutui Petri Lappalaisen kanssa käymieni keskustelujen pohjalta. Lähdimme kartoittamaan kiinnostuksen kohteitamme, ja muodostimme niistä lopulta kokonaisuuden, jossa koimme pystyvämme tuomaan esille mahdollisimman paljon itseämme kiinnostavia ja tärkeiksi kokemiamme aiheita ja asioita. Sanaton teatteri oli asia, jonka huomasimme kiinnostavan meitä molempia. Ensimmäisenä lähtökohtana oli tehdä esitys, jossa ei käytetä lainkaan puhetta. Kumpikaan meistä ei ollut, muutamaa kouluprojektia lukuun ottamatta, tehnyt vastaavaa aiemmin, joten halusimme kokeilla jotakin uutta ja haastavaa. Lisäksi vastaavanlaista teatteria ei oltu Kokkolassa, ainakaan meidän opiskeluaikanamme, esitetty. Halusimme tuoda myös katsojille uudenlaisia kokemuksia. Ehkä näyttää, että teatteria on mahdollista tehdä monella lailla, ei vain repliikkeihin turvautuen. Alustavasti suunnittelimme tekevämme koko esityksen kahdestaan. Tarinan muotoutuessa huomasimme kuitenkin, ettemme pysty tyydyttävällä tavalla ilmaisemaan haluamiamme asioita tarinan puitteissa ilman useampia näyttelijöitä. Otimme esitykseen mukaan vuosikurssillamme opiskelevat Karoliina Kangasniemen ja Jenni Mäkelän, sekä paikallisen harrastajanäyttelijän Kimmo Klemolan. Tässä vaiheessa prosessia tarina oli muodostunut niin tärkeäksi, ettemme halunneet riskeerata sen välittymistä katsojille jättämällä sitä vain oman, hieman rajoittuneen, fyysisen ilmaisun varaan. Useammalla näyttelijällä pystyimme luomaan esitykseen tilanteita ja juoneen käänteitä, joihin emme olisi kyenneet ilman apua. Olimme Petrin kanssa vaihto-opiskelijoina Kiinassa, Shanghai Normal Universityssä, jossa opiskelimme pääasiassa kiinalaista klassista tanssia, ja kansantansseja. Tämän lisäksi olimme molemmat entuudestaan kiinnostuneita

6 2 Aasialaisesta kulttuurista, sekä historiallisesta, että modernista. Esityksen estetiikan otimme siis tästä maailmasta. Esityksessä käytetty puvustus, naamiot, ja musiikki, olivat lähes kaikki joko kiinalaista tai japanilaista. Myös liikekieli viittasi pitkälti aasiaan. Siihen lainasimme niin kiinalaisesta tanssista, budo-lajeista, Suzuki tekniikasta, kuin samurai-elokuvistakin. Toinen merkittävä, ellei merkittävin, tekijä esityksen rakenteessa oli Yhdysvaltalaisen professorin ja myyttien tutkijan Joseph Campbellin monomyytin ja sankarin matkan käsitteet. Sankarin arkkityyppi, jonka tietyt piirteet toistuvat tuhansien vuosien ajalla lähes kaikissa tunnetuissa kulttuureissa ja niiden mytologioissa. Perustimme esityksen rakenteen tähän arkkityyppiseen sankarin matkaan. Toki käytimme sitä vahvasti soveltaen, niin että saimme tuotua kuitenkin esille haluamamme sanoman ja sisällön. Kerron tässä kirjoituksessa ensin tarkemmin Yösateen tarinasta ja teemoista. Kuvailu Yösateen tapahtumista perustuu muistoihini ja muistiinpanoihini prosessin ajalta. Seuraavaksi vertaan sitä Joseph Campbellin Sankarin tuhannet kasvot teoksessa esitettyyn sankarin matkan käsitteeseen. Lopuksi havainnollistan vielä tarkemmin niitä Japanilaisen ja Kiinalaisen estetiikan muotoja, joita esityksessä pääasiassa käytettiin.

7 3 2 YÖSADE 2.1 Yösateen tarina Selitän tässä pääpiirteittäin Yösade-esityksen juonen kulun. Varsinaista käsikirjoitusta ei missään vaiheessa tehty. Käytössä oli vain kohtausluettelo, jossa kohtauksen nimen ja numeron lisäksi kerrottiin ketä kohtauksessa on mukana, mitä rekvisiittaa ja mikä musiikki soi. Lisäksi merkintä muutamalla sanalla, mitä tapahtuu. Esimerkiksi: Mikko jää lavalle makaamaan -> musiikki sisään -> Petri kulkee lavan poikki. Koska repliikkejä ei ollut, ei varsinaista plaria tarvittu. Alla Yösateen ensimmäinen kohtaus kirjoitettuna, kohtauksessa esiintyy vain yksi henkilö, kaikki muu, ohikulkijat, ovat mielikuvitushahmoja, joiden läsnäolon yleisö voi päätellä esiintyjän liikkeistä. Esitys alkaa, ensin musiikki soi hetken pimeässä. Yksinäinen spotti-valo nousee hiljalleen, ja näemme että toinen päähenkilöistä, nimetön salaryman, seisoo lavalla tummassa, hyvin yksinkertaisessa puvussa, käsissään salkku ja sateenvarjo. Mies seisoo paikoillaan ja taustalla soi japanilainen kodo-musiikki, johon on vielä yhdistetty sateen ääntä. Liike lähtee huojunnasta, tuuli tai jokin muu voima heiluttaa miestä, joka on sen edessä voimaton. Hän lähtee ylittämään katua, ruuhka-aika, kiireisiä ihmisiä säntäilee ympärillä, mies horjuu, joutuu pysähtymään, etenee taas hieman, horjahtaa tönäisystä. Lopulta mies pääsee päämääräänsä, linja-auto pysäkille, sateensuojaan, se ei ole oleellista. Hän huokaisee helpotuksesta ja stressaantunut, varautunut, jopa pelokas jännitys alkaa pikkuhiljaa haihtua. Takaa ohikulkija tönäisee miestä, aika pysähtyy. Mies kaatuu hidastetusti eteenpäin menettäen otteensa salkkuun ja sateenvarjoon, joita molempia hän on tähänastisella matkallaan yrittänyt suojata kuin henkensä kaupalla. Mies makaa maassa, poimii paniikissa omaisuutensa ja jää paikalleen puristaen salkkua itseään vasten, kuin se olisi hänen kultaakin kalliimpi. Hän nousee ylös tavarat kerättyään, ja yrittää taas koota itsensä. Tuuli tarttuu miehen sateenvarjoon, pyörittää hieman, ja lopulta heittää salkkuun ja sateenvarjoon kouristuksenomaisesti takertuneen miehen ulos näyttämöltä.

8 4 Tämä oli siis Yösateen ensimmäinen kohtaus, joka toimii toisen päähenkilön esittelynä, sekä esittelynä myös koko esitykselle ja sen tyylilajille. En aio käydä jokaista Yösateen kahtakymmentä kohtausta läpi yhtä tarkasti, vaan kerron pääpiirteittäin miten esitys tästä eteenpäin eteni. Liitän tähän väliin Yösateen kohtausluettelon selventämään lukijalle kokonaisuutta. 1. Päähenkilö I:n esittely 2. Päähenkilö E:n esittely 3. Koti, yksinäisyys ja haaveilu 4. Pelot tulevat 5. Salkun avaaminen 6. Työpäivä 7. Salkun löytäminen 8. Suuri epätoivo ja merkitseminen 9. Vanhus 10. Takaisin kotiin 11. Robotti 12. Kuoleva Vanhus 13. Kriisi 14. Harjoittelu 15. Valinta: Röyhkeys 16. Demoni 17. Kohtaaminen ja kasinkamppailu 18. Kasvojen pesu 19. Taistelu Demonia vastaan 20. Salkun jakaminen Tiivistettynä koko tarina on erittäin yksinkertainen. Yösateessa on kaksi päähenkilöä, joista toinen on yllä jo esitelty salaryman, yksinäinen, pelokas, työlleen elämänsä uhrannut, introvertti. Toinen päähenkilö, joutilas juhlija, elämästä täysillä nauttiva, ylimielinen jopa, ekstrovertti. Miehet ovat toistensa

9 5 vastakohtia, ja vastavoimia esityksen kuluessa. Kutsun heitä jatkossa nimillä Päähenkilö I (introvertti), ja Päähenkilö E (ekstrovertti). Päähenkilö I:llä ei mene hyvin, hän elää yksin eikä elämä tarjoa muuta kuin pienen neliönmuotoisen luukun asumiseen ja pakonomaiset rutiinit joita mies toistaa henkensä pitimiksi. Naapurissa asuu Päähenkilö E, jonka elämä näyttäytyy I:lle kuten ruoho aidan toisella puolen, vihreämpänä, ja tavoittelemisen arvoisena. I:ltä kuitenkin puuttuu rohkeus ja tahdonvoima lähteä toiveitaan toteuttamaan. Eräänä iltana E järjestää juhlat joiden melu kantautuu myös I:n asuntoon. Hän haluaa liittyä ilonpitoon, ja saakin kerättyä itsestään niin paljon tahdonvoimaa, että on jo kulkemassa kohti juhlapaikkaa. Hänet pysäyttää kuitenkin Pelko. Yösateessa pelot esitettiin fyysisesti läsnä olevina hahmoina, jotta niiden todellinen läsnäolo päähenkilö I:n elämässä saatiin tuotua selkeästi lavalle. I perääntyy takaisin kotiinsa pelkojen lamaannuttamana, ja hakee pelastusta ainoasta hyvästä asiasta elämästään, Salkusta. Salkku antaa miehelle taas hetkellisesti mielenrauhaa ja hän käy nukkumaan. Seuraavana päivänä I herää ja suorittaa arkirutiinejaan ja lähtee kiireisenä töihin. Seuraa vaeltelua, molemmat päähenkilöt kävelevät lavalla, havaitaan, että jossain vaiheessa I on hävittänyt salkkunsa. Epätoivoa. I yrittää lähestyä E:tä kysyäkseen tältä onko hän nähnyt salkkua, mutta pelot estävät tämän jälleen. E on löytänyt salkun, hän katsoo sen sisälle, ja järkyttyy. I palaa lavalle E:n poistuttua, hän on vaipunut epätoivoon, eikä voi enää saada elinvoimaansa takaisin menetettyään salkkunsa. Pelot saapuvat ja nujertavat I:n täysin tämän ollessa paljastettuna ja ilman Salkun tuomaa turvaa. Pelot Merkitsevät I:n, tämän ollessa maassa avuttomana. I makaa maassa tiedottomana, paikalle saapuu Vanhus. Vanhus on vanha tietäjä, tai mestari, jolla on syvempää tietämystä ja kokemusta elämästä. Hän ottaa tehtäväkseen auttaa I:tä. Oppitunnin jälkeen hän lahjoittaa I:lle Sauvan, jonka avulla pelot on mahdollista karkottaa, ja ennen poistumistaan vielä palauttaa I:lle tämän kadottaman Salkun. I palaa tyytyväisenä kotiinsa, ja unohtaa nopeasti Sauvan, saatuaan Salkun hän ei koe sitä tarpeelliseksi.

10 6 Yksinäisyys vaivaa I:tä kuitenkin edelleen, hän haluaisi jonkun jonka kanssa jakaa Salkku ja sen kallisarvoinen sisältö. Mielikuvitusystävästä ei ole apua, joten I joutuu turvautumaan kotiin tilattavaan Robottiin. Seuraa kohtaus jossa Robotti saapuu ja asiat alkavat näyttää valoisammilta. Hyvin nopeasti käy kuitenkin selväksi, ettei Robotista ole korvaamaan ihmiskontaktia. I yrittää esitellä Salkkua, mutta Robotti ei siitä ei-elollisena mitään ymmärrä. Robotti palautetaan sinne mistä se on tullutkin. Robotin lähdettyä jää I taas yksin. Hän huomaa kuitenkin Vanhukselta saamansa Sauvan, ja tämän opetukset palaavat hänen mieleensä. I lähtee etsimään Vanhusta, mutta hänen luokseen saavuttuaan huomaa että Vanhus tekee kuolemaa. I ei parhaista yrityksistään huolimatta ehdi Vanhusta enää auttamaan, ja tämä kuolee jättäen I:n jälleen kerran yksin. Vanhuksen kuolema aiheuttaa päähenkilön täydellisen murenemisen, hän käy ikään kuin pohjalla, tätä kuvaava kohtaus on pimeästä kuuluvia kakofonisia ääniä. Kun valot taas nousevat, on I keskellä lavaa Sauvansa kanssa, hän on saavuttanut pohjan, eikä ole muuta tietä kuin ylös. Hän aloittaa kiivaan harjoittelun. Lopulta I saavuttaa Sauvansa kanssa tason, jolla hän pystyy päihittämään Pelot. Pelot ovat nyt hänen palvelijoitaan, ja he häntä tekemään valinnan. Valitako Vanhuksen sinisen värin, vai Päähenkilö E:n punaisen värin väliltä. Voimansa tunnossa ja itseluottamusta uhkuen I valitsee punaisen, eli röyhkeyden, piittaamattomuuden ja omahyväisyyden värin. I esittelee nyt yleisölle taitojaan ylimielisenä, mikään ei voi häntä enää vahingoittaa. Lavalle saapuu kuitenkin Demoni, Pelkoja vielä paljon väkevämpi vastustaja, eikä I uusine taitoineenkaan mahda sille mitään, ja löytyy taas pian selätettynä lattialta. I:n maatessa maassa päihitettynä, saapuu paikalle päähenkilö E. Nyt nämä kaksi samalla tasolla itsekkyydessä ja röyhkeydessä olevaa kukkoilijaa kohtaavat toisensa tasaveroisina. Seuraa voimien mittelö. Se alkaa pienestä piikittelystä ja oman paremmuuden todistelusta, mutta äityy pian täysimittaiseksi taisteluksi. Taistelun käydessä kiivaimmillaan, tulevat molemmat osapuolet paljastaneeksi

11 7 itsensä, ja huomaavat toisissaan saman Merkin. Merkki on Pelkojen I:n rintaan polttama tämän ollessa puolustuskyvyttömimmillään. Sama Merkki on myös päähenkilö E:hen poltettuna, voimme siis olettaa hänenkin olleen joskus yhtä heikoilla. Molemmat tunnistavat merkin toisissaan, ja kamppailu loppuu. Demoni astuu taas kuvaan, tarkoituksenaan päihittää päähenkilömme. Nyt he kuitenkin yhdistävät voimansa. Vaikka molemmat kaikkine kykyineen ovatkin hävinneet aiemmin Demonille, voittavat he nyt sen saumattomalla yhteispelillä. Demoni kukistuu ja uudet ystävykset jäävät kaksin. Molempien ollessa hieman epävarmoja uudessa tilanteessa on tunnelma vaivaantunut. Lopulta I muistaa taas salkkunsa, nyt hänellä on joku jonka kanssa sen voi jakaa. I hakee salkkunsa ja molemmat päähenkilömme jäävät lavan keskelle nauttimaan sen sisällöstä. Loppu. 2.2 Toteutuksesta Esityksessä Pelot olivat puolinaamioihin ja mustiin pukuihin pukeutuneet Jenni Mäkelä ja Karoliina kangasniemi. Heillä oli käytössään myös sauvat, joilla he hakkasivat lattiaa. Joskus Pelot ilmentyivät vain ääninä (rytmikkäänä hakkaamisena) lavan takaa, ja välillä ne olivat lavalla näkyvillä. Liikekielenä he käyttivät Suzuki tekniikkaa, ja siitä lähinnä kävelytyylinä tamppausta, eli jalkapohjia hakattiin lattiaan liikuttaessa, joka osaltaan myös liittyi Pelkojen äänimaailmaan. Molemmat Pelot myös liikkuivat synkronoidusti, sotilaallisella täsmällisyydellä. Sekä Karoliina että Jenni olivat opiskelleet Suzukia Liettuan musiikki ja teatteri -akatemiassa edellisenä vuonna. Peloilla oli myös oma valaistus, joten eri keinoja pelkojen tuomiselle oli monta, fyysisen läsnäolon lisäksi. Vanhusta esitti Kimmo Klemola. Hän oli hahmoista ainoa, jonka liike oli tavanomaista. Muiden hahmojen liikekieli oli melko tyylittelevää. Vanhus liikkui hyvin rauhallisesti, mutta ilman minkäänlaista tyylittelyä tai koreografiaa. Se myös erotti kohtaukset, joissa Kimmo esiintyi, muista hyvin selkeästi, ja loi niihin esityksen yleisestä linjasta poikkeavan tunnelman. Ne olivat ikään kuin levähdystaukoja.

12 8 Pukeutumisella ja maskeerauksella oli oma merkityksensä esityksessä. Päähenkilö E:n naama oli valkea, punaisilla, Peking-ooppera, tai Kabuki tyyppisellä maalauksella. Vanhuksella vastaava, mutta maalaus oli sininen. Päähenkilö I:n naama oli valkea, ja se maalattiin punaiseksi naamioksi esityksen loppuvaiheessa henkilön tehdessä valintansa. Lopussa sekä I, että E pesevät kasvonsa puhtaiksi, ja aloittavat ikään kuin puhtaalta pöydältä. Esityksessä mukana ollut salkku jätettiin arvoitukseksi katsojille. Kyseessä oli normaali nahkainen salkku, mutta kun sen avasi, paloi sen sisällä valo. Sitä käytettiin tehokeinona niissä kohtauksissa, joissa päähenkilö I haki turvaa salkusta, ja lopussa kun päähenkilöt jakavat sen keskenään. Viimeinen kohtaus toteutettiin pelkästään salkun valossa. Kaikilla henkilöillä oli käytössään myös sauvat, molemmilla päähenkilöillä, Peloilla, Vanhuksella. Niitä käytettiin taisteluissa joko lattiaa hakkaamalla, tai erinäisillä liikesarjoilla. Varsinaista kamppailua niillä ei käyty, vaan taistelut toteutettiin symbolisesti. Ne olivat ikään kuin henkilöiden jatkeita, heidän kykyjään ja ominaisuuksiaan.

13 9 3 SANKARIN ARKKITYYPPI 3.1 Monomyytti ja sankarin matka Sankarimyytti on maailman yleisin ja tunnetuin myytti. Me tapaamme sen Kreikan ja Rooman klassisessa mytologiassa, keskiajalla, Kaukoidässä ja nykyisten alkukantaisten heimojen piirissä. Se ilmenee myös unissamme. Sillä on ilmeistä dramaattista vetovoimaa ja vähemmän ilmeinen mutta silti yhtä syvällinen psykologinen merkitys. (Jung 1964, 110.) Myyttitutkimuksen ehkä merkittävin teoreetikko Joseph Campbell ( ) kirjoitti tutkimustensa perusteella vuonna 1949 kirjan Sankarin tuhannet kasvot. Siinä hän kertoo seikkaperäisesti tuloksista, joita hän on saanut tutkimalla tuhansia myyttejä joka puolelta maapalloa. Niiden perusteella hän loi monomyytin käsitteen. Monomyytti yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä yhteneväisyyttä, perustarinaa, joka ilmenee kaikilla kansoilla kaikkina aikoina myyteissä ja kansantarinoissa. Campbell kävi läpi myyttejä niin Aasiasta, Euroopasta, kuin Amerikan intiaaneiltakin, ja teki päätelmän, joka tänä päivänä ei tunnu enää niin vallankumoukselliselta: Kaikista tarinoista oli löydettävissä huomattava määrä samankaltaisuuksia. Inhimilliset myytit ovat kukoistaneet maailman kaikissa asutuissa kolkissa, kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Ne ovat elähdyttäneet ja inspiroineet kaikkea muuta, mitä vain ihmisen fyysinen ja henkinen toiminta ovat saaneet aikaan. Ei liene liioiteltua sanoa, että myytti on salainen aukko, josta maailmankaikkeuden ehtymättömät voimat virtaavat ilmetäkseen inhimillisenä kulttuurina. Uskonnot, filosofiset järjestelmät, taiteet, esihistorialliset ja historialliset inhimilliset yhteisömuodot, tieteen ja tekniikan etevimmät saavutukset, jopa nukkuessamme näkemämme unet rakentuvat myytin maagiselle perustalle. Ihmeellistä on, että vähäinen lasten satu kykenee luonteenomaisen tehokkaasti koskettamaan ja inspiroimaan ihmisen syviä luovan voiman keskuksia niin kuin valtameren tuoksu on pienessä vesipisarassa tai koko elämän arvoitus kirpun munassa. Sillä mytologian symboleita ei valmisteta teollisesti: niitä ei voi määrätä,

14 10 keksiä eikä pysyvästi tukahduttaa. Ne ovat psyyken spontaanisti tuottamia, ja jokaiseen sisältyy vahingoittumattomana sen lähteestä saadun voiman siemen. (Campbell 1990, 21 22). Campbellin monomyytti ja sankarin matka pohjaavat psykologi C. G. Jungin arkityypin käsitteeseen. Arkkityypit ovat toistuvia hahmoja jotka esiintyvät ihmisten unissa ja myyteissä ympäri maailmaa. Jung uskoi, että nämä arkkityypit ovat heijastuksia ihmismielestä. Mieli jakautuu näiksi hahmoiksi voidakseen esittää elämämme draamallisesti. (Jung 1964.) Niitä ilmiöitä, jotka esiintyivät eri kulttuurien uskonnollisissa järjestelmissä ja mytologioissa sekä potilaiden kokemuksissa (lähinnä unissa) aiheiltaan samankaltaisina, kutsui Jung arkkityypeiksi. Jungin arkkityyppiteorian hahmottamisessa oli eri kansojen mytologioilla aivan keskeinen osuus. Primitiivinen tai traditionaalinen ihminen näki ihmisen, kulttuurin ja koko maailmankaikkeuden lepäävän dynaamisten arkkityyppien (esikuvallisten mallien) perustalla. Nämä arkkityypit voitiin palauttaa mieliin riittien ja initiaatioiden avulla. (Pettersson 1996, 47.) Sankarin matka alkaa normaalista maailmasta. Hän saa kutsun astua seikkailuun, uuteen tuntemattomaan maailmaan joka on täynnä outoja voimia ja tapahtumia. Jos sankari ottaa kutsun vastaan, ja astuu seikkailun maailmaan, joutuu hän siellä selviytymään monenlaisista haasteista ja koettelemuksista. Sankari kohtaa matkallaan myös uusia tuttavuuksia, jotka voivat auttaa häntä matkan vaaroista selviytymisessä. Haasteet vaikeutuvat, ja lopulta sankari joutuu vastakkain arkkivihollisensa kanssa, tai selviytymään jostakin todella vaarallisesta tehtävästä. Tässä hän usein tarvitsee uusien ystäviensä apua. Jos sankari selviää tästä äärimmäisestä koettelemuksesta, saa hän siitä palkinnon, tarinoiden eliksiirin. Nyt sankarin on vielä päätettävä, haluaako hän palata matkaltaan tavalliseen maailmaan. Näin yleensä käy, ja sankari joutuu kilpajuoksuun päästäkseen palaamaan omaan maailmaansa. Viimeisistä esteistä selviydyttyään sankari lopulta palaa omaan, normaaliin elämäänsä tuoden tullessaan palkinnon, joka auttaa häntä itseään, hänen yhteisöään, tai jopa koko maailmaa kohti parempaa tulevaisuutta. (Campbell )

15 11 Campbell jakaa sankarin matkan kolmeen perusosaan: lähtö, initiaatio ja paluu. Nämä kolme koostuvat seitsemästätoista tarkemmin määritellystä osasta. Sankari kohtaa matkallaan myös auttajia ja vastustajia. Niilläkin on omat perustyyppinsä. Viisas tietäjä, tai mentori, antaa sankarille ohjeita haasteista selviytymiseen, sekä usein myös jonkin taikakalun auttamaan seikkailussa. Harva myytti sisältää kaikki seitsemäntoista osaa, tai kaikkia arkkityyppisiä hahmoja, mutta ne sisältävät kuitenkin piirteitä niistä, ja monet tarinoiden hahmot voivat olla yhdistelmiä useammasta eri perustyypistä. (Milum 2003) Campbellin Sankarin matka käsitettä on sittemmin käytetty laajalti varsinkin elokuvamaailmassa. Ehkä tunnetuin esimerkki tästä on Tähtien sota-trilogia, jossa ohjaaja ja käsikirjoittaja George Lucas noudattaa Sankarin matkan eri vaiheita hyvinkin tarkasti. Sankarin matka ja monomyytin käsite muodostuivat niin suosituiksi Hollywoodissa, että elokuvatuottaja Chris Vogler kirjoitti sen pohjalta seitsemänsivuisen ohjekirjan elokuvantekijöille: A Practical Guide to The Hero With a Thousand Faces, eli suomeksi käytännöllinen opas sankarin tuhannet kasvot kirjan tulkintaan. Pelkistetyimmillään monomyytti ilmenee ihmisen elämänvaiheisiin liittyvissä siirtymäriiteissä, joissa henkilö ensin irrottautuu ja lähtee vanhasta yhteisöllisestä asemastaan, on varsinaisen initiaatiokoetuksen aikana konkreettisemmin tai symbolisemmin yhteisönsä ulkopuolella, johon sitten koetuksesta menestyksekkäästi suoriuduttuaan palaa uuteen statukseensa. (Milum 2003). 3.2 Sankarin matkan 17 vaihetta Lähtö/Ero 1. Kutsu seikkailuun. Seikkailu alkaa kun sankari saa kutsun toimintaan. Kutsu saattaa olla esimerkiksi sankarin yhteisöä uhkaava vaara, tai sankari saattaa vain lipsahtaa seikkailuun jonkin yllättävän sattuman kautta. Kutsun esittää yleensä Airut. Airut on usein synkkä ja uhkaava hahmo, jota sankarin

16 12 arkitodellisuudessa pelätään tai vieroksutaan. Jo pelkkä airuen ilmestyminen paikalle saattaa käynnistää seikkailun. 2. Kieltäytyminen kutsusta. Sankari saattaa aluksi kieltäytyä kutsusta seikkailuun. Tämä johtaa kärsimykseen ja vastoinkäymisiin, ja lopulta sankari on pakotettu ottamaan kutsu vastaan tilanteen pelastamiseksi. 3. Yliluonnollinen apu. Kun kutsu on vastaanotettu, sankari kohtaa auttajan. Tämä on yleensä vanhempi hahmo, vanha viisas tietäjä tai noita. Sankari saa auttajalta neuvoja tulevia koitoksia varten, sekä tarvittavia työkaluja seikkailua varten, taikavoimia sisältävän aseen tai amuletin. 4. Ensimmäisen kynnyksen ylittäminen. Sankarin on ylitettävä kynnys arkitodellisuudesta seikkailujen yliluonnolliseen, outoon maailmaan. Kynnystä vartoi useasti Portinvartija, hahmo jonka tehtävä on pitää nämä kaksi maailmaa erillään. Sankari joutuu selviytymään portinvartijasta esimerkiksi huijaamalla tätä tai suorittamalla tämän hänelle antama tehtävä. 5. Valaan vatsassa. Kynnyksen ylityksessä sankari siirtyy uudelle tasolle uudelleensyntymän kautta. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että sankari loukkaantuu vakavasti ja hänen luullaan kuolleen, tai hän kohtaa jonkin muun vakavan vastoinkäymisen. Sankari kuitenkin selvää, ja näyttäytyy nyt uudistuneena ja voimakkaampana. Initiaatio 1. Koetusten tie. Kynnyksen ylitettyään uudestisyntynyt sankari saapuu yliluonnolliseen, uuteen ja outoon maailmaan. Täällä hän joutuu selvittämään tiensä läpi erilaisten esteiden ja koettelemusten. Hän saa tehtävistä suoriutumiseen apua korkeammilta voimilta tai yliluonnollisilta avustajilta. Sankari voimistuu edelleen jokaisen selvitetyn esteen myötä.

17 13 2. Jumalattaren kohtaaminen. Viimeinen haaste kuvataan usein avioitumisena jumalatar- äiti- tai kuningatarhahmon kanssa. Tämä ilmentää sankarin saavuttamaa elämän hallintaa. 3. Nainen viettelijänä. Tiedoissaan ja taidoissaan ylemmälle tasolle noussut sankari tuntee vastenmielisyyttä sitä kohtaan, että hänen uusi henkistymisensä on ristiriidassa ruumiin ja sen vaatimusten kanssa. Tätä kuvataan viettelijättärellä, jonka sankari kuitenkin tyrmää. 4. Sovitus isän kanssa. Sankari korjaa välinsä tyranniin / kuninkaaseen / isähahmoon. Hänen uudet henkiset voimavaransa antavat mahdollisuuden ymmärtää tämän motiiveja ja huomata samankaltaisuus. 5. Apoteoosi. Sankarin ego murenee hänen saavuttaessaan jälleen kerran uuden, korkeamman, tietoisuuden tason. Sankarin maailmankuva muuttuu ja hän saa käyttöönsä uusia kykyjä ja voimia. Sankari osaa nyt myös katsoa asioita laajemmasta perspektiivistä, ja saattaa uhrata itsensä suuremman edun puolesta. 6. Ylin siunaus. Sankari on nyt valmis saamaan käsiinsä palkinnon, jota tavoittelemaan hän seikkailuun lähti. Palkinto voi olla taikavoimia sisältävä esine, eliksiiri, tai kyky jolla hänen on mahdollista auttaa lähimmäisiään arkimaailmassaan. Paluu 1. Paluuajatuksen hylkääminen. Saavutettuaan täyttymyksen ja onnen seikkailujen maailmassa sankari ei välttämättä tahdo enää palata arkitodellisuuteensa.

18 14 2. Maaginen pako. Takaa-ajo seuraa, kun sankari yrittää palata arkimaailmaan palkintonsa kanssa. Hän kohtaa vastustajia ja joutuu pakenemaan näitä ja selviytymään vielä viimeisistä haasteista. 3. Ulkoapäin tuleva pelastus. Pakeneminen yliluonnollisesta seikkailun maailmasta saattaa vaata apua ulkomaailmasta, sankarin arkitodellisuudesta. Tämä voi johtua siitä, että sankari ei halua palata (1. Paluuajatuksen hylkääminen), tai sitten hän ei pysty omin avuin selviytymään vastustajistaan. 4. Paluukynnyksen ylittäminen. Sankari palaa ulkomaailmaan palkinto mukanaan. Hänen on nyt hyväksyttävä se, että tämä on se maailma, johon hän kuuluu. 5. Kahden maailman herra. Sankari pystyy seikkailun aikana keräämällä kokemuksella ja uudella tietämyksellään kuitenkin edelleen olemaan yhteydessä molempiin maailmoihin, omaan arkimaailmaansa, sekä seikkailujen yliluonnolliseen maailmaan 6. Vapaus elää. Sankari voi nyt käyttää palkintoa itsensä, yhteisönsä tai lähimmäistensä auttamiseen. Sankarin matka niin eri kansojen mytologioissa, kuin Freudin ja Jungin tutkimien potilaiden unissakin, on tietenkin metafora ihmisen kasvusta. Niistä eri vaiheista jotka hän käy läpi kasvaessaan, initiaatioita ensin lapsuudesta murrosikään, murrosiästä aikuisuuteen, ja aikuisuudesta lopulta vanhuuden kautta kuolemaan. (Campbell 1990, Jung ) Jokainen Sankarin matka on siis matka ihmisen psyykeen, sisälle ihmiseen itseensä. Sieltä sankari palaa kasvaneena ja muuttuneena. Monomyytti on tunnettu koko ihmiskunnan keskuudessa, kaikkia kulttuureja yhdistävä tekijä. Se on kirjoitettu sillä tavoin, miten me näemme itsemme ja ymmärrämme itseämme. Mytologia on kokoelma symboleja, joita käytetään kuvaamaan tarkoitustamme

19 15 maailmassa (tai elämässä), ja kaikkea sitä mihin kykenemme. Avainasemassa monomyytissä on se, että sen avulla opitaan ymmärtämään oman maailman (tai elämän) rajallisuus, ja samalla se luo odotuksia siitä, mitä on sen ulkopuolella. Kaikissa suurissa uskonnoissa, yhteiskunnissa ja tarinoissa on ainakin osa tästä. (Milum Pettersson )

20 16 4 YÖSADE SANKARIN MATKANA 4.1 Lähtö/Ero Yösateen rakenne otettiin siis soveltaen Joseph Campbellin sankarin matkan muodosta. Alusta alkaen oli selvää, että esitys pohjautuisi (lähinnä Aasialaisiin) myytteihin. Se tuki myös esityksen muotokieltä ja estetiikkaa, joista kerron seuraavassa luvussa. Myytteihin kuuluva sankarin henkinen kasvu kuului myös olennaisena osana tarinaan, joten senkin takia valinta oli helppo. Valmiit hahmot sankarin matkassa olivat osaltaan myös helpottava tekijä Yösadetta esitykseksi muodostettaessa. Yösateessa on Sankari, eli Päähenkilö I, jota itse esitin. Hän elää pelkästään työlleen, on yksinäinen ja tuntee ettei hänen elämässään ole sisältöä. Alun kohtauksissa esitellään sankarin arkitodellisuus, normaali maailma joka on vastakohtana seikkailun maailmalle. Yhteisöä sankarilla ei ole, vaan hän muodostaa ikään kuin oman miniatyyriyhteisönsä, johon kuluvat vain hän itse ja hänen maaginen salkkunsa, ja jonka auttamiseksi hän joutuu sankarin matkalleen. Päähenkilö E toimii tarinan airuena, joka aiheuttaa konfliktin ja pakottaa sankarin toimintaan. Sankarilla on haluja, hän haluaisi ystäviä, laajemman yhteisön kuin mitä hänellä nyt on. Hän yrittää lähestyä naapuriaan Päähenkilö E:tä, koska tuntee kaipuuta tämän hyvää elämää kohtaan. Kun suunnittelimme Yösadetta, mietimme paljon mitä on hyvä elämä. Teimme listoja joihin keräsimme asioita joita arvostamme, ja joita vaaditaan hyvän elämän edellytyksiin. Tärkeimmäksi teemaksi kohosi selkeästi yhteisö, ja nimenomaan yhteisö, joka ei välttämättä koostu pelkästään samanmielisistä ihmisistä jotka ajattelevat asioista samalla tavoin ja näin pönkittävät toistensa egoa, vaan sellaisesta, jossa jokainen saa olla täysin oma itsensä ja silti tuntea itsensä täysin hyväksytyksi ja tuetuksi. Tällaista sankari siis loppujenlopuksi hakee, se on hänen, ja sankarin matkan ylin tavoite.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Sankarimatka. Matkalla voi olla myös missio. Vaula Norrena

Sankarimatka. Matkalla voi olla myös missio. Vaula Norrena Sankarimatka Matkalla voi olla myös missio 1 Tarinoiden avulla ihminen Mallintaa elämää Omaksuu yhteisön moraalin Kestää koettelemuksia Ratkaisee ongelmia Lisää kokemusta ja ymmärrystä Näkee maailman mielekkäänä

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Hyvinvointi, jaksaminen ja itsensä muistaminen. Kohtaamispaikkapäivät 17.-18.3.2015 Ihmisenä ihmiselle

Hyvinvointi, jaksaminen ja itsensä muistaminen. Kohtaamispaikkapäivät 17.-18.3.2015 Ihmisenä ihmiselle Hyvinvointi, jaksaminen ja itsensä muistaminen Kohtaamispaikkapäivät 17.-18.3.2015 Ihmisenä ihmiselle Tästä ajattelin puhua Yksilöllinen hyvinvointi, yksilöllinen jaksaminen, yksilöllinen itsensä muistaminen

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Autismiosamäärä. Nimi: ********************************************************************************

Autismiosamäärä. Nimi: ******************************************************************************** Autismiosamäärä AQ Nimi: ******************************************************************************** Lue jokainen väite huolellisesti ja arvioi, miten voimakkaasti olet tai sen kanssa. 1. Teen mieluummin

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Tulipalojen selvittämisen hyödyt ja niistä oppiminen valtakunnallisesti ja paikallisesti SEMINAARI 2013 Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Psykologi Lasse Nurmi Keskusrikospoliisi Psykologi Lasse Nurmi

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ

TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ 1 TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ A) Satuun liittyviä sisältökysymyksiä: OSA1: OSA 2: 1. Mikä oli kuninkaan ja kuningattaren suurin toive? 2. Millainen uusi kuningatar oli? 3. Mistä uusi

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

LAPSEN SURU. Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen

LAPSEN SURU. Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen LAPSEN SURU Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen Lapsen maailma Lapset ymmärtävät asiat omalla tavallaan ja vaikka ahdistuisivatkin, he saavat itsensä kokoisia kokemuksia elämänsä rakennusaineiksi. Aikuinen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Puhe-Judon peruskurssi

Puhe-Judon peruskurssi Puhe-Judon peruskurssi Mielenrauha koulutuspalvelut Oy 1 Asiantuntija- ja konsultointipalvelut Riskin todennäköisyys Vanhempien tietopaketti huumeista Kouluturva 2 Häirintärikosten EET Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Aktiivisena maailmankansalaisena tässä ajassa Kansainvälistyvä kansanopisto Satu Korpela 28.11.2007 Kestävä kehitys Kansalaisvaikuttajasta aktiiviseksi

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Mistä perheen ääni - Reijo Laatikainen. 2013. Lasten ylipaino. Laadullinen tutkimus. - Ryhmissä saadut palautteet eri puolilta

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo Yksilö ja yhteisö Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014 Pirkko Salo Yksilö - yhteisö - yhteiskunta Sosiaalipedagoginen yhteisökäsitys Yksilön suhde yhteiskuntaan - kehittyy yhteisöissä,

Lisätiedot

SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL

SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL Unelmasi ansaitsee tulla toteutetuksi En tiedä millaista unelmaa kannat sydämessäsi. Sillä ei ole väliä, kuinka suurta epätoivoa olet saattanut tuntea, kun ponnisteluistasi

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä.

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä. PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 7.6.2010 KLO 10.00-12.00 1 TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ Oheinen kuva esittää Richard Longin veistosta A Line in Scotland

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla 1. Tehtävänanto Pohdi kuinka opettaisit yläasteen oppilaille murtolukujen peruslaskutoimitukset { +, -, *, / } Cuisenairen lukusauvoja apuna

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille TEHTÄVÄEHDOTUKSIA Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. 2. Kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle. 3. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. 4. Piirrä

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Naamioita eri kulttuureista

Naamioita eri kulttuureista Naamioita eri kulttuureista Nämä ovat Amerikan intiaanien naamioita. Naamiota käyttävän ihmisen uskottiin muuttuvan eläimeksi tai mystiseksi olennoksi. Naamioita käytetään edelleen perinteisissä seremoniatansseissa

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot