PORILAINEN. Heinäkuu Aki Laine - sotilasparaatien ääni s. 18. Porilaiset Porrassalmella s. 33.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORILAINEN. Heinäkuu 2 2014. Aki Laine - sotilasparaatien ääni s. 18. Porilaiset Porrassalmella s. 33. www.puolustusvoimat."

Transkriptio

1 PORILAINEN Heinäkuu Aki Laine - sotilasparaatien ääni s. 18 Porilaiset Porrassalmella s

2 Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut alueella viihtyvien harvinaisuuksien, ruususiipisirkan ja harjusinisiiven, suojelemiseen. Mikä on sinun syysi viihtyä? Protolab specializes in special vehicles and vessels and high-level ballistic-and mineprotection systems. Protolab is able to support the whole development cycle of the vehicle from the initial design to the prototypes and production. 2 Protolab Oy, Sinikalliontie 12, Espoo, Finland

3 Heinäkuu Huoltoketjuille uutta suorityskykyä... 8 Sisältö Pääkirjoitus...4 Suojelukomppania Säkylään...6 Porilaisen päiväkirja...7 Traktorit palaavat palvelukseen...8 Porin prikaati Saber Strike Pronssia Portugalista...17 Vanha porilainen...18 VMTK...21 PM suunnistuskilpailut Porin prikaatissa...22 Nohevuudesta palkitaan...24 Kotiutuneita palkittiin...26 Viherhiukkaset...28 Kiltatoiminta hyvässä vedossa...32 Porrassalmi porilaisten loppusotanäyttämönä...33 Torjuntavoitolla päätösvalta omissa käsissä...34 AUK:n Kronikat...37 PORILAINEN Toimitus SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin prikaati ja Porin prikaatin kilta ry. JOHTOKUNTA Puheenjohtaja eversti Juha Pyykönen Varapuheenjohtaja varatuomari Timo Mäki Jäsenet: everstiluutnantti Janne Jaakkola pankinjohtaja Eino Järvinen PÄÄTOIMITTAJA eversti Janne Jaakkola puh (vaihde) TOIMITUSSIHTEERI yliluutnantti Antti Muhonen puh TOIMITTAJAT FM Laura Valli puh AVUSTAJAT Esa-Pekka Avela Kari Nummila puh Jorma Pihlava puh Asko Tanhuanpää puh Anne Mäkelä Samuli Vahteristo puh Matti Vihurila puh TAITTO Simo Nummi puh mainosnummi.inet.fi OSOITTEENMUUTOKSET puh TALOUDENHOITAJA Eino Järvinen puh PANKKI FI FI PORILAINEN Kansi: Jääkärit Juho-Pekka Kiviranta (vas) ja alik. Mikko Kostamo olivat kunniavartiossa, kun taistelunäytöksen jälkeen laskettiin seppele Porrassalmen taistelun muistomerkille. Lippuvartiossa olivat ylikersantti Jari Välimaa, jääkäri Jesse Höykinpuro ja jääkäri Matias Karttunen. Seppeleen laski taistelussa 1789 Porin Rykmentin komentajaa eli eversti Jacob Gripenbergiä esittänyt paikallinen reserviläinen. Kuva: Aleksi Aro-Heinilä KIRJAPAINO Painorauma Oy 3

4 TOIMEENPANOKYKY TUO TULOSTA 4 Arvon Porilaiset, hyvät ystävät. Viimeisten kolmen vuoden aikana Porin prikaatin osaajat ovat suunnitelleet, valmistelleet ja lähestulkoon jo toteuttaneetkin kolme suurta muutosta. Ensimmäinen on Porin prikaatin varusmiesvahvuuden kaksinkertaistaminen Tykistöprikaatin ja Suojelukomppanian liittymisen sekä Pohjanmaan jääkäripataljoonan perustamisen myötä. Toinen on Suomessa palvelevan palkatun henkilöstömme kasvattaminen yli puolitoistakertaiseksi. Ja kolmantena tulee pataljoonatason operaation käynnistäminen Libanonissa, jolla nostimme rauhanturvaajien vahvuutta kolmanneksella. Tällainen suoritus kokoiseltamme joukolta ansaitsee erityisen kiitoksen! Kuhunkin näistä kolmesta muutoksesta liittyy erityisen arvokas tekemisen tapa: jokaisen yksittäisen ihmisen maksimaalinen kuuleminen ja vahva pyrkimys hänen toiveidensa toteuttamiseen. Tässä työssä on henkilöstöala tehnyt esimerkillistä jälkeä. Kiitos! Yhdessä Tykistöprikaatin ja Pioneerirykmentin kanssa olemme löytäneet ylempien esikuntien ohjauksessa ratkaisut, joilla edellä kuvatut ponnistukset on tehty todeksi. Samanaikaisesti operatiivinen suunnittelu ja valmius, koulutus- ja kertausharjoitusosaaminen sekä paikallispuolustusmalli on liitetty kiinteästi osaksi prikaatillista kokonaisuutta. Eniten tekemistä on jäljellä viranomaisyhteistoiminnan käynnistämisessä viiden maakunnan ja Ahvenanmaan avainhenkilöstön kanssa. Siihen saamme tuoretta vetoa, kun eversti Petri Kosonen tulee apulaiskomentajaksi syyskuussa. Hyvät Porilaiset, tämä osaaminen, innostus ja toimeenpanon voima on jatkossakin meillä olemassa. Tästä syystä voimme jokainen jatkaa luottavaisin mielin kohti vuodenvaihdetta ja uutta Porin prikaatia. Alkuvuodesta 2015 näemme miten uudet toimintamallit yksityiskohdissaan pelaavat. Erityistä huomiota pitää suunnata sellaisiin Porin prikaatilta poistuviin vastuisiin, joiden osaava hoitaminen jatkuu toisaalla ja vaikuttaa omaan toimintaamme. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedustelu, tilannekuvien ylläpito ja viestintä sekä kriisinhallinnan osalta hallinnon erityisalojen kouluttajaosaaminen, johtamisjärjestelmien ylläpito, sosiaalinen tuki, oikeudenhoito ja rotaatiokoulutuksen suunnittelu. Kriisinhallintaoperaatioiden johtamisvastuun siirtäminen Maavoimien esikuntaan etenee hyvin. Yhteisen ymmärryksen löydyttyä uskon, että osaajiemme siirtyminen Mikkeliin hoitamaan nykyisiä tehtäviään ei aiheuta notkahdusta kansalliseen kriisinhallinnan suunnitteluun ja johtamiseen. Vuosittaiset operaatioiden suunnittelun käytännöt ovat vakiintuneita, kustannustehokkaita ja osapuolten

5 Suojelukomppanian lipun luovutusja vastaanottotilaisuus Keuruulla 17. kesäkuuta. - PORPR 2015 LÄHESTYY VALMISTA! hyväksymiä. Niitä noudattaen operaatiot siirtyvät uudelle vuodelle ilman suurempaa kitkaa. Tätä kirjoitettaessa ei vielä tarkalleen tiedetä millaiseksi kriisinhallintaoperaatioiden perustaminen, ylläpito, logistiikka ja purkaminen sekä materiaalihallinnon vastuut muotoutuvat. Maailmalla jatkaa noin kymmenen operaatiota pienin muutoksin ja vahvuuskin säilyy runsaassa 500 sotilaassa. Yksityiskohtaisten ratkaisujen ollessa yhä valmistelussa, kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti materiaalin varastointiin ja kunnossapitoon sekä hallinnointiin liittyvän vastuunjaon selkeyteen. Henkilöstökysymykset on ratkaistu, uusi organisaatio päätetty ja töitä järjestelty uudelleen. Sanonta näillä mennään pitää paikkansa, sillä poistettujen vastuiden ja töiden vuoksi lakkautettuja tehtäviä tekijöineen ei enää prikaatissa ole. Siirrymme tässäkin suhteessa uuteen aikaan, jolloin noudatamme uusia toimintatapoja. Lopputulos ratkaisee ja Porin prikaatista tulee toimiva paketti! Alkuvuoden 2015 aikana kokeilemme sen toimivuutta ja tarvittaessa vähän viilaamme. Vaikeampaa ja monipolvisempaa muutosprojektia ei tästä puolustusvoimauudistuksesta taida löytyäkään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen lisäksi. Olemmekin yhdessä logistiikkalaitoksen kanssa toisistamme riippuvaisia. Vastuiden siirtyessä logistiikkalaitoksen eri toimijoille, on Porin prikaatin etu suurimpana asevelvollisten sekä kriisinhallintajoukkojen ja -henkilöstön kouluttajana varmistua siitä, että niin koulutuksessa, harjoituksissa kuin operaatioissakin tarvitsemamme tuki ja palvelut toimivat. Tämä meidän tulee tehdä yhdessä logistiikka-alan kanssa. Arvoisat Porilaiset, olen saanut palvella tässä hienossa joukossa ja upeiden ihmisten parissa jo runsaat kolme vuotta. Ilmassa on lähdön tunnelmaa esimiesteni valmistellessa seuraavaa tehtävääni. Porilainen ilmestyy seuraavan kerran loppuvuodesta, jolloin tiedämme siitäkin sitten enemmän. Haluan jo tässä vaiheessa ilmaista suurimman mahdollisen kiitollisuuteni Sinulle Porilainen. Saamani apu, tuki ja kannustus on tullut tarpeeseen. Aina se ei ole ollut suullista tai selvästi havaittavaa, vaan ilmeitä, eleitä ja silmistä ilmenevää ymmärrystä yhteisen asian eteen tehtävästä työstämme, yhteisestä urakastamme nykyistäkin paremman Porin prikaatin eteen. Kiitos! Porin prikaatin komentaja Eversti Juha Pyykönen 5

6 6 Suojelukomppanian henkilökunta uuden yksikkönsä edessä Porin prikaatissa. Takarivi vasemmalta: Jani Mäkipelto, Tuomas Vakkila, Otto Liuksiala (varapäällikkö), Kari Pailamo (päällikkö), Juha-Matti Herranen ja Mikko Liimatainen. Edessä Lassi Viskari ja Antti Myllymäki. Kuvasta puuttuvat: Esa Koskinen, Mikko Penttilä, Sami Laine, Elina Kemppainen, Jussi Himanka, Jussi-Pekka Tuononen, Antti Tikka ja Tuomas Burke. Suojelukomppania Säkylään Teksti Antti Muhonen Kuva: Aleksi Aro-Heinilä Yksikön siirtoa Porin prikaatissa puolisen vuotta valmistellut Suojelukomppanian päällikkö kapteeni Kari Pailamo sai viimein pääosan henkilöstöstään Porin prikaatiin 1. heinäkuuta tapahtuneen siirron myötä. Porin prikaatiin siirtyi tuolloin 19 henkilöä, joista suurin osa Suojelukomppaniaan. Lisäksi Keuruulta Säkylään saapui henkilöstöä mm. esikunta- ja varastotehtäviin. Luonnollisesti siirron Säkylään saivat myös yksikön varusmiesjohtajat ja kuljettajat, sekä lääkintämies. Suojelukomppania (silloin vielä Pioneerirykmentistä) osallistui Länsi 114 harjoitukseen kesäkuussa, jolloin osa henkilöstöstä pääsi senhetkisen päällikön yliluutnantti Markus Iivarisen johdolla tutustumaan Porin prikaatin ja lähialueen harjoitusolosuhteisiin. Tutuiksi tulivat mm. varuskunnan uusi pelastusharjoitusalue, Lännen teollisuusalue ja Turun satama. - Viikon aikana suoritettiin ensin riskikartoitus lähialueella ja tutustuttiin mm. teollisuusalueiden pelastus- suunnitelmiin. Harjoituksessa joukko toteutti mm. pelastus- puhdistus- ja ensivastetehtäviä. Koetun perusteella Porin prikaati ja ympäristö tarjoaa erittäin hyvät harjoitusmahdollisuudet, ja esimerkiksi suojelukoulutusradan palosimulaattoria rakennettaessa on todellakin kuunneltu käyttäjiä. Kaikki on siinä mietitty viimeisen päälle, vakuuttaa Markus Iivarinen. Iivarinen näkee suojelun siirron isoon valmiusyhtymään pelkästään hyvänä asiana. Esimerkiksi isomman joukko-osaston mahdollistama laajempi aselajien välinen yhteistyö harjoituksissa tuo lisäarvoa koulutukseen. Positiivisella mielellä tiukka vuosi takana Yksikön kouluttajien parissa tunnelmat ensimmäisinä päivinä ovat todella hyvät. Yksikön tilat tuntuvat toimivilta ja esim. uudet toimistokalusteet tietysti miellyttävät. - Henkilöstö on otettu varuskunnassa ystävällisesti vastaan ja asiat tuntuvat toimivan, toteaa ylikersantti Jani Mäkipelto. Haastateltavista neljän koti tulee olemaan Tampereella ja osa on muuttanut Säkylän lähialueelle. Heidän mukaansa muutama henkilö (ei vielä Säkylässä) aikoo kuitenkin pitää kodin Keuruulla ja työskennellä ns. reppurina Säkylässä. Nyt näyttää valoisammalta, mutta kouluttajien mukaan viimeinen vuosi Keuruulla oli raskas. Erityisesti kevätkaudella, kun henkilöstöä oli mm. kriisinhallintatehtävissä ja kaksi henkilöä irtisanoutui, olivat kouluttajat kovilla. Tällä hetkellä yksikön henkilöstöresurssit näyttävät heidän mielestään hyvältä. Suurimmalle osalle yksikön henkilökuntaa varuskunta ja harjoitusalue eivät ole ennestään tuttuja, joka vaatii koulutuspaikkojen opettelua kouluttamisen ohessa. - Tulevaisuudessa kiinnostaa tietysti ainakin kriisinhallintatehtävät, kun prikaatin tulotilaisuudessakin niitä kovasti meille markkinoitiin, valottaa Mikko Liimatainen.

7 Porilaisen päiväkirja Porin prikaatiin siirtyneet Reservistä: Vänrikki Heikki Vuorinen Varastomies Harry Viita Varastomies Taneli Klemetti Asentaja Jani Vaara Vänrikki Hannu Manelius Vänrikki Hannu Salmi Pelastuspäällikkö Stefan Nylund Asentaja Alexandra Ekroth Vänrikki Mikko Johansson Vänrikki Antti Paattimäki Vänrikki Kalle Kuronen Kersantti Tapio Heikkinen Kersantti Antti Seppälä Kersantti Tuomas Poranen Kersantti Joel Riski Maavoimien materiaalilaitoksesta Everstiluutnantti Petteri Iitti Pioneerirykmentistä Kapteeni Tuomo Savonmäki Yliluutnantti Virpi Väänänen Yliluutnantti Jussi Himanka Yliluutnantti Esa Koskinen Yliluutnantti Arto Alaluusua Luutnantti Mikko Penttilä Luutnantti Lassi Viskari Luutnantti Otto Liuksiala Ylikersantti Juha-Matti Herranen Ylikersantti Elina Kemppainen Ylikersantti Atte Leppänen Ylikersantti Mikko Liimatainen Ylikersantti Jani Mäkipelto Ylikersantti Aleksi Pollari Kersantti Antti Myllymäki Kersantti Tuomas Vakkila Vänrikki Jussi-Pekka Tuononen Varastonhoitaja Ilpo Ovaskainen Varastonhoitaja Eero Sivonen Porin prikaatista siirtyneet Pääesikuntaan Everstiluutnantti Tommi Haapala Everstiluutnantti Hannu Teittinen Puolustusvoimien kansainväliseen keskukseen Kapteeni Teemu Hassi Reserviin Varastomies Ville Kuusinen Sosiaalikuraattori Taina Rajala Varastomies Eeva-Kaarina Lampiniemi Hankkija Pirjo Pellonperä Kersantti Ahti Pellinen Kenttärovasti Jukka Lehto Vänrikki Janne Romppainen Alikersantti Niklas Ranta Vänrikki Samuli Rusanen Vänrikki Mikko Seikola Vänrikki Pyry Vesa Vänrikki Juho Saarinen Vänrikki Juhani Männistö Vänrikki Sebastian Kuusinen Vänrikki Ossi Rintala Kersantti Lauri Launiainen Kersantti Antti-Jussi Manninen Kersantti Esko Takku Kersantti Tino Kuusela Kersantti Elina Kangas Kersantti Roosa Lehtinen

8 Traktorit palaavat palvelukseen Teksti: Esa-Pekka Avela Kuva: Aleksi Aro-Heinilä Komppanioiden kuljetuksissa siirryttiin 1960-luvulla hevosvetoisesta ajasta traktorivetoiseen aikaan. Traktorit palvelivat tässä tehtävässä noin kolme vuosikymmentä, kunnes ne korvattiin panssaroiduilla miehistönkuljetusajoneuvoilla ja kuorma-autoilla. Sen jälkeen puolustusvoimilla on ollut vain yksittäisiä traktoreita kiinteistönhuoltotehtävissä. Nyt traktorit ovat palaamassa palvelukseen, tällä kertaa huollon työjuhdiksi. Valtra toimittaa puolustusvoimille yhteensä 106 Valtra N163 Direct -liikennetraktoria vuoden 2016 loppuun mennessä. Ensimmäiset saatiin viime vuonna. Uusi traktori poikkeaa ns. siviililaitteesta lähinnä vain väritykseltään ja siten, että siinä on aseteline. Teknisesti se on erittäin nykyaikainen ja poikkeaa huomattavasti joukkojen kuljetuksissa aikanaan käytetyistä traktoreista. - Traktorin teknisenä vahvuutena voidaan pitää sen monipuolista varustelua erilaisiin tehtäviin ja hyvää liikkuvuutta niin maanteillä kuin maastossa, toteaa erikoisajoneuvojoukkueenjohtaja, yliluutnantti Jaakko Elo Porin prikaatin kuljetuskeskuksesta. Traktorin varusteisiin kuuluvat aura, kolme erilaista kauhaa, trukkipiikit ja koukkulavaperävaunu. Perävaunut toimittaa SKJ-Rakennustekniikka Huittisista. Traktorihankinta kytkeytyy kenttähuollon uudistamiseen. Uudessa toimintamallissa materiaali kulkee konteissa ja tarvittavat väli- tai uudelleen Valtra N163 Direct -liikennetraktori ja Polaris Sportsman 6X6 -maastoskootteri tuovat huoltoketjulle uutta suorituskykyä. 8

9 kuormaukset tehdään huoltokomppaniassa. - Traktorit soveltuvat taktisesti hyvin uuteen malliin, koska ne mahdollistavat koneellisen materiaalinkäsittelyn sekä sitä tukevat työt, kuten auraukset ja pienimuotoiset maansiirtotyöt. Runkokuljetukset hoidetaan edelleen kuorma-autoilla, sanoo Huoltokomppanian päällikkönä toiminut kapteeni Harri Vire. Säkylässä traktoreita ei ole vielä otettu varusmieskoulutuksessa käyttöön. Kuljettajien koulutus alkaa mahdollisesti tulevana syksynä. Liikennetraktorinkuljettajan kurssin pituus on 21 tuntia, mikäli kuljettajalla on vähintään puolustusvoimien C1-luokan ajokortti. Kurssin päätyttyä edessä on ajokoe, joka tapahtuu perävaunu kytkettynä. Puolustusvoimat on hankkinut lisäksi Polaris Sportsman 6X6 -maastoskoottereita eli mönkijöitä. Maastoskoottereita on ollut puolustusvoimien käytössä ennenkin, mutta uuden taistelutavan myötä niiden käyttö on laajentunut useille erilaisille joukoille. Uuden maastoskootterin varusteisiin kuuluu niin ikään perävaunu. Yhdistelmä on tarkoitettu ammusten kuljetukseen ja potilasevakuointeihin. Myös maastoskootterinkuljettajan kurssin pituus on 21 tuntia ja ajokoe suoritetaan perävaunu kytkettynä. Perusvaatimuksena on vähintään puolustusvoimien B-luokan ajolupa. Liikennetraktori Valtra N163 Moottori: 4,91l 117kw, nelisylinterinen diesel. Vaihteisto: Portaaton, 4 nopeusaluetta. Pituus: 4,7 metriä. Leveys: 2,5 metriä. Korkeus: 2,9 metriä. Omamassa: kiloa. Kokonaispaino: kiloa. Max nopeus 55 km/t. Liikennetraktorin perävaunu KIPA KVL -160/ Pituus: 7,1 metriä. Leveys: 2,5 metriä. Korkeus: 3,1 metriä. Omamassa: kiloa. Kokonaispaino: kiloa. Kantavuus: kiloa. Polaris Sportsman 6X6 Moottori: 800 CC 38kw, nelitahtinen, nestejäähdytys. Vaihteisto: (2+1) variaattori voimansiirto. Pituus: 3 metriä. Leveys: 1,2 metriä. Kokonaispaino: 997 kiloa. Suurin sallittu nopeus: 40 km/t. Maastoskootterin perävaunu SUMETEK PKS-22K Pituus: 3,7 metriä. Leveys: 1,4 metriä. Korkeus: 1,1 metriä. Omamassa: 280 kiloa. Kokonaispaino: 580 kiloa. Kantavuus: 300 kiloa. 9

10 Porin prikaatin joukkoyksiköt Säkylässä 2015 Teksti: Porin prikaati Kuvat: Puolustusvoimat Porin prikaati vuoden 2015 alussa Laaja toiminta-alue - Asukkaita noin 1,14 miljoonaa - Valvonnan alaisia asevelvollisia noin Säkylä Niinisalo 117km - Säkylä Turku 77 km - Säkylä Vaasa 265 km - Turku - Vaasa 430 km Maavoimien suurin joukkoosasto, valmiusyhtymä - Johto (prikaatin esikunta) Säkylässä, - Kolme joukko-yksikköä (pataljoonaa) Säkylässä ja kaksi Niinisalossa - Saapumiserän vahvuus 2 350, maksimi Hyvät toimintaedellytykset, kaikki aselajit pl. Ilmatorjunta - Kriisinhallintajoukkojen koulutus säilyy Säkylässä. Satakunnan jääkäripataljoona, Varsinais-Suomen huoltopataljoona ja Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona antavat koulutusta Säkylässä. Niinisalon kouluttavat joukkoyksiköt ovat Satakunnan tykistörykmentti ja Pohjanmaan jääkäripataljoona. Satakunnan jääkäripataljoona Satakunnan jääkäripataljoona kouluttaa iskuportaan joukkoja Porin jääkäriprikaatin, alueellisten joukkojen ja Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen tarpeisiin. Satakunnan jääkäripataljoonassa koulutetaan varusmiehiä jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu, panssarintorjunta- ja kriisinhallintatehtäviin. Satakunnan jääkäripataljoonan perusyksiköt ovat 1. ja 2. Jääkärikomppania sekä Tukikomppania. Koulutusta annetaan jääkärikoulutuksen lisäksi myös kaikkiin jääkärikomppanioiden erityistehtäviin kuten tarkka-ampuja, tiedustelija, tulenjohto- ja tuliasema tehtävät. Pataljoonassa koulutetaan myös panssarintorjunta- miehet, ajoneuvomiehistöt, taistelupelastajat ja Neliakselinen kuljetuspanssariajoneuvo Patria XA-360 edustaa Satakunnan jääkäripataljoonan järeintä kalustoa. 10

11 muut huollon erityistehtävät. Yksiköiden ajoneuvokalusto riippuu koulutettavasta joukosta pitäen sisällään XA-185, XA-202, XA-203 ja XA- 360 kuljetuspanssariajoneuvot, maastomoottoripyörät ja -skootterit, sekä kuorma-autot ja RG-32M partioajoneuvot. Asejärjestelmistä koulutusta annetaan henkilökohtaisten aseiden lisäksi muun muassa sinko- ja ohjusaseille, kranaattikonekiväärille, kevyelle kranaatinheittimelle, ilmatorjuntakonekiväärille ja erilaisille miinoille. Varsinais-Suomen huoltopataljoona Porin prikaatiin perustetaan Varsinais-Suomen huoltopataljoona, jonka tehtävänä on kouluttaa sodan ajan huoltokomppanioita. Lisäksi pataljoona johtaa ja toteuttaa huollon järjestelyt Säkylän - Niinisalon varuskunnassa sekä tukee muita prikaatin joukkoyksiköitä huollon koulutuksessa. Huolto taistelee ja tukee. Varsinais- Suomen huoltopataljoona on Porin prikaatin huollon monialaosaaja. Pataljoona toimii kahdella paikkakunnalla, Säkylässä ja Niinisalossa. Pataljoonaan kuuluu kaksi perusyksikköä, Huoltokomppania ja Huolto- ja kuljetuspatteri, sekä huollon laitoksia. Pataljoonan esikunta on Säkylässä. Huoltokomppania Säkylässä vastaa huollon aliupseerikoulutuksesta sekä antaa erikoiskoulutusta lääkintähuollossa ja huoltopalvelussa. Huolto- ja kuljetuspatteri Niinisalossa kouluttaa joukkoja erityisesti täydennys-, kunnossapito- ja kuljettajatehtäviin. Molemmat yksiköt järjestävät huollon kursseja koko prikaatin henkilöstölle. Yksiköt toimivat tiiviissä yhteistoiminnassa ja harjoittelevat yhdessä joukkokoulutuskauden kokoonpanoissa. Koulutuksessa korostuvat taistelukoulutus ja huollon erikoisosaaminen. Molemmilla paikkakunnilla toimivat materiaalikeskukset ja kuljetuskeskukset huolehtivat varuskunnan jokapäiväisen huollon järjestelyistä ja osallistuvat huollon koulutukseen. Niinisalon eläinklinikka on valtakunnallinen toimija omalla erikoisalallaan. Kuljettajakoulutuskeskukset Säkylässä ja Niinisalossa vastaavat prikaatin raskaan ajoneuvokaluston kuljettajien koulutuksesta. Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonassa koulutetaan varusmiehiä taistelua tukeviin esikunta- ja viesti-, pioneeri-, sotilaspoliisi- ja suojeluyksiköihin. Pataljoona myös ylläpitää ja kehittää esikunta- ja viestikomppanian, suojelun erikoisosaston ja taistelupioneerikomppanian sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyä. Pataljoonalla on kyky antaa virka-apua vaativissa CBRN -uhkatilanteissa. Pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä, Esikuntakomppania, Viestikomppania, Pioneerikomppania ja Suojelukomppania. Esikuntakuntakomppania ja viestikomppania kouluttavat yksikköparina esikunta- ja viestiyksiköitä. Lisäksi esikuntakomppania kouluttaa sotilaspoliisijoukkoja ja viestikomppania sissiradisteja sodan ajan joukkojen tarpeisiin. Yksiköiden koulutukselle on ominaista pienryhmätoiminta, sekä johtajien ja kuljettajien suuri määrä kokoonpanoissa. Viestikomppania vastaa lisäksi alueellisesta XA-200 viestipanssariajoneuvokoulutuksesta. Pioneerikomppania kouluttaa pioneerijoukkoja. Työkoneet, silta-ajoneuvot ja runsas räjähteiden käyttö koulutuksessa luovat omaleimaisuuden yksikön toimintaan. Suojelukomppania siirtyy Pioneerirykmentistä Porin prikaatiin Komppania kouluttaa suojelujoukkoja maa- meri ja ilmavoimille. Yksikkö toimeenpanee puolustusvoimien palkatun henkilökunnan suojelutoiminnan perus- ja täydennyskoulutuskurssit sekä osallistuu suojelualan tutkimus ja kehittämistoimintaan. Pelastusjoukkue laajan tuhoalueen pelastustehtävässä Porin satamassa. Potilaat saavat ensiapua rikkihappomyrkytyksen oireisiin ja tuli-iskun vammoihin triage-paikalla. Kuvan joukko Pioneerirykmentistä oli mukana Länsi -harjoituksessa kesäkuussa. Suojeluosaaminen siirrettiin heinäkuun alussa Keuruulta Porin prikaatiin. 11

12 Porin prikaatin joukkoyksiköt Niinisalossa 2015 Teksti: Tykistöprikaati Kuva: Puolustusvoimat Satakunnan tykistörykmentti Satakunnan tykistörykmentissä koulutetaan monipuolisesti tykkija heitinmiehiä raketinheittimistön, kenttätykistön ja kranaatinheittimistön eri tehtäviin. Satakunnan tykistörykmentti tarjoaa reipasta epäsuorantulen koulutusta vuosittain yli tuhannelle miehelle ja naiselle. Karhun pojat vastaavat osaltaan maavoimien iskukyvystä esim. raskas raketinheitin- ja liikkuvan kranaatinheitinjärjestelmän (AMOS) sekä 155K98 kenttätykkien voimin. Satakunnan tykistörykmentissä annetaan varusmieskoulutusta 1. ja 2. SATAKUNTALAISTA TULIVOIMAA - VALTAKUNNALLISTA VAIKUTTAVUUTTA Tykistöpatterissa, Kranaatinheitinkomppaniassa sekä Raketinheitinpatterissa. Perusyksiköt kouluttavat taistelijoita tuliyksiköiden tuliasema-, mittaus-, komentopaikka-, viesti-, huolto- sekä ballistisiin sääpalvelutehtäviin. 1. Tykistöpatteri on selkeästi kenttätykistön tuliasemakoulutusta antava yksikkö. 2. Tykistöpatteri kouluttaa kenttätykistön komento- ja huoltopaikoilla toimivaa henkilöstöä. Kranaatinheitinkomppania kouluttaa tuliasematoiminnan osaajia. Yksikössä annetaan keväällä 2015 myös AMOS koulutusta jolla saavutetaan tulivoimaa ja valtakunnallista vaikuttavuutta. Raketinheitinpatteri kouluttaa raskaan ja kevyen raketinheittimistön henkilöstöä ja yksikössä annetaan myös ballistista sääkoulutusta. Näyttävää tulitoimintaa 130 K 54 - kenttäkanuunalla. Kuva on Maavoimien vaikuttamisharjoituksesta Rovajärveltä. 12

13 Pohjanmaan jääkäripataljoona Pohjanmaan jääkäripataljoona kouluttaa joukkoja Porin jääkäriprikaatin ja maavoimien valtakunnalliseen joukkotuotantotarpeeseen. Joukkoyksikkö kouluttaa jääkäreiden lisäksi miehistöä tiedustelu- ja tulenjohtotehtäviin, sekä valtakunnallisiin lentotiedustelujärjestelmän tehtäviin. Yksiköiden ajoneuvokalusto on pyöräalustaista ja lisäksi kalustoon kuuluvat maastomoottoripyörät ja -skootterit. Henkilökohtaisten aseiden lisäksi annetaan koulutusta mm. sinko- ja ohjusaseille, kranaattikonekiväärille, kevyelle kranaatinheittimelle, ilmatorjuntakonekiväärille ja erilaisille miinoille. Johtamisjärjestelmät sisältävät valikoiman nykyaikaisia kiinteitä yhteyksiä sekä radioverkkoja. Pohjanmaan jääkäripataljoonan kokoonpanoon kuuluvat toimiston lisäksi Tiedustelun- valvonnan ja maalittamisen tuen osasto (Tvmos), joka tukee pääasiassa lentotiedustelupatteria operatiivista lentotoimintaa tukevassa ohjeistuksessa ja valvonnassa sekä lentoteknisissä asioissa. Perusyksiköt ovat 3. Jääkärikomppania, Lentotiedustelupatteri ja Tiedustelukomppania. 3. Jääkärikomppanian kouluttamien joukkojen päätaistelulaji on aktiivinen puolustustaistelu. Joukkojen koulutuksessa yhdistyy monipuolisesti eri jalkaväen osa-alueet. Jääkäriryhmien lisäksi komppanian organisaatioon kuuluu kiinteästi oma epäsuoran tulen elementti heitinjoukkueen ja tulenjohtoryhmien muodossa. Komppania muodostaa oman johtamisverkon viestiryhmän ja viestiasemien avulla. Tiedustelu ja tarkka-ampujaryhmät vastaavat tiedustelusta ja tappioiden tuottamisesta komppanian laajalla vastuualueella. Panssarintorjuntaohjusryhmällä vahvennetaan jääkärijoukkueiden panssarintorjuntavoimaa. Oman vahvan huoltojoukkueensa ansiosta komppania kykenee taistelemaan hyvin myös eristettynä. Lentotiedustelupatterin pääkalusto on Ranger -lentotiedustelujärjestelmä. Järjestelmän henkilöstö on pääsääntöisesti kantahenkilökuntaa. Yksikkö toimii myös Orbiter II -minilennokkijärjestelmän valtakunnallisena pääkäyttäjänä ja -kouluttajana, vastaten sekä varusmiesten aliupseerikurssien että henkilökunnan koulutuksesta. Lentotiedustelun tehtäviä ovat mm. aluevalvonta, maalitiedustelu- ja paikantaminen, tulenjohto sekä tuhovaikutusten arviointi. Lisäksi lentotiedustelukykyä voidaan hyödyntää viranomaisyhteistyössä esim. henkilönetsintätehtävissä. Tiedustelukomppania aloittaa Niinisalossa uutena perusyksikkönä vuoden 2015 alussa. Yksikkö kouluttaa tiedustelujoukkueisiin erä- ja selviytymistaidot omaavia kovakuntoisia joukkueen- ja ryhmänjohtajia, tiedustelutulenjohtajia, tiedustelumiehiä, sotakoiraohjaajia, yksikköaseiden käyttäjiä, sekä kuljettajia eri tehtäviin. Tiedustelukomppaniaan kuuluu tiedustelulinjan lisäksi sotakoiraosasto ja aliupseerikurssit. 13

14 Porin prikaati Saber Strike harjoituksessa Teksti: Laura Valli Kuvat : Puolustusvoimat 14 Everstiluutnantti Petteri Kurkinen ojentamassa Porin prikaatin puukkoa monikansallisen divisioonan (MND-B) komentajalle, kenraali Schwartzille. Vuotuinen Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen ja Baltian maiden yhteistoimintaharjoitus Saber Strike 2014 järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti kahden maan kamaralla, Latviassa ja Liettuassa. Harjoitukseen osallistui kymmenen maata ja yhteensä noin 4500 sotilasta. Suomesta harjoitukseen siirtyi lentäen ja via Baltikaa pitkin noin 160 Porin prikaatin henkilöstöön, reserviläisiin sekä SKVJ-koulutettuihin varusmiehiin kuuluvaa sotilasta. Osallistuva harjoitusjoukko, mekanisoidun jääkäripataljoonan esikunta- ja viestiosat, kuuluvat osana Porin prikaatissa vuoteen 2016 mennessä koulutettavaa mekanisoitua jääkäripataljoonaa. Saber Strike harjoitukseen osallistuminen oli nyt koulutuksessa olleelle pataljoonan osalle kevään pitkän harjoitusrupeaman loppuhuipennus. Hyvin suunniteltu puoliksi tehty Harjoituksen suunnittelu aloitettiin jo syksyllä Porin prikaatin osalta projektivastuussa toimiva kapteeni Ilkka Mäki-Ullakko osallistui talven ja kevään ajan lukuisiin monikansallisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Lisäksi oikeudellisesta suunnittelusta vastasi harjoituksessakin pataljoonan lakimiehenä toiminut Katriina Härmä. Hyvä suunnittelu oli yksi menestyksen avaimista mekanisoidun jääkäripataljoonan toukokuisen NEL1-tason Nato-evaluoinnin ja Saber Strike - harjoituksen yhteensovittamisessa. Arvioinnin tuloksena erityisesti arvioidun joukon ammattitaito ja asenne nostettiin keskiöön. Saber Strike harjoituksessa esikuntaharjoitukseen osallistunut mekanisoidun jääkäripataljoonan esikunta sai kehuja erityisesti suunnittelukyvystään sekä muuttuviin tilanteisiin sopeutumisesta. Valmentajat mukana Jatkuvaan muutokseen ja tilannevaihteluihin sopeutumisen osalta harjoitus tarjosi henkilöstölle ja varusmiehille mitä parhaimman pohjan harjaantua omissa mekanisoituun jääkäripataljoonaan liitetyissä tehtävissään myös virheitä tehden. Päivän onnistumiset ja epäonnistumiset käytiin päivittäin yhdessä läpi esikuntapalaverissa. Yhdysvaltalaiset OCT-tiimin (Observing - Coach - Trainer) valmentajat nostivat esille päivittäisiä tapahtumia ja tekoja, joiden merkitystä kokonaisuuden kannalta jokaisen oli hyvä vielä kertaalleen analysoida. Lisäksi esikunnan vahvistuksena työskenteli yhdysvaltalainen upseeri, kolme brittiupseeria sekä virolainen yhteysupseeri. Ulkopuoliset tarkkailijat pystyivät kiinnittämään objektiivisesti huomiota esikunnan toiminnan kannalta

15 merkittäviin tekijöihin. Kuvatun kaltainen valmennus oli monen suomalaisen suusta kuultuna ehdottomasti harjoituksen tarjoama vahvuus, josta voisi ottaa oppia myös kotimaan koulutuksiin. Valmiusjoukkokoulutetut tositoimissa Porin prikaatin valmiusjoukkokoulutetut varusmiehet osallistuivat harjoitukseen omiin sodanajan- sekä kriisinhallinnan perustehtäviinsä keskittyen. Mekanisoidun jääkäripataljoonan esikunnan tukikohta rakentui valmiusjoukkokoulutettujen esikuntaja viestikomppanian varusmiesten toimesta ammattitaitoisesti alta aikayksikön. Sama huomio koski pataljoonan viestiyhteyksien rakentamista ja -ylläpitoa. Sotilaspoliisit vartioivat pataljoonan tukikohtaa ja erityisesti sen sisäänkäyntiä. Varusmiehet pääsivät myös harjaantumaan koulutusajoista poiketen oikeissa henkilön VIP-saattueja suojaamistehtävissä Porin prikaatin komentajan, eversti Juha Pyykösen tarkastaessa suomalaiset harjoitusjoukot. Lisäksi kokemusta kartutettiin harjoitusalueen ja Adazin päätukikohdan partioinnissa. Varusmiespalveluksena viimeisiä viikkoja palveluksessa viettävä joukko ei ilmeelläkään näyttänyt kotiutumiskiireiden merkkejä. Aitoa tekemisen meininkiä ja porilaisasennetta huokui yhtenäisestä varusmiesjoukosta koko harjoituksen ajan. Kansainväliset harjoitukset osaamisen testi Porin prikaatille kansainväliset harjoitukset ovat ehdoton etu osallistuvien harjoitusjoukkojen osaamisen kehittämisessä. Porin prikaatissa vahvuuksia ovat tunnetusti tilannejohtaminen sekä muuttuviin olosuhteisiin mukautuminen nopeallakin aikataululla. Näistä vahvuuksista ei ainakaan monikansallisessa toimintaympäristössä ole haittaa päinvastoin. Varusmiehestä aina joukon komentajaan saakka saimme tänäkin vuonna Saber Strike harjoituksen osalta kiitoksia erityisesti asenteestamme ja kyvystämme parantaa annetun palautteen mukaisesti. Tämän osaamisalueen tiimoilta on jokaisen jälleen kokemuksia rikkaampana hyvä jatkaa suuntaansa kohti yhä suurempaa valmiusyksikköä, vuodenvaihteen uutta Porin prikaatia. Saber Strike 2014 harjoituksen tunnuslausetta lainaten: vahvat sotilaat vahvat tiimit. Tauko paikalla - monikansallinen harjoitusjoukko odottamassa loppupuhuttelua. 15

16 Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa! Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin Jos kolaroit, Bonusturvasi säästää jopa satoja euroja. Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan Lähi-Kaskoon. Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka palkitsee huolellisen kuljettajan. Bonusturvaa et muualta saa. Saat K-Plussa-etuja yli 3000 ostopaikasta. K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä. Tervetuloa kaupoille! Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa RAUTIA - K-MAATALOUS SALO Puheluhinnat: Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy Meriniitynkatu 11, SALO p , Erityisosaamista sotilaslakiasioissa. Brahenkatu 9 A 9, Turku Puh. (02) , fax (02) Osuustoiminta = yhteistä etua Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuuskauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen. Vallox osaa matalaenergia- ilmanvaihdon Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhteisistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia. 16

17 Pronssia Portugalista Teksti: Antti Muhonen Kuva: Aleksi Aro-Heinilä Pitkän linjan kamppailu-urheilija yliluutnantti Niko Auvinen saavutti keväällä Portugalin Lissabonissa pidetyistä brasilialaisen ju-jutsun ikämiesten EM kilpailuista pronssimitalin. Laji on yksinkertaistettuna lukkopainia puku eli gi päällä. Lähtö kilpailuihin tapahtui harrastuskavereiden yllyttämänä ja elämäntapaurheilijan arkeen kuuluukin lähes päivittäinen harjoittelu. Kokemusta löytyy junnuvuosilta klassisesta painista, sekä myöhemmin voimanostosta ja kamppailulajeista nyrkkeilystä lukkopainiin. Gi -puvun saloja Auvinen harjoitteli kolmisen kuukautta ja se riitti harrastesarjan pronssimitaliin. Gi:n kanssa ottelemisesta hänellä ei juuri aiempaa kokemusta ollut, joten sen mukanaan tuomat mahdollisuudet käytiin treeniporukassa tarkasti läpi. Viikon harjoitusohjelmaan hänellä kuuluu kaksi lenkkiä, 3 painitreeniä ja kolme punttitreeniä, sekä yksi voimisteluharjoitus. - Kova fysiikka ja luonne, kertoo Auvinen vahvuuksistaan. Omalla kohdallaan kovalla fysiikalla hän tarkoittaa voima- ja nopeusominaisuuksia, luonteella paineensietokykyä ja sisua. Voimasta matolla ei ainakaan ole pulaa, mm. penkiltä hän on parhaim- millaan punnertanut 200 kiloa. Kampailu-urheilua Auvinen on harrastanut jo 25 vuotta. Pääosa kovista harjoituksista tehdään Turun ju-jutsu seuran salilla, jonka harjoitteluringistä löytyy kansainvälisestikin menestyneitä kamppailu-urheilijoita. Porin prikaatin kuntotalon punttisali ja painitatami tarjoaa myös hyvät puitteet harjoittelulle. Painimatolla voikin nähdä toisinaan Porin prikaatin henkilökuntaa vääntämässä ja mm. Auvista haastamassa. Yliluutnantti Niko Auvinen ja ylikersantti Jarno Haaparanta lukkopainin pyörteissä Porin prikaatin kuntotalolla. Mikä kamppailu-urheilussa sitten kiehtoo? - Matolla ollaan aina samalla viivalla tavallaan haastamassa itseään ja vastustajaa. Oli sitten luonteeltaan kiltti tai häijy niin matolla todellinen luonto vasta punnitaan ja tietysti hyvässä hengessä aina, vakuuttaa Auvinen. Ilmoittaudu kamppailuvalmennukseen Yliluutnantiksi 4.6. ylennetty Niko Auvinen on valmentanut Porin prikaatin kamppailu-urheilijoita yli kymmenen vuotta. Hän toivookin yksiköiden suhtautuvan myönteisesti varusmiesten liittymiseen Porin prikaatin kamppailuvalmennettavien joukkoon. Pääsystä kamppailuvalmennukseen tiedotetaan yksikön ilmoitustaululla syksyn aikana. Hänen mukaansa mies-miestä vastaan tilanne matolla on sotilaan valmiuksia kehittävää ja jopa sodan ajan taistelua simuloivaa ja palvelevaa harjoittelua. Harjoitusten vuoksi tulee vähän poissaoloa muusta palveluksesta mutta Auvisen mukaan kamppailu-urheilijat ovat lähes poikkeuksetta menestyneet varusmiespalveluksessa erinomaisesti. Lukkopainijoiden, nyrkkeilijöiden tai muiden kiinnostuneiden kannattaakin ilmoittautua kamppailuvalmennukseen Porin prikaatin joukkueeseen. Huipennuksena joukkue osallistuu kamppailupäiville, joissa ratkaistaan Puolustusvoimien mestaruudet syyskuutaHaminassa pidettävissä Sotilasurheiluliiton alaisissa kilpailuissa. 17

18 Aki Laineen ääni välittää paraatitunnelman koteihin Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Aki Laineen kotialbumi ikinen vuosi. Kuulijoita jokaisella paraatilla on laskettu olevan puolisen miljoonaa. - Ihmettelin joskus ääneen esimiehilleni, ettei Itsenäisyyspäivän paraateja selosteta ollenkaan ja siihen heittoon otettiin heti kiinni. Niissä tehtävissä olen ollut nyt kolmena vuotena eli alusta lähtien. Muutaman kerran on tehty myös tiivistelmiä televisiolle, selvittää Laine. Rovaniemi ykkönen 18 Isä ja poika. Samuli Laine tekee isälleen jäynää valokuvaa otettaessa. Toimittaja Aki Laineesta on tullut isojen valtakunnallisen sotilasparaatien ääni. Laine on ollut mukana Lippujuhlapäivän paraateissa mukana vuodesta 2005 ja Itsenäisyyspäivän paraateissa niiden radioinnin alusta lähtien. Elettiin kevättä 2005, kun Yleisradion radiouutisissa työskennellyt Aki Laine sai tehtävän uutisten silloiselta päälliköltä, tiukaksi esimieheksi tiedetyltä Marja Keskitalolta. Tämä sanoi, että Laine lähtee Ouluun Lippujuhlapäivän paraatia selostamaan ja se oli sillä selvä. - Marja oli sen tyyppinen ihminen, ettei minulla ollut paljon vastaan sanomista. En toisaalta edes halunnut testata, olisinko voinut kieltäytyä, Laine naurahtaa. Yleisradiolla oli perinne, että Lippujuhlapäivän paraatit selostetaan nimenomaan radioon. Aki Laineen ääni toi paraatitunnelman koteihin ensimmäisen kerran siis 2005 Oulusta ja sittemmin hän on ollut äänessä joka Kokemistaan paraateista Laine nostaa ykköseksi Rovaniemellä järjestetyn tapahtuman. - Paikka oli kerrassaan huikea, sillä ohimarssi suoritettiin Jätkänkynttiläsillalla. Sain selostuskopin kraanakameran nosturiauton hytistä ja sittemmin olen pyrkinyt sinne joka kerta. Mistään ei ole parempia näköaloja. Mikä paraateissa sitten miestä kiehtoo? Vastaus ei ehkä ole aivan odotettu. - Rehellisesti sanottuna se, että pääsee pois Pasilasta. Sama koskee Jyväskylästä lähetettävää ralliradiota. - Toinen ratkaiseva tekijä on siinä, että paraatit ovat poikkeuksetta erittäin hyvin järjestettyjä ja hyvähenkisiä tapahtumia. Sellaiseen on itsekin mukava lähteä mukaan. Mutta työläitä komennuksia ne ovat, sillä taustatiedon hakeminen vie aina aikaa, miettii Laine. Ongelmia ei ollut Aki Laine (44) on lähtöjään Laitilan Kouman kylän poikia. Armeijan harmaat kutsuivat nuorta ylioppilasta heinäkuussa 1990 ja lähin suuri varuskunta eli Porin prikaati tuli palveluspaikaksi kuin luonnostaan. - Olin hakenut heti kirjoitusten jälkeen vapaaehtoiseksi, mutta en päässyt. Ehkä oli parempikin, että käytin välivuoden opiskeluun ja työntekoon.

19 Olin nimittäin armeijaan lähtiessäni hädintuskin 20 vuotta täyttänyt. - Sopeuduin omasta mielestäni kuitenkin erittäin hyvin, mitään ongelmia ei ollut. Ja yrityshän näkyi Alku harmaissa oli Aki Laineen mukaan sitä ittiään eli Säkylän hiekkaisissa metsissä ryynättiin, tehtiin kaikenlaista ja aina välillä poistuttiin taakse, kuntokin kasvoi. - Muistan vieläkin alikersantti Käpin, hauskan ja motivoivan esimiehen lauseen eli yrityksen täytyy näkyä ja sehän näkyy. Aliupseerikouluun Laine sanoo lähteneensä, kun joku keksi häntä sinne ehdottaa. - AUK-aikana käyty Pasin johtajakurssi jäi erityisen hyvin mieleen. Vaunun tornissa paleleva johtaja pääsi näkemään Säkylää ihan uudesta näkövinkkelistä. Se toi todellisia onnistumisen elämyksiä, kun Pasia pistettiin pieniin paikkoihin. Esikunnassa yksi meistä Aukin jälkeen Lainetta odotti prikaatin esikunta, missä hän oli palveluksensa loppuun asti. - Ilmapiiri esikunnassa oli äärimmäisen miellyttävä ja varusmies oli siellä yksi meistä, työntekijä muiden joukossa. Pokkurointia ja turhaa her- roittelua ei ollut. Työ oli normaalia toimistotyötä, monistamossa vietettiin aika paljon aikaa ja välillä myös päivystettiin. - Prikaatinkomentaja Olli Nepponen oli tarkka siitä, että esikunnan edessä ei ollut tupakantumppeja. Niiden kerääminen oli tietysti meidän varusmiesten hommia, muistaa Laine. Kertauksen miinapeli Porin prikaatissa ja erityisesti sotilaskodissa Aki Laine, nykyinen reservin ylikersantti, on käynyt varusmiesaikansa jälkeen useammankin ja kerran kohdalle iski myös kertausharjoitus. - Kaikkien näiden vuosien jälkeen en enää edes muista, missä oltiin ja mikä oli harjoituksen idea. Minä olin töissä toimistossa, jonka lattialla myös nukuttiin. Päivät menivät lähinnä tietokoneen ääressä miinaharavaa pelaten, hän tunnustaa. Armeija-aikansa annin Laine tiivistää pariin lauseeseen. - Johtajakoulutus oli ilman muuta hyödyllinen samoin kuin se, että pääsi kohtamaan niin erilaisia ihmisiä. Jälkikäteen olen miettinyt, että juuri sieltä on peräisin kiinnostus ihmisten tarinoita ja erilaisia kohtaloita kohtaan. Radiouransa Aki Laine aloitti jo ennen varusmiesaikaansa Uuteenkaupunkiin perustetussa UBC-paikallisradiossa. Heti armeijan jälkeen hän pääsi opiskelemaan Jyväskylän Yliopistoon. Töitä opiskelun ohessa ja jälkeen tarjosivat raumalainen Ramona sekä Radio Jyväskylä, vuonna 2001 kutsui Nelosen uutiset ja 2002 tammikuussa sitten nykyinen työpaikka eli Ylen radiouutiset. Viimeiset kaksi vuotta Laine on toiminut Radio Suomessa ajantasan juontajana. Särmä mies. Alokas Laineen punkka on valmiina tupa-, kaappi- ja siisteystarkastukseen. Totiset alokkaat. Takarivissä keskellä seisova Aki Laine on pään verran tupakavereitaan pidempi. 19

20 20

21 Tervehdys porilainen Lomakyydit ovat turvallisin, helpoin ja halvin tapa matkustaa lomille ja takaisin. Kuva: Porin prikaati Toivottavasti varusmiespalvelus on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja ensimmäiset kokemukset metsäleireistäkin ovat jo takana. Me varusmiestoimikunnassa pyrimme siihen, että sinulla olisi mahdollisimman mukava varusmiespalvelus ja että varuskunnasta löytyisi järkeviä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Varusmiestoimikunnan (VMTK) järjestämät liikuntakerhot ja erilaiset vapaa-ajan viettomahdollisuudet toimivat hyvänä vastapainona varusmiespalvelukselle. Ne myös saavat ajatukset hetkeksi irti intin arjesta. Varusmiestoimikunta tarjoaa vaihtelevia liikuntamahdollisuuksia aina salibandystä punttikerhoon. Lisäksi uusia lajeja voidaan ottaa liikuntakerhojen tarjontaan, mikäli niille löytyy kysyntää. Lisätietoa VMTK:n liikuntatarjonnasta löytyy yksikkönne ilmoitustaululta tai VMTK:n toimistolta. Varusmiestoimikunta järjestää yhteistyössä paikallisen sotilaskotiyhdistyksen kanssa erilaisia viihdeiltoja ja kotiutumisjuhlia. Viime vuosina eri tanssiryhmien ja koomikoiden lisäksi esiintyjinä ovat olleet muun muassa Sini Sabotage, Stig ja Haloo Helsinki! Mikäli teillä on toiveita tulevien juhlien esiintyjistä, olkaa rohkeasti yhteydessä varusmiestoimikuntaan. Varusmiestoimikunta hoitaa myös viikoittaisia lomakyytejä lähiseudun suurimpiin kaupunkeihin. VMTK:n lomakyytien käyttäminen on helppoa ja edullista. Lomakyydit nimittäin ovat varusmiehelle täysin ilmaisia! Ainoa asia, mistä varusmiehen on huolehdittava, on nimen laittaminen ajoissa yksikön lomakyytilistaan. Mitä useampi kyyteihin ilmoittautuu, sitä monipuolisempia reittivaihtoehtoja pystymme tarjoamaan. Ennen kaikkea varusmiestoimikunta toimii varusmiehen asialla. Mikäli palveluksessa olisi kehitettävää, ottakaa yhteyttä VMTK:n toimihenkilöihin, niin katsotaan mitä asialle voidaan tehdä. Ottakaa kaikki irti intti- vuodestanne ja nauttikaa erilaisesta kokemuksesta! Hyviä palvelushetkiä toivottaen, kersantti Paara VMTK:n kotiutunut puheenjohtaja Mitä? Missä? Miksi? - Varusmiestoimikunta (VMTK) on varusmiesten edunvalvontaelin prikaatin sisällä - järjestää lomakyytejä, liikuntakerhoja ja erilaisia viihdetapahtumia - pyrkii kehittämään varusmiespalvelusta - VMTK:n löytää Kuntotalon alakerrasta - Käymällä 12 kertaa VLK kerhoissa saat yhden kuntoisuusloman (max 2) 21

22 PM suunnistuskilpailut Porin prikaatissa Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Aleksi Aro-Heinilä 22 Sotilaiden suunnistuksen epävirallisista Pohjoismaiden mestaruuksista kilpailtiin Raasin vaativissa maastoissa kesäkuuta. Porin prikaatin johtamiin kilpailuihin osallistui neljäkymmentä suunnistajaa Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Kilpailuun osallistuneiden suunnistajien joukko oli pieni, mutta kilpailuiden järjestäminen vaati kuitenkin parikymmenhenkiseltä kilpailuorganisaatiolta puolisen vuotta suunnittelua ja palavereita. Kilpailuiden järjestelyistä päävastuussa oli liikuntasektorin johtaja kapteeni Jussi Alanko. Itse kilpailutapahtuman tekninen toteutus ulkoistettiin paikalliselle suunnistusseura Hiisirastille, joka vastasi mm. kartoista, emit-korteista ja tulospalvelusta. Seuran kovimpana työmyyränä toimi evp. majuri Teemu Nukki, joka oli myös kilpailujen ratamestari. Jukolasta Raasiin Osa kilpailijoista saapui Säkylään suoraan Kuopio-Jukolasta, niin tekivät myös Suomen maajoukkueessakin esiintyneet Olli-Markus Taivainen ja Tero Föhr. Raasin pienipiirteinen kilpailumaasto osoittautui odotetun haastavaksi kokeneillekin suunnistajille. Ylivoimaisimmasta voitosta vastasi avauspäivän henkilökohtaisen kilpailun voittanut Tero Föhr, kun eroa toiseksi sijoittuneeseen Ruotsin Jonas Nordströmiin kertyi yli neljä minuuttia. Kausi on ollut kuitenkin Tero Föhrille pettymys, kun MM-kisalippua ei tullut. - Kyllähän kausi on käytännössä ohi, kun ainut tavoitteeni oli MM-kilpailut. Sotilas MM-kisoihin pitäisi vielä elokuussa yrittää motivoitua, purki tuntojaan Tero Föhr. Olli-Markus Taivainen jäi ison virheen seurauksena henkilökohtaisessa kilpailussa neljänneksi häviten pronssimitalin sekunnilla. Seuraavan päivän viestissä suunnisti hän sisuuntuneena nopeimman osuusajan. - Jalat toimivat hyvin, mutta pää ei ollut Jukolan ankkuriosuuden jäljiltä eilen mukana. Maasto on täällä raskas ja tosi pienipiirteinen. Helposti käy niin, että kaikkialla näyttää samalta kun pientä kalliota on joka puolella, kommentoi Taivainen voittoisan viestikilpailun jälkeen. Tämän jutun kirjoitushetkellä Olli-Markus Taivainen on maajoukkueen mukana Venetsiassa suunnistuksen MM-kilpailuissa edustamassa Suomea. Parhaat saavutukset häneltä löytyvät hiihtosuunnistuksesta, jossa mies on voittanut himmeämpien mitaleiden lisäksi kuusi nuorten ja kolme aikuisten MM-kultaa. Suunnistuksessa paras saavutus toistaiseksi on nuorten sarjasta saavutettu MM-kulta.

23 TULOKSET (täydelliset tulokset ja valokuvagallerian löydät Porin prikaatin englanninkielisiltä nettisivuilta) Miehet (neljä parasta) 1. Föhr Tero Finland 1:06:37 2. Nordström Jonas Sweden 1:10:43 +4:06 3. Johansen Per Harald Norway 1:10:56 +4:19 4. Taivainen Olli-Markus Finland 1:10:57 +4:20 Naiset (neljä parasta) 1. Granefelt Stina Sweden 50:59 2. Louhisola Meri Finland 51:42 +0:43 3. Suomalainen Sari Finland 52:15 +1: Gravé Sofi Crp Sweden 54:19 +3:20 Viesti miehet (kolme parasta) 1. Finland (1) Tero Föhr Olli-Markus Taivainen Finland (3) Santeri Sainio Miika Kirmula Sweden (1) Conny Forsberg Jonas Nordström Viesti naiset (kolme parasta) 1. Finland (1) Sari Suomalainen Meri Louhisola Norway (2) NOR Jenny A Moe Aina Elise Viena Norway (1) NOR Guro Harstad Gøril Fristad Raasin kilpailukeskuksen ytimenä toimi Punainen talo. Terö Föhr lähettää Olli-Markus Taivaisen viestin kärkipaikalta matkaan. Naisten kilpailussa toiseksi sijoittunut Meri Louhisola leimaamassa. Taustalla näkyvissä Raasin maastolle tyypillistä pientä kalliota. Etualalla Tanskaa edustanut Jes Mose Jensen. Keskellä ratamestari Teemu Nukki ja selin lähdön järjestelystä vastannut Sari Koskinen Hiisirastista. 23

24 Taka-alalla kunnossapitojoukkueen ryhmänjohtaja ja edessä miehistön korpraalit. Keskellä haastattelun antanut Antti Säteri. Nohevuudesta palkitaan Teksti ja kuva: Aleksi Aro-Heinilä 24 Ylennys lämmittää mieltä ja toimii palvelusmotivaation kohottajana, kertoo 4.6 ylennyksen saanut kunnossapitojoukkueen miehistön jäsen korpraali Antti Säteri. - Vaikka TJ onkin 13 ja homma alkaa olla taputeltu, niin kyllä se ylennys kertoo siitä, että jotain on tehnyt oikein. On mukavaa, kun asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä. Huoltokomppanian kunnossapitojoukkue oli alusta lähtien tavoitteena Säterille. Tuoreen korpraalin mukaan hommat ovat olleet mukavia, sillä yksikään päivä ei ole ollut samanlainen. - On ollut paljon erilaisia tehtäviä: ajoneuvojen osien vaihtamista, erinäisiä ajotehtäviä ja ajoneuvojen evakuoimista. Molemmista puoli- sekä täysperävaunusta on saatu monipuolista kokemusta ja käytössä oleva lavetti eli kuljetusalusta on suurempi kuin normaali käytössä oleva. Säteri on ollut tyytyväinen koulutukseen ja kouluttajiin. - Koulutus on ollut monipuolinen ja siitä on varmasti hyötyä siviilissä. Kouluttajat ovat olleet ammattilaisia. Heistä huomasi, että ajokilometrejä ja kokemusta löytyy. Logistiikka puolella intin kuljettajakoulutuksella on painoarvoa. Täältä saa sellaista ajokokemusta, mitä muualta ei saa. Säterin tulevaisuus näyttää kirkkaalta, sillä kotiutuminen on 19.6 ja sen jälkeen töihin. Palveluksesta saadut kortit ja ammattipätevyys pistetään heti käyttöön. Korpraalin mielestä varusmiespalveluksesta on ollut vain hyötyä tulevaisuuden kannalta. - Olen saanut lisää varmuutta ajamiseen ja haasteissa luotan enemmän itseeni. Koulutuksen lisäksi palveluk- sen aikana on syntynyt tiivis kaveriryhmä, työporukka, jonka kanssa on mukava työskennellä. Kunnossapitojoukkueen neuvot alokkaille Kannattaa alusta lähtien käyttäytyä hyvin. Tehtäviin, joista on jo kokemusta tai kiinnostusta, kannattaa hakea. Aika kuluu nopeammin ja mukavammin, kun tekee hommansa kunnolla. Tällöin henkilökunnan luottamus kasvaa ja he antavat vapaammin toteutettavia tehtäviä. - Vaikka saisikin vuoden homman, niin ei kannata vetää lekkeriksi. Alusta lähtien täysillä mukana. Se maksaa itsensä takaisin loppupuolella, toteaa Säterin joukkuetoveri korpraali Yli- Nissilä.

25 Neliakselinen säiliöauto kuuluu kunnossapitojoukkueen kalustoon. Nordea Pankki Suomi Oyj ässä ja nyt Meille voit soittaa koska tahansa. Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. Me teimme senkin mahdolliseksi ensimmäisenä pankkina Suomessa. Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi (pvm/mpm) ma-su 24h/vrk. Teemme sen mahdolliseksi Lataa S-mobiiLi tästä! s-mobiili.fi Lataa maksutta S-mobiili-sovellus ja hoida raha-asioitasi S-Pankissa, näe kertyvä Bonus ja tutustu S-ryhmän etuihin peukaloa heilauttamalla. Lue lisää: s-mobiili.fi Palvelu toimii iphone-, Android- ja Windows-puhelimilla. nyt myös toimipaikat kartalla! lataa tai päivitä sovellus ja uudet toiminnot ovat käytettävissäsi. Download from Windows Store nordea.fi 25

Tietoa tuleville alokkaille

Tietoa tuleville alokkaille Porin prikaati Tietoa tuleville alokkaille Sisältää hyödyllistä tietoa! Tutustu tähän oppaaseen ennen palveluksen alkua. 2/16 -saapumiserän sotilasvalat järjestetään 18. 19. elokuuta Kauhajoella, Seinäjoella,

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA

YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA LEMPÄÄLÄN KUNNAN PARHAINA PALKITTAVAT Vuoden miesurheilija TEEMU ROININEN 600 painonnosto

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi 9..206,4 km Sprintti - 0:7:00,4 km Sprintti Apulais- 2 249843 Ristomatti Hakola 2:50.44 0.00 2 4 23328468 Matias Strandvall 2:50.48 +0.04 3 5 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 2:5.65 +.2 4 0 2247565 Ari

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet Sij. XXIX SANDELS-JOTOS 21.-22.5.2016 5/22/2016 12:16:04 PM NumeroJoukkue Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet 1 1 12 Kuopion Reserviläiset 170.95 vänrikki Kettunen Jukka alikersant

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Sisällys 1 Tervetuloa Rannikkolaivastoon!... 3 2 Siirtyminen peruskoulutuskaudelta omaan yksikköön... 4 3 Rannikkolaivastoon organisaatio... 4 4 Palvelus ja vapaat...

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

SUPERTOTAL. Painonnosto

SUPERTOTAL. Painonnosto SUPERTOTAL Naiset: 1. Pauliina Utoslahti Tampereen Yliopisto 415,5kg (262,5+153) 525,542p (305,44+221,102) 2. Johanna Tammela Tampereen Yhteiskoulun Lukio 326,5kg (217,5+109) 460,323p (281,32+179,003)

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi Suomen Cup -,4 km Sprintti - 9..206 3:08:00,4 km Sprintti 400 m 249843 Ristomatti Hakola 2:50.44 Finaali 2 7 28346 Martti Jylhä 2:54.23 Finaali 3 2 23328468 Matias Strandvall 2:50.48 Finaali 4 2532926

Lisätiedot

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin.

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin. PÖYTÄKIRJA Sampsa ry:n vaalikokous Paikka: Luentosali C1, (Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki) Aika: 23.11.2016 klo 14.00 Läsnä: (piilotettu) 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin ajassa 14.09. 2. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76 SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76 Miehet Noviisi -80kg Oikea 1 Niko Eerola TKT-Nääsvääntö, Tampere 10 2 Jani Kuukasjärvi Team Pro-Am,

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

TUUSULAN TENNISKESKUKSEN SALIBANDY -SARJA ; PELAAJAT JOUKKUEITTAIN KEVÄT 2014

TUUSULAN TENNISKESKUKSEN SALIBANDY -SARJA ; PELAAJAT JOUKKUEITTAIN KEVÄT 2014 TUUSULAN TENNISKESKUKSEN SALIBANDY -SARJA ; PELAAJAT JOUKKUEITTAIN KEVÄT 2014 BALLS ON FIRE SB Aamu Peliveikot SB 97 RiVe Itella Korso SB 97 SB Aamu Yhteensä 19 pelaajaa 0 M S Y J Asumaniemi Mikko BALLS

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Joni Karvonen FC Piuha - FC Punaiset Asteroidit 2-1. Jani Sillanpää Kapun Kojootit - FC Lars 5-1

Joni Karvonen FC Piuha - FC Punaiset Asteroidit 2-1. Jani Sillanpää Kapun Kojootit - FC Lars 5-1 kierros ottelu nro pvm kotijoukkue vierasjoukkue Tulos 1 1 5.6.2011 Metalli 55 - Peräkylän Voima 7-0 Jani Suominen 2 Pertti Satokangas 2 Samu Jääskelä Petri Aho 1 2 5.6.2011 Verkkalan Raitis - Kaarikujan

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 St1 2015-2016 Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 ST1 nuorten maajoukkue 2015-2016 Valmentajat: Jussi Piirainen ja Juho Halonen Urheilijat: Tytöt (6) Jasmi Joensuu (-96) Johanna Matintalo

Lisätiedot

Joukkuekuva 2013-2014

Joukkuekuva 2013-2014 Joukkuekuva 2013-2014 1 Janne Tuikka 4 Toni Paloaho 7 Vesa Komulainen 8 Olli Välisaari 9 Eero Mäenpää 12 Miika Rantala 13 Daniel Stenvall 20 Hannu Rantala 21 Henri Peltonen 26 Taneli Isohanni 28 Ville

Lisätiedot

Samurai Cup

Samurai Cup 7.5.2006 Sarja: BP 45 POOLI 5 osallistujaa Nro Kilpailija Paino 1 2 3 4 5 Voitot Pisteet Sija 1 Hiilamo Aapo 3.k CHI 42,9 0 0 0 4 2 Kamberg Juha 3.k KAN 43,05 7 0 3 2 10 2 3 Njie Faij 3.k CHI 40,7 louk

Lisätiedot

Pelinjohtajien ranking

Pelinjohtajien ranking MIESTEN YKKÖSPESIS KAUSI 2016 Pelinjohtajien ranking 1. Imatran Pallo-Veikot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2. Haminan Palloilijat 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 31 3. Ulvilan Pesä-Veikot 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 6 36 4.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

LÄHTÖLUETTELO. Satakunnan Pm- ja HS-alueviestit Sunnuntai Porissa, Isomäen Hiihtokeskuksessa Hiihtotapa: Vapaa

LÄHTÖLUETTELO. Satakunnan Pm- ja HS-alueviestit Sunnuntai Porissa, Isomäen Hiihtokeskuksessa Hiihtotapa: Vapaa LÄHTÖLUETTELO Satakunnan Pm- ja HS-alueviestit Sunnuntai 21.2.2016 Porissa, Isomäen Hiihtokeskuksessa Hiihtotapa: Vapaa KILPAILUJEN ORGANISAATIO Kilpailun johtaja: Jari Pitkänen 0400 121768 Ratamestari:

Lisätiedot

Kuvat Heikki Helin Yhteenveto Aulis Tiensuu

Kuvat Heikki Helin Yhteenveto Aulis Tiensuu Kuvat Heikki Helin Yhteenveto Aulis Tiensuu 1 Venla Pulkkanen Riina Mantila Roosa Kinnunen 2 Anni Sinelampi 3 Venla, Anni, Riina ja Roosa, T15 4x80 m aidat P15 4x 100 m: Arttu Sandberg, Karim Echabid,

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN

VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN Kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Urheiluseuroja on pyydetty toimittamaan esitykset perusteluineen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 -95 Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 1. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Tehtävä Nimi Aktiivisuus Jatkaa/Ei jatka (lopettamiset) Vastuuvalmentaja Jukka Nykänen 10 J Valmentaja Harri

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 26.1.2010. klo 10:00 Pöytäkirja Paikka: Fortum Oy, Keilaniemi, Helsinki Läsnä: Jyrki Vainio Puheenjohtaja (TT) paikalla www.fortum.com

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V)

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V) - Apulais-,5 km 1,5 km Aika Ero 1 1 2124371 Matti Heikkinen 1:18. (4) 41:54.1 (1) 50:18. 0.0 2 5 22733274 Ville Nousiainen 1:17.1 (1) 41:54. (2) 50:35.1 +1.5 3 2 2745314 Sami Jauhojärvi 1:18.3 (3) 42:10.9

Lisätiedot

SM-Hiihdot - Ruka. Miehet 50 km (V) LÄHTÖLISTA. 10 km. Mattias Skog Eero Sandgren. TD: Apulais-TD:

SM-Hiihdot - Ruka. Miehet 50 km (V) LÄHTÖLISTA. 10 km. Mattias Skog Eero Sandgren. TD: Apulais-TD: Miehet 0 km (V) - 6 m m 140 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 27033487 Niko Nättinen Finlandia Hiihto-Team 22763833 Santtu Nyman 13:00:30 273060 Jani-Pekka Pantti Sotkamon Jymy 13:01:00 33714826

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille,

Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle, henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle.

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11

JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11 SISÄLLYS JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11 I JÄÄKÄRIPATALJOONAN TAUSTA 13 Keitä jääkärit olivat? 13 Lähtötilanne 13 Per Zilliacus, Helmikuun manifesti 14 Ilmari A-E Martola, Venäjän lippu salossa 15 Auno Kuiri,

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park

Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park 25.4.2015 JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN URHEILIJAT

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

SPL Turku Kirjaudu. Sarja - Sarjatilanne Kesä. M4 Nelonen - Nelonen. Ottelut. Sarjainfo

SPL Turku Kirjaudu. Sarja - Sarjatilanne Kesä. M4 Nelonen - Nelonen. Ottelut. Sarjainfo SPL Turku 2015-11-30 Kirjaudu Sarja - Sarjatilanne - 2015 Kesä Etusivu Liitto/Piiri Seurat Joukkueet Sarjat Ottelut Tuomarit Ohje Tapahtumat Kirjaudu FI SE UK M4 Nelonen - Nelonen Joukkue O V T H Te Pä

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Sarjatulokset. Y-SMK SavoCup 2015

Sarjatulokset. Y-SMK SavoCup 2015 Sarjatulokset Y-SMK SavoCup 2015 Minimini Sijoitus Kilpailija yht.pist 1. 11 Veeti Kumpulainen 381 2. 22 Aapeli Honkanen 163 3. 10 Axl Turunen 116 4. 17 Saku Tuovinen 50 5. 1 Artturi Mikkonen 44 6. 4 Joosua

Lisätiedot

MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN

MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN MAAVOIMIEN TAISTELUTAVAN UUDISTUKSEN JOHTAMINEN http://www.youtube.com/watch?v=2crax8kibis 1 PUOLUSTUSTAISTELUPERIAATTEEN KEHITYS Muutoksen idea Maapuolustuksen tavoitteena on tuottaa vähemmillä, mutta

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 26.12.2012 Miehet mukana 20 parasta uinti aikaa ajalta 01.01.2003-31.12.2012 Lajit Sija Aika Nimi SV Seura pvm Paikka Miehet 25 m VU ( uimakoulut ) Miehet 50 m VU 1 18,18

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus LOIMAAN JANKKO RY. Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus 1. Toimihenkilöt Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Osmo Hongisto puh. 040 716

Lisätiedot

Hiiden Shiai Nummela. Järj: Nummelan Judo ry Aloitus klo:

Hiiden Shiai Nummela. Järj: Nummelan Judo ry Aloitus klo: Sarja: Järj: Nummelan Judo ry Aloitus klo: 1. Arttu Määttä 3k JDK POOLI 4 osallistujaa 2. Henry Kolkkanen 3k JDK IPPON Judokaaviot Hontai Judo 3. Rene Villanello 2k CHI BP-45 Nro Kilpailija Paino 1 2 3

Lisätiedot