INDEKSI INDEX. dialectica fobia katko kompleksi p-klubi sklubi statistika t-klubi F/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INDEKSI INDEX. dialectica fobia katko kompleksi p-klubi sklubi statistika t-klubi F/2007"

Transkriptio

1 I S K U F INDEKSI F/2007 dialectica fobia katko kompleksi p-klubi sklubi statistika t-klubi INDEX

2 Sisällysluettelo 3. Pääkirjoitus 4. Puheenjohtajan tervehdys 5. Mikä on INDEX 6. Dekaanin tervehdys 7. Tiedekunnan OPO 8. Akateemiset Aakkoset 12. TYY 14. INDEX -tutorit 16. INDEX -hallitus 18. INDEX -toimikunnat 20. Kuvia INDEXin tapahtumista 22. Tulevia tapahtumia 23. Virallinen Sitsilaululiite sanaa 28. INDEXin jäsenjärjestöt 39 INDEX-info 40. Rakkaat viholliset 44. Kesän määritelmä 46. Alkoholiton opiskelijavuosi 47. Totuuden torvi Teksteissä esiintyvät mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä edusta Index ry:n virallista näkemystä. toimitus Päätoimittaja Janne Selinummi Taitto, graafinen design Janne Selinummi Kirjoittajat Anette Almgren Laura Heinonen Mikaela Kurppa Tuomas Nirkkonen Ari-Matti Näätänen Sade Ora Veli-Matti Ritakallio Maria Ruuskanen Samuli Tuomikoski Jukka Virtanen Tekninen tuki Niko Jokinen Horst Nussbaum Markus Ullner Jukka Virtanen INDEKSI Julkaisija, valokuvat INDEX F/2007

3 FUKSI- SPEC IAL Luit oikein, sinä olet erityinen. Kehut ja onni ttelut uuden op iskelupaikan jo vat kuulostaa kl hdosta voiiseisiltä, mutta tosiasiassa ei ol samantekevää e lainkaan missä opinahjo ssa yliopistoa Oman lyhyen tu ikasi vietät. tustumiseni pe rusteella voin al että Turun Yliop lekirjoittaa, iston kova mai ne ei ole syntyn Luonnollisesti yt tyhjästä. kaikki yhteisöt rakentuvat yksi kainen on yhtä löistä, ja jolailla arvokas os a kokonaisuutt Siksi myös Inde a. x, Yhteiskunta - ja Kasvatustie dekunnan opis teellisen tiekelijoiden katt ojärjestö, pyrk jokaiselle jotaki ii tarjoamaan n. Yhdessä olem me paljon enem tapauksessa yl män, tässä i tuhatkertaises ti. Pidät käsissäsi virallista uude n opiskelijan op Indeksiä. Lehde asta, Fuksin tarkoitus on raottaa ovea ti me ja Indexin edekuntamtoimintaan. Edu stettuina ovat ka jestömme, lait ikki alajäroksen henkilök untaa, muiden järjestöjä ja järj ti edekuntien estömme virall iset vastuuhenk si tarjoamme ka ilöt. Lisäktsauksen opiske lun kannalta ol paan, sekä epäo ennaisimlennaisimpaan. Tässä onkin me, toimimme va hvuutemaktiivisesti niin opiskelu- kuin asioissa. vapaa-ajan Aktiivisena or ganisaationa ha luamme myös kasvaa aktiivis kehittyä ja esti. Tämä luo ti etysti sekä vapa vastuuta. Toim uksia että intamme ohjaut uu sen mukaa nistön tarve on n mikä jäse, ja tässä tarvit aankin yksilöid Tärkeää on yh en panosta. tä lailla yhteisen edun ja yhteisen den puolesta to hauskuuimiminen, kuin mielipiteiden ja dotustenkin ja kehitysehkaminen. Ja jo s järjestömme nen, niin olet ti onkin aktiivietysti sinäkin. Olethan jo nyt Index ry:n jäse tä tä lukiessasi n! Opiskelijaeläm ä on hauskaa. A rkinen työ tenttikirjojen ja op intoryhmien pa rissa on sekin palkitsevampa a kuin moni m uu työn muoto koska tällä työl, lä on selkeä pä ämäärä. Sosiaalista eläm ää on tarjolla yllin kyllin, ja menoa joka m akuun. Bileide n järjestäjänä Index on sitä pait si legendaarine n. Syyn tähän tulet syksyn m ittaan huomaam aan itse. Tänään on vain kerran elämäs sä. Lähdetään siis ryminällä m ukaan opiskeli jaelämään! Toivotan Sinul le hauskaa ja mielenkiintoist fuksisyksyä! a Janne Selinummi 3

4 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS FUKSEILLE Fuksi 2007, onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa joukkoon! Olet tehnyt erinomaisen valinnan päätyessäsi opiskelemaan Turun yliopiston yhteiskunta-/kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Paitsi että tulet saamaan osasi erittäin laadukkaasta ja tarjonnaltaan monipuolisesta opetuksesta, tulet olemaan osa yliopiston ehdottomasti hienointa opiskelijajärjestöä, INDEXiä. Raskas työ vaatii raskaat huvit, sanotaan. Suhtautui tähän vanhaan viisauteen miten tahansa, on kiistatonta että pelkkä opiskelu ilman vastapainoa on kohtuuttoman rankkaa kenelle tahansa. Mikäli ainoa mitä opiskeluajasta mieleen jää, ovat tenttisalin ahtaat penkit ja jännityksestä kohonnut adrenaliinitaso tulostaulua kohti marssiessa, uskallan väittää että jätitte juuri elämänne parhaat vuodet elämättä. Yliopiston itsensä huolehtiessa siitä, että opiskelija saa riittävät tiedolliset eväät myöhempää työuraansa varten, erilaiset opiskelijajärjestöt varmistavat sen, että samainen opiskelija saa riittävästi muisteltavaa, ainutkertaisia elämyksiä jotka pysyvät mielessä vielä kauan tapahtumien jo jäätyä taakse. Erilaiset akateemiset perinteet, kastajaiset, sitsit, vuosijuhlat jne. ovat helmiä opiskeluajan varrella, niistä kannattaa ottaa kaikki irti! Toinen asia missä erilaiset ainejärjestöt toimivat korvaamattoman apuna, on verkostoituminen. Opiskeluaika on parhaita tilaisuuksia kerätä sitä kontaktiverkostoa, joka palvelee läpi koko elämän. Kuten kaikki tiedämme, pisimmälle pääsevät ne, kenellä on eniten suhteita ja niitä suhteita luodaan nyt, ei viidentoista vuoden päästä työelämässä. Kuten joku joskus totesi, on huomattavasti helpompaa toimia työyhteisössä, jos on joskus tanssinut esimiehensä kanssa pöydällä ilman paitaa... INDEXin ehdottomia rakenteellisia hienouksia on organisaatiomme kaksiportaisuus. INDEXin huolehtiessa tapahtumajärjestämisestä, kontaktien luonnista sekä yhteishengen ylläpitämisestä 1500 opiskelijan yhteisön tasolla, on tämän lisäksi jokaisella opiskelijallamme oman pääaineensa oma ainejärjestö, joka tekee vastaavan kyseisen oppiaineen piirissä tälle ominaisin tavoin. Kaksiportaisuus mahdollistaa myös sen, että huomattavasti useammalla on mahdollisuus päästä itse hallitustoimijaksi tai toimikuntalaiseksi, ja näin toimia itse aktiivisesti useassa eri ryhmässä. Rohkea osallistuminen heti alusta alkaen kantaa hedelmää koko myöhemmän opiskeluajan ja se kannattaa, tiedän mistä puhun. Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa, käyttäkää niitä! Fuksit 2007, vielä kerran tervetuloa INDEXiin! Osallistukaa, toimikaa, pitäkää hauskaa; tehkää opiskeluajastanne muistamisen arvoinen! Samuli Tuomikoski INDEX ry:n puheenjohtaja

5 Mikä on INDEX - Index on opiskelijajärjestö, Turun Yliopiston yhteiskunta- ja kasvatustieteiden ylioppilaiden yhdistys. - Index on perustettu vuonna Index on kattojärjestö, jonka muodostavat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan seitsemän ainejärjestöä Dialectica, Fobia, Kompleksi, P-klubi, Sklubi, Statistika ja T-klubi, sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan ainejärjestö Katko. Nämä ovat Indexin jäsenjärjestöt. - Indexin tehtäviä ovat opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan järjestäminen sekä edunvalvonta. - Index toteuttaa tehtäviään hallituksen ja toimikuntien kautta. - Indexin hallitukseen kuuluu yksi edustaja jokaisesta jäsenjärjestöstä, sekä erikseen valittavat puheenjohtaja, opintosihteeri, sihteeri ja taloudenhoitaja. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuoden lopussa. - Toimikunnat koostuvat Indexin opiskelijoista ja niihin liitytään vapaasti. Vapaa-ajantoiminnasta vastaavat Juhla- ja Kulttuuritoimikunta, varainhankinnasta Taloustoimikunta ja edunvalvonnasta Kopotoimikunta. - Index on tiiviissä yhteistyössä opiskelijaedunvalvonnan kannalta keskeisiin toimijoihin tiedekuntaneuvostoon, laitosneuvostoihin ja Turun Yliopiston ylioppilaskuntaan. - Index huolehtii suhteista Turun muihin suuriin opiskelijajärjestöihin, joita ovat muun muassa Lex (oikeustiede), TuKY (kauppatieteet), TLKS (lääketiede), Hybridi (mat.lt.) ja Humanitas (humanistiset tieteet).

6 DEKAANIN TERVEHDYS Tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan! Yliopistourasi kenties vaikein vaihe, pääsykoe on onnistuneesti takanasi ja edessä on neljän-viiden vuoden yliopistoopinnot. Hienosti läpäisty pääsykoe viestii siitä, että ei ole mitään epäselvyyttä siitä, ettetkö menestyksellä selviäisi maisteriksi. Työtä sen eteen on tehtävä kovasti. Myös tiedekunnan opetus- ja hallintohenkilökunta pyrkii tekemään parhaansa opintojesi ja viihtyvyytesi eteen. Elämänvaiheesi on kadehdittava. Poistunut on epävarmuus opiskelupaikan saannista ja edessä on elämänvaihe, johon kuuluu itsenäistyminen ja aikuistuminen. Opintojen päätyttyä useimmat muistelevat opiskeluaikaansa kaiholla. Kyse on opiskelijaelämästä, joka on paljon muutakin kuin pänttäämistä. Ohjeeni on, että opiskelet ohjelmallisesti ja ahkerasti osallistuen myös opiskelijayhteisön arkeen ja juhlaan. Sieltä jää paljon hyviä muistoja ja syntyy loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita. Work hard, play hard on erään kansainvälisen tutkijaverkoston motto. Se sopinee ohjenuoraksi meillekin. Sinulla on pitkä koulu-ura takanasi ja olet jo valikoitunut ylioppilaaksi ja ylioppilaiden joukosta yliopisto-opiskelijaksi. Viitisen vuotta, kun jaksat ahertaa niin sitten seuraa työelämävaihe ja tyypillisesti muukin elämän vakiintumisen vaihe. Yhteiskuntatieteilijöillä on perinteisesti ollut hyvät ja monipuoliset uranäkymät. 40 vuoden kuluessa tiedekunnasta valmistuneet yli 4000 maisteria ja kolmisen sataa tohtoria ovat pisimmillään päätyneet yhteiskunnan kärkipaikoille. Tiedekunnasta valmistuneita on päätynyt mm. sellaisiin tehtäviin kuin ministeri, kansanedustaja, kansliapäällikkö, maaherra, professori, kaupunginjohtaja, päätoimittaja, suurlähettiläs, pääjohtaja jne. Tyypillisiä ammatteja tiedekunnasta valmistuneille ovat suunnittelija, tutkija, opettaja, toimittaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, ekonomisti, statistikko, analyytikko, historioitsija jne. Tiedekunnasta valmistuneet ovat perinteisesti olleet kysyttyä työvoimaa työmarkkinoilla. Sinulla on siihen vielä aikaa, mutta opintoyhdistelmien sopivalla valinnalla voit itsekin ohjata tulevaisuuden mahdollisuuksiasi, vaikka käytännössä sattumalla on iso rooli sille, miten ura sitten lopulta ohjautuu. Vielä kerran, onnea opiskelupaikasta ja menestystä opinnoissa! Terveisin Dekaani Veli-Matti Ritakallio

7 TIEDEKUNNAN OPINTO-OHJAAJA Tiedekunnan opinto-ohjaaja on olemassa ennen kaikkea tiedekunnan opiskelijoita varten. Älä epäröi pyytää opolta apua, tyhmiä kysymyksiä ei olekaan! Opo neuvoo muun muassa seuraavissa asioissa: opintojen suunnittelu sivuaine- yleis- ja kieliopinnot sivuaineiden valinta ja ajoitus pääaineen vaihtaminen tutkintojen rakenne opintojen korvaaminen todistusanomukset Opo majailee tiedekuntarakennus Publicumin I kerroksessa tiedekunnan kansliassa. Opon vastaanottoajat ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Muulloinkin voi pistäytyä, kunhan mieluiten ilmoittaa tulostaan etukäteen. Terveisin Hanna Pietilä Mvs. opintopäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta TURUN YLIOPISTO Puh

8 Akateemiset Aakkoset Olet kenties joskus ihmetellyt ylioistomaailman lukuisia omituisia asianimiä ja lyhenteitä. Valitettavasti käsitteet nimien takana ovat useimmiten vähintäänkin yhtä hämäriä. Joka tapauksessa, tässä lääkettä tiedonjanoon. Hyvät naiset ja herrat: Akateemiset Aakkoset! AATU Akateeminen aurajokilaivuri tutkinto. Suoritetaan toukokuussa Aurajoen jokilaivoilla. Maailman helpoin tie lukea itsesi kapteeniksi yhdessä illassa. AINEJÄRJESTÖ Yhden tai useamman aineen opiskelijoiden muodostama yhdistys. Keskittyy yleensä jubileeraamiseen, excuiluun sekä jäsentensä henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. AINEOPINNOT Aineopinnot (cumu) suoritetaan perusopintojen (appro) jälkeen. Aineopintojen jälkeen yleensä suoritetaan kandidaatin tutkinto. AKATEEMINEN VAPAUS Muistuttaa vanhoista hyvistä ajoista kun sai opiskella omassa tahdissaan mitä lystää ja riehua iltaisin kuppiloissa. Nykyisin sivuaineita saa suoritella vapaasti vain yhteiskuntatieteiden sisällä, muihin joutuu hakemaan joustavaa opinto-oikeutta (JOO). Opiskeluaikaakin on rajoitettu minimaaliseen seitsemään vuoteen. Yritä siinä nyt sitten remuta ja rellestää. AKATEEMINEN VARTTI Akateeminen vartti tarkoittaa että jos luento on merkitty alkavaksi klo 10, se alkaa oikeasti klo Jos minuutit on ilmoitettu (esim. tenteissä), akateemista varttia ei ole ja tapahtuma alkaa ilmoitettuna ajankohtana. APPROBATUR, APPRO Perusopinnot, jotka suoritetaan yleensä ensimmäisenä lukuvuotena. Pitää sisällään 25 helppoa opintopistettä, joita on kiva ynnäillä yhteen, jos ei parempaa tekemistä ole. ARVOSTELU Yliopistossa on käytössä EU:n laajuinen arvostelu-asteikko 1-5, nollan ollessa hylätty. Pilipali-kursseilla on välillä käytössä myös hyväksytty/ hylätty asteikko. ASSARIN ULLAKKO, ASSARI Ruokala campuksen ytimessä, yotalolla. Hyvät safkat, joskin laittavat kaalia aina salaattiin jatkeeksi ja sekös ottaa päähän. Kuin olutta lantraisi. ASSISTENTTI, ASSARI Laitoksella töissä oleva, yleensä jatko-opiskelija, joka voi opettaa tai tehdä tutkimusta oman väitöskirjansa ohessa. CALONIA Oikeustieteilijöiden rakennus aivan publicumin läheisyydessä. Täällä järjestetään välillä myös yhteiskuntatieteilijöiden luentoja. CUM LAUDE APPROBATUR, CUMU Kts. Aineopinnot DEMONSTRAATIOT, DEMOT Monissa oppiaineissa käytetty opettamisen muoto, missä opiskelijat tekevät kotitehtäviä, jotka käydään ryhmän kanssa läpi opettajan ohjauksessa. Johtaa länsäolopakkoon demo-tunneilla ja sekös laiskaa riemastuttaa. Yleisiä ainakin tilastotieteessä ja taloustieteessä. DIALECTICA Filosofian ainejärjestö. Tunnistaa mustista haalareista. EDAATTORI Ylioppilaskunnan edustajistossa vaikuttava henkilö. Muista että tänä syksynä on taas edari vaalit. EDARI, EDUSTAJISTO Ylioppilaskunnan edustajisto. Vähän kuin yliopiston eduskunta, joka valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen ja jota se sitten sättii läpi 2 vuotisen kautensa. EDUCARIUM Opettajiksi ja kasvatustieteilijöiksi opiskelevien rakennus, joka on yhteydessä Publicumiin. Täällä sijaitsee ravintola macciavelli. EXCURSIO, EXCU Excursio on aine-/tiedekuntajärjestön järjestämä tutustuminen johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. Index järjestää syksyllä excun berliiniin. FOBIA Psykologian opiskelijoiden järjestö. Heidät tunnistaa musta-violetti monivärihaalareista. GILLES GÅRDEN Indexin järjestöjen keskuudessa suosittu sitsipaikka. Sijaitsee aivan kauppatorin välittömässä läheisyydessä. GRADU, PRO-GRADU Loppututkielma, jonka hyväksytysti tehtyään valmistuu maisteriksi.

9 HAALARI Opiskelijan suojapukuna toimiva kokovartalokondomi, johon lisätään pikkuhiljaa kitkaa ompelemalla kaikkia kivoja merkkejä, joita saa yleensä osallistumalla erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Haalarit saa pestä korkeintaan aurajoessa, juhlien haju kuuluu juhla-asuun! HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään heti opintojen alussa. Tehdään alustava suunnitelma siitä missä tahdissa aikoo kursseja suoritella. HÄMEENKADUN APPRO Ensimmäiset isot valtakunnalliset bileet syksyllä. Järjestetään Tampereella johon Index on tunnetusti lähtenyt edustamaan itseään bussilastillisella tulevia approja, cumuja, laudatureja sekä tohtoreita. INDEX Tiedekuntamme yhteinen kattojärjestö. Indexiin kuuluu Dialectica (filosofia), Fobia (psykologia), Katko (kasvatustieteet), Kompleksi (sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö), P-Klubi (poliittinen historia ja valtio-oppi), Sklubi (sosiologia), Statistika (tilastotiede) ja T-Klubi (Taloustiede). INDEX-HUONE Indexin toimisto sijaitsee Publicumin 4. kerroksessa. Päivystysaikoina voit käydä ostamassa Indexin haalarimerkkejä, sekä tapaamassa hallituslaisia. Päivystysajat voit tarkistaa publicumin aulan ilmoitustaululta. JOUSTAVA OPINTO-OIKEUS, JOO Joustava opinto-oikeus mahdollistaa sivuaineen valitsemisen myös muista tiedekunnista. Periaatteessa ihan hieno systeemi, mutta käytännössä kannattaa kysellä jo varhaisessa vaiheessa laitokselta, ettei tule pettymyksiä. JUSLENIA Kielikeskus. Täällä voi käydä lukemassa mitä ihmeellisempiä höpöhöpökieliä, joskin ilmoittautumisiin kannattaa mennä jonottamaan jo edellisenä päivänä. Kurssit aina täynnä, jopa pakolliset ruotsin kurssit. Sijaitsee yliopistonmäellä, yliopiston päärakennuksen takana publicumista katsottuna. KANDIDAATTI Muutaman vuoden takaisen tutkintouudistuksen jälkeen kaikki ovat joutuneet suorittamaan kandidaatin tutkinnon ennen maisteria. Mittaa kykyä tehdä tutkielma aiheesta ja valmentaa gradua varten. KATKO Kasvatustieteen ainejärjestö. Tunnistaa helpoiten kirkkaan punaisista haalareista. KESÄTENTTI Kesätenttejä järjestetään kesäkuun ja elokuun puoliväleissä. Näihin voivat ilmoittautua kaikki tiedekunnan opiskelijat, mutta muista kirjatenteistä poiketen ilmoittautuminen on jo hyvissä ajoin toukokuussa. Kts. TENTTIPÄIVÄ. KIELIKESKUS Kts. Juslenia. KIRJATENTTI Kirjatenteissä käydään yleensä tenttimässä kursseja käymättäluennoilla. Valitettavan usein, ainakin joissain aineissa, kirjatenteistä tehdään kohtuuttoman vaikeita, jotta opiskelijat osallistuisivat luennoille, kun niitä nyt kerran järjestetään. Kts. Tenttipäivä. KIRKKOTIE Lexin legendaarinen juhlatila. Sijaitsee YTHS:n välittömässä läheisyydessä ainakin toistaiseksi. Eiköhän se kohta taas pala :). KOPIOKORTTI Publicumissa ja Educariumissa on kopiokoneita joilla voi käyttää hankkimalla kopiokortin educariumin kirjastosta. Hinnat pompsahti viimevuonna, joten kannattaa harkita myös Karhukopion alakertaa (hämeenkadulla). KOMPLEKSI Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö. Keltaiset haalarit ja hirmuinen meno päällä. K O U L U T U S P O L I T I I K K A, KOPO Tiedekuntajärjestöissä ja ainejärjestöissä on yleensä koulutuspolitiikka vastaava, kavereiden kesken kopo. Kopo ajaa opiskelijoiden etua ja on yhteydessä laitokseen esittääkseen opiskelijoiden mielipiteitä ja ehdotuksia opetuksesta. Ylimpänä on TYY:n koulutuspoliittinen sihteeri, joka viimekädessä pitää huolta, että opiskelijoiden oikeuksista pidetään kiinni myös laitoksilla. LAITOS Jokaisella pääaineella on tietenkin oma laitoksensa. Täällä sijaitsee tutkijoiden, assareiden, lehtoreiden, professoreiden jne. työhuoneet. Laitoksilta kannattaa myös käydä katsomassa opinto-ohjelmaa ja ilmoittautumassa kursseille. MACCIAVELLI Lähin ravintola publicumista katsottuna. Sijaitsee educariumin alakerrassa. MAISTERI Tätävartenhan tänne tultiin. Maisteriksi päästyään onkin sitten pakko miettiä siirtyykö jatko-opiskelijaksi vai meneekö niihin töihin, mistä niin paljon on kuullut puhuttavan.

10 NETTIOPSU Internet-palvelu missä voi ilmoittautua ja perua ilmoittautumisia kirjatentteihin. Löytyy osoitteesta OPINTO-OPAS Kannattaa toki ostaa yliopistonkirjakaupasta tiedekunnan opinto-opas (7e), mutta jotkut tiirailevat tätä myös ilmaiseksi netistä. OPINTOSUORITUSOTE Tämän voi käydä pyytämässä omalta laitokselta tai vaihtoehtoisesti nettiopsusta. Kts. NETTIOPSU OPINTOTUKI Tälläistä rahaa sitä tulee kun opiskelee. Opintotukea saadakseen tulisi saada vähintään 44 opintopistettä lukuvuodessa. OPINTOPISTE, OPARI Opintomäärää mittaava määre. Kursseista kertyy yleensä 5-10 opintopistettä, kurssin laajuudesta riippuen. OPINTOVIIKKO, OVARI, NOPPA Tutkintouudistusta edeltänyt opintomäärän mittayksikkö. Nykyisin käytetään opintopisteitä. OPM Oma pullo mukaan. Saunottaessa P tarkoittaa myös pyyhettä. PERUSOPINNOT Kts. APPROBATUR. PROFESSORI, PROFFA Yliopiston professori korkein opetus- ja tutkimusvirka. Opettavat useissa aineissa vasta syventävillä kursseilla. PUBLICUM, PUB Täällä sijaitsevat yhteiskuntatieteiden suuret luentosalit (pub1-pub3), sekä kaikkien muiden paitsi kasvatustieteiden, valtio-opin ja poliittisen historian laitokset. Kasvatustieteen laitos sijaitsee Educariumissa ja poliittinen historia sekä valtio-oppi jäivät uusien rakennusten valmistuttua vanhoihin tiloihinsa kasarmialueelle. P-KLUBI Poliittisen historian ja valtio-opin ainejärjestö. Tunnistaa sinisistä haalareista, joissa ovat yleensä matkalla sitseille. SCHNAPS! Tiukka SCHNAPS! huudahdus tuo yleensä pöytään lasillisen jääkylmää laulujuomaa. Ei toimi kovinkaan hyvin ravintoloissa, sitseillä sitäkin paremmin. SITSIT Syödään, juodaan ja lauletaan. Pöydän ääressä, pöydän päällä, pöydän alle. SKLUBI Sosiologian ainejärjestö. Tunnistaa haalareiden väriäkin paremmin kuuluvasta ja epävireisestä Aikuinen nainen mä oon.. laulusta. Kuurot voivat tarkistaa asian vihreistä haalareista. STATISTIKA Tilastotieteen ainejärjestö. Tunnistaa oransseista haalareista. SYVENTÄVÄT OPINNOT Eli laudatur-opinnot. Suoritetaan yleensä kandidaatintutkinnon jälkeen. Syventävien opintojen jälkeen jääkin enää vain pro-gradu. TENTTIKUORI Muinaismuisto ajalta ennen intterwebbiä. Kuorilla voi ilmoittautua kirjatentteihin ja niitä löytyy yleensä laitoksen edestä. TENTTIPÄIVÄ Kirjatenttejä suoritetaan tenttipäivinä, eli perjantaisin. Jokaisella pääaineella on yksi tenttipäivä kuukaudessa. Tentteihin ilmoittaudutaan viikkoa etukäteen. Kts. NETTIOPSU. TOTTISALMI Opiskelijaravintola YTHS:n yhteydessä. Kts. YTHS. Ehdottomasti parhaat ruoat yliopiston ravintoloista ja erittäin harvoin jonoja. TURUN YLIOPPILASLEHTI, TYLKKÄRI Ylioppilaskunnan oma lehti, jossa yleensä ainakin hyvät kolumnit ja sarjakuvat. Lehti ilmestyy jokatoinen viikko ja sen voi noutaa mm. publicumin aulasta. Yokylässä ja Haliskylässä lehti jaetaan asukkaille. TYY, TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hoitaa pääasiassa opiskelijoiden edunvalvontaa. Luppoajallaan sensuroi omaa lehteään. T-KLUBI Taloustieteen klubi ry. Sikailevat pinkeissä haalareissa. WENTTI Internetissä toimiva tenttitulospalvelu. Löytyy osoitteesta www. utu.fi/opiskelu/wentti/ YO-KYLÄ, JUOPPOKYLÄ Turun ylpeys ja helmi. Sijaitsee yliopisto kampuksen välittömässä läheisyydessä ja meteliä seuraamalla löytää bileet. YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Korjaa pienet viat pienellä hinnalla, kannattaa käydä hoitamassa vaivat kuntoon ennen valmistumista! Sijaitsee kirkkotiellä, Ekotoria vastapäätä. Teksti: Jukka Virtanen 10

11 ...ja ne kaikkein tärkeimmät Sitseiksi kutsuttu juhla on opiskelijoiden erikoisuus, jonka nimi juontuu sanasta istua. Ja siellähän istutaan. Ja juodaan. Paljon. Sitsit on siis taustaltaan akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään hyvin, lauletaan juomalauluja sekä seurataan ohjelmaa. Hyvillä sitseillä on myös hyvä teema, ja olennainen osa juhlien hauskuudesta sekä ainutlaatuisuudesta pohjautuu teemaan kuuluviin sääntöihin. Sitseillä on aina jokin syy tai aihe. On kutsuvieras- sitsejä, jolloin toinen ainejärjestö tai yhdistys kutsuu tietyn järjestön opiskelijoita kanssaan sitsaamaan. Näistä esimerkkinä Index-LEX-sitsit tai vaikkapa Index- TuKY SITSIT sitsit. Näiden lähisukulaisia ovat erilaiset teemasitsit, joissa pukeutuminen, koristelu sekä jopa ruokalistat nousevat palvelemaan tarkoitustaan esimerkiksi 90- luvun riemusanoman levittämisessä. Ysärisitsejä ei ole vielä toistaiseksi nähty, mutta houkutus juppikukkulaan ja vyölaukkuun on suuri. Sitsit ovat ehdottomia vuoden kohokohtia onnistuneen sitsauksen jälkeen voi vain huokaista syvään ja todeta painokkaasti: Livet är härligt. HAALARIT Opiskelijan sotisopa, jota ilman ei sovi astua kynnyksen yli varsinkaan vappuna tai jonakin muuna suurena päivänä. Suojaa tuulelta, tuiskulta sekä väärän alan iskuyrityksiltä. Haalarit hankitaan ensimmäisenä opiskeluvuonna kullekin ainejärjestölle ominaisin tavoin, ja tärkeä osa opiskelijaksi siirtymistä on oman ainejärjestön haalarikaste. Haalareita käytetään tietenkin suurina juhlapäivinä, ja tilaisuudesta riippuen myös sitseillä. Haalarit ovat uniikki ja henkilökohtainen vaate, joten haalareiden eteenpäin välittäminen tai myyminen on jyrkästi tuomittavaa. Erinäisten raajojen vaihto värimuunnoksineen erittäin läheisten yksilöiden kohdalla on toki sallittua. Haalareita on erivärisiä, näköisiä ja tuoksuisia, mutta niitä yhdistää yksi asia. Ne kertovat opiskelijastatuksestasi, ja niitä tulee siis kohdella arvoisinaan kussakin tilanteessa ja käyttää kunnialla! FUKSI Fuksi (Academicus Iuvenalis Alcoholicus) on urbaaneihin nisäkkäisiin kuuluva varhaisakateeminen olento. Fukseja esiintyy tyypillisesti kylmillä ja kosteilla alankoalueilla, kuten Ylioppilaskylässä ja Halisissa. Aktiivinen fuksibongari voi kenties helpoimmin tehdä fuksihavaintoja talviruokintapaikoilla ( tunnetaan myös nimellä Gregorius ja Three Beers ), mutta hyvällä onnella voi yksinäisen fuksin tavata myös Publicumin käytäviltä harhailemasta, todennäköisimmin matkalla Educariumiin, jossa sijaitsee virallinen ruokintapiste Macciavelli. Fuksi on varsin leikkisä ja älykäs eläin. Enimmäkseen laumoissa liikkuva fuksi keskittyy pääasiallisesti ravinnon (nestemäisen sellaisen) hankintaan, mutta myös kaikenlaiset sosiaaliset tapahtumat ovat fukseille tärkeitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi sitsit ja vuosijuhlat. Akateemisia vaaroja, kuten luentoja, opintoryhmiä ja erityisesti tenttejä, fuksi välttää kuin ruttoa, ja älynsä ansiosta siinä usein onnistuukin. Yleisesti kaikki pitävät fukseista, ovathan ne hyvin seurallisia ja hauskoja otuksia. Niinpä fukseilla ei ole varsinaisia luonnollisia vihollisia, jos professoreiksi kutsuttuja fukseja syöviä petoja ei oteta lukuun. Kaikilta vaaroilta poloisia pikku fukseja kuitenkin ansiokkaasti turvaa virallisten fuksinsuojelijoiden joukko, eli tuutorit. Vuosijuhlat Vuosijuhla on hienoimpia akateemisia perinteitä, joita opiskelijoilla sekä jo valmistuneilla on ilo päästä juhlistamaan. Kutsutaan myös juhlavuoden kruununjalokiveksi. Isoimmat järjestöt ja yhdistykset viettävät vuosijuhlia vuosittain, juhlistaen näin taivaltaan arvoisellaan kunnialla. Näissä juhlissa avainsanat ovat glamour sekä kimallus. Illan tyyliin kuuluvat iltapuvut, hyvät ruoat ja juomat sekä laadukas ohjelmisto. Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry. viettää vuosijuhliaan arvoisalla ravintola Svenska Klubbenilla. Kirjattakoon kalentereihin välittömästi. Vuosijuhliin ovat tervetulleita Index ry:n jäsenet, eli Te, muiden kutsu- sekä kunniavieraiden lisäksi. Ehdottoman suositeltavaa osallistua - kulkevat myös lisänimellä pirun hyvät bileet. Iltapukujuhlaa seuraavat jatkot, ja jatkojen jälkeen edessä on vielä sillis, jonka paikkaa perinteen mukaan ei paljasteta etukäteen. Jatkoilla ja jatkojen jatkoilla tarjolla kunnon kattaus elävää musiikkia, kuolemattomia ihmisiä sekä opiskelijoiden iloja. A night to remember, to say the least. Teksti: Anette Almgren Janne Selinummi 11

12 Ylioppilaskunta kuuluu kaikille Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) kuuluvat automaattisesti kaikki Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä TYYhyn. Yli opiskelijan jäsenmäärällään TYY on Suomen toiseksi suurin ylioppilaskunta. TYY palvelee opiskelijaa Tärkeä TYYn palvelu opiskelijalle on Turun ylioppilaslehti eli Tylkkäri, jota jaetaan jakelupisteissä kaikkialla yliopistoalueella. Tylkkäristä saa kiinnostavan lukemisen ohella tietoa sekä TYYn että sen alayhdistysten toiminnasta. Ainoana suomalaisena ylioppilaskuntana TYY ylläpitää myös omaa kirjastoa, josta saa muun muassa lainattua kurssikirjoja sekä muuta opintoja tukevaa kirjallisuutta. TYY palvelee jäsenistöään myös ruokalapalveluja tuottavan Unica Oy:n kautta, jossa TYY on enemmistöosakkaana. TYYn jäsenillä on oikeus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Opiskelijakortilla saa alennuksia monista palveluista ja tuotteista, ja se toimii myös kirjastokorttina yliopiston kirjastoissa. Tänä vuonna otetaan käyttöön uusi Lyyra-niminen opiskelijakortti, johon on liitetty mm. maksukorttitoiminto ja sitä tukeva nettisivusto. Näistä kuten muistakin TYYn palveluista saat lisätietoa TYYn nettisivuilta osoitteesta Siellä voit mm. liittyä TYYn ylläpitämälle tyyali-sähköpostilistalle ja saada siten lisää tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Mikäli yliopiston palvelupisteistä ei vastausta kysymyksiin löydy, saa neuvontapalveluja myös TYYn sihteeristöltä. Heihin voi ottaa yhteyttä muun muassa opiskelijan oikeuksiin, toimentuloon ja kansainvälisiin asioihin liittyvissä asioissa. Sihteeristöön kuuluu koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälisten asiain sihteeri sekä järjestö- ja tiedotussihteeri. Taloushallinnosta vastaa taloussihteeri ja kanslian toiminnasta toimistosihteeri. Sihteeristön esimies, pääsihteeri, vastaa ylioppilaskunnan hallinnosta. Alayhdistykset ja vapaa-ajan toiminta Erilaisten vapaa-ajan toimintojen järjestämisestä TYYn jäsenille vastaavat pääasiassa ylioppilaskunnan 106 alayhdistystä. Ensimmäisenä uusi opiskelija törmää yleensä ainejärjestöön tai tiedekuntajärjestöön, kuten Indexiin. TYYn alayhdistyksinä on myös poliittisia ja uskonnollisia, kulttuuri- ja liikunta- sekä paljon muita harrasteyhdistyksiä. Alayhdistysten toimintaan kannattaa tutustua, jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Ylioppilaskunnassa on myös tiettyihin erikoisaloihin keskittyneitä toimintaryhmiä. Koulutuspoliittinen jaos toimii keskustelufoorumina opintoasioista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Kehitysyhteistyön ohjausryhmä järjestää kehy-aiheisia tapahtumia, tutustumisvierailuja ja keskustelutilaisuuksia. ESN-jaos (Erasmus Student Network) toimii vaihto-opiskelijoiden yhdyssiteenä ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjänä. TYYllä on myös elokuvakerho Kinokopla. TYY järjestää vuosittain opiskelijaperinnetapahtumia, joita ovat muun muassa laskiainen, vapunaaton lakitus Taidemuseolla, TYYlikäs Vappupiknik Vartiovuorenmäellä, Avajaiskarnevaali, Porthanin päivä ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Juhlavuoden johdosta on tämän syksyn aikana tarjolla lisäksi useita TYY 85 tapahtumia. Näitä ovat muun muassa Liikkeelle! -päivä, Kulttuuriklubi ja Elävä kirjasto. Lokakuun lopun TYY 85 - bileissä esiintyy muun muassa So Called Plan. Marraskuussa juhlavuosi huipentuu perinteiseen vuosijuhlaan. Opiskelijan edunvalvoja TYYn tärkein vaikuttamisen kohde on yliopisto, jonka hallinnossa vaikutetaan eri tasoilla. TYY tukee hallinnon opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen edunvalvontatyötä. Yhteistyötä tehdään myös yliopiston johdon ja henkilökunnan kanssa. Päätöksiin ollaan vaikuttamassa kaiken aikaa laadukkaan opetuksen ja mielekkään opiskelun edellytysten turvaamiseksi. TYY tekee työtä myös opiskelijoille tärkeiden asioiden huomioimiseksi kunnallisessa päätöksenteossa. Keväällä julkaistiin yhteistyössä muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa kunnallispoliittinen ohjelma, johon oli koottu päättäjien tiedoksi asioita liittyen terveydenhuoltoon, toimeentuloon, koulutukseen, asumiseen, vapaa-aikaan ja muihin opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Valtakunnallisessa ja kansainvälisäisessä vaikutustyössä TYY on mukana pääasiassa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. Korkeakoulujärjestelmään, opintososiaalisiin asioihin ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita seurataan ja keskusteluun osallistutaan aktiivisesti. 12

13 Kuka asioista päättää? TYYn käytännön toimintaa hoitaa hallitus, joka vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta niin yliopistossa, Turun kaupungissa kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä esimerkiksi ympäristö- ja kehitysyhteistyöasioissa. Lisäksi hallitus vastaa TYYn opiskelijaperinteistä, tiedotuksesta ja alayhdistyspalveluista. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Siihen valitaan joka toinen vuosi 41 jäsentä. Vaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Edustajisto päättää opiskelijoiden yhteisistä kannoista ja edunvalvontatavoitteista, valitsee TYYn työntekijät ja hallituksen, valvoo hallituksen toimintaa sekä hyväksyy TYYn talousarvion ja toimintasuunnitelman. Edustajiston jäsenet jakaantuvat edustajistoryhmiin, jotka käytännössä vastaavat vaaleissa ehdolla olleita ehdokaslistoja. Edustajistoryhmien joukossa on sekä puoluepoliittisesti muodostuneita ryhmiä että sitoutumattomia, useimmiten tiedekuntapohjaisia ryhmiä. Seuraavat edustajistovaalit ovat tänä syksynä, marraskuuta. Silloin jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa siihen, ketkä ylioppilaskunnan asioista päättävät. Muista äänestää! Laura Heinonen Kirjoittaja on TYYn hallituksen alayhdistysvastaava. 13

14 INDEX -tuutorit INDEX -tutorit tervehtivät sinua, uusi yhteiskuntatieteilijä! Heidän tehtävänsä on äidillisesti/isällisesti taluttaa sinut mukaan järjestömme toimintaan. He pyrkivät opastamaan sinua INDEXläisenä olosta ja mitä oikeuksia ( ja velvollisuuksia ) asiaan kuuluu. Heiltä voit lakkaamatta tivata vastauksia mitä kummallisimpiin kysymyksiin, ja heidän tehtävänsä on vastavuoroisesti antaa mitä kummallisimpia vastauksia. Jotta tutustuisitte heti uusiin INDEX -tutoreihinne mahdollisimman hyvin, esittelemme heidät nyt teille. Haastattelimme heitä muutamalla tiukan akateemisella kysymyksellä ja heidän vastauksensa kertovatkin kaiken olennaisen. KYSYMYKSET: 1. Olet siis ryhtynyt Index-tutoriksi. Kerro itsestäsi muutamalla sanalla ja miksi olet akateemisen maailman paras tutori kautta aikojen. 2. Oletko itse ihmisenä A. Suuri B. Vaalean sininen C. Outo D. Jotain muuta, mitä? Perustele. 3. a. Miten aiot helpottaa opastettaviesi sopeutumista tiedekuntamme kolkkoon arkeen? 3. b. Miten aiot helpottaa opastettaviesi sopeutumista järjestömme hillittömiin megabileisiin? 4. Mitä ajatuksia haluaisit välittää uusille opiskelijoillemme Index Ry:n toiminnasta? 5. Mikä (sinun lisäksesi) on parasta yliopistossa? 6. Lintu vai kala? NIMI: Anette Almgren PÄÄAINE:Sosiologia 3. a. Siirry kohtaan 3.b. 1. Tuutorin tiellä ollaan, khyl, mutta se ei ole kivinen. Sosiologi, 22 vuotta. Ajoittaisen asiattoman asiallisuuden ystävä. Ja paras tuutori, koska en missään vaiheessa aio kehottaa sinua niittaamaan merkkejä kiinni haalareihin. 2. Noiden kaikkien yhdistelmä olisi aika kova. Kallistun kuitenkin D:n puolelle. Suurta ovat vain luulot, vaalean sinistä en kannata ja outous on kokijan silmässä. Iso D it is. 3. b. Helppo! Kutsua kaikki halukkaat pelaamaan Huojuvaa Tornia niin kuin sosiologit sitä pelaavat-jos siitä selviää, selviää mistä vain. 4. Index on olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan jopa järkyttävän muikea järjestö. Hienojen ihmisten kanssa toimiminen antaa mitä hienoimpia kokemuksia. Indexillä on mahdollisuus tarjota suuren mittakaavan puitteet ainejärjestöjen tapahtumille ja yhteisille ideoille. Indexissä toimivat myös toimikunniksi kutsutut elimet, joihin liittyminen on loistava tapa päästä tuomaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan kentälle. Toimikunnissa toimiminen on myös loistava väylä eteenpäin hallituksiin, jopa Indexin hallitukseen. 5. Ainejärjestöjen huoneiden sisustukset. Ajatonta kitschiä. 6. Lintu muuten vain. Kala lautasella. Jos kysymys on filosofinen, vaikenen kuin toinen niistä konsanaan. 14

15 NIMI: Jukka Virtanen PÄÄAINE: Taloustiede 1. Olen 23 vuotias aloitteleva karaokelaulaja sekä show tanssija. Tuutorointia tuli harjoiteltua koko edellinen syksy, että eiköhän tässä pikkuhiljaa aleta oppia. 2. Tällä hetkellä suuri. Kesäkilot tarttuivat ja nyt niistä pitää yrittää kiinni parhaansa mukaan. Opintotuella voi kyllä tehdä vähän tiukkaa. 3. a. Pyrin tietenkin Aneten kanssa kiertämään kaikkia alajärjestöjemme tapahtumia ensimmäisinä viikkoina ja levittämällä Indexin ilosanomaa. 3. b. Olemalla paikalla joka kerta? 4. Se selviää ensimmäisten viikkojen aikana. Luultavasti sitä mitä sylki suuhun tuo. 5. Opiskelijajärjestöt ja tietenkin ekonometrian luennot, joille olisi tarkoitus mennä jo toista vuotta peräkkäin. 6. Lissut! NIMI: Saara Kuusinen PÄÄAINE:Poliittinen historia 1. Olen Saara Kuusinen, 24-vuotias poliittisen historian opiskelija. En väitä olevani maailman paras tuutori kautta aikojen, mutta olen kuitenkin kohtalaisen ok tyyppi. Vastaan mielelläni kaikkiin Indexiin liittyviin kysymyksiin. 2. Vastaus on D. Olen itse ihmisenä tällaisten kyselysarjojen vihaaja, tosin ihmisistä pidän kovasti ja sinustakin todennäköisesti. 3.a. Aion tehdä pelot turhiksi ja halata hätätilanteissa. b. Neuvonani on että ota ilo irti opiskeluajasta ja juhli huolella. 4. Indexin tapahtumissa voit tavata uusia ihmisiä yli oppiainerajojen, Index on jokaisen kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijän oma järjestö. Tervetuloa joukkoon! 5. Parasta yliopistossa on mukavat ihmiset, hyvät pirskeet, pitkät lounaat opiskelijaravintoloissa, joustavat työajat ja itsenäisyys. 6. Vastaan kyllä. NIMI: Ari-Matti Näätänen PÄÄAINE: Sosiaalipolitiikka 1. Olen 21-vuotias, alun perin Joensuusta lähtöisin oleva suht suoraan kasvanut tapaus. Parhaan tuutorin minusta tekee vankka kokemus ainejärjestötoiminnasta ja teräksinen kisakunto. 2. D. Suuripiirteinen perfektionisti. 3. a. Niin kolkkoa kuin tiedekuntamme arki onkin, sopeutumista pyrin helpottamaan esimerkillisellä positiivisella asenteella. 3. b. Varmaan lähinnä järjestämällä puitteet. 4. Index on toiminta-alaansa ja tapahtumapalettiaan eksponentiaalisesti laajentava TYY:n pikku jättiläinen, jonka missio on selkeä: palvella yhteiskunta- ja kasvatustieteiden opiskelijoita Turun Yliopistossa. 5. Mikä (sinun lisäksesi) on parasta yliopistossa? Avoimet ovet, kampuksella roikkuminen, ihmiset 6. Lintu: tipahtaapahan korkeammalta. 15

16 INDEX -hallitus 2007 Jokaisella virallisella opiskelijajärjestöllä on oma hallituksensa, joka päättää järjestön asioista. Index ry:ssä eri vastuutehtäviä hoitaa 13 henkilöä, jotka on valittu kaikista Indexin jäsenjärjestöistä. Seuraavassa esittelemme lyhyesti tämänhetkisen hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa. Puheenjohtaja Samuli Tuomikoski (T-klubi) Puheenjohtaja johtaa INDEXin hallitusta ja vastaa yhdistyksen ulkosuhteista. Käytännössä tehokas mutta äärimmilleen ylityöllistetty järjestöaktiivi, joka näkee untakin vain ja ainoastaan Indexistä. In, In, Index vaan. Järjestö uuteen nousuun tai kuolema. Sihteeri Saara Kuusinen (P-klubi) Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja huolehtii asioiden yleisestä sujuvuudesta. Kokousten kantava voima. Kynäkäsi aina lähes Olympiavireessä, kuten myös hymy. Pöytäkirjat ammattitaidolla (tm). Opintosihteeri Maria Ruuskanen (P-klubi) Opintosihteeri vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta ja pitää yhteyttä tiedekuntaneuvostoon, laitosneuvostoihin ja TYYhyn. Loikannut Helsinkiin (voi ei) mutta hoitaa edelleen asiat hienosti (jee). Varapuheenjohtaja, Taloustoimikunnan PJ Sade Ora (Dialectica) Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessaan estynyt. Johtaa myös taloustoimikuntaa. Noudattanut esimerkillisesti tarkan euron linjaa INDEXin kassan hoidossa. Tarkka joissain muissakin asioissa. Taloudenhoitaja Thomas Pöntiskoski (T-klubi) Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen rahaliikenteestä ja kirjanpidosta. Maksaa järjestön laskut aina ajallaan ja yrittää pitää niiden määrän pienenä. Stand-Up komiikan mestari, erityisesti oikealla polttoaineella. Juhlatoimikunnan PJ Anette Almgren (Sklubi) Juhlatoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Bileväkkärä vailla vertaa. Siksipä nainen parhaasta päästä järjestämään bileitä. Mielikuvitus peräti huima. Ja tekstiä syntyy. Schnaps! Rai rai. Rock. 16

17 Juhlatoimikunnan PJ Elina Lehtimäki (Katko) Juhlatoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Ahkera säätäjä bileasioissa. Kaikki tehdään huolella loppuun asti: Bileiden järjestäminen ja myös niiden ammattimainen testaaminen, loppuun asti. Kulttuuritimikunnan PJ Linda Tavio (Fobia) Kulttuuritoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä juhlatoimikunnan kanssa. Tärkeä lenkki INDEXbileiden konstruoinnissa. Tuottaa käsittämättömän hauskaa läppää, josta kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Henkinen p**** on kuulemma pitkä. Tiedottaja Anna Wiksten (Statistika) Huolehtii informaation kulusta INDEXin ja sen jäsenjärjestöjen välillä. Ei tiedä mitä tehtävien hoidossa merkitsee viive - kaikki on aina välittömästi kunnossa. Uskomaton tehopakkaus. Ei harrasta pokeria. Nettivastaava Jukka Virtanen (T-klubi) Vastaa INDEXin nettisivuista ja niiden päivittämisestä. Myös mainontaan liittyviä tehtäviä. Minä tulin näihin juhliin p******n. Nettijyrä ja ykkösluokan mainontaguru.. Osaa melkein mitä vaan kunhan jaksaa. Bilettää, ja mehukin maistuu. Missä päin juoppokylä on?? Kulttuuritoimikunnan PJ Ari-Matti Näätänen (Kompleksi) Kulttuuritoimikunta järjestää bileitä ja tapahtumia yhdessä juhlatoimikunnan kanssa. Vahvistus idästä. Järjestänyt jäsenillemme lukuisia unohtumattomia kulttuurielämyksiä, ja on itsekin melkoinen kulttuurielämys. Excursiovastaava Mikaela Kurppa (P-Klubi) Järjestää INDEXin suuren vuosittaisen ulkomaan excursion. Aktiivinen osallistuja kaikissa INDEXpippaloissa. Älä anna nimen hämätä - positiivista energiaa ja tehokkuutta on. Vaihtoehtoiset uima-asut. Indeksi -lehden Päätoimittaja Janne Selinummi (Fobia) Vastaa Indeksi-lehden toimituksesta. Tuottaa sisällöltään vaihtelevan tasoista lehteä jääräpäisellä vimmalla. Polttaa kynttilää kolmesta päästä (häh?) Aina muka kiire, paitsi jos on bileet. Puheripulin suomenennätys. 17

18 INDEX - toimikunnat INDEXissä toimikunnat ovat järjestön eri tehtäviä hoitavia ryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa, mutta jäseneksi voi vapaasti liittyä kuka tahansa INDEXin jäsen. Kaikki Yhteiskunta - ja Kasvatustieteellisen Tiedekunnan opiskelijat - ja myös aivan erityisesti uudet opiskelijat - ovat siis tervetulleita. Seuraavassa INDEXin viisi toimikuntaa niistä vastaavien henkilöiden esittelemänä. KOPO-TOIMIKUNTA Indexin koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävä on koordinoida yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontaa ja toimia keskustelufoorumina yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien (hallopedit), ainejärjestöjen kopo-vastaavien sekä TYY:n välillä. Kuluvan vuoden merkittävin kopo-toimikunnan ajama hanke on tenttiakvaario, joka tarkoittaa suljettua tilaa, missä opiskelijoiden on mahdollista suorittaa tenttejä joustavammin tietokoneen avulla. Keväällä 2007 toimikunta kokoontui kolme kertaa ja teki excursion Tampereen yliopistoon. Indexin kopo-toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen kopo-sihteeri, joka valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Maria Ruuskanen KULTTUURI- JA LIIKUNTATOIMIKUNTA Indexin kulttuuri- liikunta toimikuntaan liittyminen on ensimmäisen vuoden opiskelijan kannattavin panostus. Siellä pääsee puuhastelemaan yhteisten hankkeiden parissa hassun hauskojen, sosiaalisten ja useimmiten jopa fiksujen kanssaopiskelijoiden seurassa. Suunnittelun täyteisten tapaamisten myötä tuttavapiiri kasvaa räjähdysmäisesti siten, että ei-toimikuntalaisia hämmästyttää kun voit moikata suurinta osaa Educariumilla ja Publicumilla seilailevista ihmisistä. Mukavaa hommaa alusta loppuun. Kerta kaikkiaan. Mitä siis Indexin kulttuurijaoksessa tehdään? Meillä on muutama ns. lakisääteinen tapahtuma, jotka järjestetään vuodesta toiseen. Näitä ovat mm. vuotuinen keilaturnaus Indexin alayhdistyksille ja satoja opiskelijoita ympäri Turkua vetävän, suurimman ja kauneimman, Index-laskiaisen WinterGames-osuus. Näiden jälkeen kalenteri on vapaa täytettäväksemme. Viime vuonna järjestimme mm. Index-Hold m pokeriturnauksen ja Index Goes Theater-tapahtuman, jossa, kuten arvata saattaa, veimme alayhdistysten jäseniä seuraamaan korkeakulttuuria. Lisäksi tapetilla ovat viihtyneet ajatukset bändi-illasta ja viini- ja sikari-illasta. Toteuttamiskelpoista kamaa, kerrassaan. Toimikuntamme on siis vapaan sanan viimeisiä linnakkeita. Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita periaatteella mitä hullumpi sen parempi. Kunhan se on kulttuuria. Mutta mikä ei olisi? Terveisin: Aktiivista osallistumista odottava kulttuuri- ja liikuntatoimikunnan 2. puheenjohtaja Ari-Matti Naatanen JUHLATOIMIKUNTA Indexin juhlatoimikunta on hallinnollinen elin, jonka tehtävä on järjestää yliopistomaailman suurimmat ja kauneimmat juhlat ja kekkerit. Merkittävimpiä juhlatoimikunnan järjestämiä tapahtumia ovat mm. Index Winter Tour, tulevat Kastajaiset, sitsit sekä suurimpana kaikista järjestön vuosijuhlat. Juhlatoimikunnan jäsenenä pääset järjestämään Sinua itseäsi eniten kiinnostavia tapahtumia, ja pääset vaikuttamaan niiden sisältöön. Toimikunnassa touhuaminen on hauska ja paljon antava harrastus sekä loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin yli ainejärjestörajojen. Toimikunnassa toimiminen on myös oivallinen ponnahduslauta mahdolliseen myöhempään hallitustoimintaan, jopa Indexin hallitukseen. Toimikunnassa pääset näyttämään ideasi ja kykysi koko muulle opiskelijajoukolle, etuoikeuksia unohtamatta. Ota opiskeluajastasi kaikki irti! Anette Almgren 18

19 Arjen INDEX -työtä. Kulttuuri -ja juhlatoimikunnat järjestävät opiskelijatapahtumia. TALOUSTOIMIKUNTA Indexin taloustoimikuntaa johtaa Indexin varapuheenjohtaja. Toimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on pitää yhdistyksen talous siinä kunnossa, että yhdistyksellä on varaa järjestää jäsenilleen myös tuottoa tuottamattomia tapahtumia. Toimikunta on ottanut niskoilleen myös joitakin Indexin näkyvyyttä koskevia asioita. Tulevat Index-tuotteet ovat taloustoimikunnan harteilla. Sade Ora INDEKSI -LEHDEN TOIMITUS Index julkaisee neljästi vuodessa omaa virallista lehteään, Indeksiä. Julkaisu tapahtuu sekä perinteisenä - että nettilehtenä. Vuonna 2007 julkaistaan myös viides ylimääräinen numero, tämä fuksiopas. Indeksi on kaikkien INDEX ry:n jäsenten julkaisu, ja lehdessä käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita, sekä tietysti myös opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä asioita. Indeksi -lehdellä on kaksi puolta: vakava ja vähemmän vakava. Yhteiskunnaliisen sisällön vastapainoksi pyritään raportoimaan kaikki merkittävät opiskelijatapahtumat. Toimituskunta osaallistuu INDEXin aktiviteetteihin itsekin ahkerasti, jotta oltaisiin ajan hermolla myös tapahtumien suhteen. Lehden toimitus on oma toimikuntansa, jota johtaa päätoimittaja ja jonka muut jäsenet ovat pääsääntöisesti hallituksen ulkopuolelta. Lehti työllistää vapaaehtoisia opiskelijoita toimittajista taittajiin, graafisen työn osaajiin ja valokuvaajiin. Indeksi -lehti on oiva tapa päästä tutustumaan lehden tekoon - meillä ei vaadita ammattimaista taitoa tai erityistä kokemusta. Uusia kirjoittajia kaivataan aina, joten jos olet luovaa sorttia, sinulle saattaisi löytyä kanava tuoda ajatuksiasi julki. Janne Selinummi 19 19

20 Kuvia Indexin tapahtumista 2007 It s been a hard days night... Siis ryyppäämään, ryyppäämään... Oi sallithan että mä suutelen... Ja huomenna en tiedä missä herään... Annoin pikkusormen, se vei koko käden... Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo Let me entertain you... Three cool cats...

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit ry 15 vuotta Saalastinsali 28.10.2006 Ohjelmalehtinen

OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit ry 15 vuotta Saalastinsali 28.10.2006 Ohjelmalehtinen OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit ry 15 vuotta Saalastinsali 28.10.2006 Ohjelmalehtinen Illan ohjelma Seremoniamestari esittäytyy (Anne Lukkarila) Puheenjohtajan tervetulotoivotus (Jukka Päkkilä)

Lisätiedot

Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Koulutus Aloitin opinnot Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken?

Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken? Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken? Mitä tapahtuu, kun paljon parjattu kaikki mulle heti nyt -sukupolvi valtaa yliopiston? Hirviöopiskelijat, Ylioppilaslehti 10/2009, Ninni Lehtniemi Ylioppilaslehti kysyi

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON HAE LAPIN YLIOPISTOON SINNE EIVÄT PIENETKÄÄN UNELMAT HUKU. Lapin yliopisto lyhyesti Tiedekunnat Kasvatustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Teologit 18.3.2008 Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Opintojen kulku ja kriittiset pisteet Töitä? Gradu Elämä

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

2) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön

2) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön Pykälä ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus Yhdistyksen nimi on Pykälä ry, kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi ja tunnus on tyylitelty pykälän merkki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.9.2014 32/2014

PÖYTÄKIRJA 22.9.2014 32/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.9.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Jere Hjelt Katariina

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2016 Aika: 11. toukokuuta 2016 klo 12.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot