Tuomariohje. Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomariohje. Päivitetty 1.3.2013"

Transkriptio

1 Tuomariohje Päivitetty

2 1 Sisällysluettelo Tuomariohje Toiminta kilpailuissa Käyttäytyminen tuomarin roolin mukaisesti Harjoitusten katsominen Ohjelmien kirjaaminen ja pisteiden antaminen Pukeutuminen Tuomarineuvottelut Palautteen antaminen joukkueille Toiminta kilpailujen ulkopuolella Tuomarina harjoitussaleilla, leireillä ja muissa vastaavissa tilanteissa Valmistautuminen kilpailuihin Tuomaritoiminnan valvonta Kilpailun aikainen valvonta Kilpailun jälkeinen valvonta Seuraamukset sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta Tuomarien valinta kilpailuihin ja paneeleihin Tuomaristojen valinta Arvonta tuomaripaneeleihin... 7

3 2 Tuomariohje Tuomariohje on tarkoitettu pääasiassa tuomareille sekä tuomareiksi kouluttautuville. Ohje on kuitenkin yleinen ja luettavissa Voimisteluliiton nettisivuilla. Tuomariohjeeseen on pyritty kokoamaan suulliset tai hajallaan olevat kirjalliset ohjeet tuomaritoiminnasta, siltä osin kuin asioita ei ole ohjeistettu säännöissä. Yleisesti joukkuevoimistelun tuomarien on noudatettava voimassaolevia kilpailusääntöjä, Voimisteluliiton Yleisiä toimintasääntöjä ja kansainvälisessä toiminnassa IFAGGin sääntöjä ja ohjeistuksia. Tässä tuomariohjeessa on näiden lisäksi ohjeita sovituista toimintatavoista sekä hyvän tavan mukaisesta käyttäytymisestä tuomaritoiminnassa. 1 Toiminta kilpailuissa 1.1 Käyttäytyminen tuomarin roolin mukaisesti Tuomarin tulee toimia reilun pelin hengen mukaisesti ja noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Tuomarin tulee olla arvostelussaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkia kilpailijoita kohtaan. - Kaikki joukkueet on arvosteltava samoin kilpailusääntöjen mukaisin perustein, eikä mitään joukkuetta saa suosia. - Tuomarin on oltava ajoissa paikalla ja mukana tarvittavat varusteet (mm. säännöt) hoitaakseen tehtävänsä parhaan kykynsä mukaan. - Tuomari on kilpailuissa arvostelemassa joukkueita, mikä tulee huomioida myös kilpailutilanteen ulkopuolella. Etenkin viikonlopun kestävissä kilpailuissa tai kilpailuissa, joissa on useampi näyttö, tuomari ei väliaikanakaan saa keskustella arvioinneista muiden tuomarien tai ulkopuolisten kanssa. 1.2 Harjoitusten katsominen Tuomarien toivotaan seuraavan kilpailujen harjoituksia (omat tuomaroitavat sarjat), jotta tuomarit olisivat nähneet kaikkien joukkueiden kilpailuohjelmat ennen varsinaista kilpailua. Kilpailutilanteen tulee olla joukkueille tasapuolinen, vaikka tuomari olisikin nähnyt osan joukkueista jo aiemmissa kilpailuissa. Jos tuomari tekee harjoituksissa joukkueista merkintöjä omiin papereihinsa, näitä papereita ei saa käyttää kilpailussa eikä ottaa mukaan tuomaripöytään (eli saa harjoitella, muttei tuomaroida etukäteen). Harjoituksia katsoessa tuomarin tulee muistaa, että arviointi tapahtuu ainoastaan varsinaisen kilpailusuorituksen perusteella. Harjoitusten seuraamisen aikana tuomarit voivat hiljaa keskustella suorituksista keskenään, mutta joukkueita ei saa tässä arvostella (muistettava että yleisö seuraa jo harjoituksia sekä tuomarien toimintaa). 1.3 Ohjelmien kirjaaminen ja pisteiden antaminen Kilpailutilanteessa tuomarin tulee kirjata jokainen ohjelma paperille arvostelunsa tueksi. Sommittelun tekninen tuomari kirjaa ylös taito-/vaikeusosat ja niiden teknisen arvon, sommittelun taiteellinen tuomari kirjaa ohjelman sommittelun arvosteluperiaatteiden pohjalta mm. rakenne, liikkuminen, omaperäisyys, sommittelun ja suorituksen sopivuus jne., suoritustuomari kirjaa ylös liikkeet/kohdat, joissa tulee suoritusvirhettä sekä vähennyksen määrän. Suoritustuomarin tulee huomioida myös terveydelliset näkökohdat ja riittävä molemminpuolisuus sekä vähentää näiden puutteista.

4 3 Ohjelman päätyttyä tuomari laskee pisteensä, kirjaa ne ja mahdolliset ehdottamansa bonuspisteet pistelapulle sekä merkinnän mahdollisesta yleisvähennyksestä (mm. kielletty liike) ja lähettää lapun ylituomarille. Tarvittaessa tuomari voi lähettää samalla ylituomarille myös huomion sääntöjen vastaisesta puvusta, mikäli on sellaisen havainnut, vaikka sääntöjen vastainen puku on ylituomarivähennys. Huomioiden kuitenkin, että kilpailujärjestäjien vaatimista kisapassina toimivista rannekkeista ei vähennyksiä voida ottaa. Tuomarin tulee toimia sekä huolellisesti että ripeästi. Tuomareiden ei ole suotavaa tehdä tuloslistausta kilpailujen kuluessa, jos se hidasta omaa arviointia ja näin myös kilpailun kulkua. Tuomarin tulee ennen kilpailua harjoitella tuomarointia riittävästi, jotta hän on kilpailussa tarpeeksi rutinoitunut. Tuomarilla tulee olla ohjelmista niin hyvät muistiinpanot, että hän osaa niiden avulla perustella pisteensä mahdollisessa tuomarineuvottelussa sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan antaa kilpailun jälkeen ohjelmista palautetta joukkueiden valmentajille/koreografeille. 1.4 Pukeutuminen Tuomarien on kilpailuissa noudatettava kilpailukohtaisesti määrättyä pukeutumiskoodia. Yhtenäisellä pukeutumisella haetaan siistiä ilmettä tuomaripöytiin ja SM-kilpailuissa arvokkuutta kilpailuun. Yleisesti tuomarin pukeutumisen on kilpailuissa oltava siisti, hillityn värinen sekä kilpailun arvokkuuteen sopiva. Pukeutumiseen kuuluvat myös korut ja hiuskoristeet sekä vastaavat, joiden tulee olla hillittyjä ja rooliin sopivia. Harjoituksissa ennen kilpailua pukeutumiskoodia ei ole. Tuomarien pukeutumiskoodi: - SM-kilpailuissa, kilpa- ja mestaruussarjojen mestaruuskilpailuissa ja Hyvän Mielen Kisoissa sekä välinemestaruuskilpailuissa musta tai tumma (harmaa, ruskea, sininen) jakku, housut/hame sekä siisti pusero. - Muissa kilpailuissa (esim. seura-/aluemestaruuskilpailut) musta tai tumma alaosa (housut/hame, ei farkkuja), yläosassa jakku tai siisti pusero. 1.5 Tuomarineuvottelut Tuomarineuvotteluissa tarkoitus on sopia linjauksesta kilpailun alussa tai kilpailun aikana saada tuomariston pisteet sääntöjen vaatimiin rajoihin. Neuvottelu tulee hoitaa asiallisesti mutta silti ripeästi, jotta kilpailun kulku ei häiriinny, eivätkä jäljempänä voimistelevat joukkueet joudu kärsimään viivytyksistä. Neuvottelujen käyminen on ohjeistettu säännöissä kohdissa ylituomarin tehtävä pistelaskussa ja sarjan ensimmäisenä voimisteleva joukkue. Neuvottelua johtaa ylituomari, muut tuomarit osallistuvat keskusteluun tarvittavissa määrin riippuen esim. siitä, kenen pitää muuttaa pisteitä ja mistä syistä. Sarjan ensimmäisenä voimistelevaa joukkuetta lukuun ottamatta pisteitä saavat muuttaa vain ne tuomarit, joiden takia neuvottelu kutsuttiin koolle, ellei ylituomari ota kaikkien pisteitä mukaan neuvotteluun. Neuvottelussa tehtävien pistemuutosten tulee perustua sääntökohtiin. Neuvottelun tarkoituksena on löytää syyt piste-eroille ja korjata tuomarikohtaisia pisteitä neuvottelussa löydetyissä kohdissa. Pisteiden muuttaminen tulee myös ylituomarin osalta tehdä tuomarineuvottelussa, ei vasta omalla paikalla. Ylituomarin tulee kirjata omaan pistepöytäkirjaansa sekä alkuperäiset että neuvottelun jälkeiset pisteet.

5 4 1.6 Palautteen antaminen joukkueille On toivottavaa, että tuomarit antavat joukkueille palautetta kilpailusuorituksesta kilpailun jälkeen, mikäli joukkueet sitä pyytävät. Palautetta voi antaa heti kilpailun päätyttyä tai vaikka myöhemmin sähköpostilla/puhelimella. Palautteen antaminen ei ole pakollista, mutta suotavaa, jotta joukkueet voisivat paremmin kehittyä. Joukkueille ei saa kertoa annettuja pisteitä, niissä sarjoissa, joissa kategoriaan sijoittaminen on kilpailun tulos. Halutessaan tuomari voi kertoa annetut pisteet kaikissa niissä sarjoissa, joissa pisteet ovat julkisia. Palautteenannossa on hyvä muistaa kohteliaisuus ja kannustava tyyli. 2 Toiminta kilpailujen ulkopuolella 2.1 Tuomarina harjoitussaleilla, leireillä ja muissa vastaavissa tilanteissa On hyvä, jos tuomarit kilpailujen ulkopuolella auttavat joukkueita menemällä harjoitussaleille, leireille, kilpailukatselmuksiin tms. katsomaan ja kommentoimaan ohjelmia. Tuomari voi itse tarjoutua tulemaan salille tai valmentaja voi pyytää tuomaria tai vaikka useampaa tuomaria kerralla käymään. Salityöskentely voi olla myös tuomarista lähtöisin, tuomarin omaa kouluttautumista varten. On hyvä, että valmentaja sopii etukäteen tuomarin kanssa, mitä hän käynniltä odottaa, esim. sommittelun teknisen tai taiteellisen läpikäyntiä tai kommentteja suoritukseen. Yleensä valmentaja vetää harjoituksen/esityksen, ei tuomari. Tuomari voi kyllä sanoa, jos haluaa nähdä jotain tiettyä, mistä arvelee joukkueelle tai valmentajalle olevan hyötyä. Esimerkkejä tuomarin salikäynnin sisällöstä: 1. Teknisen osa-alueen arviointi: Joukkue tekee ohjelman alusta loppuun ( kokonaisen ) ja tuomari merkitsee siitä teknisen taito- /vaikeusosat. Tuomari käy valmentajan ja mahdollisesti myös joukkueen kanssa läpi antamansa osat ja mahdollisesti neuvoo, millä perusteella on tai ei ole antanut jotakin osaa ja mitä joukkueen pitäisi tehdä, jotta saisi halutun taito-/vaikeusosan. Läpikäynti voidaan tehdä lyhyemmissä pätkissä, jolloin joukkueen on helpompi yrittää korjata virheitä ja parantaa osien suoritusta. Joukkueen, valmentajan sekä tuomarin on hyvä muistaa, että kilpailuissa arviointi kuitenkin tapahtuu kilpailusuorituksen perusteella. Vaikka salikäynnillä jokin taito-/vaikeusosa ei vielä olisi onnistunut, se voi onnistua kilpailuissa tai toisinpäin, ja vain kilpailusuoritus ratkaisee tuomarin arvostelussa. 2. Taiteellisen arvon arviointi: Joukkue tekee ohjelman alusta loppuun ( kokonaisen ) ja tuomari merkitsee ohjelman taiteellisen arvioinnin kannalta. Ohjelman jälkeen tuomari voi pisteyttää ohjelman taiteellisen arviointitaulukon perusteella tai vain antaa palautetta valmentajalle/koreografille arviointitaulukkoa apuna käyttäen. Tuomari voi kommentoida esim. kuvioiden muodostumista (muodostuvatko kuviot sujuvasti jne.), alueen käyttöä (esim. onko joukkue liian paljon alueen keskellä tai samanlaisissa kuvioissa), ohjelman rakennetta (esim. tuleeko vaihtelua, onko kohtia, jotka eivät toimi ja miksi ei) jne. Ohjelma on aina jonkun koreografin luova tuotos, joten tuomarin on hyvä pyrkiä rakentavaan palautteen antamiseen pelkkien epäkohtien etsimisen sijaan, vaikka toki epäkohdista kertominenkin on valmentajalle/koreografille hyödyllistä ohjelman kehittämistä varten, etenkin alkukaudesta. Jälleen tulee muistaa, että kilpailusuoritus on eri asia kuin ohjelman arviointi salikäynnillä ja että tuomarin arviointi perustuu vain kilpailusuoritukseen.

6 5 Salityöskentelyä vaaditaan myös tuomarin kouluttautumisessa heti alimmalla eli III-luokan tasolla. Ennen kuin tuomari voi siirtyä II-luokan tuomarikoulutukseen, hänen on tehtävä salityöskentelyä vähintään kaksi kertaa. Näillä salikäynneillä työskentelyn tarkoituksena on analysoida ohjelman suoritusta ja sommittelua, sekä antaa neuvoja ja opastusta valmentajan niin halutessa. Salityö vahvistaa tuomarin omia taitoja ja antaa mahdollisuuden tuomarille olla lähellä urheilijoita ja valmentajia. Valmentaja antaa merkinnän salityöstä tuomarikirjaan. Salikäynneilläkin on hyvä muistaa kannustava kommentointi. Tuomarin ei kuitenkaan tarvitse kaunistella arvioitaan ja tuomarin tulee kertoa oma mielipiteensä rakentavasti. Tuomarin täytyy kommenteissaan huomioida joukkueen voimistelijoiden ikätaso ja sen, mitä sanoo joukkueelle vs. mitä vain valmentajalle. Palkkion maksaminen tuomarin salityöstä on tuomarikohtaista. Jos valmentaja pyytää tuomarin salille, on suositeltavaa maksaa tuomarille korvaus matkoista sekä salityöstä. Kohtuullinen tuntikorvaus salityöstä 1. luokan tuomarille on noin 20 euroa/tunti. Joukkueen tai seuran on hyvä varautua tällaiseen korvaukseen. 2.2 Valmistautuminen kilpailuihin Ennen kilpailukautta tuomarin on hyvä tehdä videoiden avulla merkitsemis- ja arvosteluharjoituksia, jotta toiminta kilpailuissa olisi varmaa ja sujuvaa. Vastaavaa harjoittelua voi toki tehdä myös joukkueiden harjoituksissa tai esityksissä. Olennaista on, että tuomarit tulevat kilpailuihin yhtä lailla hyvin valmistautuneina kuin joukkueetkin tulevat kilpailuihin. Ennen kilpailuja tuomarin kannattaa tarkistaa, että hänellä on oikeat versiot kilpailuissa tarvittavista säännöistä. Voimassaolevat säännöt löytyvät Voimisteluliiton nettisivuilta, tällä hetkellä polku sääntöihin on joukkuevoimistelu > kilpailutoiminta > säännöt. Sääntöjen päivityspäivämäärä näkyy sääntöjen kannessa. 3 Tuomaritoiminnan valvonta 3.1 Kilpailun aikainen valvonta Kilpailun aikana tuomarien toimintaa valvoo ylituomari oman tuomaristonsa osalta. Ylituomarin tehtävänä on varmistaa kilpailutulosten oikeellisuus ja vastata oikeudenmukaisesta tuomaritoiminnasta kilpailuissa. Tarvittaessa ylituomari voi huomauttaa yksittäistä tuomaria, jos hän toimii vastoin sääntöjä tai sovittuja ohjeita. Selkeissä sääntörikkomuksissa ylituomarin tulee tiedottaa tapahtuneesta lajipäällikköä, joka vie asian lajiasiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. Kilpailun jälkeen ylituomari voi raportoida tuomariston toimintaa (esim. tuomarin hyvin kapeaksi jäänyt pisteskaala, tuomarin häiritsevän hidas tai hutiloiva toiminta) kehittämisnäkökulmasta lajipäällikölle. Tarvittaessa ylituomari tiedottaa asiasta lajipäällikköä, joka tuo asian käsiteltäväksi tuomaritiimille tuomaritoiminnan kehittämistä varten. Lajiasiantuntijaryhmä voi myös nimetä kilpailuihin tarkkailijan, joka seuraa kilpailua, neuvotteluja ja antaa palautetta tuomareille ja lajiasiantuntijaryhmälle. Tarkkailija ei voi kuitenkaan osallistua neuvotteluihin eikä pyrkiä vaikuttamaan pisteisiin. 3.2 Kilpailun jälkeinen valvonta Kansallisten mestaruuskilpailuiden jälkeen tuomaritiimistä nimetty jäävi henkilö analysoi pistepöytäkirjojen perusteella tuomareiden antamia pisteitä. Mikäli pisteanalyysissä havaitaan;

7 6 - Samalla tuomarilla useita vaihteluita tai epäloogisuuksia pisteissä (yli 0,5 pisteen erot keskiarvoon) - Tuomarikohtaisissa pisteissä ja tuomarikohtaisessa rankingissa suuria poikkeamia verrattuna lopulliseen keskiarvoon perustuvaan rankingiin - Seura- / aluesidonnaisuutta - Eroja alku- ja loppukilpailun välillä, jos tuomari on toiminut samassa tehtävässä molempina kilpailupäivinä - Joukkueiden omat kyselyt Voimisteluliittoon tuomarikohtaisten pisteiden selvittämiseksi Lajipäällikkö lähettää pyynnön tuomarille oman tuomarityön arvioimiseen ja kehittämiseen. 3.3 Seuraamukset sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta Sen osalta, mitä Voimisteluliiton Yleisissä kilpailu- ja kurinpitosäännöissä ja kansainvälisen toiminnan osalta IFAGGin kurinpitosäännöissä (IFAGG Code of Discipline) on määrätty seuraamuksista tuomareiden sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta, noudatetaan näitä edellä mainittuja sääntöjä. Voimisteluliiton Kurinpitosäännöissä tuomareille määrättäviä seuraamuksia ovat huomautus, varoitus ja toimitsijakielto. Ellei erityisiä lieventäviä tai raskauttavia seikkoja ole, ensimmäisestä rikkomuksesta on tuomittava lievin mahdollinen seuraamus. Toistuvasta rikkomuksesta ei lähtökohtaisesti voida tuomita lievintä rangaistusta. Rikkomukset ja niiden seuraamukset käsitellään aina tapaus kerrallaan, joten yleistä rikkomus- ja seuraamuslistaa ei voida antaa. Rikkomuksia voi kuitenkin suuntaa-antavasti arvioida seuraavasti: - Huomautuksen (huom. eri asia kuin ylituomarin kilpailun aikana tuomarille mahdollisesti antama epävirallinen huomautus) voi saada epäasianmukaisesta tai ohjeiden vastaisesta käyttäytymisestä tai pienestä ja vähämerkityksellisestä sääntörikkomuksesta. - Varoituksen voi saada toistuvista huomautuksiin johtaneista toimista tai selkeistä sääntörikkomuksista (esim. tarkoituksellinen kotiinpäin vetäminen tai epäoikeudenmukaisuus arvostelussa). - Toimitsijakiellon voi saada vakavasta sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta (esim. pisteistä tai tuloksista sopiminen, doping). Rikkomuksista aiheutuvien seuraamusten käsittely tapahtuu siten, että lajipäällikkö vie tietoonsa tulleet tapaukset mahdollisesta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta ensin lajiasiantuntijaryhmän käsiteltäväksi ja arvioitavaksi. Mikäli lajiasiantuntijaryhmä katsoo, että sääntöjä on rikottu ja tästä tulisi määrätä seuraamus, lajiasiantuntijaryhmä vie asian kurinpitovaliokunnalle. Kurinpitovaliokunta käsittelee rikkomuksen ja sen mahdollisen seuraamuksen kurinpitosääntöjen mukaisesti. Rikkomuksesta epäillyllä on mahdollisuus selityksen antamiseen ja valitusoikeus päätöksestä. 4 Tuomarien valinta kilpailuihin ja paneeleihin 4.1 Tuomaristojen valinta Kaikissa kilpailuissa tuomaristot tulee koota sääntöjen vaatimusten mukaisesti eli pitää olla riittävä määrä tuomareita, joilla on vaadittavan tasoinen tuomarikortti. Mikäli kilpailujen tuomaristoissa on uusia tuomareita, nämä on hyvä sijoittaa tasaisesti eri sarjoihin ja mahdollisuuksien mukaan arpoa eri paneeleihin.

8 7 Seurakilpailuihin tuomaristot valitsee järjestävä seura. On suositeltavaa, että seurat valitsevat tuomaristot mahdollisimman edustavasti ja tasapuolisesti kilpailuun osallistuvat joukkueet huomioiden. Tuomaristot voidaan koota esim. siten, että osallistuvat seurat velvoitetaan ilmoittamaan tuomari/tuomareita seurasta osallistuvien joukkueiden lukumäärän mukaan. Ylituomarit nimetään yleensä etukäteen. Uudet I-luokan tuomarit pyritään saamaan tuomarikoulutuksen ja kokeen jälkeen heti samana keväänä alue- /seurakilpailujen ylituomareiksi, jotta he saavat heti ylituomarikokemusta. Alueiden järjestämissä kilpailuissa tuomaristot valitsee alue. Alueet voivat velvoittaa osallistuvia seuroja ilmoittamaan mukaan riittävän määrän tuomareita seurasta osallistuvien joukkueiden lukumäärän mukaan. Tuomaristot tulee koota siten, että uudet III-luokan tuomarit sijoitetaan tasaisesti eri sarjoihin ja tuomaripaneeleihin. Ylituomarit nimetään yleensä etukäteen. Uudet I-luokan tuomarit pyritään saamaan tuomarikoulutuksen ja kokeen jälkeen heti samana keväänä alue-/seurakilpailujen ylituomareiksi, jotta he saavat heti ylituomarikokemusta. Liiton kilpailuihin tuomaristot valitsee lajiasiantuntijaryhmä tuomaritiimin esityksestä. Ylituomarit tai näiden valintaperusteen päättää lajiasiantuntijaryhmä. Valintaperuste voi olla esimerkiksi ylituomarien arpominen kaikista I-luokan tuomareista tai kansainvälisistä tuomareista. Uusia 1. luokan tuomareita ei ensisijaisesti valita saman kevään SM-kilpailuihin tai MM-karsintaan, mutta muihin kevään kilpailuihin sekä syksyn välinemestaruuskilpailuihin kyllä. 4.2 Arvonta tuomaripaneeleihin Tuomarien arvonta paneeleihin tehdään sääntöjen mukaisesti eli tuntia ennen kilpailun alkua. Saman seuran edustajat ja tuomarit, joilla on keskenään läheinen sukulaisuussuhde (sisarukset, vanhempi/lapsi), arvotaan eri paneeleihin. Nämä tuomarit on arvottava paneeleihin ensin, vasta sen jälkeen arvotaan muut tuomarit. Mikäli sarjan tuomaristossa on esim. saman seuran edustajia neljä tai enemmän, nämä arvotaan tasaisesti eri tuomaristoihin, jolloin yhdessä paneelissa voi olla useampi kuin yksi saman seuran edustaja. Seuran edustajiksi katsotaan tuomari, joka valmentaa tai muutoin toimii seurassa tai on aiemmin pitkään valmentanut tai toiminut seurassa. Tuomari voi edustaa useampaakin seuraa.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje

Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä Suomen Voimisteluliitto Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje Trampoliini ja DMT Voimassa 1.1.2013 alkaen, päivitetty 19.9.2014 Johdanto Trampoliinivoimistelun

Lisätiedot

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 2 (13 ) LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT (LUOKAT I - M, YKSILÖT JA JOUK- KUEET, IKÄSARJAT 8-V. NAISTEN SARJA) Alla esitetään luokittain ja ikäkausittain

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta PELIASUT Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla tulee olla samanlainen pelipaita. Pelihousut ja sukat on oltava kaikilla joukkueen pelaajilla samanväriset.

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ Luokkasarjojen ohjeet Päivitetty 10.8.2014 Kaikki luokat Kilpailu 1. Voimistelija voi osallistua kilpailussa yhteen luokkaan yhden kokoonpanon osana, tai kahteen

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015

ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015 ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015 23.8.2015 Lounais-Suomi, Laitila 30.8.2015 Etelä-Suomi, Järvenpää 5.9.2015 Häme-Pohjanmaa, Tampere 12.9.2014 Itä-Suomi, Suonenjoki Aiheina mm. MM-kisat Kalenteri 2015-2016

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt versio 2.1 voimassa 08.10.2016 lähtien Aluksi Junioreiden SM-sarja noudattaa junioreille sovellettuna Suomen Liitokiekkoliiton yleisiä ultimaten kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN TUOMARIOHJESÄÄNTÖ

AKROBATIAVOIMISTELUN TUOMARIOHJESÄÄNTÖ AKROBATIAVOIMISTELUN TUOMARIOHJESÄÄNTÖ Tuomareille, valmentajille ja kilpailunjärjestäjille Alkuperäiset ohjeet AKRO tuomarityöryhmä Päivitetty 9.1.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tuomarien eettiset

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Pertti Vehviläinen SISÄLTÖ: Uudet sarjat Otteluiden kesto Voittotavat Pisteet liikkeistä Passiivisuus Muuta yleistä sääntömuutoksista I. Olympialaisten sarjat Vapaapaini:

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ 1 Ampumaurheiluliiton toimintaa ohjaava säännöstö: Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n (SAL) toiminta on määritetty SAL:n toimintasäännöissä. Sen mukaisesti kilpailuoikeuden

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on neljä kansallisen ottelutuomarioikeuksien luokkaa ja yksi kansainvälinen

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010

LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 LIIKESARJATUOMARIEN LUOKITUKSET SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 6.9.2010 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten liikesarjatuomarioikeuksien luokkaa: C, B ja A, joista C on alin ja A

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa... 1 Ohjeita, esimerkkejä ja ajatuksia tunteiden käsittelyyn... 3 Miten voi lasten/nuorten kanssa valmistautua

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista päästökaupasta

Ajankohtaista päästökaupasta Ajankohtaista päästökaupasta Todentajapäivä 27.10.2016 Tekninen asiantuntija Tommi Itkonen Esityksen sisältö Komission todentamiskoulutus 14.-15.9 Komission suorittama tarkastus MRVA:n toimeenpanon osalta

Lisätiedot

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE

KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE KILPARYHMÄ 9-19 VUOTIAILLE TAMMELAN URHEILUKENTÄLLÄ Tiistaisin ja torstaina 24.5 alkaen klo 17.30-19.00 Ilmoittautuminen joka kerralla klo 17.25 valmentajalle HUOM! omatoiminen alkuverkka ennen ilmoittautumista!

Lisätiedot

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: OHJELMOINTI 1. Alkupohdinta: Mitä ohjelmointi on? Keskustellaan siitä, mitä ohjelmointi on (käskyjen antamista tietokoneelle). Miten käskyjen antaminen tietokoneelle

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 Vastaaja: Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se/ne sääntökirjan (SK), erotuomarin ohjekirjan (CB) tai kilpailusääntöjen (KS) kohta/kohdat

Lisätiedot

Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä

Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä Yhteenveto keskeisistä hiihtosäännöistä Tämän yhteenvedon tarkoitus ja käyttö - Yhteenveto sisältää keskeisiä sääntöjä esimerkkeineen hiihtäjille (kilpailijan velvollisuudet) - Yhteenvedon tavoitteena

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset...

Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset... Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset... 2 1.4 Kilpailukalenteri ja kutsu... 2 1.5 Palkinnot ja

Lisätiedot

SM-kilpailut ja SuomiCUP

SM-kilpailut ja SuomiCUP SM-kilpailut ja SuomiCUP SISÄLTÖ 1. Kilpailut 1.1 SM-kilpailut 1.2 SuomiCup 1.3 Kilpailumuodot 2. Tulokset 2.1 Pistelasku SuomiCupissa 2.2 Kilpailukohtaiset pisteet 3. Vakuutus 4. Kilpailukausi 5. Anti-doping

Lisätiedot

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU SÄÄNNÖT 1(7) VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia

Lisätiedot

SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE

SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE SPTL HALLITUKSEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE 2016-17 sivu 1 (5) SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE 2016-17 1) KILPAILUVALIOKUNNAN EHDOTUKSET Hallitus on

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Juniorikilpailuissa eri ikäluokkiin kuulumisen ratkaisee nyrkkeilijän syntymävuosi.

Juniorikilpailuissa eri ikäluokkiin kuulumisen ratkaisee nyrkkeilijän syntymävuosi. SUOMEN NYRKKEILYLIITON NUORISONYRKKEILYMÄÄRÄYKSET TARKOITUS (Voimassa 01.09.2010 alkaen) Nuorisonyrkkeilysäännöt muodostavat perustan kaikelle Suomen Nyrkkeilyliiton piirissä tapahtuvalle nuorison urheilutoiminnalle

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Semifinaalitehtävän tehtäväpohja Taitaja2015_Huonekalupuuseppä_401_FI ( kieli) Tekijät: Nimi: Teemu Luoma Oppilaitos: Koulutuskeskus Sedu

Semifinaalitehtävän tehtäväpohja Taitaja2015_Huonekalupuuseppä_401_FI ( kieli) Tekijät: Nimi: Teemu Luoma Oppilaitos: Koulutuskeskus Sedu Semifinaalitehtävän tehtäväpohja Taitaja2015_Huonekalupuuseppä_401_FI ( kieli) Tekijät: Nimi: Teemu Luoma Oppilaitos: Koulutuskeskus Sedu Päiväys: 23.10.2014 1 Sisällysluettelo Johdanto / tehtävän yleiskuvaus

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2009 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta.

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta. .Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja ohjeita tässä ohjeessa mainituin poikkeuksin. Lajisäännöissä voidaan tarkentaa tätä ohjetta lajikohtaisesti.

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Keski-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa lasketaan sarjataulukot eikä otteluissa tehdä live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen

Lisätiedot

Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje

Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä Suomen Voimisteluliitto Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje Trampoliinivoimistelun kilpailumuodot Voimassa 1.1.2013 alkaen, päivitetty 4.11.2015

Lisätiedot

LASKUVARJOURHEILUN TUNNELIKILPAILUJEN SM-SÄÄNNÖT 2015

LASKUVARJOURHEILUN TUNNELIKILPAILUJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 LASKUVARJOURHEILUN TUNNELIKILPAILUJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 A. YLEISTÄ Nämä ovat ensimmäiset SM-säännöt tunnelikilpailuja varten. Nämä on tehty normaalien laskuvarjourheilun SMsääntöjen pohjalta, joten täällä

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

JOUKKUEVOIMISTELUN TYTTÖJEN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN 10-12 - VUOTIADEN SARJAN KILPAILUSÄÄNNÖT

JOUKKUEVOIMISTELUN TYTTÖJEN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN 10-12 - VUOTIADEN SARJAN KILPAILUSÄÄNNÖT JOUKKUEVOIMISTELUN TYTTÖJEN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN 10-12 - VUOTIADEN SARJAN KILPAILUSÄÄNNÖT Kuva Aki Rask 01.01.2013 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kilpailujen järjestäminen... 4 1.2 Kilpailukutsu...

Lisätiedot

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SÄÄNNÖT 1(6) PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 1 Tarkoitus ja järjestäminen 2 Kilpailulautakunta ja järjestelytoimikunta Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien

Lisätiedot

Peruskoulun matematiikkakilpailun alkukilpailun tulosten ja tehtävien analysointi vuodelta 2009

Peruskoulun matematiikkakilpailun alkukilpailun tulosten ja tehtävien analysointi vuodelta 2009 Peruskoulun matematiikkakilpailun alkukilpailun tulosten ja tehtävien analysointi vuodelta 2009 Anastasia Vlasova Peruskoulun matematiikkakilpailutyöryhmä Tämän työn tarkoituksena oli saada käsitys siitä,

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 22.2.2017 1 / 10 OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE Alkuperäiset ohjeet Eila Uitto Päivitys Sari Mustajärvi päivitetty 2017 22.2.2017 2 / 10 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kilpailujen hakeminen...

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SM-BEACH VOLLEYN KILPAILUSÄÄNNÖT 2012

ISTUMALENTOPALLON SM-BEACH VOLLEYN KILPAILUSÄÄNNÖT 2012 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lentopallojaosto ISTUMALENTOPALLON SM-BEACH VOLLEYN KILPAILUSÄÄNNÖT 2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n lentopallojaosto järjestää

Lisätiedot

Semifinaalien hyvät käytännöt Markku Räty Kilpailutoiminnan koordinaattori Taitaja2013 lajipäällikkö

Semifinaalien hyvät käytännöt Markku Räty Kilpailutoiminnan koordinaattori Taitaja2013 lajipäällikkö Semifinaalien hyvät käytännöt Markku Räty Kilpailutoiminnan koordinaattori Taitaja2013 lajipäällikkö 2 Semifinaalikilpailujen järjestäminen nuorten silmin Yhdessä tekemisen loistava mahdollisuus 8 viikon

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere 20. Naisten SM-nyrkkeilyt 8.-9.3.2014 Tampere 20. NAISTEN SM-NYRKKEILYT 2014 Aika 8.-9.03.2014 KILPAILUKUTSU Paikka Pyynikin Palloiluhalli, Ammattikoulunkatu 20, Tampere Aikataulu Lauantai 8.3.2014 klo

Lisätiedot

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään SÄÄNNÖT PELIAIKA 1) Peliaika on 18 minuuttia. 2) Peliaika on juokseva. OSALLISTUJAT Pelaajat 1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa,

Lisätiedot

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Etelä-Savon Lentopallo Jesse Härkönen Päivitetty 14.2.2016 Sivu 2 / 6 Ohjeet turnausten alussa pelaajille pidettävään tuomarikoulutukseen (F-,

Lisätiedot

Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association. antidopingohjelma

Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association. antidopingohjelma Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association antidopingohjelma Sisällysluettelo 1. Ohjelman arvoperusta 2. Ohjelman tavoitteet 3. Toimenpiteet Liite 1 Ote Suomen Taidoliitto ry:n säännöistä ja kilpailusäännöistä

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot