HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1999

2 HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni. HYY-yhtymän muodostavat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kiinteistötalous, sen omistama Oy HYY-Yhtiöt Ab ja sen enemmistöomistamat yhtiöt. Yhtymä toimii kiinteistö-, matkailu-, palvelu- ja kirja-aloilla. Matkailualalla on toimipisteitä seitsemässä maassa. Muiden alojen toiminta-alue on Suomi. HYY-yhtymän tulos vuodelta 2000 julkistetaan maaliskuussa Vuoden 2000 vuosikertomus valmistuu toukokuun alussa vuonna 2001.

3 YMPÄRISTÖMERKKI SISÄLTÖ Vuosi 1999 lyhyesti Organisaatiokaavio Toiminnan esittely Yhtymän toimitusjohtajan katsaus Yhtymän omistajan peruslinjaukset Yhtymän omistaja ja omistajahallinto Tunnuslukuja Tietoja henkilöstöstä Emoyhtiö Oy HYY-Yhtiöt Ab HYY-yhtymä ja ympäristö Kiinteistöala Matkailuala Palveluala Kirja-ala Tilinpäätös 1999 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma, FAS Tase, FAS Rahoituslaskelma, FAS ja IAS Tuloslaskelma ja tase, IAS FAS- ja IAS-tilinpäätöksen vertailu Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset Hallintoneuvoston lausunto Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto Tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitea Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Hallinto ja hallitukset Johtajisto Toimipaikkojen osoitteet MILJÖ M ÄR KT Painotuote Suunnittelu: Incognito Design Valokuvat: Sami Luukkanen Painotyö: Libris Oy Paperit: Galerie Art ja Terreus 3

4 VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto kasvoi 37 % ja oli 1,35 miljardia markkaa. Kasvu tuli edelleen KILROY travelsista. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 39 miljoonaa markkaa. Bruttoinvestoinnit 88 miljoonaa markkaa. Omavaraisuusaste ilman arvonkorotuksia 23,9 %, kirjanpitolain sallima maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus mukaan lukien 50,0 %. Taseen loppusumma 542 miljoonaa markkaa. Käyttöomaisuuteen sisältyvien kiinteistöjen tasearvojen ja markkina-arvojen erotus oli 765 miljoonaa markkaa. Sijoitetun pääoman tuotto 21,0 %, sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaan lukien 22,0 %. Voitonjakoehdotus 13,5 miljoonaa markkaa. Oman pääoman tuotto 28,9 %, sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaan lukien 31,4 %. ORGANISAATIOKAAVIO Kiinteistöala Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistötalous (yhtymän emoyhteisö) HYY:n kiinteistöt Keskusta, Leppäsuo, Muut Matkailuala Kaivopiha Oy Oy HYY-Yhtiöt Ab KILROY travels International A/S Tytäryhtiöt Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa Palveluala Oy UniCafe Ab Oy Vanha Ylioppilastalo Ab Oy Academica Hotels Ltd Kirja-ala Oy Yliopistokirjakauppa Oy Yliopistokustannus 4

5 HYY-YHTYMÄN TOIMINNAN ESITTELY Toimiala Yhteisö Toiminta Sijainti KIINTEISTÖALA HYY:n kiinteistöt Liikekiinteistötoimintaa sekä omistajan HYY:n toiminta-ajatusta tukevien toimitilojen ylläpitoa. Keskustakiinteistö Helsingin ydinkeskustassa sekä Leppäsuon kiinteistö Helsingin Kampissa. Osuus yhtymän liikevaihdosta 4 % Kaivopiha Oy HYY:n kiinteistöjen johtamista, vuokrausta ja ylläpitoa hoitava yhtiö. Yhtiö omistaa yksittäisiä sijoitushuoneistoja. Toimipaikkana Helsinki. Sijoitushuoneistoja Suomessa. Osuus yhtymän tuloksesta* ) 59 % MATKAILUALA KILROY travels -alakonserni Suuri eurooppalainen opiskelija- ja nuorisomatkatoimisto. Toimipaikat Suomessa (6), Ruotsissa (11), Norjassa (11), Tanskassa (11), Hollannissa (1), Saksassa (5) sekä Espanjassa (1). Osuus yhtymän liikevaihdosta 88 % Osuus yhtymän tuloksesta* ) 36 % PALVELUALA Oy UniCafe Ab Lounas-, kahvila-, juhlapalveluja noutomyyntipalveluja tarjoava ravintolaketju. Pääasiakasryhmät yliopiston ja korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta. 23 ravintolaa Helsingissä. Osuus yhtymän liikevaihdosta 6 % Oy Gaudeamus Ab ( alk. Oy Vanha Ylioppilastalo Ab) Ravintola-, kahvila- ja tapahtumapalveluita tuottava yhtiö. Toiminta Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Osuus yhtymän tuloksesta* ) 4 % Oy Academica Hotels Ltd Kesähotellitoimintaa harjoittava yhtiö. Kesähotelli Helsingin Kampissa. KIRJA-ALA Oy Yliopistokustannus Humanistis-yhteiskunnallisen sekä teknisen alan kirjallisuuden kustantaja. Kustantamot Gaudeamus ja Otatieto, Helsinki. Osuus yhtymän liikevaihdosta 2 % Oy Yliopistokirjakauppa Yliopisto- ja korkeakouluyhteisön kirja- ja paperikauppaketju. Kolme kirja- ja paperikauppaa pääkaupunkiseudulla. Osuus yhtymän tuloksesta* ) 1 % * ) ennen veroja ja satunnaisia eriä 5

6 YHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tulostavoite saavutettiin Y htymän omistajan vuodelle 1999 vahvistama tulostavoite ennen satunnaisia eriä ja veroja oli noin 35 miljoonaa markkaa. Saavutettu tulos oli noin 39 miljoonaa markkaa. Vertailukelpoisena perusliiketoiminnan tuloksena rahoituserien jälkeen tulos oli noin 12 miljoonaa markkaa edellistä vuotta parempi. Vuoden 1998 parempaan liikevoittoon sisältyi noin 25 miljoonaa markkaa enemmän sijoitustoiminnallisia myyntivoittoja kuin vuonna Hyvä tuloskehitys molemmilla päätoimialoilla jatkui. Kiinteistöalalla vuokraustoiminnan tulos parani edelleen selvästi. Matkailualan alakonserni paransi kolmanneksella tulostaan. Tulos olisi ollut vielä olennaisesti parempi, jos liiketoimintaan liittyvät valuuttariskit olisi hallittu yhtä hyvin kuin aikaisempina vuosina. Yliopistoyhteisöihin kohdistuvassa toiminnassa palvelu- ja kirja-alojen yhteenlaskettu tulos parani suunnitellusti. Realisoitu arvonmuutostuotto Yhtymän omistajastrategian mukaan päätoimialoilla voidaan suorittaa saa- vutetun markkina-arvon lisäyksen tuloutuksia yhtiöiden sisäisen ja sijoitusmarkkinoiden kehityksen kannalta järkevässä vaiheessa. Molemmilla päätoimialoilla arvonmuutostuotto realisoitu tai realisoimaton on toinen keskeinen tuottokomponentti. Vuonna 1999 ei merkittäviä realisointeja suoritettu. Realisoimaton arvonmuutostuotto Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi yhtymä ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa jo neljännen kerran kiinteistöjen markkina-arvot ja niiden muutoksen tilikauden aikana sekä nettotuottoasteen, arvonmuutoksen eli pääomatuottoasteen ja kokonaistuottoasteen, kaikki markkina-arvoilla laskettuna uuden kansallisen laskentakaavan mukaisesti. HYY:n kiinteistöjen positiivinen arvonmuutos tilikauden aikana oli noin 76 miljoonaa markkaa. Arvonmuutokseen perustuvaa pääomatuottoastetta laskettaessa arvonmuutoksesta on vähennettävä vuoden aktivoidut investoinnit noin 37 miljoonaa markkaa. Tämä yhdessä peruskorjausinvestointien aikaisten puuttuvien vuokratuottojen kanssa laski kiinteistöjen kokonaistuottoasteen edellisen vuoden 13,6 %:sta 9,3 %:iin. Keskustakiinteistön nettotuottoasteen lasku 5,6 %:sta 5,0 %:iin johtui siitä, että liike- ja toimistotilojen uusien vuokrien markkinakehitykseen perustuva keskustakiinteistön markkina-arvo nousi nopeammin kuin vuokrasopimuksien juoksuajoiltaan tasapainotettu vuokralaissalkku. Nopeassa markkinanousussa salkun tuotot nousevat hitaammin kuin markkina-arvo, mutta vastaavasti myös aikanaan laskevat hitaammin. Uuden kansallisen laskentakaavan kehittämisen taustalla on ja sen avulla tehtäviin säännöllisiin tuottovertailuihin osallistuu hyvin edustava otos suomalaisia kiinteistönomistajia ja kiinteistösijoitusyhtiöitä. Olisi toivottavaa, että näitä vertailukelpoisesti laskettuja tunnuslukuja julkistettaisiin tilinpäätöksissä nykyistä enemmän. Omistajan ja sijoittajan vaihtoehtopäätöksentekoa palveleva pääoman tuotto markkina-arvolla on eri asia kuin yrityksen sisäisen pääoman käytön tehokkuutta kuvaava sijoitetun pääoman tuotto. Esimerkiksi johtavan suomalaisen pörssiyhtiön sijoitetun pääoman tuotto viime vuonna oli noin 50 % ja nettotuotto markkinaarvolla noin 1 % ilman että asiassa on ristiriitaisuutta. Kiinteistötoimintaa koskevissa arvioinneissa jopa analyytikoilla näyttää edelleen olevan vaikeuksia hahmottaa yksinkertaista asiaa eli sijoitetun pääoman ja markkina-arvon eroa. Investointeja kiinteistöissä Keväällä 1999 valmistui Kirjastotalon saneeraus Helecon-tietokeskukseksi. Domus Academican B-talo peruskorjattiin ja lisärakennettiin käyttötarkoitukseltaan hieman muutettuna. Keskustakiinteistön Citytalon kaksi kerrosta uudistettiin kaupallisesti kokonaan. Vanhan ylioppilastalon julkisivun uusiminen aloitettiin. Kasvu matkailualalta Keväällä 1999 ostetun Benns Rejser A/S:n ja sen sisaryhtiön Benns Resor AB:n osto kasvatti KILROY travels -alakonsernin liikevaihtoa kolmanneksella. Ostettujen yhtiöiden tulos- 6

7 kehitys on ollut ennakoitua parempi. KILROY travels kasvoi edelleen myös uusia fyysisiä toimipaikkoja perustamalla. Vuoden aikana avattiin Pohjoismaissa neljä uutta toimipaikkaa ja kolme muutettiin uusiin laajempiin toimitiloihin. Puhelinpalvelun osuus liikevaihdosta on edelleen merkittävä. Liikevaihdon kasvu ei ollut kokonaisuutena aivan tavoiteltu, mutta Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsissa KILROY vahvisti markkinaosuuttaan selvästi. Monikanavastrategiaan ja verkkokaupan valmisteluun liittyen vuoden aikana jatkettiin investointeja informaatioteknologisiin perusvalmiuksiin. Verkkokaupan ja sen avaaman muunkin mahdollisen yritystoiminnan lopullinen toteutus siirrettiin marraskuussa 1999 aloittaneen uuden johdon vetovastuulle. Palvelualalla hyvä kehitys Pääkaupunkiseudun yliopisto- ja korkeakouluravintoloiden markkinajohtaja Oy UniCafe Ab investoi alan käytännöstä poiketen myös omin varoin laajentamiseen. Vuoden lopussa avattiin kolme uutta toimipaikkaa, joista Helsingin keskustan uusi suuri ravintola edustaa lippulaivana laadullisesti uutta ajattelua. Investoinneista ja perustamiskuluista johtuen yhtiön tulos laski suunnitellusti. Oy Gaudeamus Ab aloitti vuonna 1986 yhtymän omistajan toivomuksesta ravintolatoiminnan Vanhan ylioppilastalon juhla- ja toimintakerroksissa. Vuoden 1998 muutosinvestointien jälkeen yhtiö on viime vuonna saavuttanut ravintola-alan yleisessäkin vertailussa hyvän tuloksen. Kirja-alan kustannustoiminnassa voitot olivat enemmän kunniaa kuin materiaa. Vuoden aikana kustannetuista kirjoista on saatu useita palkintoja, Tieto-Finlandia mukaan lukien. Kirjakauppatoiminnassa saneeraus eteni ja tulos parani, mutta oli vielä tappiollinen. Tilikauden 2000 näkymät KILROY travels -alakonserni on aloittanut haasteellisen kehitysohjelman, jossa verkkokaupan osuus on entisestään korostunut. Vuoden 2000 aikana toteutetaan vaiheittain verkkokaupan eri toimintamuodot. Uusia fyysisiä toimipaikkoja lisätään vielä harkitusti nykyisissä toimintamaissa. Osana monikanavastrategiaa toteutetaan myös puhelinpalvelun uudistaminen. Strategiaan sopivat yritysostot ja myös verkkokauppaan liittyvät yhteistyöratkaisut ovat mahdollisia. Kehityspanostuksista huolimatta alakonsernin tuloksen odotetaan paranevan vuoden 1999 tasosta. Kiinteistöalalla Helsingin keskustan erinomainen markkinatilanne mahdollistaa sopimusten uusimistilanteissa vuokratason korotuksia liike- ja toimistotiloissa. Vuokraustoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden 1999 tasosta. Palvelualalla Oy UniCafe Ab on valmis Helsingin yliopiston lisäksi laajentamaan toimintaansa myös muille cateringmarkkinoille erityisesti pääkaupunkiseudun koulutussegmentissä. Oy Academica Hotels Ltd tutkii edelleen toiminnan laajentamisvaihtoehtoja. Kirja-alan yhtiöt jatkavat toimintansa sopeuttamista ensisijaisena tavoitteena yhtymän omistajan määrittelemän tulos- ja muun tavoitetason saavuttaminen. Koko yhtymän liikevaihdoksi vuodelle 2000 on budjetoitu noin 1,6 miljardia markkaa. Voitoksi ennen satunnaisia eriä ja veroja on budjetoitu noin 45 miljoonaa markkaa. Kiitokset Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja omistajiamme hyvästä vuodesta HYY-yhtymä aloitti matkailualalla vuonna 1987 ostamalla yhtiöt Suomesta ja Tanskasta. Keväästä 1987 minulla on ollut ilo olla toimitusjohtaja Børge Faaborgin kanssa rakentamassa erästä pohjoismaisen matkailualan menestystarinaa, joka syksyllä 1991 sai brandin KILROY travels. Børge Faaborgin panos matkailualan alakonsernin kehittämisessä on ollut erittäin keskeinen. Vuoden 1999 lopulla hän luovutti 60 vuotta täytettyään KILROY travelsin toimitusjohtajan tehtävät seuraajalleen jääden kuitenkin toivomukseni mukaisesti eri hallitustehtäviin. Esitän omasta ja HYY-yhtymän puolesta hänelle erityiset kiitokset. Tapio Kiiskinen Tasavallan presidentti myönsi toimitusjohtaja Tapio Kiiskiselle kauppaneuvoksen nimen ja arvon. 7

8 YHTYMÄN OMISTAJAN PERUSLINJAUKSET HYY:N VARALLISUUDEN HALLINTA JA YLLÄPITO Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yleinen lähtökohta yritystoiminnan omistamiselle on ylioppilaskunnan säännöissä ilmaistujen ylioppilaskunnan varsinaisten tehtävien toteuttamisen taloudellinen tukeminen. Omistuksen lähtökohtana voi olla myös jäsenistölle tärkeiden palvelujen kehittäminen ja ylläpitäminen, jos voidaan osoittaa näin saavutettavan etuja yleiseen markkinatarjontaan verrattuna. Omistamisen yleisenä päämääränä on ylioppilaskunnan varallisuuden säilyttäminen ja hoito niin, että tulevien jäsenistöpolvien toimintaedellytykset turvataan. Yritystoiminnan tavoitteena on olla kaikissa olosuhteissa pitkällä tähtäimellä kannattavampaa riskittömään sijoittamiseen verrattuna. Yritystoiminnan enimmäisriskinotto määritellään konservatiivisesti siten, ettei HYY:n perustehtävien ylläpitäminen missään olosuhteissa vaarannu. YRITYSTOIMINTAA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Yritys- ja sijoitustoiminta Yhtymä harjoittaa pitkäjänteistä yritys- sekä sijoitustoimintaa kohtuullisin riskein, toimialoin määritellyin voittotavoittein, eettisesti ja ympäristöön nähden vastuullisin toimintatavoin. Sijoituslähtöinen osakkuus Yhtymä voi oman yritystoiminnallisen toimialansa sijasta toimia sijoituslähtöisesti määräävänä tai vaikuttavana osakkaana (osakkuusyhtiö, ns. vaikutusvaltayhtiö) yhtymän arvoihin soveltuvassa yritystoiminnassa. Liikevaihto ja tulos Yhtymällä ei ole tarvetta itseisarvoiseen liikevaihdon kasvattamiseen. Tulos ja operatiivinen kassavirta ovat liikevaihtoa tärkeämpiä. Kriittinen massa Liiketoimintayksiköiden on oltava alallaan tarpeeksi pieniä ja/tai isoja. Mahdollisessa kasvussa määräävä tekijä on menestyksellisen toiminnan edellyttämän ns. kriittisen massan saavuttaminen ja pitäminen. Johtaminen Yhtymän johtamisessa sovitetaan yhteen omistajan määrittelemät ja/tai hyväksymät tehtävät ja rajat, liiketoimintayksiköiden menestymistarpeista lähtevät strategiset pyrkimykset, työyhteisöjen oppimiskyky ja ihmisten sitoutuminen muutokseen. Päätöksenteon integraatio Omistajapäätöksenteon ja yhtymän johtamisen perinteinen kiinteä integraatio hyväksytään ja hyödynnetään. Yritystoiminnan menestymisen edellyttämää valmiutta nopeisiin päätöksiin ylläpidetään kehityksen ja tilanteiden ennakoinnilla: rajaehtojen, riskipuitteiden ja valtuuksien etukäteiskäsittelyllä. Kohtuullinen riskinotto Yhtymän yritystoiminnan toimialat ja yksiköt ovat taloudellisessa riskinotossaan kohtuullisia, mikä ei kuitenkaan saa johtaa passiivisuuteen. Menestyvät ja omistajalleen taloudellista lisäarvoa aikaansaavat yritykset ovat toiminnassaan ja sen kehittämisessä aktiivisia. Yhtymässä hyväksytään aktiivisuuteen yritystoiminnassa toisinaan liittyvät epäonnistumiset, jos ne ovat sovitulla aikavälillä oikeassa suhteessa onnistumisiin ja yksikön riskinottokykyyn. Ympäristönäkökulma huomioon Yhtymä huomioi toiminnassaan ympäristökuormituksensa. Yhtymässä on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä: ympäristöohjelma, jonka tavoitteiden toteuttamista seurataan ekologisella tilinpitojärjestelmällä sekä ympäristöjohtamisjärjestelmä. Voitonjako Voitonjaon määrää yhtymässä päätettäessä otetaan huomioon yhtymän tai yksikön maksuvalmius ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhtymän varsinaisen riskipuskurin muodostavaa kiinteistöalan realisoimatonta arvonmuutostuottoa (pääomatuottoa) ei käytetä voitonjaon perusteena. 8

9 YHTYMÄN OMISTAJA JA OMISTAJAHALLINTO Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY on perustettu vuonna Jäseniä ylioppilaskunnassa on noin Ylioppilaskunnan jäseniä ovat automaattisesti kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä HYY:n jäseniksi. Ylioppilaskunta voi sääntöjensä mukaan hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunta on jäsentensä palvelu- ja etujärjestö. Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja tuloutuksilla HYY-yhtymän voitonjakoon perustuvasta käyttörahastonsa pääomasta. Viime vuosina jäsenmaksujen osuus on ollut noin kolmasosa toiminnan rahoituksesta. Loput kaksi kolmasosaa on tuloutettu käyttörahastosta. PÄÄTÖSVALTA YLIOPPILASKUNNASSA JA HYY-YHTYMÄSSÄ Edustajisto Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten joka toinen vuosi yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla valitsema 60-jäseninen edustajisto. Edustajisto hyväksyy HYY-yhtymän omistajastratergia-asiakirjan ja asettaa siten yritystoiminnan päämäärät ja keskeiset tavoitteet. Lisäksi edustajisto päättää HYY-yhtymän hallintoneuvoston selonteon perusteella vuotuisista yhtymän emoyhteisön eli HYY:n kiinteistötalouden sijoitus- ja riskipuitteista. Edustajisto vahvistaa yhtymän emoyhteisön eli HYY:n kiinteistötalouden vuotuisen tavoitebudjetin sekä päättää emoyhteisön tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Edustajisto valitsee ja vapauttaa ylioppilaskunnan talousjohtajan sekä HYYyhtymän emoyhteisön tilintarkastusyhteisön, joka toimii myös Oy HYY- Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin tilintarkastajana. Ylioppilaskunnan hallitus Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen. Hallitus hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset HYY-yhtymän omistajastrategia-asiakirjaksi, emoyhteisön vuotuisiksi sijoitus- ja riskipuitteiksi ja kiinteistöjen tavoitebudjetiksi. Ylioppilaskunnan hallitus toimii Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksena sekä valitsee HYY-yhtymän hallintoneuvoston, HYY-yhtymän hallituksen sekä kiinteistöjohtokunnan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. HYY-yhtymän hallintoneuvosto Hallintoneuvosto toimii HYY-yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallintoneuvostona. HYY-yhtymän hallitus tuo hallintoneuvoston käsiteltäväksi yhtymäkokonaisuuden kannalta merkittävät ja periaatteelliset asiat. Hallintoneuvosto antaa selontekoja tai lausuntoja edustajistolle ja ylioppilaskunnan hallitukselle eri päätösasiakirjoista. Hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajan. Hallintoneuvoston toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika eli noin vuosi. HYY-yhtymän hallitus HYY-yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli HYY:n kiinteistötalouden sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallituksen kokoonpanosta noin puolet valitaan ylioppilaskunnan opiskelijoista ja loput ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä. Puheenjohtaja valitaan ylioppilaskunnan hallituksen keskuudesta. Ns. opiskelijajäsenillä puheenjohtaja mukaan lukien on päätösenemmistö heidän ollessaan yksimielisiä. Asiantuntijajäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi, muut valitaan vuosittain. HYY-yhtymän tilintarkastuskomitea HYY-yhtymän omistajan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan varsinaiset tilintarkastajat muodostavat suostumuksensa annettuaan yhtymän tilintarkastuskomitean. Puheenjohtajana toimii yhtymän tilintarkastusyhteisön nimeämä vastaava KHT-tilintarkastaja. Komitea raportoi HYYyhtymän hallitukselle. Ylioppilaskunnan jäsenistö (30 000) Ylioppilaskunnan edustajisto (60) Ylioppilaskunnan hallitus (7 13) Yhtiökokous HYY-yhtymän hallintoneuvosto (12 18) HYY-yhtymän hallitus (6 9) 9

10 HYY-YHTYMÄN TUNNUSLUKUJA * ) Liikevaihto Milj. mk 710,8 798,4 911,0 982,2 1348,4 Muutos % 7,7 12,3 14,1 7,8 37,3 Henkilöstökulut Milj. mk 85,8 93,5 101,8 106,8 142,0 Henkilöstökulut liikevaihdosta % 12,1 11,7 11,2 10,9 10,5 Toiminnan tulos** ) Milj. mk 17,0 22,2 28,1 49,8 38,7 Bruttoinvestoinnit Milj. mk 26,0 24,9 15,7 36,8 88,1 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 3,7 3,1 1,7 3,7 6,5 Nettoinvestoinnit Milj. mk 26,0 15,0 9,7-19,9 79,4 Taseen loppusumma Milj. mk 331,3 337,9 363,3 377,8 541,9 Oma pääoma Milj. mk 26,2 28,5 47,5 64,7 72,2 Pysyvät vastaavat Milj. mk 183,6 177,4 173,9 168,5 220,1 Likvidit varat*** ) Milj. mk 105,4 124,3 148,2 170,7 272,3 Nettovelat Milj. mk 102,7 105,7 55,0-3,4-20,8 Osingonjako vähemmistöomistajille Milj. mk 1,1 0,3 0,2 0,7 2,2 Voitonjako ylioppilaskunnalle Milj. mk 11,7 12,8 13,0 13,0 13,0 Suora voitonjako yhteensä Milj. mk 12,9 13,1 13,2 13,7 15,2 HYY:n jäsenistön ja toiminnan tukeminen yhtymän tulosta rasittaen Milj. mk 5,7 4,0 3,9 3,0 4,9 Sijoitetun pääoman tuotto ilman sijotustoiminnallisia myyntivoittoja % 17,2 17,1 18,9 19,1 21,0 Sijoitetun pääoman tuotto sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaanlukien % 17,3 18,9 21,1 33,0 22,0 Oman pääoman tuotto ilman sijoitustoiminnallisia myyntivoittoja % 40,8 36,2 36,7 21,0 29,0 Oman pääoman tuotto sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaanlukien % 41,5 45,8 45,6 58,7 31,4 Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin % 11,2 11,6 18,5 29,2 23,9 Omavaraisuusaste maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus huomioiden % 48,9 47,7 51,8 58,6 50,0 Oman pääoman alkutuotto ilman sijoitustoiminnan tuottoja jos maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus realisoidaan % 8,3 8,0 8,9 9,2 10,6 * ) Vuoden 1997 luvut muutettu vastaamaan vuoden 1998 aikana muuttunutta kirjauskäytäntöä ** ) Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja *** ) Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit Tunnuslukujen laskentaperiaatteet sivulla 55. Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisia tunnuslukuja Milj. mk ,2 911,0 798,4 710,8 1348, Liikevaihto Matkailuala Kiinteistöala Palvelu- ja kirja-ala Emoyhtiö Viivan alapuolella Suomen yksiköiden liikevaihto Milj. mk ,2 17,0 28,1 49,8 Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä 38,7 Milj. mk , ,6 20, ,2 14, Kokonaistulos 10

11 Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisia tunnuslukuja % ,9 19,1 21,0 17,2 17, % ,8 36,2 36,7 29,0 21, % ,2 23,9 18,5 11,2 11, Milj. mk 88, , ,0 24, , Sijoitetun pääoman tuotto, % Oman pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit Muita tunnuslukuja % ,9 47,7 51,8 58,6 50,0 % ,3 8,0 8,9 9,2 10,6 Milj. mk ,0 12,8 13,0 13,0 13,0 5,7 4,0 3,9 3,0 4, ,1 5,2 5,0 4,9 5, Omavaraisuusaste, maaalueiden arvonkorotusmahdollisuus huomioiden, % Oman pääoman alkutuotto-%, jos maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus realisoidaan Voitonjako HYY-yhtymästä HYY:n käyttörahastoon HYY:n jäsenistön ja toiminnan tukeminen yhtymän tulosta rasittaen Vakuusomavaraisuus Milj. mk 821,6 897, ,0 +61,7 +75, ,1 +58, HYY:n kiinteistöjen markkina-arvo ja vuotuinen arvonmuutos Markkina-arvo Vuotuinen arvonmuutos Milj. mk ,8 658,0 714,7 764, Taseen pysyvien vastaavien (kiinteistöt) markkina-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotus % ,6 12,7 13, HYY:n kiinteistöjen kokonaistuottoaste 9,3 Nettotuottoaste, % Pääomatuottoaste, % Kokonaistuottoaste, % Milj. mk 175, Kiinteistöala 14,4 18,4 5,2 Matkailuala Palveluala Kirja-ala Sidotut vastuuriskit toimialoittain

12 TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ HYY-yhtymän henkilöstöstrategia H enkilöstöstrategian tavoitteena on turvata yhtymän eri liiketoimintayksiköille niiden toiminnalliseen tavoitetasoon nähden oikein mitoitetun, osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus ja riittävä pysyvyys. Strategian toteuttaminen perustuu johtamiskulttuurin avoimuuteen henkilöstön osallistumisen ja aloitteellisuuden tukemiseen ja palkitsemiseen henkilöstön oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, eri sukupuolten tasavertaisuus itsestäänselvyytenä tehtäviin ja tuloksiin nähden oikeaan palkkaustasoon ja erinomaisten suoritusten palkitsemiseen henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen lähtökohtana yhtymän arvot ja liiketoimintayksiköiden tavoitteet sitoutuneen ihmisen henkilökohtaisen kehittymistarpeen ja elämänvaiheen huomioimiseen. Sukupuolijakauma Henkilöstön ikäjakauma Palvelusvuodet HYY-yhtymässä Naiset % Miehet % keski-ikä 30 vuotta Alle 20 v % v % v % v % yli 50 v % Alle 1 v % 1 5 v % 6 10 v % v % yli 20 v % kpl % Vaihtuvuus 1999 Aloittaneet Lopettaneet Nettolisäys Vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus-% toimialoittain 1999 (lähtijät/henkilöstö vuoden alussa x 100) Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö Henkilöstön määrä keskimäärin Suomessa/ muualla Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö + muut Viivan alapuolella oleva henkilöstö Suomessa 12

13 Henkilöstöviestinnällä, koulutuksella ja tutkimustoiminnalla varmistetaan, että kaikissa liiketoimintayksiköissä ja eri henkilöstötasoilla ymmärretään ja hyväksytään yhtymän arvot ja yrityskulttuuri, jonka eräänä keskeisenä piirteenä on valmius muutokseen ja toimiminen yhdessä kulloistenkin tavoitteiden hyväksi. Yhtymän johtotasolla edellytetään menestyksellisen johtamisen henkilökohtaisten ominaisuuksien ja niiden kehittämisen lisäksi jatkuvaa halua ja kykyä aidosti sitoutua yhtymän päämääriin, arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Tässä vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen lisäksi on saatavissa yksityiskohtaisempi erillinen henkilöstökertomus. Tilaukset: p. (09) tai sähköpostitse osoitteesta Tietoja HYY-yhtymän johdosta HYY-yhtymän johdon keski-ikä oli 42 vuotta. Naisia johtajista oli 8 ja miehiä 10. Johtajien keskimääräinen palvelusaika yhtymässä oli noin 9 vuotta. Koulutustaso Työsuhteen laatu Työsuhteen laatu Peruskoulu % Peruskoulun jälkeinen tutkinto % Korkeakoulututkinto... 8 % Vakituinen % Määräaikainen % Kokoaikaiset % Osa-aikaiset % % (1.000 mk) Milj.mk % , , , ,8 798, Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta toimialoittain 1999 Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö Koko yhtymä Henkilöstökulut henkeä kohden toimialoittain 1999 Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö Koko yhtymä Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta Liikevaihto Henkilöstökulut liikevaihdosta, % 13

14 14

15 OSAKEYHTIÖKONSERNIN EMOYHTIÖ OY HYY-YHTIÖT AB Oy HYY-Yhtiöt Ab omistaa ja johtaa konserniinsa kuuluvia yhtiöitä omistajansa eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan määrittelemien yleisten tavoitteiden ja lähtökohtien puitteissa. Yhtiö myös tuottaa ja myy sisäisiä palveluja konserniinsa kuuluville yhtiöille ja ylioppilaskunnalle. Varatoimitusjohtaja Linnea Meder Tehtävät ja perustavoitteet HYY-yhtymän toiminta- ja yhtiörakenteen organisointi ja sen strateginen johtaminen HYY-yhtymän rahoituksen hoitaminen Sisäisten palvelujen tuottaminen HYY-yhtymälle Uuden toiminnan tutkiminen ja kehittäminen Keskitettyjen muutosten läpivienti Palvelu- ja liiketoimintayksiköiden divestointi Pitkäjänteinen sijoitustoiminta Toiminta ja tulos Oy HYY-Yhtiöt Ab:n pääosin yhtymän sisäisistä palveluista muodostuva liikevaihto vuonna 1999 oli 10,0 miljoonaa markkaa (9,6 milj. mk vuonna 1998). Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 miljoonaa markkaa muodostuvat käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vakuutuskorvauksista. Emoyhtiön tulos nettorahoitustuottojen 2,6 miljoonaa markkaa, satunnaisiin eriin kirjattujen saatujen konserniavustusten 1,2 miljoonaa markkaa sekä välittömien verojen 0,4 miljoonaa markkaa jälkeen oli voittoa 0,5 miljoonaa markkaa (19,9 milj. mk vuonna 1998). Yhtiön oma pääoma oli 36,8 miljoonaa markkaa (41,4 milj. mk vuonna 1998), josta vapaaseen omaan pääomaan sisältyvien jakokelpoisten varojen osuus on 20,6 miljoonaa markkaa (25,2 milj. mk vuonna 1998). Vuonna 1999 maksettiin vuoden 1998 tulokseen perustuen 33 %:n osinko 15,0 miljoonan markan osakepääomalle. Yhtiö hoiti sisäisinä palveluina vuonna 1999 omistajansa eli HYY:n sekä tytäryhtiöidensä (poislukien KILROY travels -alakonserni) taloushallintoon liittyviä tehtäviä ja toimi sisäisenä yhtymäpankkina. Lisäksi yhtiö ylläpiti yhtymän tietoverkkoa ja siihen liittyvää sähköpostijärjestelmää sekä muita yhteiskäytössä olevia ohjelmistoja. Yhtiö hoiti myös UniCard-toimikorttijärjestelmään liittyvän asiakaspalvelun, järjestelmän clearingtoiminnon sekä UniCard-järjestelmän puitteissa tapahtuvan omistaja-asiakas/kanta-asiakasmarkkinoinnin. Tutkimus ja kehitys / UniCard HYY-yhtymän oma toimikortti, UniCard, on korkeakoulu- ja yliopistoyhteisöjen tarpeisiin kehitetty älykortti, joka sisältää mm. maksu- ja bonuskorttiominaisuudet. Vuoden 2000 keväällä toimikortteja oli käytössä lähes kappaletta. UniCard toimii myös Helsingin yliopiston opiskelijakorttina ja Helsingin yliopiston henkilökunnan henkilökorttina. Kortissa käytettävä kantaasiakasjärjestelmä voitti SESAMESpalkinnon maailmanlaajuisilla European Smart Card Industry Association Cartes 99 messuilla Pariisissa. UniCard on käytännössä Suomen ainoa toimiva ja aktiivisessa käytössä oleva älykorttipohjainen maksu- ja kanta-asiakaskortti. UniCardia kehitetään siten, että se jatkossa palvelisi myös Suomen muita yliopisto- ja korkeakouluyhteisöjä. Kortin käyttömahdollisuuksia kehitetään mm. sähköisen tunnisteominaisuuden, kansainvälisen opiskelijakorttiominaisuuden ja kopiokoneominaisuuden avulla. Lähiajan näkymät Yhtiön vuoden 2000 liikevaihtotavoite on noin 10,6 miljoonaa markkaa. Emoyhtiön vuoden 2000 avaintavoitteina on koordinoida euron käyttöönotto yhtymässä sekä antaa paras mahdollinen tuki tytäryhtiöille omistaja-asiakas/kanta-asiakasmarkkinoinnin hyödyntämisessä. Osakeyhtiökonsernin emoyhtiön avainlukuja Liikevaihto, milj. mk 10,0 9,6 Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä, milj. mk -0,3 22,1 Sijoitettu pääoma, milj. mk 91,1 108,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,4 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaan lukien, % 2,4 33,2 Bruttoinvestoinnit, milj. mk 2,5 4,9 Henkilöstö keskimäärin

16 HYY-YHTYMÄ JA YMPÄRISTÖ Ympäristöasioiden esimerkillinen hoito kuuluu HYY-yhtymän perusarvoihin. Ympäristötoiminta alkoi vuonna Samalta vuodelta tehtiin ensimmäinen ekotilinpäätös. Ympäristöohjelma hyväksyttiin keväällä 1996 ja sen toteutus auditoidaan säännöllisesti. HYY-yhtymän ympäristöpolitiikan tavoitteet Vaikka palvelualan tärkeimmät ympäristövaikutukset ovatkin välillisiä, myös palvelualalla on voitava vähentää ympäristökuormitusta. Uutta teknologiaa Painotamme investointipäätöksissämme energiansäästöä, laitteiden kestävyyttä ja korjattavuutta sekä materiaalien kierrätystä. Säästäjä saa hyödyn Energian ja muiden resurssien kulutusta mitataan tarkasti. Se joka tuhlaa, maksaa. Se joka säästää, hyötyy. Koulutus ja palkinnot Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti. Parhaat ympäristöteot palkitaan säännöllisesti. Jokapäiväinen leipä Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Yhtymän ympäristökoordinaattori, rahoituspäällikkö Ritva Kuuluvainen Ekologinen tilinpitojärjestelmä Vuodesta 1992 lähtien olemme eräänä suomalaisena pilottiyrityksenä käyttäneet ekologista tilinpitojärjestelmää, jonka avulla seurataan tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteet asetetaan vuosittain kunkin liiketoimintayksikön tavoitebudjetissa. HYY-yhtymän ympäristötoiminnasta on laadittu erillinen ekotilinpäätöskertomus. Ympäristöorganisaatio Yhtymässä toimii ekoverkko, jonka vastuulla on ympäristöohjelman ylläpito, johtaminen, koulutus, viestintä ja kehittäminen. Lisäksi syksyllä 1999 jokaiseen toimipaikkaan valittiin ekovastaava, jonka vastuulla on ympäristöasioiden hoito omassa työyksikössä linjaesimiesten apuna. Palkitseminen kannustaa Henkilökuntaa palkitaan vuosittain aloitteellisuudesta ympäristötehtävien hoidossa. Palkitseminen kannustaa myönteiseen ympäristöajatteluun ja viestittää henkilökunnalle ympäristöasioiden hyvän hoidon tärkeyttä. Alkaneena vuonna erityisen palkanlisän saavat perehdytyskoulutuksessa olleet ja tehtäviinsä sitoutuneet ekovastaavat tehtävän arvostuksen lisäämiseksi yhtymän yksiköissä. Ekosähkön käyttö yksi uusista painopistealueista Yhtymän keskustakiinteistössä sijaitsevat yhtymän omat yksiköt siirtyivät uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun ekosähkön käyttöön vuoden 2000 alussa. Vaihtoehtoa tarjotaan myös vuokralaisille. Sähköinen viestintä ja arkistointi kehittyvät Yhtymässä edistetään sähköisen viestinnän tehokasta käyttöä ja erityisesti ekotehokkaita toimintatapoja mm. viestien tulostamisessa. Erityisenä haasteena on saada alkuun tositearkistojen ja kirjankustannukseen liityvän kirjavaraston saattaminen sähköiseen muotoon. Luomutuotteita lisää ja valikoimaan Reilun kaupan tuotteita UniCafe-ravintoloissa lisätään luomutuotteiden käyttöä tarjoamalla säännöllisiä luomuaterioita kerran kuukaudessa. Asiakkaille tiedotetaan erityisellä kampanjalla luomutuotteista ja niiden käytöstä UniCafessa. Tuotevalikoimaan lisätään vaihtoehdoksi Reilun kaupan tuotteita. 16

17 KIINTEISTÖALA Tehtävät ja perustavoitteet Kiinteistöalan yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin kohdistuvaa sijoittamista, kehittämistä ja ylläpitämistä. Liiketoiminnan juokseva tuotto muodostuu ensisijaisesti omistettujen toimitilojen vuokrauksen kassavirrasta. Toinen tuottotekijä on omistettujen toimitilojen arvonmuutos, jonka tuloutuksia suoritetaan ajoittain. Kiinteistöalan palvelutoiminta tarjoaa ylioppilaskunnan eri yksiköille ja sen piirissä toimiville järjestöille toimintatiloja ja vuokraa ensisijaisesti ylioppilaskunnan jäsenille kohtuuvuokraisia asuntoja. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsee Keskustakiinteistö, jonka muodostavat Liikekiinteistö Kaivopiha ja Ylioppilaskunnan omassa käytössä olevat toimintatilat. Kampissa Leppäsuolla sijaitsee Domus Academican ja Kirjastotalon muodostama Leppäsuon kiinteistö. Liikekiinteistö Kaivopiha tarjoaa toimistotilojen lisäksi vapaa-ajanviettoon, viihtymiseen ja kulttuuriin liittyviä palveluja, elämyksiä ja erikoiskauppoja. Vuokrattavaa liike- ja toimistotilaa on yhteensä noin m 2. Vuokralaisia on noin 65. Keskustakiinteistössä sijaitsevat myös yhtymän omistajan HYY:n ja sen piirissä toimivien järjestöjen ja korporaatioiden mittavat toimintatilat yhteensä noin m 2. Neliömäärä sisältää myös Vanhan ylioppilastalon maanpäälliset ravintola- ja juhlatilat. Leppäsuon kiinteistössä on opiskelija-asuntoja sekä erilaisia toimitiloja sisältäen mm. kirjasto- ja opetustiloja. Alueella toimitaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, HOAS:in ja HYY-yhtymän palvelualan kanssa. Opiskelija-asumiskäytössä olevia asuinhuoneistoja on myös Helsingin Haagassa. Kiinteistöalaan kuuluu HYY:n suoraan omistamien kiinteistöjen lisäksi Oy HYY-Yhtiöt Ab:n konserniin kuuluva Kaivopiha Oy. Yhtiön päätehtävä on korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti huolehtia HYY:n keskustassa oli syksyllä 1999 vain noin m 2. Koko Helsingin alueella toimistotilojen vajaakäyttö laski noin kolmesta prosentista kahteen prosenttiin. Niin liike- kuin asuintilojen maksullinen käyttöaste oli lähes sata prosenttia. Kiinteistöalan liikevaihto 60,6 miljoonaa markkaa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Voitto suunnitelman mukaisten 7,2 miljoonan markan poistojen, 5,0 miljoonan markan saatujen tytäryhtiöosinkojen ja kiinteistöjen johtamisesta, toimitilojen vuokrauksesta, isännöinnistä ja ylläpidosta. Lisäksi yhtiö omistaa sijoitustarkoituksessa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden huoneistoosakkeita Suomessa. Kiinteistöalan yritystoiminnan tulostavoitteena on mahdollisimman hyvä, alan parhaimpiin Kiinteistöalasta vastaava johtaja Yrjö Herva Apulaisjohtaja Jukka Leinonen Suomessa kuuluva, kestäviin toiminta-arvoihin perustuva pitkän aikavälin tulostaso. 5,4 miljoonan markan nettokorkomenojen jälkeen oli 26,6 miljoonaa markkaa. Varsinaisen toimitilojen vuokraustoiminnan tulos oli 23,3 Toiminta ja tulos Toimitilojen, erityisesti parhaiden liikepaikkojen myymälätilojen, markkinatilanne parani edelleen. HYY-yhtymän miljoonaa markkaa (21,5 milj. mk vuonna 1998). Välilliset ja kiinteistöverot olivat 4,8 miljoonaa markkaa. Tulos ylitti tavoitteen. koko toimitilavuokrauksen kapa- siteetti oli käytännössä vuokrattuna. Merkittäviä vuokralaisasiakasvaihdoksia ei tapahtunut. Pääyksikön Liikekiinteistö Kaivopihan vuokralaissalkussa vuoden aikana uusittuja sopimuksia oli noin 18 % vuokra-alasta ja päättyneitä sopimuksia noin 8 % vuokra-alasta. Henkilöstö HYY:n kiinteistöjen keskimääräinen henkilömäärä vuonna 1999 oli 4 (5 vuonna 1998) ja Kaivopiha Oy:n 9 henkilöä (9 vuonna 1998). Kiinteistöalan henkilöstö keskimäärin oli siten 13 vuonna 1999 (14 vuonna 1998). Toimistotilojen yleisillä vuokrausmarkkinoilla tarjonta Helsingin ydin- 17

18 18

19 Investoinnit HYY:n kiinteistöjen bruttoinvestoinnit vuonna 1999 olivat 36,1 miljoonaa markkaa ja Kaivopiha Oy:n 1,0 miljoonaa markkaa. Kiinteistöalan bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 37,1 miljoonaa markkaa. Kaivopiha Oy:n huoneisto-osakkeiden myynnit olivat yhteensä 5,5 miljoonaa markkaa. Kiinteistöalan nettoinvestoinnit olivat siten 31,6 miljoonaa markkaa. Vuonna 1999 investoinnit olivat kiinteistöjen saneerauksia, korvaus- ja ylläpitoinvestointeja sekä tilojen vuokrauksiin liittyviä kunnostuksia. Tutkimus ja kehitys Alan kehitystoimintaan osallistuttiin useissa Kiinteistötalouden Instituutin kehityshankkeissa yhdessä keskeisten suomalaisten kiinteistöjen omistajayhteisöjen kanssa. Kiinteistöalan asiakaspalvelu-benchmarking-projektissa saavutuksena oli toiseksi paras kokonaisarvio 16 kiinteistönomistajan joukossa. Muita yhteisiä hankkeita olivat mm. kiinteistön tuotto- ja kustannusinformaatio -hankkeet sekä kiinteistöindeksin kehittämishanke. Lähiajan näkymät Kiinteistöalan liikevaihtotavoite vuodelle 2000 on 65 miljoonaa markkaa. Tulostavoite ennen satunnaisia eriä ja veroja on noin 24 miljoonaa markkaa. Erinomainen markkinatilanne mahdollistaa sopimusten uusimistilanteissa vuokratason korotuksia toimistotiloissa. Samoin liiketiloissa markkinatilanne mahdollistaa vuokralaiskokonaisuuden kehittämisen ja yksittäisiä vuokrantarkistuksia. Kiinteistön erinomaisen sijainnin johdosta Domus Academican asuintilojen kysyntä on jatkuvasti suuri. Kirjastotalo on pysyvästi vuokrattu Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastolle. Kiinteistöalan avainlukuja Liikevaihto, milj. mk 60,0 58,4 Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä, milj. mk 26,6 20,6 Sijoitettu pääoma, milj. mk 162,0 144,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,1 19,6 Bruttoinvestoinnit, milj. mk 37,1 22,5 Henkilöstö keskimäärin Keskustakiinteistön vuokra-ala tilatyypeittäin Leppäsuon kiinteistön vuokra-ala tilatyypeittäin Liiketilat: myymälät/ ravintolat % Toimistotilat: toimistot/ salitilat % Varastot... 7 % Muut... 6 % Asuintilat % Toimitilat % Kirjasto % Vuokra-ala yhteensä m 2 Vuokra-ala yhteensä m 2 19

20 20

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 www.stockmann.com

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 www.stockmann.com VUOSIKERTOMUS 2006 Frenckellin Kirjapaino Oy, Espoo 2007 Sisältö Stockmann lyhyesti... 2 Stockmann-konsernin toiminta... 4 Stockmann vuonna 2006... 6 Liiketoimintayksiköt lyhyesti... 7 Vuoden 2006 merkittäviä

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Stockmann-konsernin perusarvot

Stockmann-konsernin perusarvot Vuosikertomus 29 Stockmann-konsernin perusarvot Tuloshakuisuus Harjoitamme liiketoimintaa rahan ansaitsemiseksi; kaiken toiminnan tulee tukea tätä päämäärää. Menestyminen tuloksenteossa merkitsee osakkeenomistajille

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Stockmann lyhyesti. Sisältö

Stockmann lyhyesti. Sisältö Vuosikertomus 21 Sisältö Stockmann lyhyesti Stockmann vuonna 21 1 Stockmann lyhyesti 2 Stockmann-konsernin perusarvot 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Stockmann vuonna 21 5 Pitkän aikavälin taloudelliset

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Observations for a Better World

Observations for a Better World Tilinpäätös 2010 Observations for a Better World Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Tarjoamme kattavan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot