KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanhallitus Länsirajan Fysikaalisen hoitolaitoksen ja Treeniresepti Oy:n esitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanhallitus 25.05.2011. 183 Länsirajan Fysikaalisen hoitolaitoksen ja Treeniresepti Oy:n esitykset"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 183 Länsirajan Fysikaalisen hoitolaitoksen ja Treeniresepti Oy:n esitykset Taiteesta ja kulttuurista terveyttä ja hyvinvointia ikääntyneille-hanke Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilu 187 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen perustaminen Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien alueelle Meänmaan kaivoshankkeet projektin projektijohtajan palkkaaminen 189 Keskusneuvottelussa ollut palkkaerimielisyys Yrittäjien tukihakemukset opiskelijoiden/koululaisten työllistämiseen kesällä Hallintojohtajan viran täyttäminen Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus koskien teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta Äkäslompolon asemakaavan laajennus koskien osittaista Nilivaaran aluetta 194 Yritysneuvojan toimen täyttäminen 195 Ilmoitusasiat 196 Kirkonkylän eräiden katujen katuvalaistuksen rakentamisen aikaistaminen 197 Kunnanvaltuuston kokousten päätösten täytäntöön paneminen Tunturi-Lapin matkailuyhdistyksen jäsenyys 199 Muut asiat

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO11/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 286 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu, puheenjohtaja jäsenet Hilde Pääkkölä, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo, jäsen Jarmo Kylmämaa, varajäsen Keijo Kumpula, jäsen Pekka Möykkynen, jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Pirjo Koberg, jäsen Esa Nordberg KV:n pj Muut saapuvilla olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Mikko Rundgren KV:n II vpj Heikki Havanka, kunnanjohtaja Jyrki Kenttälehto hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Reijo Puranen ja Hilde Pääkkölä Jyrki Kenttälehto pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Reijo Puranen Hilde Pääkkölä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Jyrki Kenttälehto hallintojohtaja Ennen kokousasioiden käsittelyä kuultiin Reijo Jylhää ja Tapio Niittyrantaa :ään 183 liittyvien asioiden osalta.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus LÄNSIRAJAN FYSIKAALISEN HOITOLAITOKSEN JA TREENIRESEPTI OY:N ESITYKSET Khall 156 Otsikossa mainitut yritykset ovat tehneet kunnalle yhteistyöehdotukset. Esitykset ovat liitteinä. Liite nro 82. Treeniresepti Oy ym. muut yritykset ovat tehneet sopimuksen Elixirnimisen televisio-ohjelman tuottamisesta. Elixir- ohjelmissa on tarkoitus esitellä Ylläksen alueen matkailupalveluita. Tämä yritysryhmä pyytää kuntaa olemaan hankkeen osarahoittajana. Länsirajan fysikaalinen hoitolaitos pyytää kuntaa osallistumaan yrityksen kuntosalin toiminnan rahoittamiseen eurolla vuodessa 10 vuoden ajan. Raha käytettäisiin vuosikorttien hinnan alentamiseen. Kolarin kunta on panostanut Länsirajan fysikaalisen hoitolaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kuntosalin käyttöön 10 vuoden ajan. Kunnan panostus on ollut noin euroa. Osaksi samojen omistajien kanssa on tehty White Dream Center Oy:n kanssa sopimus, jossa kunta panostaa neljän vuoden aikana yrityksen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen euroa. Täten kunnan tekemät panostukset näihin yrityksiin ovat suuret. Yritysten tasapuolinen kohtelu vaarantuu, jos kunta vielä lähtee uusin päätöksin rahoittamaan näiden yritysten toimintaa. Kunnanhallitus päättää, ettei otsikossa mainittujen yritysten hankkeisiin osallistuta rahoittajana. Puheenjohtaja esitti Anna-Liisa Keskitalon kannattamana asian käsittelyn siirtämistä. Jarmo Kylmämaa kannatti asian käsittelyn jatkamista. Koska oli tehty asian siirtämistä koskeva kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että asian käsittelyn jatkaminen ratkaistaan äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat asian siirtämisen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Khall 183 Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa ääntä (Keskitalo, Kumpula, Puranen, Tiensuu ja Vaattovaara) ja kaksi ei ääntä (Kylmämaa ja Möykkynen), joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen, että asia jätetään pöydälle. Kunnanhallitus päättää, ettei otsikossa mainittujen yritysten hankkeisiin osallistuta rahoittajana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen siten että ko. kaksi asiaa tuodaan käsittelyyn eri pykälinä.

5 Kunnanhallitus TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA IKÄÄNTYNEILLE -HANKE Khall 184 Otsikossa mainitun hankkeen on käynnistänyt Sivistystoimi Kansalaisfoorumi ry. Kansalaisfoorumissa on jäseninä monia valtakunnallisia sivistysjärjestöjä. Tämän hankkeen osaosallistujina ovat pääasiassa nuorisoseurayhdistykset, joita osatoimijoita tässä hankkeessa on yhteensä kahdeksan. Yksi näistä nuorisoseuroista on Kolarin Nuorisoseura ry. Hankkeen rahoitushakemus on jätetty hakijoiden toimesta Lapin ELYkeskukselle. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2011 ja päättyä vuoden 2013 lopussa. Kolarin Nuorisoseura ry on esittänyt kunnan osallistumista hankkeeseen. Kunnan osuus olisi ,00 euroa. Tämä jakautuisi seuraavasti: vuosi ,00 euroa vuosi ,00 euroa vuosi ,00 euroa. Koko hankkeen kustannusarvio on euroa. ESR- rahoituksen osuus on euroa. Osallistumispyyntö ja muuta aineistoa hankkeesta on liitteenä, liite nro 105. Hakijoiden esittämät keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: Hankkeen tarkoituksena on kohentaa ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia heidän oman taiteen ja kulttuurin tekemisen kautta. Hanke on terveyttä edistävä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävä. Samalla taide- ja kulttuuriperintöä voidaan siirtää sukupolvelta toiselle. Ikääntyneiden ryhmässä erityiskohderyhmänä ovat muistihäiriöiset, liikuntarajoitteiset ja vammaiset ikääntyneet. Hanke tavoittaa sekä kotona että laitoksessa asuvia ikääntyneitä. Hankkeen yleisenä tavoitteena on. ikääntyneiden toimintatarmon ja toimintakyvyn säilyminen. ikääntyneiden terveyden paraneminen mielekkään ja virikkeellisen toiminnan avulla. ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääntyminen voimaannuttavan toiminnan kautta. ikääntyneiden yhteistoiminnan ja sosiaalisuuden vahvistaminen. taide- ja kulttuuriperinnön siirtäminen. ikääntyvien viihtyminen omalla kotiseudullaan

6 Kunnanhallitus uusien toimintamallien syntyminen, joiden ansiosta ikääntyneiden omasta taide- ja kulttuuritoiminnasta tulee pysyvä toimintatapa edistettäessä ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia Hankkeen konkreettisena tavoitteena on. rohkaista ikääntyneitä oman taiteen ja kulttuurin tekemiseen. tukea ikääntyneitä oman taiteen ja kulttuurin tekemisessä ohjauksen ja neuvonnan avulla. luoda edellytyksiä taide- ja kulttuuriperinnön siirtämiselle ikääntyneiltä nuorille. järjestää ikääntyneiden tuottaman taiteen ja kulttuurin esille pääsyn foorumeita. luoda pysyvät käytänteet ikääntyneiden oman taide- ja kulttuuritoiminnan tekemiselle tulevaisuudessa - rakentaa tarvittavat verkostot ja yhteistyösuhteet kunnan ja paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa ikääntyneiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi. synnyttää pysyviä käytäntöjä ja palveluntarjontaa hankepaikkakunnille ja hyvien käytäntöjen levittämisen muodossa myös muihin kuntiin ja kaupunkeihin Kunnanhallitus päättää osallistumisesta. Kunnanhallitus päätti osallistua hankkeeseen euron suuruisella osuudella.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus OLAVI VAATTOVAARAN OIKAISUVAATIMUS Khall 147 Kunnanjohtaja teki viranhaltijapäätöksen, mikä koski Asuntola Kotikonnun vesisumutusjärjestelmän yhteyshenkilön ja laitteiston hoitajan sekä kuukausitarkastuksen tekijän nimeämistä. Viranhaltijapäätöksessä nimettiin Olavi Vaattovaara hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä toistaiseksi. Päätöksessä oli myös maininta kunnan tavoitteesta, jonka mukaan kiinteistönhoitosopimusta muutettaisiin. Olavi Vaattovaara on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kopio viranhaltijapäätöksestä ja Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus ovat liitteenä. liite 76 Kotikonnun kiinteistönhoidossa ja hälytyslaitteistojen hoidossa on ollut vaikeuksia viime kuukausina. Vuokrataloyhtiön toimesta ei rakennuksen kiinteistönhoitoa ole järjestetty kokonaisvaltaisesti. Yhtiön palkkaama kiinteistönhuoltoyritys ei hoida kaikkia kiinteistönhoitoon ja hälytyksiin liittyviä tehtäviä. Vuokrataloyhtiö ei ole halunnut liittää hälytysjärjestelmän hoitoa kiinteistönhoitajan tehtäviin, vaan on vaatinut, että järjestelmiä hoitaa kunnan kiinteistöntoimi. Tästä johtuen Olavi Vaattovaara on nimetty tehtävään siihen saakka, kunnes kokonaisvaltainen järjestelmä on saatu aikaan. Vaihtoehtoja on kaksi: Nykyinen kiinteistönhoitaja hoitaa kiinteistönhoidon kokonaisuudessaan. Siis myös molemmat hälytysjärjestelmät tai Kiinteistönhoito siirretään kokonaisuudessaan kunnan teknisen osaston hoidettavaksi Sekamuodot eivät onnistu, koska mm. Softex- vesisumutusjärjestelmän palohälytykset menevät aluehälytyskeskukseen, mutta muut vikahälytykset nykyiselle kiinteistönhoitajalle. Tilasta ei ole olemassa vuokrasopimusta, mistä ilmenisi vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää 1. Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus hylätään. Vaattovaara hoitaa vesisumutusjärjestelmää siihen saakka, kun kiinteistönhoito on järjestetty kokonaisvaltaisesti edellyttää, että tilasta tehdään välittömästi vuokrasopimus, josta ilmenee vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet. vuokrasopimuksessa kiinteistönhoidosta sovitaan siten, että yksi osapuoli hoitaa kiinteistön koko kiinteistönhoidon hälytyksineen. Khall 185 Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle, koska oli tiedossa, että asiasta käydään neuvottelu. Neuvottelu käytiin Neuvottelumuistio ja neuvottelutuloksen johdosta lähetetty kirje Kolarin vuokratalot Oy:lle ovat liitteenä, liite nro 106. Kunnanhallitus päättää 1.Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus hylätään. Vaattovaara hoitaa vesisumutusjärjestelmää siihen saakka, kun Kotikonnun kiinteistönhoito on järjestetty kokonaisvaltaisesti. Päivystys hoidetaan kunnan kiinteistöpäivystyksen toimesta. 2.edellyttää, että tilasta tehdään välittömästi vuokrasopimus, josta ilmenee vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet. 3.vuokrasopimuksessa kiinteistönhoidosta sovitaan siten, että yksi osapuoli hoitaa kiinteistön koko kiinteistönhoidon hälytyksineen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimuksen.

9 Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUEKOKEILU Khall 186 Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun, jossa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää voidaan edelleen kehittää. Aluekokeilun lähtökohta on riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue. Päätavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon entistä tiiviimpi yhteistoiminta. Aineistoa esityksestä on liitteenä, liite nro 107. Enontekiön kunta on esittänyt Tunturi-Lapin hakemista kokeiluun. Tämä esitys tehtiin Enontekiön toimesta mm. Lapin sairaanhoitopiirin seutukuntatapaamisessa Kolarissa Esitys tarkoittaa sitä, että Tunturi-Lapin kunnat hoitaisivat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä. Kunnan johtoryhmä on keskustellut asiasta. Kolarin kunnassa sosiaalija terveystoimen yhteistoiminta on ollut pitkäaikaista ja kuntalaisten tarpeita palvelevaa. Johtoryhmä näkee, että järjestely aiheuttaa runsaasti ylimääräistä hallinnollista työtä ja mahdollisesti myös lisähenkilökuntatarvetta. Kunnanhallitus päättää todeta, ettei Kolarin kunta osallistu aluekokeiluhankkeeseen. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN YLITORNION, PELLON JA KOLARIN KUNTIEN ALUEELLE Khall 187 Viime vuonna hyväksyttiin eduskunnassa laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010). Hyväksytyn lain mukaan kuntien tulee perustaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita, joiden asiakkaina on vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Suuremmilla toimialueilla halutaan turvata osaamisen säilyttäminen ja palvelujen saatavuus, sekä varmistaa että hallintojärjestelmä täyttää EU-lainsäädännön edellytykset. Viiden viranhaltijan tai toimihenkilön vaatimus tulee tehtävien eriyttämisen kautta. Yhteistoiminta-alue tulee perustaa ja aloittaa toimintansa viimeistään Lain viidennen pykälän mukaan koko vaatimuksesta voidaan poiketa pitkien etäisyyksien, vakiintuneiden asiointisuuntien tai vakiintuneen maaseutuhallinnon yhteistyön perusteella. Poikkeustapauksissa tulee kuitenkin olla vähintään kolme viranhaltijaa tai toimihenkilöä hoitamassa maaseutuhallinnon tehtäviä. Ennakkotietoa poikkeuksesta tuli hakea mennessä. Ylitornio, Pello ja Kolari hakivat ennakkotietoa mahdollisesta poikkeuksesta määräaikaan mennessä. Poikkeusta haettiin pitkien etäisyyksien, vakiintuneiden asiointisuuntien ja palvelukokonaisuuden ja vakiintuneen yhteistyön perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt antamallaan päätöksellä em. poikkeusluvanperustaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Ylitornion, Pellon ja Kolarin alueelle. Lain mukaan kuntien tulee ilmoittaa Maaseutuvirastolle mennessä päätöksestä muodostaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue. Sopimuksen tehdäkseen on kuntien saatettava asia asianmukaisten kuntalain mukaisten menettelyjen kautta kunnanvaltuuston päätettäväksi. Lopullinen sopimus tulee laatia ja hyväksyä, sekä saattamaan seutuviraston tiedoksi vuoden 2011 loppuun mennessä.. Ylitornion, Pellon ja Kolarin alueella oli v yhteensä 223 tukea hakevaa maatilaa. Maaseutuhallinnon tehtäviä tulee yhteistoiminta-alueella hoitamaan viisi henkilöä. Alustavien suunnitelmien ja poikkeamishakemuksen mukaan yhteistoiminta-alueen kunnat sopivat, että Ylitornion kunta vastuukuntana vastaa alueen maaseutuhallinnonpalvelujen tuottamisesta ja solmii maaseutuviraston kanssa maksajavirastosopimuksen.

11 Kunnanhallitus Yhteistoimintasopimusta valmistelee työryhmä, johon kuuluvat Ylitornion ja Kolarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset sekä Pellon kunnan hallintojohtaja. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ylitornion, Pellon ja Kolarin kunta muodostavat maaseutuhallinnon palveluja tuottavan yhteistoiminta-alueen. ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus MEÄNMAAN KAIVOSHANKKEET -PROJEKTIN PROJEKTIJOHTAJAN PALKKAAMINEN Khall 188 Otsikossa mainittu hanke jatkuu alkuperäisen aikataulun mukaan saakka. Edellisen projektijohtajan irtisanouduttua on hankkeen projektijohtajan toimi ollut haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä on tullut neljä hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 108 Kunnanhallitus päättää valita insinööri Kimmo Aaltosen Enontekiöltä Meänmaan kaivoshankkeet -projektin projektinjohtajan toimeen. Työsuhde päättyy projektin päättyessä. Kokonaispalkaksi määrätään euroa/kk. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja päätti, että kutsutaan haastatteluun myös Jari Ikkelä ja Mia Makkonen.

13 Kunnanhallitus KESKUSNEUVOTTELUSSA OLLUT PALKKAERIMIELISYYS Khall 189 Kirsti Viuhkola siirtyi vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävään Palkkauksesta käytiin silloin aluksi paikallistasolla neuvotteluja. Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä, jonka jälkeen erimielisyyden ratkaiseminen siirtyi keskusneuvotteluihin. Näitä neuvotteluita käytiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Viuhkolan ammattiliiton Talentian kesken vuoteen 2010 saakka. Neuvottelut jäivät erimielisiksi, mistä johtuen Talentia haastoi kunnan ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työtuomioistuimeen. Syntynyttä tilannetta on käsitelty KH:ssa ja Kirsti Viuhkolan kanssa on käyty neuvotteluja sovun löytämiseksi. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun jonka mukaan kunta maksaa Kirsti Viuhkolalle lisäpalkkaa alkaen yhteensä euroa. Tämän jälkeen Viuhkola luopuu kaikista oikeustoimista asian suhteen ja asia on kokonaisuudessaan loppuun käsitelty. Kunnanhallitus päättää, että Kirsti Viuhkolalle maksetaan lisäpalkkaa alkaen yhteensä euroa. Määrä on kokonaissuoritus, jonka jälkeen Kirsti Viuhkola luopuu kaikista oikeustoimista ja lisävaateista kuntaa kohtaan. ehdotus hyväksyttiin. Edelleen kunnanhallitus päättää pyytää Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta selvitystä, minkä johdosta asian käsittely on keskusneuvottelujen jälkeen viivästynyt useita vuosia.

14 Kunnanhallitus YRITTÄJIEN TUKIHAKEMUKSET OPISKELIJOIDEN/KOULULAISTEN TYÖLLISTÄMISEEN KESÄLLÄ 2011 Khall 190 Vuoden 2011 talousarviossa elinkeinotoimen käyttösuunnitelmassa on varattu määräraha käytettäväksi tukena yrityksille, jotka työllistävät opiskelijoita/koululaisia kesällä Tukea myönnetään enintään 250 euroa/kk yhtä työllistettävää henkilöä kohden. Tuki on ollut haettavana mennessä. Talousarviossa tarkoitukseen on varattu 5000 euroa. Yhteenveto hakijoista liitteenä, liite nro 109 Hakemuksissa on haettu tukea yhteensä 15 opiskelijan/koululaisen työllistämiseen 1 2 kuukaudeksi. Tuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä toimittaa kunnalle työllistämisjakson jälkeen mennessä selvityksen, josta ilmenee työllistetyn opiskelijan/ koululaisen nimi, palvelussuhteen kesto (vähintään 1 kk), työllistämisajalta maksettu palkka sekä maksetut sosiaalivakuutusmaksut. Kunnanhallitus päättää, että tukea myönnetään hakijoille 250 euroa/ työllistetty opiskelija tai koululainen, yhteensä 3750 euroa. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 191 Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle lukien. Seuraavassa on esitys hakuilmoitukseksi: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi-Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme HALLINTOJOHTAJAA johtamaan hallinnon ja talouden päävastuualuetta. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu, palkka-asiamiehen tehtävät, kunnan hallinnon erityisesti henkilöstöhallinnon ja hallintopalveluiden kehittäminen sekä keskusvaalilautakunnan esittelijän tehtävät. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena sekä hallinto-osaston päällikkönä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kunta-alan lainsäädännön hyvää tuntemusta ja kokemusta kunnallishallinnon vaativista tehtävistä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka puh ja hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto puh Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työ-

16 Kunnanhallitus voimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kuntalehti. ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KOSKIEN TEOLLISUUS- JA HEIKKILÄNTIEN ALUETTA Mkins. Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus koskien Teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla MRL:n 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kuulutus liitteenä Liite n:o 110 Kolarin kirkonkylän asemakaavan Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutosalueista toinen (Teollisuus ja liikerakentamisen alue) sijaitsee VT 21:n ja rautatien välisellä alueella nykyisen teollisuusalueen eteläpuolella ja toinen alue (omakotitalo rakentamisen alue) sijaitsee Heikkiläntien ja Muoniojoen välisellä alueella Hietalantontien eteläpuolella. Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos liitteenä. Liite n:o 111 Määräaikaan mennessä asiasta on jättänyt mielipiteensä museovirasto, Lapin liitto ja elinkeinotoimi Tapio Niittyranta. Museovirastolla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta. Lapin liitto pyytää mm. kaavaselostukseen mainintoja ja kuvausta maakuntakaavan suunnittelutilanteesta alueella sekä kuvausta kaavaratkaisun vaikutuksesta valtakunnallisten alueiden käytön toteutumiseen. Elinkeinotoimi/Tapio Niittyranta ottaa lähinnä kantaa alueen tiejärjestelyihin. Annetut mielipiteet ja kaavanlaatijan vastine ovat liitteenä. Liite n:o 112 Lapin liiton kannanotot voidaan täydentää asemakaavaselostukseen ja Tapio Niittyrannan esittämät kannanotot huomioidaan katusuunnitelmissa, johon 16 metrin katualuevaraus antaa hyvät mahdollisuudet. Alueella olevan vesi- ja viemärijohdon vuoksi tonttijaotusta ja katujen linjausta on syytä muuttaa, jotta säästytään mahdolliselta vesi- ja viemärilinjan siirrolta tai routaeristämiseltä. Alueella oleva vesi- ja viemärilinjasto sekä sen vieressä oleva ns. veto-oja on syytä pitää puistoalueen sisällä. Kaavan laatijan laatima kaavaehdotus on liitteenä. Liite n:o 113

18 Kunnanhallitus Khall 192 Esitän, että kunnanhallitus päättää asettaa Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksen MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä päättää pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot, koskien Teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta liitteen 113 mukaisesti. Edelleen kunnanhallitus päättää, että Lapin liiton esittämät täydennykset tehdään asemakaavaselostukseen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKIEN OSITTAISTA NILIVAARAN ALUETTA Mkins. Nilivaaran ranta-asemakaava-alueen Tilojen RN:o 2:58, RN:o 94:0 ja RN:o 2:339 omistajat Samira Oy puolesta Tuomo Nauha ja Ahti ja Kauno Kaulanen ovat esittäneet Kolarin kunnalle päivätyillä kirjelmillään Nilivaaran ranta-asemakaavan osittaista muuttamista asemakaavaksi sekä tarkistamaan omistamiensa rakennusoikeuksia. Ahti ja Kauno Kaulanen ovat esittäneet lisäksi mahdollista maanluovutusta korvaukseksi kaavoituskuluista ja rakennusoikeuden osoittamisesta. Kirjeet liitteenä. Liite n:o 114 Esitetty Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Nilivaaran johtavana Nililahentien molemmin puolin Kesänkijoen pohjoispuolella. Maanomistajat ovat esittäneet itse kaavoituskonsultiksi Martti Pörhölää ja kaavoituskulujensa suorittamista suoraan kaavoituskonsultille. Hanke on voimassa olevan Ylläksen osayleiskaavan mukainen ja alue varattu yleiskaavassa merkinnällä RM-1 ja RM-2 alueet tulee asemakaavoittaa ja aluetehokkuus oltava välillä 0,05-0,2 sekä VR-aluetta (kansallispuiston aluetta täydentävä merkittävä retkeily- ja ulkoilualue). Esitän, että kunnanhallitus päättää käynnistää Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen koskien osittaista Nilivaaran ranta-asemakaavan aluetta tilojen Colt RN:o 2:58, Katajamäki RN:o 94:0 ja Kurula RN:o 2:339 alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus em. alueen osalta tulee vireille ja hyväksyy kaavoituskonsultiksi maanomistajien esittämän Martti Pörhölän ja kaavalaajennukseen sovelletaan kunnanvaltuuston päätöstä sopimusehdot asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen suorittamisesta vaadittavista korvauksista. Edelleen kunnanhallitus päättää, että mahdollisista maapohjakorvauksista rakennusoikeuden kohoamista vastaan sovitaan erillisellä sopimuksella valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen. Khall 193 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus YRITYSNEUVOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Khall 194 Elinkeinojohtajan ja elinkeinoryhmän toimesta on valmisteltu yritysneuvojan toimen täyttämistä. Jäljessä on esitys hakuilmoitukseksi. Ilmoituksessa on lueteltu valittavan työntekijän keskeiset tehtävät: Kolarin kunnassa on vireillä monia kehittämishankkeita. Yksi hankkeista koskee Meänmaan kaivoshanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää käynnistyvän kaivostoiminnan myönteisiä sosio-ekonomisia vaikutuksia Kolarissa ja laajemmin Lapin ja Norrbottenin alueella. Tehtävänä on luoda Kolarille aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia, joka ottaa erityisesti huomioon käynnistyvän kaivostoiminnan vaatimukset. Kuntastrategian linjaukset on hyväksytty valtuustotasolla, strategiatyö jatkuu yhä. Kaivoshankkeen lisäksi matkailussa ja muussa elinkeinotoiminnassa on vireillä monia mielenkiintoisia yksittäisten yritysten ja yritysryhmien hankkeita. Näiden hankkeiden sekä yritystoiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen tarvitsemme lisätyövoimaa ja etsimme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. YRITYSNEUVOJAA Yritysneuvojan tehtävänä ovat mm. neuvontapalvelut yrittäjälle liiketoiminnan kehittämisen eri osa alueille, liiketoimintasuunnitelman laadintatuki aloittavalle sekä toimintaansa laajentavalle yrittäjälle, rahoitussuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien valmistelu, kehittämishankkeiden projektisuunnitelmien laatimistuki ja muut yritystoiminnan ja hankkeiden vaatimat palvelut. Odotamme hakijalta vähintään opistoasteen koulutusta, liiketoimintaosaamista, hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen ja tulosvastuulliseen työhön, joustavaa, aktiivista ja yrityslähtöistä otetta. Eduksi ovat hakijan hyvät, tehtävän tavoitteita tukevat kehittämisnäkemykset ja verkostot, projektiosaaminen, hyvä omaksumis- ja yhteistyökyky sekä kirjallista ja suullista viestintätaitoa suomen, englannin/ruotsin kielissä. Toimi täytetään mahdollisimman pian. Palkkauksessa noudatetaan kunta-alan palkkaperusteita. Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan klo mennessä osoitteella Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Kuoreen merkintä yritysneuvoja.

21 Kunnanhallitus Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka, , ja elinkeinojohtaja Tapio Niittyranta, , Kunnanhallitus päättää, että yritysneuvojan toimi julistetaan haettavaksi. Hakuilmoitus julkistetaan kunnan nettisivuilla, Luoteis-Lapin kunta tiedottaa - sivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ehdotus hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Aluehallintovirasto, valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset vuonna Aluehallintovirasto, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Palvelukoti Tanna 03 Aluehallintovirasto, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus eläinlääkärinvastaanotto 04 Aluehallintovirasto, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Kolarin terveyskeskus 05 Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, päätös valtionavustuksen myöntämisestä 7-18 vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikana järjestettävän harrastustoimintaan ja loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan (otettu kopio nuorisotsto ja kp) 06 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kokouskutsu Keva, ilmoitus eläkeratkaisusta (otettu kopio palkanlaskenta ja tekninen osasto) 08 Kolarin kunta tarkastuslautakunta, kokouspöytäkirja Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän esityslista Kuntaliitto, opas de minimis tuista 11 Kuntatyönantajat yleiskirje 20/2011, lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisen palkantarkistuksen toimeenpano (otettu kopio palkanlaskenta ja Lahja Harju) 12 Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry, toimintakertomus Lapin liitto, maksatuspäätös Meänmaan kaivoshankkeet (otettu kopio A.Hakso ja kp) 14 Merikatos sosiaalipalvelut, sosiaaliasiamies Paavo Pietiläinen 15 Merikatos sosiaalipalvelut, sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta Nordea, yritystilien yleiset ehdot

23 Kunnanhallitus Opetushallitus, päätös valtionavustuksen myöntämisestä opintoseteliavustukset (otettu kopio sivistystoimi, kansalaisopisto ja kp) 18 Rekisteriseloste sosiaaliasiamiestoiminnalle 19 Rovaniemen hallinto-oikeus, valitus asemakaavan muuttamista ja laajentamista koskeva asia Kangosjärvi Tuomo 20 Vaattovaara Birgitta, sivutoimi-ilmoitus 21 Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kunnanhallitus päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

24 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN ERÄIDEN KATUJEN KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMISEN AIKAISTAMINEN Tekn ltk 56 Os.pääll. Kolarin kunnan talousarvion investointiosassa on vuodelle 2011 varattu määräraha Hakapolun osittaiseen, Ruuttikatu-Ojapolun, Riistapolku- Revonpolun ja Lukkarintien katujen peruskorjaukseen. Kunnanvaltuuston on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksestä täydennettäväksi vuodelle 2012 investointiosan määrärahaa rakennettavalla katuvalaistuksella mm. edellä mainituille kaduille. Em. katujen peruskorjauksen vuoksi tulisi näiden katujen katuvalaistuksen rakentaminen toteuttaa samassa yhteydessä maakaapelointina katujen peruskorjauksen yhteydessä, koska sen suorittaminen tässä vaiheessa on kunnalle edullisen ja käytännön toteutuksen kannalta paras vaihtoehto. Peruskorjauksen yhteydessä suoritettavan massanvaihdon yhteydessä suoritettava maakaapelointi on ajankäytöllisesti ja työtekniikaltaan helppo toteuttaa, koska myöhemmin asennettuna maakaapelointi joudutaan suorittamaan osittain ns. myyräystyönä mm. tonttiliittymien alitse, jotta asetetut katujen rakennekerrokset eivät sekoittuisi. Arvioitu määrärahan tarve peruskorjauksen yhteydessä asennetavalle katuvalaistukselle maakaapelointina on euroa. Tekninen lautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa suorittaa vuodelle 2012 osoitettu Ruuttikatu-Ojapolun, Riistapolku-Revonpolun ja Lukkarintien katuvalaistus vuonna 2011 Hakapolun osittaisen, Ruuttikatu-Ojapolun, Riistapolku-Revonpolun ja Lukkarintien peruskorjauksen yhteydessä. Hankkeen lisämäärärahan tarve tarkistetaan syksyllä ja tarvittaessa tehdään määrärahan ylitysoikeushakemus valtuustolle. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 196

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

26 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN PANEMINEN Khall 197 Kuntalain 56 :n mukaan kunnanhallituksen tulee tutkia ovatko valtuuston päätökset laillisia. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen /1 pykälästä 21 Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon on tehty valitus hallinto-oikeudelle. tä asiasta ei ole vielä tullut. Kunnanvaltuuston kokouksen /2 pöytäkirja on ollut nähtävillä Päätöksiin ei ole haettu muutosta määräaikana. Kunnanvaltuuston kokouksen /3 pykälästä 34 Koulutilojen muutos on tehty kaksi valitusta hallinto-oikeudelle. Valituksissa on pyydetty myös päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Muutoin päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset kokouksista 1-3/2011 ovat tulleet lainvoimaisiksi esittelytekstistä ilmenevin poikkeuksin ja päättää panna ne täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus TUNTURI-LAPIN MATKAILUYHDISTYKSEN JÄSENYYS Khall 198 Tunturi- Lapin Matkailuyhdistys on perustettu luvulla. Sen toiminta on ollut pysähdyksissä tämän vuosituhannen ajan. Nyt yhdistys on herätetty uudelleen henkiin. Liitteenä on yhdistyksen kirje ja säännöt. Kolarin kuntaa pyydetään yhtiön jäseneksi. Liite n:o 115 Jäsenmaksu vuodelta 2011 on euroa. Kunnanhallitus päättää liittyä Tunturi-Lapin Matkailuyhdistyksen jäseneksi. ehdotus hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 199 Kunnanhallituksen seuraavat kokoukset päätettiin pitää klo 17 ja klo 14 alkaen.

29 Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokousaika: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 183, 188, , ja 199 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , ja 198 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät , ja 198 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kolarin kunnanhallitus Isopalontie 2 PL KOLARI Telekopio (016) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

30 Kunnanhallitus VALITUSOHJEET Kunnanhallituksen kokous Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite Rovaniemen Hallinto-oikeus Pl Rovaniemi Telekopio Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen sisältö Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 Aika Maanantai 29.8.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 273 Hallintokuntien pöytäkirjat 274 185 Ylläksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 klo 14.00 16.40 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 Aika Maanantai 26.3.2012 klo 17.30- Huom! Tutustuminen Teuravuoman kiinteistöön alkaen klo 16.30, siirtyminen paikalle omilla autoilla. Paikka

Lisätiedot

Valtuuston kyselytunti klo 15.45

Valtuuston kyselytunti klo 15.45 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 26.9.2012 klo 16.00 Valtuuston kyselytunti klo 15.45 Merja Vanha pitää kokouksen alussa noin kymmenen minuutin alustuksen kunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 12.12.2013 klo 14.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011 Aika Maanantai 21.11.2011 klo 17.00 - Kokouksen aluksi elinkeinojohtaja ja yritysneuvoja esittelevät elinkeinotoimen ajankohtaisia asioita. Paikka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015 1 Kokousaika To 26.3.2015 klo 17.00-20.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Airaksinen Olavi Alamattila Jaakko Kangosjärvi Ulla-Maija Lipponen Riitta Niemelä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 157 Kantatien 67 pohjoispuolen kaavoituksen käynnistäminen ja OAS:n asettaminen nähtäville... 2 158 Oikaisuvaatimus/opetushenkilöstön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 16.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot