Tuomariohje. Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomariohje. Päivitetty 1.3.2013"

Transkriptio

1 Tuomariohje Päivitetty

2 1 Sisällysluettelo Tuomariohje Toiminta kilpailuissa Käyttäytyminen tuomarin roolin mukaisesti Harjoitusten katsominen Ohjelmien kirjaaminen ja pisteiden antaminen Pukeutuminen Tuomarineuvottelut Palautteen antaminen joukkueille Toiminta kilpailujen ulkopuolella Tuomarina harjoitussaleilla, leireillä ja muissa vastaavissa tilanteissa Valmistautuminen kilpailuihin Tuomaritoiminnan valvonta Kilpailun aikainen valvonta Kilpailun jälkeinen valvonta Seuraamukset sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta Tuomarien valinta kilpailuihin ja paneeleihin Tuomaristojen valinta Arvonta tuomaripaneeleihin... 7

3 2 Tuomariohje Tuomariohje on tarkoitettu pääasiassa tuomareille sekä tuomareiksi kouluttautuville. Ohje on kuitenkin yleinen ja luettavissa Voimisteluliiton nettisivuilla. Tuomariohjeeseen on pyritty kokoamaan suulliset tai hajallaan olevat kirjalliset ohjeet tuomaritoiminnasta, siltä osin kuin asioita ei ole ohjeistettu säännöissä. Yleisesti joukkuevoimistelun tuomarien on noudatettava voimassaolevia kilpailusääntöjä, Voimisteluliiton Yleisiä toimintasääntöjä ja kansainvälisessä toiminnassa IFAGGin sääntöjä ja ohjeistuksia. Tässä tuomariohjeessa on näiden lisäksi ohjeita sovituista toimintatavoista sekä hyvän tavan mukaisesta käyttäytymisestä tuomaritoiminnassa. 1 Toiminta kilpailuissa 1.1 Käyttäytyminen tuomarin roolin mukaisesti Tuomarin tulee toimia reilun pelin hengen mukaisesti ja noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Tuomarin tulee olla arvostelussaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkia kilpailijoita kohtaan. - Kaikki joukkueet on arvosteltava samoin kilpailusääntöjen mukaisin perustein, eikä mitään joukkuetta saa suosia. - Tuomarin on oltava ajoissa paikalla ja mukana tarvittavat varusteet (mm. säännöt) hoitaakseen tehtävänsä parhaan kykynsä mukaan. - Tuomari on kilpailuissa arvostelemassa joukkueita, mikä tulee huomioida myös kilpailutilanteen ulkopuolella. Etenkin viikonlopun kestävissä kilpailuissa tai kilpailuissa, joissa on useampi näyttö, tuomari ei väliaikanakaan saa keskustella arvioinneista muiden tuomarien tai ulkopuolisten kanssa. 1.2 Harjoitusten katsominen Tuomarien toivotaan seuraavan kilpailujen harjoituksia (omat tuomaroitavat sarjat), jotta tuomarit olisivat nähneet kaikkien joukkueiden kilpailuohjelmat ennen varsinaista kilpailua. Kilpailutilanteen tulee olla joukkueille tasapuolinen, vaikka tuomari olisikin nähnyt osan joukkueista jo aiemmissa kilpailuissa. Jos tuomari tekee harjoituksissa joukkueista merkintöjä omiin papereihinsa, näitä papereita ei saa käyttää kilpailussa eikä ottaa mukaan tuomaripöytään (eli saa harjoitella, muttei tuomaroida etukäteen). Harjoituksia katsoessa tuomarin tulee muistaa, että arviointi tapahtuu ainoastaan varsinaisen kilpailusuorituksen perusteella. Harjoitusten seuraamisen aikana tuomarit voivat hiljaa keskustella suorituksista keskenään, mutta joukkueita ei saa tässä arvostella (muistettava että yleisö seuraa jo harjoituksia sekä tuomarien toimintaa). 1.3 Ohjelmien kirjaaminen ja pisteiden antaminen Kilpailutilanteessa tuomarin tulee kirjata jokainen ohjelma paperille arvostelunsa tueksi. Sommittelun tekninen tuomari kirjaa ylös taito-/vaikeusosat ja niiden teknisen arvon, sommittelun taiteellinen tuomari kirjaa ohjelman sommittelun arvosteluperiaatteiden pohjalta mm. rakenne, liikkuminen, omaperäisyys, sommittelun ja suorituksen sopivuus jne., suoritustuomari kirjaa ylös liikkeet/kohdat, joissa tulee suoritusvirhettä sekä vähennyksen määrän. Suoritustuomarin tulee huomioida myös terveydelliset näkökohdat ja riittävä molemminpuolisuus sekä vähentää näiden puutteista.

4 3 Ohjelman päätyttyä tuomari laskee pisteensä, kirjaa ne ja mahdolliset ehdottamansa bonuspisteet pistelapulle sekä merkinnän mahdollisesta yleisvähennyksestä (mm. kielletty liike) ja lähettää lapun ylituomarille. Tarvittaessa tuomari voi lähettää samalla ylituomarille myös huomion sääntöjen vastaisesta puvusta, mikäli on sellaisen havainnut, vaikka sääntöjen vastainen puku on ylituomarivähennys. Huomioiden kuitenkin, että kilpailujärjestäjien vaatimista kisapassina toimivista rannekkeista ei vähennyksiä voida ottaa. Tuomarin tulee toimia sekä huolellisesti että ripeästi. Tuomareiden ei ole suotavaa tehdä tuloslistausta kilpailujen kuluessa, jos se hidasta omaa arviointia ja näin myös kilpailun kulkua. Tuomarin tulee ennen kilpailua harjoitella tuomarointia riittävästi, jotta hän on kilpailussa tarpeeksi rutinoitunut. Tuomarilla tulee olla ohjelmista niin hyvät muistiinpanot, että hän osaa niiden avulla perustella pisteensä mahdollisessa tuomarineuvottelussa sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan antaa kilpailun jälkeen ohjelmista palautetta joukkueiden valmentajille/koreografeille. 1.4 Pukeutuminen Tuomarien on kilpailuissa noudatettava kilpailukohtaisesti määrättyä pukeutumiskoodia. Yhtenäisellä pukeutumisella haetaan siistiä ilmettä tuomaripöytiin ja SM-kilpailuissa arvokkuutta kilpailuun. Yleisesti tuomarin pukeutumisen on kilpailuissa oltava siisti, hillityn värinen sekä kilpailun arvokkuuteen sopiva. Pukeutumiseen kuuluvat myös korut ja hiuskoristeet sekä vastaavat, joiden tulee olla hillittyjä ja rooliin sopivia. Harjoituksissa ennen kilpailua pukeutumiskoodia ei ole. Tuomarien pukeutumiskoodi: - SM-kilpailuissa, kilpa- ja mestaruussarjojen mestaruuskilpailuissa ja Hyvän Mielen Kisoissa sekä välinemestaruuskilpailuissa musta tai tumma (harmaa, ruskea, sininen) jakku, housut/hame sekä siisti pusero. - Muissa kilpailuissa (esim. seura-/aluemestaruuskilpailut) musta tai tumma alaosa (housut/hame, ei farkkuja), yläosassa jakku tai siisti pusero. 1.5 Tuomarineuvottelut Tuomarineuvotteluissa tarkoitus on sopia linjauksesta kilpailun alussa tai kilpailun aikana saada tuomariston pisteet sääntöjen vaatimiin rajoihin. Neuvottelu tulee hoitaa asiallisesti mutta silti ripeästi, jotta kilpailun kulku ei häiriinny, eivätkä jäljempänä voimistelevat joukkueet joudu kärsimään viivytyksistä. Neuvottelujen käyminen on ohjeistettu säännöissä kohdissa ylituomarin tehtävä pistelaskussa ja sarjan ensimmäisenä voimisteleva joukkue. Neuvottelua johtaa ylituomari, muut tuomarit osallistuvat keskusteluun tarvittavissa määrin riippuen esim. siitä, kenen pitää muuttaa pisteitä ja mistä syistä. Sarjan ensimmäisenä voimistelevaa joukkuetta lukuun ottamatta pisteitä saavat muuttaa vain ne tuomarit, joiden takia neuvottelu kutsuttiin koolle, ellei ylituomari ota kaikkien pisteitä mukaan neuvotteluun. Neuvottelussa tehtävien pistemuutosten tulee perustua sääntökohtiin. Neuvottelun tarkoituksena on löytää syyt piste-eroille ja korjata tuomarikohtaisia pisteitä neuvottelussa löydetyissä kohdissa. Pisteiden muuttaminen tulee myös ylituomarin osalta tehdä tuomarineuvottelussa, ei vasta omalla paikalla. Ylituomarin tulee kirjata omaan pistepöytäkirjaansa sekä alkuperäiset että neuvottelun jälkeiset pisteet.

5 4 1.6 Palautteen antaminen joukkueille On toivottavaa, että tuomarit antavat joukkueille palautetta kilpailusuorituksesta kilpailun jälkeen, mikäli joukkueet sitä pyytävät. Palautetta voi antaa heti kilpailun päätyttyä tai vaikka myöhemmin sähköpostilla/puhelimella. Palautteen antaminen ei ole pakollista, mutta suotavaa, jotta joukkueet voisivat paremmin kehittyä. Joukkueille ei saa kertoa annettuja pisteitä, niissä sarjoissa, joissa kategoriaan sijoittaminen on kilpailun tulos. Halutessaan tuomari voi kertoa annetut pisteet kaikissa niissä sarjoissa, joissa pisteet ovat julkisia. Palautteenannossa on hyvä muistaa kohteliaisuus ja kannustava tyyli. 2 Toiminta kilpailujen ulkopuolella 2.1 Tuomarina harjoitussaleilla, leireillä ja muissa vastaavissa tilanteissa On hyvä, jos tuomarit kilpailujen ulkopuolella auttavat joukkueita menemällä harjoitussaleille, leireille, kilpailukatselmuksiin tms. katsomaan ja kommentoimaan ohjelmia. Tuomari voi itse tarjoutua tulemaan salille tai valmentaja voi pyytää tuomaria tai vaikka useampaa tuomaria kerralla käymään. Salityöskentely voi olla myös tuomarista lähtöisin, tuomarin omaa kouluttautumista varten. On hyvä, että valmentaja sopii etukäteen tuomarin kanssa, mitä hän käynniltä odottaa, esim. sommittelun teknisen tai taiteellisen läpikäyntiä tai kommentteja suoritukseen. Yleensä valmentaja vetää harjoituksen/esityksen, ei tuomari. Tuomari voi kyllä sanoa, jos haluaa nähdä jotain tiettyä, mistä arvelee joukkueelle tai valmentajalle olevan hyötyä. Esimerkkejä tuomarin salikäynnin sisällöstä: 1. Teknisen osa-alueen arviointi: Joukkue tekee ohjelman alusta loppuun ( kokonaisen ) ja tuomari merkitsee siitä teknisen taito- /vaikeusosat. Tuomari käy valmentajan ja mahdollisesti myös joukkueen kanssa läpi antamansa osat ja mahdollisesti neuvoo, millä perusteella on tai ei ole antanut jotakin osaa ja mitä joukkueen pitäisi tehdä, jotta saisi halutun taito-/vaikeusosan. Läpikäynti voidaan tehdä lyhyemmissä pätkissä, jolloin joukkueen on helpompi yrittää korjata virheitä ja parantaa osien suoritusta. Joukkueen, valmentajan sekä tuomarin on hyvä muistaa, että kilpailuissa arviointi kuitenkin tapahtuu kilpailusuorituksen perusteella. Vaikka salikäynnillä jokin taito-/vaikeusosa ei vielä olisi onnistunut, se voi onnistua kilpailuissa tai toisinpäin, ja vain kilpailusuoritus ratkaisee tuomarin arvostelussa. 2. Taiteellisen arvon arviointi: Joukkue tekee ohjelman alusta loppuun ( kokonaisen ) ja tuomari merkitsee ohjelman taiteellisen arvioinnin kannalta. Ohjelman jälkeen tuomari voi pisteyttää ohjelman taiteellisen arviointitaulukon perusteella tai vain antaa palautetta valmentajalle/koreografille arviointitaulukkoa apuna käyttäen. Tuomari voi kommentoida esim. kuvioiden muodostumista (muodostuvatko kuviot sujuvasti jne.), alueen käyttöä (esim. onko joukkue liian paljon alueen keskellä tai samanlaisissa kuvioissa), ohjelman rakennetta (esim. tuleeko vaihtelua, onko kohtia, jotka eivät toimi ja miksi ei) jne. Ohjelma on aina jonkun koreografin luova tuotos, joten tuomarin on hyvä pyrkiä rakentavaan palautteen antamiseen pelkkien epäkohtien etsimisen sijaan, vaikka toki epäkohdista kertominenkin on valmentajalle/koreografille hyödyllistä ohjelman kehittämistä varten, etenkin alkukaudesta. Jälleen tulee muistaa, että kilpailusuoritus on eri asia kuin ohjelman arviointi salikäynnillä ja että tuomarin arviointi perustuu vain kilpailusuoritukseen.

6 5 Salityöskentelyä vaaditaan myös tuomarin kouluttautumisessa heti alimmalla eli III-luokan tasolla. Ennen kuin tuomari voi siirtyä II-luokan tuomarikoulutukseen, hänen on tehtävä salityöskentelyä vähintään kaksi kertaa. Näillä salikäynneillä työskentelyn tarkoituksena on analysoida ohjelman suoritusta ja sommittelua, sekä antaa neuvoja ja opastusta valmentajan niin halutessa. Salityö vahvistaa tuomarin omia taitoja ja antaa mahdollisuuden tuomarille olla lähellä urheilijoita ja valmentajia. Valmentaja antaa merkinnän salityöstä tuomarikirjaan. Salikäynneilläkin on hyvä muistaa kannustava kommentointi. Tuomarin ei kuitenkaan tarvitse kaunistella arvioitaan ja tuomarin tulee kertoa oma mielipiteensä rakentavasti. Tuomarin täytyy kommenteissaan huomioida joukkueen voimistelijoiden ikätaso ja sen, mitä sanoo joukkueelle vs. mitä vain valmentajalle. Palkkion maksaminen tuomarin salityöstä on tuomarikohtaista. Jos valmentaja pyytää tuomarin salille, on suositeltavaa maksaa tuomarille korvaus matkoista sekä salityöstä. Kohtuullinen tuntikorvaus salityöstä 1. luokan tuomarille on noin 20 euroa/tunti. Joukkueen tai seuran on hyvä varautua tällaiseen korvaukseen. 2.2 Valmistautuminen kilpailuihin Ennen kilpailukautta tuomarin on hyvä tehdä videoiden avulla merkitsemis- ja arvosteluharjoituksia, jotta toiminta kilpailuissa olisi varmaa ja sujuvaa. Vastaavaa harjoittelua voi toki tehdä myös joukkueiden harjoituksissa tai esityksissä. Olennaista on, että tuomarit tulevat kilpailuihin yhtä lailla hyvin valmistautuneina kuin joukkueetkin tulevat kilpailuihin. Ennen kilpailuja tuomarin kannattaa tarkistaa, että hänellä on oikeat versiot kilpailuissa tarvittavista säännöistä. Voimassaolevat säännöt löytyvät Voimisteluliiton nettisivuilta, tällä hetkellä polku sääntöihin on joukkuevoimistelu > kilpailutoiminta > säännöt. Sääntöjen päivityspäivämäärä näkyy sääntöjen kannessa. 3 Tuomaritoiminnan valvonta 3.1 Kilpailun aikainen valvonta Kilpailun aikana tuomarien toimintaa valvoo ylituomari oman tuomaristonsa osalta. Ylituomarin tehtävänä on varmistaa kilpailutulosten oikeellisuus ja vastata oikeudenmukaisesta tuomaritoiminnasta kilpailuissa. Tarvittaessa ylituomari voi huomauttaa yksittäistä tuomaria, jos hän toimii vastoin sääntöjä tai sovittuja ohjeita. Selkeissä sääntörikkomuksissa ylituomarin tulee tiedottaa tapahtuneesta lajipäällikköä, joka vie asian lajiasiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. Kilpailun jälkeen ylituomari voi raportoida tuomariston toimintaa (esim. tuomarin hyvin kapeaksi jäänyt pisteskaala, tuomarin häiritsevän hidas tai hutiloiva toiminta) kehittämisnäkökulmasta lajipäällikölle. Tarvittaessa ylituomari tiedottaa asiasta lajipäällikköä, joka tuo asian käsiteltäväksi tuomaritiimille tuomaritoiminnan kehittämistä varten. Lajiasiantuntijaryhmä voi myös nimetä kilpailuihin tarkkailijan, joka seuraa kilpailua, neuvotteluja ja antaa palautetta tuomareille ja lajiasiantuntijaryhmälle. Tarkkailija ei voi kuitenkaan osallistua neuvotteluihin eikä pyrkiä vaikuttamaan pisteisiin. 3.2 Kilpailun jälkeinen valvonta Kansallisten mestaruuskilpailuiden jälkeen tuomaritiimistä nimetty jäävi henkilö analysoi pistepöytäkirjojen perusteella tuomareiden antamia pisteitä. Mikäli pisteanalyysissä havaitaan;

7 6 - Samalla tuomarilla useita vaihteluita tai epäloogisuuksia pisteissä (yli 0,5 pisteen erot keskiarvoon) - Tuomarikohtaisissa pisteissä ja tuomarikohtaisessa rankingissa suuria poikkeamia verrattuna lopulliseen keskiarvoon perustuvaan rankingiin - Seura- / aluesidonnaisuutta - Eroja alku- ja loppukilpailun välillä, jos tuomari on toiminut samassa tehtävässä molempina kilpailupäivinä - Joukkueiden omat kyselyt Voimisteluliittoon tuomarikohtaisten pisteiden selvittämiseksi Lajipäällikkö lähettää pyynnön tuomarille oman tuomarityön arvioimiseen ja kehittämiseen. 3.3 Seuraamukset sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta Sen osalta, mitä Voimisteluliiton Yleisissä kilpailu- ja kurinpitosäännöissä ja kansainvälisen toiminnan osalta IFAGGin kurinpitosäännöissä (IFAGG Code of Discipline) on määrätty seuraamuksista tuomareiden sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta, noudatetaan näitä edellä mainittuja sääntöjä. Voimisteluliiton Kurinpitosäännöissä tuomareille määrättäviä seuraamuksia ovat huomautus, varoitus ja toimitsijakielto. Ellei erityisiä lieventäviä tai raskauttavia seikkoja ole, ensimmäisestä rikkomuksesta on tuomittava lievin mahdollinen seuraamus. Toistuvasta rikkomuksesta ei lähtökohtaisesti voida tuomita lievintä rangaistusta. Rikkomukset ja niiden seuraamukset käsitellään aina tapaus kerrallaan, joten yleistä rikkomus- ja seuraamuslistaa ei voida antaa. Rikkomuksia voi kuitenkin suuntaa-antavasti arvioida seuraavasti: - Huomautuksen (huom. eri asia kuin ylituomarin kilpailun aikana tuomarille mahdollisesti antama epävirallinen huomautus) voi saada epäasianmukaisesta tai ohjeiden vastaisesta käyttäytymisestä tai pienestä ja vähämerkityksellisestä sääntörikkomuksesta. - Varoituksen voi saada toistuvista huomautuksiin johtaneista toimista tai selkeistä sääntörikkomuksista (esim. tarkoituksellinen kotiinpäin vetäminen tai epäoikeudenmukaisuus arvostelussa). - Toimitsijakiellon voi saada vakavasta sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta (esim. pisteistä tai tuloksista sopiminen, doping). Rikkomuksista aiheutuvien seuraamusten käsittely tapahtuu siten, että lajipäällikkö vie tietoonsa tulleet tapaukset mahdollisesta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta ensin lajiasiantuntijaryhmän käsiteltäväksi ja arvioitavaksi. Mikäli lajiasiantuntijaryhmä katsoo, että sääntöjä on rikottu ja tästä tulisi määrätä seuraamus, lajiasiantuntijaryhmä vie asian kurinpitovaliokunnalle. Kurinpitovaliokunta käsittelee rikkomuksen ja sen mahdollisen seuraamuksen kurinpitosääntöjen mukaisesti. Rikkomuksesta epäillyllä on mahdollisuus selityksen antamiseen ja valitusoikeus päätöksestä. 4 Tuomarien valinta kilpailuihin ja paneeleihin 4.1 Tuomaristojen valinta Kaikissa kilpailuissa tuomaristot tulee koota sääntöjen vaatimusten mukaisesti eli pitää olla riittävä määrä tuomareita, joilla on vaadittavan tasoinen tuomarikortti. Mikäli kilpailujen tuomaristoissa on uusia tuomareita, nämä on hyvä sijoittaa tasaisesti eri sarjoihin ja mahdollisuuksien mukaan arpoa eri paneeleihin.

8 7 Seurakilpailuihin tuomaristot valitsee järjestävä seura. On suositeltavaa, että seurat valitsevat tuomaristot mahdollisimman edustavasti ja tasapuolisesti kilpailuun osallistuvat joukkueet huomioiden. Tuomaristot voidaan koota esim. siten, että osallistuvat seurat velvoitetaan ilmoittamaan tuomari/tuomareita seurasta osallistuvien joukkueiden lukumäärän mukaan. Ylituomarit nimetään yleensä etukäteen. Uudet I-luokan tuomarit pyritään saamaan tuomarikoulutuksen ja kokeen jälkeen heti samana keväänä alue- /seurakilpailujen ylituomareiksi, jotta he saavat heti ylituomarikokemusta. Alueiden järjestämissä kilpailuissa tuomaristot valitsee alue. Alueet voivat velvoittaa osallistuvia seuroja ilmoittamaan mukaan riittävän määrän tuomareita seurasta osallistuvien joukkueiden lukumäärän mukaan. Tuomaristot tulee koota siten, että uudet III-luokan tuomarit sijoitetaan tasaisesti eri sarjoihin ja tuomaripaneeleihin. Ylituomarit nimetään yleensä etukäteen. Uudet I-luokan tuomarit pyritään saamaan tuomarikoulutuksen ja kokeen jälkeen heti samana keväänä alue-/seurakilpailujen ylituomareiksi, jotta he saavat heti ylituomarikokemusta. Liiton kilpailuihin tuomaristot valitsee lajiasiantuntijaryhmä tuomaritiimin esityksestä. Ylituomarit tai näiden valintaperusteen päättää lajiasiantuntijaryhmä. Valintaperuste voi olla esimerkiksi ylituomarien arpominen kaikista I-luokan tuomareista tai kansainvälisistä tuomareista. Uusia 1. luokan tuomareita ei ensisijaisesti valita saman kevään SM-kilpailuihin tai MM-karsintaan, mutta muihin kevään kilpailuihin sekä syksyn välinemestaruuskilpailuihin kyllä. 4.2 Arvonta tuomaripaneeleihin Tuomarien arvonta paneeleihin tehdään sääntöjen mukaisesti eli tuntia ennen kilpailun alkua. Saman seuran edustajat ja tuomarit, joilla on keskenään läheinen sukulaisuussuhde (sisarukset, vanhempi/lapsi), arvotaan eri paneeleihin. Nämä tuomarit on arvottava paneeleihin ensin, vasta sen jälkeen arvotaan muut tuomarit. Mikäli sarjan tuomaristossa on esim. saman seuran edustajia neljä tai enemmän, nämä arvotaan tasaisesti eri tuomaristoihin, jolloin yhdessä paneelissa voi olla useampi kuin yksi saman seuran edustaja. Seuran edustajiksi katsotaan tuomari, joka valmentaa tai muutoin toimii seurassa tai on aiemmin pitkään valmentanut tai toiminut seurassa. Tuomari voi edustaa useampaakin seuraa.

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut Suomen Päivitetty 28.2.2001 / HH Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE Päivitetty 15.1.2011/ JN&JJA Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 1 / 10 OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE Alkuperäiset ohjeet Eila Uitto Päivitys Sari Mustajärvi 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kilpailujen hakeminen... 3 3. Järjestämismaksu...

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI 1 Markku Gardin X/2013 Porin Ässien valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa pyysi minulta näkemyksiä siitä, miten lasten ja nuorten valmentamisessa voidaan synnyttää ns. sisäistä motivaatiota. Miten saadaan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa Sano EI kisaamiselle. Kamppailulajien yleinen tahto on, että kampailu-urheilun harrastaja ei koskaan kiusaa ketään. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla. Kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.9.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 B. RALLY-TOKOKILPAILUN KILPAILUOHJEET... 4 1. RALLY-TOKOKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE... 4 1.1. Kilpailuorganisaatio...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot