PORILAINEN. Heinäkuu Aki Laine - sotilasparaatien ääni s. 18. Porilaiset Porrassalmella s. 33.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORILAINEN. Heinäkuu 2 2014. Aki Laine - sotilasparaatien ääni s. 18. Porilaiset Porrassalmella s. 33. www.puolustusvoimat."

Transkriptio

1 PORILAINEN Heinäkuu Aki Laine - sotilasparaatien ääni s. 18 Porilaiset Porrassalmella s

2 Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut alueella viihtyvien harvinaisuuksien, ruususiipisirkan ja harjusinisiiven, suojelemiseen. Mikä on sinun syysi viihtyä? Protolab specializes in special vehicles and vessels and high-level ballistic-and mineprotection systems. Protolab is able to support the whole development cycle of the vehicle from the initial design to the prototypes and production. 2 Protolab Oy, Sinikalliontie 12, Espoo, Finland

3 Heinäkuu Huoltoketjuille uutta suorityskykyä... 8 Sisältö Pääkirjoitus...4 Suojelukomppania Säkylään...6 Porilaisen päiväkirja...7 Traktorit palaavat palvelukseen...8 Porin prikaati Saber Strike Pronssia Portugalista...17 Vanha porilainen...18 VMTK...21 PM suunnistuskilpailut Porin prikaatissa...22 Nohevuudesta palkitaan...24 Kotiutuneita palkittiin...26 Viherhiukkaset...28 Kiltatoiminta hyvässä vedossa...32 Porrassalmi porilaisten loppusotanäyttämönä...33 Torjuntavoitolla päätösvalta omissa käsissä...34 AUK:n Kronikat...37 PORILAINEN Toimitus SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin prikaati ja Porin prikaatin kilta ry. JOHTOKUNTA Puheenjohtaja eversti Juha Pyykönen Varapuheenjohtaja varatuomari Timo Mäki Jäsenet: everstiluutnantti Janne Jaakkola pankinjohtaja Eino Järvinen PÄÄTOIMITTAJA eversti Janne Jaakkola puh (vaihde) TOIMITUSSIHTEERI yliluutnantti Antti Muhonen puh TOIMITTAJAT FM Laura Valli puh AVUSTAJAT Esa-Pekka Avela Kari Nummila puh Jorma Pihlava puh Asko Tanhuanpää puh Anne Mäkelä Samuli Vahteristo puh Matti Vihurila puh TAITTO Simo Nummi puh mainosnummi.inet.fi OSOITTEENMUUTOKSET puh TALOUDENHOITAJA Eino Järvinen puh PANKKI FI FI PORILAINEN Kansi: Jääkärit Juho-Pekka Kiviranta (vas) ja alik. Mikko Kostamo olivat kunniavartiossa, kun taistelunäytöksen jälkeen laskettiin seppele Porrassalmen taistelun muistomerkille. Lippuvartiossa olivat ylikersantti Jari Välimaa, jääkäri Jesse Höykinpuro ja jääkäri Matias Karttunen. Seppeleen laski taistelussa 1789 Porin Rykmentin komentajaa eli eversti Jacob Gripenbergiä esittänyt paikallinen reserviläinen. Kuva: Aleksi Aro-Heinilä KIRJAPAINO Painorauma Oy 3

4 TOIMEENPANOKYKY TUO TULOSTA 4 Arvon Porilaiset, hyvät ystävät. Viimeisten kolmen vuoden aikana Porin prikaatin osaajat ovat suunnitelleet, valmistelleet ja lähestulkoon jo toteuttaneetkin kolme suurta muutosta. Ensimmäinen on Porin prikaatin varusmiesvahvuuden kaksinkertaistaminen Tykistöprikaatin ja Suojelukomppanian liittymisen sekä Pohjanmaan jääkäripataljoonan perustamisen myötä. Toinen on Suomessa palvelevan palkatun henkilöstömme kasvattaminen yli puolitoistakertaiseksi. Ja kolmantena tulee pataljoonatason operaation käynnistäminen Libanonissa, jolla nostimme rauhanturvaajien vahvuutta kolmanneksella. Tällainen suoritus kokoiseltamme joukolta ansaitsee erityisen kiitoksen! Kuhunkin näistä kolmesta muutoksesta liittyy erityisen arvokas tekemisen tapa: jokaisen yksittäisen ihmisen maksimaalinen kuuleminen ja vahva pyrkimys hänen toiveidensa toteuttamiseen. Tässä työssä on henkilöstöala tehnyt esimerkillistä jälkeä. Kiitos! Yhdessä Tykistöprikaatin ja Pioneerirykmentin kanssa olemme löytäneet ylempien esikuntien ohjauksessa ratkaisut, joilla edellä kuvatut ponnistukset on tehty todeksi. Samanaikaisesti operatiivinen suunnittelu ja valmius, koulutus- ja kertausharjoitusosaaminen sekä paikallispuolustusmalli on liitetty kiinteästi osaksi prikaatillista kokonaisuutta. Eniten tekemistä on jäljellä viranomaisyhteistoiminnan käynnistämisessä viiden maakunnan ja Ahvenanmaan avainhenkilöstön kanssa. Siihen saamme tuoretta vetoa, kun eversti Petri Kosonen tulee apulaiskomentajaksi syyskuussa. Hyvät Porilaiset, tämä osaaminen, innostus ja toimeenpanon voima on jatkossakin meillä olemassa. Tästä syystä voimme jokainen jatkaa luottavaisin mielin kohti vuodenvaihdetta ja uutta Porin prikaatia. Alkuvuodesta 2015 näemme miten uudet toimintamallit yksityiskohdissaan pelaavat. Erityistä huomiota pitää suunnata sellaisiin Porin prikaatilta poistuviin vastuisiin, joiden osaava hoitaminen jatkuu toisaalla ja vaikuttaa omaan toimintaamme. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedustelu, tilannekuvien ylläpito ja viestintä sekä kriisinhallinnan osalta hallinnon erityisalojen kouluttajaosaaminen, johtamisjärjestelmien ylläpito, sosiaalinen tuki, oikeudenhoito ja rotaatiokoulutuksen suunnittelu. Kriisinhallintaoperaatioiden johtamisvastuun siirtäminen Maavoimien esikuntaan etenee hyvin. Yhteisen ymmärryksen löydyttyä uskon, että osaajiemme siirtyminen Mikkeliin hoitamaan nykyisiä tehtäviään ei aiheuta notkahdusta kansalliseen kriisinhallinnan suunnitteluun ja johtamiseen. Vuosittaiset operaatioiden suunnittelun käytännöt ovat vakiintuneita, kustannustehokkaita ja osapuolten

5 Suojelukomppanian lipun luovutusja vastaanottotilaisuus Keuruulla 17. kesäkuuta. - PORPR 2015 LÄHESTYY VALMISTA! hyväksymiä. Niitä noudattaen operaatiot siirtyvät uudelle vuodelle ilman suurempaa kitkaa. Tätä kirjoitettaessa ei vielä tarkalleen tiedetä millaiseksi kriisinhallintaoperaatioiden perustaminen, ylläpito, logistiikka ja purkaminen sekä materiaalihallinnon vastuut muotoutuvat. Maailmalla jatkaa noin kymmenen operaatiota pienin muutoksin ja vahvuuskin säilyy runsaassa 500 sotilaassa. Yksityiskohtaisten ratkaisujen ollessa yhä valmistelussa, kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti materiaalin varastointiin ja kunnossapitoon sekä hallinnointiin liittyvän vastuunjaon selkeyteen. Henkilöstökysymykset on ratkaistu, uusi organisaatio päätetty ja töitä järjestelty uudelleen. Sanonta näillä mennään pitää paikkansa, sillä poistettujen vastuiden ja töiden vuoksi lakkautettuja tehtäviä tekijöineen ei enää prikaatissa ole. Siirrymme tässäkin suhteessa uuteen aikaan, jolloin noudatamme uusia toimintatapoja. Lopputulos ratkaisee ja Porin prikaatista tulee toimiva paketti! Alkuvuoden 2015 aikana kokeilemme sen toimivuutta ja tarvittaessa vähän viilaamme. Vaikeampaa ja monipolvisempaa muutosprojektia ei tästä puolustusvoimauudistuksesta taida löytyäkään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen lisäksi. Olemmekin yhdessä logistiikkalaitoksen kanssa toisistamme riippuvaisia. Vastuiden siirtyessä logistiikkalaitoksen eri toimijoille, on Porin prikaatin etu suurimpana asevelvollisten sekä kriisinhallintajoukkojen ja -henkilöstön kouluttajana varmistua siitä, että niin koulutuksessa, harjoituksissa kuin operaatioissakin tarvitsemamme tuki ja palvelut toimivat. Tämä meidän tulee tehdä yhdessä logistiikka-alan kanssa. Arvoisat Porilaiset, olen saanut palvella tässä hienossa joukossa ja upeiden ihmisten parissa jo runsaat kolme vuotta. Ilmassa on lähdön tunnelmaa esimiesteni valmistellessa seuraavaa tehtävääni. Porilainen ilmestyy seuraavan kerran loppuvuodesta, jolloin tiedämme siitäkin sitten enemmän. Haluan jo tässä vaiheessa ilmaista suurimman mahdollisen kiitollisuuteni Sinulle Porilainen. Saamani apu, tuki ja kannustus on tullut tarpeeseen. Aina se ei ole ollut suullista tai selvästi havaittavaa, vaan ilmeitä, eleitä ja silmistä ilmenevää ymmärrystä yhteisen asian eteen tehtävästä työstämme, yhteisestä urakastamme nykyistäkin paremman Porin prikaatin eteen. Kiitos! Porin prikaatin komentaja Eversti Juha Pyykönen 5

6 6 Suojelukomppanian henkilökunta uuden yksikkönsä edessä Porin prikaatissa. Takarivi vasemmalta: Jani Mäkipelto, Tuomas Vakkila, Otto Liuksiala (varapäällikkö), Kari Pailamo (päällikkö), Juha-Matti Herranen ja Mikko Liimatainen. Edessä Lassi Viskari ja Antti Myllymäki. Kuvasta puuttuvat: Esa Koskinen, Mikko Penttilä, Sami Laine, Elina Kemppainen, Jussi Himanka, Jussi-Pekka Tuononen, Antti Tikka ja Tuomas Burke. Suojelukomppania Säkylään Teksti Antti Muhonen Kuva: Aleksi Aro-Heinilä Yksikön siirtoa Porin prikaatissa puolisen vuotta valmistellut Suojelukomppanian päällikkö kapteeni Kari Pailamo sai viimein pääosan henkilöstöstään Porin prikaatiin 1. heinäkuuta tapahtuneen siirron myötä. Porin prikaatiin siirtyi tuolloin 19 henkilöä, joista suurin osa Suojelukomppaniaan. Lisäksi Keuruulta Säkylään saapui henkilöstöä mm. esikunta- ja varastotehtäviin. Luonnollisesti siirron Säkylään saivat myös yksikön varusmiesjohtajat ja kuljettajat, sekä lääkintämies. Suojelukomppania (silloin vielä Pioneerirykmentistä) osallistui Länsi 114 harjoitukseen kesäkuussa, jolloin osa henkilöstöstä pääsi senhetkisen päällikön yliluutnantti Markus Iivarisen johdolla tutustumaan Porin prikaatin ja lähialueen harjoitusolosuhteisiin. Tutuiksi tulivat mm. varuskunnan uusi pelastusharjoitusalue, Lännen teollisuusalue ja Turun satama. - Viikon aikana suoritettiin ensin riskikartoitus lähialueella ja tutustuttiin mm. teollisuusalueiden pelastus- suunnitelmiin. Harjoituksessa joukko toteutti mm. pelastus- puhdistus- ja ensivastetehtäviä. Koetun perusteella Porin prikaati ja ympäristö tarjoaa erittäin hyvät harjoitusmahdollisuudet, ja esimerkiksi suojelukoulutusradan palosimulaattoria rakennettaessa on todellakin kuunneltu käyttäjiä. Kaikki on siinä mietitty viimeisen päälle, vakuuttaa Markus Iivarinen. Iivarinen näkee suojelun siirron isoon valmiusyhtymään pelkästään hyvänä asiana. Esimerkiksi isomman joukko-osaston mahdollistama laajempi aselajien välinen yhteistyö harjoituksissa tuo lisäarvoa koulutukseen. Positiivisella mielellä tiukka vuosi takana Yksikön kouluttajien parissa tunnelmat ensimmäisinä päivinä ovat todella hyvät. Yksikön tilat tuntuvat toimivilta ja esim. uudet toimistokalusteet tietysti miellyttävät. - Henkilöstö on otettu varuskunnassa ystävällisesti vastaan ja asiat tuntuvat toimivan, toteaa ylikersantti Jani Mäkipelto. Haastateltavista neljän koti tulee olemaan Tampereella ja osa on muuttanut Säkylän lähialueelle. Heidän mukaansa muutama henkilö (ei vielä Säkylässä) aikoo kuitenkin pitää kodin Keuruulla ja työskennellä ns. reppurina Säkylässä. Nyt näyttää valoisammalta, mutta kouluttajien mukaan viimeinen vuosi Keuruulla oli raskas. Erityisesti kevätkaudella, kun henkilöstöä oli mm. kriisinhallintatehtävissä ja kaksi henkilöä irtisanoutui, olivat kouluttajat kovilla. Tällä hetkellä yksikön henkilöstöresurssit näyttävät heidän mielestään hyvältä. Suurimmalle osalle yksikön henkilökuntaa varuskunta ja harjoitusalue eivät ole ennestään tuttuja, joka vaatii koulutuspaikkojen opettelua kouluttamisen ohessa. - Tulevaisuudessa kiinnostaa tietysti ainakin kriisinhallintatehtävät, kun prikaatin tulotilaisuudessakin niitä kovasti meille markkinoitiin, valottaa Mikko Liimatainen.

7 Porilaisen päiväkirja Porin prikaatiin siirtyneet Reservistä: Vänrikki Heikki Vuorinen Varastomies Harry Viita Varastomies Taneli Klemetti Asentaja Jani Vaara Vänrikki Hannu Manelius Vänrikki Hannu Salmi Pelastuspäällikkö Stefan Nylund Asentaja Alexandra Ekroth Vänrikki Mikko Johansson Vänrikki Antti Paattimäki Vänrikki Kalle Kuronen Kersantti Tapio Heikkinen Kersantti Antti Seppälä Kersantti Tuomas Poranen Kersantti Joel Riski Maavoimien materiaalilaitoksesta Everstiluutnantti Petteri Iitti Pioneerirykmentistä Kapteeni Tuomo Savonmäki Yliluutnantti Virpi Väänänen Yliluutnantti Jussi Himanka Yliluutnantti Esa Koskinen Yliluutnantti Arto Alaluusua Luutnantti Mikko Penttilä Luutnantti Lassi Viskari Luutnantti Otto Liuksiala Ylikersantti Juha-Matti Herranen Ylikersantti Elina Kemppainen Ylikersantti Atte Leppänen Ylikersantti Mikko Liimatainen Ylikersantti Jani Mäkipelto Ylikersantti Aleksi Pollari Kersantti Antti Myllymäki Kersantti Tuomas Vakkila Vänrikki Jussi-Pekka Tuononen Varastonhoitaja Ilpo Ovaskainen Varastonhoitaja Eero Sivonen Porin prikaatista siirtyneet Pääesikuntaan Everstiluutnantti Tommi Haapala Everstiluutnantti Hannu Teittinen Puolustusvoimien kansainväliseen keskukseen Kapteeni Teemu Hassi Reserviin Varastomies Ville Kuusinen Sosiaalikuraattori Taina Rajala Varastomies Eeva-Kaarina Lampiniemi Hankkija Pirjo Pellonperä Kersantti Ahti Pellinen Kenttärovasti Jukka Lehto Vänrikki Janne Romppainen Alikersantti Niklas Ranta Vänrikki Samuli Rusanen Vänrikki Mikko Seikola Vänrikki Pyry Vesa Vänrikki Juho Saarinen Vänrikki Juhani Männistö Vänrikki Sebastian Kuusinen Vänrikki Ossi Rintala Kersantti Lauri Launiainen Kersantti Antti-Jussi Manninen Kersantti Esko Takku Kersantti Tino Kuusela Kersantti Elina Kangas Kersantti Roosa Lehtinen

8 Traktorit palaavat palvelukseen Teksti: Esa-Pekka Avela Kuva: Aleksi Aro-Heinilä Komppanioiden kuljetuksissa siirryttiin 1960-luvulla hevosvetoisesta ajasta traktorivetoiseen aikaan. Traktorit palvelivat tässä tehtävässä noin kolme vuosikymmentä, kunnes ne korvattiin panssaroiduilla miehistönkuljetusajoneuvoilla ja kuorma-autoilla. Sen jälkeen puolustusvoimilla on ollut vain yksittäisiä traktoreita kiinteistönhuoltotehtävissä. Nyt traktorit ovat palaamassa palvelukseen, tällä kertaa huollon työjuhdiksi. Valtra toimittaa puolustusvoimille yhteensä 106 Valtra N163 Direct -liikennetraktoria vuoden 2016 loppuun mennessä. Ensimmäiset saatiin viime vuonna. Uusi traktori poikkeaa ns. siviililaitteesta lähinnä vain väritykseltään ja siten, että siinä on aseteline. Teknisesti se on erittäin nykyaikainen ja poikkeaa huomattavasti joukkojen kuljetuksissa aikanaan käytetyistä traktoreista. - Traktorin teknisenä vahvuutena voidaan pitää sen monipuolista varustelua erilaisiin tehtäviin ja hyvää liikkuvuutta niin maanteillä kuin maastossa, toteaa erikoisajoneuvojoukkueenjohtaja, yliluutnantti Jaakko Elo Porin prikaatin kuljetuskeskuksesta. Traktorin varusteisiin kuuluvat aura, kolme erilaista kauhaa, trukkipiikit ja koukkulavaperävaunu. Perävaunut toimittaa SKJ-Rakennustekniikka Huittisista. Traktorihankinta kytkeytyy kenttähuollon uudistamiseen. Uudessa toimintamallissa materiaali kulkee konteissa ja tarvittavat väli- tai uudelleen Valtra N163 Direct -liikennetraktori ja Polaris Sportsman 6X6 -maastoskootteri tuovat huoltoketjulle uutta suorituskykyä. 8

9 kuormaukset tehdään huoltokomppaniassa. - Traktorit soveltuvat taktisesti hyvin uuteen malliin, koska ne mahdollistavat koneellisen materiaalinkäsittelyn sekä sitä tukevat työt, kuten auraukset ja pienimuotoiset maansiirtotyöt. Runkokuljetukset hoidetaan edelleen kuorma-autoilla, sanoo Huoltokomppanian päällikkönä toiminut kapteeni Harri Vire. Säkylässä traktoreita ei ole vielä otettu varusmieskoulutuksessa käyttöön. Kuljettajien koulutus alkaa mahdollisesti tulevana syksynä. Liikennetraktorinkuljettajan kurssin pituus on 21 tuntia, mikäli kuljettajalla on vähintään puolustusvoimien C1-luokan ajokortti. Kurssin päätyttyä edessä on ajokoe, joka tapahtuu perävaunu kytkettynä. Puolustusvoimat on hankkinut lisäksi Polaris Sportsman 6X6 -maastoskoottereita eli mönkijöitä. Maastoskoottereita on ollut puolustusvoimien käytössä ennenkin, mutta uuden taistelutavan myötä niiden käyttö on laajentunut useille erilaisille joukoille. Uuden maastoskootterin varusteisiin kuuluu niin ikään perävaunu. Yhdistelmä on tarkoitettu ammusten kuljetukseen ja potilasevakuointeihin. Myös maastoskootterinkuljettajan kurssin pituus on 21 tuntia ja ajokoe suoritetaan perävaunu kytkettynä. Perusvaatimuksena on vähintään puolustusvoimien B-luokan ajolupa. Liikennetraktori Valtra N163 Moottori: 4,91l 117kw, nelisylinterinen diesel. Vaihteisto: Portaaton, 4 nopeusaluetta. Pituus: 4,7 metriä. Leveys: 2,5 metriä. Korkeus: 2,9 metriä. Omamassa: kiloa. Kokonaispaino: kiloa. Max nopeus 55 km/t. Liikennetraktorin perävaunu KIPA KVL -160/ Pituus: 7,1 metriä. Leveys: 2,5 metriä. Korkeus: 3,1 metriä. Omamassa: kiloa. Kokonaispaino: kiloa. Kantavuus: kiloa. Polaris Sportsman 6X6 Moottori: 800 CC 38kw, nelitahtinen, nestejäähdytys. Vaihteisto: (2+1) variaattori voimansiirto. Pituus: 3 metriä. Leveys: 1,2 metriä. Kokonaispaino: 997 kiloa. Suurin sallittu nopeus: 40 km/t. Maastoskootterin perävaunu SUMETEK PKS-22K Pituus: 3,7 metriä. Leveys: 1,4 metriä. Korkeus: 1,1 metriä. Omamassa: 280 kiloa. Kokonaispaino: 580 kiloa. Kantavuus: 300 kiloa. 9

10 Porin prikaatin joukkoyksiköt Säkylässä 2015 Teksti: Porin prikaati Kuvat: Puolustusvoimat Porin prikaati vuoden 2015 alussa Laaja toiminta-alue - Asukkaita noin 1,14 miljoonaa - Valvonnan alaisia asevelvollisia noin Säkylä Niinisalo 117km - Säkylä Turku 77 km - Säkylä Vaasa 265 km - Turku - Vaasa 430 km Maavoimien suurin joukkoosasto, valmiusyhtymä - Johto (prikaatin esikunta) Säkylässä, - Kolme joukko-yksikköä (pataljoonaa) Säkylässä ja kaksi Niinisalossa - Saapumiserän vahvuus 2 350, maksimi Hyvät toimintaedellytykset, kaikki aselajit pl. Ilmatorjunta - Kriisinhallintajoukkojen koulutus säilyy Säkylässä. Satakunnan jääkäripataljoona, Varsinais-Suomen huoltopataljoona ja Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona antavat koulutusta Säkylässä. Niinisalon kouluttavat joukkoyksiköt ovat Satakunnan tykistörykmentti ja Pohjanmaan jääkäripataljoona. Satakunnan jääkäripataljoona Satakunnan jääkäripataljoona kouluttaa iskuportaan joukkoja Porin jääkäriprikaatin, alueellisten joukkojen ja Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen tarpeisiin. Satakunnan jääkäripataljoonassa koulutetaan varusmiehiä jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu, panssarintorjunta- ja kriisinhallintatehtäviin. Satakunnan jääkäripataljoonan perusyksiköt ovat 1. ja 2. Jääkärikomppania sekä Tukikomppania. Koulutusta annetaan jääkärikoulutuksen lisäksi myös kaikkiin jääkärikomppanioiden erityistehtäviin kuten tarkka-ampuja, tiedustelija, tulenjohto- ja tuliasema tehtävät. Pataljoonassa koulutetaan myös panssarintorjunta- miehet, ajoneuvomiehistöt, taistelupelastajat ja Neliakselinen kuljetuspanssariajoneuvo Patria XA-360 edustaa Satakunnan jääkäripataljoonan järeintä kalustoa. 10

11 muut huollon erityistehtävät. Yksiköiden ajoneuvokalusto riippuu koulutettavasta joukosta pitäen sisällään XA-185, XA-202, XA-203 ja XA- 360 kuljetuspanssariajoneuvot, maastomoottoripyörät ja -skootterit, sekä kuorma-autot ja RG-32M partioajoneuvot. Asejärjestelmistä koulutusta annetaan henkilökohtaisten aseiden lisäksi muun muassa sinko- ja ohjusaseille, kranaattikonekiväärille, kevyelle kranaatinheittimelle, ilmatorjuntakonekiväärille ja erilaisille miinoille. Varsinais-Suomen huoltopataljoona Porin prikaatiin perustetaan Varsinais-Suomen huoltopataljoona, jonka tehtävänä on kouluttaa sodan ajan huoltokomppanioita. Lisäksi pataljoona johtaa ja toteuttaa huollon järjestelyt Säkylän - Niinisalon varuskunnassa sekä tukee muita prikaatin joukkoyksiköitä huollon koulutuksessa. Huolto taistelee ja tukee. Varsinais- Suomen huoltopataljoona on Porin prikaatin huollon monialaosaaja. Pataljoona toimii kahdella paikkakunnalla, Säkylässä ja Niinisalossa. Pataljoonaan kuuluu kaksi perusyksikköä, Huoltokomppania ja Huolto- ja kuljetuspatteri, sekä huollon laitoksia. Pataljoonan esikunta on Säkylässä. Huoltokomppania Säkylässä vastaa huollon aliupseerikoulutuksesta sekä antaa erikoiskoulutusta lääkintähuollossa ja huoltopalvelussa. Huolto- ja kuljetuspatteri Niinisalossa kouluttaa joukkoja erityisesti täydennys-, kunnossapito- ja kuljettajatehtäviin. Molemmat yksiköt järjestävät huollon kursseja koko prikaatin henkilöstölle. Yksiköt toimivat tiiviissä yhteistoiminnassa ja harjoittelevat yhdessä joukkokoulutuskauden kokoonpanoissa. Koulutuksessa korostuvat taistelukoulutus ja huollon erikoisosaaminen. Molemmilla paikkakunnilla toimivat materiaalikeskukset ja kuljetuskeskukset huolehtivat varuskunnan jokapäiväisen huollon järjestelyistä ja osallistuvat huollon koulutukseen. Niinisalon eläinklinikka on valtakunnallinen toimija omalla erikoisalallaan. Kuljettajakoulutuskeskukset Säkylässä ja Niinisalossa vastaavat prikaatin raskaan ajoneuvokaluston kuljettajien koulutuksesta. Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonassa koulutetaan varusmiehiä taistelua tukeviin esikunta- ja viesti-, pioneeri-, sotilaspoliisi- ja suojeluyksiköihin. Pataljoona myös ylläpitää ja kehittää esikunta- ja viestikomppanian, suojelun erikoisosaston ja taistelupioneerikomppanian sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyä. Pataljoonalla on kyky antaa virka-apua vaativissa CBRN -uhkatilanteissa. Pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä, Esikuntakomppania, Viestikomppania, Pioneerikomppania ja Suojelukomppania. Esikuntakuntakomppania ja viestikomppania kouluttavat yksikköparina esikunta- ja viestiyksiköitä. Lisäksi esikuntakomppania kouluttaa sotilaspoliisijoukkoja ja viestikomppania sissiradisteja sodan ajan joukkojen tarpeisiin. Yksiköiden koulutukselle on ominaista pienryhmätoiminta, sekä johtajien ja kuljettajien suuri määrä kokoonpanoissa. Viestikomppania vastaa lisäksi alueellisesta XA-200 viestipanssariajoneuvokoulutuksesta. Pioneerikomppania kouluttaa pioneerijoukkoja. Työkoneet, silta-ajoneuvot ja runsas räjähteiden käyttö koulutuksessa luovat omaleimaisuuden yksikön toimintaan. Suojelukomppania siirtyy Pioneerirykmentistä Porin prikaatiin Komppania kouluttaa suojelujoukkoja maa- meri ja ilmavoimille. Yksikkö toimeenpanee puolustusvoimien palkatun henkilökunnan suojelutoiminnan perus- ja täydennyskoulutuskurssit sekä osallistuu suojelualan tutkimus ja kehittämistoimintaan. Pelastusjoukkue laajan tuhoalueen pelastustehtävässä Porin satamassa. Potilaat saavat ensiapua rikkihappomyrkytyksen oireisiin ja tuli-iskun vammoihin triage-paikalla. Kuvan joukko Pioneerirykmentistä oli mukana Länsi -harjoituksessa kesäkuussa. Suojeluosaaminen siirrettiin heinäkuun alussa Keuruulta Porin prikaatiin. 11

12 Porin prikaatin joukkoyksiköt Niinisalossa 2015 Teksti: Tykistöprikaati Kuva: Puolustusvoimat Satakunnan tykistörykmentti Satakunnan tykistörykmentissä koulutetaan monipuolisesti tykkija heitinmiehiä raketinheittimistön, kenttätykistön ja kranaatinheittimistön eri tehtäviin. Satakunnan tykistörykmentti tarjoaa reipasta epäsuorantulen koulutusta vuosittain yli tuhannelle miehelle ja naiselle. Karhun pojat vastaavat osaltaan maavoimien iskukyvystä esim. raskas raketinheitin- ja liikkuvan kranaatinheitinjärjestelmän (AMOS) sekä 155K98 kenttätykkien voimin. Satakunnan tykistörykmentissä annetaan varusmieskoulutusta 1. ja 2. SATAKUNTALAISTA TULIVOIMAA - VALTAKUNNALLISTA VAIKUTTAVUUTTA Tykistöpatterissa, Kranaatinheitinkomppaniassa sekä Raketinheitinpatterissa. Perusyksiköt kouluttavat taistelijoita tuliyksiköiden tuliasema-, mittaus-, komentopaikka-, viesti-, huolto- sekä ballistisiin sääpalvelutehtäviin. 1. Tykistöpatteri on selkeästi kenttätykistön tuliasemakoulutusta antava yksikkö. 2. Tykistöpatteri kouluttaa kenttätykistön komento- ja huoltopaikoilla toimivaa henkilöstöä. Kranaatinheitinkomppania kouluttaa tuliasematoiminnan osaajia. Yksikössä annetaan keväällä 2015 myös AMOS koulutusta jolla saavutetaan tulivoimaa ja valtakunnallista vaikuttavuutta. Raketinheitinpatteri kouluttaa raskaan ja kevyen raketinheittimistön henkilöstöä ja yksikössä annetaan myös ballistista sääkoulutusta. Näyttävää tulitoimintaa 130 K 54 - kenttäkanuunalla. Kuva on Maavoimien vaikuttamisharjoituksesta Rovajärveltä. 12

13 Pohjanmaan jääkäripataljoona Pohjanmaan jääkäripataljoona kouluttaa joukkoja Porin jääkäriprikaatin ja maavoimien valtakunnalliseen joukkotuotantotarpeeseen. Joukkoyksikkö kouluttaa jääkäreiden lisäksi miehistöä tiedustelu- ja tulenjohtotehtäviin, sekä valtakunnallisiin lentotiedustelujärjestelmän tehtäviin. Yksiköiden ajoneuvokalusto on pyöräalustaista ja lisäksi kalustoon kuuluvat maastomoottoripyörät ja -skootterit. Henkilökohtaisten aseiden lisäksi annetaan koulutusta mm. sinko- ja ohjusaseille, kranaattikonekiväärille, kevyelle kranaatinheittimelle, ilmatorjuntakonekiväärille ja erilaisille miinoille. Johtamisjärjestelmät sisältävät valikoiman nykyaikaisia kiinteitä yhteyksiä sekä radioverkkoja. Pohjanmaan jääkäripataljoonan kokoonpanoon kuuluvat toimiston lisäksi Tiedustelun- valvonnan ja maalittamisen tuen osasto (Tvmos), joka tukee pääasiassa lentotiedustelupatteria operatiivista lentotoimintaa tukevassa ohjeistuksessa ja valvonnassa sekä lentoteknisissä asioissa. Perusyksiköt ovat 3. Jääkärikomppania, Lentotiedustelupatteri ja Tiedustelukomppania. 3. Jääkärikomppanian kouluttamien joukkojen päätaistelulaji on aktiivinen puolustustaistelu. Joukkojen koulutuksessa yhdistyy monipuolisesti eri jalkaväen osa-alueet. Jääkäriryhmien lisäksi komppanian organisaatioon kuuluu kiinteästi oma epäsuoran tulen elementti heitinjoukkueen ja tulenjohtoryhmien muodossa. Komppania muodostaa oman johtamisverkon viestiryhmän ja viestiasemien avulla. Tiedustelu ja tarkka-ampujaryhmät vastaavat tiedustelusta ja tappioiden tuottamisesta komppanian laajalla vastuualueella. Panssarintorjuntaohjusryhmällä vahvennetaan jääkärijoukkueiden panssarintorjuntavoimaa. Oman vahvan huoltojoukkueensa ansiosta komppania kykenee taistelemaan hyvin myös eristettynä. Lentotiedustelupatterin pääkalusto on Ranger -lentotiedustelujärjestelmä. Järjestelmän henkilöstö on pääsääntöisesti kantahenkilökuntaa. Yksikkö toimii myös Orbiter II -minilennokkijärjestelmän valtakunnallisena pääkäyttäjänä ja -kouluttajana, vastaten sekä varusmiesten aliupseerikurssien että henkilökunnan koulutuksesta. Lentotiedustelun tehtäviä ovat mm. aluevalvonta, maalitiedustelu- ja paikantaminen, tulenjohto sekä tuhovaikutusten arviointi. Lisäksi lentotiedustelukykyä voidaan hyödyntää viranomaisyhteistyössä esim. henkilönetsintätehtävissä. Tiedustelukomppania aloittaa Niinisalossa uutena perusyksikkönä vuoden 2015 alussa. Yksikkö kouluttaa tiedustelujoukkueisiin erä- ja selviytymistaidot omaavia kovakuntoisia joukkueen- ja ryhmänjohtajia, tiedustelutulenjohtajia, tiedustelumiehiä, sotakoiraohjaajia, yksikköaseiden käyttäjiä, sekä kuljettajia eri tehtäviin. Tiedustelukomppaniaan kuuluu tiedustelulinjan lisäksi sotakoiraosasto ja aliupseerikurssit. 13

14 Porin prikaati Saber Strike harjoituksessa Teksti: Laura Valli Kuvat : Puolustusvoimat 14 Everstiluutnantti Petteri Kurkinen ojentamassa Porin prikaatin puukkoa monikansallisen divisioonan (MND-B) komentajalle, kenraali Schwartzille. Vuotuinen Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen ja Baltian maiden yhteistoimintaharjoitus Saber Strike 2014 järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti kahden maan kamaralla, Latviassa ja Liettuassa. Harjoitukseen osallistui kymmenen maata ja yhteensä noin 4500 sotilasta. Suomesta harjoitukseen siirtyi lentäen ja via Baltikaa pitkin noin 160 Porin prikaatin henkilöstöön, reserviläisiin sekä SKVJ-koulutettuihin varusmiehiin kuuluvaa sotilasta. Osallistuva harjoitusjoukko, mekanisoidun jääkäripataljoonan esikunta- ja viestiosat, kuuluvat osana Porin prikaatissa vuoteen 2016 mennessä koulutettavaa mekanisoitua jääkäripataljoonaa. Saber Strike harjoitukseen osallistuminen oli nyt koulutuksessa olleelle pataljoonan osalle kevään pitkän harjoitusrupeaman loppuhuipennus. Hyvin suunniteltu puoliksi tehty Harjoituksen suunnittelu aloitettiin jo syksyllä Porin prikaatin osalta projektivastuussa toimiva kapteeni Ilkka Mäki-Ullakko osallistui talven ja kevään ajan lukuisiin monikansallisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Lisäksi oikeudellisesta suunnittelusta vastasi harjoituksessakin pataljoonan lakimiehenä toiminut Katriina Härmä. Hyvä suunnittelu oli yksi menestyksen avaimista mekanisoidun jääkäripataljoonan toukokuisen NEL1-tason Nato-evaluoinnin ja Saber Strike - harjoituksen yhteensovittamisessa. Arvioinnin tuloksena erityisesti arvioidun joukon ammattitaito ja asenne nostettiin keskiöön. Saber Strike harjoituksessa esikuntaharjoitukseen osallistunut mekanisoidun jääkäripataljoonan esikunta sai kehuja erityisesti suunnittelukyvystään sekä muuttuviin tilanteisiin sopeutumisesta. Valmentajat mukana Jatkuvaan muutokseen ja tilannevaihteluihin sopeutumisen osalta harjoitus tarjosi henkilöstölle ja varusmiehille mitä parhaimman pohjan harjaantua omissa mekanisoituun jääkäripataljoonaan liitetyissä tehtävissään myös virheitä tehden. Päivän onnistumiset ja epäonnistumiset käytiin päivittäin yhdessä läpi esikuntapalaverissa. Yhdysvaltalaiset OCT-tiimin (Observing - Coach - Trainer) valmentajat nostivat esille päivittäisiä tapahtumia ja tekoja, joiden merkitystä kokonaisuuden kannalta jokaisen oli hyvä vielä kertaalleen analysoida. Lisäksi esikunnan vahvistuksena työskenteli yhdysvaltalainen upseeri, kolme brittiupseeria sekä virolainen yhteysupseeri. Ulkopuoliset tarkkailijat pystyivät kiinnittämään objektiivisesti huomiota esikunnan toiminnan kannalta

15 merkittäviin tekijöihin. Kuvatun kaltainen valmennus oli monen suomalaisen suusta kuultuna ehdottomasti harjoituksen tarjoama vahvuus, josta voisi ottaa oppia myös kotimaan koulutuksiin. Valmiusjoukkokoulutetut tositoimissa Porin prikaatin valmiusjoukkokoulutetut varusmiehet osallistuivat harjoitukseen omiin sodanajan- sekä kriisinhallinnan perustehtäviinsä keskittyen. Mekanisoidun jääkäripataljoonan esikunnan tukikohta rakentui valmiusjoukkokoulutettujen esikuntaja viestikomppanian varusmiesten toimesta ammattitaitoisesti alta aikayksikön. Sama huomio koski pataljoonan viestiyhteyksien rakentamista ja -ylläpitoa. Sotilaspoliisit vartioivat pataljoonan tukikohtaa ja erityisesti sen sisäänkäyntiä. Varusmiehet pääsivät myös harjaantumaan koulutusajoista poiketen oikeissa henkilön VIP-saattueja suojaamistehtävissä Porin prikaatin komentajan, eversti Juha Pyykösen tarkastaessa suomalaiset harjoitusjoukot. Lisäksi kokemusta kartutettiin harjoitusalueen ja Adazin päätukikohdan partioinnissa. Varusmiespalveluksena viimeisiä viikkoja palveluksessa viettävä joukko ei ilmeelläkään näyttänyt kotiutumiskiireiden merkkejä. Aitoa tekemisen meininkiä ja porilaisasennetta huokui yhtenäisestä varusmiesjoukosta koko harjoituksen ajan. Kansainväliset harjoitukset osaamisen testi Porin prikaatille kansainväliset harjoitukset ovat ehdoton etu osallistuvien harjoitusjoukkojen osaamisen kehittämisessä. Porin prikaatissa vahvuuksia ovat tunnetusti tilannejohtaminen sekä muuttuviin olosuhteisiin mukautuminen nopeallakin aikataululla. Näistä vahvuuksista ei ainakaan monikansallisessa toimintaympäristössä ole haittaa päinvastoin. Varusmiehestä aina joukon komentajaan saakka saimme tänäkin vuonna Saber Strike harjoituksen osalta kiitoksia erityisesti asenteestamme ja kyvystämme parantaa annetun palautteen mukaisesti. Tämän osaamisalueen tiimoilta on jokaisen jälleen kokemuksia rikkaampana hyvä jatkaa suuntaansa kohti yhä suurempaa valmiusyksikköä, vuodenvaihteen uutta Porin prikaatia. Saber Strike 2014 harjoituksen tunnuslausetta lainaten: vahvat sotilaat vahvat tiimit. Tauko paikalla - monikansallinen harjoitusjoukko odottamassa loppupuhuttelua. 15

16 Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa! Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin Jos kolaroit, Bonusturvasi säästää jopa satoja euroja. Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan Lähi-Kaskoon. Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka palkitsee huolellisen kuljettajan. Bonusturvaa et muualta saa. Saat K-Plussa-etuja yli 3000 ostopaikasta. K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä. Tervetuloa kaupoille! Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa RAUTIA - K-MAATALOUS SALO Puheluhinnat: Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy Meriniitynkatu 11, SALO p , Erityisosaamista sotilaslakiasioissa. Brahenkatu 9 A 9, Turku Puh. (02) , fax (02) Osuustoiminta = yhteistä etua Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuuskauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen. Vallox osaa matalaenergia- ilmanvaihdon Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhteisistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia. 16

17 Pronssia Portugalista Teksti: Antti Muhonen Kuva: Aleksi Aro-Heinilä Pitkän linjan kamppailu-urheilija yliluutnantti Niko Auvinen saavutti keväällä Portugalin Lissabonissa pidetyistä brasilialaisen ju-jutsun ikämiesten EM kilpailuista pronssimitalin. Laji on yksinkertaistettuna lukkopainia puku eli gi päällä. Lähtö kilpailuihin tapahtui harrastuskavereiden yllyttämänä ja elämäntapaurheilijan arkeen kuuluukin lähes päivittäinen harjoittelu. Kokemusta löytyy junnuvuosilta klassisesta painista, sekä myöhemmin voimanostosta ja kamppailulajeista nyrkkeilystä lukkopainiin. Gi -puvun saloja Auvinen harjoitteli kolmisen kuukautta ja se riitti harrastesarjan pronssimitaliin. Gi:n kanssa ottelemisesta hänellä ei juuri aiempaa kokemusta ollut, joten sen mukanaan tuomat mahdollisuudet käytiin treeniporukassa tarkasti läpi. Viikon harjoitusohjelmaan hänellä kuuluu kaksi lenkkiä, 3 painitreeniä ja kolme punttitreeniä, sekä yksi voimisteluharjoitus. - Kova fysiikka ja luonne, kertoo Auvinen vahvuuksistaan. Omalla kohdallaan kovalla fysiikalla hän tarkoittaa voima- ja nopeusominaisuuksia, luonteella paineensietokykyä ja sisua. Voimasta matolla ei ainakaan ole pulaa, mm. penkiltä hän on parhaim- millaan punnertanut 200 kiloa. Kampailu-urheilua Auvinen on harrastanut jo 25 vuotta. Pääosa kovista harjoituksista tehdään Turun ju-jutsu seuran salilla, jonka harjoitteluringistä löytyy kansainvälisestikin menestyneitä kamppailu-urheilijoita. Porin prikaatin kuntotalon punttisali ja painitatami tarjoaa myös hyvät puitteet harjoittelulle. Painimatolla voikin nähdä toisinaan Porin prikaatin henkilökuntaa vääntämässä ja mm. Auvista haastamassa. Yliluutnantti Niko Auvinen ja ylikersantti Jarno Haaparanta lukkopainin pyörteissä Porin prikaatin kuntotalolla. Mikä kamppailu-urheilussa sitten kiehtoo? - Matolla ollaan aina samalla viivalla tavallaan haastamassa itseään ja vastustajaa. Oli sitten luonteeltaan kiltti tai häijy niin matolla todellinen luonto vasta punnitaan ja tietysti hyvässä hengessä aina, vakuuttaa Auvinen. Ilmoittaudu kamppailuvalmennukseen Yliluutnantiksi 4.6. ylennetty Niko Auvinen on valmentanut Porin prikaatin kamppailu-urheilijoita yli kymmenen vuotta. Hän toivookin yksiköiden suhtautuvan myönteisesti varusmiesten liittymiseen Porin prikaatin kamppailuvalmennettavien joukkoon. Pääsystä kamppailuvalmennukseen tiedotetaan yksikön ilmoitustaululla syksyn aikana. Hänen mukaansa mies-miestä vastaan tilanne matolla on sotilaan valmiuksia kehittävää ja jopa sodan ajan taistelua simuloivaa ja palvelevaa harjoittelua. Harjoitusten vuoksi tulee vähän poissaoloa muusta palveluksesta mutta Auvisen mukaan kamppailu-urheilijat ovat lähes poikkeuksetta menestyneet varusmiespalveluksessa erinomaisesti. Lukkopainijoiden, nyrkkeilijöiden tai muiden kiinnostuneiden kannattaakin ilmoittautua kamppailuvalmennukseen Porin prikaatin joukkueeseen. Huipennuksena joukkue osallistuu kamppailupäiville, joissa ratkaistaan Puolustusvoimien mestaruudet syyskuutaHaminassa pidettävissä Sotilasurheiluliiton alaisissa kilpailuissa. 17

18 Aki Laineen ääni välittää paraatitunnelman koteihin Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Aki Laineen kotialbumi ikinen vuosi. Kuulijoita jokaisella paraatilla on laskettu olevan puolisen miljoonaa. - Ihmettelin joskus ääneen esimiehilleni, ettei Itsenäisyyspäivän paraateja selosteta ollenkaan ja siihen heittoon otettiin heti kiinni. Niissä tehtävissä olen ollut nyt kolmena vuotena eli alusta lähtien. Muutaman kerran on tehty myös tiivistelmiä televisiolle, selvittää Laine. Rovaniemi ykkönen 18 Isä ja poika. Samuli Laine tekee isälleen jäynää valokuvaa otettaessa. Toimittaja Aki Laineesta on tullut isojen valtakunnallisen sotilasparaatien ääni. Laine on ollut mukana Lippujuhlapäivän paraateissa mukana vuodesta 2005 ja Itsenäisyyspäivän paraateissa niiden radioinnin alusta lähtien. Elettiin kevättä 2005, kun Yleisradion radiouutisissa työskennellyt Aki Laine sai tehtävän uutisten silloiselta päälliköltä, tiukaksi esimieheksi tiedetyltä Marja Keskitalolta. Tämä sanoi, että Laine lähtee Ouluun Lippujuhlapäivän paraatia selostamaan ja se oli sillä selvä. - Marja oli sen tyyppinen ihminen, ettei minulla ollut paljon vastaan sanomista. En toisaalta edes halunnut testata, olisinko voinut kieltäytyä, Laine naurahtaa. Yleisradiolla oli perinne, että Lippujuhlapäivän paraatit selostetaan nimenomaan radioon. Aki Laineen ääni toi paraatitunnelman koteihin ensimmäisen kerran siis 2005 Oulusta ja sittemmin hän on ollut äänessä joka Kokemistaan paraateista Laine nostaa ykköseksi Rovaniemellä järjestetyn tapahtuman. - Paikka oli kerrassaan huikea, sillä ohimarssi suoritettiin Jätkänkynttiläsillalla. Sain selostuskopin kraanakameran nosturiauton hytistä ja sittemmin olen pyrkinyt sinne joka kerta. Mistään ei ole parempia näköaloja. Mikä paraateissa sitten miestä kiehtoo? Vastaus ei ehkä ole aivan odotettu. - Rehellisesti sanottuna se, että pääsee pois Pasilasta. Sama koskee Jyväskylästä lähetettävää ralliradiota. - Toinen ratkaiseva tekijä on siinä, että paraatit ovat poikkeuksetta erittäin hyvin järjestettyjä ja hyvähenkisiä tapahtumia. Sellaiseen on itsekin mukava lähteä mukaan. Mutta työläitä komennuksia ne ovat, sillä taustatiedon hakeminen vie aina aikaa, miettii Laine. Ongelmia ei ollut Aki Laine (44) on lähtöjään Laitilan Kouman kylän poikia. Armeijan harmaat kutsuivat nuorta ylioppilasta heinäkuussa 1990 ja lähin suuri varuskunta eli Porin prikaati tuli palveluspaikaksi kuin luonnostaan. - Olin hakenut heti kirjoitusten jälkeen vapaaehtoiseksi, mutta en päässyt. Ehkä oli parempikin, että käytin välivuoden opiskeluun ja työntekoon.

19 Olin nimittäin armeijaan lähtiessäni hädintuskin 20 vuotta täyttänyt. - Sopeuduin omasta mielestäni kuitenkin erittäin hyvin, mitään ongelmia ei ollut. Ja yrityshän näkyi Alku harmaissa oli Aki Laineen mukaan sitä ittiään eli Säkylän hiekkaisissa metsissä ryynättiin, tehtiin kaikenlaista ja aina välillä poistuttiin taakse, kuntokin kasvoi. - Muistan vieläkin alikersantti Käpin, hauskan ja motivoivan esimiehen lauseen eli yrityksen täytyy näkyä ja sehän näkyy. Aliupseerikouluun Laine sanoo lähteneensä, kun joku keksi häntä sinne ehdottaa. - AUK-aikana käyty Pasin johtajakurssi jäi erityisen hyvin mieleen. Vaunun tornissa paleleva johtaja pääsi näkemään Säkylää ihan uudesta näkövinkkelistä. Se toi todellisia onnistumisen elämyksiä, kun Pasia pistettiin pieniin paikkoihin. Esikunnassa yksi meistä Aukin jälkeen Lainetta odotti prikaatin esikunta, missä hän oli palveluksensa loppuun asti. - Ilmapiiri esikunnassa oli äärimmäisen miellyttävä ja varusmies oli siellä yksi meistä, työntekijä muiden joukossa. Pokkurointia ja turhaa her- roittelua ei ollut. Työ oli normaalia toimistotyötä, monistamossa vietettiin aika paljon aikaa ja välillä myös päivystettiin. - Prikaatinkomentaja Olli Nepponen oli tarkka siitä, että esikunnan edessä ei ollut tupakantumppeja. Niiden kerääminen oli tietysti meidän varusmiesten hommia, muistaa Laine. Kertauksen miinapeli Porin prikaatissa ja erityisesti sotilaskodissa Aki Laine, nykyinen reservin ylikersantti, on käynyt varusmiesaikansa jälkeen useammankin ja kerran kohdalle iski myös kertausharjoitus. - Kaikkien näiden vuosien jälkeen en enää edes muista, missä oltiin ja mikä oli harjoituksen idea. Minä olin töissä toimistossa, jonka lattialla myös nukuttiin. Päivät menivät lähinnä tietokoneen ääressä miinaharavaa pelaten, hän tunnustaa. Armeija-aikansa annin Laine tiivistää pariin lauseeseen. - Johtajakoulutus oli ilman muuta hyödyllinen samoin kuin se, että pääsi kohtamaan niin erilaisia ihmisiä. Jälkikäteen olen miettinyt, että juuri sieltä on peräisin kiinnostus ihmisten tarinoita ja erilaisia kohtaloita kohtaan. Radiouransa Aki Laine aloitti jo ennen varusmiesaikaansa Uuteenkaupunkiin perustetussa UBC-paikallisradiossa. Heti armeijan jälkeen hän pääsi opiskelemaan Jyväskylän Yliopistoon. Töitä opiskelun ohessa ja jälkeen tarjosivat raumalainen Ramona sekä Radio Jyväskylä, vuonna 2001 kutsui Nelosen uutiset ja 2002 tammikuussa sitten nykyinen työpaikka eli Ylen radiouutiset. Viimeiset kaksi vuotta Laine on toiminut Radio Suomessa ajantasan juontajana. Särmä mies. Alokas Laineen punkka on valmiina tupa-, kaappi- ja siisteystarkastukseen. Totiset alokkaat. Takarivissä keskellä seisova Aki Laine on pään verran tupakavereitaan pidempi. 19

20 20

21 Tervehdys porilainen Lomakyydit ovat turvallisin, helpoin ja halvin tapa matkustaa lomille ja takaisin. Kuva: Porin prikaati Toivottavasti varusmiespalvelus on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja ensimmäiset kokemukset metsäleireistäkin ovat jo takana. Me varusmiestoimikunnassa pyrimme siihen, että sinulla olisi mahdollisimman mukava varusmiespalvelus ja että varuskunnasta löytyisi järkeviä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Varusmiestoimikunnan (VMTK) järjestämät liikuntakerhot ja erilaiset vapaa-ajan viettomahdollisuudet toimivat hyvänä vastapainona varusmiespalvelukselle. Ne myös saavat ajatukset hetkeksi irti intin arjesta. Varusmiestoimikunta tarjoaa vaihtelevia liikuntamahdollisuuksia aina salibandystä punttikerhoon. Lisäksi uusia lajeja voidaan ottaa liikuntakerhojen tarjontaan, mikäli niille löytyy kysyntää. Lisätietoa VMTK:n liikuntatarjonnasta löytyy yksikkönne ilmoitustaululta tai VMTK:n toimistolta. Varusmiestoimikunta järjestää yhteistyössä paikallisen sotilaskotiyhdistyksen kanssa erilaisia viihdeiltoja ja kotiutumisjuhlia. Viime vuosina eri tanssiryhmien ja koomikoiden lisäksi esiintyjinä ovat olleet muun muassa Sini Sabotage, Stig ja Haloo Helsinki! Mikäli teillä on toiveita tulevien juhlien esiintyjistä, olkaa rohkeasti yhteydessä varusmiestoimikuntaan. Varusmiestoimikunta hoitaa myös viikoittaisia lomakyytejä lähiseudun suurimpiin kaupunkeihin. VMTK:n lomakyytien käyttäminen on helppoa ja edullista. Lomakyydit nimittäin ovat varusmiehelle täysin ilmaisia! Ainoa asia, mistä varusmiehen on huolehdittava, on nimen laittaminen ajoissa yksikön lomakyytilistaan. Mitä useampi kyyteihin ilmoittautuu, sitä monipuolisempia reittivaihtoehtoja pystymme tarjoamaan. Ennen kaikkea varusmiestoimikunta toimii varusmiehen asialla. Mikäli palveluksessa olisi kehitettävää, ottakaa yhteyttä VMTK:n toimihenkilöihin, niin katsotaan mitä asialle voidaan tehdä. Ottakaa kaikki irti intti- vuodestanne ja nauttikaa erilaisesta kokemuksesta! Hyviä palvelushetkiä toivottaen, kersantti Paara VMTK:n kotiutunut puheenjohtaja Mitä? Missä? Miksi? - Varusmiestoimikunta (VMTK) on varusmiesten edunvalvontaelin prikaatin sisällä - järjestää lomakyytejä, liikuntakerhoja ja erilaisia viihdetapahtumia - pyrkii kehittämään varusmiespalvelusta - VMTK:n löytää Kuntotalon alakerrasta - Käymällä 12 kertaa VLK kerhoissa saat yhden kuntoisuusloman (max 2) 21

22 PM suunnistuskilpailut Porin prikaatissa Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Aleksi Aro-Heinilä 22 Sotilaiden suunnistuksen epävirallisista Pohjoismaiden mestaruuksista kilpailtiin Raasin vaativissa maastoissa kesäkuuta. Porin prikaatin johtamiin kilpailuihin osallistui neljäkymmentä suunnistajaa Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Kilpailuun osallistuneiden suunnistajien joukko oli pieni, mutta kilpailuiden järjestäminen vaati kuitenkin parikymmenhenkiseltä kilpailuorganisaatiolta puolisen vuotta suunnittelua ja palavereita. Kilpailuiden järjestelyistä päävastuussa oli liikuntasektorin johtaja kapteeni Jussi Alanko. Itse kilpailutapahtuman tekninen toteutus ulkoistettiin paikalliselle suunnistusseura Hiisirastille, joka vastasi mm. kartoista, emit-korteista ja tulospalvelusta. Seuran kovimpana työmyyränä toimi evp. majuri Teemu Nukki, joka oli myös kilpailujen ratamestari. Jukolasta Raasiin Osa kilpailijoista saapui Säkylään suoraan Kuopio-Jukolasta, niin tekivät myös Suomen maajoukkueessakin esiintyneet Olli-Markus Taivainen ja Tero Föhr. Raasin pienipiirteinen kilpailumaasto osoittautui odotetun haastavaksi kokeneillekin suunnistajille. Ylivoimaisimmasta voitosta vastasi avauspäivän henkilökohtaisen kilpailun voittanut Tero Föhr, kun eroa toiseksi sijoittuneeseen Ruotsin Jonas Nordströmiin kertyi yli neljä minuuttia. Kausi on ollut kuitenkin Tero Föhrille pettymys, kun MM-kisalippua ei tullut. - Kyllähän kausi on käytännössä ohi, kun ainut tavoitteeni oli MM-kilpailut. Sotilas MM-kisoihin pitäisi vielä elokuussa yrittää motivoitua, purki tuntojaan Tero Föhr. Olli-Markus Taivainen jäi ison virheen seurauksena henkilökohtaisessa kilpailussa neljänneksi häviten pronssimitalin sekunnilla. Seuraavan päivän viestissä suunnisti hän sisuuntuneena nopeimman osuusajan. - Jalat toimivat hyvin, mutta pää ei ollut Jukolan ankkuriosuuden jäljiltä eilen mukana. Maasto on täällä raskas ja tosi pienipiirteinen. Helposti käy niin, että kaikkialla näyttää samalta kun pientä kalliota on joka puolella, kommentoi Taivainen voittoisan viestikilpailun jälkeen. Tämän jutun kirjoitushetkellä Olli-Markus Taivainen on maajoukkueen mukana Venetsiassa suunnistuksen MM-kilpailuissa edustamassa Suomea. Parhaat saavutukset häneltä löytyvät hiihtosuunnistuksesta, jossa mies on voittanut himmeämpien mitaleiden lisäksi kuusi nuorten ja kolme aikuisten MM-kultaa. Suunnistuksessa paras saavutus toistaiseksi on nuorten sarjasta saavutettu MM-kulta.

23 TULOKSET (täydelliset tulokset ja valokuvagallerian löydät Porin prikaatin englanninkielisiltä nettisivuilta) Miehet (neljä parasta) 1. Föhr Tero Finland 1:06:37 2. Nordström Jonas Sweden 1:10:43 +4:06 3. Johansen Per Harald Norway 1:10:56 +4:19 4. Taivainen Olli-Markus Finland 1:10:57 +4:20 Naiset (neljä parasta) 1. Granefelt Stina Sweden 50:59 2. Louhisola Meri Finland 51:42 +0:43 3. Suomalainen Sari Finland 52:15 +1: Gravé Sofi Crp Sweden 54:19 +3:20 Viesti miehet (kolme parasta) 1. Finland (1) Tero Föhr Olli-Markus Taivainen Finland (3) Santeri Sainio Miika Kirmula Sweden (1) Conny Forsberg Jonas Nordström Viesti naiset (kolme parasta) 1. Finland (1) Sari Suomalainen Meri Louhisola Norway (2) NOR Jenny A Moe Aina Elise Viena Norway (1) NOR Guro Harstad Gøril Fristad Raasin kilpailukeskuksen ytimenä toimi Punainen talo. Terö Föhr lähettää Olli-Markus Taivaisen viestin kärkipaikalta matkaan. Naisten kilpailussa toiseksi sijoittunut Meri Louhisola leimaamassa. Taustalla näkyvissä Raasin maastolle tyypillistä pientä kalliota. Etualalla Tanskaa edustanut Jes Mose Jensen. Keskellä ratamestari Teemu Nukki ja selin lähdön järjestelystä vastannut Sari Koskinen Hiisirastista. 23

24 Taka-alalla kunnossapitojoukkueen ryhmänjohtaja ja edessä miehistön korpraalit. Keskellä haastattelun antanut Antti Säteri. Nohevuudesta palkitaan Teksti ja kuva: Aleksi Aro-Heinilä 24 Ylennys lämmittää mieltä ja toimii palvelusmotivaation kohottajana, kertoo 4.6 ylennyksen saanut kunnossapitojoukkueen miehistön jäsen korpraali Antti Säteri. - Vaikka TJ onkin 13 ja homma alkaa olla taputeltu, niin kyllä se ylennys kertoo siitä, että jotain on tehnyt oikein. On mukavaa, kun asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä. Huoltokomppanian kunnossapitojoukkue oli alusta lähtien tavoitteena Säterille. Tuoreen korpraalin mukaan hommat ovat olleet mukavia, sillä yksikään päivä ei ole ollut samanlainen. - On ollut paljon erilaisia tehtäviä: ajoneuvojen osien vaihtamista, erinäisiä ajotehtäviä ja ajoneuvojen evakuoimista. Molemmista puoli- sekä täysperävaunusta on saatu monipuolista kokemusta ja käytössä oleva lavetti eli kuljetusalusta on suurempi kuin normaali käytössä oleva. Säteri on ollut tyytyväinen koulutukseen ja kouluttajiin. - Koulutus on ollut monipuolinen ja siitä on varmasti hyötyä siviilissä. Kouluttajat ovat olleet ammattilaisia. Heistä huomasi, että ajokilometrejä ja kokemusta löytyy. Logistiikka puolella intin kuljettajakoulutuksella on painoarvoa. Täältä saa sellaista ajokokemusta, mitä muualta ei saa. Säterin tulevaisuus näyttää kirkkaalta, sillä kotiutuminen on 19.6 ja sen jälkeen töihin. Palveluksesta saadut kortit ja ammattipätevyys pistetään heti käyttöön. Korpraalin mielestä varusmiespalveluksesta on ollut vain hyötyä tulevaisuuden kannalta. - Olen saanut lisää varmuutta ajamiseen ja haasteissa luotan enemmän itseeni. Koulutuksen lisäksi palveluk- sen aikana on syntynyt tiivis kaveriryhmä, työporukka, jonka kanssa on mukava työskennellä. Kunnossapitojoukkueen neuvot alokkaille Kannattaa alusta lähtien käyttäytyä hyvin. Tehtäviin, joista on jo kokemusta tai kiinnostusta, kannattaa hakea. Aika kuluu nopeammin ja mukavammin, kun tekee hommansa kunnolla. Tällöin henkilökunnan luottamus kasvaa ja he antavat vapaammin toteutettavia tehtäviä. - Vaikka saisikin vuoden homman, niin ei kannata vetää lekkeriksi. Alusta lähtien täysillä mukana. Se maksaa itsensä takaisin loppupuolella, toteaa Säterin joukkuetoveri korpraali Yli- Nissilä.

25 Neliakselinen säiliöauto kuuluu kunnossapitojoukkueen kalustoon. Nordea Pankki Suomi Oyj ässä ja nyt Meille voit soittaa koska tahansa. Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. Me teimme senkin mahdolliseksi ensimmäisenä pankkina Suomessa. Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi (pvm/mpm) ma-su 24h/vrk. Teemme sen mahdolliseksi Lataa S-mobiiLi tästä! s-mobiili.fi Lataa maksutta S-mobiili-sovellus ja hoida raha-asioitasi S-Pankissa, näe kertyvä Bonus ja tutustu S-ryhmän etuihin peukaloa heilauttamalla. Lue lisää: s-mobiili.fi Palvelu toimii iphone-, Android- ja Windows-puhelimilla. nyt myös toimipaikat kartalla! lataa tai päivitä sovellus ja uudet toiminnot ovat käytettävissäsi. Download from Windows Store nordea.fi 25

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Huhtikuu 1 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Huhtikuu 1 2015 Tiedustelukomppania aloitti Niinisalossa...6 SISÄLTÖ Uuden Porin prikaatin

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2014. Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä. jatkuvaa kehitystä s.

PORILAINEN. Joulukuu 4 2014. Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä. jatkuvaa kehitystä s. PORILAINEN Joulukuu 4 2014 www.puolustusvoimat.fi/porpr Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä haetaan jatkuvaa kehitystä s. 20 1 Sinisellä siivellä Säkylässä

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2014. Arvolahjoitus Porin prikaatille. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2014. Arvolahjoitus Porin prikaatille. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2014 Arvolahjoitus Porin prikaatille - Mannerheimristi nro 74 s.6 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut

Lisätiedot

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Heinäkuu 2 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Heinäkuu 2 2015 Valmiusjoukon varusmiehet Latviassa...? SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 4 Valmiusjoukon

Lisätiedot

PORILAINEN. Lokakuu 3 2014. Suomalaisilla valmius jatkaa Afganistanissa s. 8. Vala Porin prikaatissa s. 22. www.puolustusvoimat.

PORILAINEN. Lokakuu 3 2014. Suomalaisilla valmius jatkaa Afganistanissa s. 8. Vala Porin prikaatissa s. 22. www.puolustusvoimat. PORILAINEN Lokakuu 3 2014 Suomalaisilla valmius jatkaa Afganistanissa s. 8 www.puolustusvoimat.fi/porpr Vala Porin prikaatissa s. 22 1 Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on

Lisätiedot

Alokastiedote tuleville Porilaisille

Alokastiedote tuleville Porilaisille Porin prikaati Alokastiedote tuleville Porilaisille 2/15 -saapumiserän sotilasvala pidetään Porissa 21. elokuuta. Tervetuloa seuraamaan! Puolustuvoimat www.puolustusvoimat.fi/porinprikaati 1 Porin prikaati

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2013. Maakunnan aluehallintoviranomainen. aluetoimisto s. 14. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2013. Maakunnan aluehallintoviranomainen. aluetoimisto s. 14. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2013 Maakunnan aluehallintoviranomainen Satakunnan aluetoimisto s. 14 www.puolustusvoimat.fi/porpr Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin

Lisätiedot

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2012. www.puolustusvoimat.fi/porpr. www.sotku.fi. www.porinprikaatinkilta.fi

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2012. www.puolustusvoimat.fi/porpr. www.sotku.fi. www.porinprikaatinkilta.fi PORILAINEN Huhtikuu 1 2012 www.puolustusvoimat.fi/porpr www.sotku.fi www.porinprikaatinkilta.fi PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN ja PORIN PRIKAATIN-PORIN RYKMENTIN KILLAN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ

Lisätiedot

PORILAINEN. Lokakuu 3 2012. Maanpuolustuskoulutusyhdistys. maanpuolustustahtoa. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Lokakuu 3 2012. Maanpuolustuskoulutusyhdistys. maanpuolustustahtoa. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Lokakuu 3 2012 www.puolustusvoimat.fi/porpr Maanpuolustuskoulutusyhdistys kouluttaa reserviläisiä ja kohottaa maanpuolustustahtoa s. 24 Lokakuu 3 2012 PORILAINEN PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2012. Kunto nousee varusmiesaikana s.14. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Joulukuu 4 2012. Kunto nousee varusmiesaikana s.14. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Joulukuu 4 2012 Kunto nousee varusmiesaikana s.14 www.puolustusvoimat.fi/porpr Joulukuu 4 2012 PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI ja PORIN RYKMENTIN PORIN PRIKAATIN KILLAN JÄSENLEHTI

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Joulukuu 4 2013 Länsi 2/13 s. 10 15 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin kannettuna. Ota verkossa osoitteeksi ts.fi

Lisätiedot

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Varusmies on puolustusvoimien asiakasomistaja s. 3 10

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Varusmies on puolustusvoimien asiakasomistaja s. 3 10 PORILAINEN Heinäkuu 2 2011 Varusmies on puolustusvoimien asiakasomistaja s. 3 10 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ viestinta.porpr@mil.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

PORILAINEN. Porin prikaati 50 vuotta Säkylässä. Heinäkuu 2 2013. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Porin prikaati 50 vuotta Säkylässä. Heinäkuu 2 2013. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Heinäkuu 2 2013 www.puolustusvoimat.fi/porpr Porin prikaati 50 vuotta Säkylässä Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin kannettuna. Ota verkossa osoitteeksi

Lisätiedot

EU:n taistelujoukkojen käyttö puhuttaa s.4

EU:n taistelujoukkojen käyttö puhuttaa s.4 EU:n taistelujoukkojen käyttö puhuttaa s.4 4 SISÄLTÖ PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta Varusmiespalveluksessa kunto

Lisätiedot

Kutsuntapakko naisille? s.3,4 5 ja 7. www.mil.fi/porpr

Kutsuntapakko naisille? s.3,4 5 ja 7. www.mil.fi/porpr Kutsuntapakko naisille? s.3,4 5 ja 7 www.mil.fi/porpr Heinä 2 2007 0 1 Taisteluosaston valmiusaika päättyi PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 PORILAINEN Maaliskuu 1 2011 Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ viestinta.porpr@mil.fi

Lisätiedot

EU:n taisteluosasto harjoitteli EU:n taisteluosasto harjoitteli Saksassa s.4 Saksassa s.4

EU:n taisteluosasto harjoitteli EU:n taisteluosasto harjoitteli Saksassa s.4 Saksassa s.4 EU:n taisteluosasto harjoitteli Saksassa s.4 www.mil.fi/porpr joulu u 4 2006 0 1 Aliupseerikoulutus siirtyy yksiköihin PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2010 Kenraali Puheloinen: Porin Prikaatin tärkein tehtävä on edelleenkin tuottaa joukkoja kotimaan puolustamista varten. s. 4 5 www.mil.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Satakunnan maakuntajoukot Porin Prikaatin vastuulle s.4. www.mil.fi/porpr

Satakunnan maakuntajoukot Porin Prikaatin vastuulle s.4. www.mil.fi/porpr Satakunnan maakuntajoukot Porin Prikaatin vastuulle s.4 www.mil.fi/porpr maalis a 1 2007 0 1 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin

Lisätiedot

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2012. Kriisinhallintatehtävien kuntovaatimukset muuttuivat s. 22. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2012. Kriisinhallintatehtävien kuntovaatimukset muuttuivat s. 22. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Heinäkuu 2 2012 Kriisinhallintatehtävien kuntovaatimukset muuttuivat s. 22 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI ja PORIN RYKMENTIN PORIN PRIKAATIN KILLAN JÄSENLEHTI

Lisätiedot

RILAINEN NUMERO 3 L O K A K U U 2 0 0 2. Amiraali tarkasti prikaatin, s. 4 5. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr

RILAINEN NUMERO 3 L O K A K U U 2 0 0 2. Amiraali tarkasti prikaatin, s. 4 5. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr P RILAINEN Amiraali tarkasti prikaatin, s. 4 5 NUMERO 3 L O K A K U U 2 0 0 2 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr SISÄLTÖ PORI 02-5400 200 RAUMA 02-5498 800 www.satakunnanliikenne.fi 4 Puolustusvoimain

Lisätiedot

Uusi vuosi uudet haasteet s. 4-5. www.mil.fi/porpr

Uusi vuosi uudet haasteet s. 4-5. www.mil.fi/porpr Uusi vuosi uudet haasteet s. 4-5 www.mil.fi/porpr Joulu u 4 2007 0 1 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta TOIMITUSNEUVOSTO

Lisätiedot

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä.

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä. P RILAINEN Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä sivut 4-5 Porilaiset Puolassa sivut 12-14 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2 Valavideon

Lisätiedot

Virka-apu Puolustusvoimien kakkostehtävä s. 3-9. www.mil.fi/porpr

Virka-apu Puolustusvoimien kakkostehtävä s. 3-9. www.mil.fi/porpr Virka-apu Puolustusvoimien kakkostehtävä s. 3-9. www.mil.fi/porpr Heinä 2 2008 0 1 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta

Lisätiedot

Simulaattorit tuovat Simulaattorit tuovat todenmukaisuutta todenmukaisuutta taistelukoulutukseen taistelukoulutukseen s. 4 s. 4

Simulaattorit tuovat Simulaattorit tuovat todenmukaisuutta todenmukaisuutta taistelukoulutukseen taistelukoulutukseen s. 4 s. 4 Simulaattorit tuovat todenmukaisuutta taistelukoulutukseen s. 4 www.mil.fi/porpr heinä 2 2006 0 1 EU-joukon koulutus hyvässä vauhdissa PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin

Lisätiedot

Varusmiespalveluksen keskeyttämiset puhuttavat s. 3-5, 8. www.mil.fi/porpr

Varusmiespalveluksen keskeyttämiset puhuttavat s. 3-5, 8. www.mil.fi/porpr Varusmiespalveluksen keskeyttämiset puhuttavat s. 3-5, 8 www.mil.fi/porpr Maalis a 1 2008 0 1 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin

Lisätiedot

RILAINEN N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1. Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön. sivut 8-9

RILAINEN N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1. Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön. sivut 8-9 P RILAINEN Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön sivut 8-9 N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1 SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ TULE OSTOKSILLE! SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ army-varusteita Suomesta,

Lisätiedot

Alokkaat vannoivat valansa

Alokkaat vannoivat valansa 1 SISÄLTÖ PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta TOIMITUSNEUVOSTO Puheenjohtaja eversti Markku Aherto Jäsenet: Killan pj.

Lisätiedot

Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa

Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa N:o 174 1/2012 Yhteislaukaus 174 Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa Rauhanturvaajana Kosovossa, sivu 9 Tykistöprikaati täytti 20 vuotta, sivut 10-11 LEHDESSÄ MYÖS NÄMÄ Sivu 3 Päätoimittajan kynästä

Lisätiedot

Suru on yhteinen s.4. www.mil.fi/porpr

Suru on yhteinen s.4. www.mil.fi/porpr Suru on yhteinen s.4 www.mil.fi/porpr joulu u 4 1 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ Prikaatia kohdanneiden valitettavien tapahtumien johdosta joulukuun Porilainen ilmestyy myöhässä. Toimitus

Lisätiedot