Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

2 2

3 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut 6. Yrityspalvelut 6.1. Yrityspalveluiden tuotteistus 6.2. VKE-matkat 6.3. Koulutus 6.4. Asiantuntijapalvelut 7. Henkilöstö ja kehitys 8. Hallinto 9. Jäsenet 3

4 Suomalais-venäläinen Kauppakamari Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys ry (SVKK) on vuonna 1946 perustettu, voittoa tavoittelematon järjestö. SVKK:lla on sekä suomalaisia että venäläisiä jäseniä. Autamme suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Venäjälle ja pyrimme myös edistämään venäläisyritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta löytää Suomesta kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Palvelemme kaikkia Suomen ja Venäjän välisen kaupan parissa toimivia yrityksiä. Palvelumme kattavat yritysten Venäjä-liiketoimintojen elinkaaren kaikki vaiheet markkinoiden kartoituksesta ja viennin aloittamisesta etabloitumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä Venäjän markkinoilla toimimiseen. Konsultoimme, koulutamme, avaamme ovia Venäjän markkinoille ja viemme yrityksiä paikan päälle tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin luomaan kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin tai kumppaneihin. Jäsenemme ovat erityisasemassa. Jäsenetuina tarjoamme muun muassa ajantasaista tietoa Venäjän toimintaympäristöstä, hyödyllisiä verkostoitumismahdollisuuksia sekä alennuksia palveluistamme ja julkaisuistamme. SVKK toimii myös jäsenistönsä etujärjestönä. SVKK:n hallitus ja toimiva johto pyrkivät vaikuttamaan erilaisissa työryhmissä ja projekteissa asioihin, joilla voidaan edistää ja sujuvoittaa maittemme välisen kaupan kehitystä. SVKK toimii Suomessa ja Venäjällä. Pääkonttorimme on Helsingissä. Lisäksi meillä on edustaja Lappeenrannassa sekä edustustot Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa. SVKK lukuina vuonna jäsentä 3,3 milj. liikevaihtoa 4,5 koulutusten ja vke-matkojen keskiarvo 98 % asiakkaista suosittelee noin 7500 palvelutapahtumaa 74 % asiakkaista pk-yrityksiä 70 % jatkuvia asiakkaita 4

5 Missio SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK toteuttaa missiotaan tarjoamalla yrityksille erilaisia tieto-, toiminta- apu-, vienninedistämis-, koulutus-, tiedotus- ja neuvontapalveluja sekä hyvillä suhteilla sidosryhmiin ja mediaan. Visio SVKK:n visio on olla tunnettu edelläkävijä ja johtava asiantuntija. SVKK:n henkilöstö on aina ajan tasalla markkina- ja taloustilanteista, oivaltaa yrityksille ilmaantuvat liiketaloudelliset mahdollisuudet ja osaa luoda yrityksille sopivia palveluita. Arvot Asiakaskeskeisyys Kuuntelemme ja ymmärrämme, mitkä ovat asiakkaan piilevätkin tarpeet ja odotukset Löydämme asiakkaille juuri häntä parhaiten hyödyttäviä palveluratkaisuja Olemme itse aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja pidämme lupauksemme. Ammatillinen osaaminen Kehitämme itse pätevyyttämme eri tavoin sekä laaja-alaisesti että syvällisesti, asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi. Olemme uteliaita verkottujia. Taloudellinen kannattavuus Toimimme niin, että asiakas on valmis maksamaan saamistaan palveluista, jotta tuloksena on SVKK:n turvattu asema ja jatkuvaan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarvittavat varat 5

6 6 Esko Aho

7 Hallituksen puheenjohtajalta Suomen pitkään jatkunut heikko yleinen talouskehitys on tehnyt Venäjän markkinoista entistä elintärkeämmän suomalaiselle elinkeinoelämälle ja koko kansantaloudelle. Vaikka Venäjänkin talouskasvu on hiipunut, siellä on yhä mittavia mahdollisuuksia, joihin suomalaisten tulisi tarttua päättäväisemmin ja järjestelmällisemmin. Yritysten kansainvälistymisessä pitää toki nähdä kauas, mutta ei saa missään tapauksessa lyödä laimin maantieteellisesti lähellä tarjolla olevia mahdollisuuksia. Venäjä ja sen markkinat voivat parhaimmillaan ratkaisevasti auttaa suomalaista yritystoimintaa ja kansantaloutta selviytymään meneillään olevan hankalan rakennemuutoksen yli. Vuonna 2013 synnytetty Business Team for Russia on tärkeä väline Venäjän mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin, East Officen ja Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä osaamisen kokoaminen saman katon alle sekä samaan aikaan toteutettu hallintojen yhtenäistäminen toivat odotetusi lisää tehoa sekä parempaa koordinaatiota. Tätä voimien kokoamista täytyy jatkaa. Sillä tavalla pystymme parhaiten vastaamaan yritysten kasvavaan kiinnostukseen hakeutua Venäjän markkinoille ja kehittää yhteistyötään venäläisten tahojen kanssa. Tärkeää on nähdä myös ne hyödyt, joita syntyy siitä, että venäläiset investoivat Suomeen. Tarvitsemme kipeästi uusia ulkomaisia investointeja. Niitä tarvitaan niin lännestä kuin idästäkin. Tuotannon sijoittaminen Suomeen voi olla monelle venäläisyritykselle luonnollinen ja edullisin tapa kansainvälistyä. Näiden mahdollisuuksien edistäminen on luonnollinen työkenttä myös Suomalais-Venäläiselle kauppakamarille. Valtioilla ja ylipäätään julkisilla toimijoilla on Venäjän kaupan kehittämisessä iso rooli. Yksi Venäjä-osaamisen kokoamisen hyödyistä syntyy myös sitä kautta, että julkiset toimijat niin Suomessa kuin Venäjälläkin löytävät helposti oikean reitin selvittääkseen elinkeinoelämän toiveet ja odotukset toimintaympäristön parantamiseksi. Totta kai Venäjän markkina yhä poikkeaa monella tavalla läntisistä, mutta se on Suomelle enemmän haaste ja mahdollisuus kuin uhka. Etsimällä järjestelmällisesti uusia ratkaisuja ja tiivistämällä vuoropuhelua niin venäläisen julkisen vallan kuin yritystenkin kanssa voimme ylläpitää jo saavutettuja suhteellisia etuja ja jopa kasvattaa niitä Venäjän markkinoilla. Kiitän kauppakamarin hallintoa, henkilöstöä, jäseniä ja asiakkaita sekä kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Ajat ovat haastavat mutta samalla mahdollisuuksia täynnä. Esko Aho Suomalais-Venäläisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja 7

8 Toimitusjohtajan katsaus Yrityspalvelut koottiin loogisiin palvelupaketteihin, Start, Grow, Go Local, Learn&Know. Ne antavat aikaisempaa selkeämmän kuvan kansainvälistymisen polusta ja vaihtoehdoista. Samalla pakettien palveluvalikoimat auttavat liiketoiminnan kasvattamisen strategian laadinnassa ja toteuttamisessa. Maaliskuussa 2013 avasimme uudet internetsivut. Tavoitteena oli jäsen- ja yrityspalveluiden lanseerauksen lisäksi raikastaa SVKK:n ilmettä, helpottaa lukijoiden liikkumista sivuilla ja tiedon löytämistä eri osioista. Saatujen palautteiden perusteella näissä tavoitteissa onnistuttiin. Vuosi 2013 oli Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa muutosten vuosi. Vuoden alusta lanseerasimme uudet jäsenpalvelu- ja yrityspalvelupakettimme. Suomalaisille jäsenille luotiin uusia, yritysten menekinedistämiseen suunnattuja palveluita (mm. Jäseneltä jäsenelle -erikoistarjoukset) ja yritysten näkyvyyttä parantavia etuja (mm. uudet jäsenet netin etusivulla, jäsenrekisteri avoinna kaikille). Venäläisille jäsenille luotiin aivan uudet palvelupaketit, joille jäsenmaksut vastedes perustuvat. Palvelut luokitellaan neljään ryhmään (temaattiset kontaktitilaisuudet, markkinointi ja menekinedistäminen, tiedotus ja jäsenlehdet, muut palvelut), joista perus-, laajennettu perus- ja premiumpaketit tarjoavat nimiensä mukaisesti yhä suuremman kirjon jäsenetuja. Sekä suomalaisille että venäläisille jäsenille luotiin uusi VIP-jäsenyys, joka tarjoaa maksimaalisesti näkyvyyttä, markkinointia ja tietoa sekä kontakteja vaikuttajiin ja päättäjiin niin Suomessa kuin Venäjällä. Business Team for Russia Toukokuussa julkistettiin uusi yhteistyökuvio, jolle annettiin nimeksi Business Team for Russia. Elinkeinoelämän keskusliitto, East Office of Finnish Industries ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari allekirjoittivat yhteistyösopimuksen toukokuussa Yhteistyön tavoitteena on olla Suomen elinkeinoelämän Venäjä-intressien pääedustaja Suomessa ja Venäjällä ja tukea suomalaisyritysten menestystä Venäjällä ja venäläisyritysten Suomessa. Yhteistyötä vahvistaa muutto yhteisiin tiloihin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin osoite muuttui Eteläranta 10:een, kuudenteen kerrokseen, jonne muutti myös East Office ja Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä-asiantuntija. Keskinäinen tiedonvaihto, SVKK:n ja EO:n yhteinen hallituksen puheenjohtaja, yhteiset tilaisuudet ovat tähän mennessä jo tuoneet merkittävää koordinaation parantumista. Jatkossa pyrimme myös siihen, että yhteistyö kantaa hedelmää SVKK:n palvelujen kehittymisessä ja syventymisessä. 8

9 Hyvää palautetta Vuonna 2013 SVKK:n palvelut arvioitiin laadultaan erittäin korkeiksi. Vienninedistämismatkat, koulutukset, yritysten yksilölliset kansainvälistymistoimenpiteet, joista laatuarvioita kerättiin juoksevasti, saivat arvosanaksi erinomainen, yli 4 (asteikolla 1-5). Yritysten palautteet olivat lähes sataprosenttisesti positiivisia, eikä reklamaatioita tullut yhtäkään. Jäsentilaisuudet keräsivät lähes aina salin täyteen, mikä on osoitus niiden kiinnostavuudesta. Jäsentiedotusta luettiin internetissä melko ahkerasti, ja jäsenlehtien jakelumäärä kasvoi vuoden loppua kohti jäsenpalvelujen uudistuksen myötä suomenkielistä jäsenlehteä Venlaa kun voi tilata useampia kappaleita yritykseen. Vuonna 2013 Suomalais-Venäläinen kauppakamari tuotti noin 7500 palvelutapahtumaa. Näistä 67 % oli maksuttomia ja 33 % maksullisia yrityspalveluita. Palvelutapahtumien kokonaismäärä kasvoi vuoteen 2012 verrattuna viidellä prosentilla. Yrityspalveluista kasvua oli erityisesti markkinatutkimuksissa, vienninedistämis- ja kansainvälistymisprojekteissa ja asiantuntijaneuvonnassa. Koulutuspalveluissa ei päästy edellisvuoden lukuihin. Maksuttomien palvelujen saralla yrityskohtainen neuvonta kasvoi 30 %, yleisten maksuttomien luentojen ja neuvontatilaisuuksien määrä puolestaan laski tuntuvasti, 43 %. Jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 862, mikä on 28 jäsentä vähemmän kuin edellisvuonna. Yrityspalveluasiakkaista mikroyritykset ja pienet yritykset muodostivat 26 %, keskisuuret 19 % ja suuret 29 %. Jäsenistä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä oli 30 %, keskisuuria 19 % ja suuria loput 21 %. Näkymiä vuoteen 2014 Vuonna 2014 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin tavoitteena on vahvistaa yleistä tunnettuutta keskeisenä Suomen ja Venäjän välisen kaupan edistäjänä, asiantuntijana ja Venäjän kaupan ykkösosaajana. Tavoitteen saavuttamiseksi syvennetään ja kehitetään muun muassa. yhteistyötä Business Team for Russia ja Team Finland verkostojen kanssa. Uudistettuja jäsenpalveluja tuotetaan nyt täysimittaisesti koko kirjolta ja jäsentilaisuudet painottuvat yritystoiminnan ja viennin benchmarking-toimintaan. Jäseneltä jäsenelle palvelua kannustetaan hyödyntämään paremmin. Edunvalvontaa toteutetaan itsenäisesti muun muassa Venäjän kaupan barometrin avulla sekä yhteistyössä ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Keskuskauppakamarin, AEB:n (Association of European Businessies), Venäjän federaation teollisuus- ja kauppakamarin sekä Venäjän talouskehitysministeriön kanssa. Business Team for Russia verkostosta etsitään edunvalvontaan lisätehoja. Jäsenmäärää pyritään lisäämään niin Suomessa kuin Venäjällä, ml. Uralin alueella. Tavoitteena on ylittää 700 jäsenen raja Suomessa ja tavoitella 170 jäsenen määrää Venäjällä. Vuonna 2014 yrityspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja konkreettisten megaprojektien tunnistamiseen ja ovien avaamiseen suomalaisille yrityksille niihin. Viennin- ja kansainvälistymisen hankematkoista mainittakoon erityisesti lokakuussa Moskovassa järjestettävä suomalaisen osaamisen näyttävä promootiotapahtuma. Event management palvelun uskotaan saavan entistä laajempaa suosiota vuonna 2013 saatujen hyvien referenssien avulla. Mirja Tiri Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja 9

10 Jäsenyys ja jäsenpalvelut Jäsenpalvelut uudistuivat Suomessa jäsenpalveluita tuli lisää. Lanseerasimme muun muassa jäsenyritysten myyntiä tukevan Jäseneltä jäsenelle -palvelun. Jäsenten extranetissä sijaitsevassa palvelussa jäsenet voivat tarjota muille jäsenille alennuksia tuotteistaan ja palveluistaan. Kuukauden jäsenetu on niin ikään uusi palvelu, jossa jäsenille tarjotaan etuhintaan esimerkiksi SVKK:n julkaisemia Venäjän-kaupan oppaita tai muita palveluita. Vuoden 2013 internet-uudistuksen yhteydessä verkkopalveluun avattiin avoimesti selailtavaksi SVKK:n jäsenluettelo, mikä lisää jäsenten näkyvyyttä ja verkostoitumista. Samaa näkyvyyttä ja markkinointitukea tarjoaa myös kaikkien uusien jäsenten luettelot nettisivuillamme, Venlassa ja Finvestissä. Uudistetut jäsenpalvelut onkin tarkoitettu edistämään jäsenyritystemme näkyvyyttä ja myyntiä. Venäjällä jäsenpalvelut muutettiin radikaalisti. Palvelut koottiin perus-, laajennettu perus- ja premiumpaketeiksi. Nimetkin jo antavat ymmärtää, että palvelujen määrä, saatavuus ja niistä saatu hyöty kasvavat valitun paketin arvon mukaan. Uusia palvelumuotoja otettiin käyttöön, esimerkiksi master class - tilaisuudet ajankohtaisten teemojen käsittelyä varten. Yhteistyökumppanien kanssa järjestettiin suosittuja business coctail tilaisuuksia. Sekä suomalaisille että venäläisille jäsenille on avoinna aivan uusi luokka: VIP-jäsenyys. VIP-jäsen saa kaikkien jäsenyyteen kuuluvien peruspalveluiden lisäksi mittavan määrän markkinointi-, verkostoitumis- ja tietopalveluja. VIPjäsen saa maksimaalisesti näkyvyyttä, markkinatietoa ja mahdollisuuksia tavata liike-elämän ja valtiovallan päättäjiä. Vuonna 2013 VIP-jäsenpalveluista nautti Haminan satamakiinteistöt. SVKK:lla oli vuoden 2013 lopussa 862 jäsentä, joista Suomessa rekisteröityneitä 722 ja Venäjällä 140. Vuoteen 2012 verrattuna jäsenmäärä väheni 23 jäsenellä Suomessa ja 7 jäsenellä Venäjällä. Vuonna 2013 jäsenmaksut tarkistettiin ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. Venäläisten jäsenten uudet jäsenpalvelupaketit hinnoiteltiin aivan uudelta pohjalta. Tarkistuksen ja uushinnoittelun seurauksena jäsenmaksuja kertyi euroa, mikä on reilut euroa edellisvuotta enemmän. Kiitos jäsenmaksutuottojen kasvun SVKK:n talous pysyy edelleenkin vakaana ja toiminta entisenlaajuisena ja -laatuisena. 10

11 Jäsenet lukuina Suomalaiset jäsenet jakautuvat melko tasaisesti eri jäsenluokkiin: Jäsenjakauma suomessa Venäläisten jäsenten palvelupaketeista suosituin on peruspaketti: Jäsenjakauma Venäjällä % % % % 450 8% Laajennettu peruspaketti (500 ) 29 % Premiumpaketti (3000 ) 2% % % Peruspaketti (330 ) 69 % Jäsenten toiminta Jäsenistä suurin osa kuuluu palvelualojen piiriin, sekä Suomessa että erityisesti Venäjällä. On huomattava, että teollisuudessa toimivien, Venäjälle rekisteröityneiden jäsenten määrä on kasvanut sitä mukaa kuin suomalaiset ovat pe- rustaneet Venäjälle omia tuotantolaitoksiaan; näiden yritysten venäläinen henkilöstö etsii ja löytää SVKK:n jäsenpalvelujen kautta niin kontakteja kuin tietoa. Palvelut Kauppa Rakentaminen 3 12 Venäläiset Suomalaiset Teollisuus 9 33 Muu % 11

12 Vilkasta verkostoitumista Jäsenille järjestettiin yli 50 jäsentilaisuutta Helsingissä, Tampereella, Moskovassa ja Pietarissa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä lähes Suurimman osallistujamäärän keräsi Moskovassa maaliskuussa yhdessä Britannian ja Norjan kauppakamarien kanssa järjestetty laskiaistilaisuus, jossa oli kaikkiaan yli 200 osallistujaa. Myös muut networking-tapahtumat keräsivät runsaat osallistujajoukot, kuten Viking Linen tarjoama pikkujoulujuhla Pietarissa ja Kinnarpsin isännöimä vastaava tilaisuus Moskovassa. SVKK:n kevätkokous, jonka avasi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, veti koko Kiasman auditorion täyteen. Salimme täyttyivät myös lähes aina informatiivisempien aamukahvi- ja master class tilaisuuksien myötä. Erityisesti jäseniä kiinnosti panelikeskustelu-formaatilla toteutettu jäsentilaisuus, jossa panelisteina oli SVKK:n jäsenyritysten edustajia ja aiheena Miten menestyä Venäjällä ja parantaa kilpailukykyä? Jäsentiedotus tietoa Venäjästä on line! Jäsentiedotuksesta vastaa SVKK:n oma viestintätiimi, joka päivittäin seuraa ja suodattaa jäsenille uutisia Venäjän taloudesta ja tapahtumista. Tavoitteena on tuottaa suomalaisia yrityksiä käytännön tasolla hyödyttävää ja ajankohtaista tietoa Venäjän liiketoimintaympäristöstä ja myös arkielämään vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä: muun muassa lainsäädännöllisistä ja poliittisista muutoksista, kilpailutilanteesta, liiketoimintamahdollisuuksista ja koko yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavista trendeistä. SVKK:n venäjäkielisessä tiedotuksessa keskitytään paitsi Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan liittyvään talous-ja bisnesuutisointiin myös Suomi-brändin viestimiseen venäläiselle jäsenille ja sidosryhmille. Jäsentiedotuksen tärkein viestintäkanava on omien internetsivujen on-line uutispalvelu. Uutiset toimitetaan jäsenistölle myös sähköpostitse uutiskoosteina. SVKK:n uutiset ovat vain jäsenten luettavissa. Suomenkielinen Venla-jäsenlehti ilmestyi vuonna 2013 neljä kertaa. Vuoden teemoja olivat Venäjän lentoliikenneinfra, asuinrakentaminen ja asuinympäristö, luomumarkkinat ja terveys ja hyvinvointi. Lehtien sisällössä painottuivat myös case-jutut jäsenyritysten toiminnasta. Venäjällä jaettava venäjänkielinen Finvesti-lehti ilmestyi kaksi kertaa. Kevään numero ajoitettiin Jekaterinburgin Finnish Businesstapahtuman yhteyteen. Lehdissä käsiteltiin suomalais-venäläisen yhteistyön mahdollisuuksia ja esiteltiin kiinnostavia suomalaisia yrityksiä, suomalaista osaamista ja yhteistyötä. 12

13 SVKK sosiaalisessa mediassa Lukijakysely Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä lisääntyi kuluneen vuoden aikana. SVKK:n facebook-sivuston seuraajamäärä kaksinkertaistui vuoden aikana. Sivuilla jaettiin kiinnostavia uutisia sekä kuvia ja videoita SVKK:n toiminnasta. Viestintään hyödynnettiin myös Twitter-tiliä ja LinkedIn palvelussa toimivaa ja SVKK:n ylläpitämää Finnish-Russian business forum nimistä keskusteluryhmää. SVKK:n Venäjän eri alueille tekemien matkojen videouutisointia on ollut mahdollisuus seurata SVKK:n YouTube -kanavan kautta. SVKK:n jäsenten tyytyväisyyttä jäsentiedotukseen mitattiin nettipohjaisen lukijatyytyväisyyskyselyn avulla. Kyselyyn saatiin 66 vastausta, joiden pohjalta kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi saatiin varsin hyvä 4,3 (asteikolla 1-5). Vastaajat pitivät jäsentiedotusta erityisesti (nettiuutisia) luotettavana ja tärkeänä Venäjä-tiedon lähteenä. Kiinnostavimpina uutistyyppeinä pidettiin bisnesuutisia (yritystoiminta, investoinnit jne.) ja talousuutisia. Kyselyn tuloksena saatiin myös avoimina vastauksina kiinnostavia vinkkejä lehtien sisällön kehittämiseksi. Tulokset tarjoavat hyvän pohjan parantaa jäsentiedotusta jäsenten toivomaan suuntaan. Kysely tehtiin myös venäläisille jäsenille. Vastauksia saatiin 25 ja vastausten perusteella venäläiset jäsenet olivat erittäin tyytyväisiä SVKK:n tiedotukseen, sillä kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4,5. 13

14 Yrityspalvelut Yrityspalveluiden tuotteistus Bisnespalvelut paketoitiin uuteen kuosiin SVKK tarjoaa yrityksille palveluita koko kansainvälistymisketjun varrelta. Yrityksille suunnattujen bisnespalveluiden tarjonta konseptoitiin vuonna 2013 yrityksen kansainvälistymisvaiheen mukaan. Tavoitteena oli helpottaa asiakkaita löytämään heitä parhaiten palveleva ratkaisu. Palveluiden tunnistamista auttaa palvelukokonaisuuksille luotu uusi visuaalinen ilme. Yrityspalveluiden uudistettu konsepti: Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen Venäjällä: Vienninedistämismatkat Yrityskohtaiset matkat ja projektit Markkinatutkimukset Asiantuntijakonsultointi (laki, taloushallinto, vienti ja liiketoiminta, markkinointi) Kaupallinen edustaja Markkinointi Event Management ja Expo Help Grow-palvelukokonaisuus auttaa yritystä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä ja kehittämään toimintaansa. Viennin tai liiketoiminnan käynnistäminen Venäjällä: Alkukonsultaatio Markkinatutkimukset Kontaktinhaku Kick off paketti Vienninedistämismatkat Viennin aloitus -ohjelma Start-palvelukokonaisuus tukee yrityksen ensi askeleita Venäjän markkinoilla. Etabloituminen ja toiminnan lokalisointi: Yrityksen perustaminen Etabloitumisvalmennus Työluvat Rekrytointi Taloushallinto Paikallisen henkilökunnan koulutus Go local -palvelukokonaisuus tukee yritystä sen siirtyessä paikalliseen toimintaan Venäjällä. 14

15 Koulutus- ja tietopalvelut: Seminaarit Räätälöity koulutus Luennoitsijat Venäjän-kaupan oppaat Asiantuntijakonsultointi Learn&know -palvelukokonaisuus tarjoaa yrityksille ajankohtaista tietoa Venäjän markkinoista ja liiketoimintaympäristöstä. Liiketoiminnan aloittaminen ja kehittäminen Suomessa: Kontaktien ja liiketoimintamahdollisuuksien haku Asiantuntijakonsultointi Event Management Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen Suomessa Messu- ja yritysvierailut Liiketoimintaoppaat Go Finland -palvelukokonaisuus auttaa venäläisiä yrityksiä saamaan tietoa Suomen markkinoista, löytämään yhteistyökumppaneita ja käynnistämään liiketoimintaa Suomessa. 15

16 Yrityspalvelut SVKK:n mukana Venäjälle Suomalais-Venäläisen kauppakamarin perustehtävä on edistää yritysten vientiä- ja kansainvälistymistä. Vuoden 2013 aikana tehtiin useita kontaktimatkoja eri puolille Venäjää ja järjestettiin erilaisia teemallisia verkostoitumistapahtumia. Vuoden suurin panostus oli Finnish Business in Yekaterinburg tapahtumakokonaisuus, joka käynnistyi viestintäkampanjalla ja huipentui Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin johdolla järjestettyyn korkean tason tapahtumaan Finnish Business in Yekaterinburg -tapahtuma keräsi huippuseminaariin ja suomalaista osaamista esitelleeseen verkostoitumistilaisuuteen noin 400 osallistujaa. Kampanja vahvisti suomalaisten yritysten tunnettuutta Uralin alueella ja toimi suomalaisten ja venäläisten yritysten kohtaamispaikkana. Yrityksille järjestettiin lisäksi ministeri Stubbin johdolla mahdollisuus tavata erikseen alueen päättäjiä, muun muassa. Sverdlovskin alueen kuvernööri Evgeniy Kuivashev, Jekaterinburgin kaupungin duuman puheenjohtaja Evgeniy Porunov ja kaupunginjohtaja Alexander Jacob. SVKK:n pääkumppaneita tapahtumassa olivat YIT, Itella, Finnair ja Honka. Pietarin vienninedistämismatkan aiheena olivat elintarvikealan mahdollisuudet. Osallistujat saivat kattavan kuva Pietarin elintarvikemarkkinoista, toimijoista ja toimintatavoista. Suomalaiset yritykset pääsivät tutustumaan elintarvikealan jakeluketjuihin ja logistiikkaan käytännössä. Asiantuntijat kertoivat hankintakäytännöistä, ostokulttuurista sekä arvioivat osallistuneiden yritysten tuotteiden potentiaalia markkinoilla. Matkan aikana vierailtiin Interfood-2013 elintarvikemessuilla. Yritysohjelmaan kuuluivat myös suorat neuvottelut potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Jalkapalloteema Vuonna 2013 järjestetyissä vienninedistämis- ja kansainvälistymishankkeissa ja Team Finland -matkoilla yhtenä teemana olivat vuoden 2018 jalkapallon MM-kisat ja niiden mukanaan tuomat hankkeet. Kisojen isäntäkaupungeista kohteina olivat vuoden mittaan Jekaterinburgin lisäksi Kaliningrad, Saransk, Samara ja Nižny Novgorod. Huhtikuun lopulla suomalaisyritykset matkasivat suurlähettiläs Hannu Himasen johdolla Venäjän öljy- ja kaasupääkaupunkiin Tjumeniin. Matkan aikana järjestettiin suomalaista osaamista ja alueen markkinapotentiaalia esitellyt yritysfoorumi. Foorumin jälkeen suomalaiset yritykset tapasivat potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita SVKK:n järjestämän B2B-tapahtuman 16

17 puitteissa. Vierailuohjelmassa oli lisäksi tapaamiset Tjumenin aluehallinnon ja kaupunginjohdon kanssa sekä yritysvierailuita alueen suuryrityksiin kuten öljyjalostamo Antipinskiin. Osallistujat pääsivät tutustumaan myös Fortumin toimintaan alueella. Suurlähettiläs Hannu Himanen johti yritysdelegaatiota myös Kaliningradiin tehdyllä korkean tason matkalla. Kaliningradissa järjestettiin bisnesfoorumi, jonka yhteydessä osallistujat saivat tietoa alueen investointihankkeista ja suomalaiset yritykset pääsivät esittelemään omaa tarjontaansa. Suurlähettilään johdolla yrityksille avattiin ovia alueen suuryrityksiin, kuten Jantartelakalle ja Avtotor-korporaatioon. Osallistujat tutustuivat myös tuleviin jalkapallon MM-kisojen rakennushankkeisiin paikan päällä ja kuulivat Kaliningradissa toimivien teollisuuspuistojen mahdollisuuksista. Mordvan tasavallan pääkaupunkiin Saranskiin käytiin tutustumassa Tälläkin kertaa matka toteutettiin korkean tason vierailuna suurlähettiläs Hannu Himasen johdolla. Suomalaisia yrityksiä kiinnostivat Saranskissa erityisesti tulevat jalkapallon MM-kisojen rakennushankkeet. Mielenkiintoa herätti myös sähkölaitteiden sekä elektronisten ja optisten laitteiden tuotekehitykseen ja valmistukseen erikoistunut teollisuuspuisto. Osallistujille oli järjestetty useita yrityskohtaisia neuvotteluita paikallisten yritysten kanssa sekä tapaamisia aluehallinnossa järjestetty matka Samaraan ja Toljattiin yhdisti Suomen ja Samaran alueen välisen yhteistyöryhmän kokouksen, monipuolisen yritysohjelman sekä vierailun Togliatti city of the future foorumissa. Suurlähettiläs Hannu Himasen johdolla toteutetun matkan osallistujia kiinnostivat muun muassa alueen tiehankkeet, lentokentän modernisointi sekä muut jalkapallokisoihin liittyvät rakennusprojektit. Matkan osallistujille oli järjestetty lukuisia tapaamisia alueen yritysten sekä hallinnon päättäjien kanssa. Vienninedistämismatka Nižny Novgorodiin toteutettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja yritysdelegaatiota johti teollisuusneuvos Severi Keinälä tehdyn matkan aikana järjestettiin myös Suomen ja Nižny Novgorodin alueen välisen yhteistyöryhmän kokous. Yrityksille järjestettiin yritystapaamisten lisäksi mahdollisuus esittäytyä alueen toimialaministeriössä sekä tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin ja jalkapallon MM-kisojen rakennuspaikoille. SVKK:n Moskovan toimisto järjesti myös yritysfoorumeita Moskovan lähialueella, muun muassa Vladimirissa ja Kalugassa. Team Finland- yhteistyötä SVKK oli mukana useissa suomalaisten yksittäisten yritysten ja yritysryhmien vientiä ja kansainvälistymistä edistävissä tapahtumissa Venäjällä, kuten Open Innovation Forum, Turku Science Parkin koordinoima yritysten Road Show Moskovassa, Finpron Invest In Finland -tilaisuus Suomen Moskovan suurlähetystössä. SVKK koordinoi vuonna 2013 työ- ja elinkeinoministeriön alaisten Venäjän alueyhteistyöryhmien kokousten oheisohjelmien ja yritysvierailuiden järjestelyitä ministeriön toimeksiannosta. Vuonna 2013 järjestettiin alueyhteistyöryhmän kokoukset seuraavien alueiden kanssa: Baškortostanin tasavalta, Sverdlovskin alue, Komin tasavalta, Samaran alue, Nižny Novgorodin alue. SVKK toimii vke-hankkeissa kiinteässä yhteistyössä muiden Team Finland toimijoiden kanssa ja on ollut mukana kehittämässä yhteisiä pelisääntöjä matkojen valmisteluprosessiin, yhtenäisiä ohjeita ja lomakkeita yritysosallistujille ja noudattaa tapahtumissa yhdessä sovittua Team Finlandin visuaalista ilmettä. 17

18 Yrityspalvelut Arvostettu kouluttaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari on tunnettu ja arvostettu Venäjän-kaupan kouluttaja. Koulutusten tavoitteena on tarjota yrityksille monipuolista ja ajankohtaista tietoa sekä käytännön työkaluja ja valmiuksia pävittäiseen työhön. Vuonna 2013 SVKK järjesti 30 avointa koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä 414 osallistujaa. Kevätkaudella koulutuksia on 16 ja syksyllä 14. Kaikkien koulutusten asiakaspalautteen keskiarvo oli 4,4 (asteikolla 1-5). Koulutusten aiheita olivat muun muassa brändien ja teollisuusoikeuksien suojaaminen Venäjällä, venäläinen liiketoimintakulttuuri, markkinointi, tullaus ja sertifiointi, TIR-kuljetusten tilanne sekä useita erityisteemoja taloushallintoon ja juridiikkaan liittyen. Asiakaspalautteen mukaan eniten kiitosta saivat luennoitsijoiden asiantuntemus ja tilaisuuksien ajankohtaisuus. Parhaiksi koulu- tustapahtumiksi osallistujat arvioivat taloushallinnon koulutuksen, joka sai keskiarvoksi täydet 5. Toiselle sijalle ylsi seminaari brändien suojaamisesta (4,9). Erinomaiset palautteet keräsivät myös seminaarit raportointi tytäryhtiössä, sertifiointi- ja tullaus ja siviilikoodeksin muutokset. Syksyn jäsenkokouksen yhteydessä järjestettiin Visiona Venäjä -seminaari, jonka aiheena oli talous ja investoinnit Venäjällä. Tilaisuuteen osallistui yli 50 kuulijaa Suomesta ja Venäjältä. Seminaarin moderaattorina toimi SVKK:n hallituksen puheenjohtaja Esko Aho. Seminaarin puheenvuoroissa keskityttiin Venäjän mahdollisuuksiin Suomen kannalta ja Venäjän talousnäkymiin. Kiinnostavia ja keskustelua herättäviä näkökulmia seminaariin toivat Uralsib-pankin toimitusjohtaja Ilkka Salonen, Atria Venäjän johtaja Jarmo Lindholm sekä Kalugan aluehallinnon investointiosaston johtava asiantuntija Petr Aladkov. 18

19 Valmennusohjelmia SVKK järjesti koulutustilaisuuksia myös Moskovassa ja Pietarissa. Venäjän tilaisuuksissa osallistujia oli kuluneen vuoden aikana yli 300. Tilaisuuksien aiheita olivat muun muassa myyntitaidot, Venäjän tapakulttuuri, logistiikka, tulliasiat, taloushallinto, markkinointi, luomutuotanto. SVKK:n omien koulutusten ja valmennusten lisäksi SVKK: n asiantuntijat luennoivat lukuisissa tilauskoulutuksissa eri puolilla Suomea ja Venäjää. Kuluneen vuoden aikana erilaisia tilausluentoja ja valmennuksia kertyi kaikkiaan 30. Aiheina olivat muun muassa venäläinen liiketoimintakulttuuri, tullaus ja sertifiointi, markkinointi, myynti, sopimusjuridiikka, venäläiset asiakkaana. Vuoden 2013 aikana järjestettiin myös kaksi laajempaa valmennuskokonaisuutta. Oman yrityksen perustamista Venäjälle suunnitteleville yrityksille suunnattu Etabloitumisvalmennus innosti mukaan kuusi yritystä. Ohjelmaan kuului kolme koulutuspäivää Suomessa, yrityskohtaista konsultointia ja matka Pietariin, jossa seminaarin lisäksi tutustuttiin paikallisiin yrityspalveluiden tarjoajiin ja saatiin käytännön ohjeita ja vinkkejä toimintaympäristön haltuun ottamiseksi. Toinen useammasta moduulista koostuva valmennuskokonaisuus oli vuosittain järjestettävä Viennin aloitus Venäjälle: kohteena Pietari -ohjelma. Tämä valmennusohjelma on tarkoitettu sekä Venäjän liiketoimintaa aloittaville että jonkin aikaa Venäjän-kaupassa toimineille pk-yrityksille. Viennin aloitus -ohjelmaan liittyy myös kontaktimatka Pietariin ja yrityksille tehtävä kick off markkinaselvitys. 19

20 Yrityspalvelut Venäjän-kaupan asiantuntijapalvelut SVKK:n juristit, taloushallinnon ja liiketoiminnan asiantuntijat sekä markkinapalveluita tuottavat asiantuntijat tarjoavat käytännön apua yritysten Venäjän-liiketoimintojen kaikissa vaiheissa. Asiantuntija-apua voivat hyödyntää myös Suomen markkinoista kiinnostuneet venäläiset yritykset. Osa SVKK:n asiantuntijapalveluista on maksutonta, osa maksullista. Maksutonta yleisneuvontaa SVKK tarjoaa Suomessa palvelupuhelimen kautta. Vuoden 2013 aikana palvelupuhelimeen tuli noin 215 soittoa (v. 2012, 220) Eniten palvelupuhelimesta kysyttiin vientikäytäntöjä sekä tullaukseen ja sertifiointiin liittyviä asioita. Neuvontapuhelimen lisäksi SVKK:n asiantuntijat neuvoivat asiakkaita erilaisissa kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Vuoden 2013 aikana erityisesti markkinatutkimusten kysyntä kasvoi merkittävästi. Tutkimuksissa selvitettiin eri toimialojen ja tuotteiden markkinatilannetta. Markkinaselvitysten lisäksi tehtiin myös erilaisia taustaselvityksiä. Tärkeäksi palveluksi nousivat myös potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden haku. Markkinatietoon liittyviä kysymyksiä käsiteltiin asiakkaiden kanssa myös yrityskohtaisissa konsultaatiotapaamisissa. SVKK:n Event Management palvelut kasvattivat myös suosiotaan kuluneen vuoden aikana. Asiakkaiden toimeksiannosta Venäjällä järjestettiin useita erityyppisiä ja -kokoisia asiakastilaisuuksia. Esimerkiksi lokakuussa SVKK toteutti onnistuneesti mittavan suomalaisia toimialaklustereita esittelevän Finnish Business Road Show -tapahtuman. Road Show liittyi Turku Science Parkin koordinoimaan kahdeksan osaamiskeskusohjelmaan kuuluvan klusterin yhteishankkeeseen Suomalaisen teollisuuden keihäänkärkien esittäminen Venäjällä ja Kiinassa. Tapahtumassa oli mukana 48 suomalaisyritystä ja edustettuina olivat healthbio -klusteri, meriklusteri, elintarvikeklusteri, hyvinvointiklusteri, nanoklusteri, jokapaikan tietotekniikka klusteri, älykkäät koneet klusteri ja digiklusteri sekä ympäristöklusteri. Markkinapalvelut Juridiset palvelut SVKK:n juristit konsultoivat ja toteuttivat asiakkaiden toimeksiantoja muun muassa viennin aloittamiseen, yritysten perustamiseen, etabloitumiseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Keskeisiä tehtäviä olivat yrityksen tai edustuston perustamiseen Venäjälle liittyvät käytännön toimenpiteet. Juristit auttoivat asiakkaita erilaisten sopimusten laadinnassa sekä Venäjän työlainsäädäntöön, verotukseen, työlupiin, pääjohtajan asemaan, immateriaalioikeuksiin sekä työlupiin liittyvissä kysymyksissä. Toimeksiantoihin kuului myös erilaisia akkreditointi- ja rekisteröintipalvelui- 20

Sisällysluetelo. Jäsentiedotus...20 Jäsentilaisuudet...21

Sisällysluetelo. Jäsentiedotus...20 Jäsentilaisuudet...21 SVKK VUOSIKERTOMUS Sisällysluetelo Vuosi lyhyesti Tärkeät luvut... 4 SVKK... 5 Visio, missio, arvot... 6 Hallituksen puheenjohtajalta... 7 Toimitusjohtajan katsaus... 8 Venäjän talous pähkinänkuoressa...14

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Venäjällä ja Kiinassa? OSKE-klusterit

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Esityksen sisältö Teknologiateollisuus ry Suhdannetilanne Uusi strategialinjaus 2010-12 Sähköajoneuvoklusteri

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Netherlands means Business! Finpro Hollanti, Petra.Wullings@finpro.fi Suomen suurlähetystö Haagissa, Virpi.Kankare@formin.fi

Netherlands means Business! Finpro Hollanti, Petra.Wullings@finpro.fi Suomen suurlähetystö Haagissa, Virpi.Kankare@formin.fi Netherlands means Business! Finpro Hollanti, Petra.Wullings@finpro.fi Suomen suurlähetystö Haagissa, Virpi.Kankare@formin.fi 2 Alankomaat loistava testimarkkinaalue 1. Erinomainen sijainti Yhteydet Alankomaiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot