Verkkopankkien tietoturva :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopankkien tietoturva :"

Transkriptio

1 Verkkopankkien tietoturva : Osuuspankin Kultaraha Meritan Solo Kari Ahtiainen Hannu Lehto Tietoturvallisuuden perusteet kevät 2000 Lahti

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Osuuspankki Käytön kuvaus Tietoturva Käyttäjätunnus, salasana ja avainluvut Keksit, välimuisti ja JavaScript SSL-salaustekniikka Osuuspankin verkkopankissa 5 3. Meritan Solo-pankki 7 4. Osuuspankin ja Meritan verkkopankkien tietoturvallisuuden vertailu 8 Lähdeluettelo 9 2

3 1. Johdanto Harjoitustyön tavoitteena on tutustua verkkopankkien toimintaan lähinnä tietoturvallisuuden kannalta. Tarkastelu rajattiin Osuuspankin Kultaraha- ja Meritan Solo-palveluihin, vaikka muillakin Suomessa katutason pankkitoimintaa harjoittavilla pankeilla on vastaavat järjestelmät. Meritan ja Osuuspankin järjestelmät muistuttavat hyvin paljon toisiaan: erot ovat tietoturvan kannalta lähinnä epäoleellisia pieniä yksityiskohtia. Käytännön tason standardointi on asiakkaan kannalta hyvä asia: pankkia ei tarvitse valita turvallisuuden perusteella. Toisaalta eri järjestelmien rinnakkainen kehittäminen saattaisi johtaa tietoturvasta kilpailemiseen ja näin parempaan turvallisuuteen. 2. Osuuspankki 2.1. Käytön kuvaus Verkkopankin käyttöä varten tarvitaan henkilökohtainen kuusinumeroinen käyttäjätunnus ja nelinumeroinen salasana. Näiden avulla verkkopankki tunnistaa käyttäjän. Lisäksi tilitietoihin ja laskunmaksuun pääseminen edellyttää yhteyskohtaista avainlukua. Kun asiakas tekee verkkopankin käyttösopimuksen, hän saa pankistaan käyttäjätunnuksen, salasanan sekä 100 avainlukuparia sisältävän listan. Lukupareista toinen on pankin luku ja toinen sitä vastaava asiakkaan luku. Pyrkiessään käyttämään tiliään esimerkiksi maksaakseen laskuja asiakkaalta kysytään tiettyä pankin avainlukua vastaava luku, jonka tietäminen vasta mahdollistaa tilille pääsyn. Avainluvut ovat nelinumeroisia ja parit ovat istuntokohtaisia. Uuden avainlukulistan voi tilata verkkopankista, mutta se on haettava omasta pankista perinteiseen tapaan käymällä henkilökohtaisesti virkailijan puheilla. Myös verkkokaupassa käytettävä suoramaksupalvelu on Osuuspankin järjestelmässä mahdollista. Verkkokauppiaat voivat tehdä Osuuspankin kanssa sopimuksen laskujen maksamisesta verkkopankin kautta. Kaikki sopimuksen tehneet yritykset löytyvät Optorilta, jonne pääsee Osuuspankin kotisivulta (www.osuuspankki.fi). Kun asiakas tekee verkkokaupasta ostoksia, hän voi maksaa ne suoramaksupalvelun avulla. Tällöin siirrytään verkkopankin palvelimelle ja maksaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti kuin normaali laskujenmaksu, jolloin tietoturva on ihan vastaava kuin muussakin verkkopankin käytössä Tietoturva Pankiyhteydessä on tärkeää, että verkkopankin palvelin tunnistaa asiakkaan luotettavasti. Tämä tapahtuu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istuntokohtaisten avainlukujen avulla. Näiden huolimaton käsittely muodostaa ensimmäisen tietoturvan riskitekijän. Toisena riskitekijänä on työaseman ja selaimen huolimaton käyttö. Työasemalle ei saa jäädä mitään pankkiyhteydestä kertovia oleellisia tietoja, jotka parantaisivat ulkopuolisen mahdollisuuksia käyttää toisen pankkiyhteyksiä. Kolmanneksi asiakkaan on varmistuttava siitä, että yhteys on todella saatu verkkopankkiin eikä johonkin kolmanteen, rikolliseen tahoon, joka vain näyttelee verkkopankkia. Autentikointi hoidetaan SSL-salaustekniikan avulla käyttäen digitaalista allekirjoitusta, joka takaa hyvän tietoturvan. Neljänneksi on suojauduttava tietoliikenteen tietoturvariskeiltä. Joku saattaa kaapata viestejä ja muuttaa niitä. Tältä suojaudutaan SSL-salaustekniikalla. Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisemmin edellä mainittuja tietoturvan riskitekijöitä. 3

4 Keskeistä on myös, miten pankki huolehtii omasta sisäisestä turvallisuudestaan. Miten esimerkiksi palvelinlaitteet on fyysisesti suojattu vaikkapa tulipalolta, miten turvallisia palvelimen käyttämä ohjelmat ovat jne? Pankin sisäinen turvallisuus voidaan jakaa hallinnolliseen, fyysiseen, henkilöstö-, käyttö-, laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoaineistoturvallisuuteen. Näihin ei kuitenkaan tässä esityksessä puututa Käyttäjätunnus, salasana ja avainluvut Tietoturvan kannalta keskeistä on käyttäjätunnuksen ja salasanan pysyminen salaisina. Siksi niitä olisi säilytettävä turvallisessa paikassa, mieluiten lukitussa tilassa eikä aivan tietokoneen läheisyydessä.tunnuksen ja salasanan ulkoa opettelu ei ole yleisesti ottaen mahdollista, joten on suuri kiusaus säilyttää niitä käyttömukavuuden vuoksi liian helposti saatavilla. Tämä on selvä tietoturvariski. Jos epäilee käyttäjätunnuksen ja salasanan joutuneen jollekin ulkopuoliselle, on verkkopankin palveluvalikosta mahdollista estää palvelujen käyttö. Eston voi ainoastaan pankki purkaa. Yhteyden alussa kirjoitettava käyttäjätunnus näkyy ruudulla, jolloin joku voi sen selän takaa nähdä. Käyttäjätunnus voi näin paljastua. Tämä on pieni tietoturvan heikennys, joskin tilille pääsy edellyttää vielä salasanan, joka syötettäessä ei näy ruudulla, ja avainlukujen tuntemista. Salasana on heikko: se on neljä merkkiä pitkä ja siinä saa esiintyä vain numeroita. Näin erilaisia salasanoja on vain kappaletta. Näistä liian säännölliset salasanat eivät kelpaa (kaikki numerot samoja, nouseva tai laskeva numerosarja). Kuitenkin esimerkiksi kolme samaa numeroa sisältävä salasana kelpaa. Esimerkiksi salasanan 8889 antama turva on vähäinen. Tietysti lyhyt salasana on helppo muistaa, joten sitä ei välttämättä tarvitse kirjoittaa muistiin, mutta se on myös helppo murtaa. Niinpä tietoturvan parantamiseksi salasanojen tulisi olla monipuolisempia: kirjaimet ja erikoismerkit tulisi sallia, ei hyväksyä salasanoja, jotka ovat jonkun kielen sanoja ja ehkä myös kasvattaa salasanan pituutta. Tietoturvallisuuden parantamiseksi salasanaa tulisi aika ajoin vaihtaa. Tämä on mahdollista tehdä näppärästi verkkopankin palveluvalikosta. Pankkipalvelu ei kuitenkaan pakota vaihtamaan salasanaa. Turvallisuus paranisi, jos salasana olisi vaihdettava esimerkiksi kerran vuodessa. Ainakin järjestelmän tulisi vaatia, että salasana vaihdetaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla, kun verkkopankki otetaan käyttöön, koska on mahdollista, että pankilta saatu salasana on joutunut vieraisiin käsiin siinä vaiheessa, kun se toimitetaan pankin konttorin välityksellä asiakkaalle. Järjestelmä antaa käyttäjälle mahdollisuuden yrittää sisäänpääsyä viisi kertaa. Tämän jälkeen yhteys automaattisesti katkeaa. Näin estetään loputon tunnusten ja salasanojen kokeilu. Ehkä kolme kertaa viiden sijasta kuitenkin riittäisi, joskin tunnuksen ja salasanan selville saaminen ei vielä mahdollista tilin käyttöä, vaan siihen tarvitaan istuntokohtainen avainlukupari. Avainlukulistaa tulisi säilyttää erillään käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, koska nämä kolme tunnistetietoa mahdollistavat tilin käytön. Jos epäilee tietoturvarikkomusta, voi avainlukulistan lukita, jolloin verkkopankin käyttö estyy. Avainlukulistan voi avata ainoastaan pankki. Tilin käytön jälkeen yhteys verkkopankin palvelimeen on suljettava. On mahdollista, että käyttäjä epähuomiossa tai tietämättömyyttään jättää yhteyden auki esimerkiksi pudottamalla selaimen kuvakkeeksi ja poistuu koneelta. Tällöin yhteys on siltä koneelta kenen tahansa käytettävissä. Joskin käyttämätön yhteys ilmeisesti katkeaa jonkin ajan kuluttua Keksit, välimuisti ja JavaScript Verkkopankin käyttö edellyttää, että selain sallii keksien (cookies) tallentamisen. Palvelin lähettää asiakkaan koneelle tunnistetiedoston, jonka avulla hallitaan laskunmaksutapahtumaa. Tämä tiedosto ei kuitenkaan tallennu kiintolevylle, vaan se talletetaan käyttömuistiin (RAM). Cookie häviää 4

5 käyttömuistista kun selain sammutetaan. Näin olen pankkiyhteyden jälkeen selain olisi suljettava varsinkin, jos tietokone on yhteiskäytössä. Cookien selvittäminen ei kuitenkaan mahdollista tilille pääsyä, koska jokaisella yhteyskerralla on oma avainluku. Selaimet käyttävät välimuistia eli cachea, jonne ne tallettavat www-sivuja nopeuttaakseen niiden uudelleenlatausta. Tiedot, jotka on suojattu SSL-salauksella eivät tallennu välimuistiin. On kuitenkin aina käytön loputtua syytä tyhjentää välimuisti, jolloin kukaan ei saa tietää, millä sivuilla on käyty. Tämä on varsinkin silloin tärkeää, kun käytetään konetta, joka on muidenkin käytössä esimerkiksi kirjastossa tai työpaikalla. Verkkopankki käyttää myös Javascriptiä lähinnä syöttötietojen oikeellisuuden tarkistamiseen (viitenumero, tilinumero). Näin ollen selaimessa on sallittava Javascriptien käyttö. SSL suojaa kuitenkin käyttäjän ja palvelimen väliset Javascript-ohjauskomennot, joten tästä ei aiheudu ylimääräistä tietoturvariskiä. Verkkopankki ei käytä java-appletteja eikä myöskään Microsoftin Active-X komponentteja SSL-salaustekniikka Osuuspankin verkkopankissa Verkkopankki käyttää SSL-salaustekniikkaa (SSL eli Secure Sockets Layer), jota tukevat Microsoftin ja Netscapen selaimet, joiden versionumero on kolme tai sitä suurempi. Näin kaikki asiakkaan ja pankin välinen tiedonsiirto yhteyden luomisesta lähtien toimii suojattuna. SSL-salaustekniikkaa takaa tietoturvallisuuden kolmella eri tasolla: kiistämättömyyden, luottamuksellisuuden ja eheyden. Kiistämättömyys merkitsee, että asiakas varmistuu siitä, että yhteys on otettu todella haluttuun paikkaan, siis verkkopankkiin, eikä kolmannen tahon luomaan väärään paikkaan. Autentikointi tapahtuu seuraavasti: 1. Asiakas ottaa yhteyden pankkiin. 2. Pankki lähettää asiakkaalle oman kryptatun sertifikaattinsa, joka sisältää sertifikaatin myöntäjän (Secure Server Certification authority) tiedot, sertifikaatin saajan julkisen salakirjoitusavaimen ja muut tiedot ja käytetyt kryptausalgoritmit. Seuraavalla sivulla on osa Osuuspankin verkkopankin saamasta sertifikaatista. 5

6 3. Asiakas avaa saamansa sertifikaatin käyttäen sertifikaatin myöntäjän julkista avainta.näin asiakas varmistuu, että hänen saamansa julkinen avain on todella verkkopankin julkinen avain. 4. Asiakas pyytä pankkia todistamaan henkilöllisyytensä. 5. Pankki lähettää itsestään selväkielisen tiedon sekä saman tiedon tiivistettynä ja yksityisellä avaimella kryptattuna asiakkaalle. Tiivistäminen on helppo suorittaa matemaattisesti, mutta sen käänteinen suorittaminen on hyvin hankalaa. 6. Asiakas avaa tiedon käyttäen edellä saamaansa pankin julkista avainta ja tiivistää saamansa selväkielisen tiedon. Näitä vertaamalla asiakas varmistuu, että yhteyden toisessa päässä on verkkopankki. Luottamuksellisuus taataan salakirjoittamalla asiakkaan ja pankin palvelimen väliset viestit. Turvallisuuden lisäämiseksi otetaan asymmetrisen salauksen avulla käyttöön vielä symmetrinen salausalgoritmi (RC4), jonka salakirjoitusavaimen pituus on 40 bittiä.. Kun yhteys on edellä kuvatulla tavalla varmennettu, asiakas lähettää pankin julkisella avaimella kryptatun istuntokohtaisen symmetrisen salakirjoitusavaimen pankille.tämä avaimen voi ainoastaan pankki selvittää omalla yksityisellä salakirjoitusavaimella. Vaihdettavat viestit kryptataan tällä symmetrisellä salasanalla. Salasanan selvittäminen on nyt erittäin vaikeaa, mutta se saattaa olla murrettavissa. Koska kuitenkin salakirjoitusavain on yhteyskohtainen, riski ei ole suuri: avain tulisi murtaa yhteyden aikana, mutta yheyden kesto on suurella todennäköisyydellä lyhyempi kuin avaimen purkamiseen käytetty aika. 6

7 Eheys taataan laskemalla salakirjoitusavaimen avulla jokaiseen sanomaan MAC-tarkistusluku (MAC=message authentication code). Jos ulkopuolinen muuttaa sanomaa, niin sanoman sisältö ei enää vastaa tarkistuslukua. Näin pankin palvelin huomaa väärennöksen ja hylkää sanoman.ulkopuolisen tunkeutujan pitäisi näin ollen myös pystyä laskemaan muutettua sisältöä vastaava tarkistusluku, jolla korvattaisiin alkuperäinen tarkistusluku. Tämä on kuitenkin mahdotonta ilman salakirjoitusavainta, jota väärentäjällä ei ole. Suurimpana tietoturvariskinä voidaan pitää sitä, että pankkiyhteys käyttää vain 40 bitin salakirjoitusavaimia varsinaisen tiedon siirrossa. Avaimen murtaminen on mahdollista, koska erilaisia avaimia on vain 2 40 eli noin 1, Puhtaalla voimankäytöllä tällainen avain on murrettavissa yliopistojen ja jopa pienten yritysten tietokoneiden laskentateholla. Tähän on ilmeisesti tulossa lähiaikoina parannus, kun USA:n vientirajoituksia löysennetään. Tosin yhteyskohtainen salasana pienentää riskiä. 3. Meritan SOLO-pankki Meritan Solo-pankin käyttö edellyttää sopimuksen tekoa pankin kanssa. Sen perusteella asiakas saa postitse erikseen 6 10 numeroisen asiakasnumeron ja listan, jossa on 80 kpl nelinumeroisia tunnuslukuja istuntokohtaisesti numeroituina sekä 18 kpl kirjaimin merkittyjä, nelinumeroisia vahvistustunnuksia. Uusi tunnuslukutaulukko lähetetään asiakkaalle, kun noin 60 lukua on käytetty. Solo-pankin pankkiyhteyteen liittyvien tietojen kuljettamiseen käytetään Evästetiedostoja (cookies). Ne on siis oltava käytettävissä jotta pankkiyhteys toimii. Kuljetettavilla tiedoilla tarkistetaan ja tunnistetaan samaan pankkiyhteyteen kuuluvat haku- ja vastaussivut. Nämä evästeet ovat voimassa vain kyseisen istunnon ajan ja poistuvat kun selain sammutetaan. Ne eivät tallennu tietokoneen levylle. Mentäessä Meritan Solo-pankkiin internetin kautta käynnistetään SSL-salaus (Secure Sockets Layer) avattaessa sisäänkirjautumissivu. Salauksen päällä olemisen merkkinä Netscapen ja Explorerin selaimissa on lukitun lukon kuva. Napauttamalla kuvaketta saadaan esiin pankin turvasertifikaatti. Sieltä löytyy tietoja mm. haltijasta (SOLO3.MERITA.FI), myöntäjästä (Secure Server Certification Authority) kelpoisuusaika, allekirjoitusalgoritmi (md5rsa), julkinen avain (RSA (512 Bit), allekirjoitusalgoritmi (sha1) ja allekirjoitus. Asiakkaan selainohjelma muodostaa yhteyskohtaiset salakirjoitusavaimet, jotka välitetään salattuna pankille niin, että vain pankki voi ne avata. Avaimen avulla sanomiin lasketaan tarkistusluku, MAC. Myös siirtyvät sanomat salakirjoitetaan tällä avaimella. Palvelu ja selain muodostavat avaimen yhteyden alussa mutta sitä vaihdetaan ajoittain yhteyden aikana. Sisäänpääsyyn tarvitaan kiinteä, 6 10 merkkinen asiakasnumero (käyttäjätunnus) sekä järjestysnumeroitu, istuntokohtaisesti vaihtuva nelinumeroinen tunnusluku. Jos asiakasnumero ja kyseistä yhteyskertaa varten tarvittava tunnusluku eivät ole oikein, tulee siitä ilmoitus. Mikäli annettu tunnus on kahden tunnuksen päässä oikeasta tunnuksesta, palvelu kertoo vaaditun tunnuksen järjestysnumeron. Jos tarvittavan tunnuksen järjestysnumero ei ole selvillä, sen voi saada palvelunumeroon soittamalla. Mikäli käyttäjä antaa muutaman kerran peräkkäin väärän tunnistetiedon sisäänkirjoittautumisen yhteydessä, verkkopankin palvelu lukittuu vuorokaudeksi. Tehtyjen tilisiirtojen ja laskunmaksujen varmistamiseksi Solo-pankki kysyy asiakkaalta tiettyä kirjainta vastaavaa vahvistustunnusta. Myös Solo-pankkiyhteyden pituutta seurataan turvallisuuden vuoksi. Yhden käyttökerran pituus voi olla korkeintaan kaksi tuntia. Mutta jos yhteys on käyttämättä yli 15 minuuttia, niin palvelin katkaisee yhteyden estäen yhteyden jäämisen auki vahingossa. 7

8 Samaa Solo-pankkiyhteyttä voidaan käyttää myös Internetissä tilattujen tuotteiden ja palvelujen maksamiseen, jos kyseisellä yrityksellä on sopimus Solo-maksun käytöstä. Tällöin asiakas siirtyy maksun ajaksi Solo-pankkiin. 4. Osuuspankin ja Meritan verkkopankkien tietoturvallisuuden vertailu Molemmat pankit käyttävät SSL-salaustekniikkaa, joka takaa kiistämättömyyden, luottamuksellisuuden ja eheyden. Tässä suhteessa mitään eroja ei ole. Sen sijaan sisäänkirjautuessa asiakkaan tunnistaminen eroaa hieman. Molemmissa järjestelmissä on kiinteä käyttäjätunnus (asiakasnumero). Osuuspankissa on lisäksi kiinteä nelinumeroinen salasana, jonka käyttäjä voi itse halutessaan muuttaa. Meritassa sen sijaan tarvitaan nelinumeroinen istuntokohtainen tunnus. Meritan järjestelmää voidaan tietoturvallisuuden kannalta pitää parempana, koska tunnus muuttuu joka kerta, Osuuspankin järjestelmässä tunnus on jatkuvasti sama, ellei käyttäjä sitä itse muuta. Maksutapahtuman varmentamisessa on myös eroavaisuutta. Meritassa suoritetetut maksut vahvistetaan tiettyä kirjainta vastaavalla vahvistustunnuksella. Näitä tunnuksia on 18 kappaletta. Vahvistamisen voi suorittaa istunnon lopussa, jolloin se koskee kaikkia istunnon aikana tehtyjä maksusuorituksia. Vasta vahvistaminen toimeenpanee maksut. Osuuspankissa edellytetään ennen maksutietojen kirjoittamista istuntokohtaista pankin nelinumeroista avainlukua vastaavaa asiakkaan lukua. Vasta tämän jälkeen asiakas pääsee esim. maksamaan laskuja. Mitään istunnon lopussa tapahtuvaa varmennusta ei enää ole. Meritan palvelussa samaa vahvistustunnusta joudutaan käyttämään useammassa kuin yhdessa istunnossa, joskaan etukäteen ei voi tietää, mitä tunnusta seuraavalla käyntikerralla tarvitaan.osuuspankissa taas avainluku on istuntokohtainen ja näin siis ehkä turvallisempi. Osuuspankissa käyttäjällä on itse mahdollisuus palveluvalikosta estää verkkopankin käyttö. Tätä mahdollisuutta Meritalla ei ole. Osuuspankin asiakas voi siis nopeasti epäillessään väärinkäytöksiä estää itse tilin käytön. Tämä lisää turvallisuutta, joskin useimmat käyttäjät varmaankin epäillessään rikosta ottavat heti yhteyden pankkiin, joka voi jäädyttää palvelun. Meritan ja Osuuspankin verkkopankit toimivat pitkälti samalla tavoin. Tietoturvallisuuden kannalta järjestelmiä voidaan pitää yhtä hyvinä, niihin voi luottaa. Suurimpana riskitekijänä on huolimaton käyttäjä, joka ei säilytä henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanojaan riittävän huolellisesti muilta piilossa. 8

9 Lähdeluettelo Osuuspankin kotisivut: Osuuspankin Kultaraha-internetpalvelu: https://kultaraha.osuuspankki.fi/ Tom Puusola: Pankkien Internet-maksupalvelut, harjoitustyö: Liisa Erkomaa: Secure Socket Layer and Transport Layer security: How SSL works: Introduction to Cryptography (SSH): Meritan kotisivu: Solo-pankki: https://solo3.merita.fi/cgi-bin/solo0001 9

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Jari Karjalainen. Tietoturva Internetissä

Jari Karjalainen. Tietoturva Internetissä Jari Karjalainen Tietoturva Internetissä Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Hallinnon ja kaupan ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Kevät 2002 SISÄLLYS TIETOTURVA INTERNETISSÄ TIIVISTELMÄ KÄSITELUETTELO

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

TERVETULOA. TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA:

TERVETULOA.  TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: TERVETULOA TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: www.saastopankki.fi Tässä ohjeistuksessa tutustumme yhdessä verkkopankin perustoimintoihin. 1. Kuinka kirjaudut verkkopankkiin

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut 4.5.2009 Kandidaatintyö, TKK, tietotekniikka, kevät 2009 Varsinainen työ löytyy osoitteesta http://olli.jarva.fi/kandidaatintyo_ pikaviestinnan_tietoturva.pdf Mitä? Mitä?

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Tietoturvan osa-alueet Muutama esimerkki Miten toteutetaan Eheys Luottamuksellisuus Saatavuus Tietoturvaterminologiaa Luottamuksellisuus Eheys Saatavuus

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Salaustekniikat. Kirja sivut: ( )

Salaustekniikat. Kirja sivut: ( ) Salaustekniikat Kirja sivut: 580-582 (647-668) Johdanto Salaus on perinteisesti ollut salakirjoitusta, viestin luottamuksellisuuden suojaamista koodaamalla viesti tavalla, jonka vain vastaanottaja(t) pystyy

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE 1 (12) Sisällysluettelo 1 Käyttöjärjestelmävaatimus...2 2 Kultalinkin asennus...2 2.1 CD-levy, jakelu alkaa myöhemmin...2 2.2 Internet...2 2.3

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen Päivitetty 21.11.2016 TP EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen EU login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. EU loginin avulla käyttäjät voivat kirjautua erilaisiin komission

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Internet-harjoituksia

Internet-harjoituksia Eläkeläiset ry Verkko ja vempaimet hallintaan -hanke Internet-harjoituksia Etsitään tietoa Kysytään Googlelta!... 1 Etsitään aikatauluja ja hintatietoja!... 1 Voit kokeilla myös!... 1 Laskun maksu verkkopankissa...

Lisätiedot

KATSO - TUNNISTE. Ohje

KATSO - TUNNISTE. Ohje KATSO - TUNNISTE Ohje Sisällysluettelo KATSO-TUNNISTE................................... 3 TUNNISTEEN ROOLIN TARKISTAMINEN...................... 6 Ohjeen tulostaminen...................................

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 (5) Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 Yleistä Vakuutusmeklari voi halutessaan toimittaa liiketoimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot Finanssivalvontaan suojatun

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa KKP-RONDO WEB Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO KKP-RONDO WEB... 3 KKP-RONDON KÄYTTÄJÄTUNNUS,

Lisätiedot

Koostanut Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Salakirjoituksia

Koostanut Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Salakirjoituksia Salakirjoituksia Avainsanat: salakirjoitus, suoraan numeroiksi, Atblash, Caesar-salakirjoitus, ruudukkosalakirjoitus, julkisen avaimen salakirjoitus, RSA-salakirjoitus Luokkataso: 3.-5. luokka, 6.-9. luokka,

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektipäätöksen noutaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektipäätöksen noutaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje projektien hakijoille ja toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3 1.1 Järjestelmän käytön tekniset vaatimukset... 3 1.2

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen 2 Open Badge -osaamismerkit Open badge on Mozilla.org:n kehittämä osaamismerkkijärjestelmä, joka on Mozillan osalta vielä betavaiheessa; tuotantovaiheeseen siirrytään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

HUOVIn käyttäjärekisteröinti

HUOVIn käyttäjärekisteröinti 1 HUOVIn käyttäjärekisteröinti Tämä ohje kuvaa käyttäjärekisteröinnin vaiheet: 0. pankkitunnusten käyttö 1. pankkitunnistus 2. käyttäjätiedot 3. tunnistamisen aktivointi 4. käyttäjärekisteröinnin vahvistus

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut 1 Tämän luennon aiheet Transport Layer Security (TLS) Secure Shell (SSH) 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille Toimi

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 1.7.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle saa.

Lisätiedot

Käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan HUOVIn käyttäjärekisteröinnissä henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella.

Käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan HUOVIn käyttäjärekisteröinnissä henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella. 1 HUOVIn käyttäjärekisteröinti Tämä ohje kuvaa käyttäjärekisteröinnin vaiheet: 0. pankkitunnusten käyttö 1. pankkitunnistus 2. käyttäjätiedot 3. tunnistamisen aktivointi 4. käyttäjärekisteröinnin vahvistus

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja

PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena 2.6.6-versio Leila Virta 15.1. ja 20.1.2014 1 Verkkokirjaston päivitys 11.12.13 Arena 2.6.6-versio Arenan käyttämä julkaisujärjestelmä Liferay päivitetty uuteen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön alkaen.

Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön alkaen. Hyvä työntekijämme, Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön 1.12.2015 alkaen. Miksi sähköinen palkkalaskelma? Henkilöstöllemme

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot