Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla."

Transkriptio

1 CENNON PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Versio Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy ( Cenno ) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen henkilö, joka toimii itsensä tai juridisen henkilön puolesta. Nämä käyttöehdot, joita Cenno voi muuttaa aika ajoin, muodostavat koko sopimuksen Cennon ja Käyttäjän välillä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sopimusta hyväksymällä nämä käyttöehdot rekisteröityessään Cennon www-sivustolle ja sen jälkeen aina käyttäessään palvelua. Käyttääkseen palvelua Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. 2 Tarjotun palvelun kuvaus ja sopimuksen kohde 3 Palvelumaksut ja verot 4 Muutokset palveluun Tällä hetkellä Cenno tarjoaa kaupallista sovellusta, Cenno projektinhallintaa, pienten liiketoimintaprojektien ja -tuotantojen hallintaan. Mikäli ei erikseen mainita, nämä käyttöehdot koskevat kaikkia uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät tai parantavat palvelua, tai muutoksia nykyiseen sovellukseen, tai mitä tahansa Cennon tarjoamaa tai ylläpitämää palvelua tai sovellusta. Cennon ja Käyttäjän välisen sopimuksen kohde on ei-eksklusiivinen, ei-siirrettävissä ja päätettävissä oleva oikeus ja lisenssi tarjotun palvelun käyttämiseen, ainoastaan Käyttäjän omiin sisäisiin tarkoituksiin. Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla. Mitään maksuja ei palauteta, eikä palautuksia tai luottoa anneta osittain käytetyistä jaksoista tai palveluista. Käyttämällä palvelua Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy sen, että Cennolla on oikeus veloittaa asianmukaiset maksut palveluhinnaston mukaisesti. Kaikki hinnat ovat ilman veroviranomaisten vaatimia veroja ja velvollisuuksia, ja Käyttäjä vastaa kaikkien näiden verojen ja velvollisuuksien maksamisesta arvonlisäveroa (ALV) lukuun ottamatta. ALV lisätään automaattisesti hintoihin, kun Käyttäjä 1. asuu Suomessa; tai 2. asuu missä tahansa muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa, eikä anna voimassa olevaa ALV-numeroa rekisteröintiprosessin yhteydessä lain ja asianomaisten EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti. Cennolla on oikeus muuttaa olevassa olevia maksuja tai lisätä uusia maksuja aika ajoin. Sellaiset muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Cennon wwwsivustolla. Mikäli Käyttäjä käyttää palveluja tällaisten muutosten astuttua voimaan, on Käyttäjä velvollinen maksamaan uudet maksut. Cenno pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin muokata tai lopettaa palvelu tai sen osa väliaikaisesti tai pysyvästi ilmoittamalla tai olemalla ilmoittamatta siitä etukäteen. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Cenno vastaa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään muokkauksista palveluun, sen keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

2 5 Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut 5.1 Käyttäjän tulee: 1. taata, että Käyttäjällä on täydet oikeudet solmia sopimus Cennon kanssa suoraan tai juridisen henkilön kautta; 2. taata, että velvollisuuksien hoito ja palvelujen käyttö eivät riko mitään sovellettavissa olevia lakeja tai säännöksiä, mukaan lukien rajoituksetta kaikkia mahdollisia lakeja ja säännöksiä koskien Euroopan Union kansalaisten henkilötietojen luovuttamista Euroopan Unionin ulkopuolelle, tai riko mitään sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa tai kohtuuttomasti häiritse muiden Cennon asiakkaiden Cennon palveluiden käyttöä; 3. vastuullisesti ja turvallisesti säilyttää tilitiedot ja salasana; 4. pitää hallussaan voimassa olevaa sähköpostiosoitetta ja viipymättä muuttaa asianomaiset Cennon tilin tiedot niin pyydettäessä; 5. taata solmivansa sopimuksen voittoa tavoittelemattomiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, ei kuluttajana; 6. asianmukaisesti huolehtia täydestä Käyttäjätietojen varmuuskopioinnista ottamalla tiedoista omia varmuuskopioita Cennon mahdollisesti tarjoamien varmuuskopioiden lisäksi; 5.2 Käyttäjä ei saa: 1. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään laitonta, loukkaavaa, solvaavaa, uhkaavaa, ahdistavaa, kieroutunutta, halventavaa, epäsiveellistä, rivoa, herjaavaa, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihaa lietsovaa tai rasistisesti, etnisesti tai muulla tavalla kyseenalaista sisältöä; 2. loukata alaikäisiä millään tavalla; 3. esiintyä toisena henkilönä tai juridisena henkilönä, tai väittää erheellisesti tai muulla tavalla antaa virheellistä kuvaa Käyttäjän suhteesta toiseen henkilöön tai juridiseen henkilöön; 4. naamioida minkään palvelun kautta levittämänsä tiedon alkuperää; 5. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään sisältöä, jota Käyttäjällä ei ole lupa julkaista minkään lain tai sopimus- tai luottamussuhteen perusteella (kuten sisäpiiritietoa, osana työsuhdetta tai salassapitosopimusta saatua tekijänoikeudellista tai luottamuksellista tietoa); 6. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään sisältöä, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen mitä tahansa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta; 7. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään pyytämättömiä tai luvattomia mainoksia, kampanja-aineistoa, "roskapostia, "spämmiä, tai minkään muunlaisia pyyntöjä; 8. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään aineistoa, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai laitteen tai televiestintälaitteiston toimintaa; 9. toimia sellaisella tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden käyttäjien kykyyn käyttää palvelua; 10. häiritä tai sekoittaa palvelua tai palveluun kytkettyjä palvelimia tai verkkoja, eikä olla noudattamatta mitään palveluun kytkettyjen tietoverkkojen vaatimuksia, toiminta- tai menettelytapoja tai sääntöjä; 11. tahallisesti tai tahattomasti rikkoa mitään sovellettavaa paikallista, valtiollista tai kansainvälistä lakia; 12. antaa aineellista tukea tai varoja (eikä salata tai naamioida aineellisen tuen tai varojen luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistajuutta) kenellekään tai millekään järjestölle, joka on tekemisissä rahanpesun tai terroristitoiminnan rahoittamisen kanssa; 13. käyttää palvelussa asioimiseen muita sovelluksia kuin niitä, jotka Cenno tarjoaa tai nimenomaisesti hyväksyy; 14. milloinkaan myydä palvelua eteenpäin, eikä linkittämällä yhdistää palvelua Käyttäjän tai kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun; 15. antaa luvattomien kolmansien osapuolten käyttää tilitietoja, eikä antaa useampien ihmisten tai järjestöjen jakaa tilitietoja. 5.3 Vastuuvapaus Käyttäjä vapauttaa vastuusta ja pitää syyttömänä Cennon ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat mihinkään kol-

3 mannen osapuolen vaatimukseen tai pyyntöön, mukaan lukien kohtuullisiin asianajajapalkkioihin, jotka johtuvat Käyttäjän julkaisemasta, lähettämästä, levittämästä tai muulla tavalla palvelun kautta saataville tuomasta sisällöstä, palvelun käytöstä, yhteydestä palveluun, näiden ehtojen rikkomisesta, tai mistä tahansa kenen tahansa muun oikeuden rikkomisesta. 6 Cennon, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 6.1 Palvelun perusta ja tarjoaminen Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Käyttäjä käyttää sitä omalla vastuulla ja Cenno ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat eivät anna mitään suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien muttei rajoittuen, soveltuvuudesta osaksi tiettyä liiketoimintaa, tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta ja omistusoikeudesta ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta. Cennolla on rajoittamaton oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamiseen. 6.2 Cennon takuun ja vastuun rajoitukset Cenno vastaa ainoastaan virheistä, jotka johtuvat Cennon tahallisesta tai piittaamattomuudesta johtuvasta näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Cennon korvausvastuu ei voi ylittää Käyttäjän vaatimuksen esittämispäivämäärää edeltävän kolmen kuukauden aikana maksamia maksuja. Cenno ei vastaa mistään katoamisesta tai vahingosta, jotka johtuvat siitä, ettei Käyttäjä ole toiminut näiden käyttöohjeiden luvussa 5 lueteltujen sitoumustensa mukaisesti. Cenno ei takaa, että: 1. palvelu vastaa Käyttäjän vaatimuksia; 2. palvelu toimii keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja virheettömästi; 3. palvelun käytöstä saatavat tulokset ovat täsmällisiä ja luotettavia; 4. mitkään tuotteet, palvelut, tiedot tai muu aineisto, jonka Käyttäjä ostaa tai saa palvelun kautta, vastaavat Käyttäjän odotuksia, sekä; 5. mitään virheitä ohjelmistossa korjataan. Kaiken ladatun tai muulla tavalla palvelun kautta saadun aineiston käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista tietokonejärjestelmällensä tai tietojen katoamisesta tällaisen aineiston lataamisen seurauksena. Mitkään Käyttäjän Cennolta tai palvelusta saamat suulliset tai kirjalliset ohjeet tai tiedot eivät takaa mitään, ellei niin ole erikseen mainittu näissä käyttöehdoissa. Cenno tai sen toimittajat eivät ole vastuussa Käyttäjälle mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistusluontoisista vahingoista, mukaan lukien muttei rajoittuen vahingoista, jotka johtuvat ansioiden, maineen, käytön, tiedon tai muiden aineettomien arvojen menetyksestä johtuen: 1. palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua; 2. palvelun kautta tai välityksellä ostettujen tai saatujen tavaroiden, tietojen tai palvelujen tai saatujen viestien tai tehtyjen tapahtumien tuloksena hankittujen korvaavien tavaroiden tai palvelujen kustannuksista; 3. luvattomasta pääsystä tai muutoksista Käyttäjän lähetyksiin tai tietoihin; 4. minkään kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä palvelun suhteen, tai; 5. mistään muusta palveluun liittyvästä asiasta.

4 6.3 Vastuunrajoitukset kolmansien osapuolten toimien osalta Cenno ei voi kontrolloida tiedonkulkua Cennoon tai Cennosta tai muualla internetissä. Tällainen tiedonkulku riippuu kolmansien osapuolten tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toiminnasta. Ajoittain tällaisten kolmansien osapuolten toimet tai toimettomuudet voivat heikentää tai häiritä asiakkaiden yhteyksiä internetiin (tai osaan siitä). Vaikka Cenno pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia keinoja toimiakseen kaikin tarpeellisiksi katsomansa keinoin korjatakseen ja välttääkseen tällaisia tapahtumia, Cenno ei takaa, että tällaista ei tapahtuisi. Cenno ei anna mitään takuita minkään kolmannen osapuolen tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toimivuudesta tai toimimattomuudesta. 7 Cennon omistusoikeudet 8 Force Majeure Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että palvelu ja kaikki palvelua käytettäessä käytettävät ohjelmistot sisältävät omistusoikeudellista ja luottamuksellista tietoa, jota suojaavat käytössä olevat immateriaalioikeudet ja muut lait. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että palvelun, sponsorien mainosten tai palvelun tai mainostajien kautta Käyttäjälle esitetyn tiedon sisältämä sisältö on tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, patenttien tai muiden omistusoikeuksien tai lakien suojaamaa. Paitsi nimenomaisesti luvan Cennolta tai mainostajilta saaneena, Käyttäjä lupaa olla muokkaamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, jakamatta ja kehittämättä kokonaan tai osittain palveluun tai ohjelmistoon perustuvia johdannaisia. Cenno ei vaadi omistusoikeutta Käyttäjän lähettämään tai palveluun sisällytettäväksi saataville asettamaan sisältöön. Lisäksi, koskien Käyttäjän palvelun julkisiin osiin sisällytettäväksi saataville asettamaa sisältöä, Käyttäjä myöntää Cennolle seuraavat maailmanlaajuiset, tekijänpalkkioista vapaat ja ei-eksklusiiviset lisenssit: ikuisen, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan lisenssin käyttää, jakaa, monistaa, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, julkisesti esittää ja julkisesti näytille asettaa kokonaisuudessaan tai osittain tällaista sisältöä ja sisällyttää tällainen sisältö muihin tuotoksiin missä tahansa nykyisin tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä muodossa tai mediassa. Cenno saa aina käyttää palveluun kopioitua tai lähetettyä tietoa tilastollisiin tarkoituksiin ilman tunnistetietoja. Cenno saa myös julkaista tilastot markkinointi- ja viestintätarkoituksiin sellaisella tavalla, joka takaa tiedon anonymiteetin. Kumpikaan, ei Cenno eikä Käyttäjä, ei vastaa mistään viivästyksestä tai toimintahäiriöstä, joka johtuu sellaisista Jumalan teoista, maanjäristyksestä, työtaisteluista, tavarapulasta, kapinoista, sodasta, tulipalosta, epidemioista tai kuljetusvaikeuksista tai muista olosuhteista, joihin se ei voi vaikuttaa (Force Majeure). Vapautuksen saaneen osapuolen velvollisuuksia ja oikeuksia jatketaan päivä kerrallaan samanpituisen jakson verran kuin vapautuksen aiheuttanut viivästyminen kestää. 9 Päättäminen ja palvelutason alentaminen 9.1 Käyttäjän tekemä päättäminen ja palvelutason alentaminen Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa tai alentaa tilinsä palvelutasoa. Tämän voi tehdä vain Cennon www-sivustolla täyttämällä palvelutason alentamisen tai päättämisen vaatimat tiedot. Päättäminen tai palvelutason alentaminen astuu voimaan heti, eikä sitä voi perua. 9.2 Cennon tekemä päättäminen Cenno saa päättää Käyttäjän tilin päättämisen astuessa heti voimaan 1. milloin tahansa Käyttäjän rikkoessa näitä käyttöehtoja; 2. milloin tahansa, jos Käyttäjältä ei pystytä perimään mitä tahansa tämän sopimuksen mukaista maksua; 3. koko palvelun tullessa päätetyksi mistä tahansa syystä.

5 9.3 Palvelutason alentamisen vaikutukset Palvelutason alentaminen saattaa johtaa palveluun lähetetyn tai kopioidun sisällön tai tiedon häviämiseen, sekä ominaisuuksien ja kapasiteetin häviämiseen. Cenno ei vastaa minkään tiedon katoamisesta palvelutason alentamisen yhteydessä. 9.4 Päättämisen vaikutukset Tiliä päätettäessä kaikki palvelun sitä tiliä koskeva tieto hävitetään välittömästi. Tietoa ei saa palautettua missään olosuhteissa. 10 Muutokset näihin käyttöehtoihin 11 Ilmoitukset 12 Tietosuojapolitiikka Cennolla on oikeus muuttaa tai muokata näitä käyttöehtoja ilman Käyttäjän tai kolmannen osapuolen etukäteishyväksyntää. Cenno ilmoittaa Käyttäjälle kaikista suurista muutoksista sähköpostitse. Pienemmät muutokset näihin käyttöehtoihin tulevat voimaan ja Käyttäjää sitoviksi saman tien, kun ne julkaistaan Cennon www-sivustolla. Mikäli Käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä suurten tai pienten muutosten tai muokkausten jälkeen, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset tai muokkaukset. Cenno voi lähettää Käyttäjälle ilmoituksia, mukaan lukien sellaisia, jotka koskevat muutoksia näihin käyttöehtoihin, sähköpostitse tai julkaista niitä www-sivustollaan. Käyttämällä palvelua Käyttäjä hyväksyy Cennon tietosuojapolitiikan. Tietosuojapolitiikka löytyy Cennon www-sivustolta ja se koskee yleisesti kaikkien Cennon www-sivujen ja palveluiden käyttöä. 13 Linkit muihin sivustoihin 14 Sopimuksen siirto 15 Hallitseva laki 16 Erimielisyydet Palvelussa tai kolmansilla osapuolilla voi olla linkkejä muihin www-sivustoihin tai lähteisiin. Koska Cennolla ei ole mitään valtaa sellaisiin sivustoihin ja lähteisiin, Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Cenno ei ole vastuussa sellaisten ulkopuolisten sivustojen ja lähteiden olemassaolosta, eikä tunnusta tai vastaa mistään sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta aineistosta, joita näillä sivustoissa tai lähteissä on tai joita näistä voi saada. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Cenno ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan mistään vahingosta tai katoamisesta, jonka sellaiset sisällöt, tuotteet tai palvelut, joita sellaisissa sivustoissa tai lähteissä on tai joita niiden kautta voi saada, tai niiden käyttö tai niihin luottaminen on voinut aiheuttaa tai väitetään aiheuttaneen. Cennolla on oikeus siirtää palvelu, mukaan lukien Cennon ja Käyttäjän välinen sopimus, kolmannelle osapuolelle. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisesta siirrosta sähköpostitse. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Cennon ja Käyttäjän välistä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Cennon nimenomaista hyväksyntää. Nämä käyttöehdot ja Käyttäjän ja Cennon välinen sopimus on Suomen lakien alainen ja niitä tulkitaan, hallitaan ja täytäntöön pannaan Suomen lakien mukaisesti antamatta minkään lain periaatteen vaikuttaa, jonka seurauksena sovellettaisiin jonkin muun tuomiovallan lakeja. Näitä käyttöehtoja ja Käyttäjän ja Cennon välistä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 17 Luopuminen ja ehtojen itsenäisyys Cennon epäonnistuessa käyttämään tai valvomaan mitä tahansa näiden käyttöehtojen oikeutta tai ehtoa ei tarkoita siitä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Mikäli joku näiden käyttöehto-

6 18 Vanhentumissäännöt 19 Kieli Versio jen ehdoista todetaan pätevän tuomiovallan oikeusistuimessa pätemättömäksi, osapuolet sopivat kuitenkin, että oikeusistuin antaisi kyseisestä ehdosta ilmi käyvän osapuolten tahdon vaikuttaa, ja muut näiden käyttöehtojen ehdot pysyvät täydessä voimassa. Käyttäjä hyväksyy sen, että päinvastaisista säädöksistä ja laeista huolimatta mikä tahansa vaatimus tai oikeustoimi, joka liittyy palvelun käyttöön tai näihin käyttöehtoihin tai johtuu palvelun käytöstä tai näistä käyttöehdoista, on jätettävä yhden (1) vuoden kuluessa kyseisen vaatimuksen tai oikeustoimen tapahtumisesta, sillä muutoin vaatimus tai oikeustoimi vanhenee. Laillisesti sitovat käyttöehdot (Terms and Conditions) sekä kaikki muu laillisesti sitova dokumentaatio ja ohjeet ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. 20 Otsikot Näiden käyttöehtojen otsikot on lisätty vain luettavuuden helpottamiseksi, eivätkä ne ole osa näitä käyttöehtoja. Kaikki kysymykset koskien näitä käyttöehtoja voi lähettää Cennolle sähköpostitse osoitteeseen: Y-tunnus: ALV-tunnus: FI Osoite: PL 8, ESPOO Sähköposti:

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT Viwer on verkkopohjainen palvelu (myöhemmin Palvelu), jossa kuka tahansa käyttäjä voi luoda 360- virtuaalikierroksia panoraamakuvista ja videoista sekä muista kuva- ja informaatiosisällöistä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2012

Europolin valokuvakilpailu 2012 Europolin valokuvakilpailu 2012 Europolin vuoden 2012 kilpailu parhaista lainvalvonta-aiheisista valokuvista on avattu! Kuvien tulee kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Verkkokauppias") sitoutuu toimimaan

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille 28.04.2017 Ruokaasuomesta.fi on verkkokauppapalvelu, jossa useat myyjät myyvät ja markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan. Myyjät vastaavat

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Internet-sivuston yleiset käyttäjä- ja sopimusehdot 1. Yleistä Tervetuloa Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2010

Europolin valokuvakilpailu 2010 Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2010 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa työtä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY ( )

KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY ( ) KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY (25.4.2017) 1 Yleistä Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Emonum Oy:n (jäljempänä Yritys ) verkko-osoitteessa www.emonum.com

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Käyttäjä tarkoittaa Viwer -palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Käyttäjä tarkoittaa Viwer -palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä. Kiitos, että käytät palveluitamme! Tässä asiakirjassa kuvataan Viwer-palvelun käyttöehdot, jotka koskevat Palvelun käyttöä tai mitä tahansa Palvelun tuottamaa sovellusta tai ohjelmistoa. Sinun on luettava,

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Lappica Oy:n hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti kaikkien Lappica

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Gigleen rekisteröityminen. Giglen käyttö. Esiintyjän tilaaminen

Gigleen rekisteröityminen. Giglen käyttö. Esiintyjän tilaaminen Giglen käyttöehdot Gigle ( Gigle tai palvelu ) on sovellus ja verkkosivu (www.gigleapp.com), joka yhdistää paikalliset esiintyjät ja näiden asiakkaat. Giglessä esiintyjät voivat myydä esityksiään muille

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot