Vuosikertomus Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry

2 Sisältö Suomalais-Venäläinen kauppakamari lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajalta 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Jäsenpalvelut 8 Yrityspalvelut Vienninedistämismatkat ja -hankkeet 10 Asiantuntijapalvelut 12 Koulutus 14 SVKK Shop 16 Henkilöstö ja kehittäminen 17 Hallinto 18 Talous 19 SVKK:n jäsenet VIP-jäsen Haminan Satamakiinteistöt Oy, Suomi 2

3 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys ry (SVKK) on vuonna 1946 perustettu, voittoa tavoittelematon järjestö. SVKK:lla on sekä suomalaisia että venäläisiä jäseniä. Autamme suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Venäjälle ja pyrimme myös edistämään venäläisyritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta löytää Suomesta kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Palvelemme kaikkia Suomen ja Venäjän välisen kaupan parissa toimivia yrityksiä. Palvelumme kattavat yritysten Venäjä-liiketoimintojen elinkaaren kaikki vaiheet markkinoiden kartoituksesta ja viennin aloittamisesta etabloitumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä Venäjän markkinoilla toimimiseen. Konsultoimme, koulutamme, avaamme ovia Venäjän markkinoille ja viemme yrityksiä paikan päälle tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin luomaan kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin tai kumppaneihin. Jäsenemme ovat erityisasemassa. Jäsenetuina tarjoamme muun muassa ajantasaista tietoa Venäjän toimintaympäristöstä, hyödyllisiä verkostoitumismahdollisuuksia sekä alennuksia palveluistamme ja julkaisuistamme. SVKK toimii myös jäsenistönsä etujärjestönä. SVKK:n hallitus ja toimiva johto pyrkivät vaikuttamaan erilaisissa työryhmissä ja projekteissa asioihin, joilla voidaan edistää ja sujuvoittaa maittemme välisen kaupan kehitystä. SVKK:n rahoitus tulee pääosin maksullisista palveluista ja jäsenmaksuista. Vuonna 2012 oman rahoituksen osuus oli 83 %, ja loput 17 % tuli työ- ja elinkeinoministeriöltä. SVKK toimii Suomessa ja Venäjällä. Pääkonttorimme on Helsingissä. Lisäksi meillä on edustaja Lappeenrannassa sekä edustustot Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa. SVKK lukuina vuonna jäsentä 3,3 milj. liikevaihtoa 4,3 / 5 koulutusten ja vke-matkojen keskiarvo 95 % asiakkaista suosittelee yli 7000 palvelutapahtumaa 74 % asiakkaista pk-yrityksiä 60 % jatkuvia asiakkaita 3

4 Missio SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK toteuttaa missiotaan tarjoamalla yrityksille erilaisia tieto-, toiminta- apu-, vienninedistämis-, koulutus tiedotus- ja neuvontapalveluja sekä hyvillä suhteilla sidosryhmiin ja mediaan. Visio SVKK:n visio on olla tunnettu edelläkävijä ja johtava asiantuntija. SVKK:n henkilöstö on aina ajan tasalla markkina- ja taloustilanteista, oivaltaa yrityksille ilmaantuvat liiketaloudelliset mahdollisuudet ja osaa luoda yrityksille sopivia palveluita. Arvot Asiakaskeskeisyys Kuuntelemme ja ymmärrämme, mitkä ovat asiakkaan piilevätkin tarpeet ja odotukset Löydämme asiakkaille juuri häntä parhaiten hyödyttäviä palveluratkaisuja Olemme itse aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja pidämme lupauksemme. Ammatillinen osaaminen Kehitämme itse pätevyyttämme eri tavoin sekä laaja-alaisesti että syvällisesti, asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi. Olemme uteliaita verkottujia. Taloudellinen kannattavuus Toimimme niin, että asiakas on valmis maksamaan saamistaan palveluista, jotta tuloksena on SVKK:n turvattu asema ja jatkuvaan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarvittavat varat 4

5 Hallituksen puheenjohtajan katsaus ole pystyneet pitämään kiinni markkinosuuksistamme saatikka kasvattamaan niitä. Tässä on paljon parannettavaa kaikilla tahoilla. SVKK jatkoi hyvää työtään niin jäsentensä kuin asiakkaittensa palvelemiseksi. Vuoden aikana viilattiin palvelutarjontaa ja jäsenetuja paremmin markkinoiden kysynnän mukaisiksi ja toimintoja organisoitiin tehokkaammiksi. Kauppakamari on alansa keskeinen tekijä ja tunnustettu osaaja, mikä näkyy myös siinä, että kauppakamari on Team Finland -verkoston ydinjäsen. Yhteistyö eri organisaatioiden kanssa on äärimmäisen tärkeää niin kauppakamarille itselleen kuin koko viennin ja kansainvälistymisen järkiperäiselle toiminnalle. Ulkoministeriö, Pietarin pääkonsulaatti ja suurlähetystö Moskovassa sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat tässä arvostettuja yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on kehittää yhteistyöverkostoa edelleen. SVKK:n hallitus on myös asettanut tavoitteeksi venäläisten jäsenyritysten määrän lisäämisen yhteistoiminnan ja kaupan kasvattamiseksi molempiin suuntiin. Vuosi 2012 jatkui taloudellisessa epävarmuudessa. Eurokriisin jatkuessa yritykset olivat hyvin varovaisia muun muassa investointien suhteen, ja loppuvuotta kohti turvauduttiin enenevässä määrin erilaisiin turvaamis- ja ennakointikeinoihin. Vuonna 2012 ei vielä tapahtunut selvää talouden käännettä, jota vuonna 2011 kovasti odotettiin. Venäjä on toistaiseksi välttynyt pahimmalta kriisiltä, vaikka pitkittyessään Euroopan ja Yhdysvaltojen kriisit tulevat vaikuttamaan Venäjäänkin. Venäjän markkinat ovat edelleen suuri mahdollisuus sekä Suomen kotimaisille palveluille että teollisuudelle ja palveluviennille, koska kasvu siellä on hidastumisesta huolimatta selvästi EU-aluetta nopeampaa. Erityisen tervetullutta on venäläisten lisääntyvä matkailu Suomeen. Suomalaisyritysten vienti Venäjälle on kasvanut, tietyillä toimialoilla jopa kiitettävästi, mutta emme kokonaisuutena ottaen Kiitän kauppakamarin jäseniä ja asiakkaita, sidosryhmiä ja kauppakamarin työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä ja merkittävistä ponnisteluista Suomen ja Venäjän välisten taloussuhteiden kehittämiseksi. Ilpo Kokkila Suomalais-Venäläisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Vaihteleva vuosi 2012 Valon ja varjon vuosi. Näin voisi kuvailla vuotta 2012, sekä yleisesti että Suomalais-Venäläisen kauppakamarin näkökulmasta. Kukaan ei voinut välttyä ikäviltä uutisilta maailman-, kansanja yritystalouksien rintamilla; kevään ja syksyn Venäjänkaupan positiiviset barometri-tulokset, yli odotusten onnistunut Finnish Business in St. Petersburg -tapahtuma yhdessä muiden tuloksekkaiden tapahtumien ja Venäjän toimintojen kanssa toivat tervetullutta valoa synkkyyteen. Jäsentoiminta oli erittäin vilkasta ja kaikkiin jäsentilaisuuksiin tuli enemmän osallistujia kuin tilat sallivat. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 57 jäsenellä, pääsääntöisesti Venäjällä, jossa jäsenmäärä kasvoi 42 uudella jäsenellä - saavutimme kaikkien aikojen ennätyksen venäläisten jäsenten määrässä. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 892. Jäsenyritysten toimialat jakautuivat seuraavasti: Jäsenyritysten toimialajakauma Suurin osa jäsenistä oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suuret yritykset (yli 250 henk.) 16 % Keskisuuret yritykset ( henk.) 22 % Jäsenyritykset kokoluokittain Mikroyritykset (alle 10 henk.) 34 % Pienet yritykset (alle 50 henk.) 28 % Jäseneduista määrällisesti käytetyin Suomessa oli jäsentiedotus (jäsenlehti Venla, internet-uutisointi ja sähköpostiuutiset), ja monet yritykset tyytyvätkin hyödyntämään vain jäsentiedotusta. Venäjällä suosituin jäsenpalvelu oli erilaiset jäsentilaisuudet. Palvelut 46 % Kauppa 14 % Teollisuus 37 % Rakentaminen 3 % Suomalais-Venäläisen kauppakamarin talous on edelleen vakaalla pohjalla, vaikka vuoden 2012 tulos on miinusmerkkinen. Yrityspalvelutuotot jäivät reilut 10 % vuoden 2011 tuotoista, kun taas jäsenmaksutuotot olivat noin 4 % edellisvuotta korkeammat. Palvelutuotoissa erityisesti kaupallisten edustajien palvelun käyttö väheni huomattavasti, mutta myös koulutuksessa yritykset olivat aikaisempaa säästeliäämpiä. Säästöjä haettiin sekä muuttuvissa kuluissa, jotka olivat noin 8 % edellisvuotta alhaisemmat, että kiinteissä kuluissa, joissa säästettiin 4 %. Oman toiminnan tulos jäi edellisvuodesta 3 % vähentyneen palvelumyynnin takia. Valtiontuki aleni 9 %. Vuoden tappio katetaan pääomasta, joka vuoden lopussa oli , 77 euroa. 6

7 Vuonna 2012 tuotimme 2167 maksullista ja noin 4921 maksutonta palvelua. Sekä jäsenet että yrityspalveluita käyttävät asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa vastineeseen. Tehdyt asiakastyytyväisyysmittaukset antoivat arvosanaksi 4,3 asteikolla 1 (huono) 5 (erinomainen). Olemme iloisia, että pystyimme tuomaan asiakkaillemme konkreettista hyötyä osaamisellamme. Vuosi 2013 jatkuu hyvin aktiivisena, josta SVKK:ta yleisesti kiitetään. Palvelutavoitteenamme on kuitenkin myös tuottaa yhä enemmän lisäarvoa suomalaisille ja venäläisille yrityksille, jäsen- ja palvelulupauksiemme mukaisesti. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuonna 2012 Venäjä oli vuonna 2012 Suomen toiseksi suurin vientimaa Ruotsin jälkeen. Tuonti mukaan laskettuna Venäjä nousee Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi. Tullihallituksen tietojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo Venäjälle vuonna 2012 oli yhteensä 5,7 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen kertyi seitsemän prosenttia. Venäjän tuonnin arvo oli 10,6 miljardia euroa, laskua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia. Suurin vientitavararyhmä oli koneet ja mekaaniset laitteet. Suurimmista tuoteryhmistä laski eniten sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo, johon vaikutti etenkin puhelinten viennin lasku 30 prosentilla. Optisten kojeiden ja laitteiden vienti kasvoi 75 prosenttia. Tuoteryhmän suurin alaryhmä oli lääketieteessä käytettävät kojeet ja laitteet, jonka tilastoarvo oli n. 50 miljoonaa euroa. Kyseisen alaryhmän vienti kasvoi euromääräisesti 261 prosenttia. Kumi ja kumitavarat -ryhmässä tärkein vientiartikkeli oli pneumaattiset ulkorenkaat (n. 75 miljoonaa euroa) ja muovitavaroiden ryhmässä eteenipolymeerit (144 miljoonaa euroa). Kuljetusvälineiden viennin vähetessä sen alaryhmä autokomponentit nousi 17 prosenttia 40 miljoonaan euroon. Viidenneksi suurimman tuoteryhmän (kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja öljyvalmisteet) suurin ja hallitseva vientiartikkeli oli maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (paitsi raa at). 7

8 Jäsenpalvelut Aktiivista Jäsentoimintaa Jäsentoiminnan kannalta kulunut vuosi oli vireä ja aktiivinen. Jäsenmäärä kasvoi sekä Suomessa että erityisesti Venäjällä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 892 (835 v. 2011), joista venäläisten osuus oli 147. Keskeisiä jäsenpalveluita ovat jäsentiedotus sekä jäsenten verkostoitumistilaisuudet kuten aamu- tai iltapäiväkahvit ajankohtaisine alustuksineen ja muut vapaamuotoiset tilaisuudet. Kasvaneen jäsenmäärän myötä myös Venäjällä järjestetyt jäsentilaisuudet saivat uutta potkua ja innostivat yrityksiä verkostoitumaan. SVKK:n jäsenet ovat etuasemassa myös kaupallisten palveluiden suhteen, sillä jäsenet saavat 25 prosentin alennuksen kaikista SVKK:n omista palveluista kuten seminaareista tai julkaisuista ja yritysrekistereistä. Jäsenille oli vuoden mittaan myös erilaisia kampanjaetuja esimerkiksi kirjoista ja rekistereistä ja etuoikeus osallistua asiantuntijoiden konsultointiklinikoille. Suomenkielinen Venla-jäsenlehti ilmestyi vuonna 2012 neljä kertaa. Lehdessä käsiteltiin teema-tyyppisesti muun muassa liiketoimintakulttuuria, markkinointia, sekä erityisesti Luoteis-Venäjän ja Uralin ja Sverdlovskin alueen bisnesmahdollisuuksia. Lehdissä entistä enemmän kerrottiin myös jäsenyritysten kokemuksista ja toiminnoista Venäjän markkinoilla. Venäjällä jaettava venäjänkielinen Finvesti-lehti ilmestyi kaksi kertaa. Kevään numero oli Finnish Business in St. Petersburg tapahtuman yhteydessä julkaistu erikoisnumero. Lehdissä käsiteltiin suomalais-venäläisen yhteistyön mahdollisuuksia ja esiteltiin kiinnostavia suomalaisia yrityksiä, suomalaista osaamista ja yhteistyötä. Jäsentiedotusta sähköisesti ja printtinä SVKK:n ydinpalveluita on Venäjä-asioiden tiedottaminen jäsenistölle. Jäsentiedotuksesta vastaa SVKK:n oma viestintätiimi, joka päivittäin seuraa ja suodattaa jäsenille uutisia Venäjän taloudesta ja tapahtumista. Tiedotuksen tehtävänä on tuottaa suomalaisia yrityksiä käytännön tasolla hyödyttävää tietoa Venäjän liiketoimintaympäristöstä ja myös arkielämään vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä: mm. lainsäädännöllisistä ja poliittisista muutoksista, kilpailutilanteesta, liiketoimintamahdollisuuksista ja koko yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavista trendeistä. Palvelu toimii myös Venäjän suuntaan venäjänkielisessä tiedotuksessa keskitytään paitsi Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan liittyvään talous-ja bisnesuutisointiin myös Suomi-brändin viestimiseen venäläiselle jäsenille ja sidosryhmille. Jäsentiedotuksen tärkein viestintäkanava on omien internetsivujen on-line uutispalvelu. Uutiset toimitetaan jäsenistölle myös sähköpostitse uutiskoosteina. SVKK:n uutiset ovat vain jäsenten luettavissa. Metoksen vieraana SVKK sosiaalisessa mediassa SVKK oli kuluneen vuoden aikana aktiivisesti läsnä sosiaalisen median eri kanavissa suomeksi ja venäjäksi. SVKK omalla facebook-sivustolla verkostoiduttiin ahkerasti muiden toimijoiden kanssa ja jaettiin kiinnostavia uutisia sekä kuvia ja videoita SVKK:n toiminnasta. Facebookiin linkitetty Twitter-palvelu laajensi myös SVKK:n tiedonvälitysverkostoa. LinkedIn palvelussa toimiva SVKK:n ylläpitämä Finnish-Russian business forum niminen keskusteluryhmä keräsi vuoden aikana kiinnostuneita jäseniä runsain määrin, vuoden lopussa mukana oli lä- 8

9 hes 1000 Suomen ja Venäjän kaupasta kiinnostunutta henkilöä. SVKK:n Venäjän eri alueille tekemien matkojen videouutisointia on ollut mahdollisuus seurata SVKK:n YouTube -kanavan kautta. Marraskuussa järjestettiin vuoden 2012 aikana liittyneiden uusien jäsenten info- ja verkostoitumistilaisuus. Vuoden jäsentilaisuudet päätti perinteisesti yhteinen jouluglögitilaisuus. Tilaisuuden isäntänä toimi Nefco. Suomen jäsentapaamisissa verkostoitumassa kävi yhteensä noin 400 jäsenyrityksen edustajaa Aamukahveja ja muita yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin myös venäläisille jäsenyrityksille ja sidosryhmille Pietarissa ja Moskovassa. Moskovan tilaisuuksissa muun muassa Reima, Lumon, MPS, Metos ja Parastek Beton esittelivät toimintaansa. Moskovan jäsenten kesätapaaminen järjestettiin yhdessä Martelan kanssa ja pikkujoulun isännöi Kinnarps. Erityisesti Moskovan kesäjuhlat ja pikkujoulut kokosivat suuren joukon yrityksiä verkostoitumaan. Kesäjuhla Moskovassa Verkostoitumista SVKK järjesti suomalaisille jäsenilleen vuoden 2012 aikana noin kerran kuukaudessa ajankohtaisen alustuksen käynnistämiä aamu- ja iltapäiväkahveja, jotka lähes poikkeuksetta vetivät salin täyteen. Jäseniä kutsuttiin myös keväällä ja syksyllä järjestettyihin SVKK:n tekemän Venäjän-kaupan barometritutkimuksen julkistus- ja lehdistötilaisuuksiin. Pietarissa järjestettiin myös jäsenten aamukahvitilaisuuksia, joissa teemoina olivat mm. kaupankäynti internetin kautta, pankkipalvelut ja tapahtumamarkkinointi. Myös pietarilaiset jäsenyritykset verkostoituivat kesäjuhlien ja pikkujoulujen merkeissä. SVKK:n Venäjän toimistojen jäsentilaisuuksiin ja osin avoimiin verkostoitumistapahtumiin osallistui vuoden aikana yli 600 yritysedustajaa. Suomessa järjestettyjen jäsenkahvien aiheita olivat mm. ajankohtaiset uutiset Venäjän pankkimaailmasta; SRV:n Venäjä-toiminnot ja tulevaisuuden näkymät, osaavan työvoiman löytäminen Venäjän-kauppaan, kansainvälistymisprojektien rahoitus, Venäjän talouden näkymät makrotalouden näkökulmasta ja pk-yritysten rahoitusvaihtoehdot Venäjän liiketoiminnassa. Jäsenet kutsuttiin keväällä Metos Oy:n vieraaksi. Yhteisen ruuanvalmistuksen ohessa saatiin kuulla elintarvikeja ammattikeittiöalan kuulumisista ja näkymistä Venäjän markkinoilla. SVKK:n jäsenten kesätapaamisen isännöi Fazer ja tilaisuus järjestettiin Fazerilassa. Jäsenten kesätapaaminen Pietarissa 9

10 Yrityspalvelut VKE-matkat ja hankkeet Vuonna 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjesti toistamiseen onnistuneen ja yrityksiltä hyvää palautetta saaneen Finnish Business tapahtuman ja sitä tukevan viestintäkampanjan. Vuoden 2012 kampanjan tavoitteena oli suomalaisen osaamisen tunnettuuden vahvistaminen ja kiinnostuksen herättäminen suomalaista liike-elämää kohtaan Luoteis-Venäjällä. Kampanja huipentui suomalaisten yritysten monipuolisen osaamisen näyttävään esittäytymiseen venäläisille liike-elämän ja hallinnon päättäjille ja median edustajille suunnatussa huipputapahtumassa Pietarissa Finnish Business in St.Petersburg -tapahtuma keräsi korkean tason foorumiin ja verkostoitumistilaisuuteen noin 500 osallistujaa. Tilaisuuden avaajana ja moderaattorina toimi Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Foorumin muita puhujia olivat, mm. SVKK:n ja SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, Pietarin vesilaitoksen pääjohtaja Felix Karmazinov, SOK-ryhmän pääjohtaja Kuisma Niemelä ja Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Kim Gran. Vientiä edistämässä Useat vienninedistämis- ja kansainvälistymishankkeet painottuivat vuonna 2012 Venäjän alueille, joissa suomalaisella teollisuudella on merkittävää potentiaalia. Kevään ensimmäinen matka suuntautui Siperian toiseksi suurimpaan kaupunkiin ja merkittävään teollisuuskeskukseen Krasnojarskiin. Suomalainen osaaminen esittäytyi Siperian teollisuusfoorumin yhteydessä järjestetyssä suomalais-venäläisessä businessfoorumissa. Osallistujat vierailivat suurlähettiläs Matti Anttosen johdolla alueen merkittävissä yrityksissä ja tapasivat alueen päättäjiä. Teollisuuden koneet ja laitteet sekä logistiikka olivat vienninedistämismatkan avaintoimialoja. Maaliskuun lopulla Matti Anttonen johti vienninedistämismatkan Permiin. Osallistujille järjestettiin yrityskohtaisia neuvotteluita sekä vierailuja alueen suuryrityksiin. Yritysdelegaatio tapasi myös Permin kaupungin ja alue- Finnish Business in St. Petersburg - tapahtuman avasi Alexander Stubb 10

11 piirin johtoa. Erityistä kiinnostusta alueella herättivät suomalaiset energiatehokkaat ratkaisut, yhteistyö teollisuuden modernisaatiohankkeissa sekä ammatillinen täydennyskoulutus. Huhtikuussa suomalainen yritysryhmä vieraili Nižny Novgorodissa teollisuusneuvos Severi Keinälän johdolla. Suomalaiset yritykset esittäytyivät businessfoorumissa, joka sai myös runsaasti medianäkyvyyttä. Ryhmä sai matkan aikana ajankohtaista tietoa teollisuuden investointihankkeista sekä kaupungissa vuonna 2018 järjestettävien jalkapallon MM-kisojen rakennushankkeista. Lokakuun alussa järjestettiin suurlähettiläs Hannu Himasen johtama vienninedistämismatka Keski-Venäjän teollisuuskeskukseen Voronežiin. Alueella on petrokemian teollisuutta, monipuolista koneenrakennusteollisuutta sekä vahvan maataloustuotannon ansiosta runsaasti elintarviketeollisuutta. Matkaan kuului monipuolinen vierailuohjelma alueen merkittävimpiin yrityksiin sekä kahteen teollisuuspuistoon. Ohjelmassa oli myös tapaaminen alueen kuvernöörin kanssa. Marraskuun puolivälissä Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin johtama yritysvaltuuskunta sekä ministerin delegaatio vierailivat Tatarstanin pääkaupungissa Kazanissa ja solmivat suhteita sekä hallinnon että liike-elämän päättäjiin. Kazanissa järjestettiin suomalaista osaamista esittelevä ja yhteistyötä kartoittava businessfoorumi sekä yrityskontaktitilaisuus. Foorumin osallistujat saivat tuoretta tietoa alueen suurhankkeista, mm. Smart City projektista, teknologiakaupunki Innopoliksesta sekä suurten urheilutapahtumien rakennushankkeista. Valtuuskunta tapasi ministerin johdolla Tatarstanin presidentin Rustam Minnihanovin, pääministeri Ildar Halikovin sekä tasavallan muuta johtoa. Ohjelmaan kuului vierailu YIT:n rakennustyömaalla ja uuden rakennuskohteen peruskivenmuuraus. Matkan aikana pidettiin Suomen ja Tatarstanin tasavallan välisen yhteistyöryhmän 10-vuotisjuhlakokous. Suomalaisten vierailu sai osakseen runsaasti mediahuomiota. tasokkaat maantie- ja rautatieyhteydet, modernit lentokentät, kaupunkien sisäinen liikenne ja kunnallistekniikka. SVKK teetti markkinaselvityksen kisaisännyyden vaatimista rakennushankkeista tarjotakseen yrityksille ajankohtaista tietoa uusista vienti- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Suomalais-Venäläinen kauppakamari koordinoi vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriön alaisten Venäjän alueyhteistyöryhmien kokousten oheisohjelmien ja yritysvierailuiden järjestelyitä ministeriön toimeksiannosta. Vuonna 2012 Suomessa vieraili yhteistyöryhmien kokousten yhteydessä valtuuskunnat Sverdlovskin ja Samaran alueilta. Fazerin herkut kiinnostivat Pietarissa Suomalais-Venäläinen kauppakamarin Moskovan toimisto järjesti useita lyhyitä tutustumismatkoja ja yritysfoorumeita Moskovan lähialueiden kaupunkeihin, mm. Tveriin, Kolomnaan ja Kalugaan. Moskovassa järjestettiin ICT-alan toimialatapahtuma sekä investointifoorumi. Vuonna 2012 SVKK ryhtyi aktiivisesti kartoittamaan Venäjällä vuonna 2018 järjestettävien jalkapallon MM-kisojen rakennushankkeiden potentiaalia. Kisojen järjestäminen 11 kaupungissa tuo mukanaan valtavat haasteet laajaalaiseen infrastruktuurin kehittämiseen, mukaan lukien 11

12 Yrityspalvelut Asiantuntijoilta apu onnistumiseen SVKK:n lakiasioiden, taloushallinnon, markkinatiedon ja liiketoiminnan asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja ratkaisuja yritysten Venäjänkaupan elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palveluita tarjotaan myös Suomen markkinoista kiinnostuneille venäläisille yrityksille. Osa SVKK:n asiantuntijapalveluista on maksutonta, osa maksullista. Maksutonta yleisneuvontaa SVKK tarjoaa Suomessa päivittäin avoinna olevan palvelupuhelimen kautta. Vuoden 2012 aikana palvelupuhelimeen tuli noin 220 soittoa (v ). Eniten palvelupuhelimesta kyseltiin aikaisempien vuosien tapaan vientikäytäntöjä sekä tullaukseen ja sertifiointiin liittyviä asioita. Neuvontapuhelimen lisäksi SVKK:n asiantuntijat neuvoivat asiakkaita erilaisissa kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Markkinatieto Kuluneen vuoden markkinatutkimusten toimeksiannot keskittyivät kumppaneiden ja potentiaalisten asiakkaiden hakuun ja venäläisten yritysten taustaselvityksiin. Selvityksiä tehtiin myös tiettyjen toimialojen ja yksittäisten tuotteiden markkinoista. Markkinatietoon liittyviä kysymyksiä käsiteltiin asiakkaiden kanssa myös yrityskohtaisissa konsultaatiotapaamisissa. Juridiset palvelut SVKK:n juristitiimissä työskentelin vuoden 2012 aikana kolme juristia, Moskovassa ja Pietarissa kummassakin yksi ja Suomessa yksi. Suomen ja Venäjän välisen kaupan ja kansainvälistyvien yritysten erityiskysymyksiin perehtyneet juristit konsultoivat ja toteuttivat asiakkaiden toimeksiantoja muun muassa viennin aloittamiseen, yritysten perustamiseen, etabloitumiseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Keskeisiä asioita olivat edelleen etabloituminen Venäjälle, yrityksen tai edustuston perustamisprosessi ja eri yritysmuotojen sisältämät edut ja riski, Venäjän sopimusoikeus eri muodoissaan. Juristit auttoivat asiakkaita sopimusten laadinnassa sekä Venäjän työlainsäädäntöön, verotukseen, työlupiin, pääjohtajan asemaan, immateriaalioikeuksiin sekä maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Toimeksiantoihin kuului myös erilaisia akkreditointi- ja rekisteröintipalveluita kuten domainosoitteiden ja tavaramerkin rekisteröinnit ja edustustojen akkreditoinnit. Juristit käsittelivät ajankohtaisia Venäjän-kauppaan vaikuttavia lainsäädännöllisiä kysymyksiä myös SVKK:n jäsenlehdissä julkaistuissa artikkeleissa, SVKK:n jäsensivuston asiantuntijapalstalla sekä luennoivat järjestämissä koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa, mm. juridisilla klinikoilla. Selkoa taloushallintoon SVKK:n Moskovan ja Pietarin toimistojen taloushallinnon asiantuntijat tarjosivat kuluneen vuoden aikana taloushallintoon ja verotukseen liittyvää konsultaatiota. Toimeksiannot ja konsultaatiot käsittelivät mm. verojen ja maksujen selvittämistä, veromuodon valintaa, sopimusten sekä kirjanpitoon liittyvien asioiden tarkastelua sekä tytäryritysten taloushallinnon erityiskysymyksiä. Neuvoja annettiin sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelimitse ja sähköpostitse. Asiantuntijat opastivat yrityksiä myös SVKK:n koulutustilaisuuksissa, tietoiskuissa sekä erityisissä yrityskohtaisissa konsultointitapaamisissa. SVKK:n Pietarin toimiston yhteydessä taloushallinnon palveluita tarjosi tytäryhtiö OOO Firmitas. Yhtiö tuottaa taloushallinnon ulkoistamispalveluita lähinnä Pietarin alueelle etabloituville yrityksille. 12

13 Ajankohtaistapahtumia Toimintavuoden aikana SVKK järjesti yksin, yrityskumppaneiden sekä Team Finland - yhteistyökumppaneidensa kanssa parisenkymmentä eri aiheista Venäjän kaupan tapahtumaa. Talvikaudella SVKK osallistui Kilpailukykyä Viennistä (KiVi) kiertueen loppuhuipennukseen kansainvälistymistorin merkeissä ely-paikkakunnilla Mikkelissä, Vaasassa ja Oulussa. Kevään ja syksyn aikana SVKK osallistui lisäksi maakuntien kauppakamareissa toteutetulle seminaarikiertueelle nimeltä Suomalainen yritys ja Venäjän markkinat, joka tavoitti yhteensä kymmenen paikkakuntaa ja jossa SVKK:n asiantuntijat luennoivat mm. Venäjän ajankohtaisista teemoista kuten markkinatilanteesta sekä syksyllä voimaan tulleesta Venäjän WTO jäsenyydestä. Jokaisella kiertuepaikkakunnalla järjestettiin seminaaripäivän päätteeksi myös yritysklinikka, joissa SVKK:n edustajalla oli juridisen neuvonantajan rooli. Huhtikuussa SVKK järjesti Tampereen Ely-keskuksessa Kazan ja Voronez aiheisen tietoiskun, johon osallistui kolmisenkymmentä kohdealueesta kiinnostunutta pirkanmaalaista yritystä, jotka saivat ajankohtaista tietoa näiden Venäjän hieman uudempien markkina-alueiden mahdollisuuksista. Lisäksi yhdessä Nordean ja PwC:n kanssa SVKK kiersi vuoden kuluessa maakunnissa seminaaripäivillä, joiden teemana oli Suomalainen yritys Venäjällä markkinatilanne, rahaliikenne, riskit ja sisäinen valvonta. Syyskuussa SVKK järjesti yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa aamupäiväseminaarin aiheesta Välineitä Venäjän kauppaan, jossa yritykset saivat käytännön tietoa Venäjän kaupasta sekä tutustuivat kauppakamarien asiantuntijoihin sekä kamarien tarjoamiin Venäjän-kaupan palveluihin. 13

14 Yrityspalvelut Täsmätyökaluja Venäjän-kauppaan Vuonna 2012 SVKK:n Suomessa järjestetyissä seminaareissa oli 537 osallistujaa. Seminaareja järjestettiin yhteensä 36. Kevätkauden aikana järjestettiin 20 koulutustilaisuutta ja syksyllä 16. SVKK:n seminaarien vahvuus on edelleen laatu. Puhujien ja tilaisuuksien sisällön korkean tason ylläpitämiseksi tehdään jatkuvasti työtä ja se näkyy vuoden 2012 asiakaspalautteissa. Asiakaspalautteen kokonaiskeskiarvo vuonna 2012 oli 4,3 (asteikolla 1-5) Korkeimmalle arvostettiin puhujien asiantuntemusta 4,6 sekä tilaisuuden ajankohtaisuutta ja sisältöä 4,3. Kuluneen vuoden aikana jopa kuuden seminaarin asiakaspalautteen keskiarvo oli täydet 5. Osallistujien parhaimmiksi arvostamat seminaarit olivat: Arvonlisäverotus Venäjällä, luennoitsijana Veijo Seppänen, Ernst & Young:, Taloushallinto Venäjällä, luennoitsijana Elvira Stepanova, SVKK:, Verotus Venäjällä 2013, luennoitsijana Timo Matilainen, Taloushallinto Forza Oy; Korruptio Venäjällä, luennoitsijoina Natalie Neverovskaya, Unicom Legal, Pietari ja Dmitri Tkachenko, Moskova; sekä Johtajasopimukset Venäjällä, luennoitsijana Heidi Paalanen-Kovev Castren & Snellman Oy. Ajankohtaisia aiheita, käytännön tietoa Kulunee vuoden aikana liikejuridiikan seminaareissa aiheina olivat muun muassa yritysmuodot, myyntisopimukset ja ulkomaisten työntekijöiden työlupa-asiat Venäjällä sekä tulevat muutokset Venäjän siviililainsäädännössä. Taloushallinnon seminaareissa käsiteltiin kirjanpito- ja palkanlaskentateemojen lisäksi muun muassa taloushallinnon raportointia ja valvontaa, tytäryhtiön valvontaa, arvonlisäverotusta. Keskeisiä ajankohtaisaiheita olivat myös ja vuoden 2013 verotuksen muutokset ja siirtohinnoittelu. Vuonna 2012 järjestettiin ensimmäistä kertaa venäläisen taloushallinnon ja talousraportoinnin kaksipäiväinen tehokoulutus, jossa kouluttajana toimi SVKK:n talous- ja hallintojohtaja Elvira Stepanova. Viennin aihepiirissä käsiteltiin tullauksen ja sertifioinnin kysymyksiä sekä Tulliliittoa ja Venäjän-kaupan logistiikkaa useilta näkökulmilta ja eri asiantuntijoiden voimin. Venäjän WTO-jäsenyyttä käsittelevät seminaarit ja aiheet olivat esillä laajasti SVKK:n seminaaritarjonnassa. Suurimman 80 hengen osallistujamäärän keräsi SVKK:n syyskokouksen yhteydessä järjestetty Visiona Venäjä -seminaari, jonka paneelikeskusteluun oli saatu mukaan SVKK:n hallitusta ja samalla Suomen keskeisiä Venäjänkauppaa harjoittavien yritysten edustajia. Mukana olivat Stockmannin Maisa Romanainen, Fazer Oyj: Karsten Slotte, Fortum Oyj:n Esa Hyvärinen, Rautaruukki Oyj:n Sakari Tamminen sekä Stora-Enso Oyj:n Jorma Westlund, ja Lumene Oy:n Tapio Pajuharju ja Matti Anttonen ulkoasiainministeriöstä. Seminaarin moderaattorina toimi Tommi Rasila Keskuskauppakamarista Muita käsiteltyjä aiheita SVKK:n seminaaritarjonnassa vuonna 2012 olivat muun muassa vähittäiskauppa Venäjällä, kuluttajamarkkinat, presidentinvaalit, yrityskulttuuri ja korruptio Venäjällä. SVKK:n omien koulutusohjelmien ja seminaarien lisäksi SVKK: n asiantuntijat luennoivat lukuisissa tilauskoulutuksissa eri puolilla Suomea ja Venäjää. Valmennusohjelmia kansainvälistymiseen Vuonna 2012 toteutettiin kaksi valmentavaa kansainvälistymisohjelmaa. Viennin aloitus Venäjälle kohteena Pietari -valmennusohjelma on vuosittain toteutettava kokonaisuus, joka tarkoitettu Venäjän liiketoimintaa aloittaville sekä jo jonkin aikaa Venäjän-kauppaa harjoittaneille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat tukea vientiinsä. 14

15 Koulutusta Venäjällä Etabloitumisvalmennus on toinen useammasta moduulista koostuva vuosittain toteutettava valmennuskokonaisuus, joka antaa käytännön tietoa ja työkaluja yrityksille, jotka suunnittelevat paikallisen liiketoiminnan käynnistämistä ja yrityksen perustamista Venäjälle. Molemmat vuoden 2012 aikana toteutetu valmennusohjelmat sisälsivät seminaaripäiviä Suomessa, tutustumis- ja markkinaselvitysmatkan Pietariin sekä yrityskohtaisia konsultaatioita. SVKK järjesti varsin aktiivisesti seminaareja, räätälöityjä valmennuksia ja luentotilaisuuskaia myös Venäjällä, Moskovassa ja Pietarissa. Venäjän tilaisuuksissa osallistujia oli kuluneen vuoden aikana noin 300. Tilaisuuksien aiheita olivat muun muassa Venäjän tapakulttuuri ja neuvottelutyylit, ATA Cornet ja väliaikainen vienti näyttelytarkoituksiin, ulkomaisten yritysten ja edustustojen verotus, ulkomaisten työntekijöiden verotukseen ja työsuhteeseen liittyvät asiat, taloushallinnon raportointi ja käytännöt kansainvälisten standardien mukaisesti, valtionhankintojen kilpailutuksen ongelmia, väärinkäytöksen yrityksen sisällä. 15

16 Yrityspalvelut SVKK Shop tietopaketteja Venäjän-kauppaan SVKK Shop verkkokirjakauppa on toiminut SVKK:n tarjoamien Venäjän-kaupan palveluiden tukena ja täydentäjänä. SVKK julkaisee vuosittain omia kirjoja ja oppaita, joista saa ensiarvoisen tärkeää käytännön tietoa Venäjän kaupasta ja sen eri osa-alueista viennistä ja tullauksesta markkinointiin ja venäläiseen kaupankäyntikulttuuriin. Lisäksi tarjolla on Venäjä-aiheisia lahjakirjoja sekä erilaisia yritysrekistereitä jäsenyrityksistämme ja Venäjällä toimivista suomalaisyrityksistä niin valmiina kuin räätälöitynäkin. Vuoden 2012 helmikuussa SVKK julkaisi uuden kirjan nimeltä HR- Venäjällä henkilöstöhallinnon käsikirja, joka on ensimmäinen käsikirjamme, joka kattaa koko henkilöstöhallinnon aihealueen rekrytoinneista ja yrityskulttuurista työsuhteisiin ja työsopimuksiin. Samaan aikaan SVKK:n asiantuntijat päivittivät ja julkaisivat myös uuden Venäjän Federaation työlakikokoelman suomen kielellä ja näitä kahta tuotetta myydään toisiaan täydentävinä rinnakkain. HR käsikirja ja päivitetty uusi työlakikokoelma tarjoavat tehokkaan henkilöstöhallinnollisen työvälineen mille tahansa Venäjälle suuntautuvalle suomalaisyritykselle. Syksyllä SVKK julkaisi uuden päivitetyn Tullaus- ja Sertifiointioppaan 2012, jossa hieman ehdittiin jo sivuta myös syksyllä voimaantulleen WTO- jäsenyyden mahdollisia vaikutuksia tullauskäytäntöihin. Kirjasta tehtiin perinteinen versio ja jatkoa varten suunnittelemme myös sähköisesti ladattavan kirjan käyttöönottoa mikä helpottaisi päivityksiä etenkin tullaus- ja sertifiointikäytäntöjen muuttuessa. Muita suosittuja tuotteita kuluneen vuoden aikana SVKK Shopissa olivat edellisvuonna ilmestynyt Venäjän viennin opas ja ulkopuolisilta toimijoilta hankitut erilaiset Venäjä-aiheiset tietokirjat sekä lahjakirjat ja t erilaiset yritysrekisterit. Rekisterimyynnille antoi vauhtia kuluneena vuonna SVKK:n järjestämät kaksi myyntikampanjaa, joissa erilaisia rekisterivaihtoehtoja tarjottiin yrityksille kampanja-alennuksella. 16

17 Henkilöstö ja kehittäminen Jatkuvaa oppimista ja uudistumista Hyvä palvelun varmistaa osaava henkilöstö Vuonna 2012 Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa työskenteli 35 vakinaista työntekijää ja 11 kaupallista edustajaa, jotka toimivat yksittäisten suomalaisyritysten markkinointikärkenä Venäjällä. Suurin osa SVKK:n työntekijöistä toimii Pietarin, Moskovan ja Jekaterinburgin toimistoissa, johtuen luonnollisesti siitä, että yritysten liiketoiminta on enimmäkseen suuntautunut Suomesta Venäjälle. Kiitettävän moni venäläisistä työntekijöistä hallitsee suomen kielen tai on kiinnostunut siitä opiskellakseen sitä mm. Moskovassa Scandinavian School yrityksen tunneilla. Kaikki suomalaiset työntekijämme hallitsevat venäjän kielen. Koska kaikilla suomalaisilla työntekijöillä ei ole mahdollisuutta harjoittaa suullista venäjää työssään, on SVKK vuonna 2012 tehnyt yhteistyötä Delores Interactive yrityksen kanssa, joka on järjestänyt viikottaisen venäjän kielen keskustelutunnin Helsingin työntekijöille. SVKK:n henkilökunnan koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostetaan vahvasti. Vuonna 2012 SVKK:n työntekijät osallistuivat ulkopuolisten järjestämiin johtajakoulutukseen, taloushallinnon, juridiikan, nykyaikaisten markkinointikeinojen ja verkkoviestinnän koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksella SVKK paransi omaa graafista tietotaitoaan ja pystyy nyt itse tuottamaan mainoksia, taittamaan kirjoja ja suunnittelemaan verkkojulkaisuja. Suurin osa henkilöstön ammattitaidon ja erityistiedon ylläpitämisestä ja kehittämisestä lankeaa SVKK:lle itselleen, sillä SVKK:n omat seminaarit, tiedotustilaisuudet ja ajankohtaiskatsaukset niin Suomessa kuin Venäjällä ovat ainutlaatuinen koulutusväline. SVKK:n henkilöstö hyödyntääkin tilaisuuksia ahkerasti. Henkilöstön tietotaidon ylläpitämisen yhteydessä on myös mainittava suomalaiset ja venäläiset talouslehdet, joita SVKK:lle tulee mittava määrä. Erityisesti venäläiset lehdet ovat tärkeitä tiedon lähteitä. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu olennaisesti kehityskeskustelut ja tulostavoitteet jokaiselle työntekijälle. Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteita ovat matala organisaatio, kunkin työntekijän päätöksenteon itsenäisyys ja vapaus sekä niistä seuraava vastuu. Tavoitteena on SVKK:n palveluntuotannon laadun ja sisällön kehittyminen alhaalta ylöspäin; palveluiden parantumisesta taas pääsevät nauttimaan SVKK:n asiakkaat ja jäsenet. Uudistukset vauhtiin Vuoden 2012 aikana SVKK:ssa panostettiin vahvasti toiminnan, asiakkaiden ja jäsenpalveluiden kehittämiseen. Vuoden aikana uudistettiin sekä suomalaisille että venäläisille jäsenille tarjottavat jäsenedut siten, että uudet edut astuivat voimaan vuoden 2013 alusta. Jäsenetujen uudistamisen lähtökohtana oli vuoden 2011 lopulla tehty laaja tutkimus nykyisten, potentiaalisten ja myös jäsenyydestä eronneiden yritysten keskuudessa. Alkusyksystä käynnistyi myös SVKK:n palveluiden tehostamiseen ja selkiyttämiseen tähtäävä yrityksille tarjottavien kaupallisten palveluiden tuotteistusprojekti. Tuotteistuksen ohjenuorana oli vahvasti asiakasnäkökulma siten, että palvelukokonaisuudet jatkossa tarjoavat selkeitä ratkaisuja yritysten kansainvälistymisen ja Venäjätoimintojen elinkaaren eri vaiheisiin. Uudistetut yrityspalvelut lanseerataan vuoden 2013 alkupuolella. Toiminnan sisällöllisten uudistusten rinnalla käynnistyi myös SVKK:n verkkopalvelun täydellinen uudistaminen. Uudet nettisivut julkistetaan vuoden 2013 maaliskuun alussa. 17

18 HALLINTO Yleiskokoukset Kauppakamarin jäsenten 75. sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä Yleiskokouksessa oli edustettuna yhteensä 21 jäsentä ja siinä käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen aluksi Technopolis Oyj:n toimitusjohtaja Keith Silverang piti osallistujille erittäin mielenkiintoisen esityksen Technopolis Oyj:n kokemuksista ja suunnitelmista Venäjällä. Kauppakamarin jäsenten 76. sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 24 jäsentä ja siinä käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen jäsenistöllä oli mahdollisuus seurata Visiona Venäjä -paneelikeskustelua, jossa SVKK:n hallituksen jäsenet moderaattori Tommi Rasilan johdolla keskustelivat Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksista, eduista ja ongelmista. SVKK:n toimielimet Kauppakamarin ylin päättävä elin on jäsenten sääntömääräinen kevät- ja syyskokous. Jäsenten kokous valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Kauppakamarin toimitusjohtajana toimi vuonna 2012 Mirja Tiri. SVKK:n kunniajäsenet Olavi Filppula Annikki Halko Sampsa Saralehto Matti Vuoria Stefan Widomski Hallitus Hallituksen puheenjohtajana vaihtui vuoden 2012 alusta pitkäaikaisen puheenjohtajan Matti Vuorian luovuttua puheenjohtajuudesta. Uutena puheenjohtajana aloitti vuoden 2012 alusta vuorineuvos Ilpo Kokkila SRV Oyj:stä. Varapuheenjohtajina toimivat Anne Leppälä- Nilsson Kesko Oyj:stä ja Karsten Slotte Oy Karl Fazer Ab:stä. SVKK:n hallitus Esko Aho, Nokia Oyj Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy Kim Gran, Nokian renkaat Oyj Esa Hyvärinen, Fortum Oyj Felix Karmazinov, Vodokanal St. Petersburg Tapio Pajuharju, Lumene Oy Arto Pohto, Pellon Group Oy Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari Maisa Romanainen, Stockmann Oyj Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj Jorma Westlund, Stora-Enso Oyj Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä kolme kertaa. Johtajisto Moskovan toimistoa johti vuonna 2012 toimitusjohtaja Mirja Tiri. Pietarin toimiston johtajana on toiminut Tarmo Suomalainen. Jekaterinburgin toimistoa johti Ljudmila Safina. Vuoden lopussa Helsingissä oli 14 työntekijää ja Pietarin toimistossa 8 vakituista ja kaksi määräaikaista työntekijää, Moskovan toimistossa oli 9 vakituista ja 10 määräaikaista työntekijää sekä Jekaterinburgissa 3 vakituista ja yksi määräaikainen työntekijä. SVKK:n Pietarin tytäryhtiön palveluksessa on 2 työntekijää. Lisäksi Lappeenrannan toimipisteessä on Kaakkois-Suomen ely-keskuksen kanssa yhteinen asiantuntija Tilintarkastajat Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab Varatilintarkastaja Jukka Karttunen, KHT, KPMG Oy Ab Tilintarkastaja piti tilikauden aikana yhden kokouksen. Valvontatarkastuksen teki tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab. 18

19 Taloudellinen tilanne Taloudellinen tilanne Taloudellinen tilanne muodostui seuraavaksi: Tilikauden alijäämä oli ,88 euroa. Vuonna 2011 vastaava luku oli ,26 euroa. Taseen vastaavissa jäi käyttöomaisuuden aineellisten hyödykkeiden arvoksi ,22 euroa. Helsingin toimiston aineettomien hyödykkeiden arvo oli 9.089,74 euroa. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden saamiset olivat ,67 euroa ja rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä ,59 euroa. Käyttöomaisuudessa olevien sijoitusten arvo oli 2.698,98 euroa. Vastattavissa puolestaan tili- ja siirtovelkoja sekä muita lyhytaikaisia velkoja oli ,43 euroa. Omaksi pääomaksi muodostui ,77 euroa ja vieras pääoma oli euroa. Taseen loppusumma oli ,20 euroa. Kauppakamarin kokonaistuotot olivat ,06 euroa mikä on ,68 euroa eli lähes 10 % prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kamarin jäsenmaksutuotot olivat hieman edellisvuotta suuremmat ollen ,21 euroa. Yleisavustustukea saatiin reilut euroa edellisvuotta vähemmän. Yleisavustukset olivat yhteensä ,00 euroa. Tuotot jakaantuivat rahoituslähteittäin seuraavasti. Tuotot Erotus Myyntitoiminnan tuotot , , ,08 Palvelutoiminnan tuotot , , ,72 Ilmoitustuotot jäsentiedotteeseen , , ,99 Oman toiminnan tuotot yht , , ,65 Jäsenmaksutuotot , , ,33 Rahoitustuotot , , ,36 Yleisavustukset , , ,00 Tuotot yhteensä , , ,68 Kauppakamarin kokonaiskulut olivat ,94 euroa. Kuluja oli ,54 euroa eli hieman yli 5 % edellisvuotta vähemmän. Kulut jakaantuivat seuraavasti: Kulut Erotus Muuttuvat Myyntimat. hankintakulut 6 460, , ,38 Palveluiden muuttuvat kulut , , ,44 Jäsentiedotteen kulut , , ,57 Muuttuvat kulut yhteensä , , ,39 Yleiset kulut Henkilöstökulut , , ,91 Poistot , , ,93 Vuokrakulut , , ,13 Muut kiinteät kulut , , ,76 Rahoituskulut 7 920, , ,24 Kulut yhteensä , , ,54 19

20 TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Tuotemyynti Tuotot , ,77 Kulut , ,82 Toiminnanalan kate , ,95 Palvelutoiminta Tuotot , ,89 Kulut , ,85 Toiminnanalan kate , ,04 Jäsentiedotus Tuotot , ,91 Kulut , ,88 Toiminnanalan kate , ,97 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut Kulut Henkilöstökulut , ,23 Poistot , ,34 Muut kulut , ,46 Kulut yhteensä , ,03 Yhteisten erien kate , ,03 Tuotto-/kulujäämä , ,01 VARAINHANKINTA Tuotot , , , ,88 Tuotto-/kulujäämä , ,13 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Rahoitustoiminta , ,29 Kulut Rahoitustoiminta , , , ,39 Tuotto-/kulujäämä , ,74 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,26 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,26 20

21 TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 089,74 495,90 Aineelliset hyödykkeet , ,15 Sijoitukset 2 698, ,98 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset , ,77 Rahat ja pankkisaamiset , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,57 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot , ,51 Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä , ,88 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,26 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,65 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen , ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,60 21

22 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin suomalaliset jäsenet Step IT Group Oy A. Häggblom Oy Ab Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus ABC Laitinen Oy ABC-Laitteet Oy Abloy Oy Accountor Konsu Oy AEL Oy Agco Sisu Power Oy Ag-Me Oy Ab Ahlström Capital Oy Ahola Transport Oy Ab A-Insinöörit Suunnittelu Oy Airfix Aviation Oy Airline Management Technologies ALMT OY Aker Arctic Technology Oy Aleksanterin teatteri Alfa Laval Aalborg OY AlfaRoc Oy Algol Chemicals Oy Aliko Oy Amomatic Oy Amrop Finland (AH Executive Search Oy Ab) Annikki Halko Aquaflow Oy Aquamec Oy Arctech Helsinki Shipyard Oy Arctic Machine Oy Arizona Chemical Oy Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy Arvelin International Oy Arvo Piiroinen Oy Ashland Finland Oy Ashland Industries Finland Oy Asianajotoimisto Applex Oy Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Asianajotoimisto Brander & Manner Oy Asianajotoimisto Bützow Oy Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajotoimisto Hedman Partners Oy Asianajotoimisto Jyrki Leivonen Asianajotoimisto Karvinen, Sarkkinen & Sallinen Ky Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy Asianajotoimisto Raimo E.J. Kantola Ky Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajotoimisto Teperi & Co Oy Aslemetals Oy ASV Consulting Oy Atop-Tieto Oy Atria Oyj Avena Nordic Grain Oy AVIUT OY Axtech Engineering Oy B9 Group Oy Baltic Investigation & Investment, B I & I Oy Baltic Port Service Oy Bang & Bonsomer Group Ab Banmark Oy Ab Barents Group Oy BasWare Oyj BCC OY Beneq Oy Berner Osakeyhtiö Beseda Oy Bestseller Wholesale Finland Oy Beweship Oy Ab Biolan Oy Bioretec Oy BJL Bergmann Attorneys at Law Blastman Robotics Oy Boyden Oy Brando Oy Bronto Skylift Oy Ab B-Safe Protection Oy Buildercom Oy Business Consulting OPAS Oy BusinessVERCCO Oy Buslink Oy Capacent Oy Cargotec Oyj Cariitti Oy 22

23 Casa Gusto Oy Cembrit Oy Certification Center CTCR Oy/ RuSol Oy Champion Door Oy Chiller Oy CHS Logistics Oy Citec Oy Ab Comptel Oyj Contract Law Jussi Kaasalainen & Co Oy Cramo Oyj CRD Systems Oy CRH Finland Oy Cross Wrap Oy Crown Pakkaus Oy Crown Worldwide Oy CS Communications Oy Ab CTC Consulting Oy Ab CTS Engtec Oy Cubio Communications Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Curativus Oy Cursor Oy Dafine Engineering Oy Danske Bank Oyj Datium Investment Oy Delipap Oy Deloitte & Touche Oy Delores Interactive Training Oy Ab DeMach Oy Dermoshop Oy Design Pravda Ky Det Norske Veritas Oy/Ab DF-Tuotanto Ky Diagnostica Fennica Oy Digiwood Oy Ab Duuri Oy Dynea Oy East Office of Finnish Industries Oy Eaton Power Quality Oy Ecocat Oy Ecomp Oy Econet Oy Econosto Oy Edita Prima Oy Eduhouse Oy Eero Hakkarainen Oy EKE-Elektroniikka Oy Ekocrea Oy Ekomuovi Oy Elektroskandia Oy Elematic Oy Ab Elinkeinoelämän keskusliitto Elintarviketeollisuusliitto ry Eliron Logistics Oy Ltd Elomatic Oy Energico Oy Ensto Finland Oy Entre Marketing Oy EP-Logistics Oy Erikkilä Oy Ernst & Young Oy Espa Konst Oy Etelä-Karjalan kauppakamari Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan Osuuspankki Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Etelä-Savon kauppakamari Euran Erikoispaperit Oy Eurofacts Oy Eurooppa Forum ry Europress Group Oy Eva Suomi & Partners Oy Evli Property Investments Oy Expec Information Systems Oy ExWeCo Oy Faba Osk Fagerhult Oy FarmBioLine Oy Fatman Oy Fenestra Oy FennoSteel Oy Ferrometal Oy Fescon Oy Fexima Oy Fibox Oy Ab Figen Oy Fimera Oy Fimet Oy Fin Scan Oy Finemor Oy Finkey Oy Finlayson & Co Oy Finnair Technical Services Oy Finnbarents Finnfacts ry Finnhydro Oy 23

24 Finnish Ore Oy Finnlines Oyj Finnmap Consulting Oy Finn-Power Oy FinnSonic Oy Finnvera Oyj Finnwind Oy Finpro ry Fintall Oy Fin-Terpuu Oy Fintronic Oy Firotec Oy Fiskars Brands Finland Oy Ab FM Timber Team Oy Foreca Oy Formica IKI Oy Forssan kaupunki Forte Netservices Oy Fortum Oyj Foxx & Co Consulting Partners Oy Freight One Scandinavia Oy Front Office Finland Oy Gardner Denver Oy Gemalto Oy Gemic Oy Geneset Powerplants Oy Global Blue Finland Oy Green Net Finland ry GS-Hydro Oy Gustav Paulig Ab Oy Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Haanpaa Oy Hamarin Tilipalvelu Ky HaminaKotka Satama Oy Hansastroi Oy Helkama Bica Oy Hellman Huutokaupat Hellman Auctions Ltd Oy Helsingin kauppayritys Oy Helsingin seudun kauppakamari Helvar Oy Ab HJP Consulting-Trading Oy HMV Russia Oy Holm Consulting Group Ltd Oy Honkajoki Oy Honkarakenne Oyj Hoteli ja tilausravintola Koivuranta /Unelmapesä Oy HT Vesileikkaus Oy Hultin Partners Oy Hunajainen SAM Oy Huurre Group Oy Hyvinkään Tieluiska Oy HZPC Sadokas OY Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen kauppakamari Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry Härmän Nauha Oy Höyry ja Lämpö Oy - Steam n Heat Ltd IB Russia Trading Ltd Oy Idman Airfield Lighting Oy IF Vahinkovakuutusyhtiö IFIL Group Oy Ikihirsi Oy Ilmasilta Oy ILP - Group Logistics Oy Imatran Hitsaus-Asennus Oy Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Industri-Textil Job Oy Industry Park East Management Oy Inex Partners Oy Ingenjörsfirma Trans-Auto Oy Aktiebolag Inlook Colortech Oy Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Inspecta Oy Intersport Finland Oy Isku Interior Oy Itella Oyj Logistiikka Itä-Suomen Yliopisto/ The Finnish-Russian Cross-Border University Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Liikelaitos Edupoli Jaana-Transport Oy Janakkalan Teollisuusalueet Oy Janita Oy Janus Oy Jartek Oy JELD-WEN Suomi Oy Joensuun kaupunki Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Jokamuovi Oy Joniko Elektrostatik Oy Joutsen Finland Oy JT Family Holding Oy JTH Marketing Oy Jyväskylän aikuisopisto Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / Liiketalous ja palvelut, Yrityspalvelu 24

25 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy Järvenpään Tuotetekno Oy K. Hartwall Oy Ab K. Kääriäinen & Partners Ltd Oy Kaleva Travel Oy Kalevi Kuokkanen Karelia-Upofloor Oy Karelment Oy Karl Fazer Oy Ab Karostech Oy Ltd Kassatieto Oy Katsa Oy Kavart Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Kehitysyhtiö Interfin Oy Kekkilä Oy KEMET Electronics Oy Kemijärven kaupunki Kemira Oyj Kemppi Oy Kentek Oy Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Keski-Suomen Kauppakamari Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Puukympit Oy Kesko Oyj Keskuskauppakamari KETI, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KiiltoClean Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kinnarps ZAO Klinkmann Trade Oy Knowit Oy Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Koja Oy Kojair Tech Oy Kokkola LCC Oy Kola Extreme Safaris Pyhä Invest Oy Kolmeks Oy Kometos Oy Kone Oyj Konecranes Finland Oy Koneteollisuus Oy Koneyrittäjien liitto ry Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy Kontiotuote Oy Kotkan kaupunki KPA Unicon Oy KPMG OY AB Kuomiokoski Oy Kuopion Kauppakamari Kuusakoski Oy Kuusamo Hirsitalot Oy KVA Arkkitehdit Oy Kvaerner Finland Oy KWH Pipe Oy Ab KWH Plast Ab Oy Kymenlaakson kauppakamari Kärki Konsultit Ky Käännöspalvelutoimisto Zdrawstwuj Laakson Metalli Oy Lacell Oy Lahti Precision Oy Lai-Mu Oy Ab Laivasähkötyö Oy Lakiasiaintoimisto NordLex Oy Lako Forest Oy Ltd Lametal Oy Lamican Oy Lammin Betoni Oy Lapin ELY-keskus Lapin Kauppakamari Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lapponia Jewelry Oy Lappset Group Oy Laserle Oy Laskentakonsultit Oy Lassila & Tikanoja Oyj Lautex Oy Ab Leinonen ZAO Lemminkäinen Talo Oy International Leomuovi Oy Leseko Hirsitalot Oy Lex Leena Lehtinen L-Fashion Group Oy Lieksan Teollisuuskylä Oy Lifa Air Oy Ltd Limab Oy Lindorff Oy Literos Oy Lojer Oy LSK-Machine Oy Lumene Oy Lumon International Oy Luottokunta Oy 25

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry VUOSIKERTOMUS 2013 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry

VUOSIKERTOMUS Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2014 VUOSIKERTOMUS Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry 2 SISällys 1. SVKK lyhyesti 2. Visio, missio, arvot 3. Hallituksen puheenjohtajalta 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Jäsenpalvelut 6.

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2010 lopussa 511 Luottamushenkilöitä 2010 140

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

6 R 2008 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

6 R 2008 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 6 R 2008 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Riitta Kosonen, Helsingin kauppakorkeakoulu: Suhteiden merkitys liike-elämässä on muuttumassa Paavo Väyrynen: Venäjällä on suomalaisyrityksille monia

Lisätiedot

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto

Vuosikirja. Vuosikertomus 2012. Jäsenet. Yrityshakemisto Vuosikirja 2013 Vuosikertomus 2012 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2012 lopussa 582 Luottamushenkilöt 2012 134 Valiokunnat 2012 8 Jäsentyytyväisyys

Lisätiedot

Luomu lyömässä läpi Venäjällä

Luomu lyömässä läpi Venäjällä V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 3 R 2013 Luomu lyömässä läpi Venäjällä Esko Aho: Joukkuepelillä Venäjän markkinoille Samara ja Toljatti, Volgan metropoli Venäjän bisneksessä: Haminan Satamakiinteistöt

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Vuosikertomus 06* *connectedthinking

Vuosikertomus 06* *connectedthinking Vuosikertomus 06* *connectedthinking Vuosikertomus 2006 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Asiakkaat 18 Henkilöstö 24 Yritys 34 Tilinpäätös PricewaterhouseCoopers Oy on alansa johtava asiantuntijaorganisaatio

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2012 Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua Venäjän markkinoilla: Raita Sportilta jääkiekkokaukaloita Sotšiin

Lisätiedot

VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä

VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2013 VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä Tutustu Saranskiin Fortum kasvaa Uralin takana Venäjän markkinoilla: Kontiotuote, Kekkilä, Martela ja Blancco

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

3 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Teemana energiatehokkuus:

3 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Teemana energiatehokkuus: 3 R 2009 Teemana energiatehokkuus: Energiansäästön nykytilanne ja haasteet Venäjällä Teollisuuden energiatehokkuus Mauri Pekkarinen: Viennin rahoitus valtiovallan keskeisin keino auttaa laman yli Tietoa

Lisätiedot

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Lumenen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju Venäläiset kuluttajina Rautakaupalla hyvät näkymät Verkkokauppaa Venäjällä Tjumen on Venäjän öljypääkaupunki

Lisätiedot

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi 441 763 Painotuote Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus 2008 2009

Lisätiedot

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014 V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2014 Jäsenyrityksiä: Caverion, Finfoods, Passion Logistics ja Lähialuematkat Venäjän alueilta: Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Venäjällä kehitetään lentoasemia

Venäjällä kehitetään lentoasemia V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2013 Venäjällä kehitetään lentoasemia Uusia avauksia Venäjän markkinoille - Beneq, Idman ja 3 Step IT Vieraana Jan Vapaavuori SISÄLLYS VSuomalais-Venäläisen

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Jäsentiedote 8:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot