SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET VUOSILTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET VUOSILTA 1 962 1 963 1 964"

Transkriptio

1 SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET VUOSILTA ALUSTUKSIA Sos.-dem. Naisliiton XXIV edustajakokoukselle lokakuun 30 ja 31 päivänä 1965

2 Helsinki Kirjapaino Kursiivi Oy

3 Sos.-dem. Naisliiton XXIV edustajakokous Helsingissä lokakuun 30. ja 31. päivinä 1965 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kutsuvieraiden tervehdykset 3. Valtakirjojen tarkastajien lausunto ja edustajien valtuuksien hyväksyminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Valitaan kokouksen virkailijat: puheenjohtajat sihteerit pöytäkirjan tarkastajat 6. Päätetään pöytäkirjan laajuudesta ja sen painattamisesta 7. Työjärjestyksen ja kokoussääntöjen hyväksyminen 8. Asetetaan tarvittavat valiokunnat 9. Liittotoimikunnan kertomus vv , siv Tilikertomukset vv Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 12. Selostus poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta 13. Liiton puheenjohtajan vaali 14. Liiton toimikunnan jäsenten vaali 15. Liittoneuvoston asettaminen 16. Tilintarkastajien vaali 17. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta 18. Toimintasuunnitelmia, liittotoimikunnan esitys, siv Syntyvyyden säännöstely vai raskauden keskeyttäminen esitys, siv. 39

4 4 20. Yksinäiset naiset perheenhuoltajina, liittotoimikunnan esitys, siv Varhaisnuorisotyö, liittotoimikunnan esitys, siv Mitä YK on ja mitä se tekee? Vallilan sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Sos.-dem. Naisliiton toimintamahdollisuuksien säilyttäminen, Korson sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Kotimaisten tuotteiden suosiminen, Kallion sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Kotimaisen teollisuuden menekin takaaminen, Kalevan sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Keski-ikäisten naisten ammattikoulutus hoidettava valtion toimesta, Mikkelin sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Keski-ikäisten naisten työhönsijoitusongelmat, Pieksämäen sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Perhe-eläkekysymys, Tapiolan sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Kohtuullinen eläke siviilileskille, Turun sos.-dem. Naisten esitys, siv Parannus lakialoitteeseen Asumistuesta vanhuksille, Sammon sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Asuntotuki vanhuksille vuokra-asuntoihin ja omakotitaloihin, Mikkelin sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Äitiyspäiväraha, Joutsenon sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Syövän torjunta, Varkauden sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Kouluikäisten lasten ja nuorten terveydenhuolto, Jyväskylän sos.-dem. naisyhdistyksen esitys, siv Kokouksen päättäminen j

5 Sos.-dem. Naisliiton toimintakertomukset vuosilta YLEISKATSAUS J. Maailmanpoliittinen tilanne XXIII toukokuussa 1962 pidetyn Edustajakokouksemme jälkeen on maailmanpolitiikassa jälleen jouduttu toteamaan, että historia toistaa itseään, että asiat, joista aikoinaan on sanottu, etteivät ne enää "milloinkaan" saa toistua, näyttävät kohtalon välttämättömyydellä kiertyvän uudelleen näköpiiriin. Kolmivuotiskauden aikana on suurvaltojen keskinäinen kanssakäyminen tosin sujunut rauhanomaisen rinnakkaiselon merkeissä, mutta tarkkaavainen huomioitsija ei ole voinut olla merkille panematta valtiomiesten lausunnoissa ja kannanotoissa ilmenevää kiristyvää sävyä, ja että tämä pohjautuu suurvaltojen sisäisessä elämässä ilmeneviin uusiin mielipidesuuntauksiin, jotka jälleen ihannoivat "lujia" otteita ja "päättäväistä" politiikkaa, on myös voitu todeta. Sävy on tuttu, juuri näiden tunnusten alla heräsi fascismi 20-luvun puolivälissä. Selvimmin tämä suuntaus tuli näkyviin Yhdysvaltojen presidentti Kennedyn salamurhan jälkeen toimitetussa presidentinvaalissa, jossa vastaehdokkaana ollut Goldwater melko suoraviivaisesti tunnusti pyrkivänsä rajoittamaan demokratiaa ja olevansa valmis myös ydinsotaan tarpeen vaatiessa. Lyndon B. Johnson, joka varapresidenttinä oli ilmoittanut jatkavansa presidentti Kennedyn rauhanomaista politiikkaa, saavutti tosin huomattavan vaalivoiton, mutta Goldwaterin äärioikeistolaiset ja sota-

6 kiihkoiset mielipiteet saavuttivat nekin huomattavaa kannatusta. Samanlaisia demokratian ja rauhan vihollisia ilmaantuu edelleen muuallakin, joten maailman kansojen on syytä olla varuillaan, etteivät 30-luvun murheelliset kokemukset pääsisi toistumaan. Rauhaa ja turvallisuutta uhkaavia sodan pesäkkeitä on jatkuvasti olemassa. Kyproksessa puhkesi avoin kriisi vuoden 1963 alkupuolella, YK:n toimenpitein se kuitenkin on saatu rajoitetuksi, kun rauhan ja tasapainon turvaamiseksi saarelle lähetettiin YK:n valvontajoukkoja, joihin Suomenkin joukko-osastoja on kuulunut. Suomalainen diplomaatti Sakari Tuomioja toimi menestyksellisesti ristiriitojen sovittelijana YK:n pääsihteerin U Thantin toivomuksesta, mutta kuoli tehtäväänsä suorittaessaan syyskuun 9 pnä Kongon tapahtumat osoittavat, miten tärkeä asema YK:n valvontajoukoilla on maassa, jossa taantumukselliset voimat pyrkivät ottamaan vallan käsiinsä vastoin oman kansan tahtoa. YK:n joukkojen poistuttua Kongosta vuonna 1964 kesäkuun viimeisenä päivänä palasi jo heinäkuun 6 pnä maahan entinen pääministeri Moise Tsombe, joka senjälkeen on palkka-armeijan turvin pitänyt valtaa käsissään ja valvonut läntisten suuryhtymien taloudellisia oikeuksia. Vietnamissa puhkesi avoin kriisi vuoden 1964 alkupuolella ja se on aiheuttanut jatkuvaa levottomuutta koko maailmassa. Yhdysvaltain pommituslentäjät pudottavat jatkuvasti pommejaan Vietnamin viidakkokyliin, vaikka tämän toimenpiteen tarkoituksenmukaisuutta voinee jo sodankäynninkin kannalta kysellä, kun samanaikaisesti ilmoitetaan, että Vietkongin, Pohjois-Vietnamin johtaman vapautusliikkeen voimat ovat tällä kertaa suuremmat kuin esim. noin puoli vuotta takaperin. Jokainen ihminen, olkoon hänen poliittinen kantansa sitten mikä tahansa tuomitsee pommitukset, jotka kohdistuvat suojattomiin, varustamattomiin kyliin ja tuhoavat koteja sekä surmaavat äitejä ja lapsia.

7 7 Tiukka ideologinen kahtiajakautuminen, joka vielä parisen vuotta sitten oli todettavissa maailman suurvaltojen suhteissa, on kuitenkin osoittanut rakoilemisen oireita. Lännen suurvaltojen välille ovat kauppapoliittiset ja ydinaseistusta koskevat kysymykset luoneet selvästi havaittavia ristiriitoja ja kommunistisessa maailmassa ovat Kiinan ja Neuvostoliiton väliset keskinäiset välienselvittelyt herättäneet huomiota. Valtakuntien sisäisetkin voimaryhmitykset muuttuvat. Neuvostoliitossa joutui pitkäaikainen puoluejohtaja ja pääministeri Hruschtsev luovuttamaan paikkansa kollektiiviselle johdolle, Yhdysvaltojen presidentti Kennedy joutui salamurhan uhriksi, ja Englannissa pääsi työväenpuolue niukan vaalivoiton turvissa keskeyttämään konservatiivien monta vuotta jatkuneen hallituskauden ja muodosti hallituksen Wilsonin johdolla. Mutta on todettava, että kansainvälinen sosialidemokratia on tänä kautena jatkuvasti heikentynyt, jopa Skandinavian maissakin, joissa sen valta-asema on ollut lujin, on nähtävissä hajaantumisilmiöitä. Tämä on murheellinen juttu, sillä nyt juuri tarvittaisiin voimakasta, kansainvälistä sos.-dem. liikettä suojaamaan demokratiaa ja rauhaa uudelleen päätään nostavan fascismin ja sodanuhkan maailmassa. II. Suomen asema Maamme on edelleen ollut ystävällisessä ja rauhanomaisessa kanssakäymisessä sekä lähimpien naapureidensa että kauempanakin olevien maiden kanssa. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen puolisoineen on vieraillut Neuvostoliitossa ja Skandinavian maissa ja matkat ovat ulottuneet kauaksi itään, Intiaan saakka. Vastavierailulla on maassamme käynyt valtioiden päämiehiä useista eri maista, samoin on parlamenttien valtuuskuntia ja muita eri aloja edustavia ryhmiä käynyt maassamme. Nämä vierailut ovat olleet omiaan luomaan kansakuntien välille rauhallisen ja ystävällisen suhtautumisen ilmapiiriä ja näiden

8 8 yhteydessä on voitu käydä neuvotteluja varsinkin monista taloudellisista kysymyksistä. Presidentti Kekkosen esitys Pohjoismaiden atomivapaan vyöhykkeen muodostamisesta, joka tehtiin tällaisen vierailun yhteydessä, on herättänyt laajaa, myötätuntoista vastakaikua. Vuoden 1962 valtiolliset vaalit muuttivat eduskunnan kokoonpanoa niin, että vasemmistoenemmistö, joka saavutettiin vuoden 1958 vaaleissa, nyt menetettiin ja porvaristo saavutti 13 paikan enemmistön eduskunnassa. Tosin vasemmistoenemmistö oli ollut vain yhden äänen varassa, mutta se oli kuitenkin lyönyt leimansa lainsäädännölliseen ja poliittiseen toimintaan, jopa niin, että porvaristo vieläkin valittaa vasemmistoenemmistöisen eduskunnan aikaansaannoksia. TPSLm edustus supistui epäoikeudenmukaisen vaalilakimme ansiosta vain kahteen edustajaan, vaikka puolue vaaleissa sai yli ääntä. Näin pienen eduskuntaryhmän varassa ei voitu osallistua hallituksen muodostamiseen ja kun ei sos.-dem. puoluekaan ollut hallituskelpoinen, muodostettiin Karjalaisen johdolla hallitus, johon tuli myöskin kolme ammattiyhdistysmiestä. Hallituksen esityksinä saatiin tällöin eduskunnalle sairausvakuutuslaki, työeläkelait ja laki naisten samapalkkaisuudesta. Ammattiyhdistysministerit erosivat kuitenkin hallituksesta syyskaudella 1963, kun eivät voineet hyväksyä hallituksen suunnitelmia maataloustuotteiden hintojen nostamisesta ja uuden, kuluttajille erityisen raskaan liikevaihtoveron valmistelusta. Tällöin muodostettiin pääministeri Lehdon johtama virkamieshallitus, jonka toimiaika jatkui vuoden 1964 loppupuoliskolle. Porvarillisten puolueiden yhteishallitus muodostettiin nyt tri Virolaisen johtamana. Liikevaihtoverolaki tuli voimaan v alusta. Se hyväksyttiin vasemmistoryhmien vastustuksesta huolimatta yhden vuoden lakina, senj aikeen kun eduskunnan vasemmistopuolueet perustuslain mukaisesti estivät sen tulemasta pysyväksi laiksi. Vuoden 1964 syksyllä sen voimassaoloaikaa jälleen jatkettiin vuodeksi eteenpäin.

9 it Liikevaihtoverolain vaikutukset ovat olleet kohtalokkaat. Hinnat nousivat heti vuoden 1964 alussa n. 6 % ja nousu on senjälkeen jatkunut. Vuonna 1963 toimeenpantu rahanuudistus on jo eräiltä osin menettänyt tehonsa, rahanarvo on heikentynyt jo yli 10 %. Jatkuva inflaatio tuntuu ankarana nimenomaan palkkatyöläisen kukkarossa, sillä toimitetut palkkojen korotukset eivät riitä vastaamaan hintojen nousua. Tosin väitetään, että työntekijäin reaaliansiot ovat samanaikaisesti nousseet, mutta nämä laskelmat eivät anna oikeata kuvaa tilanteesta. Reaaliansiot lasketaan täystyöllisyyden mukaan, mutta sangen monilla työaloilla on koko kertomustamme käsittävän ajan vallinnut piilevä työttömyys, työntekijät ovat tehneet vajaita viikkoja tai saaneet pitää palkattomia pakkolomia. Tämä on kohdistunut etupäässä juuri naistyöntekijöihin, joiden työolosuhteet mm. tekstiili- ja vaatetusteollisuuden alalla jatkuvasti huononevat. Efta-sopimusten perusteella annettavat tullihelpotukset ovat heikentäneet suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja monet tehdaslaitokset ovat joutuneet jo sulkemaan ovensa. Pelättävissä on, että kun tullit sopimusten ansiosta kokonaan poistuvat, tilanne yhä vaikeutuu. Ulkomaankauppamme on vähitellen luisunut entistä enemmän tuontivoittoiseksi. Kun vientimme lisääntyi vuoden 1964 aikana 7,3 % kasvoi tuonti samaan aikaan 18,2 %. Ulkomaisen suoritetaseen alijäämä oli sanottuna vuonna jo 550 milj. markkaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Eipä todellakaan ole liian aikaista ryhtyä tekemään propagandaa suomalaisten tuotteiden puolesta; näin tappiollista kaupankäkyntiä emme pysty pitkiä aikoja harjoittamaan. Työttömyys onkin kuluneiden vuosien aikana ollut rasituksena ei vain talvisin vaan jatkuvastikin, mikä osoittaa, että työttömyys muodostuu pysyväksi ilmiöksi. Työttömyystilanteen vaikeutta osoittaa sekin, että Ruotsiin v:n 1965 puoliväliin mennessä on siirtynyt n ammattityöläistä. Kun työttömyyttä on havaittavissa esim. rakennusteollisuudessa, voi todeta jonkin seikan olevan pahasti

10 vinosuuntauksessa, sillä samaan aikaan jatkuu asuntopula ja vuokrat jo valmiissa asunnoissa ovat edelleen noususuunnassa. Tehokkain keino asuntopulan poistamiseksi olisi voimakas rakentaminen, mutta viimeisten vuosien aikana rakennustoiminta päinvastoin on supistunut. Työväenliikkeessä on toimintakauden aikana hajaantuminen jatkunut. Ammatillisen liikkeen piirissä on kaksi keskusjärjestöä, SAK ja SAJ,; joiden ulkopuolelle vielä jäävät kolmannen ryhmän ammattiliitot, jotka eivät kuulu kumpaankaan ryhmitykseen. Sos.-dem. Liiton ja Sos.-dem. Puolueen välillä käytiin sovintaneuvotteluja vuoden 1963 lopulla ja saatiinkin aikaan sopimusehdotus, jota kuitenkaan ei ratkaisevassa vaiheessa hyväksytty. Kunnallisvaaleihin jouduttiin menemään hajanaisin rivein, useissa kunnissa Sos.-dem. Liitto ja Sos.-dem. Puolue olivat muodostaneet vaaliliittoja, joissakin kunnissa TPSL oli vaaliliitossa SKDL:n kanssa ja toisissa taas kukin puolue meni vaaleihin omine listoineen. Vaaleihin osanotto oli ennätyksellisen vilkasta, mutta tietoja siitä, miten naisten onnistui lisätä edustustaan kunnallisissa edustuselimissä ei vielä tällä hetkellä ole käytettävissä. JOUKOSTAMME POISTUNEITA Sos.-dem. Naisliiton työsaralla on kuluneenkin toimintakauden aikana nähty monen ansiokkaan toverin siirtyminen ikuisuuden rajan taakse. Murhemielin tämän toteamme, vaikka tiedämmekin, että elämän ja kuoleman lait ovat muuttamattomat. Näiden edesmenneiden tovereiden elämäntyö jää kuitenkin kertomaan jälkipolville uhrautuvasta uurastuksesta vähävaraisen kansanosan elämänehtojen helpottamiseksi. Heinäkuun 20. pnä 1962 siirtyi manan majoille uskollinen, hyvä uranuurtajatoverimme Helmi Peiramo Oulussa. Hän ehti tehdä pitkän päivätyön sosialidemokraattisessa naisliikkeessä ollen paikallisen yhdistyksen sekä piirin puheenjohtajana ja myös Oulun Ensi Kodin puheenjohtajana

11 11 useat vuodet. Hän oli niin ikään raittiusliikkeen innokas työntekijä. Naisliikkeemme uutteran uranuurtajan muistoa kunnioittaa koko sosialidemokraattinen työväenliike. Lokakuun 16 pnä 1962 siirtyi manan majoille toveri Avilla Pitkäsilta Lahdessa yli 85-vuotiaana. Avilla Pitkäsilta oli voimansa päivinä keskeinen henkilö Lahden sos.- dem. järjestötoiminnassa. Kaikki hyvät harrastukset kuten osuustoiminta, raittiusliike, Ensi Kotitoiminta olivat lähellä hänen sydäntään. Hän oli myös Tulevaisuus-lehden uskollinen asiamies useiden vuosikymmenien ajan. Marraskuun 11 pnä 1962 katkesi Tyyne Savolaisen elämänlanka Äänekoskella. Hän oli Äänekosken sos.-dem. Naisyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja uskollinen aatteenihminen. Perheenäitien kesävirkistystoiminnan uranuurtajana hän osallistui kesäkoti Tyynelän perustamiseen ja Tyynelän nimen koti saikin toveri Savolaisen uurastuksen kunniaksi. Tammikuun 30 pnä 1963 kuoli liittomme veteraanijäsen Ida Ristimäki. Hän ehti suorittaa pitkän päivätyön järjestötehtävissä ennen kaikkea Tulevaisuus-lehden asiamiehenä. Länsi-Saksan sos.-dem. naisten lehden Gleicheitin toimittaja ja puolueensa naissihteerinä monet vuodet toiminut Herta Gotthelf kuoli toukokuussa Suomen sos.- dem. naiset saivat tutustua hänen kynänsä tuotteisiin meidänkin lehdessämme. Hän oli aina iloinen ja toverillinen, ikuisesti nuorekas ja optimistinen, vaikka olikin joutunut Hitlerin vainoa paeten useat vuodet elämään maanpakolaisena vieraassa maassa. Toisesta suorastaan traagillisesta kuolemantapauksesta saimme viestin elokuun 28 pnä Eräs Itävallan johtavista sos.-dem. politikoista Oskar Pollak kuoli vaikean sairauden murtamana, eikä hänen vaimonsa Marianne Pollak voinut kestää tätä 50 vuoden avioliiton jälkeen kohdannutta eroa, vaan siirtyi seuraavana päivänä vapaaehtoisesti elämästä ja pääsi miehensä kanssa samaan hautaan. Marianne Pollak oli sangen keskeinen henkilö Sos.-dem.

12 ia naisten kansainvälisessä toiminnassa ja hän oli Itävallan sos.-dem. naisten äänenkannattajan päätoimittaja. Kesäkuun 15 pnä 1964 siirtyi luotamme Anni Rinne, hänkin jo yli 80-vuotiaaksi ehtineenä. Anni Rinne oli jo varhaisessa nuoruudessa liittynyt sos.-dem. puolueeseen ja naisten toimintaan ja v hän tuli ensin liittomme palvelukseen, mutta siirtyi sitten Sos.-dem. Raittiusliiton luennoitsijaksi. Lähes kolme vuosikymmentä Anni R. kierteli maamme kaikilla kolkilla puhumassa raittiusasiasta ja erityisesti Päivän Nuoret olivat hänen sydäntään lähellä, mutta hän oli myös kaiken aikaa kiinteästi mukana poliittisessa toiminnassa Viipurin sos.-dem. Naisyhdistyksessä. Vielä elämänsä viimeisinä viikkoina Anni R. uskollisesti ilmestyi järjestöväen neuvonpitoihin ja tilaisuuksiin, tuoden keskusteluihin mukaan oman pirteän ja eloisan panoksensa. Kaipaamme kaikkia näitä läheisiä ja kaukaisia tovereita ja teemme kunniaa heidän muistolleen. Toukokuussa 1962 pidettyyn edustajakokoukseen asti kuuluivat liittotoimikuntaan Martta Salmela-Järvinen puheenjohtajana, vakinaisina jäseninä Elli Nurminen, Impi Lukkarinen, Vappu Heinonen, Aili Siiskonen, Sylvi Katajainen, Kaisa Hiilelä, Terttu Sainio, Helvi Raatikainen, Laura Brander-Wallin, Martta Kulonen ja Vieno Mustonen. Liittotoimikuntaan kuului myös varapuheenjohtaja Aino Malkamäki, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna Toimikunnan varapuheenjohtajia olivat Elli Nurminen ja Impi Lukkarinen. Toimikunta kokoontui vuoden alkupuolella 6 kertaa ja olivat jäsenet läsnä seuraavasti: Salmela-Järvinen 6, Nurminen 6, Lukkarinen 6, Heinonen 5, Siiskonen, Katajainen 5, Hiilelä 1, Sainio 4, Raatikainen 2, Brander-Wallin 3, Kulonen 4 ja Mustonen 1 kertaa. Edustajakokouksessa toukokuun 27. ja 28. pnä 1962 va-

13 13 Iittiin liiton puheenjohtajaksi yksimielisesti Martta Salmela-Järvinen ja liittotoimikuntaan samoin yksimielisesti Elli Nurminen, Impi Lukkarinen, Vappu Heinonen, Sylvi Katajainen, Terttu Sainio ja Aune Seme sekä varajäseniksi Kaisa Hiilelä, Aili Siiskonen, Laura Brander-Wallin, Martta Kulonen, Rauha Ruohonen ja Elisabeth Järvinen. Varapuheenjohtajina ovat toimineet toimikunnan yksimielisesti valitsemina Elli Nurminen ja Impi Lukkarinen. Liittotoimikunta piti vuoden 1962 aikana 6 kokousta, joihin jäsenet osallistuivat seuraavasti: Martta Salmela- Järvinen 5, Elli Nurminen 4, Impi Lukkarinen 4, Vappu Heinonen 3, Sylvi Katajainen 3, Terttu Sainio 5, Aune Seme 6, Kaisa Hiilelä 1, Aili Siiskonen, Laura Brander- Wallin 1, Martta Kulonen 6, Rauha Ruohonen 2 ja Elisabeth Järvinen 3 kertaa. Vuonna 1963 toimikunnan kokouksia oli 14 ja jäsenet olivat läsnä seuraavasti: Martta Salmela-Järvinen 14, Elli Nurminen 11, Impi Lukkarinen 10, Vappu Heinonen 9, Sylvi Katajainen 8, Terttu Sainio 13, Aune Seme 14, Kaisa Hiilelä 5, Aili Siiskonen, Laura Brander-Wallin 10, Martta Kulonen 12, Rauha Ruohonen 4 ja Elisabeth Järvinen 7 kertaa. Vuonna 1964 toimikunnan kokouksia oli 17, ja jäsenet olivat mukana seuraavasti: Martta Salmela-Järvinen 16, Elli Nurminen 11, Impi Lukkarinen 8, Vappu Heinonen 8, Sylvi Katajainen 10, Terttu Sainio 15, Aune Seme 16, Kaisa Hiilelä 1, Aili Siiskonen 1, Laura Brander-Wallin 4, Martta Kulonen 6, Rauha Ruohonen 6 ja Elisabeth Järvinen 10 kertaa. Pöytäkirjaa toimikunnan kokouksissa on pitänyt pääasiallisesti Irja Salmela ja hänen estyneenä ollessaan Aune Seme tai Helinä Tuomi. Työvaliokuntaan, joka on kokoontunut tarpeen vaatiessa, ovat kuuluneet Martta Salmela- Järvinen, Elli Nurminen, Impi Lukkarinen, Aune Seme ja Irja Salmela sekä tultuaan sihteeriksi valituksi myös Anu Karvinen.

14 14 Liiton tilintarkastajina ovat olleet vakinaisina Veera Sumu ja Terttu Salminen ja varalla Lahja Simonen ja Bertta Latvala. Edustajakokouksessa valittiin samat uudelleen. Liiton nimen ovat kirjoittaneet Martta Salmela-Järvinen ja Aune Seme sekä maaliskuusta 1963 alkaen heidän lisäkseen Anu Karvinen ja liittotoimikunnan valtuuttamana Elli Nurminen. LIITTOTOIMIKUNNAN JAOSTOT Talousjaosto: Martta Salmela-Järvinen, Elli Nurminen, Terttu Sainio, Aili Siiskonen, Aune Seme sekä lähtien Anu Karvinen. Tulevaisuuden toimitusneuvosto: Martta Salmela-Järvinen, Impi Lukkarinen, Helvi Raatikainen ja Terttu Sainio. Opintojaosto: Martta Kulonen, Impi Lukkarinen, Elisabeth Järvinen, Vappu Heinonen, Xenia Parros ja Irja Salmela. Ammattiyhdistys jaosto: Kaisa Hiilelä, Rauha Ruohonen, Vieno Mustonen-Björkqvist ja Sylvi Katajainen. Kerhohuoneiston toimikunta: Elli Nurminen, Laura Brander-Wallin, Selma Hiisivaara-Mörk ja Terttu Sainio. Tiedotus jaosto: Irja Salmela, Impi Lukkarinen, Helvi Raatikainen, Vappu Heinonen, Helinä Tuomi, Terttu Sainio ja Aune Seme sekä lähtien Anu Karvinen. Vähävaraisten seutujen avustusrahasto: Aili Siiskonen, Kirsti Vanhanen, Elsa Peräläinen, Martta Kulonen ja Inkeri Niini. Tyttöjaosto: Elli Nurminen, Martta Kulonen, Elisabeth Järvinen, Outi Nurmi ja Irja Salmela. Vuoden 1964 liitto juhla jaosto: Impi Lukkarinen, Anu Karvinen, Irja Salmela, Helinä Tuomi ja Aune Seme. LIITON TOIMISTO Liiton toimisto on sijainnut Helsingin Työväenyhdistyksen talossa Paasivuorenkatu 5, viidennessä kerroksessa, huoneisto 44. Toimisto on hoitanut kaikki liiton toimintaan kuuluvat tehtävät. Liiton kirjanpito hoidetaan liiton toimistossa, jolloin kassanhoitaja kirjaa tulot ja menot päiväkirjaan ja muun

15 kirjanpidon hoitaa taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan tehtäviin on kuulunut myös liiton taloudellisen toiminnan valvominen ja aloitteiden tekeminen varojen hankkimiseksi liitolle. Neljännevuosittain on liittotoimikunnalle jätetty selostus taloudellisesta tilanteesta. Liiton toimistosta on kuluneina kolmena vuotena lähetetty postilähetyksiä seuraavasti: Ristisiteitä Muita lähetyksiä Yhteensä TOIMIHENKILÖT Liiton sihteerinä ja taloudenhoitajana oli helmikuun 15. päivään 1963 Aune Seme, johon mennessä hän oli pyytänyt vapautusta sihteerin tehtävistä kasvaneen työpaljouden takia. Hän hoitaa kuitenkin edelleen taloudenhoitajan tehtävät. Liittotoimikunta valitsi kokouksessaan yksimielisesti liiton sihteeriksi ja toiminnanjohtajaksi lähtien Anu Karvisen. Tulevaisuus-lehden päätoimittajana on ollut koko ajan Anu Karvinen. Opintosihteerinä on toiminut Irja Salmela. Kassanhoitajana- konekirjoittajana oli kesäkuun 30. päivään 1962 saakka Sirkka Suominen, ja kesäkuun 13. päivästä 1962 lähtien Kerttu Liljeström. Tulevaisuus-lehden osoitteiden hoitajana ym. toimistotehtävissä on toiminut Liisi Lahtinen ja lähettinä Hilja Kopra. Liiton järjestäjänä toimi Aino Räisänen joulukuun 31. päivään 1962, jolloin liitto oli pakotettu sanomaan hänet irti toimestaan taloudellisen tilanteen johdosta. TIEDONANNOT OSASTOILLE JA PIIREILLE Liiton taholta on lähetetty vuoden 1962 aikana osastoille 12 kiertokirjettä ja piirijärjestöille 5 kirjettä, vuonna 1963 osastoille 9 kiertokirjettä ja piireille 9 kirjettä ja vuonna 1964 osastoille 7 kiertokirjettä ja piireille 8 kirjettä. *" JÄRJESTÖNAINEN Järjestöjen toimihenkilöille tarkoitettu tiedotuslehti Järjestönainen on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. Toimintakautena on lehteä lähetetty ainoastaan tilauksesta ja on 15

16 16 tilaushinta ollut 100 mk, joka muutettiin vuonna markaksi. Lehteä toimitti vuonna 1962 Terttu Sainio, vuonna 1963 Helinä Tuomi ja vuonna 1964 Anu Karvinen.! LIITON XXIII EDUSTAJAKOKOUS Liiton XXIII edustajakokous pidettiin Helsingissä Helsingin Työväenyhdistyksen talossa toukokuun 27. ja 28. päivinä Kokoukseen osallistui 95 edustajaa 92 järjestöstä, veteraaneja 7, kutsuvieraita 16, liittotoimikunnan jäseniä 11, piiritoimikuntien edustajia, liiton toimihenkilöitä, lehdistön edustajia ja asianharrastajia, yhteensä kaikkiaan 211 henkeä. Avauspuheen piti liiton puheenjohtaja Martta Salmela-Järvinen. Liiton toimintakertomukset vuosilta ja 1961 hyväksyttiin yksimielisesti samoin tilikertomukset ja myönnettiin liittotoimikunnälle vastuuvapaus. Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin, myös hyväksyttiin liiton jäsenmaksujen korottamisehdotus. i Kokous hyväksyi lisäksi useita alustuksia, joista tärkeimpiä olivat liittotoimikunnan alustukset Sairausvakuutus saatava aikaan, 40-tuntinen työviikko, Koulu-uudistuksen toteuttaminen, Nuorten asumistuki, Samapalkkaisuuden toteuttaminen ja Rauhankysymys sosialidemokraattisessa naisliikkeessä sekä useita naisyhdistysten lähettämiä alustuksia, joista mainittakoon mm. Kalevan sos.- dem. naisyhdistyksen alustus Keski-ikäisten naisten työnsaantikysymys, Äänekosken sos.-dem. naisyhdistyksen alustus Vanhuksille apua, Lielahden sos.-dem. naisyhdistyksen alustus Sairaaloita ja hoitokoteja vanhuksille ja Turun sos.-dem. Naisten alustus Yksinäisten perheenhuoltajaäitien asemaa parannettava. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Martta Salmela-Järvinen. LIITTONEUVOSTO Liittoneuvostoon valittiin edustajakokouksessa 1962 piirien esityksestä seuraavat henkilöt: Helsingin piiristä Elsa Joenpolvi, varalla Alma Ukkonen. Uudenmaan piiristä Elisabeth Järvinen, varalla Elin Sundvik.

17 17 Turun etel. piiristä Sylvi Kaskinen, varalla Jenny Koski. Turun pohj. piiristä Laura Brander-Wallin, varalla Impi Friman. Hämeen etel. piiristä Alma Kaiponen, varalla Kaarina Kostiainen. Hämeen pohj. piiristä Kaisa Hiilelä, varalla Aino Toivonen. Kymin piiristä Aino Räisänen, varalla Maila Vehviläinen. Mikkelin piiristä Aili Siiskonen, varalla Kaarina Uimonen. Kuopion piiristä Liisa Kilpeläinen, varalla Lempi Venäläinen. Pohjois-Karjalan piiristä Hanna Karppinen, varalla Lyyli Raninen. Keski-Suomen piiristä Vieno Jauhiainen, varalla Fanni Front. Pohjanmaan piiristä Martta Miettinen, varalla Meeri Peltokangas. Oulun piiristä Katri Honkala, varalla Hanna Eskola. Lapin piiristä Edith Pitkäniemi, varalla Martta Kallo. Liittoneuvoston kokouksessa joulukuun 2. päivänä 1962 Martta Salmela-Järvinen piti tilannekatsauksen, Aune Seme esitteli liiton toimintasuunnitelmia ja Anu Karvinen kertoi menneestä, tämän hetkisestä ja tulevasta toiminnasta Tulevaisuus-lehden suhteen. Kokouksessa päätettiin liittojuhlien järjestämisestä kesällä 1964 Jyväskylässä sekä arpajaisten järjestämisestä vuoden 1963 kevätkaudella. Kokous hyväksyi myös julkilausuman. Liittoneuvoston kokous toukokuun 24. päivänä 1963 pidettiin Mäntyniemen lomakodissa Mikkelin maalaiskunnassa. Kokouksessa käsiteltiin Martta Salmela-Järvisen tilannekatsaus sekä hyväksyttiin käydyn keskustelun perusteella julkilausuma. Liiton toimintasuunnitelmia selosti Anu Karvinen korostaen erityisesti lähestyvien liittojuhlien merkitystä. Liittoneuvoston kokouksessa syyskuun 30. päivänä 1964 esitti poliittisen tilannekatsauksen Martta Salmela-Järvinen. Käydyssä keskustelussa paheksuttiin erityisesti niiden henkilöiden menettelyä, jotka olivat pian lähestyvien kunnallisvaalien alla siirtyneet TPSL:n riveistä Sos.-dem. puolueen listoille. Kokous hyväksyi myös julkilausuman, jossa voimakkaasti korostettiin kunnallisvaalien merkitystä. Liiton toimintasuunnitelmia selosti kokouksessa Anu Karvinen.

18 18 YHTEISTYÖ ERI JÄRJESTÖJEN KANSSA Vuosina on liitto kuulunut jäsenenä seuraaviin keskusjärjestöihin: Työväen Sivistysliitto, Työväen Matkailuliitto, Työväen Kuvataidetoimikunta, Kansansivistysrahasto, Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto, Huolto- ja avustustoiminnan Neuvottelukunta, Työtehoseura, Lomaliitto, Väestöliitto, Naisten Raittiuskeskus ja Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiusliitto. Vuonna 1963 liitto sanoutui irti Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitosta, koska liitto kuuluu Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiusliittoon. Vuonna 1962 Työväen ja Pienviljelijäin Sos.-dem. Liiton liittotoimlkunnassa Martta Salmela-Järvinen ja Helvi Raatikainen, puoluevaltuuston ylimääräisessä kokouksessa Martta Salmela-Järvinen, piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä Martta Salmela-Järvinen ja Aino Räisänen. Varhaisnuorisoliitto Haukat ry.:n perustavassa kokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi Martta Kulonen ja toimikunnan jäseneksi Aili Siiskonen. Työväen Sivistysliiton edustajakokouksessa Irja Salmela, varalla Laura Brander-Wallin. Opintomenetelmäkurssilla Irja Salmela ja Martta Kulonen. Väestöliiton vuosikokouksessa Elli Nurminen ja Terttu Sainio. Hallituksessa varapuheenjohtajana ja kotisisartoimikunnan puheenjohtajana Martta Salmela-Järvinen, myös hallituksessa Selma Hiisivaara-Mörk. Kodin Viikon toimikunnassa Terttu Salminen, toimikunnan puheenjohtajana Elli Nurminen. Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton vuosikokouksessa Anna-Liisa Holopainen ja Elsa Peräläinen. Hallituksessa Martta Salmela-Järvinen. Ursula Oy.n yhtiökokouksessa Aune Seme. Naisten Raittiuskeskuksessa Elma Eerikäinen. Suomen Sos.-dem. Nuorisoliiton edustajakokouksessa Martta Salmela-Järvinen ja Vappu Heinonen. Valtuuston kokouksessa Outi Nurmi, Sos.-dem. nuorisokasvatustyön nevottelukunnassa Impi Lukkarinen varalla Rauha Ruohonen. Huolto- ja avustustoiminnan neuvottelukunnan vuosikokouksessa Sirkka Suominen, informaatiotilaisuudessa Irja Salmela. Asunto Oy. Saariston yhtiökokouksessa Aune Seme. SAK:n aikuiskasvatuspäivillä Elli Nurminen, Impi Lukkarinen, Aune Seme ja Aino Räisänen.

19 Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiusliiton liittoneuvoston kokouksessa Elma Eerikäinen ja Aune Seme. Toimikunnassa Elli Nurminen ja Martta Kulonen, liittoneuvostossa Irja Salmela, Taimi Taisto ja Esteri Vesonen, varalla Hilja Penna, Elli Lehtinen ja Fanni Borgman. Ensi Kotien Liiton vuosikokouksessa Elli Nurminen. Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa Irja Salmela. Toimikunnan jäsenenä Elsa Peräläinen sekä eri komiteoissa seuraavat: lakikomiteassa Irja Salmela, siveellisyyskomiteassa Martta Kulonen, naisedustuskomiteassa Irja Salmela, naispoliisikomiteassa Aili Siiskonen, kasvatuskomiteassa Elisabeth Järvinen, ammattikomiteassa Laura Brander-Wallin, asuntokomiteassa Vappu Heinonen ja finanssikomiteassa Sylvi Väisänen sekä kirkon naistoimikunnassa Emmi Leimu. Lomaliiton edustajakokouksessa Terttu Sainio ja Irja Salmela. Helsingin Ensi Koti-yhdistyksen 25-vuotis- ja kodin 20-vuotisjuhlan vastaanotolla Kaisa Hiilelä, Martta Kulonen ja Aune Seme. Suomen Pienviljelijäin Liiton edustajakokouksessa Impi Lukkarinen. Invaliidisäätiön neuvottelupäivillä Elli Nurminen. IV Pohjoismaisilla Työväen Musiikkijuhlilla Tampereella Kaisa Hiilelä. Työväen Urheiluliiton edustajakokouksessa Martta Salmela-Järvinen ja Elli Nurminen. 19 Vuonna 1963 Työväen ja Pienviljelijäin Sos.-dem. Liiton neuvottelupäivillä Aarnipirtissä Aune Seme ja Irja Salmela. Toimitsijain neuvottelutilaisuudessa Ammattiyhdistysopistolla Vappu Heinonen, Martta Kulonen, Anu Karvinen, Aune Seme ja Irja Salmela. Työväen Urheiluliiton liittokokouksessa Martta Salmela-Järvinen. Työväen Urheiluliiton naistoimikunnan neuvottelukokouksessa Aune Seme ja Helinä Tuomi sekä liittojuhlien neuvottelutilaisuudessa Helinä Tuomi ja Irja Salmela. Unesco-toimikunnassa Irja Salmela. Väestöliiton vuosikokouksessa Terttu Sainio ja Aune Seme. Kodin viikon toimikunnassa puheenjohtajana Elli Nurminen ja jäsenenä Aune Seme. Työväen Matkailuliiton vuosikokouksessa Irja Salmela, varalla Terttu Sainio. Lomaliiton naisjaoston tiedotustilaisuudessa Anu Karvinen. Ursula Oy:n yhtiökokouksessa Anu Karvinen, varalla Aune Seme. Naisten Raittiuskeskuksen kevätkokouksessa Martta Kulonen ja Elma Eerikäinen.

20 20 Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton edustajakokouksessa Martta Kulonen. Liittotoimikunta päätti kokouksessaan huhtikuun 4. päivänä eroavansa tästä liitosta, koska jäsenistö kuuluu Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiusliittoon. Huolto -ja avustustoiminnan neuvottelukunnan vuosikokouksessa Aune Seme. Kotineuvontaliiton edustajakokouksessa Aune Seme. Työväen Sivistysliiton vuosikokouksessa Irja Salmela. Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa Irja Salmela. Tiedotustilaisuudessa Anu Karvinen. Varhaisnuorisoliitto Haukkojen edustajakokouksessa Martta Salmela-Järvinen ja Martta Kulonen. Kansan Sivistysrahaston vuosikokouksessa Anu Karvinen, varalla Martta Kulonen. Kansalaiskasvatuksen Keskuksen vuosikokouksessa Elsa Perä- Iäinen. Ammattiyhdistysopiston naisoppilaat ja opettajat ovat olleet liittotoimikunnan vieraina Hotelli Ursulassa vuonna 1963 ja vuonna Niin oppilaat, opettajat kuin liittotoimikuntakin oli tyytyväinen näihin iltoihin. Vuonna 1964 Työväen ja Pienviljelijäin Sos.-dem. Liiton II edustajakokouksessa Aulangolla liiton edustajana Terttu Sainio, Tulevaisuus-lehden edustajana Anu Karvinen. Puoluetoimikuntaan valittiin Elli Nurminen. I Neuvottelupäivillä Aune Seme. Huolto- ja avustustoiminnan neuvottelukunnan vuosikokouksessa Terttu Sainio. Neuvottelutilaisuudessa Martta Salmela-Järvinen ja Irja Salmela. Oy Ursulan yhtiökokouksessa Anu Karvinen. Väestöliiton vuosikokouksessa Elli Nurminen ja Aune Seme. Työväen Matkailuliiton edustajakokouksessa Terttu Sainio. Naisten Raittiuskeskuksen kevätkokouksessa Alma Ukkonen, syyskokouksessa Martta Kulonen ja Regina Ilvonen. Järjestöjen kirjelmää tupakkamainonnan vastustamiseksi jättämässä sisäasiainministeriölle liiton puolesta Martta Kulonen. Työväen Sivistysliiton vuosikokouksessa Irja Salmela. Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiusliiton edustajakokouksessa Alma Ukkonen. Lomaliiton edustajakokouksessa Elli Nurminen. Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa Aune Seme. Liiton viralliseksi edustajaksi kokouksiin valittiin Irja Salmela. Siveellisyyskomiteassa Martta Kulonen. Suomen Pienviljelijäin Liiton edustajakokouksessa Varkaudessa Elli Nurminen.

21 Suomen Sos.-dem. Nuorisoliiton liittoneuvoston kokouksessa Jyväskylässä Martta Salmela-Järvinen. Helsingin Ensi Kodin peruskiven muuraustilaisuudessa Aune Seme, harjannostajaistilaisuudessa Terttu Sainio. Työväen Akatemian 40-vuotisjuhlatilaisuudessa Anu Karvinen. Väestöliiton Kotisisarkeskustoimiston tiedotustilaisuudessa Martta Salmela-Järvinen. Pohjoismaisen rauhankonferenssin Suomen toimikunnan lähettämänä kävivät Tukholman konferenssissa Aili Siiskonen, Terttu Sainio ja Irja Salmela. 21 Vuonna 1962 KUNNIANOSOITUKSIA Liittomme aikaisemman puheenjohtajan, suurlähettiläs Tyyne Leivo-Larssonin täyttäessä 60 vuotta lähetettiin hänelle lahjaksi piimäleili. Liittomme puheenjohtajan Martta Salmela-Järvisen täyttäessä 70 vuotta järjestettiin hänen kunniakseen kansalaispäivälliset liiton suorittaessa ohjelmakulut. Liiton toimesta toimitettiin päivän merkityksen johdosta järjestöväelle tarkoitettu varojen keräys, jonka tuottamilla tuloilla annettiin kuvanveistäjä Eila Hiltusen tehtäväksi päivänsankarin muotokuvareliefin valmistaminen. Rauha Ojalan täyttäessä 80 vuotta ojennettiin hänelle liiton puolesta adressi sekä mk Helena Saksan rahastosta. Lyyli Ahmalan täyttäessä 75 vuotta ojennettiin hänelle liiton puolesta adressi ja mk Helena Saksan rahastosta. Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajan Margit Borg-Sundmanin täyttäessä 60 vuotta vietiin hänelle liiton puolesta kukkia. Vuonna 1963 Työväen Matkailuliiton 25-vuotisjuhlassa ojennettiin kukkia ja adressi. Jenny Karlssonin 70-vuotisjuhlassa Tukholmassa ojennettiin hänelle Ida Aalle-Teljon ja Miina Sillanpään reliefi. SAK:n naisjaoston 25-vuotisjuhlassa esitettiin kukkastervehdys. Martta Salmela-Järvisen reliefin paljastustilaisuudessa Hotelli Ursulassa mm. kuvanveistäjä Eila Hiltusen ja suurlähettiläs Tyyne Leivo-Larssonin läsnäollessa puhui liiton I varapuheenjohtaja Elli Nurminen Martta Salmela-Järviselle. Tässä tilaisuudessa Martta Salmela-Järvinen lahjoitti liitolle reliefin ja antoi oikeuden liittotoimikunnalle ottaa siitä jäljennöksiä.

22 22 Mimmi Karjalaisen 85-vuotisjuhlassa ojennettiin hänelle Helena Saksan rahastosta 100 mk ja adressi sekä kukkia. Siiri Saarisen 60-vuotispäivänä lähetettiin hänelle sähkösanoma. Sofia Nyrkön 75-vuotispäivänä vietiin hänelle adressi ja kukkia. Vuonna 1964 Sylvi Katajaisen 60-vuotispäivänä käytiin häntä onnittelemassa ja ojennettiin kukkia ja adressi. Hannes Tiaisen 50-vuotismerkkipäivänä vietiin hänelle kukkia ja adressi. Elsa Peräläisen 70-vuotispäivänä käytiin häntä onnittelemassa ja ojennettiin kukkia ja adressi. Lappeenrannan sos.-dem. naisyhdistyksen 60-vuotisjuhlakokouksessa oli liiton onnentoivotukset lausumassa Irja Salmela. Varkauden sos.-dem. naisyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa oli liiton onnentoivotukset lausumassa Martta Salmela-Järvinen. Mikkelin sos.-dem. naisyhdistyksen 60-vuotisjuhlassa lausui liiton onnentoivotukset Martta Kulonen. Hilda Leanderin 60-vuotismerkkipäivänä ojennettiin hänelle kukkia ja adressi. Martta Vihavaisen 60-vuotispäivänä lähetettiin hänelle kukkia. Torsti Toivosen 50-vuotismerkkipäivänä vietiin hänelle kukkia ja adressi. Suomen Naisten Demokraattisen Liiton 20-vuotismerkkipäivänä vietiin järjestölle Työn Naisen Juhlavuosi sekä kukkia. TYÖVÄEN Työväen Kukkasrahastoa on jatkuvasti hoidettu liiton toimistossa. Asiamieshankintaa on liiton toimihenkilöiden välityksellä sekä lehti-ilmoitusten avulla pyritty hoitamaan. Niin asiamiesten kuin adressien myyntiluvuissa on tapahtunut jonkinverran laskua. Vuosi KUKKASRAHASTO Myyty kpl KUMMILAPSET JA VANHUKSET Liiton avustusrahastoista on maksettu sotavuosina otetuille kummilapsille kullekin 540 markan suuruinen kummiraha vuodessa. Vuonna 1962 tapahtui kuitenkin viimeinen suo-

23 23 ritus, jolloin Isma Veikkolainen sai viimeisen kummieränsä. Hän oli liiton viimeinen kummilapsi. Liittotoimikunnan päätöksellä on Helena Saksan rahaston korkotuloja käytetty tilapäisavustuksina. Tästä rahastosta ovat saaneet 100 markan avustuserän Rauha Ojala, Lyyli Ahmala ja Mimmi Karjalainen sekä Eva Häkkinen liiton avustusrahastosta. OPINTORAHASTO JA MUUT AVUSTUKSET Liiton opintorahastoon on liittokokouksen päätöksen mukaisesti peritty 30 penniä jäseneltä vuodessa. Vuonna 1962 annettiin Miina Sillanpään rahastosta mkn apuraha Ammattiyhdistysopiston pitkällä kurssilla opiskelevalle Hilkka Mäkiselle. Samana vuonna myönnettiin mkn apurahat Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa opiskelevalle Impi Vesteriselle Lappeenrannasta, Ammattiyhdistysopistossa opiskeleville Sirkka- Liisa Auviselle Äänekoskelta ja Raili Jokiselle Mäntästä, Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa Tampereella opiskelevalle Margit Heikuralle Tapiolasta ja Turun Laboratorioapulaiskurssilla opiskelevalle Hilkka Hintikalle Vaajakoskelta. Vuonna 1963 liittotoimikunta myönsi Anni Savolaisen rahastosta 130 markan apurahat Pohjolan Opistossa opiskelevalle Sirkka Luostariselle sekä Helsingin Sairaanhoitoopiston jatkolinjalla opiskelevalle Pirkko-Liisa Ollille. Vuonna 1964 liittotoimikunta jakoi Martta Salmela- Järvisen rahastosta 100 markan apurahan Ammattiyhdistysopiston pitkällä kurssilla opiskelleelle Kirsti Tikkaselle Kuopiosta, joka oli laatinut tutkielman Sos.-dem. Naisliiton työstä. Edelleen myönnettiin vuonna 1964 liiton opintorahastosta Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa opiskelevalle Eila Tiiriselle Tampereelta 100 markan apuraha. VANHUSTEN ASUNTOKYSYMYS Vuoden 1963 lopussa Oy Ursula myönsi liiton anomuksesta liitolle markkaa tutkielman laatimiseksi vanhusten asuntokysymyksestä sekä siihen liittyvästä kotihuollosta. Anomuksensa perusteluksi liitto esitti, että vanhusten ase-

24 24 man kaikinpuolinen selvittäminen ja heille viihtyisän kodin perustaminen on ollut eräs tärkeimmistä sosiaalisista työmuodoista mitä liitto on yli 60-vuotisen toimintansa aikana harjoittanut sekä lakisääteisen että käytännön toiminnan alalla. Kun vanhusten asuntokysymyksestä ei ole tehty mitään julkista tutkielmaa eikä sitä tiettävästi ole millään järjestöllä suunnitelmissakaan, esitti liitto toivomuksenaan tämän ensiarvoisen tutkielman aikaansaada. Saatuaan Oy Ursulan myötävaikutuksella apurahan tähän tarkoitukseen harkitsee liitto mahdollisuuksia tutkielman teettämiseksi. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vuonna 1963 osallistui liitto yhdessä yhdeksän muun naisjärjestön kanssa, jotka olivat Maalaisliiton naiset, Suomen Kansanpuolueen naiset, Suomen Naisten Demokraattinen Liitto, Marttaliitto, Maatalousnaisten Keskus, Työväen Urheiluliiton naisjaosto, Kätilöliitto, Suomen Sairaanhoitajani Liitto, Naisten ja lasten virkistyskotiyhdistys ja Maataloushallituksen kotitalousosasto, kymmenen henkeä käsittävän neuvostonaisvaltuuskunnan yksitoista päivää kestävän vierailun järjestämiseen. Näistä olivat kolme henkeä, Kazakstanin Sosialistisen Neuvostotasavallan valistusministerin sijainen Roza Esenzolova, Latvian Sosialistisen Neuvostotasavallan mikrobiologisen Instituutin johtaja Rita Kukain ja Neuvostoliiton Historian Instituutin tieteellinen työntekijä Tamara Morozova, liittomme vieraina kaksi päivää.liittomme toimesta näytettiin vieraille Käpyrinnettä, Helsingin Ensi Kotia, rantakahvila ja hotelli Ursulaa sekä Kotorannan lomakotia. Vuonna 1964 osallistuivat Itämeren-viikolle Aino Ruoholahti Tampereelta ja Irja Salmela Helsingistä. KUNNALLISPÄIVÄT Toimintakautena pidettiin kaksipäiväiset kunnallispäivät Helsingissä Valkoisessa salissa helmikuun 1 2. päivinä Osanottajia oli 86 henkeä. Kunnallispäivien ohjelmassa olivat seuraavat luennot: Martta Salmela-Järvinen Kuntien avustukset sosiaaliseen toimintaan, Impi Lukkarinen: Vanhusten asumistuki, Reino H. Oittinen: Peruskoulutuksen uudistaminen ja Jorma Aaltonen: Asumiskysymys.

25 25 KUNNALLISVAALIT Lokakuun 4 5. päivinä 1964 suoritettiin kunnallisvaalit erittäin vaikeissa olosuhteissa ja ankaran poliittisen paineen alaisena, mutta siitä huolimatta voimme todeta vaaleissa tapahtuneen suoranaisen äänten vyöryn vasemmalle. Erityisen merkittävää on ollut se, että kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa oli solmittu vaaliliitto TPSL:n ja Sos.- dem. Puolueen kesken, oli vaalimenestys suorastaan erinomainen. Huolimatta porvarillisten tiedotusvälineitten antamista vääristellyistä lausunnoista saivat Sos.-dem. Liiton ehdokkaat näissä kunnallisvaaleissa noin ääntä ja 318 valtuustopaikkaa, joka merkitsee 53 paikan nettolisäystä. Eri puolueitten saamat äänimäärät jakautuivat seuraavasti: Sos.-dem. Puolue -f- TPSL ääntä sekä TPSL:n omat listat ääntä, SKDL ääntä, maalaisliitto ääntä, kokoomus ääntä, kansanpuolue ääntä, ruotsalaiset ääntä, pientalonpojat ääntä ja vapaamieliset omilla listoillaan ääntä. Kaikista annetuista äänistä on siis vasemmiston osuus vähän yli 50 %, joten se antaa toiveita kunnallispolitiikan edistyksellisemmäksi kääntymisestä. Liiton toimesta julkaistiin erityinen naisten lentolehtinen, jota jaettiin kpl ympäri maata. RAUHANTYÖ Liiton toimesta järjestettiin ydinvapaan Pohjolan merkeissä vuonna 1963 naisten neuvottelutilaisuus, johon kutsuttiin seuraavat järjestöt: Maalaisliiton naiset, Suomen Naisten Demokraattinen Liitto, Kansanpuolueen Naiset, Kokoomuksen Naisten liitto, Sos.-dem. Naisten Keskusliitto, Svenska Kvinnoförbundet, SAK:n naisjaosto, TUL:n naistoimikunta, KK:n Naiset mukaan- toimikunta, Suomen Kätilöliitto, Suomen Sairaanhoitajain Liitto, Suomalainen naisliitto sekä Naisten Kansainvälinen Rauhan ja Vapauden liitto, Suomen osasto. Neuvottelukokous pidettiin Eduskuntatalossa, puheenjohtajana Elli Nurminen ja luennoitsijana toimittaja Knud Möller. Kokouksessa edustettuina olleet Sos.-dem. Naisten Keskusliitto ja Kokoomuksen naisten liitto, katsoivat ettei ole aihetta enempään yhteistoimintaan, SNDL, TUL:n naistoimikunta ja Naisten Rauhan ja Vapauden liitto sekä meidän liittomme kesken muodostettiin toimikunta jatkamaan työtä rauhan hyväksi.

26 26 Vuonna 1964 osallistui liitto Naisten rauhantyön toimikunnan järjestämään paneelikeskustelutilaisuuteen Helsingin työväenopistolla. Keskustelun puheenjohtajana oli Elli Nurminen ja yhtenä keskustelijoista Terttu Sainio. Kun eduskunnassa tuli vuonna 1963 käsiteltäväksi aloite naisten maanpuolustuksesta, oli liiton taholta Terttu Sainio mukana lähetystössä, joka esitti vetoomuksen, että naisten on tehtävä työtä rauhan hyväksi ja että naisten kohdalla ammattikoulutuksen tehostaminen on paljon tärkeämpää kuin maanpuolustukseen osallistuminen. RETKEILYPÄIVÄT JA LIITTOJUHLAT Liiton retkeilypäivät järjestettiin elokuun päivinä 1962 Savonlinnassa. Retkeilypäivien järjestäjinä olivat liiton ohella Sos.-dem. Naisliiton Mikkelin piiri ja Savonlinnan seudun sos.-dem. naisyhdistys. Päiville osallistui yli 500 henkeä. Avajaisjuhla vietettiin Kauppaoppilaitoksen juhlasalissa lauantai-iltana salin ollessa tupaten täynnä yleisöä. Ohjelmassa oli: Musiikkia Savonlinnan soitannollinen seura, Tervehdyssanat Savonlinnan seudun Sos.-dem. naisyhdistyksen varapuheenjohtaja Kaarina Kosonen, Juhlapuhe liiton varapuheenjohtaja Elli Nurminen, Kaupungin historiikki Veikko Salomaa, Yksinlaulua Helena Vartio. Lisäksi esitettiin jokaisesta piiristä yksi ohjelmanumero, jonka perusteella yleisö suoritti äänestyksen parhaimmasta ohjelmanumerosta. Lopuksi oli tunti tanssia. Pääjuhla pidettiin Olavinlinnan pihamaalla. Juhlan ohjelmassa oli: Musiikkia Savonlinnan soitannollisen Seuran torvisoittokunta, Erkki Alhon johtamana, Tervehdyssanat Mikkelin sos.-dem. naispiirin puheenjohtaja Aili Siiskonen, mieskuoroesityksiä Savonlinnan Työväen Mieslaulajat, Sulo Höytyläisen johtamana, Ikinuorten voimisteluesitys Savonlinnan seudun sos.-dem. naisyhdistys, Joukkolausuntaa Pieksämäen sos.-dem. naisyhdistys, Juhlapuhe Liiton puheenjohtaja Martta Salmela- Järvinen, Liikuntaesitys Jyväskylän sos.-dem. naisyhdistys, Ryhmälaulua Sammon sos.-dem. naisyhdistys, Savolaista sananrieskoo taiteilija Sivi Korhonen, Kansantanhuja Itä-Savon Nuorisoseurojen Liiton tanhuujat, ohjaaja Rauha Vinnari sekä päivien päättäjäissanat liiton sihteeri Aune Seme. Lisäksi oli edellisen illan arvonnassa parhaan äänimäärän saanut Mikkelin sos.-dem. nais-

27 27 yhdistyksen esittämä pilapala. Pääjuhla päättyi Työväen marssiin. Liiton järjestämänä pidettiin sos.-dem. naisten liittojuhlat Jyväskylässä kesäkuun päivinä Liiton ohella osallistui liittojuhlien järjestämiseen Sos.-dem. Naisliiton Keski-Suomen piiri. Osanottajia oli juhlilla noin 600 henkeä, mm. suurlähettiläs Tyyne Leivo-Larsson ja Amerikan Kansanvallan edustaja Lydia Nylander. Avajaisjuhla pidettiin Työväentalon teatterisalissa lauantaina klo 19. Juhlan ohjelmassa olivat seuraavat esitykset: Musiikkiesitykset JTY:n Puhallinorkesteri, joht. kapellimestari Unto Eskelinen, Tervehdyspuhe Jyväskylän sos.-dem. naisyhdistyksen puheenjohtaja Terttu Virtanen, Kvartetti Jyväskylän Työväen Mieslaulajat, Kaupungin historiikki Kirsti Laukkanen, Uutiset Jyväskylän naisvoimistelijat, Puhe liittotoimikunnan jäsen Rauha Ruohonen, Kuorolaulua Sammon sos.-dem. naisyhdistys. Juhla päättyi Työläisnaisten marssiin. Samana iltana pidettiin Työväentalon B-salissa iltamat Kesäillan iloksi. Tämän juhlan ohjelmassa oli mm. Tervehdyspuhe Sos.-dem. Naisliiton Keski-Suomen piirin sihteeri Fanni Front, Yhteislaulua ohjasi Eero Pylkkönen, Humoristinen tanssi Valkeakosken sos.-dem. naisyhdistys, Huumoria Eira Leminen, Kuorolaulua Sammon sos.-dem. naisyhdistys, kansantanhuja Lohikosken nuoret ja lisäksi oli ohjelmassa tanssia. Tämän illan ohjelmassa oli Jyväskylän työväenyhdistyksen omistamassa Ainolassa tanssit, jossa soitti Rauno Lehtisen yhtye. Pääjuhla pidettiin sunnuntaina klo 14 Harjun urheilukentällä. Juhlan ohjelmassa oli: Musiikkia JTY:n Puhallinorkesteri, kapellimestari Uuno Eskelisen johtamana, Tervehdyspuhe Sos.-dem. Naisliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Impi Lukkarinen, Laulua Jyväskylän Työväen Mieslaulajat, säveltäjä Ahti Karjalaisen johtamana, Sos.-dem. Naisliiton lähes 100 henkeä käsittävä ikinuorten ryhmä, Helvi Särkän ohjaamana, Jyväskylän kaupungin tervehdys kaupunginhallituksen jäsen Paavo Iitti, Juhlaruno, kirjoitt. Martta Kulonen Tuulikki Haro, Puhe TPSL:n puheenjohtaja Aarre Simonen, Kisällitärlauluja Otsolan sos.-dem. nuoriso-osasto, Kansantanhuja sos.-dem. naisten kansantanhuryhmät Eila Hiljasen ohjaamina, Puhe Martta Salmela-Järvinen ja lopuksi juhla päättyi Työväen marssiin. Kaikissa juhlissa oli kuuluttajana Helinä Tuomi.

28 28 YKSINÄÄN PERHETTÄÄN HUOLTAVAT NAISET Liitto oli päättänyt kutsua koolle yksinään perhettään huoltavien naisten neuvottelukokouksen, joka kokous pidettiin tammikuun 21. päivänä 1962 Helsingissä Sosiaalimuseossa. Osanottajia oli 21 paikkakunnalta 75 henkeä. Kokouksessa käsittelivät aihetta seuraavat luennoitsijat: tuomari Ritva Halme-Kauranen Sosiaaliministeriöstä ja tarkastaja Vappu Heinonen. Neuvottelukokouksen velvoittamina kävivät sosiaaliministeri Vieno Simosen luona lähetystönä Martta Salmela-Järvinen, Elli Nurminen, Kerttu Liljeström ja Fanni Borgman kiirehtimässä niitä lakeja, jotka koskevat yksinään perhettään huoltavia naisia. PUHETAIDON KURSSIT Liiton 14. puhetaidon kurssit pidettiin Aarnipirtin lomakodissa kesäkuun 26. heinäkuun 4. päivien välisenä aikana Puhetaidon opettajana oli Martta Salmela-Järvinen ja kurssiohjaajana Irja Salmela. Osanottajia oli 18. Kurssien ohjelmassa oli seuraavat luennot: Impi Lukkarinen: Eduskunnan vaikutus perheiden elämään, Elli Nurminen: 60 vuotta sos.-dem. naisliikettä, Martta Salmela-Järvinen: Sosialidemokratian periaatteet, Aarre Simonen: Suomi maailmanpoliittisessa kentässä, Helvi Raatikainen: Kansainväliset järjestöt, Eero Santala: Tiedotus- ja suhdetoiminta, Vihtori Rantanen: Taloudellisten voimien vaikutus, Lahja Kivinen: Yleisen mielipiteen muodostuminen, Uuno Nokelainen: Järjestötyön uudistumisen tarve ja mahdollisuudet, Vappu Heinonen: Naisen yhteiskunnallinen vastuu, Irja Salmela: Kokoukset ja virkailijat sekä opintotoiminta ja Aune Seme järjestöjen varojenhankinta ja taloudenhoito. Lisäksi kursseilla oli harjoituspuheita ja eri aiheisia keskusteluja. TOIMITSIJAKURSSIT Liiton järjestämänä pidettiin Tyynelä-Niemelän kesäkodissa Äänekoskella toimitsijakurssit heinäkuun 28 elokuun 2. päivien aikana Osanottajia oli kursseilla 16. Kurssiohjaajina olivat Irja Salmela ja Elisabeth Järvinen. Kursseilla olivat seuraavat luennot: Martta Salmela- Järvinen: Naisliikkeen historia sekä Sosiaalisten järjestö-

29 29 jen työ, Elli Nurminen: Varhaisnuorisotyö sekä Kotitaloudellinen toiminta, Impi Lukkarinen: TPSL:n periaateohjelma sekä Sairausvakuutus- ja eläkelait, Rauha Ilonen: Kunnallinen toiminta, Anu Karvinen: Liiton valistustyö ja Tulevaisuus, Rauha Ruohonen: Ammattiyhdistysliikkeen organisaatio, Virkailijoiden tehtävät ja Kasvatustyö, Erkki Ikäheimonen: SAK:n talouspoliittinen ohjelma, Lauri Korppi: Suhdetoiminta ja Vaalityö ja Kai Niini: Ulkopolitiikka. Lisäksi Vieno Jauhiainen esitti kurssin alussa Tyynelä-Niemelän tervehdyksen. PIIRITOIMITSIJAIN KURSSIT Liiton järjestämänä pidettiin piiritoimitsijain kurssit marraskuun 2 6. päivinä 1962 Aarnipirtin lomakodissa. Kursseille osallistui 15 osanottajaa kahdeksasta piiristä. Kurssiohjaajana oli Irja Salmela. Kurssien ohjelmassa olivat seuraavat luennot: Elli Nurminen: Tyttökerhot, Terttu Sainio :Sos.-dem. naisliike ja rauhankysymys, Torsti Toivonen: Poliittinen tilanne, Aune Seme: Yhdysnaiset, asiamiehet ja uudet yhdistykset sekä Jäsenhankinta ja -huolto, Irja Salmela: Piiritoimikuntien työ yhdistyksissä ja Lahja Kivinen: Yleisen mielipiteen muodostuminen. Toiset piiritoimitsijain kurssit pidettiin toimintakaudella marraskuun 7 8. päivinä 1964 Helsingissä. Osanottajia oli 16 henkeä. Kurssiohjaajana toimi Aune Seme. Kurssien avauksen suoritti Martta Salmela-Järvinen. Kurssiohjelmassa olivat seuraavat luennot: Uuno Nokelainen: Atomiajan järjestötoiminta, Martta Salmela-Järvinen: Naisliiton tulevaisuuden näkymät ja tehtävät, Elli Nurminen: Kuluttajavalistus ja hintojen valvonta, Sulo Hentula: Opintokerho, nykyajan opiskelumuoto ja Aune Seme: Piiritoimikunnan työ sekä lisäksi illanvietossa Anu Karvisen pakinointia Bulgarian matkalta. Vielä kuului illanvieton ohjelmaan Kotineuvontaliiton Neuvokas Koti-esittely. PIIRIJÄRJESTÖJEN VUOSI- JA NEUVOTTELU KOKOUKSET Vuonna 1962 Vuonna 1962 pidettiin Sos.-dem. Naisliiton kaikissa piirijärjestöissä edustajakokoukset, joissa käsiteltiin liiton II varapuheenjohtajan Impi Lukkarisen kirjoittama alustus Yleinen mielipide terveem-

SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET V U O S ILTA 1959-60-61 ALUSTUKSIA

SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET V U O S ILTA 1959-60-61 ALUSTUKSIA SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET V U O S ILTA 1959-60-61 ALUSTUKSIA Sos.-dem. Naisliiton XXIII edustajakokoukselle toukokuun 27 ja 28 p:nä 1962 Sos.-dem. Naisliiton XXIII edustajakokous Helsingissä

Lisätiedot

SOS. -DEM. NAISLIITON. Toimintakertomukset VUOSILTA 1965 1966 1967

SOS. -DEM. NAISLIITON. Toimintakertomukset VUOSILTA 1965 1966 1967 SOS. -DEM. NAISLIITON Toimintakertomukset VUOSILTA 1965 1966 1967 ALUSTUKSIA Sos.-dem. Naisliiton XXV edustajakokoukselle elokuun 31 ja syyskuun 1 pnä 1968 Sos.-dem. Naisliiton XXV edustajakokous Mikkelissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUKSET 1956-57-58 ALUSTUKSIA. Sos.-dem. Naisliiton XXII edustajakokoukselle lokakuun 25 ja 26 pnä 1959

TOIMINTAKERTOMUKSET 1956-57-58 ALUSTUKSIA. Sos.-dem. Naisliiton XXII edustajakokoukselle lokakuun 25 ja 26 pnä 1959 SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET V U O S I L T A 1956-57-58 ALUSTUKSIA Sos.-dem. Naisliiton XXII edustajakokoukselle lokakuun 25 ja 26 pnä 1959 Sos.-dem. Naisliiton XXII edustajakokous Helsingissä

Lisätiedot

SOS. DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET 1953-54-55 ALUSTUKSIA. Sos.-dem. Naisliiton XXI edustajakokoukselle huhtikuun 22 ja 23 pnä 1956

SOS. DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET 1953-54-55 ALUSTUKSIA. Sos.-dem. Naisliiton XXI edustajakokoukselle huhtikuun 22 ja 23 pnä 1956 SOS. DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUKSET V U O S I L T A 1953-54-55 ALUSTUKSIA Sos.-dem. Naisliiton XXI edustajakokoukselle huhtikuun 22 ja 23 pnä 1956 i. Hämeenlinna 1956 Oy. Hämeen Kansan Kirjapaino

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue Kotiseutukokoelma Kansio: POLITIIKKA Taulukot puolueittain Taulukko 1: Liberaalit, sinisessä Kankaanpää kehittyvä kaupunki -kansiossa 1. Vaalimainos (2 kpl): Liisa Liisa Jussila; Liberaalinen Jussila 147

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1950-1952 ALUSTUKSIA. Sos.-dem Naisliiton XX edustajakokoukselle huhtikuun 19 ja 20 pnä 1953

TOIMINTAKERTOMUS 1950-1952 ALUSTUKSIA. Sos.-dem Naisliiton XX edustajakokoukselle huhtikuun 19 ja 20 pnä 1953 SOS.-DEM. NAISLIITON TOIMINTAKERTOMUS 1950-1952 ALUSTUKSIA Sos.-dem Naisliiton XX edustajakokoukselle huhtikuun 19 ja 20 pnä 1953 Sos.-dem. Naisliiton XX edustajakokous Helsingissä huhtikuun 19 ja 20

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot