AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY"

Transkriptio

1 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(20) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND SAMPLING Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T131 Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Rovaniemen toimipiste (Teollisuustie 6, Rovaniemi) PL ROVANIEMI Ahma Environment Ltd, Laboratories and sampling Rovaniemi site (Teollisuustie 6, FI Rovaniemi) P.O. Box 96 FI ROVANIEMI FINLAND Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Seinäjoen toimipiste Oivaltajantie SEINÄJOKI Ahma Environment Ltd. Laboratories and sampling Seinäjoki site Oivaltajantie 10 FI SEINÄJOKI FINLAND Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Oulun toimipiste / Suomen Ympäristöpalvelu Sammonkatu OULU Ahma Environment Ltd. Laboratories and sampling Oulu site / Suomen Ympäristöpalvelu Sammonkatu 8 FI OULU FINLAND Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Helsingin toimipiste Kaupintie HELSINKI Ahma Environment Ltd. Laboratories and sampling Helsinki site Kaupintie 5 FI HELSINKI FINLAND

2 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 2(20) Testausalat Fields of testing Elintarviketestaus Testing of food Ympäristötestaus Environmental testing

3 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 3(20) Ympäristötestaus, Kemia: Rovaniemen toimipiste Environmental testing, Chemistry: Rovaniemi site Veden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia Chemical testing of, Inorganic chemistry Luonnonvesi Natural Jätevesi Waste Talousvesi ja luonnonvesi Drinking and natural Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Luonnonvesi ja Natural Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Talousvesi ja luonnonvesi Drinking and natural Luonnonvesi, ja talousvesi Natural, waste and drinking Talousvesi, uima-allasvesi ja luonnonvesi Drinking, swimming pool and natural a-klorofylli Chlorophyll a Alkaliniteetti Alkalinity Alkaliniteetti Alkalinity Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Biokemiallinen hapenkulutus BOD7, BOD7/ATU Biochemical oxygen demand BOD7, BOD7/ATU Fluoridi, kloridi, sulfaatti Fluoride, chloride, sulphate Fosfaatti, fosfaattifosfori Phosphate, phosphate phosohorus Fosfaatti, liukoinen fosfaatti, fosfaattifosfori ja liukoinen fosfaattifosfori Phosphate, dissolved phosphate, phosphate phosphorus and dissolved phosphate phosphorus Kemiallinen hapenkulutus (CODMn ja KMnO4-luku) Chemical oxygen demand (CODMn and KMnO4 number) SFS 5772:1993 SFS-EN ISO :1996, titraus ph 4,5 ja 4,2 titrimetric ph 4,5 and 4,2 SFS 3032:1976 SFS-EN ISO 11732:2005, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS-EN :1998 SFS-EN ISO :2009, IC-menetelmä / IC-method SFS-EN ISO 6878:2004 SFS-EN ISO :2005, CFA-tekniikka / CFA-technique SFS 3036:1981

4 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 4(20) Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi ja Narural Luonnonvesi ja Narural Talousvesi ja luonnonvesi Drinking and natural Luonnonvesi ja Natural Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Uima-allasvesi Swimming pool Luonnonvesi, ja talousvesi Natural, waste and drinking Talousvesi, luonnonvesi, ja uima-allasvesi Drinking, natural, waste and swimming pool Talousvesi, luonnonvesi, ja uima-allasvesi Drinking, natural, waste and swimming pool Kemiallinen hapenkulutus (CODCr) Chemical oxygen demand (CODCr) Kiintoaine Suspended solids Kokonaisfosfori Total phosphorus Kokonaisfosfori, liukoinen fosfori Total phosphorus, dissolved phoshorous Kokonaiskovuus Total hardness Kokonaistyppi Total nitrogen Liuennut happi Dissolved oxygen Nitraatti ja nitraattityppi Nitrate and nitrate nitrogen Nitriitti ja nitriittityppi Nitraatti ja nitraattityppi Nitriittija nitraattitypen summa Nitrite and nitrite nitrogen Nitrate and nitrate nitrogen The sum of nitrite and nitrate nitrogen Nitriitti ja nitriittityppi Nitraatti ja nitraattityppi Nitriitti- ja nitraattitypen summa Nitrite and nitrite nitrogen Nitrate and nitrate nitrogen The sum of nitrite and nitrate nitrogen ISO 15705:2002 SFS-EN 872:2005 SFS-EN ISO 6878:2004 SFS-EN ISO :2005, CFA-tekniikka / CFA-technique SFS 3003:1987 SFS-EN ISO :1998, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS-EN 25813:1993 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka / CFA-technique SFS-EN ISO 13395:1997 CFA-tekniikka / CFA-technique SFS-EN ISO :2009, IC-menetelmä / IC-method ph SFS 3021:1979

5 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 5(20) Talousvesi, luonnonvesi ja uima-allasvesi Drinking, natural and swimming pool Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Uima-allasvesi Swimming pool Talousvesi ja uima-allasvesi Drinking and swimming pool Talousvesi ja luonnonvesi Drinking and natural Sameus Turbidity Sähkönjohtavuus Conductivity Urea Urea Vapaa, sitoutunut ja kokonaiskloori Free, combined and total chlorine Väri Colour SFS-EN ISO :2016 SFS-EN 27888:1994 Koroleff 1979 SFS-EN ISO :2000 SFS-EN ISO 7887:2012 (C) Ympäristötestaus, Kemia: Rovaniemen toimipiste Environmental testing, Chemistry: Rovaniemi site Veden kemiallinen testaus, Orgaaninen kemia Chemical testing of, Organic chemistry Talousvesi Drinking Talousvesi ja luonnonvesi Drinking and natural Jätevesi Waste Uima-allasvesi Swimming pool Kloorifenolit Chlorophenols PAH, polyaromaattiset hiilivedyt PAH, Polyaromatic compounds, Öljy ja rasva Oil and grease Trihalometaanit Trihalomethanes, GC-MS-tekniikka, perustuu SFS-EN 12673:1999 GC-MS-technique, based on SFS-EN 12673:1999, GC-MS-tekniikka, perustuu ISO 28540:2011 GC-MS-technique, based on ISO 28540:2011, gravimetrinen menetelmä, perustuu ISO 11349:2010 gravimetric method, based on ISO 11349:2010, HS-GC/MS-tekniikka HS-GC/MS-technique

6 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 6(20) Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Talousvesi, luonnonvesi, pohjavesi ja Drinking, natural, ground VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) VOC-compounds (Volatile organic compounds) Ympäristötestaus, Kemia: Seinäjoen toimipiste Environmental testing, Chemistry: Seinäjoki site Öljyhiiliivedyt THC (C10-40) Oilhydrocarbons THC (C10-40) Veden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia Chemical testing of, Inorganic chemistry Luonnonvesi Natural Likaantunut luonnonvesi ja Polluted natural and waste Likaantunut luonnonvesi ja Polluted natural and waste a-klorofylli Chlorophyll a Alkaliniteetti Alkalinity Ammoniumtyppi, ammonium Ammonia nitrogen, ammonia Ammoniumtyppi, ammonium Ammonia nitrogen, ammonia Biologinen hapen kulutus, BOD7 Biological oxygen demand BOD7 Biologinen hapen kulutus, BOD7 (ATU) Biological oxygen demand BOD7 (ATU) Fluoridi, kloridi ja sulfaatti Fluoride, chloride and sulphate, HS-GC/MS-tekniikka HS-GC/MS-technique, GC/MS-tekniikka, perustuu ISO :2001 GC/MS-technique, based on ISO :2001 SFS 5772:1993, titraus ph 4,5 ja 4,2 titrimetric ph 4,5 and 4,2 SFS 3032:1976 SFS-EN ISO 11732:2005, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS-EN :1998 SFS-EN :1988 SFS-EN ISO :2009 SFS-EN ISO :2009

7 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 7(20) Luonnonvesi ja talousvesi Natural and drinking Luonnonvesi ja talousvesi Natural and drinking Luonnonvesi ja Natural uima-allasvesi and swimming pool Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi ja talousvesi Natural and drinking Fosfaatti, liukoinen fosfaatti, Fosfaattifosfori, liukoinen fosfaattifosfori Phosphate, dissolved phosphate, Phosphate phosphorus, soluble phosphate phosphorus Fosfaattifosfori, fosfaatti Phosphate phosphorus, phosphate Kalsiumkovuus, magnesiumkovuus, kalsium ja magnesium Calsium hardnes, magnesium hardnes, calcium and magnesium Kemiallinen hapen kulutus CODCr Chemical oxygen demand CODCr Kemiallinen hapen kulutus CODMn, KMnO4-luku Chemical oxygen demand CODMn, KMnO4-number Kiintoaine Suspended solids Kloridi Chloride Kokonaisfosfori Total phosphorus Kokonaisfosfori, liukoinen fosfori Total phosphorus, soluble phosphorus Kokonaiskovuus Total hardness SFS EN ISO :2005, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS-EN ISO 6878:2004, titrimetrinen menetelmä titrimetric method ISO 15705:2002 SFS 3036:1981 SFS-EN 872:2005, Merkurometrinen titraus Mercurometric titration SFS-EN ISO 6878:2004 SFS EN ISO :2005, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS 3003:1987

8 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 8(20) Luonnonvesi ja talousvesi Natural and drinking Luonnonvesi, talousvesi, uimaallasvesi ja, swimming pool and waste Luonnonvesi, talousvesi, ja uima-allasvesi, waste and swimming pool Luonnonvesi Natural Luonnonvesi, talousvesi, ja uima-allasvesi, waste and swimming pool Kokonaistyppi Total nitrogen Liuennut happi Dissolved oxygen Nitraattityppi, nitraatti, nitraatin ja nitriitin summa Nitrate nitrogen, nitrate, sum of nitrate and nitrite Nitriittityppi, nitriitti Nitrite nitrogen, nitrite SFS-EN ISO :1998, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS-EN 25813:1993 SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-tekniikka / FIA-technique SFS 3029:1976 ph SFS 3021:1979 Rauta, Fe Iron, Fe Sameus Turbidity SFS 3047:1980 SFS-EN ISO :2016 Uima-allasvesi Swimmimg pool Luonnonvesi ja talousvesi Natural and drinking Luonnonvesi ja talousvesi Natural and drinking Sähkönjohtavuus Conductivity Vapaa, sitoutunut ja kokonaiskloori Free, combined and total chlorine Väri Colour Väri Colour SFS-EN 27888:1994 SFS-EN ISO :2000 SFS-EN ISO 7887:2012 (D), komparaattori / comparator SFS-EN ISO 7887:2012 (C)

9 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 9(20) Ympäristötestaus, Kemia: Oulun toimipiste Environmental testing, Chemistry: Oulu site Ympäristönäytteiden kemiallinen testaus Chemical testing of environmental samples Kalkitusaineet (Dolomiitti ja kalsiitti) Liming materials (dolomite and calcite) Maa, sedimentti, liete, komposti ja tuhka Soil, sediment, sludge, compost and ash Luonnonvesi,, talousvesi ja pohjavesi Samples of natural, waste, drinking and ground Luonnonvesi,, talousvesi, pohjavesi ja liukoisuustestisuodokset Samples of natural, waste, drinking, ground and leaching test eluates Elohopea, Hg Mercury, Hg Elohopea, Hg Mercury, Hg Kokonaiskovuus Total hardness Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) ja liuennut orgaaninen hiili (DOC) Total organic carbon (TOC) and Dissolved organic carbon (DOC) EPA 3051A ja ISO16772:2004, HNO3 liuotus mikroaaltouunissa, CVAAS analyysi EPA 3051A and ISO16772:2004, HNO3 dissolve in microwave owen, CVAAS analysis EPA 3051A ja ISO16772:2004, HNO3 ja HC1 liuotus mikroaaltouunissa, CVAAS analyysi EPA 3051A and ISO16772:2004, HNO3 and HC1 dissolve in microwave owen, CVAAS analysis SFS-EN ISO 11885:2009 SFS-EN 1484:1997

10 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 10(20) Mukautuva pätevyysalue Flexible scope of accreditation Vesinäytteet, kiinteät ympäristönäytteet ja muut kiinteät näytematriisit Water samples, solid environmental samples and other solid sample matrices FLX* Alkuaineet Elements SFS-EN ISO : 2016, ICP-MS analyysi / analysis SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES analyysi / analysis Näytteen esikäsittely, märkäpoltto, perustuu SFS-EN ISO :2002, SFS-EN ISO :2002, EPA3051A, EPA3052, ISO tai SFS-EN 13656:2003 Sample pretreatment, wet digestion, based on SFS-EN ISO :2002, SFS-EN ISO :2002, EPA3051A, EPA3052, ISO or SFS-EN 13656:2003 Näytteen esikäsittely, Litiumtetraboraattisulate, perustuu ASTM C ja CEN ENV 955-4:1997 Sample pretreatment, Lithium tetraborate flux based on ASTM C and CEN ENV 955-4:1997 *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory.

11 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 11(20) Ympäristötestaus, Kemia: Rovaniemen toimipiste Environmental testing, Chemistry: Rovaniemi site Maaperänäytteiden kemiallinen testaus, Orgaaninen kemia Chemical testing of soil samples, Organic chemistry Maaperänäytteet Soil samples Maaperänäytteet Soil samples Maaperänäytteet Soil samples Ympäristötestaus, Kemia: Oulun toimipiste Environmental testing, Chemistry: Oulu site PAH, polyaromaattiset hiilivedyt PAH, Polyaromatic compounds, PCB, polyklooratut bifenyylit PCB, Polychlorinated biphenyls Öljyhiiliivedyt THC (C10-40) Oilhydrocarbons THC (C10-40) Maaperänäytteiden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia Chemical testing of soil samples, Inorganic chemistry Maa Soil Maa Soil Maa Soil Boori, B Boron, B Ca, K, Mg, Na, S Cu, Mn, Zn, GC/MS-tekniikka GC/MS-technique, GC/MS-tekniikka GC/MS-technique, GC/MS-tekniikka GC/MS-technique, kuumavesiuutto ja ICP-OES analyysi extraction with hot and detection with ICP-OES, hapan ammoniumasetaatti-uutto ja ICP-OES analyysi extraction with acidic ammonium acetate and detection with ICP-OES, hapan ammoniumasetaatti/edta - uutto ja ICP-OES analyysi extraction with acidic ammonium acetate/edta and detection with ICP-OES

12 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 12(20) Maa Soil Maa Soil Maa Soil Fosfori, P Phosporus, P Johtokyky Conductivity ph, hapan ammoniumasetaattiuutto ja spektrofotometrinen analyysi extraction with acidic ammonium acetate and detection with spectrophotometer, vesiuutto ja määritys johtokykymittarilla extraction with and detection with conductivity meter, vesiuutto ja määritys ph mittarilla extraction with and detection with ph-meter Kun menetelmäviitteessä ei ole versioita (esim. vuosilukua), niin akkreditointi koskee menetelmän viimeisintä versiota/kattaa kaikki voimassa olevat versiot. Tarkka lista menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. When version of the test method is not specified accreditation covers all not withdrawn methods / the latest version of the method. Detailed scope is available from the laboratory. Ympäristötestaus, Polttoaineet: Oulun toimipiste Environmental testing, Testing of fuels: Oulu site Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet, kasvinäytteet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels, plant samples Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels Turve ja kivihiili Peat and coal Hiili-, vety- ja typpipitoisuus Carbon, hydrogen and nitrogen content Kalorimetrinen lämpöarvo ja tehollinen lämpöarvo Gross calorific value and net calorific value Kokonaiskosteus Total moisture content Päästökertoimen laskenta Calculation of emission factor SFS-EN 15407, ISO 29541, SFS-EN ISO SFS-EN 14918, SFS-EN 15400, ISO 1928 CEN/TS , ISO 589, SFS-EN ISO OUL_MO_39 In-house method OUL_MO_39

13 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 13(20) Turve, kivihiili ja kiinteät biopolttoaineet Peat, coal and solid biofuels Turve ja kiinteät biopolttoaineet Peat and solid biofuels Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels Rikki, S Sulfur, S Tuhkapitoisuus Ash content Tuhkapitoisuus Ash content, perustuu SFS-EN ISO 16994, SFS-EN 15408, muunneltu based on SFS-EN ISO 16994, SFS-EN 15408, modified, perustuu ISO 1171 based on ISO 1171 SFS-EN 15403, ISO 1171, SFS-EN ISO Kun menetelmäviitteessä ei ole versioita (esim. vuosilukua), niin akkreditointi koskee menetelmän viimeisintä versiota/kattaa kaikki voimassa olevat versiot. Tarkka lista menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. When version of the test method is not specified accreditation covers all not withdrawn methods / the latest version of the method. Detailed scope is available from the laboratory. Elintarviketestaus, Mikrobiologia: Rovaniemen toimipiste Testing of food, Microbiology: Rovaniemi site Elintarvikkeet ja tuotantoympäristönäytteet Food and samples from production environmental Elintarvikkeet Food Aerobiset mikro-organismit Aerobic micro-organisms SFS-EN ISO :2013 Bacillus cereus SFS-EN ISO 7932:2005 Elintarvikkeet Food Elintarvikkeet ja tuotantoympäristönäytteet Food and samples from production environmental Elintarvikkeet ja tuotantoympäristönäytteet Food and samples from production environmental Elintarvikkeet Food Clostridium perfringens SFS-EN ISO 7937:2004 ISO : 2001 Enterobakteerit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Yeasts and moulds ISO :2004 NMKL 98:2005

14 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 14(20) Elintarvikkeet Food Elintarvikkeet Food Elintarvikkeet ja tuotantoympäristönäytteet Food and samples from production environmental Elintarvikkeet Food Elintarvikkeet, uloste, komposti- ja lietenäytteet Food, faeces, compost and sludge samples Koagulaasipositiiviset stafylokokit Coagulase positive staphylococci Kolimuotoiset bakteerit Coliform bacteria Listeria monocytogenes, kvalitatiivinen Listeria monocytogenes, qualitative Listeria monocytogenes, kvantitatiivinen Listeria monocytogenes, quantitative Salmonella, toteaminen Salmonella, detection Ympäristötestaus, Mikrobiologia: Rovaniemen toimipiste Environmental testing, Microbiology: Rovaniemi site Veden mikrobiologinen testaus Microbiological testing of Talousvesi Drinking Talousvesi ja uima-allasvesi Drinking and swimming pool Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Talousvesi, uimavesi ja luonnonvesi Drinking, swimming and natural Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural SFS-EN ISO A1: 2004 ISO 4832:2006 ISO :1996 / Amendment 1:2004 ISO :1998 / Amendment 1:2004 SFS-EN ISO :2017 Clostridium perfringens SFS-EN ISO 14189:2016, muunneltu / modified Heterotrofinen pesäkeluku 22 C, 36 C Heterotrophic plate count 22 C, 36 C Koliformiset bakteerit ja Coliform bacteria and Koliformiset bakteerit ja Coliform bacteria and Lämpökestoiset koliformiset bakteerit Thermotolerant coliform bacteria SFS-EN ISO 6222:1999 SFS 3016:2011 SFS-EN ISO :2014 SFS 4088:2001

15 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 15(20) Talousvesi, uima-allasvesi ja pakattu vesi Drinking, swimming pool and bottled Talousvesi, luonnonvesi ja Drinking, natural Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266:2008, muunneltu / modified Suolistoperäiset enterokokit Intestinal enterococci Ympäristötestaus, Mikrobiologia: Seinäjoen toimipiste Environmental testing, Microbiology: Seinäjoki site Veden mikrobiologinen testaus Microbiological testing of Talousvesi ja uima-allasvesi Drinking and swimming pool uimavesi and swimming Heterotrofinen pesäkeluku 22 C, 36 C Heterotrophic plate count 22 C, 36 C Koliformiset bakteerit ja Coliform bacteria and Echerichia coli Koliformiset bakteerit ja Coliform bacteria and Lämpökestoiset koliformiset bakteerit Thermotolerant coliform bacteria Suolistoperäiset enterokokit Intestinal enterococci Ympäristötestaus, Mikrobiologia: Oulun toimipiste Environmental testing, Microbiology: Oulu site Veden mikrobiologinen testaus Microbiological testing of Talousvesi Drinking Heterotrofinen pesäkeluku 22 C, 36 C Heterotrophic plate count 22 C, 36 C SFS-EN ISO :2000 SFS-EN ISO 6222:1999 SFS 3016:2011 SFS-EN ISO :2014 SFS 4088:2001 SFS-EN ISO :2000 SFS-EN ISO 6222:1999

16 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 16(20) Talousvesi Drinking Talousvesi ja uimavesi Drinking and swimming Talousvesi ja uimavesi Drinking and swimming Koliformiset bakteerit ja Coliform bacteria and Koliformiset bakteerit ja Coliform bacteria and Suolistoperäiset enterokokit Intestinal enterococci Ympäristötestaus, Näytteenotto: Rovaniemen toimipiste Environmental testing, Sampling: Rovaniemi site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Drinking Pohjavesi Ground Jätevesi Waste SFS 3016:2011 SFS-EN ISO :2014 SFS-EN ISO :2000 NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu

17 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 17(20) Uima-allasvesi Swimming pool Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a Ympäristötestaus, Näytteenotto: Seinäjoen toimipiste Environmental testing, Sampling: Seinäjoki site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Drinking Pohjavesi Ground Jätevesi Waste NÄY_MO_05, perustuu NÄY_MO_07, perustuu NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu

18 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 18(20) Uima-allasvesi Swimming pool Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a Ympäristötestaus, Näytteenotto: Oulun toimipiste Environmental testing, Sampling: Oulu site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Drinking Pohjavesi Ground Jätevesi Waste NÄY_MO_05, perustuu NÄY_MO_07, perustuu NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu

19 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 19(20) Uima-allasvesi Swimming pool Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a Ympäristötestaus, Näytteenotto: Helsingin toimipiste Environmental testing, Sampling: Helsinki site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Drinking Pohjavesi Ground Jätevesi Waste NÄY_MO_05, perustuu NÄY_MO_07, perustuu NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu

20 T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 20(20) Uima-allasvesi Swimming pool Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a NÄY_MO_05, perustuu NÄY_MO_07, perustuu

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M25/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(19) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content T042/M18/2012 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PORILAB T042 (EN ISO/IEC 17025) Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/A26/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY T106/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T106 SeiLab

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T126/M25/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-RAUMALAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M32/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/A20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M18/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY T114/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T114 ScanLab Oy (Tutkijantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M21/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/A24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T071 Novalab Oy Lepolantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M22/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M27/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T092/M20/2013 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖLABORATORIO JYVÄSKYLÄ ENVIRONMENTAL LABORATORY T092 (EN ISO/IEC 17025)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M31/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M30/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T108/A19/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(10) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T003/M37/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSRATORIO ACCREDITED TESTING RATORY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS RATORIOKESKUS, VESIKESKUS, PINTAVESIEN TILA, MERIKESKUS FINNISH ENVIRONMENT

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M17/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M34/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(30) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/M18/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M32/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T101/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LOUNAIS-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T096/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY EUROFINS

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN Hinnastoon on koottu laboratoriossa tehtävien määritysten ja muiden peluiden verottomat ja arvonlisäverolliset hinnat. Laboratoriomme on FINAS pelun akkreditoima testauslaboratorio T190. Akkreditoidut

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, RAMBOLL ANALYTICS RAMBOLL FINLAND LTD, RAMBOLL ANALYTICS Tunnus Code

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T133/M22/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(6) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB, LABORATORIUM

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LABTIUM OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LABTIUM OY T025/M28/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LABTIUM OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T025 n laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M26/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu.

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. 1 ScanLab Oy PL 19 (Tutkijantie 4 F) 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M27/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA

1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 1. ELINTARVIKKEET Hinta alv 0 % Hinta alv. 24 % 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 16,58 20,56 Campylobacter spp. 38,53 47,78 Clostridium perfringens

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T003/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSRATORIO ACCREDITED TESTING RATORY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS RATORIOKESKUS, VESIKESKUS, PINTAVESIEN TILA, MERIKESKUS FINNISH ENVIRONMENT

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(18) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342 1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T003/A31/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSRATORIO ACCREDITED TESTING RATORY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS RATORIOKESKUS, VESIKESKUS, PINTAVESIEN TILA, MERIKESKUS FINNISH ENVIRONMENT

Lisätiedot

TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO TUTKIMUSMAKSUT 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 17,00 Campylobacter spp. 39,50 Clostridium perfringens

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T089/M33/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS SCIENTIFIC FINLAND OY EUROFINS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T089/M31/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS SCIENTIFIC FINLAND OY EUROFINS

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date EN :2005, ISO :2011, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III

Pvm/Datum/Date EN :2005, ISO :2011, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T142/M23/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(23) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT O MetropoliLab TESTAUSSELOSTE 2011-7660 Vesi 1(2) 06.07.2011 Tilaaja 0988874-7 Puolustushallinnon rakennuslaitos Keskusyksikkö PL 1 49401 HAMINA Näytetiedot Näyte Näyte otettu Vastaanotettu Tutkimus alkoi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Ikaalisten Vesi Oy Poppelikatu 7 39500 IKAALINEN Tilausnro 287540 (0IKAAVES/verkosto), saapunut 18.4.2017, näytteet otettu 18.4.2017 Näytteenottaja: Terv.tark.Hanna Anttila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio

Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio HINNASTO 1.2.2012- Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot