Hankesuunnitelma. Menestystä menekinedistämisestä. Hanna Leiponen-Syyrakki, MMM, MBA. Jaanu Consulting/Avaintaito Osuuskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.10.2011. Hankesuunnitelma. Menestystä menekinedistämisestä. Hanna Leiponen-Syyrakki, MMM, MBA. Jaanu Consulting/Avaintaito Osuuskunta"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma Menestystä menekinedistämisestä Hanna Leiponen-Syyrakki, MMM, MBA Jaanu Consulting/Avaintaito Osuuskunta Puh

2 Sisällys: 1. Johdanto EU:n menekinedistämisohjelmat 2. Menestystä menekinedistämisestä hanke ja sen toteuttaja 3. Hankkeen tavoitteet 4. Hankkeen toteuttamistapa, kohderyhmä ja aikataulu 4.1 Hankkeen toteuttamistapa Ensimmäinen osio opas Toinen osio tiedotus Kolmas osio - koulutus 4.2 Hankkeen kohderyhmät 4.3 Hankkeen aikataulu 5. Hankkeen rahoitussuunnitelma ja talousarvio 6. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit 7. Hankkeen toimintojen jatkuminen hankerahoituksen jälkeen 2

3 Hankesuunnitelma Menestystä menekinedistämisestä 1. Johdanto - EU:n menekinedistämisohjelmat Euroopan yhteisö ja Suomen valtio yhdessä rahoittavat EU:n sisämarkkinoilla sekä kolmansien maiden markkinoilla toteutettavia maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia. Toimilla pyritään lisäämään kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avaamaan tuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle. Viimeksi päättynyt EUmenekinedistämisohjelmien haku oli ylimääräisenä kohdistettu hedelmä- ja vihannesaloille, jotka kärsivät Escherichia coli -bakteerin aiheuttaman epidemian aikaansaamasta vakavasta kriisistä. Komissio jakaa menekinedistämistoimiin n. 50 milj. vuosittain. Vuonna 2010 sisämarkkinaohjelmiin jaettiin 30 milj. ja kolmansiin maihin suuntautuneisiin ohjelmiin 11 milj.. Vuonna 2011 on jaettu 38 milj. yhteensä 26 sisämarkkinaohjelmaan. Suomalaisille ohjelmille tukea on viimeksi myönnetty vuonna 2009 (komission tilastoinnin mukaan). Menekinedistämisohjelmien toteuttajina ovat maatalous- ja elintarvikealan järjestöt. Suomessa EU-rahoitteisia menekinedistämisohjelmia ovat toteuttaneet 2000-luvulla mm. Maito ja terveys ry, Suomen mehiläishoitajain liitto, FINFOOD ja Elintarviketeollisuusliitto. Komission tilaston mukaan vuosina hyväksyttyjä hankkeita Suomesta on ollut lukumäärällisesti n. 2 % kaikista hankkeista. EU-rahoitusta suomalaiset hankkeet ovat saaneet n. 1 % kokonaismäärärahasta. Hakemuksia menekinedistämisohjelmiin ja toteutuneita menekinedistämiskampanjoita voisi olla Suomesta enemmänkin. Komissio on kertonut tavoitteistaan uudistaa menekinedistämisohjelmia. Komissio antoi heinäkuussa 2011 Vihreän kirjan uusista EU-yhteisrahoitteisten menekinedistämiskampanjoiden tavoitteista ja on avannut julkisen keskustelun sen suuntaviivoista. Komission tavoitteena on julkaista uusi lainsäädäntöehdotus vuoden 2012 lopussa ja tämä lainsäädäntö astuisi voimaan vuonna Menestystä menekinedistämisestä hanke ja sen toteuttaja Menestystä menekinedistämisohjelmista hanke pyrkii edistämään EU-yhteisrahoitteisten 3

4 menekinedistämisohjelmien tuntemusta neuvonnan ja viestinnän avulla Suomessa. Hankkeen tavoitteena on löytää Suomesta uusia hakijoita ja menestyksekkäitä ohjelmia sekä edesauttaa hakuprosessia tarjoamalla ohjelmien toteutuksessa hankittu osaaminen uusien hakijoiden käyttöön. Hankkeen toteuttaja Jaanu Consulting toimii Avaintaito Osuuskunnan kautta. Jaanu Consulting on Agronomi, MBA Hanna Leiponen Syyrakin yhden naisen vastaperustettu EU-konsulttiyritys, joka tarjoaa EU-projekteihin ja kansainvälistymiseen liittyviä palveluita sekä koulutusta vihreiden elinkeinojen toimijoille. Agronomi, MBA Hanna Leiponen-Syyrakki opiskeli Helsingin yliopistossa maataloustieteitä pääaineenaan maatalouspolitiikka. Hänellä on 15 vuoden kokemus maa- ja elintarviketalouden järjestöistä, yrityksistä ja hallinnosta sekä Suomessa että ulkomailla ja laaja verkosto alan toimijoista sekä Suomessa että EU-maissa. Viimeksi hän työskenteli 4,5 vuotta suomalaisten maanviljelijöiden ja elintarvikeyritysten edunvalvojana Brysselissä MTK:n, SLC:n, Pellervon ja kotieläinosuuskuntien Brysselin toimistolla. Sitä ennen Hanna Leiponen-Syyrakki työskenteli EUtehtävissä maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolla sekä MTK:ssa. Skotlantilaisen Heriot-Watt yliopiston kansainvälisen MBA-tutkinnon Hanna Leiponen-Syyrakki opiskeli etäopiskeluna asuessaan Kuala Lumpurissa, Malesiassa 2000-luvun alussa. Hakemuksen liitteenä on Hanna Leiponen-Syyrakin CV. 3. Hankkeen tavoitteet Menestystä menekinedistämisestä hankkeen tavoitteena on lisätä EU-yhteisrahoitteisten menekinedistämisohjelmien tuntemusta ja hakemusmenettelyjen osaamista Suomessa. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä menekinedistämisohjelmiin saapuneiden hakemuksien, haetun rahoituksen ja hyväksyttyjen menekinedistämisohjelmien määrää. Lisäksi tavoitteena on myös tiedottaa mahdollisille hakijoille hakemusmenettelyistä ja neuvoa heitä hyvistä käytännöistä hakemuksen teossa ja ohjelman toteuttamisessa. Tarkoitus on myös siirtää osaamista ja kokemusta jo toteutetuista ohjelmista uusille hakijoille. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta EU:n menekinedistämisohjelmien mahdollisuuksista ja toteutettujen ohjelmien tuloksista Suomen maatalous- ja elintarvikesektorin toimijoiden joukossa. 4

5 4. Hankkeen toteuttamistapa, kohderyhmä ja aikataulu Menestystä menekinedistämisestä hanke sisältää EU-rahoitteisista menekinedistämisohjelmista oppaan, tiedotusta ja koulutusta suomalaisille maatalous- ja elintarvikesektorin toimijoille vuoden 2012 aikana. 4.1 Hankkeen toteuttamistapa Menestystä menekinedistämisestä hanke sisältää kolme osiota: 1. opas menekinedistämistuen hakemisesta 2. tiedotusta menekinedistämisohjelmien mahdollisuuksista sekä tarjolla olevasta koulutuksesta ja 3. koulutusta menekinedistämisohjelmien hakuprosessiin ja ohjelmien toteutukseen maatalous- ja elintarvikealan toimijoille Ensimmäinen osio - opas Menestystä menekinedistämisestä hankkeen ensimmäisessä osioissa tehdään opas menekinedistämisohjelmien tuen hakijoille. Opas sisältää käytännönläheiset ohjeet menekinedistämisohjelman tuen hakemisesta ja ohjelman toteuttamisesta. Oppaassa erityistä huomiota kiinnitetään kilpailuttamislainsäädännön noudattamiseen ohjelman toteutuksessa. Menekinedistämisohjelmien toteutuksessa mukana olleiden asiantuntijoiden haastattelujen avulla pyritään siirtämään toteutuneiden ohjelmien hyviä käytäntöjä uusien tuen hakijoiden käyttöön. Toteutuneista ohjelmista kerrotaan myös havainnollisilla esimerkeillä. Myös Suomen ja komission viranomaisia voidaan haastatella ja tuoda esille heidän toivomuksensa menekinedistämisohjelmien hakijoille. 5

6 Opas toimii tiedotusmateriaalina menekinedistämisohjelmista, niiden hakemisesta sekä myös koulutusmateriaalina. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti sähköisesti jaettavaksi, mutta koulutustilaisuuksia varten sitä on tarkoitus painattaa n kpl. Oppaassa on 8-sivua ja se painetaan neliväri-painatuksena. Oppaan ulkoasun suunnittelu toteutetaan ostopalveluna. Opasta varten haastatellaan Suomessa toteutettujen menekinedistämisohjelmien avainhenkilöitä, noin 6-8 henkilöä. Ohjelmia Suomessa ovat toteuttaneet 2000-luvulla mm. Maito ja terveys ry, Suomen mehiläishoitajain liitto, FINFOOD ja Elintarviketeollisuusliitto. Haastatteluista sovitaan ja haastateltavat avainhenkilöt valitaan puhelinkeskustelujen perusteella. Haastattelut tehdään henkilökohtaisesti etukäteen lähetetyn avoimia kysymyksiä sisältävän lomakkeen perusteella. Haastatteluista kerätään oppaaseen neuvoja hakemuksen tekoon ja ohjelman toteuttamiseen, hyväksi havaittuja käytäntöjä ja esimerkkejä, sekä koulutukseen lisämateriaalia. Oppaassa olevat menekinedistämisohjelman tuen hakemiseen tarvittavat tiedot tarkistetaan maa- ja metsätalousministeriön virkamiehiltä. Suomalaisten vastuuvirkamiesten lisäksi tarkoituksena on myös haastatella EU-komission vastuuvirkamiehiä sekä heidän toivomuksistaan hakemusten ja ohjelmien toteuttamisen suhteen että EU:n menekinedistämisohjelmien tulevista haasteita ja lainsäädäntöön suunnitelluista muutoksista. EU-komission vastuuvirkamiehiä käydään haastattelemassa Brysselissä. Menekinedistämisohjelmissa on mahdollisuus tehdä useassa EU-maassa toteutettavia yhteisiä ohjelmia ja komissio onkin näitä yhteisiä ohjelmia toivonut. Hankkeessa on mahdollista haastatella myös EU-menekinedistämistä ja yhteishankkeita menestyksekkäästi toteuttaneiden maiden asiantuntijoita ja saada ideoita jaettavaksi Suomen maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoille. Nämä haastattelut voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai komission virkamiesten haastattelujen yhteydessä Brysselissä Toinen osio tiedotus Hankkeen toisessa osiossa oppaan julkaisun yhteydessä pidetään tiedotustilaisuus ja informoidaan perinteisellä ja sähköisellä viestinnällä menekinedistämisohjelmien 6

7 mahdollisuuksista maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoille sekä heidän sidosryhmilleen tiedotusvälineiden kautta. Samalla julkaistaan tietoa tulevista menestystä menekinedistämisestä -hankkeen koulutuksista. Tiedottamisen suunnittelussa voidaan käyttää viestintäkonsulttia Kolmas osio koulutus Kolmannessa osioissa menestystä menekinedistämisestä hanke jatkuu oppaan julkaisun jälkeen tapahtuvan koulutuksen suunnittelulla ja toteutuksella. Kaikkiin sidosryhmätahoihin ollaan yhteydessä suoraan puhelimitse ja tarjotaan koulutusta heidän omiin sisäisiin tai julkisiin tilaisuuksiinsa. Koulutus menekinedistämisohjelmien sisällöstä, hakemisesta ja ohjelman toteuttamisesta viedään sidosryhmien tilaisuuksiin. Koulutus räätälöidään heidän tilaisuuksiinsa ja kohderyhmiinsä sopivaksi yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa. Koulutusvalikoimassa on vaihtoehtoja nopeista tietoiskuista koko päivän syventävään menekinedistämisohjelman hakemuksen ja ohjelman toteutuksen läpikäyvään koulutukseen. Elo-marraskuun 2012 aikana hankkeessa järjestetään koulutuksia esim. 10 koko päivän syventävää koulutusta tai useampia lyhyitä koulutustapahtumia sidosryhmien toivomusten mukaisesti. 4.2 Hankkeen kohderyhmä Ensisijaisena kohderyhmänä ovat menekinedistämisohjelmien mahdolliset hakijatahot, uudet sekä myös jo rahoitusta saaneet. Toissijainen kohderyhmä on koko maatalous- ja elintarvikesektorin toimijat, joiden tietoja menekinedistämishankkeista pyritään lisäämään ja löytämään heidän joukostaan uusia hakijoita menekinedistämisohjelmiin. Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea, ovat esimerkiksi maito ja maitotuotteet, siipikarjanliha, siemenöljyt, hunaja ja mehiläishoitotuotteet, hedelmät ja vihannekset, elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet. Lisäksi tukea voidaan myöntää ohjelmille, joilla tiedotetaan yhteisön tai kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti tuotetusta lihasta tai kananmunien merkitsemisestä. Tukea voivat saada tuotteet, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) ja aidot perinteiset tuotteet (APT) sekä kyseisissä järjestelmissä rekisteröidyt tuotteet. 7

8 Ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimijat, joilla on suora intressi edistää edellä mainittujen maatalous- ja puutarhatuotteiden menekkiä. Esimerkkeinä kohderyhmästä ovat maatalouden ja elintarviketeollisuuden sektorikohtaiset toimialajärjestöt, puutarha-alan järjestöt, hunajasektorin järjestöt ja luomualan järjestöt Suomessa. Toissijaiseen kohderyhmään kuuluvat kaikki suomalaiset maatalous- ja elintarvikesektorin toimijat, joilla on yhteys edellä mainittuihin ensisijaiseen kohderyhmään, kuten viljelijät ja heidän järjestönsä, elintarviketeollisuus ja sen järjestöt, hallinto, tutkimussektori sekä poliittiset päättäjät. 4.3 Hankkeen aikataulu Menestystä menekinedistämisestä hanke toteutetaan vuoden 2012 aikana seuraavasti: Tammi-huhtikuu 2012: Oppaan suunnittelu ja toteutus. Hyvien käytäntöjen etsiminen jo toteutetuista hankkeista haastatteluilla ja rahoituksen myöntäjätahojen kanssa keskusteluilla. Touko-kesäkuu 2012: Oppaan painatus ja julkaisu internetissä. Tiedotustilaisuus sekä tiedotus tulevasta koulutuksesta. Yhteydenotot kohderyhmiin tulevasta koulutuksesta. Elo-marraskuu 2012: Yhteydenotot kohderyhmiin jatkuvat. Koulutus, tiedottaminen ja neuvonta kohderyhmille räätälöidyn ohjelman mukaan. Marras-joulukuu 2011: Hankkeen toteutumisen seuranta ja loppuraportin kirjoittaminen. 5. Hankkeen rahoitussuunnitelma ja talousarvio Menestystä menekinedistämisestä hankkeen kokonaiskustannusarvio on Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksen osuus on tästä 90 % ja hankkeen toteuttajan omarahoitus 10 %. Liitteenä hankkeen yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma ja talousarvio. 8

9 6. Hankkeen tavoitteiden to toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on EU-yhteisrahoitteisten menekinedistämisohjelmien hakemusten ja komission hyväksymien ohjelmien määrän kasvu nykyisestä Suomessa. Tavoitteiden seurantatapana on menekinedistämistuen hakemusten ja hyväksyttyjen ohjelmien määrän kehittyminen. Hakemusten määrää tulisi seurata usean vuoden ajan. Koulutusten osallistujamäärällä seurataan tavoitettavuutta. Mahdollisesti oppaan internetsivujen lukijamäärää voidaan seurata. Myös hankevastaavalle tulleen palautteen ja kysymysten määrää seuraamalla saadaan tietoa tavoitettavuudesta. 7. Hankkeen toimintojen jatkuminen hankerahoituksen jälkeen Menestystä menekinedistämisestä -hankkeen opas jää Maa- ja metsätalousministeriön käyttöön myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen sähköisenä versiona. Opasta voidaan myös helposti päivittää, kun hakuohjeissa tai muissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Hankkeen toteuttajalla on myös oikeus käyttää opasta omassa toiminnassaan hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen vaikutuksia menekinedistämiohjelmien hakemusten määrään voidaan seurata myös tulevina vuosina. Hankkeen toteuttaja Jaanu Consulting voi tarjota palveluita menekinedistämisohjelmien hakemusten suunnittelussa ja ohjelmien toteutuksessa hankerahoituksen päättymisen jälkeen. 9

HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.

HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20. HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.46) Sisältö 2 1 Johdanto... 4 2 Hakijat... 4 3 Avustuksen tavoite...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt Tämä lyhyt opas kertoo pääasiat OK-hankkeen elinkaaresta ja toteuttamisesta. Se on tarkoitettu OK-hanketta hakeville ja käynnistäville järjestöille. Hankkeen toteuttajat löytävät tarkempia ohjeita myös

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015

Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus 2015 1 Toimintasuunnitelma 1. Johdanto - - - - - - - - - - - - - 3 1.1 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö - - - - - - - 4 1.2 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis

TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis 24.10.2012 TYÖSUUNNITELMA Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012 Arviointiraportti 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa -hankkeen loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa -hankkeen loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa -hankkeen loppuraportti kuva: Tuula Ilván 1. Elinkeinojen kehittämishanke, toteuttaja: Sysmän kunta 2. Hanke: Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Hanke toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ohjelmaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009.

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009. Viestintäsuunnitelma Liite x 1(17) Maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston yhdistetty viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Valtion rahoittama menekinedistämistäminen muissa EU-maissa

Valtion rahoittama menekinedistämistäminen muissa EU-maissa MMM/MAO/Leena Seppä 8.6.2009 Valtion rahoittama menekinedistämistäminen muissa EU-maissa Maa- ja metsätalousministeriö pyysi tammikuun alussa 2009 EU-maiden suurlähetystöjä selvittämään, miten eri maissa

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot