ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI"

Transkriptio

1 ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Pääoman palautuksen määrä eräpäivänä riippuu 60 eurooppalaisen High Yield viiteyhtiön mahdollisista luottovastuutapahtumista luottovastuuaikana Sijoitusaika noin 5 vuotta Sijoitustuotteen tarjoaja on Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelut (Wallstreet Asset Management Oy) ja liikkeeseenlaskija on Danske Bank A/S. Merkintäaika päättyy Sijoitustuotteen täydelliset ja sitovat liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite täydennyksineen ovat saatavissa Wallstreet Asset Management Oy:ltä osoitteesta Osallistumisaste on alustavasti 150 % ja se vahvistetaan vähintään tasolle 125 %. Sijoitustuotteen riskiluokka on Keskimääräinen riski (2) Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n kolmiportaisen riskiluokituksen mukaisesti. Tämä riskiluokka käsittää strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä, kuten esim. osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

2 TIETOA WALLSTREET OMAISUUDENHOITOPALVELUISTA OSA WALLSTREET KONSERNIA AVOIMUUS, KOKEMUS JA Omaisuudenhoitopalvelut SITOUTUMINEN Wallstreet (Wallstreet Asset Management Oy) on osa valtakunnallisesti toimivaa, vuonna 2006 perustettua kotimaista Wallstreet yrityskonsernia, joka on erikoistunut tarjoamaan innovatiivista ja laadukasta varainhoitoa sekä kaikkia varallisuuden kasvattamiseen ja omaisuuden hoitamiseen liittyviä palveluja. Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelujen lähestymistapa perustuu asiakastarpeeseen, jonka pohjalta tarjoamme riippumatonta ja objektiivista varainhoitoa. Varainhoidon lähtökohtana on asiakkaan omaisuuden turvaava hallinnointi, varojen kansainvälinen hajautus sekä asetetut riskirajoitteet ja omaisuuden tuottofinanssivalvonnan myöntämän tavoitteet. laajan SIPA-toimiluvan myötä konsernin Ammattitaitomme ja laaja kokemuksemliiketoiminnan ytimenä on täyden valtame sekä kansainvälisten yhteistyökumpkirjan varainhoito, jonka lisäksi tarjoampaneidemme tarjoamien mahdollisuukme asiakkaillemme säästö- ja sijoituspalsien hyödyntäminen takaavat menestykveluita, kiinteistövarallisuuden hoitoon ja sellisen omaisuudenhoidon. kasvattamiseen liittyviä palveluita, yrityskauppojen ja yritysjohdon konsultointia, Olemme sitoutuneet joka tilanteestaloushallinnon palveluita sekä investoin- sa varaamaan asiakkaidemme omaitipalveluita. suudenhoitoon riittävät resurssit. 2 LAATUA ASIAKKAAN PARHAAKSI Meillä on kattava näkemys varainhoidon tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksista sekä prosesseista ja raportoinnista. Olemme aktiivinen omaisuudenhoitaja toimialan ja markkinoiden muutoksissa. Pidämme huolen siitä, että palvelujemme sisältö ja työtavat vastaavat asiakkaidemme odotuksia. Omaisuudenhoitotiimimme on yksi Suomen kokeneimmista ja menestyneimmistä varainhoidon asiantuntijaorganisaatioista. Vahva läsnäolomme varainhoidon eri toiminta-alueilla mahdollistaa laadukkaat palvelut asiakkaidemme omaisuudenhoitoon. Kokemus ei ole itseisarvo, vaan asiakkaidemme meitä kohtaan tuntema luottamus.

3 TUOTETIEDOT MIKÄ? Noin 5 vuotinen sijoitus. Sijoituksen tuotto muodostuu Etelä- Eurooppalaisista alhaisen riskin (hintavaihtelun) yhtiöistä koostuvan S&P Southern Europe Low Volatility indeksin kehityksen perusteella. Sijoituksen tuotto eräpäivänä on 150 % (alustava tuottokerroin) indeksin kehityksestä. Sijoituksella ei ole pääomaturvaa. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Pääoman takaisinmaksu eräpäivänä riippuu siitä, kuinka monta 60 eurooppalaisesta High Yield yhtiöstä on joutunut luottovastuutapahtumaan luottovastuuaikana. Jokainen luottovastuutapahtuma itraxx Crossover sarjassa 21 vähentää noin 1,67 %:lla eräpäivänä takaisinmaksettavaa pääomaa. MIKSI? Tuote tarjoaa tilaisuuden hyötyä hyvällä tuottokertoimella (150 % alustavasti) Etelä-Euroopan maiden mahdollisesta osakekurssien noususta. Etelä-Euroopan maiden osakekursseilla on mielestämme reilusti nousuvaraa. Piristyvä talous, parantuva kuluttajien ja yritysten luottamus, elvyttävä rahapolitiikka ja laskevat korot luovat edellytykset Etelä- Euroopan maiden osakekurssien nousulle tulevaisuudessa. Etelä-Euroopan osakemarkkinat ovat vielä kaukana edellisistä huippulukemistaan. Alhaisen riskin (hintavaihtelu) yhtiöihin sijoitettaessa tavoitellaan keskimääräistä osakemarkkinaa parempaa tuottoa riskiin nähden. Kantamalla riskin eurooppalaisista High Yield yrityslainoista mahdollistetaan korkea tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun. KENELLE? Sijoitus sopii tuottoa hakeville yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka ovat valmiita kantamaan tuotteeseen liittyvät riskit. Sopii sijoittajalle, joka haluaa helppohoitoisen sijoitusratkaisun kasvaville Etelä-Euroopan markkinoille. Etelä-Eurooppa tarjoaa myös riskin hajautusta osake- ja korkosalkkuun. SIJOITUKSEN RISKIT Sijoituksella ei ole pääomaturvaa. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Pääoman takaisinmaksu eräpäivänä riippuu siitä, kuinka monta 60 eurooppalaisesta High Yield yhtiöstä on joutunut luottovastuutapahtumaan luottovastuuaikana. Jokainen luottovastuutapahtuma itraxx Crossover sarjassa 21 vähentää noin 1,67 %:lla eräpäivänä takaisinmaksettavaa pääomaa. Sijtoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Danske Bank A/S:n, takaisinmaksukyvystä eräpäivänä. Mikäli liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Lue lisää riskeistä esitteen sivulta 9 3

4 ETELÄ-EUROOPAN TALOUDET VIRKOAMASSA, OSAKEKURSSIT NOUSUSSA Etelä-Euroopan maat näyttävät selättäneen taantuman ja talouden tulevaa kehitystä ennakoivat luottamusluvut povaavat valoisan kehityksen jatkuvan. Etelä- Euroopan maat kokivat syvän taantuman finanssikriisin jälkeen. Talouden tervehdyttämisohjelmat ja rakenneuudistukset ovat purreet ja muun muassa maiden vientiteollisuuden kilpailukyky on parantunut. Samaan aikaan maailman talous on piristynyt ja Etelä-Euroopan maille tärkeä vientimaa Saksa on hyvässä vedossa. Espanjan teollisuustuotanto kasvoikin maaliskuussa vuodentakaisesta 8,1 % ja Italian vastaava luku oli 1,1 %. Finanssikriisin jäljiltä kaupan alijäämät ovat myös uudistusten seurauksena pienentyneet huomattavasti. Oleellista tulevan kehityksen kannalta on merkittävästi kohentuneet talouden luottamusluvut. Niin talouden kehitystä ennakoivat ostopäällikköindeksit kuin talouden tunnelmia kuvaavat sentimentti-indikaattorit ovat nousseet. Ongelmana Etelä-Euroopan maissa on vielä korkealla pysyvä työttömyys, mutta positiivista on, että se on lähtenyt laskuun. Euroopan keskuspankin hyvin elvyttävä rahapolitiikka tukee maita myös jatkossa. Sijoittajien luottamus Etelä-Euroopan maita kohtaan on selvästi vahvistunut, mistä kertoo osakekurssien nousu ja voimakkaasti laskeneet valtionlainojen korot Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Portugali onnistui saamaan lainarahaa markkinoilta ja sen hallitus on tehnyt päätöksen Portugalin irtautumisesta IMF:n tukipaketista. Samoihin aikoihin kohennusta on tapahtunut myös maiden luottoluokituksissa. Esimerkiksi luottoluokittajat Moody s ja Fitch ovat nostaneet Espanjan luokitusta helmikuussa yhdellä pykälällä. Elpyvät taloudet ovat nostaneet Etelä-Euroopan pörssejä. Alku vuoden aikana parhaiten kehittyneet osakemarkkinat löytyvät Etelä-Euroopasta. Madridin pörssi on noussut vuoden alusta noin 7 %. Milanon ja Lissabonin noin 12 %. Paraneva luottamus ja piristyvä talous luovat hyvät lähtökohdat Etelä-Euroopan maiden osakekurssien nousun jatkumiselle. Edellisiin huippulukemiin on vielä reilusti matkaa. Yhdysvalloissa osakekurssit ovat kaikkien aikojen huippulukemissa ja Euroopassa osakemarkkinat hipovat kuuden vuoden huippuja. Arvostusmittareilla katsottuna Etelä-Euroopan osakkeissa löytyy nousuvaraa. KOHOKOHDAT Espanjan teollisuustuotanto kasvoi 8,1 % maaliskuussa Espanjan, Italian ja Portugalin valtioiden lainakorot laskeneet historiallisen alhaisille tasoille. 10 vuoden valtionlainojen korot ovat nyt Espanjassa ja Italiassa noin 2,9 % ja Portugalissa 3,5 % ( ) Portugali irtautuu IMF:n tukipaketista Italian, Espanjan & Portugalin pörssit parhaiten kehittyneet länsimarkkinat tänä vuonna Espanja noussut maailman suurimmaksi viinintuottajaksi. Viime vuoden sato oli alustavien lukujen mukaan noin 50 miljoonaa hehtolitraa (5 miljardia litraa). Toiseksi suurimmalla tuottajamaalla, Italialla, sato oli 47 miljoonaa hehtolitraa 250 % Osakekurssien kehityksiä viimeiseltä 10 vuodelta 200 % 150 % 100 % 50 % 5\2004 5\2006 5\2008 5\2010 5\2012 5\2014 Etelä-Eurooppa Eurooppa USA Suomi Lähde: Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelut , Bloomberg. Etelä-Euroopan kehitystä kuvaa S&P Southern Europe Low Vol indeksi, Euroopan kehitystä Stoxx 600 Europe, USA:n S&P 500 ja Suomen HEX 25 indeksi. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. 4

5 SIJOITUKSEN TUOTON LASKENTA JA PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU Sijoituksen takaisinmaksu eräpäivänä = Tuotto-osa + pääoman palautusosa TUOTTO-OSA PÄÄOMAN PALAUTUSOSA Tuotto-osan arvo eräpäivänä perustuu S&P Southern Europe Low Volatility indeksin arvonkehitykseen sekä tuottokertoimeen. Indeksin arvonkehitys lasketaan prosentuaalisena muutoksena lähtökurssin ja loppukurssin välillä. Lähtökurssi on indeksin päätösarvo Loppukurssi puolestaan on keskiarvo indeksin kuukausittaisista päätösarvoista alkaen ja päättyen Mikäli indeksin kehitys on positiivinen, lasketaan tuotto-osan arvo kertomalla arvonnousu 150 % (alustava) tuottokertoimella. Mikäli indeksin kehitys on negatiivinen, tuottoa ei makseta. Pääomanpalautuksen määrään eräpäivänä vaikuttavat mahdolliset luottovastuutapahtumat itraxx Europe Crossover sarjan 21 yhtiöissä, joita on yhteensä 60. Jos luottovastuuaikana ei ole yhtään luottovastuutapahtumaa, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma kokonaisuudessaan. Jokainen luottovastuutapahtuma alentaa eräpäivänä palautettavaa pääomaa noin 1,67 %-yksiköllä (1/60). Tuotonlaskentaesimerkkejä euron nimellisarvoiselle sijoitukselle (Sijoitettava summa: nimellisarvo euroa + merkintäpalkkio 400 euroa = euroa) Esimerkkilaskelmien tuottoa kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta indeksien historiallista tai odotettua tuottoa. * Laskelmissa on käytetty alustavaa 150 %:n tuottokerrointa. Tuottokerroin vahvistetaan vähintään tasolle 125 %. ** Vuotuisen tuoton laskennassa on huomioitu 2 %:n merkintäpalkkio. Laskelmassa ei ole huomioitu sijoittajalle maksettavaksi koituvia veroja. 5

6 S&P SOUTHERN EUROPE LOW VOLATILITY INDEKSI Indeksin tavoitteena on saada markkinaindeksejä tasaisempaa tuottoa alhaisemmalla riskitasolla. Indeksi koostuu 25 vakaimmasta eli hintavaihtelulla mitattuna alhaisimman riskin yhtiöstä S&P BMI Spain, Portugal ja Italy indekseistä. S&P Southern Europe Low Volatility -indeksin koostumus tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Yritysten painot määräytyvät käänteisesti yhden vuoden historiallisen hintavaihtelun (matemaattisen hintojen keskihajonnan eli volatiliteetin) perusteella. Alhaisimman hintavaihtelun yhtiöt saavat suurimman painon. Indeksin maapainot ovat maaliskuun 2014 lopussa Espanja 67 %, Italia 25 % ja Portugali 8 %. Indeksin 10 suurinta yritystä indeksipainolla mitattuna * Indeksin sektoripainot * ITRAXX EUROPE CROSSOVER INDEKSI itraxx Europe Crossover indeksi kuvastaa kustannusta, jolla sijoittaja voi suojautua indeksiin kuuluvien yhtiöiden luottovastuutapahtumia vastaan. Indeksistä julkaistaan puolen vuoden välein uusi sarja, viimeisin on sarja 21, jonka laskenta alkoi Indeksin sarjaan 21 kuuluu 60 eurooppalaista High Yield yritystä. High Yield luokkaan kuuluvat yritykset ovat yrityksiä, joilla on korkeampi luottoriski kuin Investment Grade luokkaan kuuluvilla yhtiöillä. Korkeampi luottoriski selittää High Yield yrityslainojen korkeamman tuoton. High Yield yhtiöissä tapahtuu enemmän luottovastuutapahtumia ja historiallisesti indeksin edellisiin sarjoihin, jotka ovat koostuneet 50 yhtiöstä, viiden vuoden ajanjaksolle on osunut 0-7 luottovastuutapahtumaa. Kotimaisista yhtiöistä indeksissä on mukana Metsä Board Oyj, Nokia Oyj, Stora Enso Oyj ja UPM Kymmene Oyj. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilaa, jossa yritys ei selviä maksuistaan ja veloistaan. Luottovastuutapahtumaksi luetaan: Konkurssi Vakava maksuhäiriö, joka tarkoittaa, että yhtiö ei ole pystynyt maksamaan velkojaan, joiden koko on vähintään miljoona Yhdysvaltain dollaria Velkojen uudelleenjärjestely, mikä tarkoittaa, että yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria * Lähde: S&P Dow Jones Indices. Maaliskuun 2014 lopun tilanne. 6

7 ITRAXX EUROPE CROSSOVER INDEKSI SARJAN 21 YHTIÖT Lähde: Bloomberg. Taulukko kuvaa tilannetta, jolloin indeksin sarjassa 21 on 60 yhtiötä ja jokaisella viiteyhtiöllä on noin 1/60 paino. 7

8 TÄRKEÄÄ TIETOA LUOTTOSERTIFIKAATISTA TARJOUKSEN TEKIJÄ JA MERKINTÄPAIKAT Tarjouksen tekijä on Wallstreet Asset Management Oy (Y-tunnus ). Wallstreet Asset Management Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Wallstreet Asset Management Oy on Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Liikkeeseenlaskudokumentaatio sekä lisää tietoa palveluntarjoajasta ja palveluista on saatavissa osoitteesta Merkintäpaikkoina toimivat Wallstreet Asset Management Oy ja Wallstreet Sijoituspalvelut Oy. Merkintäohjeet löytyvät erilliseltä merkintälomakkeelta. MYYNTIRAJOITUKSET Tätä tarjousta ei kohdisteta sellaisille henkilöille tai sellaisiin valtioihin, joissa tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen olisi lainvastaista. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän myyntimateriaalin levittämiselle tai tarjoamiselle. Tätä myyntimateriaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Myyntimateriaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan. Liikkeeseenlaskija ja Wallstreet Asset Management Oy edellyttävät, että tämän myyntimateriaalin haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. TARJOUKSEN MAHDOLLINEN PERUUNTUMINEN Wallstreet Asset Management:llä on oikeus peruuttaa tarjous, mikäli tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään 125 %:iin. Wallstreet Asset Management Oy pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tarjous kokonaan tai osittain, tai lyhentää merkintäaikaa, mikäli Wallstreet Asset Management Oy:n harkinnan mukaan tarjoukseen oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa tarjouksen toteuttamista, tai mikäli merkintävilkkaus jää niin alhaiseksi, että tarjousta ei voida toteuttaa. Ylikysyntätilanteessa Wallstreet Asset Management Oy allokoi arvopaperit sijoittajille merkintälomakkeiden saapumisjärjestyksessä. Tieto tarjouksen peruuttamisesta on saatavilla Wallstreet Asset Management Oy:stä viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä. ASIAKKAAN LUOKITTELU Sijoittajaa kohdellaan ei-ammattimaisena asiakkaana, jos häntä ei sijoituspalvelulaissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti luokitella ammattimaiseksi asiakkaaksi. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasäännöksiin. Ei-ammattimainen sijoittaja kuuluu arvopaperimarkkinalain menettelytapasäännösten ja sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Sijoittajalla on sijoituspalvelulain mukaan oikeus pyytää luokittelun muuttamista. SOVELTUVUUDEN JA ASIANMUKAISUUDEN ARVIOIMINEN Mikäli tuotteen tarjoamisen yhteydessä annetaan sijoitusneuvontaa tai tarjotaan omaisuudenhoitopalveluita, tehdään asiakkaalle lainsäädännössä edellytetty soveltuvuusarviointi ennen palvelun tarjoamista. Mikään tarjous tai muu sijoittamiseen liittyvä viestintä, jossa sijoittajan taloudellista tilannetta ja muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita ei ole otettu huomioon tarjousta tehtäessä tai muuta viestintää laadittaessa, ei ole sijoitusneuvontaa, vaan tällaiset tarjoukset tai muu sijoittamiseen liittyvä viestintä on sijoituspalveluiden tai rahoitusvälineiden markkinointia. Tarjotessaan tuotetta ei-ammattimaiselle asiakkaalle Wallstreet Asset Management Oy tai Wallstreet Sijoituspalvelut Oy pyytävät asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline asiakkaan kannalta asianmukainen. Palveluntarjoajalla on arviota tehdessään oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Sijoittaja vastaa aina itse toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja suorittanut rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Sijoituspäätöstä ei myöskään voida perustaa pelkästään rahoitusvälinettä koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin. STRUKTUROINTIKUSTANNUS Tuotteen merkintähintaan sisältyy strukturointikustannus, jonka määrä on noin 1,0 % p.a. sijoituksen nimellisarvosta. Strukturointikustannuksella katetaan tuotteen liikkeeseenlaskuun, markkinointiin, selvitykseen ja jälkimarkkinapalveluihin sekä jakeluun liittyvät kustannukset kuten yhteistyökumppaneille maksettavat palkkiot. MARKKINOINTIMATERIAALI Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Wallstreet Asset Management Oy. Liikkeeseenlaskija, eivätkä mitkään sen läheisyhtiöistä ole osallistuneet tämän materiaalin laatimiseen, eivätkä mainitut tahot anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai kanna mitään vastuuta tässä materiaalissa annetuista tiedoista tai sen osista. Tästä markkinointimateriaalista ilmenevät tuotteeseen liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä muodosta tuotteen täydellistä kuvausta. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä aina perehtyä liikkeeseenlaskukohtaisiin ehtoihin, liikkeeseenlaskijan laatimaan ohjelmaesitteeseen sekä soveltuvin osin muuhun dokumentaatioon. Mikäli markkinointimateriaalin ja liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen välillä ilmenee ristiriita, ovat liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot aina etusijalla. Tämän materiaalin tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Wallstreet Asset Management Oy:lle ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. SOVELLETTAVA LAKI Näihin ehtoihin ja ohjeisiin, joilla sijoittajat hankkivat Wallstreet Asset Management Oy:n tarjoaman tuotteen sovelletaan Suomen lakia. Arvopaperiin, liikkeeseenlaskukohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen sovelletaan Englannin lakia. The "S&P Southern Europe Low Volatility Index" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC ( SPDJI ), and has been licensed for use by Danske Bank AS ("Licensee"). Standard & Poor s, S&P and S&P 500 are registered trademarks of Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ); Dow Jones is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Licensee. Licensee's products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P Southern Europe Low Volatility Index. 8

9 LUOTTOSERTIFIKAATIN RISKIT Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Luottosertifikaattiin liittyvät keskeisimmät riskitekijät on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Tämä tuote on suunnattu erityisesti korkeaa riskiä sietäville sijoittajille. Tuotteen riskialttiin rakenteen vuoksi on suositeltavaa, etteivät sijoitukset tähän tuotteeseen muodosta huomattavaa osaa sijoittajan kokonaisvarallisuudesta. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä aina perehtyä liikkeeseenlaskijan laatimaan täydelliseen liikkeeseenlaskudokumentaatioon sekä soveltuvin osin muuhun dokumentaatioon saadakseen kokonaisvaltaisen käsityksen sijoitukseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Wallstreet Asset Management Oy tai liikkeeseenlaskija ei toimi asiakkaan neuvonantajana missään suhteessa. RISKI PÄÄOMAN MENETTÄMISESTÄ Luottosertifikaatilla ei ole pääomaturvaa. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota viiteyhtiöiden luottokelpoisuuteen ja perehtyä luottovastuutapahtuman määritelmään, joka on laaja eikä rajoitu ainoastaan viiteyhtiön konkurssiin. Viiteyhtiöiden luottoriskin tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Mahdolliset luottovastuutapahtumat viiteyhtiöissä merkitsevät sijoitetun nimellispääoman menettämistä osittain tai jopa kokonaan. Sijoitettu pääoma menetetään kokonaan, jos 60 viiteyhtiötä kohtaa luottovastuutapahtuma ja samaan aikaan indeksin kehitys on nolla tai negatiivinen. LIIKKEESEENLASKIJARISKI Liikkeeseenlaskijariski realisoituu, mikäli liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan sitoumuksistaan sijoittajalle eli maksamaan sijoittajalle mahdollista erääntynyttä pääomaa ja/tai tuottoa eräpäivänä. Mikäli liikkeeseenlaskija joutuu tuotteen sijoitusaikana maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain riippumatta sijoituksen varsinaisesta arvonkehityksestä. Sijoitus ei kuulu euron talletussuojan piiriin. ENNENAIKAISEN LUNASTUKSEN RISKI Liikkeeseenlaskija voi tuotteen tuotekohtaisissa ehdoissa määritellyissä erityistilanteissa, kuten esimerkiksi lainsäädännön muutoksen tai tuotteen kohde-etuutta koskevan poikkeustilanteen johdosta, lunastaa tuotteen takaisin ennen eräpäivää. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen tapahtuessa sijoittajalle tuotteesta maksettava lunastushinta määräytyy tuotekohtaisten ehtojen mukaisesti. Ennenaikaisen lunastuksen johdosta sijoittajalla on riski menettää sijoittamansa pääoma ja sille mahdollisesti kertynyt tuotto joko osittain tai kokonaan. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija/ laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata ehtoja ilman tuotteen omistajan suostu-musta tuotekohtaisten ehtojen mukaisesti. JÄLKIMARKKINARISKI Sijoitusta arvopaperiin suositellaan vain, mikäli sijoitettuja varoja ei todennäköisesti tarvita ennen eräpäivää. Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen jälkimarkkinahintaan, joka voi olla joko yli tai alle arvopaperin nimellisarvon. Sijoittajalle voi siten koitua tappiota myydessään sijoituksensa jälkimarkkinoilla. Jälkimarkkinahintaan vaikuttaa mm. jäljellä oleva sijoitusaika, markkinakorkojen muutokset, liikkeeseenlaskijan riskilisä (jota heijastaa liikkeeseenlaskijan CDS-taso), viiteyhtiöiden riskilisät sekä mahdolliset luottovastuutapahtumat. Korkoriski aiheutuu siitä, että arvopaperin nollakuponkivelkakirjaosan arvo muuttuu sijoitusaikana yleisten markkinakorkojen muutosten seurauksena. Yleisen markkinakorkotason noustessa arvopaperin nollakuponkivelkakirjaosan arvo laskee ja päinvastoin. Liikkeeseenlaskijan riskilisän nousu vastaavasti laskee nollakuponkivelkakirjaosan arvoa ja päinvastoin. Korkoriski voi toteutua vain, mikäli sijoittaja myy arvopaperin ennen eräpäivää. Jälkimarkkinat voivat poikkeustapauksissa olla epälikvidit tai kaupankäynti voi jopa tilapäisesti olla mahdotonta epänormaalin markkinatilanteen tai liikkeeseenlaskijan, välittäjän, selvitystahon, listauspörssin tai muun kaupankäyntikanavan mahdollisen teknisen ongelman vuoksi. Wallstreet Asset Management Oy pyrkii tarjoamaan arvopaperin kaupankäyntimahdollisuuden jälkimarkkinoilla, mutta ei takaa jälkimarkkinoita. SIIRRETTY ERÄPÄIVÄ Mikäli liikkeeseenlaskijan tietoon on tullut tapahtuma, joka liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on viiteyhtiön luottovastuutapahtuma ja joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta jota kansainvälisen markkinakäytännön mukaan ei ole vahvistettu viimeistään viisi pankkipäivää ennen eräpäivää, liikkeeseenlaskijalla on oikeus siirtää eräpäivää. Takaisinmaksu tapahtuu tällöin eräpäivän sijasta siirrettynä eräpäivänä, jolla tarkoitetaan kymmenettä pankkipäivää sen jälkeen kun kansainvälisen markkinakäytännön mukaan vahvistetaan oliko kyseessä luottovastuutapahtuma. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa eräpäivän siirtymisestä ja mahdollisesta luottovastuutapahtumasta viimeistään viisi pankkipäivää ennen eräpäivää. VEROTUS Arvopaperille maksettava mahdollinen tuotto ei ole suomalaiselle yksityishenkilölle korkotulon lähdeverolain mukaista tuloa, vaan muuta pääomatuloa, josta peritään pääomatuloverolain mukainen ennakonpidätys. Luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää voittoa käsitellään luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintahinta sekä hankintakulut. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona. Luovutustappio on vähennettävissä verotuksesta luovutusvoitoista, jotka syntyvät samana vuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Edellä esitetyssä kuvataan ainoastaan yleisellä tasolla tuotteen verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön kohdalla voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Liikkeeseenlaskija tai Wallstreet Asset Management Oy ei anna mitään takeita verotuksen pysyvyydestä, vaan rahoitusvälineen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua sijoitusaikana. Asiakas vastaa aina itse omaan sijoitustoimintaan liittyvistä veroseuraamuksista, minkä vuoksi asiakkaan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä huolellisesti rahoitusvälineeseen liittyvään verotukseen. Liikkeeseenlaskija tai Wallstreet Asset Management Oy ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana, vaan asiakkaan tulee tarvittaessa selvittää veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset ja kyseiseen rahoitusvälineeseen sijoittamisen vaikutus omaan verotukseensa. 9

10 AIKATAULU Merkintäaika Viimeinen maksupäivä Sijoitusaika Noin 5 vuotta Tuottokertoimen vahvistuspäivä Liikkeeseenlaskupäivä Takaisinmaksupäivä LUOTTOSERTIFIKAATTI Liikkeeseenlaskija Tuotteen tarjoaja ISIN Valuutta Danske Bank A/S (S&P A, Moody s Baa1) Wallstreet Asset Management Oy FI Euro Merkintähinta 100% Merkintäpalkkio Nimellisarvo Minimisijoitus Pörssilistaus Arvo-osuusjärjestelmä Jälkimarkkina TAKAISINMAKSU ERÄPÄIVÄNÄ 2% nimellisarvosta euroa euroa Irlannin pörssi Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä Wallstreet Asset Management Oy pyrkii tarjoamaan päivittäisen kaupankäyntimahdollisuuden jälkimarkkinoilla, mutta ei takaa jälkimarkkinoita. Tuotto-osan arvo eräpäivänä + Pääomanpalautusosan arvo eräpäivänä Tuotto-osan arvo eräpäivänä Tuottokerroin x MAX (indeksin kehitys; 0) Tuottokerroin 150% (alustava). Vahvistetaan vähintään tasolle 125% Indeksin kehitys Loppuarvo/Lähtöarvo 1 Indeksi S&P Southern Europe Low Volatility index (Bloomberg: SPSELVEP Index) Lähtöarvo Indeksin päätösarvo Loppuarvo Pääoman palautusosan arvo eräpäivänä Keskiarvo indeksin kuukausittaisista päätösarvoista alkaen ja päättyen Nimellispääoma vähennettynä noin 1,67 %-yksiköllä (1/60-osalla) kutakin luottovastuutapahtuman kohdannutta viiteyhtiötä kohden. Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelut MODERNI TAPA HOITAA VAROJA 10

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5081

Lopulliset Ehdot lainalle 5081 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Maailmantalouden kasvun odotetaan saavan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot