1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT 5 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT 5 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT 8"

Transkriptio

1 1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT Majoitusvastaavan tehtävät Majoituskouluun tutustuminen Muita majoitusvastaavan valmistelutehtäviä Majoitusvastaavan tehtävät tapahtuman aikana Majoitusvalvojan tehtävät 7 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT Pelastuslaitos kartoittaa turvalliset majoitustilat Majoitustilojen valmistelu turnausta varten (paikkakunnan ohjeiden mukaan) Majoitustilojen valvontapiste Valmistelu Majoitustilojen valvontapisteessä näkyvät tiedot Majoituskioskin valmistelu (tarkemmat ohjeet kioskipäälliköltä) Tulospalvelun (ATK-piste) valmistelu Ruokailutilan valmistelu Siivoustoiminnan valmistelu 11 4 KISAVIERAAT MAJOITTUVAT Kisavieraiden vastaanotto Saapumisilmoitus Majoituksen sääntöjen ja turvallisuusasioiden läpikäynti Majoitusvastaavan ja huonevastaavien palaveri Majoituksen yleisiä sääntöjä Passien jako Joukkueen/seuran passivastaava kuittaa passit ja paidat Huonepäälliköt huolehtivat luokan järjestyksestä Valvonta ja ovien lukitus Valvojana voi olla vain aikuinen Yövalvoja ei nuku 14

2 5 AAMU- JA ILTAPALAT MAJOITUSKOULULLA (VAIHTELEE PAIKKAKUNNITTAIN) Ruokailutilat Joukkueiden avustusvelvoite Ruokailuhygienia ja jätehuolto Erityisruokavaliot Ilta- ja aamupalaruokatarvikkeiden täydennysajat 16 6 KIOSKITOIMINTA MAJOITUSKOULULLA (TARKENNUKSET KIOSKIPÄÄLLIKÖLTÄ) Kioskit ja niiden toiminta Kioskien aukioloajat Kioskin myyntitavaroiden täydennysajat 16 7 ASUNTOVAUNUT JA -AUTOT MAJOITUSKOULUILLA Sähkötolppapaikat Sähkötolppapaikkojen avainten luovutus ja vastaanotto 16 8 SAIRAUSTAPAUKSET Yhteystietoja ja aukioloaikoja terveysasemille Epidemiat ja vatsataudit Vakavat sairaustapaukset Lievät sairaustapaukset 17 9 KISAVIERAAT LÄHTEVÄT Lähtöilmoitus Majoitusvarusteiden poiskuljetus Lähtötarkastus MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELY TURNAUKSEN JÄLKEEN 18

3 1 Majoitussektorin työnjako ja organisaatio JÄRJESTÄJÄT: LENTOPALLOLIITTO: Vastaa ja johtaa Power Cup tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään vuosittain yhteistyössä paikallisten järjestävien seurojen kanssa. Liitto vastaa kouluille majoittuvien seurojen jaosta majoituskouluittain. Lentopalloliitossa tapahtumasta vastaa projektipäällikkö. PAIKALLINEN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Järjestelytoimikunta koostuu kunkin järjestävän seuran edustajista. Järjestelytoimikunnan jäsenillä on jokaisella oma vastuualueensa tapahtuman organisaatiossa. MAJOITUSPÄÄLLIKKÖ: Vastaa kokonaisuudessaan tapahtuman koulumajoituksista. Kerää ympärilleen toimivan majoitustoimikunnan. Etsii tarvittavan määrän majoitusvastaavia. Vastaa kokonaisuudesta ja raportoi järjestelytoimikunnalle majoitussektorin työn etenemisestä. MAJOITUSVASTAAVA: Jokaisella koululla oma/omat majoitusvastaavat. Vastaavat tapahtuman aikana omien koulujensa osalta majoitusvalvojista ja koulun/koulujen asioista. Tutustuu omaan kohteeseen ja kokoaa talkooväen omalle koululle/kouluille tapahtuman ajaksi. MAJOITUSTIIMI: tiimin muodostavat majoituspäällikkö ja majoitusvastaavat. He tekevät käytännön työn majoituspaikkojen löytämiseksi, neuvottelevat ja kartoittavat paikkakunnan ja lähialueen kouluja ja laskevat koulujen kapasiteetit kouluittain. Tiimi käy tutustumassa majoitustiloihin etukäteen ja kartoittaa koulujen suihkut, WC:t, internetyhteydet sekä koulun parkkipaikat ja mahdolliset asuntoautopaikat. He laativat kirjalliset ohjeet, neuvovat ja opastavat ja valvovat. He pitävät majoitusvastaavien palaverit ja toimivat yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. MAJOITUSVALVOJA/TALKOOLAINEN: Majoituskoulun työntekijä, päivä- ja yövalvonta, järjestyksen ylläpito. Vastaanottaa majoitukseen saapujat, luovuttaa seurojen kisapassit ja paidat (valmiiksi pakattu seuroittain), vastaa koulun kioskin tavaroista ja myynnistä. Vastaa kouluilla tapahtuvasta ilta- ja aamupalojen jaosta. Huolehtii koulun yleissiivouksesta päivisin, kun majoittujat ovat pelaamassa jne. (aamuja iltapalojen suhteen saattaa olla Power paikkakunnittain erilaisia käytäntöjä; niistä ilmoitetaan aina vuosittain erikseen). OSALLISTUJAT: SEURAVASTAAVA/SEURAYHDYSHENKILÖ/POWER CUP-VASTAAVA: Tuo majoitukseen saapuessaan seuran majoituslistat täytettynä majoitusvastaavalle, täyttää seuran saapumisilmoituksen, sopii seuransa sisällä luokkajaon (jokaiseen luokkaan vähintään yksi aikuinen). Ilmoittautumisen yhteydessä ottaa mukaansa koko seuran kisapassit ja jakaa ne seuransa edustajille. HUONEPÄÄLLIKKÖ: majoittuneen seuran aikuinen henkilö, joka majoittuu luokkaan. Vastaa luokan järjestyksestä, kokoaa luokassa yöpyjistä listan, tulee huonepäällikköpalaveriin. *Avustaa iltapalan ja aamupalan jakamisessa. Kutsuu lähtötarkastuksen paikalle. (* Huom. katso kohta MAJOITUSVALVOJA/TALKOOLAINEN). MAJOITTUJAT: koululla majoittuvat henkilöt, jotka velvoitetaan noudattamaan majoituspaikan sääntöjä ja ohjeita.

4 ESIMERKKIKAAVIO MAJOITUSSEKTORIN ORGANISAATIOSTA:

5 2 Majoitustiimin tehtävät 2.1 Majoitusvastaavan tehtävät Majoituskouluun tutustuminen Ota yhteys rehtoriin ja sovi majoituspalaverista, jonka yhteydessä tutustumiskäynti majoituskouluun, palaverissa mukana rehtori + vahtimestari + muuta koulun henkilökuntaa. Tee muistio palaverista, jossa liitettynä kuva koulun pohjakartasta, sekä selvitys majoitustiloista (majoituskartoituslomake) lähetetään majoituspäällikölle, sekä koulun rehtorille ja Lentopalloliittoon. Muistio + tilakartta (kerroskohtainen pohjapiirustus) liitetään myös myöhemmin kyseisen majoituskoulun valvontapisteen majoituskansioon. Majoituskansion runko tehdään lentopalloliitossa ja koulu/luokkakohtainen turvallisuussuunnitelma ja pelastustiet (koulun ja paikkakunnan tietojen mukaan) lisätään kansioon. Majoituspalaverissa rehtorin ja henkilökunnan kanssa käydään läpi ainakin seuraavat asiat: o Majoitusluokkajako o Valvontapisteen sijainti o Sovitaan avaimista ja ovien lukituskäytännöstä o Majoitustiloiksi soveltuvien tilojen pinta-alat o Pelastussuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot o Palohälyttimien määrät (lisätarve?) o Suihkujen, WC-tilojen määrät o Koulun ATK-laitteen käyttömahdollisuus (majoitusvastaava käyttää tulostaa otteluohjelmat ja tulokset iltaisin ilmoitustaululle) o Parkkipaikkojen määrät, mahdollisuudet asuntoautopaikoiksi (tolpat) myös paloviranomaisen mielipide kysyttävä o Jätehuoltokäytäntö Joissain tapauksissa voidaan osa näistä asioista päättää esimerkiksi kunnan teknisessä lautakunnassa tai niistä voidaan tehdä erillinen viranhaltijapäätös.

6 2.1.2 Muita majoitusvastaavan valmistelutehtäviä Majoitustiimi antaa huhtikuun (paikkakunnan mukaan) loppuun mennessä viitteelliset työvuorot. Tee kohteeseesi työvuorolista, sovi varahenkilöitä (= aina saatavilla). Huolehdi, että majoituskohteessasi on ympärivuorokautinen miehitys. Huomaa, että useat paikkakunnat vaativat yöaikaan kaksi aikuista valvojaa. Kokoa koulun majoitusvalvojien tiedot ja työvuorot majoituksen talkoolistaukseen. Majoitusvastaava lähettää tiedot majoituspäällikölle, joka raportoi säännöllisesti talkoolaisten tilanteesta järjestelytoimikunnalle. Tutustuta tiimisi tuleviin tehtäviin. Kuittaa itsellesi koulun avaimet (toukokuun loppu/kesäkuun alku). Suunnittele valvojien tuella koulun tilojen jako majoittuville seuroille, liitto jakaa seurat kouluihin. Noudata tiloihin laitettuja lukuja. Suunnittele seurojen aamu- ja iltapalojen apulaisvuorot paikkakunnan mukaan. Tulosta talkoolaisten Power Info-sivuilta riittävä määrä kopioita opastetauluista kouluille. Pidä majoitusvalvojille ennakkoinfo majoituskoululla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa (sovi tästä majoituspäällikön kanssa) Majoitusvastaavan tehtävät tapahtuman aikana Jakaa ja huolehtii työvuoroista. Vastaa turvallisuusohjeiden antamisesta majoitusvalvojille ja majoittujille Vastaa kioskitoiminnasta. Pitää yllä yhteyttä kisaorganisaatioon. Vastaa ilta- ja aamupalan sujumisesta Koulun majoitusvastaava voi tapahtuman aikana toimia myös itse majoitusvalvojan vuoroissa.

7 2.2 Majoitusvalvojan tehtävät Ottaa vastaan kouluun majoittuvat seurat majoituskoulun vastaanottopisteessä. Opastaa majoittujat luokkiin. Huolehtii yleisestä järjestyksestä. Siivoaa WC:t, pesutilat, ruokailutilat. Tyhjentää roskat majoitustilan jätekatokseen siivous kannattaa tehdä päivävuorojen aikana, kun majoittujat ovat pelikentillä. Huolehtii kioskitoiminnasta - ilmoittaa puutteista hyvissä ajoin kioskipäällikölle. Pitää yhteyttä majoitusvastaavaan ja kisaorganisaatioon. Pitää majoituspäiväkirjaa esim. rikkoutumiset, sairastapaukset, puutteet, mihin soitettu (myös reklamaatiot). Jokainen viranomaiskäynti (poliisi, ambulanssi, palokunta) on ehdottomasti kirjattava päiväkirjaan ja ilmoitettava tapahtumasta myös projektipäällikölle. Auttaa lähtöselvityksessä. Tarkistaa luokkatilat ennen kuin seurat saavat luvan poistua majoitustiloista. Löytötavarat: toimitetaan kootusti Power Infoon, mukaan täytetty Löytötavaran tiedot -lomake (majoituskäsikirjanlopussa) Ongelmatilanteet, esim. ulkopuolinen tulee koululle: majoitusvalvojan tulee huolehtia siitä, että majoituskoululle ei tule ulkopuolisia henkilöitä, ainoastaan koululla majoittuvat henkilöt saavat oleskella koulun tiloissa (poikkeuksena koulun pihassa asuntoautossa tai vaunussa yöpyvillä oikeus käyttää suihkutiloja). Jos ulkopuolisia henkilöitä tavataan, heidät on pyydettävä poistumaan välittömästi. Esinevahingot: joku rikkoo tahallisesti jotain: Ota tekijän tiedot ylös mahdollisia korvausvaatimuksia varten, ilmoita tekijän valmentajalle / joukkueen johtajalle sekä majoitusvastaavalle. jotain mennyt rikki vahingossa / et tiedä tekijää: Kirjaa vahingot ylös majoituspäiväkirjaan ja ilmoita majoitusvastaavalle.

8 3 Majoitustilojen järjestelyt 3.1 Pelastuslaitos kartoittaa turvalliset majoitustilat Majoituspäällikkö kartoittaa yhdessä pelastusviranomaisten ja koulujen henkilökunnan kanssa majoitukseen sopivat ja palo- ja pelastussäännökset täyttävät tilat. Pelastusviranomainen toimii myös lupaviranomaisena ja on laatinut majoitussäännöstön yhdessä majoituspäällikön kanssa. Paloviranomainen myös valvoo säännöstön noudattamista. Paloviranomainen tarkistaa majoitukseen valmistellut tilat ennen turnausta. 3.2 Majoitustilojen valmistelu turnausta varten (paikkakunnan ohjeiden mukaan) Pulpettien siirto kahteen kerrokseen luokkien seinustoille. Opettajanpöytä ja -tuoli, piirtoheitin ja muu irrallinen on siirrettävä siten, että ne eivät houkuttele liikuteltaviksi. Palovaroittimet ovat valvontapisteen tavaroissa, ne laitetaan niitä varten tehdyillä rautalangoilla roikkumaan valaisimiin tai seinälle, testaa toiminta ennen ripustusta. (palovaroittimien lisämäärien tarve kartoitetaan majoitusvastaavien ja paloviranomaisten kartoituspalavereissa) Luokan oven viereen ripustetaan pelastautumissuunnitelman kulkureitti ja hälytysohjeet, jos ei valmiina (yleensä on). Majoitustilan nimi ja osoite sekä hätäuloskäynnit eri tiloista käydään läpi. Jokaisen luokan oveen teipataan majoittujalistatasku (muovitasku) jokaisen luokan ulkopuolelle merkitään, kuinka monta henkilöä luokkaan saa majoittua. Merkitään kielletyt kulkureitit ja tilat opastein ja naruin jos ei koulun vahtimestari ole jo merkinnyt. Varmistetaan että hätäpoistumistiet on esteettömiä.

9 3.3 Majoitustilojen valvontapiste Valmistelu Rakennetaan majoituksen valvontapiste esim. pulpeteista tai pöydistä sovittuun paikkaan, josta valvonta on helpointa. Majoitusinfon pöydälle laitetaan majoituskäsikirja, joka sisältää: o majoittuvat seurat o työvuorolistat o oman porukan yhteystiedot o majoituspäiväkirja (liitteenä käsikirjassa) o Power Cupin kisaoppaan Tapahtuman aikaiset yhteystiedot Infon pöydälle laitetaan puhelinluettelo ja paikallisbussien aikataulu Infossa on tieto siivousvälineistä (kärry/siivouskoppi). Tarkemmat tiedot näistä tulevat järjestelytoimikunnan siivouspäällikön kautta. Infossa on ensiapupakkaus Majoitustilojen valvontapisteessä näkyvät tiedot Majoituksen hälytysnumerot näkyville: o HÄTÄNUMERO ja HÄTÄTILANNEOHJE o Koulun nimi ja osoite o Power Cup aikataulu ja puhelinnumerot o Majoituskoulun valvojapuhelimen yhteystiedot ripustetaan näkyviin Majoituksen yleissäännöt näkyville: o buffetin aukioloajat o aamu- ja iltapalanjakovuorot o suihkuvuorot, jos tarpeen o hiljaisuus klo 23 o sisällä ei pallotella eikä juosta o luokkien ikkunat on suljettava yöksi ja päivälläkin kun viimeinen poistuu luokasta o märät vaatteet / pyyheliinat ripustetaan naulakoihin o tulospalvelun ohjeet = missä tietokone (kuka saa käyttää) Majoituksen siisteysohjeisto: o luokkiin ei mennä ulkojalkineissa o roskat roskakoreihin o täydet roskakorit tyhjennetään o siivousvaunu ja tarvikkeet tieto infossa o lähtösiivous pitää tehdä luokassa

10 3.4 Majoituskioskin valmistelu (tarkemmat ohjeet kioskipäälliköltä) o Kioskiin kuuluvat kylmäkaapit limsoille ja jäätelöille täytetään. o Pystytetään kioski: hankitaan kahvinkeitin ja vedenkeitin pohjakassa (toimitetaan jtk:n talouspäällikön toimesta) myyntiartikkelit tarkistetaan hinnasto tarkistetaan varmistetaan että jäätelö- ja limsakaapit saavat virtaa varmistetaan että maidot / valmiit leivät yms. saadaan kylmään tarkistetaan kioskivuorot (isoilla kouluilla syytä olla erillinen majoitusvalvoja ja kioskivuorolainen välisenä aikana) tehdään lista puutteista tai tarvittavista tuotteista hyvissä ajoin o Sovitaan: missä rahoja säilytetään mistä tilataan täydennykset varmistetaan seuraava vuoro 3.5 Tulospalvelun (ATK-piste) valmistelu o Tutustutaan ATK- tilaan tai laitteistoon: varmistetaan Internet-yhteyden toimivuus varmistetaan tulostimen toiminta varmistetaan, että paperia on riittävästi tehdään alustava käyttövuorolista (mikäli seuroittain tulostusmahdollisuus) o Jos tietokonetta ei ole käytössä: päätetään tulospalvelun toimittamien tulosteiden jakopiste varmistetaan yhteysnumero tulospalveluun o Jos wlan käytössä: Joukkueet voivat vapaasti käyttää omia koneitaan. Voidaan selvittää wlan toimintavarmuus/kuuluvuus.

11 3.6 Ruokailutilan valmistelu Aamu- ja iltapalat jaetaan ja syödään pääsääntöisesti koulujen ruokailutiloissa: Jos ruokailutilapalaveri pidetty, luetaan muistio Tutustutaan ruokailutilaan Selvitetään kylmätilan sijainti Selvitetään ruokailutilojen siivouskomeron sijainti Selvitetään ruokailuvälineistö (kertakäyttöastiat käytössä) Joissakin kouluissa voidaan käyttää vesi/mehukannuja Suunnitellaan alustavasti toimintapisteet eli mistä tullaan, mistä otetaan mitäkin ja mihin mennään ja miten lajittelu tapahtuu jne. Roskapisteiden suunnittelu, lajittelu on tärkeää! 3.7 Siivoustoiminnan valmistelu Siivouspalvelusta vastaavat ovat varanneet turnausta varten siivousvälineistä ja paperitarvikkeita: Tutustutaan siivousvälineistöön ja pisteeseen Tarkistetaan käsi- ja WC-paperitarvikkeiden sijainti Selvitetään miten käsipyyhkeet vaihdetaan jne. Selvitetään roskisten sijainti ja avaimet

12 4 Kisavieraat majoittuvat 4.1 Kisavieraiden vastaanotto Majoitusvastaava ja majoitustiimiläiset: Ottavat vastaan saapumisilmoitukset (1 hlö /majoittuva seura) Jakavat seuran edustajalle passit ja paidat (liitto toimittanut kouluille) Antavat majoittumisluvan Ohjaavat ryhmät oikeisiin luokkiin/tiloihin Huolehtivat, että luokkakohtainen majoituslista (2 kpl) on täytetty, toinen luokan oven muovitaskuun Ilmoittavat Power infoon majoittuneista joukkueista 4.2 Saapumisilmoitus Kukin seura kirjaa tulonsa majoitukseen täyttämällä seurakohtaisen saapumisilmoituksen, johon merkitään: Seura, joukkueet ja lukumäärä majoittuvista sekä vastaavan tiedot Joukkuekohtainen lista pelaajista ja huoltajista ja valmentajista Muut joukkueen mukana koululle majoittumaan tulevat henkilöt, joille on lunastettu passi. Muut majoitukseen tulevat henkilöt (bussikuskit jne.) Kokonaishenkilömäärä majoituskoululla kirjataan ylös Kukin huonevastaava kirjaa ylös huoneessa majoittuvien nimet huonekohtaiseen listaan (2 kpl). Lista laitetaan huoneen oven ulkopuolella olevaan muovitaskuun ja toinen viedään majoituksen info/valvontapisteeseen. 4.3 Majoituksen sääntöjen ja turvallisuusasioiden läpikäynti Majoitusvastaavan ja huonevastaavien palaveri Majoitusvastaava pitää huonepäälliköiden ja ryhmävastaavien kanssa palaverin to iltana. Käydään läpi seuraavia asioita: o Esitellään majoituspaikka ja lausutaan tervehdykset kisaorganisaation puolesta o Koulun säännöt, muista käytännöistä o Yleiset majoitussäännöt o Suihkut ja wc-tilat selvitetään o Käydään katsomassa pelastustiet ja alkusammutuslaitteet, käydään läpi hätätilanneohjeet. o Siisteysasiat käydään läpi eli ei kengissä luokkiin, käsien pesu, suihku- ja wc-kulttuuri jne.

13 o Kulkureitit (käyntiovi ja sen lukitus) o Käytössä olevat ulkotilat o Tulospalvelu, miten toimii tässä koulussa o Jaetaan ilta- ja aamupalanjakovuorot, 2-3 hlö/seura/kerta paikkakunnan mukaan. o Mainitaan majoittuvan seuran korvausvastuu vahingoista ja sotkuista! Majoituksen yleisiä sääntöjä Kiellettyjä ovat mm. Televisiovastaanottimien tuominen majoitustiloihin Kahvin- ja vedenkeittimien tuominen majoitustiloihin Alkoholin ja tupakkatuotteiden sekä muiden huumaavien aineiden tuominen ja käyttö majoitustiloissa Teräaseiden tuominen majoitustiloihin Palavien aineiden, retkikeittimien ja kaasupullojen tuomien ja käsittely majoitustiloissa Pallojen pomputtelu sisätiloissa on ehdottomasti kielletty, sääntö koskee myös sellaisia liikuntatiloja, joissa on majoitusta Vieraiden henkilöiden tuominen/päästäminen majoitustiloihin. Ainoastaan kisapassilla (nimellä ja majoituskoulun nimellä varustettuna) sisäänpääsy. Tai tapahtuman STAFF- ID-kortilla. Korttien kuvat toimitetaan majoitusvalvojan infokansioon. 4.4 Passien jako Joukkueen/seuran passivastaava kuittaa passit ja paidat Paidat ja passit tulevat majoituskouluille valmiiksi pakattuina seuroittain. Seuran pussit/laatikot annettaan sellaisenaan seuran vastaavalle. Seurat huolehtivat paitojen ja passien jaon omalle ryhmälleen. Kaikki paitoihin ja passeihin liittyvät kyselyt ohjataan suoraan Power Info-pisteeseen. Mikäli paidoissa tai passeissa on puutteita, pyydetään seuraa käymään Power Info-pisteessä seuraavan päivän aikana selvittämässä asiaa. Majoitusvalvojien ei tarvitse kuin luovuttaa seuralle paidat ja passit. 4.5 Huonepäälliköt huolehtivat luokan järjestyksestä Huonepäällikkö täyttää luokkakohtaiset yöpyjätiedot 2 kappaleena, joista toinen luokan ulkopuolelle muovitaskuun ja toinen toimitetaan majoituskoulun valvontapisteeseen tai torstai- illan huonepäälliköiden ja ryhmävastaavien palaveriin majoitusvastaavalle.

14 Huonepäälliköt ja joukkue/ryhmävastaavat vastaavat: hyvistä käytöstavoista siisteydestä Power Cupin ajan majoitustilassa ja sen ympäristössä loppusiivouksesta luokassaan hiljaisuudesta klo 23 majoitustilan järjestyssääntöjen noudattamisesta ikkunoiden sulkemisesta ja valojen sammuttamisesta kun viimeinen poistuu majoitustilasta arvoesineistä huolehtimisesta vahingon sattuessa ilmoittamisesta luokan opetusvälineistöön ei kosketa säännön toteutumisesta että ulkopuolisia henkilöitä ei tuoda majoitustiloihin 4.6 Valvonta ja ovien lukitus Majoitusvalvoja huolehtii majoituskoulun valvonnasta. Majoituskoulun aulassa on aina vähintään yksi henkilö valvomassa, kun ulkoovet ovat avoinna. Kussakin majoituskoulussa yövahti huolehtii ovien lukituksesta klo välisenä aikana tai käytössä on sähkölukitus. Ovia ei saa laittaa takalukkoon ja poistumisreitit on selvitettävä ennen ensimmäistä yöpymistä. Majoituskoulun ovet ovat auki vähintään klo ja illalla klo Yleensä valvoja on koulussa koko ajan. Ulko-ovi on lukittava jos valvoja ei ole sisääntuloaulassa. Valvojan puhelinnumero on oltava nähtävissä koulun ulko-ovessa. Majoituskoulun kioskit ovat kaikkien Powerilaisten käytössä silloin kun majoituskoulun ovet ovat avoinna. Majoitusluokkien ovet pyritään pitämään lukossa päivisin. 4.7 Valvojana voi olla vain aikuinen Avustajaksi voi ottaa myös nuoria, mutta valvontavastuu on aina aikuisella. Yövalvojia pitää olla kaksi, molemmat aikuisia (tarkistettava Power Cup turvallisuuspäälliköltä / majoituspäälliköltä). 4.8 Yövalvoja ei nuku Huolehdi hiljaisuudesta. Tarkista ulko-ovet. Jos ulkopuolisia pyrkii koululle, hälytä apua poliisista, herätä muita aikuisia. (Jää vielä aamupalan järjestelijäksi.)

15 5 Aamu- ja iltapalat majoituskoululla (vaihtelee paikkakunnittain) Aamu- ja iltapala tarvikkeet tuodaan kouluille. Majoitustiimin tehtävänä on kuorman purku kylmiöön sekä tarjoilu. Tarjoilussa avustavat majoittuvat joukkueet. Majoitusvastaava tekee ja sopii vuorolistat. 5.1 Ruokailutilat Koulumajoituksessa aamu- ja iltapalat tarjoillaan ja nautitaan koulun ruokalassa. Koulujen keittiöiden kylmätila käytössä, linjastot eivät ole käytössä, paitsi niissä olevat vesipisteet. Keittiöiden siivouskomeroissa siivousvälineet, katso majoitusmuistiosta tarkemmat ohjeet. Ruokailuajat (paikkakuntakohtaisia) Aamupalat tarjoillaan välisenä aikana Iltapala klo välisenä aikana. Majoitusvastaavat huolehtivat sujumisesta ja siisteydestä. 5.2 Joukkueiden avustusvelvoite Kukin majoittuva seura/ ryhmä/joukkue avustaa vuorollaan aamu- ja iltapalan jaossa ja jälkien siivouksessa. Majoitusvastaava ilmoittaa/sopii vuorot huonepäälliköiden kanssa majoituspalaverissa ennen ensimmäistä iltapalaa to iltana. 5.3 Ruokailuhygienia ja jätehuolto Kengät jätetään ruokailutilan ulkopuolelle. Ruokailijat pesevät kätensä ennen ruokailuun tuloa. Roskat lajitellaan. Jokainen ruokailija huolehtii oman ruokailutilansa siisteydestä. Ruuan jakamiseen osallistuvat huolehtivat yleisestä siisteydestä (huom. erilliset ruokailutilan siivousvälineet) Jätteet viedään majoitustilan jätekatokseen 5.4 Erityisruokavaliot Merkitään/Tehdään erillinen piste jos on: keliakia (vilja-allergia): erilliset leivät, leviterasia, veitset laktoositon: saattaa sietää HYLA-tuotteita maidoton hedelmäallergiat muuta

16 5.5 Ilta- ja aamupalaruokatarvikkeiden täydennysajat Aikatauluista (paikkakuntakohtaisia, tarkista!): To: Aamu- ja iltapalatarvikkeet ja to illan ja pe aamun ruokatarvikkeet. Pe: Pe illan ja la aamun ruokatarvikkeet. La: La illan ja su aamun ruokatarvikkeet. 6 Kioskitoiminta majoituskoululla (tarkennukset kioskipäälliköltä) 6.1 Kioskit ja niiden toiminta Majoituskioskit ja niiden myyntiartikkelit selviävät Lentopalloliiton toimesta. Myyntilistat ja hinnastot sekä myytävä tavara ja niiden säilytysastiat esim. jäätelö- ja limonadikylmiöt toimitetaan valvontapisteeseen. 6.2 Kioskien aukioloajat Kioskit ovat pääsääntöisesti auki silloin kun majoituskoulun ovet ovat avoinna ja majoituksesta vastaava henkilö on paikalla. Kioskit ovat kiinni klo Kioskin myyntitavaroiden täydennysajat Aikatauluista (paikkakuntakohtaisia, tarkista!): Ke: Tieto majoitusvastaaville kylmälaitteiden toimitusajasta (Ke) Ke / To: Aamu- ja iltapalatarvikkeet ja to illan ja pe aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? Pe: Pe illan ja la aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? La: La illan ja su aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? Su: Kylmälaitteet pois majoituskouluilta. 7 Asuntovaunut ja -autot majoituskouluilla 7.1 Sähkötolppapaikat Majoituskoulussa majoitusvastaava vastaa sähkötolppapaikkojen vuokrauksesta, mikäli sähkötolppapaikkoja on saatavilla. Ohjeet majoituskansiossa, jossa on myös lomakkeet paikan kuittausta varten. 7.2 Sähkötolppapaikkojen avainten luovutus ja vastaanotto Majoituskansiossa olevalla kaavakkeella luovutetaan ja vastaanotetaan avain tolppapaikkaan. Maksun suoritettuaan vaunussa majoittuvat voivat käyttää koulun suihkuja peseytymiseen. Myös kioskit ovat käytössä. Avaimen luovutus edellyttää pantin maksamista.

17 8 Sairaustapaukset 8.1 Yhteystietoja ja aukioloaikoja terveysasemille Lisää paikkakunnan terveysasemien yhteystiedot ja aukioloajat kansioon ja majoituskoulun valvontapisteeseen. Varmista tiedot ensiapupäälliköltä. 8.2 Epidemiat ja vatsataudit Mikäli majoittujalla havaitaan vatsatautia tai muuta epidemiaa tulee siitä ilmoittaa majoitusvastaavalle. Yhdessä huonepäällikön kanssa päätetään mahdollisesta eristystarpeesta. Ilmoitus Powerin ensiapupäällikölle epidemiaepäilyistä. 8.3 Vakavat sairaustapaukset Anna (ensiksi) ensiapu. Soita hälytys numeroon 112. Kuuntele annetut ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ambulanssiin seuran/joukkueen edustaja mukaan. Ilmoita majoitusvastaavalle ja projektipäällikölle (jos et saa projektipäällikköä kiinni, ilmoita Power Infoon) 8.4 Lievät sairaustapaukset Ensihoidon jälkeen ilmoitus Power Cup ensiapuun mahdollisten lisätoimenpiteiden selvittämiseksi sekä ilmoitus majoitusvastaavalle. Majoituskoulun aulassa on ensiapupakkaus missä on haavanhoitovälineitä ja kylmäkääreitä. Majoituskoulun talkooväki ei anna lääkkeitä, ei edes särkylääkkeitä. Seuran huoltaja hoitaa mahdollisten lääkkeiden antamisen. Kuljetus tarvittaessa lähimmälle terveysasemalle järjestetään.

18 9 Kisavieraat lähtevät 9.1 Lähtöilmoitus Huonepäällikkö ilmoittaa valvojalle, että luokka on siivottu ja valmis tarkastettavaksi. Jokainen seura allekirjoittaa majoitustilojen lähtöilmoituksen (osa majoituskaavaketta). 9.2 Majoitusvarusteiden poiskuljetus Lähtöilmoituksen hyväksymisen jälkeen majoitusvastaava antaa lähtöluvan, jonka jälkeen ryhmä voi kuljettaa majoitusvarusteensa majoitustiloista. 9.3 Lähtötarkastus Majoitusvalvoja käy tarkistamassa tilat. Sunnuntain työvuorossa klo on syytä olla useampi valvoja lähtötarkastusten nopeuttamiseksi. 10 Majoitustilojen järjestely turnauksen jälkeen Koulu luovutetaan takaisin siivottuna. Siivouksen voi aloittaa jo porrastetusti ensimmäisten ryhmien lähdettyä. roskat jätekatokseen lajiteltuna käytävät ja muut tilat kevyesti mopattuina, siivouspäälliköltä tarkempi tieto wc:t siivottuina pöydät ym. niille varatuilla paikoilla ohjekyltit ja opasteet poistettuna Power Cup tarvikkeet ulos/kasattuna sopivaan paikkaan ikkunat kiinni ovet lukittuna piha-alue siistinä Majoitusvastaava on sopinut tutustumispalaverissa, mitä luokan pulpeteille tehdään eli laitetaanko pulpetit takaisin paikoilleen, kts. majoituspalaveripöytäkirja omasta majoituskoulustasi. Majoitusvastaava luovuttaa tilat ja avaimet rehtorille/vahtimestarille sopimanaan ajankohtana ja tekee ilmoituksen majoituspäällikölle koulun luovutuksesta.

19 Oppilaitostiloissa tapahtuva majoitustoiminta tarkoittaa lyhytaikaista käyttötavan muutosta. Tulipalon kannalta käyttötapa muuttuu yleensä aina normaalitoimintaa riskialttiimmaksi. Rakennuksen käyttötavan muutos on pysyvänä ratkaisuna rakennusvalvontaviranomaisille kuuluva asia. Lyhytaikaisena tilapäismajoitus on vaatinut majoitustoimintaan käytettävän oppilaitoksen ja pelastusviranomaisen luvan. Tilapäismajoitukselle ei ole selvää säädöstaustaa. Pelastusviranomaisen ehdot tilapäismajoitukselle oppilaitostiloissa Pelastusviranomaisella ei ole syytä kieltää tilapäismajoitusta, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Lähtökohdat ovat seuraavat: Majoittumiseen käytettävät tilat: - Tilapäismajoitukseen käytettävältä alueelta on oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. - Majoittumiseen käytetään pääsääntöisesti vain luokkatiloja alkaen ensimmäisestä kerroksesta (kellari- ja käyttöullakkotilat eivät yleensä sovellu tilapäismajoitukseen). - Sellaisia luokkia, joissa on vaarallisia kemikaaleja (kemianluokat) ei käytetä majoittumiseen. - Luokkatilan käyntiovien edustat on pidettävä vapaana majoittujista ja majoittujien tavaroista. Majoittujat on järjestettävä luokkatilaan siten, että luokan ovelle jää selvä kulkureitti (normaali majoitustilassa oleminenkin vaatii sitä). - Jos tilapäismajoitukseen käytetään liikuntasalia, on saliin jätettävä selvät kulkuväylät ja avoimet alueet uloskäynneille. - Poistumisreittinä toimivia käytävätiloja ei käytetä majoittumiseen. - Mahdolliset liikuntarajoitteiset henkilöt sekä nuorimmat lapset (alle 10 v) sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen mahdollisimman lähelle uloskäyntejä. Tilapäismajoitukseen käytettävän alueen rajaus: - Tilapäismajoitukseen käytettävä alue rajataan ovia sulkemalla ja merkitsemällä tarvittavin merkinnöin. Tällä ehkäistään koulutiloissa oleskelun rönsyilemistä, ilkivaltaa sekä estetään hätätilanteessa poistuvia henkilöitä eksymästä. - Aluetta rajattaessa on huolehdittava, että alueelta jää määräysten mukaisesti vähintään kaksi ja tarvittaessa useampia uloskäyntejä. Turvallisuutta lisäävät toimet / varusteet: - Lähtökohtana on, että tilapäismajoitukselle on oppilaitoksittain majoitustoiminnasta vastaava vastuuntuntoinen, täysi-ikäinen ja selvä henkilö. - Yöpymistä valvovat täysi-ikäiset yövalvojat. - Yövalvojan alue saa kattaa vain yhden kerroksen tiloja ja enintään viisi 1-2 luokkaa Jos kiinteistössä ei ole automaattista paloilmoitinlaitteistoa, on jokaisessa majoittumiseen - Käytettävässä tilassa on oltava vähintään yksi ja tarvittaessa useampi toimiva palovaroitin. Palovaroittimia sijoitetaan tarvittaessa myös kulkureitille. - Tilapäismajoitusalueella on oltava alkusammutusväline/kerros tai poistumisalue (yleensä oppilaitoskiinteistön sammuttimet riittävät)

20 - Jokaiseen tilapäismajoituksessa käytettävään luokkatilaan on tehtävä turvallisuusopaste, josta selviää: o o o o o oppilaitoksen nimi, kunta ja käyntiosoite ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä poistumisreitit lähimmän alkusammutusvälineen sijainti ja ensiapuvälineiden sijainti majoitusvastaavan sekä yövalvojan vuorolista ja yhteystiedot - Jos oppilaitos on varustettu automaattisella paloilmoittimella, on majoittujien tiedettävä kuinka tällaisessa kiinteistössä on käyttäydyttävä erheellisten hälytysten välttämiseksi. Oltava myös ohjeet toiminnasta, jos automaattinen paloilmoitin hälyttää. - Majoitusvastaavalla ja yövalvojilla on oltava koulun välttämättömät yhteystiedot (talonmies, kiinteistöhuolto, rehtori tms.).

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Iso tapahtuma! 850 joukkuetta, 6538 passia 300 pelikenttää, n. 5000 peliä 100 000

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue PELASTUSSUUNNITELMA Yleisjärjestelyt: PELASTUSSUUNNITELMA KISAKYLÄ JA LEIRINTÄALUE Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue uimahallin vieressä. Kisakylän info on Syreenin

Lisätiedot

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat 1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa

Lisätiedot

POWER CUP 2015 INFOPAKETTI

POWER CUP 2015 INFOPAKETTI POWER CUP 2015 INFOPAKETTI JyLe lähtee Vaasan Power Cupiin 14 joukkueen voimin. Tähän infopakettiin on koottu tärkeimmät ajat, paikat ja yhteystiedot sekä listattu yleisiä ohjeita turnausta varten. Viimehetken

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITTUMISESTA KOULUISSA TMS. RAKENNUKSISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITTUMISESTA KOULUISSA TMS. RAKENNUKSISSA OHJE 1(5) OHJE TILAPÄISMAJOITTUMISESTA KOULUISSA TMS. RAKENNUKSISSA Määritelmä: - Tilapäismajoittumiseksi katsotaan tila, jota ei ole tarkoitettu majoitustilaksi (esim. koulujen luokkahuoneet) ja jota

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Kiinteistöön liittyvissä hätätapauksissa Palmian päivystys palvelee teitä 24h, puh

Kiinteistöön liittyvissä hätätapauksissa Palmian päivystys palvelee teitä 24h, puh TALOON PEREHDYTYS Osoite: Knutersintie 915 00890 Helsinki Puhelinnumero: 09 310 79784 Sähköposti: ostersundom.leirikeskus@hel.fi Kotisivut: ostersundom.munstadi.fi Facebook: ostersundominleirikeskus KOORDINAATIT:

Lisätiedot

Luokkakisat

Luokkakisat Palkinnot Palkinnot Kuuluttajat, Kuuluttajat, Musiikki Musiikki Luokkakisat 8.-9.4.2017 Kahvituspiste talkooväelle Tuomaripalaverit keittiö Roll-up Roll-up portiksi portiksi Takakatsomot Esitysalue uusin

Lisätiedot

Yleiset turvallisuusvaatimukset

Yleiset turvallisuusvaatimukset OHJE 43/10/PEL 1 (10) KOKOONTUMISTILOJEN KÄYTTÖ TILAPÄISMAJOITUKSESSA Yleiset turvallisuusvaatimukset Tämä ohje korvaa samannimisen ohjeen nro 3/07/PEL, 9.5.2007. Tässä ohjeessa kokoontumistilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 Leiri alkaa perjanitaina 5.9. klo 17:00 ja loppuu sunnuntaina 7.9. noin klo 13:30. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138, 31370

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET 1. Ilmoitukset ja pelastussuunnitelma Majoittajan on ilmoitettava pelastuslaitoksen paikalliselle toimipisteelle kirjallisesti niistä koulurakennuksista tai muista tiloista,

Lisätiedot

32. RANTALAKEUS-TURNAUS 17.-19.1.2014 TURNAUSINFO TERVETULOA RANTALAKEUS-TURNAUKSEEN 2014!

32. RANTALAKEUS-TURNAUS 17.-19.1.2014 TURNAUSINFO TERVETULOA RANTALAKEUS-TURNAUKSEEN 2014! TURNAUSINFO TERVETULOA RANTALAKEUS-TURNAUKSEEN 2014! Osoitteet Kempelehalli Koulutie 3 Oulunsalon liikuntakeskus Tuohikuja 6 Pitkäkankaan koulu Opintie 6 Pysäköinti Kempele Kempelehallin yhteydessä on

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

TURNAUSVÄEN KÄSIKIRJA RICOH XV

TURNAUSVÄEN KÄSIKIRJA RICOH XV TURNAUSVÄEN KÄSIKIRJA RICOH XV 24. - 26.1.2014 TERVETULOA RICOH-TURNAUKSEEN! Ricoh-turnaus kerää joka vuosi Vantaalle yli 3000 nuorta koripalloilijaa sekä heidän taustajoukkonsa. Turnauksemme on Suomen

Lisätiedot

XIX Baltic Sea Junior 3.-4.1.2015

XIX Baltic Sea Junior 3.-4.1.2015 Vantaan Lentopallo ry Baltic Sea Junior 2015 3.-4.1.2015 Turnaustiedote 1 (5) versio 1.1 29.12.2014 XIX Baltic Sea Junior 3.-4.1.2015 Turnaustiedote Sisällysluettelo 1.SAAPUMINEN JA MAJOITUS... 2 2.RUOKAILU...

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi 2016 2017 Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA Sallan kunta Sivistystoimi Liite 5 Sisällysluettelo 1. TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET... 3 1.1 ILMOITUKSET JA PELASTUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

PowerCup 2009 matka. Lähtö. Paluu. Matkustus. Bussimatkalle on ilmoittautuneet: Vesilahden Visa POWER CUP 2009 Ari Wilén 28.5.

PowerCup 2009 matka. Lähtö. Paluu. Matkustus. Bussimatkalle on ilmoittautuneet: Vesilahden Visa POWER CUP 2009 Ari Wilén 28.5. 28.5.2009 1 (11) PowerCup 2009 matka Lisäinfoa löytyy PowerCupin sivustolta, http://lentopalloliitto-fi.directo.fi/powercup/. Turnauksen ohjelmaan saattaa vielä tulla muutoksia. Matkan johtajana toimii

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka

Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka Kiipulan ammattiopisto Ammattiopisto Punaportti Tervetuloa asumaan Kiipulan ammattiopiston Punaportin toimipaikkaan

Lisätiedot

Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto

Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto 1.1. 31.12.2014 Etelä-Pohjanmaan Opistolla järjestät onnistuneet juhlat YLEISTÄ Vanhan päärakennuksen juhlasalissa on tilat noin 150 henkilölle

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 1. Tiloja voi vuokrata ainoastaan luonnollinen henkilö (vuokralainen), joka tekee VYY Holding Oy:n (VYH)

Lisätiedot

Baltic Sea Junior 5.-6.1. 2013

Baltic Sea Junior 5.-6.1. 2013 Vantaan Lentopallo ry Turnaustiedote 1 (5) Baltic Sea Junior 2013 5.-6.1.2013 versio 3 30.12.2012 Baltic Sea Junior 5.-6.1. 2013 Turnaustiedote Sisällysluettelo 1.SAAPUMINEN JA MAJOITUS... 2 2.RUOKAILU...

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ Ohjeen tarkoitus Tarkoitus on parantaa tilapäismajoituksen turvallisuutta. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen on paikallisen rakennuslupaviranomaisen

Lisätiedot

Myötäpäivien matkanjohtajaohje

Myötäpäivien matkanjohtajaohje Myötäpäivien matkanjohtajaohje Lippukuntien tulee saapua Vaasaan lauantaina 8.6.2013 klo 9.45 10.30 välisenä aikana. Ilmoittautumispiste on pääkoulurakennuksen aulassa ja avoinna klo 9.45-10.30 (Ruutikellarintie

Lisätiedot

Head of delegation -opas

Head of delegation -opas Head of delegation -opas HEAD OF DELEGATION Sinut on valittu head of delegation (HoD) tehtäviin eli Suomen joukkueenjohtajaksi kansainvälisiin kilpailuihin. Tästä joukkueenjohtajan oppaasta löydät ohjeistuksen

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87)

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) 1 Vapaa-aikakeskusalue on sivistyslautakunnan / liikuntatoimen hallinnassa. Sen

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTUMISTILASSA Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten tilapäismajoitusta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Kiljavan kurssikeskuksen YLÄKÄMPÄN KÄYTTÖOHJE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Kiljavan kurssikeskuksen YLÄKÄMPÄN KÄYTTÖOHJE Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Kiljavan kurssikeskuksen YLÄKÄMPÄN KÄYTTÖOHJE Yläkämppä 2/6 Yleistä Tervetuloa käyttämään Kiljavan yläkämppää. Tämä ohje on laadittu pitkien käyttökokemusten pohjalta.

Lisätiedot

ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1

ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1 ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1 ROLLO-UINNIT 13. - 15.6.2014 ROLLO-LEIRI 13. - 18.6.2014 SEURATIEDOTE TOIMITETAAN SEURAN ROLLO-YHTEYSHENKILÖLLE Sivu 1 / 7 ROLLO-LEIRIN YHTEYSTIEDOT ja ROLLO-KISOJEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTE- LYISTÄ KOKOONTUMISTILASSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTE- LYISTÄ KOKOONTUMISTILASSA OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTE- LYISTÄ KOKOONTUMISTILASSA Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi- Uudenmaan pelastuslaitosten tilapäismajoitusta

Lisätiedot

Lost In Kajaani Adventure Alustava aikataulu, päivitetty

Lost In Kajaani Adventure Alustava aikataulu, päivitetty Lost In Kajaani Adventure 15.-16.9.2017 Alustava aikataulu, päivitetty 30.3.2017 Huomioitavaa seikkailun aikataulusta: - Tämän vuoden seikkailun aikataulu on laadittu seuraavin periaattein: > Järjestäjän

Lisätiedot

Laihian Luja / Lentopallojaosto Power Cup Vaasa 2015 (04 07.06)

Laihian Luja / Lentopallojaosto Power Cup Vaasa 2015 (04 07.06) Laihian Luja / lentopallojaosto vastaa Power Cupin 2015 kenttäalueesta 1. Yleistä 2. Aluekartta 3. Tehtävä- ja aikataululuonnos 4. Lujan ja Powerin organisaatiot 1. Yleistä Kenttäosasto vastaa kenttäalueen

Lisätiedot

- kenraaliharjoitus - näytös: 9.4 klo yleisönäytös 9.4 klo koululais- ja päiväkotinäytös: 7.4 klo

- kenraaliharjoitus - näytös: 9.4 klo yleisönäytös 9.4 klo koululais- ja päiväkotinäytös: 7.4 klo KEVÄTNÄYTÖS 2017 Narnian tarinat velho ja leijonat - kenraaliharjoitus ke 5.4 klo18-20 - koululais- ja päiväkotinäytös pe 7.4 klo. 10.00 - näytös1 su 9.4 klo. 12.00 - yleisönäytös su 9.4 klo. 15.00 - koululais-

Lisätiedot

Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto

Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto 1.1. 31.12.2013 Etelä-Pohjanmaan Opistolla järjestät onnistuneet juhlat YLEISTÄ Päärakennuksen juhlasalissa on tilat noin 150 henkilölle ja L-rakennuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Villa Hillaan!

Tervetuloa Villa Hillaan! Villa Hilla Tervetuloa Villa Hillaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Villa Hillaan Kittilän Leville. Tutustuthan ohjeisiin huolella ja muista ilmoittaa tuloaikasi avainpalveluumme. Perustiedot

Lisätiedot

Marja-Vantaa -turnaus

Marja-Vantaa -turnaus Keimolan Kaiku ry Turnausohje Marja-Vantaa -turnaus 12.-13.2.2011 Myyrmäkihalli Vantaa Kiitoksia ilmoittautumisestanne Marja-Vantaa -turnaukseen. Tervetuloa Vantaan Myyrmäkeen viettämään iloinen turnausviikonloppu!

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Almost Lost -sarjan lähtöpaikka (la klo 8.00): Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 2 -rakennus, Ketunpolku 1, Kajaani

Almost Lost -sarjan lähtöpaikka (la klo 8.00): Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 2 -rakennus, Ketunpolku 1, Kajaani Lost In Kajaani Adventure 15.-16.9.2017 Aikataulu, päivitetty 7.9.2017 Kilpailukeskus ja Kisakanslia: Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 2 -rakennus, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani Avoinna: To 14.9. klo 15.00-21.00

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 21. 22.9.2013 Leiri alkaa lauantaina 21.9. klo 9:15 ja loppuu sunnuntaina 22.9. klo 15:00 mennessä. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138,

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Almost Lost -sarjan lähtöpaikka (la klo 8.00): Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 1 -rakennus, Ketunpolku 1, Kajaani

Almost Lost -sarjan lähtöpaikka (la klo 8.00): Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 1 -rakennus, Ketunpolku 1, Kajaani Lost In Kajaani Adventure 15.-16.9.2017 Aikataulu, päivitetty 18.8.2017 Kilpailukeskus ja Kisakanslia: Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Tieto 1 -rakennus, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani Avoinna: To 14.9. klo

Lisätiedot

Keimolan Kaiku jalkapallo Turnausohje Kivistö -turnaus 7.-8.2.2015 Myyrmäkihalli Vantaa

Keimolan Kaiku jalkapallo Turnausohje Kivistö -turnaus 7.-8.2.2015 Myyrmäkihalli Vantaa Keimolan Kaiku jalkapallo Turnausohje Kivistö -turnaus 7.-8.2.2015 Myyrmäkihalli Vantaa Kiitoksia ilmoittautumisestanne Kivistö turnaukseen ja tervetuloa Vantaan Myyrmäkeen viettämään iloinen turnausviikonloppu!

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Turvallisuutta kotiin. Turvapuhelin

Turvallisuutta kotiin. Turvapuhelin Turvallisuutta kotiin Turvapuhelin Turvapuhelin toimii näin Turvapuhelin on kaiutinpuhelin, joka koostuu kahdesta osasta: pääyksiköstä ja hälytysrannekkeesta, jonka voi kiinnittää ranteeseen tai ripustaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto

Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto Hääjuhlien järjestämisohjeet, menuvaihtoehdot ja hinnasto 1.1. 31.12.2014 Etelä-Pohjanmaan Opistolla järjestät onnistuneet juhlat! YLEISTÄ Vanhan päärakennuksen juhlasalissa on tilat noin 150 henkilölle

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA

TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA Lue tämä dokumentti tarkasti ja välitä se Skanssiin paikalle tuleville promootiohenkilöille. Ohjeista heitä ottamaan dokumentti

Lisätiedot

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE AJANKOHTA 28.12.2015 3.1.2016 1. Naisten finaalipeli perjantaina 2. Naisten finaalipeli lauantaina 3. Naisten finaalipeli (tarvittaessa)

Lisätiedot

TOIMITILATURVALLISUUS T lukitusturvallisuus. Harri Koskenranta

TOIMITILATURVALLISUUS T lukitusturvallisuus. Harri Koskenranta TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 SÄÄNNÖT

M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 SÄÄNNÖT M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 SÄÄNNÖT M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 TURNAUSTIETOA TURNAUSTIETOA Peliaika ja säännöt:

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

VATTENFALL SEURACUP MEGA-FINAALI LAITILASSA 29.8.2015

VATTENFALL SEURACUP MEGA-FINAALI LAITILASSA 29.8.2015 VATTENFALL SEURACUP MEGA-FINAALI LAITILASSA 29.8.2015 Kilpailutoimisto Kilpailutoimisto sijaitsee urheilukentän vieressä Urheilutalon alakerrassa, osoitteessa Urheilutie 9, joka on Varppeen koulukeskuksen

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Kalliopirtin pohjapiirros ja turvallisuus ja pelastusohjeet

Sisällysluettelo. 1. Kalliopirtin pohjapiirros ja turvallisuus ja pelastusohjeet 1 Sisällysluettelo 1. Kalliopirtin pohjapiirros ja turvallisuus ja pelastusohjeet 2. Ohjeita tilojen käyttäjille 2.1. pysäköinti Kalliopirtin piha-alueella ja ympäristössä 2.2. sähköt / valot 2.3. pelastus

Lisätiedot

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit Alueleiri 2016 / Tampere Sisältö: majoituskoulut C- ja B-juniorit leiri- ja otteluohjelmat ruokailupaikat kentät parkkipaikat käytännön asiat / yhteystiedot Majoituskoulut Majoituskouluille on mahdollista

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset 1 Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset RYHMÄTÖIDEN OTSIKOT Mitä talkoilla voi tehdä? Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja

Lisätiedot

Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentien ruokala (WLAN) koulussa ei ole iltavalvojaa, joten ruokalan käyttö edellyttää valvojan tilaamisen

Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentien ruokala (WLAN) koulussa ei ole iltavalvojaa, joten ruokalan käyttö edellyttää valvojan tilaamisen Ruokalat Askiston koulun ruokala 136 m² (WLAN) äänestystila Dickursby skolan ruokala, 96 paikkaa (WLAN) Havukosken koulun ruokala 160 m², 150 paikkaa Helsinge skolan ruokala 120 m², 120 paikkaa (WLAN)

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo

MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo MAJOITUSTILOJEN RAKENNUSOHJEET Tapio Pasanen, RI ProAgria Pohjois- Savo TYÖTURVALLISUUSLAKI VÄHIMMÄISTASO 4 Ruokailu- ja lepotilat Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen ruokailu- ja lepotilojen ja lepohuoneiden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Vattenfall Seuracup 2015

Vattenfall Seuracup 2015 Vattenfall Seuracup 2015 Giga-sarjan finaali Varkaudessa 29.8.2015 Suomen Urheiluliitto on myöntänyt Vattenfall Seuracupin Giga-sarjan finaalin järjestämisoikeuden Varkauden Kenttä-Veikoille. Giga-sarjan

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA VARAUSEHDOT ALLIN MATALA Yleistä Allin Matala tarjoaa viihtyisät tilat kokouksille ja juhlille. Vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi tilojen vuokraajille (myöhemmin tilaaja) on

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. 10 Asianro 933/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. 10 Asianro 933/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 933/12.04.02/2013 Lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtuman hakeminen Kuopioon 2015-2018 Tapahtumapalveluiden Johtaja Jaana Vasankari Tapahtumapalvelut

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Keimolan Kaiku ry. Turnausohje. Kivistö -turnaus. Yhteistyössä Hyundain kanssa Myyrmäkihalli Vantaa

Keimolan Kaiku ry. Turnausohje. Kivistö -turnaus. Yhteistyössä Hyundain kanssa Myyrmäkihalli Vantaa Keimolan Kaiku ry Turnausohje Kivistö -turnaus Yhteistyössä Hyundain kanssa 8.-9.2.2014 Myyrmäkihalli Vantaa Kiitoksia ilmoittautumisestanne Kivistö -turnaukseen. Tervetuloa Vantaan Myyrmäkeen viettämään

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen am-sprinttisuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

Anestesiahammashoidon nykyprosessi HEL HELSINGIN KAUPUNKI / SUUNTE

Anestesiahammashoidon nykyprosessi HEL HELSINGIN KAUPUNKI / SUUNTE Anestesiahammashoidon nykyprosessi HEL 2016-003234 HELSINGIN KAUPUNKI / SUUNTE Anestesiahoitoprosessi / työnjako lapset ja kehitysvammaiset Oma hoitola Anestesiahoidon tarve todetaan Hammaslääkärin vastaanotolla

Lisätiedot

Vakka-Suomen suurleiri 7-9.7.2008 Kustavi Lomavalkama

Vakka-Suomen suurleiri 7-9.7.2008 Kustavi Lomavalkama Vapaa-aikajaosto 7.4.2008 LIITE 2 Vakka-Suomen suurleiri 7-9.7.2008 Kustavi Lomavalkama LEIRIN TEEMA KALASTUS MAANANTAI 7.7. klo 10.00 Saapuminen leirille, lipunnosto, leirin avaus, suojelijan tervehdys,

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

LUOTTISSEMINAARI Riitta Suomi

LUOTTISSEMINAARI Riitta Suomi LUOTTISSEMINAARI 28.1.2017 Riitta Suomi Partiotoimistot Piirillä on kaksi toimistoa o Turku, Läntinen Pitkäkatu 13 o Pori, Antinkatu 6 Molempien toimistojen kokoustilat ovat jaostojen ja ryhmien käytössä

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot