KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanhallitus Länsirajan Fysikaalisen hoitolaitoksen ja Treeniresepti Oy:n esitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanhallitus 25.05.2011. 183 Länsirajan Fysikaalisen hoitolaitoksen ja Treeniresepti Oy:n esitykset"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 183 Länsirajan Fysikaalisen hoitolaitoksen ja Treeniresepti Oy:n esitykset Taiteesta ja kulttuurista terveyttä ja hyvinvointia ikääntyneille-hanke Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilu 187 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen perustaminen Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien alueelle Meänmaan kaivoshankkeet projektin projektijohtajan palkkaaminen 189 Keskusneuvottelussa ollut palkkaerimielisyys Yrittäjien tukihakemukset opiskelijoiden/koululaisten työllistämiseen kesällä Hallintojohtajan viran täyttäminen Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus koskien teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta Äkäslompolon asemakaavan laajennus koskien osittaista Nilivaaran aluetta 194 Yritysneuvojan toimen täyttäminen 195 Ilmoitusasiat 196 Kirkonkylän eräiden katujen katuvalaistuksen rakentamisen aikaistaminen 197 Kunnanvaltuuston kokousten päätösten täytäntöön paneminen Tunturi-Lapin matkailuyhdistyksen jäsenyys 199 Muut asiat

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO11/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 286 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu, puheenjohtaja jäsenet Hilde Pääkkölä, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo, jäsen Jarmo Kylmämaa, varajäsen Keijo Kumpula, jäsen Pekka Möykkynen, jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Pirjo Koberg, jäsen Esa Nordberg KV:n pj Muut saapuvilla olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Mikko Rundgren KV:n II vpj Heikki Havanka, kunnanjohtaja Jyrki Kenttälehto hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Reijo Puranen ja Hilde Pääkkölä Jyrki Kenttälehto pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Reijo Puranen Hilde Pääkkölä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Jyrki Kenttälehto hallintojohtaja Ennen kokousasioiden käsittelyä kuultiin Reijo Jylhää ja Tapio Niittyrantaa :ään 183 liittyvien asioiden osalta.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus LÄNSIRAJAN FYSIKAALISEN HOITOLAITOKSEN JA TREENIRESEPTI OY:N ESITYKSET Khall 156 Otsikossa mainitut yritykset ovat tehneet kunnalle yhteistyöehdotukset. Esitykset ovat liitteinä. Liite nro 82. Treeniresepti Oy ym. muut yritykset ovat tehneet sopimuksen Elixirnimisen televisio-ohjelman tuottamisesta. Elixir- ohjelmissa on tarkoitus esitellä Ylläksen alueen matkailupalveluita. Tämä yritysryhmä pyytää kuntaa olemaan hankkeen osarahoittajana. Länsirajan fysikaalinen hoitolaitos pyytää kuntaa osallistumaan yrityksen kuntosalin toiminnan rahoittamiseen eurolla vuodessa 10 vuoden ajan. Raha käytettäisiin vuosikorttien hinnan alentamiseen. Kolarin kunta on panostanut Länsirajan fysikaalisen hoitolaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kuntosalin käyttöön 10 vuoden ajan. Kunnan panostus on ollut noin euroa. Osaksi samojen omistajien kanssa on tehty White Dream Center Oy:n kanssa sopimus, jossa kunta panostaa neljän vuoden aikana yrityksen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen euroa. Täten kunnan tekemät panostukset näihin yrityksiin ovat suuret. Yritysten tasapuolinen kohtelu vaarantuu, jos kunta vielä lähtee uusin päätöksin rahoittamaan näiden yritysten toimintaa. Kunnanhallitus päättää, ettei otsikossa mainittujen yritysten hankkeisiin osallistuta rahoittajana. Puheenjohtaja esitti Anna-Liisa Keskitalon kannattamana asian käsittelyn siirtämistä. Jarmo Kylmämaa kannatti asian käsittelyn jatkamista. Koska oli tehty asian siirtämistä koskeva kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että asian käsittelyn jatkaminen ratkaistaan äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat asian siirtämisen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Khall 183 Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa ääntä (Keskitalo, Kumpula, Puranen, Tiensuu ja Vaattovaara) ja kaksi ei ääntä (Kylmämaa ja Möykkynen), joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen, että asia jätetään pöydälle. Kunnanhallitus päättää, ettei otsikossa mainittujen yritysten hankkeisiin osallistuta rahoittajana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen siten että ko. kaksi asiaa tuodaan käsittelyyn eri pykälinä.

5 Kunnanhallitus TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA IKÄÄNTYNEILLE -HANKE Khall 184 Otsikossa mainitun hankkeen on käynnistänyt Sivistystoimi Kansalaisfoorumi ry. Kansalaisfoorumissa on jäseninä monia valtakunnallisia sivistysjärjestöjä. Tämän hankkeen osaosallistujina ovat pääasiassa nuorisoseurayhdistykset, joita osatoimijoita tässä hankkeessa on yhteensä kahdeksan. Yksi näistä nuorisoseuroista on Kolarin Nuorisoseura ry. Hankkeen rahoitushakemus on jätetty hakijoiden toimesta Lapin ELYkeskukselle. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2011 ja päättyä vuoden 2013 lopussa. Kolarin Nuorisoseura ry on esittänyt kunnan osallistumista hankkeeseen. Kunnan osuus olisi ,00 euroa. Tämä jakautuisi seuraavasti: vuosi ,00 euroa vuosi ,00 euroa vuosi ,00 euroa. Koko hankkeen kustannusarvio on euroa. ESR- rahoituksen osuus on euroa. Osallistumispyyntö ja muuta aineistoa hankkeesta on liitteenä, liite nro 105. Hakijoiden esittämät keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: Hankkeen tarkoituksena on kohentaa ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia heidän oman taiteen ja kulttuurin tekemisen kautta. Hanke on terveyttä edistävä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävä. Samalla taide- ja kulttuuriperintöä voidaan siirtää sukupolvelta toiselle. Ikääntyneiden ryhmässä erityiskohderyhmänä ovat muistihäiriöiset, liikuntarajoitteiset ja vammaiset ikääntyneet. Hanke tavoittaa sekä kotona että laitoksessa asuvia ikääntyneitä. Hankkeen yleisenä tavoitteena on. ikääntyneiden toimintatarmon ja toimintakyvyn säilyminen. ikääntyneiden terveyden paraneminen mielekkään ja virikkeellisen toiminnan avulla. ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääntyminen voimaannuttavan toiminnan kautta. ikääntyneiden yhteistoiminnan ja sosiaalisuuden vahvistaminen. taide- ja kulttuuriperinnön siirtäminen. ikääntyvien viihtyminen omalla kotiseudullaan

6 Kunnanhallitus uusien toimintamallien syntyminen, joiden ansiosta ikääntyneiden omasta taide- ja kulttuuritoiminnasta tulee pysyvä toimintatapa edistettäessä ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia Hankkeen konkreettisena tavoitteena on. rohkaista ikääntyneitä oman taiteen ja kulttuurin tekemiseen. tukea ikääntyneitä oman taiteen ja kulttuurin tekemisessä ohjauksen ja neuvonnan avulla. luoda edellytyksiä taide- ja kulttuuriperinnön siirtämiselle ikääntyneiltä nuorille. järjestää ikääntyneiden tuottaman taiteen ja kulttuurin esille pääsyn foorumeita. luoda pysyvät käytänteet ikääntyneiden oman taide- ja kulttuuritoiminnan tekemiselle tulevaisuudessa - rakentaa tarvittavat verkostot ja yhteistyösuhteet kunnan ja paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa ikääntyneiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi. synnyttää pysyviä käytäntöjä ja palveluntarjontaa hankepaikkakunnille ja hyvien käytäntöjen levittämisen muodossa myös muihin kuntiin ja kaupunkeihin Kunnanhallitus päättää osallistumisesta. Kunnanhallitus päätti osallistua hankkeeseen euron suuruisella osuudella.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus OLAVI VAATTOVAARAN OIKAISUVAATIMUS Khall 147 Kunnanjohtaja teki viranhaltijapäätöksen, mikä koski Asuntola Kotikonnun vesisumutusjärjestelmän yhteyshenkilön ja laitteiston hoitajan sekä kuukausitarkastuksen tekijän nimeämistä. Viranhaltijapäätöksessä nimettiin Olavi Vaattovaara hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä toistaiseksi. Päätöksessä oli myös maininta kunnan tavoitteesta, jonka mukaan kiinteistönhoitosopimusta muutettaisiin. Olavi Vaattovaara on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kopio viranhaltijapäätöksestä ja Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus ovat liitteenä. liite 76 Kotikonnun kiinteistönhoidossa ja hälytyslaitteistojen hoidossa on ollut vaikeuksia viime kuukausina. Vuokrataloyhtiön toimesta ei rakennuksen kiinteistönhoitoa ole järjestetty kokonaisvaltaisesti. Yhtiön palkkaama kiinteistönhuoltoyritys ei hoida kaikkia kiinteistönhoitoon ja hälytyksiin liittyviä tehtäviä. Vuokrataloyhtiö ei ole halunnut liittää hälytysjärjestelmän hoitoa kiinteistönhoitajan tehtäviin, vaan on vaatinut, että järjestelmiä hoitaa kunnan kiinteistöntoimi. Tästä johtuen Olavi Vaattovaara on nimetty tehtävään siihen saakka, kunnes kokonaisvaltainen järjestelmä on saatu aikaan. Vaihtoehtoja on kaksi: Nykyinen kiinteistönhoitaja hoitaa kiinteistönhoidon kokonaisuudessaan. Siis myös molemmat hälytysjärjestelmät tai Kiinteistönhoito siirretään kokonaisuudessaan kunnan teknisen osaston hoidettavaksi Sekamuodot eivät onnistu, koska mm. Softex- vesisumutusjärjestelmän palohälytykset menevät aluehälytyskeskukseen, mutta muut vikahälytykset nykyiselle kiinteistönhoitajalle. Tilasta ei ole olemassa vuokrasopimusta, mistä ilmenisi vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää 1. Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus hylätään. Vaattovaara hoitaa vesisumutusjärjestelmää siihen saakka, kun kiinteistönhoito on järjestetty kokonaisvaltaisesti edellyttää, että tilasta tehdään välittömästi vuokrasopimus, josta ilmenee vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet. vuokrasopimuksessa kiinteistönhoidosta sovitaan siten, että yksi osapuoli hoitaa kiinteistön koko kiinteistönhoidon hälytyksineen. Khall 185 Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle, koska oli tiedossa, että asiasta käydään neuvottelu. Neuvottelu käytiin Neuvottelumuistio ja neuvottelutuloksen johdosta lähetetty kirje Kolarin vuokratalot Oy:lle ovat liitteenä, liite nro 106. Kunnanhallitus päättää 1.Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimus hylätään. Vaattovaara hoitaa vesisumutusjärjestelmää siihen saakka, kun Kotikonnun kiinteistönhoito on järjestetty kokonaisvaltaisesti. Päivystys hoidetaan kunnan kiinteistöpäivystyksen toimesta. 2.edellyttää, että tilasta tehdään välittömästi vuokrasopimus, josta ilmenee vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet. 3.vuokrasopimuksessa kiinteistönhoidosta sovitaan siten, että yksi osapuoli hoitaa kiinteistön koko kiinteistönhoidon hälytyksineen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Olavi Vaattovaaran oikaisuvaatimuksen.

9 Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUEKOKEILU Khall 186 Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun, jossa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää voidaan edelleen kehittää. Aluekokeilun lähtökohta on riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue. Päätavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon entistä tiiviimpi yhteistoiminta. Aineistoa esityksestä on liitteenä, liite nro 107. Enontekiön kunta on esittänyt Tunturi-Lapin hakemista kokeiluun. Tämä esitys tehtiin Enontekiön toimesta mm. Lapin sairaanhoitopiirin seutukuntatapaamisessa Kolarissa Esitys tarkoittaa sitä, että Tunturi-Lapin kunnat hoitaisivat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä. Kunnan johtoryhmä on keskustellut asiasta. Kolarin kunnassa sosiaalija terveystoimen yhteistoiminta on ollut pitkäaikaista ja kuntalaisten tarpeita palvelevaa. Johtoryhmä näkee, että järjestely aiheuttaa runsaasti ylimääräistä hallinnollista työtä ja mahdollisesti myös lisähenkilökuntatarvetta. Kunnanhallitus päättää todeta, ettei Kolarin kunta osallistu aluekokeiluhankkeeseen. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN YLITORNION, PELLON JA KOLARIN KUNTIEN ALUEELLE Khall 187 Viime vuonna hyväksyttiin eduskunnassa laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010). Hyväksytyn lain mukaan kuntien tulee perustaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita, joiden asiakkaina on vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Suuremmilla toimialueilla halutaan turvata osaamisen säilyttäminen ja palvelujen saatavuus, sekä varmistaa että hallintojärjestelmä täyttää EU-lainsäädännön edellytykset. Viiden viranhaltijan tai toimihenkilön vaatimus tulee tehtävien eriyttämisen kautta. Yhteistoiminta-alue tulee perustaa ja aloittaa toimintansa viimeistään Lain viidennen pykälän mukaan koko vaatimuksesta voidaan poiketa pitkien etäisyyksien, vakiintuneiden asiointisuuntien tai vakiintuneen maaseutuhallinnon yhteistyön perusteella. Poikkeustapauksissa tulee kuitenkin olla vähintään kolme viranhaltijaa tai toimihenkilöä hoitamassa maaseutuhallinnon tehtäviä. Ennakkotietoa poikkeuksesta tuli hakea mennessä. Ylitornio, Pello ja Kolari hakivat ennakkotietoa mahdollisesta poikkeuksesta määräaikaan mennessä. Poikkeusta haettiin pitkien etäisyyksien, vakiintuneiden asiointisuuntien ja palvelukokonaisuuden ja vakiintuneen yhteistyön perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt antamallaan päätöksellä em. poikkeusluvanperustaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Ylitornion, Pellon ja Kolarin alueelle. Lain mukaan kuntien tulee ilmoittaa Maaseutuvirastolle mennessä päätöksestä muodostaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue. Sopimuksen tehdäkseen on kuntien saatettava asia asianmukaisten kuntalain mukaisten menettelyjen kautta kunnanvaltuuston päätettäväksi. Lopullinen sopimus tulee laatia ja hyväksyä, sekä saattamaan seutuviraston tiedoksi vuoden 2011 loppuun mennessä.. Ylitornion, Pellon ja Kolarin alueella oli v yhteensä 223 tukea hakevaa maatilaa. Maaseutuhallinnon tehtäviä tulee yhteistoiminta-alueella hoitamaan viisi henkilöä. Alustavien suunnitelmien ja poikkeamishakemuksen mukaan yhteistoiminta-alueen kunnat sopivat, että Ylitornion kunta vastuukuntana vastaa alueen maaseutuhallinnonpalvelujen tuottamisesta ja solmii maaseutuviraston kanssa maksajavirastosopimuksen.

11 Kunnanhallitus Yhteistoimintasopimusta valmistelee työryhmä, johon kuuluvat Ylitornion ja Kolarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset sekä Pellon kunnan hallintojohtaja. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ylitornion, Pellon ja Kolarin kunta muodostavat maaseutuhallinnon palveluja tuottavan yhteistoiminta-alueen. ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus MEÄNMAAN KAIVOSHANKKEET -PROJEKTIN PROJEKTIJOHTAJAN PALKKAAMINEN Khall 188 Otsikossa mainittu hanke jatkuu alkuperäisen aikataulun mukaan saakka. Edellisen projektijohtajan irtisanouduttua on hankkeen projektijohtajan toimi ollut haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä on tullut neljä hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 108 Kunnanhallitus päättää valita insinööri Kimmo Aaltosen Enontekiöltä Meänmaan kaivoshankkeet -projektin projektinjohtajan toimeen. Työsuhde päättyy projektin päättyessä. Kokonaispalkaksi määrätään euroa/kk. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja päätti, että kutsutaan haastatteluun myös Jari Ikkelä ja Mia Makkonen.

13 Kunnanhallitus KESKUSNEUVOTTELUSSA OLLUT PALKKAERIMIELISYYS Khall 189 Kirsti Viuhkola siirtyi vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävään Palkkauksesta käytiin silloin aluksi paikallistasolla neuvotteluja. Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä, jonka jälkeen erimielisyyden ratkaiseminen siirtyi keskusneuvotteluihin. Näitä neuvotteluita käytiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Viuhkolan ammattiliiton Talentian kesken vuoteen 2010 saakka. Neuvottelut jäivät erimielisiksi, mistä johtuen Talentia haastoi kunnan ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työtuomioistuimeen. Syntynyttä tilannetta on käsitelty KH:ssa ja Kirsti Viuhkolan kanssa on käyty neuvotteluja sovun löytämiseksi. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun jonka mukaan kunta maksaa Kirsti Viuhkolalle lisäpalkkaa alkaen yhteensä euroa. Tämän jälkeen Viuhkola luopuu kaikista oikeustoimista asian suhteen ja asia on kokonaisuudessaan loppuun käsitelty. Kunnanhallitus päättää, että Kirsti Viuhkolalle maksetaan lisäpalkkaa alkaen yhteensä euroa. Määrä on kokonaissuoritus, jonka jälkeen Kirsti Viuhkola luopuu kaikista oikeustoimista ja lisävaateista kuntaa kohtaan. ehdotus hyväksyttiin. Edelleen kunnanhallitus päättää pyytää Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta selvitystä, minkä johdosta asian käsittely on keskusneuvottelujen jälkeen viivästynyt useita vuosia.

14 Kunnanhallitus YRITTÄJIEN TUKIHAKEMUKSET OPISKELIJOIDEN/KOULULAISTEN TYÖLLISTÄMISEEN KESÄLLÄ 2011 Khall 190 Vuoden 2011 talousarviossa elinkeinotoimen käyttösuunnitelmassa on varattu määräraha käytettäväksi tukena yrityksille, jotka työllistävät opiskelijoita/koululaisia kesällä Tukea myönnetään enintään 250 euroa/kk yhtä työllistettävää henkilöä kohden. Tuki on ollut haettavana mennessä. Talousarviossa tarkoitukseen on varattu 5000 euroa. Yhteenveto hakijoista liitteenä, liite nro 109 Hakemuksissa on haettu tukea yhteensä 15 opiskelijan/koululaisen työllistämiseen 1 2 kuukaudeksi. Tuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä toimittaa kunnalle työllistämisjakson jälkeen mennessä selvityksen, josta ilmenee työllistetyn opiskelijan/ koululaisen nimi, palvelussuhteen kesto (vähintään 1 kk), työllistämisajalta maksettu palkka sekä maksetut sosiaalivakuutusmaksut. Kunnanhallitus päättää, että tukea myönnetään hakijoille 250 euroa/ työllistetty opiskelija tai koululainen, yhteensä 3750 euroa. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 191 Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle lukien. Seuraavassa on esitys hakuilmoitukseksi: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi-Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme HALLINTOJOHTAJAA johtamaan hallinnon ja talouden päävastuualuetta. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu, palkka-asiamiehen tehtävät, kunnan hallinnon erityisesti henkilöstöhallinnon ja hallintopalveluiden kehittäminen sekä keskusvaalilautakunnan esittelijän tehtävät. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena sekä hallinto-osaston päällikkönä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kunta-alan lainsäädännön hyvää tuntemusta ja kokemusta kunnallishallinnon vaativista tehtävistä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka puh ja hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto puh Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työ-

16 Kunnanhallitus voimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kuntalehti. ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KOSKIEN TEOLLISUUS- JA HEIKKILÄNTIEN ALUETTA Mkins. Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus koskien Teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla MRL:n 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kuulutus liitteenä Liite n:o 110 Kolarin kirkonkylän asemakaavan Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutosalueista toinen (Teollisuus ja liikerakentamisen alue) sijaitsee VT 21:n ja rautatien välisellä alueella nykyisen teollisuusalueen eteläpuolella ja toinen alue (omakotitalo rakentamisen alue) sijaitsee Heikkiläntien ja Muoniojoen välisellä alueella Hietalantontien eteläpuolella. Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos liitteenä. Liite n:o 111 Määräaikaan mennessä asiasta on jättänyt mielipiteensä museovirasto, Lapin liitto ja elinkeinotoimi Tapio Niittyranta. Museovirastolla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta. Lapin liitto pyytää mm. kaavaselostukseen mainintoja ja kuvausta maakuntakaavan suunnittelutilanteesta alueella sekä kuvausta kaavaratkaisun vaikutuksesta valtakunnallisten alueiden käytön toteutumiseen. Elinkeinotoimi/Tapio Niittyranta ottaa lähinnä kantaa alueen tiejärjestelyihin. Annetut mielipiteet ja kaavanlaatijan vastine ovat liitteenä. Liite n:o 112 Lapin liiton kannanotot voidaan täydentää asemakaavaselostukseen ja Tapio Niittyrannan esittämät kannanotot huomioidaan katusuunnitelmissa, johon 16 metrin katualuevaraus antaa hyvät mahdollisuudet. Alueella olevan vesi- ja viemärijohdon vuoksi tonttijaotusta ja katujen linjausta on syytä muuttaa, jotta säästytään mahdolliselta vesi- ja viemärilinjan siirrolta tai routaeristämiseltä. Alueella oleva vesi- ja viemärilinjasto sekä sen vieressä oleva ns. veto-oja on syytä pitää puistoalueen sisällä. Kaavan laatijan laatima kaavaehdotus on liitteenä. Liite n:o 113

18 Kunnanhallitus Khall 192 Esitän, että kunnanhallitus päättää asettaa Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksen MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä päättää pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot, koskien Teollisuus- ja Heikkiläntien aluetta liitteen 113 mukaisesti. Edelleen kunnanhallitus päättää, että Lapin liiton esittämät täydennykset tehdään asemakaavaselostukseen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKIEN OSITTAISTA NILIVAARAN ALUETTA Mkins. Nilivaaran ranta-asemakaava-alueen Tilojen RN:o 2:58, RN:o 94:0 ja RN:o 2:339 omistajat Samira Oy puolesta Tuomo Nauha ja Ahti ja Kauno Kaulanen ovat esittäneet Kolarin kunnalle päivätyillä kirjelmillään Nilivaaran ranta-asemakaavan osittaista muuttamista asemakaavaksi sekä tarkistamaan omistamiensa rakennusoikeuksia. Ahti ja Kauno Kaulanen ovat esittäneet lisäksi mahdollista maanluovutusta korvaukseksi kaavoituskuluista ja rakennusoikeuden osoittamisesta. Kirjeet liitteenä. Liite n:o 114 Esitetty Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Nilivaaran johtavana Nililahentien molemmin puolin Kesänkijoen pohjoispuolella. Maanomistajat ovat esittäneet itse kaavoituskonsultiksi Martti Pörhölää ja kaavoituskulujensa suorittamista suoraan kaavoituskonsultille. Hanke on voimassa olevan Ylläksen osayleiskaavan mukainen ja alue varattu yleiskaavassa merkinnällä RM-1 ja RM-2 alueet tulee asemakaavoittaa ja aluetehokkuus oltava välillä 0,05-0,2 sekä VR-aluetta (kansallispuiston aluetta täydentävä merkittävä retkeily- ja ulkoilualue). Esitän, että kunnanhallitus päättää käynnistää Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen koskien osittaista Nilivaaran ranta-asemakaavan aluetta tilojen Colt RN:o 2:58, Katajamäki RN:o 94:0 ja Kurula RN:o 2:339 alueelle. Edelleen kunnanhallitus päättää, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus em. alueen osalta tulee vireille ja hyväksyy kaavoituskonsultiksi maanomistajien esittämän Martti Pörhölän ja kaavalaajennukseen sovelletaan kunnanvaltuuston päätöstä sopimusehdot asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen suorittamisesta vaadittavista korvauksista. Edelleen kunnanhallitus päättää, että mahdollisista maapohjakorvauksista rakennusoikeuden kohoamista vastaan sovitaan erillisellä sopimuksella valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen. Khall 193 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus YRITYSNEUVOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Khall 194 Elinkeinojohtajan ja elinkeinoryhmän toimesta on valmisteltu yritysneuvojan toimen täyttämistä. Jäljessä on esitys hakuilmoitukseksi. Ilmoituksessa on lueteltu valittavan työntekijän keskeiset tehtävät: Kolarin kunnassa on vireillä monia kehittämishankkeita. Yksi hankkeista koskee Meänmaan kaivoshanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää käynnistyvän kaivostoiminnan myönteisiä sosio-ekonomisia vaikutuksia Kolarissa ja laajemmin Lapin ja Norrbottenin alueella. Tehtävänä on luoda Kolarille aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia, joka ottaa erityisesti huomioon käynnistyvän kaivostoiminnan vaatimukset. Kuntastrategian linjaukset on hyväksytty valtuustotasolla, strategiatyö jatkuu yhä. Kaivoshankkeen lisäksi matkailussa ja muussa elinkeinotoiminnassa on vireillä monia mielenkiintoisia yksittäisten yritysten ja yritysryhmien hankkeita. Näiden hankkeiden sekä yritystoiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen tarvitsemme lisätyövoimaa ja etsimme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. YRITYSNEUVOJAA Yritysneuvojan tehtävänä ovat mm. neuvontapalvelut yrittäjälle liiketoiminnan kehittämisen eri osa alueille, liiketoimintasuunnitelman laadintatuki aloittavalle sekä toimintaansa laajentavalle yrittäjälle, rahoitussuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien valmistelu, kehittämishankkeiden projektisuunnitelmien laatimistuki ja muut yritystoiminnan ja hankkeiden vaatimat palvelut. Odotamme hakijalta vähintään opistoasteen koulutusta, liiketoimintaosaamista, hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen ja tulosvastuulliseen työhön, joustavaa, aktiivista ja yrityslähtöistä otetta. Eduksi ovat hakijan hyvät, tehtävän tavoitteita tukevat kehittämisnäkemykset ja verkostot, projektiosaaminen, hyvä omaksumis- ja yhteistyökyky sekä kirjallista ja suullista viestintätaitoa suomen, englannin/ruotsin kielissä. Toimi täytetään mahdollisimman pian. Palkkauksessa noudatetaan kunta-alan palkkaperusteita. Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan klo mennessä osoitteella Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Kuoreen merkintä yritysneuvoja.

21 Kunnanhallitus Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka, , ja elinkeinojohtaja Tapio Niittyranta, , Kunnanhallitus päättää, että yritysneuvojan toimi julistetaan haettavaksi. Hakuilmoitus julkistetaan kunnan nettisivuilla, Luoteis-Lapin kunta tiedottaa - sivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ehdotus hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Aluehallintovirasto, valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset vuonna Aluehallintovirasto, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Palvelukoti Tanna 03 Aluehallintovirasto, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus eläinlääkärinvastaanotto 04 Aluehallintovirasto, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Kolarin terveyskeskus 05 Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, päätös valtionavustuksen myöntämisestä 7-18 vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikana järjestettävän harrastustoimintaan ja loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan (otettu kopio nuorisotsto ja kp) 06 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kokouskutsu Keva, ilmoitus eläkeratkaisusta (otettu kopio palkanlaskenta ja tekninen osasto) 08 Kolarin kunta tarkastuslautakunta, kokouspöytäkirja Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän esityslista Kuntaliitto, opas de minimis tuista 11 Kuntatyönantajat yleiskirje 20/2011, lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisen palkantarkistuksen toimeenpano (otettu kopio palkanlaskenta ja Lahja Harju) 12 Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry, toimintakertomus Lapin liitto, maksatuspäätös Meänmaan kaivoshankkeet (otettu kopio A.Hakso ja kp) 14 Merikatos sosiaalipalvelut, sosiaaliasiamies Paavo Pietiläinen 15 Merikatos sosiaalipalvelut, sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta Nordea, yritystilien yleiset ehdot

23 Kunnanhallitus Opetushallitus, päätös valtionavustuksen myöntämisestä opintoseteliavustukset (otettu kopio sivistystoimi, kansalaisopisto ja kp) 18 Rekisteriseloste sosiaaliasiamiestoiminnalle 19 Rovaniemen hallinto-oikeus, valitus asemakaavan muuttamista ja laajentamista koskeva asia Kangosjärvi Tuomo 20 Vaattovaara Birgitta, sivutoimi-ilmoitus 21 Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kunnanhallitus päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

24 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN ERÄIDEN KATUJEN KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMISEN AIKAISTAMINEN Tekn ltk 56 Os.pääll. Kolarin kunnan talousarvion investointiosassa on vuodelle 2011 varattu määräraha Hakapolun osittaiseen, Ruuttikatu-Ojapolun, Riistapolku- Revonpolun ja Lukkarintien katujen peruskorjaukseen. Kunnanvaltuuston on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksestä täydennettäväksi vuodelle 2012 investointiosan määrärahaa rakennettavalla katuvalaistuksella mm. edellä mainituille kaduille. Em. katujen peruskorjauksen vuoksi tulisi näiden katujen katuvalaistuksen rakentaminen toteuttaa samassa yhteydessä maakaapelointina katujen peruskorjauksen yhteydessä, koska sen suorittaminen tässä vaiheessa on kunnalle edullisen ja käytännön toteutuksen kannalta paras vaihtoehto. Peruskorjauksen yhteydessä suoritettavan massanvaihdon yhteydessä suoritettava maakaapelointi on ajankäytöllisesti ja työtekniikaltaan helppo toteuttaa, koska myöhemmin asennettuna maakaapelointi joudutaan suorittamaan osittain ns. myyräystyönä mm. tonttiliittymien alitse, jotta asetetut katujen rakennekerrokset eivät sekoittuisi. Arvioitu määrärahan tarve peruskorjauksen yhteydessä asennetavalle katuvalaistukselle maakaapelointina on euroa. Tekninen lautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa suorittaa vuodelle 2012 osoitettu Ruuttikatu-Ojapolun, Riistapolku-Revonpolun ja Lukkarintien katuvalaistus vuonna 2011 Hakapolun osittaisen, Ruuttikatu-Ojapolun, Riistapolku-Revonpolun ja Lukkarintien peruskorjauksen yhteydessä. Hankkeen lisämäärärahan tarve tarkistetaan syksyllä ja tarvittaessa tehdään määrärahan ylitysoikeushakemus valtuustolle. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 196

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

26 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN PANEMINEN Khall 197 Kuntalain 56 :n mukaan kunnanhallituksen tulee tutkia ovatko valtuuston päätökset laillisia. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen /1 pykälästä 21 Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon on tehty valitus hallinto-oikeudelle. tä asiasta ei ole vielä tullut. Kunnanvaltuuston kokouksen /2 pöytäkirja on ollut nähtävillä Päätöksiin ei ole haettu muutosta määräaikana. Kunnanvaltuuston kokouksen /3 pykälästä 34 Koulutilojen muutos on tehty kaksi valitusta hallinto-oikeudelle. Valituksissa on pyydetty myös päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Muutoin päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset kokouksista 1-3/2011 ovat tulleet lainvoimaisiksi esittelytekstistä ilmenevin poikkeuksin ja päättää panna ne täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus TUNTURI-LAPIN MATKAILUYHDISTYKSEN JÄSENYYS Khall 198 Tunturi- Lapin Matkailuyhdistys on perustettu luvulla. Sen toiminta on ollut pysähdyksissä tämän vuosituhannen ajan. Nyt yhdistys on herätetty uudelleen henkiin. Liitteenä on yhdistyksen kirje ja säännöt. Kolarin kuntaa pyydetään yhtiön jäseneksi. Liite n:o 115 Jäsenmaksu vuodelta 2011 on euroa. Kunnanhallitus päättää liittyä Tunturi-Lapin Matkailuyhdistyksen jäseneksi. ehdotus hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 199 Kunnanhallituksen seuraavat kokoukset päätettiin pitää klo 17 ja klo 14 alkaen.

29 Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokousaika: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 183, 188, , ja 199 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , ja 198 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät , ja 198 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kolarin kunnanhallitus Isopalontie 2 PL KOLARI Telekopio (016) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

30 Kunnanhallitus VALITUSOHJEET Kunnanhallituksen kokous Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite Rovaniemen Hallinto-oikeus Pl Rovaniemi Telekopio Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen sisältö Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011 Aika Torstai 7.7.2011 klo 14.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 243 163-166 Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 Aika Maanantai 24.1.2011 klo 15.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 36 37 38 39 40 41 13-14 15 16 17 18 Äkäslompolon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011 Aika Maanantai 7.11.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 362 Hallintokuntien pöytäkirjat 363

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66 Kokousaika 26.5.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

102 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

102 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 15.12.2011 klo 12.00 Valtuuston kyselytunti klo 11.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 101 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanhallitus 27.4.2011. Lupa ravitsemistyöntekijän toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanhallitus 27.4.2011. Lupa ravitsemistyöntekijän toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanhallitus 27.4.2011 Aika Maanantai 2.5.2011 klo 17.00 - Paikka Hotelli Saaga Käsitellyt asiat nro Liite nro 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 70 71 72 73 Lupa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 121. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 121. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 121 Kokousaika Torstai 22.9.2011 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot