AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY"

Transkriptio

1 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(19) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND SAMPLING Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/ /www Tel./fax/ /www T131 Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Rovaniemen toimipiste (Teollisuustie 6, Rovaniemi) PL ROVANIEMI Puhelin: Ahma Environment Ltd, Laboratories and sampling Rovaniemi site (Teollisuustie 6, FI Rovaniemi) P.O. Box 96 FI ROVANIEMI FINLAND Phone: Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Seinäjoen toimipiste Oivaltajantie SEINÄJOKI Puhelin: ahmagroup.com Ahma Environment Ltd. Laboratories and sampling Seinäjoki site Oivaltajantie 10 FI SEINÄJOKI FINLAND Phone: ahmagroup.com Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Oulun toimipiste / Suomen Ympäristöpalvelu Sammonkatu OULU Puhelin: Ahma Environment Ltd. Laboratories and sampling Oulu site / Suomen Ympäristöpalvelu Sammonkatu 8 FI OULU FINLAND Phone: Ahma ympäristö Oy, Laboratoriot ja Helsingin toimipiste Kaupintie HELSINKI Puhelin: Ahma Environment Ltd. Laboratories and sampling Helsinki site Kaupintie 5 FI HELSINKI FINLAND Phone:

2 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 2(19) Testausalat Fields of testing Veden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia Chemical testing of, Inorganic chemistry Veden kemiallinen testaus, Orgaaninen kemia Chemical testing of, Organic chemistry Ympäristönäytteiden kemiallinen testaus Chemical testing of environmental samples Maaperänäytteiden kemiallinen testaus, Orgaaninen kemia Chemical testing of soil samples, Organic chemistry Maaperänäytteiden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia Chemical testing of soil samples, Inorganic chemistry Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus Analyses associated with emission trading, testing of fuel Veden mikrobiologinen testaus Microbiological testing of Vesi- ja vesistötutkimuksiin liittyvä Sampling in, limnological and hydrobiological studies

3 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 3(19) Veden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia, Rovaniemen toimipiste Chemical testing of, Inorganic chemistry, Rovaniemi site Luonnonvesi Natural Talousvesi ja luonnonvesi Household and natural Luonnonvesi ja Natural Talousvesi ja luonnonvesi Household and natural Luonnonvesi, ja talousvesi Natural, waste and household a-klorofyllipitoisuus Chlorophyll a Alkaliniteetti Alkalinity Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Ammonium, ammoniumtyppi Ammonium, ammonium nitrogen Biokemiallinen hapenkulutus BOD7, BOD7/ATU Biochemical oxygen demand BOD7, BOD7/ATU Fluoridi, kloridi, sulfaatti Fluoride, chloride, sulphate Fosfaatti, fosfaattifosfori Phosphate, phosphate phosohorus Fosfaatti, liukoinen fosfaatti, fosfaattifosfori ja liukoinen fosfaattifosfori Phosphate, dissolved phosphate, phosphate phosphorus and dissolved phosphate phosphorus SFS 5772:1993, titraus ph 4,5 ja 4,2 In-house method, titrimetric ph 4,5 and 4,2 SFS 3032:1976, CFAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO 11732:2005 In-house method, CFAtechnique, based on SFS-EN ISO 11732:2005, FIAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO 11732:2005 In-house method, FIAtechnique, based on SFS-EN ISO 11732:2005 SFS-EN :1998 SFS-EN ISO :2009, IC-menetelmä / IC-method, perustuu kumottuun standardiin SFS 3025: 1986 standard withdrawn SFS 3025: 1986 CFAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO :2005 In-house method, CFAtechnique, based on SFS-EN ISO :2005

4 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 4(19) Talousvesi, uima-allasvesi ja luonnonvesi Household, swimming pool and natural Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi ja Narural Luonnonvesi ja Narural Talousvesi ja luonnonvesi Household and natural Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi, ja talousvesi Natural, waste and household Kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ja KMnO 4 -luku) Chemical oxygen demand (COD Mn and KMnO 4 number) Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) Chemical oxygen demand (COD Cr ) Kiintoaine Suspended solids Kokonaisfosfori Total phosphorus Kokonaisfosfori, liukoinen fosfori Total phosphorus, dissolved phoshorous Kokonaiskovuus Total hardness Kokonaistyppi Total nitrogen Liuennut happi Dissolved oxygen Nitriitti ja nitriittityppi Nitraatti ja nitraattityppi Nitriitti- ja nitraattitypen summa Nitrite and nitrite nitrogen Nitrate and nitrate nitrogen The sum of nitrite and nitrate nitrogen SFS 3036:1981 ISO 15705:2002 SFS-EN 872:2005, perustuu kumottuun standardiin SFS 3026:1986 standard withdrawn SFS 3026:1986, CFAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO :2005 In-house method, CFAtechnique, based on SFS-EN ISO :2005 SFS 3003:1987 FIAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO :1998 In-house method, FIAtechnique, based on SFS-EN ISO :1998, perustuu kumottuun standardiin SFS 3040:1990 standard withdrawn SFS 3040:1990, CFAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO 13395:1997 In-house method, CFAtechnique, based on SFS-EN ISO 13395:1997

5 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 5(19) Talousvesi, luonnonvesi, ja uima-allasvesi Household, natural, waste and swimming pool Uima-allasvesi Swimming pool Talousvesi, luonnonvesi, ja uima-allasvesi Household, natural, waste and swimming pool Talousvesi, luonnonvesi, ja uima-allasvesi Household, natural, waste and swimming pool Nitriitti ja nitriittityppi Nitraatti ja nitraattityppi Nitriitti- ja nitraattitypen summa Nitrite and nitrite nitrogen Nitrate and nitrate nitrogen The sum of nitrite and nitrate nitrogen Nitraatti ja nitraattityppi Nitrate and nitrate nitrogen SFS-EN ISO :2009, IC-menetelmä / IC-method, CFAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO 13395:1997 In-house method, CFAtechnique, based on SFS-EN ISO 13395:1997 ph SFS 3021:1974 ph SFS 3021:1979 muunneltu automaattinen menetelmä / modified automatic method uima-allasvesi and swimming pool Uima-allasvesi Swimming pool Rauta, Fe Iron, Fe Sameus Turbidity Sähkönjohtavuus Conductivity Sähkönjohtavuus Conductivity Urea Urea SFS 3028:1976 SFS-EN ISO 7027:2000 SFS-EN 27888:1994 SFS-EN 27888:1994, muunneltu automaattinen menetelmä / modified automatic method, Koroleff 1979 In-house method, Koroleff 1979

6 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 6(19) Talousvesi ja uima-allasvesi Household and swimming pool Talousvesi ja luonnonvesi Household and natural Vapaa, sitoutunut ja kokonaiskloori Free, combined and total chlorine Väri Colour Veden kemiallinen testaus, Orgaaninen kemia, Rovaniemen toimipiste Chemical testing of, Organic chemistry, Rovaniemi site Uima-allasvesi Swimming pool Talousvesi Household Trihalometaanit Trihalomethanes VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) VOC-compounds (Volatile organic compounds) Öljyhiiliivedyt THC (C ) Oilhydrocarbons THC (C ) Kloorifenolit Veden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia, Seinäjoen toimipiste Chemical testing of, Inorganic chemistry, Seinäjoki site Alkaliniteetti Alkalinity Alumiini Aluminium Ammoniumtyppi, ammonium Ammonia nitrogen, ammonia SFS-EN ISO :2000, perustuu SFS-EN ISO 7887:2012, method D SFS-EN ISO 7887:2012, method D, HS-GC/MS-tekniikka In-house-method, HS-GC/MStechnique, HS-GC/MS-tekniikka In-house-method, HS-GC/MStechnique, GC/MS-tekniikka In-house method, GC/MS-technique, GC-MS-tekniikka, perustuu SFS-EN 12673:1999, titraus ph 4,5 ja 4,2 In-house method, titrimetric ph 4,5 and 4,2, perustuu kumottuun standardiin SFS 3043:1978 standard withdrawn SFS 3043:1978 SFS 3032:1976

7 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 7(19) Natural, huosehold Likaantunut luonnonvesi ja Polluted natural and waste Likaantunut luonnonvesi ja Polluted natural and waste Luonnonvesi ja talousvesi Natural and household Luonnonvesi ja talousvesi Natural and household Luonnonvesi ja talousvesi Natural and household Luonnonvesi ja Natural Ammoniumtyppi, ammonium Ammonia nitrogen, ammonia Biologinen hapen kulutus, BOD 7 Biological oxygen demand BOD 7 Biologinen hapen kulutus, BOD 7 (ATU) Biological oxygen demand BOD 7 (ATU) Fluoridi, kloridi ja sulfaatti Fluoride, chloride and sulphate Fosfaattifosfori, fosfaatti Phosphate phosphorus, phosphate Fosfaatti, liukoinen fosfaatti, Fosfaattifosfori, liukoinen fosfaattifosfori Phosphate, dissolved phosphate, Phosphate phosphorus, soluble phosphate phosphorus Kokonaiskovuus Total hardness Kalsiumkovuus, magnesiumkovuus, kalsium ja magnesium Calsium hardnes, magnesium hardnes, calcium and magnesium Kemiallinen hapen kulutus COD Cr Chemical oxygen demand COD Cr FIAtekniikka, perustuu standardiin SFS-EN ISO 11732:2005 In-house method, FIAtechnique, based on standard SFS-EN ISO 11732:2005, perustuu SFS-EN :1998 SFS-EN :1998 SFS-EN :1988 SFS-EN ISO :2009 SFS-EN ISO :2009, perustuu kumottuun standardiin SFS 3025:1986 standard withdrawn SFS 3025:1986, FIAtekniikka, perustuu SFS EN ISO :2005 In-house method, FIAtechnique, based on SFS EN ISO :2005 SFS 3003:1987, titrimetrinen menetelmä In-house method, titrimetric method ISO 15705:2002

8 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 8(19) uima-allasvesi and swimming pool Luonnonvesi ja Natural Luonnonvesi ja talousvesi Natural and household Luonnonvesi ja talousvesi Natural and household Kemiallinen hapen kulutus COD Mn, KMnO 4 -luku Chemical oxygen demand COD Mn, KMnO 4 -number Kiintoaine Suspended solids Kloridi Chloride Kokonaisfosfori Total phosphorus Kokonaisfosfori, liukoinen fosfori Total phosphorus, soluble phosphorus Kokonaistyppi Total nitrogen Liuennut happi Dissolved oxygen Mangaani, Mn Manganese, Mn Natrium, Na Sodium, Na SFS 3036:1981 SFS-EN 872:2005, Merkurometrinen titraus In-house method, Mercurometric titration, perustuu kumottuun standardiin SFS 3026:1986 standard withdrawn SFS 3026:1986, FIAtekniikka, perustuu SFS EN ISO :2005 In-house method, FIAtechnique, based on SFS EN ISO :2005, FIAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO :1998 In-house method, FIAtechnique, based on SFS-EN ISO :1998, perustuu kumottuun standardiin SFS 3040:1990 standard withdrawn SFS 3040:1990 SFS 3033:1976 SFS 3017:1982

9 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 9(19) Luonnonvesi, talousvesi, uimaallasvesi ja Natural, household, swimming pool Luonnonvesi, talousvesi, ja uima-allasvesi Natural, household, waste and swimming pool Luonnonvesi, talousvesi, ja uima-allasvesi Natural, household, waste and swimming pool Uima-allasvesi Swimmimg pool Luonnonvesi ja talousvesi Natural and household Nitraattityppi, nitraatti, nitraatin ja nitriitin summa Nitrate nitrogen, nitrate, sum of nitrate and nitrite Nitriittityppi, nitriitti Nitrite nitrogen, nitrite, FIAtekniikka, perustuu SFS-EN ISO 13395:1997 In-house method, FIAtechnique, based on SFS-EN ISO 13395:1997 SFS 3029:1976 ph SFS 3021:1979 Rauta, Fe Iron, Fe Sameus Turbidity Sähkönjohtavuus Conductivity Vapaa, sitoutunut ja kokonaiskloori Free, combined and total chlorine Väri Colour Ympäristönäytteiden kemiallinen testaus, Oulun toimipiste Chemical testing of environmental samples, Oulu site SFS 3028:1976 SFS-EN ISO 7027:2000 SFS-EN 27888:1994 SFS-EN ISO :2000 SFS-EN ISO 7887:2012, komparaattori/comparator

10 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 10(19) Kalkitusaineet (Dolomiitti ja kalsiitti) Liming materials (dolomite and calcite) Maa, sedimentti, liete, komposti ja tuhka Soil, sediment, sludge, compost and ash Luonnonvesi,, talousvesi, pohjavesi ja liukoisuustestisuodokset Samples of natural, waste, household, ground and leaching test eluates Elohopea, Hg Mercury, Hg Elohopea, Hg Mercury, Hg Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) ja liuennut orgaaninen hiili (DOC) Total organic carbon (TOC) and Dissolved organic carbon (DOC), perustuu EPA 3051A ja ISO16772:2004, HNO3 liuotus mikroaaltouunissa, CVAAS analyysi EPA 3051A and ISO16772:2004, HNO3 dissolve in microwave owen, CVAAS analysis, perustuu EPA 3051A ja ISO16772:2004, HNO3 ja HC1 liuotus mikroaaltouunissa, CVAAS analyysi EPA 3051A and ISO16772:2004, HNO3 and HC1 dissolve in microwave owen, CVAAS analysis, perustuu SFS-EN 1484:1997 In-house method, based on SFS-EN 1484:1997

11 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 11(19) Mukautuva pätevyysalue Flexible scope of accreditation Vesinäytteet, kiinteät ympäristönäytteet ja muut kiinteät näytematriisit Water samples, solid environmental samples and other solid sample matrices Alkuaineet Elements, perustuu SFS-EN ISO :2005, ICP-MS analyysi SFS-EN ISO :2005, ICP-MS analysis, perustuu SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES analyysi SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES analysis Näytteen esikäsittely, märkäpoltto, perustuu SFS-EN ISO :2002, SFS-EN ISO :2002, EPA3051A, EPA3052, ISO11466 tai SFS-EN 13656:2003 Sample pretreatment, wet digestion, based on SFS-EN ISO :2002, SFS-EN ISO :2002, EPA3051A, EPA3052, ISO11466 or SFS-EN 13656:2003 Näytteen esikäsittely, Litiumtetraboraattisulate, perustuu ASTM C ja CEN ENV 955-4:1997 Sample pretreatment, Lithium tetraborate flux based on ASTM C and CEN ENV 955-4:1997

12 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 12(19) Maaperänäytteiden kemiallinen testaus, Orgaaninen kemia, Rovaniemen toimipiste Chemical testing of soil samples, Organic chemistry, Rovaniemi site Maaperänäytteet Soil samples Maaperänäytteet Soil samples Maaperänäytteet Soil samples Öljyhiiliivedyt THC (C ) Oilhydrocarbons THC (C ) PCB, polyklooratut bifenyylit PCB, Polychlorinated biphenyls PAH, polyaromaattiset hiilivedyt PAH, Polyaromatic compounds, Maaperänäytteiden kemiallinen testaus, Epäorgaaninen kemia, Oulun toimipiste Chemical testing of soil samples, Inorganic chemistry, Oulu site Maa Soil Maa Soil Maa Soil Maa Soil Boori, B Boron, B Ca, K, Mg, Na, S Cu, Mn, Zn Fosfori, P Phosporus, P, GC/MStekniikka In-house method, GC/MStechnique, GC/MStekniikka In-house-method, GC/MStechnique, GC/MStekniikka In-house-method, GC/MStechnique, Kuumavesiuutto, ICP-OES analyysi In-house method, extraction with hot, and detection with ICP-OES, hapan ammoniumasetaatti-uutto, ICP-OES analyysi In-house method, extraction with acidic ammonium acetate, and detection with ICP-OES, hapan ammoniumasetaatti/edta - uutto, FAAS analyysi In-house method, extraction with acidic ammonium acetate/edta, and detection with FAAS, hapan ammoniumasetaattiuutto, spektrofotometrinen analyysi In-house method, extraction with acidic ammonium acetate, and detection with spectrophotometer

13 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 13(19) Maa Soil Maa Soil Johtokyky Conductivity ph Päästökauppaan liittyvät analyysit, polttoaineen testaus, Oulun toimipiste Analyses associated with emission trading, testing of fuel, Oulu site Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels Turve, kivihiili, kiinteät bio- ja kierrätyspolttoaineet, kasvinäytteet Peat, coal, solid biofuels and solid recovered fuels, plant samples Turve ja kivihiili Peat and coal Kokonaiskosteus Total moisture content Tuhkapitoisuus Ash content Kalorimetrinen lämpöarvo ja tehollinen lämpöarvo Gross calorific value and net calorific value Hiili-, vety- ja typpipitoisuus Carbon, hydrogen and nitrogen content Päästökertoimen laskenta Calculation of emission factor,vesiuutto ja määritys johtokykymittarilla In-house method, extraction with, and detection with conductivity meter, vesiuutto ja määritys ph mittarilla In-house method, extraction with, and detection with ph-meter, perustuu SFS-EN , CEN/TS , ISO 589 SFS-EN , CEN/TS , ISO 589, perustuu SFS-EN 14775, SFS-EN 15403, ISO 1171 SFS-EN 14775, SFS-EN 15403, ISO 1171, perustuu SFS-EN 14918, SFS-EN 15400, ISO 1928 In-house method, based on SFS-EN 14918, SFS-EN 15400, ISO 1928, perustuu SFS-EN 15407, SFS-EN 15104, ISO SFS-EN 15407, SFS-EN 15104, ISO OUL_MO_39 In-house method OUL_MO_39

14 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 14(19) Veden mikrobiologinen testaus, Rovaniemen toimipiste Microbiological testing of, Rovaniemi site Talousvesi Household Talousvesi ja uima-allasvesi Household and swimming pool Talousvesi, uimavesi ja luonnonvesi Household, swimming and natural Talousvesi, uima-allasvesi ja pakattu vesi Household, swimming pool and bottled Clostridium perfringens ISO/CD :2002 muunneltu / modified Heterotrofinen pesäkeluku SFS-EN ISO 6222: C, 36 C Heterotrophic plate count 22 C, 36 C Koliformiset bakteerit ja SFS 3016:2011 Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Koliformiset bakteerit ja SFS-EN ISO :2014 Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Lämpökestoiset koliformiset SFS 4088:2001 bakteerit Thermotolerant coliform bacteria Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266:2008 muunneltu / modified Suolistoperäiset enterokokit Intestinal enterococci Veden mikrobiologinen testaus, Seinäjoen toimipiste Microbiological testing of, Seinäjoki site uimavesi and swimming Talousvesi ja uima-allasvesi Household and swimming pool Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Heterotrofinen pesäkeluku 22 C, 36 C Heterotrophic plate count 22 C, 36 C Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli Coliform bacteria and Echerichia coli SFS-EN ISO :2000 SFS-EN ISO :2014 SFS-EN ISO 6222:1999 SFS 3016:2011

15 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 15(19) Lämpökestoiset koliformiset bakteerit Thermotolerant coliform bacteria Suolistoperäiset enterokokit Intestinal enterococci Vesi- ja vesistötutkimuksiin liittyvä, Rovaniemen toimipiste Sampling in, limnological and hydrobiological studies, Rovaniemi site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Household Pohjavesi Ground Jätevesi Waste Uima-allasvesi Swimming pool SFS 4088:2001 SFS-EN ISO :2000 NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu NÄY_MO_05, perustuu

16 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 16(19) Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a Vesi- ja vesistötutkimuksiin liittyvä, Seinäjoen toimipiste Sampling in, limnological and hydrobiological studies, Seinäjoki site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Household Pohjavesi Ground Jätevesi Waste Uima-allasvesi Swimming pool NÄY_MO_07, perustuu NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu NÄY_MO_05, perustuu

17 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 17(19) Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a Vesi- ja vesistötutkimuksiin liittyvä, Oulun toimipiste Sampling in, limnological and hydrobiological studies, Oulu site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Household Pohjavesi Ground Jätevesi Waste Uima-allasvesi Swimming pool NÄY_MO_07, perustuu NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu NÄY_MO_05, perustuu

18 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 18(19) Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a Vesi- ja vesistötutkimuksiin liittyvä, Helsingin toimipiste Sampling in, limnological and hydrobiological studies, Helsinki site Luonnonvesi (järvi-, meri- ja, virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Talousvesi Household Pohjavesi Ground Jätevesi Waste Uima-allasvesi Swimming pool NÄY_MO_07, perustuu NÄY_MO_01, perustuu NÄY_MO_04, perustuu NÄY_MO_03, perustuu NÄY_MO_02, perustuu NÄY_MO_05, perustuu

19 T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 19(19) Luonnonvesi (järvi-, meri- ja virtavesi) Natural (lake, sea and flowing ) Planktonanalyysien - kasviplankton - a-klorofyllinäytteet Sampling for plankton analyses - phytoplankton - chlorophyll a NÄY_MO_07, perustuu

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN PROJECT HORIZONTAL (1) Euroopan komission rahoittama hanke, jonka puitteissa oli tarkoitus luoda yhtenäisiä

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

Vesiturvallisuuden uhat ja niiden mittaaminen

Vesiturvallisuuden uhat ja niiden mittaaminen Vesiturvallisuuden uhat ja niiden mittaaminen Ilkka Miettinen 7.9.2012 1 Talousveden laadun valvonnan tavoitteet Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Selvitys laaja-alaisen luonnonvesien monitoroinnin pilottisensoriverkon toteuttamiseksi

Selvitys laaja-alaisen luonnonvesien monitoroinnin pilottisensoriverkon toteuttamiseksi Selvitys laaja-alaisen luonnonvesien monitoroinnin pilottisensoriverkon toteuttamiseksi Luonnonvesien monitorointijärjestelmän teknologiaesiselvitys -hanke Tomi Pitkäaho, Jouni Tervonen, Mikko Niemelä:

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 155 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Työ r a p o r t t i 2 2-5 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2011 Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Antti Pönkä, Kirsi Hiillos, Lotta Kivikoski, Kirsti Nikkola, Veli-Pekka Vuorilehto

Lisätiedot

Hyvä vesi puhdas ympäristö

Hyvä vesi puhdas ympäristö Hyvä vesi puhdas ympäristö 4 Kuopion vesi Kuopion vesi Verkostoon pumpatun veden laatu Vedentuotantolaitos Itkonniemi Melalahti Vehmersalmi Kurkimäki STMA 46/000 Veden laatu Tavoitetaso ph 7,6 7,9 7, 7,0

Lisätiedot

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU Testausseloste 2012-5576-1 1(1) Vesinäyte 31.12.2012 Vesilaitos Näytetiedot Näyte Näyte otettu 19.12.2012 Näytteen ottaja Riikonen Saapunut 19.12.2012 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta Tutkimus alkoi 19.12.2012

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13 HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA RAMBOLL GROUP Perustettu v. 1945 Toimialat: Infrastruktuuri Rakentaminen Öljy & kaasu Energia Ympäristö Liikkeenjohto Säätiöpohjainen omistus Lähes 200 toimistoa

Lisätiedot

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 LIITE 7 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä).

Taulukko 1. EU-laitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Taulukko 1. EUlaitokset (* elintarviketeollisuus käyttää yli 50 % laitoksen toimittamasta vedestä). Allas/ sadetettu Tekopohjavesi Rantaimeytetty Laitos Sijainti Pohjavesi Muu Pintavesi Yhteensä Etelä

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Oulussa 30.11.2012 Tekijä:

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot