AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS NAB LABS OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS NAB LABS OY"

Transkriptio

1 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS NAB LABS OY Tunnus Nummer Code Laboratorio Laboratorium Laboratory Osoite Adress Address www www www T142 Eurofins Nab Labs Oy Survontie 9 (YAD) JYVÄSKYLÄ Survontie 9 (YAD) JYVÄSKYLÄ Survontie 9 (YAD) FI JYVÄSKYLÄ FINLAND Testausalat Testningsområde Fields of testing Ympäristötestaus Testning av miljö Environmental testing FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

2 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 2(14) Ympäristötestaus, Kemia Testning av miljö, Kemi Environmental testing, Chemistry Maaperä, sedimentti ja liete Jord, sediment och slam Soil, sediment and sludge Kasvimateriaali Växtmaterial Plantmaterial Maaperä, sedimentti ja liete Jord, sediment och slam Soil, sediment and sludge Kasvimateriaali Växtmaterial Plant material jätevesi ja pohjavesi avloppsvatten och grundvatten waste water and ground water Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Zn Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, Zn, V Al, B, Ca, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn SFS-EN ISO11885:2009 SFS-EN ISO :2016 SFS-EN 16170:2016 SFS-EN 16173:2012 SFS-EN 16174:2012 EPA 3051 SFS-EN ISO 11885:2009, muunneltu / modifierad / modified, EPA 3052 As, Cd, Co, Cr, Mo, Ni, Pb, V SFS-EN 16171:2016 SFS-EN 16173:2012 SFS-EN 16174:2012 EPA 3051 As, Cd, Co, Cr, Mo, Ni, Pb, V SFS-EN ISO 17294:2016, muunneltu / modifierad / modified, EPA 3052 Elohopea, Hg Kvicksilver, Hg Mercury, Hg SFS-EN ISO :2016 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

3 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 3(14) Talousvesi Hushållsvatten Drinking water Luonnonvesi, talousvesi ja pohjavesi Ytvatten, hushållsvatten och grundvatten Natural water, drinking water and ground water Luonnonvesi Ytvatten Natural water Luonnonvesi, talousvesi ja jätevesi Ytvatten, hushållsvatten och avloppsvatten Natural water, ground water and waste water Elohopea, Hg Kvicksilver, Hg Mercury, Hg Radon, Rn Rauta, Fe Järn, Fe Iron, Fe a-klorofylli a-klorofyll Chlorophyl a Adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdisteet, AOX Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX Adsorbable organic halogens, AOX Alkaliniteetti Alkalinitet Alkalinity SFS-EN ISO 17852:2008 Sisäinen menetelmä, gammaspektrometria Egen metod, gammaspektrometri In-house method, gammaspectrometry SFS 3028:1976 SFS 5772:1993 SFS-EN 9562:2004 Sisäinen menetelmä MO-VESI-2035, 2037, potentiometrinen automaattititraattorilla Egen metod MO-VESI-2035, 2037, potentiometrisk med automatisk titrator In-house method MO-VESI-2035, 2037, potentiometry, with automatic titration apparatus FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

4 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 4(14) pohjavesi ja yhdyskuntajätevesi grundvatten och kommunalt avloppsvatten ground water and municipal waste water Luonnonvesi ja talousvesi Ytvatten och hushållsvatten Natural water and drinking water Jätevesi Avloppsvatten Waste water Luonnonvesi ja jätevesi Ytvatten och avloppsvatten Natural water and wastewater Ammoniumtyppi Ammoniumkväve Ammonia nitrogen Asiditeetti Aciditet Acidity Biokemiallinen hapenkulutus BOD 7, ATU-lisäys Biokemisk syreförbrukning BOD7, med ATU Biochemical oxygen demand BOD7 with ATU Biokemiallinen hapenkulutus BOD 7 Biokemisk syre förbrukning BOD7 Biochemical oxygen demand BOD7 ISO :2013, muunneltu / SFS 3005:1981 SFS-EN :1998 SFS-EN :1998 pohjavesi ja uima-allasvesi grundvatten och simbassängvatten ground water and swimming pool water COD Mn SFS 3036:1981 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

5 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 5(14) Luonnonvesi, talousvesi ja pohjavesi Ytvatten, hushållsvatten och grundvatten Natural water, drinking water and ground water pohjavesi ja yhdyskuntajätevesi grundvatten och kommunalt avloppsvatten ground water and municipal waste water Jätevesi Avloppsvatten Waste water Luonnonvesi ja jätevesi Ytvatten och avloppsvatten Natural water and waste water Luonnonvesi ja jätevesi Ytvatten och avloppsvatten Natural water and waste water Epäorgaaninen hiili, TIC Orgaaninen hiili, TOC Liuennut orgaaninen hiili, DOC Total oorganisk kol, TIC Totalt organisk kol, TOC Löst organiskt kol, DOC Total inorganic carbon, TIC Total organic carbon, TOC Dissolved organic carbon, DOC Fluoridi, kloridi, nitraatti, sulfaatti Fluorid, klorid, nitrat, sulfat Fluoride, chloride, nitrate, sulphate Fosfaattifosfori Fosfatfosfor Phosphate phosphorus Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) Kemisk syreförbrukning (CODCr) Chemical oxygen demand (CODCr) Kiintoaine Suspenderade ämnen Suspended solids Kiintoaineen hehkutusjäännös Glödgningsförlust Total fixed suspended solids SFS-EN 1484:1997 SFS-EN ISO :2009 ISO :2013, muunneltu / SFS 5504:1988 SFS-EN 872:2005 SFS-EN 872:2005, muunneltu / FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

6 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 6(14) Talousvesi ja uima-allasvesi Hushållsvatten och simbassängvatten Drinking water and swimming pool water pohjavesi ja yhdyskuntajätevesi grundvatten och kommunalt avloppsvatten ground water and municipal waste water grundvatten och kommunalt avloppsvatten ground water and municipal waste water Luonnonvesi ja yhdyskuntajätevesi Ytvatten och kommunalt avloppsvatten Natural water and municipal waste water Jätevesi Avloppsvatten Waste water Kloori (vapaa-, sidottu- ja kokonaiskloori) Klor (fri, bunden och total klor) Chlorine (free, combined and total chlorine) Kokonaisfosfori Totalfosfor Total phosphorus Kokonaiskovuus (Ca + Mg) Totalhårdhet (Ca + Mg) Total hardness (Ca + Mg) Kokonaistyppi Totalkväve Total nitrogen Kokonaistyppi Totalkväve Total nitrogen Kokonaistyppi Totalkväve Total nitrogen SFS-EN ISO :2018, spektrofotometria / spektrofotometri / spectrophotometry ISO :2013, muunneltu / SFS-EN ISO 11885:2009 SFS-EN ISO :1998, FIA-menetelmä / FIA-metod / FIA-method ISO :2013, muunneltu / SFS 5505:1988 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

7 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 7(14) Luonnonvesi, talousvesi ja pohjavesi Ytvatten, hushållsvatten och grundvatten Natural water, drinking water and ground water Uima-allasvesi Simbassängvatten Swimming pool water Vesi Vatten Water Luonnonvesi, talousvesi ja pohjavesi Ytvatten, hushållsvatten och grundvatten Natural water, drinking water and ground water Liuennut happi Upplöst syre Dissolved oxygen Nitraatti Nitrat Nitrate Nitraattityppi, nitriittityppi, nitraatin ja nitriitin summa Nitratkväve, nitritkväve, summan av nitrat- och nitritkväve Nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, sum of nitrate and nitrite Nitraattityppi, nitriittityppi, nitraatin ja nitriitin summa Nitratkväve, nitritkväve, summan av nitrat- och nitritkväve Nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, sum of nitrate and nitrite SFS-EN 25813:1993 SFS-EN ISO :2009 SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-menetelmä / FIA-metod / FIA-method ph SFS 3021:1979 Sameus Turbiditet Turbidity Silikaatti Silikat Silica ISO :2013, muunneltu / SFS-EN ISO :2016 ISO :2013, muunneltu / FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

8 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 8(14) Vesi Vatten Water Uima-allasvesi Simbassängvatten Swimming pool water Sähkönjohtavuus Konduktivitet Conductivity Urea SFS-EN 27888:1994 Sisäinen menetelmä, entsymaattinen, diskreettianalysaattori Egen metod, enzymatisk, diskret analysator In-house method, discrete analyzer Väriluku Färgtal Colour Väriluku Färgtal Colour Ympäristötestaus, Kemia, Mukautuva pätevyysalue Testning av miljö, Kemi, Flexible kompetensområde Environmental testing, Chemistry, Flexible scope of Karboksimetyyliselluloosa, CMC Karboxymetylcellulosa, CMC Carboxymethylcellulose, CMC FLX* Alkuaineet Grundämnen Elements SFS-EN ISO 7887:2012, komparaattori / komparator / comparator SFS-EN ISO 7887:2012, muunneltu, automaattianalysaattori SFS-EN ISO 7887:2012, modifierad, automatanalysator SFS-EN ISO 7887:2012, modified, automatic analyzer SFS-EN ISO 17294:2016, muunneltu / modifierad / modified EPA 3051, EPA 3052 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

9 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 9(14) FLX* Ympäristönäytteet Prov som härstammar från miljö Environmental samples FLX* Alkuaineet Grundämnen Elements SFS-EN ISO 17294:2016, muunneltu / modifierad / modified SFS-EN ISO 11885:2009, muunneltu / modifierad / modified SFS-EN 16170:2016 SFS-EN 16171:2016 EPA 3015, EPA 3051, EPA 3052 SFS-EN 16173:2012 SFS-EN 16174:2012 (Esikäsittely / förbehandling / pretreatment) *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. Ympäristötestaus, Mikrobiologia Testning av miljö, Mikrobiologi Environmental testing, MIcrobiology Komposti Kompost Compost Uimavesi Badvatten Swimming water Talousvesi, uimavesi ja raakavesi Hushållsvatten, badvatten och råvatten Drinking water, swimming water and raw water Escherichia coli Escherichia coli ISO Kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Coliforma bakterier och Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Sisäinen menetelmä MO-MIB-2369, Brilliance E.coli/coliform Selective Agar Egen metod MO-MIB-2369, Brilliance E.coli/coliform Selective Agar In-house method MO-MIB-2369, Brilliance E.coli/coliform Selective Agar SFS 3016:2011 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

10 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 10(14) Talousvesi Hushållsvatten Drinking water Talousvesi, uimavesi ja luonnonvesi Hushållsvatten, badvatten och ytvatten Drinking water, swimming water and natural water Pakattu vesi ja uima-allasvesi Buteljerat vatten och simbassängvatten Bottled water and swimming pool water Eläinten elin- ja ulostenäytteet sekä tuotantoympäristönäytteet Organ- och avföringsprov av animaliskt ursprung, prov från jordbruksproduktion Organ and faeces samples of animal origin and samples from agricultural production units Eläinperäiset ja ympäristönäytteet Prover av animaliskt och miljö ursprung Samples of animal origin and environmental samples Talousvesi ja uimavesi Hushållsvatten och badvatten Drinking water and swimming water Kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Coliforma bakterier och Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Termotoleranta coliforma bakterier och Escherichia coli Thermotolerant coliform bacteria and Escherichia coli ISO SFS 4088:2001 Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266:2008, muunneltu / modifierad / modified Salmonella, toteaminen / detektering / detection Salmonella, toteaminen / detektering / detection Suolistoperäiset enterokokit Intestinala enterokocker Intestinal enterococci ISO :2017 NMKL 71:1999 (Evira /3), muunneltu / SFS-EN ISO :2000 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

11 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 11(14) Talousvesi ja uima-allasvesi Hushållsvatten och simbassängvatten Drinking water and swimming pool water Viljeltävien mikroorganismien lukumäärä, 22 C ja 36 C Antal av kultiverade mikroorganismer, 22 C ja 36 C Enumeration of culturable micro-organisms, 22 C and 36 C SFS-EN ISO 6222:1999 Kun menetelmäviitteessä ei ole versioita (esim. vuosilukua), niin akkreditointi koskee menetelmän viimeisintä versiota/kattaa kaikki voimassa olevat versiot. Tarkka lista menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. När metodversionen inte är specificerad, så innefattar ackrediteringen den senaste versionen / alla versioner som är i kraft. En exakt lista över metoderna fås från laboratoriet. When version of the test method is not specified covers all not withdrawn methods / the latest version of the method. Detailed scope is available from the laboratory. Ympäristötestaus, näytteenotto Testning av miljö, provtagning Environmental testing, sampling Luonnonvesi, talousvesi ja pohjavesi Ytvatten, hushållsvatten och grundvatten Natural water, drinking water and ground water Mikrobiologinen näytteenotto Provtagning för mikrobiologisk analys Sampling for microbiological analyses Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s. Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

12 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 12(14) Luonnonvesi Ytvatten Natural water Järvi, joki- ja rannikkovesien sedimentit sekä matalat kivikkopohjat Sediment i sjö, å och kustvatten samt grund stenbotten Sediments in lakes, rivers and coastal waters. Stony substrata in shallow freshwater Havaksien limoittumisnäytteenotto Provtagning för slembildning på nät Sampling for sliming of nets Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen pohjaeläinnäytteenotto Kvalitativ och kvantitativ provtagning för bottenfaunan Qualitative and quantitative sampling of bottom fauna Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s. Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish) Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s., SFS 5730:1992 SFS 5076:1989, SFS 5077:1989 ja SFS-EN 28265:1994 Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) och SFS 5730:1992, SFS 5076:1989, SFS 5077:1989 och SFS-EN 28265:1994 Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish), SFS 5730:1992, SFS 5076:1989 SFS 5077:1989 and SFS-EN 28265:1994 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

13 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 13(14) Järvi, joki- ja rannikkovesien sedimentit Sediment i sjö, å och kustvatten Sediments in lakes, rivers and coastal waters Luonnonvesi Ytvatten Natural water Luonnonvesi Ytvatten Natural water Näytteenotto Provtagning Sampling Perifytonnäytteenotto järvi-, joki- ja rannikkovesissä Provtagning för perifyton i sjö-, å- och kustvatten Sampling for periphyton in lakes, rivers and coastal waters Planktonnäytteenotto järvi-, joki- ja rannikkovesissä kasviplankton a-klorofyllinäytteet levätestinäytteet eläinplankton Provtagning för plankton i sjö-, å- och kustvatten fytoplankton a-klorofyllprov algtestprov zooplankton Sampling for plankton in lakes, rivers and coastal waters phytoplankton chlorophyll a biotests for phytoplankton zooplankton Sisäinen menetelmä KT-012 Egen metod KT-012 In-house method KT-012 Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s. Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish) Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s. Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

14 T142/A27/2018 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 14(14) Luonnonvesi, talousvesi ja pohjavesi Ytvatten, hushållsvatten och grundvatten Natural water, drinking water and ground water Jätevesi Avloppsvatten Waste water Vesikemiallisten analyysien näytteenotto Provtagning för vattenkemisk analys Sampling for hydrochemical analyses Yhdyskunta-ja teollisuusjätevesien näytteenotto Provtagning för kommunalt och industriellt avloppsvatten Sampling for hydrochemical municipal and industrial waste waters Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s. ja SFS 5503:1990 Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) och SFS 5503:1990 Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish) and SFS 5503:1990 Mäkelä, A. & al 1992: Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja Sarja B s. Provtagningsmetoder vid vattenforskning. Vatten- och miljöstyrelsens publikation Serie B 10, 87 s. (på finska) Manual for sampling methods in limnological monitoring, Publications of the Water and Environment Administration, Series B pages (in Finnish) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.