UUTISET3/2012. Joensuun seutu. Yritys-Suomi brändin alla Karjalan messuilla. Joensuun seutu ottaa haltuun venäläiset asiakkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISET3/2012. Joensuun seutu. Yritys-Suomi brändin alla Karjalan messuilla. Joensuun seutu ottaa haltuun venäläiset asiakkaat"

Transkriptio

1 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET3/ JOHTOAJATUKSIA Epävarmuus on muuttunut pysyväksi olotilaksi Joensuun seututilastoja 2012 Yritys-Suomi brändin alla Karjalan messuilla Joensuun seutu ottaa haltuun venäläiset asiakkaat Herkkuja Hiliman puodista Nimitysuutisia

2 JOHTOAJATUKSIA Epävarmuus on muuttunut pysyväksi olotilaksi Joensuun seudun keskeisten toimialojen metalli-, muovi- ja metsäteollisuuden, sekä rakennus-, kaivos- ja kaupan ja palvelunalojen suhdanneherkkyyttä on lähiaikoina koeteltu. Osa aloista on ollut epävarmalle maailmantalouden tilanteelle herkempiä kuin toiset. Metalliteollisuuden tilanteessa on yrityskohtaisia ja asiakaskunnasta riippuvia huomattavia eroja. Muoviteollisuus on vähemmän suhdanneherkkä. Rakentamisessa on lähivuosille mittavia investointisuunnitelmia erityisesti Joensuun kaupungin alueella. Kaivostoiminta on kehittynyt tilanteen huomioiden myönteisesti. Useilla aloilla Venäjän läheisyys on korostunut entisestään Euroopan talouden epävakaisessa tilassa. Maailmantalouden epävarmuus heijastuu muun muassa puunkorjuun verkostoihin. Vaikka kysyntä Itä-Suomen metsäkonesektorilla vetää edelleen kohtuullisesti, teollisuus varautuu kysynnän hiljenemiseen. Venäjän merkitys on edelleen kasvamassa metsäkonemyynnissä. Uusiutuvan energian vaatimukset taasen kasvattavat energiapuun korjaamista Euroopassa. Kaivosteollisuuden pitkän aikavälin ennuste on hyvä ja siitä tulee vetoapua myös valmistajille ja kaivospaikkakunnille. Alan nousu säteilee palvelusektorille, kuljetuksiin ja myös koulutustarpeeseen. Myös kaivosteollisuuden toimittajille Venäjä tarjoaa merkittävän mahdollisuuden. Globaalin talouden heikkeneminen on siirtämässä investointeja loppuvuonna. Vuolukiviteollisuudessa on koettu vaikeita aikoja, mutta aivan viime aikoina kehitys on ollut myönteisempi. Yritysten tilauskannoissa näkyy suuri epävarmuus ja näköalattomuus. Investointisuunnitelmia on kyllä kohtuullisen paljon, mutta niiden toteutuminen riippuu mm. Euroopan talouden selkiintymisestä. Konepajateollisuudessa on ainakin vielä kohtuulliset näkymät. Laivateollisuuden tilauskannat ovat nyt Suomessa alhaalla, mutta elpymistä on odotettavissa vuoteen 2013 siirryttäessä. Venäjän merkitys tässäkin on suuri. Myös junanvaunuteollisuudessa kysyntä on lisääntymässä ja nämä molemmat säteilevät myönteisesti Joensuun seudulla toimivaan alihankintateollisuuteen. Kaupan alan palvelut ovat vahvistuneet huomattavasti venäläisen asiakaskunnan jatkaessa voimakasta kasvuaan. Alueella on vireillä useita matkailuhankkeita ja muita matkailuun liittyviä aktiviteetteja, kuten elämysteollisuuden lisääntyminen. Matkailussa positiiviset ennusteet perustuvat venäläisten lisäksi myös aasialaisten matkailijoiden lisääntymiseen vuosikymmenen edetessä. Mahdollisuudet matkailijoiden houkuttelemiseen ovat monipuoliset. Esimerkiksi hoiva-ala on pitkän aikavälin kasvuala ja tarjoaa myös kansainvälistymisen mahdollisuuden osana terveysmatkailua. Myönteistä koko seutumme elinkeinoelämälle on ollut se, että seudun saavutettavuus on parantunut lähiaikoina erityisesti lentoliikenteen osalta. Finnairin alentuneet hinnat ja parantuvat vuorot, sekä Estonian Airin uusi erinomaisesti menestynyt lentoreitti Tallinnaan ovat luoneet pohjaa terveemmän kilpailutilanteen syntymiselle seudulla. Suuri uhka erityisesti seudun yritysten kilpailukyvyn kannalta on teiden entistä huonompi kunto. Kipeimmin kunnostamista kaipaa VT 23. Hiljattain JOSEKissa aloittanut KAUPAKS -Kaupan ja palveluliiketoimintaympäristöjen kehittäminen Joensuun seudulla -hanke tähtää rakentamaan Joensuun seudusta parhaiten venäläisen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiva seutu Suomessa. Oman seutumme ja koko itäisen Suomen kehittyminen vastaamaan erityisesti idästä tulevien vierailijoiden odotuksia on meille suuri voimavara. Rakennamme yhdessä niin matkailijoita kuin investoijiakin kiehtovaa Itä-Suomea. Pekka Nuutinen toimitusjohtaja JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 Asiakkaat Tapahtumat Uudet yritykset Joensuu Liperi Outokumpu Ilomantsi Kontiolahti Polvijärvi Juuka Ulkopuoliset Yhteensä

3 Yritys-Suomi brändin alla Karjalan messuilla Yhdeksän alueen Yritys-Suomi -toimijaa yhdisti voimansa samalle messuosastolle Karjalan Messuilla. Organisaatioiden yhteisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille laadukkaita palveluita yhden luukun periaatteella. Yritys-Suomi on julkisten yrityspalvelutoimijoiden yhteinen asiakaspalvelun toimintatapa, joka on otettu käyttöön joka puolella Suomea. Asiakkaat voivat valita kolmesta eri palvelukanavasta: sähköiset palvelut internet-portaalissa, puhelinneuvonta valtakunnallisessa puhelinpalvelussa tai henkilökohtainen palvelu paikallisten yritysneuvojien luona. Portaali löytyy osoitteesta Yritys-Suomi -portaali on saanut hiljattain myös seudulliset sivustot, josta asiakas löytää yrityksen tarvitsemia palveluita kautta linjan. Palvelemme niin aloittavia kuin toimiviakin yrittäjiä. Toimiva yritys voi tulla kysymään meiltä mm. yritykseensä liittyvissä kehittämisasioista, rahoitusasioista kuin työnantajuudes- takin. Aloittavaa yrittäjää neuvomme kaikissa yrityksen perustamisasioissa Seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö yrityskehittämisessä omaa vankat perinteet Pohjois-Karjalassa. Seutukohtaisina toimijoina kehittämisyhtiöt ja TE-toimistot ovat löytäneet toisensa. Sen lisäksi maakunnalliset toimijat ProAgria, Finnvera, ELY-keskus, Uusyrityskeskus ja Joensuun Tiedepuisto ovat hitsanneet palveluitaan yhteen. Kanssakäyminen on vilkasta myös koulutus- ja elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa. Anne Mujunen markkinointipäällikkö 4 5

4 Joensuun seutu ottaa haltuun venäläiset asiakkaat Kaupaks -hanke Kaupan ja palveluliiketoimintaympäristöjen kehittäminen Joensuun seudulla Toukokuussa alkaneen JOSEKin hallinnoiman KAUPAKS Kaupan ja palveluliiketoimintaympäristöjen kehittäminen Joensuun seudulla hankkeen päätavoitteena on venäläismatkailijoille suunnattujen kysyntälähtöisten palvelutuotteiden ja palvelukonseptien luominen Joensuun seudulla. KAUPAKS-hanke auttaa Joensuun seudun yrityksiä rakentamaan venäläisasiakkaille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on rakentaa Joensuun seudusta parhaiten venäläisen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiva seutu Suomessa. Venäläisten asiakkaiden merkitys elinkeino- ja talouselämälle on erityisen merkittävä Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Joensuun talousalueen sekä koko Pohjois-Karjalan tulee kyetä vastaamaan venäläisten asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin osana palvelutarjontaa. Tarvitsemme määrätietoista kehittämisotetta venäläisille asiakkaille suunnattujen palvelutuotteiden ja palvelurakenteiden kehittämiseksi. Pitkällä tähtäimellä luodaan toiminnalliset edellytykset kasvavalle asiakasvirralle Joensuun seudulla sekä koko maakunnassa. Tällä on myös työllistävä vaikutus pohjoiskarjalaisille yrityksille. Hankkeen konkreettisia tulevaisuuden toimenpiteitä KAUPAKS-hanke toteutti kesän aikana venäläisille asiakkaille suunnatun palvelukartoituksen ja markkinatutkimuksen Joensuun seudulla. Tavoitteena on selvittää millä tasolla palveluosaamisemme ja tuoteinformaatiotasomme on tällä hetkellä. Mitä Joensuun talousalueelta pitäisi venäläisille asiakkaille löytyä, ja mitä eri vetovoimatekijöitä täällä pitäisi heille olla. Tulokset julkaistiin hankkeen aamiaistilaisuudessa Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että venäläiset asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakaspalveluun, mutta kehittämistarpeita alueelta yhä löytyy. Alueelle kaivataan mm. lisää venäjän kielen osaamista, opasteita ja vetovoimakohteita. Ensimmäinen palvelukartoitus tehtiin 15 Joensuulaisessa liikkeessä kesän 2012 aikana, joissa haastateltiin yhteensä noin viittäsataa venäläistä asiakasta. Palvelukartoitus tullaan tois- tamaan hankkeen aikana noin puolen vuoden välein. Tavoitteena on luoda Joensuun seudun yrityksille yhteinen palvelustandardi. Yritysten välisten yhteistyöverkostojen rakentamisen kautta parannetaan asiakkaiden palvelutasoa ja samalla alueen kilpailukyky ja vetovoimaisuus kasvaa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää ja pilotoida venäläisen asiakkaan tarpeista ja toiveista lähteviä vetovoimakohteita. Hankkeen toimikausi on , ja sen toteuttajana toimii Joensuun seudun kehitysyhtiö JOSEK Oy. Hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Lisätietoja Kaupaks-hankeesta Jaani Holma projektipäällikkö puh KAUPAKS-hankeen palvelukartoituksen haastettelupiste Joensuulaisessa tavaratalossa. 6 7

5 Herkkuja Hiliman puodista Kesäkuun 5. päivänä Joensuun Kuurnankadulla ovensa avannut elintarvikemyymälä Pikku-Hilima on lähtenyt ennakkoluulottomasti tuomaan maakuntamme markkinoille perinteikästä, mutta osin jo unohtunutta ruoka- ja palvelukulttuuria. Yrittäjä Sari Määttäsen lähtökohtana oli luoda perhekeskeinen yritys, jollaisiin hän on törmännyt ulkomailla asuessaan. Joensuuhun tykästynyt perhe kaipasi seudulla toimivien alan yritysten joukkoon jotain ihmisläheistä, ja päätti perustaa oman yrityksen. Halusimme olla virkistävä uusi vaihtoehto alueen asukkaille, niin sanotusti elämyksellisen ruokashoppailun ja herkuttelun edelläkävijä, yrittäjä kertoo. Hiliman myymälässä on tarjolla runsas valikoima tuotteita niin ulkomailta kuin lähituottajiltakin. Juusto- ja leikkeletiskien takaa löytyy tiukan seulan läpikäyneitä elintarvikkeita. Valintakriteereihin vaikuttavat muun muassa maku, ulkonäkö, laatu ja järkevä hinta. Aito ja perhelähtöinen ilmapiiri on tuonut myymälään jo paljon tungosta. Paikan edullinen ja laadukas lounas sekä runsaat täytetyt leivät keräävät paikan päälle monipuolista asiakaskuntaa. Sana hyvätasoisesta ja edullisesta ruoasta on kiirinyt, toteaa yrittäjä Sari Määttänen. Ihmiset ovat onneksi löytäneet paikkamme viidakkorummun avulla, reilun paikan maine kiirii. Myymälämme kehittyy koko ajan, ja uusia tuotteita tulee joka viikko. Tulevaisuuden suunnitelmissa ovat muun muassa juustonäyttely sekä kakkunäyttely ja herkkulahjakoripalvelu. JOSEKin yritysneuvojat Tapani Hirvonen ja Risto Ravattinen ovat tukeneet yritystoimintamme kehittymistä innostavalla otteella. Oli tärkeää saada ulkopuolisen asiantunteva ja puolueeton näkökulma toimintaamme. Yritysneuvojat auttoivat muun muassa ideoinnissa, ideoiden toteuttamisessa ja oikeiden asiakirjojen täyttämisessä, kertoo Määttänen. Yrittäjä uskoo, että perheyrityksen tuomat edut; joustavuus, vastuullisuus ja nopea reagointikyky, ovat asioita, joita heidän asiakkaansa arvostavat. Olemme auki viikon jokaisena päivänä. Teemme yhteistyötä myös pitopalveluiden kanssa. Meiltä saa esimerkiksi valmiin juustotarjottimen tilaisuuksiin. Lisäksi suunnittelemme ja neuvomme juhlatarjoilujen järjestämisessä yksityisille ja yrityksille. Kuuntelemme asiakkaan toiveet ja ideoimme yhdessä tilaisuuteen sopivat tarvikkeet ja menun, Määttänen kertoo. Pikku-Hilima, Sargos Oy kuurnankatu 47, joensuu 8 9

6 Joensuun seutu idealmainos oy 9/2012 NIMITYSUUTISIA Jouko Piirainen yritysneuvoja puh Kirsi Kaljunen projektikoordinaattori puh Jouko Piirainen toimii yritysneuvojan vuorotteluvapaan sijaisena Aiemmin hän on toiminut metsä- ja puualan palveluksessa Suomessa ja Virossa. Koulutukseltaan hän on metsätalousinsinööri. Kirsi Kaljunen on aloittanut Kaupaks-hankkeen osa-aikaisena projektikoordinaattorina. Lisäksi hän työskentelee Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry:ssä EU-hanketehtävissä. Aiemmin Kaljunen on toiminut ESR-hankkeissa, viimeisimpänä Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen KaivosRekry-hankkeen projektikoordinaattorina. Koulutukseltaan hän on tradenomi. 10

UUTISET4/2012. Joensuun seutu. Yrityspalveluiltapäivä. Joensuu kolmantena Suomessa kunnan yrittäjämyönteisyydessä. Ennakointi yrittäjän arjessa

UUTISET4/2012. Joensuun seutu. Yrityspalveluiltapäivä. Joensuu kolmantena Suomessa kunnan yrittäjämyönteisyydessä. Ennakointi yrittäjän arjessa Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET4/2012 2 4 5 6 8 10 12 3 JOHTOAJATUKSIA Joensuun seudun kehitystä vauhdittavat venäläisasiakkaat Joensuun seututilastoja 2012 Yrityspalveluiltapäivä

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOHTOAJATUKSIA Vuosi 2015 on alkanut Joensuun seudulla positiivisten uutisten vyöryssä

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOHTOAJATUKSIA Vuosi 2015 on alkanut Joensuun seudulla positiivisten uutisten vyöryssä joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 1/2015 2 JOHTOAJATUKSIA Vuosi 2015 on alkanut Joensuun seudulla positiivisten uutisten vyöryssä 4 JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014 5 6 10 JOSEK

Lisätiedot

UUTISET2/2013 2 4 6 8 12 14

UUTISET2/2013 2 4 6 8 12 14 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET2/2013 2 4 6 8 12 14 3 JOHTOAJATUKSIA Katse eteenpäin JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 Elä! Yritä! -tapahtuma Kerubissa 15.5.2013 Selvitimme venäläisten

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014. Takaisin kotiin -kampanja. Sähköinen verkkokauppa osana yritystoimintaa

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014. Takaisin kotiin -kampanja. Sähköinen verkkokauppa osana yritystoimintaa joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 3/2014 2 4 6 8 10 3 JOHTOAJATUKSIA Toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja arvaamattomia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014 Takaisin kotiin

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOSEK mukana investointimessuilla Saksassa. JOSEK edistää maakunnan kaivannaisalaa

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOSEK mukana investointimessuilla Saksassa. JOSEK edistää maakunnan kaivannaisalaa joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 4/2014 2 JOENSUUN 4 6 7 8 9 10 3 JOHTOAJATUKSIA Vienti vetää taas SEUTUTILASTOJA 2014 JOSEK mukana investointimessuilla Saksassa Asiakkuus

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOHTOAJATUKSIA Tilastollisesti taaplataan paikallaan yritysuutisissa positiivisia yllätyksiä

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOHTOAJATUKSIA Tilastollisesti taaplataan paikallaan yritysuutisissa positiivisia yllätyksiä joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 2/2015 2 4 5 6 7 JOSEKin 3 9 JOHTOAJATUKSIA Tilastollisesti taaplataan paikallaan yritysuutisissa positiivisia yllätyksiä JOENSUUN SEUTUTILASTOJA

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10

UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10 3 JOHTOAJATUKSIA Maailmantalouden tuulia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2013 Seudun markkinointia tapahtumissa Joensuu valittu

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

joensuun seutu Kasvun paikka TULE JOENSUUN SEUDULLE MENESTYMÄÄN! Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

joensuun seutu Kasvun paikka TULE JOENSUUN SEUDULLE MENESTYMÄÄN! Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy joensuun seutu Kasvun paikka TULE JOENSUUN SEUDULLE MENESTYMÄÄN! Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 2 Tietotaito ja huipputeknologia ovat siivittäneet Joensuun seudun kärkiyrityksiä myös kansainväliseen

Lisätiedot

Kasvun paikka. Tule Joensuun seudulle menestymään! Joensuun seutu

Kasvun paikka. Tule Joensuun seudulle menestymään! Joensuun seutu Kasvun paikka Tule Joensuun seudulle menestymään! Joensuun seutu Tietotaito ja huipputeknologia ovat siivittäneet Joensuun seudun kärkiyrityksiä myös kansainväliseen menestykseen. Tervetuloa Joensuun seudulle

Lisätiedot

Business and Technology

Business and Technology Finnish Business and Technology 2 2006 Joensuun seudun metalliteollisuus on hyvässä vauhdissa Millainen on houkutteleva toimintaympäristö? s. 4-5 Hitsaus- ja koneistuskeskus kouluttaa huippuosaajia s.

Lisätiedot

JUUKA. Kaikki pankkija. katon alta! Varaa aika numerosta 010 256 4201* UUDISTUVA. 7d31 KUNTA ASUMISEEN, YRITTÄMISEEN JA VAPAA-AIKAAN

JUUKA. Kaikki pankkija. katon alta! Varaa aika numerosta 010 256 4201* UUDISTUVA. 7d31 KUNTA ASUMISEEN, YRITTÄMISEEN JA VAPAA-AIKAAN Yritys- maailma Pohjois-Karjala Syyskuu 3/2011 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi -maalit

Lisätiedot

RIPAN TILI. Kirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset, palkanlaskenta; 20 v. kokemuksella. Kaikki pankkipalvelut yhdestä paikasta

RIPAN TILI. Kirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset, palkanlaskenta; 20 v. kokemuksella. Kaikki pankkipalvelut yhdestä paikasta Yritys- maailma Savo Joulukuu 4/2011 Taloushallintoliiton hyväksymä ja valvoma jäsentoimisto Vattuvuorenkatu 65 78210 Varkaus puh. (017) 555 3081 Fax (017) 555 3082 KORKEIN LUOTTOLUOKKA 09/2009 www.varkaudentili.fi

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011 Mediatiedote 1 (14) Keski-Suomi julkinen 1.9.2011 klo 10.00 Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema, kaksi kertaa

Lisätiedot

Yritys- Sisustusideaa! 38 90 m². Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta

Yritys- Sisustusideaa! 38 90 m². Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Yritys- maailma Pohjois-Karjala Syyskuu 4/2010 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi Sisustusideaa!

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 1 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Jäsenet Jere Penttilä, kunnanjohtaja, Kontiolahti, puheenjohtaja Kari Karjalainen,

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET1/2013. JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET1/2013. JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET1/2013 2 4 5 6 8 10 12 3 JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 JOSEK mukana lääkäripäivillä

Lisätiedot

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen KE VÄT 1 / 2010 P S K K : N J A S A T A E D U : N S I D O S R Y H M Ä L E H T I Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen Seudun strategiaa terävöitetään toimialakohtaisesti

Lisätiedot

ROMUT RAHAKSI. Kainuu-Koillismaa Heinäkuu 2/2011. Yhteistyöstä etuja yrittäjälle! Yrittäjän rinnalla

ROMUT RAHAKSI. Kainuu-Koillismaa Heinäkuu 2/2011. Yhteistyöstä etuja yrittäjälle! Yrittäjän rinnalla Yritys- maailma Kainuu-Koillismaa Heinäkuu 2/2011 ROMUT RAHAKSI Kyläseurat - metsästysseurat - yritykset - yksityiset OSTAMME KAIKKI RAUTAROMUT Linja-autot, kuorma-autot, maanrakennuskoneet, maatalouskoneet,

Lisätiedot