KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2009. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2009. Kunnanhallitus 4.11.2009 1"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 4. marraskuuta 2009 klo Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen Börje I varapuheenjohtaja Kallonen Kalevi II varapuheenjohtaja Drugge Jan jäsen Hellbom Eva-Stina (klo ) Jansson Johanna Lindholm Kerstin " Tuominen Kurt " Forne Ingmar (klo ) varajäsen Johansson Johan (klo ) Poissa oleva: Granlund Ingalill jäsen Muut läsnä olevat: Wretdal Inger valt. puh.joht. Dannström Curt (klo ) valt. I v.puh.joht. Laine Sixten (klo ) valt. II v.puh.joht. Friman Rune (klo ) valt. III v.puh.joht. Simola Tom kunnanjohtaja Wass Tomy sihteeri hallintojohtaja Eriksson Marléne (klo ) talousjohtaja Nummelin Lars 167. (klo ), tekninen johtaja 169. (klo ) Stoor Torbjörn 169. (klo ), peruspalvelujohtaja 176. (klo ) Stranberg Erika 169. (klo ) sivistysjohtaja Hakalax Roger (klo ), infrapäällikkö 169. (klo ) Parikka Birgitta 169. (klo ) ruokahuollon ja siivoustyönjohtaja Ginlund Thomas 169. (klo ) kiinteistöpäällikkö Pyrrö Ilkka 176. (klo ) johtava lääkäri Backas Carita 176. (klo ) johtava hoitaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Mårten Nurmio Tomy Wass Tarkistus, paikka ja aika Kunnantoimisto Taalintehtaalla 13.marraskuuta 2009 Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Pöytäkirja pidetty nähtävänä Kemiönsaari 16.marraskuuta 2009 Tomy Wass

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Kunnanhallitus 12/ Kokousaika Keskiviikko 4. marraskuuta 2009 klo Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Asia nro Asia 164. LAILLISUUS JA VALTAISUUS 165. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 166. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 167. KEMIÖNSAAREN KUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOSKIEN VE- SIHUOLTOA JA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA- ALUEET 168. KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOKSEN AVAAVA TASE 169. TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2010 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT 171. VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTTI 172. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset 173. KANSALAISALOITTEIDEN VASTAANOTTAMINEN Gesterby-Tjuda byalag ja Kärrabuktens byaråd sekä Johan Kinos ym TALOUS- JA VELKANEUVONTA Sopimuksen hyväksyminen 175. OIKAISUVAATIMUS Kiinteistöveron takaisinmaksu, Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry 176. ASIAN KÄSITTELY KORKEAMMASSA TOIMIELIMESSÄ, VUODEOSAS- TOJEN TOIMINNAN PROFILOINTI 177. LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 178. ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Kemiönsaari 16. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Mårten Nurmio

3 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus LAILLISUUS JA VALTAISUUS Kh: 164. EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kh: 165. ' EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kerstin Lindholm ja Kurt Tuominen ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Kerstin Lindholm ja Kurt Tuominen valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kh: 166. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan. Hyväksyttiin.

4 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KEMIÖNSAAREN KUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOSKIEN VESIHUOLTOA JA VESIHUOLTOLAITOKSIEN TOIMINTA-ALUEET Tekn 13 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax) Vesihuoltolain (119/2001) 5 :n mukaan kaikkien kuntien tulee laatia vesihuollon suunnitelma. Suunnitelma on päivitettävä tarpeen vaatiessa kuitenkin mielellään kerran valtuustokauden aikana. Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kunnat laativat kehityssuunnitelmat asianomaisille kunnille vuosina Vuonna 2005 laadittiin myös Kemiönsaaren yleissuunnitelma, joka oli hyvin pitkälti kolmen mainitun kehityssuunnitelman yhdistelmä, sekä suunnitelma siitä, miten vesihuoltolaitokset voitaisiin yhdistää silloin vallitsevissa olosuhteissa. Monilla Kemiönsaaren Vesihuoltolaitoksista ei ole vahvistettuja toimialueita vesihuoltolain mukaisesti. Vesihuollon kehityssuunnitelma on kunnan suunnitelma ja siten kunta laatii sen. Suunnitelma käsittää koko kunnan alueen ollen strateginen väline. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, rakennus- tarkastuksen, kaavoituksen, pelastuslaitoksen, alueellisen ympäristökeskuksen sekä kaikkien Kemiönsaaren vedenhankinnassa aktiivisten toimijoiden kanssa. Kemiönsaaressa on 5 vesihuoltolaitosta, joita suunnitelma koskee, Björkboda vattenandelslag, Kasnäs Aqua Ab, Kemiönsaaren Vesiliikelaitos, Mjösundin vesihuolto Oy ja Rosala-Böle vattenandelslag. Kaikki toimijat on saatava mukaan ja osaa on myös kuultava suunnitteluprosessin aikana. Kehityssuunnitelmaluonnos on lisäksi julkisesti nähtävänä ja sen yhteydessä järjestetään myös esittely yleisölle. Lyhyesti suunnitelman sisällöstä: - Johdanto sisältäen mm. vesihuoltolaitosten esittelyn - Kunnan painopistealueet ja kehityssuunnitelman tavoitteet - Toiminta-alueiden ulkopuolinen toiminta, laajennustarpeet, mahdollisuudet ja kustannukset - Toiminta-alueiden toiminta, tarpeet, riskit ja kustannukset - Yhteenveto Kemiönsaaren kunta perustettiin Kemiönsaaren kunnalla ei ole vesihuollon kehityssuunnitelmaa, aikaisemmin laaditut suunnitelmat ovat osittain vanhentuneet ja epärealistiset. Kuntaliitos, haja-asutusalueiden vesihuolto, itsekannattavan vesihuollon vaatimus, vaatimus toimintavarmuudesta ja kriisivalmius ym. ovat konkreettisia tarpeita osoittamaan, että vesihuollon kehityssuunnitelma on laadittava.

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kemiönsaaren alueellinen yleissuunnitelma annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää, että 1. Kemiönsaaren kunta laatii vesihuollon kehityssuunnitelman vuosille vesihuoltolain 5 :n mukaan 2. Kemiönsaaren kunta laatii kartat vesihuoltolaitosten toimialueista vesihuoltolain 7 ja 8 :ien mukaan. 3. Asetetaan valmisteluryhmä, jonka jäseninä terveystarkastaja Tiina Torkkeli-Pitkäranta, ympäristösihteeri Ville Wahteristo, rakennustarkastaja Dan Renfors, suunnitteluinsinööri Frida Vuorio sihteerinä ja infrapäällikkö Roger Hakalax puheenjohtajana 4. Infrapäällikkö Roger Hakalaxin valtuutetaan hankkimaan ja valitsemaan edullisin konsultti vedenhankinnan kehityssuunnitelman laatimiseksi. : Ehdotus hyväksyttiin Jäsen Kauko Pietikäinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Tekn. 132 VALMISTELU (Infrapäällikkö Roger Hakalax): Valmisteluryhmä on kokoontunut 4 kertaa ja infrapäällikkö on valinnut AIRIX Ympäristön konsultiksi laatimaan Kemiönsaaren kehityssuunnitelman vesihuollolle. Kehityssuunnitelman luonnos, kehitystoimenpiteet ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueet annetaan tiedoksi ja esitellään kokouksessa. EHDOTUS: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää, että: 1. Luonnos Kemiönsaaren vesihuollon kehityssuunnitelmasta laitetaan julkisesti nähtäville Liite Luonnos Kemiönsaaren vesihuoltolaitosten toiminta-alueista laitetaan julkisesti nähtäville Liite Pyytää lausuntoa Ympäristökeskukselta, Salmonfarm Ab, Björkboda vattenandelslag, Mjösundin vesihuolto Oy, Kemiönsaaren Vesi, Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Kemiönsaaren kunnassa, Sauvon kunta, Salon kaupunki ja Länsi-Turunmaan kaupungilta. 4. Järjestää kolme tiedotustilaisuutta yleisölle työryhmän esityksen mukaan.

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TÄYDENNETTY EHDOTUS: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää, että: 1. Luonnos Kemiönsaaren vesihuollon kehityssuunnitelmasta laitetaan julkisesti nähtäville kirjastoissa Kemiössä, Västanfjärdissa ja Taalintehtaalla Liite Luonnos Kemiönsaaren vesihuoltolaitosten toiminta-alueista laitetaan julkisesti nähtäville Liite Pyytää lausuntoa Ympäristökeskukselta, Salmonfarm Ab:lta, Björkboda vattenandelslag:lta, Mjösundin vesihuolto Oy:ltä, Kemiönsaaren Vedeltä, Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalta Kemiönsaaren kunnassa, Sauvon kunnalta, Salon kaupungilta ja Länsi-Turunmaan kaupungilta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. 4. Järjestää kolme tiedotustilaisuutta yleisölle työryhmän esityksen mukaan. : Täydennetty ehdotus hyväksyttiin Tekn. 176 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelman vedos on ollut nähtävillä aikana. Nähtävillä olon aikana on yleisölle järjestetty infotilaisuuksia seuraavasti: Taalintehdas , Lammala ja Kemiö Nähtävillä olon aikana on 10 kpl lausuntoa / huomautusta jätetty koskien kehittämissuunnitelmaa ja toiminta-alueita. Yksi lausunto on jätetty myöhässä mutta se on kuitenkin huomioitu. Valmistelutyöryhmä on käsitellyt huomautukset ja huomioinut ne valituin osin Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelman ehdotuksessa. Seuraavat lisäystarpeet on huomattu valmistelun loppuvaiheessa: 1. Kasnäsudden Ab:n toiminta-alue tulee pienentää niin että se vastaa olemassa olevaa vesiverkostoa 2. Tila Nyborg Nordanån vedenottamon vieressä tulee sisältää tulevaan toimintaalueeseen. 3. Tila Båtkulla Kårkullan vedenottamon vieressä tulee sisältää tulevaan toimintaalueeseen. 4. Långdalenin alueelle ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa mikä tarkoittaa että alue ei vielä tulisi kuulua toiminta-alueeseen 5. Alueelle pitkin Suomenkulmantietä Gundbystä Kemiön kirkolle ei ole vielä rakennettu kunnallistekniikkaa mikä tarkoittaa että alue ei vielä tulisi kuulua toiminta-alueeseen Valmistelutyöryhmän pöytäkirja annetaan lautakunnalle tiedoksi.

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus EHDOTUS (tekninen johtaja): 1. Tekninen lautakunta päättää ehdottaa että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksytään liitteenä 4a olevan ehdotuksen mukaan, yllä mainittujen lisäysten kanssa. 2. Tekninen lautakunta päättää ehdottaa että kunnanhallitus ehdottaa kunnan valtuustolle että toiminta-alueet vesihuoltolaitoksille; Björkboda vattenandelslag, Kasnäsudden Ab, Kemiönsaaren Vesi ja Mjösundin vesihuolto Oy, hyväksytään liitteenä 4b olevan ehdotuksen mukaan yllä mainittujen lisäysten kanssa 3. Toiminta-alue kartat piirretään uudelleen ennen kunnanhallituksen käsittelyä 4. Tekninen lautakunta päättää antaa vastauksen työryhmän ehdotuksen mukaan. : Ehdotus hyväksyttiin Kh: 167. VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax) Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana on yleisölle järjestetty infotilaisuuksia seuraavasti: Taalintehdas , Lammala ja Kemiö Nähtävillä olon aikana on 10 kpl lausuntoa / huomautusta jätetty koskien kehittämissuunnitelmaa ja toiminta-alueita. Tekninen lautakunta on antanut kunnan vastinetta suunnitelmasta. Jätetyt huomautukset on huomioitu valituin osin Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Karttaliitteet ja suunnitelma on päivitetty teknisen lautakunnan päätöksen mukaan. Valmistelutyöryhmän kaksi viimeistä pöytäkirjaa annetaan tiedoksi. Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitoksien toiminta-alue ehdotus annetaan tiedoksi. EHDOTUS (kunnanjohtaja) 1. Kunnanhallitus ehdottaa kunnan valtuustolle että Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksytään ehdotuksen mukaan. 2. Kunnanhallitus ehdottaa kunnan valtuustolle että toiminta-alueet vesihuoltolaitoksille; Björkboda vattenandelslag, Kasnäsudden Ab, Kemiönsaaren Vesi ja Mjösundin vesihuolto Oy, hyväksytään ehdotuksen mukaan yllä mainittujen lisäysten kanssa.

8 Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Kemiönsaaren Veden kehittämissuunnitelman liitteessä 1 korjataan Eknäs-alueen rakentamisvuosiksi Sivulla 3, kohdassa Asemakaavoitus, luetteloon lisätään Itäinen Taalintehdas, Länsi- Lemonsilta, Kasnäs ja Kulla (Labbnäs). Käsittelyn yhteydessä Kurt Tuominen jätti kirjallisen ehdotuksen, jonka puheenjohtaja totesi kuuluvan Kemiönsaaren Vedelle. Ehdotus siirretään Kemiönsaaren Veden johtokunnalle.

9 Kunnanhallitus KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOKSEN AVAAVA TASE Kh: 168. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson) Kemiönsaaren kunnan järjestelytoimikunta päätti perustaa Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen alkaen. Liikelaitokselle vahvistetaan uusi avaava tase, joka vahvistetaan kuntien vuoden 2008 vahvistettujen tilinpäätöksien mukaisesti siten, ettei kertynyt alijäämä kuntien vesiliikelaitosten vuoden 2008 tilinpäätöksestä oteta mukaan. Yhteen laskettu kertynyt alijäämä oli ,30 euroa. Kuntalaissa säädetään kirjanpitovelvollisuudesta kunnallisille liikelaitoksille. Kunnan liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan kirjanpidossa (KuntaL 87 h 1. mom.). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta kunnallisessa liikelaitoksessa (KuntaL 87 h 3. mom.). Kunnan liikelaitos kuuluu kunnan organisaatioon ja sen kirjanpito on osa kunnan kirjanpitoa. Kunnan liikelaitos ei ole siten itsenäisesti kirjanpitovelvollinen vaan kunta on kirjanpitovelvollinen myös liikelaitoksen kirjanpidosta. Liikelaitoksen kirjanpito on kuitenkin eriytettävä kunnan kirjanpidosta. Liikelaitoksen kirjanpito lasketaan yhteen kunnan kirjanpidon kanssa tilinpäätöksessä siten, että sisäiset tulot ja menot, sisäiset saatavat ja velat sekä sisäinen omistus eliminoidaan. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen avaa tase hyväksytään. Hyväksyttiin.

10 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Kh: 169. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): KuntaL 65 :n mukaan valtuuston tulee hyväksyä ennen vuoden päättymistä kunnalle talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet kunnan toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että taataan edellytykset kunnan tehtävien hoitamista varten. EHDOTUS (kunnanjohtaja): Asia jätetään pöydälle asti. Hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus VUODEN 2010 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Kh: 170. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson) Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallitukselle verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Kiinteistöveroprosentin vähimmäis- ja enimmäismäärää on esitetty korotettavaksi v siten, että yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan 0,50 1,00 %:sta 0,60 1,35 %:iin ja vakituisten asuinrakennusten osalta 0,22 0,50 %:sta 0,32 0,75 %:iin. Lisäksi esitetään, että kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin voimalaitosten osalta 2,50 %:sta 2,85 %:iin. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta sen arvioidaan tulevan voimaan 1. tammikuuta 2010 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2010 kiinteistöveroprosentissa. Valtuuston on otettava tämä huomioon vuoden 2010 kiinteistöveroa vahvistettaessa. Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosenttirajat ovat (suluissa on esitetyt uudet veroprosentit): Valtuusto vahvistaa yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50 1,00 (0,60 1,35) vakituiset asuinrakennukset 0,22 0,50 (0,32 0,75) Valtuusto voi vahvistaa muut asuinrakennukset 0,50 1,00 (0,60 1,35) kuitenkin korkeintaan 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisille asuinrakennuksille rakentamattomat rakennuspaikat 1,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt, alin raja 0,00 voimalaitokset, ylin raja 2,50 (2,85) Kulumassa olevana vuonna Kemiönsaaren kunnassa on vahvistettu yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %:ksi ja vakituiselle asuinrakennukselle 0,22 %:ksi. Kiinteistöverolakimuutos aiheuttaa sen, että kunnan on pakko korottaa ainakin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Vuoden 2009 maksuunpanon perusteella kertyy kiinteistöveroa yhteensä 1,85 milj. euroa. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korottamalla 0,32 %:iin kiinteistöverotulot nousevat noin eurolla. Korottamalla vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia tämä motivoi myös korottamaan yleistä veroprosenttia. Korotus 1,1 %:iin tuottaa noin euroa enemmän kiinteistöveroa kun taas korotus 1,35 %:iin tuottaisi noin euroa enemmän.. Talousarviopuitteita laadittaessa lähdettiin siitä, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10 % ja vakituisten asuinrakennusten osalta 0,32 %: Myös kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa on käytetty näitä veroprosentteja.

12 Kunnanhallitus EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2010 kiinteistöveroprosenttien vahvistamista seuraavasti: yleinen veroprosentti 1,10 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 Mikäli eduskunta ei hyväksy hallituksen esitystä, vahvistetaan yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,00. Hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTTI Kh: 171. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson) Verotusmenettelystä annetun lain (1263/2001) 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kemiönsaaren kunnan tuloveroprosentti on 19,00 % v Vuoden 2008 verotus saadaan valmiiksi Verohallituksen alustavien verotustietojen mukaan Kemiönsaaren kuntien kunnallisvero v nousee 6,3 %:lla. Koko maan vastaava numero on 6,4 %:ia. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisveroa kertyy v budjetoitua enemmän. Kunnan muutetussa talousarviossa kunnallisvero kohoaa 16,7 milj. euroon ja ennuste osoittaa 17,3 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarviopuitteissa lähdettiin Kemiönsaaren kunnan veroprosentista 19,75. Kunnanjohtajan talousarvioehdotus sisältää korotuksen 19,75 %:iin. 0,75 prosenttiyksikön korotus merkitsee verotulojen nousua noin eurolla. Kuntaliiton päivitetyn ennusteen mukaan v kunnallisveron arvioidaan vähenevän noin 8 %:lla verrattuna v ja täten kertyvän 16,7 milj. euroa (korotus 19,75 %:iin laskettu mukaan). Pääasiallinen syy tähän kunnallisveron vähennykseen on taloudellinen resessio, joka on johtanut työllisyystilanteen heikkenemiseen. Lisäksi tähän vaikuttaa asukkaiden väheneminen, mutta myös hallituksen budjettiesityksen sisältämät tuloverotuksen muutosehdotukset. Budjettiesityksen aiheuttama verotulojen vähennys kompensoidaan kunnille korottamalla valtionosuuksia. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisöveroa kertyy yhtä paljon sekä v että 2010, ts. 1,1 milj. euroa, 44 %:n vähennys verrattuna vuoteen EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2010 vahvistetaan 19,75 %:ksi. Hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset Kh: 172. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Valtuuston pöytäkirjat ja pidetyistä kokouksista ovat esillä tehtyjen päätösten laillisuuden tarkistamiseksi niiden täytäntöönpanoa varten KuntaL 56 mukaan. Pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä ja EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna nämä täytäntöön , perussopimuksen muuttaminen on annettu tiedoksi Varsinais-Suomen liitolle , Åbolands yrkesinstitut samkommun kuntayhtymästä eroaminen on annettu tiedoksi Turun ja Länsi-Turunmaan kaupungeille sekä sivistyslautakunnalle , koulutustehtävien siirtämisestä on ilmoitettu Åbolands yrkesinstitutille, Länsi- Turunmaan kaupungille ja sivistyslautakunnalle , Ingmar Fornen esittämään kotipaikkastipendiä koskevaan aloitteeseen on vastattu valtuuston aikaisemmassa päätöksessä ja aloite voidaan pitää loppuun käsiteltynä. Ingmar Fornen toinen aloite koskee Amospuiston vesielementtien rakentamisen siirtämistä ja saatujen valtionosuuksien takaisinmaksamista. Tämä liittyy tulevaan päätökseen kouluverkostoasiassa. Kunnanhallitus toteaa, että päätös on tehty sekä Amospuiston uimalasta että kouluverkosta aloitteessa esitetyllä tavalla. Aloitteessa esitetty ehdotus on toteutettu ja se voidaan katsoa loppuun käsitellyksi , Östergårdin ranta-asemakaavan hyväksyminen. Kaavasta kuulutetaan ja päätös annetaan tiedoksi maanomistajalle ja ao. viranomaisille. 45., poistosuunnitelma on annettu tiedoksi ao. kunnan yksiköille sekä tarkastuslautakunnalle , perussopimuksen muuttaminen on annettu tiedoksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille , Kemiönsaaren esi- ja perusopetuksen kouluverkon kehittämissuunnitelma. Päätös on annettu tiedoksi erikseen julkisena kuulutuksena ja se toimitettiin niiden koulujen oppilaiden vanhemmille, joita lakkautukset koskevat. Sivistyslautakunnalle on annettu tieto erikseen

15 Kunnanhallitus , päätös Åbolands yrkesinstitut skn kuntayhtymän uudesta perussopimuksesta on ilmoitettu yrkesinstitutille ja Länsi-Turunmaan kaupungille , kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinnasta on annettu tieto valituille sekä Åbolands yrkesinstitut skn kuntayhtymälle , RKP:n aloite sekä nimiadressi saariston palveluasumisesta (Solglimten). Aloite toimitetaan peruspalvelulautakunnalle lausuntoa ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus KANSALAISALOITTEIDEN VASTAANOTTAMINEN Gesterby-Tjuda byalag ja Kärrabuktens byaråd sekä Johan Kinos ym. Kh: 173. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Gesterby-Tjuda byalag ja Kärrabuktens byaråd ovat jättäneet kunnalle oheisen kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan, että valtuusto harkitsee uudelleen kunnan kouluverkostoa koskevaa päätöstään. Johan Kinos on jättänyt kirjallisen ennakkotiedon kansanäänestyksen kansalaisaloitteesta. Samalla Kinos ilmoittaa, että aloite täydennetään vaadittavalla määrällä nimiä mennessä. Em. aloitteiden lisäksi työn alla lienee myös valitus päätöksestä. Hallintolaki 25. Jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta. Oheisena kansalaisaloitteet, liite 1. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää merkitä kansalaisaloitteen tiedoksi tässä vaiheessa ja toteaa, että asioiden valmistelu jatkuu. Mitenkä käsittely tulee jatkumaan, selvitetään valmistelun yhteydessä. Tavoitteena on, että valtuusto voi käsitellä aloitteet tämän vuoden aikana. Kunnanjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja aloitteiden käsittelystä. Päätöksestä ilmoitetaan aloitteentekijöille. Hyväksyttiin. Asia selvitetään myöhempään kokoukseen. Lisäksi kunnanhallitukselle on tullut seuraavat aloitteet: Johan Kinos ym. kansanäänestyksen kansalaisaloite Torsen Ekholm ym. aloite Tjudan ja Yttekullan koulujen säilyttämisestä Salla-Riikka Vesterlund ym. aloite Mjösundin koulun säilyttämisestä.

17 Kunnanhallitus TALOUS- JA VELKANEUVONTA Sopimuksen hyväksyminen Kh: 174. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Vuoden 2009 aikana Kemiönsaaren kunta on hallinnoinut Kemiönsaaren kunnan ja Länsi- Turunmaan kaupungin lakisääteistä talous- ja velkaneuvontaa Turunmaalla. Kunnanhallitus hyväksyi lääninhallituksen kanssa sopimuksen, joka koskee neuvonnan hallintoa, sekä sopimuksen Länsi-Turunmaan kaupungin ja lakitoimisto Siron kanssa. Lääninhallituksen ja Länsi-Turunmaan kaupungin kanssa käydyissä keskusteluissa on sovittu, että asia hoidetaan vuonna 2010 samalla tavalla kuin vuonna Lääninhallitukselle on ilmoitettu, että kunnat harkitsevat vakavasti, ettei järjestelyä jatketa enää vuoden 2010 jälkeen, koska valtion korvaus ei peitä tehtävän hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kunnat saavat korvausta valtiolta asetuksen mukaan (tällä hetkellä 0,76 /asukas , Kemiönsaaren osuus ). Sekä sopimus lääninhallituksen kanssa että korvauksen suuruus on vuonna 2010 sama kuin vuonna Oheisena sopimusehdotus lääninhallituksen kanssa, liite 2. Sopimus Länsi-Turunmaan kaupungin ja lakitoimisto Siron kanssa on voimassa vielä v EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että Kemiönsaaren kunta hallinnoi talous- ja velkaneuvontaa Turunmaalla vuonna 2010 ja hyväksyy oheiset sopimukset. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS Kiinteistöveron takaisinmaksu, Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry Kh: 175. VALMSITELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry ovat jättäneet kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen kunnanjohtajan :ssä tekemään päätökseen. Kunnanjohtaja päätti hylätä yhdistyksen hakemuksen vuoden 2009 kiinteistöveron takaisinmaksamisesta. Kiinteistövero koskee Rådalen L nimistä tilaa Kemiönsaaren kunnassa. Yhdistyksen perustelut hakemukseen sekä oikaisuvaatimus ilmenevät oheisista asiapapereista. Rådalen-nimiselle tila on rakennettu noin 20 pientä lomamökkiä (useimmat noin 15 m² suuruiset) sekä talousrakennuksia. Yhdistys ilmoittaa, että mökit liittyvät sosiaaliseen toimintaan. Kunnanjohtajan päätöstä perusteltiin kunnanhallituksen tekemällä periaatepäätöksellä, jonka mukaan kiinteistövero voidaan maksaa takaisin maamieskiltojen, nuorisoja urheiluseurojen tai työväenyhdistysten sekä vastaavanlaisten yhdistysten omistamille seurantaloille. Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hakemus ei täytä kunnanhallituksen kriteerejä ja Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:lle ei myönnetä vapautusta eikä kiinteistöveron takaisinmaksua. Oheisena asiaa koskevat asiapaperit sekä kunnanjohtajan päätös, liite 3. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää vahvistettuihin kriteereihin viitaten koskien kiinteistöveron takaisinmaksua hylätä Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n oikaisuvaatimuksen, ja pysyy kunnanjohtajan :ssä tekemässä päätöksessä. Hyväksyttiin. Siltä osin kuin päätös koskee vapautusta kiinteistöveron takaisinmaksusta, päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) momentin mukaan.

19 Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus ASIAN KÄSITTELY KORKEAMMASSA TOIMIELIMESSÄ VUODEOSASTOJEN TOIMINNAN PROFILOINTI Kh: 176. VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Asian aikaisempi käsittely peruspalvelulautakunnassa ( 90): _ Per: 79. VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor, johtava lääkäri Ilkka Pyrrö, vuodeosastojen johtava hoitaja Carita Backas): Kemiönsaaren kunnan perusterveydenhuollossa on kaksi vuodeosastoa yksi Taalintehtaalla ja toinen Kemiössä. Vuodeosastot ja niiden tarjoama hoito ovat osa peruspalveluiden toiminnan peruspilareita ja tärkeä lenkki koko hoitoketjussa. Sektorimme laitoshoidon ja avohoidon toimivan yhteistyön ansiosta Kemiönsaaren kuntaa ja kuntia ei ole kuormitettu esim. rangaistusmaksuilla tai muilla erikoissairaanhoidon rasitteilla. Jatkuva kehitys on tosin tärkeää hyvän hoidon ja toiminnan toimivuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Osastolla ja peruspalvelulautakunnassa on keskusteltu toiminnan profiloinnista siten, että toinen vuodeosasto keskittyisi kuntouttavaan toimintaan ja toinen kiireelliseen hoitoon. Tällainen profilointi mahdollistaisi keskitetymmät panostukset näihin eri hoitosuuntauksiin. Kuntouttava hoitotapa, joka tukee kotihoitoa ja vanhusten mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman kauan, on saanut kansallisesti yhä yleistyvämmän roolin. Panostuksia kuntouttavaan hoitotapaan on myös palkittu ja esimerkkinä voidaan mainita, että Suomen lääkäriliitto palkitsi syksyllä 2008 Lempäälän kunnan terveyskeskuksen laatupalkinnolla, jonka perusteluna nämä panostukset olivat. Kuntouttava hoitotapa asettaa suuret vaatimukset henkilökunnan moniammatilliselle yhteistyölle. Kiireellinen hoito on yksi vuodeosaston tärkeimmistä tehtävistä. Hoito on intensiivistä ja mahdollistaa myös edistyneemmän lääkehoidon antamisen omassa kunnassa. Henkilökunnalta vaaditaan osaamista, kokemusta ja vastuunottoa monilla arkipäivän eri osa-alueilla, mutta erityisesti öisin sekä pyhien ja viikonloppujen aikana, koska päivystys on saaren ulkopuolella. Henkilökunnan rekrytointi on viime vuosina ollut ongelmallista. Erityisen vaikeaa on ollut sairaanhoitajien palkkaaminen vakituisiin virkoihin ja lomasijaisuuksien järjestäminen. Vuodeosastojen profilointi voisi helpottaa rekrytointitilannetta ja estää mahdollisesti myös kesäajan sulkemiset. Kunnan kahden vuodeosaston toiminnan ja hoidon profilointiehdotuksessa esitetään, että vuodeosasto Taalintehtaalla erikoistuisi kuntouttavaan hoitoon ja vuodeosasto Kemiössä kiireelliseen hoitoon. Ehdotus perustuu siihen, että kiireellinen hoito turvataan parhaiten, kun matka erikoissairaanhoitoon on mahdollisimman lyhyt ja käytössä on röntgenlaitteet. Toimitilat Taalintehtaalla soveltuvat paremmin kuntouttavaan hoitoon kesällä 2008 suoritetun peruskorjauksen ja esim. apuvälineiden säilytykseen tarkoitettujen lisätilojen ansiosta. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor): Peruspalvelulautakunta päättää, että vuodeosastot toteuttavat vuodeosastojen toiminnan profiloinnin siten, että Taalintehtaan vuodeosaston toiminta suuntautuu kuntouttavaan

20 Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus toimintaan ja Kemiön vuodeosaston toiminta suuntautuu kiireelliseen hoitoon. Profilointityö aloitetaan ja toteutetaan vuodeosastojen toimintaan soveltuvalla aikataululla. : Harri Kaitala ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esko Antikainen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, niin asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti että äänestys toteutetaan nimenhuudolla. Ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Siw Abrahamsson, Esko Antikainen, Carola Antskog, Harri Kaitala, Sven-Erik Kinos ja Annika Qwarfordt äänestivät ei. Bo Lundell ja Yngve Engblom äänestivät jaa. Äänin 6-2 peruspalvelulautakunta päätti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Per: 90. VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor, johtava lääkäri Ilkka Pyrrö, vuodeosastojen johtava hoitaja Carita Backas): Asian aikaisempaa valmistelua täydennetään seuraavasti: Hoito Kemiönsaaren terveyskeskuksen vuodeosastoilla lähtee potilaan hoidon tarpeesta, kuten myös se, kumpi osasto potilaalle tulee ajankohtaiseksi. Vuodeosastolle hoitoon pääseminen edellyttää aina lääkäritutkimusta. Sisäänkirjautuminen tapahtuu lääkärin lähetteellä, osaston sairaanhoitajan otettua kantaa siihen, voiko potilasta hoitaa osastolla. Tähän asti vuodeosastoilla on hoidettu sekä lyhyt- että pitkäaikaishoidossa olevia potilaita, kuntouttavalla hoitoasenteella, mutta kokemuksia aktiivisesta kuntouttavasta hoidosta ei ole. Myös jatkossa hoidettaisiin sekä lyhyt- että pitkäaikaishoidossa olevia potilaita molemmilla osastoilla. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor): Peruspalvelulautakunta päättää, että vuodeosastot toteuttavat vuodeosastojen toiminnan profiloinnin siten, että Taalintehtaan vuodeosaston toiminta suuntautuu kuntouttavaan toimintaan ja Kemiön vuodeosaston toiminta suuntautuu kiireelliseen hoitoon. Profilointityö aloitetaan ja toteutetaan vuodeosastojen toimintaan soveltuvalla aikataululla. Carola Antskog ehdotti seuraavaa, ja Sven-Erik Kinos kannatti ehdotusta: Peruspalvelulautakunta päättää ehdotuksen mukaan + seuraavasti: Potilaat joita lääkäri on tarkastanut, lähetetään yhteisymmärryksessä potilaan ja/tai tämän läheisen kanssa sopivalle vuodeosastolle. Potilaat joita hoidetaan intervallipotilaina, osoitetaan pääosin Taalintehtaan

21 Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus vuodeosastolle päämääränä että heidän fyysinen kuntonsa paranee vuodeosastokäynnin aikana. Ne potilaat jotka ovat tulleet osastolle saattohoitoon, ja ne potilaat joilla on vaikeita pitkäaikaisia sairauksia, hoidetaan edelleen molemmilla vuodeosastoilla, jotta läheisten ja ystävien vierailut olisivat mahdollisia. Mikäli sairaanhoitajien määrä Taalintehtaalla laskee alle viiden, lautakunta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Gunilla Awellán teki saman ehdotuksen kuin Carola Antskog, lisäyksenä että profilointia kokeillaan ja arvioidaan ja hänen ehdotustaan kannatti Annika Qwarfordt. Puheenjohtaja totesi että on tehty kaksi kannatettua ehdotusta, jotka poikkeavat esittelijän ehdotuksesta. Puheenjohtaja ehdotti että peruspalvelulautakunta päättää toteuttaa äänestys nimenhuudolla siten, että Antskogin ja Awellánin ehdotukset ensin asetetaan vastakkain. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi että ne henkilöt jotka äänestävät Antskogin tekemää ehdotusta änestävät jaa ja ne jotka äänestävät Awellánin tekemää ehdotusta äänestävät ei. Antskogin ehdotuksen puolesta äänestivät Siw Abrahamsson, Carola Antskog, Sven-Erik Kinos ja Yngve Engblom ja ehdotus sai neljä (4) ääntä. Awellánin ehdotuksen puolesta äänestivät Bo Lundell, Esko Antikainen, Gunilla Awellán ja Annika Qwarfordt ja ehdotus sai neljä (4) ääntä. Pentti Vähätalo äänesi tyhjää. Puheenjohtaja totesi että molemmat ehdotukset saivat yhtä monta ääntä ja että puheenjohtajan ääni näin ollen ratkaisee. Seuraavaksi Antskogin ehdotus ja esittelijän ehdotus asetetaan vastakkain. Puheenjohtaja totesi että ne henkilöt jotka äänestävät esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät jaa ja että ne henkilöt jotka äänestävät Antskogin tekemää ehdotusta äänestävät ei. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Bo Lundell, Siw Abrahamsson, Petti Vähätalo ja Yngve Engblom ja ehdotus sai neljä (4) ääntä. Antskogin ehdotuksen puolesta äänestivät Esko Antikainen, Carola Antskog, Gunilla Awellán, Sven-Erik Kinos ja Annika Qwarfordt ja ehdotus sai viisi (5) ääntä. Puheenjohtaja totesi että Antskogin tekemä ehdotus on voittanut äänin 5-4. Yngve Engblom ja Bo Lundell jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. _ Kh: 176. Kunnanhallituksen jäsenet Kurt Tuominen ja Börje Salonen ovat kirjallisesti ehdottaneet, että kunnanhallitus ottaisi asian käsittelyynsä. Kunnanhallitus voi kuntalain 51 nojalla käyttää oikeuttaan ottaa kunnanhallituksen alaisen viranomaisen/toimielimen päätöksen käsittelyynsä. Kunnanhallituksella on oikeus ottaa käsittelyynsä kunnanhallituksen alaisen lautakunnan ratkaisema asia. Päätöksen asian ottamisesta käsittelyyn tekee kunnanhallitus tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kaikilla heillä on samanarvoinen ja itsenäinen oikeus päättää asian ottamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn. Esittelijän mielestä kunnanhallituksen tulisi pääasiassa välttää lautakuntien päätösten ottamista käsittelyynsä. Tätä oikeutta tulisi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa ja erityisistä syistä. Tuominen ja Salonen esittävät perusteluina, että sairaanhoito on keskeinen osa yhdistymissopimusta ja että sopimus sisältää konkreettisia toimintamalleja ja jakoja. Lisäksi he esittävät, että kuntalaki edellyttää, että valtuuston tulee huolehtia toimintasuunnitelmista ja tavoitteista.

22 Kunnanhallitus Esittelijä toteaa Tuomisen ja Salosen kirjelmän perusteella seuraavaa: Kunnan päätöksentekoa säädellään kuntalailla ja kunnan hallintosäännöllä. Kuntalain mukaisessa Kemiönsaaren kunnan hallintosäännössä määritellään yksiselitteisesti, että esim. päätös vuodeosastojen profiloinnista kuuluu lautakunnan tehtäviin. Hallintosäännön 24, joka käsittelee lautakunnan yleisiä tehtäviä, lukee mm. seuraavasti: Kunnan lautakunnilla ja lautakuntien jaostoilla on kokonaisvastuu kunnan palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä vastuualueellaan valtuuston asettamat tavoitteet ja valtuuston osoittamat resurssit sekä kunnanhallituksen tarpeen mukaan antamat ohjeet huomioiden. Jokaisen lautakunnan ja jaoston tulee oman vastuualueena sisällä: 1. vastata toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä 2. asettaa tavoitteita toiminnalle ja ohjata sitä 3. valvoa, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti päättää vastuualueensa sisällä painopistealueista ja resurssienjaosta käytettävissä olevat resurssit ja valtuuston asettamat tavoitteet huomioiden. Edelleen voidaan todeta, että vuodeosastojen profilointiehdotus ei ole yhdistymissopimuksen vastainen, koska molemmat vuodeosastot jatkavat toimintaansa. Vuodeosastojen profilointiehdotus on linjassa Kemiönsaaren palvelurakenteen yhdistämissuunnitelman tavoitteiden kanssa, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on erikoistumisen kautta lisääntynyt ammattitaito parantaa hoidon laatua. Lisäksi vuodeosastohoidosta on kirjoitettu, että tätä toimintamuotoa kehitetään keskitetysti henkilöstön paremman osaamis- ja koulutustason mahdollistamiseksi. Johtava lääkäri Ilkka Pyrrö ja johtava hoitaja Carita Backas selventävät asiaa kokouksessa. EHDOTUS (kunnanjohtaja) 1) Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsittelyynsä peruspalvelulautakunnalta. Perustelu kunnanhallituksen menettelylle on se, että peruspalvelulautakunnan päätös on todennäköisesti kansanterveyslain 17 vastainen. Tämä pykälä edellyttää, että lääkäri päättää potilaan hoidosta lääketieteellisin perustein. Toimielin ei voi päättää potilaan hoitopaikasta ensisijaisesti poliittisin perustein. Kansanterveyslain 17, kappale kuuluu seuraavasti: Terveyskeskuksen vastaava lääkäri päättää siitä, järjestetäänkö potilaan sairaanhoito avosairaanhoitona, kotisairaanhoito mukaan luettuna, vai ottamalla potilas terveyskeskuksen sairaansijalle hoidettavaksi. Niin ikään hän päättää potilaan siirrosta toiseen sairaanhoitolaitokseen. 2) Kunnanhallitus päättää, että vuodeosastot toteuttavat vuodeosastojen toiminnan profiloinnin siten, että Taalintehtaan vuodeosaston toiminta suuntautuu kuntouttavaan toimintaan ja Kemiön vuodeosaston toiminta suuntautuu kiireelliseen hoitoon. Profilointityö aloitetaan ja toteutetaan vuodeosastojen toimintaan soveltuvalla aikataululla.

23 Kunnanhallitus ASIAN KÄSITTELY Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyynsä kuntalain 51. mukaan. Kurt Tuominen (vas.) jätti Börje Salosen (sd.) kannattamana esittelijän ehdotuksen 2. kohtaan eriävän kirjallisen ehdotuksen, jonka mukaan asia viedään valtuuston käsittelyyn esityksellä että Taalintehtaan vuodeosaston toiminta suuntautuu kiireelliseen hoitoon ja Kemiön vuodeosaston toiminta suuntautuu kuntouttavaan hoitoon. Oheisena ehdotus, liite 4. Toimeenpannussa kädennostoäänestyksessä Tuomisen ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Tuominen, Salonen) ja esittelijän ehdotus kuusi (6) ääntä (Drugge, Forne, Nurmio, Jansson, Kallonen, Lindholm). Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Kh: 177. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Kunnanhallituksen valvontaan kuuluvat seuraavat päätökset on tehty: Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Maaseutulautakunta Peruspalvelulautakunta Kunnanjohtaja päätös nro Talousjohtaja päätös nro Henkilöstöpäällikkö päätös nro Kehityspäällikkö päätös nro EHDOTUS (kunnanjohtaja) Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh: 178. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) 1. Työttömyys 9/2009 Työttömyys oli syyskuussa 2009 Kemiönsaaren kunnassa 6,2 % (201 henkilöä). Vastaava luku syyskuussa 2008 oli 4,3 % (138 henkilöä). 2. Väestökehitys 9/2009 Syyskuun lopussa Kemiönsaaren kunnan asukasluku oli vähentynyt -2 henkilöllä edelliseen kuukauteen verrattuna. Syntyneiden lukumäärä oli 2 ja nettomuutto oli +/ 0 henkilöä. Kokonaisväestön lukumäärä Kemiönsaarella oli henkilöä. Muutos lähtien oli 12 henkilöä. 3. Lääninhallitus on todennut päätöksessään , että Pekka ja Esti Ruutikaisen hallintovalitus Kemiönsaaren kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ei anna aihetta mihinkään toimenpiteisiin. Oheisena päätös, liite Oheisena Varsinais-Suomen liiton kysely yhteispalvelukonttorista Varsinais- Suomessa, liite Kunnanjohtajan ajankohtainen katsaus. EHDOTUS (kunnanjohtaja) Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

26 Toimielin nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 174, 176 HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 175., siltä osin kuin päätös koskee vapautusta kiinteistöverosta, Verotusmenettelylaki (1558/1995 ) momentti. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kemiönsaaren kunnan kunnanhallitukselle, Malmintie 2, Taalintehdas. Pykälät: 174, 176 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: 175 Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2009 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen vastaanottajan allekirjoitus

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 17. helmikuuta 2010 klo 16.00-19.05 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Mårten Nurmio Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2010 KOKOUSKUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Curt Dannström Yngve Engblom Rune Friman Eva-Stina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1 Kokousaika : 13.10.2009, klo 18.40 20.55 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 1/2009 17.2.2009 1 Kokousaika 17.2.2009 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, 25700 Kemiö Jäsen X Marjaana Hoikkala Puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 15.11.2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 15.11.2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2012 7/93 Kokousaika Torstaina 15. marraskuuta 2012, klo 19.00 21.30 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kokousaika 26.9.2011 klo 18.00-20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 16.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 91 145 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot