ViNOn viestintäohjeistus. 1 Ulkoinen viestintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViNOn viestintäohjeistus. 1 Ulkoinen viestintä"

Transkriptio

1 ViNOn viestintäohjeistus 1 Ulkoinen viestintä Puheenjohtajat ovat ensisijaisia ulkoisen viestinnän hoitajia. Pääsihteeri vastaa ulkoisen viestinnän käytännön toteuttamisesta ja dokumentoinnista ja on siten tärkeässä asemassa toiminnan jatkuvuuden ja tiedonvälityksen kannalta. Nettisivujen päivittämisestä vastaavat pääasiassa työntekijät yhdessä teknisen viestintävastaavan kanssa. Sosiaaliseen mediaan ViNOn nimissä kirjoittavat ensisijaisesti puheenjohtajat ja työntekijät. Lisäksi viestintätiimi osallistuu moderointiin. 1.1 Tiedotteet Pääsihteeri vastaa tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämisestä, tallentamisesta verkkosivuille ja näkymisestä esim. sosiaalisissa medioissa. Tapahtumista viestimisestä vastuussa on tapahtumasta vastaava hallituksen jäsen. 1.2 Kannanotot ViNOn jäsenet, ohjaus- ja työryhmät sekä opiskelijavaltuuskunta ja kuntafoorumi voivat valmistella kannanottoja ja tuoda niitä hallituksen tai puheenjohtajien käsittelyyn. Kun se on perusteltua puhujina ja lisätietojen antajina kannanotoissa voivat olla muutkin kuin ViNOn puheenjohtajat. Ei-kiireelliset kannanotot käsitellään hallituksen kokouksessa, joko etänä tai kasvokkain. ViNON nimissä lähetettävät kannanotot hyväksyy hallitus tai liittokokous. Kiireellisiin asioihin puheenjohtajat voivat ottaa kantaa keskenään sopimallaan tavalla. Kannanottojen tulee olla linjassa ViNOn hyväksymien ohjelmien kanssa. Kannanotto otsikoidaan tässä tapauksessa "ViNOn puheenjohtajat:... tai ViNOn puheenjohtaja:... Opiskelijavaltuuskunta ja kuntafoorumi voivat tehdä kannanottoja ViNOn nimissä. Kannanotto hyväksytetään aina hallituksella. Kiireellisen kannanoton prosessi kannanoton valmistelusta ilmoitetaan FB-ryhmässä valmistelu tapahtuu Google Docsissa kun kannari on valmis, puheenjohtaja tekee pdf:n, joka laitetaan sekä sähköpostin liitteeksi että FB-ryhmään sähköpostikokouksen avaamisesta ilmoitetaan tekstiviestillä ja FB-ryhmässä sähköpostikokous voidaan lyhimmillään järjestää kahden tunnin mittaisena Puheenjohtajat, hallitus ja opiskelijavaltuuskunnan ohjausryhmä voivat antaa lausuntoja ViNOn nimissä. Lähtökohtaisesti kannanotot lähettää pääsihteeri. Muusta menettelystä sovitaan aina erikseen. 1.3 Kuvat

2 Puheenjohtajista, hallituksesta ja pääsihteeristä on aina saatavilla verkkosivuilla painokelpoinen valokuva, jonka lisenssi mahdollistaa kaiken vapaan käytön esim. lehdissä ja verkkosivuilla. 2 Sisäinen viestintä 2.1 Hallituksen sisäinen viestintä Hallitus kommunikoi hallituksen omalla sähköpostilistalla sekä hallituksen Facebook-ryhmässä. Jokainen hallituksen jäsen tekee oman toteuttamissuunnitelman Google Docsiin ja päivittää sitä tarpeen mukaan. Jokainen hallituksen jäsen raportoi vastuualuekuulumisensa hallituksen sähköpostilistalle hallituksen kokousta edeltävään keskiviikkoon mennessä ja täydentää kuulumisia hallituksen kokouksessa. Kuulumiset kootaan Google Docsiin, jolloin niistä on helppo vuoden lopuksi koota perehdytys uudelle hallitukselle. Hallitus valvoo sisäisen tehtäväjakonsa toteutumista Google Docsissa ylläpidettävällä nakkilistalla. Hallitus työskentelee avoimesti eikä pelkää ottaa keskusteluun vaikeitakaan asioita. Mikäli jonkin tehtävän hoitamisessa ilmenee ongelmia, tulee hallituksen jäsenten ottaa asia esille avoimesti hallituksen kokouksessa tai muussa tapaamisessaan kasvotusten tai sähköisesti. 2.2 Ohjaus- ja työryhmät ja viestintä Ohjaus- ja työryhmillä on omat sähköpostilistat, joilla käydään keskustelua. Kunkin ohjausryhmän listalle kuuluvat ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet sekä ViNOn puheenjohtajat ja toimisto. Työryhmien sähköpostilistat ovat kaikille ViNOn jäsenille avoimia. Niille voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet, vaikka eivät olisikaan työryhmien varsinaisia jäseniä. Poikkeuksen tästä muodostavat vaalityöryhmät ja vastaavat järjestölliset työryhmät. Ohjaus- ja työryhmillä on myös omat Facebook-ryhmät, joiden kautta viestitään epävirallisemmin. Jokaisessa ohjausryhmässä on vähintään kaksi ViNOn hallitukseen kuuluvaa jäsentä, jotka viestivät ryhmän toiminnasta hallitukselle. Jokaisella työryhmällä on hallitusvastaava, joka vastaa viestinnästä työryhmän ja hallituksen välillä. Ohjaus- ja työryhmien hallitusvastaavat osallistuvat aktiivisesti työ- ja ohjausryhmien listoilla käytävään keskusteluun. Hallitusvastaavat tukevat ohjausryhmiä ja työryhmien puheenjohtajia viestinnässä. Jokaisella ohjaus- ja työryhmällä on oma alueensa ViNO-wikissä Ohjaus- ja työryhmät voivat pitää kasvokkaisten kokousten lisäksi etäkokouksia. Kokousajoista sovitaan yhdessä, käyttäen esimerkiksi Doodlea. 2.3 Opiskelijavaltuuskunta Opiskelijavaltuuskunta viestii hallituksen kanssa ohjausryhmään kuuluvien hallituksen jäsenten välityksellä. Opiskelijavaltuuskunnan viestintäkanavia ovat o Sähköpostilistat:

3 (ohjausryhmän jäsenet ja ViNOn toinen pj) (edustajistoryhmien Vihreiden listojen toimijat) (kaikki vinolaiset opiskelijatoimijat) o Facebook-ryhmä Opiskelijavaltuuskunnan tapaamisten sisällöistä toimitetaan jälkeenpäin kooste aktivinolle ja kaikkien vinolaisten opiskelijatoimijoiden listalle 2.4 Kuntafoorumi Kuntafoorumi viestii hallituksen kanssa ohjausryhmään kuuluvien hallituksen jäsenten välityksellä. Kuntafoorumin viestintäkanavia ovat o Sähköpostilistat: (ohjausryhmän jäsenet ja ViNOn toinen pj) (kaikki vinolaiset kuntatoimijat) o Facebook-ryhmä Kuntafoorumin tapaamisten sisällöistä toimitetaan jälkeenpäin kooste aktivinolle ja kaikkien vinolaisten opiskelijatoimijoiden listalle 2.5 Tärkeimmät sähköpostilistat Sähköpostilista, jolla ovat kaikki jäsenet ja vain jäsenet. Käytetään, kun halutaan tavoittaa jokainen jäsen. Vain työntekijät ja puheenjohtajat voivat lähettää viestejä tälle listalle. Listalle lähetetään ViNOn tiedotteet ja kannanotot, kutsut ViNOn tapahtumiin sekä kahden viikon välein uutiskirje. ViNOn avoin tiedotuslista. Tälle listalle voi liittyä kuka tahansa, ei tarvitse olla ViNOn jäsen. Listalle lähetetään vain keskeisimmät tiedotteet, kannanotot ja liittokokouskutsut. Listalla ei käydä keskustelua. Vain työntekijät ja puheenjohtajat voivat lähettää viestejä tälle listalle. Aktivino on ViNOn aktiivien tiedotus- ja keskustelulista. Sähköpostilistalla voidaan käydä keskustelua, mutta luontevammin se tapahtuu FB-ryhmässä. Viestintätiimin jäsen lähettää listalle koosteen kustakin hallituksen kokouksesta. Jäsenjärjestöjen tiedotus- ja keskustelulista. Listalla ovat kaikkien jäsenjärjestöjen hallitusten jäsenet. Paikallislista on merkittävässä roolissa tiedon kulkemisessa ViNOn ja jäsenjärjestöjen välillä. Paikallislistalle lähetetään kahden viikon välein järjestöinfo. Jäsenjärjestöille korostetaan, että listalle tulleiden viestien sisältö tulee saattaa järjestön jäsenten tietoon ja että niihin toivotaan reagoitavan.

4 Viestien alkuun lisätään tunnus, joka kertoo mitä viesti pitää sisällään ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatii. Esimerkiksi: TIEDOKSI, VAATII VASTAUSTA tai KÄSITELKÄÄ SEURAAVASSA KOKOUKSESSA. ViNOn ruotsinkielisiin aktiiveihin ollaan yhteydessä ja kannustetaan käymään keskustelua sähköpostilistalla. Seurataan vuoden aikana, alkaako keskustelua tulla ja mietitään kehittämismahdollisuuksia. ViNOn sähköpostilistoja ylläpitää toimisto. Soveltuvilta osin listan moderoijana on toimiston lisäksi yksi luottamushenkilö. 2.6 Muu ViNOn sisäinen viestintä Jäsenjärjestökummit ViNOn hallituksessa on kolme jäsenjärjestökummia, jotka jakavat vastuun jäsenjärjestöistä keskenään sopimallaan tavalla. Kummien tehtävä on tukea järjestöjä ja toimia molemmansuuntaisen viestinnän linkkinä. Toimintasuunnitelman mukaan jäsenjärjestökummien tehtävänä on: säännöllinen soittokierros jäsenjärjestöihin jäsenjärjestöskype kahdesta neljään kertaa vuodessa jatkuva yhteydenpito mm. sosiaalisen median välityksellä viestintä liiton ja hallituksen toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille jäsenjärjestöjen näkemyksien ja kuulumisien välittäminen liittotasolle jäsenjärjestökyselyt yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin kanssa Kummit ovat yhdessä järjestö- ja koulutuskoordinaattorin kanssa aktiivisia yhteydenpidossa jäsenjärjestöihin. Yhteydenpitoa pyritään laajentamaan puheenjohtajatasolta niin, että kummit ottavat jäsenjärjestössä yhteyttä aina siihen henkilöön, jonka vastuulle kyseessä oleva asia kuuluu (esimerkiksi jäsenasioissa jäsenrekisterivastaavaan tms.). Kummit pitävät yhteyttä jäsenjärjestöihin myös epävirallisesti, esimerkiksi Facebookissa, puhelimitse tai ircissä. Yhteys pyritään pitämään epämuodollisena. Kummit pyrkivät omalla toiminnallaan houkuttelemaan jäsenjärjestöjen uusia toimijoita mukaan myös ViNOn valtakunnallisiin tapahtumiin ja toimintaan Uusille jäsenille viestiminen Ohjeistetaan jäsenjärjestöt ottamaan yhteyttä jokaiseen uuteen jäseneen seuraavasti: Vastaliittyneelle soitetaan ja hänet kutsutaan tulevaan tapahtumaan. Hänelle lähetetään myös sähköpostiviesti, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja jossa on linkit nettisivuille, Facebook-sivulle ja mahdolliseen aktiivisähköpostilistaan tai ryhmään liittymiseen. Jäsen liitetään yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalle. Lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri lähettää kaikille nettisivujen kautta liittyneille uusille jäsenille tervetuloviestin, jossa esitellään ViNOa. ViNOn henkilöjäseniksi liittyneille lähetetään sama viesti, johon lisätään henkilöjäsenille tarpeellista tietoa, kuten

5 -sähköpostilista, jolle kaikki henkilöjäsenet liitetään automaattisesti. 3 Viestintäväylät 3.1 Skype Puheenjohtajien ja työntekijöiden läsnäolo skypessä tehdään jäsenjärjestöille tiettäväksi. Jäseniä kannustetaan käyttämään skypeä yhteydenpidossa. Kahdesta neljään kertaa vuoden aikana pidetään jäsenjärjestöskype, johon osallistuvat ViNOn puheenjohtajat, työntekijät, kummit sekä jäsenjärjestöjen edustajat. Kutsu kokoukseen lähetetään viikkoa ennen ja samalla pyydetään lisäämään aiheita esityslistaan, joka on wikissä. Jäsenjärjestöskype on tekstimuotoinen. Hallituksen ja ohjausryhmien skypekokouksissa otetaan käytännöksi, että vain puheenjohtajan myöntämät puheenvuorot pidetään äänimuotoisena. Muu keskustelu tapahtuu tekstimuotoisesti. Puheenvuoropyynnöt tehdään kirjoittamalla oma nimi chattiin. 3.2 Sosiaalinen media Facebook IRC ViNOlla on sivu: https://www.facebook.com/vihreatnuoret Sivulle päivitetään ViNOn kannanotot sekä tehdään eventit tulevista tapahtumista. Sivulle postaavat toimisto, puheenjohtajat ja hallitus ajankohtaisia mainintoja ViNOn toiminnasta. Tavoite on vähintään kaksi merkintää viikossa. Merkinnät koskevat ViNOn toimintaa laajasti tai poliittista keskustelua muuten. Merkintöjen tavoite on pitää yllä kiinnostusta sivuun ja niissä toimitaan aina ViNOn poliittisten linjausten mukaisesti. Kynnys pidetään kuitenkin matalana. Sivun admin-oikeudet annetaan vain toimistolle ja puheenjohtajille + viestintävastaaville, content creator -oikeudet muille tarpeellisiksi katsotuille. Toimisto myöntää oikeuksia tapauskohtaisesti. Viralliset tiedotteet lähetetään ilman lähettäjätietoja, apaamuotoisempaa sisältöä postaava allekirjoittaa viestin tägäämällä oman profiilinsa. Sisältöä kommentoidessa tai siitä tykättäessä, tulee varmistaa, että toimii varmasti haluamansa profiilin kautta, eikä vahingossa esimerkiksi tykkää ViNOn omista postauksista ViNOna Lisäksi ViNOn hallitus, jäsenjärjestöjen hallitukset ja erilaiset työ- ja ohjausryhmät käyttävät sisäisessä yhteydenpidossaan fb-ryhmiä ViNOlla on ircissä oma kanava (#ViNO). Twitter ViNO on perustanut syyskokouksessa 2012 [https://twitter.com/vihreatnuoret twittertilin]

6 Muut Slideshare Flickr Bambuser 3.3 ViNO-wiki ViNO-wikiin on pääsy kaikilla ViNOn jäsenillä. Käyttäjien on joko nimessään tai vaihtoehtoisesti käytättäjäsivulla ilmaistava kuka on. Toimisto suorittaa noin kerran kuukaudessa tarkastuksen sivulta [[Toiminnot:Käyttäjät]]. Wikiin tuodaan valmiit asiakirjat, muokkaaminen ja työstäminen tehdään Google Docsissa. Wikiin tuodaan pöytäkirjoista siistityt versiot, jotka ovat jaossa myös sähköpostilistoilla. 4 Työntekijät ja viestintä Työntekijöistä pääsihteeri vastaa ulkoisesta viestinnästä ja järjestö- ja koulutuskoordinaattori sisäisestä viestinnästä. 4.1 Pääsihteeri vastaa puheenjohtajien kanssa ulkoisesta viestinnästä (erityisesti sen käytännön toteuttamisesta ja dokumentoinnista) vastaa tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämisestä, tallentamisesta verkkosivuille ja näkymisestä esim. sosiaalisissa medioissa viestii hallituksen, opiskelijavaltuuskunnan ja liittokokouksen päätöksistä ja vie asiakirjat wikiin lähettää kannanotot medialle ja listoille ja julkaisee ne nettisivuilla moderoi hallintoon liittyviä ja ohjausryhmien sähköpostilistoja 4.2 Järjestö- ja koulutussihteeri vastaa yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin moderoi sähköpostilistoja, joilla viestitään jäsenille ja jäsenjärjestöille ottaa yhteyttä ViNOn uusiin henkilöjäseniin tai ohjaa sen jäsenjärjestön, jonka alueella uusi jäsen asuu, ottamaan yhteyttä 5 Wikin, tiedostojen ja pilvipohjaisten palveluiden suhde wikissä julkaistaan valmiit ohjeet ja asiakirjat, joiden sisältö ei muutu tai muuttuu harvakseltaan ja jotka eivät sisällä luottamuksellista sisältöä (wikin sisältö on koko jäsenistön nähtävissä) pilvipohjaisissa yhteistyöskentelyalustoissa käsitellään asiakirjat, jotka muuttuvat tiheään ja joita työstetään yhdessä

7 erillisinä tiedostoina julkaistaan ne asiakirjat, jotka on tarkoitettu esim. paikallisjärjestöjen jatkotyöstämiseen tai joiden tulostaminen tai muu edelleen levittäminen määrämuotoisena on tarpeellista 5.1 Tiedostot ViNOn sisäisessä viestinnässä sovelletaan lähetettävien tiedostojen (esim. liitetiedostot) suhteen seuraavia käytäntöjä: viestinnässä käytetään avoimia tiedostomuotoja, joiden avaamiseen ei tarvita kaupallista ohjelmistoa. Kaikki tiedostot lähetetään PDF-muodossa. Mikäli vaihdettavia tiedostoja on tarpeen muokata, käytetään ensisijaisesti Google Docs:ia. muokkaamista vaativat asiakirjat tiedostot pidetään pilvessä, esim. kaikilla toimivassa Google Docs:issa (nykyään Google Driven alla). Pilvipalvelun hyötyjä ovat mm. versiohistoria, varmuuskopiot, yhtäaikainen yhteistyöskentely ja oikeushallinta. sähköisesti täytettävät lomakkeet toteutetaan joko Google -kaavakkeina tai muina webpohjaisina ratkaisuina. Tulostamista vaativat lomakkeet voidaan toteuttaa PDFkaavakkeina. emme käytä tiedostoformaatteja tai viestintäsovelluksia, jotka toimivat vain tietyssä käyttöjärjestelmässä (esim. vain windows, vain mac). nämä säännöt eivät koske lähdetiedostoja, esim. ammattilaisten taitto- tai grafiikkaohjelmistojen tallennusformaatteja työvaiheessa. 6 Viestintäkäytännöt 6.1 Sähköposti Sähköpostilistoille kirjoitettaessa tulee muistaa yleiset kohteliaisuus- ja käyttäytymissäännöt. Sähköpostilistoilla voi olla esimerkiksi uusia jäseniä, jotka eivät tunne kirjoittajaa tai osaa suodattaa kirjoitustyyliä kirjoittajan persoonan läpi. Siksi erityisesti sähköpostitse viestittäessä tulee olla aina mahdollisimman ystävällinen ja hienotunteinen. Ennen viestin lähettämistä tulee harkita, onko viesti todella tarpeellinen saattaa kaikkien listalla olijoiden tiedoksi ja lue se vielä kerran läpi. Jos voi käyttää vähäisemmän osanottajamäärän listoja, niin tulee tehdä. Lähes koskaan ei ole tarpeellista toimittaa samaa viestiä usealle sähköpostilistalle. Käytä aikaa viestin otsikon miettimiseen. Otsikon tulee olla lyhyt ja ytimekäs sekä kuvata hyvin viestin aihepiiriä. Näin listan lukijat voivat seuloa viestivyörystä itseään koskevat viestit. Sähköpostilistoja ei käytetä tekstin muokkaamiseen. Valmistelu tapahtuu Google Docissa. Älä tarkoituksella kuormita vastaanottajan postilaatikkoa. Harkitse ennen liitetiedostojen lähettämistä, ovatko ne todella tarpeellisia ja onko vastaanottajalla oikea sovellus niiden avaamiseksi. ViNOn sähköpostilistoille ei liitetiedostoja voi lähettää ollenkaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Liitetiedostoihin sovelletaan tiedostoformaattiohjeita. Sähköposteissa kannattaa välttää turhaa jaarittelua. Asia tulee ilmaista lyhyesti ja ytimekkäästi. Mikäli viesti on pitkä, kannattaa se jakaa osiin esimerkiksi numeroimalla eri osiot ja käyttämällä väliotsikoita.

8 Sähköpostissa tulee ilmaista tarkkaan viestin tarkoitus: onko se luonteeltaan tiedote, vaatiiko se vastausta tai käsittelyä kokouksessa. Harkitse saamiesi tietojen sekä listan luottamuksellisuusastetta ja toimi sen mukaisesti. 6.2 Kannanottoprosessin kuvaus Kannanotto valmistellaan Google Docsissa. Hyvä kannanotto on lyhyt, uutismainen ja kansantajuinen. Kannanoton lopun lisätietokentässä on lausujien yhteystiedot siinä järjestyksessä kuin ne kannanotossa esiintyvät. Jos kannanotossa ovat esillä puheenjohtajat, lisätietojen alle kirjoitetaan "Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa". Kannanotto hyväksytään asianmukaisella prosessilla. Kannanotto lähetetään medialistan perusteella neljänä erillisenä viestinä: a) tiedotusvälineet: to-kenttään oma osoite, bcc-kenttään medialistan ensimmäisen välilehden sisältämät osoitteet b) sidosryhmät: to-kenttään oma osoite, bcc-kenttään medialistan toisen välilehden sisältämät osoitteet c) to-kenttään listojen osoitteet, muuten jäävät filtteriin d) to-kenttään listan osoite, muuten jää filtteriin Kannanotto julkaistaan ViNOn sivuilla, ks. kohta 6.3 ja jaetaan ViNOn FB-sivulla. 6.3 Sisällön lisääminen nettisivuille Kannanoton/tiedotteen julkaiseminen Valitse vasemman reunana valikosta Artikkelit ja Lisää uusi. Kopioi kannanoton/tiedotteen otsikko otsikkokenttään. Älä muokkaa kestolinkkiä. Kopioi itse kannanotto/tiedote tekstikenttään. Katkaise artikkeli toisen ja kolmannen välistä read more -toiminnolla. Valitse oikean reunan valikosta Kategoria: Kannanotot: otetaan kantaa poliittiseen teemaan Poliittiset tiedotteet: tiedotetaan esim. tempauksesta tai poliittisen kampanjan avauksesta Tiedotteet: tiedotetaan henkilövalinnoista, kesäleiristä, kurssisihteerin rekrytoinnista Ajastettu kannanotto: Mikäli kannanottoa ei ole tarkoitus julkaista välittömästi, vaan esimerkiksi vasta seuraavana aamuna, on mahdollista käyttää WordPressin ajastettu julkaisu - toimintoa. Tällöin on mahdollista luoda sisältö valmiiksi, ja ohjelmisto muuttaa kannanoton näkyväksi vasta haluttuna ajankohtana. Ajastaminen tapahtuu editorin oikeasta reunasta löytyvän Julkaise heti > Muokkaa -valinnan kautta. Klikkaa Muokkaa -linkkiä, ja aseta haluamasi julkaisuajankohta. Vahvista muutos klikkaamalla OK-nappia.

9 Kannanotto julkaistaan ViNOn sivuilla artikkelina. Artikkelin kategoriaksi valitaan Kannanotot. Artikkeli katkaistaan toisen ja kolmannen kappaleen välistä read more - toiminnolla (työkalupalkissa Erota ote -painike, tai näppäinyhdistelmä Alt+Shift+T). Nettisivuilla julkaistu kannanotto jaetaan ViNOn FB-sivulla Uuden sivun luominen Valitse vasemman reunana valikosta Sivut ja Lisää uusi. Kirjoita haluamasi otsikko otsikkokenttään. Mene seuraavaksi oikeaan reunaan kohtaan Sivun asetukset ja valitse Yläsivu-pudotusvalikosta sivun sijainti sivukartassa. Esimerkiksi uuden periaateohjelman sivu tulee Politiikka- ja Ohjelmat -tasolle. Lyhennä sitten otsikon kestolinkki näppärän pituiseksi. Esimerkiksi sivun VINOn ohjelmien ja linjapaperien muuttaminen kestolinkki on vino.fi/politiikka/ohjelmat/ohjelmien-muuttaminen Kirjoita tai kopioi haluamasi sisältö tekstikenttään. Sivuston sisällöllä on valmis rakenne, jonka yhtenäisyyttä tulee ylläpitää uusia sivuja luotaessa. Aina luodessasi uusia sivuja muista valita sivun asetuksista oikea yläsivu luomallesi sivulle. Esimerkiksi poliittiset ohjelmat kuuluvat kohtaan Politiikka -> Ohjelmat. Uusien ylätason sivujen luomista tulee välttää - pääsääntöisesti sisällölle on parempi paikka jossain muualla. Uusia ylätason sivuja luodaan ainoastaan tilanteessa, jossa sivun sisältö on tarkoitettu vain linkin saaneille. Tällaisia ovat vaikkapa liittokokoussivut sekä infosivut järjestöille ja ehdokkaille. Mikäli tahdot luoda lyhyitä linkkejä (esimerkiksi vino.fi/periaateohjelma), käytä uudelleenohjauksia (redirect). Uudelleenohjaukset tehdään sivun alareunasta tekstikentän alapuolelta.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Forte-kotisivujen päivitysohje 2 Sisällysluettelo: Kirjautuminen 2 Ohjausnäkymä 3 Sivun lisääminen ja yleisnäkymä 4 Sivun muokkaus 5 Sivun hakusanaoptimointi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Sisältö. ayy.fi Ohjeita Yhdistystoimijoille. 1. Yleistä...2. 2. Yhdistysprofiilin luominen...4. 3. Tapahtumien luominen...5. 4. Kommentit...

Sisältö. ayy.fi Ohjeita Yhdistystoimijoille. 1. Yleistä...2. 2. Yhdistysprofiilin luominen...4. 3. Tapahtumien luominen...5. 4. Kommentit... ayy.fi Ohjeita Yhdistystoimijoille Tämä ohjeistus on lyhyt perehdytys ord Word Pressin käyttöön AYY:n alaisten yhdistysten toimijoiden näkökulmasta. Ohjeessa kerrotaan, ) kuinka yhdistysprofiili luodaan

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Tervetuloa mukaan rakentamaan yr-blogiamme! Lue seuraavat ohjeet ennen artikkelisi julkaisemista. Pääset kirjautumaan sisään osoitteessa

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

ayy.fi Ohjeita Yhdistystoimijoille Sisältö 1. Yleistä...2 2. Yhdistysprofiili...5 2.1. Yhdistysprofiilin luominen 2.2 Yhdistysprofiilin päivittäminen

ayy.fi Ohjeita Yhdistystoimijoille Sisältö 1. Yleistä...2 2. Yhdistysprofiili...5 2.1. Yhdistysprofiilin luominen 2.2 Yhdistysprofiilin päivittäminen ayy.fi Ohjeita Yhdistystoimijoille Tämä ohjeistus on lyhyt perehdytys WordPressin käyttöön AYY:n piirissä toimivien yhdistysten näkökulmasta. Ohjeessa kerrotaan, ) kuinka yhdistysprofiili luodaan sekä

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit

Open Badge -osaamismerkit Open Badge -osaamismerkit Merkin vastaanottaminen 2 "#$%&'()$*+,''-.,-$/0.1 "#$%&&'$ =>;+?.@@'A$/,+%'*1B%%B0,$%@B+-.%$% C 2>D./E'B1B-.%$%;+?.@@'&'()$&'F0#'F0..% G C>"#$%&'()$H'F1+/I,1'-IJ%%$1I%"#$%&'()$*+,''-.,-$/0.%

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Päivitysperiaatteet: Verkkosivuja päivitetään selainpohjaisella WordPress-ohjelmalla, pikaohje seuraavilla sivuilla.

Päivitysperiaatteet: Verkkosivuja päivitetään selainpohjaisella WordPress-ohjelmalla, pikaohje seuraavilla sivuilla. 18.4.2017 KS2019-nettisivuston päivitysperiaatteet- ja pikaohjeet Nettisivujen www.ks2019.fi pääpäivitysvastuu: - maakuntauudistus-viestintä ja yleinen: Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto - sote-viestintä:

Lisätiedot

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet PYHÄ BIRMAN KISSA RY Sivu 1 / 13 Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet Hotlineen kirjautuminen tapahtuu valitsemalla Kasvatus ja terveys -valikosta Hotline. Avautuvalla sivulla on Kirjaudu sisään palveluun

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen.

Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen. Skype Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen. http://www.skype.fi/intl/fi/ Ilmaiset soitot skypen käyttäjien

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT Peruskäyttäjän pikaohje Omat tiedot Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Osaamisenhallinnan käyttöönotossa määritellään eri

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Jäsenrekisterin käytön perusteet

Jäsenrekisterin käytön perusteet Jäsenrekisterin käytön perusteet Tästä oppaasta löydät ohjeet: Uudet jäsenet Yksittäisen jäsenen etsiminen Jäsenen eropäivän merkintä Yhdistys ei poista jäsentä keskitetysti liitosta Raportit Raportin

Lisätiedot

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE)

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) 1 Pepe Vilpas pertti.vilpas@metropolia.fi METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) Google Apps for Education (GAFE) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot