TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 Tomi Isohanni & Jukka Asiainen TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Joulukuu 2008

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijät: Jukka Asiainen ja Tomi Isohanni Opinnäytetyön nimi: Tallasaa.com-verkkokaupan suunnittelu ja toteutus Työn ohjaaja: TkT Szewczyk Grzegorz Työn tarkastajat: TkT Szewczyk Grzegorz Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2008 Sivumäärä: 49 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyömme käsittelee Tallsaa.com-verkkokaupan suunnittelua ja toteutusta pienyritykselle. Tallasaa.com on fiktionaalinen kalastustarvikkeiden verkkokauppa, ja ohjelmisto ei ole julkisesti minkään yrityksen käytössä. Jatkokehitys ja ohjelmiston tulevaisuuden näkymät ovat tekijöiden päätettävissä ja tehtävissä. Tässä työssä esitellään ohjelman runkoversio, jonka myötä ohjelmaa kehitetään. Ohjelmiston kehityksen vuoksi tutkittiin erinäköisiä jo käytössä olevia verkkokauppoja. Näiden tutkimusten pohjalta suunnitellaan Tallasaa.comin toiminnallisuutta ja rakennetta. Opinnäytetyössä raportoidaan ohjelman analysoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta liittyvistä asioista. Alussa tarkastellaan ensiksi ohjelmiston vaatimuksia ja analysoidaan yrityksen tarpeet. Kaavioiden avulla kuvataan ohjelman tulevaa toiminnallisuutta ja sitä, miten ohjelmisto käyttäytyy eri tilanteessa. Suunnitelmavaiheessa käydään läpi ohjelmiston tiedon kulun sekä mahdolliset toteutuksen tarpeet ja näiden selvittämiseen käytetään sekvenssikaaviointia. Toteutusvaiheessa kerättiin analysointi- ja suunnitteluvaiheen tiedot ja esitellään käytettyjä työkaluja, käydään läpi ohjelman perustoiminnallisuus ja testataan toiminnallisuus. Lopullisesta ulkoasusta raportoidaan kuvakaappausten ja selityksien avulla. Avainsanat: verkkokauppa, analysointi, suunnittelu, dokumentointi

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Education programme: Degree Programme in Business Information Technology Author: Name of the Thesis: Supervisor: Reviewer: Jukka Asiainen ja Tomi Isohanni Tallasaa.com web store designing and implementation Szewczyk Grzegorz, PhD (Eng.) Szewczyk Grzegorz, PhD (Eng.) Study start year: 2003 Graduation year: 2008 Number of pages: 49 ABSTRACT Our thesis process Tallsaa.com web store designing and implementation to a small company s business. Tallasaa.com is fictional fishing equipment web store, software isn't in public use by any company. Development and future sights of this software rests in our hands. This thesis presents base building of the software, which is used to improve it. Because of the program development comparing was necessary to analyse different kind of web stores which are all ready in use. These analyses were the base when design part started in Tallasaa.com functionality and structure. Thesis includes these documents programs analysing, designing, implementation and testing associated situations. First is examining for program needs and analyse the company s needs. Diagrams and pictures show software s future functionality and program behaviour in different situations. Designing part goes through programs information flow and also possible needs to execute in implementation. Sequence diagrams are used to describe these situations. In implementation phase information is collected from analyses and designing part and presenting the tools which is used. Document goes through programs basic functionality and tests. At the end reports will show the final layout with print screens and documentation. Keywords: Web store, analysing, designing, documenting

4 KÄYTETYT TERMIT MySql tehokas sql-kantojen hallintajärjestelmä PHP web-pohjainen ohjelmointikieli Relaatiotietokanta tietovarasto, jonka tiedoilla voi olla erilaisia yhteyksiä toisiinsa, koostuu erilaisista tauluista Sessio järjestelmän tekemä yksilöllinen istunto käyttäjälle Sql IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä hakuja, lisäyksiä ja muutoksia Yksi-yhteen, Yksi-moneen tietokantatermit, joita käytetään kuvaamaan kahden erillisen tietokannan taulun yhteyttä toisiinsa

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TALLASAA.COM-OHJELMAN VERTAMINEN MUIHIN OHJELMISTOIHIN 2 3 YLEISKUVAUS Tallasaa.comin ja yrityskuvaus Ohjelmistokehittäjän yrityskuvaus 4 4 VAATIMUSMÄÄRITTELY Käyttötarkoitus Käyttäjät Tietoturva Muuta tärkeää 6 5 ANALYSOINTIVAIHE Tietovuokaavio Käyttäjäryhmät Verkkokaupan asiakas Pääkäyttäjä Myyjä Varastotyöntekijä Käyttötapauskaaviot Sisään kirjautuminen Ulos kirjautuminen Rekisteröityminen Luo käyttäjä Perusta tuote Luo tarjous Muokkaa tarjousta Poista tarjous Lisää tuote ostoskoriin Katso ostoskorin sisältö Tietokanta Tietokannan mallinnus Taulukoiden koostumus Sivuston käyttäjänäkymät Asiakas Rekisteröitynyt asiakas Henkilökunta 25

6 6. SUUNNITELMAVAIHE Sekvenssikaaviot Rekisteröityminen Hallinnointi Tuotehaku Varastotilanne Lisää tuote ostoskoriin Ostoskori Tilaus Toimitus TOTEUTUS- JA TESTAUSVAIHE Käytettävät työkalut Palvelin Toiminnallisuus Rekisteröityminen Sisään kirjautuminen Tarjouksen lisääminen Uutisen muokkaaminen Tuotteen poisto Ostoskori Ohjelman testaus Testi: Sisään kirjautuminen Testi: Käyttäjän lisääminen ja rekisteröiminen Testi: Tarjouksen lisääminen Testi: Käyttäjän poistaminen Testi: Tilaaminen Laiteympäristö OHJELMAN TULEVAISUUS JA POHDINTA Ohjelman tulevaisuus Pohdinta 46 LÄHTEET 48 LIITTEET 49 Liite 1. Käyttötapauskaaviot Liite 2. Käyttöohje

7 1 1 JOHDANTO Käsittelemme opinnäytetyössämme prosessia, joka lähtee yrityksen tarpeesta harjoittaa web-pohjaista kauppaa. Lähdimme kehittämään ideaa yrityksen näkökulmasta ja tarpeista. Kaikki yritykset ja tapaukset, jotka esiintyvät työssämme on fiktioanaalisia. Idea lähti liikkeelle 2007 syksyllä, jolloin päätimme opinnäytetyömme aiheesta. Halusimme tietysti, että verkkokauppa erikoistuisi johonkin tiettyyn alaan. Pitkien pohdiskelujen jälkeen päädyimme kalastustarvikekauppaan. Teimme alussa yrityksen näkökulmasta vaatimusmäärittelyn ohjelmistolle, jonka jälkeen analysoimme sen toiminnallisuuden puolelta. Analysoinnista saatujen tietojen perusteella teimme suunnitelman itse ohjelmiston toteutukseen. Prosessiemme halusimme vastaavan mahdollisimman paljon arkipäiväistä tilannetta ja lisäksi halusimme tehdä ohjelman muokattavuudesta ja päivittämisestä helposti käytettävän.

8 2 2 TALLASAA.COM-OHJELMAN VERTAMINEN MUIHIN OHJELMISTOI- HIN Kun verrataan tekemäämme ohjelmaa muihin samaan tarkoitukseen olevia ohjelmia, kannattaa ensiksi tarkastella ohjelmiston käyttöönottoa ja vuosittaisia kuluja. Nykyään on web-pohjaisia kauppoja todella paljon tarjolla, mutta useimmat niistä on tarkoitettu keskisuurille tai suurille yrityksille, ja näin ollen näiden kaupallisten ohjelmien kustannukset eivät ole tälle kyseiselle yritykselle sopivia. Tämän takia lähdimme työstämään helposti muokattavaa ja käytettävää pienille yrityksille sopivaa ohjelmaa. Mikäli ohjelmaamme verrattaisiin suuriin verkkokauppoihin niin voisi sano että meidän ohjelmamme on niiden pienoismalli, eli tarkasti työstetty pieni järjestelmä. Tietenkin suurista ohjelmista saadaan ehkä parempi hyöty niin asiakkaalle kuin yrityksellekin, mutta tällä hetkellä Tallasaa.com-ohjelma kattaa kaikki perustarpeet mitä pienyrityksellä on niin markkinoinnissa kuin hallinnoinnissakin. Ohjelmamme hienouksia on sen helppous muuttaa se erityyppisille yrityksille sopivaksi helpon rakenteen ja tietokannan avulla. Nykytilanne verkkokauppojen pohjalla näyttää olevan noususuhdanteessa. Pienetkin yritykset haluavat tulla näkyviksi ulkomaailmassa ja näin ollen saada asiakaskuntaansa isommaksi. Verkkokauppoihin panostetaan hyvinkin paljon, koska se edesauttaa pienten yritysten varastotilanteen hallinnointia ja markkinointia. Melkein jokaisella internetsivuja rakentavalla yrityksellä on tarjota myös verkkokaupan aloittajalle omanlaisensa ratkaisunsa. Tulevaisuudessa on varmasti tulossa verkkokauppapaketteja, joita voi muokata haluamansa näköisiksi ja näin ollen tehdä juuri omasta verkkokaupastaan oman näköisen. Tämäkin on yksi syy miksi lähdimme ohjelmaa suunnittelemaan ja toteuttamaan. Haluamme että järjestelmä

9 3 on juuri asiakkaan näköinen. Ohjelmassa oleva runko antaa tähän hyvät mahdollisuudet jo nyt. Ohjelmiston hyvinä puolina pidämme sen helppokäyttöisyyttä ja käyttöönoton helppoutta, ja myös ohjelman helppo muokattavuus eri käyttö tarkoituksiin on mielestämme onnistunut. Huonona puolena tällä hetkellä on syötteiden ja toimintojen tarkistuksien heikkous, joka mahdollistaa väärän tiedon syötön tietokantaan. Myöskään graafinen näkökulma ei ehkä ole paras mahdollinen. Tutkiessamme jo olemassa olevien verkkokauppojen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia huomasimme, että usein sivustoissa oli monta hienoa toiminnallisuutta, jotka joko on jo sisällytetty järjestelmään, esimerksi tuoteryhmien avautuminen segmenteittään, ja oli myös kohtia, joita tulemme mahdollisesti tulevaisuudessa ainakin jossain määrin sisällyttämään työhön. Jimm s PC-Storella (Jimm s PC- Store, 2008) on käytössä ainakin muutama mielenkiintoinen ja mahdollisesti hyvin helposti toteutettavissa oleva ominaisuus. Esimerkiksi kun hiiren vie tuotteen päälle, siitä aukeaa pieni ikkuna, jossa on tuotteen kuva ja perustiedot, ja myös huutokauppaosio oli erittäin mielenkiintoinen. Katsoimme muitakin isompia verkkokauppoja, ja toinen josta saimme kehitysidean, oli verkkokauppa.comin (Verkkokauppa.com, 2008) pikahakutoiminto, joka on aika selkeä, toiminnallinen ja varmasti myös helposti toteutettavissa. Kuitenkin täytyy muistaa, että melkein jokainen verkkokaupan rakenne on samankaltainen ainakin ulkoasullisesti. Tämä on osittain hyvä asia, koska ihmiset ovat tottuneet johonkin tiettyyn toiminnallisuuteen tai osion paikkaan, esimerkiksi tuotteet ja muut palvelut ovat yleisesti ottaen vasemmalla puolella.

10 4 3 YLEISKUVAUS 3.1 Tallasaa.comin ja yrityskuvaus Tallasaa.com on tunnettu kalastustarvikeliike Kokkolan laidalla. Liike on perustettu vuoden 2007 keväällä. Henkilöstömäärä on 4, ja henkilöstöön kuuluu toimitusjohtaja X, myyjät A ja B sekä varastohenkilö C. Yritys panostaa tuotteidensa laatuun ja hyvään asiakaspalvelun. Yrityksellä on pienet varastotilat, jonka vuoksi on kaupankäyntiä päätetty laajentaa web-pohjaiseksi vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Kokouksessa päätettiin, että tehtäisiin vaatimusmääritelmä ohjelmistolle ja palkattaisiin ulkopuolinen yritys tekemään tämä ohjelmisto valmiiksi. Toimitusjohtaja X on päättänyt, että vaatimusmäärittelyn tekijöiksi valitaan henkilöt A ja C. 3.2 Ohjelmistokehittäjän yrityskuvaus MureaKoodi on kahden henkilön perustama yritys, jonka tarkoituksena on luoda ohjelmistopaketteja vastaamaan yrityksien tarpeita. Tallasaa.com on tämän yrityksen ensimmäinen asiakas. Kyseisen projektin he aloittavat analysoimalla asiakkaan toimittaman vaatimusmäärittelyn, ja näillä tiedoilla he lähtevät suunnittelemaan toteutusta.

11 5 4 VAATIMUSMÄÄRITTELY 4.1 Käyttötarkoitus Ohjelmistoa käytettäisiin hyväksi myynnissä, varaston, asiakkaiden ja tuotteiden hallinnassa. Ohjelmisto kykenisi itsenäiseen tilauksien hallintaan. Ohjelmisto tulostaa myyjille asiakkaiden haluamat tuotteet ja asiakkaiden yhteystiedot. Asiakkailla on mahdollisuus tutustua tuotteisiin ilman yrityksessä käyntiä. Varastohenkilöllä pitäisi olla mahdollisuus lisätä, poistaa ja muokata tuotteita. Myyjillä olisi mahdollisuus käydä käteiskauppaa verkkokaupan kautta, ja tämä päivittäisi varastotilannetta. 4.2 Käyttäjät Ohjelman käyttäjinä tulisivat olemaan toimitusjohtaja (pääoikeudet), myyjät (myyntioikeudet), varastotyöntekijät (varastonhallintaoikeudet) ja asiakkaat, joilla olisi mahdollista tilata tuotteita. 4.3 Tietoturva Käsiteltäessä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja on tarpeellista noudattaa huolellisuutta tietoturvan suunnittelussa. Mahdollisten tietojen kalastaminen ohjelmistosta tulisi olla mahdotonta ulkopuolisten henkilöiden toimesta.

12 6 4.4 Muuta tärkeää Ohjelmiston tulisi olla kaiken kaikkiaan selkeä käyttää, ylläpitää ja päivittää. Ohjelmistossa olisi myös hyvä tulla selkeät ohjeet siitä, kuinka käyttäjän tulisi toimia normaaleissa tilanteissa. Mukava lisä ohjelmistossa olisi käyttäjien mahdollisuus keskustella tuotteista ammattilaisten kanssa.

13 7 5 ANALYSOINTIVAIHE Saatuaan yrityksen vaatimusmäärittelyn MureaKoodi lähti analysoimaan tätä tietoa. Analysoinnin aikana selvisi millaisilla ratkaisuilla tullaan yrityksen tarpeet tyydyttämään. Tässä luvussa käymme läpi seuraavat määrittelyt: vaatimuksiin sopivat työkalut ja laitteiston, käyttötapauskaaviot ja niiden selostukset, luokat ja niiden selostukset sekä tietokannan rakenteen. 5.1 Tietovuokaavio Tietovuokaavio kuvaa tiedon kulkua järjestelmässä. Tallsaa.comissa vuorovaikutuksessa ovat käyttäjä, kirjautunut käyttäjä sekä henkilökunta. Tiedon prosessoinnista huolehtivat sisään kirjautuminen, rekisteröityminen ja aktivointi, hallinnointi, tuotehaku ja ostoskori sekä tilaus. Kyseiset prosessit saavat suorituskäskyn vuorovaikuttajilta ja hakevat tietokannasta tarpeelliset tiedot tulostaen ja suodattaen ne vuorovaikuttajan tarpeisiin. (Kuviot 1 ja 2) KUVIO 1. Tallasaa.comin tiedon kulku yleisellä tasolla

14 8 Kirjautumis lomake Käyttäjätiedot Käyttäjä 1.0 Sisään kirjauminen Käyttäjä- ja henkilötilit Tilitiedot Rekisteröitymis lomake Rekisteröitymistiedot 2.0 Rekisteröituminen / aktivointi Aktivointi tiedot Muutos lomake Muutos tiedot Henkilökunta 3.0 Hallinnointi Tuote, uutiset, tarjoukset, käyttäjä ja tilaus tietokannat Muokattavat ja poistettavat tiedot Haku tiedot Tuote tiedot Tuote lisäys Kirjautunut käyttäjä Tuotekysely Ostoskorin sisältö 4.0 Tuotehaku ja ostoskori Tuote listaus Tuote tunniste Hyväksyntä Tuote tunniste Tuote tiedot Ostoskori 5.0 Tilaus Tallennus Tilaus tietokanta KUVIO 2. Tallasaa.comin tiedonkulku

15 9 5.2 Käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmämäärittely lähti liikkeelle siitä, miten verkkokaupan tulisi toimia. Verkkokaupan toiminnassa kuvataan viittä käyttäjää, jotka ovat asiakas, myyjä, varastotyöntekijä, pääkäyttäjä ja palvelin. Näillä käyttäjillä on erilaiset käyttöoikeudet koskien verkkokaupan sivustoa ja niiden muokattavuutta Verkkokaupan asiakas Asiakas pystyy rekisteröitymään palveluun, mutta tuotteita on myös mahdollisuus selata ja tilata ilman rekisteröintiäkin. Rekisteröinnin jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa vahvistuslinkin, jota seuraamalla järjestelmä tallentaa käyttäjän hyväksymät tiedot tietokantaan. Asiakas voi selata tuotteita ja lisätä ne ostoskoriin. Tuotteiden tilaamisen tulee olla mahdollista ilman sisään kirjautumistakin, mutta se edellyttää yhteystietojen syöttämistä Pääkäyttäjä Pääkäyttäjällä on eniten oikeuksia sivustoilla, ja hän pystyykin näin ollen lisäämään, poistamaan tai muokkaamaan suurinta osaa tietokannan sisällöstä, kuten tuotteita, asiakkaita ja uutisia. Pääkäyttäjällä on myös oikeus päivittää varastotilannetta ja myydä tuotteita käteiskaupalla ohjelmiston avustuksella. Hänellä on myös mahdollisuus tulostaa raportteja liittyen asiakkaisiin ja tuotteisiin.

16 Myyjä Myyjä toimii tilausten vastaanottajana ja tarkistajana. Hän pystyy hallitsemaan verkkokaupan asiakaslistaa. Myyjä pystyy myös harjoittamaan käteiskauppaa ohjelmiston välityksellä Varastotyöntekijä Varastotyöntekijä käyttää ohjelmistoa tuotteiden hallitsemiseen eli lisäämiseen, poistamiseen ja muokkaamiseen. Hän pystyy myös päivittämään varastosaldoja sekä tulostamaan tuotekohtaisia raportteja. 5.3 Käyttötapauskaaviot Määritellään yleisesti, miten jokin toiminto toimii ja millä ohjelmalla tai käyttäjällä siihen pitäisi olla yhteys. Tässä osiossa on näkyvillä käyttötapauskaavion päänäkymä kuvio (Kuvio 3). osiosta voi myös lukea käyttötapauskaavioiden selitykset ja kuvaukset. Tähän osioon ei sisällytetty kaikkia tapauksia, vaan ainoastaan tärkeimmät ja kuvaavimmat kaaviot. Loput käyttötapauskaavioista ovat liitteessä 1.

17 KUVIO 3. Päänäkymä käyttötapauskaaviosta ja ohjelmasta 11

18 Sisään kirjautuminen Käyttötapauskaavio: Sisään kirjautuminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Käyttäjä kirjautuu järjestelmään. Kuinka usein käytetään: joka kerta kun järjestelmään kirjaudutaan Mikäli asiakas haluaa muuttaa tietojaan tai tilata tuotteita. Käyttötarpeet: Tarvitaan, jotta asiakkaat voisivat tilata tuotteita helposti ja järjestelmä olisi turvallinen. Käyttäjät: peruskäyttäjä, työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: - Kuvaus: Järjestelmä avautuu ja näyttää kirjautumislaatikon. Käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja painaa Kirjaudu painiketta. Järjestelmä vertaa syötettyjä tietoja tietokannassa oleviin (poikkeus: kirjautumistiedoissa virhe) ja sen jälkeen näyttää käyttäjälle järjestelmän sisällön ja tekee asiakkaalle yksilöllisen sessio avaimen. Poikkeukset: 1. kirjautumistiedoissa virhe: Virhe syntyy, jos joko syötetty tunnus ei ole tietokannassa tai syötetty salasana on virheellinen. Silloin Näytetään ruudulla viesti Pääsy kielletty! tai väärä tunnus tai salasana yritä uudelleen. Jälkiehdot: Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjän tila on kirjautunut.

19 Ulos kirjautuminen Käyttötapauskaavio: Ulos kirjautuminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Suljetaan sessio ja kirjaudutaan ulos järjestelmästä. Kuinka usein käytetään: tarpeen mukaan Käyttötarpeet: Käyttäjät kirjautuvat ulos järjestelmästä ja järjestelmä pysyy turvallisena. Käyttäjät: Kaikki joilla on käyttäjätunnus ja ovat kirjautuneena sisään Aloitusehdot: Käyttäjä on sisään kirjautunut järjestelmään. Kuvaus: Käyttäjä painaa Kirjaudu ulos -painiketta [Poikkeus: Käyttäjän sessioni on aikakatkaistu], jonka jälkeen järjestelmä sulkee käyttäjän session ja kirjaa hänet ulos järjestelmästä. Poikkeukset: 1. Käyttäjän sessio on aikakatkaistu järjestelmä on aika katkaissut käyttäjän sessio käyttämättömyyden takia. käyttäjälle tulee tiedote Olet jo kirjautunut ulos, mahdollisesti käyttämättömyyden takia. Jälkiehdot: Käyttäjä on kirjautunut ulos ja palautuu pääsivulle.

20 Rekisteröityminen Käyttötapauskaavio: Rekisteröityminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Asiakkaat luovat tämän avulla käyttäjätilinsä tietokantaan. Kuinka usein käytetään: tarpeen mukaan Käyttötarpeet: Asiakkailla mahdollisuus tehdä oma käyttäjätili, millä he pääsevät näkemään asioita eri lailla ja tilaamaan helpommin. Käyttäjät: peruskäyttäjät Aloitusehdot: Kuvaus: Asiakas painaa Rekisteröidy painiketta, jonka jälkeen avautuu lomake, johon täytetään seuraavat tiedot: [Poikkeus: Lomake ei avaudu] Pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, käyttäjätunnus, salasana. Ei pakolliset: puhelinnumero Järjestelmän täyttämät tiedot: henkilö_id, ip-osoite, pvm & aika, tila, oikeudet Järjestelmän täyttämät tiedot eivät näy käyttäjälle, vaan ne tehdään, kun käyttäjä on painanut Luo tili painiketta [Poikkeus: Syötetyt tiedot virheellisiä]. Järjestelmä lähettää käyttäjän täyttämään sähköpostiosoitteeseen aktivointitunnuksen, jolla tili aktivoidaan lopullisesti ja asiakas voi sisään kirjautua. Poikkeukset: 1. Lomake ei avaudu Käyttäjälle tulee tiedote Rekisteröinti lomakkeessa on tilapäinen häiriötilanne tai huoltotyö käynnissä, olemme korjaamassa asiaa. Käyttäjällä on mahdollista lähettää järjestelmä hälytykseen viesti asiasta painamalla painiketta lähetä virheraportti. 2. Syötetyt tiedot virheellisiä Jos jokin pakollisista tiedoista on jäänyt täyttämättä tai sisältää virheellistä tietoa, järjestelmä tarkistaa kaikki tiedot ja merkitsee asiakkaalle virheelliset kohdat ja pyytää tarkistamaan tai korjaamaan tiedot. Mahdollisia virheellisiä kohtia on käyttäjätunnus, tai sitten sähköpostiosoite on syötetty väärin. Jälkiehdot: Tili luotu järjestelmään ja tilin aktivointiavain on lähetetty sähköpostiin. Asiakkaalle tulostetaan info miten tili aktivoidaan.

21 Luo käyttäjä Käyttötapauskaavio: Luo Käyttäjä Versio: 0.30 Tiivistelmä: Luodaan ohjelmaan uusi käyttäjätili/käyttäjä rekisteröidytään palveluun. Kuinka usein käytetään: Aina kun joudutaan lisäämään uusi käyttäjä, jolla ei ole tiliä käytössä / ei ole rekisteröitynyt. Käyttötarpeet: Kun pääkäyttäjä lisää järjestelmään uuden käyttäjätilin tiedot. Käyttäjät: pääkäyttäjä Aloitusehdot: Pääkäyttäjän pitää olla kirjautunut järjestelmään. Kuvaus: Järjestelmässä on valinta, josta aukeaa lomake, joka pääkäyttäjän täytyy täyttää oikeilla tiedoilla, jotta voi käyttää järjestelmää. Käyttäjältä tarvittavat tiedot: käyttäjänimi, sotu, salasana, henkilötiedot, osoite, yhteystiedot, henkilö_id ja oikeudet [poikkeus: pakollisia tietoja ei täytetty tai virheelliset]. Järjestelmään luodaan jokaisesta käyttäjästä käyttäjätili, josta selviää käyttäjän tiedot ja käyttöoikeudet. [poikkeus: käyttäjätietojen luominen ei onnistu tai vastaava käyttäjätili jo luotu]. Poikkeukset: 1. Pakollisia tietoja ei täytetty tai virheelliset Pakollisia tietoja ei annettu tai niissä oli virheellisiä tietoja. Esimerkiksi sotu on virheellinen. käyttäjälle ilmoitetaan virheestä ja pyydetään korjaamaan ne. 2. Käyttäjätietojen luominen ei onnistu tietojen lisääminen tietokantaan ei onnistu, joko yhteys tietokantaan katkennut tai sitten käyttäjätili on luotu aikaisemmin. 3. Vastaava käyttäjätili on jo luotu. tietokannasta löytyy samalla sotulla tai muulla pakollisilla tiedoilla oleva käyttäjätili, ja näin estetään monien käyttäjätilien luonti samalle henkilölle. Tästä tiedotetaan pääkäyttäjälle Käyttäjällä on jo yksi tili. Jälkiehdot: Käyttäjätili luotiin onnistuneesti, ruudulla olevat tiedot pyyhittiin ja palataan etusivulle.

22 Perusta tuote Käyttötapauskaavio: Perusta tuote Versio: 0.30 Tiivistelmä: Perustetaan tuote varastoon ja määritetään perustiedot. Kuinka usein käytetään: aina kun saadaan uusi tuote myyntivalikoimaan Käyttötarpeet: Perustetaan tuotteita, jotta varastossa oleva valikoima vastaisi myynnissä olevia tuotteita. Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Perusta tuote painiketta painettu Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijä perustaa tuotteita varastoon, heille aukeaa lomake, johon merkitään tuotteen tarvittavat alkutiedot. Kun tuotteen tiedot on pantu lomakkeeseen, painetaan Perusta tuote painiketta, joka lähettää tuotteen tiedot tietokantaan [Poikkeus: Pakollisia tietoja ei täytetty]. Poikkeukset: 1. Pakollisia tietoja ei täytetty Käyttäjä ei ole täyttänyt pakollista tietoa oikein, käyttäjälle palautetaan tieto siitä mitä osa-aluetta pitää korjata. Jälkiehdot: Tuote on perustettu tietokantaan, ja käyttäjällä on mahdollisuus tehdä uusi tuote, tai hän palautuu hallintanäkymään

23 Luo tarjous Käyttötapauskaavio: Luo tarjous Versio: 0.30 Tiivistelmä: Luodaan tarjous määrätylle tuotteelle. Kuinka usein käytetään: tarvittaessa Käyttötarpeet: Voidaan tehdä tuotteille tarjouskampanjoita. Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Luo tarjous painiketta on painettu. Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijä valitsee halutun tarjoustuotteen ja määrittää aloituspäivämäärän, loppumispäivämäärän ja tarjoushinnan. [Poikkeus: pakollisia tietoja ei ole täytetty]. Tämän jälkeen painetaan Tallenna painiketta ja tarjous tulee voimaan halutulle päivämäärävälille. Poikkeukset: 1. pakollisia tietoja ei ole täytetty Käyttäjä ei ole määrittänyt pakollisia kenttiä, ja tallennus epäonnistui. Käyttäjää pyydetään korjaamaan tiedot. Jälkiehdot: Tarjous on määritetty halutuilla tiedoilla tietokantaan, ja käyttäjä palautuu hallintasivulle.

24 Muokkaa tarjousta Käyttötapauskaavio: Muokkaa tarjousta Versio: 0.30 Tiivistelmä: muokataan tarjouksen tietoja Kuinka usein käytetään: tarvittaessa Käyttötarpeet: Saadaan korjattua väärillä tiedoilla määritetty tarjous. Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Muokkaa tarjousta painiketta painettu Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijät muokkaavat tarjouksen tietoja hallintaikkunan kautta. Käyttäjä määrittää uudelleen tarjouksen tietoja ja painaa Tallenna painiketta [Pakollisia tietoja ei täytetty]. Tämän jälkeen tiedot on muutettu tietokantaan. Poikkeukset: 1. Pakollisia tietoja ei täytetty Käyttäjä ei ole täyttänyt pakollista tietoa oikein, käyttäjälle palautetaan tieto siitä mitä osa-aluetta pitää korjata. Jälkiehdot: Tuote on muokattu tietokantaan, ja käyttäjällä palautuu hallinta näkymään.

25 Poista tarjous Käyttötapauskaavio: Poista tarjous Versio: 0.30 Tiivistelmä: poistetaan tarjous Kuinka usein käytetään: tarvittaessa Käyttötarpeet: poistetaan tarjous tietokannasta Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Poista tarjous painiketta on painettu. Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijät poistavat halutun tarjouksen näkyvistä ja samalla tietokannasta. Poikkeukset: Jälkiehdot: Tarjous on poistettu tietokannasta.

26 Lisää tuote ostoskoriin Käyttötapauskaavio: Lisää tuote ostoskoriin Versio: 0.30 Tiivistelmä: Lisätään tuote ostoskoriin tilausta varten. Kuinka usein käytetään: päivittäin Käyttötarpeet: Lisätään tuote ostoskoriin, jotta tilauksen voi suorittaa. Käyttäjät: käyttäjät Aloitusehdot: Hae tuotteita toiminto on tuottanut ainakin yhden haku tuloksen. Kuvaus: Jokaisen haetun tuotteen kohdalle laitetaan linkki, jolla käyttäjä voi lisätä tuotteen ostoskoriin tilausta varten. Painamalla Lisää ostoskoriin painiketta lisätään kyseisen tuotteen tiedot ostoskoriin. Painettaessa monta kertaa Lisää ostoskoriin painiketta saman tuotteen kohdalla ostoskorin kappalemäärä vain lisääntyy. [Poikkeus: Tuotteen varastosaldo alhainen] Poikkeukset: 1. Tuotteen varastosaldo alhainen Mikäli tuotteen varastosaldo on alle nollan, niin käyttäjälle tulee vahvistustiedote. Tuotteen varastosaldo on erittäin alhainen ja tuotteen saapuminen varastoon voi kestää kauan. Haluatko varmasti lisätä tuotteen ostoskoriin? Jälkiehdot: Tuote on lisätty onnistuneesti ostoskoriin. Käyttäjää ei ohjata minnekään.

27 Katso ostoskorin sisältö Käyttötapauskaavio: Katso ostoskorin sisältö Versio: 0.30 Tiivistelmä: katsotaan ostoskorin sisältöä Kuinka usein käytetään: päivittäin Käyttötarpeet: Tarkastetaan ostoskorin sisältö. Käyttäjät: kaikki käyttäjät ja asiakkaat Aloitusehdot: Käyttäjä on painanut Ostoskori painiketta. Kuvaus: Käyttäjälle tulee esiin hänen ostoskoriinsa siirtämät tuotteet [Poikkeus: Tuotteita ei ole lisätty], jonka jälkeen käyttäjä pystyy muuttamaan kappalemäärää, poistamaan tuotteen ostoskoristaan ja päivittämään ostoskoriin tehdyt muutokset. Poikkeukset: 1. Tuotteita ei lisätty Käyttäjä ei ole lisännyt tuotteita ostoskoriin, ja tämä näytetään asiakkaalle viestinä ostoskorissa ei ole tuotteita. Jälkiehdot: Ostoskorin sisältö on tulostettu käyttäjälle. 5.4 Tietokanta Tietokanta on rakennettu analysoinnin ja tarpeiden pohjalta. Tietokannan rakentamiseen ja analysointiin käytettiin apuna kirjoja (Hovi, Huotari & Lahdenmäki 2005.) ja (Heinäsuo 2004.). Toteutusvaiheessa joudutaan mahdollisesti tekemään muutamia muutoksia niin yhteyksiin kuin rakenteisiinkin. Seuraavassa esitetään tietokannan hierarkia ja selitetään tietokantataulujen välisiä yhteyksiä. (Kuvio 4.)

28 22 KUVIO 4. Tietokantahierarkia ja taulukkojen käyttämät yhteydet Tietokannan mallinnus Tietokanta koostuu useista eritaulukoista, joissa säilytetään yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä tietoja. Suunnitteluvaiheessa määritettiin taulukoiden yhteyksiä tarkemmin, joten tässä vaiheessa paneudutaan taulukoiden sisältöön. Päätaulukoita tietokannassa ovat henkilöt, käyttäjätunnukset, tuotteet ja tilaukset.

29 Taulukoiden koostumus henkilö-tauluun kerätään kaikkien yritykseen liittyvien asiakkaiden sekä henkilöstön yhteystiedot. Yrityksen henkilöstö kuitenkin erotellaan asiakkaista profiilin avulla. (Kuvio 5) KUVIO 5. henkilö-taulun kentät Käyttäjätunnukset yhdistetään henkilö-tauluun ID-kentän avulla, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kirjautuessa. Käyttäjätunnus koostuu käyttäjänimestä, sekä salasanasta, joka suojataan tarkasti. (Kuvio 6) KUVIO 6. käyttäjätunnukset-taulu tuotteet-taulusta löytyy kaikki perustieto tuotteista, esimerkiksi: nimi, tuoteryhmä, hinta ja varastosaldo. Yksiköllisenä avaimena tässä taulussa toimii tuotenumero, joka koostuu tuoteryhmästä ja luomisjärjestysnumerosta. (Kuvio 7)

30 24 KUVIO 7. Tuotteet-taulu ostotuote-tauluun kerätään kaikkien asiakkaiden suunnittelemat ja jo tehdyt ostokset. Jokainen ostoskoriin lisätty tuote on yhdistetty lisään ID:hen, joka mahdollistaa ostokorin tekijän tunnistamisen. Ostoskorista löytyvät kunkin lisätyn tuotteen määrä ja ID sekä tuotteen tila. (Kuvio 8) Kuvio 8. ostotuote-taulu 5.5 Sivuston käyttäjänäkymät Asiakas Käyttäjän tullessa sivustolla hänelle aukeaa ensimmäiseksi selvä perusnäkymä sivustosta, josta hän pääsee navigoimaan selkeästi ja nopeasti haluamaansa kohtaan. Hän voi siirtyä kirjautumiseen, josta hänet voidaan tunnistaa asiakkaaksi tai henkilökunnan jäseneksi. Käyttäjä voi siirtyä myös suoraan selaamaan tuotteita. Tuotteita voi lisätä ostoskoriin tuotelistasta tai tuotekohtaiselta sivulta. Tilatakseen

31 25 ostoskorin sisällön tulee hänen syöttää oikeat yhteystietonsa tietokenttiin ja hyväksyä tilausehdot Rekisteröitynyt asiakas Käyttäjän tullessa sivustolla hänelle aukeaa ensimmäiseksi selvä perusnäkymä sivustosta, josta hän pääsee navigoimaan selkeästi ja nopeasti haluamaansa kohtaan. Hän voi siirtyä kirjautumiseen, josta hänet voidaan tunnistaa asiakkaaksi tai henkilökunnan jäseneksi. Käyttäjä voi siirtyä myös suoraan selaamaan tuotteita. Tuotteita voi lisätä ostoskoriin tuotelistasta tai tuotekohtaiselta sivulta. Tilatakseen ostoskorin sisällön tulee hänen syöttää oikeat yhteystietonsa tietokenttiin, jos hän ei ole kirjautunut järjestelmään. Kirjautuneella asiakkaalla tulee tiedot automaattisesti tilaustietoihin, ja hänen ei tarvitse kuin tarkistaa tietojen oikeudellisuudet ja hyväksyä tilausehdot Henkilökunta Henkilökunta tunnistetaan kirjautumisen jälkeen, jolloin sille avautuu lisävaihtoehdot. Varastotyöntekijälle tulee tuotteiden hallinta -ikkuna, josta hän pystyy tekemään tarpeelliset muutokset. Myyjälle taas avautuu tuotetietojen hallinta, käteismyyntiruutu sekä asiakastietojen hallinta -ikkuna. Pääkäyttäjä voi siirtyä hallitsemaan käyttäjätilejä sekä mahdollisesti myös muita tietokantaan liittyviä muokkaus elementtejä.

32 26 6. SUUNNITELMAVAIHE 6.1 Sekvenssikaaviot Sekvenssikaavioiden avulla nähdään, kuinka tieto kulkee asiakkaalta tai käyttäjältä palvelimelle. Erilaisten operaatioiden kautta näillä kuvataan myös erilaisia virhetilanteita sivujen toiminnassa Rekisteröityminen Rekisteröitymisvaiheessa asiakas luo käyttäjätunnuksen järjestelmään. Tämän avulla tilaaminen on helpompaa ja tilausten käsittely nopeutuu. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 9) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä rekisteröitymisvaiheessa. Asiaka Rekisteröitymislomake Rekisteröintiohjain Henkilötaulu Käyttäjätunnustaulu täyttää lomakkeen Lähetä tiedot Virheellisiä tietoja Virheellisesti täytetty lomake Korjaa lomake tiedot Lähetä korjatut tiedot Tiedot oikein Tiedot ok Tiedot lisätty tietokantaan Tiedot lisätty tietokantaan Rekisteröityminen onnistunut Aktivointi sähköposti lähetetty Aktivointi linkin avaaminen Käyttäjätunnus aktivoitu Käyttäjätunnus aktivoitu KUVIO 9. Rekisteröityminen

33 Käyttäjä Tietokanta Hallinnointi Hallinnointi -ikkunan kautta päästään lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan esimerkiksi tuotteita, tuoteryhmiä, tuotekategorioita, uutisia, asiakkaita, tilauksia ja tarjouksia. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 10) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä hallinnointivaiheessa. Hallinnointi operaattori Lisää Muokkaa Poista Käyttäjä valitsee toiminnon Tulostaa valitun lomakkeen Lähettää täytetyn lomakkeen Täytetty Lisää-lomake Palaute tapahtumasta Hyväksy toiminto Lähettää uudet tiedot tietokantaan Toiminto suoritettu Täytetty muokkaa-lomake Palaute tapahtumasta Hyväksy toiminto Lähetä muokatut tiedot tietokantaan Toiminto suoritettu Täytetty poista lomake Palaute tapahtumasta Hyväksy toiminto Poista tiedot tietokannasta Toiminto suoritettu KUVIO 10. Hallinnointi

34 Tuotehaku Tuotehaussa käyttäjät hakevat tuotteita erilaisilla suodatuksilla, ja näitä suodatusvaihtoehtoja hallinnoi palvelin. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 11) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä tuotehakuvaiheessa. KUVIO 11. Tuotehaku Varastotilanne Varastotilanteen avulla asiakkaat ja käyttäjät tietävät varastossa olevien tuotteiden kappalemäärän. Tällä toiminnolla saadaan parempi tieto siitä mitä tuotteita tarvitsee tilata. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 12) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä varastotilannevaiheessa.

35 29 KUVIO 12. Varastotilanne Lisää tuote ostoskoriin Lisää tuote ostoskoriin toiminnon avulla asiakas tai myyjä pystyy lisäämään tuotteen ostoskoriin mahdollista ostotapahtumaa varten. Tuote siirtyy asiakkaan henkilökohtaiseen ostoskoriin. (Kuvio 13) KUVIO 13. Lisää tuote ostoskoriin

36 Ostoskori Ostoskorin kautta muokataan tai pienennetään kappalemääriä. Ostoskorista pystyy myös poistamaan tuotteen ostoskorista kokonaan. (Kuvio 14) KUVIO 14. Ostoskori Tilaus Tilauksessa käsitellään ostoskoriin tuotuja tuotteita ja lähetetään asiakkaan haluamat tuotteet toimitukseen. Asiakkaalle näytetään vielä ostoskorin sisältö, jonka hän voi muuttaa vielä haluamakseen. Kun asiakas hyväksyy ostoskorin sisällön ja siirtyy eteenpäin, tulostetaan hänelle asiakastieto-, toimitus-, maksutietolomake.

37 31 Nämä täytettyään hänen tilauksensa lähtee menemään eteenpäin toivotulla tavalla. (Kuvio 15) KUVIO 15. Tilaus Toimitus Toimituksen käsittelyssä varastotyöntekijä tekee kyselyn tietokantaan siitä, onko vapaita tilauksia, tämän jälkeen tietokanta ilmoittaa kaikista vapaista tilauksista työntekijälle, joka valitsee listalta haluamansa tilauksen käsiteltäväksi. Kun työntekijä on tehnyt tilauksen valmiiksi, kuittaa hän paketin valmiiksi ja odottaa laskutuksesta laskun tulostumista kyseiselle tilaukselle. Tämän jälkeen

38 32 tilaus paketoidaan ja toimitetaan postitukseen, josta tiedotetaan asiakkaalle kun tilaus on lähtenyt eteenpäin. (Kuvio 16.) KUVIO 16. Toimitus

39 33 7. TOTEUTUS- JA TESTAUSVAIHE Tässä luvussa esitetään toteuttamiseen tarvittavia tietoja ja niiden käsittelyä niin ohjelmiston kuin käyttäjänkin kannalta. Näitä tietoja ovat tietokannat, ohjelmiston toiminnallisuus sekä PHP-lähdekoodi ja MySql-kyselyiden tapahtumat sekä muuttujat. Myös ohjelman virheensietokykyä kyseisissä tilanteissa testataan. 7.1 Käytettävät työkalut Verkkoon toteutettava kauppa on mielestämme helpoin toteuttaa PHP:lla. PHP on kieli, joka liitettynä HTML-koodiin muodostaa turvallisen ja helppokäyttöisen ympäristön verkkokaupan luonnille. PHP soveltuu työhömme myös siksi, että sillä pystymme keskustelemaan ja ottamaan yhteyttä tietokantaan. Tietokannaksi valitsimme MySql-palvelimen, koska olemme saaneet hyvän pohjan opiskelujemme aikana tämän tietokannan käyttöön. Tietokantaa pyörittää aluksi paikallinen palvelin, mutta tuotteen ollessa valmis käyttöön se voidaan sijoittaa mille tahansa palvelimelle vaivattomasti. Molemmat näistä työkaluista tulevat mukana ilmaisessa Wamp Server - ohjelmistopaketissa. Tämän ohjelman avulla saamme helposti muokattua niin tietokannan rakenteita kuin muitakin tärkeitä tiedostoja. Ohjelma sisältää myös Apache-ohjelmiston, jolla on mahdollista suorittaa www-sivuja paikallisesti.

40 Palvelin Palvelin on toimija, joka vastaa ohjelmiston epähumaanista osaa. Palvelin pitää yllä tietokantoja ja päivittää niitä. Palvelin kykenee myös hallitsemaan tilauksia, ja välittämään niitä edelleen. Raporttien valmistelu on myös tärkeä tehtävä, jolla siltä löytyy. Palvelinohjelmistona työssämme käytimme Apache-serveriä, joka suoritti kyselyt ja toiminnallisuuden. 7.3 Toiminnallisuus Katsomme PHP-lähdekoodin ja MySql kyselyiden rakenteita ja niiden toimintaa itse ohjelmassa. Tarkkailemme miltä eri tilanteet näyttävät ohjelman, tietokannan ja käyttäjän näkökulmasta ja kommentoimme tapahtuman kulkua näiden välillä Rekisteröityminen Rekisteröityminen alkaa, kun asiakas painaa sivun vasemmalla puolella olevaa rekisteröitymine-linkkiä. Tämän jälkeen näytölle avautuu lomakepohja, johon asiakas syöttää omat tietonsa. Kun lomake on täytetty, painetaan Lisää-painiketta. Ohjelma tekee perustarkistuksen asiakkaan syöttämille tiedoille ja lisää ne nimensä mukaisiin muuttujiin. (Kuvio 17)

41 35 Kuvio 17. Rekisteröitymislomake Tarkistuksen jälkeen ohjelma lisää henkilötiedot sekä käyttäjätunnuksen tietokantaan, jos ei tietokannasta löydy toista samannimistä käyttäjätunnusta. (Kuvio 18) KUVIO 18. Lisäys onnistunut Alhaalla on käyttäjälle tuleva teksti-ilmoitus, mikäli käyttäjätunnus on jo käytössä. Tunnus on jo käytössä Paina backspace(askelpalautin) ja päivitä sivu refresh(f5) painikkeella palataksesi lisäämään käyttäjää Lisäyksen onnistuttua ohjelma lähettää käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen aktivointitunnuksen. (Kuvio 19)

42 36 KUVIO 19. Aktivointilähete Käyttäjän painaessa sähköpostiinsa tullutta aktivointi linkkiä hän aktivoi aktivointi.php-tiedoston, jossa ohjelma aktivoi käyttäjätunnuksen ja mahdollistaa sisään kirjautumisen Sisään kirjautuminen Sivuston oikeasta ylälaidasta käyttäjä löytää sisään kirjautumisen lomakkeen. Lomakkeen täyttämällä ja kirjaudu painiketta painamalla käyttäjä laittaa ohjelman vertaamaan lomaketietoja tietokannan tietoihin. Mikäli käyttäjän antamat tiedot löytyvät tietokannasta, luodaan hänellä uniikki sessio. (Kuvio 20) KUVIO 20. Sisään kirjautuminen Käyttäjä tunnistetaan ja hänen tietonsa tallennetaan $user-muuttujaan myöhempää käyttöjä varten. Samalla myös tarkistetaan onko käyttäjä aktivoinut tunnuksiaan, ja mikäli ei ole, tuhotaan hänen muodostamansa sessio.

43 Tarjouksen lisääminen Työntekijöillä ja ylläpitäjillä on mahdollisuus lisätä tuotteita, valmistajia, tuoteryhmiä, tarjouksia, uutisia ja sekä asiakkaita. Nämä toiminnot ovat kaikki samankaltaisia keskenään. Valitsimme esimerkiksi tarjouksien lisäämisen, jonne siirrytään vasemmalla olevasta Hallinnointi-linkistä. Käyttäjän painaessa Lisää tarjouslinkkiä avautuu hänelle uuteen sivuun JavaScriptillä toteutettu ikkuna. (Kuvio 21) KUVIO 21. Lisää tarjous Lomakkeen täyttämällä ja lisää painiketta painamalla käyttäjä lähettää tiedot tarkistettavaksi ja lisättäväksi tietokantaan. Tiedot ovat menneet läpi tarkistuksen, ja mikäli ne on syötetty oikein, tiedot tallennetaan tietokantaan normaalisti. Muussa tapauksessa käyttäjälle tulee virheilmoitus Kaikkia kenttiä ei ollut täytetty. (Kuvio 22)

44 38 KUVIO 22. lisäys epäonnistui Uutisen muokkaaminen Sivustolla tällä hetkellä toimivia muokkaustoimintoja ovat uutiset ja valmistajat, jotka ovat toiminnoiltaan samankaltaiset. Esittelemme tässä kohdassa uutisen muokkaamisen. Uutisen muokkaaminen alkaa, kun käyttäjä painaa Muokkaa uutista -linkkiä. Uuteen ikkunaan aukeaa pudotusvalikko, josta valitaan muokattava uutinen ja painetaan Avaa-painiketta, joka tulostaa tekstikenttiin jo tietokannasta löytyvät arvot kyseiselle tuotteelle. (Kuvio 23) KUVIO 23. Uutisten muokkaaminen

45 39 Käyttäjän muokattua tulostetut lomaketiedot hän painaa Lisää-painiketta ja tiedot muokkautuvat heti tietokantaan. (Kuvio 24) KUVIO 24. Muokkaaminen onnistui Tuotteen poisto Poistotoiminto on tehty tehokkaaksi, eikä se anna käyttäjälle paljon palautusmahdollisuuksia tällä hetkellä. Poistaminen toimii samalla lailla tuotteessa, uutisissa, asiakkaassa, tilauksessa sekä valmistajassa. Esittelemme nyt tuotteen poiston tapahtumat, jotka löytyvät Poista tuote-linkin takaa. Käyttäjän painettua linkkiä avautuu hänelle uuteen ikkunaan pudotusvalikko, johon ohjelma hakee tuotevaihtoehdot tietokannasta. (Kuvio 25) KUVIO 25. Tuotteen poisto

46 40 Käyttäjä valitsee poistettavan tuotteen ja painaa Poista-painiketta. Tämän jälkeen ohjelma poistaa tuotteen välittömästi tietokannasta ilman erillistä varmistusta Ostoskori Asiakas ja myyjä pystyvät lisäämään tuotteita ostoskoriin tuotteet-välilehdeltä. Lisääminen tapahtuu painamalla Lisää koriin-linkkiä. Kun asiakas lisää halutun tuotteen ostoskorin, niin ohjelma tarkistaa, löytyykö vastaava tuote jo ostoskorista. Jos kyseinen tuote löytyy ostoskorista, kasvattaa ohjelma tuotteen kappalemäärää yhdellä, mutta muussa tapauksessa ostoskoriin lisätään tuote kappalemäärällä yksi. (Kuvio 26) KUVIO 26. Ostoskoriin lisääminen Asiakkaan tai myyjän halutessa muokata ostoksiensa kappalemääriä painetaan ylhäältä löytyvää Ostoskori-linkkiä. Ostoskorissa olevat tuotteet tulostuvat käyttäjälle, josta tekstikentässä olevaa kappalemäärää on mahdollista muokata. Muok-

47 41 kaus hyväksytään painamalla kyseisen tuotteen Päivitä-painiketta, ja tämän jälkeen ohjelmisto päivittää halutun kappalemäärän tietokantaan. Käyttäjän halutessa poistaa tuote ostoskorista laitetaan nolla kappalemäärä kenttään ja painaa Päivitäpainiketta. (Kuvio 27) KUVIO 27. Ostokorin sisällön päivittäminen Käyttäjän halutessa tilata ostoskorinsa sisällön painaa hän Tilaa-linkkiä tai työntekijöille näkyvää Siirry valitsemaan asiakas -linkkiä. Seuraavalle sivulle aukeaa kummassakin tapauksessa pudotusvalikko, josta valitaan toimitustapa, mutta työntekijöille avautuu myös toinen pudotusvalikko, josta valitaan asiakas. Valintojen jälkeen painetaan Tilaa-painiketta, jolloin ohjelma siirtää ostokorin tilaukseen, käsittelyyn ja tyhjentää ostoskorin. Ohjelma laskee myös tilauksen kokonaissumman ottaen huomioon tarjouksessa olevat tuotteet. (Kuvio 28) KUVIO 28. Toimitus ja asiakkaan valinta

48 Ohjelman testaus Ajamme ohjelmaa ääri- ja normaaliolosuhteissa ja raportoimme, miten ohjelma käyttäytyy tärkeimmissä tilanteissa. Ohjelmaan on myös tehty erinäisiä pistotestauksia ohjelmoinnin yhteydessä, millä olemme saaneet korjattua isoimpia inhimillisiä virheitä. Tässä osiossa ei käydä läpi järjestelmän puutteita tai muutoksia, koska ne käydään läpi Ohjelmiston tulevaisuus -luvussa Testi: Sisään kirjautuminen Järjestelmään syötettiin oikea käyttäjätunnus ja salasana: Käyttäjä pääsi järjestelmään ja toivotettiin tervetulleeksi. (Kuvio 29) KUVIO 29. Onnistunut sisään kirjautuminen Järjestelmään syötettiin väärä tunnus ja salasana: Käyttäjälle tuli ilmoitus, käyttäjätunnus tai salasana virheellinen. (Kuvio 30) KUVIO 30. Epäonnistunut kirjautuminen Järjestelmään syötettiin väärä tunnus, mutta oikea salasana: Käyttäjälle tuli ilmoitus,

49 43 käyttäjätunnus tai salasana virheellinen Järjestelmään syötettiin oikea tunnus, mutta väärä salasana: Käyttäjälle tuli ilmoitus, käyttäjätunnus tai salasana virheellinen Testi: Käyttäjän lisääminen ja rekisteröiminen Lomake täytettiin oikeilla tiedoilla: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Käyttäjän Lisääminen: Tiedot tallennettiin onnistuneesti! (Kuvio 31) KUVIO 31. Käyttäjän lisääminen onnistunut Lomakkeen etu-, sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai salasana jätettiin tyhjäksi: Käyttäjälle tuli ilmoitus jokaisesta virheellisesti täytetystä tietueesta erikseen ja oikeaan kohtaan. (Kuvio 32) KUVIO 32. Puutteellisia tietoja Lomakkeelle täytetty käyttäjätunnus oli jo käytössä: Käyttäjälle tuli ilmoitus,

50 44 käyttäjätunnus on jo käytössä, paina backspace (askelpalautin) palataksesi takaisin tietoihisi. (Kuvio 33) KUVIO 33. Tunnus käytössä Testi: Tarjouksen lisääminen Lomake tiedot täytettiin oikein: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Tarjouksen Lisääminen: Tiedot tallennettiin onnistuneesti! Lomakkeen tarjoushinta, alkamispäivämäärä tai päättymispäivämäärä jätettiin tyhjäksi: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Kaikkia kenttiä ei ollut täytetty Testi: Käyttäjän poistaminen Pudotusvalikosta valittiin haluttu käyttäjä ja painettiin poista-painiketta: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Käyttäjä poistettu! Pudotusvalikosta ei valittu mitään ja eikä painettu poista-painiketta: Käyttäjälle ei tullut ilmoitusta eikä mitään poistettu.

51 Testi: Tilaaminen Ostoskoriin laitettiin tuotteita ja valittiin toimitustapa: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Tilaus onnistui: 45 Loppusummaksi jäi: 150 Tuotteen nimi, malli, á-hinta, kappalemäärä Ostoskorissasi ei ole tuotteita Ostoskoriin ei lisätty tuotteita: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Tuotteen nimi, malli, á-hinta, kappalemäärä Ostoskorissasi ei ole tuotteita Ostoskoriin lisättiin tuote, mutta toimitustapaa ei valittu: Käyttäjälle tuli ilmoitus, valitse maksutapa ja palautetaan valinta sivulle Laiteympäristö Ohjelma on testattu seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 7.0 ja Mozilla Firefox 3.0. Näillä molemmilla kaikki toiminnot ovat toimineet. Olemme käyttäneet palvelimena Wamp Server 2.0b, joka sisältää seuraavat modulaatiot ja versiot: Apache 2.2.8, PhP ja MySql a. Näitä ohjelmistoja on ajettu seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows XP SP3, Windows Vista 32-bit SP2, Windows Vista 64-bit SP1.

52 46 8. OHJELMAN TULEVAISUUS JA POHDINTA Käymme läpi ohjelmistomme tulevaisuuden näkymiä sekä visioita ja pohdimme, millä lailla opinnäytetyömme on vaikuttanut osaamiseemme ja mahdollisiin suuntautumiin yritystoiminnassa. 8.1 Ohjelman tulevaisuus Ohjelman tämänhetkinen tilanne on, että se on niin sanotusti testausvaiheessa, jossa olemme laittaneet ohjelmiston perustoiminnot ja rakenteet kuntoon. Ohjelmassa on monta hienosäätöä ja toimivuuksien korjauksia esimerkiksi tietokantaan syötettävien tietueiden parempi tarkistus ja virheensietokyky, ja myös monenlaiset tulostukset ja kategorisoinnit ovat tulevaisuuden suunnitelmissa. Tuki myös rekisteröimättömille ostajille on tulossa, sekä kielituen rakentaminen ja ohjelmiston helpompi käyttöönotto uusille palvelimille. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin niin suuria muutoksia, että emme lähteneet niitä yhdistämään tähän versioon. Kuitenkin ohjelmisto on nyt toimintakunnossa. 8.2 Pohdinta Mielestämme tämäntyylinen ohjelmisto ei ole koskaan valmis, vaan se vaatii koko ajan jatkuvaa päivitystä ja hienosäätöä. Kuitenkin joudumme rajaamaan ohjelmiston kehityksen ja toteutuksen siihen, mihin meidän koulutus ja elämäntilanteemme tällä hetkellä antavat periksi. Työn tekeminen on opettanut meitä monella osaalueella niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Kuitenkin oli hyvä huomata, että meidän ajatuksemme siitä, että teemme suunnitelman ja analysoinnin kunnolla, ei

53 47 osoittautunut turhaksi vaan auttoi meitä todella paljon itse toteutuksessa. Analysoinnilla saimme rajattua ohjelmiston todella hyvin siihen, mitä me siltä tässä versiossa halusimme. Vaikka ohjelmistomme on tällä hetkellä vielä keskeneräinen, olemme mielestämme saaneet jotain hyödyllistä aikaan. Tällä hetkellä ohjelmistoa ei ole vielä markkinoitu tai yrityksiä tälle tuotteelle ei ole etsitty. Voi olla kuitenkin hyvin mahdollista, että tämä ohjelmisto olisi jonkin yrityskuvauksessa kuvaavamme yrityksen käytössä, ehkä jopa ensi vuonna. Olemme päättäneet kuitenkin jatkokehittää ohjelmistoa ja mahdollisesti perustaa jopa yritystoimintaa tämän avulla. Tähän kuitenkin tarvitsemme vielä reilusti aikaa ja opiskelua.

54 48 LÄHTEET Heinäsuo, R PHP ja MySql. Tietokantapohjaiset verkkopalvelut 3.painos Helsinki: Talentum Media Oy. Hovi, A. & Huotari, J. & Lahdenmäki, T Tietokantojen suunnittelu & indeksointi. Jyväskylä: Docendo Finland Oy. Jimm s PC-Store. www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Verkkokauppa.com. www-dokumentti. Saatavissa: Luettu

55 49 LIITTEET Liite 1: Käyttötapauskaaviot Liite 2: Käyttöohje

56 Tomi Isohanni & Jukka Asiainen TALLASAA.COM VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Käyttötapauskaaviot KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Joulukuu 2008

57 SISÄLLYS 1 SISÄÄN KIRJAUTUMINEN 1 2 ULOS KIRJAUTUMINEN 2 3 REKISTERÖITYMINEN 3 4 HALLINTA Luo käyttäjä Poista käyttäjä Muokkaa käyttäjää Tuotehallinta Tilaa tuotteita Perusta tuote Muokkaa tuotetta Poista tuote Uutiset Luo uutinen Muokkaa uutista Poista uutinen Tarjoukset Luo tarjous Muokkaa tarjousta Poista tarjous 16 5 TUOTTEET/VARASTO Hae tuotteita Lisää tuote ostoskoriin Varastotilanne 19 6 OSTOSKORI Katso ostokorin sisältö Hyväksy ostoskori Lähetä tiedot tilaustaulukkoon Päivitä ostoskori Muuta tuotteen kappalemäärää 23 7 TILAUS Hae tiedot ostoskorista Valitse maksutapa & toimitustapa 25

58 7.3 Täytä asiakastiedot Hyväksy toimitus ja maksuehdot Lähetä tilausvahvistus asiakkaalle Lähetä tilaus toimitukseen 29 8 TOIMITUS Käsitellään tilaus Lähetä tieto laskutukseen Lähetä toimitustiedot asiakkaalle 31

59 Liite 1 / 1 1 SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Käyttötapauskaavio: Sisään kirjautuminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Käyttäjä kirjautuu järjestelmään. Kuinka usein käytetään: joka kerta kun järjestelmään kirjaudutaan Mikäli asiakas haluaa muuttaa tietojaan tai tilata tuotteita. Käyttötarpeet: Tarvitaan, jotta asiakkaat voisivat tilata tuotteita helposti ja että järjestelmä olisi turvallinen Käyttäjät: Peruskäyttäjä, työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: - Kuvaus: Järjestelmä avautuu ja näyttää kirjautumislaatikon. Käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja painaa Kirjaudu painiketta. Järjestelmä vertaa syötettyjä tietoja tietokannassa oleviin (poikkeus: kirjautumistiedoissa virhe) ja sen jälkeen näyttää käyttäjälle järjestelmän sisällön ja tekee asiakkaalle yksilöllisen session avaimen. Poikkeukset: 1. kirjautumistiedoissa virhe: Virhe syntyy, jos joko syötetty tunnus ei ole tietokannassa tai syötetty salasana on virheellinen. Silloin näytetään ruudulla viesti Pääsy kielletty! tai Väärä tunnus tai salasana yritä uudelleen. Jälkiehdot: Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjän tila on kirjautunut.

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat 5 viimeisen jutun otsikot ja kirjoittajat sekä jutun alku. - Käyttäjä voi valita kirjoittajan (jutut) tai yhden jutun. Käyttäjävoi

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset 1.1.2012

Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset 1.1.2012 Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset 1.1.2012 1. Kirjautuminen ja yrityksen valinta... 2 2. Yritystilien ja alatilien perustaminen ja poistaminen... 3 3. Lounaskortti Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi Tilaajan pikaopas OneMed Kotijakelupalvelu on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla kunta/kaupunki hallinnoi kotiasiakkaiden hoitotarvikereseptejä. Kirjaudu palveluun: 1. Klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

VOLVO TYÖASUT, VERKKOPORTAALI TILAUS

VOLVO TYÖASUT, VERKKOPORTAALI TILAUS VOLVO TYÖASUT, VERKKOPORTAALI TILAUS TILAUKSEN TEKEMINEN Ennen kuin alat tilata... sivut 2 6 Tilauksen luominen... sivut 7 22 2015-02-18 ENNEN KUIN ALAT TILATA Tämä verkkopohjainen tilausratkaisu perustuu

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

eperehdytyksen käyttöönotto Ilmoitapalvelussa

eperehdytyksen käyttöönotto Ilmoitapalvelussa PDF-ohje eperehdytyksen käyttöönotto Ilmoitapalvelussa Rekisteröinti Kirjautuminen Käyttöoikeudet eperehdytyksen aktivointi eperehdytyksen suorittaminen Rekisteröityminen ja uuden yritystilin luominen

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

3M Online Center sivuston käyttöopas

3M Online Center sivuston käyttöopas 3M Online Center sivuston käyttöopas 1 3M 2015. All Rights Reserved. 3M Online Center -sivuston käyttöopas Tuotteiden tilaaminen...3 1. Tilaa nyt...4 2. Pikatilaus...5 3. Lataa tilaustiedosto...6 4. Ostoslistat

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Timmi varausjärjestelmään rekisteröityminen ja verkkokaupasta

Timmi varausjärjestelmään rekisteröityminen ja verkkokaupasta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Verkkokauppa 1 Timmi varausjärjestelmään rekisteröityminen ja verkkokaupasta ostaminen Sisällys Timmi varausjärjestelmään rekisteröityminen ja verkkokaupasta ostaminen... 1 Verkkosivulle

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Voit selailla verkkokauppamme tuotteita ilman kirjautumista, mutta tilaamiseen tarvitset omat tunnukset.

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

käyttäjänimi 653000 salasana ****** OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY

käyttäjänimi 653000 salasana ****** OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY Tilausjärjestelmämme sijaitsee Internet osoitteessa www.kauppapalvelu.fi -> osoita Espoo Ikkunaan avautuu kirjautumissivu. Kirjautukaa Käyttäjänimellänne ja salasanallanne

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet PYHÄ BIRMAN KISSA RY Sivu 1 / 13 Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet Hotlineen kirjautuminen tapahtuu valitsemalla Kasvatus ja terveys -valikosta Hotline. Avautuvalla sivulla on Kirjaudu sisään palveluun

Lisätiedot

Nettikaupan uudistukset

Nettikaupan uudistukset WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 3/12 Nettikaupan uudistukset 1 Johdanto 4 2 Ohjattu tilaaminen omien tilauspohjien avulla 4 3 Tilauspohjat 7 3.1 Muokkailtavuus 7 3.2 Tilauspohjan vanhentuminen 8 3.3 Ilmoitus

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu. Sijaisrekisteri. Top-5 paikkakunnat. Pikahaku. Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot

Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu. Sijaisrekisteri. Top-5 paikkakunnat. Pikahaku. Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot Sijaisrekisteri Uusin sijainen lisätty 24.8.06, klo 9:00 Sijaisia järjestelmässä 101 kpl Top-5 paikkakunnat

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot