Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu klo 09.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu klo 09.00"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu klo Kausi lyhyesti Tuloksellisesti vuosi on ollut heikko. Siihen ovat syynä Ruotsin toimintojen uudelleenjärjestelyt ja rakentaminen, Ruotsin toimintojen arvopaperinvälitystuotot, jotka eivät ole vastanneet odotuksia, yksittäinen arvonalentumistappio luotosta ja erittäin alhainen korkotilanne, joka on rasittanut korkokatettamme. Suomen toimintojemme operatiivinen tulos vuodelta 2010 on tästä huolimatta parempi kuin vuodelta Sijoituspalvelumme ovat kiinnostaneet uusia ja nykyisiä asiakkaitamme, mikä näkyy volyymien kasvuna. Asiakkaamme ovat Suomen uskollisimpia ja se yhdessä sijoitusneuvontamme hyvien tulosten kanssa on myötävaikuttanut vahvasti tähän kehitykseen. Syksystä lähtien asiakkaiden aktiviteetti on vilkastunut Ruotsissa ja odotamme tappion jäävän vähäisemmäksi kuin Kaikkineen tämä merkitsee, että odotamme konsernin tuloksen vuodelta 2011 muodostuvan huomattavasti paremmaksi. Peter Wiklöf, toimitusjohtaja Konsernin liikevoitto aleni 1,8 miljoonaan euroon (tammi-joulukuu 2009: 7,4, lukuun ottamatta negatiivista liikearvoa) Konsernin Suomen toiminta-alueen tulos oli 16,4, mikä on 6 % parempi kuin edelliseltä vuodelta (15,4, lukuun ottamatta negatiivista liikearvoa) Korkokate aleni 6 % 36,8 miljoonaan euroon (39,1) Palkkiotuotot kasvoivat 35 % 43,7 miljoonaan euroon (32,5) Tuotot yhteensä kasvoivat 14 % 99,7 miljoonaan euroon (87,2) Kulut kasvoivat 19 % 92,2 miljoonaan euroon (77,2) Arvonalentumistappiot luotoista olivat 5,9 (2,9) Antolainaus kasvoi 1 % miljoonaan euroon (joulukuu 2009: 2 546) Ottolainaus kasvoi 8 % miljoonaan euroon (joulukuu 2009: 2 411) Hallinnoitava pääoma kasvoi 38 % miljoonaan euroon (joulukuu 2009: 3 101) Hallinnoitava rahastopääoma kasvoi 25 % 998 miljoonaan euroon (801) Kulu/tuotto-suhde oli 98 % (72) Basel 2 -säännöstön mukaan laskettu vakavaraisuussuhde oli 12,0 % (12,3) Osingonjaoksi esitetään 0,00, euroa (0,70) osaketta kohti Ottaen huomioon, että odotamme Ruotsin toiminnan tappioiden jäävän vähäisemmiksi vuonna 2011 ja että tulosta vuodelta 2010 rasitti huomattava luoton arvonalentumistappio, konsernin tuloksen vuodelta 2011odotetaan muodostuvan huomattavasti paremmaksi kuin vuodelta 2010 Ålandsbanken Sverige AB yhdisteltiin ensimmäisen kerran , joten yhtiön tase sisältyi konsernin taseeseen, kun taas tulosta vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä ei ole huomioitu. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä tuloutettiin 23,1 miljoonan euron negatiivinen liikearvo. Konsernin tulos ja tunnusluvut vuodelta 2010 ja vuodelta 2009 eivät sen vuoksi ole vertailukelpoisia. Liikevoitto Otto- ja antolainaus Q Q Q Q Q4 10 Ottolainaus Antolainaus Vakavaraisuus % 13,0 12,5 12,0 11,5 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Hallinnoitava pääoma Q Ålandsbanken on pankki, joka panostaa voimakkaasti asiakassuhteisiin ja henkilökohtaiseen palveluun. Pankilla on vankka sijoitusosaaminen ja lisäksi se tarjoaa hyviä rahoituspalveluja. Vuonna 1919 perustettu liikepankki on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Pankilla on Ahvenanmaalla 17 konttoria sekä kahdeksan konttoria Manner-Suomessa. Pankin tytäryhtiöllä Ålandsbanken Sverige AB:llä on kolme konttoria Ruotsissa. Ålandsbanken-konserniin kuuluu kaikkineen kymmenen tytäryhtiötä, joiden toiminta liittyy eri tavoin pankkitoimintaan. Ålandsbanken Abp Kotipaikka: Maarianhamina Osoite: Nygatan 2, FI MARIEHAMN Y-tunnus: Puhelin

2 Tulos ja kannattavuus Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymien IFRS-standardien sekä IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. YHTEENVETO KAUDEN TULOKSESTA Konsernin liikevoitto vuodelta 2010 on 1,8 Ruotsin toiminnoissa tehdyistä strategisista investoinneista, historiallisesti tarkastellen alhaisesta korkotilanteesta sekä Ålandsbankenin kauden aikana kirjaamasta, erään suomalaisen yritysasiakkaan konkurssista johtuvasta 5,0 miljoonan euron arvonalentumistappiosta huolimatta. Hallinnoitava pääoma on vuoden aikana kasvanut 1,2 miljardilla eurolla 4,3 miljardiin euroon. Tämä nousuvauhti ylittää suunnitellun. Anto- ja ottolainausvolyymit ovat nousseet maltillisesti suunnitelman mukaisesti. Antolainausmarginaaleja on korotettu, mutta siitä huolimatta korkokate on viimevuotista alhaisempi, mikä johtuu alhaisista markkinakoroista ja pitkäaikaiseen varainhankintaan liittyvien kustannusten noususta. Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n toiminta on laajentunut kauden aikana, mikä on myötävaikuttanut liiketoiminnan muiden tuottojen kasvuun. Ålandsbanken Sverige AB:n toiminta on kauden aikana ollut yhä tappiollista. Konsernin Suomen toiminta-alueen tulos oli 16,4, mikä on 6 prosenttia parempi kuin edelliseltä vuodelta (15,4, lukuun ottamatta negatiivista liikearvoa). Konsernin liikevoitto aleni vuoden aikana 1,8 miljoonaan euroon (7,4, lukuun ottamatta negatiivista liikearvoa, tammi-joulukuu 2009). Konserni tuloutti vuoden 2009 toisella neljänneksellä Kaupthing Bank Sverige AB:n ostosta johtuvan 23,1 miljoonan euron negatiivisen liikearvon. Tuotot, lukuun ottamatta negatiivista liikearvoa, kasvoivat 14 1) prosenttia 99,7 miljoonaan euroon (87,2), ja kulut puolestaan kasvoivat 19 prosenttia 99,2 miljoonaan euroon (77,2). Oman pääoman tuotto (ROE) aleni -1,0 prosenttiin (17,8) ja osakekohtainen tulos -0,20 euroon (2,27). Ålandsbanken Sverige AB:n tappio tilikaudelta oli 13,3 miljoonaa euroa. Ålandsbanken Sverige AB -alikonserni yhdisteltiin ensimmäisen kerran , joten yhtiö oli huomioituna lyhennetyssä taseessa, kun taas vuoden 2009 tulokseen ei sisälly Ålandsbanken Sverige AB:n tulosvaikutusta vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä. Tämä vaikuttaa vertailtavuuteen kausien välillä. Näin ollen jäljempänä olevassa selvityksessä ei ole vertailulukuja koko vuodelta Ålandsbanken Sverige AB:n osalta. Toiminta-alueiden Suomi ja Ruotsi välinen jakauma ilmenee taulukosta Suomen ja Ruotsin liiketoimintojen tulos sivulta 10. KORKOKATE Konsernin korkokate aleni vuoden 2010 aikana 6 prosenttia 36,8 miljoonaan euroon (39,1). Ålandsbanken Sverige AB:n korkokate oli 5,3. Nousevat antolainausmarginaalit vaikuttivat konsernin korkokatteeseen positiivisesti, kun taas sitä rasittivat alenevat ottolainausmarginaalit ja kasvaneet varainhankintakulut. Konserni on uudelleenluokitellut arvostukset korkokatteesta arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotoiksi kausien vertailtavuuden turvaamiseksi. Uudelleenluokittelu on määrältään 0,6 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ja 1,0 miljoonaa euroa toiselta vuosineljännekseltä. Uudelleenluokittelulla ei ole tulosvaikutusta, eikä se näin ollen vaikuta osakekohtaiseen tulokseen. MUUT TUOTOT Palkkiotuotot kasvoivat 35 prosenttia 43,7 miljoonaan euroon (32,5). Hallinnoitavien pääomien nousu ja hyvä pörssikehitys kasvattivat tuottoja arvopaperinvälityksestä, rahastohallinnoinnista ja varainhoidosta. Ålandsbanken Sverige AB:n palkkiotuotot olivat 18,7, mikä ei vastaa odotuksiamme. Tulos omasta arvopaperikaupankäynnistä osoittaa voittoa 1,4 (2,2). Valuuttatoiminnan tulos kohentui 3,4 miljoonaan euroon (1,8). Nettotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista olivat 1,5 (0,5) ja nettotuotot sijoituskiinteistöistä kasvoivat 1,6 miljoonaan euroon (0,2). Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 18,2 miljoonaan euroon (15,4) IT-järjestelmien myynti- ja kehitystuottojen nousun seurauksena. Konsernin tuotot kaikkineen (lukuun ottamatta negatiivista liikearvoa) kasvoivat 14 prosenttia 99,7 miljoonaan euroon (87,2). KULUT Henkilöstökulut nousivat 20 prosenttia 53,7 miljoonaan euroon (44,6), mikä on seurausta Ålandsbanken Sverige AB:n liittämisestä, uuden henkilöstön palkkaamisesta Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:hen sekä palkkojen sopimuskorotuksista. Ålandsbanken Sverige AB:n henkilöstökulut olivat 19,4. Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse -eläkesäätiön nettovarojen muutos putkimenetelmän mukaan alensi henkilöstökuluja 0,5 miljoonalla eurolla (0,1). Muut hallintokulut (toimisto-, markkinointi-, tietoliikenne- ja yhteyskulut sekä IT-kulut) kasvoivat 18,0 miljoonaan euroon (16,7). Valmistus omaan käyttöön oli 3,7 (1,9) tietokoneohjelmista, joita koskevat kulut on IFRS-standardien mukaan aktivoitava. Poistot kasvoivat 8,3 miljoonaan euroon (6,4). Liiketoiminnan muut kulut olivat 15,9 (11,4), mistä 7,4 on syntynyt Ålandsbanken Sverige AB:ssä. Konsernin kulut yhteensä nousivat 19 prosenttia 92,2 miljoonaan euroon (77,2). ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA JA MUISTA SITOUMUKSISTA Arvonalentumistappiot luotoista olivat 5,9 (2,9). Kaikki arvonalentumistappiot ovat saamiskohtaisia, ja niistä 5,0 oli lopullisesti todettuja luottotappioita. Konsernin taseeseen sisältyy 4,6 (3,7) saamiskohtaisia arvonalentumistappiota ja 2,5 (2,5) ryhmäkohtaisia arvonalentumistappiota. 1) Kaikki prosenttimäärät on laskettu tarkoista arvoista. 2

3 NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2010 Konsernin liiketulos oli 1,6 neljänneltä vuosineljännekseltä (IV neljännes 2009: -0,4). Tuotot Tuotot yhteensä kasvoivat 20 prosenttia 27,7 miljoonaan euroon (23,2). Alhainen korkotaso sekä lisääntynyt kilpailu ottolainauksesta kotitalouksilta heikensivät korkokatetta 7 prosenttia 9,0 miljoonaan euroon (9,7). Antolainausvolyymit ja -marginaalit olivat korkeammat kuin vastaavana kautena edellisenä vuonna. Palkkiotuotot kohentuivat 40 prosenttia ja olivat 14,0 miljoonaa euroa (10,0). Lisäys juontuu hallinnoitavien pääomien määrän noususta Private Banking -panostuksen, lisääntyneen markkina-aktiviteetin ja Ålandsbanken Sverige AB:n lisääntyneiden hallinnointipalkkioiden johdosta. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot kasvoivat 1,6 miljoonaan euroon (-0,4). Liiketoiminnan muut tuotot alenivat 4,9 miljoonaan euroon (5,0). Valtaosa tuotoista tulee konsernin IT-toiminnasta. Kulut Kulut yhteensä kasvoivat vuosineljänneksen aikana 12 prosenttia 25,7 miljoonaan euroon (23,0). Henkilöstökulut vuosineljännekseltä olivat 14,9 (13,4). Muut hallintokulut neljänneltä vuosineljännekseltä alenivat 4,5 miljoonaan euroon (5,0). Kiinteistövuokrakulujen kasvun johdosta liiketoiminnan muut kulut nousivat 4,1 miljoonaan euroon (3,8). Poistot olivat kauden aikana 3,1 (1,6). OTTOLAINAUS Ottolainaus yleisöltä, mukaan lukien joukkolainat ja sijoitustodistukset, kasvoi 8 prosenttia miljoonaan euroon (2 411), josta Ålandsbanken Sverige AB:n osuus oli 457 (337). Talletukset kasvoivat 5 prosenttia miljoonaan euroon (2 039). Yleiseen liikkeeseen lasketut joukkolainat ja sijoitustodistukset kasvoivat 24 prosenttia 460 miljoonaan euroon (372). ANTOLAINAUS Luotonanto yleisölle kasvoi 1 prosentin miljoonaan euroon (2 546). Ålandsbanken Sverige AB:n antolainaus oli 247 miljoonaa euroa (190). Antolainaus kotitalouksille kasvoi 1 prosentin miljoonaan euroon (1 734). Kotitalouksien osuus konsernin koko antolainauksesta oli 68 prosenttia (68). Antolainaus yrityksille kasvoi 1 prosentin 791 miljoonaan euroon (787). TASEEN LOPPUSUMMA JA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (3 379). Konserni on kauden aikana laskenut liikkeeseen debentuurilainat 1/2010 ja 2/2010 määrältään 29. Taseen ulkopuoliset sitoumukset alenivat 301 miljoonaan euroon (306). HENKILÖSTÖ Konsernissa neljännellä vuosineljänneksellä tehty työaika kokopäivätoimiksi muunnettuna oli 676 (692), mikä on vähennystä 16 tointa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehty työaika on alentunut Ålandsbanken Abp:ssä ja Ålandsbanken Sverige AB:ssä, kun taas Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n laajentuminen on jatkunut. Ålandsbanken Sverige AB:n palveluksessa oli 150 henkeä (176) per 31. joulukuuta Konserni IV nelj. IV nelj Ålandsbanken Abp Ab Compass Card Oy Ltd 6 5 Crosskey Banking Solutions Ab Ltd Ålandsbanken Asset Management Ab Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 5 6 Ålandsbanken Equities Ab 8 7 Ålandsbanken Sverige AB Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna yhteensä KULU/TUOTTO-SUHDE Tehokkuus mitattuna kulujen suhteena tuottoihin, luottotappiot huomioiden ja ilman luottotappioita. Konserni Negatiivinen liikearvo huomioiden Luottotappiot huomioiden 0,98 0,72 Ilman luottotappioita 0,92 0,70 VAKAVARAISUUSSUHDE Konserni esittää vakavaraisuussuhteen Basel 2:n Pilari 1:n mukaisesti. Joulukuun lopussa konsernin vakavaraisuussuhde oli 12,0 prosenttia. Luottoriskien vakavaraisuusvaatimus on laskettu Basel 2 -säännöstön standardimenetelmällä ja operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimus Basel 2 -säännöstön perusmenetelmällä. Riskienhallinta Pilari 2:ssa raportoidaan vuosikertomuksessa Ålandsbanken pyrkii aloittamaan Basel 2 -säännöstön mukaisen sisäisten luottoluokitusten menetelmän soveltamisen luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa vuonna Suomen Finanssivalvonnan hyväksyntää Basel 2 -säännöstön mukaisen sisäisten luottoluokitusten menetelmän soveltamista luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa koskeva hakemus on jätetty kauden aikana. Arviomme on, nykyisen säännöstön mukaisesti, että tämä tulee olennaisesti parantamaan Ålandsbankenin vakavaraisuussuhdetta. Konserni Omat varat, Ensisijaiset omat varat 122,1 129,3 Toissijaiset omat varat 78,4 72,4 Omat varat yhteensä 200,5 201,7 Luottoriskien vakavaraisuusvaatimus 114,4 113,9 Operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimus 16,8 14,9 Markkinariskien vakavaraisuusvaatimus 1,9 2,2 Vakavaraisuusvaatimus yhteensä 133,1 130,9 Vakavaraisuussuhde, % 12,0 12,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin, % 7,3 7,9 3

4 Omien varojen ja kirjanpidon mukaisen oman pääoman välinen ero johtuu pääasiassa siitä, että velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla, saadaan laskea mukaan omiin varoihin, kun taas ehdotettua osingonjakoa ei saada laskea mukaan omiin varoihin. ÅLANDSBANKEN ABP Ålandsbanken on pankki, joka panostaa voimakkaasti asiakassuhteisiin ja henkilökohtaiseen palveluun. Pankilla on vankka sijoitusosaaminen ja lisäksi se tarjoaa hyviä rahoituspalveluja. Vuonna 1919 perustettu liikepankki on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Pankilla on Ahvenanmaalla 17 konttoria sekä kahdeksan konttoria Manner-Suomessa. Pankin tytäryhtiöllä Ålandsbanken Sverige AB:llä on kolme konttoria Ruotsissa. Ålandsbanken-konserniin kuuluu kaikkineen kymmenen tytäryhtiötä, joiden toiminta liittyy eri tavoin pankkitoimintaan. Lue lisää AB COMPASS CARD OY LTD Ab Compass Card Oy Ltd on Ålandsbanken Abp:n tytäryhtiö. Yhtiö myöntää debitkortteja ja tulee myöntämään luottokortteja yksityisja yritysasiakkaille. Compass Card perustettiin vuonna 2007 ja sillä on konttorit Helsingissä ja Maarianhaminassa. CROSSKEY BANKING SOLUTIONS AB LTD Crosskey Banking Solutions Ab Ltd on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö kehittää, toimittaa ja ylläpitää kokonaisratkaisuja ja tehokkaita pankkiprosesseja sisältäviä pankkitietojärjestelmiä rahoitusmarkkinoiden toimijoille. Crosskeyhyn kuuluu tytäryhtiö S-Crosskey Ab. Crosskey perustettiin vuonna 2004 ja sillä on konttorit Maarianhaminassa, Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa. Lue lisää (ruotsiksi tai englanniksi) ÅLANDSBANKEN ASSET MANAGEMENT AB Ålandsbanken Asset Management Ab on Ålandsbanken Abp:n tytäryhtiö. Se tarjoaa varainhoitoa instituutioille ja yksityishenkilöille ja on Ålandsbankenin Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen varainhoitaja. Asset Management perustettiin vuonna 2000 ja sillä on konttori Helsingissä. ÅLANDSBANKEN EQUITIES AB Ålandsbanken Equities Ab on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tarjoaa osakeanalyysejä ja osakkeiden välitystä institutionaalisille sijoittajille. Equitiesiin kuuluu sen kokonaan omistama tytäryhtiö Ålandsbanken Equities Research Ab. Equities perustettiin vuonna 2008 ja sillä on konttori Helsingissä. ÅLANDSBANKEN RAHASTOYHTIÖ OY Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö harjoittaa rahastotoimintaa ja hallinnoi 12 Suomessa rekisteröityä sijoitusrahastoa. Rahastoyhtiö perustettiin vuonna 1998 ja sillä on konttori Maarianhaminassa. ÅLANDSBANKEN SVERIGE AB Ålandsbanken Sverige AB on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö harjoittaa Private Banking-, varainhoito- ja osakevälitystoimintaa. Ålandsbanken Fonder AB ja Alpha Management Company S.A. ovat yhtiön kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Ålandsbanken Sverige liitettiin konserniin vuonna 2009 ja sillä on konttorit Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Lue lisää (ruotsiksi tai englanniksi) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkistetaan vuosikertomuksen yhteydessä Ålandsbankenin internetsivulla www. alandsbanken.fi. MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA Ålandsbanken Abp osti 31. toukokuuta 2010 vähemmistön osuuden Ålandsbanken Equities Ab:stä ja omistaa liiketoimen jälkeen 100 % Ålandsbanken Equities Ab:stä. Sulautuminen on saatu päätökseen per 1. tammikuuta OLENNAISIA TAPAHTUMIA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Raportointikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. VOITONJAKOESITYS Ålandsbanken Abp:n jakokelpoiset voittovarat ovat kirjanpidon mukaan ,09 euroa, josta tilikauden voitto on ,01 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa ja että jakokelpoiset varat jätetään voittovarojen tilille. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT, RISKIT JA EPÄVARMUUS- TEKIJÄT 2011 Useimmat arvioitsijat odottavat yleisen talouden ja rahoitusjärjestelmän asteittaisen elpymisen jatkuvan vuonna Suomen ja Ruotsin tilanteen arvioidaan olevan vakaa. Arviot taloudellisesta tilanteesta ovat kuitenkin edelleen epävarmoja, ennen muuta euroalueella, jossa usealla maalla arvioidaan olevan suuria valtiontaloudellisia vaikeuksia. Tähän arviointiin perustuen ja ottaen huomion, että odotamme Ruotsin toiminnan tappioiden jäävän vähäisemmiksi vuonna 2011 ja että tulosta vuodelta 2010 rasitti huomattava luoton arvonalentumistappio, konsernin tuloksen vuodelta 2011odotetaan muodostuvan huomattavasti paremmaksi kuin vuodelta 2010 Vuoden 2011 näkymien arviointi perustuu konsernin oletuksiin korko- ja rahoitusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä. Yleinen korkokehitys, luottojen kysyntä, pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys ja kilpailutilanne sekä suhdannetilanne ovat tekijöitä, joihin konserni ei voi vaikuttaa. Konserni pyrkii harjoittamaan toimintaansa kohtuullisin ja harkituin riskein. Kannattavuus on riippuvainen organisaation kyvystä tunnistaa, hallita ja hinnoitella riskit. Konserniin kohdistuu luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski, operatiivinen riski ja toimintariski. 4

5 YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2011 Yhtiökokous pidetään Maarianhaminassa torstaina 14. huhtikuuta Vuosikertomus julkistetaan maanantaina 14. maaliskuuta OSAVUOSIKATSAUKSET VUONNA 2011 kaudelta julkistetaan perjantaina 29. huhtikuuta 2011, kaudelta julkistetaan maanantaina 1. elokuuta 2011, kaudelta julkistetaan maanantaina 31. lokakuuta 2011 Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat. Maarianhamina 18. helmikuuta 2011 HALLITUS 5

6 Tunnusluvut Konserni IV nelj. III nelj. II nelj. I nelj. IV nelj Korkokate 36,8 39,1 9,0 9,4 9,3 9,1 9,7 Muut tuotot 62,9 48,1 18,7 13,7 16,1 14,3 13,4 Tuotot yhteensä 99,7 87,2 27,7 23,1 25,4 23,5 23,2 Kulut yhteensä -92,2-77,2-25,7-21,8-23,4-21,3-23,0 Liikevoitto/-tappio ennen arvonalentumistappioita 7,7 33,4 2,0 1,3 2,1 2,2 0,2 Arvonalentumistappiot -5,9-2,9-0,4-5,4 0,0-0,1-0,6 Liikevoitto/-tappio 1,8 30,5 1,6-4,1 2,1 2,2-0,4 Tulos/osake, laimentamaton, euroa 1) -0,20 2,27 0,02-0,39 0,11 0,06-0,08 Tulos/osake, laimennettu, euroa 2) -0,20 2,27 0,02-0,39 0,11 0,06-0,08 Osakekurssi, euroa kauden lopussa A-osake 29,50 33,90 29,50 28,50 27,95 32,40 33,90 B-osake 19,93 24,50 19,93 19,29 20,85 24,78 24,50 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3) 13,39 13,97 13,39 13,35 13,72 14,32 13,97 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 4) -1,0 17,8 1,0-11,2 4,0 1,9-1,7 Koko pääoman tuotto, % (ROA) 5) 0,0 0,9 12,0 12,5 12,4 12,6 12,3 Omavaraisuus, % 6) 4,5 4,8 4,5 4,5 4,4 4,7 4,8 Antolainaus, Ottolainaus yleisöltä, Oma pääoma, Taseen loppusumma, Kulu/tuotto-suhde Luottotappiot huomioon ottaen 0,98 0,72 0,92 0,94 0,92 0,91 0,99 Ilman luottotappioita 0,92 0,70 0,94 1,18 0,92 0,91 1,02 Vakavaraisuussuhde, % 12,0 12,3 12,0 12,5 12,4 12,6 12,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin, % 7,3 7,9 7,3 7,6 7,6 7,6 7,9 1) Kauden tulos, laimentamaton / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 2) Kauden tulos, laimennettu / (Osakkeiden lukumäärä keskimäärin + osakkeiksi vaihtamattomat lainaosuudet) 3) (Oma pääoma - vähemmistön osuus pääomasta) / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 4) (Liikevoitto - verot) / Oma pääoma keskimäärin 5) (Liikevoitto - verot) / Taseen loppusumma keskimäärin 6) Oma pääoma / Taseen loppusumma 6

7 Lyhennetty tase Konserni VASTAAVAA Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet 5 23 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 1 Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet 10 6 Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset 2 2 Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset 10 8 Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat Vieras pääoma yhteensä Oma pääoma ja vähemmistön osuus Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Käyvän arvon rahasto 9 6 Edellisten tilikausien voitto Osakkeenomistajien osuus pääomasta Vähemmistön osuus pääomasta 1 1 Oma pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

8 Lyhennetty laaja tuloslaskelma Konserni Korkokate 36,8 39,1 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0,0 0,0 Palkkiotuotot 43,7 32,5 Palkkiokulut -6,9-4,4 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4,8 4,0 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1,4 0,5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 1,6 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 18,2 15,4 Tuotot yhteensä 99,7 87,2 Henkilöstökulut -53,7-44,6 Muut hallintokulut -18,0-16,7 Valmistus omaan käyttöön 3,7 1,9 Poistot -8,3-6,4 Liiketoiminnan muut kulut -15,9-11,4 Kulut yhteensä -92,2-77,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -5,9-2,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,2 Negatiivinen liikearvo 0,0 23,1 Liikevoitto 1,8 30,5 Tuloverot -3,4-3,7 Tilikauden voitto/tappio -1,6 26,8 Muut laajan tuloksen erät Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,8 0,2 Muuntoerot 3,4 3,7 Tuloverot muista laajan tuloksen eristä 1,1-0,1 Tilikauden laaja tulos 2,1 30,7 Osakkeenomistajien osuus tilikauden voitosta -2,3 26,2 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta 0,6 0,7 Yhteensä -1,6 26,8 Osakkeenomistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 1,5 30,0 Vähemmistön osuus tilikauden laajasta tuloksesta 0,6 0,7 Yhteensä 2,1 30,7 Tulos/osake Tulos/osake, laimentamaton, euroa 1) -0,20 2,27 Tulos/osake, laimennettu, euroa 2) -0,20 2,27 1) Kauden tulos, laimentamaton / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 2) Kauden tulos, laimennettu / (Osakkeiden lukumäärä keskimäärin + osakkeiksi vaihtamattomat lainaosuudet) 8

9 Tuloskehitys neljännesvuosittain Konserni IV nelj III nelj II nelj I nelj IV nelj Korkokate 9,0 9,4 9,3 9,1 9,7 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkkiotuotot 14,0 9,1 11,5 9,1 10,0 Palkkiokulut -2,0-1,6-1,6-1,7-1,3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1,6 0,5 0,1 2,6-0,4 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 0,2 0,4 0,8 0,1 0,1 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0,0 1,0 0,5 0,1 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 4,9 4,3 4,8 4,2 5,0 Tuotot yhteensä 27,7 23,1 25,4 23,5 23,2 Henkilöstökulut -14,9-12,3-13,6-12,9-13,4 Muut hallintokulut -4,5-4,8-4,9-3,8-5,0 Valmistus omaan käyttöön 0,8 0,7 1,1 1,0 0,8 Poistot -3,1-1,6-1,6-2,0-1,6 Liiketoiminnan muut kulut -4,1-3,8-4,4-3,6-3,8 Kulut yhteensä -25,7-21,8-23,4-21,3-23,0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,4-5,4 0,0-0,1-0,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Liikevoitto/tappio 1,6-4,1 2,1 2,2-0,4 9

10 Suomen ja Ruotsin liiketoimintojen tulos Konserni Ruotsi Suomi Yhteensä Ruotsi Suomi Yhteensä Korkokate 5,3 31,6 36,8 3,5 35,6 39,1 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkkiotuotot 18,7 25,0 43,7 11,9 20,6 32,5 Palkkiokulut -4,6-2,3-6,9-2,3-2,2-4,4 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -0,2 5,0 4,8 0,2 3,7 4,0 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 0,0 1,4 1,4 0,0 0,4 0,5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0,0 1,6 1,6 0,0 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 16,3 18,2 1,8 13,6 15,4 Tuotot yhteensä 21,1 78,6 99,7 15,1 72,1 87,2 Henkilöstökulut -19,4-34,3-53,7-13,8-30,8-44,6 Muut hallintokulut -8,5-9,5-18,0-4,9-11,8-16,7 Valmistus omaan käyttöön 0,0 3,7 3,7 0,0 1,9 1,9 Poistot -0,5-7,8-8,3-0,7-5,7-6,4 Liiketoiminnan muut kulut -7,4-8,5-15,9-3,6-7,9-11,4 Kulut yhteensä -35,8-56,4-92,2-22,9-54,2-77,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,1-6,0-5,9-0,2-2,7-2,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 Negatiivinen liikearvo 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 23,1 Liikevoitto/tappio -14,6 16,4 1,8-8,0 38,5 30,5 Tuloverot 1,3-4,7-3,4 0,1-3,4-3,4 Tilikauden voitto/tappio -13,3 11,7-1,6-7,9 35,0 27,1 Taulukon luvut ovat Suomen liiketoiminnan osalta vertailukelpoiset vastaavan kauden 2010 ja 2009 kanssa, kun taas Ruotsin liiketoiminnan tulos ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 2009 ei sisälly vertailulukuihin vuodelta

11 Lyhennetty laskelma oman pääoman muutoksista Konserni Osakepääomal Ylikurssirahasto Vararahasto Käyvän arvon rahasto Muuntoero Edellisten tilikausien voitto Yhteensä ennen vähemmistön osuutta Vähemmistön osuus Yhteensä Oma pääoma ,3 33,3 25,1 1,7 0,0 53,6 136,9 1,6 138,5 Kauden laaja tulos 0,2 3,7 26,2 30,0 0,7 30,7 Osingonjako -5,8-5,8-1,7-7,5 Muu muutos vähemmistön osuudessa omasta pääomasta 0,0 0,5 0,5 Oma pääoma ,3 33,3 25,1 1,8 3,7 74,0 161,2 1,0 162,2 Kauden laaja tulos -0,6 4,3-2,3 1,5 0,6 2,1 Osingonjako -8,1-8,1-1,1-9,2 Ostot vähemmistöltä -0,2-0,2 0,1-0,1 Oma pääoma ,3 33,3 25,1 1,3 8,0 63,4 154,4 0,6 155,0 Lyhennetty rahavirtalaskelma Konserni Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 1,8 30,5 Oikaisut liikevoittoon sisältyvistä, rahavirtaan vaikuttamattomista eristä 19,6-11,9 Voitot investointitoiminnasta -1,0-0,5 Maksetut tuloverot -4,2-3,5 Liiketoiminnan saamisten ja -73,0-56,8 velkojen muutos -75,1-60,5 Investointitoiminnan rahavirta 1) -7,5 24,0 Rahoitustoiminnan rahavirta 20,0 39,8 Rahavarojen kurssiero 19,3 4,3 Rahavarojen muutos -24,9 7,6 Rahavarat ,1 323,5 Rahavarat ,2 331,1 1) Maksettu Kaupthing Bank Sverige AB:n ostosta 34,1, Kaupthing Bank Sverige AB:n rahavarat olivat 63,5. 11

12 Liitetiedot konsernin tilinpäätöstiedotteeseen 1. Tietoja yrityksestä Ålandsbanken Abp on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Ålandsbanken on liikepankki, jolla on kaikkiaan 28 konttoria. Tytäryhtiönsä Crosskey Bankin Solutions Ab Ltd:n kautta konserni on myös modernien pankkijärjestelmien toimittaja. Crosskey toimittaa pankkijärjestelmiä pienehköille ja keskisuurille pankeille. Emoyhtiön pääkonttorin virallinen osoite on: Ålandsbanken Abp Nygatan MARIEHAMN Kopio konsernitilinpäätöksestä on saatavissa pääkonttorista tai internetsivulta Ålandsbanken Abp:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Hallitus on 18. helmikuuta 2011 hyväksynyt konsernitilinpäätöksen 31. joulukuulta 2010 päättyvältä tilivuodelta ja tilinpäätös asetetaan yhtiökokouksen 2011 vahvistettavaksi. Yhtiökokouksella on mahdollisuus vahvistaa tilinpäätös tai jättää tilinpäätös vahvistamatta. 2. Laadintaperusteet ja olennaiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöstiedote kaudelta on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti sellaisina, kuin ne on hyväksytty EU:ssa. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkia tietoja ja liitetietoja, jotka vaaditaan vuositilinpäätöksen yhteydessä, ja osavuosikatsaus tulee lukea yhdessä konsernin vuositilinpäätöksen per kanssa. UUDET TILINPÄÄTÖSNORMIT JA STANDARDIT, JOTKA OVAT VOIMASSA VUODESTA 2010: Improvements to International Financial Reporting standards (2009) IFRS 2 Osakeperusteiset maksut IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkaalta UUDET TILINPÄÄTÖSNORMIT JA STANDARDIT, JOTKA OVAT VOIMASSA VUODESTA 2011: IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätösten esittäminen Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla 3. Arvioinnit ja arvostukset IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arviointeja ja arvostuksia, jotka vaikuttavat esitettäviin varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen määrään sekä tietoihin sitoumuksista. Vaikka nämä arvioinnit perustuvat yrityksen johdon parhaaseen tietämykseen kyseisistä tapahtumista ja toimenpiteistä, tosiasiallinen tulos saattaa poiketa arvioinneista. OLENNAISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös esitetään miljoonina euroina, mikäli toisin ei mainita. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisen hankintamenon mukaisesti, paitsi silloin kun tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa on toisin mainittu. 1. huhtikuuta 2010 lukien Ålandsbanken Abp soveltaa IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa poiketen siitä, mitä on ilmoitettu vuosikertomuksessa Suojauslaskentaa käytetään Ålandsbanken Sverige AB:n omaa pääomaa koskevan konsernin valuuttariskin suojaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että omaa pääomaa suojaavat johdannaiset kirjataan taseeseen käypään arvoon vastaavalla tavalla kuin valuuttakurssimuutokset Muihin laajan tuloksen eriin. Suojauslaskennan arvioidaan antavan oikeamman kuvan konsernin tuloksesta. 12

13 4. Segmentointiraportointi Konserni raportoi segmenttiraportin IFRS 8 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että segmenttiraportti heijastaa konsernin johdon saamaa informaatiota. Suomi-segmenttiin sisältyvät Ålandsbanken Abp, Ab Compass Card Oy Ltd, Ålandsbanken Asset Management Ab, Ålandsbanken Equities Ab, Ålandsbanken Equities Research Ab, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy ja Ålandsbanken Veranta Ab. Ruotsi-segmenttiin sisältyvät Ålandsbanken Sverige AB, Ålandsbanken Fonder AB ja Alpha Management Company S.A. Crosskey-segmenttiin sisältyvät Crosskey Banking Solutions Ab Ltd ja S-Crosskey Ab. Konserni 2010 Suomi Ruotsi Crosskey Eliminoinnit Yhteensä Ottolainaus, antolainaus & tasehallinto 28,2 1,4 0,0 0,1 29,6 josta arvonalentumistappiot luotoista -6,0 0,1 0,0 0,0-5,9 Pääomamarkkinatuotteet/-palvelut 20,7 16,1 0,0-0,1 36,7 Muut tuotot 13,7 3,7 32,9-22,6 27,6 Henkilöstökulut -22,0-20,3-13,6 0,0-55,9 Muut kulut -21,5-15,1-12,0 15,2-33,4 Poistot -3,0-0,5-0,5 1,2-2,8 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 16,1-14,6 6,7-6,3 1,8 Varat 2 868,1 644,1 14,2-51, ,4 Velat 2 723,0 596,1 10,1-8, ,4 Oma pääoma 145,1 48,0 4,1-42,2 155,0 Konserni 2009 Suomi Ruotsi Crosskey Eliminoinnit Yhteensä Ottolainaus, antolainaus & tasehallinto 35,3 1,5 0,0 0,0 36,8 josta arvonalentumistappiot luotoista -2,7-0,2 0,0 0,0-2,9 Pääomamarkkinatuotteet/-palvelut 15,1 10,0 0,0 0,0 25,1 Muut tuotot 7,0 3,5 25,8-13,7 22,6 Henkilöstökulut -21,2-14,4-10,8 0,0-46,4 Muut kulut -17,5-7,8-9,8 10,0-25,1 Poistot -4,7-0,7-0,9 0,7-5,6 Negatiivinen liikearvo 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 37,2-8,0 4,2-2,9 30,5 Varat 2 870,2 544,8 10,6-46, ,3 Velat 2 725,5 490,5 5,8-4, ,1 Oma pääoma 144,7 54,4 4,8-41,7 162,2 Segmenttiraportissa muut henkilöstökulut esitetään henkilöstökuluina, kun taas ulkoisessa tilinpäätöksessä ne esitetään muina hallintokuluina, ja IT-poistot esitetään muina kuluina, kun taas ulkoisessa tilinpäätöksessä ne esitetään poistoina. 5. Uudelleenjärjestelyvaraus miljoona euroa Käytetty Purettu Henkilöstökulut 1,4-0,4-0,3 0,8 Huoneistovuokra 0,6-0,4-0,2 0,0 IT 0,4-0,1 0,0 0,3 Yhteensä 2,4-0,9-0,5 1,0 13

14 6. Tulovero Konserni Verot tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta 2,8 2,7 Laskennallisten verosaamisten/-velkojen muutos 0,6 0,9 Tulovero 3,4 3,7 7. Osinko Konserni euroa Ehdotettu osinko vuodelta 2010: 0,00 euroa/osake 0 Lopullinen osinko vuodelta 2009: 0,70 euro/osake Voitonjakokelpoiset varat per ovat ,09 euroa ennen osingonjakoa. Yhtiökokous vahvisti 19. huhtikuuta 2010 osingon vuodelta Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 22. huhtikuuta 2010 ja maksupäivä 29. huhtikuuta Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien joukkolainat ja sijoitustodistukset Konserni Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Käyttelytilit Sekkitilit Luonto- ja Säästötilit Prime-tilit Määräaikaiset talletukset Talletukset yhteensä Joukkolainat ja riskidebentuurit 1) Sijoitustodistukset yleisölle 1) Joukkolainat ja sijoitustodistukset yhteensä Ottolainaus yhteensä ) Tähän erään eivät sisälly luottolaitosten merkitsemät velkakirjat. 14

15 9. Antolainaus yleisölle ja julkisyhteisöille käyttötarkoituksittain Konserni YRITYKSET Merenkulku Kauppa Asuntotoiminta Muu kiinteistötoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Hotelli- ja ravintolatoiminta Muu palvelutoiminta Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rakennustoiminta Muu teollisuustoiminta YKSITYISHENKILÖT Asunnot Arvopaperit ja muut sijoitukset Elinkeinotoiminta Muu yksityistalous JULKISYHTEISÖT JA AATTEELLISET JÄRJESTÖT ANTOLAINAUS YHTEENSÄ Taseen ulkopuoliset sitoumukset Konserni Takaukset ja pantit Muut sitoumukset

16 11. Johdannaissopimukset Konserni Suojaamistarkoituksessa tehdyt Muut Suojaamistarkoituksessa tehdyt Muut Kohde-etuuksien arvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Optiosopimukset Ostetut Ostetut osakejohdannaiset suojaavat liikkeeseen laskettuihin joukkovelkakirjoihin kytkettyjä optiorakenteita. 12. Saamisten ja velkojen maturiteettijakauma Konserni < 3 kk 3 12 kk 1 5 v > 5 v Yhteensä Saamiset Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Luottolaitoksilta ja keskuspankeilta Yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Velat Luottolaitoksille ja keskuspankeille Yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

17 Konserni < 3 kk 3 12 kk 1 5 v > 5 v Yhteensä Saamiset Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Luottolaitoksilta ja keskuspankeilta Yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Velat Luottolaitoksille ja keskuspankeille Yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Eräpäivien suhteen ei ole tehty arviointeja. Näin ollen esimerkiksi avista-ottolainauksen luokitus on < 3 kuukautta. 13. Korkosidonnaisuusajat Konserni < 3 kk 3 6 kk 6 12 kk 1 5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat Varojen ja velkojen erotus Osoittaa pankin korkosidonnaiset varat ja velat, mukaan lukien johdannaiset kohde-etuusarvoonsa, korontarkistus-päivän mukaan per Konserni < 3 kk 3 6 kk 6 12 kk 1 5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat Varojen ja velkojen erotus Osoittaa pankin korkosidonnaiset varat ja velat, mukaan lukien johdannaiset kohde-etuusarvoonsa, korontarkistus-päivän mukaan per

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2010 1.11.2010 klo 09.00 Kausi lyhyesti Ålandsbanken Sverige AB yhdisteltiin ensimmäisen kerran 31.3.2009, joten yhtiön tase sisältyi konsernin taseeseen, kun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2010 2.8.2010 klo 09.00 Kausi lyhyesti Ålandsbanken Sverige AB yhdisteltiin ensimmäisen kerran 31.3.2009, joten yhtiön tase sisältyi konsernin taseeseen, kun taas

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2010

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2010 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2010 : 03.05.2010 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 3.5.2010 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2010 Kausi lyhyesti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 52 % 30,5 miljoonaan euroon (tammikuu joulukuu 2008: 20,0) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 : 22.02.2010 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.02.2010 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Kaudelta tammikuu syyskuu 2009

Osavuosikatsaus Kaudelta tammikuu syyskuu 2009 Osavuosikatsaus Kaudelta tammikuu syyskuu 2009 26.10.2009 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 89 % 30,9 miljoonaan euroon (tammikuu syyskuu 2008: 16,3) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 52 % 30,5 miljoonaan euroon (tammikuu joulukuu 2008: 20,0) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006 : 23.10.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 23.10.2006 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009 : 11.05.2009 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 11.05.2009 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009 Kausi

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2009

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2009 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2009 : 24.08.2009 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 24.08.2009 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2009 Kausi lyhyesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 : 24.07.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 24.07.2006 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2008

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2008 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2008 27.10.2008 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto laski 20 % 16,3 miljoonaan euroon (tammikuu - syyskuu 2007: 20,5). Korkokate kasvoi 9 % 31,4 miljoonaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 28 % 8,1 miljoonaan euroon (tammi-maaliskuu 2006: 6,4) Voiton kasvu liittyy nousevaan korkokatteeseen, IT-tuottojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu- maaliskuu 2008

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu- maaliskuu 2008 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu- maaliskuu 2008 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto laski 30 % 5,7 miljoonaan euroon (tammikuu-maaliskuu 20: 8,1). Pienentynyt liikevoitto johtuu suurimmaksi osaksi siitä,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 20,8 % 16,6 milj. euroon (tammi-syyskuu 2005: 13,8) Korkokate kasvoi 2,6 % 24,1 milj. euroon (23,5) Palkkiotuotot

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 : 25.10.2005 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2008

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2008 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2008 25.8.2008 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto laski 24 % 11,8 miljoonaan euroon (tammikuu - kesäkuu 2007: 15,6). Korkokate kasvoi 11 % 20,9 miljoonaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 42 % 15,6 miljoonaan euroon (tammi kesäkuu 2006: 11,0) Korkokate kasvoi 19 % 18,9 miljoonaan euroon (15,9) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 : 23.04.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 23.04.2007 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 Kausi

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 : 03.03.2008 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 03.03.2008 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 : 27.02.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 27.02.2007 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Vuosi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Pankkikonsernin historian paras tulos Varainhoito- ja IT-toiminnan jatkunut vahva kasvu yhdessä perinteisen pankkitoiminnan vakaan kehityksen kanssa on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 3.3.2008 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 36 % 28,6 miljoonaan euroon (tammikuu-joulukuu 2006: 21,1) Korkokate kasvoi 20 % 39,3 miljoonaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 : 13.02.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 13.02.2006 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2008

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2008 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2008 : 28.04.2008 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 28.04.2008 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2008 Kausi

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007 : 22.10.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.10.2007 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007 Kausi lyhyesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2011 1.8.2011 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2011 1.8.2011 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2011 1.8.2011 klo 09.00 Tammikuu kesäkuu 2011 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun Liiketulos lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 20 prosenttia, valuuttakurssivaikutuksista

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu-maaliskuu 2005

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu-maaliskuu 2005 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu-maaliskuu 2005 : 26.04.2005 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 26.4.2005 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu-maaliskuu 2005 Tarkastelukausi lyhyesti Sovellettu IFRS-standardien

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2012 30.7.2012 klo 14.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2012 30.7.2012 klo 14.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 30.7. klo 14.00 Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2011 Liiketulos oli -4,0 (1,4). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta oli -3,0 (-1,2). Korkokate

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00 Tammikuu syyskuu 2011 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2010 Liiketulos, lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykuluja ja puhdistettuna valuuttakurssivaikutuksista,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 1 (7) Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 6/10.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012, konserni Asiakkaita: 8 214(7 961) Vakavaraisuussuhde, %: Konserni 24,02 % (25,37 %), emoyhtiö 23,48 % (24,60 %) Liikevoitto (1 000 eur): Konserni

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2012 15.2.2012 klo 14.00

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2012 15.2.2012 klo 14.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 15.2. klo 14.00 Neljäs vuosineljännes verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen Liiketulos oli 14,5 (-0,5). Tästä 13,8 oli tulosta ruotsalaisen tytäryhtiön

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot