Vapaa-aikalautakunta Enonkoskentie 3T, ENONKOSKI Seija Pesonen Kokousaika Torstaina klo 18.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-aikalautakunta Enonkoskentie 3T, 58175 ENONKOSKI 044 345 3034 Seija Pesonen 2.10.2014. Kokousaika Torstaina 9.10.2014 klo 18."

Transkriptio

1 ENONKOSKEN KUNTA KOKOUSKUTSU Vapaa-aikalautakunta Enonkoskentie 3T, ENONKOSKI Seija Pesonen Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Enonkosken koulu, fy-ke luokka Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta 29 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 30 Talousarvion toteutuminen Vapaa-aikalautakunnan vastine kunnanhallitukselle vuoden 2013 arviointikertomuksesta 32 Salainen 33 Kulttuurityön kohdeavustus 34 Nuorisotyön kohdeavustus 35 Vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijän toimen täyttäminen 37 Koko Enonkoski liikkumaan hanke Rehtori-sivistystoimenjohtajan viranhaltijanpäätöksen Vapaa-aikatoimen ajankohtaiset kuulumiset Oikaisuvaatimusohjeet HUOMIOITAVAKSI Jos olet estynyt saapumasta, pyydä henkilökohtainen varajäsenesi tulemaan puolestasi kokoukseen. Pyri ilmoittamaan hänelle asiasta jo hyvissä ajoin. Toimita hänelle myös esityslista/kokouskutsu. Ilmoita esteestäsi myös puheenjohtajalle ja rehtori-sivistystoimenjohtajalle Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä niiltä osin kuin se on julkinen Puheenjohtaja Seija Pesonen Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

2 ENONKOSKEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 4/2014 Sivu 30 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet: Enonkosken koulu, fy-ke luokka Pj. Seija Pesonen x _ Tiina Natunen Vpj. Aki Muhonen x Marika Heikkinen Hannu Huoman x Janne Pöllänen Anni Simonen x Eerik Simonen Esa Natunen x Teija Rönkkö Muut saapuvilla olleet: Tuomo Kautonen x KH:n puheenjohtaja Eija Soljento x KH:n edustaja Kari Kuuramaa - kunnanjohtaja Tommi Tikka x pöytäkirjanpitäjä Asiat: löfdlkgkäsklödffg ksl Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: puheenjohtaja Seija Pesonen pöytäkirjanpitäjä Tommi Tikka Pöytäkirjan tarkastus: tarkastusaika 30 Tarkastusaika: Perjantai klo mennessä Anni Simonen Esa Natunen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä paikka ja päivämäärä Enonkosken kunnanvirastolla klo 9 15 virka-asema allekirjoitus toimistosihteeri Minna Pesonen

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valtk 27 Enonkosken kunnan hallintosäännön 19 :n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain (365/1995) 58.2 :n mukaisesti toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtk 28 Hallintosäännön 30 :n mukaisesti pöytäkirjanpitäjä kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat käyvät tarkastamassa pöytäkirjan ennen sen nähtäväksi asettamista. Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: 1. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. 2. Päätetään pöytäkirjan tarkastamisaika Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Simonen ja Esa Natunen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo mennessä. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Valtk 29 Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

4 Talousarvion toteutuminen Valtk päivätyn pysyväisohjeen mukaan hallintokuntien tulee antaa vuosittain 30.4., ja tilanteista seurantaraportit, joissa näkyy talouden ja toiminnan kehittyminen. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että huhtikuun lopun tilanteesta annettava raportti käsittää vain määrärahojen käytön seurannan, ei kirjallista tulostavoiteosiota. Seurantaraportti tulostetaan suoraan kirjanpito-ohjelmasta saatavassa muodossa. Talousarvion toteutuman mukainen käyttöprosentti on elokuun lopun tilanteesta 66 %. Toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Tilanne osastoittain Toteutuma % Kulttuurityö toimintatuotot 0,00 0,00 % toimintakulut ,60 34,6 % toimintakate ,60 34,6 % Liikuntatoimi toimintatuotot ,82-100,00 % (sis. liikuntatalon toimintakulut ,80 52,5 % ja muut liikuntapaikat) toimintakate ,98 47,2 % Nuorisotyö toimintatuotot 200,00-100,0 % (sis. ehkäisevän toimintakulut ,84 59,7 % päihdetyön) toimintakate ,84 59,2 % Vapaa-aikatoimi toimintatuotot 16,00-100,00 % hallinto toimintakulut ,11 54,5 % toimintakate ,11 54,4 % Vapaa-aikalautakunta yhteensä toimintatuotot ,82-100,0 % toimintakulut ,35 53,0 % toimintakate ,53 48,9 % Talousarvion toteutuminen toimitetaan kokoukseen osallistuville. (Valmistelija toimistosihteeri minna.pesonen(at)enonkoski.fi, ) Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta käsittelee toteutumavertailun ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. Tiedoksi: Kunnanhallitus

5 Vapaa-aikalautakunnan vastine kunnanhallitukselle vuoden 2013 arviointikertomuksesta Valtk 31 Tarkastuslautakunnan kunnanvaltuustolle antama arviointikertomus vuodelta 2013 on ollut käsiteltävänä kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa Kunnanhallitus on lähettänyt arviointikertomuksen lautakunnille käsittelyä ja toimenpiteitä varten. Lautakuntien tulee antaa vastineensa arviointikertomuksesta kunnanhallitukselle syyskuun loppuun mennessä. Valtk 32 on salainen. Arviointikertomuksessa todetaan vapaa-aikalautakunnanosalta: Valtuustoon nähden sitovia vapaa-aikalautakunnan alaisia tulosalueita ovat kulttuurityö, liikuntatoimi, nuorisotyö sekä hallinto. Vapaa-aikalautakunnan alaisten menojen osuus kunnan toimintamenoista oli 2,1 %. Nettomenot vähenivät edellisestä vuodesta 4,2 %. Tulosalueista hallinto ylitti nettomenonsa 602,99. Tarkastuslautakunta katsoo, että vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden tavoitteet toteutuivat hyvin. (Valmistelija toimistosihteeri minna.pesonen(at)enonkoski.fi, ) Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee arviointikertomuksessa annetun palautteen tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Tiedoksi: Kunnanhallitus Kulttuurityön kohdeavustus Valtk 33 Enonkosken Musiikkiyhdistys on jättänyt vapaa-aikalautakunnalle tarjouksen kulttuurityön asiakaspalvelujen ostoksi musiikkileikkikerhosta ja pienoismusiikkinäytelmästä. Vapaa-aikalautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle , että musiikkileikkikerhon osalta vapaa-aikalautakunta saa luvan poiketa järjestöjen avustussäännöistä. Vapaa-aikalautakunta voi myöntää Musiikkiyhdistykselle korkeintaan 700 euron avustuksen per lukukausi, siten että avustus voi olla nettokustannusten suuruinen. Muilta osin järjestöjen avustussäännöt ovat voimassa musiikkileikkikerhon osalta. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen Enonkosken Musiikkiyhdistys ry on pitänyt kevätkaudella 2014 musiikkileikkikerhoa kahdelle ryhmälle, jotka ovat kokoontuneet maanantaisin klo ja Lapsia on osallistunut kerhoon kevään aikana 12. Toiminnan sisältönä on ollut lasten musiikki ja musiikkileikit. Musiikkileikkikerhon tavoitteena on alle kouluikäisten musiikki kasvatus.

6 Toinen tarjous asiakaspalveluiden ostoista koskee järjestettyä pienoismusiikkinäytelmää Tänä iltana Tapio Rautavaara. Haettava avustus on 1 287,73. Kulttuurityön asiakaspalvelujen ostoihin/kohdeavustuksia varten on varattu vuoden 2014 talousarvioon euroa. (Valmistelija toimistosihteeri minna.pesonen(at)enonkoski.fi, ) Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta myöntää asiakaspalvelujen ostoihin varatusta määrärahasta Enonkosken musiikkiyhdistykselle musiikkileikkikerhoa varten 700,00 euroa. Pienoismusiikkinäytelmää varten vapaa-aikalautakunta myöntää 1 287,73. Perusteluna on vapaaaikalautakunnan takaus teatteriesityksestä ja muutenkin olisi järjestetty näytelmäesitys kesälle Ote: Enonkosken Musiikkiyhdistys Nuorisotyön kohdeavustus Valtk 34 Enonkosken Samoilijat/Enonkosken Linnalan Nuoret Ry on jättänyt vapaa-aikalautakunnalle kohdeavustuksen alkuvuoden ja kesän 2014 toiminnasta. He hakevat kohdeavustusta 700 euroa. Enonkosken Samoilijat/Enonkosken Linnalan Nuoret Ry On järjestänyt kerhotoimintaa yhteensä 9 kertaa, kokouksia ja palavereita 4 kertaa sekä on ollut partiolupauksen anto. Päiväretkiä on ollut kaksi. He ovat järjestäneet myös yöleirin Kakolamella ja kesän partioleirin Ilomantsin Möhkössä Nuorisotoimen kohdeavustuksia varten on varattu vuoden 2014 talousarvioon euroa, josta on käytetty noin 500 euroa. (Valmistelija toimistosihteeri minna.pesonen(at)enonkoski.fi, ) Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta myöntää kohdeavustusta Enonkosken Samoilijoille/Enonkosken Linnalan Nuoret Ry:lle yhteensä 500 euroa. Perusteluna on, että kohdeavustusta voidaan avustussääntöjen mukaan myöntää enintään 70 % nettokustannuksista. Partioleireistä ja retkistä annetaan avustusta siten 357 euroa. Kerhotoiminnasta avustusta annetaan 143 euroa. Ote: Enonkosken Samoilijat/Enonkosken Linnalan Nuoret Ry Vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

7 Valtk 35 Vapaa-aikalautakunnan kokoukseen osallistuville toimitetaan vapaaaikalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille talousarvion suunnitelmakehikkona kustannuspaikoittain. Lisäksi osallistujille toimitetaan talousarvioon liitettävä vapaa-aikalautakunnan tulostavoitteet. Talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille kustannuspaikoittain ja tiliryhmittäin jaoteltuna on nähtävänä kokouksessa. Talousarvio on laadittu entisten toimintojen pohjalta. (Valmistelija toimistosihteeri minna.pesonen(at)enonkoski.fi, ) Puheenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta 1. käsittelee talousarvioehdotuksen ja hyväksyy sen toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 2. käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan talousarvioon liitettävän lautakunnan tulostavoitteet. Tiedoksi: Kunnanhallitus Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijän toimen täyttäminen Valtk 36 Selostus: Vapaa-aikalautakunta valitsi liikunnanohjaajan/nuorisotyöntekijän kokouksessaan Liikuntatoimen/nuorisotyöntekijän työsuhde purkautui koeajan jälkeen Tämän jälkeen liikuntaneuvoja Riina Malmstedt on hoitanut/hoitaa määräaikaisesti tointa saakka. Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä työnkuva: Työaika on 38,25 h/vko. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES 02VAP000 (1924,24 /kk) ja työnvaativuuden arvioinnin mukaan. Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijän työaikaan kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä. Tyypillinen työpäivä olisi esim. klo Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijän kustannukset jakaantuisivat 45 % liikuntatoimeen, liikuntatalolle 30 %, 20 % nuorisotoimeen ja 5 % kulttuuritoimeen. - kunnan yhteyshenkilö vapaa-aikaan liittyvissä asioissa - yhteydenpito urheiluseurojen välillä - liikuntatapahtumien ja -kilpailujen järjestely - tarvittaessa kulttuuritapahtumien järjestelyihin osallistuminen - toiminnan kehittäminen - koulun kerhojen pitäminen - päävastuu nuorisotalon iltavalvonnasta - vapaa-aikapuoleen liittyvät hankkeet ja tiedottaminen - kunnan työntekijöiden TYKY-toiminnan suunnittelu ja järjestäminen - päävastuu uimakouluissa, kesäleireissä ja muissa leireissä - liikuntaryhmien ohjaaminen ja kuntosaliohjaus - perustoimintatukien ja kohdeavustuksien valmistelu ja opastaminen

8 Vapaa-aikatoimen palveluiden järjestämisen turvaamiseksi kunnassa on oltava liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijän toimi. Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää valita liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Riina Malmstedtin alkaen. Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Palkkahinnoittelu kohta on 02VAP000. Hänellä on liikuntaneuvojan pätevyys sekä halu jatkaa kyseisessä työssään. Lisäksi hän on hoitanut työnsä siten, että on saavuttanut eri toimijoiden luottamuksen. Koska kyseessä ei ole virka julkista hakumenettelyä ei tarvita. Hakumenettelystä työsuhteeseen otettaessa ei ole vastaavanlaisia säännöksiä kuin viranhaltijoiden kohdalla viranhaltijalaissa. Näin ollen kukin kunta itsenäisesti päättää kunnassaan noudatettavista menettelytavoista. Kuitenkin työsuhteeseen otettaessa on otettava huomioon syrjinnän kielto ja tasa-arvolain mukaiset velvoitteet. Tiedoksi: Palkkasihteeri Ote: Riina Malmstedt Koko Enonkoski liikkumaan hanke Valtk 37 Selostus: Hankkeen toimintasuunnitelma vuosille jaetaan kokousedustajille. Valmistelija Minna Pesonen, puh Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta käy keskustelun toimintasuunnitelmasta sekä toteutuneesta toiminnasta. Asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa, kun on saatu selville toiselle suunnitelmavuodelle saatavan avustuksen suuruus. Rehtori-sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset Valtk 38 Rehtori-sivistystoimenjohtaja on tehnyt oheisen luettelon mukaiset vapaaaikalautakunnan viranhaltijana viranhaltijapäätökset Valmistelija toimistosihteeri minna.pesonen(at)enonkoski.fi, ) Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, ettei niiden johdosta ole huomautettavaa.

9 Vapaa-aikatoimen ajankohtaiset kuulumiset Valtk 39 Esittelijä selostaa vapaa-aikatoimeen liittyviä ajankohtaisia asioita ja niistä käydään keskustelua. Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta käy keskustelun ajankohtaisista asioista. Kunta ENONKOSKEN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT

10 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 27, 30, 31, 32, 35, 37, 38 ja 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 28, 29, 33, 34, 36 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Enonkosken kunta Vapaa-aikalautakunta Enonkoskentie 3T ENONKOSKI Pykälät 28, 29, 33, 34, 36 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kopio oikaisuvaatimusohjeesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA 28.5.2014. Ke 28.5.2014 klo 16.30 19.40 PwC:n Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 21 B 42

PÖYTÄKI RJA 28.5.2014. Ke 28.5.2014 klo 16.30 19.40 PwC:n Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 21 B 42 MIKKELIN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKI RJA 28.5.2014 Sivu 1/6 Nro 5/2014 AIKA PAIKKA LÄSNÄ LISÄKSI Ke 28.5.2014 klo 16.30 19.40 PwC:n Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 21 B 42 Juhani

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Perusturvalautakunta 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 12:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot