PYHÄ YRJÄNÄ. S:t GÖRAN 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄ YRJÄNÄ. S:t GÖRAN 1/2009"

Transkriptio

1 PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN 1/2009

2 PYHÄ YRJÄNÄ S:T GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Toimittaja/sihteeri/ Editor/sekreterare Iris Pihkala Lahnatie 12 C 14, Espoo / Svensk redaktör: Ingun Ingo Aleksanterinkatu 19 A 20, Tammerfors (03) / Painopaikka: Satakunnan Painotuote Oy SPYP-kotisivu PJ/LGM Pirjo Rintamäki Kuusamakuja 4, Espoo (09) / Kans.väl.siht/Inter.sekr. Lena Kainulainen Otavantie 8 C Helsinki Puh/tel: (09) / PANKKITILI: Nordea OSOITTEENMUUTOKSET/ ADRESSFÖRÄNDRINGAR: Jäsenrekisterin hoitajalle/ Till medlemsregistret: Pär Laurén Rudolfintie14 B 115, Helsinki Rudolfsvägen 14 B 115, Helsingfors (09) / POSTIMERKKIPANKKI FRIMÄRKSBANKEN Aaro Makkonen Majasaarentie 13 B 8, Lievestuore (014) / Jatuli-kilta: Liisa Korteniemi Ålands Scoutgille: Ann-Christine Snellman Olkoon Jumala heille armollinen. Vare Guds nåd med dem TERVETULOA JOUKKOON Franciscus-kilta: Jarmo Rinne, Kaija Rinne Gillet-Näsi-Kilta: Kirsti Nurminen Pakilan Partiokilta: Mikko Kuoppamäki, Kalervo Linnapuomi Toivomme, että viihdytte joukossamme. Hoppas att ni kommer att trivas bland oss. Lähde: Jäsenrekisteri 2009 DL: Ilmestyy: Numero Viikko 17 Numero Viikko 40 Numero Viikko 50 Aineistot/ materialen: Iris Pihkalalle tai Ingun Ingolle. (Korpulla tai sähköpostilla toimitetut tekstit helpottavat suunnattoman paljon työtämme) Kansikuva: Hallitus Pärmbladet: Styrelsen Foto: Iris Pihkala 2

3 Killat näkyviin toimintakauden teema Aloittaessani puheenjohtajana olen halunnut luoda silmäyksen kiltaliikkeen historiaan. Toimintaa on ollut paljon ja monenlaista. Kiltapartio on löytänyt oman paikkansa ja uskolliset toimijansa, jotka ovat innolla eläneet todeksi ajatusta: kerran partiolainen, aina partiolainen. Koko olemassaolomme ajan olemme olleet osa kansainvälistä kiltaliikettä. Siinä olemme olleet varsin nykyaikaisia, jopa edellä aikaamme. Kansainväliset yhteytemme toimivat. Kesällä tämä näkyy Ahvenanmaalla, kun isännöimme pohjoismaista kiltakokousta, jonne toivomme mahdollisimman monen suomalaisen kiltalaisen pääsevän mukaan. Varsinainen kiltatoiminta tehdään kuitenkin paikallisissa killoissa, niiden arjessa. Kun kokoonnumme omassa kiltapiirissämme yhdessä muiden samanhenkisten aikuisten kanssa, partiolaisuus elää meissä: ajatuksissamme, sanoissamme ja töissämme. Vuosiraporteissa paikallisten kiltojen toiminta näyttäytyy monipuolisena teemallisena yhdessä olemisena, yhdessä tekemisenä, menemisenä mukaan muiden paikkakunnan toimijoiden joukkoon. Kun kiltaryhmä paidoissaan ja huiveissaan osallistuu johonkin tapahtumaan omassa toimintaympäristössään, se herättää varmasti huomiota. Oma kokemukseni on, että hihaan tartutaan ja kysellään, keitä olemme. Tänä vuonna muistelemispäivä sattuu laskiaissunnuntaihin. Mitä jos osallistuisimme kiltapaidoissamme messuun kotikirkossa ja nauttisimme messun jälkeen lämpöiset juomat paikallisella hiihtomajalla. Jokainen voisi tuoda mukanaan vuoden mittaan keräämänsä postimerkit toimitettavaksi kansainväliseen postimerkkipankkiin. Vai olisiko meillä intoa tempaista ottamalla osaa yhteisvastuukeräykseen toimimalla lipaskerääjinä yhtenä päivänä läheisessä kauppakeskuksessa. Tähän voisimme haastaa mukaan läheisen partiolippukunnankin. Partio- ja kiltahuivit kaulassa. Kiltapartiolaisuutta kannattaa näyttää ulospäin! Kiltavasemmalla tervehtien Pirjo Rintamäki 3 3

4 GILLENA SYNS TEMAT FÖR VERKSAMHETSPERIODEN När jag inleder mitt ordförandeskap har jag velat blicka tillbaka på gillerörelsens historia. Det har förekommit mycket och många slags verksamhet. Gillescoutingen har funnit sin egen plats och sina trogna funktionärer, som med iver verkat enligt mottot: en gång scout- alltid scout. Under hela vår existens har vi varit en del av den internationella gillerörelsen. I detta har vi varit verkligt moderna, till och med föregångare. Våra internationella kontakter fungerar. Det kommer att märkas i sommar på Åland, när vi är värdar för den nordiska gilleträffen. Dit hoppas vi att så många gillemedlemmar som möjligt kan komma. Det är dock i de lokala gillena, i deras vardag, som den egentliga verksamheten sker. Då vi möts i vår egen krets tillsammans med likasinnade vuxna, lever scoutingen inom oss: i våra tankar, ord och gärningar. Årsrapporterna visar på samvaro och sysselsättning kring olika teman och samarbete med andra lokala organ. När en grupp gillescouter, med sin blus och halsduk, deltar någonstans i sin omgivning väcker den säkert uppmärksamhet. Min egen erfarenhet är att man knycker i och undrar vem vi är. Detta år infaller Thinking Day på fastlagssöndagen. Tänk om vi, iklädda våra gilleblusar, skulle delta i vår kyrkas högmässa och därefter dricka något varmt i den lokala sportstugan. Var och en kunde ta med sig alla frimärken, som samlats under året, för att vidarebefordras till frimärksbanken. Eller kunde det finnas intresse för en insats i Gemensamt ansvarinsamlingen, genom att stå med insamlingsbössan i ett varuhus? Ortens scoutkår kunde få en utmaning. Med scout/ gillehalsduken runt halsen. Gillescouting är värt att visa! Med gillehälsning Pirjo Rintamäki / Ingun Ingo 4 4

5 UUTISIA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA Vuosien hallitus piti ensimmäisen kokouksensa Partioasemalla. Puhetta johti ansiokkaasti uusi puheenjohtaja, kiltamestarimme Pirjo Rintamäki, joka aloitussanoissaan korosti kolmea toimintasuunnitelman kohtaa alkavalle vuodelle: 1. Ahvenanmaa eli Pohjoismaiden ja Baltian maiden kiltatapaaminen SPYP:n syyskokous Orimattilassa, jonka yhteydessä kiltamestareiden tapaaminen. 3. Muistelemispäivä eli innostetaan kiltoja pitämään muistelemispäivätilaisuuksia esim. ottamalla yhteyksiä lippukuntiin tai tapaamalla vanhoja kiltalaisia. Ingun Ingo piti mukavan, muisteluita sisältävän puheen eroavana hallituksen jäsenenä. Kiitos Ingun! Toki Ingunin aktiivista toimintaa tarvitaan edelleen ja Ingunhan jatkaa mm. Pyhän Yrjänän lehden ruotsinkielisenä toimittajana ja vaalitoimikunnan jäsenenä. Kiltalaulu laulettiin reippaasti ja sitten siirryttiin esityslistan mukaiseen asioiden käsittelyyn. Kokouksessa todettiin jäsentilanne (605 jäsentä), sovittiin lehden ilmestymisaikataulusta (viikoilla 8,17,40 ja 50), päätettiin hallituksen kokouspäivät (3.4, 11.9, ja 20.11), keskusteltiin myyntiartikkeleista, SPYP:n viiristä, standaariasioista, kansainvälisistä asioista ja tietosuoja-asioista sekä web-sivuista. Asioita kirjaamaan jatkossakin valittiin sihteerin töitä hyvin hallitseva ystävämme Iris Pihkala, joka Ingun Ingon kanssa jatkaa myös Pyhän Yrjänän lehden toimittamista. Taloudenhoitajana ja jäsenrekisterin pitäjänä saamme edelleen nauttia Pär Laurénin tarkasta asiantuntemuksesta. Vaalitoimikuntaa täydennettiin kolmannella jäsenellä, joksi valittiin tuntemusta omaava Ingun Ingo. Muut vaalitoimikunnan jäsenet, Ilmo Pulkamo ja Olli Koskela valittiinkin syksyisessä valtakunnan kokouksessa. Varakiltamestarina ja kansainvälisenä sihteerinä jatkaa iloisesti Lena Kainulainen. Kotisivujen toimittamisesta vastaa jatkossakin tietokonenikkari Kauko Sahla, apunaan Maija Olkinuora ja webmasterina on Jouni Varis. Myyntiartikkelien hoitaminen sujuu edelleen Raisa Montinin vahvalla kokemuksella. Postimerkkitoiminnan hyvästä jatkuvuudesta, kuten aikaisemminkin, vastaa Aaro Makkonen. Työvaliokunnan, joka valmistelee hallituksen kokoukset, muodostaa kiltamestari Pirjo Rintamäki, sihteeri Iris Pihkala ja kolmantena jäsenenä Maija Olkinuora. Muita toimikuntia ei katsottu tarpeelliseksi valita ja työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Kokous sujui rattoisasti yhteisymmärryksessä, kahvin ja eväiden voimalla (yli neljä tuntia). Hallituksen valokuvauskin sujui hyvin, vain yhden juomalasin rikkoontumisella. Maija Olkinuora 5 5

6 NYHETER FRÅN STYRELSENS MÖTE DEN Styrelsen för perioden höll sitt första möte på Scoutstationen. Vår gillemästare och nya ordförande Pirjo Rintamäki ledde förtjänstfullt ordet och underströk i sin inledning tre punkter i årets verksamhetsplan: 1. Den Nordisk-Baltiska Träffen på Åland den SGSF:s höstmöte i Orimattila, som samtidigt är gillemästarnas träff 3. Thinking Day den att vi ska uppmuntra gillena att ordna tillställningar tillsammans med scouterna eller tidigare gillemedlemmar. Avgående styrelsemedlemmen Ingun Ingo höll ett trevligt, tillbakablickande anförande. Tack Ingun! Dock behövs Inguns aktiva insats fortfarande. Ingun fortsätter ju bland annat som svenskspråkig redaktör för S:t Göran -tidningen och medlem i valkommittén. Gillesången ljöd hurtigt och sedan inleddes behandlingen av föredragningslistan. Mötet konstaterade medlemssituationen (605 medlemmar), fastslog tidningens utgivningstidtabell (vecka 8,17,40 och 50), bestämde styrelsens mötesdagar (3.4;11.9. och ), diskuterade försäljningsartiklarna, SGSF:s vimpel, standarfrågan, internationella ärenden och dataskyddsfrågor samt web-sidorna. Till att anteckna ärendena också i fortsättningen utsågs vår vän Iris Pihkala, som utmärkt behärskar sekreterarens jobb. Hon fortsätter också som S:t Göran-tidningens redaktör tillsammans med Ingun Ingo. Vi får fortsatt njuta av Pär Lauréns omsorgsfulla kompetens i egenskap av ekonomi- och medlemsregisteransvarig. Valkommittén utökades med en tredje medlem, till vilken utsågs Ingun Ingo som har erfarenheter. De övriga medlemmarna, Ilmo Pulkamo och Olli Koskela, valdes vid höstens landsgillemöte. Som vice landsgillemästare och internationell sekreterare fortsätter glatt Lena Kainulainen. Hemsidorna sköter även framgent datorsnickaren Kauko Sahla med hjälp av Maija Olkinuora och webmaster Jouni Varis. Skötseln av försäljningsartiklarna löper alltjämt tack vare Raisa Montins gedigna erfarenhet. För frimärksverksamhetens fina kontinuitet svarar, så som förut, Aaro Makkonen. Arbetsutskottet, som förbereder styrelsens möten, bildar gillemästare Pirjo Rintamäki, sekreterare Iris Pihkala och som tredje medlem Maija Olkinuora. Andra utskott ansågs inte behövas och arbetsgrupper bildas vid behov. Mötet förlöpte muntert i samförstånd, styrkt av kaffe och egen vägkost (4 timmar). Också fotograferingen av styrelsen gick bra, bara ett dricksglas offrades. Maija Olkinuora / Ingun Ingo 6 6

7 1. TOIMINTA SPYP:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Valtakunnalliset tapahtumat Valtakunnankokous pidettiin Ylöjärvellä Torpan kurssikeskuksessa lauantaina Kokouksen järjestelyistä vastasi Gillet-Näsi-Kilta Tampereelta. Puheenjohtajana toimi Elina Aro Kangasalta. Kiltalaisia oli läsnä 37 eri puolilta Suomea edustaen 17 kiltaa. Pohjoismaista oli vieraana Ruotsin killan hallituksen jäsen Carl-Magnus Klärcke. Tilinpäätökset ja toimintakertomukset kaudelta hyväksyttiin, samoin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle SPYP:n uudeksi valtakunnan kiltamestariksi valittiin Pirjo Rintamäki Espoon Yrjänäkillasta kaudelle Uusiksi hallituksen jäseniksi samalle ajanjaksolle tulivat valituksi Maija Olkinuora Pakilan Partiokillasta Helsingistä ja Liv Olli S:t Nicholaus gillescouter-killasta Inkoosta. Hallituksen varajäseneksi kaudelle valittiin Eeva Maija Esko Franciscus-killasta Raumalta. Kunniajäseneksi kutsuttiin edellinen valtakunnan kiltamestari Ilmo Pulkamo Muu toiminta Valtakunnan kiltamestari, hallituksen jäsenet, kansainvälinen sihteeri ja valtakunnan sihteeri ovat olleet yhteydessä eri kiltoihin. Paikalliskiltojen toiminnasta on ollut kirjoituksia Pyhä Yrjänä-lehdessä. Useat killat ovat keränneet postimerkkejä ja niitä on edelleen toimitettu postimerkkivastaavalle Aaro Makkoselle. Kevätretki tehtiin Kuopioon toukokuuta, kiltalaisia oli retkellä 48, joista kolmasosa Kuopiosta. Retken ohjelmasta vastasi Kuopion Partiokilta Työryhmä Åland 2009 on työskennellyt tiiviisti Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen tapaamiseen liittyvien asioiden parissa. Hieno yhteistyö Ahvenanmaan killan kanssa tässä toiminnassa on ollut ehdottoman tärkeää. 2. HALLINTO 2.1. Jäsenet Toimintavuoden lopussa SPYP:n jäsenmäärä oli 605, joista naisia 439 eli 72,56 % ja miehiä 166 eli 27,44 %. Suomenkielisiä on 475 eli 78,51% ja ruotsinkielisiä 130 eli 21,49 %. Kiltoja on 39, joista 27 suomenkielistä, 2 kaksikielistä ja 10 ruotsinkielistä Hallitus Hallituksen kokoonpano vuoden aikana: puheenjohtaja, kiltamestari Ilmo Pulkamo, Rovaniemi, varapuheenjohtaja, varakiltamestari Lena Kainulainen, Helsinki jäsenet: Ingun Ingo Tampere, Irja-Lisa Mansnerus Maarianhamina, Pirjo Rintamäki Espoo, Kauko Sahla Lahti 2.3. Valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät Työvaliokunta: Ilmo Pulkamo, Ingun Ingo, Iris Pihkala Vaalitoimikunta: Ingun Ingo, Maija Olkinuora, Kauko Sahla Lehtitoimikunta: Iris Pihkala, Ingun Ingo Myyntitoimikunta: Raisa Montin ja Lahden Kiltapartiolaiset Postimerkkitoimikunta: Aaro Makkonen ja Sydän-Suomen kilta SP-yhteistyötoimikunta: Ilmo Pulkamo, työvaliokunta, kansain.väl.sihteeri, taloudesta vastaava Åland 2009-työryhmä: Ilmo Pulkamo, Lena Kainulainen, Ingun Ingo, Iris Pihkala, Raisa Montin, yhteyshenkilöt Ahvenanmaalla: Irja-Lisa Mansnerus, Margareta Mattsson, Pian Karlsson 7 7

8 2.4 Virkailijat sihteeri Iris Pihkala, taloudesta vastaava Pär Laurén, varalla Raisa Montin kansainvälinen sihteeri Lena Kainulainen kiltalehden toimittaja Iris Pihkala, ruotsinkielinen toimittaja Ingun Ingo myyntiartikkelit Raisa Montin jäsenrekisterin pitäjä Pär Laurén, materiaalista vastaava Iris Pihkala 2.5. Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Folke Tegengren, HTM ja varatilintarkastajana Jarmo Tolvanen Hallinnolliset kokoukset Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa: tammikuussa, maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Työvaliokunta on kokoontunut valmistelemaan hallituksen kokouksia kokousten edellä ja niiden välillä on pidetty kirjeitse ja puhelimitse yhteyttä Yhteydet Suomen Partiolaisiin Kiltalehteä Pyhä Yrjänä S:t Göran on lähetetty SP:n uuteen toimipaikkaan Partioasemalle ja kaikkiin partiopiireihin. Valtakunnan kiltamestari Ilmo Pulkamo osallistui Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen Rovaniemellä. Hän on ollut yhteydessä Suomen Partiolaisten toim.joht. Liisa Sahiin. Liisa Sahi on ollut läsnä parissa hallituksen kokouksessa ja siinä yhteydessä hän on esitellyt myös SP:n uusia tiloja Partioasemalla. Yhteyksiä on ollut helpompi pitää nyt, kun SPYP:n hallituksella on mahdollisuus kokoontua Partioasemalla. Marraskuussa paljastettiin ja luovutettiin muistomerkkirahastolla toteutettu ylijohtaja Verneri Louhivuoren pronssinen muotokuva Suomen Partiolaisille. SP:n puolesta veistoksen vastaanotti Liisa Sahi. Kiitospuheessaan hän mainitsi sen olevan uusi lenkki ketjussa SPYP:n ja SP:n välisessä yhteistyössä. Monet paikalliskillat ovat olleet yhteydessä paikkakunnallaan toimiviin lippukuntiin avustaen niitä taloudellisesti ja osallistumalla piirien ja lippukuntien kokouksiin, juhlien, kilpailujen, myyjäisten ja leirien järjestämiseen. Paikalliskiltojen jäseniä on ollut aktiivijohtajina, jäseninä vanhempainneuvostoissa, kannatusyhdistyksissä ja muissa johtotehtävissä. 3. TALOUS Jäsenmaksujen tuotto oli sama kuin edellisenä vuonna. Jäsenmaksun suuruus on ennallaan. Muut tuotot kuten tuotteiden myynti eivät juuri vaikuta killan talouteen. Kiltatilaisuuksien osanottomaksuilla katetaan yleensä järjestelykustannukset. Kansainvälisen toiminnan aiheuttamat kustannukset ovat olleet arvioitua pienemmät. Jäsenmaksuja ulkomaisiin kiltajärjestöihin maksettiin 1265,58 euroa. Jäsenmaksujen suuruus määräytyy tammikuun ensimmäisenä päivänä olevan jäsenmäärämme mukaan. Pyhä Yrjänä-lehden painoasun muuttuminen värilliseksi ja hieman kooltaan suuremmaksi on aiheuttanut 8%:n nousun arvioituihin kustannuksiin. Tuloslaskelma antaa selkeän kuvan tuloista ja menoista. Talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 5275,00 euroa, mutta tulos jäi lopulta vain 395 euroa miinukselle. Varoja oli siirretty 35189,97 euroa korkeakorkoiselle sijoitustilille. Jouduimme nostamaan 2500 euroa sen vuoksi, että partion 100-vuotismuistokeräys päätettiin toteuttaa tänä vuonna, vaikka siihen ei oltu talousarviossa varauduttu. Käyttömenojen kattamiseksi jouduttiin loppuvuodesta tilanteeseen, että sijoitustililtä olisi pitänyt nostaa vielä 500 euroa ennen määräaikaa. Tämä olisi aiheuttanut korkoetujen menettämisen, minkä vuoksi päädyimme kattaa loppuvuoden käyttömenot lainarahalla (500 euroa). Taseesta käyvät selville muut saamiset ja velat. 8 8

9 Valtakunnankokouksen päätöksellä toimipaikkavaraus lakkautettiin ja perustettiin kokouskäyttövaraus, josta maksetaan sekä vuodelle 2009 että vuodelle ,- jäsenistön osallistumisen tukemiseen yhdistyksen tapahtumiin. Siirto ei vaikuta tulokseen. 4. TIEDOTUS JA PR 4.1. Pyhä Yrjänä-lehti Jäsenlehti Pyhä Yrjänä S:t Göran on ilmestynyt neljä kertaa. Lehden painosmäärä on ollut keskimäärin n. 700 kpl. Se postitettiin suoraan jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle. Lehti painettiin Satakunnan Painotuote Oy:ssä Kotisivu Killan kotisivua osoitteessa on pyritty pitämään ajan tasalla. Tekninen yhteyshenkilö on Jouni Varis. Hallituksen jäsen Kauko Sahla on vastannut SPYP:n asioiden tiedottamisesta Jouni Varikselle Huomionosoitukset ja merkkipäivät Jäseniä, jotka täyttivät 85 vuotta tai enemmän tasavuosia tai 50 vuotta, muistettiin heidän syntymäpäiviensä yhteydessä. Joulutervehdys lähetettiin SP:lle, Partiomuseoon, lähimmille yhteistyöhenkilöille kotimaassa sekä Pohjois- ja Baltian maihin. 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 5.1. Kansainväliset tapahtumat - ISGF:n maailman konferenssissa Wienissä Suomea edusti kansainvälinen sihteeri Lena Kainulainen. - Pohjoismaiden ja Baltian maiden NBSR - komitean kokous ja seminaari oli Västeråsissa Vkm Ilmo Pulkamo ja kansainvälinen sihteeri Lena Kainulainen edustivat Suomea Muu kansainvälinen toiminta - Kiltalaisten 40. Eurooppa Forum järjestettiin tammikuun kolmannella viikolla Grossarlissa Itävallassa. Forumin teemana oli Europa zu Gast in Grossarl, historiaa 40 vuoden ajalta. Osallistujia oli noin Pyhä Yrjänä S:t Göran-lehteä on lähetetty säännöllisesti Pohjoismaihin ja Viroon. Pohjoismaista on vastaavasti saatu heidän kiltalehtiään, joita Ingun Ingo on postittanut niitä haluaville. - Useilla paikalliskilloilla on yhteyksiä ulkomaisiin kiltoihin. (Twinning). Vuosi 2008 on ollut jälleen SPYP:lle hyvin monipuolisen toiminnan vuosi. Hallitus YKSI ILO KARKOTTAA SATA SURUA. MIKSI ET LÄHTISI JO TÄNÄÄN ETSIMÄÄN LYHYITÄ ILON HETKIÄ? 9 9

10 SGSF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR VERKSAMHETEN 1.1. Verksamhet på riksnivå Landsgillemötet hölls på Torppa kursgård i Ylöjärvi lördagen den 25 oktober För arrangemangen svarade Gillet-Näsi-Kilta från Tammerfors. Mötesordförande var Elina Aro från Kangasala. Närvarande var 37 gillemedlemmar från olika delar av Finland, representerande 17 gillen. Nordisk gäst var Carl- Magnus Klärcke, styrelsemedlem i S:t Georgs Scoutgillen i Sverige. Boksluten och verksamhetsberättelserna för perioden godkändes, likaså verksamhetsplanen och budgeten för perioden Till ny landsgillemästare valdes Pirjo Rintamäki från Espoon Yrjänäkilta för perioden Till nya styrelsemedlemmar för samma period valdes Maija Olkinuora från Pakilan Partiokilta i Helsingfors och Liv Olli från S:t Nicholaus gillescouter i Ingå. Till reservmedlem i styrelsen valdes för åren Eeva Maija Esko från Franciscus-kilta i Raumo. Avgående landsgillemästaren Ilmo Pulkamo kallades till hedersmedlem Övrig verksamhet Styrelsens medlemmar, internationella sekreteraren och riksgillesekreteraren upprätthöll kontakterna till sina faddergillen. Flera gillen har rapporterat om sin verksamhet i S:t Göran - tidningen. Frimärken har fortsatt samlats in och vidarebefordrats till Aaro Makkonen. Vårutfärden gjordes till Kuopio den maj med 48 deltagare, varav en tredjedel var kuopiobor. För programmet svarade Kuopion Partiokilta. Ålands gruppen 2009 har arbetat intensivt inför den Nordisk-Baltiska Träffen i juni Ett fint samarbete med Ålands gillescouter har varit ytterst viktigt. 2. ADMINISTRATIONEN 2.1. Medlemmar Vid verksamhetsårets slut hade SGSF 605 medlemmar, av vilka de finskspråkiga var 475 eller 78,51% och de svenskspråkiga 130 eller 21,49%, 439 medlemmar var kvinnor, 72,56%, och 166 var män, 27,44%. Av de 39 gillena var 27 finskspråkiga, 2 tvåspråkiga och 10 svenskspråkiga Styrelsen Styrelsens sammansättning under året var ordförande, landsgillemästare Ilmo Pulkamo, Rovaniemi vice ordförande, vice landsgillemästare Lena Kainulainen, Helsingfors Medlemmar : Ingun Ingo, Tammerfors, Irja-Lisa Mansnerus, Mariehamn, Pirjo Rintamäki, Esbo, Kauko Sahla, Lahtis 2.3. Kommittéer och utskott Arbetsutskottet: Ilmo Pulkamo, Ingun Ingo, Iris Pihkala Valkommittén:, Ingun Ingo,Maija Olkinuora och Kauko Sahla, Redaktionen: Iris Pihkala och Ingun Ingo Frimärkskommittén: Aaro Makkonen och Sydän-Suomen kilta Försäljningskommittén: Raisa Montin och Lahden Kiltapartiolaiset, Ålands-gruppen Ilmo Pulkamo, Lena Kainulainen, Raisa Montin, Ingun Ingo, Iris Pihkala, kontaktpersoner på Åland Irja-Lisa Mansnerus, Margareta Mattson och Pian Karlsson FS-samarbetskommittén: Ilmo Pulkamo, arbetsutskottet, internat. sekreteraren, ekonomiansvariga 2.4. Funktionärer sekreterare Iris Pihkala, ekonomiansvarig Pär Laurén, reserv Raisa Montin 10 10

11 internationell sekreterare Lena Kainulainen redaktörer för gillebladet Iris Pihkala, svenskspråkig redaktör Ingun Ingo försäljningsartiklar Raisa Montin medlemsregisteransvarig Pär Laurén materialansvarig Iris Pihkala 2.5. Revisorer Revisor för föreningen var Folke Tegengren HTM och vice revisor Jarmo Tolvanen 2.6. Administrativa möten Styrelsen har sammanträtt sex gånger: i januari, mars, maj, september november och december. Arbetsutskottet har samlats för att förbereda styrelsens möten: Däremellan har kontakt hållits via brev och telefon Kontakterna till Finlands Scouter Gillebladet S:t Göran har regelbundet sänts till FS:s nya Scoutstation och varje scoutdistrikt. Landsgillemästare Ilmo Pulkamo deltog i Finlands Scouters medlemsmöte i Rovaniemi. Han har varit i kontakt med Finlands Scouters verksamhetsledare Liisa Sahi. Hon har deltagit i ett par styrelsemöten och i samband därmed presenterat de nya utrymmena på Scoutstationen. Det har varit lättare nu att upprätthålla kontakterna, då SGSF:s styrelse får hålla sina möten på Scoutstationen. I november avtäcktes och överläts till Finlands Scouter en skulptur i brons av scoutchef lverneri Louhivuori. Denna hade förverkligats genom en minnesmärkesfond. Liisa Sahi tog å FS:s vägnar emot skulpturen och sade i sitt tacktal, att den blir en ny länk i samarbetet mellan SGSF och FS. Många lokala gillen har kontinuerlig kontakt till ortens scoutkårer och hjälper dem ekonomiskt eller genom att delta i distriktets eller kårernas möten, fester, tävlingar, basarer och läger. En del gillemedlemmar är aktiva scoutledare, med i föräldraråd, understödsföreningar eller andra ledaruppdrag. 3. EKONOMI Medlemsavgifternas storlek var lika som tidigare. Övriga intäkter, såsom försäljningsintäkter påverkar inte gillets ekonomi i större grad. Intäkterna från deltagaravgifter till gillets tillställningar förbrukas vanligen av arrangörskostnaderna. Internationella verksamhetens kostnader har varit lägre än beräknat. Medlemsavgifterna till internationella organisationer bestod av 1.265,58. Storleken bestäms av vårt medlemsantal per den första januari. S:t Göran tidningens övergång till färgtryck samt något större format har förorsakat en prisstegring på 8% över beräkningarna. Resultaträkningen ger en klar bild av våra inkomster och kostnader. Vi hade beräknat ett underskott på euro men resultatet blev endast 395 euro på minus ,97 euro har överförts på ett placeringskonto med högre ränta. Vi blev nödgade att lyfta euro i förskott på grund av att scouternas 100-års minnesmärke beslöts slutföras under detta år fastän vi inte i vår cashflow hade tagit det i beaktande. På grund av årets sista utgifter skulle vi varit tvungna att ytterligare lyfta 500 euro från placeringskontot före förfallodag. I detta fall skulle vi förlorat en del av våra ränteförmåner, varför styrelsen beslöt låna summan för att täcka utgifterna. I balansräkningen per framgår övriga intäkter och skulder. Enligt landsgillemötets beslut, avslutades reserveringen för verksamhetslokal och medlena överfördes till reservering för understöd av mötesdeltagande. Härifrån beslöts utbetala i understöd till medlemmarna, under åren 2009 och 2010, 2000 euro/anno för deltagande i föreningens verksamhetsformer. 4. INFORMATION OCH PR 11 11

12 medlena överfördes till reservering för understöd av mötesdeltagande. Härifrån beslöts utbetala i understöd till medlemmarna, under åren 2009 och 2010, 2000 euro/anno för deltagande i föreningens verksamhetsformer. 4. INFORMATION OCH PR 4.1. S:T Göran tidningen 11 Medlemsbladet Pyhä Yrjänä S:t Göran utkom fyra gånger år Upplagan var i genomsnitt 700 exemplar. Bladet postades till varje medlem som hade betalat sin medlemsavgift. Bladet trycktes hos Satakunnan Painotuote OY Hemsida SGSF:s hemsida på adressen har hållits aktuell. Den tekniskt ansvarige är Jouni Varis. Styrelsemedlemmen Kauko Sahla informerar Jouni Varis om SGSF:s ärenden Hyllningar och bemärkelsedagar Medlemmar som fyllt 85 år eller flera jämna år eller 50 år har uppmärksammats på sina bemärkelsedagar. Julhälsningar sändes till FS, Scoutmuseet, de närmaste samarbetsparterna i hemlandet samt till de nordiska och baltiska länderna. 5. INTERNATIONELL VERKSAMHET 5.1. Internationella tilldragelser Vid ISGF:s världskonferens i Wien representerade internationella sekreteraren Lena Kainulainen Finland De nordiska och baltiska ländernas kommitté NBSR höll möte och seminarium i Västerås, Sverige den Lgm Ilmo Pulkamo och intern. sekr. Lena Kainulainen deltog från Finland Övrig internationell verksamhet Europaforum ordnades för 40. gången i Grossarl i Österrike den tredje veckan i januari. Temat var Europa zu Gast in Grossarl, historia från 40 år. Ca 300 deltog. Pyhä Yrjänä-S:t Göran -tidningen har regelbundet sänts till de nordiska länderna och till Estland,. Från de nordiska länderna har vi fått motsvarande tidningar, som Ingun Ingo har postat till hugade läsare. Många lokala gillen har kontakter till gillen i andra länder. (Twinning) Året 2008 har inneburit en mycket mångsidig verksamhet för SGSF. Styrelsen ****************************************************************************************************** JAG KAN INTE GÖRA STORA TJÄNSTER, MEN JAG GÖR SMÅ TJÄNSTER MED KÄRLEK. EN VARM KRAM ETT VÄNLIGT ORD VÄRMER GOTT MER ÄN NI TROR. ********************************** **************************************************** Oikaisut lehteen 4/2008: 1. Kevätretki Kuopioon keväällä 2008 toteutui ja oli erittäin onnistunut ohjelmaltaan. 2. Valtakunnankokouksen yhteydessä valittiin vaalitoimikuntaan: Olli Koskela ja Ilmo Pulkamo. Hallituksen kokouksessa valittiin kolmanneksi jäseneksi Ingun Ingo. 3. Nypongillet, uusi jäsen: Inga Wialén - Jansen 12

13 SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT RY S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF TULOSLASKELMA / RESULTATRÄKNING Talousarvio Ero Ero % Budget Differens Differens VARSINAINEN TOIMINTA / ORDINÄR VERKSAMHET TUOTOT / INTÄKTER Jäsenmaksut / Medlemsavgifter , ,00-294,00-2,7 % Tapahtumien tuotot / Verksamhetsintäkter 3 142,00 750, ,00 318,9 % Tuotot yhteensä / Totalt intäkter , , ,00 17,9 % KULUT / KOSTNADER Pyhä Yrjänä-lehti / S:t Göran tidningen , ,00-321,06 8,0 % Kansainväliset jäsenmaksut/internationella medlemsavgifter , ,00 194,42-13,3 % Pohjoismainen yhteistyö / Nordiskt samarbete -808, , ,30-55,6 % Kansainvälinen yhteistyö / Internationellt samarbete , , ,00-50,2 % Huomionosoitukset / Uppvaktningar -123,90-100,00-23,90 23,9 % Kotim. matkakulut / Inh. resekostnader , , ,77-39,8 % Toimistokulut / Kanslikostnader -586, ,00 893,73-60,4 % Tapahtumien kulut / Verksamhetskostnader , , ,00 70,0 % Kokouskulut / Möteskostnader ,00-600, ,00 321,3 % Killan laajentaminen / Gillets expansion -59,65-600,00 540,35-90,1 % Muut kulut / Övriga kostnader -40,00-100,00 60,00-60,0 % Kulut yhteensä / Totalt kostnader , , ,61-12,3 % TUOTTO/KULUJÄÄMÄ / VERKSAMHETENS RESULTAT , , ,61-67,1 % VARAINHANKINTA / MEDELANSKAFFNING TUOTOT / INTÄKTER Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar 1 673, ,00 473,25 39,4 % KULUT / KOSTNADER Myyntiartikkelit / Försäljningsartiklar -994,25-300,00-694,25 231,4 % Postimerkkitulojen jako ISGF:lle/Frimärksint.fördelning till ISGF -186,40-210,00 23,60-11,2 % Varainhankinnan tulos / Medelanskaffningens resultat 492,60 690,00-197,40-28,6 % SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA / FINANSIELL VERKSAMHET Korkotuotot / Ränteintäkter 1 214,82 505,00 709,82 140,6 % Korkokulut / Räntekostnader -0,45 0,00-0,45 Rahoitustoiminnan tulos / Finansverksamhetens resultat 1 214,37 505,00 709,37 140,5 % TUOTTOJÄÄMÄ / RESULTAT FÖRE EXTRAORD.POSTER -423, , ,58-92,0 % SATUNNAISET TUOTOT / EXTRAORDINÄRA INTÄKTER Muu satunnainen tuotto / Övr. extraord. intäkter 28,16 0,00 28,16 SATUNNAISET TUOTOT YHTEENSÄ / TOTALT EXTRAORD. INT. 28,16 0,00 28,16 TILIKAUDEN TULOS / PERIODENS RESULTAT -395, , ,74-92,5 % Vapaaehtoisten varausten muutokset Frivilliga reserveringars förändringar Toimipaikkavarauksen muutos / Verksamhetslokalsreservering ,00 Kokousavustusvaraus / Mötesunderstödsreservering ,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä / Bokslutstransaktioner totalt 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ / PERIODENS UNDERSKOTT -395, , ,74-92,5 % 13 13

14 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry S:t Görans Scoutgillen i Finland rf TULOSLASKELMAN ERITTELYT RESULTATRÄKNINGENS SPECIFIKATIONER KANSAINVÄLISET JÄSENMAKSUT / INTERNATIONELLA MEDLEMSAVGIFTER ISGF, Belgia / Belgien 1 099,80 NBSR, Pohjoismaat / Norden 125,78 EU-alue / distriktet 40, ,58 POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ / NORDISKT SAMARBETE Osallistumismaksut / deltagaravg. 245,30 Åland-2009 järj.kuluja / planeringskostn. 563,40 808,70 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ / INTERNATIONELLT SAMARBETE Matkakulut / resekostnader 309,00 Oleskelukulut / uppehållskostn. 455,00 Osallistumismaksut / deltagaravg. 435, ,00 HUOMIONOSOITUKSET / UPPVAKTNINGAR Kotimaa / hemlandet 123,90 Matkakulut / resekostnader 0,00 123,90 MATKAKULUT / RESEKOSTNADER Hallituksen kokousmatkat / styr.möten 1 160,33 Työvaliok. matkakulut / Arbetsutsk. resekostn. 658,50 Valtakunnankokouksen matkak. / Riksmötes resekostnader 677, ,23 KOKOUSKULUT / MÖTESKOSTNADER Valtak.kok. huoneistovuokra / Riksmötets lokalhyra 640,00 Valtak.kok järjestelykulut / Riksmötets kostnader 1 888, ,00 YLEISKULUT / ALLMÄNNA KOSTNADER Toimistokulut / kanslikostnader 218,00 Postikulut / Postavgifter 139,00 Pankkikulut / bankkostnader 172,61 Internet-nettisivu / Internet websida 35,00 Jäsenmaksuperintäk./medlemsavg.indrivn. 21,66 586,27 Muut kust = KM-kääty, kaiverrus / Övr.kostn = GM-kedjans gravering 40,00 Helsinki Helsingfors Pär Laurén 14 14

15 SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT RY S:T GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND RF TASE / BALANSRÄKNING VASTAAVAA / AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT / BESTÅENDE AKTIVA Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar Kalusto / Inventarier 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT / RÖRLIGA AKTIVA Saamiset / Fordringar Tilisaamiset / Kontofordringar 0,00 0,00 Siirtosaamiset / Interrimsfordringar 479, ,13 Rahoitussijoitukset / Finansplaceringar , ,97 Rahat ja pankkisaamiset/kassa o.banktillgodohavanden 3 450,27 138,65 VASTAAVA YHTEENSÄ / AKTIVA TOTALT , ,75 VASTATTAVAA / PASSIVA OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL Toimipaikka-rahasto / Versamhetslokal fond ,00 0,00 Kokousavustusvaraus / Mötesunderstödsreservering ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tidig.perioders result , ,23 Tilikauden ylijäämä / Periodens överskott 870,35-395, , ,97 TILINPÄÄTÖSSIIRROT / BOKSLUTSDISPOSITIONER Vapaaehtoiset varaukset / Frivilliga reserveringar Toimintavaraus / Verksamhetsreservering 0,00 0,00 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA / FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen / Långfristigt Muistomerkkikeräys / Minnesmärkesinsamling 4 865,54 0,00 Lyhytaikainen / Kortfristigt Ennakkomaksut / Förskottsbetalningar 0,00 80,00 Franciscus-killan kerätyt jäsenmaksut/medl.avg. 3,50 3,50 Siirtovelat / Interrimsskulder 2 044, ,28 Velkakirjalaina / Skuldbrevslån 0,00 500,00 Lyhytaikainen yhteensä / Kortfristigt totalt 2 048, ,78 Vier.p.oma yht./främ.kap.tot , ,78 VASTATTAVA YHTEENSÄ / PASSIVA TOT , ,

16 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry S:t Görans Scoutgillen i Finland rf TASE-ERITTELYT BALANS-SPECIFIKATIONER SIIRTOSAAMISET / INTERRIMSFORDRINGAR NBSR jäsenmaksu / medlenmsavgift ,56 Nordea 12 kk sijoitustilin korko / 12 mån placeringskontots ränta 1 161, ,13 NORDEA KORKOSALKKU / NORDEA RÄNTEPORTFÖLJ Saldo ,28 Vähennys ,28 0,00 NORDEA 12 KK.n SIJOITUSTILI / 12 MÅN. PLACERINGSKONTO Saldo ,00 Lisäys / Ökning ,97 Vähennys / Minskning , ,97 RAHAT JA PANKKISAAMISET / PENGAR OCH BANKTILLGODOHAVANDEN Kassa 0,00 Nordea ,18 Aktia ,47 138,65 OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL Toimipaikkarahasto / Verksamhetslokalfond Saldo ,00 Muutos / Förändring ,00 0,00 Kokousavustusrahasto / Mötesunderstödsreservering Saldo ,00 Muutos / Förändring , ,00 EDELLISTEN TILIKAUSIEN TULOS / TIDIGARE PERIODERS RESULTAT Saldo ,88 Tulos vuodesta 2007 / Resultatet från år , ,23 VIERAS PÄÄOMA / FRÄMMANDE KAPITAL PITKÄAIKAINEN / LÅNGFRISTIGT Muistomerkkikeräys / Minnesmärkeinsamling Saldo ,54 Käytetty (erillinen selvitys)/ Använt (separat redovisning) ,54 0,00 LYHYTAIKAINEN / KORTFRISTIGT Franciscus-killan kerätyt jäsenmaksut / insamlade medlemsavgifter 3,50 3,50 Ennakkomaksuja / Förskottsbetalningar / Anne-Maj Wikström 20, / Anneli Hansen 20, / Carola Antskog 20, / Lena Kainulainen 20,00 80,00 Siirtovelat / Interrimsskulder Nordea palvelumaksut 12/2007 Nordea serv.avg. 5,08 17 kpl nimikkotuolia / 17 st namngivna stolar PARTIOASEMA 1 700,00 Tilintarkastus / Revision 120,00 Postimerkkien tilitys ISGF:lle / Redovisning av frimärken till ISGF ,35 Postimerkkien tilitys ISGF:lle / Redovisning av frimärken till ISGF ,40 Velkakirjakorko / Skuldbrevsränta 0, ,28 Helsinki Helsingfors Pär Laurén 16 16

17 Ote jäsenrekisteristä / Utdrag ur medlemsregistret Kilta Kilta - Gille Gille Kieli Naisia Miehiä Yhteensä No Språk Damer Män Sammanlagt Birgitan Kilta 3 S 3 3 B-P Gillet 4 R Charlotta-kilta 6 S Espoon Yrjänäkilta 8 S Fiiankilta 9 S Franciscus-kilta 10 S Fredrikagillet 11 R 7 7 Gillet-Näsi-Kilta 13 2-kiel Hakakilta 16 S 6 6 Partiokilta Ilves 18 S 1 1 Imatran Yrjänäkilta 19 S Jatulikilta 21 S 8 8 Kims Gille 24 R Klövergillet 27 R Keski-Helsingin Partiokilta 28 S Kuopion Partokilta 30 S Meri-Porin Partiokilta 34 S Muhö-Gillet 38 R 7 7 Myllykilta 39 S Napapiirin Kilta 41 S Nypongillet 42 R Onsdagsgillet 44 R Oulun Partiokilta 45 S Pakilan Partiokilta 46 S Partiokilta Kangasala 47 S PuukkoKummun Dynamo 49 S Partioveteraanit/Scoutveteranerna 50 2-kiel Pirkkakilta lopettanut 51 S 0 Riihimäen Yrjänäkilta 52 S Salon Partioveteraanit 53 S 3 3 Lahden Kiltapartiolaiset 54 S Samoilijakilta 55 S Saveskilta 56 S St.Nicolaus Gillescouter i Ingå 58 R Sydän-Suomen Kilta 60 S Sämpylät 61 S Tervaskannot 66 S Turun Pyhän Yrjänän Kilta lopettanut 67 S 0 Wasa-Gillet 70 R Viipurin Tyttöpartion Seniorit 71 S 5 5 Ålands Scoutgille 72 R Yksityisjäsenet / Enskilda medlemmar Yhteensä / Sammanlagt ,56 % 27,44 % 100,00 % 17

18 Yllämainitusta jäsenistä ovat: Av ovanstående medlemmar är: Vapautettuja jäsenmaksusta 11 Befriade från medlemsavgift Perhealennuksella 47 Med familjerabatt Ainaisjäseniä 13 Ständiga medlemmar Kunniajäseniä 8 Hedersmedlemmar Kunniajäsenet ovat: Hedersmedlemmar är: Gunnar Fagerlund Karin Hamro-Drotz Anna-Liisa Kontio Raisa Montin Ilmo Pulkamo Etta Tallqvist Maija Tiirikainen Gretel Öster Suomenkielisiä jäseniä ,51 % Finskspråkiga medlemmar Ruotsinkielisiä jäseniä ,49 % Svenskspråkiga medlemmar Kiltoja Gillen Suomenkielisiä 27 Finskspråkiga Kaksikielisiä 2 Tvåspråkiga Ruotsinkielisiä 10 Svenskspråkiga Helsinki, Pär Laurén 18 18

19 KUULUMISIA KILTOJEN TOIMINNASTA VUONNA 2008 On ollut mielenkiintoista lukea jälleen vuosiraporttikaavakkeitanne. Ne ovat historiaa, ne arkistoidaan. On tullut kyselyä, voisiko raporttikaavakkeen saada sähköpostin kautta. Lähetän kaavakkeen jokaiselle, joka siitä ilmoittaa minulle. Sähköpostiosoitteeni on sivulla 2. Kokouksia pidetään edelleenkin pääsääntöisesti kerran kuussa, ei kuitenkaan kesällä. Tavataan kodeissa mutta myöskin partiopiirin, lippukunnan tai eläkeläisille varatuissa tiloissa. Kokouksilla on etukäteen suunniteltu ohjelma: muistellaan edellisen kokouksen sisältöä päiväkirjaa pitäen, kokouksen voi aloittaa runolla tai mietelauseella, on eri aiheiden alustuksia, joista syntyy keskustelua, matkustetaan vieraisiin maihin valokuvien ja esitelmien kera, kokous ei vain päädy yhteiseen lauluun sisaruspiirissä vaan kokouksen koko sisältö voi olla partiolauluja ja myös muita lauluja, käsin askartelua, muistin harjoittamista, postimerkkien keräilyä Postimerkkipankkiimme. Kahvi, tee ja muu tarjoilu kuuluu ilman muuta kokoukseen. Kokouksista lähdetään kotiin aina mieli virkeänä. Pikku Yrjänä-vihjevihkosta voi saada myös uusia virikkeitä. Retkiä tehdään luontoon, keväällä seuraamaan luonnon heräämistä ja muuttolintujen saapumista, syksyllä sieniretkille. Talvella käydään näyttelyissä, teatterissa, esitelmätilaisuuksissa ja museoissa. Puukkokummun kilta harrastaa polkupyöräretkiä ja talvella kuutamohiihtoja. Kiltalaisen mökki on monen killan kesätapaamisen kohde. Lukuisilla killoilla on säännöllisesti yhteisiä kokouksia, retkiä ja kirjeenvaihtoa toisen tai useammankin killan kanssa. Kiltojen väliset yhteydet ovat lisääntyneet. Partiolaisten kanssa on monenlaista yhteistä, ei vain Itsenäisyyspäivän, Yrjönpäivän, Thinking Day:n tai lippukunnan merkittävän vuosijuhlan yhteydessä vaan myöskin leireillä, kisoissa ja lippukunnan muuta toimintaa tukemassa. Kilta voi tarjota tukea lähellä olevalle lippukunnalle hyvin monenlaisiin tehtäviin. SPYP:n järjestämiin tapahtumiin, kevätretkeen ja syksyn kokoukseen on ollut innokkaita osallistujia ja niiden joukossa, jotka eivät viime aikoina ole voineet lähteä mukaan, muistelevat lämmöllä näitä tapahtumia ympäri Suomea. Monista killoista aiotaan olla Ahvenanmaalla Sosiaalisen toiminnan kohteita on mm kummilapsi Intiassa, kaukana Afrikassa, jossa myös lippukunta, lastenkoti Virossa, Itä-Karjalassa, Zeniteseurakunta Latviassa, oma seurakunta, sotainvalidiveteraanien veljeskoti, naisten suojakoti, eri hyväntekeväisyysyhdistykset. Kansainvälisiä kiltayhteyksiä on Pohjoismaihin, Viroon, Saksaan ja yksittäisillä kiltalaisilla moniin muihin maihin. Hallitukselle toivotaan voimia ja intoa toimia koko yhdistyksen parhaaksi. Iris Pihkala 19 19

20 PLOCK UR GILLENAS ÅRSRAPPORTER FÖR ÅR 2008 Intressant, igen, att läsa era årsrapporter! De är historia, de arkiveras. Man har undrat om blanketten kunde fås som e-post. Jag mejlar blanketten till dem som ber om det. Min e-post adress finns på sidan 2. Möten hålls alltjämt i huvudsak varje månad, utom under sommaren. Man träffas i hemmen, men också i scoutdistriktets, kårens eller för pensionärer reserverade utrymmen. Planering av möten: genom att föra loggbok återkommer man till tidigare möten; en dikt eller aforism kan inleda mötet; olika anföranden inspirerar till diskussion; reseskildring med foton för till främmande länder; sång i syskonringen är vanligt, men ibland kan hela mötet bestå av scout- eller andra sånger; pyssel; minnesövningar och ännu insamling och klippning av frimärken förekommer. Någon traktering hör utan vidare till. Efter mötet går man styrkt till sinnes hem. Ur Pikku Yrjänä kan man också hitta nya idéer. ( Beställ av Iris Lilla Idéboken om ni inte har den! Ingun ) Utfärder görs ut i naturen, om våren för att se naturen vakna och flyttfåglarna komma och om hösten svamputflykter. Vintertid besöker man utställningar, museer, föredragstillfällen eller går man på teater. Gillet Puukkokummon Dynamo gör cykelturer och på vintern månskensskidning. En medlems sommarstuga är flera gillens mötesplats sommartid. Många gillen har regelbundet gemensamma möten, utfärder och brevväxling med ett eller flera andra gillen. Kontakterna gillena emellan har ökat. Samarbete med scouterna förekommer av många slag. Utöver vid Självständighetsdagen, S:t Görandagen, Thinking Day och festligheter deltar gillena i läger, tävlingar och stöder annan verksamhet. De sammankomster som SGSF ordnat, vårutfärden och höstens möte har haft ivriga deltagare. Bland dem som inte på senare tider kunnat delta, har många kommit ihåg träffar runt om i Finland. Från flera gillen ämnar man komma till Åland Mål för social verksamhet är bl.a. fadderbarn i Indien, långt borta i Afrika där det finns en scoutkår; barnhem i Estland, Öst-Karelen, Zenite-församlingen i Lettland; den egna församlingen; krigsinvalidernas brödrahem; kvinnornas skyddshem; olika välgörenhetsorganisationer. Internationella kontakter upprätthålls till de nordiska länderna, Estland, Tyskland och på individuell nivå till många flera länder. Styrelsen önskar man krafter och energi att jobba för hela föreningens bästa. Iris Pihkala / Ingun Ingo 20 20

21 ALPPIHUIPPUJA JA VUORISTOTAUTIA Tämänvuotinen matkani Grossarlin Kiltafoorumiin oli ikimuistoinen. Se alkoi Mozartin jalanjäljissä Salzburgissa ja päättyi Riihimäen sairaalaan henki pihisten. Minulla oli tällä kertaa erinomainen tilaisuus liittyä Salzburgissa norjalaisryhmään ja ryhtyä nauttimaan tuon viehättävän kaupungin ja sen ympäristön tarjoamista nähtävyyksistä ja Mozarthengestä, mikä tuntui leijuvan kaikkialla. Heti toisena vierailupäivänä teimme pitkän opastetun kiertoajelun Salzburgin alueen lähikyliin. Kylät olivat lähes tyhjiä ja kaikki matkailupalvelut hotelleineen odottivat sesongin alkamista. Hans oli erinomainen opas ja kertoi myös vakuuttavasti alppikylien katedraalien hautauspolitiikasta. Koska maata vuorenrinteellä oli vähän, saivat ihmiset levätä haudoissaan vain 10 vuotta. Tämän jälkeen luurangot kaivettiin ylös. Luut poltettiin, mutta pääkallot säästettiin. Ne varastoitiin sitten nimilapulla varustettuina katedraalin kryptaan. Näin oli hautamaa jälleen uuden haudattavan käytössä. Vaikutti kammottavalta. Kiinnostaisiko Sinua mennä palvomaan äitisi tai isäsi pääkalloa? Illalla oli päivien kohokohta MOZART DINNER CONCERT St Peterin Barokkisalissa. Päivällinen oli loistava ja eri ruokalajien välissä nautimme oopperalaulajien tarjoilemista aarioista ja duetoista niin Don Giovannista, Figaron häistä kuin Taikahuilustakin. Vieläkin kaikuu korvissa Papagenon ja Papagenan duetto Pa-pa-pa. Perjantaina tutustuimme Hansin opastuksella kävellen Salzburgin vanhaan keskustaan, näimme Mozartin asuintalon ja sukulaisten hautoja sekä levähdimme suuressa St. Peterin katedraalissa nuoria kuorolaisia kuunnellen. Ilta sujui leppoisasti Helmutin johdolla Salzburgin kiltalaisten päämajassa. Siellä söimme iltapalaa ja seurasimme kiltalaisten esittämää mielenkiintoista ohjelmaa. Itsekin pääsimme lavalle esittämään norjalaisia kansanlauluja ja tansseja: Du ser på mig och jag ser på dig. Lauantaiaamuna oli sitten bussimatka Grossarliin ja kilta-foorumiin järjestyksessä 41. saattoi alkaa. Aloitimme jälleen barokkikirkon avajaisilla, missä meitä mm viihdytti iki-ihana gospelkuoro Gospel & More. Tuttuja negrospirituaaleja. Eurooppa-kylään tervetulleiksi meidät jälleen sunnuntaina messun 21 21

22 jälkeen toivotti apulaiskaupunginjohtaja Helmuth Kirchmayer sekä Talonpoikain kivääriseura. Taas oli ruudinhajua tori täynnä ja useat kiltalaiset pitelivät korviaan, kun kunnialaukaukset kajahtivat. Illalla oli perinteinen Hoagascht (Tullaan tutuiksi). Osallistuin tällä kertaa tutustumistilaisuuteen Talonpoikain kivääriseuraan. Tenttasimme kivääriseuran edustajaa ja sain (valitettavasti) sen vaikutelman, että kyseessä lienee enemmin vaatteilla koreilu ja tapa viettää poikain kanssa iltaa yhdessä. Naisiahan ei näihin herraseuroihin kelpuuteta. Grossarlforumin teemana oli tänä vuonna Islam Euroopassa. Teemaa käsiteltiin monella tavalla ja aiheesta oli perinpohjainen näyttely, mikä oli avoinna joka päivä. Osallistuin näyttelyn avajaisiin. Workshopeissa oli puuhaa monen moista. Olin valinnut Kansanlaulut ja harjoittelimmekin itävaltalaisia kaanoneita Bunter Abendissa esitettäväksi. Illalla Tanssi Eurooppa ja Margareta sai kyytiä, kun laukkasimme kiperän polkan. Pani huohottamaan. Tiistaina oli jälleen perinteiset ISGF tiedottaa ja Gilwell Reunion. On se vaan nostalgista edes kerran vuodessa laulaa tuota lintukansan tunnusmelodiaa Back to Gilwell Happy Land (Oi sä Gilwell onnen maa). Keskiviikko oli suuri retkipäivä. Osallistuin Schladmingin ja Ramsaun retkelle, missä mm tutustuimme villatehtaaseen. Yllätys oli, että villa tehtaaseen tuli Uudesta- Seelannista. Muistini mukaan Suomen hiihtomaajoukkue on useaan otteeseen ollut Ramsaussa korkeanpaikan harjoitusleirillä. Torstaina meillä oli vaikuttava tilaisuus Eurooppa-tischillä ( Eurooppa-pöytä ), missä mm. puhuivat Euroopan kiltafoorumin suurlähettiläät Erik Messman, Helmut Hauer ja Knut Falkenberg. Vuoristotautini alkoi olla jo siinä pisteessä, että ylös oli mentävä taksilla. Iltapäivällä kokoontuivat kaikki kiltalaiset Rauhan rukoukseen, missä kunkin maan edustaja luki oman rukouksensa omalla kielellään. Minulle lankesi kunnia tehdä se suomeksi. Perjantaiaamuna pitivät paikalliset farmarit jälleen markkinat Hotelli Alte Posten aulassa. Kotipolttoinen snapsi ja hunaja vaihtoivat omistajaa. Päätöskonsertti oli jälleen mahtava. Oopperalaulajat esittivät niin ooppera- kuin operettisävelmiä. Mozartin, Straussin, Leharin, Gerswinin ja Webberin tutut sävelmät jäivät soimaan mieleemme, kun vetäydyimme valmistautumaan Galaillalliselle. Jätin Galaillallisen väliin ja valmistauduin sitä vastoin lauantaiselle kotimatkalle. Matka alkoi aamulla klo 4.30 ja päättyi illalla kotiin klo Matka oli kaikin puolin hirveä, mutta siitä kertominen olisikin sitten jo toinen juttu. Varsinainen toipumiseni alkoikin sitten vasta käytyäni Riihimäen sairaalassa saamassa apua happivajeeseen. Atte Luoma 22 22

23 GILLESCOUTERNAS 41. EUROPA FORUM I GROSSARL Igen en underbar vecka i snövitt alplandskap, sol och några minusgrader, fylld av samvaro, vandringar och trevligt program. Speciellt uppskattade vi vandringen till "Europatisch", som fyllde 30 år och uppvaktades med tal och valthornsmusik och avslutningskonserten med opera-, operett- och musikalsånger av Mozart, Lehar, Strauss och flera andra. Nämnas kan också festgudstjänst, fredsbön, workshop, bal, utfärdsdag. I år var vi 157 deltagare från 14 länder, från Finland 5. Deltagarantalet har tyvärr minskat. Det bästa med mötet är samvaron, vänskapen och glädjen. Vi har så roligt tillsammans. Kom med nästa år, vi hoppas att också du får uppleva det som gett oss så mycket. Rita, Rita, Tette, Ulla OBS: Tidpunkten för år 2010 har flyttats till juni. 42. Europa Forum i Grossarl är

24 NORSKE GROSSARLERE GOTLANNILLA Viikko oli aurinkoinen, lämmin, melkein tuuleton ja turistisesonki ohi. Olosuhteet olivat erittäin ihanteelliset vierailla Gotlannilla, jossa asukkaita on n , kesällä turistien aikana kymmenkertaisesti enemmän. Meitä oli Norjasta, Ruotsista ja Suomesta toisilleen tuttuja kiltalaisia. Ruotsalaiset olivat suunnitelleet hienosti onnistuneen viikon ohjelman. Asuimme 3,5 km etelään Visbystä Mulden lomakeskuksessa, kauniin luonnon keskellä. Joukko liikkui omilla autoillaan. Oppaat kaikkialla esittivät perusteellisen tiedon eri kohteista. Tutustuimme Gotlannin kuuluisiin raukkeihin eli kalkkikivimuodostelmiin ja samasta kivestä tehtyihin ikivanhoihin kiviaitoihin. Saarella on 94 kirkkoa, jotka ovat historiallisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia, joiden yllä pidosta vastaa valtio. Laaja tuulivoima-alue saaren länsirannikolla oli myös ainutlaatuinen elämys. Tutustuimme myös Lummelundin kuuluisaan tippukiviluolaan, jonka kaksi nuorta poikaa aikoinaan löysi ja jota he pitivät kauan omana salaisena maailmanaan. Fårön-saarella Gotlannin pohjoispuolella on elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanin ja hänen viimeisen vaimonsa Ingridin yhteinen hauta. Visbyn kasvitieteellisessä puutarhassa voi nähdä puisen veistoksen kasvitieteilijä Karl von Linnéstä. Hyvät ruuat, hauska ryhmä viikko Gotlannin saarella oli ja on unohtumaton elämys. Iris Pihkala 24 24

25 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - S:t Görans Scoutgillen i Finland ry KILTATAPAHTUMA AHVENANMAALLA Ilmoittautuminen viimeistään 31. maaliskuuta: Lena Kainulainen Otavantie 8 C Helsinki Ilmoittautumismaksu 100 euroa SPYP:n tilille , mainitse kenen tai keiden maksut. Nimi Ikä Osoite Puhelin Kilta Liikuntarajoitteinen Dietti HOTELLI, katso Pyhä Yrjänä 4/ 2008 s. 31, kuinka monta vuorokautta Tuloaika Lähtöaika Kulkuväline 25 25

26 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - S:t Görans Scoutgillen i Finland ry GILLETRÄFF PÅ ÅLAND Anmälan senast den 31 mars till Lena Kainulainen Karlavägen 8 C Helsingfors Anmälningsavgiften 100 euro betalas på SGSF:s konto , nämn vems avgift eller avgifter. Namn Ålder Adress Telefon Gille Rörelsehämmad Diet HOTELL, se S:t Göran 4/2008 s. 31, hur många dygn? Ankomsttid Avgångstid Färdmedel 26 26

27 HEI KILTALAISET! Taas ollaan lähempänä kesäkuuta ja Ahvenanmaan kiltatapahtumaa. Paljon on tullut kyselyjä Pohjoismaista ja myöskin Suomesta. Mukavaa. Tässä lehdessä on ilmoittautumiskaavake, joka pitäisi palauttaa maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Laivamatka Turku-Maarianhamina-Turku maksaa 20 euroa. Ota ihmeessä yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Iloista kevättä! Monin terveisin Lena / HEJSAN GILLEMEDLEMMAR! Veckor och månader går i ett nafs. Snart har vi juni och därmed Ålandsträff. Vi har fått många förfrågningar från de nordiska länderna och även våra egna gillemedlemmar har vaknat. I detta blad finns en anmälningsblankett, som bör returneras senast 31 mars 2009 till mig. Båtavgift Åbo-Mariehamn-Åbo är 20 euro. Tag kontakt om något är oklart. Glad vår! Lena /

28 Kiltatapahtuman alustava ohjelma Maarianhamina, Ahvenanmaa KESKIVIIKKO Tulo ja majoitus Kielitaitoiset kiltaoppaat ovat vastaanottamassa osanottajia, toimivat oppaina, tulkkeina, emäntinä kokouksen ajan Lipun nosto Lipun nosto ( ulkona ) Suomen lippu, lauletaan Siniristilippumme, muut liput salkoihin Avaus Vkm Pirjo Rintamäki avaa kokouksen Ahvenanmaan maakuntaneuvos Viveca Erikssonin tervehdys Tiedotuksia Tervetuliaisjuhla Merellinen tervetuliaisjuhla vietetään museolaiva Pommerilla, ainoalaatuisella parkilla. Tutustutaan. Merimiesruokaa ja ohjelmaa TORSTAI Kirkossa järjestetään halukkaille aamuhartaus joka aamu, eri maat hoitavat vuorollaan hartaushetken Pohjoismaiden ja Eri maiden partiokillat esiintyvät Urheilutalolla, Baltian partiokillat kuvia, videoita, julisteita ja esitelmiä. Maailmanliiton edustajien puheenvuorot Lounas Lähtö Bomarsundissa järjestetään juhannusjuhlat: juhan- Bomarsundiin nussalko valmistetaan ja pystytetään yhdessä, 28 28

29 ohjelmaa, kansantanhuja eri maista, leikkejä, lauluja, markkinatori, syötävää, juotavaa PERJANTAI Kiertoajelu Tutustutaan Ahvenanmaan nähtävyyksiin ja valinnaisohjelmaa ulkoilmamuseoihin maakuntaoppaiden luot saamina Lounas Mm ahvenanmaalaista perinneruokaa Kahvitauko Kiertoajelu jatkuu Iltanuotio Iltanuotio vietetään perinteellisin partio-ohjelmin meren äärellä, pientä syötävää LAUANTAI Kaupunki- Partiohenkinen kaupunkisuunnistus suunnistus Maarianhaminassa Lounas Merenkulkumuseo Iltajuhla Juhlallinen päättäjäiset hotelli Arkipelagissa, illallinen ja ohjelmaa kesäinen juhla-asu SUNNUNTAI 14.6.! Päätös Kiltapäivät päätetään Maarianhaminassa St Göranin kirkossa

30 Preliminärt program för Ålandsträffen ONSDAG Ankomst och Språkkunniga värdinnor möter deltagarna. De inkvartering fungerar som guider och tolkar under hela mötet Flagghissning Finlands flagga hissas först till sången Siniristilippumme. Övriga flaggor hissas. Träffen öppnas Lgm Pirjo Rintamäki öppnar träffen i Självstyrelsegården Lantrådet Viveca Erikssons hälsning Ålands landskapssång Landet med tusende öar och skär sjungs gemensamt. Information Välkomstfest På museiskeppet, barken Pommern Vi lär känna varandra. Sjömansmat och program TORSDAG I St Görans kyrka arrangeras en morgonandakt varje morgon för deltagare som så önskar. Representanter för varje land ansvarar i tur och ordning om innehållet Gillescoutingen i De olika ländernas gillen presenterar sig i Norden och Idrottsgården, bilder, film, affischer, föredrag. Baltikum Deltagare från världsförbundet framför sina Hälsningar Lunch 30 30

PYHÄ YRJÄNÄ. S:t GÖRAN 1/2008

PYHÄ YRJÄNÄ. S:t GÖRAN 1/2008 PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN 1/2008 PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot

Jäsenlehti / Medlemsblad för. Jäsenlehti / Medlemsblad för. Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - S:t Görans Scoutgillen i Finland ry Nr 3/ 2009

Jäsenlehti / Medlemsblad för. Jäsenlehti / Medlemsblad för. Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - S:t Görans Scoutgillen i Finland ry Nr 3/ 2009 Jäsenlehti / Medlemsblad för Jäsenlehti / Medlemsblad för Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - S:t Görans Scoutgillen i Finland ry Nr 3/ 2009 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - S:t Görans Scoutgillen i

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa Puita halaamassa Pyhähäkissa kesäkuussa Kunniapar olaiseksi Kouvolassa marraskuussa suomen pyhän yrjänän partiokillat - s:t görans scoutgille

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2003 1 2 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2003 513 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 43 Jäsenmäärä

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

KURK GOLF SYKSY/HÖST 2011

KURK GOLF SYKSY/HÖST 2011 KURK GOLF SYKSY/HÖST 2011 Network by nature Vuosikokouskutsu Oy Kurk Golf Ab:n ja Kurk Golf ry/rf:n syyskokoukset pidetään keskiviikkona 30.11.2011. Yhdistyksen syyskokous alkaa 17.30 ja yhtiön n. 18.30.

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2013 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2013 553 medlemmar Registrerade segelbåtar 25 motorbåtar 29 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar I F S i b b o - V a r g a r n a Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar infoblad tiedotuslehti hösten 2012 syksy 2012 3 IF SIB -V BO AR GA RNA 1928 Entistä monipuolisempi

Lisätiedot

Förmånlig mat nära dig. Edullista ruokaa lähellä sinua. På Aktia. Aktiassa. Ägare OIKEASSA PAIKASSA. PÅ RÄTT STÄLLE. Nickby / Nikkilä Söderkulla

Förmånlig mat nära dig. Edullista ruokaa lähellä sinua. På Aktia. Aktiassa. Ägare OIKEASSA PAIKASSA. PÅ RÄTT STÄLLE. Nickby / Nikkilä Söderkulla I F S i b b o - V a r g a r n a infoblad tiedotuslehti hösten 2013 syksy 2013 OIKEASSA PAIKASSA. Aktiassa vuotuista korkoa årlig ränta På Aktia Varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.04.2015 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Lionspiirin 107-A piirilehti 2012. Terveisiä Seattlesta s. 4. Vuoden kuvat s. 8. Arvot - visio - strategia s. 20. Suomi johtoon s.

Lionspiirin 107-A piirilehti 2012. Terveisiä Seattlesta s. 4. Vuoden kuvat s. 8. Arvot - visio - strategia s. 20. Suomi johtoon s. Lionspiirin 107-A piirilehti 2012 Terveisiä Seattlesta s. 4 Vuoden kuvat s. 8 Arvot - visio - strategia s. 20 Suomi johtoon s. 12 Ajatuksia piirikuvernöörikauteni alkutaipaleelta Bo Lindberg ja toimikuntaan

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2010 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2010 585 medlemmar Registrerade segelbåtar 43 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart. Antti Palola merikapteeni herrahississä s.11 13 Antti Palola sjökapten i herrhissen s.14 15

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart. Antti Palola merikapteeni herrahississä s.11 13 Antti Palola sjökapten i herrhissen s.14 15 SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 2 14 Antti Palola merikapteeni herrahississä s.11 13 Antti Palola sjökapten i herrhissen s.14 15 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT VUODESTA 1917 FinlandsSjöfart UTKOMMIT SEDAN

Lisätiedot

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 50 1 JCI Senate in Finland ry. 1962-2012 50 vuotta 50 4 Sisällysluettelo JCI Senate in Finland ry. 50 vuotta juhlahistoriikki Työryhmä: Editor Nana Närhi #68989, Salla

Lisätiedot

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät!

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! 60. VUOSIKERTA JÄSENLEHTI NRO 4/2013 Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! LÄMPIMÄT KIITOKSET SALON, Turun ja Åbolandin paikallisyhdistyksille vuosikokouksesta! Keskushallitus uudistui ennakoitua laajemmin,

Lisätiedot

Lionspiirin 107-A piirilehti 2013. Me palvelemme - We serve

Lionspiirin 107-A piirilehti 2013. Me palvelemme - We serve Lionspiirin 107-A piirilehti 2013 Me palvelemme - We serve Lions-silta kantaa lähelle ja kauas Hyvät Leijonat! Me olemme sillan rakentajia. Lionsjärjestömme on hieno, kantava silta. Se yhdistää mantereet,

Lisätiedot

CKONTRA 2/2007 VUOSIKOKOUS BASSO- VIERAILIJA RUOTSISTA HKO Espanjassa. Kuulumisia Berliinistä KESÄLEIRIT. yskonsertti Lohjalla VAKUUTUKSET

CKONTRA 2/2007 VUOSIKOKOUS BASSO- VIERAILIJA RUOTSISTA HKO Espanjassa. Kuulumisia Berliinistä KESÄLEIRIT. yskonsertti Lohjalla VAKUUTUKSET CKONTRA 2/2007 VUOSIKOKOUS BASSO- VAKUUTUKSET VIERAILIJA RUOTSISTA HKO Espanjassa Kuulumisia Berliinistä KESÄLEIRIT yskonsertti Lohjalla 2 ckontra Kontra-C Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta.

Lisätiedot

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Piiri 107 F, Suomi! Distrikt 107 F, Finland 21.6.2014 Vimpeli PIIRIKOKOUS 12.4.2014 Vimpelin lukiolla 2.4.2014 Kunnanjohtajan tervehdys! 2 2.4.2014 DG- ja VDG ehdokkaat

Lisätiedot

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM)

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) Raamatun äärellä Enä-Sepän leirikeskuksessa. Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. (OPKO) Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) Vuosikertomus 2008 Årsberättelse OPKO

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

No Nr 1/18.1. 7.2.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla

No Nr 1/18.1. 7.2.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/18.1. 7.2.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Piristystä aurauskalustoon. Kuntatekniikka

Lisätiedot

SKJULFOGDENS HÄLSNINGAR VAJAVOUDIN TERVEISET. Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi

SKJULFOGDENS HÄLSNINGAR VAJAVOUDIN TERVEISET. Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi VAJAVOUDIN TERVEISET Vajavoudin, varapuheenjohtajan ja turvallisuusvastaavan pestien lisäksi toimin VKK:n Frilundintien melontatukikohdan kehittämisen vetäjänä. Mennyt vuosi 2012 oli jo kolmas työntäyteinen

Lisätiedot

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Piiri 107 F, Suomi Distrikt 107 F, Finland Vimpeli PIIRIKOKOUS 12.4.2014 Vimpelin lukiolla 8.11.2013 Leijonasanomat-nettilehdestä tuli totta!! 2 8.11.2013 Unelma! 2

Lisätiedot