Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

2 2

3 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut 6. Yrityspalvelut 6.1. Yrityspalveluiden tuotteistus 6.2. VKE-matkat 6.3. Koulutus 6.4. Asiantuntijapalvelut 7. Henkilöstö ja kehitys 8. Hallinto 9. Jäsenet 3

4 Suomalais-venäläinen Kauppakamari Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys ry (SVKK) on vuonna 1946 perustettu, voittoa tavoittelematon järjestö. SVKK:lla on sekä suomalaisia että venäläisiä jäseniä. Autamme suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Venäjälle ja pyrimme myös edistämään venäläisyritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta löytää Suomesta kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Palvelemme kaikkia Suomen ja Venäjän välisen kaupan parissa toimivia yrityksiä. Palvelumme kattavat yritysten Venäjä-liiketoimintojen elinkaaren kaikki vaiheet markkinoiden kartoituksesta ja viennin aloittamisesta etabloitumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä Venäjän markkinoilla toimimiseen. Konsultoimme, koulutamme, avaamme ovia Venäjän markkinoille ja viemme yrityksiä paikan päälle tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin luomaan kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin tai kumppaneihin. Jäsenemme ovat erityisasemassa. Jäsenetuina tarjoamme muun muassa ajantasaista tietoa Venäjän toimintaympäristöstä, hyödyllisiä verkostoitumismahdollisuuksia sekä alennuksia palveluistamme ja julkaisuistamme. SVKK toimii myös jäsenistönsä etujärjestönä. SVKK:n hallitus ja toimiva johto pyrkivät vaikuttamaan erilaisissa työryhmissä ja projekteissa asioihin, joilla voidaan edistää ja sujuvoittaa maittemme välisen kaupan kehitystä. SVKK toimii Suomessa ja Venäjällä. Pääkonttorimme on Helsingissä. Lisäksi meillä on edustaja Lappeenrannassa sekä edustustot Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa. SVKK lukuina vuonna jäsentä 3,3 milj. liikevaihtoa 4,5 koulutusten ja vke-matkojen keskiarvo 98 % asiakkaista suosittelee noin 7500 palvelutapahtumaa 74 % asiakkaista pk-yrityksiä 70 % jatkuvia asiakkaita 4

5 Missio SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK toteuttaa missiotaan tarjoamalla yrityksille erilaisia tieto-, toiminta- apu-, vienninedistämis-, koulutus-, tiedotus- ja neuvontapalveluja sekä hyvillä suhteilla sidosryhmiin ja mediaan. Visio SVKK:n visio on olla tunnettu edelläkävijä ja johtava asiantuntija. SVKK:n henkilöstö on aina ajan tasalla markkina- ja taloustilanteista, oivaltaa yrityksille ilmaantuvat liiketaloudelliset mahdollisuudet ja osaa luoda yrityksille sopivia palveluita. Arvot Asiakaskeskeisyys Kuuntelemme ja ymmärrämme, mitkä ovat asiakkaan piilevätkin tarpeet ja odotukset Löydämme asiakkaille juuri häntä parhaiten hyödyttäviä palveluratkaisuja Olemme itse aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja pidämme lupauksemme. Ammatillinen osaaminen Kehitämme itse pätevyyttämme eri tavoin sekä laaja-alaisesti että syvällisesti, asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi. Olemme uteliaita verkottujia. Taloudellinen kannattavuus Toimimme niin, että asiakas on valmis maksamaan saamistaan palveluista, jotta tuloksena on SVKK:n turvattu asema ja jatkuvaan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarvittavat varat 5

6 6 Esko Aho

7 Hallituksen puheenjohtajalta Suomen pitkään jatkunut heikko yleinen talouskehitys on tehnyt Venäjän markkinoista entistä elintärkeämmän suomalaiselle elinkeinoelämälle ja koko kansantaloudelle. Vaikka Venäjänkin talouskasvu on hiipunut, siellä on yhä mittavia mahdollisuuksia, joihin suomalaisten tulisi tarttua päättäväisemmin ja järjestelmällisemmin. Yritysten kansainvälistymisessä pitää toki nähdä kauas, mutta ei saa missään tapauksessa lyödä laimin maantieteellisesti lähellä tarjolla olevia mahdollisuuksia. Venäjä ja sen markkinat voivat parhaimmillaan ratkaisevasti auttaa suomalaista yritystoimintaa ja kansantaloutta selviytymään meneillään olevan hankalan rakennemuutoksen yli. Vuonna 2013 synnytetty Business Team for Russia on tärkeä väline Venäjän mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin, East Officen ja Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä osaamisen kokoaminen saman katon alle sekä samaan aikaan toteutettu hallintojen yhtenäistäminen toivat odotetusi lisää tehoa sekä parempaa koordinaatiota. Tätä voimien kokoamista täytyy jatkaa. Sillä tavalla pystymme parhaiten vastaamaan yritysten kasvavaan kiinnostukseen hakeutua Venäjän markkinoille ja kehittää yhteistyötään venäläisten tahojen kanssa. Tärkeää on nähdä myös ne hyödyt, joita syntyy siitä, että venäläiset investoivat Suomeen. Tarvitsemme kipeästi uusia ulkomaisia investointeja. Niitä tarvitaan niin lännestä kuin idästäkin. Tuotannon sijoittaminen Suomeen voi olla monelle venäläisyritykselle luonnollinen ja edullisin tapa kansainvälistyä. Näiden mahdollisuuksien edistäminen on luonnollinen työkenttä myös Suomalais-Venäläiselle kauppakamarille. Valtioilla ja ylipäätään julkisilla toimijoilla on Venäjän kaupan kehittämisessä iso rooli. Yksi Venäjä-osaamisen kokoamisen hyödyistä syntyy myös sitä kautta, että julkiset toimijat niin Suomessa kuin Venäjälläkin löytävät helposti oikean reitin selvittääkseen elinkeinoelämän toiveet ja odotukset toimintaympäristön parantamiseksi. Totta kai Venäjän markkina yhä poikkeaa monella tavalla läntisistä, mutta se on Suomelle enemmän haaste ja mahdollisuus kuin uhka. Etsimällä järjestelmällisesti uusia ratkaisuja ja tiivistämällä vuoropuhelua niin venäläisen julkisen vallan kuin yritystenkin kanssa voimme ylläpitää jo saavutettuja suhteellisia etuja ja jopa kasvattaa niitä Venäjän markkinoilla. Kiitän kauppakamarin hallintoa, henkilöstöä, jäseniä ja asiakkaita sekä kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Ajat ovat haastavat mutta samalla mahdollisuuksia täynnä. Esko Aho Suomalais-Venäläisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja 7

8 Toimitusjohtajan katsaus Yrityspalvelut koottiin loogisiin palvelupaketteihin, Start, Grow, Go Local, Learn&Know. Ne antavat aikaisempaa selkeämmän kuvan kansainvälistymisen polusta ja vaihtoehdoista. Samalla pakettien palveluvalikoimat auttavat liiketoiminnan kasvattamisen strategian laadinnassa ja toteuttamisessa. Maaliskuussa 2013 avasimme uudet internetsivut. Tavoitteena oli jäsen- ja yrityspalveluiden lanseerauksen lisäksi raikastaa SVKK:n ilmettä, helpottaa lukijoiden liikkumista sivuilla ja tiedon löytämistä eri osioista. Saatujen palautteiden perusteella näissä tavoitteissa onnistuttiin. Vuosi 2013 oli Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa muutosten vuosi. Vuoden alusta lanseerasimme uudet jäsenpalvelu- ja yrityspalvelupakettimme. Suomalaisille jäsenille luotiin uusia, yritysten menekinedistämiseen suunnattuja palveluita (mm. Jäseneltä jäsenelle -erikoistarjoukset) ja yritysten näkyvyyttä parantavia etuja (mm. uudet jäsenet netin etusivulla, jäsenrekisteri avoinna kaikille). Venäläisille jäsenille luotiin aivan uudet palvelupaketit, joille jäsenmaksut vastedes perustuvat. Palvelut luokitellaan neljään ryhmään (temaattiset kontaktitilaisuudet, markkinointi ja menekinedistäminen, tiedotus ja jäsenlehdet, muut palvelut), joista perus-, laajennettu perus- ja premiumpaketit tarjoavat nimiensä mukaisesti yhä suuremman kirjon jäsenetuja. Sekä suomalaisille että venäläisille jäsenille luotiin uusi VIP-jäsenyys, joka tarjoaa maksimaalisesti näkyvyyttä, markkinointia ja tietoa sekä kontakteja vaikuttajiin ja päättäjiin niin Suomessa kuin Venäjällä. Business Team for Russia Toukokuussa julkistettiin uusi yhteistyökuvio, jolle annettiin nimeksi Business Team for Russia. Elinkeinoelämän keskusliitto, East Office of Finnish Industries ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari allekirjoittivat yhteistyösopimuksen toukokuussa Yhteistyön tavoitteena on olla Suomen elinkeinoelämän Venäjä-intressien pääedustaja Suomessa ja Venäjällä ja tukea suomalaisyritysten menestystä Venäjällä ja venäläisyritysten Suomessa. Yhteistyötä vahvistaa muutto yhteisiin tiloihin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin osoite muuttui Eteläranta 10:een, kuudenteen kerrokseen, jonne muutti myös East Office ja Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä-asiantuntija. Keskinäinen tiedonvaihto, SVKK:n ja EO:n yhteinen hallituksen puheenjohtaja, yhteiset tilaisuudet ovat tähän mennessä jo tuoneet merkittävää koordinaation parantumista. Jatkossa pyrimme myös siihen, että yhteistyö kantaa hedelmää SVKK:n palvelujen kehittymisessä ja syventymisessä. 8

9 Hyvää palautetta Vuonna 2013 SVKK:n palvelut arvioitiin laadultaan erittäin korkeiksi. Vienninedistämismatkat, koulutukset, yritysten yksilölliset kansainvälistymistoimenpiteet, joista laatuarvioita kerättiin juoksevasti, saivat arvosanaksi erinomainen, yli 4 (asteikolla 1-5). Yritysten palautteet olivat lähes sataprosenttisesti positiivisia, eikä reklamaatioita tullut yhtäkään. Jäsentilaisuudet keräsivät lähes aina salin täyteen, mikä on osoitus niiden kiinnostavuudesta. Jäsentiedotusta luettiin internetissä melko ahkerasti, ja jäsenlehtien jakelumäärä kasvoi vuoden loppua kohti jäsenpalvelujen uudistuksen myötä suomenkielistä jäsenlehteä Venlaa kun voi tilata useampia kappaleita yritykseen. Vuonna 2013 Suomalais-Venäläinen kauppakamari tuotti noin 7500 palvelutapahtumaa. Näistä 67 % oli maksuttomia ja 33 % maksullisia yrityspalveluita. Palvelutapahtumien kokonaismäärä kasvoi vuoteen 2012 verrattuna viidellä prosentilla. Yrityspalveluista kasvua oli erityisesti markkinatutkimuksissa, vienninedistämis- ja kansainvälistymisprojekteissa ja asiantuntijaneuvonnassa. Koulutuspalveluissa ei päästy edellisvuoden lukuihin. Maksuttomien palvelujen saralla yrityskohtainen neuvonta kasvoi 30 %, yleisten maksuttomien luentojen ja neuvontatilaisuuksien määrä puolestaan laski tuntuvasti, 43 %. Jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 862, mikä on 28 jäsentä vähemmän kuin edellisvuonna. Yrityspalveluasiakkaista mikroyritykset ja pienet yritykset muodostivat 26 %, keskisuuret 19 % ja suuret 29 %. Jäsenistä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä oli 30 %, keskisuuria 19 % ja suuria loput 21 %. Näkymiä vuoteen 2014 Vuonna 2014 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin tavoitteena on vahvistaa yleistä tunnettuutta keskeisenä Suomen ja Venäjän välisen kaupan edistäjänä, asiantuntijana ja Venäjän kaupan ykkösosaajana. Tavoitteen saavuttamiseksi syvennetään ja kehitetään muun muassa. yhteistyötä Business Team for Russia ja Team Finland verkostojen kanssa. Uudistettuja jäsenpalveluja tuotetaan nyt täysimittaisesti koko kirjolta ja jäsentilaisuudet painottuvat yritystoiminnan ja viennin benchmarking-toimintaan. Jäseneltä jäsenelle palvelua kannustetaan hyödyntämään paremmin. Edunvalvontaa toteutetaan itsenäisesti muun muassa Venäjän kaupan barometrin avulla sekä yhteistyössä ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Keskuskauppakamarin, AEB:n (Association of European Businessies), Venäjän federaation teollisuus- ja kauppakamarin sekä Venäjän talouskehitysministeriön kanssa. Business Team for Russia verkostosta etsitään edunvalvontaan lisätehoja. Jäsenmäärää pyritään lisäämään niin Suomessa kuin Venäjällä, ml. Uralin alueella. Tavoitteena on ylittää 700 jäsenen raja Suomessa ja tavoitella 170 jäsenen määrää Venäjällä. Vuonna 2014 yrityspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja konkreettisten megaprojektien tunnistamiseen ja ovien avaamiseen suomalaisille yrityksille niihin. Viennin- ja kansainvälistymisen hankematkoista mainittakoon erityisesti lokakuussa Moskovassa järjestettävä suomalaisen osaamisen näyttävä promootiotapahtuma. Event management palvelun uskotaan saavan entistä laajempaa suosiota vuonna 2013 saatujen hyvien referenssien avulla. Mirja Tiri Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja 9

10 Jäsenyys ja jäsenpalvelut Jäsenpalvelut uudistuivat Suomessa jäsenpalveluita tuli lisää. Lanseerasimme muun muassa jäsenyritysten myyntiä tukevan Jäseneltä jäsenelle -palvelun. Jäsenten extranetissä sijaitsevassa palvelussa jäsenet voivat tarjota muille jäsenille alennuksia tuotteistaan ja palveluistaan. Kuukauden jäsenetu on niin ikään uusi palvelu, jossa jäsenille tarjotaan etuhintaan esimerkiksi SVKK:n julkaisemia Venäjän-kaupan oppaita tai muita palveluita. Vuoden 2013 internet-uudistuksen yhteydessä verkkopalveluun avattiin avoimesti selailtavaksi SVKK:n jäsenluettelo, mikä lisää jäsenten näkyvyyttä ja verkostoitumista. Samaa näkyvyyttä ja markkinointitukea tarjoaa myös kaikkien uusien jäsenten luettelot nettisivuillamme, Venlassa ja Finvestissä. Uudistetut jäsenpalvelut onkin tarkoitettu edistämään jäsenyritystemme näkyvyyttä ja myyntiä. Venäjällä jäsenpalvelut muutettiin radikaalisti. Palvelut koottiin perus-, laajennettu perus- ja premiumpaketeiksi. Nimetkin jo antavat ymmärtää, että palvelujen määrä, saatavuus ja niistä saatu hyöty kasvavat valitun paketin arvon mukaan. Uusia palvelumuotoja otettiin käyttöön, esimerkiksi master class - tilaisuudet ajankohtaisten teemojen käsittelyä varten. Yhteistyökumppanien kanssa järjestettiin suosittuja business coctail tilaisuuksia. Sekä suomalaisille että venäläisille jäsenille on avoinna aivan uusi luokka: VIP-jäsenyys. VIP-jäsen saa kaikkien jäsenyyteen kuuluvien peruspalveluiden lisäksi mittavan määrän markkinointi-, verkostoitumis- ja tietopalveluja. VIPjäsen saa maksimaalisesti näkyvyyttä, markkinatietoa ja mahdollisuuksia tavata liike-elämän ja valtiovallan päättäjiä. Vuonna 2013 VIP-jäsenpalveluista nautti Haminan satamakiinteistöt. SVKK:lla oli vuoden 2013 lopussa 862 jäsentä, joista Suomessa rekisteröityneitä 722 ja Venäjällä 140. Vuoteen 2012 verrattuna jäsenmäärä väheni 23 jäsenellä Suomessa ja 7 jäsenellä Venäjällä. Vuonna 2013 jäsenmaksut tarkistettiin ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. Venäläisten jäsenten uudet jäsenpalvelupaketit hinnoiteltiin aivan uudelta pohjalta. Tarkistuksen ja uushinnoittelun seurauksena jäsenmaksuja kertyi euroa, mikä on reilut euroa edellisvuotta enemmän. Kiitos jäsenmaksutuottojen kasvun SVKK:n talous pysyy edelleenkin vakaana ja toiminta entisenlaajuisena ja -laatuisena. 10

11 Jäsenet lukuina Suomalaiset jäsenet jakautuvat melko tasaisesti eri jäsenluokkiin: Jäsenjakauma suomessa Venäläisten jäsenten palvelupaketeista suosituin on peruspaketti: Jäsenjakauma Venäjällä % % % % 450 8% Laajennettu peruspaketti (500 ) 29 % Premiumpaketti (3000 ) 2% % % Peruspaketti (330 ) 69 % Jäsenten toiminta Jäsenistä suurin osa kuuluu palvelualojen piiriin, sekä Suomessa että erityisesti Venäjällä. On huomattava, että teollisuudessa toimivien, Venäjälle rekisteröityneiden jäsenten määrä on kasvanut sitä mukaa kuin suomalaiset ovat pe- rustaneet Venäjälle omia tuotantolaitoksiaan; näiden yritysten venäläinen henkilöstö etsii ja löytää SVKK:n jäsenpalvelujen kautta niin kontakteja kuin tietoa. Palvelut Kauppa Rakentaminen 3 12 Venäläiset Suomalaiset Teollisuus 9 33 Muu % 11

12 Vilkasta verkostoitumista Jäsenille järjestettiin yli 50 jäsentilaisuutta Helsingissä, Tampereella, Moskovassa ja Pietarissa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä lähes Suurimman osallistujamäärän keräsi Moskovassa maaliskuussa yhdessä Britannian ja Norjan kauppakamarien kanssa järjestetty laskiaistilaisuus, jossa oli kaikkiaan yli 200 osallistujaa. Myös muut networking-tapahtumat keräsivät runsaat osallistujajoukot, kuten Viking Linen tarjoama pikkujoulujuhla Pietarissa ja Kinnarpsin isännöimä vastaava tilaisuus Moskovassa. SVKK:n kevätkokous, jonka avasi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, veti koko Kiasman auditorion täyteen. Salimme täyttyivät myös lähes aina informatiivisempien aamukahvi- ja master class tilaisuuksien myötä. Erityisesti jäseniä kiinnosti panelikeskustelu-formaatilla toteutettu jäsentilaisuus, jossa panelisteina oli SVKK:n jäsenyritysten edustajia ja aiheena Miten menestyä Venäjällä ja parantaa kilpailukykyä? Jäsentiedotus tietoa Venäjästä on line! Jäsentiedotuksesta vastaa SVKK:n oma viestintätiimi, joka päivittäin seuraa ja suodattaa jäsenille uutisia Venäjän taloudesta ja tapahtumista. Tavoitteena on tuottaa suomalaisia yrityksiä käytännön tasolla hyödyttävää ja ajankohtaista tietoa Venäjän liiketoimintaympäristöstä ja myös arkielämään vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä: muun muassa lainsäädännöllisistä ja poliittisista muutoksista, kilpailutilanteesta, liiketoimintamahdollisuuksista ja koko yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavista trendeistä. SVKK:n venäjäkielisessä tiedotuksessa keskitytään paitsi Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan liittyvään talous-ja bisnesuutisointiin myös Suomi-brändin viestimiseen venäläiselle jäsenille ja sidosryhmille. Jäsentiedotuksen tärkein viestintäkanava on omien internetsivujen on-line uutispalvelu. Uutiset toimitetaan jäsenistölle myös sähköpostitse uutiskoosteina. SVKK:n uutiset ovat vain jäsenten luettavissa. Suomenkielinen Venla-jäsenlehti ilmestyi vuonna 2013 neljä kertaa. Vuoden teemoja olivat Venäjän lentoliikenneinfra, asuinrakentaminen ja asuinympäristö, luomumarkkinat ja terveys ja hyvinvointi. Lehtien sisällössä painottuivat myös case-jutut jäsenyritysten toiminnasta. Venäjällä jaettava venäjänkielinen Finvesti-lehti ilmestyi kaksi kertaa. Kevään numero ajoitettiin Jekaterinburgin Finnish Businesstapahtuman yhteyteen. Lehdissä käsiteltiin suomalais-venäläisen yhteistyön mahdollisuuksia ja esiteltiin kiinnostavia suomalaisia yrityksiä, suomalaista osaamista ja yhteistyötä. 12

13 SVKK sosiaalisessa mediassa Lukijakysely Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä lisääntyi kuluneen vuoden aikana. SVKK:n facebook-sivuston seuraajamäärä kaksinkertaistui vuoden aikana. Sivuilla jaettiin kiinnostavia uutisia sekä kuvia ja videoita SVKK:n toiminnasta. Viestintään hyödynnettiin myös Twitter-tiliä ja LinkedIn palvelussa toimivaa ja SVKK:n ylläpitämää Finnish-Russian business forum nimistä keskusteluryhmää. SVKK:n Venäjän eri alueille tekemien matkojen videouutisointia on ollut mahdollisuus seurata SVKK:n YouTube -kanavan kautta. SVKK:n jäsenten tyytyväisyyttä jäsentiedotukseen mitattiin nettipohjaisen lukijatyytyväisyyskyselyn avulla. Kyselyyn saatiin 66 vastausta, joiden pohjalta kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi saatiin varsin hyvä 4,3 (asteikolla 1-5). Vastaajat pitivät jäsentiedotusta erityisesti (nettiuutisia) luotettavana ja tärkeänä Venäjä-tiedon lähteenä. Kiinnostavimpina uutistyyppeinä pidettiin bisnesuutisia (yritystoiminta, investoinnit jne.) ja talousuutisia. Kyselyn tuloksena saatiin myös avoimina vastauksina kiinnostavia vinkkejä lehtien sisällön kehittämiseksi. Tulokset tarjoavat hyvän pohjan parantaa jäsentiedotusta jäsenten toivomaan suuntaan. Kysely tehtiin myös venäläisille jäsenille. Vastauksia saatiin 25 ja vastausten perusteella venäläiset jäsenet olivat erittäin tyytyväisiä SVKK:n tiedotukseen, sillä kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4,5. 13

14 Yrityspalvelut Yrityspalveluiden tuotteistus Bisnespalvelut paketoitiin uuteen kuosiin SVKK tarjoaa yrityksille palveluita koko kansainvälistymisketjun varrelta. Yrityksille suunnattujen bisnespalveluiden tarjonta konseptoitiin vuonna 2013 yrityksen kansainvälistymisvaiheen mukaan. Tavoitteena oli helpottaa asiakkaita löytämään heitä parhaiten palveleva ratkaisu. Palveluiden tunnistamista auttaa palvelukokonaisuuksille luotu uusi visuaalinen ilme. Yrityspalveluiden uudistettu konsepti: Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen Venäjällä: Vienninedistämismatkat Yrityskohtaiset matkat ja projektit Markkinatutkimukset Asiantuntijakonsultointi (laki, taloushallinto, vienti ja liiketoiminta, markkinointi) Kaupallinen edustaja Markkinointi Event Management ja Expo Help Grow-palvelukokonaisuus auttaa yritystä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä ja kehittämään toimintaansa. Viennin tai liiketoiminnan käynnistäminen Venäjällä: Alkukonsultaatio Markkinatutkimukset Kontaktinhaku Kick off paketti Vienninedistämismatkat Viennin aloitus -ohjelma Start-palvelukokonaisuus tukee yrityksen ensi askeleita Venäjän markkinoilla. Etabloituminen ja toiminnan lokalisointi: Yrityksen perustaminen Etabloitumisvalmennus Työluvat Rekrytointi Taloushallinto Paikallisen henkilökunnan koulutus Go local -palvelukokonaisuus tukee yritystä sen siirtyessä paikalliseen toimintaan Venäjällä. 14

15 Koulutus- ja tietopalvelut: Seminaarit Räätälöity koulutus Luennoitsijat Venäjän-kaupan oppaat Asiantuntijakonsultointi Learn&know -palvelukokonaisuus tarjoaa yrityksille ajankohtaista tietoa Venäjän markkinoista ja liiketoimintaympäristöstä. Liiketoiminnan aloittaminen ja kehittäminen Suomessa: Kontaktien ja liiketoimintamahdollisuuksien haku Asiantuntijakonsultointi Event Management Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen Suomessa Messu- ja yritysvierailut Liiketoimintaoppaat Go Finland -palvelukokonaisuus auttaa venäläisiä yrityksiä saamaan tietoa Suomen markkinoista, löytämään yhteistyökumppaneita ja käynnistämään liiketoimintaa Suomessa. 15

16 Yrityspalvelut SVKK:n mukana Venäjälle Suomalais-Venäläisen kauppakamarin perustehtävä on edistää yritysten vientiä- ja kansainvälistymistä. Vuoden 2013 aikana tehtiin useita kontaktimatkoja eri puolille Venäjää ja järjestettiin erilaisia teemallisia verkostoitumistapahtumia. Vuoden suurin panostus oli Finnish Business in Yekaterinburg tapahtumakokonaisuus, joka käynnistyi viestintäkampanjalla ja huipentui Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin johdolla järjestettyyn korkean tason tapahtumaan Finnish Business in Yekaterinburg -tapahtuma keräsi huippuseminaariin ja suomalaista osaamista esitelleeseen verkostoitumistilaisuuteen noin 400 osallistujaa. Kampanja vahvisti suomalaisten yritysten tunnettuutta Uralin alueella ja toimi suomalaisten ja venäläisten yritysten kohtaamispaikkana. Yrityksille järjestettiin lisäksi ministeri Stubbin johdolla mahdollisuus tavata erikseen alueen päättäjiä, muun muassa. Sverdlovskin alueen kuvernööri Evgeniy Kuivashev, Jekaterinburgin kaupungin duuman puheenjohtaja Evgeniy Porunov ja kaupunginjohtaja Alexander Jacob. SVKK:n pääkumppaneita tapahtumassa olivat YIT, Itella, Finnair ja Honka. Pietarin vienninedistämismatkan aiheena olivat elintarvikealan mahdollisuudet. Osallistujat saivat kattavan kuva Pietarin elintarvikemarkkinoista, toimijoista ja toimintatavoista. Suomalaiset yritykset pääsivät tutustumaan elintarvikealan jakeluketjuihin ja logistiikkaan käytännössä. Asiantuntijat kertoivat hankintakäytännöistä, ostokulttuurista sekä arvioivat osallistuneiden yritysten tuotteiden potentiaalia markkinoilla. Matkan aikana vierailtiin Interfood-2013 elintarvikemessuilla. Yritysohjelmaan kuuluivat myös suorat neuvottelut potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Jalkapalloteema Vuonna 2013 järjestetyissä vienninedistämis- ja kansainvälistymishankkeissa ja Team Finland -matkoilla yhtenä teemana olivat vuoden 2018 jalkapallon MM-kisat ja niiden mukanaan tuomat hankkeet. Kisojen isäntäkaupungeista kohteina olivat vuoden mittaan Jekaterinburgin lisäksi Kaliningrad, Saransk, Samara ja Nižny Novgorod. Huhtikuun lopulla suomalaisyritykset matkasivat suurlähettiläs Hannu Himasen johdolla Venäjän öljy- ja kaasupääkaupunkiin Tjumeniin. Matkan aikana järjestettiin suomalaista osaamista ja alueen markkinapotentiaalia esitellyt yritysfoorumi. Foorumin jälkeen suomalaiset yritykset tapasivat potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita SVKK:n järjestämän B2B-tapahtuman 16

17 puitteissa. Vierailuohjelmassa oli lisäksi tapaamiset Tjumenin aluehallinnon ja kaupunginjohdon kanssa sekä yritysvierailuita alueen suuryrityksiin kuten öljyjalostamo Antipinskiin. Osallistujat pääsivät tutustumaan myös Fortumin toimintaan alueella. Suurlähettiläs Hannu Himanen johti yritysdelegaatiota myös Kaliningradiin tehdyllä korkean tason matkalla. Kaliningradissa järjestettiin bisnesfoorumi, jonka yhteydessä osallistujat saivat tietoa alueen investointihankkeista ja suomalaiset yritykset pääsivät esittelemään omaa tarjontaansa. Suurlähettilään johdolla yrityksille avattiin ovia alueen suuryrityksiin, kuten Jantartelakalle ja Avtotor-korporaatioon. Osallistujat tutustuivat myös tuleviin jalkapallon MM-kisojen rakennushankkeisiin paikan päällä ja kuulivat Kaliningradissa toimivien teollisuuspuistojen mahdollisuuksista. Mordvan tasavallan pääkaupunkiin Saranskiin käytiin tutustumassa Tälläkin kertaa matka toteutettiin korkean tason vierailuna suurlähettiläs Hannu Himasen johdolla. Suomalaisia yrityksiä kiinnostivat Saranskissa erityisesti tulevat jalkapallon MM-kisojen rakennushankkeet. Mielenkiintoa herätti myös sähkölaitteiden sekä elektronisten ja optisten laitteiden tuotekehitykseen ja valmistukseen erikoistunut teollisuuspuisto. Osallistujille oli järjestetty useita yrityskohtaisia neuvotteluita paikallisten yritysten kanssa sekä tapaamisia aluehallinnossa järjestetty matka Samaraan ja Toljattiin yhdisti Suomen ja Samaran alueen välisen yhteistyöryhmän kokouksen, monipuolisen yritysohjelman sekä vierailun Togliatti city of the future foorumissa. Suurlähettiläs Hannu Himasen johdolla toteutetun matkan osallistujia kiinnostivat muun muassa alueen tiehankkeet, lentokentän modernisointi sekä muut jalkapallokisoihin liittyvät rakennusprojektit. Matkan osallistujille oli järjestetty lukuisia tapaamisia alueen yritysten sekä hallinnon päättäjien kanssa. Vienninedistämismatka Nižny Novgorodiin toteutettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja yritysdelegaatiota johti teollisuusneuvos Severi Keinälä tehdyn matkan aikana järjestettiin myös Suomen ja Nižny Novgorodin alueen välisen yhteistyöryhmän kokous. Yrityksille järjestettiin yritystapaamisten lisäksi mahdollisuus esittäytyä alueen toimialaministeriössä sekä tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin ja jalkapallon MM-kisojen rakennuspaikoille. SVKK:n Moskovan toimisto järjesti myös yritysfoorumeita Moskovan lähialueella, muun muassa Vladimirissa ja Kalugassa. Team Finland- yhteistyötä SVKK oli mukana useissa suomalaisten yksittäisten yritysten ja yritysryhmien vientiä ja kansainvälistymistä edistävissä tapahtumissa Venäjällä, kuten Open Innovation Forum, Turku Science Parkin koordinoima yritysten Road Show Moskovassa, Finpron Invest In Finland -tilaisuus Suomen Moskovan suurlähetystössä. SVKK koordinoi vuonna 2013 työ- ja elinkeinoministeriön alaisten Venäjän alueyhteistyöryhmien kokousten oheisohjelmien ja yritysvierailuiden järjestelyitä ministeriön toimeksiannosta. Vuonna 2013 järjestettiin alueyhteistyöryhmän kokoukset seuraavien alueiden kanssa: Baškortostanin tasavalta, Sverdlovskin alue, Komin tasavalta, Samaran alue, Nižny Novgorodin alue. SVKK toimii vke-hankkeissa kiinteässä yhteistyössä muiden Team Finland toimijoiden kanssa ja on ollut mukana kehittämässä yhteisiä pelisääntöjä matkojen valmisteluprosessiin, yhtenäisiä ohjeita ja lomakkeita yritysosallistujille ja noudattaa tapahtumissa yhdessä sovittua Team Finlandin visuaalista ilmettä. 17

18 Yrityspalvelut Arvostettu kouluttaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari on tunnettu ja arvostettu Venäjän-kaupan kouluttaja. Koulutusten tavoitteena on tarjota yrityksille monipuolista ja ajankohtaista tietoa sekä käytännön työkaluja ja valmiuksia pävittäiseen työhön. Vuonna 2013 SVKK järjesti 30 avointa koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä 414 osallistujaa. Kevätkaudella koulutuksia on 16 ja syksyllä 14. Kaikkien koulutusten asiakaspalautteen keskiarvo oli 4,4 (asteikolla 1-5). Koulutusten aiheita olivat muun muassa brändien ja teollisuusoikeuksien suojaaminen Venäjällä, venäläinen liiketoimintakulttuuri, markkinointi, tullaus ja sertifiointi, TIR-kuljetusten tilanne sekä useita erityisteemoja taloushallintoon ja juridiikkaan liittyen. Asiakaspalautteen mukaan eniten kiitosta saivat luennoitsijoiden asiantuntemus ja tilaisuuksien ajankohtaisuus. Parhaiksi koulu- tustapahtumiksi osallistujat arvioivat taloushallinnon koulutuksen, joka sai keskiarvoksi täydet 5. Toiselle sijalle ylsi seminaari brändien suojaamisesta (4,9). Erinomaiset palautteet keräsivät myös seminaarit raportointi tytäryhtiössä, sertifiointi- ja tullaus ja siviilikoodeksin muutokset. Syksyn jäsenkokouksen yhteydessä järjestettiin Visiona Venäjä -seminaari, jonka aiheena oli talous ja investoinnit Venäjällä. Tilaisuuteen osallistui yli 50 kuulijaa Suomesta ja Venäjältä. Seminaarin moderaattorina toimi SVKK:n hallituksen puheenjohtaja Esko Aho. Seminaarin puheenvuoroissa keskityttiin Venäjän mahdollisuuksiin Suomen kannalta ja Venäjän talousnäkymiin. Kiinnostavia ja keskustelua herättäviä näkökulmia seminaariin toivat Uralsib-pankin toimitusjohtaja Ilkka Salonen, Atria Venäjän johtaja Jarmo Lindholm sekä Kalugan aluehallinnon investointiosaston johtava asiantuntija Petr Aladkov. 18

19 Valmennusohjelmia SVKK järjesti koulutustilaisuuksia myös Moskovassa ja Pietarissa. Venäjän tilaisuuksissa osallistujia oli kuluneen vuoden aikana yli 300. Tilaisuuksien aiheita olivat muun muassa myyntitaidot, Venäjän tapakulttuuri, logistiikka, tulliasiat, taloushallinto, markkinointi, luomutuotanto. SVKK:n omien koulutusten ja valmennusten lisäksi SVKK: n asiantuntijat luennoivat lukuisissa tilauskoulutuksissa eri puolilla Suomea ja Venäjää. Kuluneen vuoden aikana erilaisia tilausluentoja ja valmennuksia kertyi kaikkiaan 30. Aiheina olivat muun muassa venäläinen liiketoimintakulttuuri, tullaus ja sertifiointi, markkinointi, myynti, sopimusjuridiikka, venäläiset asiakkaana. Vuoden 2013 aikana järjestettiin myös kaksi laajempaa valmennuskokonaisuutta. Oman yrityksen perustamista Venäjälle suunnitteleville yrityksille suunnattu Etabloitumisvalmennus innosti mukaan kuusi yritystä. Ohjelmaan kuului kolme koulutuspäivää Suomessa, yrityskohtaista konsultointia ja matka Pietariin, jossa seminaarin lisäksi tutustuttiin paikallisiin yrityspalveluiden tarjoajiin ja saatiin käytännön ohjeita ja vinkkejä toimintaympäristön haltuun ottamiseksi. Toinen useammasta moduulista koostuva valmennuskokonaisuus oli vuosittain järjestettävä Viennin aloitus Venäjälle: kohteena Pietari -ohjelma. Tämä valmennusohjelma on tarkoitettu sekä Venäjän liiketoimintaa aloittaville että jonkin aikaa Venäjän-kaupassa toimineille pk-yrityksille. Viennin aloitus -ohjelmaan liittyy myös kontaktimatka Pietariin ja yrityksille tehtävä kick off markkinaselvitys. 19

20 Yrityspalvelut Venäjän-kaupan asiantuntijapalvelut SVKK:n juristit, taloushallinnon ja liiketoiminnan asiantuntijat sekä markkinapalveluita tuottavat asiantuntijat tarjoavat käytännön apua yritysten Venäjän-liiketoimintojen kaikissa vaiheissa. Asiantuntija-apua voivat hyödyntää myös Suomen markkinoista kiinnostuneet venäläiset yritykset. Osa SVKK:n asiantuntijapalveluista on maksutonta, osa maksullista. Maksutonta yleisneuvontaa SVKK tarjoaa Suomessa palvelupuhelimen kautta. Vuoden 2013 aikana palvelupuhelimeen tuli noin 215 soittoa (v. 2012, 220) Eniten palvelupuhelimesta kysyttiin vientikäytäntöjä sekä tullaukseen ja sertifiointiin liittyviä asioita. Neuvontapuhelimen lisäksi SVKK:n asiantuntijat neuvoivat asiakkaita erilaisissa kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Vuoden 2013 aikana erityisesti markkinatutkimusten kysyntä kasvoi merkittävästi. Tutkimuksissa selvitettiin eri toimialojen ja tuotteiden markkinatilannetta. Markkinaselvitysten lisäksi tehtiin myös erilaisia taustaselvityksiä. Tärkeäksi palveluksi nousivat myös potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden haku. Markkinatietoon liittyviä kysymyksiä käsiteltiin asiakkaiden kanssa myös yrityskohtaisissa konsultaatiotapaamisissa. SVKK:n Event Management palvelut kasvattivat myös suosiotaan kuluneen vuoden aikana. Asiakkaiden toimeksiannosta Venäjällä järjestettiin useita erityyppisiä ja -kokoisia asiakastilaisuuksia. Esimerkiksi lokakuussa SVKK toteutti onnistuneesti mittavan suomalaisia toimialaklustereita esittelevän Finnish Business Road Show -tapahtuman. Road Show liittyi Turku Science Parkin koordinoimaan kahdeksan osaamiskeskusohjelmaan kuuluvan klusterin yhteishankkeeseen Suomalaisen teollisuuden keihäänkärkien esittäminen Venäjällä ja Kiinassa. Tapahtumassa oli mukana 48 suomalaisyritystä ja edustettuina olivat healthbio -klusteri, meriklusteri, elintarvikeklusteri, hyvinvointiklusteri, nanoklusteri, jokapaikan tietotekniikka klusteri, älykkäät koneet klusteri ja digiklusteri sekä ympäristöklusteri. Markkinapalvelut Juridiset palvelut SVKK:n juristit konsultoivat ja toteuttivat asiakkaiden toimeksiantoja muun muassa viennin aloittamiseen, yritysten perustamiseen, etabloitumiseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Keskeisiä tehtäviä olivat yrityksen tai edustuston perustamiseen Venäjälle liittyvät käytännön toimenpiteet. Juristit auttoivat asiakkaita erilaisten sopimusten laadinnassa sekä Venäjän työlainsäädäntöön, verotukseen, työlupiin, pääjohtajan asemaan, immateriaalioikeuksiin sekä työlupiin liittyvissä kysymyksissä. Toimeksiantoihin kuului myös erilaisia akkreditointi- ja rekisteröintipalvelui- 20

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri Jäsentiedote 2/2013 s. 6 s. 14 s. 20 Maineteko Maailmalla -palkinto Jari Rautjärvelle Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 koulutuskalenteri TAPAHTUMAKALENTERI s. 5 Näytön Paikka - nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö 007 Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö Kun valmentaa muita, valmentaa myös itseään. Suomen Rader Oy:n ensimmäinen myyjä ja nykyinen myyntipäällikkö tietää, mistä puhuu. Yli 10 vuotta myyntitiimejä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Rahat takaisin. Huomio! Keski-Suomen ja Kymen alueliitteet ilmestyvät Yrittäjäsanomien välissä. 5/2012

Rahat takaisin. Huomio! Keski-Suomen ja Kymen alueliitteet ilmestyvät Yrittäjäsanomien välissä. 5/2012 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi ALEKSI POUTANEN Pääkirjoitus: Klassinen tapaus työkyvyttömyysmaksuissa 3 5/2012 Huomio! Keski-Suomen ja Kymen alueliitteet ilmestyvät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot