ViNOn viestintäohjeistus. 1 Ulkoinen viestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViNOn viestintäohjeistus. 1 Ulkoinen viestintä"

Transkriptio

1 ViNOn viestintäohjeistus 1 Ulkoinen viestintä Puheenjohtajat ovat ensisijaisia ulkoisen viestinnän hoitajia. Pääsihteeri vastaa ulkoisen viestinnän käytännön toteuttamisesta ja dokumentoinnista ja on siten tärkeässä asemassa toiminnan jatkuvuuden ja tiedonvälityksen kannalta. Nettisivujen päivittämisestä vastaavat pääasiassa työntekijät yhdessä teknisen viestintävastaavan kanssa. Sosiaaliseen mediaan ViNOn nimissä kirjoittavat ensisijaisesti puheenjohtajat ja työntekijät. Lisäksi viestintätiimi osallistuu moderointiin. 1.1 Tiedotteet Pääsihteeri vastaa tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämisestä, tallentamisesta verkkosivuille ja näkymisestä esim. sosiaalisissa medioissa. Tapahtumista viestimisestä vastuussa on tapahtumasta vastaava hallituksen jäsen. 1.2 Kannanotot ViNOn jäsenet, ohjaus- ja työryhmät sekä opiskelijavaltuuskunta ja kuntafoorumi voivat valmistella kannanottoja ja tuoda niitä hallituksen tai puheenjohtajien käsittelyyn. Kun se on perusteltua puhujina ja lisätietojen antajina kannanotoissa voivat olla muutkin kuin ViNOn puheenjohtajat. Ei-kiireelliset kannanotot käsitellään hallituksen kokouksessa, joko etänä tai kasvokkain. ViNON nimissä lähetettävät kannanotot hyväksyy hallitus tai liittokokous. Kiireellisiin asioihin puheenjohtajat voivat ottaa kantaa keskenään sopimallaan tavalla. Kannanottojen tulee olla linjassa ViNOn hyväksymien ohjelmien kanssa. Kannanotto otsikoidaan tässä tapauksessa "ViNOn puheenjohtajat:... tai ViNOn puheenjohtaja:... Opiskelijavaltuuskunta ja kuntafoorumi voivat tehdä kannanottoja ViNOn nimissä. Kannanotto hyväksytetään aina hallituksella. Kiireellisen kannanoton prosessi kannanoton valmistelusta ilmoitetaan FB-ryhmässä valmistelu tapahtuu Google Docsissa kun kannari on valmis, puheenjohtaja tekee pdf:n, joka laitetaan sekä sähköpostin liitteeksi että FB-ryhmään sähköpostikokouksen avaamisesta ilmoitetaan tekstiviestillä ja FB-ryhmässä sähköpostikokous voidaan lyhimmillään järjestää kahden tunnin mittaisena Puheenjohtajat, hallitus ja opiskelijavaltuuskunnan ohjausryhmä voivat antaa lausuntoja ViNOn nimissä. Lähtökohtaisesti kannanotot lähettää pääsihteeri. Muusta menettelystä sovitaan aina erikseen. 1.3 Kuvat

2 Puheenjohtajista, hallituksesta ja pääsihteeristä on aina saatavilla verkkosivuilla painokelpoinen valokuva, jonka lisenssi mahdollistaa kaiken vapaan käytön esim. lehdissä ja verkkosivuilla. 2 Sisäinen viestintä 2.1 Hallituksen sisäinen viestintä Hallitus kommunikoi hallituksen omalla sähköpostilistalla sekä hallituksen Facebook-ryhmässä. Jokainen hallituksen jäsen tekee oman toteuttamissuunnitelman Google Docsiin ja päivittää sitä tarpeen mukaan. Jokainen hallituksen jäsen raportoi vastuualuekuulumisensa hallituksen sähköpostilistalle hallituksen kokousta edeltävään keskiviikkoon mennessä ja täydentää kuulumisia hallituksen kokouksessa. Kuulumiset kootaan Google Docsiin, jolloin niistä on helppo vuoden lopuksi koota perehdytys uudelle hallitukselle. Hallitus valvoo sisäisen tehtäväjakonsa toteutumista Google Docsissa ylläpidettävällä nakkilistalla. Hallitus työskentelee avoimesti eikä pelkää ottaa keskusteluun vaikeitakaan asioita. Mikäli jonkin tehtävän hoitamisessa ilmenee ongelmia, tulee hallituksen jäsenten ottaa asia esille avoimesti hallituksen kokouksessa tai muussa tapaamisessaan kasvotusten tai sähköisesti. 2.2 Ohjaus- ja työryhmät ja viestintä Ohjaus- ja työryhmillä on omat sähköpostilistat, joilla käydään keskustelua. Kunkin ohjausryhmän listalle kuuluvat ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet sekä ViNOn puheenjohtajat ja toimisto. Työryhmien sähköpostilistat ovat kaikille ViNOn jäsenille avoimia. Niille voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet, vaikka eivät olisikaan työryhmien varsinaisia jäseniä. Poikkeuksen tästä muodostavat vaalityöryhmät ja vastaavat järjestölliset työryhmät. Ohjaus- ja työryhmillä on myös omat Facebook-ryhmät, joiden kautta viestitään epävirallisemmin. Jokaisessa ohjausryhmässä on vähintään kaksi ViNOn hallitukseen kuuluvaa jäsentä, jotka viestivät ryhmän toiminnasta hallitukselle. Jokaisella työryhmällä on hallitusvastaava, joka vastaa viestinnästä työryhmän ja hallituksen välillä. Ohjaus- ja työryhmien hallitusvastaavat osallistuvat aktiivisesti työ- ja ohjausryhmien listoilla käytävään keskusteluun. Hallitusvastaavat tukevat ohjausryhmiä ja työryhmien puheenjohtajia viestinnässä. Jokaisella ohjaus- ja työryhmällä on oma alueensa ViNO-wikissä Ohjaus- ja työryhmät voivat pitää kasvokkaisten kokousten lisäksi etäkokouksia. Kokousajoista sovitaan yhdessä, käyttäen esimerkiksi Doodlea. 2.3 Opiskelijavaltuuskunta Opiskelijavaltuuskunta viestii hallituksen kanssa ohjausryhmään kuuluvien hallituksen jäsenten välityksellä. Opiskelijavaltuuskunnan viestintäkanavia ovat o Sähköpostilistat:

3 (ohjausryhmän jäsenet ja ViNOn toinen pj) (edustajistoryhmien Vihreiden listojen toimijat) (kaikki vinolaiset opiskelijatoimijat) o Facebook-ryhmä Opiskelijavaltuuskunnan tapaamisten sisällöistä toimitetaan jälkeenpäin kooste aktivinolle ja kaikkien vinolaisten opiskelijatoimijoiden listalle 2.4 Kuntafoorumi Kuntafoorumi viestii hallituksen kanssa ohjausryhmään kuuluvien hallituksen jäsenten välityksellä. Kuntafoorumin viestintäkanavia ovat o Sähköpostilistat: (ohjausryhmän jäsenet ja ViNOn toinen pj) (kaikki vinolaiset kuntatoimijat) o Facebook-ryhmä Kuntafoorumin tapaamisten sisällöistä toimitetaan jälkeenpäin kooste aktivinolle ja kaikkien vinolaisten opiskelijatoimijoiden listalle 2.5 Tärkeimmät sähköpostilistat Sähköpostilista, jolla ovat kaikki jäsenet ja vain jäsenet. Käytetään, kun halutaan tavoittaa jokainen jäsen. Vain työntekijät ja puheenjohtajat voivat lähettää viestejä tälle listalle. Listalle lähetetään ViNOn tiedotteet ja kannanotot, kutsut ViNOn tapahtumiin sekä kahden viikon välein uutiskirje. ViNOn avoin tiedotuslista. Tälle listalle voi liittyä kuka tahansa, ei tarvitse olla ViNOn jäsen. Listalle lähetetään vain keskeisimmät tiedotteet, kannanotot ja liittokokouskutsut. Listalla ei käydä keskustelua. Vain työntekijät ja puheenjohtajat voivat lähettää viestejä tälle listalle. Aktivino on ViNOn aktiivien tiedotus- ja keskustelulista. Sähköpostilistalla voidaan käydä keskustelua, mutta luontevammin se tapahtuu FB-ryhmässä. Viestintätiimin jäsen lähettää listalle koosteen kustakin hallituksen kokouksesta. Jäsenjärjestöjen tiedotus- ja keskustelulista. Listalla ovat kaikkien jäsenjärjestöjen hallitusten jäsenet. Paikallislista on merkittävässä roolissa tiedon kulkemisessa ViNOn ja jäsenjärjestöjen välillä. Paikallislistalle lähetetään kahden viikon välein järjestöinfo. Jäsenjärjestöille korostetaan, että listalle tulleiden viestien sisältö tulee saattaa järjestön jäsenten tietoon ja että niihin toivotaan reagoitavan.

4 Viestien alkuun lisätään tunnus, joka kertoo mitä viesti pitää sisällään ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatii. Esimerkiksi: TIEDOKSI, VAATII VASTAUSTA tai KÄSITELKÄÄ SEURAAVASSA KOKOUKSESSA. ViNOn ruotsinkielisiin aktiiveihin ollaan yhteydessä ja kannustetaan käymään keskustelua sähköpostilistalla. Seurataan vuoden aikana, alkaako keskustelua tulla ja mietitään kehittämismahdollisuuksia. ViNOn sähköpostilistoja ylläpitää toimisto. Soveltuvilta osin listan moderoijana on toimiston lisäksi yksi luottamushenkilö. 2.6 Muu ViNOn sisäinen viestintä Jäsenjärjestökummit ViNOn hallituksessa on kolme jäsenjärjestökummia, jotka jakavat vastuun jäsenjärjestöistä keskenään sopimallaan tavalla. Kummien tehtävä on tukea järjestöjä ja toimia molemmansuuntaisen viestinnän linkkinä. Toimintasuunnitelman mukaan jäsenjärjestökummien tehtävänä on: säännöllinen soittokierros jäsenjärjestöihin jäsenjärjestöskype kahdesta neljään kertaa vuodessa jatkuva yhteydenpito mm. sosiaalisen median välityksellä viestintä liiton ja hallituksen toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille jäsenjärjestöjen näkemyksien ja kuulumisien välittäminen liittotasolle jäsenjärjestökyselyt yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa Kummit ovat yhdessä järjestö- ja koulutuskoordinaattorin kanssa aktiivisia yhteydenpidossa jäsenjärjestöihin. Yhteydenpitoa pyritään laajentamaan puheenjohtajatasolta niin, että kummit ottavat jäsenjärjestössä yhteyttä aina siihen henkilöön, jonka vastuulle kyseessä oleva asia kuuluu (esimerkiksi jäsenasioissa jäsenrekisterivastaavaan tms.). Kummit pitävät yhteyttä jäsenjärjestöihin myös epävirallisesti, esimerkiksi Facebookissa, puhelimitse tai ircissä. Yhteys pyritään pitämään epämuodollisena. Kummit pyrkivät omalla toiminnallaan houkuttelemaan jäsenjärjestöjen uusia toimijoita mukaan myös ViNOn valtakunnallisiin tapahtumiin ja toimintaan Uusille jäsenille viestiminen Ohjeistetaan jäsenjärjestöt ottamaan yhteyttä jokaiseen uuteen jäseneen seuraavasti: Vastaliittyneelle soitetaan ja hänet kutsutaan tulevaan tapahtumaan. Hänelle lähetetään myös sähköpostiviesti, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja jossa on linkit nettisivuille, Facebook-sivulle ja mahdolliseen aktiivisähköpostilistaan tai ryhmään liittymiseen. Jäsen liitetään yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalle. Lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri lähettää kaikille nettisivujen kautta liittyneille uusille jäsenille tervetuloviestin, jossa esitellään ViNOa. ViNOn henkilöjäseniksi liittyneille lähetetään sama viesti, johon lisätään henkilöjäsenille tarpeellista tietoa, kuten

5 -sähköpostilista, jolle kaikki henkilöjäsenet liitetään automaattisesti. 3 Viestintäväylät 3.1 Skype Puheenjohtajien ja työntekijöiden läsnäolo skypessä tehdään jäsenjärjestöille tiettäväksi. Jäseniä kannustetaan käyttämään skypeä yhteydenpidossa. Kahdesta neljään kertaa vuoden aikana pidetään jäsenjärjestöskype, johon osallistuvat ViNOn puheenjohtajat, työntekijät, kummit sekä jäsenjärjestöjen edustajat. Kutsu kokoukseen lähetetään viikkoa ennen ja samalla pyydetään lisäämään aiheita esityslistaan, joka on wikissä. Jäsenjärjestöskype on tekstimuotoinen. Hallituksen ja ohjausryhmien skypekokouksissa otetaan käytännöksi, että vain puheenjohtajan myöntämät puheenvuorot pidetään äänimuotoisena. Muu keskustelu tapahtuu tekstimuotoisesti. Puheenvuoropyynnöt tehdään kirjoittamalla oma nimi chattiin. 3.2 Sosiaalinen media Facebook IRC ViNOlla on sivu: https://www.facebook.com/vihreatnuoret Sivulle päivitetään ViNOn kannanotot sekä tehdään eventit tulevista tapahtumista. Sivulle postaavat toimisto, puheenjohtajat ja hallitus ajankohtaisia mainintoja ViNOn toiminnasta. Tavoite on vähintään kaksi merkintää viikossa. Merkinnät koskevat ViNOn toimintaa laajasti tai poliittista keskustelua muuten. Merkintöjen tavoite on pitää yllä kiinnostusta sivuun ja niissä toimitaan aina ViNOn poliittisten linjausten mukaisesti. Kynnys pidetään kuitenkin matalana. Sivun admin-oikeudet annetaan vain toimistolle ja puheenjohtajille + viestintävastaaville, content creator -oikeudet muille tarpeellisiksi katsotuille. Toimisto myöntää oikeuksia tapauskohtaisesti. Viralliset tiedotteet lähetetään ilman lähettäjätietoja, apaamuotoisempaa sisältöä postaava allekirjoittaa viestin tägäämällä oman profiilinsa. Sisältöä kommentoidessa tai siitä tykättäessä, tulee varmistaa, että toimii varmasti haluamansa profiilin kautta, eikä vahingossa esimerkiksi tykkää ViNOn omista postauksista ViNOna Lisäksi ViNOn hallitus, jäsenjärjestöjen hallitukset ja erilaiset työ- ja ohjausryhmät käyttävät sisäisessä yhteydenpidossaan fb-ryhmiä ViNOlla on ircissä oma kanava (#ViNO). Twitter ViNO on perustanut syyskokouksessa 2012 [https://twitter.com/vihreatnuoret twittertilin]

6 Muut Slideshare Flickr Bambuser 3.3 ViNO-wiki ViNO-wikiin on pääsy kaikilla ViNOn jäsenillä. Käyttäjien on joko nimessään tai vaihtoehtoisesti käytättäjäsivulla ilmaistava kuka on. Toimisto suorittaa noin kerran kuukaudessa tarkastuksen sivulta [[Toiminnot:Käyttäjät]]. Wikiin tuodaan valmiit asiakirjat, muokkaaminen ja työstäminen tehdään Google Docsissa. Wikiin tuodaan pöytäkirjoista siistityt versiot, jotka ovat jaossa myös sähköpostilistoilla. 4 Työntekijät ja viestintä Työntekijöistä pääsihteeri vastaa ulkoisesta viestinnästä ja järjestö- ja koulutuskoordinaattori sisäisestä viestinnästä. 4.1 Pääsihteeri vastaa puheenjohtajien kanssa ulkoisesta viestinnästä (erityisesti sen käytännön toteuttamisesta ja dokumentoinnista) vastaa tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämisestä, tallentamisesta verkkosivuille ja näkymisestä esim. sosiaalisissa medioissa viestii hallituksen, opiskelijavaltuuskunnan ja liittokokouksen päätöksistä ja vie asiakirjat wikiin lähettää kannanotot medialle ja listoille ja julkaisee ne nettisivuilla moderoi hallintoon liittyviä ja ohjausryhmien sähköpostilistoja 4.2 Järjestö- ja koulutussihteeri vastaa yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin moderoi sähköpostilistoja, joilla viestitään jäsenille ja jäsenjärjestöille ottaa yhteyttä ViNOn uusiin henkilöjäseniin tai ohjaa sen jäsenjärjestön, jonka alueella uusi jäsen asuu, ottamaan yhteyttä 5 Wikin, tiedostojen ja pilvipohjaisten palveluiden suhde wikissä julkaistaan valmiit ohjeet ja asiakirjat, joiden sisältö ei muutu tai muuttuu harvakseltaan ja jotka eivät sisällä luottamuksellista sisältöä (wikin sisältö on koko jäsenistön nähtävissä) pilvipohjaisissa yhteistyöskentelyalustoissa käsitellään asiakirjat, jotka muuttuvat tiheään ja joita työstetään yhdessä

7 erillisinä tiedostoina julkaistaan ne asiakirjat, jotka on tarkoitettu esim. paikallisjärjestöjen jatkotyöstämiseen tai joiden tulostaminen tai muu edelleen levittäminen määrämuotoisena on tarpeellista 5.1 Tiedostot ViNOn sisäisessä viestinnässä sovelletaan lähetettävien tiedostojen (esim. liitetiedostot) suhteen seuraavia käytäntöjä: viestinnässä käytetään avoimia tiedostomuotoja, joiden avaamiseen ei tarvita kaupallista ohjelmistoa. Kaikki tiedostot lähetetään PDF-muodossa. Mikäli vaihdettavia tiedostoja on tarpeen muokata, käytetään ensisijaisesti Google Docs:ia. muokkaamista vaativat asiakirjat tiedostot pidetään pilvessä, esim. kaikilla toimivassa Google Docs:issa (nykyään Google Driven alla). Pilvipalvelun hyötyjä ovat mm. versiohistoria, varmuuskopiot, yhtäaikainen yhteistyöskentely ja oikeushallinta. sähköisesti täytettävät lomakkeet toteutetaan joko Google -kaavakkeina tai muina webpohjaisina ratkaisuina. Tulostamista vaativat lomakkeet voidaan toteuttaa PDFkaavakkeina. emme käytä tiedostoformaatteja tai viestintäsovelluksia, jotka toimivat vain tietyssä käyttöjärjestelmässä (esim. vain windows, vain mac). nämä säännöt eivät koske lähdetiedostoja, esim. ammattilaisten taitto- tai grafiikkaohjelmistojen tallennusformaatteja työvaiheessa. 6 Viestintäkäytännöt 6.1 Sähköposti Sähköpostilistoille kirjoitettaessa tulee muistaa yleiset kohteliaisuus- ja käyttäytymissäännöt. Sähköpostilistoilla voi olla esimerkiksi uusia jäseniä, jotka eivät tunne kirjoittajaa tai osaa suodattaa kirjoitustyyliä kirjoittajan persoonan läpi. Siksi erityisesti sähköpostitse viestittäessä tulee olla aina mahdollisimman ystävällinen ja hienotunteinen. Ennen viestin lähettämistä tulee harkita, onko viesti todella tarpeellinen saattaa kaikkien listalla olijoiden tiedoksi ja lue se vielä kerran läpi. Jos voi käyttää vähäisemmän osanottajamäärän listoja, niin tulee tehdä. Lähes koskaan ei ole tarpeellista toimittaa samaa viestiä usealle sähköpostilistalle. Käytä aikaa viestin otsikon miettimiseen. Otsikon tulee olla lyhyt ja ytimekäs sekä kuvata hyvin viestin aihepiiriä. Näin listan lukijat voivat seuloa viestivyörystä itseään koskevat viestit. Sähköpostilistoja ei käytetä tekstin muokkaamiseen. Valmistelu tapahtuu Google Docissa. Älä tarkoituksella kuormita vastaanottajan postilaatikkoa. Harkitse ennen liitetiedostojen lähettämistä, ovatko ne todella tarpeellisia ja onko vastaanottajalla oikea sovellus niiden avaamiseksi. ViNOn sähköpostilistoille ei liitetiedostoja voi lähettää ollenkaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Liitetiedostoihin sovelletaan tiedostoformaattiohjeita. Sähköposteissa kannattaa välttää turhaa jaarittelua. Asia tulee ilmaista lyhyesti ja ytimekkäästi. Mikäli viesti on pitkä, kannattaa se jakaa osiin esimerkiksi numeroimalla eri osiot ja käyttämällä väliotsikoita.

8 Sähköpostissa tulee ilmaista tarkkaan viestin tarkoitus: onko se luonteeltaan tiedote, vaatiiko se vastausta tai käsittelyä kokouksessa. Harkitse saamiesi tietojen sekä listan luottamuksellisuusastetta ja toimi sen mukaisesti. 6.2 Kannanottoprosessin kuvaus Kannanotto valmistellaan Google Docsissa. Hyvä kannanotto on lyhyt, uutismainen ja kansantajuinen. Kannanoton lopun lisätietokentässä on lausujien yhteystiedot siinä järjestyksessä kuin ne kannanotossa esiintyvät. Jos kannanotossa ovat esillä puheenjohtajat, lisätietojen alle kirjoitetaan "Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa". Kannanotto hyväksytään asianmukaisella prosessilla. Kannanotto lähetetään medialistan perusteella neljänä erillisenä viestinä: a) tiedotusvälineet: to-kenttään oma osoite, bcc-kenttään medialistan ensimmäisen välilehden sisältämät osoitteet b) sidosryhmät: to-kenttään oma osoite, bcc-kenttään medialistan toisen välilehden sisältämät osoitteet c) to-kenttään listojen osoitteet, muuten jäävät filtteriin d) to-kenttään listan osoite, muuten jää filtteriin Kannanotto julkaistaan ViNOn sivuilla, ks. kohta 6.3 ja jaetaan ViNOn FB-sivulla. 6.3 Sisällön lisääminen nettisivuille Kannanoton/tiedotteen julkaiseminen Valitse vasemman reunana valikosta Artikkelit ja Lisää uusi. Kopioi kannanoton/tiedotteen otsikko otsikkokenttään. Älä muokkaa kestolinkkiä. Kopioi itse kannanotto/tiedote tekstikenttään. Katkaise artikkeli toisen ja kolmannen välistä read more -toiminnolla. Valitse oikean reunan valikosta Kategoria: Kannanotot: otetaan kantaa poliittiseen teemaan Poliittiset tiedotteet: tiedotetaan esim. tempauksesta tai poliittisen kampanjan avauksesta Tiedotteet: tiedotetaan henkilövalinnoista, kesäleiristä, kurssisihteerin rekrytoinnista Ajastettu kannanotto: Mikäli kannanottoa ei ole tarkoitus julkaista välittömästi, vaan esimerkiksi vasta seuraavana aamuna, on mahdollista käyttää WordPressin ajastettu julkaisu - toimintoa. Tällöin on mahdollista luoda sisältö valmiiksi, ja ohjelmisto muuttaa kannanoton näkyväksi vasta haluttuna ajankohtana. Ajastaminen tapahtuu editorin oikeasta reunasta löytyvän Julkaise heti > Muokkaa -valinnan kautta. Klikkaa Muokkaa -linkkiä, ja aseta haluamasi julkaisuajankohta. Vahvista muutos klikkaamalla OK-nappia.

9 Kannanotto julkaistaan ViNOn sivuilla artikkelina. Artikkelin kategoriaksi valitaan Kannanotot. Artikkeli katkaistaan toisen ja kolmannen kappaleen välistä read more - toiminnolla (työkalupalkissa Erota ote -painike, tai näppäinyhdistelmä Alt+Shift+T). Nettisivuilla julkaistu kannanotto jaetaan ViNOn FB-sivulla Uuden sivun luominen Valitse vasemman reunana valikosta Sivut ja Lisää uusi. Kirjoita haluamasi otsikko otsikkokenttään. Mene seuraavaksi oikeaan reunaan kohtaan Sivun asetukset ja valitse Yläsivu-pudotusvalikosta sivun sijainti sivukartassa. Esimerkiksi uuden periaateohjelman sivu tulee Politiikka- ja Ohjelmat -tasolle. Lyhennä sitten otsikon kestolinkki näppärän pituiseksi. Esimerkiksi sivun VINOn ohjelmien ja linjapaperien muuttaminen kestolinkki on vino.fi/politiikka/ohjelmat/ohjelmien-muuttaminen Kirjoita tai kopioi haluamasi sisältö tekstikenttään. Sivuston sisällöllä on valmis rakenne, jonka yhtenäisyyttä tulee ylläpitää uusia sivuja luotaessa. Aina luodessasi uusia sivuja muista valita sivun asetuksista oikea yläsivu luomallesi sivulle. Esimerkiksi poliittiset ohjelmat kuuluvat kohtaan Politiikka -> Ohjelmat. Uusien ylätason sivujen luomista tulee välttää - pääsääntöisesti sisällölle on parempi paikka jossain muualla. Uusia ylätason sivuja luodaan ainoastaan tilanteessa, jossa sivun sisältö on tarkoitettu vain linkin saaneille. Tällaisia ovat vaikkapa liittokokoussivut sekä infosivut järjestöille ja ehdokkaille. Mikäli tahdot luoda lyhyitä linkkejä (esimerkiksi vino.fi/periaateohjelma), käytä uudelleenohjauksia (redirect). Uudelleenohjaukset tehdään sivun alareunasta tekstikentän alapuolelta.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

FRONTER: Opettajan ohje

FRONTER: Opettajan ohje 1.4.2011 FRONTER: Opettajan ohje Tämä ohje on tarkoitettu opettajille Fronterin käyttöönoton tueksi. Opas antaa ohjeet huoneiden avaamiseen ja käyttöön. Ohjetta koskevia kommentteja ja palautetta voi lähettää

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta.

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 8.12.2011 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Kaupunginosien kotisivutoiminta - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Päivitetty: kesä 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa 3 3. Paikallisylläpitäjän

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 2.9.2015 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Optima Peruskäyttäjän opas

Optima Peruskäyttäjän opas Optima Peruskäyttäjän opas Sisällysluettelo 1. TERVETULOA OPTIMAAN... 1 1.1. Mikä Optima on?... 1 1.2. Laitteistovaatimukset... 1 2. OPTIMAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 3. TYÖSKENTELY OPTIMAN TYÖTILASSA... 5 3.1.

Lisätiedot

Finanssi ry Viestintästrategia

Finanssi ry Viestintästrategia Finanssi ry Viestintästrategia 20.08.2012 Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat... 1 2. Tavoitteet viestintästrategialle... 2 3.

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Aluetoiminnan käsikirja

Aluetoiminnan käsikirja Aluetoiminnan käsikirja Gospel Riders moottoripyöräkerho ry 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. IDEOITA ALUEEN TOIMINNALLE 3 1. KERHOTAPAAMISET 3 2. AJELUT 4 3. KOULUTUS 5 4. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi VANTAA Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille Sivistystoimi Päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi 16.3.2012 Sisällysluettelo 1. Kodin ja koulun välisen

Lisätiedot

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Kari Jääskeläinen

Lisätiedot