AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY"

Transkriptio

1 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(21) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T039, liite 1.01 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu LAHTI T001, App Eurofins Environment Testing Finland Ltd Niemenkatu 73 FI LAHTI FINLAND Kilterinkuja VANTAA Kilterinkuja 2 FI VANTAA FINLAND

2 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 2(21) Testausalat Fields of testing LAHTI Ympäristötestaus Environmental testing Asumisterveys Healthy building Elintarviketestaus Testing of food Rehutestaus Testing of feed VANTAA Ympäristötestaus Environmental testing

3 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 3(21) LAHTI Ympäristötestaus, Kemia, epäorgaaninen, Lahti Environmental testing, Chemistry, inorganic Luonnonvesi Natural water jätevesi and waste water jätevesi and waste water jätevesi and waste water pohjavesi and ground water Luonnonvesi ja jätevesi Natural water and waste water Talousvesi ja luonnonvesi Drinking water and natural water jätevesi and waste water a-klorofylli Chlorophyll a Alkaliteetti / Gran-alkaliteetti Alkalinity / Gran-alkalinity Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Biologinen hapenkulutus (BOD7) ATU:lla ja ilman ATU:a Biological oxygen demand (BOD7) with ATU and without ATU Bromaatti (BrO3) Bromate (BrO3) Elohopea, Hg Mercury, Hg SFS 5772:1993 SFS-EN ISO :1996, SFS 3032:1976, SFS 5505:1988, Sisäinen menetelmä EF2087, perustuu ISO :1984 ja ISO :2013 In-house method EF2087, based on ISO :1984 and ISO :2013 SFS-EN :1998 SFS-EN :1998 SFS-EN ISO 15061:2001 SFS-EN ISO :2016

4 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 4(21) pohjavesi and ground water pohjavesi and ground water pohjavesi and ground water, liete, maa ja sedimentti, sludge, soil and sediment uima-allasvesi and swimming pool water Luonnonvesi ja jätevesi Natural water and waste water Luonnonvesi ja jätevesi Natural water and waste water Fluoridi, kloridi, sulfaatti Fluoride, chloride, sulphate Fosfaattifosfori ja liuennut fosfaattifosfori Phosphate phosphorous and dissolved phosphate phosphorous Fosfaattifosfori ja liuennut fosfaattifosfori Phosphate phosphorus and dissolved phosphate phosphorus Haihdutusjäännös, kuiva-aine, kosteus ja vesipitoisuus Evaporation residue, dry matter, moisture and water content Happi, O Oxygen, O Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja permanganaattiluku (KMnO4), hapettuvuus Chemical oxygen demand (CODMn) and permanganate number (KMnO 4 ) Kemiallinen hapenkulutus (CODCr) Chemical oxygen demand (CODCr) Kiintoaine Suspended solids Sisäinen menetelmä EF2087, perustuu ISO :2013 ja EPA 340.3:1971 In-house method EF2087, based on ISO :2013 and EPA 340.3:1971 Sisäinen menetelmä EF2087, perustuu ISO :2013 ja SFS-EN ISO 6878:2004 In-house method EF2087, based on ISO :2013 ja SFS-EN ISO 6878:2004 Sisäinen menetelmä EF2010, perustuu kumottuun standardiin SFS 3025:1986 In-house method EF2010, based on withdrawn standard SFS 3025:1986 SFS 3008:1990 SFS-ISO 11465:2007 SFS-EN 14346:2011, gravimetrinen määritys/ gravimetric measurement SFS-EN 25813:1993, muunneltu, jodometrinen titraus SFS-EN 25813:1993, modified, iodometric titration SFS 3036:1981, automaattinen titraus/automatic titration SFS 5504:1988, ISO 15705:2002 SFS-EN 872:2005,

5 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 5(21) Talousvesi ja uima-allasvesi Drinking water and swimming pool water Talousvesi, luonnonvesi, pohjavesi ja jätevesi, ground water and waste water Talousvesi, pohjavesi ja luonnonvesi Drinking water, ground water, natural water pohjavesi and ground water Talousvesi, luonnonvesi, pohjavesi ja jätevesi, ground water and waste water pohjavesi and ground water pohjavesi and ground water Kloori (vapaa-, sidottu- ja kokonaiskloori) Chlorine (free, combine and, total chlorine) Kokonaisfosfori ja liuennut kokonaisfosfori Total phosphorous and dissolved phosphorous Kokonaiskovuus (Ca + Mg) Total hardness (Ca + Mg) Kokonaistyppi Total nitrogen Nitraatti, nitriitti sekä nitraatin ja nitriitin summa Nitraattityppi, nitriittityppi sekä nitriitti- ja nitraattitypen summa Nitrate, nitrite, sum of nitrate and nitrite Nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, sum of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen Nitriitti, nitraatti, nitriitin ja nitraatin summa Nitriittityppi, nitraattityppi, nitriitti- ja nitraattitypen summa Nitrite, nitrate, sum of nitrite and nitrate Nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, sum of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen SFS-EN ISO :2000, muunneltu, spektrofotometria SFS-EN ISO :2000, modified, spectrophotometry Sisäinen menetelmä EF2087, Discrete analyzer In-house method EF2087, Discrete analyzer SFS-EN ISO :2016 Sisäinen menetelmä EF2087, Discrete analyzer In-house method EF2087, Discrete analyzer SFS-EN ISO 13395:1997, Sisäinen menetelmä EF2087, perustuu ISO :2013 In-house method EF2087, based on ISO :2013 ph SFS 3021:1979, ph Sisäinen menetelmä EF2087, Discrete analyzer, ECM detector In-house EF2087, Discrete analyzer, ECM detector

6 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 6(21) Talousvesi Drinking water uima-allasvesi and swimming pool water pohjavesi and ground water Talousvesi, jätevesi, vesistövesi, pohjavesi ja prosessivesi ja kiinteä näyte Drinking water, waste water, natural water, ground water and process water and solid sample Talousvesi, jätevesi, vesistövesi, pohjavesi ja prosessivesi Drinking water, waste water, natural water, ground water, and process water Talousvesi, jätevesi, vesistövesi, pohjavesi ja prosessivesi Drinking water, waste water, natural water, ground water and process water Talousvesi, luonnonvesi, pohjavesi, ja jätevesi, ground water and waste water pohjavesi and ground water Radon, Rn Sameus Turbidity Silikaatti Silicate Syanidi (kokonais-) Cyanide, total Syanidi, vapaa Cyanide, free Syanidi, WAD (weak acid dissociable) Cyanide, WAD (weak acid dissociable) Sähkönjohtavuus Conductivity Sähkönjohtavuus Conductivity Sisäinen menetelmä EF2019, gammaspektrometria In-house method EF2019, gammaspectrometry SFS-EN ISO 7027:2016 Sisäinen menetelmä EF2087, perustuu ISO :2013 In-house method EF2087, based on ISO :2013 SFS-EN ISO :2012 SFS-ISO 11262:2013 SFS 5734:1992 SFS-EN ISO :2012, SFS-EN ISO :2012, SFS-EN 27888:1994, Sisäinen menetelmä EF2087, Discrete analyzer, ECM detector In-house EF2087, Discrete analyzer, ECM detector

7 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 7(21) jätevesi and waste water Uima-allasvesi Swimming pool water TOC, TC, TIC, DOC, DC, DIC SFS-EN 1484:1997 Tiosulfaatti Thiosulphate Urea Väri Colour Väri Colour Ympäristötestaus, Kemia, epäorgaaninen, Lahti, Mukautuva pätevyysalue Environmental testing, Chemistry, inorganic, Flexible scope, ympäristönäytteet, biologiset näytteet, suodattimet,muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, biological samples, filters, other solid and liquid samples Alkuaineet Chemical elements SFS-EN ISO :1998, IC-tekniikka/technique Sisäinen menetelmä EF2087, Discrete analyzer In-house method EF2087, Discrete analyzer SFS-EN ISO 7887:2012, komparaattori/comparator SFS-EN ISO 7887:2012, spektrofotometrinen/ spectrophotometric Sisäiset matriisikohtaiset menetelmät sekä ICP-MS tekniikka, perustuu mm.: SFS-EN ISO :2016 ja SFS-EN 16171:2016 sekä esikäsittely mm. SFS-EN ISO 15587, muunneltu, EPA 3051A, NMKL 186:2007, SFS-EN 14385:2004 ja SFS-EN 16174, muunneltu In-house methods by sample to be tested, ICP-MS technique, based on e.g. SFS-EN ISO :2016 and SFS-EN 16171:2016 and pretreatment e.g. SFS-EN ISO 15587, modified EPA 3051A, NMKL 186:2007 SFS-EN 14385:2004 ja SFS- EN 16174, modified

8 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 8(21), ympäristönäytteet, muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, other solid and liquid samples, ympäristönäytteet, muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, other solid and liquid samples Anionit, mm. F, Cl, NO2, N- NO2, NO3, N-NO3, SO4 Anions, including F, Cl, NO2, N- NO2, NO3, N-NO3, SO4 Kokonaisfosfori ja liuennut kokonaisfosfori Total phosphorous and soluble nitrogen Kokonaistyppi Total nitrogen Orgaaniset hapot Organic acids Sisäinen menetelmä, ICtekniikka, perustuu mm. SFS-EN ISO :2009 In-house-method, ICtechnique, based on SFS-EN ISO :2009 Sisäinen menetelmä, Spektrofotometria, perustuu mm. SFS-EN ISO 6878:2004 In-house method, Spectrophotometric, based on SFS-EN ISO 6878:2004 CFA- ja Kjeldahl-tekniikat, perustuu mm. standardimenetelmiin: SFS-EN ISO :1998, SFS 5505:1988; SFS-EN 13652:2002 CFA and Kjeldahl techniques, based on SFS-EN ISO :1998, SFS 5505:1988; SFS-EN 13652:2002 Sisäinen menetelmä EF2018, IC-tekniikka In-house method EF2018, IC-technique *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory.

9 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 9(21) Ympäristötestaus, Kemia, Jätteet ja sivutuotteet, Lahti Environmental testing, Chemistry, wastes and by-products Ympäristötestaus, fysikaalinen testaus, Jätteet ja sivutuotteet, Lahti Environmental testing, Physical testing, wastes and by-products Jätteet ja sivutuotteet Waste and by-products Jätteet ja sivutuotteet Waste and by-products Ympäristötestaus, Kemia, orgaaninen, Lahti Environmental testing, Chemistry, organic Liukoisuustesti, ravistelutesti, jätteiden karakterisointi ja suodosten analysointi Characterization of waste- Determination of the availability of inorganic components from wastes and by-products by batch tests, analyzation of filtrate Läpivirtaustesti- kolonnitesti, jätteiden karakterisointi ja suodosten analysointi Column test (up-flow percolation test), characterization of waste, analysation of filtrate Akryyliamidi Acrylamide ETU (etyleenitiourea) ETU (ethylenetiourea) MBT (Bentsotiatsoli-2-tioli) ja TCMTB MBT (Benzothiazole-2-thiol) and TCMTB NDELA (N-Nitrosodietanoliamiini) NDELA (N-Nitrosodiethanolamine) SFS-EN :2002 EN 14405:2017 Sisäinen menetelmä EF4087, UPLC/MS/MS In-house method EF4087, UPLC/MS/MS Sisäinen menetelmä EF4009, UPLC-MS/MS-tekniikka In-house method EF4009, UPLC-MS/MS-technique Sisäinen menetelmä EF4034 ja EF4039, UPLC-MS/MStekniikka In-house method EF4034 and EF 4039, UPLC-MS/MStechnique Sisäinen menetelmä EF4080, UPLC-MS/MS In-house method EF4080, UPLC-MS/MS

10 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 10(21) Uima-allasvesi Swimming pool water Tribenuroni-metyyli Tribenuron-methyl Trihalometaanit Trihalomethanes Öljy ja rasva Oil and grease Ympäristötestaus, Kemia, orgaaninen, Lahti, Mukautuva pätevyysalue Environmental testing, Chemistry, organic, Flexible scope ja ympäristönäytteet and environmental samples ja ympäristönäytteet and environmental samples, ympäristönäytteet ja biologiset näytteet, environmental samples and biological samples ja ympäristönäytteet and environmental samples ja ympäristönäytteet and environmental samples Aldehydit Aldehydes Alkyylifenolit ja etoksylaatit Alkylphenols and ethoxylates Bromatut difenyylieetterit (PBDE) Polybrominated diphenylethers (PBDE) Fenoliset yhdisteet Phenolic compounds Ftalaatit Phtalates Sisäinen menetelmä EF4042, UPLC-MS/MS-tekniikka In-house method EF4042, UPLC-MS/MS-technique EN ISO 10301, ISO 20595:2018 ISO 11349, EPA Method 1664 EPA 8315A, SFS-EN ISO , ASTM D ,, ISO/TS 13907,, ASTM D , SFS-EN SFS-EN ISO SFS-EN EN EPA method 1614, SFS-EN ISO SFS-EN ISO 18856:2004,, SFS-ISO 13913, CEN/TS 16183,

11 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 11(21) ja ympäristönäytteet and environmental samples ja ympäristönäytteet and environmental samples, ympäristönäytteet ja biologiset näytteet, environmental samples and biological samples, ympäristönäytteet, muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, other solid and liquid samples Glyfosaatti ja AMPA Glyphosate and AMPA Glykolit Glycols HBCDD + TBBPA Klooribentseenit Chlorobenzenes Klormekvattikloridi (CCC) ja mepikvattikloridi Chlormequat chloride (CCC) and mepiquat chloride Lääkeaineet ja hormonit Pharmaceuticals and hormons Sisäinen menetelmä EF4011, EF4012, UPLC/MS/MS -tekniikka In-house method EF4011, EF4012, UPLC/MS/MS technique Sisäinen menetelmä EF4005, GC/MS -tekniikka In-house method EF4005, GC/MS-technique EPA method 1614, SFS-EN 16377, SFS-EN ISO 22032, EN SFS EN 16694, ISO/TS SFS-ISO 10382, SFS-EN ISO 12284, ISO/TS SFS-EN 15308, SFS-EN 16167, Sisäinen menetelmä EF4004, LC-MS/MS-tekniikka In-house method EF4004, LC- MS/MS-technique EPA menetelmä/method 1694 EPA menetelmä/method 539

12 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 12(21) Prosessinäytteet Process samples, ympäristönäytteet ja biologiset näytteet, environmental samples and biological samples, ympäristönäytteet, biologiset näytteet, muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, biological samples, other solid and liquid samples, ympäristönäytteet, biologiset näytteet, muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, biolocigal samples, other solid and liquid samples Nitrosoamiinit Nitrosoamines Orgaaniset tinayhdisteet Organic tin-compounds PCB-yhdisteet PCB compounds PCDD/PCDF-yhdisteet ja dioksiinien kaltaiset PCB:t PCDD/PCDF-compounds and dioxin-like PCB s Sisäiset matriisikohtaiset menetelmät mm. EF4074, GC/HRMS, perustuu EPA 521 ja OSHA 27 In-house methods by sample to be tested e.g. EF4074, GC/HRMS, based on EPA 521 and OSHA 27 SFS-EN ISO CEN/TS 16692, CEI IEC 61619, SFS-EN SFS-EN SFS-ISO SFS-EN ISO SFS-EN EN ISO 12284, SFS-EN ISO 6468 ISO/TS SFS-EN 16691, EPA METHOD 1613 EPA METHOD 1668 SFS-EN SFS-EN SFS-EN ISO CEN/TS ISO ISO 17858

13 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 13(21), ympäristönäytteet ja biologiset näytteet, environmental samples and biological samples, ympäristönäytteet, biologiset näytteet, muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, environmental samples, biological samples, other solid and liquid samples ja ympäristönäytteet and environmental samples, ympäristönäytteet ja biologiset näytteet, environmental samples and biological samples ja ympäristönäytteet and environmental samples PFC-yhdisteet PFC compounds Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) THC, Alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt THC, Aliphatic and aromatic hydrocarbon Torjunta-aineet Pesticides VOC-yhdisteet VOC compounds ISO 25101, CEN/TS 15968, DIN , ASTM D a, ISO SFS-EN ISO 28540, SFS -EN EN SFS-EN ISO ISO/TS ISO , -2, ISO ISO EN ISO/TS 28581, EN ISO ISO ISO 22155, ISO , ISO 16017:1 ja/and 2 ja ISO SFS-EN

14 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 14(21) ja ympäristönäytteet and environmental samples Öljyhiilivedyt, C10-C40 Oil hydrocarbons, C10-C40 SFS-EN ISO SFS-EN ISO *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. Kun menetelmäviitteessä ei ole versioita (esim. vuosilukua), niin akkreditointi koskee menetelmän viimeisintä versiota/kattaa kaikki voimassa olevat versiot. Tarkka lista menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. When version of the test method is not specified accreditation covers all not withdrawn methods / the latest version of the method. Detailed scope is available from the laboratory. Asumisterveys, Kemia, Lahti Healthy building, Chemistry Sisäilmanäyte Indoor air sample Sisäilmanäyte Indoor air sample Aldehydit (formaldehydi) Aldehydes (formaldehyde) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, TVOC, TXIB, 2-etyyli- 1-heksanoli, styreeni) Volatile organic compounds (VOC, TVOC, TXIB, 2-ethyl-1- hexanol, styrene) EPA Method 8315A, ISO , -2:2003 ISO :2011 EN :2005 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osat I ja III, Valviran ohje 8/2016 ISO :2003 ISO :2011 EN :2005 Guidance of Healthy Building Dercee, Parts I and III, Valvira Guidebook 8/2016

15 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 15(21) Asumisterveys, Kemia, Lahti, Mukautuva pätevyysalue Healthy building, Chemistry, Flexible scope Sisäilmanäyte Indoor air sample Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) SFS-EN ja/and ISO *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. Elintarviketestaus, Mikrobiologia, Lahti Testing of food, Microbiology Rehutestaus, Mikrobiologia, Lahti Testing of feed, Microbiolog Maito, kerma ja jäätelö Milk, cream and ice cream Aerobiset mikro-organismit 30 C Aerobic micro-organisms 30 C Aerobiset mikro-organismit 30 C Aerobic micro-organisms 30 C Alustava Bacillus cereus Preliminary Bacillus cereus NMKL 86:2013 NMKL 86:2013 NMKL 67:2010 Clostridium perfringens NMKL 95:2009, Enterobacteriaceae NMKL 144:2005 Enterococcus NMKL 68:2011 Hiivat ja homeet Yeasts and molds Koagulaasipositiiviset stafylokokit Coagulase positive staphylococci Kolimuotoiset bakteerit Coliform bacteria NMKL 98:2005 NMKL 66:2009 NMKL 44:2004,

16 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 16(21) ja tuotantoympäristön pintapuhtausnäytteet and and surface hygiene samples (food production and food handling), kasvi- ja eläinperäiset rehut, plant based feed, animal based feed Ympäristötestaus, Mikrobiologia, Lahti Environmental testing, Microbiology Talousvesi ja pintavesi Drinking water and surface water Orgaaninen maanparannusaine, mädätysjäännökset ja rejektivesi Organic soil enrichment substance, in English, reject water Talousvesi ja pintavesi Drinking water and surface water Listeria monocytogenes, kvantitatiivinen Listeria monocytogenes, quantitative Listeria monocytogenes, toteaminen Listeria monocytogenes, detection Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja alustava Escherichia coli Thermotolerant coliform bacteria and presumptive Escherichia coli Maitohappobakteerit Lactic acid bacteria Salmonella, toteaminen Salmonella, detection Staphylococcus aureus ISO :2017 ISO :2017 NMKL 125:2005, NMKL 140:2007 NMKL 71:1999 Sisäinen menetelmä EF5106 perustuu NMKL 66:2003 In-house method EF5106 based on NMKL 66:2003 Clostridium perfringens SFS-EN ISO 14189:2016 Escherichia coli NMKL 125:2005, Escherichia coli, Pikamenetelmä Escherichia coli, Quick Method SFS-EN ISO :2014

17 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 17(21) Talousvesi ja luonnonvesi Drinking water and natural water Talousvesi Drinking water Luonnonvesi ja uimavesi Natural water and swimming water Talousvesi ja uima-allasvesi Drinking water and swimming pool water uimavesi and swimming water Ulostenäytteet ja tuotantoympäristönäytteet Faeces samples from production environment Orgaaninen maanparannusaine, mädätysjäännökset ja rejektivesi Organic soil enrichment substance, in English, reject water Talousvesi ja uima-allasvesi Drinking water and swimming pool water Kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli, Pikamenetelmä Coliform bacteria and Escherichia coli, Quick Method Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Thermotolerant coliform bacteria and presumptive Escherichia coli SFS 3016:2011 SFS-EN ISO :2014 SFS 4088:2001 Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266:2008 Suolistoperäiset enterokokit ja fekaaliset streptokokit Intestinal enterococci and faecal streptococci Salmonella, toteaminen Salmonella, detection Salmonella, toteaminen Salmonella, detection Viljeltävien mikro-organismien pesäkeluku 22 C ja 37 C Enumeration of culturable micro-organisms 22 C and 37 C SFS-EN ISO :2000 ISO :2017 NMKL 71:1999 SFS-EN ISO 6222:1999

18 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 18(21) Asumisterveys, Mikrobiologia, Lahti Healthy building, Microbiology Asuin- ja toimistohuoneiden sisäilma Non-industrial indoor air Pinta ja materiaalinäytteet Surface and material samples Ympäristötestaus, Polttoaineet, Lahti Environmental testing, Testing of fuels Päästömittaussuodattimet Emission filters Turve ja kiinteät kierrätyspolttoaineet Peat and solid recovered fuels (SRF) Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus sekä homesienten valtasukujen tunnistaminen Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria, and actinomycetes and identification of main mold genera Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus sekä homesienisukujen tunnistaminen Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria, and actinomycetes and identification of main mold genera Gravimetrinen määritys Gravimetric measurement Kokonaiskosteus Total moisture content Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016 Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016 Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016 SFS-EN :2017 SFS-EN CEN/TS Kun menetelmäviitteessä ei ole versioita (esim. vuosilukua), niin akkreditointi koskee menetelmän viimeisintä versiota/kattaa kaikki voimassa olevat versiot. Tarkka lista menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. When version of the test method is not specified accreditation covers all not withdrawn methods / the latest version of the method. Detailed scope is available from the laboratory.

19 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 19(21) VANTAA Ympäristötestaus, Kemia, Environmental testing, Chemistry Voimalaitosten kattilavesi ja prosessivesi Boiler water of power plants and process water Luonnonvesi, prosessivesi ja voimalaitoksen kattilavesi Natural water, process water and boiler water of power plant Absorptioliuos Liquid absorber Liukoisuustestisuodos Leaching eluate Savukaasun absorptioliuos Liquid absorber of stack emissions Suolainen pohjavesi, talousvesi ja luonnonvesi Saline ground water, drinking water, natural water Liukoisuustestisuodos Leaching eluate Alkuaineet / Elements: Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na Anionit / Anions: F, Cl, SO4 Anionit / Anions: F/HF, Cl/HCl, SO4/H2SO4 Anionit / Anions: Cl, SO4 Elohopea, Hg Mercury, Hg Sisäinen menetelmä EF1002, ICP-OES, perustuu SFS-EN ISO11885:2009 In-house method EF1002, ICP-OES, based on SFS-EN ISO 11885:2009 Sisäinen menetelmä EF1000 (IC-menetelmä), perustuu SFS-EN ISO :2009 In-house method EF 1000 (IC-method), based on SFS-EN ISO :2009 Sisäinen menetelmä EF1000 (IC-menetelmä), perustuu SFS-EN ISO :2009 In-house method EF1000 (IC-method), based on SFS-EN ISO :2009 Sisäinen menetelmä EF1000 (IC-menetelmä), perustuu SFS-EN ISO :2009 In-house method EF1000 (IC-method), based on SFS-EN ISO :2009 Sisäinen menetelmä EF1003, CVAFS, perustuu SFS-EN ISO 17852:2008 In-house method EF1003, CVAFS, based on SFS-EN ISO 17852:2008 DIC/DOC/DC/TIC/TOC/TC SFS-EN 1484:1997 DOC SFS-EN 1484:1997

20 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 20(21) Voimalaitosvesi Process water of power plants liukoisuustestisuodos leaching eluate Voimalaitoksen kattilavesi, prosessivesi, liukoisuustestisuodos, talousvesi ja luonnonvesi Boiler water of power plant, process water, leaching eluate, drinking water and natural water TOC SFS-EN 1484:1997 Fluoridi Fluoride Sisäinen menetelmä EF1066, potentiometrinen määritys, perustuu SFS 3027:1976 In-house method EF1066, potentiometric determination, based on SFS 3027:1976 ph SFS 3021:1979 SFS-EN ISO 10523:2012 Sähkönjohtavuus Conductivity Ympäristötestaus, Kemia, Jätteet ja sivutuotteet, Environmental testing, Chemistry, wastes and by-products Ympäristötestaus, fysikaalinen testaus, Jätteet ja sivutuotteet, Environmental testing, Physical testing, wastes and by-products Tuhka Ash Sementti Cement Alkuaineet / Elements: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si, Ti tai / or Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, TiO2 Alkuaineet / Elements: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si tai / or Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2 SFS-EN 27888:1994 Sisäinen menetelmä EF1002, ICP-OES ja EF1025, perustuu SFS-EN ISO11885:2009 ja ASTM D6349:1999 In-house method EF1002, ICP-OES and EF1025, based on SFS-EN ISO 11885:2009 and ASTM D6349:1999 Sisäinen menetelmä EF1002, ICP-OES ja EF1025 perustuu SFS-EN ISO11885:2009 ja ASTM D6349:1999 In-house method EF1002, ICP-OES and EF1025, based on SFS-EN ISO 11885:2009 and ASTM D6349:1999

21 T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 21(21) Jätteet ja sivutuotteet Wastes ja by-products Jätteet ja sivutuotteet Wastes and by-products Tuhka, maa, betoni ja jätteet Ash, soil, concrete and wastes Tuhka ja sementti Ash and cement Liukoisuustesti, ravistelutesti, jätteiden karakterisointi Characterization of waste- Determination of the availability of inorganic components from wastes and by-products by batch tests Läpivirtaustesti- kolonnitesti, läpivirtaus alhaalta ylös, jätteiden karakterisointi Characterization of waste- Determination of the availability of inorganic components from wastes and by-products by column test (up-flow percolation test) SFS-EN :2002 EN 14405:2017 TC, TIC, TOC SFS-EN ISO Vapaa kalsiumoksidi Free calcium oxide SFS-EN Kun menetelmäviitteessä ei ole versioita (esim. vuosilukua), niin akkreditointi koskee menetelmän viimeisintä versiota/kattaa kaikki voimassa olevat versiot. Tarkka lista menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. When version of the test method is not specified accreditation covers all not withdrawn methods / the latest version of the method. Detailed scope is available from the laboratory.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M38/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M37/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(18) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/A39/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(18) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M27/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, RAMBOLL ANALYTICS RAMBOLL FINLAND LTD, RAMBOLL ANALYTICS Tunnus Code

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M34/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(30) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY T114/A34/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T114 ScanLab Oy (Tutkijantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A19/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T126/M25/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-RAUMALAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY T114/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T114 ScanLab Oy (Tutkijantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M18/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T092/M20/2013 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖLABORATORIO JYVÄSKYLÄ ENVIRONMENTAL LABORATORY T092 (EN ISO/IEC 17025)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY T106/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T106 SeiLab

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content T042/M18/2012 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PORILAB T042 (EN ISO/IEC 17025) Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M26/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(20) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M34/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M32/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/A24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T071 Novalab Oy Lepolantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M30/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS AHMA OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO EUROFINS AHMA LTD, LABORATORIES AND SAMPLING

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M27/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M25/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M23/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(19) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/A20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M31/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/M18/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 TAMPERE Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M30/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M22/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/A26/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M17/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M21/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T108/A19/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(10) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopion laboratorio. Yrittäjäntie KUOPIO Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopion laboratorio. Yrittäjäntie KUOPIO Puh. 1 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopion Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO Puh. 050 3004176 RUOKAVIRASTON REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T108/M20/2019 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(10) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T003/M37/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSRATORIO ACCREDITED TESTING RATORY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS RATORIOKESKUS, VESIKESKUS, PINTAVESIEN TILA, MERIKESKUS FINNISH ENVIRONMENT

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, ICP- OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, ICP- OES 1 SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M32/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T054/M30/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY KYMEN YMPÄRISTÖLABORATORIO OY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. SeiLab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Vaasantie 1 C SEINÄJOKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. SeiLab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Vaasantie 1 C SEINÄJOKI Puh. 1 SeiLab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristö Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Ei maitotuotteet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Raumalab PL 283 (Lensunkatu 9) 26101 RAUMA Puh. 02 246 1271 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT ilmoitettavat eläintaudit Salmonella akkr SFS-EN ISO 6579-1:2017 Lemmikki- ja kotieläinten salmonellatutkimukset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS LABTIUM OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS LABTIUM OY T025/A33/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS LABTIUM OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T025 n laboratorio

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. akkr NMKL 56:2015

Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. akkr NMKL 56:2015 1 ScanLab Oy PL 19 (Tutkijantie 4 F) 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 RUOKAVIRASTON REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinomykeetit),

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T101/M25/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LOUNAIS-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN Hinnastoon on koottu laboratoriossa tehtävien määritysten ja muiden peluiden verottomat ja arvonlisäverolliset hinnat. Laboratoriomme on FINAS pelun akkreditoima testauslaboratorio T190. Akkreditoidut

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu.

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. 1 ScanLab Oy PL 19 (Tutkijantie 4 F) 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M26/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T074/M22/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY FIN FURLAB OY AB, LABORATORIO FIN

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T133/M22/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(6) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB, LABORATORIUM

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M27/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M30/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 03 246 1273 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. KVVY Tutkimus Oy - Porilab. Tiedepuisto 4, A-rakennus PORI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. KVVY Tutkimus Oy - Porilab. Tiedepuisto 4, A-rakennus PORI Puh. KVVY Tutkimus Oy - Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 03 246 1273 RUOKAVIRASTON REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013 Bacillus cereus,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T101/M27/2019 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LOUNAIS-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Eurofins Nab Labs Oy. Survontie 9 D JYVÄSKYLÄ Puh. EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Eurofins Nab Labs Oy. Survontie 9 D JYVÄSKYLÄ Puh. EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT 1 Eurofins Nab Labs Oy Survontie 9 D 40500 JYVÄSKYLÄ Puh. 0404503100 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Pseudomonas aeruginosa akkr SFS-EN ISO 16266:2008, pakattu vesi ilmoitettavat eläintaudit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T101/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LOUNAIS-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio 1 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Laboratoriet Hyväksyntä/godkännande: Ålands landskapsregering Sundblomsvägen 31 AX-2215Jomala Puh. 018328820 RUOKAVIRASTON REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T096/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY EUROFINS

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date EN :2005, ISO :2011, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III

Pvm/Datum/Date EN :2005, ISO :2011, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY CONTESTA OY CONTESTA LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY CONTESTA OY CONTESTA LTD T195/M15/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY CONTESTA OY CONTESTA LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T195

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY CONTESTA OY CONTESTA LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY CONTESTA OY CONTESTA LTD T195/A14/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY CONTESTA OY CONTESTA LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T195

Lisätiedot

1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA

1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 1. ELINTARVIKKEET Hinta alv 0 % Hinta alv. 24 % 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 16,58 20,56 Campylobacter spp. 38,53 47,78 Clostridium perfringens

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T071/M27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(18) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY SYNLAB ANALYTICS & SERVICES FINLAND

Lisätiedot

TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO TUTKIMUSMAKSUT 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 17,00 Campylobacter spp. 39,50 Clostridium perfringens

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot