KEMIÖNSAAREN LUONTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS KIMITOÖNS NATUR RF. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN LUONTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 - KIMITOÖNS NATUR RF. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN LUONTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 KIMITOÖNS NATUR RF. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Yhdistys Föreningen Kemiönsaaren luonto ry on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka kotipaikka on Kemiönsaari. Toimintamme tavoitteena on, että kotisaaristomme luonto säilyy rikkaana, kulttuurimaisemamme kauniina ja etteivät ihmisen toimet vahingoita ympäristöämme. Jäseniä yhdistyksessä on noin 100. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Vuoden 2014 hallituksen kokoonpano oli SannaMari Kunttu, puheenjohtaja Gunilla Avellan, varapuheenjohtaja Teija Puranen, sihteeri Viveka Nordman Berit Elfving Petra Nyqvist Pekka Turunen Sara Ilveskorpi, varajäsen Rahastonhoitajana toimi TainaMeri Kettuvuori tammimarraskuun Loppuvuoden ja tulevan vuoden 2015 rahastonhoitajana toimii Lea Räisänen. Toiminnantarkastajamme on Tove Andersson. Kimitoöns natur rf är en av Finska Naturskyddsförbundets och Natur och Miljös lokalföreningar. Dess hemort är Kimitoön. Vi verkar för att vår natur bevaras rik, vårt kulturlandskap vackert och för att människans verksamhet inte skadar vår miljö. Föreningen har cirka 100 medlemmar. Styrelsen samlades 7 gånger under året. Styrelsemedlemmar 2014 var SannaMari Kunttu, ordförande

2 Gunilla Avellan, vice ordförande Teija Puranen, sekreterare Viveka Nordman Berit Elfving Petra Nyqvist Pekka Turunen Sara Ilveskorpi, suppleant Som kassör verkade under januarinovember TainaMeri Kettuvuori. Resten av året och följande år 2015 kommer kassören att vara Lea Räisänen. Som verksamhetsgranskare fungerar Tove Andersson. 2. Jäsentapaamiset Medlemsträffar Kevätkokous pidettiin Bio Ponyssa Taalintehtaalla Ennen kokousta Juhani Piirainen luennoi haitallisista vieraskasvilajeista. Kokouksen osallistujamäärä oli 10. Syyskokous pidettiin Sagalundissa Kemiössä Tilaisuus aloitettiin kokouksella ja sitä seurasi vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Konstsamfundetin aikeista hakata metsää Purunpäässä ja Taalintehtaalla alueilla, jotka ovat kuntalaisten ja kesäasukkaiden virkistyskäytössä. Ilta päättyi puheenvuoroihin luonnon viisaudesta. Osallistujia oli 14. Vårmötet hölls i Bio Pony i Dalsbruk den 25/4. Före mötet höll Juhani Piirainen en föreläsning om främmande växtarter. Deltagarantalet var 10. Höstmötet hölls i Sagalund i Kimito den 25/11. Vi började med själva mötet och efter det hade vi en öppen diskussion om Konstsamfundets planerade nya skogsavverkningar i områdena Purunpää och Dalsbruk som är friluftsområden för de lokala och sommargäster. Kvällen slutade med korta inlägg under temat naturens visdom. Deltagarantalet var Retket Utflykter Talvinen jälkiretki tehtiin Stormossenille, oppaana SannaMari Kunttu Pöllöretki tehtiin Kaj Genbergin opastuksella. Kevätseurantaretki Stormossenille järjestettiin Luontoliiton kanssa yhteistyössä, oppaana Ville Laitinen. Pohjoismaisen luonnonkukkapäivän retken oppaana toimi Petra Nyqvist Kohteena tuolloinkin Dragsfjärdin Stormossen. Stormossenille suuntasi myös syksyn kääpäretki Panu Kuntun johdolla.

3 Utflykten Djurspår på vintern gjordes den 15/2 till Stormossen med SannaMari Kunttu som guide. Uggleutfärd hade vi den 19/3 under guidning av Kaj Genberg. Utflykten Vårtecken i naturen i samarbete med LuontoLiitto den 27/4 under ledning av Ville Laitinen Utflykten på De vilda blommornas dag den 15/6 med Petra Nyqvist som guide gick återigen till Stormossen i Dragsfjärd. Till Stormossen begav sig också höstutflykten med temat Tickor och tecken på gammal skog under ledning av Panu Kunttu. 4. Vieraslajitalkoot Volontärarbete mot främmande arter Vieraslajityöryhmä sai rahoituksen ELYkeskukselta vieraslajien vastaiseen talkootyöhön saariston ympäristönhoidontuista. Jättipalsaminpoistotalkoita oli Lövössä, Ölmosissa, Kärrassa ja Taalintehtaalla. Kurtturuusutalkoita oli kaksi ulkosaaristossa. Syksyllä haastettiin kylätoimikunnat mukaan jättipalsamin vastaisiin talkoisiin. Arbetsgruppen mot främmande arter fick stödpengar av NTMcentralen för miljövård i skärgården. Talkon för att utrota jättebalsamin arragerades i Ölmos, Kärra, Lövö och Dalsbruk. Vresrosen bekämpades i två omgångar i ytterskärgården. I höst utmanade förenigen alla byalag till kamp mot jättebalsaminens utbredning. 5. Aloitteet ja kannanotot Motioner och ställningstaganden Lähetettiin vetoomus kunnalle Dragsfjärdin järven hapettamisen jatkamiseksi. Kannanotto Stormossenin valtionmetsien puolesta lähetettiin Metsähallitukselle. Konstsamfundetin metsien uudet laajat hakkuusuunnitelmat herättivät huomiota loppuvuodesta Save Purunpää kansalaiskampanja lähti vetämään tiedottamista ja vaihtoehtojen hakua suunnitelluille avohakkuille Purunpäässä ja Taalintehtaalla. Yhdistys vetosi kuntaan, jotta tämä tekisi yhteistyötä Konstsamfundetin kanssa maankäytön suunnittelussa. Hallituksen jäseniä kävi myös keskustelemassa tilanhoitajan kanssa Söderlångvikissa. En vädjan om att fortsätta med Dragsfjärdens syresättning skickades till kommunen.

4 Ställningstagande för statens skogar i Stormossen skickades till Forststyrelsen. De nya stora avverkningsplanerna i Konstsamfundets skogar väckte uppmärksamhet i slutet av året Medborgarkampanjen Save Purunpää tog initiativ för att informera och söka alternativ för de planerade kalhyggena i Purunpää och Dalsbruk. Föreningen skickade en vädjan till kommunen och Konstsamfundets representant för att de skulle utveckla sammarbetet i markanvändningsfrågor. Våra styrelsemedlemmar besökte också förvaltaren på Söderlångvik gård. 6. Muu toiminta Övrig verksamhet Luonto lainassa tapahtumassa satuja kirjastoissa lukivat Viveka Nordman Västanfjärdissä, Laura Naukkarinen Kemiössä ja Kristiina Tiainen Taalintehtaalla. Kirjastojen ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistä tapahtumaa järjesti TainaMeri Kettuvuori. Bioblitztapahtuma oli Holmassa Nettisivut uudistettiin helpottamaan sivujen päivitystä ja kenties luomaan uusia mahdollisuuksia viestintään ja keskusteluun. Nettisivujen vaihtamisen apuna työryhmällä oli Mohanjith Sudirikku Hannadige. Sähköposti muuttui gmailpohjaiseksi. Sähköpostin muutoksen teki Mohanjith Sudirikku Hannadige. Jäseniä haastettiin ehdottamaan omia kuviaan yhdistyksen postikorteiksi, joiden avulla hankitaan varoja toimintaan. Kortit julkaistiin syksyllä. Niitä on nyt myynnissä Paperipuodissa, Lalla Vindessä ja Sagalundissa Kemiössä sekä Rosala Handelsbodenissa Taalintehtaalla ja tilattavissa sähköpostitse. Under temaveckan Naturen till låns 1016/2 lästes det sagor i bibliotek. Viveka Nordman i Västanfjärd, Laura Naukkarinen i Kimito och Kristiina Tiainen i Dalsbruk. Den gemensamma temaveckan mellan biblioteken och Finlands naturskyddsförbund arrangerades av TainaMeri Kettuvuori. Biobitz hölls på Holma 14 15/8. Hemsidorna förnyades för att underlätta uppdateringar och kanske möjliggöra nya sätt att informera och diskutera. Arbetsgruppen hade hjälp av Mohanjith Sudirikku Hannadige med hemsidorna.

5 Epostunderlaget byttes till gmail. Ändringen i eposten gjorde Mohanjith Sudirikku Hannadige. Medlemmar utmanades att skicka sina egna foton som motiv för föreningens egna vykort, som säljs till stöd för verksamheten. Föreningen utgav vykorten i höstas. Dessa kan man ny köpa i Pappersboden, Lalla Vinde och Sagalund i Kimito, samt Rosala Handelsbod i Dalsbruk, eller beställa via epost. 7. Tiedotus Information Yhdistys tiedotti jäsenille toiminnastaan sähköisellä jäsenkirjeellä kaksi kertaa vuoden aikana. Vanhoista nettisivuista vastasi Riikka Löytökorpi. Uudistettujen sivujen päivityksestä vastaa työryhmä. Kemiönsaaren luonnon Facebookryhmässä on noin 180 jäsentä. Keskusteluryhmän jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana noin 100 jäsenellä. Tapahtumista ilmoitettiin lisäksi Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön nettisivuilla, Luonnonsuojelijalehdessä, Evenemaxsivustolla ja Salonseudun Sanomien tapahtumat palstalla. Föreningen informerade medlemmar om verksamheten två gånger under året genom elektroniska medlemsbrev. Riikka Löytökorpi ansvarade för de gamla hemsidorna. En arbetsgrupp uppdaterar de nya hemsidorna. Facebookgruppen Kimitoöns natur har ungefär 180 följare, så vi har fått cirka 100 nya följare. Dessutom informerade vi om kommande evenemang på Finlands naturskyddsförbunds och Natur och miljöns nätsidor, i tidningen Luonnonsuojelija, på Evenemaxsajten och på händelserspalten i Salonseudun Sanomat.

Nyt on kolme vuotta siitä, kun Västanfjärdin

Nyt on kolme vuotta siitä, kun Västanfjärdin Jouko Jokinen VÄSTANFJÄRD BULLETIN Västanfjärds första byatidning. Information till boare och besökare sommaren 2012 Västanfjärdin ensimmäinen kylälehti. Tietoja asukkaille ja vieraille kesällä 2012 Det

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010

Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010 Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010 Pohjola - Nordens distrikt i Österbotten r.f - Nordiskt informationskontor i Vasa Pohjola-Norden Pohjanmaan piiri ry - Pohjoismainen tiedotustoimisto Vaasa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Sisällysluettelo Innehållsförteckning 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden

Lisätiedot

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Innehållsförteckning 1 Sisällysluettelo Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2 Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Verksamhetsberättelse 2014 7 Toimintakertomus 2014.

Lisätiedot

SAARISTOMEREN BIOSFÄÄRIALUE

SAARISTOMEREN BIOSFÄÄRIALUE SAARISTOMEREN BIOSFÄÄRIALUE TOIMINTAKERTOMUS 2005 Turunmaan seutu/ulkosaariston neuvottelukunta & Lounais-Suomen ympäristökeskus 10.1. 2006/MN 1 1. TAUSTAA Saaristomeren biosfäärialue, joka perustettiin

Lisätiedot

Vuosi 2013 oli haasteellinen Suomen

Vuosi 2013 oli haasteellinen Suomen Merimiespalvelutoimiston hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Vuosi 2013 oli haasteellinen Suomen taloudelle. Teollisuustuotanto jatkoi supistumistaan joulukuussa ja aleni 2,2 prosenttia marraskuusta.

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Unika KABE! Caravan shop Oy. Indolavägen 14,67600 Karleby tel. (06) 830 1310 www.caravan-shop.fi

Unika KABE! Caravan shop Oy. Indolavägen 14,67600 Karleby tel. (06) 830 1310 www.caravan-shop.fi www.sexsjo.fi 2007 1 Unika KABE! Med KABEs inbyggda kvaliteter, som vattenburen golvvärme, ecoprimisolering, optimerad ventilation och patentsökta KABE VarioVent ger vi dig den bästa komforten såväl sommar

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Kapsäkki. Karl Hedman. 150 v/år. Vanhan grafiikan kiehtova maailma

Kapsäkki. Karl Hedman. 150 v/år. Vanhan grafiikan kiehtova maailma Kapsäkki Karl Hedman 150 v/år Vanhan grafiikan kiehtova maailma Aleksanteri ja Dagmar Vaasassa Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning 2014 1 .... o sisaltoinnehall paakirjoitusledare Tulivuorikeskus.

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Huhtikuu / April HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 2/2010 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen Hanko 10900

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.04.2015 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi. OULUN OPKO Torikatu 9 A 32, 90100 OULU 044 541 6198 antti.leinonen@opko.fi

040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi. OULUN OPKO Torikatu 9 A 32, 90100 OULU 044 541 6198 antti.leinonen@opko.fi Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) Vuosikertomus 2011 Årsberättelse YHTEYSTIEDOT Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys

Lisätiedot

Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1.

Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1. Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1. Kokouksen avaus Urban önskade välkommen Urban toivotti tervetulleeksi. 2. Upprop

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2013 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2013 553 medlemmar Registrerade segelbåtar 25 motorbåtar 29 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi

Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi V K K I N F O 2 0 1 5 Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi MAKSUT 2015 Maksujen eräpäivä on 31.3.2015 Ålandsbanken, tili FI7266010001155001 Kirjoita maksulomakkeen viestikenttään

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ. S:t GÖRAN 1/2008

PYHÄ YRJÄNÄ. S:t GÖRAN 1/2008 PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN 1/2008 PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella

Lisätiedot

PAIKALLISEN TOIMINNAN YHTEYSTIEDOT KONTAKTINFORMATION FÖR DEN LOKALA VERKSAMHETEN. 040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi

PAIKALLISEN TOIMINNAN YHTEYSTIEDOT KONTAKTINFORMATION FÖR DEN LOKALA VERKSAMHETEN. 040 412 8103 topi.knihtila@opko.fi Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) Vuosikertomus 2010 Årsberättelse OPKON TARKOITUS JA TOIMINTA-ALUE OPKOn tarkoituksena

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2010 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2010 585 medlemmar Registrerade segelbåtar 43 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Syyskuu / September HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2010 Kuva Veijo Niemi Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

SKJULFOGDENS HÄLSNINGAR VAJAVOUDIN TERVEISET. Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi

SKJULFOGDENS HÄLSNINGAR VAJAVOUDIN TERVEISET. Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi VAJAVOUDIN TERVEISET Vajavoudin, varapuheenjohtajan ja turvallisuusvastaavan pestien lisäksi toimin VKK:n Frilundintien melontatukikohdan kehittämisen vetäjänä. Mennyt vuosi 2012 oli jo kolmas työntäyteinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS - ÅRSBERÄTTELSE - ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS - ÅRSBERÄTTELSE - ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS - ÅRSBERÄTTELSE - ANNUAL REPORT YHTEYSTIEDOT KONTAKTINFORMATION YHTEYSTIEDOT Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) Hämeentie 155 A 9 00560 HELSINKI (09) 612 9940 opko@opko.fi

Lisätiedot

Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer RY

Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer RY Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer RY www.hankoart.net Jäsentiedote / Medlemsbulletin 1/2013 Maaliskuu / Mars Kuva V.Niemi Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer Ry. www.hankoart.net Astreantie

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO

JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. Fore! JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/10 24.05.2010 Vuosikirja Årsbok Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Heikki Purovirta)... 4 Kapteenin

Lisätiedot

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsingfors naturskyddsförening r.f. Toimintakertomus 2013

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsingfors naturskyddsförening r.f. Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 1 / 5 Hyväksytty Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kevätkokouksessa 10.4.2014 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsingfors naturskyddsförening r.f. Toimintakertomus 2013 Helsingin

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Kesäkuu / Juni HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 3/2010 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen Hanko 10900

Lisätiedot

Sisältö / Innehåll. Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta www.hankoart.net

Sisältö / Innehåll. Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta www.hankoart.net Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan palsta... 4 Hangonpäivät ja Me kolme -projekti... 6 Esko Sihtola näyttelykokemuksia ja muistoja... 10 Vuosien viemää...... 16 Hanko taidetta tulvillaan... 20 Keith Haringin

Lisätiedot