Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki"

Transkriptio

1 Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

2 Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen? 10 Opintotuen palauttaminen ja tulorajan korottaminen 12 Opintotuen tulovalvonta ja takaisinperintä 13 Opintotuen maksaminen ja verotus 14 OPINTOTUKI TOISEN ASTEEN OPISKELIJALLE 15 OPINTOTUKI KORKEAKOULUOPISKELIJALLE 19 Opintolainavähennys verotuksessa 24 Kun opiskelet ulkomailla 26 Työharjoittelu tai kesäopinnot 28 Kun valmistut tai keskeytät opinnot 28 Jos sairastut kesken opintojen 29 Kun suoritat ase- tai siviilipalvelusta 29 Verkkopalvelut opiskelijalle 30 Jos olet tyytymätön päätökseen 30 Mistä Kela saa tietoja? 30 Sanasto* 31

3 Tärkeää tietää Kela tukee opiskelijan arkea eri tavoin. Kela vastaa opintotuen myöntämisestä yhdessä yliopistojen opintotukilautakuntien kanssa. Tässä esitteessä esitellään opintotukea pääpiirteittäin, eikä mukana ole kaikkia yksityiskohtia. Lisätietoja saat Kelan internetsivuilta Esitteessä on huomioitu voimaan tulleet lainmuutokset voimaan tulevista muutoksista mainitaan asianmukaisissa yhteyksissä. Opintotuki perustuu opintotukilakiin (65/1994) ja opintotukiasetukseen (260/1994). Ilmoita aina muutoksista Kelaan Muistathan ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista. Tällaisia tilanteita ovat mm. opintojen keskeyttäminen, asumisen, perhetilanteen tai parisuhteen muutokset. Opintotuen saajana voit palauttaa opintotukea tai perua tai lakkauttaa sen Kelan internetsivujen asiointipalvelussa. Jos et ilmoita muutoksistasi, saatat jäädä ilman jotakin sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti, jolloin sitä joudutaan perimään myöhemmin takaisin. Miten voit asioida Kelassa? Kela palvelee asiakkaitaan toimistoissa, puhelimitse, sähköpostitse ja postitse sekä internetissä osoitteessa Kun hoidat henkilökohtaisia asioitasi Kelan toimistossa, tarvitset mukaan henkilötodistuksen, esim. kuvallisen Kelakortin, ajokortin tai passin. Korkeakouluopiskelijoita palvelee myös kunkin oppilaitoksen opintotukilautakunta. Esitteen lopussa on sanasto, jossa on selvitetty joitakin Kelan käyttämiä termejä. Termit on merkitty tekstiin vinokirjaimin ja tähdellä*. Kelan viestintä PL HELSINKI

4 Opiskelijalle Kun aloitat opinnot Kun olet saanut opiskelupaikan, voit hakea Kelasta opintotukea opintoihisi Suomessa tai ulkomailla. Voit saada opintotukea lukion, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opintoihin sekä muihin erikseen määriteltyihin opintoihin. Ulkomailta Suomeen opiskelemaan tuleva opiskelija ei voi yleensä saada opintotukea. Lisätietoja Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Kelan muita etuuksia opiskelijalle ovat koulumatkatuki toisen asteen opiskelijalle (ks. s. 18) opintolainavähennys korkeakouluopiskelijalle (ks. s. 24) ateriatuki korkeakouluopiskelijalle (saat alennusta aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat mukana ateriatuessa, kun näytät opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia). Voit saada opintotukea, kun opiskelet päätoimisesti omat, puolisosi* tai vanhempasi tulot* eivät estä opintotuen saamista opintosi kestävät yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta. Tietyt etuudet tai tilanteet estävät opintotuen saamisen. Et voi saada opintotukea, jos saat esimerkiksi opintotukea toisesta valtiosta työttömyysturvaetuuksia sairauspäivärahaa (ks. s. 29) aikuiskoulutustukea (voit saada opintolainan valtiontakauksen, ks. s. 6) vuorottelukorvausta samaan koulutukseen myönnettyä kuntoutusrahaa ansionmenetyskorvausta tapaturman perusteella tai eläkettä (perhe-eläke ei estä opintotuen myöntämistä). Et voi myöskään saada opintotukea, jos olet työvoima- tai oppisopimuskoulutuksessa, suoritat siviili- tai asepalvelusta tai opiskelet vankilassa suorittaessasi vapausrangaistusta. Opintotukeen liittyy erilaisia sääntöjä, joihin sinun kannattaa tutustua huolellisesti. Esimerkiksi kalenterivuoden aikana saamasi tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Sinun tuleekin seurata, että tulosi eivät ylitä sallittua tulorajaa. 2

5 Opintoraha Opintotuen hakeminen Opintotuen hakuohjeet ovat sivuilla 14 (toisen asteen opiskelijat) ja 18 (korkeakouluopiskelijat). Jos olet ahvenanmaalainen, voit hakea Ahvenanmaan maakuntahallituksen myöntämää opintotukea. Opintotuki myönnetään yleensä heti koko opiskeluajalle. Tällöin opintotuen maksaminen jatkuu seuraavana lukuvuotena ilman, että haet tukea uudelleen. Halutessasi voit kuitenkin hakea tukea opiskeluaikaa lyhyemmälle ajalle. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jolloin hakemuksesi on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen. Opintoraha Voit saada opintoihisi opintorahaa seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täytät 17 vuotta. Opintorahan suuruuteen vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, oppilaitos ja jossain tapauksissa myös vanhempien tulot. Vanhempien tulojen vaikutuksesta kerrotaan tarkemmin sivulla 16. Opintorahan määrä (e/kk) eri koulutusasteilla asti Opiskelija Toinen aste Korkeakoulu Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 213,60 259,01 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 213,60 259,01 Itsenäisesti asuva vuotias 213,60 C 259,01 Itsenäisesti asuva alle 18-vuotias 84,09 B 126,14 A Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 63,91 A 105,96 A Vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias 21,86 B 38,68 A A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella C = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella lukien opintorahojen määrä nousee 15 %, kuitenkin vähintään 16 euroa. Korotetut opintotuen määrät näet Kelan internetsivuilta ( 3

6 Opiskelijalle Asumislisä Voit saada asumislisää opiskelukuukausilta, jos opiskelet päätoimisesti ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa, josta opiskelet. Jos asunnossa asuu useampia opiskelijoita, kukin hakee asumislisää erikseen oman vuokraosuutensa mukaisesti. Et voi saada asumislisää, jos asut vanhempasi luona asut samassa asunnossa oman lapsesi tai avio- tai avopuolisosi lapsen kanssa asut omistamassasi tai puolisosi omistusasunnossa* olisit oikeutettu oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaikkaan, eikä sinulla ole erityisen painavia syitä, miksi et voi ottaa asuntolapaikkaa vastaan saat eläkkeensaajan asumistukea tai asut samassa asunnossa tätä tukea saavan puolisosi kanssa. Jos et voi saada opintotuen asumislisää, voit hakea yleistä asumistukea (ks. lisätietoja Et voi kuitenkaan saada yleistä asumistukea, jos sinulle ei makseta opintotuen asumislisää esimerkiksi vanhempien tulojen takia tai kesäloman ajalta. Paljonko asumislisää voi saada? Asumislisän määrään vaikuttavat asuinmenosi sekä se, asutko vanhempiesi omistusasunnossa* tai puolisosi kanssa. Voit saada asumislisää 80 % hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoiksi huomioidaan enintään 252 euron kuukausimenot, eli voit saada asumislisää enintään 201,60 euroa kuussa (poikkeuksena ulkomaan opinnot). Jos asumismenot ovat alle 33,63 euroa kuukaudessa, asumislisää ei makseta. Hyväksyttäviksi asumismenoiksi katsotaan maksamasi kuukausivuokra tai käyttövastike. Näiden lisäksi asumismenoja ovat kiinteä vesi-, sähkö- ja kalustemaksu. Kulutuksen mukaan määräytyviä maksuja tai lämmityskuluja ei oteta huomioon, eikä sauna-, puhelin-, verkko-, autopaikka- tai muita erillismaksuja. Kun asut vanhempiesi omistamassa asunnossa Jos asut vanhemmaltasi vuokratussa asunnossa tai vanhempiesi omistusasunnossa*, asumislisä on enintään 58,87 euroa kuukaudessa. Asimislisä on 58,87 euroa myös, jos asuntosi on samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto. 4

7 Asumislisä Kun asut puolisosi kanssa Jos asut puolisosi* kanssa, voit saada asumislisää, elleivät puolisosi tulot* ole liian suuret. Asumismenoiksesi lasketaan puolet asunnon vuokrasta tai vastikkeesta. Jos opiskelette molemmat, hakekaa asumislisää erikseen omilla hakemuksillanne. Jos puolisosi tulot* ovat enintään euroa vuodessa, voit saada asumislisän täysimääräisenä. Jos puolisosi tulot* ylittävät tulorajan, asumislisää vähennetään jokaista tulorajan ylittävää 680:ttä euroa kohden 10 prosenttia. Puolison tulojen vaikutus asumislisään (e/kk) Puolison vuositulot (euroa) Asumislisä (% täysimääräisestä) Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa puolisosi tuloja* hakemuksessasi, sillä Kela saa ne suoraan verohallinnolta. Jos puolisosi nykyiset tulot ovat kuitenkin laskeneet ja ovat vähintään 20 % pienemmät kuin verotuksen mukaiset tulot, asumislisä lasketaan puolisosi nykyisten tulojen perusteella. Voit ilmoittaa tulojen pienentymisestä hakemuslomakkeella tai olosuhdemuutosilmoituksella (OTm). Kasvaneita tuloja ei tarvitse koskaan ilmoittaa. Kun asut lapsen kanssa Kun asut yhdessä oman tai puolisosi lapsen kanssa, perheenne voi hakea yleistä asumistukea. Jos olet vuokrannut opintoja varten asunnon, joka sijaitsee ulkomailla tai muulla paikkakunnalla kuin perheen vakituinen asunto, voit kuitenkin saada asumislisää, vaikka asut lapsesi kanssa. 5

8 Opiskelijalle Kun asut kaverin tai kavereiden kanssa Kun asut samassa asunnossa toisen tai useamman henkilön kanssa, asumismenonne jaetaan tasan asukkaiden kesken. Asumismenot voidaan jakaa myös muulla tavoin, jos teillä on erilliset vuokrasopimukset tai asumismenoista on sovittu eri tavalla (poikkeuksena puoliso). Lisätietoja ja esimerkkejä asumismenojen jakamisesta ja hakuohjeista löydät Kelan internetsivuilta ( Kun asut oppilaitoksen asuntolassa Jos asut oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa, et voi saada Kelasta asumislisää tai yleistä asumistukea. Vaikka olisit saanut asuntolapaikan, voit kuitenkin asua vuokra-asunnossa ja saada tähän asumislisää, jos sinulla on jo ennen opiskelupaikan hakemista ollut opiskelupaikkakunnalla sijaitseva asunto, josta opiskelet päivittäin et voi terveydellisistä tai muista merkittävistä syistä asua oppilaitoksen asuntolassa asuntolassa ei saa asua viikonloppuisin tai loma-aikoina, tai asuminen näinä aikoina on maksullista. (Tällöin voit saada asumislisää vuokra-asuntoon, mutta voit kuitenkin asua opiskelupäivät asuntolassa.) asut avo- tai aviopuolisosi kanssa asunnossa, josta opiskelet. Jos opiskelet kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla ja asut oppilaitoksen asuntolassa, saat asumislisää 88,87 euroa kuukaudessa. 6

9 Opintolainan valtiontakaus Opintotukeen kuuluu opintorahan ja asumislisän lisäksi Kelan myöntämä opintolainan valtiontakaus. Opintolainan myöntää pankki. Sinun tulee itse käydä pankissa neuvottelemassa lainasta. Valtiontakauksen saaminen edellyttää, että saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. Vaikka et saisi opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen, jos olet vuotias, itsenäisesti asuva (et kuitenkaan lukiolainen) etkä saa opintorahaa vanhempiesi tulojen takia alle 17-vuotias, itsenäisesti asuva (et kuitenkaan lukiolainen) etkä saa opintorahaa lapsilisän takia tai et voi saa opintorahaa harjoittelun tai työssäoppimisjakson palkan, apurahan tai muun opintoihin liittyvän taloudellisen etuuden vuoksi. Voit saada lainatakauksen aikaisintaan sen kuun alusta, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen. Voit hakea takauksen kerralla koko opiskeluajalle. Kela myöntää takauksen lukuvuodeksi kerrallaan ja tarkistaa sen aina ennen uuden lukuvuoden alkua. Voit sopia valitsemasi pankin kanssa lainasta ja sen ehdoista, kuten lainan korosta ja takaisinmaksusta. Pankki saa tiedon takauksesta suoraan Kelasta. Jos olet alle 18-vuotias, huoltajasi on annettava kirjallinen suostumus lainan hakemiseen ja valtakirja. Maksat lainan takaisin opintojesi päätyttyä. Jos sinulla on opintolainaan liittyviä maksuvaikeuksia, ota ajoissa yhteyttä pankkiisi. Kela ei myönnä lainatakausta, jos se on takaajana joutunut maksamaan aikaisemman opintolainasi pankille tai sinulla on luottorekisteritiedoissa maksuhäiriö. Voit kuitenkin tehdä Kelalle selvityksen tilanteesta, minkä jälkeen Kela harkitsee takauksen myöntämistä uudelleen. Paljonko lainaa? Lainatakauksen määrään vaikuttavat koulutusaste ja ikä. Voit itse päättää, paljonko lainaa nostat. Opintolainan valtiontakauksen kuukausimäärät asti (e/kk) Alle 18-vuotias opiskelija (ei korkeakouluopiskelija) vuotta täyttänyt opiskelija (ei korkeakouluopiskelija) 220 Korkeakouluopiskelija 300 Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa) 300 Ulkomailla opiskeleva opiskelija (ei korkeakouluopiskelija) 360 Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija 440 Opintolainan valtiontakaus 7

10 Opiskelijalle Milloin lainan voi nostaa? Lainan nostopäivät näet Kelan asiointipalvelusta ( tai opintotukipäätöksestäsi. Laina nostetaan erissä yleensä kuluvan lukuvuoden aikana (eli ajalla ). Nostoerille on määritelty ajankohdat, joita ennen niitä ei voi nostaa. Voit nostaa koko vuoden opintolainan kerralla (esim. syys- ja kevätlukukauden lainat) vain, jos opiskelet ulkomaisessa oppilaitoksessa, suoritat tieteellisiä jatko-opintoja, saat aikuiskoulutustukea tai opintosi kestävät enintään vuoden. Voit itse päättää, otatko kerralla koko lainaerän vai osan siitä. Nostamatta jääneen lainan voit käyttää myöhemmin saman lukuvuoden aikana. Opintolainan nostopäivät Korkeakouluopiskelijat Lainaerän nosto aikaisintaan Muut opiskelijat Syyslukukauden laina 1.8. Elo lokakuun laina 1.8. Kevätlukukauden laina 1.1. Marras joulukuun laina Tammi helmikuun laina 1.1. Maalis heinäkuun laina 1.3. Lainaerän nosto aikaisintaan Maksat korkoja jo opiskeluaikana Maksat pankille opiskelusi aikana yhden prosentin koron koronmaksupäivinä ja Muu osa sovitusta korosta lisätään lainan pääomaan eli pääomitetaan. Jos et maksa prosentin korkoa sovittuina päivinä, Kela voi joutua takaajana maksamaan opintolainasi pankille. Tällaisessa tilanteessa Kela ei myönnä sinulle enää uutta opintolainan valtiontakausta. Opintolainan korot voit vähentää verotuksessa. Korot pääomitetaan opintotukilukukausien ajalta sekä yhdeltä lukukaudelta viimeisen opintotukilukukauden jälkeen. Esimerkiksi jos olet saanut viimeisen opintotuen syksyllä 2007, opintolainasi korot pääomitetaan vielä kesäkuussa Jos olet aloittanut korkeakouluopintosi lukuvuonna tai sen jälkeen, saatat olla oikeutettu opintolainavähennykseen verotuksessa (ks. s. 24). 8

11 Opintolainan valtiontakaus Esimerkki opintolainan korosta ja pääomituksesta Saat opintotukea ja olet ottanut lainaa euroa. Opintolainasi korko on 5 %. Puolen vuoden korkokaudelta maksat itse yhden prosentin koron (20 euroa) ja loppuosa korosta eli 4 % (80 euroa) lisätään lainan pääomaan. Jos olet päättänyt opintosi ja olet pienituloinen, voit hakea korkoavustusta, jolloin Kela maksaa opintolainojesi korot. Lue lisää lainasta ja pääomituksesta internetistä ( tai Kelan esitteestä Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa. Opintolainan valtiontakaus aikuiskoulutustuen saajalle Jos olet ollut työelämässä vähintään 5 vuotta, saatat olla oikeutettu Koulutusrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen. Lisätietoja tästä tukimuodosta saat Koulutusrahastosta ( Jos saat aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen 8 viikon ajan, Kela voi myöntää sinulle opintolainan valtiontakauksen. Takaus on 300 euroa kuukaudessa. Lainatakauksen ehdot ovat samat kuin opintotuen opintolainassa. Tulot eivät vaikuta lainatakauksen myöntämiseen. Voit saada lainatakauksen sitä edeltävän kuukauden alusta, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen. Aikuiskoulutustuen valtiontakausta haet lomakkeella OT12. Sen saat Kelan toimistoista ja internetsivuilta. Voit toimittaa hakemuksen Koulutusrahastolle tai Kelan toimistoon. 9

12 Opiskelijalle Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen? Vuoden aikana ansaitsemasi tulot* vaikuttavat opintorahaan ja asumislisään. Tulosi lasketaan koko kalenterivuodelta. Vuositulorajasi* määräytyy sen mukaan, moneltako kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Vuosituloraja = tukikuukaudet x 660 e + tuettomat kuukaudet x e Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne yhteensä pysyvät vuositulorajan* sisällä. Tällöin tulosi eivät vaikuta opintotukeen. Kelan internetsivujen laskurilla ( voit arvioida, miten tulosi vaikuttavat opintotukeen. Näin voit ansaita tuloja kalenterivuodessa lukien Tukikuukausia Vuosituloraja (e/v) Tukikuukausia Vuosituloraja (e/v) Huomaa, että ennen vuotta 2008 saaduissa tuloissa tuloraja on alhaisempi. Tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta olet saanut opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Sellaista kuukautta, jolta saat vain opintolainan valtiontakauksen, ei lasketa tukikuukaudeksi. Kun valmistut tai aloitat opinnot kesken vuotta Tulot huomioidaan aina koko kalenterivuodelta. Tuloista, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden jälkeen, ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin euroa kuukaudessa. Opintotukea ei siis peritä takaisin niiden tulojen vuoksi, jotka eivät ole opiskelukuukausien tuloja. Sinun on huolehdittava siitä, että opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät laskusäännön 660 euroa tukikuukautta kohden ja euroa tuetonta kuukautta kohden mukaisina. 10

13 Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen? Harjoittelupalkka ja apuraha voivat estää opintorahan Voit saada opintorahaa tutkinnon pakollisen työharjoittelun tai työssäoppimisjakson ajalta, jos harjoittelu on päätoimista opiskelua ja saat siitä palkkaa keskimäärin alle 505 euroa kuukaudessa ( lukien 660 euroa). Jos palkkasi on keskimäärin 505 euroa kuukaudessa tai enemmän ( lukien 660 euroa tai enemmän), et voi saada opintorahaa. Jos harjoittelusi ei ole päätoimista, palkka ei estä opintorahan saamista. Et voi saada opintorahaa myöskään, jos saat oppilaitokselta apurahaa yli 213,60 e/kk toisen asteen opinnoissa oppilaitokselta apurahaa yli 259,01 e/kk korkeakouluopinnoissa toisen asteen opinnoistasi päivärahaa yli 213,60 e/kk korkeakouluopinnoissa ja niihin rinnastettavissa opinnoistasi päivärahaa yli 259,01 e/kk. Näiden opintorahaa estävien apurahojen ja päivärahojen määrät muuttuvat lukien. Näet ne osoitteesta Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitetut apurahat ja avustukset eivät estä opintorahan myöntämistä. Vaikka et harjoittelun, palkallisen opiskelun tai apurahan takia saisi opintorahaa, voit kuitenkin saada tältä ajalta asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen. Sinun on aina ilmoitettava olosuhdemuutosilmoituksella (OTm) Kelalle tai yliopiston opintotukilautakunnalle apurahoista sekä harjoittelu- ja työssäoppimisjaksojen palkoista. Saat lisätietoja Kelan esitteestä Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen? ja internetsivuilta ( 11

14 Opiskelijalle Opintotuen palauttaminen ja tulorajan korottaminen Sinun tulee itse huolehtia siitä, etteivät tulosi ylitä vuositulorajaa. Jos huomaat, että tulosi ylittävät tulorajan, voit korottaa tulorajaasi niin, ettet saa liikaa opintotukea hakemalla opintotukea vain osalle opiskelukuukausista tai perumalla tukea valitsemiltasi kuukausilta tai palauttamalla nostamaasi tukea seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jos haluat korottaa vuositulorajaasi, sinun on palautettava sekä opintoraha että asumislisä. Näin saat myös tukikuukauden uudelleen käyttöösi. Jos tulosi eivät ylitä tulorajaa, voit palauttaa pelkän opintorahan, ja näin saada tukikuukauden uudelleen käyttöösi. Kun olet palauttanut tukea vapaaehtoisesti, palautusta ei voi perua (koskee korkeakouluopiskelijaa). Jos olet saanut liikaa opintotukea, palauta se tukivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Muuten opintotuki peritään takaisin 15 % korotettuna. Voit tarkistaa Kelan asiointipalvelusta ( kuinka monelta kuukaudelta olet saanut tukea ja mikä on vuositulorajasi. Näin palautat tai perut opintotukea Peru tai palauta opintotuki Kelan asiointipalvelussa ( tai täytä olosuhdemuutosilmoitus (OTm) ja toimita se Kelaan tai yliopiston opintotukilautakuntaan. Merkitse, minkä vuoden ja minkä kuukauden opintorahan ja/tai asumislisän haluat perua tai palauttaa. Voit valita ne kuukaudet, joilta olet saanut vähiten tukea. Jos palautat tuen asiointipalvelussa, voit maksaa sen verkkopankissa heti tai myöhemmin. Jos maksat tuen myöhemmin, ota talteen palvelun ilmoittamat maksutiedot tai tilaa asiointipalvelussa maksulomake Kelasta. Jos ilmoitat palautuksestasi OTm-lomakkeella, saat Kelasta postitse maksulomakkeen.tee ilmoitus ajoissa, jotta ehdit saada maksulomakkeen ja maksaa tuen takaisin ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua. 12

15 Opintotuen tulovalvonta ja takaisinperintä Kela saa verohallinnolta tiedot veronalaisista tuloistasi*. Jos tukea on maksettu vuosituloihisi nähden liikaa, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan* enintään 220 eurolla, Kela ei peri takaisin tukea. Jos ylitys on enemmän kuin 220 euroa, ylityksen jokaista alkavaa 1 310:tä euroa kohden peritään takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä. Lisäksi summaan lisätään 15 % korotus. Jos Kela perii opintotukea takaisin, korkeakouluopiskelija ei voi saada tukikuukausia uudelleen käyttöönsä. Jos vuositulorajasi* ylittyy, Kela lähettää sinulle takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Voit 30 päivän kuluessa pyytää, että asia käsitellään uudelleen, mikäli takaisinperintä on mielestäsi virheellinen. Saat uuden päätöksen, josta voit tarvittaessa valittaa opintotuen muutoksenhakulautakuntaan. Jos Kela perii sinulta takaisin opintorahaa, se ilmoittaa takaisin maksetun opintorahan määrän suoraan verohallinnolle, joka ottaa sen huomioon verotuksessa. Esimerkki tuen takaisinperinnästä Opintotuen tulovalvonta ja takaisinperintä Olet saanut opintorahaa ja asumislisää 450 e/kk 9 kuukauden ajan vuonna Vuositulorajasi on euroa (ks. s. 10), mutta sinulla on vuosituloja euroa. Jos perut tai palautat seuraavan vuoden (2009) maaliskuun loppuun mennessä 2 kuukauden opintorahat ja asumislisät (900 euroa), tulorajasi korottuu euroon, eikä Kela peri tukea takaisin. Jos et toimi määräajassa, tuloraja ylittyy eurolla ja Kela perii sinulta 2 kuukauden opintorahat ja asumislisät (joulukuun ja marraskuun). Takaisin perittävä määrä on 900 euroa, johon lisätään 15 % korotus, eli yhteensä euroa. Kela tarkistaa vuonna 2006 ja 2007 saamasi tulot vuosina 2008 ja Tällöin käytetään aiemmin voimassa olleita tulorajoja ja euromääriä, jotka ovat nykyisiä alhaisempia. Nämä tulorajat näet Kelan internetsivuilta ( 13

16 Opiskelijalle Kun aloitat opintosi tai valmistut kesken vuoden Jos koko vuoden tulosi ovat ylittäneet vuositulorajan*, Kela lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen, vaikka olisit opiskellut ainoastaan osan vuodesta. Tämä johtuu siitä, että Kela ei tiedä, miltä ajalta olet saanut tulot. Voit tehdä uudelleenkäsittelypyynnön, jolla osoitat, miltä ajalta olet tulot saanut. Liitä uudelleenkäsittelypyyntöön todistukset (esim. palkkakuitit), joista ilmenevät tulot ja niiden maksuajankohta. Liitteeksi tarvitaan myös todistus oppilaitokseen hyväksymisestä tai valmistumisesta. Jos olet käyttänyt enimmäistukiaikasi loppuun, tilanteesi rinnastetaan valmistumiseen. Sen sijaan jos keskeytät opintosi tutkintoa suorittamatta, tulosi otetaan huomioon kokonaisuudessaan koko kalenterivuodelta. Tulot huomioidaan koko kalenterivuodelta myös silloin, jos sinut on opiskelijavalinnassa valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto, mutta suoritat vain alemman korkeakoulututkinnon. Opintotuen maksaminen ja verotus Opintoraha ja asumislisä maksetaan tilillesi kuukauden 4. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos saat opintorahaa vähintään 170 euroa kuukaudessa, opintorahasta tehdään automaattisesti 10 %:n suuruinen ennakonpidätys. Alle 170 euron opintorahasta ei tehdä ennakonpidätystä. Sinun kannattaa tilata opintorahaa varten muutosverokortti verohallinnolta, jos saat opintorahaa alle 170 euroa ja sinulla on muita tuloja tai kun saat opintorahaa vähintään 170 euroa eikä sinulla ole muita tuloja. Muutosverokorttia tilatessasi voit pyytää verohallintoa toimittamaan sen suoraan Kelalle. Opintorahastasi ei mene veroa, jos sinulla ei ole muita tuloja. Mitä enemmän sinulla on muita veronalaisia tuloja, sitä enemmän maksat veroa myös opintorahastasi. Asumislisästä et maksa veroja. Lisätietoja opintorahan verotuksesta saat verohallinnolta ( 14

17 OPINTOTUKI TOISEN ASTEEN OPISKELIJALLE Voit saada opintotukea toisen asteen opintoihin, joita ovat ammatillinen perusja lisäkoulutus sekä lukio-opinnot (paitsi aikuislukio). Kela myöntää opintotukea myös Opintotuki toisen asteen opiskelijalle kansanopiston koulutukseen liikunnan koulutuskeskuksen koulutukseen saamelaisalueen koulutuskeskuksessa suoritettavaan koulutukseen muihin kuin ammatillisen peruskoulutuksen kotitalousopintoihin vammaisille opiskelijoille järjestettyyn valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen maahanmuuttajille järjestettyyn ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Harjoitteluajalle tai työssäoppimisjaksolle Kela myöntää opintotukea, kun harjoittelu kuuluu pakollisena opintojaksona tutkintoon (poikkeuksena palkallinen harjoittelu, ks. s. 11). Opintojen päätoimisuus ja opinnoissa edistyminen Opintotukea saa päätoimiseen opiskeluun: Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun niiden kokonaislaajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja osallistut lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai ylioppilastutkinnon 2 kokeeseen. Muut toisen asteen opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintoja ei mitata opintoviikkoina, sinun tulee osallistua opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin käytettyä aikaa. Sisäoppilaitoksessa suoritettavat opinnot (esim. kansanopiston lukioopinnot) ovat aina päätoimisia. Opintotuen saaminen edellyttää, että suoritat tutkintosi sille määritellyssä ajassa. Jos sinulla ei ole opintosuorituksia riittävästi, saat Kelasta selvityspyynnön. Jotta opintotukesi ei lakkaisi, selvitä Kelalle, miksi opintosi ovat hidastuneet. Voit saada opintotukeesi jatkoaikaa perustelluista syistä. Opintotukiaika Opintotukea myönnetään määräajaksi. Saat opintotukea lukio-opinnoissa 3 vuotta. Jos päätoimiset lukio-opintosi jatkuvat pidempään, voit hakea tukea vielä 4. vuodeksi. Lukiolaiselle ei makseta opintotukea kesäkuukausien ajalta. 15

18 Opiskelijalle Ammatillisissa ja muissa toisen asteen opinnoissa saat opintotuen opintojen laajuuden mukaiseksi ajaksi. Jos päätoimiset ammatilliset opintosi jatkuvat pidempään, voit hakea tukea vielä vuodeksi. Ammatillisissa opinnoissa opintotukea voidaan myöntää kesäkuukausille päätoimisiin opintoihin oppilaitoksen lausunnon perusteella. Näiden opintotukiaikojen jälkeen voit saada opintotukea samoihin opintoihin vain erityisen painavasta syystä. Voit suorittaa useita toisen asteen tutkintoja ja saada niihin opintotukea. Kuinka paljon opintotukea? Kelan internetsivujen ( laskurilla voit arvioida opintotukesi määrän. Opintotuen kuukausimäärät euroina (brutto) asti Opintoraha Asumislisä* Opintolaina** Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 213,60 201,60 tai yleinen asumistuki 160 tai 220 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 213,60 201, Itsenäisesti asuva vuotias 213,60 C 201, Itsenäisesti asuva 17-vuotias 84,09 B 201,60 C 160 Itsenäisesti asuva alle 17-vuotias 0 201,60 C 0 tai 160** Vanhempansa luona asuva 20-vuotias 63,91 A Vanhempansa luona asuva vuotias 21,86 B tai 220 A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella C = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella * Enimmäismäärä, vuokralla asuva ** Lainatakaus voidaan yleensä myöntää vain opintorahaa saavalle (ks. poikkeukset s. 7) lukien opintoraha nousee 15 %, kuitenkin vähintään 16 euroa. Korotetut opintotuet näet Kelan internetsivuilta ( Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotukeen Jos opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa, olet perheetön ja alle 20-vuotias, vanhempiesi tulot* voivat pienentää opintorahasi määrää. Asumislisään vanhempien tulot* vaikuttavat vain alle 18-vuotiailla, naimattomilla ja lapsettomilla opiskelijoilla. Asumislisääsi voivat pienentää myös puolison tulot* (s. 5). Vanhempien tulot* eivät vaikuta opintotukeesi, jos ne ovat enintään euroa vuodessa. Jokainen tulorajan ylittävä täysi euroa vähentää opintorahaasi ja asumislisääsi 5 %. 16

19 Opintotuki toisen asteen opiskelijalle Vanhempien tulojen vaikutus opintotukeen Vanhempien tulot (e/v)* Opintoraha ja asumislisä (% täysimääräisestä) * Vaihtoehtojen väliinjäävissa tuloluokissa määrä on prosenttiarvojen keskimäärä, esim. tuloilla opintotuki on 95 % täydestä määrästä. Jos vanhempasi asuvat pysyvästi erillään, Kela huomioi sen vanhemman tulot*, jonka luona asut tai viimeksi asuit tai jos olet asunut kummankin vanhempasi luona, molempien tulot. Jos alle 18-vuotiaana asut toisen vanhempasi ja hänen aviopuolisonsa kanssa, lasketaan tuloihin myös vanhempasi aviopuolison tulot. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa vanhempiesi tuloja* hakemuksessasi, sillä Kela saa ne suoraan verohallinnolta. Jos vanhempiesi nykyiset tulot ovat vähintään 20 % pienemmät kuin verotuksen mukaiset tulot, voit saada opintotuen vanhempiesi nykyisten tulojen perusteella. Ilmoita hakemuksessasi vanhempiesi nykyiset tulot sekä syy muutokseen ja liitä mukaan tarvittavat todistukset nykyisistä tuloista. Vanhempien kasvaneista tuloista ei tarvitse ilmoittaa Kelalle. Opintorahaa voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella Jos vanhempasi ovat pienituloisia, voit saada korotettua opintorahaa, jos joko asut heidän luonaan tai olet itsenäisesti asuva 17-vuotias. Jos vanhempiesi tulot ovat enintään euroa vuodessa, opintorahasi voidaan korottaa seuraavasti: Opintorahan korotus asti Opintorahan perusmäärä (e/kk) Opintorahan korotus (euroa) Opintoraha yhteensä enintään (e/kk) 21,86 42,05 63,91 63,91 84,09 148,00 84,09 84,09 168,18 17

20 Opiskelijalle Opintorahan korotus pienenee jokaista tulorajan ( euroa) ylittävää täyttä euroa kohden 10 %. Kun tulot ylittävät euroa, korotusta ei myönnetä lukien opintorahojen korotukset nousevat 15 %. Uudet korotetut opintotuet näet Kelan internetsivuilta. Näin haet opintotukea Täytä Kelasta saamasi esitäytetty hakemus tai opintotukihakemus (OT1). Voit hakea opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta samalla hakemuksella. Kun haet asumislisää, liitä mukaan jäljennös vuokra- tai asumisoikeussopimuksesta ja tarvittaessa Kelan T-lomake (T-lomaketta ei tarvita, jos asumistietosi ovat ajan tasalla väestötietojärjestelmässä). Muut tarvittavat liitteet on kerrottu hakemuslomakkeessa. Toimita hakemus liitteineen Kelan toimistoon tai oppilaitokseesi. Voit seurata hakemuksesi käsittelyä Kelan asiointipalvelusta ( fi/asiointi). Näet mm., onko tuki myönnetty ja milloin se maksetaan. Koulumatkatuki Voit saada tukea päivittäisiin koulumatkoihisi. Yhdensuuntaisen koulumatkasi tulee olla vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset yli 54 euroa kuukaudessa. Maksat matkastasi itse omavastuuosuuden, joka on vähintään 43 euroa kuukaudessa. Voit saada tukea, jos käyt lukiota tai ammatillista peruskoulutusta tai suoritat kansanopistossa vastaavia opintoja. Tukea ei myönnetä aikuislukioissa opiskeleville eikä näyttötutkintoihin. Näin haet koulumatkatukea Täytä koulumatkatuen hakemus (KM1) ja toimita se oppilaitokseesi. Jos käytät joukkoliikennettä, täytä hakemuksen lisäksi erillinen ostotodistus, jolla saat ostaa matkalipun 43 eurolla. Oppilaitoksesi tekee ostotodistukseen tarvittavat merkinnät ennen lipun ostamista. Hae koulumatkatukea joka lukuvuosi erikseen. Kela maksaa tuen matkustustavasta riippuen joko joukkoliikenteen harjoittajalle (Matkahuolto tai VR), oppilaitokselle tai sinulle. Lisätietoja saat Kelan esitteestä Koulumatkatuki tai internetistä ( Koulumatkatuki perustuu lakiin lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997), valtioneuvoston asetukseen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (425/2004) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen linjaautoliikenteen sarjalipputaksoista (1381/2007). 18

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN 1 OPINTOTUKI-INFO 2015 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2014

OPINTOTUKI-INFO 2014 1 OPINTOTUKI-INFO 2014 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma 27.4.2017 Esityksen sisältö Opiskelija ulkomaille Vaihto-opiskelija Koko tutkinto ulkomailla

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2016

OPINTOTUKI-INFO 2016 1 OPINTOTUKI-INFO 2016 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää.

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2015

PALUUORIENTAATIO 2015 1 PALUUORIENTAATIO 2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAVÄHENNYSOIKEUS

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys Opintotuki

Talousarvioesitys Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001 N:o 734 736 SISÄLLYS N:o Sivu 734 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2265 735 Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje

Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje Sisällys Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje... 1 Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä... 2 Hakemuslaji... 4 Muu muutosilmoitus...

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

HE 6/2007 vp. opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä

HE 6/2007 vp. opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotettaisiin 30

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414. Laki. N:o 408. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414. Laki. N:o 408. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414 SISÄLLYS N:o Sivu 408 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2375 409 Laki tuloverolain muuttamisesta... 2381 410 Laki

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Carita Meriläinen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Carita Meriläinen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 27.4.2017 Carita Meriläinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPINTOTUKIASETUKSEN MUUT- TAMISESTA 1 Johdanto Opintotukilain muuttamisesta

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 57/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 57/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 57/2005 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 96/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 96/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen EDUSKUNNAN VASTAUS 96/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 9, 9 a ja 41 c, sellaisina kuin ne ovat, 9 laissa 345/2004, 9 a laeissa 345/2004 ja 1078/2012 sekä 41

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.8.2011 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi ulkomaille myönnettävän

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

HE 121/2011 vp. säännöksiä sekä tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 121/2011 vp. säännöksiä sekä tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2017

PALUUORIENTAATIO 2017 1 PALUUORIENTAATIO 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI - VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA TOTEUTTAMINEN 2 Opintojen hyväksilukeminen

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 22.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta (HE 229/2016 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

HE 197/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 197/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. HE 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen rakennepoliittisen

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2012 2013 2 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................. 4 Aikuiskoulutustuen saamisedellytykset......................

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotuen tarkistusmenettelyä yksinkertaistettaisiin

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot