ViNOn viestintäohjeistus. 1 Ulkoinen viestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViNOn viestintäohjeistus. 1 Ulkoinen viestintä"

Transkriptio

1 ViNOn viestintäohjeistus 1 Ulkoinen viestintä Puheenjohtajat ovat ensisijaisia ulkoisen viestinnän hoitajia. Pääsihteeri vastaa ulkoisen viestinnän käytännön toteuttamisesta ja dokumentoinnista ja on siten tärkeässä asemassa toiminnan jatkuvuuden ja tiedonvälityksen kannalta. Nettisivujen päivittämisestä vastaavat pääasiassa työntekijät yhdessä teknisen viestintävastaavan kanssa. Sosiaaliseen mediaan ViNOn nimissä kirjoittavat ensisijaisesti puheenjohtajat ja työntekijät. Lisäksi viestintätiimi osallistuu moderointiin. 1.1 Tiedotteet Pääsihteeri vastaa tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämisestä, tallentamisesta verkkosivuille ja näkymisestä esim. sosiaalisissa medioissa. Tapahtumista viestimisestä vastuussa on tapahtumasta vastaava hallituksen jäsen. 1.2 Kannanotot ViNOn jäsenet, ohjaus- ja työryhmät sekä opiskelijavaltuuskunta ja kuntafoorumi voivat valmistella kannanottoja ja tuoda niitä hallituksen tai puheenjohtajien käsittelyyn. Kun se on perusteltua puhujina ja lisätietojen antajina kannanotoissa voivat olla muutkin kuin ViNOn puheenjohtajat. Ei-kiireelliset kannanotot käsitellään hallituksen kokouksessa, joko etänä tai kasvokkain. ViNON nimissä lähetettävät kannanotot hyväksyy hallitus tai liittokokous. Kiireellisiin asioihin puheenjohtajat voivat ottaa kantaa keskenään sopimallaan tavalla. Kannanottojen tulee olla linjassa ViNOn hyväksymien ohjelmien kanssa. Kannanotto otsikoidaan tässä tapauksessa "ViNOn puheenjohtajat:... tai ViNOn puheenjohtaja:... Opiskelijavaltuuskunta ja kuntafoorumi voivat tehdä kannanottoja ViNOn nimissä. Kannanotto hyväksytetään aina hallituksella. Kiireellisen kannanoton prosessi kannanoton valmistelusta ilmoitetaan FB-ryhmässä valmistelu tapahtuu Google Docsissa kun kannari on valmis, puheenjohtaja tekee pdf:n, joka laitetaan sekä sähköpostin liitteeksi että FB-ryhmään sähköpostikokouksen avaamisesta ilmoitetaan tekstiviestillä ja FB-ryhmässä sähköpostikokous voidaan lyhimmillään järjestää kahden tunnin mittaisena Puheenjohtajat, hallitus ja opiskelijavaltuuskunnan ohjausryhmä voivat antaa lausuntoja ViNOn nimissä. Lähtökohtaisesti kannanotot lähettää pääsihteeri. Muusta menettelystä sovitaan aina erikseen. 1.3 Kuvat

2 Puheenjohtajista, hallituksesta ja pääsihteeristä on aina saatavilla verkkosivuilla painokelpoinen valokuva, jonka lisenssi mahdollistaa kaiken vapaan käytön esim. lehdissä ja verkkosivuilla. 2 Sisäinen viestintä 2.1 Hallituksen sisäinen viestintä Hallitus kommunikoi hallituksen omalla sähköpostilistalla sekä hallituksen Facebook-ryhmässä. Jokainen hallituksen jäsen tekee oman toteuttamissuunnitelman Google Docsiin ja päivittää sitä tarpeen mukaan. Jokainen hallituksen jäsen raportoi vastuualuekuulumisensa hallituksen sähköpostilistalle hallituksen kokousta edeltävään keskiviikkoon mennessä ja täydentää kuulumisia hallituksen kokouksessa. Kuulumiset kootaan Google Docsiin, jolloin niistä on helppo vuoden lopuksi koota perehdytys uudelle hallitukselle. Hallitus valvoo sisäisen tehtäväjakonsa toteutumista Google Docsissa ylläpidettävällä nakkilistalla. Hallitus työskentelee avoimesti eikä pelkää ottaa keskusteluun vaikeitakaan asioita. Mikäli jonkin tehtävän hoitamisessa ilmenee ongelmia, tulee hallituksen jäsenten ottaa asia esille avoimesti hallituksen kokouksessa tai muussa tapaamisessaan kasvotusten tai sähköisesti. 2.2 Ohjaus- ja työryhmät ja viestintä Ohjaus- ja työryhmillä on omat sähköpostilistat, joilla käydään keskustelua. Kunkin ohjausryhmän listalle kuuluvat ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet sekä ViNOn puheenjohtajat ja toimisto. Työryhmien sähköpostilistat ovat kaikille ViNOn jäsenille avoimia. Niille voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet, vaikka eivät olisikaan työryhmien varsinaisia jäseniä. Poikkeuksen tästä muodostavat vaalityöryhmät ja vastaavat järjestölliset työryhmät. Ohjaus- ja työryhmillä on myös omat Facebook-ryhmät, joiden kautta viestitään epävirallisemmin. Jokaisessa ohjausryhmässä on vähintään kaksi ViNOn hallitukseen kuuluvaa jäsentä, jotka viestivät ryhmän toiminnasta hallitukselle. Jokaisella työryhmällä on hallitusvastaava, joka vastaa viestinnästä työryhmän ja hallituksen välillä. Ohjaus- ja työryhmien hallitusvastaavat osallistuvat aktiivisesti työ- ja ohjausryhmien listoilla käytävään keskusteluun. Hallitusvastaavat tukevat ohjausryhmiä ja työryhmien puheenjohtajia viestinnässä. Jokaisella ohjaus- ja työryhmällä on oma alueensa ViNO-wikissä Ohjaus- ja työryhmät voivat pitää kasvokkaisten kokousten lisäksi etäkokouksia. Kokousajoista sovitaan yhdessä, käyttäen esimerkiksi Doodlea. 2.3 Opiskelijavaltuuskunta Opiskelijavaltuuskunta viestii hallituksen kanssa ohjausryhmään kuuluvien hallituksen jäsenten välityksellä. Opiskelijavaltuuskunnan viestintäkanavia ovat o Sähköpostilistat:

3 (ohjausryhmän jäsenet ja ViNOn toinen pj) (edustajistoryhmien Vihreiden listojen toimijat) (kaikki vinolaiset opiskelijatoimijat) o Facebook-ryhmä Opiskelijavaltuuskunnan tapaamisten sisällöistä toimitetaan jälkeenpäin kooste aktivinolle ja kaikkien vinolaisten opiskelijatoimijoiden listalle 2.4 Kuntafoorumi Kuntafoorumi viestii hallituksen kanssa ohjausryhmään kuuluvien hallituksen jäsenten välityksellä. Kuntafoorumin viestintäkanavia ovat o Sähköpostilistat: (ohjausryhmän jäsenet ja ViNOn toinen pj) (kaikki vinolaiset kuntatoimijat) o Facebook-ryhmä Kuntafoorumin tapaamisten sisällöistä toimitetaan jälkeenpäin kooste aktivinolle ja kaikkien vinolaisten opiskelijatoimijoiden listalle 2.5 Tärkeimmät sähköpostilistat Sähköpostilista, jolla ovat kaikki jäsenet ja vain jäsenet. Käytetään, kun halutaan tavoittaa jokainen jäsen. Vain työntekijät ja puheenjohtajat voivat lähettää viestejä tälle listalle. Listalle lähetetään ViNOn tiedotteet ja kannanotot, kutsut ViNOn tapahtumiin sekä kahden viikon välein uutiskirje. ViNOn avoin tiedotuslista. Tälle listalle voi liittyä kuka tahansa, ei tarvitse olla ViNOn jäsen. Listalle lähetetään vain keskeisimmät tiedotteet, kannanotot ja liittokokouskutsut. Listalla ei käydä keskustelua. Vain työntekijät ja puheenjohtajat voivat lähettää viestejä tälle listalle. Aktivino on ViNOn aktiivien tiedotus- ja keskustelulista. Sähköpostilistalla voidaan käydä keskustelua, mutta luontevammin se tapahtuu FB-ryhmässä. Viestintätiimin jäsen lähettää listalle koosteen kustakin hallituksen kokouksesta. Jäsenjärjestöjen tiedotus- ja keskustelulista. Listalla ovat kaikkien jäsenjärjestöjen hallitusten jäsenet. Paikallislista on merkittävässä roolissa tiedon kulkemisessa ViNOn ja jäsenjärjestöjen välillä. Paikallislistalle lähetetään kahden viikon välein järjestöinfo. Jäsenjärjestöille korostetaan, että listalle tulleiden viestien sisältö tulee saattaa järjestön jäsenten tietoon ja että niihin toivotaan reagoitavan.

4 Viestien alkuun lisätään tunnus, joka kertoo mitä viesti pitää sisällään ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatii. Esimerkiksi: TIEDOKSI, VAATII VASTAUSTA tai KÄSITELKÄÄ SEURAAVASSA KOKOUKSESSA. ViNOn ruotsinkielisiin aktiiveihin ollaan yhteydessä ja kannustetaan käymään keskustelua sähköpostilistalla. Seurataan vuoden aikana, alkaako keskustelua tulla ja mietitään kehittämismahdollisuuksia. ViNOn sähköpostilistoja ylläpitää toimisto. Soveltuvilta osin listan moderoijana on toimiston lisäksi yksi luottamushenkilö. 2.6 Muu ViNOn sisäinen viestintä Jäsenjärjestökummit ViNOn hallituksessa on kolme jäsenjärjestökummia, jotka jakavat vastuun jäsenjärjestöistä keskenään sopimallaan tavalla. Kummien tehtävä on tukea järjestöjä ja toimia molemmansuuntaisen viestinnän linkkinä. Toimintasuunnitelman mukaan jäsenjärjestökummien tehtävänä on: säännöllinen soittokierros jäsenjärjestöihin jäsenjärjestöskype kahdesta neljään kertaa vuodessa jatkuva yhteydenpito mm. sosiaalisen median välityksellä viestintä liiton ja hallituksen toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille jäsenjärjestöjen näkemyksien ja kuulumisien välittäminen liittotasolle jäsenjärjestökyselyt yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa Kummit ovat yhdessä järjestö- ja koulutuskoordinaattorin kanssa aktiivisia yhteydenpidossa jäsenjärjestöihin. Yhteydenpitoa pyritään laajentamaan puheenjohtajatasolta niin, että kummit ottavat jäsenjärjestössä yhteyttä aina siihen henkilöön, jonka vastuulle kyseessä oleva asia kuuluu (esimerkiksi jäsenasioissa jäsenrekisterivastaavaan tms.). Kummit pitävät yhteyttä jäsenjärjestöihin myös epävirallisesti, esimerkiksi Facebookissa, puhelimitse tai ircissä. Yhteys pyritään pitämään epämuodollisena. Kummit pyrkivät omalla toiminnallaan houkuttelemaan jäsenjärjestöjen uusia toimijoita mukaan myös ViNOn valtakunnallisiin tapahtumiin ja toimintaan Uusille jäsenille viestiminen Ohjeistetaan jäsenjärjestöt ottamaan yhteyttä jokaiseen uuteen jäseneen seuraavasti: Vastaliittyneelle soitetaan ja hänet kutsutaan tulevaan tapahtumaan. Hänelle lähetetään myös sähköpostiviesti, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja jossa on linkit nettisivuille, Facebook-sivulle ja mahdolliseen aktiivisähköpostilistaan tai ryhmään liittymiseen. Jäsen liitetään yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalle. Lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri lähettää kaikille nettisivujen kautta liittyneille uusille jäsenille tervetuloviestin, jossa esitellään ViNOa. ViNOn henkilöjäseniksi liittyneille lähetetään sama viesti, johon lisätään henkilöjäsenille tarpeellista tietoa, kuten

5 -sähköpostilista, jolle kaikki henkilöjäsenet liitetään automaattisesti. 3 Viestintäväylät 3.1 Skype Puheenjohtajien ja työntekijöiden läsnäolo skypessä tehdään jäsenjärjestöille tiettäväksi. Jäseniä kannustetaan käyttämään skypeä yhteydenpidossa. Kahdesta neljään kertaa vuoden aikana pidetään jäsenjärjestöskype, johon osallistuvat ViNOn puheenjohtajat, työntekijät, kummit sekä jäsenjärjestöjen edustajat. Kutsu kokoukseen lähetetään viikkoa ennen ja samalla pyydetään lisäämään aiheita esityslistaan, joka on wikissä. Jäsenjärjestöskype on tekstimuotoinen. Hallituksen ja ohjausryhmien skypekokouksissa otetaan käytännöksi, että vain puheenjohtajan myöntämät puheenvuorot pidetään äänimuotoisena. Muu keskustelu tapahtuu tekstimuotoisesti. Puheenvuoropyynnöt tehdään kirjoittamalla oma nimi chattiin. 3.2 Sosiaalinen media Facebook IRC ViNOlla on sivu: https://www.facebook.com/vihreatnuoret Sivulle päivitetään ViNOn kannanotot sekä tehdään eventit tulevista tapahtumista. Sivulle postaavat toimisto, puheenjohtajat ja hallitus ajankohtaisia mainintoja ViNOn toiminnasta. Tavoite on vähintään kaksi merkintää viikossa. Merkinnät koskevat ViNOn toimintaa laajasti tai poliittista keskustelua muuten. Merkintöjen tavoite on pitää yllä kiinnostusta sivuun ja niissä toimitaan aina ViNOn poliittisten linjausten mukaisesti. Kynnys pidetään kuitenkin matalana. Sivun admin-oikeudet annetaan vain toimistolle ja puheenjohtajille + viestintävastaaville, content creator -oikeudet muille tarpeellisiksi katsotuille. Toimisto myöntää oikeuksia tapauskohtaisesti. Viralliset tiedotteet lähetetään ilman lähettäjätietoja, apaamuotoisempaa sisältöä postaava allekirjoittaa viestin tägäämällä oman profiilinsa. Sisältöä kommentoidessa tai siitä tykättäessä, tulee varmistaa, että toimii varmasti haluamansa profiilin kautta, eikä vahingossa esimerkiksi tykkää ViNOn omista postauksista ViNOna Lisäksi ViNOn hallitus, jäsenjärjestöjen hallitukset ja erilaiset työ- ja ohjausryhmät käyttävät sisäisessä yhteydenpidossaan fb-ryhmiä ViNOlla on ircissä oma kanava (#ViNO). Twitter ViNO on perustanut syyskokouksessa 2012 [https://twitter.com/vihreatnuoret twittertilin]

6 Muut Slideshare Flickr Bambuser 3.3 ViNO-wiki ViNO-wikiin on pääsy kaikilla ViNOn jäsenillä. Käyttäjien on joko nimessään tai vaihtoehtoisesti käytättäjäsivulla ilmaistava kuka on. Toimisto suorittaa noin kerran kuukaudessa tarkastuksen sivulta [[Toiminnot:Käyttäjät]]. Wikiin tuodaan valmiit asiakirjat, muokkaaminen ja työstäminen tehdään Google Docsissa. Wikiin tuodaan pöytäkirjoista siistityt versiot, jotka ovat jaossa myös sähköpostilistoilla. 4 Työntekijät ja viestintä Työntekijöistä pääsihteeri vastaa ulkoisesta viestinnästä ja järjestö- ja koulutuskoordinaattori sisäisestä viestinnästä. 4.1 Pääsihteeri vastaa puheenjohtajien kanssa ulkoisesta viestinnästä (erityisesti sen käytännön toteuttamisesta ja dokumentoinnista) vastaa tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämisestä, tallentamisesta verkkosivuille ja näkymisestä esim. sosiaalisissa medioissa viestii hallituksen, opiskelijavaltuuskunnan ja liittokokouksen päätöksistä ja vie asiakirjat wikiin lähettää kannanotot medialle ja listoille ja julkaisee ne nettisivuilla moderoi hallintoon liittyviä ja ohjausryhmien sähköpostilistoja 4.2 Järjestö- ja koulutussihteeri vastaa yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin moderoi sähköpostilistoja, joilla viestitään jäsenille ja jäsenjärjestöille ottaa yhteyttä ViNOn uusiin henkilöjäseniin tai ohjaa sen jäsenjärjestön, jonka alueella uusi jäsen asuu, ottamaan yhteyttä 5 Wikin, tiedostojen ja pilvipohjaisten palveluiden suhde wikissä julkaistaan valmiit ohjeet ja asiakirjat, joiden sisältö ei muutu tai muuttuu harvakseltaan ja jotka eivät sisällä luottamuksellista sisältöä (wikin sisältö on koko jäsenistön nähtävissä) pilvipohjaisissa yhteistyöskentelyalustoissa käsitellään asiakirjat, jotka muuttuvat tiheään ja joita työstetään yhdessä

7 erillisinä tiedostoina julkaistaan ne asiakirjat, jotka on tarkoitettu esim. paikallisjärjestöjen jatkotyöstämiseen tai joiden tulostaminen tai muu edelleen levittäminen määrämuotoisena on tarpeellista 5.1 Tiedostot ViNOn sisäisessä viestinnässä sovelletaan lähetettävien tiedostojen (esim. liitetiedostot) suhteen seuraavia käytäntöjä: viestinnässä käytetään avoimia tiedostomuotoja, joiden avaamiseen ei tarvita kaupallista ohjelmistoa. Kaikki tiedostot lähetetään PDF-muodossa. Mikäli vaihdettavia tiedostoja on tarpeen muokata, käytetään ensisijaisesti Google Docs:ia. muokkaamista vaativat asiakirjat tiedostot pidetään pilvessä, esim. kaikilla toimivassa Google Docs:issa (nykyään Google Driven alla). Pilvipalvelun hyötyjä ovat mm. versiohistoria, varmuuskopiot, yhtäaikainen yhteistyöskentely ja oikeushallinta. sähköisesti täytettävät lomakkeet toteutetaan joko Google -kaavakkeina tai muina webpohjaisina ratkaisuina. Tulostamista vaativat lomakkeet voidaan toteuttaa PDFkaavakkeina. emme käytä tiedostoformaatteja tai viestintäsovelluksia, jotka toimivat vain tietyssä käyttöjärjestelmässä (esim. vain windows, vain mac). nämä säännöt eivät koske lähdetiedostoja, esim. ammattilaisten taitto- tai grafiikkaohjelmistojen tallennusformaatteja työvaiheessa. 6 Viestintäkäytännöt 6.1 Sähköposti Sähköpostilistoille kirjoitettaessa tulee muistaa yleiset kohteliaisuus- ja käyttäytymissäännöt. Sähköpostilistoilla voi olla esimerkiksi uusia jäseniä, jotka eivät tunne kirjoittajaa tai osaa suodattaa kirjoitustyyliä kirjoittajan persoonan läpi. Siksi erityisesti sähköpostitse viestittäessä tulee olla aina mahdollisimman ystävällinen ja hienotunteinen. Ennen viestin lähettämistä tulee harkita, onko viesti todella tarpeellinen saattaa kaikkien listalla olijoiden tiedoksi ja lue se vielä kerran läpi. Jos voi käyttää vähäisemmän osanottajamäärän listoja, niin tulee tehdä. Lähes koskaan ei ole tarpeellista toimittaa samaa viestiä usealle sähköpostilistalle. Käytä aikaa viestin otsikon miettimiseen. Otsikon tulee olla lyhyt ja ytimekäs sekä kuvata hyvin viestin aihepiiriä. Näin listan lukijat voivat seuloa viestivyörystä itseään koskevat viestit. Sähköpostilistoja ei käytetä tekstin muokkaamiseen. Valmistelu tapahtuu Google Docissa. Älä tarkoituksella kuormita vastaanottajan postilaatikkoa. Harkitse ennen liitetiedostojen lähettämistä, ovatko ne todella tarpeellisia ja onko vastaanottajalla oikea sovellus niiden avaamiseksi. ViNOn sähköpostilistoille ei liitetiedostoja voi lähettää ollenkaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Liitetiedostoihin sovelletaan tiedostoformaattiohjeita. Sähköposteissa kannattaa välttää turhaa jaarittelua. Asia tulee ilmaista lyhyesti ja ytimekkäästi. Mikäli viesti on pitkä, kannattaa se jakaa osiin esimerkiksi numeroimalla eri osiot ja käyttämällä väliotsikoita.

8 Sähköpostissa tulee ilmaista tarkkaan viestin tarkoitus: onko se luonteeltaan tiedote, vaatiiko se vastausta tai käsittelyä kokouksessa. Harkitse saamiesi tietojen sekä listan luottamuksellisuusastetta ja toimi sen mukaisesti. 6.2 Kannanottoprosessin kuvaus Kannanotto valmistellaan Google Docsissa. Hyvä kannanotto on lyhyt, uutismainen ja kansantajuinen. Kannanoton lopun lisätietokentässä on lausujien yhteystiedot siinä järjestyksessä kuin ne kannanotossa esiintyvät. Jos kannanotossa ovat esillä puheenjohtajat, lisätietojen alle kirjoitetaan "Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa". Kannanotto hyväksytään asianmukaisella prosessilla. Kannanotto lähetetään medialistan perusteella neljänä erillisenä viestinä: a) tiedotusvälineet: to-kenttään oma osoite, bcc-kenttään medialistan ensimmäisen välilehden sisältämät osoitteet b) sidosryhmät: to-kenttään oma osoite, bcc-kenttään medialistan toisen välilehden sisältämät osoitteet c) to-kenttään listojen osoitteet, muuten jäävät filtteriin d) to-kenttään listan osoite, muuten jää filtteriin Kannanotto julkaistaan ViNOn sivuilla, ks. kohta 6.3 ja jaetaan ViNOn FB-sivulla. 6.3 Sisällön lisääminen nettisivuille Kannanoton/tiedotteen julkaiseminen Valitse vasemman reunana valikosta Artikkelit ja Lisää uusi. Kopioi kannanoton/tiedotteen otsikko otsikkokenttään. Älä muokkaa kestolinkkiä. Kopioi itse kannanotto/tiedote tekstikenttään. Katkaise artikkeli toisen ja kolmannen välistä read more -toiminnolla. Valitse oikean reunan valikosta Kategoria: Kannanotot: otetaan kantaa poliittiseen teemaan Poliittiset tiedotteet: tiedotetaan esim. tempauksesta tai poliittisen kampanjan avauksesta Tiedotteet: tiedotetaan henkilövalinnoista, kesäleiristä, kurssisihteerin rekrytoinnista Ajastettu kannanotto: Mikäli kannanottoa ei ole tarkoitus julkaista välittömästi, vaan esimerkiksi vasta seuraavana aamuna, on mahdollista käyttää WordPressin ajastettu julkaisu - toimintoa. Tällöin on mahdollista luoda sisältö valmiiksi, ja ohjelmisto muuttaa kannanoton näkyväksi vasta haluttuna ajankohtana. Ajastaminen tapahtuu editorin oikeasta reunasta löytyvän Julkaise heti > Muokkaa -valinnan kautta. Klikkaa Muokkaa -linkkiä, ja aseta haluamasi julkaisuajankohta. Vahvista muutos klikkaamalla OK-nappia.

9 Kannanotto julkaistaan ViNOn sivuilla artikkelina. Artikkelin kategoriaksi valitaan Kannanotot. Artikkeli katkaistaan toisen ja kolmannen kappaleen välistä read more - toiminnolla (työkalupalkissa Erota ote -painike, tai näppäinyhdistelmä Alt+Shift+T). Nettisivuilla julkaistu kannanotto jaetaan ViNOn FB-sivulla Uuden sivun luominen Valitse vasemman reunana valikosta Sivut ja Lisää uusi. Kirjoita haluamasi otsikko otsikkokenttään. Mene seuraavaksi oikeaan reunaan kohtaan Sivun asetukset ja valitse Yläsivu-pudotusvalikosta sivun sijainti sivukartassa. Esimerkiksi uuden periaateohjelman sivu tulee Politiikka- ja Ohjelmat -tasolle. Lyhennä sitten otsikon kestolinkki näppärän pituiseksi. Esimerkiksi sivun VINOn ohjelmien ja linjapaperien muuttaminen kestolinkki on vino.fi/politiikka/ohjelmat/ohjelmien-muuttaminen Kirjoita tai kopioi haluamasi sisältö tekstikenttään. Sivuston sisällöllä on valmis rakenne, jonka yhtenäisyyttä tulee ylläpitää uusia sivuja luotaessa. Aina luodessasi uusia sivuja muista valita sivun asetuksista oikea yläsivu luomallesi sivulle. Esimerkiksi poliittiset ohjelmat kuuluvat kohtaan Politiikka -> Ohjelmat. Uusien ylätason sivujen luomista tulee välttää - pääsääntöisesti sisällölle on parempi paikka jossain muualla. Uusia ylätason sivuja luodaan ainoastaan tilanteessa, jossa sivun sisältö on tarkoitettu vain linkin saaneille. Tällaisia ovat vaikkapa liittokokoussivut sekä infosivut järjestöille ja ehdokkaille. Mikäli tahdot luoda lyhyitä linkkejä (esimerkiksi vino.fi/periaateohjelma), käytä uudelleenohjauksia (redirect). Uudelleenohjaukset tehdään sivun alareunasta tekstikentän alapuolelta.

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

E-thesis-ohje maisterintutkielman tarkastajalle. MMTDK 9/2015 (päivitetty uudelle lomakkeelle )

E-thesis-ohje maisterintutkielman tarkastajalle. MMTDK 9/2015 (päivitetty uudelle lomakkeelle ) E-thesis-ohje maisterintutkielman tarkastajalle MMTDK 9/2015 (päivitetty uudelle lomakkeelle 7.9.2015) Saat sähköpostitse viestin tarkastettavaksi tulleesta työstä. Viestissä on linkki e- thesis-järjestelmään

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON!

TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON! TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON! Lappajärvi-info on uudenlainen, interaktiivinen tiedonjakofoorumi netissä. Se löytyy osoitteesta: lappajarvi-info.fi Lappajärvi-infossa on neljä toiminnallisuutta: Hakupalvelu

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Helppokäyttöinen kalenterityökalu ryhmäesittelyaikojen jakamiseen ja hallinnointiin verkossa

KÄYTTÖOPAS Helppokäyttöinen kalenterityökalu ryhmäesittelyaikojen jakamiseen ja hallinnointiin verkossa KÄYTTÖOPAS Helppokäyttöinen kalenterityökalu ryhmäesittelyaikojen jakamiseen ja hallinnointiin verkossa 2 KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÖ 1. Palvelun käyttö pähkinänkuoressa 3 2. Palveluun rekisteröityminen 4 3.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen 5.9.2016 2(10) Näyttelyn anominen Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta... 3 Uuden anomuksen kirjaaminen...

Lisätiedot

Käyttöopas Ajanvaraus

Käyttöopas Ajanvaraus Käyttöopas Ajanvaraus Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus varata aikojasi kellon ympäri Sisällys Kalenterin käyttö osana arkea 3 1. Luo aukioloaikoja Luo aukioloaikoja 4 Viikkoaikataulupohja 6 2. Varaukset

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Optima: kirjoitusalue työkalu Opettajalle ohjeet

Optima: kirjoitusalue työkalu Opettajalle ohjeet Optima: kirjoitusalue työkalu Opettajalle ohjeet Näin luot ja hallinnoit kirjoitusaluetta optima support@jyu.fi Kirjoitusalueen käyttötapoja Yhteisen dokumentin työstäminen wikimäisesti eri aihealueisiin

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot