Tilintarkastuskertomukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastuskertomukset"

Transkriptio

1 Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2015 valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2016

2

3 Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2015 valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2016

4

5 Tilintarkastuskertomukset Lukijalle Valtiontalouden tarkastusvirasto on koonnut julkaisuksi vuonna 2016 raportoidut varainhoitovuotta 2015 koskevat tilintarkastuskertomukset (kirjanpitoyksikön tilintarkastuskertomukset 60 kirjanpitoyksiköstä, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen tilintarkastuskertomukset kolmesta rahastosta ja tilintarkastuskertomuksen valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta). Tarkastuskertomukset löytyvät myös tarkastusviraston verkkosivuilta osoitteesta Yhteenvetotiedot ja keskeiset johtopäätökset varainhoitovuoden 2015 tilintarkastuksista raportoidaan eduskunnalle annettavassa kertomuksessa syyskuussa. Helsingisssä 13. kesäkuuta 2016 Marjatta Kimmonen Ylijohtaja

6

7 Sisällys Valtion tilinpäätös 8 Tasavallan presidentin kanslia 12 Valtioneuvoston kanslia 16 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 20 Ulkoasiainministeriö 21 Oikeusministeriön hallinnonala 24 Oikeusministeriö 25 Rikosseuraamuslaitos 27 Sisäministeriön hallinnonala 30 Sisäministeriö 31 Hallinnon tietotekniikkakeskus 33 Hätäkeskuslaitos 35 Maahanmuuttovirasto 37 Pelastusopisto 39 Poliisihallitus 41 Rajavartiolaitos 43 Puolustusministeriön hallinnonala 46 Puolustusministeriö 47 Puolustushallinnon rakennuslaitos 49 Puolustusvoimat 51 Valtiovarainministeriön hallinnonala 54 Valtiovarainministeriö 55 Ahvenanmaan valtionvirasto 57 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 59 Rahoitusvakausvirasto 61 Tilastokeskus 63 Tulli 65 Valtiokonttori 67 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 69 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 71 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 73 Verohallinto 75 Väestörekisterikeskus 77 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 80 Opetus- ja kulttuuriministeriö 81 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 83 Kansallisarkisto 85 Museovirasto 87 Opetushallitus 89 Suomen Akatemia 91 Suomenlinnan hoitokunta 93

8 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 96 Maa- ja metsätalousministeriö 97 Elintarviketurvallisuusvirasto 99 Luonnonvarakeskus 101 Maanmittauslaitos 103 Maaseutuvirasto 105 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 108 Liikenne- ja viestintäministeriö 109 Ilmatieteen laitos 111 Liikennevirasto 113 Liikenteen turvallisuusvirasto 116 Viestintävirasto 118 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 120 Työ- ja elinkeinoministeriö 121 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 124 Energiavirasto 126 Geologian tutkimuskeskus 128 Innovaatiorahoituskeskus Tekes 130 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 132 Patentti- ja rekisterihallitus 134 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 136 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 138 Sosiaali- ja terveysministeriö 139 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 141 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 143 Säteilyturvakeskus 145 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 147 Ympäristöministeriön hallinnonala 150 Ympäristöministeriö 151 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 153 Suomen ympäristökeskus 155 Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot 158 Palosuojelurahasto 159 Valtion televisio- ja radiorahasto 161 Öljysuojarahasto 163

9

10 Valtion tilinpäätös

11 Dnro 111/53/2015 Eduskunta Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä ja johtava tilintarkastaja, JHTT Riitta-Liisa Heikkilä. Tarkastusta on valvonut ylijohtaja Marjatta Kimmonen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun lain 17 a :n tarkoittamaan valtion tilinpäätökseen sekä lain 18 :ssä tarkoitettujen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeellisiin liitetietoihin siltä osin kuin ne koskevat valtion talousarviotaloutta. Tarkastukseen on sisällytetty talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä tilinpäätöstietojen perustana oleva valtion keskuskirjanpito. Tarkastusta on kohdennettu myös niihin menettelyihin, joilla turvataan tietojen muuttumattomuus ja oikeellisuus keskuskirjanpidossa ja valtion tilinpäätöksen valmistelussa. Valtion tilinpäätös Valtion tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentille (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) kuuluvat palautukset (vähintään 0,38 miljoonaa euroa) on kirjattu valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti momentille (Varsinainen kehitysyhteistyö, siirtomääräraha 3 v) ja samoin momentille kuuluvat tulot (0,12 miljoonaa euroa) on kirjattu valtion talousarvion vastaisesti momentille (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 v). Ulkoasiainministeriön tulee peruuttaa vuodelle 2016 siirretyistä vastaavista määrärahoista tuloutuksia vastaavat määrät. Momentille (Osaamisen kehittäminen, siirtomääräraha 2 v) on kirjattu vuodelle 2015 kuuluvia menoja (9,4 miljoonaa euroa) valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti vuoden 2016 menoiksi. Jos menot olisi kohdennettu talousarvion mukaisesti, olisi määräraha ylittynyt 1,4 miljoonaa euroa. Momenteilla (Siviilipalvelus, arviomääräraha), (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha, siirtomääräraha 2 v vuoden 2014 talousarviossa) ja (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha) on valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2016 kuuluvia menoja vuoden 2015 menoksi (yhteensä 0,38 miljoonaa euroa). Menettelyillä on valtion talousarviosta annetun lain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. Momentille (Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset, arviomääräraha) kuuluvia menoja on rahoitettu vuosina (7,7 miljoonaa euroa) valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 6 a :n vastaisesti ennakoista, jotka on maksettu vuosien määrärahoista. Työja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin jäljellä olevien ennakoiden (9,1 miljoonaa euroa) ja ennakoihin liittyvien korkosaatavien takaisinperimiseksi. 9

12 2 (2) Momenttien (Ympäristöministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) ja (Eräät ympäristömenot, siirtomääräraha 3 v, vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa) määrärahaa on käytetty valtion talousarviosta annetun lain 5 :n ja valtion talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen (yhteensä 0,45 miljoonaa euroa). Momentilla (Puolustusvoimien toimintamenot) on valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 10 vastaisesti käytetty sellaista aikaisemman vuoden talousarvioon sisältynyttä valtuutta (2,5 miljoonaa euroa), joka ei ole vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan ollut uusittavissa. Menettely on merkinnyt vuoden 2015 talousarviossa myönnetyn vastaavan valtuuden ylittämistä 2,5 miljoonalla eurolla. Momentilla (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) on vuonna 2015 käytetty edellisten vuosien talousarvioissa myönnettyjä valtuuksia, jotka eivät vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan olleet uusittavissa. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti pidennetty valtuuden käyttöaikaa. Valtion tilinpäätöksen laadintaa varten Valtiokonttorille toimitettuja valtuuksia koskevia tietoja voidaan kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä. Valtion tilinpäätöksen valtuuksia koskevat tiedot vastaavat keskitetyn valtuusseurannan tietoja. Tarkastuksen perusteella voidaan katsoa, että valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase on laadittu säännösten mukaisesti. Valtion tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Valtion keskuskirjanpito on järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Sisäinen valvonta Valtion tilinpäätökseen kohdistuvaa sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissa ja tarkastettu valtion keskuskirjanpidon, valtion tilinpäätöksen sekä valtion virastojen ja laitosten tilinpäätösten tarkastuksen yhteydessä. Valtion tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä syntyneen käsityksen mukaan keskuskirjanpitoa koskevalla sisäisellä valvonnalla on voitu vaikuttaa siihen, että valtion tilinpäätöksen pohjana olevat keskuskirjanpidon tiedot eivät sisällä olennaisia virheitä. Tarkastusviraston tilinpäätöskannanotto Valtion tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari Johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä 10

13

14 Tasavallan presidentin kanslia

15 Dnro 51/53/2015 Tasavallan presidentin kanslia Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Aino Niemi ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 13

16 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Aino Niemi TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö Tasavallan presidentin kanslian kirjaamo Valtiokonttori 14

17

18 Valtioneuvoston kanslia

19 Dnro 52/53/2015 Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtioneuvoston kanslian tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Susanna Falck ja johtava tilintarkastaja Pentti Pohja ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty valtioneuvoston kanslian vastuualueittaiset kustannus- ja henkilötyövuositiedot. Esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 17

20 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Susanna Falck TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtioneuvoston kanslian kirjaamo Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Valtiokonttori 18

21

22 Ulkoasiainministeriön hallinnonala Ulkoasiainministeriö

23 Dnro 53/53/2015 Ulkoasiainministeriö Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ulkoasiainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan ulkoasiainministeriölle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Jani Leinonen, johtava tilintarkastaja, JHTT Sebastian Seemer, johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen ja tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentille (Varsinainen kehitysyhteistyö, siirtomääräraha 3 v) on kirjattu talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti momentille (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) kuuluvia siirtotalouden menojen palautuksia (vähintään euroa). Ulkoasiainministeriön tulee selvittää vuonna 2015 talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti tuloutetut siirtomenojen palautukset, ja peruuttaa osastoon 12 kuuluvia palautuksia vastaavat määrät vuodelle 2016 siirretyistä määrärahoista. Momentille (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot) on tuloutettu talousarvion vastaisesti momentille (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) kuuluvia viisumituloja ( euroa). Ministeriön tulee peruuttaa vuodelle 2016 siirretystä määrärahasta tuloja vastaava määrä. Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 21

24 2 (3) Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty henkilötyövuodet ja kustannusten jakauma tehtävittäin sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Koska toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tietoihin sisältyy erityisesti työajan kohdentamisesta aiheutuvaa olennaista arvionvaraisuutta ja liiketaloudellisen maksullisen toiminnan laskelmasta puuttuu tuottoja ja niitä vastaavia kustannuksia, ei esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Tarkastuksessa todettuja talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä pitää myös sisäisen valvonnan puutteina. Taseen tarkastuksessa on tullut esiin tase-erien oikeellisuuteen ja tase-erittelyiden laadintaan liittyviä puutteita, joiden johdosta ulkoasiainministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä on tullut esiin kustannusten seurantaan ja kohdentamiseen liittyviä puutteita, joiden johdosta ulkoasiainministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarvion momentille (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) kuuluvien palautusten (vähintään euroa) kirjaamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti momentille (Varsinainen kehitysyhteistyö, siirtomääräraha 3 v) ja momentille (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) kuuluvien tulojen ( euroa) kirjaamista talousarvion vastaisesti momentille (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) sekä tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain 16 :n edellyttämällä tavalla. Ulkoasiainministeriön tulee peruuttaa vuodelle 2016 siirretyistä vastaavista määrärahoista tuloutuksia vastaavat määrä. Ilmoitusvelvollisuus valtiontalouden tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 :n 1 momenttiin perustuen ulkoasiainministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisten menettelyiden ja sisäisen valvonnan puutteiden johdosta. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Sebastian Seemer 22

25 3 (3) TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Ulkoasiainministeriön kirjaamo Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Valtiokonttori 23

26 Oikeusministeriön hallinnonala Oikeusministeriö Rikosseuraamuslaitos

27 Dnro 54/53/2015 Oikeusministeriö Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa oikeusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto, johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen ja tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin tuomioistuintulojen manuaalista laskutusmenettelyä koskevia sisäisen valvonnan puutteita, joiden osalta on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta tarkastuksessa ei ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. 25

28 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Oikeusministeriön kirjaamo Oikeusministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 26

29 Dnro 55/53/2015 Oikeusministeriö Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä oikeusministeriölle että Rikosseuraamuslaitokselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen analyyttisessä tarkastuksessa on avustanut tilintarkastusassistentti Tomi Hallamaa ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat, keskeisten yksiköiden toimintaa koskevat kustannusperäiset taloudellisuuden tunnusluvut ja henkilötyövuosiin suhteutetut tuottavuuden tunnusluvut. Toiminnan taloudellisuustietoja täydentävinä tietoina on lisäksi esitetty Rikosseuraamuslaitoksen toimintojen kustannukset kolmelta vuodelta sekä keskeisten vankeinhoito- ja yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon yksikköhinnat. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 27

30 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, kirjanpitoyksikkötehtävien ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä. Sisäisen tarkastuksen osalta ei tarkastuksessa tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ilmoitusvelvollisuus valtiontalouden tarkastusvirastolle Tilintarkastuskertomus ei sisällä ilmoitusvelvollisuutta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Oikeusministeriön kirjaamo Oikeusministeriön kansliapäällikkö Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Valtiokonttori 28

31

32 Sisäministeriön hallinnonala Sisäministeriö Hallinnon tietotekniikkakeskus Hätäkeskuslaitos Maahanmuuttovirasto Pelastusopisto Poliisihallitus Rajavartiolaitos

33 Dnro 56/53/2015 Sisäministeriö Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sisäministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Elina Rautavalta ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty kustannus- ja henkilötyövuositiedot toiminnoittain kolmelta vuodelta. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä taseen tarkastuksessa ja ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 31

34 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Elina Rautavalta TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 32

35 Dnro 57/53/2015 Sisäministeriö Hallinnon tietotekniikkakeskus Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Hallinnon tietotekniikkakeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Surakka, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 33

36 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Hanna Surakka TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtaja Valtiokonttori 34

37 Dnro 58/53/2015 Sisäministeriö Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Hätäkeskuslaitokselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Mika Limola ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 35

38 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Mika Limola TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Hätäkeskuslaitoksen johtaja Valtiokonttori 36

39 Dnro 59/53/2015 Sisäministeriö Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maahanmuuttoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Maahanmuuttovirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Mika Limola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 37

40 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Mika Limola TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Valtiokonttori 38

41 Dnro 60/53/2015 Sisäministeriö Pelastusopisto Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Pelastusopiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Pelastusopistolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Reijo Luomala ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 39

42 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Reijo Luomala TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Pelastusopiston rehtori Valtiokonttori 40

43 Dnro 61/53/2015 Sisäministeriö Poliisihallitus Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Poliisihallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Poliisihallitukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet tilintarkastusneuvos, JHTT Arto Manninen, johtava tilintarkastaja Martti Stenman, ylitarkastaja Mika Limola sekä tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku-järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA Timo Kerttula. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta kuvaavina tietoina on esitetty toiminnoittaiset kustannus- ja henkilötyövuositiedot sekä näiden pohjalta muodostettuja tunnuslukutietoja. Lisäksi on esitetty maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Koska toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tietoihin sisältyy työajan kohdentamisesta aiheutuvaa olennaista arvionvaraisuutta, ei toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. 41

44 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, Kieku-järjestelmän tarkastuksessa sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Tilintarkastusneuvos Arto Manninen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Poliisihallituksen poliisiylijohtaja Valtiokonttori 42

45 /53/2015 Sisäministeriö Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rajavartiolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Rajavartiolaitokselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Elina Rautavalta ja tilintarkastusassistentti Tomi Hallamaa, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilintarkastukseen sisältynyttä Kieku-HEHA -järjestelmätarkastuksen jälkitarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti kustannus- ja henkilötyövuositietoja vuosilta sekä tuottavuus- ja taloudellisuusindeksi. Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on esitetty kolmelta vuodelta. Koska julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmalta puuttuu tuottoja (noin 0,6 miljoonaa euroa) ja niitä vastaavat kustannukset sekä laskelma sisältää tuottojen osalta jaksotusvir- 43

46 2 (2) heen (0,17 miljoonaa euroa), ei maksullisesta toiminnasta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Muilta osin toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä tase-erien tarkastuksessa ja ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Lisäksi on suoritettu Kieku-HEHA järjestelmätarkastuksen jälkitarkastus. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Elina Rautavalta TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Rajavartiolaitoksen päällikkö Valtiokonttori 44

47

48 Puolustusministeriön hallinnonala Puolustusministeriö Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusvoimat

49 Dnro 63/53/2015 Puolustusministeriö Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa puolustusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 47

50 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Puolustusministeriön kirjaamo Puolustusministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 48

51 Dnro 64/53/2015 Puolustusministeriö Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustushallinnon rakennuslaitokselle tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä puolustusministeriölle että Puolustushallinnon rakennuslaitokselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Mika Limola ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja, henkilötyövuositietoja sekä toimialoittaisia kustannus- ja laajuustietoja. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 49

52 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Mika Limola TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Puolustusministeriön kirjaamo Puolustusministeriön kansliapäällikkö Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtokunnan jäsenet Valtiokonttori 50

53 Dnro 65/53/2015 Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä puolustusministeriölle että Puolustusvoimille. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Pontus Londen, ylitarkastaja Hanna Surakka sekä tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Puolustusvoimat on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti käyttänyt momentilla (Puolustusvoimien toimintamenot) sellaista aikaisemman vuoden talousarvioon sisältynyttä valtuutta, joka ei ole vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan ollut uusittavissa. Menettely on merkinnyt vuoden 2015 talousarviossa myönnetyn vastaavan valtuuden ylittämistä 2,5 miljoonalla eurolla. Talousarvion toteutumalaskelman tiedot edelliseltä vuodelta siirtyneistä valtuuksista, aikaisempina vuosina käytetyistä valtuuksista sekä valtuuden käytöstä aiheutuvista menoista sisältävät virheitä. Koska tiedot vuonna 2016 uusittavista olevista valtuuksista on esitetty liian suurina, ei tietoja vuonna 2016 käytettävissä olevien valtuuksien määrästä voida pitää luotettavina. Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelman liitettä 12 (Valtiontakaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut) ei ole laadittu säännösten mukaisesti. Muilta osin tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 51

54 2 (3) Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietona on esitetty maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ja kustannuslaskentaan perustuvia tietoja tulosalueittain sekä muutamia tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 17,9 miljoonaa euroa ja maksullisen toiminnan hintatuki 0,2 miljoonaa euroa. Koska toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tietoihin sisältyy erityisesti työajan kohdentamisesta aiheutuvaa olennaista arvionvaraisuutta, ei toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Kirjanpidon tarkastuksessa on todettu useaan tase-erään liittyviä selvittämättömiä eriä, joiden johdosta Puolustusvoimien tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä ja vuosituloksen esittämisessä on tullut esiin työkustannusten kohdentamiseen liittyviä puutteita. Puolustusvoimien tulee jatkaa tuloksellisuuden laskentatoimensa kehittämistä, jotta se voi tuottaa valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n edellyttämät tiedot. Valtuusseurannan järjestämisessä ja hoitamisessa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Puolustusvoimien tulee ryhtyä toimenpiteisiin niin, että seuranta järjestetään valtion talousarviosta annetun lain 15 :n edellyttämällä tavalla. Ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa todettiin menettelytapoja, joiden johdosta Puolustusvoimien on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta valtuuksien ylittämistä valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti momentilla (Puolustusvoimien toimintamenot, 2,5 miljoonaa euroa), valtuuksien käytön seurannan järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain 15 :n edellyttämällä tavalla sekä maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa, vuosituloksen esittämistä ja tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain 16 :n tarkoittamalla tavalla. 52

55 3 (3) Ilmoitusvelvollisuus valtiontalouden tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 :n 1 momenttiin perustuen Puolustusvoimien tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt valtuuden käytön seurannan järjestämiseksi valtion talousarviosta annetun lain 15 :n ja tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämiseksi valtion talousarviosta annetun lain 16 :n tarkoittamalla tavalla. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Pontus Londen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Puolustusministeriön kirjaamo Puolustusministeriön kansliapäällikkö Puolustusvoimain komentaja Valtiokonttori 53

56 Valtiovarainministeriön hallinnonala Valtiovarainministeriö Ahvenanmaan valtionvirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto Rahoitusvakausvirasto Tilastokeskus Tulli Valtiokonttori Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Verohallinto Väestörekisterikeskus

57 Dnro 66/53/2015 Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtiovarainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Pasi Tervasmäki, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Vuodelle 2015 kuuluvia menoja on valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti kohdennettu vuoden 2016 menoiksi momentilla (Osaamisen kehittäminen, siirtomääräraha 2 v) ,60 euroa. Jos menot olisi kohdennettu talousarvion mukaisesti, olisi määräraha ylittynyt ,60 eurolla. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkomenot (32,3 miljoonaa euroa) olisi tullut esittää tuotto- ja kululaskelmassa siirtotalouden kulujen sijaan kohdassa rahoituskulut. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 55

58 2 (2) Tilinpäätöksen hyväksyminen Valtiovarainministeriön hyväksyttyyn tilinpäätökseen on tehty olennainen muutos liitteen 12 (Valtiontakaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut) osalta. Hallituksen vuosikertomus 2015 sisältää valtiovarainministeriön muutetun liitteen 12 mukaiset tiedot. Valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n mukaiset toimivaltaiset henkilöt eivät ole kuitenkaan hyväksyneet valtiovarainministeriön tilinpäätöksen muutosta. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta vuodelle 2015 kuuluvia menojen ( ,60 euroa) kohdentamista valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti vuoden 2016 menoiksi momentilla (Osaamisen kehittäminen, siirtomääräraha 2 v). Jos menot olisi kohdennettu talousarvion mukaisesti, olisi määräraha ylittynyt ,60 eurolla. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Valtiokonttori 56

59 Dnro 67/53/2015 Finansministeriet Statens ämbetsverk på Åland Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland år 2015 Statens revisionsverk ger denna revisionsberättelse över revisionen av Statens ämbetsverk på Åland för finansåret Revisionsberättelsen ges till både finansministeriet och Statens ämbetsverk på Åland. Revisionen har utförts i enlighet med revisionsverkets revisionsinstruktion, och den har hänfört sig till det i 63 i förordningen om statsbudgeten avsedda bokslutet, den bokföring som utgör grund för bokslutsuppgifterna och resultatredovisningen, den interna kontrollen samt iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den. Revisionen har utförts av ledande redovisningsrevisor Susanna Falck och den har övervakats av direktören för redovisningsrevision, OFR Väinö Viherkoski. Bokslutet Bokslutskalkyler och noter Bokslutskalkylernas innehåll och framställningssätt samt den bokföring som utgör grund för dem har granskats i tillräcklig omfattning för att klargöra, huruvida bokslutskalkylerna och noterna till väsentliga delar har gjorts upp riktigt. Bokslutskalkylerna har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna. De noter som presenteras som bilaga till bokslutskalkylerna har presenterats på det sätt som förutsätts i förordningen om statsbudgeten. Bokslutsanalysen har presenterats i enlighet med förordningen om statsbudgeten. Resultatbeskrivningen Innehållet i och framställningssättet för uppgifterna om den funktionella effektiviteten samt den redovisning som utgör grund för dem har granskats i tillräcklig omfattning för att klargöra, huruvida resultatbeskrivningen innehåller till väsentliga delar riktiga och tillräckliga uppgifter. De uppgifter som presenterats om den funktionella effektiviteten kan anses vara riktiga och tillräckliga. Intern kontroll Den interna kontrollen har utvärderats i riskanalysen och granskats i samband med bokföringen, resultatredovisningen och laglighetsgranskningen rörande den högsta ledningens förfaringssätt. Granskningen av den interna kontrollen gav inte upphov till väsentliga anmärkningar. 57

60 2 (2) Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den På basis av revisionen anförs som utlåtande, att budgeten och de centrala bestämmelserna över budgetens tillämpning har iakttagits. Överdirektör Marjatta Kimmonen Ledande redovisningsrevisor Susanna Falck FÖR KÄNNEDOM Riksdagens revisionsutskott Finansministeriet Finanscontrollerfunktionen vid statsrådet Finansministeriets registratorskontor Finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef Landshövdingen för Statens ämbetsverk på Åland Statskontoret 58

61 Dnro 68/53/2015 Valtiovarainministeriö Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Pentti Pohja, johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen ja tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Aluehallintovirastojen toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnusluvut kanteluista, alkoholiluvista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisista asioista, työajan jakaumatiedot toiminnoittain ja tehtävittäin sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Maistraattien toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty tulosalueittain taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja, henkilötyövuosi- ja kustannustiedot sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 59

62 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Pentti Pohja TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Maa- ja metsätalousministeriö Oikeusministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Valtiokonttori 60

63 Dnro 69/53/2015 Valtiovarainministeriö Rahoitusvakausvirasto Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rahoitusvakausviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Rahoitusvakausvirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Vuonna 2016 vastaanotetut, maksuperusteisesti budjetoidut Rahoitusvakausviraston hallintomaksut on kirjattu vuodelle 2015 (yhteensä euroa) momentille (Rahoitusvakausviraston hallintomaksut). Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 61

64 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Rahoitusvakausviraston kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Rahoitusvakausviraston ylijohtaja Valtiokonttori 62

65 Dnro 70/53/2015 Valtiovarainministeriö Tilastokeskus Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tilastokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Tilastokeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Sari Lakka ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 63

66 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Sari Lakka TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministerön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Tilastokeskuksen pääjohtaja Valtiokonttori 64

67 Dnro 71/53/2015 Valtiovarainministeriö Tulli Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tullin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Tullille. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen, tilintarkastusneuvos, JHTT Pekka Ihalainen, johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen ja tilintarkastusassistentti Tomi Hallama. Tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilintarkastukseen sisältyneen Veivi -valmisteverotusjärjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Harri Korpi. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä Veivi -järjestelmää koskeneessa järjestelmätarkastuksessa ja valmisteverotusta sekä valvontaympäristöä koskeneissä laillisuus ja asianmukaisuustarkastuksissa. Valvontaympäristön tarkastus kohdistui ylimmän johdon menettelyihin. 65

68 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Tullin pääjohtaja Valtiokonttori 66

69 Dnro 72/53/2015 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtiokonttori tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Valtiokonttorille. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja, johtava tilintarkastaja, JHTT Jenni Leppälahti, johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos ja johtava tilintarkastaja, JHTT Pertti Saareleinen ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Valtiokonttorin rahoitustoimialan varainhallinnan Wallstreet Suite (WSS) lainanhoitojärjestelmän järjestelmätarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, rahoitustoimialan Wallstreet Suite (WSS) lainanhoi- 67

70 2 (2) tojärjestelmän järjestelmätarkastuksessa sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Valtuusseurannan tarkastuksessa on tullut esiin valtuuksien varainhoitovuoteen kohdentamista koskevia puutteita, joiden osalta Valtiokonttorin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Wallstreet Suite lainanhoitojärjestelmän järjestelmätarkastuksessa todettiin sisäisen valvonnan puutteita tai kehittämistarpeita, joiden johdosta Valtiokonttori on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Harri Myllyoja TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Valtiokonttorin pääjohtaja 68

71 Dnro 73/53/2015 Valtiovarainministeriö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 69

72 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Valtiokonttori 70

73 Dnro 74/53/2015 Valtiovarainministeriö Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (palvelukeskus) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilintarkastukseen on sisältynyt palvelukeskuksen henkilöstöhallinnon asiakaspalveluprosessien sisäisen valvonnan tarkastus. Henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluprosessin tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Sebastian Seemer. Matkahallinnan palveluprosessin tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen. Kieku-konversioiden sisäisen valvonnan tarkastus on suoritettu kirjanpitoyksikköjen tilintarkastusten yhteydessä ja tarkastuksen on koordinoinut johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Henkilöstöhallinnon asiakaspalveluprosesseissa käytettävien tietojärjestelmien tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA, JHTT Mika Halme. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 71

74 2 (2) Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa sekä palvelukeskuksen henkilöstöhallinnon asiakaspalveluprosessien sisäisen valvonnan tarkastuksessa. Palvelukeskuksen asiakaspalveluprosessien sisäisessä valvonnassa on todettu puutteita, joiden johdosta palvelukeskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja Valtiokonttori 72

75 Dnro 75/53/2015 Valtiovarainministeriö Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion tieto ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtorin) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Valtorille. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Heli Nikander sekä tilintarkastusassistentti Tomi Hallamaa ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa Tarkastuksessa tuli esiin puutteita työaikakirjauksissa ja työaikaan perustuvassa laskutuksessa, joiden johdosta Valtorin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 73

76 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Heli Nikander TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Valtorin toimitusjohtaja Valtorin talous- ja hallintojohtaja Valtorin hallituksen jäsenet Valtiokonttori 74

77 Dnro 76/53/2015 Valtiovarainministeriö Verohallinto Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Verohallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Verohallinnolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Aino Niemi ja ylitarkastaja Hanna Puukko- Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 75

78 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Aino Niemi TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Verohallinnon pääjohtaja Valtiokonttori 76

79 Dnro 77/53/2015 Valtiovarainministeriö Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Väestörekisterikeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Pentti Pohja, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 77

80 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Pentti Pohja TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Valtiokonttori 78

81

82 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansallisarkisto Museovirasto Opetushallitus Suomen Akatemia Suomenlinnan hoitokunta

83 Dnro 78/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja, johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen ja finanssihallintoassistentti Milla Tulokas, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilintarkastukseen sisältyneen SALAMA-järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA Timo Kerttula. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Kansallisomaisuuteen ja käyttöomaisuuteen sisältyviä taideteoksia ja taide-esineitä koskevia taseerittelyitä ei ole laadittu valtion talousarviosta annetun asetuksen 66 e :n edellyttämällä tavalla. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 81

84 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, SALAMA -järjestelmässä käsiteltävien valtionavustusten myöntöprosessin tarkastuksessa, SALAMA -järjestelmän järjestelmätarkastuksessa sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. SALAMA -järjestelmässä käsiteltävien valtionavustusten myöntöprosessin tarkastuksessa on tullut esiin valtionavustuksia koskevien selvitysten dokumentoinnin puutteita, joiden johdosta opetus- ja kulttuuriministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Harri Myllyoja TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 82

85 Dnro 79/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Anna-Marja Kari ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 83

86 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Anna-Marja Kari TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn johtaja Valtiokonttori 84

87 Dnro 80/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisarkisto Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kansallisarkiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Kansallisarkistolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen sekä finanssihallintoassistentti Milla Tulokas ja tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksessa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Kansallisarkiston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 85

88 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Arkistolaitoksen pääjohtaja Valtiokonttori 86

89 Dnro 81/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Museovirasto Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Museovirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Klaus Krokfors, tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen ja tarkastussihteeri Eija Pouttu, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtionavustusmenettelyjen, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksessa sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristön laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisestä valvonnasta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 87

90 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Museoviraston pääjohtaja Valtiokonttori 88

91 Dnro 82/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Opetushallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Opetushallitukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja, JHT, KHT Minna Tyrväinen, johtava tilintarkastaja Anne Joki sekä ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku -järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA Timo Kerttula. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentilta (Työpaikalla tapahtuva oppiminen, siirtomääräraha 2 v vuoden 2014 talousarviossa) on talousarvion vastaisesti maksettu virkaan nimitettyjen henkilöiden palkkoja ja lomakorvauksia ,68 euroa. Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. Koska liiketaloudellisten suoritteiden osalta ei ole esitetty Valteri-koulun kustannustietoja, ei liiketaloudellisesta maksullisesta toiminnasta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Muilta osin toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 89

92 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa, KIEKU-järjestelmään kohdistuneessa tietojärjestelmätarkastuksessa sekä henkilöstöhallinnon prosessin sisäisen valvonnan tarkastuksessa. Ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa tuli esiin yksittäinen menettelytapaa koskenut puute, jonka johdosta Opetushallitus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. Opetushallituksen vastuulla olevan palkanlaskentaprosessin sisäisessä valvonnassa on tarkastuksessa tullut esiin puutteita, joiden johdosta Opetushallituksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Minna Tyrväinen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Opetushallituksen pääjohtaja Opetushallituksen johtokunnan jäsenet Valtiokonttori 90

93 Dnro 83/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemia Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomen Akatemian tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Suomen Akatemialle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilintarkastukseen sisältyneen Salli-järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 91

94 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Suomen Akatemian pääjohtaja Valtiokonttori 92

95 Dnro 84/53/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomenlinnan hoitokunta Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Suomenlinnan hoitokunnalle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Koska Suomenlinnan hoitokunnan liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman henkilöstökustannuksiin sisältyy olennaista virheellisyyttä, ei siitä esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Virheellisesti esitetyt henkilöstökustannukset parantavat Suomenlinnan hoitokunnan liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuutta noin 20 %. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan muilta osin pitää oikeina ja riittävinä. 93

96 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksessa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Suomenlinnan hoitokunta on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller toiminto Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Valtiokonttori 94

97

98 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketurvallisuusvirasto Luonnonvarakeskus Maanmittauslaitos Maaseutuvirasto

99 Dnro 85/53/2015 Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Antti Hieta ja tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Harri Korpi. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, Kieku järjestelmää koskeneessa järjestelmätarkastuksessa sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 97

100 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Antti Hieta TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 98

101 Dnro 86/53/2015 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketurvallisuusvirasto Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöksen liitteellä 12 (Valtiontakaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut) tavanomaisten sopimusten ja sitoumusten tulevien vuosien määrärahatarpeet on esitetty noin 31 miljoonaa euroa liian pieninä. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on muilta osin esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 99

102 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Liitteen 12 (Valtiontakaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut) sisältämien tietojen virheitä on pidettävä myös sisäisen valvonnan puutteena. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Mari Brusila TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtaja Valtiokonttori 100

103 Dnro 87/53/2015 Maa- ja metsätalousministeriöministeriö Luonnonvarakeskus Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Luonnonvarakeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Riitta-Liisa Heikkilä ja johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 101

104 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Riitta-Liisa Heikkilä TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Luonnonvarakeskuksen johtokunnan jäsenet Valtiokonttori 102

105 Dnro 88/53/2015 Maa- ja metsätalousministeriö Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maanmittauslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että maanmittauslaitokselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Heli Nikander sekä ylitarkastaja Sannaleena Franssi ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 103

106 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Heli Nikander TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Valtiokonttori 104

107 Dnro 89/53/2015 Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutuvirasto Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maaseutuviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Maaseutuvirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Erkki Niemelä. Tilintarkastukseen sisältyneen maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukia koskeneen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku-järjestelmän käyttöönottoa koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA, JHTT Mika Halme. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Talousarvion toteutumalaskelmalla valtuuksista ja niiden käytöstä esitettyihin tietoihin sisältyy virheitä momenteilla (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) ja (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen). Momentin (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) käytettävissä olevan valtuuden määrä on vuoden 2015 talousarvion mukaan 66 miljoonaa euroa. Koska valtuuden määrä on tilinpäätöksessä esitetty liian suurena, voidaan vuoden 2016 talousarviossa uusia tilinpäätöksessä esitetyn 46,6 miljoonan euron sijasta 24,6 miljoonaa euroa. Momentin (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) valtuuden käyttönä olisi tullut esittää 30,4 miljoonaa euroa. Koska valtuuden käyttö on tilinpäätöksessä esitetty liian suurena, voidaan vuoden 2016 talousarviossa uusia tilinpäätöksessä esitetyn 236,5 miljoonan euron sijasta 252,4 miljoonaa euroa. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 105

108 2 (2) Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty toimintokohtaiset työaika- ja kustannustiedot sekä toiminnan kokonaiskustannukset ydintoiminnoittain. Seurantakohdemuutoksista johtuen vertailutiedot on esitetty ainoastaan vuodelta Esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen sekä Kieku-järjestelmän käyttöönoton tarkastuksessa. Lisäksi sisäistä valvontaa on tarkastettu maataloustukien ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukien tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Valtuusseurannan järjestämisessä on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Maaseutuviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ilmoitusvelvollisuus valtiontalouden tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 :n 1 momenttiin perustuen Maaseutuviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt valtuuden käytöstä esitettyjä tietoja koskevan dokumentaation puutteiden johdosta. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Erkki Niemelä TIEDOKSI 106 Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Maaseutuviraston kirjaamo Maaseutuviraston ylijohtaja Valtiokonttori

109

110 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmatieteen laitos Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Viestintävirasto

111 Dnro 90/53/2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa liikenne-ja viestintäministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Seppo Akselinmäki ja tarkastussihteeri Eija Pouttu. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentille (Joukkoliikenteen palvelujen osto, smr 3 v) vuoden 2015 menoksi kuuluvia menoja (2,9 milj. euroa) on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti kirjattu vuoden 2016 menoksi. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty kokonaistuottavuus sekä tulosaluekohtaiset kustannustiedot ja henkilötyövuositiedot kolmelta vuodelta. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, valtionaputarkastuksen ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristön laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 109

112 2 (2) Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin menojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa puutteita, joiden johdosta liikenne- ja viestintäministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Valtionapujen käytön valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta liikenne- ja viestintäministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Seppo Akselinmäki TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 110

113 Dnro 91/53/2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmatieteen laitos Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Ilmatieteen laitokselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos, JHTT Arto Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 111

114 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Tilintarkastusneuvos Arto Manninen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Valtiokonttori 112

115 Dnro 92/53/2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Liikennevirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Johanna Kormu, johtava tilintarkastaja, JHTT Seppo Akselinmäki ja finanssihallintoassistentti Milla Tulokas, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentin (Jäänmurtajan hankinta, siirtomääräraha 3v) valtuuden käytöstä esitettäviä tietoja on muutettu valtuusseurannassa valtuuden käyttöä kasvattavilla oikaisuilla (yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa) vuosille 2013 ja 2014 näiden vuosien tilinpäätösten vahvistamisen jälkeen. Momentilla (Jäänmurtajan hankinta, siirtomääräraha 3v) ilmoitetut tiedot valtuuden käytöstä vuonna 2015 ja valtuuden käytöstä aiheutuneesta määrärahatarpeesta ovat virheelliset. Taseen erät Edellisten tilikausien pääoman muutos sekä Tilikauden tuotto- ja kulujäämä on esitetty noin kaksi miljardia euroa liian suurina. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 113

116 2 (3) Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. Koska julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman tuloista puuttuu 0,4 miljoona euroa vaihtotyöliikenteessä tarvittavan viestintäverkon käyttötuloa, ei tästä esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Toiminnallisesta tehokkuudesta on muilta osin esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä väylähankkeiden tarkastuksessa ja valvontaympäristön tarkastus ylimmän johdon menettelytavat laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin puutteita tulojen ja menojen kohdentamisessa varainhoitovuodelle, joiden osalta Liikenneviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Valtuusseurannan tarkastuksessa on tullut esiin puutteita sopimushallinnassa, valtuusseurannan järjestämisessä ja dokumentoinnissa, joiden johdosta Liikenneviraston tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneesssa valvontaympäristön laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on tullut esiin joitain menettelytapoja koskevia puutteita, joiden johdosta Liikenneviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta valtuusseurannan järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain 15 :n edellyttämällä tavalla. Ilmoitusvelvollisuus valtiontalouden tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 :n 1 momenttiin perustuen Liikenneviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisen valvonnan puutteiden johdosta. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Johanna Kormu 114

117 3 (3) TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Liikenneviraston pääjohtaja Valtiokonttori 115

118 Dnro 93/53/2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen turvallisuusvirasto Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Talousarvion toteutumalaskelmasta puuttuvat momenttia (Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu, siirtomääräraha 2 v) koskevat tiedot. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 116 Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa.

119 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja Valtiokonttori 117

120 Dnro 94/53/2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintävirasto 118 Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Viestintäviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Viestintävirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.

121 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Viestintäviraston pääjohtaja Valtiokonttori 119

122 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Energiavirasto Geologian tutkimuskeskus Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kilpailu- ja kuluttajavirasto Patentti- ja rekisterihallitus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

123 Dnro 95/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen, ylitarkastaja Hanna Surakka ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilintarkastukseen sisältyneen EU-varoihin kohdistuneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Klaus Krokfors. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentille (Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset, arviomääräraha) kuuluvia menoja on rahoitettu vuosina ,7 miljoonaa euroa talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 6 a :n vastaisesti ennakoista, jotka on maksettu vuosien määrärahoista. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin jäljellä olevien ennakoiden (9,1 miljoonaa euroa) ja ennakoihin liittyvien korkosaatavien takaisinperimiseksi. Momentilla (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella , arviomääräraha) on vuonna 2015 käytetty edellisten vuosien talousarvioissa myönnettyjä valtuuksia, jotka eivät vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan olleet uusittavissa. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti pidennetty valtuuden käyttöaikaa. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 121

124 2 (3) Koska toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty puutteelliset tiedot tuottavuudesta ja taloudellisuudesta eikä yhteisrahoitteisesta toiminnasta ole esitetty kustannusvastaavuuslaskelmaa, ei toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa ja EU-varoihin kohdistuneessa tarkastuksessa. Tuloksellisuuden laskentatoimen ja valtuusseurannan järjestämisessä sekä eräiden ennakoiden ja talousarviotileille kirjaamista odottavien menojen käsittelyssä on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden osalta työ- ja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta seuraavia virheitä: 1 Momentille (Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset, arviomääräraha) kuuluvia menoja on rahoitettu vuosina ,7 miljoonaa euroa talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 6 a :n vastaisesti ennakoista, jotka on maksettu vuosien määrärahoista. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin jäljellä olevien ennakoiden (9,1 miljoonaa euroa) ja ennakoihin liittyvien korkosaatavien takaisinperimiseksi. 2 Momentilla (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella , arviomääräraha) on vuonna 2015 käytetty edellisten vuosien talousarvioissa myönnettyjä valtuuksia, jotka eivät vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan olleet uusittavissa. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti pidennetty valtuuden käyttöaikaa. 3 Tuloksellisuuden laskentatointa ei ole järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 16 :n edellyttämällä tavalla. Ilmoitusvelvollisuus valtiontalouden tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 :n 1 momenttiin perustuen työ- ja elinkeinoministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisten menettelyiden ja sisäisen valvonnan puutteiden johdosta. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen 122

125 3 (3) TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson Valtiokonttori 123

126 Dnro 96/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että KEHA-keskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Tea Grönlund, johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen ja johtava tilintarkastaja Maarit Rannisto sekä tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilintarkastukseen sisältyneet EAKR-varojen käyttöön liittyvät hallinnon ja sisäisen valvonnan tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukia koskevan tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momenteille (Siviilipalvelus, arviomääräraha) ja (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2016 kuuluvia menoja vuoden 2015 menoksi (yhteensä euroa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. Momentilla (Energiatuki) on valtuuden määrä ja käyttö esitetty noin 20 miljoonaa euroa liian suurina. Momentin (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyöja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) vuonna 2016 uusittavissa oleva valtuuden määrä on esitetty noin miljoona euroa liian suurena. Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. 124 Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti.

127 2 (2) Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Koska yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmalta puuttuu tuottoja ja kustannuksia ja laskelmassa esitettyihin yhteiskustannuksiin liittyy olennaista epävarmuutta, ei yhteisrahoitteisesta toiminnasta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Muilta osin toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä Euroopan aluekehitysrahastovarojen (EAKR) käyttöön liittyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukien tarkastusten yhteydessä. Vuoden 2015 tarkastukseen sisältyi lisäksi ylimmän johdon menettelyihin kohdistunut valvontaympäristöä koskenut laillisuus- ja asianmukaisuustarkastus. Menojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta KEHAkeskuksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Talousarvion toteutumalaskelman virheitä valtuuksista ja niiden käytöstä voidaan pitää myös sisäisen valvonnan puutteina. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta vuodelle 2016 kuuluvien menojen ( euroa) kohdentamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti vuodelle 2015 momenteilla (Siviilipalvelus, arviomääräraha) ja (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Tea Grönlund TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Ympäristöministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö KEHA-keskuksen johtaja Valtiokonttori 125

128 Dnro 97/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Energiavirasto Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Energiaviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Energiavirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Tea Grönlund, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Energiavirasto on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti kohdentanut vuodelle 2016 kuuluvia menoja ( euroa) vuoden 2015 menoksi momentille (Työja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha, siirtomääräraha 2 v vuoden 2014 talousarviossa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. Lisäksi varat on talletettu valtion talousarviosta annetun asetuksen 33 :n vastaisesti ilman Valtiokonttorin lupaa. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säädösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä. 126

129 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta varainhoitovuodelle 2016 kuuluvien menojen ( euroa) tallettamista valtion talousarviosta annetun asetuksen 33 :n vastaisesti rahalaitokseen ilman Valtiokonttorin lupaa ja niiden kirjaamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti vuoden 2015 menoksi momentilta (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha, siirtomääräraha 2 v vuoden 2014 talousarviossa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Tea Grönlund TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Energiaviraston ylijohtaja Valtiokonttori 127

130 Dnro 98/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Geologian tutkimuskeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 128

131 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsenet Valtiokonttori 129

132 Dnro 99/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Innovaatiorahoituskeskus Tekes 130 Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja, JHT, KHT Minna Tyrväinen, johtava tilintarkastaja Anne Joki ja ylitarkastaja Reijo Luomala. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.

133 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Minna Tyrväinen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Innovaatiorahoituskeskus Tekesin pääjohtaja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johtokunnan jäsenet Valtiokonttori 131

134 Dnro 100/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 132

135 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Valtiokonttori 133

136 Dnro 101/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Sari Lakka ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 134

137 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Sari Lakka TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja Valtiokonttori 135

138 Dnro 102/53/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 136 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Reijo Luomala ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.

139 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Reijo Luomala TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pääjohtaja Valtiokonttori 137

140 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

141 Dnro 103/53/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Susanna Falck ja johtava tilintarkastaja Jorma Kilpeläinen ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Jenni Leppälahti. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty ministeriön tulosalueittaiset kustannus- ja henkilötyövuositiedot, kirjanpitoyksikön muiden yksiköiden taloudellisuus- ja tuottavuustiedot sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan olennaisilta osin pitää oikeina ja riittävinä. 139

142 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa ja valtion rahoitusosuutta ansiopäivärahasta koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Susanna Falck TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 140

143 Dnro 104/53/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimean) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sannaleena Franssi, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, Kieku -talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän konversioiden tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 141

144 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Sannaleena Franssi TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Valtiokonttori 142

145 Dnro 105/53/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sannaleena Franssi, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, Kieku -talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän konversioiden tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 143

146 2 (2) Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Sannaleena Franssi TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö/valtiosihteeri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtaja Valtiokonttori 144

147 Dnro 106/53/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Säteilyturvakeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sannaleena Franssi ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, Kieku -talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän konversioiden tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 145

148 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Sannaleena Franssi TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö/valtiosihteeri Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Valtiokonttori 146

149 Dnro 107/53/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaalija terveysministeriölle että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku -järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Harri Korpi. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan THL:n ja sen alaisten koulukotien ja mielisairaaloiden osalta pitää oikeina ja riittävinä. 147

150 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä, ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa sekä Kieku -järjestelmää koskeneessa järjestelmätarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Mari Brusila TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Valtiokonttori 148

151

152 Ympäristöministeriön hallinnonala Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Suomen ympäristökeskus

153 Dnro 108/53/2015 Ympäristöministeriö Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ympäristöministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja, JHTT Pauliina Mikkola ja tarkastussihteeri Eija Pouttu. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Momentin (Ympäristöministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen ( euroa). Momentin (Eräät ympäristömenot, siirtomääräraha 3 v, vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen ( ,50 euroa). Taseeseen sisältyy vuonna 2012 maksettuja ennakkomaksuja ( ,37 euroa), jotka olisi tullut kirjata kuluksi. Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 151

154 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tuloksellisuuden laskentatoimen ja valtionavustusten valvonnan tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristön laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Tarkastuksessa on tullut esiin valtionavustusten valvontaan liittyviä puutteita, joiden johdosta ympäristöministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momenttien (Ympäristöministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v, euroa) ja (Eräät ympäristömenot, siirtomääräraha 3 v, vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa, ,50 euroa) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Pauliina Mikkola TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Ympäristöministeriön kirjaamo Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Valtiokonttori 152

155 Dnro 109/53/2015 Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä Ympäristöministeriölle että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Pauliina Mikkola ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 153

156 2 (2) Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Pauliina Mikkola TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Ympäristöministeriön kirjaamo Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet Valtiokonttori 154

157 Dnro 110/53/2015 Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ympäristöministeriölle että Suomen ympäristökeskukselle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Pauliina Mikkola ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Suomen ympäristökeskus on esittänyt tilinpäätöksessään öljyntorjunta-alus Hylkeen vuonna 2015 valmistuneen peruskorjauksen menot (noin 12 miljoonaa euroa) keskeneräisessä käyttöomaisuudessa. Peruskorjausmenot olisi tullut siirtää hallinnansiirtona Puolustusvoimille vuoden 2015 aikana. Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 155

158 2 (2) Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin käyttöomaisuuden käsittelyä koskevia puutteita, joiden johdosta Suomen ympäristökeskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa on tullut esiin yksittäinen menettelytapaa koskenut puute, jonka johdosta Suomen ympäristökeskus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Pauliina Mikkola TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Ympäristöministeriön kirjaamo Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Valtiokonttori 156

159

160 Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot Palosuojelurahasto Valtion televisio- ja radiorahasto Öljysuojarahasto

161 Dnro 112/53/2015 Sisäministeriö Palosuojelurahasto Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Palosuojelurahastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Palosuojelurahastosta annetun lain 13 :n mukaisesti. Se on kohdistunut Palosuojelurahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Palosuojelurahastosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Reijo Luomala ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisen tehokkuuden, toiminnan tuloksen sekä taloudellisen aseman kuvauksissa esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoimen, hallinnon, tilinpäätöksen ja avustusten myöntämisen tarkastuksen yhteydessä. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 159

162 2 (2) Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittely Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta, tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta, tilinpäätös voidaan vahvistaa. Palosuojelurahastolain 10 :n 3 momentin mukaisesti rahaston hallitus on päättänyt esittää sisäministeriölle, että vuoden 2015 tuottojäämä ,93 euroa kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen oma pääoma on ,71 euroa. Palosuojelurahaston tulos voidaan käsitellä hallituksen ehdottamalla tavalla. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylitarkastaja Reijo Luomala TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Sisäministeriön kirjaamo Sisäministeriön kansliapäällikkö Palosuojelurahaston hallituksen jäsenet Palosuojelurahaston pääsihteeri Valtiokonttori 160

163 Dnro 113/53/2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Valtion televisio- ja radiorahasto Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenneja viestintäministeriölle että Valtion televisio- ja radiorahastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 :n mukaisesti. Se on kohdistunut rahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöksen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain ja valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Klaus Krokfors, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoimen, hallinnon sekä tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Sisäisestä valvonnasta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 161

164 2 (2) Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöksen vahvistaminen Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta ja tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta, tilinpäätös voidaan vahvistaa. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Valtiovarain controller -toiminto Viestintäviraston kirjaamo Viestintäviraston pääjohtaja Viestintäviraston apulaisjohtaja Valtiokonttori 162

165 Dnro 114/53/2015 Ympäristöministeriö Öljysuojarahasto Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Öljysuojarahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ympäristöministeriölle että Öljysuojarahastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Öljysuojarahastosta annetun lain 24 :n mukaisesti. Se on kohdistunut rahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Öljysuojarahastosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Pasi Tervasmäki, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoimen, hallinnon sekä tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 163

166 2 (2) Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Öljysuojarahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittely Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta ja tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta, tilinpäätös voidaan vahvistaa. Rahaston hallitus on ehdottanut tuottojäämän ,89 euroa kirjaamista rahaston omaan pääomaan. Rahaston tulos voidaan käsitellä hallituksen ehdottamalla tavalla. Oman pääoman määrä on tuottojäämän kirjauksen jälkeen ,54 euroa. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Ympäristöministeriön kirjaamo Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Öljysuojarahaston hallituksen jäsenet Öljysuojarahaston pääsihteeri Valtiokonttori 164

167

168 valtiontalouden tarkastusvirasto valtiontalouden tarkastusvirasto antinkatu 1, pl 1119, helsinki antinkatu 1, pl 1119, helsinki puh , puh ,

Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastuskertomukset Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2016 valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 7/2017 Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2016 valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 7/2017

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus 111/53/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.5.2013 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto 10.5.2013 Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 318/53/05 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 10.5.2006 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.2018 Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 64/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 64/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 64/53/03 9.4A 28.05.2003 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/03 27.5.2003 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 16.12.2016 VM036:00/2015 Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli Johdanto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/01 05.06.2001 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 194/53/04 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 11.5.2005 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 31.05.2002 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tilintarkastajan vuosiyhteenveto

Tilintarkastajan vuosiyhteenveto 12.05.2017 Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö Johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä Johtava tilintarkastaja, JHTT Riitta-Liisa Heikkilä Jakelussa mainitut Valtion tilinpäätöksen vuoden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 105/53/ JOENSUUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 105/53/ JOENSUUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 105/53/02 18.4.2002 Opetusministeriö Joensuun yliopisto JOENSUUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Valtiontalouden tarkastusvirasto Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 13.5.2004 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/03 4.6.2004 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 181/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 181/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 181/53/02 9.4A 10.6.2002 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/03 6.6.2003 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 117/53/06 Sisäasiainministeriö 23.5.2007 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sisäasiainministeriötiliviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 96/53/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 96/53/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 96/53/01 7.6.2001 Valtiovarainministeriö VALTIOVARAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2018

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2018 VALTIOKONTTORI 5.1.2018 Talous ja henkilöstö 1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO 2018 1B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2018 Koodistossa 1A on lueteltu ne virastotunnukset (työnantajatunnukset), joita käytetään vuoden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/ OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/ OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/2002 11.6.2002 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Lausunnon diaarinumero (vapaaehtoinen): Vastausaika on päättynyt: 30.11.2015

Lisätiedot

Valtion maksullinen toiminta vuonna Hallinnon ohjaus Anne Melanen

Valtion maksullinen toiminta vuonna Hallinnon ohjaus Anne Melanen Valtion maksullinen toiminta vuonna 2010 Hallinnon ohjaus 2.9.2011 Anne Melanen TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa

Lisätiedot

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtiokonttori Tiedote 1 (2) Talous ja henkilöstö 7.2.2014 Dnro VK/127/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion tilijaottelun laadinta

Vuoden 2013 talousarvion tilijaottelun laadinta Valtiokonttori Tiedote 1 (6) Hallinnon ohjaus 4.10.2012 Ministeriöt Vuoden 2013 talousarvion tilijaottelun laadinta Tilijaottelun laadintaprosessi Talousarvion tilijaottelun tuottamisprosessia ja rakennetta

Lisätiedot

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012 Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen

Lisätiedot

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtiokonttori Tiedote 1 (2) Hallinnon ohjaus Talousjohtamisen tuki 23.2.2011 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 Opetusministeriö HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa Ohje 1 (6) VM/778/00.00.00/2017 12.04.2017 Valtiovarain controller -toiminto Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa Hallituksen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

IV lisätalousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013 IV lisätalousarvioesitys 2013 euroa TULOARVIOT 12. SEKALAISET TULOT 47 990 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -1 853 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -1 853 000 25.

Lisätiedot

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2017

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2017 VALTIOKONTTORI 3.1.2017 Talous ja henkilöstö 1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO 2017 1B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2017 Koodistossa 1A on lueteltu ne virastotunnukset (työnantajatunnukset), joita käytetään vuoden

Lisätiedot

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtiokonttori Tiedote 1 (2) Talous ja henkilöstö 25.2.2013 Dnro VK/286/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 03.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot