Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla."

Transkriptio

1 CENNON PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Versio Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy ( Cenno ) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen henkilö, joka toimii itsensä tai juridisen henkilön puolesta. Nämä käyttöehdot, joita Cenno voi muuttaa aika ajoin, muodostavat koko sopimuksen Cennon ja Käyttäjän välillä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sopimusta hyväksymällä nämä käyttöehdot rekisteröityessään Cennon www-sivustolle ja sen jälkeen aina käyttäessään palvelua. Käyttääkseen palvelua Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. 2 Tarjotun palvelun kuvaus ja sopimuksen kohde 3 Palvelumaksut ja verot 4 Muutokset palveluun Tällä hetkellä Cenno tarjoaa kaupallista sovellusta, Cenno projektinhallintaa, pienten liiketoimintaprojektien ja -tuotantojen hallintaan. Mikäli ei erikseen mainita, nämä käyttöehdot koskevat kaikkia uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät tai parantavat palvelua, tai muutoksia nykyiseen sovellukseen, tai mitä tahansa Cennon tarjoamaa tai ylläpitämää palvelua tai sovellusta. Cennon ja Käyttäjän välisen sopimuksen kohde on ei-eksklusiivinen, ei-siirrettävissä ja päätettävissä oleva oikeus ja lisenssi tarjotun palvelun käyttämiseen, ainoastaan Käyttäjän omiin sisäisiin tarkoituksiin. Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla. Mitään maksuja ei palauteta, eikä palautuksia tai luottoa anneta osittain käytetyistä jaksoista tai palveluista. Käyttämällä palvelua Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy sen, että Cennolla on oikeus veloittaa asianmukaiset maksut palveluhinnaston mukaisesti. Kaikki hinnat ovat ilman veroviranomaisten vaatimia veroja ja velvollisuuksia, ja Käyttäjä vastaa kaikkien näiden verojen ja velvollisuuksien maksamisesta arvonlisäveroa (ALV) lukuun ottamatta. ALV lisätään automaattisesti hintoihin, kun Käyttäjä 1. asuu Suomessa; tai 2. asuu missä tahansa muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa, eikä anna voimassa olevaa ALV-numeroa rekisteröintiprosessin yhteydessä lain ja asianomaisten EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti. Cennolla on oikeus muuttaa olevassa olevia maksuja tai lisätä uusia maksuja aika ajoin. Sellaiset muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Cennon wwwsivustolla. Mikäli Käyttäjä käyttää palveluja tällaisten muutosten astuttua voimaan, on Käyttäjä velvollinen maksamaan uudet maksut. Cenno pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin muokata tai lopettaa palvelu tai sen osa väliaikaisesti tai pysyvästi ilmoittamalla tai olemalla ilmoittamatta siitä etukäteen. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Cenno vastaa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään muokkauksista palveluun, sen keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

2 5 Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut 5.1 Käyttäjän tulee: 1. taata, että Käyttäjällä on täydet oikeudet solmia sopimus Cennon kanssa suoraan tai juridisen henkilön kautta; 2. taata, että velvollisuuksien hoito ja palvelujen käyttö eivät riko mitään sovellettavissa olevia lakeja tai säännöksiä, mukaan lukien rajoituksetta kaikkia mahdollisia lakeja ja säännöksiä koskien Euroopan Union kansalaisten henkilötietojen luovuttamista Euroopan Unionin ulkopuolelle, tai riko mitään sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa tai kohtuuttomasti häiritse muiden Cennon asiakkaiden Cennon palveluiden käyttöä; 3. vastuullisesti ja turvallisesti säilyttää tilitiedot ja salasana; 4. pitää hallussaan voimassa olevaa sähköpostiosoitetta ja viipymättä muuttaa asianomaiset Cennon tilin tiedot niin pyydettäessä; 5. taata solmivansa sopimuksen voittoa tavoittelemattomiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, ei kuluttajana; 6. asianmukaisesti huolehtia täydestä Käyttäjätietojen varmuuskopioinnista ottamalla tiedoista omia varmuuskopioita Cennon mahdollisesti tarjoamien varmuuskopioiden lisäksi; 5.2 Käyttäjä ei saa: 1. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään laitonta, loukkaavaa, solvaavaa, uhkaavaa, ahdistavaa, kieroutunutta, halventavaa, epäsiveellistä, rivoa, herjaavaa, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihaa lietsovaa tai rasistisesti, etnisesti tai muulla tavalla kyseenalaista sisältöä; 2. loukata alaikäisiä millään tavalla; 3. esiintyä toisena henkilönä tai juridisena henkilönä, tai väittää erheellisesti tai muulla tavalla antaa virheellistä kuvaa Käyttäjän suhteesta toiseen henkilöön tai juridiseen henkilöön; 4. naamioida minkään palvelun kautta levittämänsä tiedon alkuperää; 5. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään sisältöä, jota Käyttäjällä ei ole lupa julkaista minkään lain tai sopimus- tai luottamussuhteen perusteella (kuten sisäpiiritietoa, osana työsuhdetta tai salassapitosopimusta saatua tekijänoikeudellista tai luottamuksellista tietoa); 6. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään sisältöä, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen mitä tahansa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta; 7. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään pyytämättömiä tai luvattomia mainoksia, kampanja-aineistoa, "roskapostia, "spämmiä, tai minkään muunlaisia pyyntöjä; 8. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään aineistoa, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai laitteen tai televiestintälaitteiston toimintaa; 9. toimia sellaisella tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden käyttäjien kykyyn käyttää palvelua; 10. häiritä tai sekoittaa palvelua tai palveluun kytkettyjä palvelimia tai verkkoja, eikä olla noudattamatta mitään palveluun kytkettyjen tietoverkkojen vaatimuksia, toiminta- tai menettelytapoja tai sääntöjä; 11. tahallisesti tai tahattomasti rikkoa mitään sovellettavaa paikallista, valtiollista tai kansainvälistä lakia; 12. antaa aineellista tukea tai varoja (eikä salata tai naamioida aineellisen tuen tai varojen luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistajuutta) kenellekään tai millekään järjestölle, joka on tekemisissä rahanpesun tai terroristitoiminnan rahoittamisen kanssa; 13. käyttää palvelussa asioimiseen muita sovelluksia kuin niitä, jotka Cenno tarjoaa tai nimenomaisesti hyväksyy; 14. milloinkaan myydä palvelua eteenpäin, eikä linkittämällä yhdistää palvelua Käyttäjän tai kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun; 15. antaa luvattomien kolmansien osapuolten käyttää tilitietoja, eikä antaa useampien ihmisten tai järjestöjen jakaa tilitietoja. 5.3 Vastuuvapaus Käyttäjä vapauttaa vastuusta ja pitää syyttömänä Cennon ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat mihinkään kol-

3 mannen osapuolen vaatimukseen tai pyyntöön, mukaan lukien kohtuullisiin asianajajapalkkioihin, jotka johtuvat Käyttäjän julkaisemasta, lähettämästä, levittämästä tai muulla tavalla palvelun kautta saataville tuomasta sisällöstä, palvelun käytöstä, yhteydestä palveluun, näiden ehtojen rikkomisesta, tai mistä tahansa kenen tahansa muun oikeuden rikkomisesta. 6 Cennon, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 6.1 Palvelun perusta ja tarjoaminen Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Käyttäjä käyttää sitä omalla vastuulla ja Cenno ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat eivät anna mitään suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien muttei rajoittuen, soveltuvuudesta osaksi tiettyä liiketoimintaa, tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta ja omistusoikeudesta ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta. Cennolla on rajoittamaton oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamiseen. 6.2 Cennon takuun ja vastuun rajoitukset Cenno vastaa ainoastaan virheistä, jotka johtuvat Cennon tahallisesta tai piittaamattomuudesta johtuvasta näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Cennon korvausvastuu ei voi ylittää Käyttäjän vaatimuksen esittämispäivämäärää edeltävän kolmen kuukauden aikana maksamia maksuja. Cenno ei vastaa mistään katoamisesta tai vahingosta, jotka johtuvat siitä, ettei Käyttäjä ole toiminut näiden käyttöohjeiden luvussa 5 lueteltujen sitoumustensa mukaisesti. Cenno ei takaa, että: 1. palvelu vastaa Käyttäjän vaatimuksia; 2. palvelu toimii keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja virheettömästi; 3. palvelun käytöstä saatavat tulokset ovat täsmällisiä ja luotettavia; 4. mitkään tuotteet, palvelut, tiedot tai muu aineisto, jonka Käyttäjä ostaa tai saa palvelun kautta, vastaavat Käyttäjän odotuksia, sekä; 5. mitään virheitä ohjelmistossa korjataan. Kaiken ladatun tai muulla tavalla palvelun kautta saadun aineiston käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista tietokonejärjestelmällensä tai tietojen katoamisesta tällaisen aineiston lataamisen seurauksena. Mitkään Käyttäjän Cennolta tai palvelusta saamat suulliset tai kirjalliset ohjeet tai tiedot eivät takaa mitään, ellei niin ole erikseen mainittu näissä käyttöehdoissa. Cenno tai sen toimittajat eivät ole vastuussa Käyttäjälle mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistusluontoisista vahingoista, mukaan lukien muttei rajoittuen vahingoista, jotka johtuvat ansioiden, maineen, käytön, tiedon tai muiden aineettomien arvojen menetyksestä johtuen: 1. palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua; 2. palvelun kautta tai välityksellä ostettujen tai saatujen tavaroiden, tietojen tai palvelujen tai saatujen viestien tai tehtyjen tapahtumien tuloksena hankittujen korvaavien tavaroiden tai palvelujen kustannuksista; 3. luvattomasta pääsystä tai muutoksista Käyttäjän lähetyksiin tai tietoihin; 4. minkään kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä palvelun suhteen, tai; 5. mistään muusta palveluun liittyvästä asiasta.

4 6.3 Vastuunrajoitukset kolmansien osapuolten toimien osalta Cenno ei voi kontrolloida tiedonkulkua Cennoon tai Cennosta tai muualla internetissä. Tällainen tiedonkulku riippuu kolmansien osapuolten tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toiminnasta. Ajoittain tällaisten kolmansien osapuolten toimet tai toimettomuudet voivat heikentää tai häiritä asiakkaiden yhteyksiä internetiin (tai osaan siitä). Vaikka Cenno pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia keinoja toimiakseen kaikin tarpeellisiksi katsomansa keinoin korjatakseen ja välttääkseen tällaisia tapahtumia, Cenno ei takaa, että tällaista ei tapahtuisi. Cenno ei anna mitään takuita minkään kolmannen osapuolen tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toimivuudesta tai toimimattomuudesta. 7 Cennon omistusoikeudet 8 Force Majeure Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että palvelu ja kaikki palvelua käytettäessä käytettävät ohjelmistot sisältävät omistusoikeudellista ja luottamuksellista tietoa, jota suojaavat käytössä olevat immateriaalioikeudet ja muut lait. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että palvelun, sponsorien mainosten tai palvelun tai mainostajien kautta Käyttäjälle esitetyn tiedon sisältämä sisältö on tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, patenttien tai muiden omistusoikeuksien tai lakien suojaamaa. Paitsi nimenomaisesti luvan Cennolta tai mainostajilta saaneena, Käyttäjä lupaa olla muokkaamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, jakamatta ja kehittämättä kokonaan tai osittain palveluun tai ohjelmistoon perustuvia johdannaisia. Cenno ei vaadi omistusoikeutta Käyttäjän lähettämään tai palveluun sisällytettäväksi saataville asettamaan sisältöön. Lisäksi, koskien Käyttäjän palvelun julkisiin osiin sisällytettäväksi saataville asettamaa sisältöä, Käyttäjä myöntää Cennolle seuraavat maailmanlaajuiset, tekijänpalkkioista vapaat ja ei-eksklusiiviset lisenssit: ikuisen, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan lisenssin käyttää, jakaa, monistaa, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, julkisesti esittää ja julkisesti näytille asettaa kokonaisuudessaan tai osittain tällaista sisältöä ja sisällyttää tällainen sisältö muihin tuotoksiin missä tahansa nykyisin tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä muodossa tai mediassa. Cenno saa aina käyttää palveluun kopioitua tai lähetettyä tietoa tilastollisiin tarkoituksiin ilman tunnistetietoja. Cenno saa myös julkaista tilastot markkinointi- ja viestintätarkoituksiin sellaisella tavalla, joka takaa tiedon anonymiteetin. Kumpikaan, ei Cenno eikä Käyttäjä, ei vastaa mistään viivästyksestä tai toimintahäiriöstä, joka johtuu sellaisista Jumalan teoista, maanjäristyksestä, työtaisteluista, tavarapulasta, kapinoista, sodasta, tulipalosta, epidemioista tai kuljetusvaikeuksista tai muista olosuhteista, joihin se ei voi vaikuttaa (Force Majeure). Vapautuksen saaneen osapuolen velvollisuuksia ja oikeuksia jatketaan päivä kerrallaan samanpituisen jakson verran kuin vapautuksen aiheuttanut viivästyminen kestää. 9 Päättäminen ja palvelutason alentaminen 9.1 Käyttäjän tekemä päättäminen ja palvelutason alentaminen Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa tai alentaa tilinsä palvelutasoa. Tämän voi tehdä vain Cennon www-sivustolla täyttämällä palvelutason alentamisen tai päättämisen vaatimat tiedot. Päättäminen tai palvelutason alentaminen astuu voimaan heti, eikä sitä voi perua. 9.2 Cennon tekemä päättäminen Cenno saa päättää Käyttäjän tilin päättämisen astuessa heti voimaan 1. milloin tahansa Käyttäjän rikkoessa näitä käyttöehtoja; 2. milloin tahansa, jos Käyttäjältä ei pystytä perimään mitä tahansa tämän sopimuksen mukaista maksua; 3. koko palvelun tullessa päätetyksi mistä tahansa syystä.

5 9.3 Palvelutason alentamisen vaikutukset Palvelutason alentaminen saattaa johtaa palveluun lähetetyn tai kopioidun sisällön tai tiedon häviämiseen, sekä ominaisuuksien ja kapasiteetin häviämiseen. Cenno ei vastaa minkään tiedon katoamisesta palvelutason alentamisen yhteydessä. 9.4 Päättämisen vaikutukset Tiliä päätettäessä kaikki palvelun sitä tiliä koskeva tieto hävitetään välittömästi. Tietoa ei saa palautettua missään olosuhteissa. 10 Muutokset näihin käyttöehtoihin 11 Ilmoitukset 12 Tietosuojapolitiikka Cennolla on oikeus muuttaa tai muokata näitä käyttöehtoja ilman Käyttäjän tai kolmannen osapuolen etukäteishyväksyntää. Cenno ilmoittaa Käyttäjälle kaikista suurista muutoksista sähköpostitse. Pienemmät muutokset näihin käyttöehtoihin tulevat voimaan ja Käyttäjää sitoviksi saman tien, kun ne julkaistaan Cennon www-sivustolla. Mikäli Käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä suurten tai pienten muutosten tai muokkausten jälkeen, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset tai muokkaukset. Cenno voi lähettää Käyttäjälle ilmoituksia, mukaan lukien sellaisia, jotka koskevat muutoksia näihin käyttöehtoihin, sähköpostitse tai julkaista niitä www-sivustollaan. Käyttämällä palvelua Käyttäjä hyväksyy Cennon tietosuojapolitiikan. Tietosuojapolitiikka löytyy Cennon www-sivustolta ja se koskee yleisesti kaikkien Cennon www-sivujen ja palveluiden käyttöä. 13 Linkit muihin sivustoihin 14 Sopimuksen siirto 15 Hallitseva laki 16 Erimielisyydet Palvelussa tai kolmansilla osapuolilla voi olla linkkejä muihin www-sivustoihin tai lähteisiin. Koska Cennolla ei ole mitään valtaa sellaisiin sivustoihin ja lähteisiin, Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Cenno ei ole vastuussa sellaisten ulkopuolisten sivustojen ja lähteiden olemassaolosta, eikä tunnusta tai vastaa mistään sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta aineistosta, joita näillä sivustoissa tai lähteissä on tai joita näistä voi saada. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Cenno ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan mistään vahingosta tai katoamisesta, jonka sellaiset sisällöt, tuotteet tai palvelut, joita sellaisissa sivustoissa tai lähteissä on tai joita niiden kautta voi saada, tai niiden käyttö tai niihin luottaminen on voinut aiheuttaa tai väitetään aiheuttaneen. Cennolla on oikeus siirtää palvelu, mukaan lukien Cennon ja Käyttäjän välinen sopimus, kolmannelle osapuolelle. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisesta siirrosta sähköpostitse. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Cennon ja Käyttäjän välistä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Cennon nimenomaista hyväksyntää. Nämä käyttöehdot ja Käyttäjän ja Cennon välinen sopimus on Suomen lakien alainen ja niitä tulkitaan, hallitaan ja täytäntöön pannaan Suomen lakien mukaisesti antamatta minkään lain periaatteen vaikuttaa, jonka seurauksena sovellettaisiin jonkin muun tuomiovallan lakeja. Näitä käyttöehtoja ja Käyttäjän ja Cennon välistä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 17 Luopuminen ja ehtojen itsenäisyys Cennon epäonnistuessa käyttämään tai valvomaan mitä tahansa näiden käyttöehtojen oikeutta tai ehtoa ei tarkoita siitä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Mikäli joku näiden käyttöehto-

6 18 Vanhentumissäännöt 19 Kieli Versio jen ehdoista todetaan pätevän tuomiovallan oikeusistuimessa pätemättömäksi, osapuolet sopivat kuitenkin, että oikeusistuin antaisi kyseisestä ehdosta ilmi käyvän osapuolten tahdon vaikuttaa, ja muut näiden käyttöehtojen ehdot pysyvät täydessä voimassa. Käyttäjä hyväksyy sen, että päinvastaisista säädöksistä ja laeista huolimatta mikä tahansa vaatimus tai oikeustoimi, joka liittyy palvelun käyttöön tai näihin käyttöehtoihin tai johtuu palvelun käytöstä tai näistä käyttöehdoista, on jätettävä yhden (1) vuoden kuluessa kyseisen vaatimuksen tai oikeustoimen tapahtumisesta, sillä muutoin vaatimus tai oikeustoimi vanhenee. Laillisesti sitovat käyttöehdot (Terms and Conditions) sekä kaikki muu laillisesti sitova dokumentaatio ja ohjeet ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. 20 Otsikot Näiden käyttöehtojen otsikot on lisätty vain luettavuuden helpottamiseksi, eivätkä ne ole osa näitä käyttöehtoja. Kaikki kysymykset koskien näitä käyttöehtoja voi lähettää Cennolle sähköpostitse osoitteeseen: Y-tunnus: ALV-tunnus: FI Osoite: PL 8, ESPOO Sähköposti:

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT Viwer on verkkopohjainen palvelu (myöhemmin Palvelu), jossa kuka tahansa käyttäjä voi luoda 360- virtuaalikierroksia panoraamakuvista ja videoista sekä muista kuva- ja informaatiosisällöistä.

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Sopimus Blogin pitämisestä

Sopimus Blogin pitämisestä Sopimus Blogin pitämisestä 1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia ) tuottamaan blogi verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttö

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

1.2 Sovelluksen oikeudenhaltija on suomalainen osakeyhtiö Ficonic Solutions Oy ("Lisenssinantaja").

1.2 Sovelluksen oikeudenhaltija on suomalainen osakeyhtiö Ficonic Solutions Oy (Lisenssinantaja). CARRIO - LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT (EULA) 11.11.2016 1 YLEISTÄ 1.1 Carrio on viihdeinformaatiosovellus autoilijalle ("Sovellus"), jonka tarkoitus on tehdä tietoliikenneyhteydellä varustetun mobiililaitteen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Eurooppa, minulla on asiaa

Eurooppa, minulla on asiaa Eurooppa, minulla on asiaa Lähetä Euroopan unionille viesti valokuvan avulla! Euroopan kansalaisten teemavuoteen liittyen järjestettävä valokuvauskilpailu Säännöt 1.1 Kilpailuun osallistujien on oltava

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. Yleistä 1.1. Tämän palvelun kehittäjä on Foodiac Oy (jäljempänä Foodiac). 1.2. Näitä ehtoja sovelletaan Foodiac:n palveluihin. 1.3. Foodiac vastaa vain omista palveluistaan.

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S

V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S V E R K K O S I V U S T O N K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S 1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN Kyäni Inc. ja sen tytäryhtiöt (kollektiivisesti Kyäni) tarjoavat pääsyn Kyänin verkkosivustolle osoitteessa www.kyäni.net,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste:

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: jäljempänä Myllyn Paras ) Osallistumalla tähän kilpailuun

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA 1. Sopijapuolet Opinnäytetyön tekijät Nimi Oksanen Vesa Possakka Mika LIITE 2-1 Osoite Puhelin osoite Koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot