Verkkopankkien tietoturva :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopankkien tietoturva :"

Transkriptio

1 Verkkopankkien tietoturva : Osuuspankin Kultaraha Meritan Solo Kari Ahtiainen Hannu Lehto Tietoturvallisuuden perusteet kevät 2000 Lahti

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Osuuspankki Käytön kuvaus Tietoturva Käyttäjätunnus, salasana ja avainluvut Keksit, välimuisti ja JavaScript SSL-salaustekniikka Osuuspankin verkkopankissa 5 3. Meritan Solo-pankki 7 4. Osuuspankin ja Meritan verkkopankkien tietoturvallisuuden vertailu 8 Lähdeluettelo 9 2

3 1. Johdanto Harjoitustyön tavoitteena on tutustua verkkopankkien toimintaan lähinnä tietoturvallisuuden kannalta. Tarkastelu rajattiin Osuuspankin Kultaraha- ja Meritan Solo-palveluihin, vaikka muillakin Suomessa katutason pankkitoimintaa harjoittavilla pankeilla on vastaavat järjestelmät. Meritan ja Osuuspankin järjestelmät muistuttavat hyvin paljon toisiaan: erot ovat tietoturvan kannalta lähinnä epäoleellisia pieniä yksityiskohtia. Käytännön tason standardointi on asiakkaan kannalta hyvä asia: pankkia ei tarvitse valita turvallisuuden perusteella. Toisaalta eri järjestelmien rinnakkainen kehittäminen saattaisi johtaa tietoturvasta kilpailemiseen ja näin parempaan turvallisuuteen. 2. Osuuspankki 2.1. Käytön kuvaus Verkkopankin käyttöä varten tarvitaan henkilökohtainen kuusinumeroinen käyttäjätunnus ja nelinumeroinen salasana. Näiden avulla verkkopankki tunnistaa käyttäjän. Lisäksi tilitietoihin ja laskunmaksuun pääseminen edellyttää yhteyskohtaista avainlukua. Kun asiakas tekee verkkopankin käyttösopimuksen, hän saa pankistaan käyttäjätunnuksen, salasanan sekä 100 avainlukuparia sisältävän listan. Lukupareista toinen on pankin luku ja toinen sitä vastaava asiakkaan luku. Pyrkiessään käyttämään tiliään esimerkiksi maksaakseen laskuja asiakkaalta kysytään tiettyä pankin avainlukua vastaava luku, jonka tietäminen vasta mahdollistaa tilille pääsyn. Avainluvut ovat nelinumeroisia ja parit ovat istuntokohtaisia. Uuden avainlukulistan voi tilata verkkopankista, mutta se on haettava omasta pankista perinteiseen tapaan käymällä henkilökohtaisesti virkailijan puheilla. Myös verkkokaupassa käytettävä suoramaksupalvelu on Osuuspankin järjestelmässä mahdollista. Verkkokauppiaat voivat tehdä Osuuspankin kanssa sopimuksen laskujen maksamisesta verkkopankin kautta. Kaikki sopimuksen tehneet yritykset löytyvät Optorilta, jonne pääsee Osuuspankin kotisivulta (www.osuuspankki.fi). Kun asiakas tekee verkkokaupasta ostoksia, hän voi maksaa ne suoramaksupalvelun avulla. Tällöin siirrytään verkkopankin palvelimelle ja maksaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti kuin normaali laskujenmaksu, jolloin tietoturva on ihan vastaava kuin muussakin verkkopankin käytössä Tietoturva Pankiyhteydessä on tärkeää, että verkkopankin palvelin tunnistaa asiakkaan luotettavasti. Tämä tapahtuu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istuntokohtaisten avainlukujen avulla. Näiden huolimaton käsittely muodostaa ensimmäisen tietoturvan riskitekijän. Toisena riskitekijänä on työaseman ja selaimen huolimaton käyttö. Työasemalle ei saa jäädä mitään pankkiyhteydestä kertovia oleellisia tietoja, jotka parantaisivat ulkopuolisen mahdollisuuksia käyttää toisen pankkiyhteyksiä. Kolmanneksi asiakkaan on varmistuttava siitä, että yhteys on todella saatu verkkopankkiin eikä johonkin kolmanteen, rikolliseen tahoon, joka vain näyttelee verkkopankkia. Autentikointi hoidetaan SSL-salaustekniikan avulla käyttäen digitaalista allekirjoitusta, joka takaa hyvän tietoturvan. Neljänneksi on suojauduttava tietoliikenteen tietoturvariskeiltä. Joku saattaa kaapata viestejä ja muuttaa niitä. Tältä suojaudutaan SSL-salaustekniikalla. Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisemmin edellä mainittuja tietoturvan riskitekijöitä. 3

4 Keskeistä on myös, miten pankki huolehtii omasta sisäisestä turvallisuudestaan. Miten esimerkiksi palvelinlaitteet on fyysisesti suojattu vaikkapa tulipalolta, miten turvallisia palvelimen käyttämä ohjelmat ovat jne? Pankin sisäinen turvallisuus voidaan jakaa hallinnolliseen, fyysiseen, henkilöstö-, käyttö-, laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoaineistoturvallisuuteen. Näihin ei kuitenkaan tässä esityksessä puututa Käyttäjätunnus, salasana ja avainluvut Tietoturvan kannalta keskeistä on käyttäjätunnuksen ja salasanan pysyminen salaisina. Siksi niitä olisi säilytettävä turvallisessa paikassa, mieluiten lukitussa tilassa eikä aivan tietokoneen läheisyydessä.tunnuksen ja salasanan ulkoa opettelu ei ole yleisesti ottaen mahdollista, joten on suuri kiusaus säilyttää niitä käyttömukavuuden vuoksi liian helposti saatavilla. Tämä on selvä tietoturvariski. Jos epäilee käyttäjätunnuksen ja salasanan joutuneen jollekin ulkopuoliselle, on verkkopankin palveluvalikosta mahdollista estää palvelujen käyttö. Eston voi ainoastaan pankki purkaa. Yhteyden alussa kirjoitettava käyttäjätunnus näkyy ruudulla, jolloin joku voi sen selän takaa nähdä. Käyttäjätunnus voi näin paljastua. Tämä on pieni tietoturvan heikennys, joskin tilille pääsy edellyttää vielä salasanan, joka syötettäessä ei näy ruudulla, ja avainlukujen tuntemista. Salasana on heikko: se on neljä merkkiä pitkä ja siinä saa esiintyä vain numeroita. Näin erilaisia salasanoja on vain kappaletta. Näistä liian säännölliset salasanat eivät kelpaa (kaikki numerot samoja, nouseva tai laskeva numerosarja). Kuitenkin esimerkiksi kolme samaa numeroa sisältävä salasana kelpaa. Esimerkiksi salasanan 8889 antama turva on vähäinen. Tietysti lyhyt salasana on helppo muistaa, joten sitä ei välttämättä tarvitse kirjoittaa muistiin, mutta se on myös helppo murtaa. Niinpä tietoturvan parantamiseksi salasanojen tulisi olla monipuolisempia: kirjaimet ja erikoismerkit tulisi sallia, ei hyväksyä salasanoja, jotka ovat jonkun kielen sanoja ja ehkä myös kasvattaa salasanan pituutta. Tietoturvallisuuden parantamiseksi salasanaa tulisi aika ajoin vaihtaa. Tämä on mahdollista tehdä näppärästi verkkopankin palveluvalikosta. Pankkipalvelu ei kuitenkaan pakota vaihtamaan salasanaa. Turvallisuus paranisi, jos salasana olisi vaihdettava esimerkiksi kerran vuodessa. Ainakin järjestelmän tulisi vaatia, että salasana vaihdetaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla, kun verkkopankki otetaan käyttöön, koska on mahdollista, että pankilta saatu salasana on joutunut vieraisiin käsiin siinä vaiheessa, kun se toimitetaan pankin konttorin välityksellä asiakkaalle. Järjestelmä antaa käyttäjälle mahdollisuuden yrittää sisäänpääsyä viisi kertaa. Tämän jälkeen yhteys automaattisesti katkeaa. Näin estetään loputon tunnusten ja salasanojen kokeilu. Ehkä kolme kertaa viiden sijasta kuitenkin riittäisi, joskin tunnuksen ja salasanan selville saaminen ei vielä mahdollista tilin käyttöä, vaan siihen tarvitaan istuntokohtainen avainlukupari. Avainlukulistaa tulisi säilyttää erillään käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, koska nämä kolme tunnistetietoa mahdollistavat tilin käytön. Jos epäilee tietoturvarikkomusta, voi avainlukulistan lukita, jolloin verkkopankin käyttö estyy. Avainlukulistan voi avata ainoastaan pankki. Tilin käytön jälkeen yhteys verkkopankin palvelimeen on suljettava. On mahdollista, että käyttäjä epähuomiossa tai tietämättömyyttään jättää yhteyden auki esimerkiksi pudottamalla selaimen kuvakkeeksi ja poistuu koneelta. Tällöin yhteys on siltä koneelta kenen tahansa käytettävissä. Joskin käyttämätön yhteys ilmeisesti katkeaa jonkin ajan kuluttua Keksit, välimuisti ja JavaScript Verkkopankin käyttö edellyttää, että selain sallii keksien (cookies) tallentamisen. Palvelin lähettää asiakkaan koneelle tunnistetiedoston, jonka avulla hallitaan laskunmaksutapahtumaa. Tämä tiedosto ei kuitenkaan tallennu kiintolevylle, vaan se talletetaan käyttömuistiin (RAM). Cookie häviää 4

5 käyttömuistista kun selain sammutetaan. Näin olen pankkiyhteyden jälkeen selain olisi suljettava varsinkin, jos tietokone on yhteiskäytössä. Cookien selvittäminen ei kuitenkaan mahdollista tilille pääsyä, koska jokaisella yhteyskerralla on oma avainluku. Selaimet käyttävät välimuistia eli cachea, jonne ne tallettavat www-sivuja nopeuttaakseen niiden uudelleenlatausta. Tiedot, jotka on suojattu SSL-salauksella eivät tallennu välimuistiin. On kuitenkin aina käytön loputtua syytä tyhjentää välimuisti, jolloin kukaan ei saa tietää, millä sivuilla on käyty. Tämä on varsinkin silloin tärkeää, kun käytetään konetta, joka on muidenkin käytössä esimerkiksi kirjastossa tai työpaikalla. Verkkopankki käyttää myös Javascriptiä lähinnä syöttötietojen oikeellisuuden tarkistamiseen (viitenumero, tilinumero). Näin ollen selaimessa on sallittava Javascriptien käyttö. SSL suojaa kuitenkin käyttäjän ja palvelimen väliset Javascript-ohjauskomennot, joten tästä ei aiheudu ylimääräistä tietoturvariskiä. Verkkopankki ei käytä java-appletteja eikä myöskään Microsoftin Active-X komponentteja SSL-salaustekniikka Osuuspankin verkkopankissa Verkkopankki käyttää SSL-salaustekniikkaa (SSL eli Secure Sockets Layer), jota tukevat Microsoftin ja Netscapen selaimet, joiden versionumero on kolme tai sitä suurempi. Näin kaikki asiakkaan ja pankin välinen tiedonsiirto yhteyden luomisesta lähtien toimii suojattuna. SSL-salaustekniikkaa takaa tietoturvallisuuden kolmella eri tasolla: kiistämättömyyden, luottamuksellisuuden ja eheyden. Kiistämättömyys merkitsee, että asiakas varmistuu siitä, että yhteys on otettu todella haluttuun paikkaan, siis verkkopankkiin, eikä kolmannen tahon luomaan väärään paikkaan. Autentikointi tapahtuu seuraavasti: 1. Asiakas ottaa yhteyden pankkiin. 2. Pankki lähettää asiakkaalle oman kryptatun sertifikaattinsa, joka sisältää sertifikaatin myöntäjän (Secure Server Certification authority) tiedot, sertifikaatin saajan julkisen salakirjoitusavaimen ja muut tiedot ja käytetyt kryptausalgoritmit. Seuraavalla sivulla on osa Osuuspankin verkkopankin saamasta sertifikaatista. 5

6 3. Asiakas avaa saamansa sertifikaatin käyttäen sertifikaatin myöntäjän julkista avainta.näin asiakas varmistuu, että hänen saamansa julkinen avain on todella verkkopankin julkinen avain. 4. Asiakas pyytä pankkia todistamaan henkilöllisyytensä. 5. Pankki lähettää itsestään selväkielisen tiedon sekä saman tiedon tiivistettynä ja yksityisellä avaimella kryptattuna asiakkaalle. Tiivistäminen on helppo suorittaa matemaattisesti, mutta sen käänteinen suorittaminen on hyvin hankalaa. 6. Asiakas avaa tiedon käyttäen edellä saamaansa pankin julkista avainta ja tiivistää saamansa selväkielisen tiedon. Näitä vertaamalla asiakas varmistuu, että yhteyden toisessa päässä on verkkopankki. Luottamuksellisuus taataan salakirjoittamalla asiakkaan ja pankin palvelimen väliset viestit. Turvallisuuden lisäämiseksi otetaan asymmetrisen salauksen avulla käyttöön vielä symmetrinen salausalgoritmi (RC4), jonka salakirjoitusavaimen pituus on 40 bittiä.. Kun yhteys on edellä kuvatulla tavalla varmennettu, asiakas lähettää pankin julkisella avaimella kryptatun istuntokohtaisen symmetrisen salakirjoitusavaimen pankille.tämä avaimen voi ainoastaan pankki selvittää omalla yksityisellä salakirjoitusavaimella. Vaihdettavat viestit kryptataan tällä symmetrisellä salasanalla. Salasanan selvittäminen on nyt erittäin vaikeaa, mutta se saattaa olla murrettavissa. Koska kuitenkin salakirjoitusavain on yhteyskohtainen, riski ei ole suuri: avain tulisi murtaa yhteyden aikana, mutta yheyden kesto on suurella todennäköisyydellä lyhyempi kuin avaimen purkamiseen käytetty aika. 6

7 Eheys taataan laskemalla salakirjoitusavaimen avulla jokaiseen sanomaan MAC-tarkistusluku (MAC=message authentication code). Jos ulkopuolinen muuttaa sanomaa, niin sanoman sisältö ei enää vastaa tarkistuslukua. Näin pankin palvelin huomaa väärennöksen ja hylkää sanoman.ulkopuolisen tunkeutujan pitäisi näin ollen myös pystyä laskemaan muutettua sisältöä vastaava tarkistusluku, jolla korvattaisiin alkuperäinen tarkistusluku. Tämä on kuitenkin mahdotonta ilman salakirjoitusavainta, jota väärentäjällä ei ole. Suurimpana tietoturvariskinä voidaan pitää sitä, että pankkiyhteys käyttää vain 40 bitin salakirjoitusavaimia varsinaisen tiedon siirrossa. Avaimen murtaminen on mahdollista, koska erilaisia avaimia on vain 2 40 eli noin 1, Puhtaalla voimankäytöllä tällainen avain on murrettavissa yliopistojen ja jopa pienten yritysten tietokoneiden laskentateholla. Tähän on ilmeisesti tulossa lähiaikoina parannus, kun USA:n vientirajoituksia löysennetään. Tosin yhteyskohtainen salasana pienentää riskiä. 3. Meritan SOLO-pankki Meritan Solo-pankin käyttö edellyttää sopimuksen tekoa pankin kanssa. Sen perusteella asiakas saa postitse erikseen 6 10 numeroisen asiakasnumeron ja listan, jossa on 80 kpl nelinumeroisia tunnuslukuja istuntokohtaisesti numeroituina sekä 18 kpl kirjaimin merkittyjä, nelinumeroisia vahvistustunnuksia. Uusi tunnuslukutaulukko lähetetään asiakkaalle, kun noin 60 lukua on käytetty. Solo-pankin pankkiyhteyteen liittyvien tietojen kuljettamiseen käytetään Evästetiedostoja (cookies). Ne on siis oltava käytettävissä jotta pankkiyhteys toimii. Kuljetettavilla tiedoilla tarkistetaan ja tunnistetaan samaan pankkiyhteyteen kuuluvat haku- ja vastaussivut. Nämä evästeet ovat voimassa vain kyseisen istunnon ajan ja poistuvat kun selain sammutetaan. Ne eivät tallennu tietokoneen levylle. Mentäessä Meritan Solo-pankkiin internetin kautta käynnistetään SSL-salaus (Secure Sockets Layer) avattaessa sisäänkirjautumissivu. Salauksen päällä olemisen merkkinä Netscapen ja Explorerin selaimissa on lukitun lukon kuva. Napauttamalla kuvaketta saadaan esiin pankin turvasertifikaatti. Sieltä löytyy tietoja mm. haltijasta (SOLO3.MERITA.FI), myöntäjästä (Secure Server Certification Authority) kelpoisuusaika, allekirjoitusalgoritmi (md5rsa), julkinen avain (RSA (512 Bit), allekirjoitusalgoritmi (sha1) ja allekirjoitus. Asiakkaan selainohjelma muodostaa yhteyskohtaiset salakirjoitusavaimet, jotka välitetään salattuna pankille niin, että vain pankki voi ne avata. Avaimen avulla sanomiin lasketaan tarkistusluku, MAC. Myös siirtyvät sanomat salakirjoitetaan tällä avaimella. Palvelu ja selain muodostavat avaimen yhteyden alussa mutta sitä vaihdetaan ajoittain yhteyden aikana. Sisäänpääsyyn tarvitaan kiinteä, 6 10 merkkinen asiakasnumero (käyttäjätunnus) sekä järjestysnumeroitu, istuntokohtaisesti vaihtuva nelinumeroinen tunnusluku. Jos asiakasnumero ja kyseistä yhteyskertaa varten tarvittava tunnusluku eivät ole oikein, tulee siitä ilmoitus. Mikäli annettu tunnus on kahden tunnuksen päässä oikeasta tunnuksesta, palvelu kertoo vaaditun tunnuksen järjestysnumeron. Jos tarvittavan tunnuksen järjestysnumero ei ole selvillä, sen voi saada palvelunumeroon soittamalla. Mikäli käyttäjä antaa muutaman kerran peräkkäin väärän tunnistetiedon sisäänkirjoittautumisen yhteydessä, verkkopankin palvelu lukittuu vuorokaudeksi. Tehtyjen tilisiirtojen ja laskunmaksujen varmistamiseksi Solo-pankki kysyy asiakkaalta tiettyä kirjainta vastaavaa vahvistustunnusta. Myös Solo-pankkiyhteyden pituutta seurataan turvallisuuden vuoksi. Yhden käyttökerran pituus voi olla korkeintaan kaksi tuntia. Mutta jos yhteys on käyttämättä yli 15 minuuttia, niin palvelin katkaisee yhteyden estäen yhteyden jäämisen auki vahingossa. 7

8 Samaa Solo-pankkiyhteyttä voidaan käyttää myös Internetissä tilattujen tuotteiden ja palvelujen maksamiseen, jos kyseisellä yrityksellä on sopimus Solo-maksun käytöstä. Tällöin asiakas siirtyy maksun ajaksi Solo-pankkiin. 4. Osuuspankin ja Meritan verkkopankkien tietoturvallisuuden vertailu Molemmat pankit käyttävät SSL-salaustekniikkaa, joka takaa kiistämättömyyden, luottamuksellisuuden ja eheyden. Tässä suhteessa mitään eroja ei ole. Sen sijaan sisäänkirjautuessa asiakkaan tunnistaminen eroaa hieman. Molemmissa järjestelmissä on kiinteä käyttäjätunnus (asiakasnumero). Osuuspankissa on lisäksi kiinteä nelinumeroinen salasana, jonka käyttäjä voi itse halutessaan muuttaa. Meritassa sen sijaan tarvitaan nelinumeroinen istuntokohtainen tunnus. Meritan järjestelmää voidaan tietoturvallisuuden kannalta pitää parempana, koska tunnus muuttuu joka kerta, Osuuspankin järjestelmässä tunnus on jatkuvasti sama, ellei käyttäjä sitä itse muuta. Maksutapahtuman varmentamisessa on myös eroavaisuutta. Meritassa suoritetetut maksut vahvistetaan tiettyä kirjainta vastaavalla vahvistustunnuksella. Näitä tunnuksia on 18 kappaletta. Vahvistamisen voi suorittaa istunnon lopussa, jolloin se koskee kaikkia istunnon aikana tehtyjä maksusuorituksia. Vasta vahvistaminen toimeenpanee maksut. Osuuspankissa edellytetään ennen maksutietojen kirjoittamista istuntokohtaista pankin nelinumeroista avainlukua vastaavaa asiakkaan lukua. Vasta tämän jälkeen asiakas pääsee esim. maksamaan laskuja. Mitään istunnon lopussa tapahtuvaa varmennusta ei enää ole. Meritan palvelussa samaa vahvistustunnusta joudutaan käyttämään useammassa kuin yhdessa istunnossa, joskaan etukäteen ei voi tietää, mitä tunnusta seuraavalla käyntikerralla tarvitaan.osuuspankissa taas avainluku on istuntokohtainen ja näin siis ehkä turvallisempi. Osuuspankissa käyttäjällä on itse mahdollisuus palveluvalikosta estää verkkopankin käyttö. Tätä mahdollisuutta Meritalla ei ole. Osuuspankin asiakas voi siis nopeasti epäillessään väärinkäytöksiä estää itse tilin käytön. Tämä lisää turvallisuutta, joskin useimmat käyttäjät varmaankin epäillessään rikosta ottavat heti yhteyden pankkiin, joka voi jäädyttää palvelun. Meritan ja Osuuspankin verkkopankit toimivat pitkälti samalla tavoin. Tietoturvallisuuden kannalta järjestelmiä voidaan pitää yhtä hyvinä, niihin voi luottaa. Suurimpana riskitekijänä on huolimaton käyttäjä, joka ei säilytä henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanojaan riittävän huolellisesti muilta piilossa. 8

9 Lähdeluettelo Osuuspankin kotisivut: Osuuspankin Kultaraha-internetpalvelu: https://kultaraha.osuuspankki.fi/ Tom Puusola: Pankkien Internet-maksupalvelut, harjoitustyö: Liisa Erkomaa: Secure Socket Layer and Transport Layer security: How SSL works: Introduction to Cryptography (SSH): Meritan kotisivu: Solo-pankki: https://solo3.merita.fi/cgi-bin/solo0001 9

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3. Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Lisätiedot

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Tiivistelmä Auditoinnin kohteena on syksyn 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa kunnassa toteutettava sähköisen äänestyksen kokeilu. Kyse

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ Käyttäjän opas ainacom.fi aina.fi 2 Sisällysluettelo Tervetuloa Aina Matkapuhelinasiakkaaksi... 3 Asiakaspalvelu...3 SIM-kortti...3 PIN- ja PUK-koodi...3 IMEI-koodi...4 Tarkista

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1 MIKÄ ON SKYPE?... 2 Mitä tarvitset Skypen käyttöä varten?... 2 KUVALLISET OHJEET SKYPEN LATAUKSEEN JA KÄYTTÖÖN... 4 Tunnuksen luominen ja Skypen lataaminen... 4 Sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä 1 4. Tunnistus ja todennus Käsitteitä Turvamekanismi, turvapalvelu, turvafunktio 1. Tietojärjestelmässä olevan komponentti esim. pääsynvalvontamekanismi 2. Verkkoympäristössä puhutaan esim. salaus-, allekirjoitus-

Lisätiedot

Onko tietokoneesi turvallinen?

Onko tietokoneesi turvallinen? Kotiope.com atk-apu kotonasi p. 045 349 05 99 Aarno Hyvönen 1/11 Onko tietokoneesi turvallinen? Jos haluat varmistaa tietokoneesi luotettavan toiminnan, huolehdi seuraavista asioita: 1. Ohjelmien päivitykset.

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos VPN-sovelluksen Käyttöohje 9236260 1. painos Copyright 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot