HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1999

2 HYY-yhtymä on monitoimialainen kansainvälinen palvelualan konserni. HYY-yhtymän muodostavat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kiinteistötalous, sen omistama Oy HYY-Yhtiöt Ab ja sen enemmistöomistamat yhtiöt. Yhtymä toimii kiinteistö-, matkailu-, palvelu- ja kirja-aloilla. Matkailualalla on toimipisteitä seitsemässä maassa. Muiden alojen toiminta-alue on Suomi. HYY-yhtymän tulos vuodelta 2000 julkistetaan maaliskuussa Vuoden 2000 vuosikertomus valmistuu toukokuun alussa vuonna 2001.

3 YMPÄRISTÖMERKKI SISÄLTÖ Vuosi 1999 lyhyesti Organisaatiokaavio Toiminnan esittely Yhtymän toimitusjohtajan katsaus Yhtymän omistajan peruslinjaukset Yhtymän omistaja ja omistajahallinto Tunnuslukuja Tietoja henkilöstöstä Emoyhtiö Oy HYY-Yhtiöt Ab HYY-yhtymä ja ympäristö Kiinteistöala Matkailuala Palveluala Kirja-ala Tilinpäätös 1999 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma, FAS Tase, FAS Rahoituslaskelma, FAS ja IAS Tuloslaskelma ja tase, IAS FAS- ja IAS-tilinpäätöksen vertailu Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset Hallintoneuvoston lausunto Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto Tilintarkastajat ja tilintarkastuskomitea Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Hallinto ja hallitukset Johtajisto Toimipaikkojen osoitteet MILJÖ M ÄR KT Painotuote Suunnittelu: Incognito Design Valokuvat: Sami Luukkanen Painotyö: Libris Oy Paperit: Galerie Art ja Terreus 3

4 VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto kasvoi 37 % ja oli 1,35 miljardia markkaa. Kasvu tuli edelleen KILROY travelsista. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 39 miljoonaa markkaa. Bruttoinvestoinnit 88 miljoonaa markkaa. Omavaraisuusaste ilman arvonkorotuksia 23,9 %, kirjanpitolain sallima maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus mukaan lukien 50,0 %. Taseen loppusumma 542 miljoonaa markkaa. Käyttöomaisuuteen sisältyvien kiinteistöjen tasearvojen ja markkina-arvojen erotus oli 765 miljoonaa markkaa. Sijoitetun pääoman tuotto 21,0 %, sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaan lukien 22,0 %. Voitonjakoehdotus 13,5 miljoonaa markkaa. Oman pääoman tuotto 28,9 %, sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaan lukien 31,4 %. ORGANISAATIOKAAVIO Kiinteistöala Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistötalous (yhtymän emoyhteisö) HYY:n kiinteistöt Keskusta, Leppäsuo, Muut Matkailuala Kaivopiha Oy Oy HYY-Yhtiöt Ab KILROY travels International A/S Tytäryhtiöt Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa Palveluala Oy UniCafe Ab Oy Vanha Ylioppilastalo Ab Oy Academica Hotels Ltd Kirja-ala Oy Yliopistokirjakauppa Oy Yliopistokustannus 4

5 HYY-YHTYMÄN TOIMINNAN ESITTELY Toimiala Yhteisö Toiminta Sijainti KIINTEISTÖALA HYY:n kiinteistöt Liikekiinteistötoimintaa sekä omistajan HYY:n toiminta-ajatusta tukevien toimitilojen ylläpitoa. Keskustakiinteistö Helsingin ydinkeskustassa sekä Leppäsuon kiinteistö Helsingin Kampissa. Osuus yhtymän liikevaihdosta 4 % Kaivopiha Oy HYY:n kiinteistöjen johtamista, vuokrausta ja ylläpitoa hoitava yhtiö. Yhtiö omistaa yksittäisiä sijoitushuoneistoja. Toimipaikkana Helsinki. Sijoitushuoneistoja Suomessa. Osuus yhtymän tuloksesta* ) 59 % MATKAILUALA KILROY travels -alakonserni Suuri eurooppalainen opiskelija- ja nuorisomatkatoimisto. Toimipaikat Suomessa (6), Ruotsissa (11), Norjassa (11), Tanskassa (11), Hollannissa (1), Saksassa (5) sekä Espanjassa (1). Osuus yhtymän liikevaihdosta 88 % Osuus yhtymän tuloksesta* ) 36 % PALVELUALA Oy UniCafe Ab Lounas-, kahvila-, juhlapalveluja noutomyyntipalveluja tarjoava ravintolaketju. Pääasiakasryhmät yliopiston ja korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta. 23 ravintolaa Helsingissä. Osuus yhtymän liikevaihdosta 6 % Oy Gaudeamus Ab ( alk. Oy Vanha Ylioppilastalo Ab) Ravintola-, kahvila- ja tapahtumapalveluita tuottava yhtiö. Toiminta Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Osuus yhtymän tuloksesta* ) 4 % Oy Academica Hotels Ltd Kesähotellitoimintaa harjoittava yhtiö. Kesähotelli Helsingin Kampissa. KIRJA-ALA Oy Yliopistokustannus Humanistis-yhteiskunnallisen sekä teknisen alan kirjallisuuden kustantaja. Kustantamot Gaudeamus ja Otatieto, Helsinki. Osuus yhtymän liikevaihdosta 2 % Oy Yliopistokirjakauppa Yliopisto- ja korkeakouluyhteisön kirja- ja paperikauppaketju. Kolme kirja- ja paperikauppaa pääkaupunkiseudulla. Osuus yhtymän tuloksesta* ) 1 % * ) ennen veroja ja satunnaisia eriä 5

6 YHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tulostavoite saavutettiin Y htymän omistajan vuodelle 1999 vahvistama tulostavoite ennen satunnaisia eriä ja veroja oli noin 35 miljoonaa markkaa. Saavutettu tulos oli noin 39 miljoonaa markkaa. Vertailukelpoisena perusliiketoiminnan tuloksena rahoituserien jälkeen tulos oli noin 12 miljoonaa markkaa edellistä vuotta parempi. Vuoden 1998 parempaan liikevoittoon sisältyi noin 25 miljoonaa markkaa enemmän sijoitustoiminnallisia myyntivoittoja kuin vuonna Hyvä tuloskehitys molemmilla päätoimialoilla jatkui. Kiinteistöalalla vuokraustoiminnan tulos parani edelleen selvästi. Matkailualan alakonserni paransi kolmanneksella tulostaan. Tulos olisi ollut vielä olennaisesti parempi, jos liiketoimintaan liittyvät valuuttariskit olisi hallittu yhtä hyvin kuin aikaisempina vuosina. Yliopistoyhteisöihin kohdistuvassa toiminnassa palvelu- ja kirja-alojen yhteenlaskettu tulos parani suunnitellusti. Realisoitu arvonmuutostuotto Yhtymän omistajastrategian mukaan päätoimialoilla voidaan suorittaa saa- vutetun markkina-arvon lisäyksen tuloutuksia yhtiöiden sisäisen ja sijoitusmarkkinoiden kehityksen kannalta järkevässä vaiheessa. Molemmilla päätoimialoilla arvonmuutostuotto realisoitu tai realisoimaton on toinen keskeinen tuottokomponentti. Vuonna 1999 ei merkittäviä realisointeja suoritettu. Realisoimaton arvonmuutostuotto Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi yhtymä ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa jo neljännen kerran kiinteistöjen markkina-arvot ja niiden muutoksen tilikauden aikana sekä nettotuottoasteen, arvonmuutoksen eli pääomatuottoasteen ja kokonaistuottoasteen, kaikki markkina-arvoilla laskettuna uuden kansallisen laskentakaavan mukaisesti. HYY:n kiinteistöjen positiivinen arvonmuutos tilikauden aikana oli noin 76 miljoonaa markkaa. Arvonmuutokseen perustuvaa pääomatuottoastetta laskettaessa arvonmuutoksesta on vähennettävä vuoden aktivoidut investoinnit noin 37 miljoonaa markkaa. Tämä yhdessä peruskorjausinvestointien aikaisten puuttuvien vuokratuottojen kanssa laski kiinteistöjen kokonaistuottoasteen edellisen vuoden 13,6 %:sta 9,3 %:iin. Keskustakiinteistön nettotuottoasteen lasku 5,6 %:sta 5,0 %:iin johtui siitä, että liike- ja toimistotilojen uusien vuokrien markkinakehitykseen perustuva keskustakiinteistön markkina-arvo nousi nopeammin kuin vuokrasopimuksien juoksuajoiltaan tasapainotettu vuokralaissalkku. Nopeassa markkinanousussa salkun tuotot nousevat hitaammin kuin markkina-arvo, mutta vastaavasti myös aikanaan laskevat hitaammin. Uuden kansallisen laskentakaavan kehittämisen taustalla on ja sen avulla tehtäviin säännöllisiin tuottovertailuihin osallistuu hyvin edustava otos suomalaisia kiinteistönomistajia ja kiinteistösijoitusyhtiöitä. Olisi toivottavaa, että näitä vertailukelpoisesti laskettuja tunnuslukuja julkistettaisiin tilinpäätöksissä nykyistä enemmän. Omistajan ja sijoittajan vaihtoehtopäätöksentekoa palveleva pääoman tuotto markkina-arvolla on eri asia kuin yrityksen sisäisen pääoman käytön tehokkuutta kuvaava sijoitetun pääoman tuotto. Esimerkiksi johtavan suomalaisen pörssiyhtiön sijoitetun pääoman tuotto viime vuonna oli noin 50 % ja nettotuotto markkinaarvolla noin 1 % ilman että asiassa on ristiriitaisuutta. Kiinteistötoimintaa koskevissa arvioinneissa jopa analyytikoilla näyttää edelleen olevan vaikeuksia hahmottaa yksinkertaista asiaa eli sijoitetun pääoman ja markkina-arvon eroa. Investointeja kiinteistöissä Keväällä 1999 valmistui Kirjastotalon saneeraus Helecon-tietokeskukseksi. Domus Academican B-talo peruskorjattiin ja lisärakennettiin käyttötarkoitukseltaan hieman muutettuna. Keskustakiinteistön Citytalon kaksi kerrosta uudistettiin kaupallisesti kokonaan. Vanhan ylioppilastalon julkisivun uusiminen aloitettiin. Kasvu matkailualalta Keväällä 1999 ostetun Benns Rejser A/S:n ja sen sisaryhtiön Benns Resor AB:n osto kasvatti KILROY travels -alakonsernin liikevaihtoa kolmanneksella. Ostettujen yhtiöiden tulos- 6

7 kehitys on ollut ennakoitua parempi. KILROY travels kasvoi edelleen myös uusia fyysisiä toimipaikkoja perustamalla. Vuoden aikana avattiin Pohjoismaissa neljä uutta toimipaikkaa ja kolme muutettiin uusiin laajempiin toimitiloihin. Puhelinpalvelun osuus liikevaihdosta on edelleen merkittävä. Liikevaihdon kasvu ei ollut kokonaisuutena aivan tavoiteltu, mutta Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsissa KILROY vahvisti markkinaosuuttaan selvästi. Monikanavastrategiaan ja verkkokaupan valmisteluun liittyen vuoden aikana jatkettiin investointeja informaatioteknologisiin perusvalmiuksiin. Verkkokaupan ja sen avaaman muunkin mahdollisen yritystoiminnan lopullinen toteutus siirrettiin marraskuussa 1999 aloittaneen uuden johdon vetovastuulle. Palvelualalla hyvä kehitys Pääkaupunkiseudun yliopisto- ja korkeakouluravintoloiden markkinajohtaja Oy UniCafe Ab investoi alan käytännöstä poiketen myös omin varoin laajentamiseen. Vuoden lopussa avattiin kolme uutta toimipaikkaa, joista Helsingin keskustan uusi suuri ravintola edustaa lippulaivana laadullisesti uutta ajattelua. Investoinneista ja perustamiskuluista johtuen yhtiön tulos laski suunnitellusti. Oy Gaudeamus Ab aloitti vuonna 1986 yhtymän omistajan toivomuksesta ravintolatoiminnan Vanhan ylioppilastalon juhla- ja toimintakerroksissa. Vuoden 1998 muutosinvestointien jälkeen yhtiö on viime vuonna saavuttanut ravintola-alan yleisessäkin vertailussa hyvän tuloksen. Kirja-alan kustannustoiminnassa voitot olivat enemmän kunniaa kuin materiaa. Vuoden aikana kustannetuista kirjoista on saatu useita palkintoja, Tieto-Finlandia mukaan lukien. Kirjakauppatoiminnassa saneeraus eteni ja tulos parani, mutta oli vielä tappiollinen. Tilikauden 2000 näkymät KILROY travels -alakonserni on aloittanut haasteellisen kehitysohjelman, jossa verkkokaupan osuus on entisestään korostunut. Vuoden 2000 aikana toteutetaan vaiheittain verkkokaupan eri toimintamuodot. Uusia fyysisiä toimipaikkoja lisätään vielä harkitusti nykyisissä toimintamaissa. Osana monikanavastrategiaa toteutetaan myös puhelinpalvelun uudistaminen. Strategiaan sopivat yritysostot ja myös verkkokauppaan liittyvät yhteistyöratkaisut ovat mahdollisia. Kehityspanostuksista huolimatta alakonsernin tuloksen odotetaan paranevan vuoden 1999 tasosta. Kiinteistöalalla Helsingin keskustan erinomainen markkinatilanne mahdollistaa sopimusten uusimistilanteissa vuokratason korotuksia liike- ja toimistotiloissa. Vuokraustoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden 1999 tasosta. Palvelualalla Oy UniCafe Ab on valmis Helsingin yliopiston lisäksi laajentamaan toimintaansa myös muille cateringmarkkinoille erityisesti pääkaupunkiseudun koulutussegmentissä. Oy Academica Hotels Ltd tutkii edelleen toiminnan laajentamisvaihtoehtoja. Kirja-alan yhtiöt jatkavat toimintansa sopeuttamista ensisijaisena tavoitteena yhtymän omistajan määrittelemän tulos- ja muun tavoitetason saavuttaminen. Koko yhtymän liikevaihdoksi vuodelle 2000 on budjetoitu noin 1,6 miljardia markkaa. Voitoksi ennen satunnaisia eriä ja veroja on budjetoitu noin 45 miljoonaa markkaa. Kiitokset Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja omistajiamme hyvästä vuodesta HYY-yhtymä aloitti matkailualalla vuonna 1987 ostamalla yhtiöt Suomesta ja Tanskasta. Keväästä 1987 minulla on ollut ilo olla toimitusjohtaja Børge Faaborgin kanssa rakentamassa erästä pohjoismaisen matkailualan menestystarinaa, joka syksyllä 1991 sai brandin KILROY travels. Børge Faaborgin panos matkailualan alakonsernin kehittämisessä on ollut erittäin keskeinen. Vuoden 1999 lopulla hän luovutti 60 vuotta täytettyään KILROY travelsin toimitusjohtajan tehtävät seuraajalleen jääden kuitenkin toivomukseni mukaisesti eri hallitustehtäviin. Esitän omasta ja HYY-yhtymän puolesta hänelle erityiset kiitokset. Tapio Kiiskinen Tasavallan presidentti myönsi toimitusjohtaja Tapio Kiiskiselle kauppaneuvoksen nimen ja arvon. 7

8 YHTYMÄN OMISTAJAN PERUSLINJAUKSET HYY:N VARALLISUUDEN HALLINTA JA YLLÄPITO Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yleinen lähtökohta yritystoiminnan omistamiselle on ylioppilaskunnan säännöissä ilmaistujen ylioppilaskunnan varsinaisten tehtävien toteuttamisen taloudellinen tukeminen. Omistuksen lähtökohtana voi olla myös jäsenistölle tärkeiden palvelujen kehittäminen ja ylläpitäminen, jos voidaan osoittaa näin saavutettavan etuja yleiseen markkinatarjontaan verrattuna. Omistamisen yleisenä päämääränä on ylioppilaskunnan varallisuuden säilyttäminen ja hoito niin, että tulevien jäsenistöpolvien toimintaedellytykset turvataan. Yritystoiminnan tavoitteena on olla kaikissa olosuhteissa pitkällä tähtäimellä kannattavampaa riskittömään sijoittamiseen verrattuna. Yritystoiminnan enimmäisriskinotto määritellään konservatiivisesti siten, ettei HYY:n perustehtävien ylläpitäminen missään olosuhteissa vaarannu. YRITYSTOIMINTAA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Yritys- ja sijoitustoiminta Yhtymä harjoittaa pitkäjänteistä yritys- sekä sijoitustoimintaa kohtuullisin riskein, toimialoin määritellyin voittotavoittein, eettisesti ja ympäristöön nähden vastuullisin toimintatavoin. Sijoituslähtöinen osakkuus Yhtymä voi oman yritystoiminnallisen toimialansa sijasta toimia sijoituslähtöisesti määräävänä tai vaikuttavana osakkaana (osakkuusyhtiö, ns. vaikutusvaltayhtiö) yhtymän arvoihin soveltuvassa yritystoiminnassa. Liikevaihto ja tulos Yhtymällä ei ole tarvetta itseisarvoiseen liikevaihdon kasvattamiseen. Tulos ja operatiivinen kassavirta ovat liikevaihtoa tärkeämpiä. Kriittinen massa Liiketoimintayksiköiden on oltava alallaan tarpeeksi pieniä ja/tai isoja. Mahdollisessa kasvussa määräävä tekijä on menestyksellisen toiminnan edellyttämän ns. kriittisen massan saavuttaminen ja pitäminen. Johtaminen Yhtymän johtamisessa sovitetaan yhteen omistajan määrittelemät ja/tai hyväksymät tehtävät ja rajat, liiketoimintayksiköiden menestymistarpeista lähtevät strategiset pyrkimykset, työyhteisöjen oppimiskyky ja ihmisten sitoutuminen muutokseen. Päätöksenteon integraatio Omistajapäätöksenteon ja yhtymän johtamisen perinteinen kiinteä integraatio hyväksytään ja hyödynnetään. Yritystoiminnan menestymisen edellyttämää valmiutta nopeisiin päätöksiin ylläpidetään kehityksen ja tilanteiden ennakoinnilla: rajaehtojen, riskipuitteiden ja valtuuksien etukäteiskäsittelyllä. Kohtuullinen riskinotto Yhtymän yritystoiminnan toimialat ja yksiköt ovat taloudellisessa riskinotossaan kohtuullisia, mikä ei kuitenkaan saa johtaa passiivisuuteen. Menestyvät ja omistajalleen taloudellista lisäarvoa aikaansaavat yritykset ovat toiminnassaan ja sen kehittämisessä aktiivisia. Yhtymässä hyväksytään aktiivisuuteen yritystoiminnassa toisinaan liittyvät epäonnistumiset, jos ne ovat sovitulla aikavälillä oikeassa suhteessa onnistumisiin ja yksikön riskinottokykyyn. Ympäristönäkökulma huomioon Yhtymä huomioi toiminnassaan ympäristökuormituksensa. Yhtymässä on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä: ympäristöohjelma, jonka tavoitteiden toteuttamista seurataan ekologisella tilinpitojärjestelmällä sekä ympäristöjohtamisjärjestelmä. Voitonjako Voitonjaon määrää yhtymässä päätettäessä otetaan huomioon yhtymän tai yksikön maksuvalmius ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhtymän varsinaisen riskipuskurin muodostavaa kiinteistöalan realisoimatonta arvonmuutostuottoa (pääomatuottoa) ei käytetä voitonjaon perusteena. 8

9 YHTYMÄN OMISTAJA JA OMISTAJAHALLINTO Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY on perustettu vuonna Jäseniä ylioppilaskunnassa on noin Ylioppilaskunnan jäseniä ovat automaattisesti kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä HYY:n jäseniksi. Ylioppilaskunta voi sääntöjensä mukaan hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunta on jäsentensä palvelu- ja etujärjestö. Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja tuloutuksilla HYY-yhtymän voitonjakoon perustuvasta käyttörahastonsa pääomasta. Viime vuosina jäsenmaksujen osuus on ollut noin kolmasosa toiminnan rahoituksesta. Loput kaksi kolmasosaa on tuloutettu käyttörahastosta. PÄÄTÖSVALTA YLIOPPILASKUNNASSA JA HYY-YHTYMÄSSÄ Edustajisto Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten joka toinen vuosi yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla valitsema 60-jäseninen edustajisto. Edustajisto hyväksyy HYY-yhtymän omistajastratergia-asiakirjan ja asettaa siten yritystoiminnan päämäärät ja keskeiset tavoitteet. Lisäksi edustajisto päättää HYY-yhtymän hallintoneuvoston selonteon perusteella vuotuisista yhtymän emoyhteisön eli HYY:n kiinteistötalouden sijoitus- ja riskipuitteista. Edustajisto vahvistaa yhtymän emoyhteisön eli HYY:n kiinteistötalouden vuotuisen tavoitebudjetin sekä päättää emoyhteisön tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Edustajisto valitsee ja vapauttaa ylioppilaskunnan talousjohtajan sekä HYYyhtymän emoyhteisön tilintarkastusyhteisön, joka toimii myös Oy HYY- Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin tilintarkastajana. Ylioppilaskunnan hallitus Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen. Hallitus hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset HYY-yhtymän omistajastrategia-asiakirjaksi, emoyhteisön vuotuisiksi sijoitus- ja riskipuitteiksi ja kiinteistöjen tavoitebudjetiksi. Ylioppilaskunnan hallitus toimii Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksena sekä valitsee HYY-yhtymän hallintoneuvoston, HYY-yhtymän hallituksen sekä kiinteistöjohtokunnan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. HYY-yhtymän hallintoneuvosto Hallintoneuvosto toimii HYY-yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallintoneuvostona. HYY-yhtymän hallitus tuo hallintoneuvoston käsiteltäväksi yhtymäkokonaisuuden kannalta merkittävät ja periaatteelliset asiat. Hallintoneuvosto antaa selontekoja tai lausuntoja edustajistolle ja ylioppilaskunnan hallitukselle eri päätösasiakirjoista. Hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajan. Hallintoneuvoston toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika eli noin vuosi. HYY-yhtymän hallitus HYY-yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli HYY:n kiinteistötalouden sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallituksen kokoonpanosta noin puolet valitaan ylioppilaskunnan opiskelijoista ja loput ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä. Puheenjohtaja valitaan ylioppilaskunnan hallituksen keskuudesta. Ns. opiskelijajäsenillä puheenjohtaja mukaan lukien on päätösenemmistö heidän ollessaan yksimielisiä. Asiantuntijajäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi, muut valitaan vuosittain. HYY-yhtymän tilintarkastuskomitea HYY-yhtymän omistajan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan varsinaiset tilintarkastajat muodostavat suostumuksensa annettuaan yhtymän tilintarkastuskomitean. Puheenjohtajana toimii yhtymän tilintarkastusyhteisön nimeämä vastaava KHT-tilintarkastaja. Komitea raportoi HYYyhtymän hallitukselle. Ylioppilaskunnan jäsenistö (30 000) Ylioppilaskunnan edustajisto (60) Ylioppilaskunnan hallitus (7 13) Yhtiökokous HYY-yhtymän hallintoneuvosto (12 18) HYY-yhtymän hallitus (6 9) 9

10 HYY-YHTYMÄN TUNNUSLUKUJA * ) Liikevaihto Milj. mk 710,8 798,4 911,0 982,2 1348,4 Muutos % 7,7 12,3 14,1 7,8 37,3 Henkilöstökulut Milj. mk 85,8 93,5 101,8 106,8 142,0 Henkilöstökulut liikevaihdosta % 12,1 11,7 11,2 10,9 10,5 Toiminnan tulos** ) Milj. mk 17,0 22,2 28,1 49,8 38,7 Bruttoinvestoinnit Milj. mk 26,0 24,9 15,7 36,8 88,1 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 3,7 3,1 1,7 3,7 6,5 Nettoinvestoinnit Milj. mk 26,0 15,0 9,7-19,9 79,4 Taseen loppusumma Milj. mk 331,3 337,9 363,3 377,8 541,9 Oma pääoma Milj. mk 26,2 28,5 47,5 64,7 72,2 Pysyvät vastaavat Milj. mk 183,6 177,4 173,9 168,5 220,1 Likvidit varat*** ) Milj. mk 105,4 124,3 148,2 170,7 272,3 Nettovelat Milj. mk 102,7 105,7 55,0-3,4-20,8 Osingonjako vähemmistöomistajille Milj. mk 1,1 0,3 0,2 0,7 2,2 Voitonjako ylioppilaskunnalle Milj. mk 11,7 12,8 13,0 13,0 13,0 Suora voitonjako yhteensä Milj. mk 12,9 13,1 13,2 13,7 15,2 HYY:n jäsenistön ja toiminnan tukeminen yhtymän tulosta rasittaen Milj. mk 5,7 4,0 3,9 3,0 4,9 Sijoitetun pääoman tuotto ilman sijotustoiminnallisia myyntivoittoja % 17,2 17,1 18,9 19,1 21,0 Sijoitetun pääoman tuotto sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaanlukien % 17,3 18,9 21,1 33,0 22,0 Oman pääoman tuotto ilman sijoitustoiminnallisia myyntivoittoja % 40,8 36,2 36,7 21,0 29,0 Oman pääoman tuotto sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaanlukien % 41,5 45,8 45,6 58,7 31,4 Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin % 11,2 11,6 18,5 29,2 23,9 Omavaraisuusaste maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus huomioiden % 48,9 47,7 51,8 58,6 50,0 Oman pääoman alkutuotto ilman sijoitustoiminnan tuottoja jos maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus realisoidaan % 8,3 8,0 8,9 9,2 10,6 * ) Vuoden 1997 luvut muutettu vastaamaan vuoden 1998 aikana muuttunutta kirjauskäytäntöä ** ) Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja *** ) Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit Tunnuslukujen laskentaperiaatteet sivulla 55. Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisia tunnuslukuja Milj. mk ,2 911,0 798,4 710,8 1348, Liikevaihto Matkailuala Kiinteistöala Palvelu- ja kirja-ala Emoyhtiö Viivan alapuolella Suomen yksiköiden liikevaihto Milj. mk ,2 17,0 28,1 49,8 Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä 38,7 Milj. mk , ,6 20, ,2 14, Kokonaistulos 10

11 Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisia tunnuslukuja % ,9 19,1 21,0 17,2 17, % ,8 36,2 36,7 29,0 21, % ,2 23,9 18,5 11,2 11, Milj. mk 88, , ,0 24, , Sijoitetun pääoman tuotto, % Oman pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit Muita tunnuslukuja % ,9 47,7 51,8 58,6 50,0 % ,3 8,0 8,9 9,2 10,6 Milj. mk ,0 12,8 13,0 13,0 13,0 5,7 4,0 3,9 3,0 4, ,1 5,2 5,0 4,9 5, Omavaraisuusaste, maaalueiden arvonkorotusmahdollisuus huomioiden, % Oman pääoman alkutuotto-%, jos maa-alueiden arvonkorotusmahdollisuus realisoidaan Voitonjako HYY-yhtymästä HYY:n käyttörahastoon HYY:n jäsenistön ja toiminnan tukeminen yhtymän tulosta rasittaen Vakuusomavaraisuus Milj. mk 821,6 897, ,0 +61,7 +75, ,1 +58, HYY:n kiinteistöjen markkina-arvo ja vuotuinen arvonmuutos Markkina-arvo Vuotuinen arvonmuutos Milj. mk ,8 658,0 714,7 764, Taseen pysyvien vastaavien (kiinteistöt) markkina-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotus % ,6 12,7 13, HYY:n kiinteistöjen kokonaistuottoaste 9,3 Nettotuottoaste, % Pääomatuottoaste, % Kokonaistuottoaste, % Milj. mk 175, Kiinteistöala 14,4 18,4 5,2 Matkailuala Palveluala Kirja-ala Sidotut vastuuriskit toimialoittain

12 TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ HYY-yhtymän henkilöstöstrategia H enkilöstöstrategian tavoitteena on turvata yhtymän eri liiketoimintayksiköille niiden toiminnalliseen tavoitetasoon nähden oikein mitoitetun, osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus ja riittävä pysyvyys. Strategian toteuttaminen perustuu johtamiskulttuurin avoimuuteen henkilöstön osallistumisen ja aloitteellisuuden tukemiseen ja palkitsemiseen henkilöstön oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, eri sukupuolten tasavertaisuus itsestäänselvyytenä tehtäviin ja tuloksiin nähden oikeaan palkkaustasoon ja erinomaisten suoritusten palkitsemiseen henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen lähtökohtana yhtymän arvot ja liiketoimintayksiköiden tavoitteet sitoutuneen ihmisen henkilökohtaisen kehittymistarpeen ja elämänvaiheen huomioimiseen. Sukupuolijakauma Henkilöstön ikäjakauma Palvelusvuodet HYY-yhtymässä Naiset % Miehet % keski-ikä 30 vuotta Alle 20 v % v % v % v % yli 50 v % Alle 1 v % 1 5 v % 6 10 v % v % yli 20 v % kpl % Vaihtuvuus 1999 Aloittaneet Lopettaneet Nettolisäys Vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus-% toimialoittain 1999 (lähtijät/henkilöstö vuoden alussa x 100) Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö Henkilöstön määrä keskimäärin Suomessa/ muualla Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö + muut Viivan alapuolella oleva henkilöstö Suomessa 12

13 Henkilöstöviestinnällä, koulutuksella ja tutkimustoiminnalla varmistetaan, että kaikissa liiketoimintayksiköissä ja eri henkilöstötasoilla ymmärretään ja hyväksytään yhtymän arvot ja yrityskulttuuri, jonka eräänä keskeisenä piirteenä on valmius muutokseen ja toimiminen yhdessä kulloistenkin tavoitteiden hyväksi. Yhtymän johtotasolla edellytetään menestyksellisen johtamisen henkilökohtaisten ominaisuuksien ja niiden kehittämisen lisäksi jatkuvaa halua ja kykyä aidosti sitoutua yhtymän päämääriin, arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Tässä vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen lisäksi on saatavissa yksityiskohtaisempi erillinen henkilöstökertomus. Tilaukset: p. (09) tai sähköpostitse osoitteesta Tietoja HYY-yhtymän johdosta HYY-yhtymän johdon keski-ikä oli 42 vuotta. Naisia johtajista oli 8 ja miehiä 10. Johtajien keskimääräinen palvelusaika yhtymässä oli noin 9 vuotta. Koulutustaso Työsuhteen laatu Työsuhteen laatu Peruskoulu % Peruskoulun jälkeinen tutkinto % Korkeakoulututkinto... 8 % Vakituinen % Määräaikainen % Kokoaikaiset % Osa-aikaiset % % (1.000 mk) Milj.mk % , , , ,8 798, Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta toimialoittain 1999 Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö Koko yhtymä Henkilöstökulut henkeä kohden toimialoittain 1999 Matkailuala Kiinteistöala Palveluala Kirja-ala Emoyhtiö Koko yhtymä Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta Liikevaihto Henkilöstökulut liikevaihdosta, % 13

14 14

15 OSAKEYHTIÖKONSERNIN EMOYHTIÖ OY HYY-YHTIÖT AB Oy HYY-Yhtiöt Ab omistaa ja johtaa konserniinsa kuuluvia yhtiöitä omistajansa eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan määrittelemien yleisten tavoitteiden ja lähtökohtien puitteissa. Yhtiö myös tuottaa ja myy sisäisiä palveluja konserniinsa kuuluville yhtiöille ja ylioppilaskunnalle. Varatoimitusjohtaja Linnea Meder Tehtävät ja perustavoitteet HYY-yhtymän toiminta- ja yhtiörakenteen organisointi ja sen strateginen johtaminen HYY-yhtymän rahoituksen hoitaminen Sisäisten palvelujen tuottaminen HYY-yhtymälle Uuden toiminnan tutkiminen ja kehittäminen Keskitettyjen muutosten läpivienti Palvelu- ja liiketoimintayksiköiden divestointi Pitkäjänteinen sijoitustoiminta Toiminta ja tulos Oy HYY-Yhtiöt Ab:n pääosin yhtymän sisäisistä palveluista muodostuva liikevaihto vuonna 1999 oli 10,0 miljoonaa markkaa (9,6 milj. mk vuonna 1998). Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 miljoonaa markkaa muodostuvat käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vakuutuskorvauksista. Emoyhtiön tulos nettorahoitustuottojen 2,6 miljoonaa markkaa, satunnaisiin eriin kirjattujen saatujen konserniavustusten 1,2 miljoonaa markkaa sekä välittömien verojen 0,4 miljoonaa markkaa jälkeen oli voittoa 0,5 miljoonaa markkaa (19,9 milj. mk vuonna 1998). Yhtiön oma pääoma oli 36,8 miljoonaa markkaa (41,4 milj. mk vuonna 1998), josta vapaaseen omaan pääomaan sisältyvien jakokelpoisten varojen osuus on 20,6 miljoonaa markkaa (25,2 milj. mk vuonna 1998). Vuonna 1999 maksettiin vuoden 1998 tulokseen perustuen 33 %:n osinko 15,0 miljoonan markan osakepääomalle. Yhtiö hoiti sisäisinä palveluina vuonna 1999 omistajansa eli HYY:n sekä tytäryhtiöidensä (poislukien KILROY travels -alakonserni) taloushallintoon liittyviä tehtäviä ja toimi sisäisenä yhtymäpankkina. Lisäksi yhtiö ylläpiti yhtymän tietoverkkoa ja siihen liittyvää sähköpostijärjestelmää sekä muita yhteiskäytössä olevia ohjelmistoja. Yhtiö hoiti myös UniCard-toimikorttijärjestelmään liittyvän asiakaspalvelun, järjestelmän clearingtoiminnon sekä UniCard-järjestelmän puitteissa tapahtuvan omistaja-asiakas/kanta-asiakasmarkkinoinnin. Tutkimus ja kehitys / UniCard HYY-yhtymän oma toimikortti, UniCard, on korkeakoulu- ja yliopistoyhteisöjen tarpeisiin kehitetty älykortti, joka sisältää mm. maksu- ja bonuskorttiominaisuudet. Vuoden 2000 keväällä toimikortteja oli käytössä lähes kappaletta. UniCard toimii myös Helsingin yliopiston opiskelijakorttina ja Helsingin yliopiston henkilökunnan henkilökorttina. Kortissa käytettävä kantaasiakasjärjestelmä voitti SESAMESpalkinnon maailmanlaajuisilla European Smart Card Industry Association Cartes 99 messuilla Pariisissa. UniCard on käytännössä Suomen ainoa toimiva ja aktiivisessa käytössä oleva älykorttipohjainen maksu- ja kanta-asiakaskortti. UniCardia kehitetään siten, että se jatkossa palvelisi myös Suomen muita yliopisto- ja korkeakouluyhteisöjä. Kortin käyttömahdollisuuksia kehitetään mm. sähköisen tunnisteominaisuuden, kansainvälisen opiskelijakorttiominaisuuden ja kopiokoneominaisuuden avulla. Lähiajan näkymät Yhtiön vuoden 2000 liikevaihtotavoite on noin 10,6 miljoonaa markkaa. Emoyhtiön vuoden 2000 avaintavoitteina on koordinoida euron käyttöönotto yhtymässä sekä antaa paras mahdollinen tuki tytäryhtiöille omistaja-asiakas/kanta-asiakasmarkkinoinnin hyödyntämisessä. Osakeyhtiökonsernin emoyhtiön avainlukuja Liikevaihto, milj. mk 10,0 9,6 Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä, milj. mk -0,3 22,1 Sijoitettu pääoma, milj. mk 91,1 108,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,4 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto sijoitustoiminnalliset myyntivoitot mukaan lukien, % 2,4 33,2 Bruttoinvestoinnit, milj. mk 2,5 4,9 Henkilöstö keskimäärin

16 HYY-YHTYMÄ JA YMPÄRISTÖ Ympäristöasioiden esimerkillinen hoito kuuluu HYY-yhtymän perusarvoihin. Ympäristötoiminta alkoi vuonna Samalta vuodelta tehtiin ensimmäinen ekotilinpäätös. Ympäristöohjelma hyväksyttiin keväällä 1996 ja sen toteutus auditoidaan säännöllisesti. HYY-yhtymän ympäristöpolitiikan tavoitteet Vaikka palvelualan tärkeimmät ympäristövaikutukset ovatkin välillisiä, myös palvelualalla on voitava vähentää ympäristökuormitusta. Uutta teknologiaa Painotamme investointipäätöksissämme energiansäästöä, laitteiden kestävyyttä ja korjattavuutta sekä materiaalien kierrätystä. Säästäjä saa hyödyn Energian ja muiden resurssien kulutusta mitataan tarkasti. Se joka tuhlaa, maksaa. Se joka säästää, hyötyy. Koulutus ja palkinnot Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti. Parhaat ympäristöteot palkitaan säännöllisesti. Jokapäiväinen leipä Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Yhtymän ympäristökoordinaattori, rahoituspäällikkö Ritva Kuuluvainen Ekologinen tilinpitojärjestelmä Vuodesta 1992 lähtien olemme eräänä suomalaisena pilottiyrityksenä käyttäneet ekologista tilinpitojärjestelmää, jonka avulla seurataan tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteet asetetaan vuosittain kunkin liiketoimintayksikön tavoitebudjetissa. HYY-yhtymän ympäristötoiminnasta on laadittu erillinen ekotilinpäätöskertomus. Ympäristöorganisaatio Yhtymässä toimii ekoverkko, jonka vastuulla on ympäristöohjelman ylläpito, johtaminen, koulutus, viestintä ja kehittäminen. Lisäksi syksyllä 1999 jokaiseen toimipaikkaan valittiin ekovastaava, jonka vastuulla on ympäristöasioiden hoito omassa työyksikössä linjaesimiesten apuna. Palkitseminen kannustaa Henkilökuntaa palkitaan vuosittain aloitteellisuudesta ympäristötehtävien hoidossa. Palkitseminen kannustaa myönteiseen ympäristöajatteluun ja viestittää henkilökunnalle ympäristöasioiden hyvän hoidon tärkeyttä. Alkaneena vuonna erityisen palkanlisän saavat perehdytyskoulutuksessa olleet ja tehtäviinsä sitoutuneet ekovastaavat tehtävän arvostuksen lisäämiseksi yhtymän yksiköissä. Ekosähkön käyttö yksi uusista painopistealueista Yhtymän keskustakiinteistössä sijaitsevat yhtymän omat yksiköt siirtyivät uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun ekosähkön käyttöön vuoden 2000 alussa. Vaihtoehtoa tarjotaan myös vuokralaisille. Sähköinen viestintä ja arkistointi kehittyvät Yhtymässä edistetään sähköisen viestinnän tehokasta käyttöä ja erityisesti ekotehokkaita toimintatapoja mm. viestien tulostamisessa. Erityisenä haasteena on saada alkuun tositearkistojen ja kirjankustannukseen liityvän kirjavaraston saattaminen sähköiseen muotoon. Luomutuotteita lisää ja valikoimaan Reilun kaupan tuotteita UniCafe-ravintoloissa lisätään luomutuotteiden käyttöä tarjoamalla säännöllisiä luomuaterioita kerran kuukaudessa. Asiakkaille tiedotetaan erityisellä kampanjalla luomutuotteista ja niiden käytöstä UniCafessa. Tuotevalikoimaan lisätään vaihtoehdoksi Reilun kaupan tuotteita. 16

17 KIINTEISTÖALA Tehtävät ja perustavoitteet Kiinteistöalan yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin kohdistuvaa sijoittamista, kehittämistä ja ylläpitämistä. Liiketoiminnan juokseva tuotto muodostuu ensisijaisesti omistettujen toimitilojen vuokrauksen kassavirrasta. Toinen tuottotekijä on omistettujen toimitilojen arvonmuutos, jonka tuloutuksia suoritetaan ajoittain. Kiinteistöalan palvelutoiminta tarjoaa ylioppilaskunnan eri yksiköille ja sen piirissä toimiville järjestöille toimintatiloja ja vuokraa ensisijaisesti ylioppilaskunnan jäsenille kohtuuvuokraisia asuntoja. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsee Keskustakiinteistö, jonka muodostavat Liikekiinteistö Kaivopiha ja Ylioppilaskunnan omassa käytössä olevat toimintatilat. Kampissa Leppäsuolla sijaitsee Domus Academican ja Kirjastotalon muodostama Leppäsuon kiinteistö. Liikekiinteistö Kaivopiha tarjoaa toimistotilojen lisäksi vapaa-ajanviettoon, viihtymiseen ja kulttuuriin liittyviä palveluja, elämyksiä ja erikoiskauppoja. Vuokrattavaa liike- ja toimistotilaa on yhteensä noin m 2. Vuokralaisia on noin 65. Keskustakiinteistössä sijaitsevat myös yhtymän omistajan HYY:n ja sen piirissä toimivien järjestöjen ja korporaatioiden mittavat toimintatilat yhteensä noin m 2. Neliömäärä sisältää myös Vanhan ylioppilastalon maanpäälliset ravintola- ja juhlatilat. Leppäsuon kiinteistössä on opiskelija-asuntoja sekä erilaisia toimitiloja sisältäen mm. kirjasto- ja opetustiloja. Alueella toimitaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, HOAS:in ja HYY-yhtymän palvelualan kanssa. Opiskelija-asumiskäytössä olevia asuinhuoneistoja on myös Helsingin Haagassa. Kiinteistöalaan kuuluu HYY:n suoraan omistamien kiinteistöjen lisäksi Oy HYY-Yhtiöt Ab:n konserniin kuuluva Kaivopiha Oy. Yhtiön päätehtävä on korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti huolehtia HYY:n keskustassa oli syksyllä 1999 vain noin m 2. Koko Helsingin alueella toimistotilojen vajaakäyttö laski noin kolmesta prosentista kahteen prosenttiin. Niin liike- kuin asuintilojen maksullinen käyttöaste oli lähes sata prosenttia. Kiinteistöalan liikevaihto 60,6 miljoonaa markkaa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Voitto suunnitelman mukaisten 7,2 miljoonan markan poistojen, 5,0 miljoonan markan saatujen tytäryhtiöosinkojen ja kiinteistöjen johtamisesta, toimitilojen vuokrauksesta, isännöinnistä ja ylläpidosta. Lisäksi yhtiö omistaa sijoitustarkoituksessa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden huoneistoosakkeita Suomessa. Kiinteistöalan yritystoiminnan tulostavoitteena on mahdollisimman hyvä, alan parhaimpiin Kiinteistöalasta vastaava johtaja Yrjö Herva Apulaisjohtaja Jukka Leinonen Suomessa kuuluva, kestäviin toiminta-arvoihin perustuva pitkän aikavälin tulostaso. 5,4 miljoonan markan nettokorkomenojen jälkeen oli 26,6 miljoonaa markkaa. Varsinaisen toimitilojen vuokraustoiminnan tulos oli 23,3 Toiminta ja tulos Toimitilojen, erityisesti parhaiden liikepaikkojen myymälätilojen, markkinatilanne parani edelleen. HYY-yhtymän miljoonaa markkaa (21,5 milj. mk vuonna 1998). Välilliset ja kiinteistöverot olivat 4,8 miljoonaa markkaa. Tulos ylitti tavoitteen. koko toimitilavuokrauksen kapa- siteetti oli käytännössä vuokrattuna. Merkittäviä vuokralaisasiakasvaihdoksia ei tapahtunut. Pääyksikön Liikekiinteistö Kaivopihan vuokralaissalkussa vuoden aikana uusittuja sopimuksia oli noin 18 % vuokra-alasta ja päättyneitä sopimuksia noin 8 % vuokra-alasta. Henkilöstö HYY:n kiinteistöjen keskimääräinen henkilömäärä vuonna 1999 oli 4 (5 vuonna 1998) ja Kaivopiha Oy:n 9 henkilöä (9 vuonna 1998). Kiinteistöalan henkilöstö keskimäärin oli siten 13 vuonna 1999 (14 vuonna 1998). Toimistotilojen yleisillä vuokrausmarkkinoilla tarjonta Helsingin ydin- 17

18 18

19 Investoinnit HYY:n kiinteistöjen bruttoinvestoinnit vuonna 1999 olivat 36,1 miljoonaa markkaa ja Kaivopiha Oy:n 1,0 miljoonaa markkaa. Kiinteistöalan bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 37,1 miljoonaa markkaa. Kaivopiha Oy:n huoneisto-osakkeiden myynnit olivat yhteensä 5,5 miljoonaa markkaa. Kiinteistöalan nettoinvestoinnit olivat siten 31,6 miljoonaa markkaa. Vuonna 1999 investoinnit olivat kiinteistöjen saneerauksia, korvaus- ja ylläpitoinvestointeja sekä tilojen vuokrauksiin liittyviä kunnostuksia. Tutkimus ja kehitys Alan kehitystoimintaan osallistuttiin useissa Kiinteistötalouden Instituutin kehityshankkeissa yhdessä keskeisten suomalaisten kiinteistöjen omistajayhteisöjen kanssa. Kiinteistöalan asiakaspalvelu-benchmarking-projektissa saavutuksena oli toiseksi paras kokonaisarvio 16 kiinteistönomistajan joukossa. Muita yhteisiä hankkeita olivat mm. kiinteistön tuotto- ja kustannusinformaatio -hankkeet sekä kiinteistöindeksin kehittämishanke. Lähiajan näkymät Kiinteistöalan liikevaihtotavoite vuodelle 2000 on 65 miljoonaa markkaa. Tulostavoite ennen satunnaisia eriä ja veroja on noin 24 miljoonaa markkaa. Erinomainen markkinatilanne mahdollistaa sopimusten uusimistilanteissa vuokratason korotuksia toimistotiloissa. Samoin liiketiloissa markkinatilanne mahdollistaa vuokralaiskokonaisuuden kehittämisen ja yksittäisiä vuokrantarkistuksia. Kiinteistön erinomaisen sijainnin johdosta Domus Academican asuintilojen kysyntä on jatkuvasti suuri. Kirjastotalo on pysyvästi vuokrattu Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastolle. Kiinteistöalan avainlukuja Liikevaihto, milj. mk 60,0 58,4 Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä, milj. mk 26,6 20,6 Sijoitettu pääoma, milj. mk 162,0 144,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,1 19,6 Bruttoinvestoinnit, milj. mk 37,1 22,5 Henkilöstö keskimäärin Keskustakiinteistön vuokra-ala tilatyypeittäin Leppäsuon kiinteistön vuokra-ala tilatyypeittäin Liiketilat: myymälät/ ravintolat % Toimistotilat: toimistot/ salitilat % Varastot... 7 % Muut... 6 % Asuintilat % Toimitilat % Kirjasto % Vuokra-ala yhteensä m 2 Vuokra-ala yhteensä m 2 19

20 20

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esitys E 15.12.2016 1 (6) TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 1. TAUSTA Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne Päätösvalta Taloustoimikunta 2. YLIOPPILASKUNNAN

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot