1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT 5 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT 5 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT 8"

Transkriptio

1 1 MAJOITUSSEKTORIN TYÖNJAKO JA ORGANISAATIO 3 2 MAJOITUSTIIMIN TEHTÄVÄT Majoitusvastaavan tehtävät Majoituskouluun tutustuminen Muita majoitusvastaavan valmistelutehtäviä Majoitusvastaavan tehtävät tapahtuman aikana Majoitusvalvojan tehtävät 7 3 MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELYT Pelastuslaitos kartoittaa turvalliset majoitustilat Majoitustilojen valmistelu turnausta varten (paikkakunnan ohjeiden mukaan) Majoitustilojen valvontapiste Valmistelu Majoitustilojen valvontapisteessä näkyvät tiedot Majoituskioskin valmistelu (tarkemmat ohjeet kioskipäälliköltä) Tulospalvelun (ATK-piste) valmistelu Ruokailutilan valmistelu Siivoustoiminnan valmistelu 11 4 KISAVIERAAT MAJOITTUVAT Kisavieraiden vastaanotto Saapumisilmoitus Majoituksen sääntöjen ja turvallisuusasioiden läpikäynti Majoitusvastaavan ja huonevastaavien palaveri Majoituksen yleisiä sääntöjä Passien jako Joukkueen/seuran passivastaava kuittaa passit ja paidat Huonepäälliköt huolehtivat luokan järjestyksestä Valvonta ja ovien lukitus Valvojana voi olla vain aikuinen Yövalvoja ei nuku 14

2 5 AAMU- JA ILTAPALAT MAJOITUSKOULULLA (VAIHTELEE PAIKKAKUNNITTAIN) Ruokailutilat Joukkueiden avustusvelvoite Ruokailuhygienia ja jätehuolto Erityisruokavaliot Ilta- ja aamupalaruokatarvikkeiden täydennysajat 16 6 KIOSKITOIMINTA MAJOITUSKOULULLA (TARKENNUKSET KIOSKIPÄÄLLIKÖLTÄ) Kioskit ja niiden toiminta Kioskien aukioloajat Kioskin myyntitavaroiden täydennysajat 16 7 ASUNTOVAUNUT JA -AUTOT MAJOITUSKOULUILLA Sähkötolppapaikat Sähkötolppapaikkojen avainten luovutus ja vastaanotto 16 8 SAIRAUSTAPAUKSET Yhteystietoja ja aukioloaikoja terveysasemille Epidemiat ja vatsataudit Vakavat sairaustapaukset Lievät sairaustapaukset 17 9 KISAVIERAAT LÄHTEVÄT Lähtöilmoitus Majoitusvarusteiden poiskuljetus Lähtötarkastus MAJOITUSTILOJEN JÄRJESTELY TURNAUKSEN JÄLKEEN 18

3 1 Majoitussektorin työnjako ja organisaatio JÄRJESTÄJÄT: LENTOPALLOLIITTO: Vastaa ja johtaa Power Cup tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään vuosittain yhteistyössä paikallisten järjestävien seurojen kanssa. Liitto vastaa kouluille majoittuvien seurojen jaosta majoituskouluittain. Lentopalloliitossa tapahtumasta vastaa projektipäällikkö. PAIKALLINEN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Järjestelytoimikunta koostuu kunkin järjestävän seuran edustajista. Järjestelytoimikunnan jäsenillä on jokaisella oma vastuualueensa tapahtuman organisaatiossa. MAJOITUSPÄÄLLIKKÖ: Vastaa kokonaisuudessaan tapahtuman koulumajoituksista. Kerää ympärilleen toimivan majoitustoimikunnan. Etsii tarvittavan määrän majoitusvastaavia. Vastaa kokonaisuudesta ja raportoi järjestelytoimikunnalle majoitussektorin työn etenemisestä. MAJOITUSVASTAAVA: Jokaisella koululla oma/omat majoitusvastaavat. Vastaavat tapahtuman aikana omien koulujensa osalta majoitusvalvojista ja koulun/koulujen asioista. Tutustuu omaan kohteeseen ja kokoaa talkooväen omalle koululle/kouluille tapahtuman ajaksi. MAJOITUSTIIMI: tiimin muodostavat majoituspäällikkö ja majoitusvastaavat. He tekevät käytännön työn majoituspaikkojen löytämiseksi, neuvottelevat ja kartoittavat paikkakunnan ja lähialueen kouluja ja laskevat koulujen kapasiteetit kouluittain. Tiimi käy tutustumassa majoitustiloihin etukäteen ja kartoittaa koulujen suihkut, WC:t, internetyhteydet sekä koulun parkkipaikat ja mahdolliset asuntoautopaikat. He laativat kirjalliset ohjeet, neuvovat ja opastavat ja valvovat. He pitävät majoitusvastaavien palaverit ja toimivat yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. MAJOITUSVALVOJA/TALKOOLAINEN: Majoituskoulun työntekijä, päivä- ja yövalvonta, järjestyksen ylläpito. Vastaanottaa majoitukseen saapujat, luovuttaa seurojen kisapassit ja paidat (valmiiksi pakattu seuroittain), vastaa koulun kioskin tavaroista ja myynnistä. Vastaa kouluilla tapahtuvasta ilta- ja aamupalojen jaosta. Huolehtii koulun yleissiivouksesta päivisin, kun majoittujat ovat pelaamassa jne. (aamuja iltapalojen suhteen saattaa olla Power paikkakunnittain erilaisia käytäntöjä; niistä ilmoitetaan aina vuosittain erikseen). OSALLISTUJAT: SEURAVASTAAVA/SEURAYHDYSHENKILÖ/POWER CUP-VASTAAVA: Tuo majoitukseen saapuessaan seuran majoituslistat täytettynä majoitusvastaavalle, täyttää seuran saapumisilmoituksen, sopii seuransa sisällä luokkajaon (jokaiseen luokkaan vähintään yksi aikuinen). Ilmoittautumisen yhteydessä ottaa mukaansa koko seuran kisapassit ja jakaa ne seuransa edustajille. HUONEPÄÄLLIKKÖ: majoittuneen seuran aikuinen henkilö, joka majoittuu luokkaan. Vastaa luokan järjestyksestä, kokoaa luokassa yöpyjistä listan, tulee huonepäällikköpalaveriin. *Avustaa iltapalan ja aamupalan jakamisessa. Kutsuu lähtötarkastuksen paikalle. (* Huom. katso kohta MAJOITUSVALVOJA/TALKOOLAINEN). MAJOITTUJAT: koululla majoittuvat henkilöt, jotka velvoitetaan noudattamaan majoituspaikan sääntöjä ja ohjeita.

4 ESIMERKKIKAAVIO MAJOITUSSEKTORIN ORGANISAATIOSTA:

5 2 Majoitustiimin tehtävät 2.1 Majoitusvastaavan tehtävät Majoituskouluun tutustuminen Ota yhteys rehtoriin ja sovi majoituspalaverista, jonka yhteydessä tutustumiskäynti majoituskouluun, palaverissa mukana rehtori + vahtimestari + muuta koulun henkilökuntaa. Tee muistio palaverista, jossa liitettynä kuva koulun pohjakartasta, sekä selvitys majoitustiloista (majoituskartoituslomake) lähetetään majoituspäällikölle, sekä koulun rehtorille ja Lentopalloliittoon. Muistio + tilakartta (kerroskohtainen pohjapiirustus) liitetään myös myöhemmin kyseisen majoituskoulun valvontapisteen majoituskansioon. Majoituskansion runko tehdään lentopalloliitossa ja koulu/luokkakohtainen turvallisuussuunnitelma ja pelastustiet (koulun ja paikkakunnan tietojen mukaan) lisätään kansioon. Majoituspalaverissa rehtorin ja henkilökunnan kanssa käydään läpi ainakin seuraavat asiat: o Majoitusluokkajako o Valvontapisteen sijainti o Sovitaan avaimista ja ovien lukituskäytännöstä o Majoitustiloiksi soveltuvien tilojen pinta-alat o Pelastussuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot o Palohälyttimien määrät (lisätarve?) o Suihkujen, WC-tilojen määrät o Koulun ATK-laitteen käyttömahdollisuus (majoitusvastaava käyttää tulostaa otteluohjelmat ja tulokset iltaisin ilmoitustaululle) o Parkkipaikkojen määrät, mahdollisuudet asuntoautopaikoiksi (tolpat) myös paloviranomaisen mielipide kysyttävä o Jätehuoltokäytäntö Joissain tapauksissa voidaan osa näistä asioista päättää esimerkiksi kunnan teknisessä lautakunnassa tai niistä voidaan tehdä erillinen viranhaltijapäätös.

6 2.1.2 Muita majoitusvastaavan valmistelutehtäviä Majoitustiimi antaa huhtikuun (paikkakunnan mukaan) loppuun mennessä viitteelliset työvuorot. Tee kohteeseesi työvuorolista, sovi varahenkilöitä (= aina saatavilla). Huolehdi, että majoituskohteessasi on ympärivuorokautinen miehitys. Huomaa, että useat paikkakunnat vaativat yöaikaan kaksi aikuista valvojaa. Kokoa koulun majoitusvalvojien tiedot ja työvuorot majoituksen talkoolistaukseen. Majoitusvastaava lähettää tiedot majoituspäällikölle, joka raportoi säännöllisesti talkoolaisten tilanteesta järjestelytoimikunnalle. Tutustuta tiimisi tuleviin tehtäviin. Kuittaa itsellesi koulun avaimet (toukokuun loppu/kesäkuun alku). Suunnittele valvojien tuella koulun tilojen jako majoittuville seuroille, liitto jakaa seurat kouluihin. Noudata tiloihin laitettuja lukuja. Suunnittele seurojen aamu- ja iltapalojen apulaisvuorot paikkakunnan mukaan. Tulosta talkoolaisten Power Info-sivuilta riittävä määrä kopioita opastetauluista kouluille. Pidä majoitusvalvojille ennakkoinfo majoituskoululla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa (sovi tästä majoituspäällikön kanssa) Majoitusvastaavan tehtävät tapahtuman aikana Jakaa ja huolehtii työvuoroista. Vastaa turvallisuusohjeiden antamisesta majoitusvalvojille ja majoittujille Vastaa kioskitoiminnasta. Pitää yllä yhteyttä kisaorganisaatioon. Vastaa ilta- ja aamupalan sujumisesta Koulun majoitusvastaava voi tapahtuman aikana toimia myös itse majoitusvalvojan vuoroissa.

7 2.2 Majoitusvalvojan tehtävät Ottaa vastaan kouluun majoittuvat seurat majoituskoulun vastaanottopisteessä. Opastaa majoittujat luokkiin. Huolehtii yleisestä järjestyksestä. Siivoaa WC:t, pesutilat, ruokailutilat. Tyhjentää roskat majoitustilan jätekatokseen siivous kannattaa tehdä päivävuorojen aikana, kun majoittujat ovat pelikentillä. Huolehtii kioskitoiminnasta - ilmoittaa puutteista hyvissä ajoin kioskipäällikölle. Pitää yhteyttä majoitusvastaavaan ja kisaorganisaatioon. Pitää majoituspäiväkirjaa esim. rikkoutumiset, sairastapaukset, puutteet, mihin soitettu (myös reklamaatiot). Jokainen viranomaiskäynti (poliisi, ambulanssi, palokunta) on ehdottomasti kirjattava päiväkirjaan ja ilmoitettava tapahtumasta myös projektipäällikölle. Auttaa lähtöselvityksessä. Tarkistaa luokkatilat ennen kuin seurat saavat luvan poistua majoitustiloista. Löytötavarat: toimitetaan kootusti Power Infoon, mukaan täytetty Löytötavaran tiedot -lomake (majoituskäsikirjanlopussa) Ongelmatilanteet, esim. ulkopuolinen tulee koululle: majoitusvalvojan tulee huolehtia siitä, että majoituskoululle ei tule ulkopuolisia henkilöitä, ainoastaan koululla majoittuvat henkilöt saavat oleskella koulun tiloissa (poikkeuksena koulun pihassa asuntoautossa tai vaunussa yöpyvillä oikeus käyttää suihkutiloja). Jos ulkopuolisia henkilöitä tavataan, heidät on pyydettävä poistumaan välittömästi. Esinevahingot: joku rikkoo tahallisesti jotain: Ota tekijän tiedot ylös mahdollisia korvausvaatimuksia varten, ilmoita tekijän valmentajalle / joukkueen johtajalle sekä majoitusvastaavalle. jotain mennyt rikki vahingossa / et tiedä tekijää: Kirjaa vahingot ylös majoituspäiväkirjaan ja ilmoita majoitusvastaavalle.

8 3 Majoitustilojen järjestelyt 3.1 Pelastuslaitos kartoittaa turvalliset majoitustilat Majoituspäällikkö kartoittaa yhdessä pelastusviranomaisten ja koulujen henkilökunnan kanssa majoitukseen sopivat ja palo- ja pelastussäännökset täyttävät tilat. Pelastusviranomainen toimii myös lupaviranomaisena ja on laatinut majoitussäännöstön yhdessä majoituspäällikön kanssa. Paloviranomainen myös valvoo säännöstön noudattamista. Paloviranomainen tarkistaa majoitukseen valmistellut tilat ennen turnausta. 3.2 Majoitustilojen valmistelu turnausta varten (paikkakunnan ohjeiden mukaan) Pulpettien siirto kahteen kerrokseen luokkien seinustoille. Opettajanpöytä ja -tuoli, piirtoheitin ja muu irrallinen on siirrettävä siten, että ne eivät houkuttele liikuteltaviksi. Palovaroittimet ovat valvontapisteen tavaroissa, ne laitetaan niitä varten tehdyillä rautalangoilla roikkumaan valaisimiin tai seinälle, testaa toiminta ennen ripustusta. (palovaroittimien lisämäärien tarve kartoitetaan majoitusvastaavien ja paloviranomaisten kartoituspalavereissa) Luokan oven viereen ripustetaan pelastautumissuunnitelman kulkureitti ja hälytysohjeet, jos ei valmiina (yleensä on). Majoitustilan nimi ja osoite sekä hätäuloskäynnit eri tiloista käydään läpi. Jokaisen luokan oveen teipataan majoittujalistatasku (muovitasku) jokaisen luokan ulkopuolelle merkitään, kuinka monta henkilöä luokkaan saa majoittua. Merkitään kielletyt kulkureitit ja tilat opastein ja naruin jos ei koulun vahtimestari ole jo merkinnyt. Varmistetaan että hätäpoistumistiet on esteettömiä.

9 3.3 Majoitustilojen valvontapiste Valmistelu Rakennetaan majoituksen valvontapiste esim. pulpeteista tai pöydistä sovittuun paikkaan, josta valvonta on helpointa. Majoitusinfon pöydälle laitetaan majoituskäsikirja, joka sisältää: o majoittuvat seurat o työvuorolistat o oman porukan yhteystiedot o majoituspäiväkirja (liitteenä käsikirjassa) o Power Cupin kisaoppaan Tapahtuman aikaiset yhteystiedot Infon pöydälle laitetaan puhelinluettelo ja paikallisbussien aikataulu Infossa on tieto siivousvälineistä (kärry/siivouskoppi). Tarkemmat tiedot näistä tulevat järjestelytoimikunnan siivouspäällikön kautta. Infossa on ensiapupakkaus Majoitustilojen valvontapisteessä näkyvät tiedot Majoituksen hälytysnumerot näkyville: o HÄTÄNUMERO ja HÄTÄTILANNEOHJE o Koulun nimi ja osoite o Power Cup aikataulu ja puhelinnumerot o Majoituskoulun valvojapuhelimen yhteystiedot ripustetaan näkyviin Majoituksen yleissäännöt näkyville: o buffetin aukioloajat o aamu- ja iltapalanjakovuorot o suihkuvuorot, jos tarpeen o hiljaisuus klo 23 o sisällä ei pallotella eikä juosta o luokkien ikkunat on suljettava yöksi ja päivälläkin kun viimeinen poistuu luokasta o märät vaatteet / pyyheliinat ripustetaan naulakoihin o tulospalvelun ohjeet = missä tietokone (kuka saa käyttää) Majoituksen siisteysohjeisto: o luokkiin ei mennä ulkojalkineissa o roskat roskakoreihin o täydet roskakorit tyhjennetään o siivousvaunu ja tarvikkeet tieto infossa o lähtösiivous pitää tehdä luokassa

10 3.4 Majoituskioskin valmistelu (tarkemmat ohjeet kioskipäälliköltä) o Kioskiin kuuluvat kylmäkaapit limsoille ja jäätelöille täytetään. o Pystytetään kioski: hankitaan kahvinkeitin ja vedenkeitin pohjakassa (toimitetaan jtk:n talouspäällikön toimesta) myyntiartikkelit tarkistetaan hinnasto tarkistetaan varmistetaan että jäätelö- ja limsakaapit saavat virtaa varmistetaan että maidot / valmiit leivät yms. saadaan kylmään tarkistetaan kioskivuorot (isoilla kouluilla syytä olla erillinen majoitusvalvoja ja kioskivuorolainen välisenä aikana) tehdään lista puutteista tai tarvittavista tuotteista hyvissä ajoin o Sovitaan: missä rahoja säilytetään mistä tilataan täydennykset varmistetaan seuraava vuoro 3.5 Tulospalvelun (ATK-piste) valmistelu o Tutustutaan ATK- tilaan tai laitteistoon: varmistetaan Internet-yhteyden toimivuus varmistetaan tulostimen toiminta varmistetaan, että paperia on riittävästi tehdään alustava käyttövuorolista (mikäli seuroittain tulostusmahdollisuus) o Jos tietokonetta ei ole käytössä: päätetään tulospalvelun toimittamien tulosteiden jakopiste varmistetaan yhteysnumero tulospalveluun o Jos wlan käytössä: Joukkueet voivat vapaasti käyttää omia koneitaan. Voidaan selvittää wlan toimintavarmuus/kuuluvuus.

11 3.6 Ruokailutilan valmistelu Aamu- ja iltapalat jaetaan ja syödään pääsääntöisesti koulujen ruokailutiloissa: Jos ruokailutilapalaveri pidetty, luetaan muistio Tutustutaan ruokailutilaan Selvitetään kylmätilan sijainti Selvitetään ruokailutilojen siivouskomeron sijainti Selvitetään ruokailuvälineistö (kertakäyttöastiat käytössä) Joissakin kouluissa voidaan käyttää vesi/mehukannuja Suunnitellaan alustavasti toimintapisteet eli mistä tullaan, mistä otetaan mitäkin ja mihin mennään ja miten lajittelu tapahtuu jne. Roskapisteiden suunnittelu, lajittelu on tärkeää! 3.7 Siivoustoiminnan valmistelu Siivouspalvelusta vastaavat ovat varanneet turnausta varten siivousvälineistä ja paperitarvikkeita: Tutustutaan siivousvälineistöön ja pisteeseen Tarkistetaan käsi- ja WC-paperitarvikkeiden sijainti Selvitetään miten käsipyyhkeet vaihdetaan jne. Selvitetään roskisten sijainti ja avaimet

12 4 Kisavieraat majoittuvat 4.1 Kisavieraiden vastaanotto Majoitusvastaava ja majoitustiimiläiset: Ottavat vastaan saapumisilmoitukset (1 hlö /majoittuva seura) Jakavat seuran edustajalle passit ja paidat (liitto toimittanut kouluille) Antavat majoittumisluvan Ohjaavat ryhmät oikeisiin luokkiin/tiloihin Huolehtivat, että luokkakohtainen majoituslista (2 kpl) on täytetty, toinen luokan oven muovitaskuun Ilmoittavat Power infoon majoittuneista joukkueista 4.2 Saapumisilmoitus Kukin seura kirjaa tulonsa majoitukseen täyttämällä seurakohtaisen saapumisilmoituksen, johon merkitään: Seura, joukkueet ja lukumäärä majoittuvista sekä vastaavan tiedot Joukkuekohtainen lista pelaajista ja huoltajista ja valmentajista Muut joukkueen mukana koululle majoittumaan tulevat henkilöt, joille on lunastettu passi. Muut majoitukseen tulevat henkilöt (bussikuskit jne.) Kokonaishenkilömäärä majoituskoululla kirjataan ylös Kukin huonevastaava kirjaa ylös huoneessa majoittuvien nimet huonekohtaiseen listaan (2 kpl). Lista laitetaan huoneen oven ulkopuolella olevaan muovitaskuun ja toinen viedään majoituksen info/valvontapisteeseen. 4.3 Majoituksen sääntöjen ja turvallisuusasioiden läpikäynti Majoitusvastaavan ja huonevastaavien palaveri Majoitusvastaava pitää huonepäälliköiden ja ryhmävastaavien kanssa palaverin to iltana. Käydään läpi seuraavia asioita: o Esitellään majoituspaikka ja lausutaan tervehdykset kisaorganisaation puolesta o Koulun säännöt, muista käytännöistä o Yleiset majoitussäännöt o Suihkut ja wc-tilat selvitetään o Käydään katsomassa pelastustiet ja alkusammutuslaitteet, käydään läpi hätätilanneohjeet. o Siisteysasiat käydään läpi eli ei kengissä luokkiin, käsien pesu, suihku- ja wc-kulttuuri jne.

13 o Kulkureitit (käyntiovi ja sen lukitus) o Käytössä olevat ulkotilat o Tulospalvelu, miten toimii tässä koulussa o Jaetaan ilta- ja aamupalanjakovuorot, 2-3 hlö/seura/kerta paikkakunnan mukaan. o Mainitaan majoittuvan seuran korvausvastuu vahingoista ja sotkuista! Majoituksen yleisiä sääntöjä Kiellettyjä ovat mm. Televisiovastaanottimien tuominen majoitustiloihin Kahvin- ja vedenkeittimien tuominen majoitustiloihin Alkoholin ja tupakkatuotteiden sekä muiden huumaavien aineiden tuominen ja käyttö majoitustiloissa Teräaseiden tuominen majoitustiloihin Palavien aineiden, retkikeittimien ja kaasupullojen tuomien ja käsittely majoitustiloissa Pallojen pomputtelu sisätiloissa on ehdottomasti kielletty, sääntö koskee myös sellaisia liikuntatiloja, joissa on majoitusta Vieraiden henkilöiden tuominen/päästäminen majoitustiloihin. Ainoastaan kisapassilla (nimellä ja majoituskoulun nimellä varustettuna) sisäänpääsy. Tai tapahtuman STAFF- ID-kortilla. Korttien kuvat toimitetaan majoitusvalvojan infokansioon. 4.4 Passien jako Joukkueen/seuran passivastaava kuittaa passit ja paidat Paidat ja passit tulevat majoituskouluille valmiiksi pakattuina seuroittain. Seuran pussit/laatikot annettaan sellaisenaan seuran vastaavalle. Seurat huolehtivat paitojen ja passien jaon omalle ryhmälleen. Kaikki paitoihin ja passeihin liittyvät kyselyt ohjataan suoraan Power Info-pisteeseen. Mikäli paidoissa tai passeissa on puutteita, pyydetään seuraa käymään Power Info-pisteessä seuraavan päivän aikana selvittämässä asiaa. Majoitusvalvojien ei tarvitse kuin luovuttaa seuralle paidat ja passit. 4.5 Huonepäälliköt huolehtivat luokan järjestyksestä Huonepäällikkö täyttää luokkakohtaiset yöpyjätiedot 2 kappaleena, joista toinen luokan ulkopuolelle muovitaskuun ja toinen toimitetaan majoituskoulun valvontapisteeseen tai torstai- illan huonepäälliköiden ja ryhmävastaavien palaveriin majoitusvastaavalle.

14 Huonepäälliköt ja joukkue/ryhmävastaavat vastaavat: hyvistä käytöstavoista siisteydestä Power Cupin ajan majoitustilassa ja sen ympäristössä loppusiivouksesta luokassaan hiljaisuudesta klo 23 majoitustilan järjestyssääntöjen noudattamisesta ikkunoiden sulkemisesta ja valojen sammuttamisesta kun viimeinen poistuu majoitustilasta arvoesineistä huolehtimisesta vahingon sattuessa ilmoittamisesta luokan opetusvälineistöön ei kosketa säännön toteutumisesta että ulkopuolisia henkilöitä ei tuoda majoitustiloihin 4.6 Valvonta ja ovien lukitus Majoitusvalvoja huolehtii majoituskoulun valvonnasta. Majoituskoulun aulassa on aina vähintään yksi henkilö valvomassa, kun ulkoovet ovat avoinna. Kussakin majoituskoulussa yövahti huolehtii ovien lukituksesta klo välisenä aikana tai käytössä on sähkölukitus. Ovia ei saa laittaa takalukkoon ja poistumisreitit on selvitettävä ennen ensimmäistä yöpymistä. Majoituskoulun ovet ovat auki vähintään klo ja illalla klo Yleensä valvoja on koulussa koko ajan. Ulko-ovi on lukittava jos valvoja ei ole sisääntuloaulassa. Valvojan puhelinnumero on oltava nähtävissä koulun ulko-ovessa. Majoituskoulun kioskit ovat kaikkien Powerilaisten käytössä silloin kun majoituskoulun ovet ovat avoinna. Majoitusluokkien ovet pyritään pitämään lukossa päivisin. 4.7 Valvojana voi olla vain aikuinen Avustajaksi voi ottaa myös nuoria, mutta valvontavastuu on aina aikuisella. Yövalvojia pitää olla kaksi, molemmat aikuisia (tarkistettava Power Cup turvallisuuspäälliköltä / majoituspäälliköltä). 4.8 Yövalvoja ei nuku Huolehdi hiljaisuudesta. Tarkista ulko-ovet. Jos ulkopuolisia pyrkii koululle, hälytä apua poliisista, herätä muita aikuisia. (Jää vielä aamupalan järjestelijäksi.)

15 5 Aamu- ja iltapalat majoituskoululla (vaihtelee paikkakunnittain) Aamu- ja iltapala tarvikkeet tuodaan kouluille. Majoitustiimin tehtävänä on kuorman purku kylmiöön sekä tarjoilu. Tarjoilussa avustavat majoittuvat joukkueet. Majoitusvastaava tekee ja sopii vuorolistat. 5.1 Ruokailutilat Koulumajoituksessa aamu- ja iltapalat tarjoillaan ja nautitaan koulun ruokalassa. Koulujen keittiöiden kylmätila käytössä, linjastot eivät ole käytössä, paitsi niissä olevat vesipisteet. Keittiöiden siivouskomeroissa siivousvälineet, katso majoitusmuistiosta tarkemmat ohjeet. Ruokailuajat (paikkakuntakohtaisia) Aamupalat tarjoillaan välisenä aikana Iltapala klo välisenä aikana. Majoitusvastaavat huolehtivat sujumisesta ja siisteydestä. 5.2 Joukkueiden avustusvelvoite Kukin majoittuva seura/ ryhmä/joukkue avustaa vuorollaan aamu- ja iltapalan jaossa ja jälkien siivouksessa. Majoitusvastaava ilmoittaa/sopii vuorot huonepäälliköiden kanssa majoituspalaverissa ennen ensimmäistä iltapalaa to iltana. 5.3 Ruokailuhygienia ja jätehuolto Kengät jätetään ruokailutilan ulkopuolelle. Ruokailijat pesevät kätensä ennen ruokailuun tuloa. Roskat lajitellaan. Jokainen ruokailija huolehtii oman ruokailutilansa siisteydestä. Ruuan jakamiseen osallistuvat huolehtivat yleisestä siisteydestä (huom. erilliset ruokailutilan siivousvälineet) Jätteet viedään majoitustilan jätekatokseen 5.4 Erityisruokavaliot Merkitään/Tehdään erillinen piste jos on: keliakia (vilja-allergia): erilliset leivät, leviterasia, veitset laktoositon: saattaa sietää HYLA-tuotteita maidoton hedelmäallergiat muuta

16 5.5 Ilta- ja aamupalaruokatarvikkeiden täydennysajat Aikatauluista (paikkakuntakohtaisia, tarkista!): To: Aamu- ja iltapalatarvikkeet ja to illan ja pe aamun ruokatarvikkeet. Pe: Pe illan ja la aamun ruokatarvikkeet. La: La illan ja su aamun ruokatarvikkeet. 6 Kioskitoiminta majoituskoululla (tarkennukset kioskipäälliköltä) 6.1 Kioskit ja niiden toiminta Majoituskioskit ja niiden myyntiartikkelit selviävät Lentopalloliiton toimesta. Myyntilistat ja hinnastot sekä myytävä tavara ja niiden säilytysastiat esim. jäätelö- ja limonadikylmiöt toimitetaan valvontapisteeseen. 6.2 Kioskien aukioloajat Kioskit ovat pääsääntöisesti auki silloin kun majoituskoulun ovet ovat avoinna ja majoituksesta vastaava henkilö on paikalla. Kioskit ovat kiinni klo Kioskin myyntitavaroiden täydennysajat Aikatauluista (paikkakuntakohtaisia, tarkista!): Ke: Tieto majoitusvastaaville kylmälaitteiden toimitusajasta (Ke) Ke / To: Aamu- ja iltapalatarvikkeet ja to illan ja pe aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? Pe: Pe illan ja la aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? La: La illan ja su aamun ruokatarvikkeet, samalla kioskitavaraa? Su: Kylmälaitteet pois majoituskouluilta. 7 Asuntovaunut ja -autot majoituskouluilla 7.1 Sähkötolppapaikat Majoituskoulussa majoitusvastaava vastaa sähkötolppapaikkojen vuokrauksesta, mikäli sähkötolppapaikkoja on saatavilla. Ohjeet majoituskansiossa, jossa on myös lomakkeet paikan kuittausta varten. 7.2 Sähkötolppapaikkojen avainten luovutus ja vastaanotto Majoituskansiossa olevalla kaavakkeella luovutetaan ja vastaanotetaan avain tolppapaikkaan. Maksun suoritettuaan vaunussa majoittuvat voivat käyttää koulun suihkuja peseytymiseen. Myös kioskit ovat käytössä. Avaimen luovutus edellyttää pantin maksamista.

17 8 Sairaustapaukset 8.1 Yhteystietoja ja aukioloaikoja terveysasemille Lisää paikkakunnan terveysasemien yhteystiedot ja aukioloajat kansioon ja majoituskoulun valvontapisteeseen. Varmista tiedot ensiapupäälliköltä. 8.2 Epidemiat ja vatsataudit Mikäli majoittujalla havaitaan vatsatautia tai muuta epidemiaa tulee siitä ilmoittaa majoitusvastaavalle. Yhdessä huonepäällikön kanssa päätetään mahdollisesta eristystarpeesta. Ilmoitus Powerin ensiapupäällikölle epidemiaepäilyistä. 8.3 Vakavat sairaustapaukset Anna (ensiksi) ensiapu. Soita hälytys numeroon 112. Kuuntele annetut ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ambulanssiin seuran/joukkueen edustaja mukaan. Ilmoita majoitusvastaavalle ja projektipäällikölle (jos et saa projektipäällikköä kiinni, ilmoita Power Infoon) 8.4 Lievät sairaustapaukset Ensihoidon jälkeen ilmoitus Power Cup ensiapuun mahdollisten lisätoimenpiteiden selvittämiseksi sekä ilmoitus majoitusvastaavalle. Majoituskoulun aulassa on ensiapupakkaus missä on haavanhoitovälineitä ja kylmäkääreitä. Majoituskoulun talkooväki ei anna lääkkeitä, ei edes särkylääkkeitä. Seuran huoltaja hoitaa mahdollisten lääkkeiden antamisen. Kuljetus tarvittaessa lähimmälle terveysasemalle järjestetään.

18 9 Kisavieraat lähtevät 9.1 Lähtöilmoitus Huonepäällikkö ilmoittaa valvojalle, että luokka on siivottu ja valmis tarkastettavaksi. Jokainen seura allekirjoittaa majoitustilojen lähtöilmoituksen (osa majoituskaavaketta). 9.2 Majoitusvarusteiden poiskuljetus Lähtöilmoituksen hyväksymisen jälkeen majoitusvastaava antaa lähtöluvan, jonka jälkeen ryhmä voi kuljettaa majoitusvarusteensa majoitustiloista. 9.3 Lähtötarkastus Majoitusvalvoja käy tarkistamassa tilat. Sunnuntain työvuorossa klo on syytä olla useampi valvoja lähtötarkastusten nopeuttamiseksi. 10 Majoitustilojen järjestely turnauksen jälkeen Koulu luovutetaan takaisin siivottuna. Siivouksen voi aloittaa jo porrastetusti ensimmäisten ryhmien lähdettyä. roskat jätekatokseen lajiteltuna käytävät ja muut tilat kevyesti mopattuina, siivouspäälliköltä tarkempi tieto wc:t siivottuina pöydät ym. niille varatuilla paikoilla ohjekyltit ja opasteet poistettuna Power Cup tarvikkeet ulos/kasattuna sopivaan paikkaan ikkunat kiinni ovet lukittuna piha-alue siistinä Majoitusvastaava on sopinut tutustumispalaverissa, mitä luokan pulpeteille tehdään eli laitetaanko pulpetit takaisin paikoilleen, kts. majoituspalaveripöytäkirja omasta majoituskoulustasi. Majoitusvastaava luovuttaa tilat ja avaimet rehtorille/vahtimestarille sopimanaan ajankohtana ja tekee ilmoituksen majoituspäällikölle koulun luovutuksesta.

19 Oppilaitostiloissa tapahtuva majoitustoiminta tarkoittaa lyhytaikaista käyttötavan muutosta. Tulipalon kannalta käyttötapa muuttuu yleensä aina normaalitoimintaa riskialttiimmaksi. Rakennuksen käyttötavan muutos on pysyvänä ratkaisuna rakennusvalvontaviranomaisille kuuluva asia. Lyhytaikaisena tilapäismajoitus on vaatinut majoitustoimintaan käytettävän oppilaitoksen ja pelastusviranomaisen luvan. Tilapäismajoitukselle ei ole selvää säädöstaustaa. Pelastusviranomaisen ehdot tilapäismajoitukselle oppilaitostiloissa Pelastusviranomaisella ei ole syytä kieltää tilapäismajoitusta, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Lähtökohdat ovat seuraavat: Majoittumiseen käytettävät tilat: - Tilapäismajoitukseen käytettävältä alueelta on oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. - Majoittumiseen käytetään pääsääntöisesti vain luokkatiloja alkaen ensimmäisestä kerroksesta (kellari- ja käyttöullakkotilat eivät yleensä sovellu tilapäismajoitukseen). - Sellaisia luokkia, joissa on vaarallisia kemikaaleja (kemianluokat) ei käytetä majoittumiseen. - Luokkatilan käyntiovien edustat on pidettävä vapaana majoittujista ja majoittujien tavaroista. Majoittujat on järjestettävä luokkatilaan siten, että luokan ovelle jää selvä kulkureitti (normaali majoitustilassa oleminenkin vaatii sitä). - Jos tilapäismajoitukseen käytetään liikuntasalia, on saliin jätettävä selvät kulkuväylät ja avoimet alueet uloskäynneille. - Poistumisreittinä toimivia käytävätiloja ei käytetä majoittumiseen. - Mahdolliset liikuntarajoitteiset henkilöt sekä nuorimmat lapset (alle 10 v) sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen mahdollisimman lähelle uloskäyntejä. Tilapäismajoitukseen käytettävän alueen rajaus: - Tilapäismajoitukseen käytettävä alue rajataan ovia sulkemalla ja merkitsemällä tarvittavin merkinnöin. Tällä ehkäistään koulutiloissa oleskelun rönsyilemistä, ilkivaltaa sekä estetään hätätilanteessa poistuvia henkilöitä eksymästä. - Aluetta rajattaessa on huolehdittava, että alueelta jää määräysten mukaisesti vähintään kaksi ja tarvittaessa useampia uloskäyntejä. Turvallisuutta lisäävät toimet / varusteet: - Lähtökohtana on, että tilapäismajoitukselle on oppilaitoksittain majoitustoiminnasta vastaava vastuuntuntoinen, täysi-ikäinen ja selvä henkilö. - Yöpymistä valvovat täysi-ikäiset yövalvojat. - Yövalvojan alue saa kattaa vain yhden kerroksen tiloja ja enintään viisi 1-2 luokkaa Jos kiinteistössä ei ole automaattista paloilmoitinlaitteistoa, on jokaisessa majoittumiseen - Käytettävässä tilassa on oltava vähintään yksi ja tarvittaessa useampi toimiva palovaroitin. Palovaroittimia sijoitetaan tarvittaessa myös kulkureitille. - Tilapäismajoitusalueella on oltava alkusammutusväline/kerros tai poistumisalue (yleensä oppilaitoskiinteistön sammuttimet riittävät)

20 - Jokaiseen tilapäismajoituksessa käytettävään luokkatilaan on tehtävä turvallisuusopaste, josta selviää: o o o o o oppilaitoksen nimi, kunta ja käyntiosoite ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä poistumisreitit lähimmän alkusammutusvälineen sijainti ja ensiapuvälineiden sijainti majoitusvastaavan sekä yövalvojan vuorolista ja yhteystiedot - Jos oppilaitos on varustettu automaattisella paloilmoittimella, on majoittujien tiedettävä kuinka tällaisessa kiinteistössä on käyttäydyttävä erheellisten hälytysten välttämiseksi. Oltava myös ohjeet toiminnasta, jos automaattinen paloilmoitin hälyttää. - Majoitusvastaavalla ja yövalvojilla on oltava koulun välttämättömät yhteystiedot (talonmies, kiinteistöhuolto, rehtori tms.).

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

PowerCup 2009 matka. Lähtö. Paluu. Matkustus. Bussimatkalle on ilmoittautuneet: Vesilahden Visa POWER CUP 2009 Ari Wilén 28.5.

PowerCup 2009 matka. Lähtö. Paluu. Matkustus. Bussimatkalle on ilmoittautuneet: Vesilahden Visa POWER CUP 2009 Ari Wilén 28.5. 28.5.2009 1 (11) PowerCup 2009 matka Lisäinfoa löytyy PowerCupin sivustolta, http://lentopalloliitto-fi.directo.fi/powercup/. Turnauksen ohjelmaan saattaa vielä tulla muutoksia. Matkan johtajana toimii

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 21. 22.9.2013 Leiri alkaa lauantaina 21.9. klo 9:15 ja loppuu sunnuntaina 22.9. klo 15:00 mennessä. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi 2016 2017 Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA Sallan kunta Sivistystoimi Liite 5 Sisällysluettelo 1. TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET... 3 1.1 ILMOITUKSET JA PELASTUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Tervetuloa Villa Hillaan!

Tervetuloa Villa Hillaan! Villa Hilla Tervetuloa Villa Hillaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Villa Hillaan Kittilän Leville. Tutustuthan ohjeisiin huolella ja muista ilmoittaa tuloaikasi avainpalveluumme. Perustiedot

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit Alueleiri 2016 / Tampere Sisältö: majoituskoulut C- ja B-juniorit leiri- ja otteluohjelmat ruokailupaikat kentät parkkipaikat käytännön asiat / yhteystiedot Majoituskoulut Majoituskouluille on mahdollista

Lisätiedot

HEINOLAN WPK-TALON VUOKRAAJAN OHJEET

HEINOLAN WPK-TALON VUOKRAAJAN OHJEET HEINOLAN WPK-TALON VUOKRAAJAN OHJEET Heinolan WPK-talon vuokraajalle Pyydämme ystävällisesti huomioimaan seuraavat ohjeet yleisön turvallisuuden varmistamiseksi ja ylimääräisten kustannusten välttämiseksi.

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016

Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016 Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016 Yleisinfo Turnaus pelataan Leppävaaran urheilupuistossa (Vanha maantie 15) kolmella tekonurmikentällä Leppävaaran urheilupuistossa ja Lepa-Areenalla. Kenttien

Lisätiedot

FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE

FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE Nuorten ohjaajakokous kilpailutoimiston läheisyydessä Kilpailupaikka on Karkkilan Teollisuuskylässä VT2 varressa. Kilpailupaikalle on opastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

ITÄMERI CUP Info 2 TERVETULOA ITÄMERI CUP - TURNAUKSEEN!

ITÄMERI CUP Info 2 TERVETULOA ITÄMERI CUP - TURNAUKSEEN! 1 ITÄMERI CUP 1-3.8.2008 Info 2 TERVETULOA ITÄMERI CUP - TURNAUKSEEN! FC HIK ja kaupungin koko futisväki toivottaa Sinut, joukkueesi ja kannattajajoukot sydämellisesti tervetulleiksi viidenteentoista Itämeri

Lisätiedot

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle 1 Varmista vieraiden henkilöllisyys Johdanto Erilaisen kotimajoituksen suosio on viime vuosina kasvanut sähköisten jakelukanavien lisääntymisen myötä. Vaikka kotimajoitus

Lisätiedot

Perinteiseen TAFT Vantaan SnowBowliin lauantaina klo 8-17

Perinteiseen TAFT Vantaan SnowBowliin lauantaina klo 8-17 Perinteiseen TAFT Vantaan SnowBowliin lauantaina 18.3.2017 klo 8-17 Turnaus pelataan Myyrmäkihallissa, RaappavuorenFe 10, Vantaa. Turnaukseen voivat osallistua U15, U13 ja U11 joukkueet. Turnausvastaava:

Lisätiedot

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Tuomarniementie

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Tuomarniementie Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Tuomarniementie Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

Tervetuloa Putti Torppaan!

Tervetuloa Putti Torppaan! Putti Torppa Tervetuloa Putti Torppaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Putti Torppaan Jämsän Himokselle. Perustiedot Putti Torpasta Osoite: Kivistönkatu 5, 42100 Jämsä Tyyppi: hirsirakenteinen

Lisätiedot

YAG2017 #nuorisoyleisurheilu #YAG2017 #lahti #lahdenahkera #maagisetkisat

YAG2017 #nuorisoyleisurheilu #YAG2017 #lahti #lahdenahkera #maagisetkisat YAG2017 #nuorisoyleisurheilu #YAG2017 #lahti #lahdenahkera #maagisetkisat YOUTH ATHLETICS GAMES - KISAKUVAUS Youth Athletics Games (YAG) on 9-17-vuotiaille suunnattu kilpailu- ja elämystapahtuma. Tapahtuma

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Monden nuoriso ja järjestötalo

Monden nuoriso ja järjestötalo Monden nuoriso ja järjestötalo Sali + kahvio (koko alakerta) Monden salin ja kahvion vuokraaja voi käyttää varaamansa ajan salia, kahviotilaa ja WC tiloja. Monden muiden tilojen, kuten yläkerran käyttö

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info Ylioppilastutkinto Lyseossa Info 2.2.2016 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto saliin alkaa klo 8.30. Eväät, välineet ja vaatteet

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

ROLLOT 2012 PORI SEURATIEDOTE 1 / 2012 ROLLO LEIRI ROLLO UINNIT TOIMITETAAN SEURAN ROLLO YHTEYSHENKILÖLLE!

ROLLOT 2012 PORI SEURATIEDOTE 1 / 2012 ROLLO LEIRI ROLLO UINNIT TOIMITETAAN SEURAN ROLLO YHTEYSHENKILÖLLE! ROLLOT 2012 PORI SEURATIEDOTE 1 / 2012 ROLLO LEIRI 8. 13.6.2012 ROLLO UINNIT 8. 10.6.2012 TOIMITETAAN SEURAN ROLLO YHTEYSHENKILÖLLE! PUS PoPy Suomen Uimaliitto KU PTU 2 Rollo leirin yhteystiedot: Minna

Lisätiedot

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI (kuusitie 4 Tammela) Tarkoitettu yli 60 vuotiaille henkilöille. Yleisillä vuoroilla kaikki yli 18v. naiset saavat käyttää salia. Avataan maanantaina 12.9.2016

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

OLS-01 TURNAUS. Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12.

OLS-01 TURNAUS. Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12. OLS-01 TURNAUS Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12. Yleistä Turnauksessa on kilpasarja (8 joukkuetta/2 alkulohkoa) sekä

Lisätiedot

OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN

OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN Järjestyssäännöt ovat lukion sisäistä säädöstä. Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt säännöt Suomussalmen lukion asuntojen järjestyssääntö

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Tervetuloa Viikingit 06 joukkueen turnaukseen Vuosaareen !

Tervetuloa Viikingit 06 joukkueen turnaukseen Vuosaareen ! Tervetuloa Viikingit 06 joukkueen turnaukseen Vuosaareen 6.12.2016! Osallistuvat joukkueet: Viikingit Canadiens Viikingit Maple Leafs Blues EPS Blues Juniors LV Blues 07 EVU Hunters HJK GranIFK PaiHa Turnaussäännöt

Lisätiedot

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa Asuntolan toimintaohjeet Nämä toimintaohjeet täydentävät

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut hyväksytty ella 23.2.2016 12 JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Salivuoroihin oikeutetut Janakkalan sisäliikuntatilojen vuoroihin oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA OHJE 1) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Turnausvastaavan ja joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE

Turnausvastaavan ja joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE OHJEITA TURNAUSVASTAAVALLE, JOUKKUEENJOHTAJALLE JA VALMENTAJALLE Kotiturnauksissa Turnausvastaava turnauksessa (turnauksen johtaja) - yleisesti katsoo, että hommat hoituu, ratkaisee ongelmat/poikkeustilanteet

Lisätiedot

YAG-INFO. KULJETUS (JKU-reissupaketin ottaneet)

YAG-INFO. KULJETUS (JKU-reissupaketin ottaneet) YAG-INFO KULJETUS (JKU-reissupaketin ottaneet) Bussi lähtee perjantaina monnarin parkkipaikalta klo 7.15. Ensimmäiset viestilajit alkavat jo Espoossa klo 12.00. Bussi ei jää mukaan tänä vuonna, koska majoitus

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO OHJE 1 (5) Johtokunta Suomenlinna C53

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO OHJE 1 (5) Johtokunta Suomenlinna C53 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO OHJE 1 (5) SUOMENLINNAN UPSEERIKERHON SAUNAN SÄÄNNÖT 1. YLEISTÄ Suomenlinnan upseerikerhon saunalla on käytössä jäsenten yhteisvuoro, tilaussauna sekä perhesauna. Arkiviikon maanantait

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET MAKSULUOKAT (ei uimahalli, kuntosali, kopiot) Maksuluokka 0 Maksuluokka 1 Maksuluokka 2 Maksuluokka 3 Outokumpulaisten seurojen yms.outokumpulaisten seurojen Ulkopaikkakuntal. seurojen Ulkopaikkakuntalaiset

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Joulumarkkinat Mikä on kaikkein tärkein? (asiakas) By Aki Tuikka

Joulumarkkinat Mikä on kaikkein tärkein? (asiakas) By Aki Tuikka Joulumarkkinat 25.11.-27.11.2016 Mikä on kaikkein tärkein? (asiakas) By Aki Tuikka Joulumarkkinat Mukana n. 50 nuori yrittäjyys NY-yritystä ja Verso osk:n jäseniä Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä sekä

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS. Promootio / tapahtuma Kauppakeskus Stellassa

KAUPPAKESKUS. Promootio / tapahtuma Kauppakeskus Stellassa KAUPPAKESKUS Promootio / tapahtuma Kauppakeskus Stellassa Kauppakeskus Stella promootio / tapahtumapaikkana Stella sijaitsee keskeisellä paikalla Mikkelin keskustassa. Stellan viihtyisät tilat soveltuvat

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi Sääntö 5 Erotuomari Erotuomarin peruskurssi Toimivalta Erotuomarin toimivalta siinä ottelussa, johon hänet on määrätty, alkaa hänen saapuessaan ottelupaikalle. Tämä sisältää: - oikeuden evätä osallistumasta

Lisätiedot

Käpylän Pallo Pingviini Cup. 16. - 18.8.2013 Helsinki

Käpylän Pallo Pingviini Cup. 16. - 18.8.2013 Helsinki Käpylän Pallo Pingviini Cup 16. - 18.8.2013 Helsinki Tervetuloa Pingviini Cupiin Kumpulaan! Pelit pelataan Kumpulan KäPa-keskuksessa www.kumpulanlaakso.fi Ken$äkar$a Pingviini Cup 2013 Kumpula Turnausinfo

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot