INDEKSI INDEX. dialectica fobia katko kompleksi p-klubi sklubi statistika t-klubi F/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INDEKSI INDEX. dialectica fobia katko kompleksi p-klubi sklubi statistika t-klubi F/2007"

Transkriptio

1 I S K U F INDEKSI F/2007 dialectica fobia katko kompleksi p-klubi sklubi statistika t-klubi INDEX

2 Sisällysluettelo 3. Pääkirjoitus 4. Puheenjohtajan tervehdys 5. Mikä on INDEX 6. Dekaanin tervehdys 7. Tiedekunnan OPO 8. Akateemiset Aakkoset 12. TYY 14. INDEX -tutorit 16. INDEX -hallitus 18. INDEX -toimikunnat 20. Kuvia INDEXin tapahtumista 22. Tulevia tapahtumia 23. Virallinen Sitsilaululiite sanaa 28. INDEXin jäsenjärjestöt 39 INDEX-info 40. Rakkaat viholliset 44. Kesän määritelmä 46. Alkoholiton opiskelijavuosi 47. Totuuden torvi Teksteissä esiintyvät mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä edusta Index ry:n virallista näkemystä. toimitus Päätoimittaja Janne Selinummi Taitto, graafinen design Janne Selinummi Kirjoittajat Anette Almgren Laura Heinonen Mikaela Kurppa Tuomas Nirkkonen Ari-Matti Näätänen Sade Ora Veli-Matti Ritakallio Maria Ruuskanen Samuli Tuomikoski Jukka Virtanen Tekninen tuki Niko Jokinen Horst Nussbaum Markus Ullner Jukka Virtanen INDEKSI Julkaisija, valokuvat INDEX F/2007

3 FUKSI- SPEC IAL Luit oikein, sinä olet erityinen. Kehut ja onni ttelut uuden op iskelupaikan jo vat kuulostaa kl hdosta voiiseisiltä, mutta tosiasiassa ei ol samantekevää e lainkaan missä opinahjo ssa yliopistoa Oman lyhyen tu ikasi vietät. tustumiseni pe rusteella voin al että Turun Yliop lekirjoittaa, iston kova mai ne ei ole syntyn Luonnollisesti yt tyhjästä. kaikki yhteisöt rakentuvat yksi kainen on yhtä löistä, ja jolailla arvokas os a kokonaisuutt Siksi myös Inde a. x, Yhteiskunta - ja Kasvatustie dekunnan opis teellisen tiekelijoiden katt ojärjestö, pyrk jokaiselle jotaki ii tarjoamaan n. Yhdessä olem me paljon enem tapauksessa yl män, tässä i tuhatkertaises ti. Pidät käsissäsi virallista uude n opiskelijan op Indeksiä. Lehde asta, Fuksin tarkoitus on raottaa ovea ti me ja Indexin edekuntamtoimintaan. Edu stettuina ovat ka jestömme, lait ikki alajäroksen henkilök untaa, muiden järjestöjä ja järj ti edekuntien estömme virall iset vastuuhenk si tarjoamme ka ilöt. Lisäktsauksen opiske lun kannalta ol paan, sekä epäo ennaisimlennaisimpaan. Tässä onkin me, toimimme va hvuutemaktiivisesti niin opiskelu- kuin asioissa. vapaa-ajan Aktiivisena or ganisaationa ha luamme myös kasvaa aktiivis kehittyä ja esti. Tämä luo ti etysti sekä vapa vastuuta. Toim uksia että intamme ohjaut uu sen mukaa nistön tarve on n mikä jäse, ja tässä tarvit aankin yksilöid Tärkeää on yh en panosta. tä lailla yhteisen edun ja yhteisen den puolesta to hauskuuimiminen, kuin mielipiteiden ja dotustenkin ja kehitysehkaminen. Ja jo s järjestömme nen, niin olet ti onkin aktiivietysti sinäkin. Olethan jo nyt Index ry:n jäse tä tä lukiessasi n! Opiskelijaeläm ä on hauskaa. A rkinen työ tenttikirjojen ja op intoryhmien pa rissa on sekin palkitsevampa a kuin moni m uu työn muoto koska tällä työl, lä on selkeä pä ämäärä. Sosiaalista eläm ää on tarjolla yllin kyllin, ja menoa joka m akuun. Bileide n järjestäjänä Index on sitä pait si legendaarine n. Syyn tähän tulet syksyn m ittaan huomaam aan itse. Tänään on vain kerran elämäs sä. Lähdetään siis ryminällä m ukaan opiskeli jaelämään! Toivotan Sinul le hauskaa ja mielenkiintoist fuksisyksyä! a Janne Selinummi 3

4 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS FUKSEILLE Fuksi 2007, onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa joukkoon! Olet tehnyt erinomaisen valinnan päätyessäsi opiskelemaan Turun yliopiston yhteiskunta-/kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Paitsi että tulet saamaan osasi erittäin laadukkaasta ja tarjonnaltaan monipuolisesta opetuksesta, tulet olemaan osa yliopiston ehdottomasti hienointa opiskelijajärjestöä, INDEXiä. Raskas työ vaatii raskaat huvit, sanotaan. Suhtautui tähän vanhaan viisauteen miten tahansa, on kiistatonta että pelkkä opiskelu ilman vastapainoa on kohtuuttoman rankkaa kenelle tahansa. Mikäli ainoa mitä opiskeluajasta mieleen jää, ovat tenttisalin ahtaat penkit ja jännityksestä kohonnut adrenaliinitaso tulostaulua kohti marssiessa, uskallan väittää että jätitte juuri elämänne parhaat vuodet elämättä. Yliopiston itsensä huolehtiessa siitä, että opiskelija saa riittävät tiedolliset eväät myöhempää työuraansa varten, erilaiset opiskelijajärjestöt varmistavat sen, että samainen opiskelija saa riittävästi muisteltavaa, ainutkertaisia elämyksiä jotka pysyvät mielessä vielä kauan tapahtumien jo jäätyä taakse. Erilaiset akateemiset perinteet, kastajaiset, sitsit, vuosijuhlat jne. ovat helmiä opiskeluajan varrella, niistä kannattaa ottaa kaikki irti! Toinen asia missä erilaiset ainejärjestöt toimivat korvaamattoman apuna, on verkostoituminen. Opiskeluaika on parhaita tilaisuuksia kerätä sitä kontaktiverkostoa, joka palvelee läpi koko elämän. Kuten kaikki tiedämme, pisimmälle pääsevät ne, kenellä on eniten suhteita ja niitä suhteita luodaan nyt, ei viidentoista vuoden päästä työelämässä. Kuten joku joskus totesi, on huomattavasti helpompaa toimia työyhteisössä, jos on joskus tanssinut esimiehensä kanssa pöydällä ilman paitaa... INDEXin ehdottomia rakenteellisia hienouksia on organisaatiomme kaksiportaisuus. INDEXin huolehtiessa tapahtumajärjestämisestä, kontaktien luonnista sekä yhteishengen ylläpitämisestä 1500 opiskelijan yhteisön tasolla, on tämän lisäksi jokaisella opiskelijallamme oman pääaineensa oma ainejärjestö, joka tekee vastaavan kyseisen oppiaineen piirissä tälle ominaisin tavoin. Kaksiportaisuus mahdollistaa myös sen, että huomattavasti useammalla on mahdollisuus päästä itse hallitustoimijaksi tai toimikuntalaiseksi, ja näin toimia itse aktiivisesti useassa eri ryhmässä. Rohkea osallistuminen heti alusta alkaen kantaa hedelmää koko myöhemmän opiskeluajan ja se kannattaa, tiedän mistä puhun. Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa, käyttäkää niitä! Fuksit 2007, vielä kerran tervetuloa INDEXiin! Osallistukaa, toimikaa, pitäkää hauskaa; tehkää opiskeluajastanne muistamisen arvoinen! Samuli Tuomikoski INDEX ry:n puheenjohtaja

5 Mikä on INDEX - Index on opiskelijajärjestö, Turun Yliopiston yhteiskunta- ja kasvatustieteiden ylioppilaiden yhdistys. - Index on perustettu vuonna Index on kattojärjestö, jonka muodostavat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan seitsemän ainejärjestöä Dialectica, Fobia, Kompleksi, P-klubi, Sklubi, Statistika ja T-klubi, sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan ainejärjestö Katko. Nämä ovat Indexin jäsenjärjestöt. - Indexin tehtäviä ovat opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan järjestäminen sekä edunvalvonta. - Index toteuttaa tehtäviään hallituksen ja toimikuntien kautta. - Indexin hallitukseen kuuluu yksi edustaja jokaisesta jäsenjärjestöstä, sekä erikseen valittavat puheenjohtaja, opintosihteeri, sihteeri ja taloudenhoitaja. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuoden lopussa. - Toimikunnat koostuvat Indexin opiskelijoista ja niihin liitytään vapaasti. Vapaa-ajantoiminnasta vastaavat Juhla- ja Kulttuuritoimikunta, varainhankinnasta Taloustoimikunta ja edunvalvonnasta Kopotoimikunta. - Index on tiiviissä yhteistyössä opiskelijaedunvalvonnan kannalta keskeisiin toimijoihin tiedekuntaneuvostoon, laitosneuvostoihin ja Turun Yliopiston ylioppilaskuntaan. - Index huolehtii suhteista Turun muihin suuriin opiskelijajärjestöihin, joita ovat muun muassa Lex (oikeustiede), TuKY (kauppatieteet), TLKS (lääketiede), Hybridi (mat.lt.) ja Humanitas (humanistiset tieteet).

6 DEKAANIN TERVEHDYS Tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan! Yliopistourasi kenties vaikein vaihe, pääsykoe on onnistuneesti takanasi ja edessä on neljän-viiden vuoden yliopistoopinnot. Hienosti läpäisty pääsykoe viestii siitä, että ei ole mitään epäselvyyttä siitä, ettetkö menestyksellä selviäisi maisteriksi. Työtä sen eteen on tehtävä kovasti. Myös tiedekunnan opetus- ja hallintohenkilökunta pyrkii tekemään parhaansa opintojesi ja viihtyvyytesi eteen. Elämänvaiheesi on kadehdittava. Poistunut on epävarmuus opiskelupaikan saannista ja edessä on elämänvaihe, johon kuuluu itsenäistyminen ja aikuistuminen. Opintojen päätyttyä useimmat muistelevat opiskeluaikaansa kaiholla. Kyse on opiskelijaelämästä, joka on paljon muutakin kuin pänttäämistä. Ohjeeni on, että opiskelet ohjelmallisesti ja ahkerasti osallistuen myös opiskelijayhteisön arkeen ja juhlaan. Sieltä jää paljon hyviä muistoja ja syntyy loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita. Work hard, play hard on erään kansainvälisen tutkijaverkoston motto. Se sopinee ohjenuoraksi meillekin. Sinulla on pitkä koulu-ura takanasi ja olet jo valikoitunut ylioppilaaksi ja ylioppilaiden joukosta yliopisto-opiskelijaksi. Viitisen vuotta, kun jaksat ahertaa niin sitten seuraa työelämävaihe ja tyypillisesti muukin elämän vakiintumisen vaihe. Yhteiskuntatieteilijöillä on perinteisesti ollut hyvät ja monipuoliset uranäkymät. 40 vuoden kuluessa tiedekunnasta valmistuneet yli 4000 maisteria ja kolmisen sataa tohtoria ovat pisimmillään päätyneet yhteiskunnan kärkipaikoille. Tiedekunnasta valmistuneita on päätynyt mm. sellaisiin tehtäviin kuin ministeri, kansanedustaja, kansliapäällikkö, maaherra, professori, kaupunginjohtaja, päätoimittaja, suurlähettiläs, pääjohtaja jne. Tyypillisiä ammatteja tiedekunnasta valmistuneille ovat suunnittelija, tutkija, opettaja, toimittaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, ekonomisti, statistikko, analyytikko, historioitsija jne. Tiedekunnasta valmistuneet ovat perinteisesti olleet kysyttyä työvoimaa työmarkkinoilla. Sinulla on siihen vielä aikaa, mutta opintoyhdistelmien sopivalla valinnalla voit itsekin ohjata tulevaisuuden mahdollisuuksiasi, vaikka käytännössä sattumalla on iso rooli sille, miten ura sitten lopulta ohjautuu. Vielä kerran, onnea opiskelupaikasta ja menestystä opinnoissa! Terveisin Dekaani Veli-Matti Ritakallio

7 TIEDEKUNNAN OPINTO-OHJAAJA Tiedekunnan opinto-ohjaaja on olemassa ennen kaikkea tiedekunnan opiskelijoita varten. Älä epäröi pyytää opolta apua, tyhmiä kysymyksiä ei olekaan! Opo neuvoo muun muassa seuraavissa asioissa: opintojen suunnittelu sivuaine- yleis- ja kieliopinnot sivuaineiden valinta ja ajoitus pääaineen vaihtaminen tutkintojen rakenne opintojen korvaaminen todistusanomukset Opo majailee tiedekuntarakennus Publicumin I kerroksessa tiedekunnan kansliassa. Opon vastaanottoajat ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Muulloinkin voi pistäytyä, kunhan mieluiten ilmoittaa tulostaan etukäteen. Terveisin Hanna Pietilä Mvs. opintopäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta TURUN YLIOPISTO Puh

8 Akateemiset Aakkoset Olet kenties joskus ihmetellyt ylioistomaailman lukuisia omituisia asianimiä ja lyhenteitä. Valitettavasti käsitteet nimien takana ovat useimmiten vähintäänkin yhtä hämäriä. Joka tapauksessa, tässä lääkettä tiedonjanoon. Hyvät naiset ja herrat: Akateemiset Aakkoset! AATU Akateeminen aurajokilaivuri tutkinto. Suoritetaan toukokuussa Aurajoen jokilaivoilla. Maailman helpoin tie lukea itsesi kapteeniksi yhdessä illassa. AINEJÄRJESTÖ Yhden tai useamman aineen opiskelijoiden muodostama yhdistys. Keskittyy yleensä jubileeraamiseen, excuiluun sekä jäsentensä henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. AINEOPINNOT Aineopinnot (cumu) suoritetaan perusopintojen (appro) jälkeen. Aineopintojen jälkeen yleensä suoritetaan kandidaatin tutkinto. AKATEEMINEN VAPAUS Muistuttaa vanhoista hyvistä ajoista kun sai opiskella omassa tahdissaan mitä lystää ja riehua iltaisin kuppiloissa. Nykyisin sivuaineita saa suoritella vapaasti vain yhteiskuntatieteiden sisällä, muihin joutuu hakemaan joustavaa opinto-oikeutta (JOO). Opiskeluaikaakin on rajoitettu minimaaliseen seitsemään vuoteen. Yritä siinä nyt sitten remuta ja rellestää. AKATEEMINEN VARTTI Akateeminen vartti tarkoittaa että jos luento on merkitty alkavaksi klo 10, se alkaa oikeasti klo Jos minuutit on ilmoitettu (esim. tenteissä), akateemista varttia ei ole ja tapahtuma alkaa ilmoitettuna ajankohtana. APPROBATUR, APPRO Perusopinnot, jotka suoritetaan yleensä ensimmäisenä lukuvuotena. Pitää sisällään 25 helppoa opintopistettä, joita on kiva ynnäillä yhteen, jos ei parempaa tekemistä ole. ARVOSTELU Yliopistossa on käytössä EU:n laajuinen arvostelu-asteikko 1-5, nollan ollessa hylätty. Pilipali-kursseilla on välillä käytössä myös hyväksytty/ hylätty asteikko. ASSARIN ULLAKKO, ASSARI Ruokala campuksen ytimessä, yotalolla. Hyvät safkat, joskin laittavat kaalia aina salaattiin jatkeeksi ja sekös ottaa päähän. Kuin olutta lantraisi. ASSISTENTTI, ASSARI Laitoksella töissä oleva, yleensä jatko-opiskelija, joka voi opettaa tai tehdä tutkimusta oman väitöskirjansa ohessa. CALONIA Oikeustieteilijöiden rakennus aivan publicumin läheisyydessä. Täällä järjestetään välillä myös yhteiskuntatieteilijöiden luentoja. CUM LAUDE APPROBATUR, CUMU Kts. Aineopinnot DEMONSTRAATIOT, DEMOT Monissa oppiaineissa käytetty opettamisen muoto, missä opiskelijat tekevät kotitehtäviä, jotka käydään ryhmän kanssa läpi opettajan ohjauksessa. Johtaa länsäolopakkoon demo-tunneilla ja sekös laiskaa riemastuttaa. Yleisiä ainakin tilastotieteessä ja taloustieteessä. DIALECTICA Filosofian ainejärjestö. Tunnistaa mustista haalareista. EDAATTORI Ylioppilaskunnan edustajistossa vaikuttava henkilö. Muista että tänä syksynä on taas edari vaalit. EDARI, EDUSTAJISTO Ylioppilaskunnan edustajisto. Vähän kuin yliopiston eduskunta, joka valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen ja jota se sitten sättii läpi 2 vuotisen kautensa. EDUCARIUM Opettajiksi ja kasvatustieteilijöiksi opiskelevien rakennus, joka on yhteydessä Publicumiin. Täällä sijaitsee ravintola macciavelli. EXCURSIO, EXCU Excursio on aine-/tiedekuntajärjestön järjestämä tutustuminen johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. Index järjestää syksyllä excun berliiniin. FOBIA Psykologian opiskelijoiden järjestö. Heidät tunnistaa musta-violetti monivärihaalareista. GILLES GÅRDEN Indexin järjestöjen keskuudessa suosittu sitsipaikka. Sijaitsee aivan kauppatorin välittömässä läheisyydessä. GRADU, PRO-GRADU Loppututkielma, jonka hyväksytysti tehtyään valmistuu maisteriksi.

9 HAALARI Opiskelijan suojapukuna toimiva kokovartalokondomi, johon lisätään pikkuhiljaa kitkaa ompelemalla kaikkia kivoja merkkejä, joita saa yleensä osallistumalla erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Haalarit saa pestä korkeintaan aurajoessa, juhlien haju kuuluu juhla-asuun! HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään heti opintojen alussa. Tehdään alustava suunnitelma siitä missä tahdissa aikoo kursseja suoritella. HÄMEENKADUN APPRO Ensimmäiset isot valtakunnalliset bileet syksyllä. Järjestetään Tampereella johon Index on tunnetusti lähtenyt edustamaan itseään bussilastillisella tulevia approja, cumuja, laudatureja sekä tohtoreita. INDEX Tiedekuntamme yhteinen kattojärjestö. Indexiin kuuluu Dialectica (filosofia), Fobia (psykologia), Katko (kasvatustieteet), Kompleksi (sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö), P-Klubi (poliittinen historia ja valtio-oppi), Sklubi (sosiologia), Statistika (tilastotiede) ja T-Klubi (Taloustiede). INDEX-HUONE Indexin toimisto sijaitsee Publicumin 4. kerroksessa. Päivystysaikoina voit käydä ostamassa Indexin haalarimerkkejä, sekä tapaamassa hallituslaisia. Päivystysajat voit tarkistaa publicumin aulan ilmoitustaululta. JOUSTAVA OPINTO-OIKEUS, JOO Joustava opinto-oikeus mahdollistaa sivuaineen valitsemisen myös muista tiedekunnista. Periaatteessa ihan hieno systeemi, mutta käytännössä kannattaa kysellä jo varhaisessa vaiheessa laitokselta, ettei tule pettymyksiä. JUSLENIA Kielikeskus. Täällä voi käydä lukemassa mitä ihmeellisempiä höpöhöpökieliä, joskin ilmoittautumisiin kannattaa mennä jonottamaan jo edellisenä päivänä. Kurssit aina täynnä, jopa pakolliset ruotsin kurssit. Sijaitsee yliopistonmäellä, yliopiston päärakennuksen takana publicumista katsottuna. KANDIDAATTI Muutaman vuoden takaisen tutkintouudistuksen jälkeen kaikki ovat joutuneet suorittamaan kandidaatin tutkinnon ennen maisteria. Mittaa kykyä tehdä tutkielma aiheesta ja valmentaa gradua varten. KATKO Kasvatustieteen ainejärjestö. Tunnistaa helpoiten kirkkaan punaisista haalareista. KESÄTENTTI Kesätenttejä järjestetään kesäkuun ja elokuun puoliväleissä. Näihin voivat ilmoittautua kaikki tiedekunnan opiskelijat, mutta muista kirjatenteistä poiketen ilmoittautuminen on jo hyvissä ajoin toukokuussa. Kts. TENTTIPÄIVÄ. KIELIKESKUS Kts. Juslenia. KIRJATENTTI Kirjatenteissä käydään yleensä tenttimässä kursseja käymättäluennoilla. Valitettavan usein, ainakin joissain aineissa, kirjatenteistä tehdään kohtuuttoman vaikeita, jotta opiskelijat osallistuisivat luennoille, kun niitä nyt kerran järjestetään. Kts. Tenttipäivä. KIRKKOTIE Lexin legendaarinen juhlatila. Sijaitsee YTHS:n välittömässä läheisyydessä ainakin toistaiseksi. Eiköhän se kohta taas pala :). KOPIOKORTTI Publicumissa ja Educariumissa on kopiokoneita joilla voi käyttää hankkimalla kopiokortin educariumin kirjastosta. Hinnat pompsahti viimevuonna, joten kannattaa harkita myös Karhukopion alakertaa (hämeenkadulla). KOMPLEKSI Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö. Keltaiset haalarit ja hirmuinen meno päällä. K O U L U T U S P O L I T I I K K A, KOPO Tiedekuntajärjestöissä ja ainejärjestöissä on yleensä koulutuspolitiikka vastaava, kavereiden kesken kopo. Kopo ajaa opiskelijoiden etua ja on yhteydessä laitokseen esittääkseen opiskelijoiden mielipiteitä ja ehdotuksia opetuksesta. Ylimpänä on TYY:n koulutuspoliittinen sihteeri, joka viimekädessä pitää huolta, että opiskelijoiden oikeuksista pidetään kiinni myös laitoksilla. LAITOS Jokaisella pääaineella on tietenkin oma laitoksensa. Täällä sijaitsee tutkijoiden, assareiden, lehtoreiden, professoreiden jne. työhuoneet. Laitoksilta kannattaa myös käydä katsomassa opinto-ohjelmaa ja ilmoittautumassa kursseille. MACCIAVELLI Lähin ravintola publicumista katsottuna. Sijaitsee educariumin alakerrassa. MAISTERI Tätävartenhan tänne tultiin. Maisteriksi päästyään onkin sitten pakko miettiä siirtyykö jatko-opiskelijaksi vai meneekö niihin töihin, mistä niin paljon on kuullut puhuttavan.

10 NETTIOPSU Internet-palvelu missä voi ilmoittautua ja perua ilmoittautumisia kirjatentteihin. Löytyy osoitteesta OPINTO-OPAS Kannattaa toki ostaa yliopistonkirjakaupasta tiedekunnan opinto-opas (7e), mutta jotkut tiirailevat tätä myös ilmaiseksi netistä. OPINTOSUORITUSOTE Tämän voi käydä pyytämässä omalta laitokselta tai vaihtoehtoisesti nettiopsusta. Kts. NETTIOPSU OPINTOTUKI Tälläistä rahaa sitä tulee kun opiskelee. Opintotukea saadakseen tulisi saada vähintään 44 opintopistettä lukuvuodessa. OPINTOPISTE, OPARI Opintomäärää mittaava määre. Kursseista kertyy yleensä 5-10 opintopistettä, kurssin laajuudesta riippuen. OPINTOVIIKKO, OVARI, NOPPA Tutkintouudistusta edeltänyt opintomäärän mittayksikkö. Nykyisin käytetään opintopisteitä. OPM Oma pullo mukaan. Saunottaessa P tarkoittaa myös pyyhettä. PERUSOPINNOT Kts. APPROBATUR. PROFESSORI, PROFFA Yliopiston professori korkein opetus- ja tutkimusvirka. Opettavat useissa aineissa vasta syventävillä kursseilla. PUBLICUM, PUB Täällä sijaitsevat yhteiskuntatieteiden suuret luentosalit (pub1-pub3), sekä kaikkien muiden paitsi kasvatustieteiden, valtio-opin ja poliittisen historian laitokset. Kasvatustieteen laitos sijaitsee Educariumissa ja poliittinen historia sekä valtio-oppi jäivät uusien rakennusten valmistuttua vanhoihin tiloihinsa kasarmialueelle. P-KLUBI Poliittisen historian ja valtio-opin ainejärjestö. Tunnistaa sinisistä haalareista, joissa ovat yleensä matkalla sitseille. SCHNAPS! Tiukka SCHNAPS! huudahdus tuo yleensä pöytään lasillisen jääkylmää laulujuomaa. Ei toimi kovinkaan hyvin ravintoloissa, sitseillä sitäkin paremmin. SITSIT Syödään, juodaan ja lauletaan. Pöydän ääressä, pöydän päällä, pöydän alle. SKLUBI Sosiologian ainejärjestö. Tunnistaa haalareiden väriäkin paremmin kuuluvasta ja epävireisestä Aikuinen nainen mä oon.. laulusta. Kuurot voivat tarkistaa asian vihreistä haalareista. STATISTIKA Tilastotieteen ainejärjestö. Tunnistaa oransseista haalareista. SYVENTÄVÄT OPINNOT Eli laudatur-opinnot. Suoritetaan yleensä kandidaatintutkinnon jälkeen. Syventävien opintojen jälkeen jääkin enää vain pro-gradu. TENTTIKUORI Muinaismuisto ajalta ennen intterwebbiä. Kuorilla voi ilmoittautua kirjatentteihin ja niitä löytyy yleensä laitoksen edestä. TENTTIPÄIVÄ Kirjatenttejä suoritetaan tenttipäivinä, eli perjantaisin. Jokaisella pääaineella on yksi tenttipäivä kuukaudessa. Tentteihin ilmoittaudutaan viikkoa etukäteen. Kts. NETTIOPSU. TOTTISALMI Opiskelijaravintola YTHS:n yhteydessä. Kts. YTHS. Ehdottomasti parhaat ruoat yliopiston ravintoloista ja erittäin harvoin jonoja. TURUN YLIOPPILASLEHTI, TYLKKÄRI Ylioppilaskunnan oma lehti, jossa yleensä ainakin hyvät kolumnit ja sarjakuvat. Lehti ilmestyy jokatoinen viikko ja sen voi noutaa mm. publicumin aulasta. Yokylässä ja Haliskylässä lehti jaetaan asukkaille. TYY, TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hoitaa pääasiassa opiskelijoiden edunvalvontaa. Luppoajallaan sensuroi omaa lehteään. T-KLUBI Taloustieteen klubi ry. Sikailevat pinkeissä haalareissa. WENTTI Internetissä toimiva tenttitulospalvelu. Löytyy osoitteesta www. utu.fi/opiskelu/wentti/ YO-KYLÄ, JUOPPOKYLÄ Turun ylpeys ja helmi. Sijaitsee yliopisto kampuksen välittömässä läheisyydessä ja meteliä seuraamalla löytää bileet. YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Korjaa pienet viat pienellä hinnalla, kannattaa käydä hoitamassa vaivat kuntoon ennen valmistumista! Sijaitsee kirkkotiellä, Ekotoria vastapäätä. Teksti: Jukka Virtanen 10

11 ...ja ne kaikkein tärkeimmät Sitseiksi kutsuttu juhla on opiskelijoiden erikoisuus, jonka nimi juontuu sanasta istua. Ja siellähän istutaan. Ja juodaan. Paljon. Sitsit on siis taustaltaan akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään hyvin, lauletaan juomalauluja sekä seurataan ohjelmaa. Hyvillä sitseillä on myös hyvä teema, ja olennainen osa juhlien hauskuudesta sekä ainutlaatuisuudesta pohjautuu teemaan kuuluviin sääntöihin. Sitseillä on aina jokin syy tai aihe. On kutsuvieras- sitsejä, jolloin toinen ainejärjestö tai yhdistys kutsuu tietyn järjestön opiskelijoita kanssaan sitsaamaan. Näistä esimerkkinä Index-LEX-sitsit tai vaikkapa Index- TuKY SITSIT sitsit. Näiden lähisukulaisia ovat erilaiset teemasitsit, joissa pukeutuminen, koristelu sekä jopa ruokalistat nousevat palvelemaan tarkoitustaan esimerkiksi 90- luvun riemusanoman levittämisessä. Ysärisitsejä ei ole vielä toistaiseksi nähty, mutta houkutus juppikukkulaan ja vyölaukkuun on suuri. Sitsit ovat ehdottomia vuoden kohokohtia onnistuneen sitsauksen jälkeen voi vain huokaista syvään ja todeta painokkaasti: Livet är härligt. HAALARIT Opiskelijan sotisopa, jota ilman ei sovi astua kynnyksen yli varsinkaan vappuna tai jonakin muuna suurena päivänä. Suojaa tuulelta, tuiskulta sekä väärän alan iskuyrityksiltä. Haalarit hankitaan ensimmäisenä opiskeluvuonna kullekin ainejärjestölle ominaisin tavoin, ja tärkeä osa opiskelijaksi siirtymistä on oman ainejärjestön haalarikaste. Haalareita käytetään tietenkin suurina juhlapäivinä, ja tilaisuudesta riippuen myös sitseillä. Haalarit ovat uniikki ja henkilökohtainen vaate, joten haalareiden eteenpäin välittäminen tai myyminen on jyrkästi tuomittavaa. Erinäisten raajojen vaihto värimuunnoksineen erittäin läheisten yksilöiden kohdalla on toki sallittua. Haalareita on erivärisiä, näköisiä ja tuoksuisia, mutta niitä yhdistää yksi asia. Ne kertovat opiskelijastatuksestasi, ja niitä tulee siis kohdella arvoisinaan kussakin tilanteessa ja käyttää kunnialla! FUKSI Fuksi (Academicus Iuvenalis Alcoholicus) on urbaaneihin nisäkkäisiin kuuluva varhaisakateeminen olento. Fukseja esiintyy tyypillisesti kylmillä ja kosteilla alankoalueilla, kuten Ylioppilaskylässä ja Halisissa. Aktiivinen fuksibongari voi kenties helpoimmin tehdä fuksihavaintoja talviruokintapaikoilla ( tunnetaan myös nimellä Gregorius ja Three Beers ), mutta hyvällä onnella voi yksinäisen fuksin tavata myös Publicumin käytäviltä harhailemasta, todennäköisimmin matkalla Educariumiin, jossa sijaitsee virallinen ruokintapiste Macciavelli. Fuksi on varsin leikkisä ja älykäs eläin. Enimmäkseen laumoissa liikkuva fuksi keskittyy pääasiallisesti ravinnon (nestemäisen sellaisen) hankintaan, mutta myös kaikenlaiset sosiaaliset tapahtumat ovat fukseille tärkeitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi sitsit ja vuosijuhlat. Akateemisia vaaroja, kuten luentoja, opintoryhmiä ja erityisesti tenttejä, fuksi välttää kuin ruttoa, ja älynsä ansiosta siinä usein onnistuukin. Yleisesti kaikki pitävät fukseista, ovathan ne hyvin seurallisia ja hauskoja otuksia. Niinpä fukseilla ei ole varsinaisia luonnollisia vihollisia, jos professoreiksi kutsuttuja fukseja syöviä petoja ei oteta lukuun. Kaikilta vaaroilta poloisia pikku fukseja kuitenkin ansiokkaasti turvaa virallisten fuksinsuojelijoiden joukko, eli tuutorit. Vuosijuhlat Vuosijuhla on hienoimpia akateemisia perinteitä, joita opiskelijoilla sekä jo valmistuneilla on ilo päästä juhlistamaan. Kutsutaan myös juhlavuoden kruununjalokiveksi. Isoimmat järjestöt ja yhdistykset viettävät vuosijuhlia vuosittain, juhlistaen näin taivaltaan arvoisellaan kunnialla. Näissä juhlissa avainsanat ovat glamour sekä kimallus. Illan tyyliin kuuluvat iltapuvut, hyvät ruoat ja juomat sekä laadukas ohjelmisto. Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry. viettää vuosijuhliaan arvoisalla ravintola Svenska Klubbenilla. Kirjattakoon kalentereihin välittömästi. Vuosijuhliin ovat tervetulleita Index ry:n jäsenet, eli Te, muiden kutsu- sekä kunniavieraiden lisäksi. Ehdottoman suositeltavaa osallistua - kulkevat myös lisänimellä pirun hyvät bileet. Iltapukujuhlaa seuraavat jatkot, ja jatkojen jälkeen edessä on vielä sillis, jonka paikkaa perinteen mukaan ei paljasteta etukäteen. Jatkoilla ja jatkojen jatkoilla tarjolla kunnon kattaus elävää musiikkia, kuolemattomia ihmisiä sekä opiskelijoiden iloja. A night to remember, to say the least. Teksti: Anette Almgren Janne Selinummi 11

12 Ylioppilaskunta kuuluu kaikille Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) kuuluvat automaattisesti kaikki Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä TYYhyn. Yli opiskelijan jäsenmäärällään TYY on Suomen toiseksi suurin ylioppilaskunta. TYY palvelee opiskelijaa Tärkeä TYYn palvelu opiskelijalle on Turun ylioppilaslehti eli Tylkkäri, jota jaetaan jakelupisteissä kaikkialla yliopistoalueella. Tylkkäristä saa kiinnostavan lukemisen ohella tietoa sekä TYYn että sen alayhdistysten toiminnasta. Ainoana suomalaisena ylioppilaskuntana TYY ylläpitää myös omaa kirjastoa, josta saa muun muassa lainattua kurssikirjoja sekä muuta opintoja tukevaa kirjallisuutta. TYY palvelee jäsenistöään myös ruokalapalveluja tuottavan Unica Oy:n kautta, jossa TYY on enemmistöosakkaana. TYYn jäsenillä on oikeus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Opiskelijakortilla saa alennuksia monista palveluista ja tuotteista, ja se toimii myös kirjastokorttina yliopiston kirjastoissa. Tänä vuonna otetaan käyttöön uusi Lyyra-niminen opiskelijakortti, johon on liitetty mm. maksukorttitoiminto ja sitä tukeva nettisivusto. Näistä kuten muistakin TYYn palveluista saat lisätietoa TYYn nettisivuilta osoitteesta Siellä voit mm. liittyä TYYn ylläpitämälle tyyali-sähköpostilistalle ja saada siten lisää tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Mikäli yliopiston palvelupisteistä ei vastausta kysymyksiin löydy, saa neuvontapalveluja myös TYYn sihteeristöltä. Heihin voi ottaa yhteyttä muun muassa opiskelijan oikeuksiin, toimentuloon ja kansainvälisiin asioihin liittyvissä asioissa. Sihteeristöön kuuluu koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälisten asiain sihteeri sekä järjestö- ja tiedotussihteeri. Taloushallinnosta vastaa taloussihteeri ja kanslian toiminnasta toimistosihteeri. Sihteeristön esimies, pääsihteeri, vastaa ylioppilaskunnan hallinnosta. Alayhdistykset ja vapaa-ajan toiminta Erilaisten vapaa-ajan toimintojen järjestämisestä TYYn jäsenille vastaavat pääasiassa ylioppilaskunnan 106 alayhdistystä. Ensimmäisenä uusi opiskelija törmää yleensä ainejärjestöön tai tiedekuntajärjestöön, kuten Indexiin. TYYn alayhdistyksinä on myös poliittisia ja uskonnollisia, kulttuuri- ja liikunta- sekä paljon muita harrasteyhdistyksiä. Alayhdistysten toimintaan kannattaa tutustua, jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Ylioppilaskunnassa on myös tiettyihin erikoisaloihin keskittyneitä toimintaryhmiä. Koulutuspoliittinen jaos toimii keskustelufoorumina opintoasioista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Kehitysyhteistyön ohjausryhmä järjestää kehy-aiheisia tapahtumia, tutustumisvierailuja ja keskustelutilaisuuksia. ESN-jaos (Erasmus Student Network) toimii vaihto-opiskelijoiden yhdyssiteenä ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjänä. TYYllä on myös elokuvakerho Kinokopla. TYY järjestää vuosittain opiskelijaperinnetapahtumia, joita ovat muun muassa laskiainen, vapunaaton lakitus Taidemuseolla, TYYlikäs Vappupiknik Vartiovuorenmäellä, Avajaiskarnevaali, Porthanin päivä ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Juhlavuoden johdosta on tämän syksyn aikana tarjolla lisäksi useita TYY 85 tapahtumia. Näitä ovat muun muassa Liikkeelle! -päivä, Kulttuuriklubi ja Elävä kirjasto. Lokakuun lopun TYY 85 - bileissä esiintyy muun muassa So Called Plan. Marraskuussa juhlavuosi huipentuu perinteiseen vuosijuhlaan. Opiskelijan edunvalvoja TYYn tärkein vaikuttamisen kohde on yliopisto, jonka hallinnossa vaikutetaan eri tasoilla. TYY tukee hallinnon opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen edunvalvontatyötä. Yhteistyötä tehdään myös yliopiston johdon ja henkilökunnan kanssa. Päätöksiin ollaan vaikuttamassa kaiken aikaa laadukkaan opetuksen ja mielekkään opiskelun edellytysten turvaamiseksi. TYY tekee työtä myös opiskelijoille tärkeiden asioiden huomioimiseksi kunnallisessa päätöksenteossa. Keväällä julkaistiin yhteistyössä muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa kunnallispoliittinen ohjelma, johon oli koottu päättäjien tiedoksi asioita liittyen terveydenhuoltoon, toimeentuloon, koulutukseen, asumiseen, vapaa-aikaan ja muihin opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Valtakunnallisessa ja kansainvälisäisessä vaikutustyössä TYY on mukana pääasiassa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. Korkeakoulujärjestelmään, opintososiaalisiin asioihin ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita seurataan ja keskusteluun osallistutaan aktiivisesti. 12

13 Kuka asioista päättää? TYYn käytännön toimintaa hoitaa hallitus, joka vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta niin yliopistossa, Turun kaupungissa kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä esimerkiksi ympäristö- ja kehitysyhteistyöasioissa. Lisäksi hallitus vastaa TYYn opiskelijaperinteistä, tiedotuksesta ja alayhdistyspalveluista. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Siihen valitaan joka toinen vuosi 41 jäsentä. Vaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Edustajisto päättää opiskelijoiden yhteisistä kannoista ja edunvalvontatavoitteista, valitsee TYYn työntekijät ja hallituksen, valvoo hallituksen toimintaa sekä hyväksyy TYYn talousarvion ja toimintasuunnitelman. Edustajiston jäsenet jakaantuvat edustajistoryhmiin, jotka käytännössä vastaavat vaaleissa ehdolla olleita ehdokaslistoja. Edustajistoryhmien joukossa on sekä puoluepoliittisesti muodostuneita ryhmiä että sitoutumattomia, useimmiten tiedekuntapohjaisia ryhmiä. Seuraavat edustajistovaalit ovat tänä syksynä, marraskuuta. Silloin jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa siihen, ketkä ylioppilaskunnan asioista päättävät. Muista äänestää! Laura Heinonen Kirjoittaja on TYYn hallituksen alayhdistysvastaava. 13

14 INDEX -tuutorit INDEX -tutorit tervehtivät sinua, uusi yhteiskuntatieteilijä! Heidän tehtävänsä on äidillisesti/isällisesti taluttaa sinut mukaan järjestömme toimintaan. He pyrkivät opastamaan sinua INDEXläisenä olosta ja mitä oikeuksia ( ja velvollisuuksia ) asiaan kuuluu. Heiltä voit lakkaamatta tivata vastauksia mitä kummallisimpiin kysymyksiin, ja heidän tehtävänsä on vastavuoroisesti antaa mitä kummallisimpia vastauksia. Jotta tutustuisitte heti uusiin INDEX -tutoreihinne mahdollisimman hyvin, esittelemme heidät nyt teille. Haastattelimme heitä muutamalla tiukan akateemisella kysymyksellä ja heidän vastauksensa kertovatkin kaiken olennaisen. KYSYMYKSET: 1. Olet siis ryhtynyt Index-tutoriksi. Kerro itsestäsi muutamalla sanalla ja miksi olet akateemisen maailman paras tutori kautta aikojen. 2. Oletko itse ihmisenä A. Suuri B. Vaalean sininen C. Outo D. Jotain muuta, mitä? Perustele. 3. a. Miten aiot helpottaa opastettaviesi sopeutumista tiedekuntamme kolkkoon arkeen? 3. b. Miten aiot helpottaa opastettaviesi sopeutumista järjestömme hillittömiin megabileisiin? 4. Mitä ajatuksia haluaisit välittää uusille opiskelijoillemme Index Ry:n toiminnasta? 5. Mikä (sinun lisäksesi) on parasta yliopistossa? 6. Lintu vai kala? NIMI: Anette Almgren PÄÄAINE:Sosiologia 3. a. Siirry kohtaan 3.b. 1. Tuutorin tiellä ollaan, khyl, mutta se ei ole kivinen. Sosiologi, 22 vuotta. Ajoittaisen asiattoman asiallisuuden ystävä. Ja paras tuutori, koska en missään vaiheessa aio kehottaa sinua niittaamaan merkkejä kiinni haalareihin. 2. Noiden kaikkien yhdistelmä olisi aika kova. Kallistun kuitenkin D:n puolelle. Suurta ovat vain luulot, vaalean sinistä en kannata ja outous on kokijan silmässä. Iso D it is. 3. b. Helppo! Kutsua kaikki halukkaat pelaamaan Huojuvaa Tornia niin kuin sosiologit sitä pelaavat-jos siitä selviää, selviää mistä vain. 4. Index on olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan jopa järkyttävän muikea järjestö. Hienojen ihmisten kanssa toimiminen antaa mitä hienoimpia kokemuksia. Indexillä on mahdollisuus tarjota suuren mittakaavan puitteet ainejärjestöjen tapahtumille ja yhteisille ideoille. Indexissä toimivat myös toimikunniksi kutsutut elimet, joihin liittyminen on loistava tapa päästä tuomaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan kentälle. Toimikunnissa toimiminen on myös loistava väylä eteenpäin hallituksiin, jopa Indexin hallitukseen. 5. Ainejärjestöjen huoneiden sisustukset. Ajatonta kitschiä. 6. Lintu muuten vain. Kala lautasella. Jos kysymys on filosofinen, vaikenen kuin toinen niistä konsanaan. 14

15 NIMI: Jukka Virtanen PÄÄAINE: Taloustiede 1. Olen 23 vuotias aloitteleva karaokelaulaja sekä show tanssija. Tuutorointia tuli harjoiteltua koko edellinen syksy, että eiköhän tässä pikkuhiljaa aleta oppia. 2. Tällä hetkellä suuri. Kesäkilot tarttuivat ja nyt niistä pitää yrittää kiinni parhaansa mukaan. Opintotuella voi kyllä tehdä vähän tiukkaa. 3. a. Pyrin tietenkin Aneten kanssa kiertämään kaikkia alajärjestöjemme tapahtumia ensimmäisinä viikkoina ja levittämällä Indexin ilosanomaa. 3. b. Olemalla paikalla joka kerta? 4. Se selviää ensimmäisten viikkojen aikana. Luultavasti sitä mitä sylki suuhun tuo. 5. Opiskelijajärjestöt ja tietenkin ekonometrian luennot, joille olisi tarkoitus mennä jo toista vuotta peräkkäin. 6. Lissut! NIMI: Saara Kuusinen PÄÄAINE:Poliittinen historia 1. Olen Saara Kuusinen, 24-vuotias poliittisen historian opiskelija. En väitä olevani maailman paras tuutori kautta aikojen, mutta olen kuitenkin kohtalaisen ok tyyppi. Vastaan mielelläni kaikkiin Indexiin liittyviin kysymyksiin. 2. Vastaus on D. Olen itse ihmisenä tällaisten kyselysarjojen vihaaja, tosin ihmisistä pidän kovasti ja sinustakin todennäköisesti. 3.a. Aion tehdä pelot turhiksi ja halata hätätilanteissa. b. Neuvonani on että ota ilo irti opiskeluajasta ja juhli huolella. 4. Indexin tapahtumissa voit tavata uusia ihmisiä yli oppiainerajojen, Index on jokaisen kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijän oma järjestö. Tervetuloa joukkoon! 5. Parasta yliopistossa on mukavat ihmiset, hyvät pirskeet, pitkät lounaat opiskelijaravintoloissa, joustavat työajat ja itsenäisyys. 6. Vastaan kyllä. NIMI: Ari-Matti Näätänen PÄÄAINE: Sosiaalipolitiikka 1. Olen 21-vuotias, alun perin Joensuusta lähtöisin oleva suht suoraan kasvanut tapaus. Parhaan tuutorin minusta tekee vankka kokemus ainejärjestötoiminnasta ja teräksinen kisakunto. 2. D. Suuripiirteinen perfektionisti. 3. a. Niin kolkkoa kuin tiedekuntamme arki onkin, sopeutumista pyrin helpottamaan esimerkillisellä positiivisella asenteella. 3. b. Varmaan lähinnä järjestämällä puitteet. 4. Index on toiminta-alaansa ja tapahtumapalettiaan eksponentiaalisesti laajentava TYY:n pikku jättiläinen, jonka missio on selkeä: palvella yhteiskunta- ja kasvatustieteiden opiskelijoita Turun Yliopistossa. 5. Mikä (sinun lisäksesi) on parasta yliopistossa? Avoimet ovet, kampuksella roikkuminen, ihmiset 6. Lintu: tipahtaapahan korkeammalta. 15

16 INDEX -hallitus 2007 Jokaisella virallisella opiskelijajärjestöllä on oma hallituksensa, joka päättää järjestön asioista. Index ry:ssä eri vastuutehtäviä hoitaa 13 henkilöä, jotka on valittu kaikista Indexin jäsenjärjestöistä. Seuraavassa esittelemme lyhyesti tämänhetkisen hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa. Puheenjohtaja Samuli Tuomikoski (T-klubi) Puheenjohtaja johtaa INDEXin hallitusta ja vastaa yhdistyksen ulkosuhteista. Käytännössä tehokas mutta äärimmilleen ylityöllistetty järjestöaktiivi, joka näkee untakin vain ja ainoastaan Indexistä. In, In, Index vaan. Järjestö uuteen nousuun tai kuolema. Sihteeri Saara Kuusinen (P-klubi) Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja huolehtii asioiden yleisestä sujuvuudesta. Kokousten kantava voima. Kynäkäsi aina lähes Olympiavireessä, kuten myös hymy. Pöytäkirjat ammattitaidolla (tm). Opintosihteeri Maria Ruuskanen (P-klubi) Opintosihteeri vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta ja pitää yhteyttä tiedekuntaneuvostoon, laitosneuvostoihin ja TYYhyn. Loikannut Helsinkiin (voi ei) mutta hoitaa edelleen asiat hienosti (jee). Varapuheenjohtaja, Taloustoimikunnan PJ Sade Ora (Dialectica) Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessaan estynyt. Johtaa myös taloustoimikuntaa. Noudattanut esimerkillisesti tarkan euron linjaa INDEXin kassan hoidossa. Tarkka joissain muissakin asioissa. Taloudenhoitaja Thomas Pöntiskoski (T-klubi) Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen rahaliikenteestä ja kirjanpidosta. Maksaa järjestön laskut aina ajallaan ja yrittää pitää niiden määrän pienenä. Stand-Up komiikan mestari, erityisesti oikealla polttoaineella. Juhlatoimikunnan PJ Anette Almgren (Sklubi) Juhlatoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Bileväkkärä vailla vertaa. Siksipä nainen parhaasta päästä järjestämään bileitä. Mielikuvitus peräti huima. Ja tekstiä syntyy. Schnaps! Rai rai. Rock. 16

17 Juhlatoimikunnan PJ Elina Lehtimäki (Katko) Juhlatoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Ahkera säätäjä bileasioissa. Kaikki tehdään huolella loppuun asti: Bileiden järjestäminen ja myös niiden ammattimainen testaaminen, loppuun asti. Kulttuuritimikunnan PJ Linda Tavio (Fobia) Kulttuuritoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä juhlatoimikunnan kanssa. Tärkeä lenkki INDEXbileiden konstruoinnissa. Tuottaa käsittämättömän hauskaa läppää, josta kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Henkinen p**** on kuulemma pitkä. Tiedottaja Anna Wiksten (Statistika) Huolehtii informaation kulusta INDEXin ja sen jäsenjärjestöjen välillä. Ei tiedä mitä tehtävien hoidossa merkitsee viive - kaikki on aina välittömästi kunnossa. Uskomaton tehopakkaus. Ei harrasta pokeria. Nettivastaava Jukka Virtanen (T-klubi) Vastaa INDEXin nettisivuista ja niiden päivittämisestä. Myös mainontaan liittyviä tehtäviä. Minä tulin näihin juhliin p******n. Nettijyrä ja ykkösluokan mainontaguru.. Osaa melkein mitä vaan kunhan jaksaa. Bilettää, ja mehukin maistuu. Missä päin juoppokylä on?? Kulttuuritoimikunnan PJ Ari-Matti Näätänen (Kompleksi) Kulttuuritoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä juhlatoimikunnan kanssa. Vahvistus idästä. Järjestänyt jäsenillemme lukuisia unohtumattomia kulttuurielämyksiä, ja on itsekin melkoinen kulttuurielämys. Excursiovastaava Mikaela Kurppa (P-Klubi) Järjestää INDEXin suuren vuosittaisen ulkomaan excursion. Aktiivinen osallistuja kaikissa INDEXpippaloissa. Älä anna nimen hämätä - positiivista energiaa ja tehokkuutta on. Vaihtoehtoiset uima-asut. Indeksi -lehden Päätoimittaja Janne Selinummi (Fobia) Vastaa Indeksi-lehden toimituksesta. Tuottaa sisällöltään vaihtelevan tasoista lehteä jääräpäisellä vimmalla. Polttaa kynttilää kolmesta päästä (häh?) Aina muka kiire, paitsi jos on bileet. Puheripulin suomenennätys. 17

18 INDEX - toimikunnat INDEXissä toimikunnat ovat järjestön eri tehtäviä hoitavia ryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa, mutta jäseneksi voi vapaasti liittyä kuka tahansa INDEXin jäsen. Kaikki Yhteiskunta - ja Kasvatustieteellisen Tiedekunnan opiskelijat - ja myös aivan erityisesti uudet opiskelijat - ovat siis tervetulleita. Seuraavassa INDEXin viisi toimikuntaa niistä vastaavien henkilöiden esittelemänä. KOPO-TOIMIKUNTA Indexin koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävä on koordinoida yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontaa ja toimia keskustelufoorumina yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien (hallopedit), ainejärjestöjen kopo-vastaavien sekä TYY:n välillä. Kuluvan vuoden merkittävin kopo-toimikunnan ajama hanke on tenttiakvaario, joka tarkoittaa suljettua tilaa, missä opiskelijoiden on mahdollista suorittaa tenttejä joustavammin tietokoneen avulla. Keväällä 2007 toimikunta kokoontui kolme kertaa ja teki excursion Tampereen yliopistoon. Indexin kopo-toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen kopo-sihteeri, joka valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Maria Ruuskanen KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMIKUNTA Indexin kulttuuri- liikunta toimikuntaan liittyminen on ensimmäisen vuoden opiskelijan kannattavin panostus. Siellä pääsee puuhastelemaan yhteisten hankkeiden parissa hassun hauskojen, sosiaalisten ja useimmiten jopa fiksujen kanssaopiskelijoiden seurassa. Suunnittelun täyteisten tapaamisten myötä tuttavapiiri kasvaa räjähdysmäisesti siten, että ei-toimikuntalaisia hämmästyttää kun voit moikata suurinta osaa Educariumilla ja Publicumilla seilailevista ihmisistä. Mukavaa hommaa alusta loppuun. Kerta kaikkiaan. Mitä siis Indexin kulttuurijaoksessa tehdään? Meillä on muutama ns. lakisääteinen tapahtuma, jotka järjestetään vuodesta toiseen. Näitä ovat mm. vuotuinen keilaturnaus Indexin alayhdistyksille ja satoja opiskelijoita ympäri Turkua vetävän, suurimman ja kauneimman, Index-laskiaisen WinterGames-osuus. Näiden jälkeen kalenteri on vapaa täytettäväksemme. Viime vuonna järjestimme mm. Index-Hold m pokeriturnauksen ja Index Goes Theater-tapahtuman, jossa, kuten arvata saattaa, veimme alayhdistysten jäseniä seuraamaan korkeakulttuuria. Lisäksi tapetilla ovat viihtyneet ajatukset bändi-illasta ja viini- ja sikari-illasta. Toteuttamiskelpoista kamaa, kerrassaan. Toimikuntamme on siis vapaan sanan viimeisiä linnakkeita. Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita periaatteella mitä hullumpi sen parempi. Kunhan se on kulttuuria. Mutta mikä ei olisi? Terveisin: Aktiivista osallistumista odottava kulttuuri- ja liikuntatoimikunnan 2. puheenjohtaja Ari-Matti Naatanen JUHLATOIMIKUNTA Indexin juhlatoimikunta on hallinnollinen elin, jonka tehtävä on järjestää yliopistomaailman suurimmat ja kauneimmat juhlat ja kekkerit. Merkittävimpiä juhlatoimikunnan järjestämiä tapahtumia ovat mm. Index Winter Tour, tulevat Kastajaiset, sitsit sekä suurimpana kaikista järjestön vuosijuhlat. Juhlatoimikunnan jäsenenä pääset järjestämään Sinua itseäsi eniten kiinnostavia tapahtumia, ja pääset vaikuttamaan niiden sisältöön. Toimikunnassa touhuaminen on hauska ja paljon antava harrastus sekä loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin yli ainejärjestörajojen. Toimikunnassa toimiminen on myös oivallinen ponnahduslauta mahdolliseen myöhempään hallitustoimintaan, jopa Indexin hallitukseen. Toimikunnassa pääset näyttämään ideasi ja kykysi koko muulle opiskelijajoukolle, etuoikeuksia unohtamatta. Ota opiskeluajastasi kaikki irti! Anette Almgren 18

19 Arjen INDEX -työtä. Kulttuuri -ja juhlatoimikunnat järjestävät opiskelijatapahtumia. TALOUSTOIMIKUNTA Indexin taloustoimikuntaa johtaa Indexin varapuheenjohtaja. Toimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on pitää yhdistyksen talous siinä kunnossa, että yhdistyksellä on varaa järjestää jäsenilleen myös tuottoa tuottamattomia tapahtumia. Toimikunta on ottanut niskoilleen myös joitakin Indexin näkyvyyttä koskevia asioita. Tulevat Index-tuotteet ovat taloustoimikunnan harteilla. Sade Ora INDEKSI -LEHDEN TOIMITUS Index julkaisee neljästi vuodessa omaa virallista lehteään, Indeksiä. Julkaisu tapahtuu sekä perinteisenä - että nettilehtenä. Vuonna 2007 julkaistaan myös viides ylimääräinen numero, tämä fuksiopas. Indeksi on kaikkien INDEX ry:n jäsenten julkaisu, ja lehdessä käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita, sekä tietysti myös opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä asioita. Indeksi -lehdellä on kaksi puolta: vakava ja vähemmän vakava. Yhteiskunnaliisen sisällön vastapainoksi pyritään raportoimaan kaikki merkittävät opiskelijatapahtumat. Toimituskunta osaallistuu INDEXin aktiviteetteihin itsekin ahkerasti, jotta oltaisiin ajan hermolla myös tapahtumien suhteen. Lehden toimitus on oma toimikuntansa, jota johtaa päätoimittaja ja jonka muut jäsenet ovat pääsääntöisesti hallituksen ulkopuolelta. Lehti työllistää vapaaehtoisia opiskelijoita toimittajista taittajiin, graafisen työn osaajiin ja valokuvaajiin. Indeksi -lehti on oiva tapa päästä tutustumaan lehden tekoon - meillä ei vaadita ammattimaista taitoa tai erityistä kokemusta. Uusia kirjoittajia kaivataan aina, joten jos olet luovaa sorttia, sinulle saattaisi löytyä kanava tuoda ajatuksiasi julki. Janne Selinummi 19 19

20 Kuvia Indexin tapahtumista 2007 It s been a hard days night... Siis ryyppäämään, ryyppäämään... Oi sallithan että mä suutelen... Ja huomenna en tiedä missä herään... Annoin pikkusormen, se vei koko käden... Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo Let me entertain you... Three cool cats...

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Sitsilauluvihko. 46. Ynnä-ynnäläinen. (Hämähämä-häkki)

Sitsilauluvihko. 46. Ynnä-ynnäläinen. (Hämähämä-häkki) 46. Ynnä-ynnäläinen (Hämähämä-häkki) Ynnä-ynnäläinen tutkii lappujaan Huomiseksi pitäis taas jotain osoittaa. Matikka on oikeestaan tosi helppoa: Muistaa et` jos jakaa niin ei saa kertoa. Ynnä-ynnäläinen

Lisätiedot

OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 4 MARRASKUU 2010. Pete Parkkonen Jyrki Kalaja Daniel Yli-Seppälä

OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 4 MARRASKUU 2010. Pete Parkkonen Jyrki Kalaja Daniel Yli-Seppälä bátäâoá ~tàátâá OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 4 MARRASKUU 2010 dg Pete Parkkonen Jyrki Kalaja Daniel Yli-Seppälä Pääkirjoitus Lasken sitten puuteria Alpeilla tai lampaita himassa, päähäni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto Inter Vivos PYKÄLÄ RY:N JÄSENLEHTI >> 03 2012 Elämäni juristina - haastattelussa Aulis Aarnio Äidit opiskelijavaihdossa ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Puuhasteltavaa phuksille! INTER VIVOS Y liopistossa

Lisätiedot

HISTORIAN LEHTI H 1/2013 TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖLEHTI

HISTORIAN LEHTI H 1/2013 TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖLEHTI HISTORIAN LEHTI H 1/2013 TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖLEHTI Historian Lehti - Sisällys 01/2013 Tampereen yliopiston historian opiskelijoiden ainejärjestölehti 41. vuosikerta

Lisätiedot

Phuksiopas 2010. Rakennusinsinöörikilta

Phuksiopas 2010. Rakennusinsinöörikilta Phuksiopas 2010 Rakennusinsinöörikilta Sisällysluettelo 3 Phuksikapteenin päiväkäsky 4 Fuksimajurin tervehdys 6 Se oikea Oltermanni 8 Puheenjohtaja.. 9..ja IK:n raati esittäytyy 12 Phuxivatorns hälsning

Lisätiedot

Hyvä uusi opiskelija,

Hyvä uusi opiskelija, FUKSILEHTI 1 2 TIEDEKUNNAN DEKAANIN TERVEHDYS Hyvä uusi opiskelija, Uskallan sanoa että edessäsi on yksi elämäsi hienoimmista jaksoista. Siihen mahtuu paljon työntäyteistä arkea mutta runsaasti myös juhlaa

Lisätiedot

FOGUE 2010 S O S I O L O G I A S O S I A A L I T Y Ö Y H T E I S K U N T A P O L I T I I K K A. Ainejärjestö Fokus ry:n lehti.

FOGUE 2010 S O S I O L O G I A S O S I A A L I T Y Ö Y H T E I S K U N T A P O L I T I I K K A. Ainejärjestö Fokus ry:n lehti. fogue 2010 FOGUE 2010 Ainejärjestö Fokus ry:n lehti. Lehtitiimi: Ossi Kurki-Suonio Risto Kalenius Jussi Jokinen Emilia Leinonen Antti Seppänen Jarkko Minkovitsch Teppo Mäkinen S O S I O L O G I A S O S

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4 D I G E S T A Juridinen aikakausilehti 2/07 Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Kopo-palsta... 5 Poronkusema 2007... 7 Kiinan-opinnot: Shanghai 19.3.-23.3... 10 Hikipedia älyvapaa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KILTA

TUOTANTOTALOUDEN KILTA TUOTANTOTALOUDEN Indecs KILTA Fuksiläystäke 2009 F S Sisällys Tervetuloa 002 Tiedekunta 003 Opintoneuvoja 004 Fuksivastaavat 005 Tutorit 006-008 Pj & hallitus 009-011 Superfuksi 012 Haalariprojekti 013

Lisätiedot

01/ Lukijansa näköinen lehti. Kun Haagan ja Helian ammattikorkeakoulut yhdistyivät

01/ Lukijansa näköinen lehti. Kun Haagan ja Helian ammattikorkeakoulut yhdistyivät H2 radalla päivä ratikassa Ainejärjestöt opiskelijaa edustamassa Halvan ruoan maailma Ryysyjä rikkaille YO:t Haaga-Heliassa H2 testaa energiajuomat Jani Toivola Helga-neiti esittäytyy Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

1. IKUINEN ÄÄRISOCIUSLAINEN. (säv. Aikuinen nainen)

1. IKUINEN ÄÄRISOCIUSLAINEN. (säv. Aikuinen nainen) Laulukirja SISÄLLYSLUETTELO 1. Ikuinen äärisociuslainen 2. Helan går Pohjaan 3. Minnet Minne 4. Jos (e)ukkosi kieltää suo juomasta 5. Eino Leinon juomalaulu 6. Silja Line Special 7. Vi ska dricka hela

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Kylteri, muista äänestää!

Kylteri, muista äänestää! Kylteri, muista äänestää! Edustajistovaalit 2011 1 Teksti: Hanna Keski-Kasari Kuva: Kimmo Karinen Edustajisto Warranttilaisen silmin E dustajisto on siis paikka, jossa päätetään kampuksen suuret opiskelija-asiat.

Lisätiedot

Vastaava päätoimittaja ja taitto: Teemu Savolainen Kansikuva: Ville Vesterinen Kansikuvapojat: Jussi Rantanen & Kenneth Nyman

Vastaava päätoimittaja ja taitto: Teemu Savolainen Kansikuva: Ville Vesterinen Kansikuvapojat: Jussi Rantanen & Kenneth Nyman Vastaava päätoimittaja ja taitto: Teemu Savolainen Kansikuva: Ville Vesterinen Kansikuvapojat: Jussi Rantanen & Kenneth Nyman SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...1 Puheenjohtajan terveiset...2 Opintoneuvojan

Lisätiedot

pääkirjoitus Epävakainen lounaistuuli

pääkirjoitus Epävakainen lounaistuuli Numero 3 / 2003 pääkirjoitus Epävakainen lounaistuuli Kesä on ollut kaikilla tavoilla poikkeuksellinen. Presidentit eivät ole enää Kekkosia ja ensimmäisen naispääministerimme ura jäi suhteellisen lyhyeksi.

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Digesta 2/09. sisällysluettelo

Digesta 2/09. sisällysluettelo DIGESTA 2/09 Digesta 2/09 sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Varapuheenjohtajan palsta... 5 Publiikki: Todistus käteen ja töihin... 6 Poronkusema 2009... 7 Matkakertomus: Institutional

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot