1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT 5 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT 5 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT 8"

Transkriptio

1 1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT Majoitusvastaavan tehtävät Majoituskouluun tutustuminen Muita majoitusvastaavan valmistelutehtäviä Majoitusvastaavan tehtävät tapahtuman aikana Majoitusvalvojan tehtävät 7 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT Pelastuslaitos kartoittaa turvalliset majoitustilat Majoitustilojen valmistelu turnausta varten (paikkakunnan ohjeiden mukaan) Majoitustilojen valvontapiste Valmistelu Majoitustilojen valvontapisteessä näkyvät tiedot Majoituskioskin valmistelu (tarkemmat ohjeet kioskipäälliköltä) Tulospalvelun (ATK-piste) valmistelu Ruokailutilan valmistelu Siivoustoiminnan valmistelu 11 4 KISAVIERAAT MAJOITTUVAT Kisavieraiden vastaanotto Saapumisilmoitus Majoituksen sääntöjen ja turvallisuusasioiden läpikäynti Majoitusvastaavan ja huonevastaavien palaveri Majoituksen yleisiä sääntöjä Passien jako Joukkueen/seuran passivastaava kuittaa passit ja paidat Huonepäälliköt huolehtivat luokan järjestyksestä Valvonta ja ovien lukitus Valvojana voi olla vain aikuinen Yövalvoja ei nuku 14

2 5 AAMU- JA ILTAPALAT MAJOITUSKOULULLA (VAIHTELEE PAIKKAKUNNITTAIN) Ruokailutilat Joukkueiden avustusvelvoite Ruokailuhygienia ja jätehuolto Erityisruokavaliot Ilta- ja aamupalaruokatarvikkeiden täydennysajat 16 6 KIOSKITOIMINTA MAJOITUSKOULULLA (TARKENNUKSET KIOSKIPÄÄLLIKÖLTÄ) Kioskit ja niiden toiminta Kioskien aukioloajat Kioskin myyntitavaroiden täydennysajat 16 7 ASUNTOVAUNUT JA -AUTOT MAJOITUSKOULUILLA Sähkötolppapaikat Sähkötolppapaikkojen avainten luovutus ja vastaanotto 16 8 SAIRAUSTAPAUKSET Yhteystietoja ja aukioloaikoja terveysasemille Epidemiat ja vatsataudit Vakavat sairaustapaukset Lievät sairaustapaukset 17 9 KISAVIERAAT LÄHTEVÄT Lähtöilmoitus Majoitusvarusteiden poiskuljetus Lähtötarkastus MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELY TURNAUKSEN JÄLKEEN 18

3 1 Majoitussektorin työnjako ja organisaatio JÄRJESTÄJÄT: LENTOPALLOLIITTO: Vastaa ja johtaa Power Cup tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään vuosittain yhteistyössä paikallisten järjestävien seurojen kanssa. Liitto vastaa kouluille majoittuvien seurojen jaosta majoituskouluittain. Lentopalloliitossa tapahtumasta vastaa projektipäällikkö. PAIKALLINEN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Järjestelytoimikunta koostuu kunkin järjestävän seuran edustajista. Järjestelytoimikunnan jäsenillä on jokaisella oma vastuualueensa tapahtuman organisaatiossa. MAJOITUSPÄÄLLIKKÖ: Vastaa kokonaisuudessaan tapahtuman koulumajoituksista. Kerää ympärilleen toimivan majoitustoimikunnan. Etsii tarvittavan määrän majoitusvastaavia. Vastaa kokonaisuudesta ja raportoi järjestelytoimikunnalle majoitussektorin työn etenemisestä. MAJOITUSVASTAAVA: Jokaisella koululla oma/omat majoitusvastaavat. Vastaavat tapahtuman aikana omien koulujensa osalta majoitusvalvojista ja koulun/koulujen asioista. Tutustuu omaan kohteeseen ja kokoaa talkooväen omalle koululle/kouluille tapahtuman ajaksi. MAJOITUSTIIMI: tiimin muodostavat majoituspäällikkö ja majoitusvastaavat. He tekevät käytännön työn majoituspaikkojen löytämiseksi, neuvottelevat ja kartoittavat paikkakunnan ja lähialueen kouluja ja laskevat koulujen kapasiteetit kouluittain. Tiimi käy tutustumassa majoitustiloihin etukäteen ja kartoittaa koulujen suihkut, WC:t, internetyhteydet sekä koulun parkkipaikat ja mahdolliset asuntoautopaikat. He laativat kirjalliset ohjeet, neuvovat ja opastavat ja valvovat. He pitävät majoitusvastaavien palaverit ja toimivat yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. MAJOITUSVALVOJA/TALKOOLAINEN: Majoituskoulun työntekijä, päivä- ja yövalvonta, järjestyksen ylläpito. Vastaanottaa majoitukseen saapujat, luovuttaa seurojen kisapassit ja paidat (valmiiksi pakattu seuroittain), vastaa koulun kioskin tavaroista ja myynnistä. Vastaa kouluilla tapahtuvasta ilta- ja aamupalojen jaosta. Huolehtii koulun yleissiivouksesta päivisin, kun majoittujat ovat pelaamassa jne. (aamuja iltapalojen suhteen saattaa olla Power paikkakunnittain erilaisia käytäntöjä; niistä ilmoitetaan aina vuosittain erikseen). OSALLISTUJAT: SEURAVASTAAVA/SEURAYHDYSHENKILÖ/POWER CUP-VASTAAVA: Tuo majoitukseen saapuessaan seuran majoituslistat täytettynä majoitusvastaavalle, täyttää seuran saapumisilmoituksen, sopii seuransa sisällä luokkajaon (jokaiseen luokkaan vähintään yksi aikuinen). Ilmoittautumisen yhteydessä ottaa mukaansa koko seuran kisapassit ja jakaa ne seuransa edustajille. HUONEPÄÄLLIKKÖ: majoittuneen seuran aikuinen henkilö, joka majoittuu luokkaan. Vastaa luokan järjestyksestä, kokoaa luokassa yöpyjistä listan, tulee huonepäällikköpalaveriin. *Avustaa iltapalan ja aamupalan jakamisessa. Kutsuu lähtötarkastuksen paikalle. (* Huom. katso kohta MAJOITUSVALVOJA/TALKOOLAINEN). MAJOITTUJAT: koululla majoittuvat henkilöt, jotka velvoitetaan noudattamaan majoituspaikan sääntöjä ja ohjeita.

4 ESIMERKKIKAAVIO MAJOITUSSEKTORIN ORGANISAATIOSTA:

5 2 Majoitustiimin tehtävät 2.1 Majoitusvastaavan tehtävät Majoituskouluun tutustuminen Ota yhteys rehtoriin ja sovi majoituspalaverista, jonka yhteydessä tutustumiskäynti majoituskouluun, palaverissa mukana rehtori + vahtimestari + muuta koulun henkilökuntaa. Tee muistio palaverista, jossa liitettynä kuva koulun pohjakartasta, sekä selvitys majoitustiloista (majoituskartoituslomake) lähetetään majoituspäällikölle, sekä koulun rehtorille ja Lentopalloliittoon. Muistio + tilakartta (kerroskohtainen pohjapiirustus) liitetään myös myöhemmin kyseisen majoituskoulun valvontapisteen majoituskansioon. Majoituskansion runko tehdään lentopalloliitossa ja koulu/luokkakohtainen turvallisuussuunnitelma ja pelastustiet (koulun ja paikkakunnan tietojen mukaan) lisätään kansioon. Majoituspalaverissa rehtorin ja henkilökunnan kanssa käydään läpi ainakin seuraavat asiat: o Majoitusluokkajako o Valvontapisteen sijainti o Sovitaan avaimista ja ovien lukituskäytännöstä o Majoitustiloiksi soveltuvien tilojen pinta-alat o Pelastussuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot o Palohälyttimien määrät (lisätarve?) o Suihkujen, WC-tilojen määrät o Koulun ATK-laitteen käyttömahdollisuus (majoitusvastaava käyttää tulostaa otteluohjelmat ja tulokset iltaisin ilmoitustaululle) o Parkkipaikkojen määrät, mahdollisuudet asuntoautopaikoiksi (tolpat) myös paloviranomaisen mielipide kysyttävä o Jätehuoltokäytäntö Joissain tapauksissa voidaan osa näistä asioista päättää esimerkiksi kunnan teknisessä lautakunnassa tai niistä voidaan tehdä erillinen viranhaltijapäätös.

6 2.1.2 Muita majoitusvastaavan valmistelutehtäviä Majoitustiimi antaa huhtikuun (paikkakunnan mukaan) loppuun mennessä viitteelliset työvuorot. Tee kohteeseesi työvuorolista, sovi varahenkilöitä (= aina saatavilla). Huolehdi, että majoituskohteessasi on ympärivuorokautinen miehitys. Huomaa, että useat paikkakunnat vaativat yöaikaan kaksi aikuista valvojaa. Kokoa koulun majoitusvalvojien tiedot ja työvuorot majoituksen talkoolistaukseen. Majoitusvastaava lähettää tiedot majoituspäällikölle, joka raportoi säännöllisesti talkoolaisten tilanteesta järjestelytoimikunnalle. Tutustuta tiimisi tuleviin tehtäviin. Kuittaa itsellesi koulun avaimet (toukokuun loppu/kesäkuun alku). Suunnittele valvojien tuella koulun tilojen jako majoittuville seuroille, liitto jakaa seurat kouluihin. Noudata tiloihin laitettuja lukuja. Suunnittele seurojen aamu- ja iltapalojen apulaisvuorot paikkakunnan mukaan. Tulosta talkoolaisten Power Info-sivuilta riittävä määrä kopioita opastetauluista kouluille. Pidä majoitusvalvojille ennakkoinfo majoituskoululla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa (sovi tästä majoituspäällikön kanssa) Majoitusvastaavan tehtävät tapahtuman aikana Jakaa ja huolehtii työvuoroista. Vastaa turvallisuusohjeiden antamisesta majoitusvalvojille ja majoittujille Vastaa kioskitoiminnasta. Pitää yllä yhteyttä kisaorganisaatioon. Vastaa ilta- ja aamupalan sujumisesta Koulun majoitusvastaava voi tapahtuman aikana toimia myös itse majoitusvalvojan vuoroissa.

7 2.2 Majoitusvalvojan tehtävät Ottaa vastaan kouluun majoittuvat seurat majoituskoulun vastaanottopisteessä. Opastaa majoittujat luokkiin. Huolehtii yleisestä järjestyksestä. Siivoaa WC:t, pesutilat, ruokailutilat. Tyhjentää roskat majoitustilan jätekatokseen siivous kannattaa tehdä päivävuorojen aikana, kun majoittujat ovat pelikentillä. Huolehtii kioskitoiminnasta - ilmoittaa puutteista hyvissä ajoin kioskipäällikölle. Pitää yhteyttä majoitusvastaavaan ja kisaorganisaatioon. Pitää majoituspäiväkirjaa esim. rikkoutumiset, sairastapaukset, puutteet, mihin soitettu (myös reklamaatiot). Jokainen viranomaiskäynti (poliisi, ambulanssi, palokunta) on ehdottomasti kirjattava päiväkirjaan ja ilmoitettava tapahtumasta myös projektipäällikölle. Auttaa lähtöselvityksessä. Tarkistaa luokkatilat ennen kuin seurat saavat luvan poistua majoitustiloista. Löytötavarat: toimitetaan kootusti Power Infoon, mukaan täytetty Löytötavaran tiedot -lomake (majoituskäsikirjanlopussa) Ongelmatilanteet, esim. ulkopuolinen tulee koululle: majoitusvalvojan tulee huolehtia siitä, että majoituskoululle ei tule ulkopuolisia henkilöitä, ainoastaan koululla majoittuvat henkilöt saavat oleskella koulun tiloissa (poikkeuksena koulun pihassa asuntoautossa tai vaunussa yöpyvillä oikeus käyttää suihkutiloja). Jos ulkopuolisia henkilöitä tavataan, heidät on pyydettävä poistumaan välittömästi. Esinevahingot: joku rikkoo tahallisesti jotain: Ota tekijän tiedot ylös mahdollisia korvausvaatimuksia varten, ilmoita tekijän valmentajalle / joukkueen johtajalle sekä majoitusvastaavalle. jotain mennyt rikki vahingossa / et tiedä tekijää: Kirjaa vahingot ylös majoituspäiväkirjaan ja ilmoita majoitusvastaavalle.

8 3 Majoitustilojen järjestelyt 3.1 Pelastuslaitos kartoittaa turvalliset majoitustilat Majoituspäällikkö kartoittaa yhdessä pelastusviranomaisten ja koulujen henkilökunnan kanssa majoitukseen sopivat ja palo- ja pelastussäännökset täyttävät tilat. Pelastusviranomainen toimii myös lupaviranomaisena ja on laatinut majoitussäännöstön yhdessä majoituspäällikön kanssa. Paloviranomainen myös valvoo säännöstön noudattamista. Paloviranomainen tarkistaa majoitukseen valmistellut tilat ennen turnausta. 3.2 Majoitustilojen valmistelu turnausta varten (paikkakunnan ohjeiden mukaan) Pulpettien siirto kahteen kerrokseen luokkien seinustoille. Opettajanpöytä ja -tuoli, piirtoheitin ja muu irrallinen on siirrettävä siten, että ne eivät houkuttele liikuteltaviksi. Palovaroittimet ovat valvontapisteen tavaroissa, ne laitetaan niitä varten tehdyillä rautalangoilla roikkumaan valaisimiin tai seinälle, testaa toiminta ennen ripustusta. (palovaroittimien lisämäärien tarve kartoitetaan majoitusvastaavien ja paloviranomaisten kartoituspalavereissa) Luokan oven viereen ripustetaan pelastautumissuunnitelman kulkureitti ja hälytysohjeet, jos ei valmiina (yleensä on). Majoitustilan nimi ja osoite sekä hätäuloskäynnit eri tiloista käydään läpi. Jokaisen luokan oveen teipataan majoittujalistatasku (muovitasku) jokaisen luokan ulkopuolelle merkitään, kuinka monta henkilöä luokkaan saa majoittua. Merkitään kielletyt kulkureitit ja tilat opastein ja naruin jos ei koulun vahtimestari ole jo merkinnyt. Varmistetaan että hätäpoistumistiet on esteettömiä.

9 3.3 Majoitustilojen valvontapiste Valmistelu Rakennetaan majoituksen valvontapiste esim. pulpeteista tai pöydistä sovittuun paikkaan, josta valvonta on helpointa. Majoitusinfon pöydälle laitetaan majoituskäsikirja, joka sisältää: o majoittuvat seurat o työvuorolistat o oman porukan yhteystiedot o majoituspäiväkirja (liitteenä käsikirjassa) o Power Cupin kisaoppaan Tapahtuman aikaiset yhteystiedot Infon pöydälle laitetaan puhelinluettelo ja paikallisbussien aikataulu Infossa on tieto siivousvälineistä (kärry/siivouskoppi). Tarkemmat tiedot näistä tulevat järjestelytoimikunnan siivouspäällikön kautta. Infossa on ensiapupakkaus Majoitustilojen valvontapisteessä näkyvät tiedot Majoituksen hälytysnumerot näkyville: o HÄTÄNUMERO ja HÄTÄTILANNEOHJE o Koulun nimi ja osoite o Power Cup aikataulu ja puhelinnumerot o Majoituskoulun valvojapuhelimen yhteystiedot ripustetaan näkyviin Majoituksen yleissäännöt näkyville: o buffetin aukioloajat o aamu- ja iltapalanjakovuorot o suihkuvuorot, jos tarpeen o hiljaisuus klo 23 o sisällä ei pallotella eikä juosta o luokkien ikkunat on suljettava yöksi ja päivälläkin kun viimeinen poistuu luokasta o märät vaatteet / pyyheliinat ripustetaan naulakoihin o tulospalvelun ohjeet = missä tietokone (kuka saa käyttää) Majoituksen siisteysohjeisto: o luokkiin ei mennä ulkojalkineissa o roskat roskakoreihin o täydet roskakorit tyhjennetään o siivousvaunu ja tarvikkeet tieto infossa o lähtösiivous pitää tehdä luokassa

10 3.4 Majoituskioskin valmistelu (tarkemmat ohjeet kioskipäälliköltä) o Kioskiin kuuluvat kylmäkaapit limsoille ja jäätelöille täytetään. o Pystytetään kioski: hankitaan kahvinkeitin ja vedenkeitin pohjakassa (toimitetaan jtk:n talouspäällikön toimesta) myyntiartikkelit tarkistetaan hinnasto tarkistetaan varmistetaan että jäätelö- ja limsakaapit saavat virtaa varmistetaan että maidot / valmiit leivät yms. saadaan kylmään tarkistetaan kioskivuorot (isoilla kouluilla syytä olla erillinen majoitusvalvoja ja kioskivuorolainen välisenä aikana) tehdään lista puutteista tai tarvittavista tuotteista hyvissä ajoin o Sovitaan: missä rahoja säilytetään mistä tilataan täydennykset varmistetaan seuraava vuoro 3.5 Tulospalvelun (ATK-piste) valmistelu o Tutustutaan ATK- tilaan tai laitteistoon: varmistetaan Internet-yhteyden toimivuus varmistetaan tulostimen toiminta varmistetaan, että paperia on riittävästi tehdään alustava käyttövuorolista (mikäli seuroittain tulostusmahdollisuus) o Jos tietokonetta ei ole käytössä: päätetään tulospalvelun toimittamien tulosteiden jakopiste varmistetaan yhteysnumero tulospalveluun o Jos wlan käytössä: Joukkueet voivat vapaasti käyttää omia koneitaan. Voidaan selvittää wlan toimintavarmuus/kuuluvuus.

11 3.6 Ruokailutilan valmistelu Aamu- ja iltapalat jaetaan ja syödään pääsääntöisesti koulujen ruokailutiloissa: Jos ruokailutilapalaveri pidetty, luetaan muistio Tutustutaan ruokailutilaan Selvitetään kylmätilan sijainti Selvitetään ruokailutilojen siivouskomeron sijainti Selvitetään ruokailuvälineistö (kertakäyttöastiat käytössä) Joissakin kouluissa voidaan käyttää vesi/mehukannuja Suunnitellaan alustavasti toimintapisteet eli mistä tullaan, mistä otetaan mitäkin ja mihin mennään ja miten lajittelu tapahtuu jne. Roskapisteiden suunnittelu, lajittelu on tärkeää! 3.7 Siivoustoiminnan valmistelu Siivouspalvelusta vastaavat ovat varanneet turnausta varten siivousvälineistä ja paperitarvikkeita: Tutustutaan siivousvälineistöön ja pisteeseen Tarkistetaan käsi- ja WC-paperitarvikkeiden sijainti Selvitetään miten käsipyyhkeet vaihdetaan jne. Selvitetään roskisten sijainti ja avaimet

12 4 Kisavieraat majoittuvat 4.1 Kisavieraiden vastaanotto Majoitusvastaava ja majoitustiimiläiset: Ottavat vastaan saapumisilmoitukset (1 hlö /majoittuva seura) Jakavat seuran edustajalle passit ja paidat (liitto toimittanut kouluille) Antavat majoittumisluvan Ohjaavat ryhmät oikeisiin luokkiin/tiloihin Huolehtivat, että luokkakohtainen majoituslista (2 kpl) on täytetty, toinen luokan oven muovitaskuun Ilmoittavat Power infoon majoittuneista joukkueista 4.2 Saapumisilmoitus Kukin seura kirjaa tulonsa majoitukseen täyttämällä seurakohtaisen saapumisilmoituksen, johon merkitään: Seura, joukkueet ja lukumäärä majoittuvista sekä vastaavan tiedot Joukkuekohtainen lista pelaajista ja huoltajista ja valmentajista Muut joukkueen mukana koululle majoittumaan tulevat henkilöt, joille on lunastettu passi. Muut majoitukseen tulevat henkilöt (bussikuskit jne.) Kokonaishenkilömäärä majoituskoululla kirjataan ylös Kukin huonevastaava kirjaa ylös huoneessa majoittuvien nimet huonekohtaiseen listaan (2 kpl). Lista laitetaan huoneen oven ulkopuolella olevaan muovitaskuun ja toinen viedään majoituksen info/valvontapisteeseen. 4.3 Majoituksen sääntöjen ja turvallisuusasioiden läpikäynti Majoitusvastaavan ja huonevastaavien palaveri Majoitusvastaava pitää huonepäälliköiden ja ryhmävastaavien kanssa palaverin to iltana. Käydään läpi seuraavia asioita: o Esitellään majoituspaikka ja lausutaan tervehdykset kisaorganisaation puolesta o Koulun säännöt, muista käytännöistä o Yleiset majoitussäännöt o Suihkut ja wc-tilat selvitetään o Käydään katsomassa pelastustiet ja alkusammutuslaitteet, käydään läpi hätätilanneohjeet. o Siisteysasiat käydään läpi eli ei kengissä luokkiin, käsien pesu, suihku- ja wc-kulttuuri jne.

13 o Kulkureitit (käyntiovi ja sen lukitus) o Käytössä olevat ulkotilat o Tulospalvelu, miten toimii tässä koulussa o Jaetaan ilta- ja aamupalanjakovuorot, 2-3 hlö/seura/kerta paikkakunnan mukaan. o Mainitaan majoittuvan seuran korvausvastuu vahingoista ja sotkuista! Majoituksen yleisiä sääntöjä Kiellettyjä ovat mm. Televisiovastaanottimien tuominen majoitustiloihin Kahvin- ja vedenkeittimien tuominen majoitustiloihin Alkoholin ja tupakkatuotteiden sekä muiden huumaavien aineiden tuominen ja käyttö majoitustiloissa Teräaseiden tuominen majoitustiloihin Palavien aineiden, retkikeittimien ja kaasupullojen tuomien ja käsittely majoitustiloissa Pallojen pomputtelu sisätiloissa on ehdottomasti kielletty, sääntö koskee myös sellaisia liikuntatiloja, joissa on majoitusta Vieraiden henkilöiden tuominen/päästäminen majoitustiloihin. Ainoastaan kisapassilla (nimellä ja majoituskoulun nimellä varustettuna) sisäänpääsy. Tai tapahtuman STAFF- ID-kortilla. Korttien kuvat toimitetaan majoitusvalvojan infokansioon. 4.4 Passien jako Joukkueen/seuran passivastaava kuittaa passit ja paidat Paidat ja passit tulevat majoituskouluille valmiiksi pakattuina seuroittain. Seuran pussit/laatikot annettaan sellaisenaan seuran vastaavalle. Seurat huolehtivat paitojen ja passien jaon omalle ryhmälleen. Kaikki paitoihin ja passeihin liittyvät kyselyt ohjataan suoraan Power Info-pisteeseen. Mikäli paidoissa tai passeissa on puutteita, pyydetään seuraa käymään Power Info-pisteessä seuraavan päivän aikana selvittämässä asiaa. Majoitusvalvojien ei tarvitse kuin luovuttaa seuralle paidat ja passit. 4.5 Huonepäälliköt huolehtivat luokan järjestyksestä Huonepäällikkö täyttää luokkakohtaiset yöpyjätiedot 2 kappaleena, joista toinen luokan ulkopuolelle muovitaskuun ja toinen toimitetaan majoituskoulun valvontapisteeseen tai torstai- illan huonepäälliköiden ja ryhmävastaavien palaveriin majoitusvastaavalle.

14 Huonepäälliköt ja joukkue/ryhmävastaavat vastaavat: hyvistä käytöstavoista siisteydestä Power Cupin ajan majoitustilassa ja sen ympäristössä loppusiivouksesta luokassaan hiljaisuudesta klo 23 majoitustilan järjestyssääntöjen noudattamisesta ikkunoiden sulkemisesta ja valojen sammuttamisesta kun viimeinen poistuu majoitustilasta arvoesineistä huolehtimisesta vahingon sattuessa ilmoittamisesta luokan opetusvälineistöön ei kosketa säännön toteutumisesta että ulkopuolisia henkilöitä ei tuoda majoitustiloihin 4.6 Valvonta ja ovien lukitus Majoitusvalvoja huolehtii majoituskoulun valvonnasta. Majoituskoulun aulassa on aina vähintään yksi henkilö valvomassa, kun ulkoovet ovat avoinna. Kussakin majoituskoulussa yövahti huolehtii ovien lukituksesta klo välisenä aikana tai käytössä on sähkölukitus. Ovia ei saa laittaa takalukkoon ja poistumisreitit on selvitettävä ennen ensimmäistä yöpymistä. Majoituskoulun ovet ovat auki vähintään klo ja illalla klo Yleensä valvoja on koulussa koko ajan. Ulko-ovi on lukittava jos valvoja ei ole sisääntuloaulassa. Valvojan puhelinnumero on oltava nähtävissä koulun ulko-ovessa. Majoituskoulun kioskit ovat kaikkien Powerilaisten käytössä silloin kun majoituskoulun ovet ovat avoinna. Majoitusluokkien ovet pyritään pitämään lukossa päivisin. 4.7 Valvojana voi olla vain aikuinen Avustajaksi voi ottaa myös nuoria, mutta valvontavastuu on aina aikuisella. Yövalvojia pitää olla kaksi, molemmat aikuisia (tarkistettava Power Cup turvallisuuspäälliköltä / majoituspäälliköltä). 4.8 Yövalvoja ei nuku Huolehdi hiljaisuudesta. Tarkista ulko-ovet. Jos ulkopuolisia pyrkii koululle, hälytä apua poliisista, herätä muita aikuisia. (Jää vielä aamupalan järjestelijäksi.)

15 5 Aamu- ja iltapalat majoituskoululla (vaihtelee paikkakunnittain) Aamu- ja iltapala tarvikkeet tuodaan kouluille. Majoitustiimin tehtävänä on kuorman purku kylmiöön sekä tarjoilu. Tarjoilussa avustavat majoittuvat joukkueet. Majoitusvastaava tekee ja sopii vuorolistat. 5.1 Ruokailutilat Koulumajoituksessa aamu- ja iltapalat tarjoillaan ja nautitaan koulun ruokalassa. Koulujen keittiöiden kylmätila käytössä, linjastot eivät ole käytössä, paitsi niissä olevat vesipisteet. Keittiöiden siivouskomeroissa siivousvälineet, katso majoitusmuistiosta tarkemmat ohjeet. Ruokailuajat (paikkakuntakohtaisia) Aamupalat tarjoillaan välisenä aikana Iltapala klo välisenä aikana. Majoitusvastaavat huolehtivat sujumisesta ja siisteydestä. 5.2 Joukkueiden avustusvelvoite Kukin majoittuva seura/ ryhmä/joukkue avustaa vuorollaan aamu- ja iltapalan jaossa ja jälkien siivouksessa. Majoitusvastaava ilmoittaa/sopii vuorot huonepäälliköiden kanssa majoituspalaverissa ennen ensimmäistä iltapalaa to iltana. 5.3 Ruokailuhygienia ja jätehuolto Kengät jätetään ruokailutilan ulkopuolelle. Ruokailijat pesevät kätensä ennen ruokailuun tuloa. Roskat lajitellaan. Jokainen ruokailija huolehtii oman ruokailutilansa siisteydestä. Ruuan jakamiseen osallistuvat huolehtivat yleisestä siisteydestä (huom. erilliset ruokailutilan siivousvälineet) Jätteet viedään majoitustilan jätekatokseen 5.4 Erityisruokavaliot Merkitään/Tehdään erillinen piste jos on: keliakia (vilja-allergia): erilliset leivät, leviterasia, veitset laktoositon: saattaa sietää HYLA-tuotteita maidoton hedelmäallergiat muuta

16 5.5 Ilta- ja aamupalaruokatarvikkeiden täydennysajat Aikatauluista (paikkakuntakohtaisia, tarkista!): To: Aamu- ja iltapalatarvikkeet ja to illan ja pe aamun ruokatarvikkeet. Pe: Pe illan ja la aamun ruokatarvikkeet. La: La illan ja su aamun ruokatarvikkeet. 6 Kioskitoiminta majoituskoululla (tarkennukset kioskipäälliköltä) 6.1 Kioskit ja niiden toiminta Majoituskioskit ja niiden myyntiartikkelit selviävät Lentopalloliiton toimesta. Myyntilistat ja hinnastot sekä myytävä tavara ja niiden säilytysastiat esim. jäätelö- ja limonadikylmiöt toimitetaan valvontapisteeseen. 6.2 Kioskien aukioloajat Kioskit ovat pääsääntöisesti auki silloin kun majoituskoulun ovet ovat avoinna ja majoituksesta vastaava henkilö on paikalla. Kioskit ovat kiinni klo Kioskin myyntitavaroiden täydennysajat Aikatauluista (paikkakuntakohtaisia, tarkista!): Ke: Tieto majoitusvastaaville kylmälaitteiden toimitusajasta (Ke) Ke / To: Aamu- ja iltapalatarvikkeet ja to illan ja pe aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? Pe: Pe illan ja la aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? La: La illan ja su aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? Su: Kylmälaitteet pois majoituskouluilta. 7 Asuntovaunut ja -autot majoituskouluilla 7.1 Sähkötolppapaikat Majoituskoulussa majoitusvastaava vastaa sähkötolppapaikkojen vuokrauksesta, mikäli sähkötolppapaikkoja on saatavilla. Ohjeet majoituskansiossa, jossa on myös lomakkeet paikan kuittausta varten. 7.2 Sähkötolppapaikkojen avainten luovutus ja vastaanotto Majoituskansiossa olevalla kaavakkeella luovutetaan ja vastaanotetaan avain tolppapaikkaan. Maksun suoritettuaan vaunussa majoittuvat voivat käyttää koulun suihkuja peseytymiseen. Myös kioskit ovat käytössä. Avaimen luovutus edellyttää pantin maksamista.

17 8 Sairaustapaukset 8.1 Yhteystietoja ja aukioloaikoja terveysasemille Lisää paikkakunnan terveysasemien yhteystiedot ja aukioloajat kansioon ja majoituskoulun valvontapisteeseen. Varmista tiedot ensiapupäälliköltä. 8.2 Epidemiat ja vatsataudit Mikäli majoittujalla havaitaan vatsatautia tai muuta epidemiaa tulee siitä ilmoittaa majoitusvastaavalle. Yhdessä huonepäällikön kanssa päätetään mahdollisesta eristystarpeesta. Ilmoitus Powerin ensiapupäällikölle epidemiaepäilyistä. 8.3 Vakavat sairaustapaukset Anna (ensiksi) ensiapu. Soita hälytys numeroon 112. Kuuntele annetut ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ambulanssiin seuran/joukkueen edustaja mukaan. Ilmoita majoitusvastaavalle ja projektipäällikölle (jos et saa projektipäällikköä kiinni, ilmoita Power Infoon) 8.4 Lievät sairaustapaukset Ensihoidon jälkeen ilmoitus Power Cup ensiapuun mahdollisten lisätoimenpiteiden selvittämiseksi sekä ilmoitus majoitusvastaavalle. Majoituskoulun aulassa on ensiapupakkaus missä on haavanhoitovälineitä ja kylmäkääreitä. Majoituskoulun talkooväki ei anna lääkkeitä, ei edes särkylääkkeitä. Seuran huoltaja hoitaa mahdollisten lääkkeiden antamisen. Kuljetus tarvittaessa lähimmälle terveysasemalle järjestetään.

18 9 Kisavieraat lähtevät 9.1 Lähtöilmoitus Huonepäällikkö ilmoittaa valvojalle, että luokka on siivottu ja valmis tarkastettavaksi. Jokainen seura allekirjoittaa majoitustilojen lähtöilmoituksen (osa majoituskaavaketta). 9.2 Majoitusvarusteiden poiskuljetus Lähtöilmoituksen hyväksymisen jälkeen majoitusvastaava antaa lähtöluvan, jonka jälkeen ryhmä voi kuljettaa majoitusvarusteensa majoitustiloista. 9.3 Lähtötarkastus Majoitusvalvoja käy tarkistamassa tilat. Sunnuntain työvuorossa klo on syytä olla useampi valvoja lähtötarkastusten nopeuttamiseksi. 10 Majoitustilojen järjestely turnauksen jälkeen Koulu luovutetaan takaisin siivottuna. Siivouksen voi aloittaa jo porrastetusti ensimmäisten ryhmien lähdettyä. roskat jätekatokseen lajiteltuna käytävät ja muut tilat kevyesti mopattuina, siivouspäälliköltä tarkempi tieto wc:t siivottuina pöydät ym. niille varatuilla paikoilla ohjekyltit ja opasteet poistettuna Power Cup tarvikkeet ulos/kasattuna sopivaan paikkaan ikkunat kiinni ovet lukittuna piha-alue siistinä Majoitusvastaava on sopinut tutustumispalaverissa, mitä luokan pulpeteille tehdään eli laitetaanko pulpetit takaisin paikoilleen, kts. majoituspalaveripöytäkirja omasta majoituskoulustasi. Majoitusvastaava luovuttaa tilat ja avaimet rehtorille/vahtimestarille sopimanaan ajankohtana ja tekee ilmoituksen majoituspäällikölle koulun luovutuksesta.

19 Oppilaitostiloissa tapahtuva majoitustoiminta tarkoittaa lyhytaikaista käyttötavan muutosta. Tulipalon kannalta käyttötapa muuttuu yleensä aina normaalitoimintaa riskialttiimmaksi. Rakennuksen käyttötavan muutos on pysyvänä ratkaisuna rakennusvalvontaviranomaisille kuuluva asia. Lyhytaikaisena tilapäismajoitus on vaatinut majoitustoimintaan käytettävän oppilaitoksen ja pelastusviranomaisen luvan. Tilapäismajoitukselle ei ole selvää säädöstaustaa. Pelastusviranomaisen ehdot tilapäismajoitukselle oppilaitostiloissa Pelastusviranomaisella ei ole syytä kieltää tilapäismajoitusta, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Lähtökohdat ovat seuraavat: Majoittumiseen käytettävät tilat: - Tilapäismajoitukseen käytettävältä alueelta on oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. - Majoittumiseen käytetään pääsääntöisesti vain luokkatiloja alkaen ensimmäisestä kerroksesta (kellari- ja käyttöullakkotilat eivät yleensä sovellu tilapäismajoitukseen). - Sellaisia luokkia, joissa on vaarallisia kemikaaleja (kemianluokat) ei käytetä majoittumiseen. - Luokkatilan käyntiovien edustat on pidettävä vapaana majoittujista ja majoittujien tavaroista. Majoittujat on järjestettävä luokkatilaan siten, että luokan ovelle jää selvä kulkureitti (normaali majoitustilassa oleminenkin vaatii sitä). - Jos tilapäismajoitukseen käytetään liikuntasalia, on saliin jätettävä selvät kulkuväylät ja avoimet alueet uloskäynneille. - Poistumisreittinä toimivia käytävätiloja ei käytetä majoittumiseen. - Mahdolliset liikuntarajoitteiset henkilöt sekä nuorimmat lapset (alle 10 v) sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen mahdollisimman lähelle uloskäyntejä. Tilapäismajoitukseen käytettävän alueen rajaus: - Tilapäismajoitukseen käytettävä alue rajataan ovia sulkemalla ja merkitsemällä tarvittavin merkinnöin. Tällä ehkäistään koulutiloissa oleskelun rönsyilemistä, ilkivaltaa sekä estetään hätätilanteessa poistuvia henkilöitä eksymästä. - Aluetta rajattaessa on huolehdittava, että alueelta jää määräysten mukaisesti vähintään kaksi ja tarvittaessa useampia uloskäyntejä. Turvallisuutta lisäävät toimet / varusteet: - Lähtökohtana on, että tilapäismajoitukselle on oppilaitoksittain majoitustoiminnasta vastaava vastuuntuntoinen, täysi-ikäinen ja selvä henkilö. - Yöpymistä valvovat täysi-ikäiset yövalvojat. - Yövalvojan alue saa kattaa vain yhden kerroksen tiloja ja enintään viisi 1-2 luokkaa Jos kiinteistössä ei ole automaattista paloilmoitinlaitteistoa, on jokaisessa majoittumiseen - Käytettävässä tilassa on oltava vähintään yksi ja tarvittaessa useampi toimiva palovaroitin. Palovaroittimia sijoitetaan tarvittaessa myös kulkureitille. - Tilapäismajoitusalueella on oltava alkusammutusväline/kerros tai poistumisalue (yleensä oppilaitoskiinteistön sammuttimet riittävät)

20 - Jokaiseen tilapäismajoituksessa käytettävään luokkatilaan on tehtävä turvallisuusopaste, josta selviää: o o o o o oppilaitoksen nimi, kunta ja käyntiosoite ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä poistumisreitit lähimmän alkusammutusvälineen sijainti ja ensiapuvälineiden sijainti majoitusvastaavan sekä yövalvojan vuorolista ja yhteystiedot - Jos oppilaitos on varustettu automaattisella paloilmoittimella, on majoittujien tiedettävä kuinka tällaisessa kiinteistössä on käyttäydyttävä erheellisten hälytysten välttämiseksi. Oltava myös ohjeet toiminnasta, jos automaattinen paloilmoitin hälyttää. - Majoitusvastaavalla ja yövalvojilla on oltava koulun välttämättömät yhteystiedot (talonmies, kiinteistöhuolto, rehtori tms.).

POWER CUP JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA 2014

POWER CUP JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA 2014 POWER CUP JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA 2014 SISÄLTÖ Sisältö... 2 YLEISTÄ... 6 Power Cup... 6 Power Cup numeroina... 6 Elämyksiä ja kokemuksia... 6 Power Cup rakentuu yhteistyönä... 7 Perusvaatimukset Power Cup

Lisätiedot

Nuorisoleirin infolehti

Nuorisoleirin infolehti Nuorisoleirin infolehti Nuorisoleirin leirilehden sisällysluettelo Leirin suojelijan, Seinäjoen kaupunginjohtajan ja leirin johtajan tervehdys 1. Joukkueen leirin aikaisen yhdyshenkilön yhteystietojen

Lisätiedot

Naperoleiri Ulvila 24.7.-27.7.2013. Naperoleiri 2013 Ulvila

Naperoleiri Ulvila 24.7.-27.7.2013. Naperoleiri 2013 Ulvila Naperoleiri 2013 Ulvila Tervetuloa Ulvilaan! Pesiskesän kohokohta lähellä! Naperoleiri 2013 Ulvilassa 24.-27.7. valmistelut ovat sujuneet ilman ongelmia, paremminkin hyviä uutisia saatiin leirin kannalta

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma Haapajärven Pesä-Kiilat ry Turvallisuussuunnitelma Päivitetty 9.2.2013 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n (HP-K) toiminnan. Suunnitelman

Lisätiedot

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 1 Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 9.6.2015 Turvallisuusvastaava Juha Huttunen 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi 3

Lisätiedot

Nuorisoleirin infolehti

Nuorisoleirin infolehti Nuorisoleirin infolehti 1 Nuorisoleirin infolehden sisällysluettelo Nuorisoleirin infolehden sisällysluettelo... 2 1. Joukkueen leirin aikaisen yhteyshenkilön yhteystietojen ilmoittaminen... 5 2. Saapuminen

Lisätiedot

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä.

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä. kesäkuu 2012 1/17 Tämä ohjeistus on tehty muodostelmaluistelukilpailunjärjestäjille selvennykseksi mitä kaikkea kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii. Kilpailutapahtumien järjestämistä säätelevät Suomen

Lisätiedot

Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014

Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014 Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014 Infolehti 1 Heli Pukki???? Isoille elämänsankareille IDERI ja pienille Luovaa LAHJAILOA tilausakvarelleja LAHJAkirjoja onnittelukortteja sisustustauluja Kurkkaa

Lisätiedot

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä.

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä. elokuu 2012 1/16 Tämä ohjeistus on tehty yksinluistelukilpailunjärjestäjille selvennykseksi mitä kaikkea kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii. Kilpailutapahtumien järjestämistä säätelevät Suomen Taitoluisteluliiton

Lisätiedot

- 1 - ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT Yleistä... 9

- 1 - ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT Yleistä... 9 TOIMINTAKÄSIKIRJA - 1 - SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Mikä on SAKUstars?... 4 SAKUstarsin tarkoitus... 4... 4 Kisojen hakeminen... 5 Kisaväri, teema ja maskotti... 5 YLEISET TOIMIJAT SAKU ry:n hallitus... 6

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Turvallisuusorganisaatio 2 3. Mahdolliset uhat 3 4. Turvallisuusjärjestys 6 5. Esimerkkejä PuHu Juniorit

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus. Opiskelijan opas 2014-2015

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus. Opiskelijan opas 2014-2015 Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelijan opas 2014-2015 2 Opiskelijan opas 2014 2015 SISÄLLYS Sivu Tervetuloa 3 Opiskelu 4 Sairastuminen 5 Poissaolot 6 Turvallinen opiskeluympäristö 7 Opiskelijan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus päiv. 8/2015. Opiskelijan. opas 2015-2016

Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus päiv. 8/2015. Opiskelijan. opas 2015-2016 Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus päiv. 8/2015 Opiskelijan opas 2015-2016 2 Opiskelijan opas 2015 2016 SISÄLLYS Sivu Tervetuloa 3 Opiskelu 4 Sairastuminen 5 Poissaolot 6 Turvallinen opiskeluympäristö

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT LUOKANVALVOJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 7-9 2015-2016 SISÄLTÖ LUOKANVALVOJAN TEHTÄVÄT... 3 PALKKIO LUOKANVALVOJANA TOIMIMISESTA... 3 ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN ASIAT... 3 MUITA UUSILLE OPPILAILLE SELVITETTÄVIÄ

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU NORMAALI- JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Jyrki Auronen 27.9.2010 Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 9 ) ja pelastusasetukseen

Lisätiedot

HTI INFOLE S U U R L E I R I LOIMAA-PÖYTYÄ 27.6.-2.7.2014

HTI INFOLE S U U R L E I R I LOIMAA-PÖYTYÄ 27.6.-2.7.2014 INFOLEHTI SUURLEIRI S U U R L E I R I LOIMAA-PÖYTYÄ 27.6.-2.7.2014 Tomi Björck, keittiömestari Fileepihviduo Kätevässä ämpäripakkauksessa erikseen pakattuina Karamelli- ja Sinappi-BBQ -marinoituja ulkofileepihvejä.

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Perusturvalautakunnassa 21.10.2010 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 4 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän opas. Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto kevät 2012 (päivitetty syyskuu 2012)

Tapahtumajärjestäjän opas. Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto kevät 2012 (päivitetty syyskuu 2012) Tapahtumajärjestäjän opas Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto kevät 2012 (päivitetty syyskuu 2012) 1. Suunnittele ajoissa 3 1.1. Vastuunjako... 3 1.2. Paikka ja aika... 3 1.3. Tilat ja laitteet...

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi. 3 2.1 Häiriökäyttäytyminen 3 2.2 Tulipalo 3 2.3 Muita majoituskouluihin kohdistuvia

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

1.PEREHDYTYSKANSION LUKIJALLE... 2 2.YLEISTÄ YKSIKÖSTÄ... 3 3.KUN NUORI SAAPUU YKSIKKÖÖN... 4 4.HENKILÖKUNNAN JA OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT...

1.PEREHDYTYSKANSION LUKIJALLE... 2 2.YLEISTÄ YKSIKÖSTÄ... 3 3.KUN NUORI SAAPUU YKSIKKÖÖN... 4 4.HENKILÖKUNNAN JA OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 1 SISÄLLYS: 1.PEREHDYTYSKANSION LUKIJALLE... 2 2.YLEISTÄ YKSIKÖSTÄ... 3 3.KUN NUORI SAAPUU YKSIKKÖÖN... 4 4.HENKILÖKUNNAN JA OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 5 5.YÖKÖN MUISTILISTA... 10 6.PÄIVÄJÄRJESTYS... 11 7.YLEISET

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot