WCAG 2.0 -arviointityökalu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WCAG 2.0 -arviointityökalu"

Transkriptio

1 WCAG 2.0 -arviointityökalu Tämä dokumentti sisältää W3C:n Web Content Accessibility Guidelines 2.0 -ohjeistuksen mukaan tehdyn, html-muotoisten verkkosivujen arviointityöhön tarkoitetun ohjelistan. Se ei ole toiseen muotoon tehty versio WCAG 2.0 -ohjeistuksesta: siinä on yksinkertaistettu joitain WCAG 2.0 -ohjeistuksen kriteereitä tai ilmaistu ne toisella tavalla sekä annettu ohjeita sivuston testaamiseen WCAG 2.0 -ohjeiden mukaan. Joitain kriteereitä myös jaoteltu uudestaan, mutta dokumentin rakenne on yhteensopivuuden takia pidetty melko yhtenevänä WCAG2-ohjeistuksen kanssa. Kriteerin ensimmäinen sarake sisältää viittauksen alkuperäiseen W3C:n ohjenumeroon. Tätä ohjelistaa ei tule käyttää ainoana dokumenttina WCAG2 -ohjeistuksen mukaiseen verkkosivuston tarkistukseen, eikä tätä dokumenttia ole tehty korvaamaan tai täydentämään WCAG 2.0 -ohjeistusta. Käytä ohjelistaa HTML-muotoisen materiaalin tarkistuksen työkaluna ja viittaa viralliseen W3C:n tuottamaan dokumentaatioon. Tutustu WCAG 2.0 -ohjeistukseen ennen tämän dokumentin käyttöä sivustojen arviointityössä! Lisäksi seuraavat asiat tulee huomioida: WCAG 2.0 -ohjeistus kattaa laajasti verkkoympäristön eri tekniikat, se ei ole tarkoitettu ainoastaan HTMLmuotoisen materiaalin validointiin. Tässa ohjelistassa painottuu erityisesti HTML-sisältö. Muutamassa kohdassa on myös viitattu sivuilta ladattaviin dokumenttityyppeihin (.pdf). Dokumentissa on käyty läpi WCAG2 -ohjeistuksen tasot A ja AA, ei tasoa AAA. A-taso on merkitty vaaleanvihreällä, AA-taso tummemmalla vihreällä. Tähän ohjelistaan liittyy erillinen heuristiikkadokumentti, joka melko yhteneväinen tämän dokumentin kanssa. Siinä selite/lisäohje -kentän tilalla on tyhjä sarake kommentteja varten. Idea tähän ohjelistaan on saatu WebAim.org-sivuston WCAG 2.0 -muistilistasta [http://webaim.org/standards/wcag/checklist]. Tämä dokumentti on tuotettu helpottamaan WCAG 2.0 -ohjeistuksen käyttöä html-sivujen tarkistamistyössä. Copyright of the original 2010 W3C (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark and document use rules apply for the original and the Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 1

2 1. Havaittava - Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita. 1.1 Tekstivastineet: Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle. Nro A Heuristiikka Selite / lisäohje OK 1.1 A Käyttäjän kannalta olennaista informaatiota sisältäville kuville on annettu kuvaava ja riittävän informaation sisältävä tekstivastine. 1.1 A Linkitetyillä kuvilla ja lomakkeiden kuvapainikkeilla on kuvaava tekstivastine tai -arvo. 1.1 A Käyttäjän kannalta epäolennaisille kuville on annettu määre alt="" tai toteutettu ne css-taustakuvana. Yleensä tekstivastine annetaan kuvalle alt-atribuutin avulla. Tekstivastineen informaatiosisällön riittävyyden arvioiminen saattaa joskun tuntua ongelmalliselta. Mieti asia näin: Mikäli luet tekstivastineen henkilölle, joka ei pysty näkemään kuvaa, tulee kuvan sisältö ja tarkoitus hänelle ymmärretyksi. Mikäli kuva on linkin sisällä, on kuvan alt-attribuutin kuvattava linkin kohdetta. Kaikilla kontrollielementeillä (esim. lomakkeiden painikkeilla) on oltava kuvaava tekstivastine. Tyhjä alt-määre on annettava esimerkiksi mikäli: kuvalla ei ole käyttäjän kannalta järkevää sisältöä kuva on pelkkä koriste kuvan sisältö on kerrottu tekstimuodossa muualla 1.1 A CAPTCHA tai muuta vastaavat ratkaisut on toteutettu saavutettavasti. 1.1 A Lomakkeiden kentillä on kuvaavat nimet (label). 1.1 A Kaikelle muulle ei-tekstimuotoiselle sisällölle on annettu tekstivastine. Huomioitavaa: Kuvissa on aina oltava alt-määre, joko tyhjänä tai tekstisisällön omaavana. Käyttäjille on tarjolla audiovastine ja/tai toiminto on muuten toteutettu niin, että se on eri käyttäjäryhmien saavutettavissa. CAPTCHA [http://en.wikipedia.org/wiki/captcha] tarkoittaa kuvaa tai muuta elementtiä, jonka avulla testataan onko käyttäjä ihminen. Yleensä testinä on kuvana esitetty teksti, joka käyttäjän on toistettava tekstikenttään. Jos label-elementtiä ei voida käyttää, käytetään titleattribuuttia. Esimerkiksi: Aikasidonnaiselle medialle on annettu vähintään kuvaileva tunnistetieto eli selite (lisävaatimukset kriteerissä 1.2) Testeille tai harjoituksille on annettu vähintään kuvaileva tunnistetieto, mikäli näiden esittäminen tekstinä vääristää sisällön merkityksen. Jos ei-tekstuaalinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu aikaansaamaan tietty aistinvarainen kokemus, niin tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei-tekstuaalisesta Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 2

3 1.2 Aikasidonnainen media: Tarjoa vastine aikasidonnaiselle medialle. Nro A Heuristiikka Selite / lisäohje OK A Audiomuotoiselle sisällölle (podcastit, mp3-tiedostot ym.) on olemassa vastaavan informaation sisältävä tekstimuotoinen vastine A Videoille on olemassa vastaavan informaation sisältävä tekstimuotoinen vastine tai audiotiedosto A Verkkosivuilla olevat videot (esimerkiksi YouTube -videot) on tekstitetty A Verkkosivuilla oleville videoille on olemassa kuvaileva tekstivastine tai kuvaileva ääniselite, mikäli videon oma ääniraita ei sisällä riittävää informaatiota kaikesta videon sisällöstä AA Tahdistettu (synkronoitu) tekstitys tarjotaan kaikelle suoralle multimediasisällölle, jos sisällössä on ääntä AA Erillinen kuvaileva ääniselite on tarjolla kaikelle videosisällölle, mikäli videon oma ääniraita ei sisällä riittävää informaatiota videon sisällöstä. Huomioitavaa: Ei koske suoria (live) lähetyksiä. Tämä kohta on relevantti vain mikäli video ei sisällä ääniraitaa. Huomioitavaa: Ei koske suoria (live) lähetyksiä. Huomioitavaa: Ei koske suoria (live) lähetyksiä. Tekstitystä ei tarvitse toteuttaa, mikäli videon sisältämä informaatio on jo esitettynä verkkosivuilla. Esimerkiksi mikäli itse video on tuotettu selkeyttämään jotakin teksti-informaatiota. Huomioitavaa: Ei koske suoria (live) lähetyksiä. Tässä kriteerissä voidaan valita joko tekstivastine tai kuvaileva ääniselite. Kriteerissä kuvaileva ääniselite on pakollinen, mikäli videon oma ääniraita ei ole riittävä. Esimerkiksi: äänilähetykset webcastit videoneuvottelut yms. Huomioitavaa: Mikäli kriteerissä on valittu käytettäväksi kuvailevaa ääniselitettä, täyttyy kriteeri automaattisesti. 1.3 Mukautettava: Tuota sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin (esimerkiksi yksinkertaisemman asettelun avulla) informaatiota tai rakennetta menettämättä. Nro A Heuristiikka Selite / lisäohje OK A Käytetään HTML-kieltä verkkosivun elementtien merkitsemiseen. Esimerkiksi: Käytetään otsikoita (<H1>, <H2> ), listoja (<ul>, <ol>, <dl> ja tekstimääritteitä (<strong>, <code>, <abbr>, <blockquote>) ja käytetään niitä oikein. Käytetään taulukoita taulukkomuotoisen datan esittämiseen. Yhdistetään tarvittaessa taulukon solut oikeaan otsakkeeseen (header). Otsikoidaan (caption) taulukot jos tarpeellista ja käytetään yhteenvetoja (summary). Yhdistetään nimilaput (label) lomakkeen syötekenttiin (input). Ryhmitellään lomakkeen kentät käyttäen fieldset- ja legend-elementtejä. Huomioi myös ladattavien tiedostojen kriteerin mukainen toiminta. Esimerkiksi.pdf-tiedostot on otsikoitava Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 3

4 1.3.2 A HTML-koodin kautta määrittyvä sivun luku- ja navigaatiojärjestys on looginen ja intuitiivinen A Verkkosivustolla esitettävien ohjeiden ymmärtäminen ei vaadi kykyä kuulla tai nähdä. 1.4 Erottuva: Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö. Mikäli HTML/DOM -lähdekoodi on järjestykseltään looginen, täyttyy tämä kriteeri. Ei-looginen koodi on CSSasettelulla mahdollista järjestää visuaalisesti merkitykselliseksi, mutta tällöin esimerkiksi ruudunlukuohjelmien käyttäjille järjestys jää epäloogiseksi. Huomioi myös sivulta ladattavien tiedostojen toiminta. Esimerkiksi.pdf-tiedostojen lukujärjestyksen tulee olla looginen. Testaa: Poista selaimesta tyylitiedostot käytöstä ja tarkista onko sivun sisältö loogisessa lukujärjestyksessä. Usein navigaatiorakenteiden paikka suhteessa sisältöön saattaa poiketa tyylitiedostojen avulla asetellusta näkymästä, mutta tämä ei välttämättä tee sivun lukujärjestyksestä epäloogista. Mikäli esimerkiksi numeroidun kappaleet tai listat eivät ole loogisessa järjestyksessä, tämä kriteeri ei täyty. Esimerkiksi ei seuraavilla tavoilla: "Klikkaa pyöreää kuviota jatkaaksesi" "Ohjeet löytyvät oikeasta palstasta yrityksen logon alapuolelta" "Voit jatkaa kuultuasi äänimerkin" Nro A Heuristiikka Selite / lisäohje OK A Väri ei ole ainoa keino, jolla verkkosivun sisältö, elementit tai toiminnot erotetaan toisistaan AA Verkkosivulla on mekanismi äänen pysäyttämiseksi, keskeyttämiseksi, hiljentämiseksi tai sen voimakuuden säätämiseksi, mikäli se soi yli 3 sekuntia AA Tekstillä tai tekstiä esittävällä kuvalla kontrastisuhde on vähintään 4,5:1. Isolla tekstillä (yli 18px tai 14px lihavoituna), kontrastisuhde on vähintään 3: AA Verkkosivu on luettava ja sitä voidaan käyttää ilman ongelmia, mikäli tekstin kokoa kasvatetaan 200%. Huomioitavaa: Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota lomakkeiden virheilmoituksiin, koska yleinen käytäntö on toteuttaa niiden virheilmoitukset merkitsemällä lomaketeksti esimerkiksi punaisella värillä. Tämän kriteerin täyttymiseksi virhe on värin lisäksi kerrottava käyttäjälle jollain muullakin tavalla. Huomioitavaa: Sivun avaamisen yhteydessä ei sivustolla kannata soittaa tai esittää ääntä, vaikka sen pysäyttämiseksi olisikin toteutettu ratkaisu, koska soiva ääni voi häiritä ääniselainta käyttävän henkilön kykyä pysäyttää se. Kontrastivaatimusta ei ole: logoille tai brändin nimille koristekuville tai vastaaville sivuston käytön kannalta epäolennaisille elementeille Huomioitavaa: Verkosta löytyy useita hyviä kontrastisuhdeanalysaattoreita. Yksi hyvä on: Huomioitavaa: Modernit selaimet osaavat suurentaa ongelmitta myös pikselimäärityksillä (px) annettuja kirjainkokoja. Toki tekstikokojen suhteellisessa (em, %) määrittämisessä on selviä etuja sivuston rakenteen hallittavuuden Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 4

5 1.4.5 AA Kuvaa ei käytetä esittämään tekstiä, ellei se ole välttämätöntä. Kuvaa voidaan käyttää esimerkiksi: logoissa silloin, kun informaatiota ei saada välitettyä oikein tekstimuotoisena 2. Hallittava - Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia. 2.1 Käytettävissä näppäimistöltä: Toteuta kaikki toiminnallisuus siten, että se on käytettävissä näppäimistöltä Sivun kaikki toiminnot ovat käytettävissä näppäimistön kautta. Poikkeuksena tekniikat, joita on mahdotonta suorittaa näppäimistöllä (esim. esimerkiksi vapaalla kädellä piirtäminen) Näppäimistön fokus ei milloinkaan lukitu sivun mihinkään elementtiin. Käyttäjä voi aina ja poikkeuksetta siirtyä kaikkiin (ja pois kaikista) sivun elementeistä. Huomioitavaa: Sivukohtaiset pikatoimintonäppäinyhdistelmät tai accesskey-ominaisuuden käyttäminen eivät saa häiritä selainten tai ruudunlukuohjelman näppäintoimintojen käyttöä. Accesskeyominaisuuden käyttäminen ei yleensä ole tarpeellista tai suositeltavaa. Huomioitavaa: Mikäli fokus on siirrettävissä elementistä jotenkin muuten kuin nuoli- tai tab-näppäimillä, tästä ohjeistetaan käyttäjää. Testaa: Käy tabulaattori- ja nuolinäppäimillä verkkosivu läpi. Sinun pitää pystyä liikkumaan sivustolla hankaluuksitta. Erityisen ongelmallisiksi ovat osoittautuneet monet yleisesti käytössä olevat JavaScript-pohjaiset "slider" tai "scroller"- sovellukset, joilla esitetään kuvasarjoja sivun jossain elementissä. Mikäli sivustolla käytetään tällaista sovellusta, sen toimivuus näppäimistöllä kannattaa aina tarkistaa. 2.2 Tarpeeksi aikaa: Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä Jos sivulla tai sovelluksella on aikaraja, käyttäjän on mahdollista kytkeä aikaraja pois päältä, säätää sitä tai jatkaa sitä Automaattisesti käynnistyvä liikkuva, välkkyvä tai vierivä sisältö, voidaan käyttäjän toimesta keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa. Tämä vaatimus ei koske: reaaliaikaista tapahtumaa (esim. huutokauppa) tilannetta, jossa aikaraja ei ole poistettavissa ilman että tapahtuma olennaisesti muuttuu tilannetta, jossa aikaraja on yli 20 tuntia. Kriteerin täyttävä esimerkki: Web-sivu käyttää JavaScript -tekniikalla toteutettua aikarajaa suojaamaan käyttäjiä, jotka mahdollisesti poistuvat tietokoneen luota. Mikäli sivua ei ole käytetty tiettyyn hetkeen, sovellus kysyy tarvitseeko käyttäjä lisää aikaa. Mikäli käyttäjä ei vastaa, istunto lopetetaan. Poikkeukset: kesto on vähemmän kuin 5 sekuntia kyseessä oleva tapa osa prosessia, joka on sisällön esittämisen kannalta välttämätön Huomioitavaa: Tämä kriteeri koskee tilannetta, jossa Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 5

6 esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa Automattisesti päivittyvä sisältö voidaan käyttäjän toimesta keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa tai käyttäjä voi manuaalisesti säätää sen päivittymistä. Esimerkit: Sivulla on automaattisesti käynnistyvä animaatio, jonka tarkoitus on esitellä sivuilla myytävän tuotteen toimintaa. Kriteeri täyttyy, mikäli animaatiosovellukseen on sisällytetty pysäytä-painike. Sivun avaavien käyttäjien on katsottava 15 sekunnin mittainen mainos ennen muun sisällön lataamista. Koska kaikkien käyttäjien on katsottava mainos ja sitä ei esitetä rinnakkain muun sisällön kanssa, kriteeri täyttyy. Automaattisesti päivittyvä sisältö voi tarkoittaa esimerkiksi: sivun uudelleenohjausta tai sivun päivittämistä AJAX-tekniikan avulla päivittyvää kenttää tai ilmoitusta Poikkeus: Kyseessä oleva tapa osa prosessia, joka on sisällön esittämisen kannalta välttämätön. Huomioitavaa: Tämä kriteeri koskee tilannetta, jossa sisältö esitetään rinnakkain muun sisällön kanssan (vrt. edellisen kohdan jälkimmäinen esimerkki). 2.3 Sairauskohtaukset: Älä suunnittele sisältöä tavalla, jonka tiedetään aiheuttavan sairauskohtauksia Mikään sivun sisältö ei välky tiheämmin kuin 3 kertaa sekunnissa. Poikkeukset: välkkyvä sisältö on kooltaan pieni välähdysten kontrastisuhde on pieni välähdysten sisältämä määrä punaista on rajattu. Kriteerin täyttävä esimerkki: Sivuun upotetussa elokuvassa kirkas salaman välke on editoitu niin, että sen välkyntänopeus on enintään kolme kertaa sekunnissa. Katso yleiset ohjeet välähdyksistä ja punaisten välähdysten rajaarvoista: 2.4 Navigoitava: Tarjoa käyttäjille tapoja navigoida, etsiä sisältöä ja määrittää sijaintinsa Sivulla on mahdollista avulla ohittaa verkkopalvelun toistuvat rakenteet. Huomioitavaa: Esimerkiksi hyppylinkkejä ( skip navigation -linkki ) voidaan käyttää. Mikäli sivuilla on toimiva otsikointirakenne (headings), voidaan tätä pitää riittävänä tekniikkana hyppylinkkien sijaan. Kaikki selaimet eivät kuitenkaan tue otsikoiden avulla navigointia. Mikäli sivuilla käytetään kehyksiä (frames) ja ne on asianmukaisesti otsikoitu, on tämä riittävä tekniikka yksittäisten kehysten Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 6

7 2.4.2 Verkkosivuilla on kuvaavat ja informatiiviset otsikot ( Page title ) Verkkosivun navigoitavien elementtien (linkit, lomake-elementit yms.) navigointijärjestys on looginen ja intuitiivinen Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sen kontekstista yhdessä Verkkosivu on löydettävissä sivustolta useammalla kuin yhdellä tavalla Otsikot (h1, h2, jne.) ovat kuvaavia ja informatiivisia. HTML5-standardi mahdollistaa navigaatiorakenteiden tunnistamisen nav-elementin avulla. Tätä eivät kaikki selaimet ainakaan stardardin alkuvaiheessa tue. Erityisesti kannattaa välttää samojen otsikoiden käyttämistä sivuston eri sivuilla. Navigointijärjestyksen loogisuus voidaan useinmiten selvittää navigoimalla sivu läpi tab-näppäimellä. Sivun navigoitavien elementtien tulisi toimia loogisesti eli fokuksen tulisi siirtyä elementistä toiseen johdonmukaisesti. Kriteeri ei täyty esimerkiksi mikäli: Navigaatioelementin linkkien tai lomakkeen kenttien järjestys on tabindex-attribuutilla muutettu epäloogiseksi. Navigoitavien elementtien epälooginen järjestys on CSStekniikan avulla muutettu loogiseksi. Koko navigaatiorakenteen (joka HTML-koodissa tulee sisällön jälkeen) voi sijoittaa tyylien avulla sisällön vasemmalle puolelle, jolloin näppäimistöltä käytettynä sisältöön siirrytään ensin. Tämä toimintatapa täyttää kriteerin. Navigaatiolinkistä avattu DHTML- alinavigaatio, joka liittyy olennaisesti ylempään tasoon, ei saa fokusta heti avaamisen jälkeen, vaan tähän päästäkseen näppäimistöä käyttävän käyttäjän on aloitettava sivun linkkien selaaminen sivun alusta. Linkkitekstin konteksti voi tarkoittaa esimerkiksi: ympäröivää kappaletta listaelementtiä taulukon solua taulukon otsikkoa Esimerkki: Linkattu teksti "Lue lisää" on riittävä toteutustapa kriteerin toteuttamiseksi, mikäli samassa kappaleessa kerrotaan linkin tarkoitus selkeämmin. Mikäli "Lue lisää"-linkki on kappaleen tai muun kontekstielementin ainoa sisältö, ei kriteeri täyty. Huomioitavaa: Samaan kohteeseen johtavilla linkeillä tulisi olla sama linkkiteksti, eri kohteisiin johtavilla linkeillä eri linkkiteksti. Sivu löytyy vähintään kahdella tapaa esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista: sivuston päänavigaatiorakenteesta listasta, jossa on linkkejä tiettyyn sivuun liittyvistä muista sivuista sivuston sisällysluettelosta sivustokarttasta sivuston kattavan haun avulla On myös tärkeää, että otsikot ja nimilaput (labels) ovat erottelevia eli että ne eivät ole sekoitettavissa Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 7

8 Lomake- ja muiden vuorovaikutteisten toimintoelementtien nimilaput (labels) ovat kuvaavia ja informatiivisia Käyttäjä näkee sen, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on. Huomioitavaa: Otsikoiden ja nimilappujen ei tarvitse olla pitkiä, mikäli ne vain antavat riittävän vihjeen sisällössä navigoimiseen ja sisällön löytämiseen. Testaa: Käy tabulaattori-näppäimellä verkkosivu läpi. Mikäli et jossain tilanteessa voi erottaa sitä, missä linkkitekstissä tai -elementissä fokus on, ei kriteeri täyty. Huomioitavaa: Useimmat graafiset selaimet esittävät fokuksen kohdistumisen ympyröimällä elementin ohuella pisteviivalla. Tämän toiminnon voi poistaa esimerkiksi tyylitiedostomääritysten avulla. Näin ei kannata tehdä ellei tarjoa tilalle jotain paremmin erottuvaa tapaa. 3. Ymmärrettävä - Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää. 3.1 Luettava: Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää Verkkosivun kieli on määritetty. Yksinkertaisimmillaan HTML5-dokumentissa voidaan sivun kieli ilmoittaa html-tagissa näin: <html lang="fi"> Mikäli verkkosivun jokin sisältöelementti esitetään sivulle määritetystä kielestä poiketen, kerrotaan tämä käyttäjälle langattribuutilla (esim. <blockquote lang="se">). Poikkeukset: erisnimet tekniset termit määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi. 3.2 Ennakoitava: Tee verkkosivuista sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta ovat ennakoitavissa Kun verkkosivun jokin elementti vastaanottaa fokuksen, sen seurauksena sivu ei merkittävästi muutu pop-up -ikkuna ei avaudu näppäimistön fokus ei siirry loogisesta paikastaan ei tapahdu mitään muuta muutosta, joka voisi hämmentää tai disorientoida käyttäjää Kun käyttäjä syöttää tietoa tai on vuorovaikutuksessa jonkin verkkosivun elementin (esim. lomake-elementin) kanssa, tämän seurauksena sivu ei merkittävästi muutu pop-up -ikkuna ei avaudu näppäimistön fokus ei siirry loogisesta paikastaan Yksi esimerkki väärästä toimintatavasta ovat navigointirakenteina toimivat pudotusvalikot, jotka avaavat sivun tai uuden valikkotason heti fokuksen saatuaan. Tämä voidaan testata käymällä valikko näppäimistöä käyttäen. Pudotusvalikkorakenteen tulisi toimia niin, että käyttäjä voi edetä rakenteessa vapaasti näppäinten avulla ja erikseen valita haluamansa sivun esimerkiksi enter-näppäimellä. Fokuksen siirtymisen elementtiin (siirtyminen valikkorakenteen elementtiin tab-näppäimellä) tai sieltä pois ei tulisi itsessään aiheuttaa uuden ikkunan tai sivun avautumista. Esimerkkejä: Lisättäessä uutta merkintää webkalenterilomakkeeseen, radio-button -elementin valitseminen lisää kaksi ylimääräistä kenttää lomakkeelle. Tämä ei merkittävästi muuta sivun rakennetta eli tämä kriteeri täyttyy. Mikäli edellisessä esimerkissä fokus siirtyy radio-button -elementin valitsemisen jälkeen uusiin kenttiin automaattisesti tai avaa pop-up -ikkunan, on Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 8

9 ei tapahdu mitään muuta muutosta, joka voisi hämmentää tai disorientoida käyttäjää, ellei tästä ole kerrottu käyttäjälle etukäteen Verkkopalvelun useilla sivuilla toistuvien navigaatioelementtien linkkijärjestys ei muutu verkkopalvelun eri sivuilla Saman toiminnon toteuttavat elementit on tunnistettavissa verkkopalvelun eri sivuilla johdonmukaisesti. kerrottava käyttäjälle lomakkeen alussa, jotta tämä kriteeri täyttyy. Huomioitavaa: Tämä kriteeri ei millään tavalla kiellä sivukohtaisia alinavigaatiorakenteita tai sitä, että navigaatiorakenne korvataan esimerkiksi alitasollaan jollain tietyllä sivulla. Sen sijaan kriteeri ei täyty esimerkiksi mikäli: saman navigaatiorakenteen sisäinen linkkijärjestys verkkopalvelun eri sivuilla vaihtelee saman navigaatiorakenteen paikka verkkopalvelun eri sivuilla vaihtelee. On esimerkiksi: Käytettävä samoihin toimintoihin liittyviä graafisia symboleja (esim. tulostimen symboli, eri dokumenttityyppien tunnistesymbolit) yhdenmukaisesti. Toteutettava elementtien nimeäminen yhdenmukaisesti (esim. hakutoiminnossa "Hae" tai "Etsi", ei samassa verkkopalvelussa molempia). 3.3 Syötteen avustaminen: Auta käyttäjiä välttämään ja korjaamaan virheitä Lomakkeiden syötevirheistä kerrotaan käyttäjälle ja virheen kuvaus esitetään tekstimuotoisena. Kuvaus myös kohdistetaan virheelliseen kohtaan Käyttäjää ohjeistetaan riittävästi silloin kun hänen edellytetään syöttävän tietoa verkkopalveluun. Virhe voidaan kuvata esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Asiakaspuolen skriptauksen avulla toteutulla virheilmoituksella ("Alert box") Sivun nimessä ("Page-title") Sivun alussa listana Ongelmallisen kohdan label-elementissä Huomioitavaa: Ilmoitus on kohdennettava vähintään yhdellä tavalla virheelliseen tai puutteelliseen kenttään Useita tapoja voidaan käyttää samanaikaisesti (lista sivun yläreunassa ja lisäksi virheellisen kohdan labelelementissä) Tekstimuotoisen informaation lisäksi muita tapoja kuvata ongelmaa on erittäin suositeltavaa käyttää (väri, muotoilu) Mikäli jokin lomake-elementti vaatii täyttämisen ylipäätään, täyttämisen tietyssä muodossa, tietyn nimenomaisen arvon, tietyn pituisen arvon, kerrotaan tästä käyttäjälle. Ensisijaisesti kannattaa käyttää lomakekentän label-elementtiä. Ohjeita ja esimerkkejä voi antaa myös esimerkiksi fieldset ja Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 9

10 3.3.3 Jos lomakkeen syötevirhe havaitaan automaattisesti (asiakas- tai palvelinpuolella) ja korjausehdotukset tunnetaan, ehdotukset esitetään käyttäjälle Jos verkkosivulla voi muokata tai poistaa dataa, joka saattaa aiheuttaa lakiin perustuvia sitoumuksia, taloudellisia seuraamuksia tai lähettää käyttäjän testivastauksia, käyttäjä voi peruuttaa, tarkistaa tai vahvistaa lähettämänsä syötteen. -elementtien avulla. Mikäli virheiden kuvaaminen vaarantaisi tietoturvan tai sisällön merkityksen, ei ehdotuksia tarvitse antaa. Tämä kriteeri laajentaa kriteeriä esimerkiksi seuraavasti: ehdottamalla vaihtoehtoja korjattavaan kenttään tarjoamalla listauksen kaikista hyväksyttävistä vaihtoehdoista Seuraavista vähintään yhden kohdan on toteuduttava, jotta kriteeri täyttyy: 1. Lähetetty informaatio on peruttavissa. 2. Lähetetty informaatio tarkistetaan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen. 3. Käytäjällä on mahdollista tarkistaa, vahvistaa ja korjata informaatio ennen lopullista lähettämistä. 3. Lujatekoinen - Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen. 4.1 Yhteensopiva: Maksimoi yhteensopivuus nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat teknologiat Vältetään merkittäviä HTML/XHTML- virheitä. Sivu kannattaa aina tarkistaa esimerkiksi W3C:n validaattorilla: HTML-koodaus on kaikilta osin toteutettu niin, että verkkosivu on mahdollisimman saavutettava. Huomioitavaa: Virheet eivät välttämättä ole näkyviä graafisilla selaimilla, koska selaimet pyrkivät aina esittämään verkkosivun mahdollisimman hyvin virheistä huolimatta. Virheet saattavat kuitenkin estää sivuston käytön esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Tarkista ainakin seuraavat asiat: Elementtien aloitus- ja lopetustagit on merkitty oikein. Elementit on järjestetty sisäkkäin oikein ("nesting"). ID-tunnisteet ovat yksilöllisiä. Sivulla ei ole muita merkittäviä HTML/XHTML-virheitä. HUOM! Standardinmukainen HTML-koodi täyttää tämän vaatimuksen automaattisesti. Huomioitavaa: Tämä kriteeri kohdentuu lähinnä tilanteisiin, joissa sivustolle on kehitetty omia käyttöliittymäkomponentteja. Kaikissa tilanteissa on varmistuttava siitä, että nämä komponentit antavat riittävästi tietoa käytettävälle avustalle teknologialle ja antavat tämän tekniikan kontrolloida itseään. Esimerkiksi: fokuksen tila tai sen muutos ilmoitetaan lomakkeen valintaruudun tai -napin tilan muutos ilmoitetaan kaikilla käyttöliittymäkomponenteilla on ohjelmallisesti määritettävä Papunet-verkkopalveluyksikkö sivu 10

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0)

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) 1. Verkkopalvelun arvioija Papunet-verkkopalveluyksikkö / Sami Älli 2. Arvioinnin tilaaja Papunet-verkkopalveluyksikkö 3. Arvioinnin

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0)

Hyvinkään kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) Hyvinkään kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) 1. Verkkopalvelun arvioija Papunet-verkkopalveluyksikkö / Sami Älli 2. Arvioinnin tilaaja Papunet-verkkopalveluyksikkö 3. Arvioinnin

Lisätiedot

WCAG 2.0 -kriteerien arviointiheuristiikat

WCAG 2.0 -kriteerien arviointiheuristiikat WCAG 2.0 -kriteerien arviointiheuristiikat Sivu 1/22 WCAG 2.0 -kriteerien arviointiheuristiikat 1. Havaittava 1.1 Tekstivastineet: Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle. 1.1.1 Onko

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Verkkosivustojen saavutettavuuden tarkistuslista

Verkkosivustojen saavutettavuuden tarkistuslista 1 / 6 Verkkosivustojen saavutettavuuden tarkistuslista 1. Tekstivastineet Kaikilla sivuston kuvilla ja graafisilla elementeillä tulee olla tekstimuotoinen vastine, joka välittää sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Espoo.fi-sivuston Saavutettavuus huomioitu -leima, auditointiraportti 2017

Espoo.fi-sivuston Saavutettavuus huomioitu -leima, auditointiraportti 2017 Espoo.fi-sivuston Saavutettavuus huomioitu -leima, auditointiraportti 2017 1 Tarkastuskohta WCGprioriteetti Prioriteetti Testauskohde Lisätietoja Ongelmankuvaus Korjaus 2 WCG 2.0. (Erittäin tärkeä, tärkeä,

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Sivu 1/8 Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / SEINÄJOKI Annanpura Oy / 16.3.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / SEINÄJOKI Annanpura Oy / 16.3.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / SEINÄJOKI Annanpura Oy / 16.3.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 3 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 3 YLEISARVOSANAT... 4

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 3 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 3 YLEISARVOSANAT... 4 SAAVUTETTAVUUSDIREKTIIVI

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / VIRTU.FI/ LOMAKKEET. Annanpura Oy /

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / VIRTU.FI/ LOMAKKEET. Annanpura Oy / 1 / 12 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / VIRTU.FI/ LOMAKKEET Annanpura Oy / 31.8.2015 2 / 12 1 Johdanto... 3 2 Toimeksianto... 3 3 Havainnot... 4 3.1 Yhteenveto... 4 3.2 Kriittiset ongelmat... 4 3.3 Merkittävät

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 4 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 4 YLEISARVOSANAT...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014 1 / 8 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014 2 / 8 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Digitaalisen median tekniikat 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan sivujen laajempaa

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Design with business impact

Design with business impact Design with business impact Palveluvaaka ESTEETTÖMYYDEN ASIANTUNTIJA-ARVIO Elina Melkko & Simo Säde 4.5.2015 2 RAPORTIN RAKENNE 1. Päähavainnot 2. Havainnot osa-alueittain Arviointilomake Otsikointi Sivuston

Lisätiedot

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus Verkkopalveluiden saavutettavuus Puhuja: Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, 24.3.2011 Johdanto Verkkopalvelun saavutettavuus

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat Esteettömyys ja käytettävyys 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 1 / 9 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 2 / 9 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 1 Hakemisto 1 Johdanto...2 1.1 Kirjautuminen...2 1.2 Selaimet ja evästeet...2 1.3 Tehtävien suorittaminen...3 1.4 Tehtäviin vastaaminen...4 1.5 Tehtävien

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

MARKKINAMIES KÄYTTÖOHJE

MARKKINAMIES KÄYTTÖOHJE MARKKINAMIES KÄYTTÖOHJE Copyright Autovista Oy. All rights reserved. Page 1 of 9 Sisällysluettelo AUTOVISTA MARKKINAMIES... 3 HINTALAPUT JA ESITTEET... 3 VAIHTOAUTOVARASTO... 3 TOIMINNOT... 4 VARASTOLISTAUS...

Lisätiedot

Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen. HTML5-tehtävä

Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen. HTML5-tehtävä Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen HTML5-tehtävä Kirjoita Dreamweaverissa oheisen nettisivun koodi. Lisää xx-kohtiin omat tietosi. Kuvan nimi on joki.jpg. Ensin tehdään sivusto ja sitten yksittäinen sivu.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Verkkosivu: www.haltija.fi Puhelin: 09 612 2250 Sähköposti: asiakaspalvelu@haltija.fi Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Kerro kuvin 3 on kehitetty uudelleen perusteista lähtien. Kaikki, mikä oli mahdollista

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1 Kehykset IFRAME - elementti (inline frame) mahdollistaa kehysten upottamisen myös muihin kuin frameset.dtd:n mukaisiin dokumentteihin IFRAME toimii

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJÄLLE MIKÄ ON DAISY-ÄÄNIKIRJA? Daisy-äänikirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna. Daisy-äänikirjassa voi

Lisätiedot

H5P-työkalut Moodlessa

H5P-työkalut Moodlessa H5P-työkalut Moodlessa 1. H5P-työkalujen käyttöönotto Moodlessa Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Emma Hanhiniemi 1. Klikkaa Moodlen muokkausnäkymässä Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä. 2.

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KANSALLISMUSEO.FI Annanpura Oy /

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KANSALLISMUSEO.FI Annanpura Oy / ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KANSALLISMUSEO.FI Annanpura Oy / 2.5.2016 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMEKSIANTO... 3 3. HAVAINNOT... 4 SIVUSTON ESTEETTÖMYYDEN YLEINEN TASO ON HYVÄ... 4 SUURIMMAT ONGELMAT:...

Lisätiedot

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja.

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. RUUTU DYNAAMINEN SPOTTI TEKNISET OHJEET Versio 1.0 Yleistä Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. Dynaamiset spotit ovat flash mainoksia, jotka mahdollistavat

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014

Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014 Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. KIRJAUDU SISÄÄN... 3 2. ASETUKSET... 3 3. ALOITUS... 4 4. HAKU... 5 5. LATAA TIEDOSTOJA... 5 5.1. Käsittele dokumentteja...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

http://www.microsoft.com/expression/

http://www.microsoft.com/expression/ Verkkojulkaisuharjoitus1 TAVOITE Harjoituksen tarkoituksena on opiskella käyttämään verkkojulkaisueditoria (Microsoft Expression Web) ja käynnistämään verkkosivu internetissä. VERKKOSIVUEDITORIN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta.

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta. TEEMA2 Aineistot Sisältö Moodleen kirjautuminen...1 Aineistot (Lisää aineisto ) - Web-sivu...2 - Linkit ulkoisille sivuille...4 - Valmiit tiedostot...5 Etusivun näkymän jäsennys otsikoilla...7 Tiedostojen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Monikielinen verkkokauppa

Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielisen verkkokaupan luomisessa pitää Multiple Languages lisämoduuli olla aktivoituna. Klikkaa valikosta Features -> Apps Management -> näkyviin

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot