TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 Tomi Isohanni & Jukka Asiainen TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Joulukuu 2008

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijät: Jukka Asiainen ja Tomi Isohanni Opinnäytetyön nimi: Tallasaa.com-verkkokaupan suunnittelu ja toteutus Työn ohjaaja: TkT Szewczyk Grzegorz Työn tarkastajat: TkT Szewczyk Grzegorz Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2008 Sivumäärä: 49 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyömme käsittelee Tallsaa.com-verkkokaupan suunnittelua ja toteutusta pienyritykselle. Tallasaa.com on fiktionaalinen kalastustarvikkeiden verkkokauppa, ja ohjelmisto ei ole julkisesti minkään yrityksen käytössä. Jatkokehitys ja ohjelmiston tulevaisuuden näkymät ovat tekijöiden päätettävissä ja tehtävissä. Tässä työssä esitellään ohjelman runkoversio, jonka myötä ohjelmaa kehitetään. Ohjelmiston kehityksen vuoksi tutkittiin erinäköisiä jo käytössä olevia verkkokauppoja. Näiden tutkimusten pohjalta suunnitellaan Tallasaa.comin toiminnallisuutta ja rakennetta. Opinnäytetyössä raportoidaan ohjelman analysoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta liittyvistä asioista. Alussa tarkastellaan ensiksi ohjelmiston vaatimuksia ja analysoidaan yrityksen tarpeet. Kaavioiden avulla kuvataan ohjelman tulevaa toiminnallisuutta ja sitä, miten ohjelmisto käyttäytyy eri tilanteessa. Suunnitelmavaiheessa käydään läpi ohjelmiston tiedon kulun sekä mahdolliset toteutuksen tarpeet ja näiden selvittämiseen käytetään sekvenssikaaviointia. Toteutusvaiheessa kerättiin analysointi- ja suunnitteluvaiheen tiedot ja esitellään käytettyjä työkaluja, käydään läpi ohjelman perustoiminnallisuus ja testataan toiminnallisuus. Lopullisesta ulkoasusta raportoidaan kuvakaappausten ja selityksien avulla. Avainsanat: verkkokauppa, analysointi, suunnittelu, dokumentointi

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Education programme: Degree Programme in Business Information Technology Author: Name of the Thesis: Supervisor: Reviewer: Jukka Asiainen ja Tomi Isohanni Tallasaa.com web store designing and implementation Szewczyk Grzegorz, PhD (Eng.) Szewczyk Grzegorz, PhD (Eng.) Study start year: 2003 Graduation year: 2008 Number of pages: 49 ABSTRACT Our thesis process Tallsaa.com web store designing and implementation to a small company s business. Tallasaa.com is fictional fishing equipment web store, software isn't in public use by any company. Development and future sights of this software rests in our hands. This thesis presents base building of the software, which is used to improve it. Because of the program development comparing was necessary to analyse different kind of web stores which are all ready in use. These analyses were the base when design part started in Tallasaa.com functionality and structure. Thesis includes these documents programs analysing, designing, implementation and testing associated situations. First is examining for program needs and analyse the company s needs. Diagrams and pictures show software s future functionality and program behaviour in different situations. Designing part goes through programs information flow and also possible needs to execute in implementation. Sequence diagrams are used to describe these situations. In implementation phase information is collected from analyses and designing part and presenting the tools which is used. Document goes through programs basic functionality and tests. At the end reports will show the final layout with print screens and documentation. Keywords: Web store, analysing, designing, documenting

4 KÄYTETYT TERMIT MySql tehokas sql-kantojen hallintajärjestelmä PHP web-pohjainen ohjelmointikieli Relaatiotietokanta tietovarasto, jonka tiedoilla voi olla erilaisia yhteyksiä toisiinsa, koostuu erilaisista tauluista Sessio järjestelmän tekemä yksilöllinen istunto käyttäjälle Sql IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä hakuja, lisäyksiä ja muutoksia Yksi-yhteen, Yksi-moneen tietokantatermit, joita käytetään kuvaamaan kahden erillisen tietokannan taulun yhteyttä toisiinsa

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TALLASAA.COM-OHJELMAN VERTAMINEN MUIHIN OHJELMISTOIHIN 2 3 YLEISKUVAUS Tallasaa.comin ja yrityskuvaus Ohjelmistokehittäjän yrityskuvaus 4 4 VAATIMUSMÄÄRITTELY Käyttötarkoitus Käyttäjät Tietoturva Muuta tärkeää 6 5 ANALYSOINTIVAIHE Tietovuokaavio Käyttäjäryhmät Verkkokaupan asiakas Pääkäyttäjä Myyjä Varastotyöntekijä Käyttötapauskaaviot Sisään kirjautuminen Ulos kirjautuminen Rekisteröityminen Luo käyttäjä Perusta tuote Luo tarjous Muokkaa tarjousta Poista tarjous Lisää tuote ostoskoriin Katso ostoskorin sisältö Tietokanta Tietokannan mallinnus Taulukoiden koostumus Sivuston käyttäjänäkymät Asiakas Rekisteröitynyt asiakas Henkilökunta 25

6 6. SUUNNITELMAVAIHE Sekvenssikaaviot Rekisteröityminen Hallinnointi Tuotehaku Varastotilanne Lisää tuote ostoskoriin Ostoskori Tilaus Toimitus TOTEUTUS- JA TESTAUSVAIHE Käytettävät työkalut Palvelin Toiminnallisuus Rekisteröityminen Sisään kirjautuminen Tarjouksen lisääminen Uutisen muokkaaminen Tuotteen poisto Ostoskori Ohjelman testaus Testi: Sisään kirjautuminen Testi: Käyttäjän lisääminen ja rekisteröiminen Testi: Tarjouksen lisääminen Testi: Käyttäjän poistaminen Testi: Tilaaminen Laiteympäristö OHJELMAN TULEVAISUUS JA POHDINTA Ohjelman tulevaisuus Pohdinta 46 LÄHTEET 48 LIITTEET 49 Liite 1. Käyttötapauskaaviot Liite 2. Käyttöohje

7 1 1 JOHDANTO Käsittelemme opinnäytetyössämme prosessia, joka lähtee yrityksen tarpeesta harjoittaa web-pohjaista kauppaa. Lähdimme kehittämään ideaa yrityksen näkökulmasta ja tarpeista. Kaikki yritykset ja tapaukset, jotka esiintyvät työssämme on fiktioanaalisia. Idea lähti liikkeelle 2007 syksyllä, jolloin päätimme opinnäytetyömme aiheesta. Halusimme tietysti, että verkkokauppa erikoistuisi johonkin tiettyyn alaan. Pitkien pohdiskelujen jälkeen päädyimme kalastustarvikekauppaan. Teimme alussa yrityksen näkökulmasta vaatimusmäärittelyn ohjelmistolle, jonka jälkeen analysoimme sen toiminnallisuuden puolelta. Analysoinnista saatujen tietojen perusteella teimme suunnitelman itse ohjelmiston toteutukseen. Prosessiemme halusimme vastaavan mahdollisimman paljon arkipäiväistä tilannetta ja lisäksi halusimme tehdä ohjelman muokattavuudesta ja päivittämisestä helposti käytettävän.

8 2 2 TALLASAA.COM-OHJELMAN VERTAMINEN MUIHIN OHJELMISTOI- HIN Kun verrataan tekemäämme ohjelmaa muihin samaan tarkoitukseen olevia ohjelmia, kannattaa ensiksi tarkastella ohjelmiston käyttöönottoa ja vuosittaisia kuluja. Nykyään on web-pohjaisia kauppoja todella paljon tarjolla, mutta useimmat niistä on tarkoitettu keskisuurille tai suurille yrityksille, ja näin ollen näiden kaupallisten ohjelmien kustannukset eivät ole tälle kyseiselle yritykselle sopivia. Tämän takia lähdimme työstämään helposti muokattavaa ja käytettävää pienille yrityksille sopivaa ohjelmaa. Mikäli ohjelmaamme verrattaisiin suuriin verkkokauppoihin niin voisi sano että meidän ohjelmamme on niiden pienoismalli, eli tarkasti työstetty pieni järjestelmä. Tietenkin suurista ohjelmista saadaan ehkä parempi hyöty niin asiakkaalle kuin yrityksellekin, mutta tällä hetkellä Tallasaa.com-ohjelma kattaa kaikki perustarpeet mitä pienyrityksellä on niin markkinoinnissa kuin hallinnoinnissakin. Ohjelmamme hienouksia on sen helppous muuttaa se erityyppisille yrityksille sopivaksi helpon rakenteen ja tietokannan avulla. Nykytilanne verkkokauppojen pohjalla näyttää olevan noususuhdanteessa. Pienetkin yritykset haluavat tulla näkyviksi ulkomaailmassa ja näin ollen saada asiakaskuntaansa isommaksi. Verkkokauppoihin panostetaan hyvinkin paljon, koska se edesauttaa pienten yritysten varastotilanteen hallinnointia ja markkinointia. Melkein jokaisella internetsivuja rakentavalla yrityksellä on tarjota myös verkkokaupan aloittajalle omanlaisensa ratkaisunsa. Tulevaisuudessa on varmasti tulossa verkkokauppapaketteja, joita voi muokata haluamansa näköisiksi ja näin ollen tehdä juuri omasta verkkokaupastaan oman näköisen. Tämäkin on yksi syy miksi lähdimme ohjelmaa suunnittelemaan ja toteuttamaan. Haluamme että järjestelmä

9 3 on juuri asiakkaan näköinen. Ohjelmassa oleva runko antaa tähän hyvät mahdollisuudet jo nyt. Ohjelmiston hyvinä puolina pidämme sen helppokäyttöisyyttä ja käyttöönoton helppoutta, ja myös ohjelman helppo muokattavuus eri käyttö tarkoituksiin on mielestämme onnistunut. Huonona puolena tällä hetkellä on syötteiden ja toimintojen tarkistuksien heikkous, joka mahdollistaa väärän tiedon syötön tietokantaan. Myöskään graafinen näkökulma ei ehkä ole paras mahdollinen. Tutkiessamme jo olemassa olevien verkkokauppojen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia huomasimme, että usein sivustoissa oli monta hienoa toiminnallisuutta, jotka joko on jo sisällytetty järjestelmään, esimerksi tuoteryhmien avautuminen segmenteittään, ja oli myös kohtia, joita tulemme mahdollisesti tulevaisuudessa ainakin jossain määrin sisällyttämään työhön. Jimm s PC-Storella (Jimm s PC- Store, 2008) on käytössä ainakin muutama mielenkiintoinen ja mahdollisesti hyvin helposti toteutettavissa oleva ominaisuus. Esimerkiksi kun hiiren vie tuotteen päälle, siitä aukeaa pieni ikkuna, jossa on tuotteen kuva ja perustiedot, ja myös huutokauppaosio oli erittäin mielenkiintoinen. Katsoimme muitakin isompia verkkokauppoja, ja toinen josta saimme kehitysidean, oli verkkokauppa.comin (Verkkokauppa.com, 2008) pikahakutoiminto, joka on aika selkeä, toiminnallinen ja varmasti myös helposti toteutettavissa. Kuitenkin täytyy muistaa, että melkein jokainen verkkokaupan rakenne on samankaltainen ainakin ulkoasullisesti. Tämä on osittain hyvä asia, koska ihmiset ovat tottuneet johonkin tiettyyn toiminnallisuuteen tai osion paikkaan, esimerkiksi tuotteet ja muut palvelut ovat yleisesti ottaen vasemmalla puolella.

10 4 3 YLEISKUVAUS 3.1 Tallasaa.comin ja yrityskuvaus Tallasaa.com on tunnettu kalastustarvikeliike Kokkolan laidalla. Liike on perustettu vuoden 2007 keväällä. Henkilöstömäärä on 4, ja henkilöstöön kuuluu toimitusjohtaja X, myyjät A ja B sekä varastohenkilö C. Yritys panostaa tuotteidensa laatuun ja hyvään asiakaspalvelun. Yrityksellä on pienet varastotilat, jonka vuoksi on kaupankäyntiä päätetty laajentaa web-pohjaiseksi vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Kokouksessa päätettiin, että tehtäisiin vaatimusmääritelmä ohjelmistolle ja palkattaisiin ulkopuolinen yritys tekemään tämä ohjelmisto valmiiksi. Toimitusjohtaja X on päättänyt, että vaatimusmäärittelyn tekijöiksi valitaan henkilöt A ja C. 3.2 Ohjelmistokehittäjän yrityskuvaus MureaKoodi on kahden henkilön perustama yritys, jonka tarkoituksena on luoda ohjelmistopaketteja vastaamaan yrityksien tarpeita. Tallasaa.com on tämän yrityksen ensimmäinen asiakas. Kyseisen projektin he aloittavat analysoimalla asiakkaan toimittaman vaatimusmäärittelyn, ja näillä tiedoilla he lähtevät suunnittelemaan toteutusta.

11 5 4 VAATIMUSMÄÄRITTELY 4.1 Käyttötarkoitus Ohjelmistoa käytettäisiin hyväksi myynnissä, varaston, asiakkaiden ja tuotteiden hallinnassa. Ohjelmisto kykenisi itsenäiseen tilauksien hallintaan. Ohjelmisto tulostaa myyjille asiakkaiden haluamat tuotteet ja asiakkaiden yhteystiedot. Asiakkailla on mahdollisuus tutustua tuotteisiin ilman yrityksessä käyntiä. Varastohenkilöllä pitäisi olla mahdollisuus lisätä, poistaa ja muokata tuotteita. Myyjillä olisi mahdollisuus käydä käteiskauppaa verkkokaupan kautta, ja tämä päivittäisi varastotilannetta. 4.2 Käyttäjät Ohjelman käyttäjinä tulisivat olemaan toimitusjohtaja (pääoikeudet), myyjät (myyntioikeudet), varastotyöntekijät (varastonhallintaoikeudet) ja asiakkaat, joilla olisi mahdollista tilata tuotteita. 4.3 Tietoturva Käsiteltäessä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja on tarpeellista noudattaa huolellisuutta tietoturvan suunnittelussa. Mahdollisten tietojen kalastaminen ohjelmistosta tulisi olla mahdotonta ulkopuolisten henkilöiden toimesta.

12 6 4.4 Muuta tärkeää Ohjelmiston tulisi olla kaiken kaikkiaan selkeä käyttää, ylläpitää ja päivittää. Ohjelmistossa olisi myös hyvä tulla selkeät ohjeet siitä, kuinka käyttäjän tulisi toimia normaaleissa tilanteissa. Mukava lisä ohjelmistossa olisi käyttäjien mahdollisuus keskustella tuotteista ammattilaisten kanssa.

13 7 5 ANALYSOINTIVAIHE Saatuaan yrityksen vaatimusmäärittelyn MureaKoodi lähti analysoimaan tätä tietoa. Analysoinnin aikana selvisi millaisilla ratkaisuilla tullaan yrityksen tarpeet tyydyttämään. Tässä luvussa käymme läpi seuraavat määrittelyt: vaatimuksiin sopivat työkalut ja laitteiston, käyttötapauskaaviot ja niiden selostukset, luokat ja niiden selostukset sekä tietokannan rakenteen. 5.1 Tietovuokaavio Tietovuokaavio kuvaa tiedon kulkua järjestelmässä. Tallsaa.comissa vuorovaikutuksessa ovat käyttäjä, kirjautunut käyttäjä sekä henkilökunta. Tiedon prosessoinnista huolehtivat sisään kirjautuminen, rekisteröityminen ja aktivointi, hallinnointi, tuotehaku ja ostoskori sekä tilaus. Kyseiset prosessit saavat suorituskäskyn vuorovaikuttajilta ja hakevat tietokannasta tarpeelliset tiedot tulostaen ja suodattaen ne vuorovaikuttajan tarpeisiin. (Kuviot 1 ja 2) KUVIO 1. Tallasaa.comin tiedon kulku yleisellä tasolla

14 8 Kirjautumis lomake Käyttäjätiedot Käyttäjä 1.0 Sisään kirjauminen Käyttäjä- ja henkilötilit Tilitiedot Rekisteröitymis lomake Rekisteröitymistiedot 2.0 Rekisteröituminen / aktivointi Aktivointi tiedot Muutos lomake Muutos tiedot Henkilökunta 3.0 Hallinnointi Tuote, uutiset, tarjoukset, käyttäjä ja tilaus tietokannat Muokattavat ja poistettavat tiedot Haku tiedot Tuote tiedot Tuote lisäys Kirjautunut käyttäjä Tuotekysely Ostoskorin sisältö 4.0 Tuotehaku ja ostoskori Tuote listaus Tuote tunniste Hyväksyntä Tuote tunniste Tuote tiedot Ostoskori 5.0 Tilaus Tallennus Tilaus tietokanta KUVIO 2. Tallasaa.comin tiedonkulku

15 9 5.2 Käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmämäärittely lähti liikkeelle siitä, miten verkkokaupan tulisi toimia. Verkkokaupan toiminnassa kuvataan viittä käyttäjää, jotka ovat asiakas, myyjä, varastotyöntekijä, pääkäyttäjä ja palvelin. Näillä käyttäjillä on erilaiset käyttöoikeudet koskien verkkokaupan sivustoa ja niiden muokattavuutta Verkkokaupan asiakas Asiakas pystyy rekisteröitymään palveluun, mutta tuotteita on myös mahdollisuus selata ja tilata ilman rekisteröintiäkin. Rekisteröinnin jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa vahvistuslinkin, jota seuraamalla järjestelmä tallentaa käyttäjän hyväksymät tiedot tietokantaan. Asiakas voi selata tuotteita ja lisätä ne ostoskoriin. Tuotteiden tilaamisen tulee olla mahdollista ilman sisään kirjautumistakin, mutta se edellyttää yhteystietojen syöttämistä Pääkäyttäjä Pääkäyttäjällä on eniten oikeuksia sivustoilla, ja hän pystyykin näin ollen lisäämään, poistamaan tai muokkaamaan suurinta osaa tietokannan sisällöstä, kuten tuotteita, asiakkaita ja uutisia. Pääkäyttäjällä on myös oikeus päivittää varastotilannetta ja myydä tuotteita käteiskaupalla ohjelmiston avustuksella. Hänellä on myös mahdollisuus tulostaa raportteja liittyen asiakkaisiin ja tuotteisiin.

16 Myyjä Myyjä toimii tilausten vastaanottajana ja tarkistajana. Hän pystyy hallitsemaan verkkokaupan asiakaslistaa. Myyjä pystyy myös harjoittamaan käteiskauppaa ohjelmiston välityksellä Varastotyöntekijä Varastotyöntekijä käyttää ohjelmistoa tuotteiden hallitsemiseen eli lisäämiseen, poistamiseen ja muokkaamiseen. Hän pystyy myös päivittämään varastosaldoja sekä tulostamaan tuotekohtaisia raportteja. 5.3 Käyttötapauskaaviot Määritellään yleisesti, miten jokin toiminto toimii ja millä ohjelmalla tai käyttäjällä siihen pitäisi olla yhteys. Tässä osiossa on näkyvillä käyttötapauskaavion päänäkymä kuvio (Kuvio 3). osiosta voi myös lukea käyttötapauskaavioiden selitykset ja kuvaukset. Tähän osioon ei sisällytetty kaikkia tapauksia, vaan ainoastaan tärkeimmät ja kuvaavimmat kaaviot. Loput käyttötapauskaavioista ovat liitteessä 1.

17 KUVIO 3. Päänäkymä käyttötapauskaaviosta ja ohjelmasta 11

18 Sisään kirjautuminen Käyttötapauskaavio: Sisään kirjautuminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Käyttäjä kirjautuu järjestelmään. Kuinka usein käytetään: joka kerta kun järjestelmään kirjaudutaan Mikäli asiakas haluaa muuttaa tietojaan tai tilata tuotteita. Käyttötarpeet: Tarvitaan, jotta asiakkaat voisivat tilata tuotteita helposti ja järjestelmä olisi turvallinen. Käyttäjät: peruskäyttäjä, työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: - Kuvaus: Järjestelmä avautuu ja näyttää kirjautumislaatikon. Käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja painaa Kirjaudu painiketta. Järjestelmä vertaa syötettyjä tietoja tietokannassa oleviin (poikkeus: kirjautumistiedoissa virhe) ja sen jälkeen näyttää käyttäjälle järjestelmän sisällön ja tekee asiakkaalle yksilöllisen sessio avaimen. Poikkeukset: 1. kirjautumistiedoissa virhe: Virhe syntyy, jos joko syötetty tunnus ei ole tietokannassa tai syötetty salasana on virheellinen. Silloin Näytetään ruudulla viesti Pääsy kielletty! tai väärä tunnus tai salasana yritä uudelleen. Jälkiehdot: Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjän tila on kirjautunut.

19 Ulos kirjautuminen Käyttötapauskaavio: Ulos kirjautuminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Suljetaan sessio ja kirjaudutaan ulos järjestelmästä. Kuinka usein käytetään: tarpeen mukaan Käyttötarpeet: Käyttäjät kirjautuvat ulos järjestelmästä ja järjestelmä pysyy turvallisena. Käyttäjät: Kaikki joilla on käyttäjätunnus ja ovat kirjautuneena sisään Aloitusehdot: Käyttäjä on sisään kirjautunut järjestelmään. Kuvaus: Käyttäjä painaa Kirjaudu ulos -painiketta [Poikkeus: Käyttäjän sessioni on aikakatkaistu], jonka jälkeen järjestelmä sulkee käyttäjän session ja kirjaa hänet ulos järjestelmästä. Poikkeukset: 1. Käyttäjän sessio on aikakatkaistu järjestelmä on aika katkaissut käyttäjän sessio käyttämättömyyden takia. käyttäjälle tulee tiedote Olet jo kirjautunut ulos, mahdollisesti käyttämättömyyden takia. Jälkiehdot: Käyttäjä on kirjautunut ulos ja palautuu pääsivulle.

20 Rekisteröityminen Käyttötapauskaavio: Rekisteröityminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Asiakkaat luovat tämän avulla käyttäjätilinsä tietokantaan. Kuinka usein käytetään: tarpeen mukaan Käyttötarpeet: Asiakkailla mahdollisuus tehdä oma käyttäjätili, millä he pääsevät näkemään asioita eri lailla ja tilaamaan helpommin. Käyttäjät: peruskäyttäjät Aloitusehdot: Kuvaus: Asiakas painaa Rekisteröidy painiketta, jonka jälkeen avautuu lomake, johon täytetään seuraavat tiedot: [Poikkeus: Lomake ei avaudu] Pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, käyttäjätunnus, salasana. Ei pakolliset: puhelinnumero Järjestelmän täyttämät tiedot: henkilö_id, ip-osoite, pvm & aika, tila, oikeudet Järjestelmän täyttämät tiedot eivät näy käyttäjälle, vaan ne tehdään, kun käyttäjä on painanut Luo tili painiketta [Poikkeus: Syötetyt tiedot virheellisiä]. Järjestelmä lähettää käyttäjän täyttämään sähköpostiosoitteeseen aktivointitunnuksen, jolla tili aktivoidaan lopullisesti ja asiakas voi sisään kirjautua. Poikkeukset: 1. Lomake ei avaudu Käyttäjälle tulee tiedote Rekisteröinti lomakkeessa on tilapäinen häiriötilanne tai huoltotyö käynnissä, olemme korjaamassa asiaa. Käyttäjällä on mahdollista lähettää järjestelmä hälytykseen viesti asiasta painamalla painiketta lähetä virheraportti. 2. Syötetyt tiedot virheellisiä Jos jokin pakollisista tiedoista on jäänyt täyttämättä tai sisältää virheellistä tietoa, järjestelmä tarkistaa kaikki tiedot ja merkitsee asiakkaalle virheelliset kohdat ja pyytää tarkistamaan tai korjaamaan tiedot. Mahdollisia virheellisiä kohtia on käyttäjätunnus, tai sitten sähköpostiosoite on syötetty väärin. Jälkiehdot: Tili luotu järjestelmään ja tilin aktivointiavain on lähetetty sähköpostiin. Asiakkaalle tulostetaan info miten tili aktivoidaan.

21 Luo käyttäjä Käyttötapauskaavio: Luo Käyttäjä Versio: 0.30 Tiivistelmä: Luodaan ohjelmaan uusi käyttäjätili/käyttäjä rekisteröidytään palveluun. Kuinka usein käytetään: Aina kun joudutaan lisäämään uusi käyttäjä, jolla ei ole tiliä käytössä / ei ole rekisteröitynyt. Käyttötarpeet: Kun pääkäyttäjä lisää järjestelmään uuden käyttäjätilin tiedot. Käyttäjät: pääkäyttäjä Aloitusehdot: Pääkäyttäjän pitää olla kirjautunut järjestelmään. Kuvaus: Järjestelmässä on valinta, josta aukeaa lomake, joka pääkäyttäjän täytyy täyttää oikeilla tiedoilla, jotta voi käyttää järjestelmää. Käyttäjältä tarvittavat tiedot: käyttäjänimi, sotu, salasana, henkilötiedot, osoite, yhteystiedot, henkilö_id ja oikeudet [poikkeus: pakollisia tietoja ei täytetty tai virheelliset]. Järjestelmään luodaan jokaisesta käyttäjästä käyttäjätili, josta selviää käyttäjän tiedot ja käyttöoikeudet. [poikkeus: käyttäjätietojen luominen ei onnistu tai vastaava käyttäjätili jo luotu]. Poikkeukset: 1. Pakollisia tietoja ei täytetty tai virheelliset Pakollisia tietoja ei annettu tai niissä oli virheellisiä tietoja. Esimerkiksi sotu on virheellinen. käyttäjälle ilmoitetaan virheestä ja pyydetään korjaamaan ne. 2. Käyttäjätietojen luominen ei onnistu tietojen lisääminen tietokantaan ei onnistu, joko yhteys tietokantaan katkennut tai sitten käyttäjätili on luotu aikaisemmin. 3. Vastaava käyttäjätili on jo luotu. tietokannasta löytyy samalla sotulla tai muulla pakollisilla tiedoilla oleva käyttäjätili, ja näin estetään monien käyttäjätilien luonti samalle henkilölle. Tästä tiedotetaan pääkäyttäjälle Käyttäjällä on jo yksi tili. Jälkiehdot: Käyttäjätili luotiin onnistuneesti, ruudulla olevat tiedot pyyhittiin ja palataan etusivulle.

22 Perusta tuote Käyttötapauskaavio: Perusta tuote Versio: 0.30 Tiivistelmä: Perustetaan tuote varastoon ja määritetään perustiedot. Kuinka usein käytetään: aina kun saadaan uusi tuote myyntivalikoimaan Käyttötarpeet: Perustetaan tuotteita, jotta varastossa oleva valikoima vastaisi myynnissä olevia tuotteita. Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Perusta tuote painiketta painettu Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijä perustaa tuotteita varastoon, heille aukeaa lomake, johon merkitään tuotteen tarvittavat alkutiedot. Kun tuotteen tiedot on pantu lomakkeeseen, painetaan Perusta tuote painiketta, joka lähettää tuotteen tiedot tietokantaan [Poikkeus: Pakollisia tietoja ei täytetty]. Poikkeukset: 1. Pakollisia tietoja ei täytetty Käyttäjä ei ole täyttänyt pakollista tietoa oikein, käyttäjälle palautetaan tieto siitä mitä osa-aluetta pitää korjata. Jälkiehdot: Tuote on perustettu tietokantaan, ja käyttäjällä on mahdollisuus tehdä uusi tuote, tai hän palautuu hallintanäkymään

23 Luo tarjous Käyttötapauskaavio: Luo tarjous Versio: 0.30 Tiivistelmä: Luodaan tarjous määrätylle tuotteelle. Kuinka usein käytetään: tarvittaessa Käyttötarpeet: Voidaan tehdä tuotteille tarjouskampanjoita. Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Luo tarjous painiketta on painettu. Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijä valitsee halutun tarjoustuotteen ja määrittää aloituspäivämäärän, loppumispäivämäärän ja tarjoushinnan. [Poikkeus: pakollisia tietoja ei ole täytetty]. Tämän jälkeen painetaan Tallenna painiketta ja tarjous tulee voimaan halutulle päivämäärävälille. Poikkeukset: 1. pakollisia tietoja ei ole täytetty Käyttäjä ei ole määrittänyt pakollisia kenttiä, ja tallennus epäonnistui. Käyttäjää pyydetään korjaamaan tiedot. Jälkiehdot: Tarjous on määritetty halutuilla tiedoilla tietokantaan, ja käyttäjä palautuu hallintasivulle.

24 Muokkaa tarjousta Käyttötapauskaavio: Muokkaa tarjousta Versio: 0.30 Tiivistelmä: muokataan tarjouksen tietoja Kuinka usein käytetään: tarvittaessa Käyttötarpeet: Saadaan korjattua väärillä tiedoilla määritetty tarjous. Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Muokkaa tarjousta painiketta painettu Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijät muokkaavat tarjouksen tietoja hallintaikkunan kautta. Käyttäjä määrittää uudelleen tarjouksen tietoja ja painaa Tallenna painiketta [Pakollisia tietoja ei täytetty]. Tämän jälkeen tiedot on muutettu tietokantaan. Poikkeukset: 1. Pakollisia tietoja ei täytetty Käyttäjä ei ole täyttänyt pakollista tietoa oikein, käyttäjälle palautetaan tieto siitä mitä osa-aluetta pitää korjata. Jälkiehdot: Tuote on muokattu tietokantaan, ja käyttäjällä palautuu hallinta näkymään.

25 Poista tarjous Käyttötapauskaavio: Poista tarjous Versio: 0.30 Tiivistelmä: poistetaan tarjous Kuinka usein käytetään: tarvittaessa Käyttötarpeet: poistetaan tarjous tietokannasta Käyttäjät: työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: Työntekijä tai pääkäyttäjä on kirjautunut sisään ja Poista tarjous painiketta on painettu. Kuvaus: Pääkäyttäjä tai työntekijät poistavat halutun tarjouksen näkyvistä ja samalla tietokannasta. Poikkeukset: Jälkiehdot: Tarjous on poistettu tietokannasta.

26 Lisää tuote ostoskoriin Käyttötapauskaavio: Lisää tuote ostoskoriin Versio: 0.30 Tiivistelmä: Lisätään tuote ostoskoriin tilausta varten. Kuinka usein käytetään: päivittäin Käyttötarpeet: Lisätään tuote ostoskoriin, jotta tilauksen voi suorittaa. Käyttäjät: käyttäjät Aloitusehdot: Hae tuotteita toiminto on tuottanut ainakin yhden haku tuloksen. Kuvaus: Jokaisen haetun tuotteen kohdalle laitetaan linkki, jolla käyttäjä voi lisätä tuotteen ostoskoriin tilausta varten. Painamalla Lisää ostoskoriin painiketta lisätään kyseisen tuotteen tiedot ostoskoriin. Painettaessa monta kertaa Lisää ostoskoriin painiketta saman tuotteen kohdalla ostoskorin kappalemäärä vain lisääntyy. [Poikkeus: Tuotteen varastosaldo alhainen] Poikkeukset: 1. Tuotteen varastosaldo alhainen Mikäli tuotteen varastosaldo on alle nollan, niin käyttäjälle tulee vahvistustiedote. Tuotteen varastosaldo on erittäin alhainen ja tuotteen saapuminen varastoon voi kestää kauan. Haluatko varmasti lisätä tuotteen ostoskoriin? Jälkiehdot: Tuote on lisätty onnistuneesti ostoskoriin. Käyttäjää ei ohjata minnekään.

27 Katso ostoskorin sisältö Käyttötapauskaavio: Katso ostoskorin sisältö Versio: 0.30 Tiivistelmä: katsotaan ostoskorin sisältöä Kuinka usein käytetään: päivittäin Käyttötarpeet: Tarkastetaan ostoskorin sisältö. Käyttäjät: kaikki käyttäjät ja asiakkaat Aloitusehdot: Käyttäjä on painanut Ostoskori painiketta. Kuvaus: Käyttäjälle tulee esiin hänen ostoskoriinsa siirtämät tuotteet [Poikkeus: Tuotteita ei ole lisätty], jonka jälkeen käyttäjä pystyy muuttamaan kappalemäärää, poistamaan tuotteen ostoskoristaan ja päivittämään ostoskoriin tehdyt muutokset. Poikkeukset: 1. Tuotteita ei lisätty Käyttäjä ei ole lisännyt tuotteita ostoskoriin, ja tämä näytetään asiakkaalle viestinä ostoskorissa ei ole tuotteita. Jälkiehdot: Ostoskorin sisältö on tulostettu käyttäjälle. 5.4 Tietokanta Tietokanta on rakennettu analysoinnin ja tarpeiden pohjalta. Tietokannan rakentamiseen ja analysointiin käytettiin apuna kirjoja (Hovi, Huotari & Lahdenmäki 2005.) ja (Heinäsuo 2004.). Toteutusvaiheessa joudutaan mahdollisesti tekemään muutamia muutoksia niin yhteyksiin kuin rakenteisiinkin. Seuraavassa esitetään tietokannan hierarkia ja selitetään tietokantataulujen välisiä yhteyksiä. (Kuvio 4.)

28 22 KUVIO 4. Tietokantahierarkia ja taulukkojen käyttämät yhteydet Tietokannan mallinnus Tietokanta koostuu useista eritaulukoista, joissa säilytetään yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä tietoja. Suunnitteluvaiheessa määritettiin taulukoiden yhteyksiä tarkemmin, joten tässä vaiheessa paneudutaan taulukoiden sisältöön. Päätaulukoita tietokannassa ovat henkilöt, käyttäjätunnukset, tuotteet ja tilaukset.

29 Taulukoiden koostumus henkilö-tauluun kerätään kaikkien yritykseen liittyvien asiakkaiden sekä henkilöstön yhteystiedot. Yrityksen henkilöstö kuitenkin erotellaan asiakkaista profiilin avulla. (Kuvio 5) KUVIO 5. henkilö-taulun kentät Käyttäjätunnukset yhdistetään henkilö-tauluun ID-kentän avulla, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kirjautuessa. Käyttäjätunnus koostuu käyttäjänimestä, sekä salasanasta, joka suojataan tarkasti. (Kuvio 6) KUVIO 6. käyttäjätunnukset-taulu tuotteet-taulusta löytyy kaikki perustieto tuotteista, esimerkiksi: nimi, tuoteryhmä, hinta ja varastosaldo. Yksiköllisenä avaimena tässä taulussa toimii tuotenumero, joka koostuu tuoteryhmästä ja luomisjärjestysnumerosta. (Kuvio 7)

30 24 KUVIO 7. Tuotteet-taulu ostotuote-tauluun kerätään kaikkien asiakkaiden suunnittelemat ja jo tehdyt ostokset. Jokainen ostoskoriin lisätty tuote on yhdistetty lisään ID:hen, joka mahdollistaa ostokorin tekijän tunnistamisen. Ostoskorista löytyvät kunkin lisätyn tuotteen määrä ja ID sekä tuotteen tila. (Kuvio 8) Kuvio 8. ostotuote-taulu 5.5 Sivuston käyttäjänäkymät Asiakas Käyttäjän tullessa sivustolla hänelle aukeaa ensimmäiseksi selvä perusnäkymä sivustosta, josta hän pääsee navigoimaan selkeästi ja nopeasti haluamaansa kohtaan. Hän voi siirtyä kirjautumiseen, josta hänet voidaan tunnistaa asiakkaaksi tai henkilökunnan jäseneksi. Käyttäjä voi siirtyä myös suoraan selaamaan tuotteita. Tuotteita voi lisätä ostoskoriin tuotelistasta tai tuotekohtaiselta sivulta. Tilatakseen

31 25 ostoskorin sisällön tulee hänen syöttää oikeat yhteystietonsa tietokenttiin ja hyväksyä tilausehdot Rekisteröitynyt asiakas Käyttäjän tullessa sivustolla hänelle aukeaa ensimmäiseksi selvä perusnäkymä sivustosta, josta hän pääsee navigoimaan selkeästi ja nopeasti haluamaansa kohtaan. Hän voi siirtyä kirjautumiseen, josta hänet voidaan tunnistaa asiakkaaksi tai henkilökunnan jäseneksi. Käyttäjä voi siirtyä myös suoraan selaamaan tuotteita. Tuotteita voi lisätä ostoskoriin tuotelistasta tai tuotekohtaiselta sivulta. Tilatakseen ostoskorin sisällön tulee hänen syöttää oikeat yhteystietonsa tietokenttiin, jos hän ei ole kirjautunut järjestelmään. Kirjautuneella asiakkaalla tulee tiedot automaattisesti tilaustietoihin, ja hänen ei tarvitse kuin tarkistaa tietojen oikeudellisuudet ja hyväksyä tilausehdot Henkilökunta Henkilökunta tunnistetaan kirjautumisen jälkeen, jolloin sille avautuu lisävaihtoehdot. Varastotyöntekijälle tulee tuotteiden hallinta -ikkuna, josta hän pystyy tekemään tarpeelliset muutokset. Myyjälle taas avautuu tuotetietojen hallinta, käteismyyntiruutu sekä asiakastietojen hallinta -ikkuna. Pääkäyttäjä voi siirtyä hallitsemaan käyttäjätilejä sekä mahdollisesti myös muita tietokantaan liittyviä muokkaus elementtejä.

32 26 6. SUUNNITELMAVAIHE 6.1 Sekvenssikaaviot Sekvenssikaavioiden avulla nähdään, kuinka tieto kulkee asiakkaalta tai käyttäjältä palvelimelle. Erilaisten operaatioiden kautta näillä kuvataan myös erilaisia virhetilanteita sivujen toiminnassa Rekisteröityminen Rekisteröitymisvaiheessa asiakas luo käyttäjätunnuksen järjestelmään. Tämän avulla tilaaminen on helpompaa ja tilausten käsittely nopeutuu. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 9) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä rekisteröitymisvaiheessa. Asiaka Rekisteröitymislomake Rekisteröintiohjain Henkilötaulu Käyttäjätunnustaulu täyttää lomakkeen Lähetä tiedot Virheellisiä tietoja Virheellisesti täytetty lomake Korjaa lomake tiedot Lähetä korjatut tiedot Tiedot oikein Tiedot ok Tiedot lisätty tietokantaan Tiedot lisätty tietokantaan Rekisteröityminen onnistunut Aktivointi sähköposti lähetetty Aktivointi linkin avaaminen Käyttäjätunnus aktivoitu Käyttäjätunnus aktivoitu KUVIO 9. Rekisteröityminen

33 Käyttäjä Tietokanta Hallinnointi Hallinnointi -ikkunan kautta päästään lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan esimerkiksi tuotteita, tuoteryhmiä, tuotekategorioita, uutisia, asiakkaita, tilauksia ja tarjouksia. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 10) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä hallinnointivaiheessa. Hallinnointi operaattori Lisää Muokkaa Poista Käyttäjä valitsee toiminnon Tulostaa valitun lomakkeen Lähettää täytetyn lomakkeen Täytetty Lisää-lomake Palaute tapahtumasta Hyväksy toiminto Lähettää uudet tiedot tietokantaan Toiminto suoritettu Täytetty muokkaa-lomake Palaute tapahtumasta Hyväksy toiminto Lähetä muokatut tiedot tietokantaan Toiminto suoritettu Täytetty poista lomake Palaute tapahtumasta Hyväksy toiminto Poista tiedot tietokannasta Toiminto suoritettu KUVIO 10. Hallinnointi

34 Tuotehaku Tuotehaussa käyttäjät hakevat tuotteita erilaisilla suodatuksilla, ja näitä suodatusvaihtoehtoja hallinnoi palvelin. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 11) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä tuotehakuvaiheessa. KUVIO 11. Tuotehaku Varastotilanne Varastotilanteen avulla asiakkaat ja käyttäjät tietävät varastossa olevien tuotteiden kappalemäärän. Tällä toiminnolla saadaan parempi tieto siitä mitä tuotteita tarvitsee tilata. Seuraavassa sekvenssikaaviossa (Kuvio 12) kuvataan sitä, miten tieto liikkuu eri osa-alueiden välillä varastotilannevaiheessa.

35 29 KUVIO 12. Varastotilanne Lisää tuote ostoskoriin Lisää tuote ostoskoriin toiminnon avulla asiakas tai myyjä pystyy lisäämään tuotteen ostoskoriin mahdollista ostotapahtumaa varten. Tuote siirtyy asiakkaan henkilökohtaiseen ostoskoriin. (Kuvio 13) KUVIO 13. Lisää tuote ostoskoriin

36 Ostoskori Ostoskorin kautta muokataan tai pienennetään kappalemääriä. Ostoskorista pystyy myös poistamaan tuotteen ostoskorista kokonaan. (Kuvio 14) KUVIO 14. Ostoskori Tilaus Tilauksessa käsitellään ostoskoriin tuotuja tuotteita ja lähetetään asiakkaan haluamat tuotteet toimitukseen. Asiakkaalle näytetään vielä ostoskorin sisältö, jonka hän voi muuttaa vielä haluamakseen. Kun asiakas hyväksyy ostoskorin sisällön ja siirtyy eteenpäin, tulostetaan hänelle asiakastieto-, toimitus-, maksutietolomake.

37 31 Nämä täytettyään hänen tilauksensa lähtee menemään eteenpäin toivotulla tavalla. (Kuvio 15) KUVIO 15. Tilaus Toimitus Toimituksen käsittelyssä varastotyöntekijä tekee kyselyn tietokantaan siitä, onko vapaita tilauksia, tämän jälkeen tietokanta ilmoittaa kaikista vapaista tilauksista työntekijälle, joka valitsee listalta haluamansa tilauksen käsiteltäväksi. Kun työntekijä on tehnyt tilauksen valmiiksi, kuittaa hän paketin valmiiksi ja odottaa laskutuksesta laskun tulostumista kyseiselle tilaukselle. Tämän jälkeen

38 32 tilaus paketoidaan ja toimitetaan postitukseen, josta tiedotetaan asiakkaalle kun tilaus on lähtenyt eteenpäin. (Kuvio 16.) KUVIO 16. Toimitus

39 33 7. TOTEUTUS- JA TESTAUSVAIHE Tässä luvussa esitetään toteuttamiseen tarvittavia tietoja ja niiden käsittelyä niin ohjelmiston kuin käyttäjänkin kannalta. Näitä tietoja ovat tietokannat, ohjelmiston toiminnallisuus sekä PHP-lähdekoodi ja MySql-kyselyiden tapahtumat sekä muuttujat. Myös ohjelman virheensietokykyä kyseisissä tilanteissa testataan. 7.1 Käytettävät työkalut Verkkoon toteutettava kauppa on mielestämme helpoin toteuttaa PHP:lla. PHP on kieli, joka liitettynä HTML-koodiin muodostaa turvallisen ja helppokäyttöisen ympäristön verkkokaupan luonnille. PHP soveltuu työhömme myös siksi, että sillä pystymme keskustelemaan ja ottamaan yhteyttä tietokantaan. Tietokannaksi valitsimme MySql-palvelimen, koska olemme saaneet hyvän pohjan opiskelujemme aikana tämän tietokannan käyttöön. Tietokantaa pyörittää aluksi paikallinen palvelin, mutta tuotteen ollessa valmis käyttöön se voidaan sijoittaa mille tahansa palvelimelle vaivattomasti. Molemmat näistä työkaluista tulevat mukana ilmaisessa Wamp Server - ohjelmistopaketissa. Tämän ohjelman avulla saamme helposti muokattua niin tietokannan rakenteita kuin muitakin tärkeitä tiedostoja. Ohjelma sisältää myös Apache-ohjelmiston, jolla on mahdollista suorittaa www-sivuja paikallisesti.

40 Palvelin Palvelin on toimija, joka vastaa ohjelmiston epähumaanista osaa. Palvelin pitää yllä tietokantoja ja päivittää niitä. Palvelin kykenee myös hallitsemaan tilauksia, ja välittämään niitä edelleen. Raporttien valmistelu on myös tärkeä tehtävä, jolla siltä löytyy. Palvelinohjelmistona työssämme käytimme Apache-serveriä, joka suoritti kyselyt ja toiminnallisuuden. 7.3 Toiminnallisuus Katsomme PHP-lähdekoodin ja MySql kyselyiden rakenteita ja niiden toimintaa itse ohjelmassa. Tarkkailemme miltä eri tilanteet näyttävät ohjelman, tietokannan ja käyttäjän näkökulmasta ja kommentoimme tapahtuman kulkua näiden välillä Rekisteröityminen Rekisteröityminen alkaa, kun asiakas painaa sivun vasemmalla puolella olevaa rekisteröitymine-linkkiä. Tämän jälkeen näytölle avautuu lomakepohja, johon asiakas syöttää omat tietonsa. Kun lomake on täytetty, painetaan Lisää-painiketta. Ohjelma tekee perustarkistuksen asiakkaan syöttämille tiedoille ja lisää ne nimensä mukaisiin muuttujiin. (Kuvio 17)

41 35 Kuvio 17. Rekisteröitymislomake Tarkistuksen jälkeen ohjelma lisää henkilötiedot sekä käyttäjätunnuksen tietokantaan, jos ei tietokannasta löydy toista samannimistä käyttäjätunnusta. (Kuvio 18) KUVIO 18. Lisäys onnistunut Alhaalla on käyttäjälle tuleva teksti-ilmoitus, mikäli käyttäjätunnus on jo käytössä. Tunnus on jo käytössä Paina backspace(askelpalautin) ja päivitä sivu refresh(f5) painikkeella palataksesi lisäämään käyttäjää Lisäyksen onnistuttua ohjelma lähettää käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen aktivointitunnuksen. (Kuvio 19)

42 36 KUVIO 19. Aktivointilähete Käyttäjän painaessa sähköpostiinsa tullutta aktivointi linkkiä hän aktivoi aktivointi.php-tiedoston, jossa ohjelma aktivoi käyttäjätunnuksen ja mahdollistaa sisään kirjautumisen Sisään kirjautuminen Sivuston oikeasta ylälaidasta käyttäjä löytää sisään kirjautumisen lomakkeen. Lomakkeen täyttämällä ja kirjaudu painiketta painamalla käyttäjä laittaa ohjelman vertaamaan lomaketietoja tietokannan tietoihin. Mikäli käyttäjän antamat tiedot löytyvät tietokannasta, luodaan hänellä uniikki sessio. (Kuvio 20) KUVIO 20. Sisään kirjautuminen Käyttäjä tunnistetaan ja hänen tietonsa tallennetaan $user-muuttujaan myöhempää käyttöjä varten. Samalla myös tarkistetaan onko käyttäjä aktivoinut tunnuksiaan, ja mikäli ei ole, tuhotaan hänen muodostamansa sessio.

43 Tarjouksen lisääminen Työntekijöillä ja ylläpitäjillä on mahdollisuus lisätä tuotteita, valmistajia, tuoteryhmiä, tarjouksia, uutisia ja sekä asiakkaita. Nämä toiminnot ovat kaikki samankaltaisia keskenään. Valitsimme esimerkiksi tarjouksien lisäämisen, jonne siirrytään vasemmalla olevasta Hallinnointi-linkistä. Käyttäjän painaessa Lisää tarjouslinkkiä avautuu hänelle uuteen sivuun JavaScriptillä toteutettu ikkuna. (Kuvio 21) KUVIO 21. Lisää tarjous Lomakkeen täyttämällä ja lisää painiketta painamalla käyttäjä lähettää tiedot tarkistettavaksi ja lisättäväksi tietokantaan. Tiedot ovat menneet läpi tarkistuksen, ja mikäli ne on syötetty oikein, tiedot tallennetaan tietokantaan normaalisti. Muussa tapauksessa käyttäjälle tulee virheilmoitus Kaikkia kenttiä ei ollut täytetty. (Kuvio 22)

44 38 KUVIO 22. lisäys epäonnistui Uutisen muokkaaminen Sivustolla tällä hetkellä toimivia muokkaustoimintoja ovat uutiset ja valmistajat, jotka ovat toiminnoiltaan samankaltaiset. Esittelemme tässä kohdassa uutisen muokkaamisen. Uutisen muokkaaminen alkaa, kun käyttäjä painaa Muokkaa uutista -linkkiä. Uuteen ikkunaan aukeaa pudotusvalikko, josta valitaan muokattava uutinen ja painetaan Avaa-painiketta, joka tulostaa tekstikenttiin jo tietokannasta löytyvät arvot kyseiselle tuotteelle. (Kuvio 23) KUVIO 23. Uutisten muokkaaminen

45 39 Käyttäjän muokattua tulostetut lomaketiedot hän painaa Lisää-painiketta ja tiedot muokkautuvat heti tietokantaan. (Kuvio 24) KUVIO 24. Muokkaaminen onnistui Tuotteen poisto Poistotoiminto on tehty tehokkaaksi, eikä se anna käyttäjälle paljon palautusmahdollisuuksia tällä hetkellä. Poistaminen toimii samalla lailla tuotteessa, uutisissa, asiakkaassa, tilauksessa sekä valmistajassa. Esittelemme nyt tuotteen poiston tapahtumat, jotka löytyvät Poista tuote-linkin takaa. Käyttäjän painettua linkkiä avautuu hänelle uuteen ikkunaan pudotusvalikko, johon ohjelma hakee tuotevaihtoehdot tietokannasta. (Kuvio 25) KUVIO 25. Tuotteen poisto

46 40 Käyttäjä valitsee poistettavan tuotteen ja painaa Poista-painiketta. Tämän jälkeen ohjelma poistaa tuotteen välittömästi tietokannasta ilman erillistä varmistusta Ostoskori Asiakas ja myyjä pystyvät lisäämään tuotteita ostoskoriin tuotteet-välilehdeltä. Lisääminen tapahtuu painamalla Lisää koriin-linkkiä. Kun asiakas lisää halutun tuotteen ostoskorin, niin ohjelma tarkistaa, löytyykö vastaava tuote jo ostoskorista. Jos kyseinen tuote löytyy ostoskorista, kasvattaa ohjelma tuotteen kappalemäärää yhdellä, mutta muussa tapauksessa ostoskoriin lisätään tuote kappalemäärällä yksi. (Kuvio 26) KUVIO 26. Ostoskoriin lisääminen Asiakkaan tai myyjän halutessa muokata ostoksiensa kappalemääriä painetaan ylhäältä löytyvää Ostoskori-linkkiä. Ostoskorissa olevat tuotteet tulostuvat käyttäjälle, josta tekstikentässä olevaa kappalemäärää on mahdollista muokata. Muok-

47 41 kaus hyväksytään painamalla kyseisen tuotteen Päivitä-painiketta, ja tämän jälkeen ohjelmisto päivittää halutun kappalemäärän tietokantaan. Käyttäjän halutessa poistaa tuote ostoskorista laitetaan nolla kappalemäärä kenttään ja painaa Päivitäpainiketta. (Kuvio 27) KUVIO 27. Ostokorin sisällön päivittäminen Käyttäjän halutessa tilata ostoskorinsa sisällön painaa hän Tilaa-linkkiä tai työntekijöille näkyvää Siirry valitsemaan asiakas -linkkiä. Seuraavalle sivulle aukeaa kummassakin tapauksessa pudotusvalikko, josta valitaan toimitustapa, mutta työntekijöille avautuu myös toinen pudotusvalikko, josta valitaan asiakas. Valintojen jälkeen painetaan Tilaa-painiketta, jolloin ohjelma siirtää ostokorin tilaukseen, käsittelyyn ja tyhjentää ostoskorin. Ohjelma laskee myös tilauksen kokonaissumman ottaen huomioon tarjouksessa olevat tuotteet. (Kuvio 28) KUVIO 28. Toimitus ja asiakkaan valinta

48 Ohjelman testaus Ajamme ohjelmaa ääri- ja normaaliolosuhteissa ja raportoimme, miten ohjelma käyttäytyy tärkeimmissä tilanteissa. Ohjelmaan on myös tehty erinäisiä pistotestauksia ohjelmoinnin yhteydessä, millä olemme saaneet korjattua isoimpia inhimillisiä virheitä. Tässä osiossa ei käydä läpi järjestelmän puutteita tai muutoksia, koska ne käydään läpi Ohjelmiston tulevaisuus -luvussa Testi: Sisään kirjautuminen Järjestelmään syötettiin oikea käyttäjätunnus ja salasana: Käyttäjä pääsi järjestelmään ja toivotettiin tervetulleeksi. (Kuvio 29) KUVIO 29. Onnistunut sisään kirjautuminen Järjestelmään syötettiin väärä tunnus ja salasana: Käyttäjälle tuli ilmoitus, käyttäjätunnus tai salasana virheellinen. (Kuvio 30) KUVIO 30. Epäonnistunut kirjautuminen Järjestelmään syötettiin väärä tunnus, mutta oikea salasana: Käyttäjälle tuli ilmoitus,

49 43 käyttäjätunnus tai salasana virheellinen Järjestelmään syötettiin oikea tunnus, mutta väärä salasana: Käyttäjälle tuli ilmoitus, käyttäjätunnus tai salasana virheellinen Testi: Käyttäjän lisääminen ja rekisteröiminen Lomake täytettiin oikeilla tiedoilla: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Käyttäjän Lisääminen: Tiedot tallennettiin onnistuneesti! (Kuvio 31) KUVIO 31. Käyttäjän lisääminen onnistunut Lomakkeen etu-, sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai salasana jätettiin tyhjäksi: Käyttäjälle tuli ilmoitus jokaisesta virheellisesti täytetystä tietueesta erikseen ja oikeaan kohtaan. (Kuvio 32) KUVIO 32. Puutteellisia tietoja Lomakkeelle täytetty käyttäjätunnus oli jo käytössä: Käyttäjälle tuli ilmoitus,

50 44 käyttäjätunnus on jo käytössä, paina backspace (askelpalautin) palataksesi takaisin tietoihisi. (Kuvio 33) KUVIO 33. Tunnus käytössä Testi: Tarjouksen lisääminen Lomake tiedot täytettiin oikein: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Tarjouksen Lisääminen: Tiedot tallennettiin onnistuneesti! Lomakkeen tarjoushinta, alkamispäivämäärä tai päättymispäivämäärä jätettiin tyhjäksi: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Kaikkia kenttiä ei ollut täytetty Testi: Käyttäjän poistaminen Pudotusvalikosta valittiin haluttu käyttäjä ja painettiin poista-painiketta: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Käyttäjä poistettu! Pudotusvalikosta ei valittu mitään ja eikä painettu poista-painiketta: Käyttäjälle ei tullut ilmoitusta eikä mitään poistettu.

51 Testi: Tilaaminen Ostoskoriin laitettiin tuotteita ja valittiin toimitustapa: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Tilaus onnistui: 45 Loppusummaksi jäi: 150 Tuotteen nimi, malli, á-hinta, kappalemäärä Ostoskorissasi ei ole tuotteita Ostoskoriin ei lisätty tuotteita: Käyttäjälle tuli ilmoitus, Tuotteen nimi, malli, á-hinta, kappalemäärä Ostoskorissasi ei ole tuotteita Ostoskoriin lisättiin tuote, mutta toimitustapaa ei valittu: Käyttäjälle tuli ilmoitus, valitse maksutapa ja palautetaan valinta sivulle Laiteympäristö Ohjelma on testattu seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 7.0 ja Mozilla Firefox 3.0. Näillä molemmilla kaikki toiminnot ovat toimineet. Olemme käyttäneet palvelimena Wamp Server 2.0b, joka sisältää seuraavat modulaatiot ja versiot: Apache 2.2.8, PhP ja MySql a. Näitä ohjelmistoja on ajettu seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows XP SP3, Windows Vista 32-bit SP2, Windows Vista 64-bit SP1.

52 46 8. OHJELMAN TULEVAISUUS JA POHDINTA Käymme läpi ohjelmistomme tulevaisuuden näkymiä sekä visioita ja pohdimme, millä lailla opinnäytetyömme on vaikuttanut osaamiseemme ja mahdollisiin suuntautumiin yritystoiminnassa. 8.1 Ohjelman tulevaisuus Ohjelman tämänhetkinen tilanne on, että se on niin sanotusti testausvaiheessa, jossa olemme laittaneet ohjelmiston perustoiminnot ja rakenteet kuntoon. Ohjelmassa on monta hienosäätöä ja toimivuuksien korjauksia esimerkiksi tietokantaan syötettävien tietueiden parempi tarkistus ja virheensietokyky, ja myös monenlaiset tulostukset ja kategorisoinnit ovat tulevaisuuden suunnitelmissa. Tuki myös rekisteröimättömille ostajille on tulossa, sekä kielituen rakentaminen ja ohjelmiston helpompi käyttöönotto uusille palvelimille. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin niin suuria muutoksia, että emme lähteneet niitä yhdistämään tähän versioon. Kuitenkin ohjelmisto on nyt toimintakunnossa. 8.2 Pohdinta Mielestämme tämäntyylinen ohjelmisto ei ole koskaan valmis, vaan se vaatii koko ajan jatkuvaa päivitystä ja hienosäätöä. Kuitenkin joudumme rajaamaan ohjelmiston kehityksen ja toteutuksen siihen, mihin meidän koulutus ja elämäntilanteemme tällä hetkellä antavat periksi. Työn tekeminen on opettanut meitä monella osaalueella niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Kuitenkin oli hyvä huomata, että meidän ajatuksemme siitä, että teemme suunnitelman ja analysoinnin kunnolla, ei

53 47 osoittautunut turhaksi vaan auttoi meitä todella paljon itse toteutuksessa. Analysoinnilla saimme rajattua ohjelmiston todella hyvin siihen, mitä me siltä tässä versiossa halusimme. Vaikka ohjelmistomme on tällä hetkellä vielä keskeneräinen, olemme mielestämme saaneet jotain hyödyllistä aikaan. Tällä hetkellä ohjelmistoa ei ole vielä markkinoitu tai yrityksiä tälle tuotteelle ei ole etsitty. Voi olla kuitenkin hyvin mahdollista, että tämä ohjelmisto olisi jonkin yrityskuvauksessa kuvaavamme yrityksen käytössä, ehkä jopa ensi vuonna. Olemme päättäneet kuitenkin jatkokehittää ohjelmistoa ja mahdollisesti perustaa jopa yritystoimintaa tämän avulla. Tähän kuitenkin tarvitsemme vielä reilusti aikaa ja opiskelua.

54 48 LÄHTEET Heinäsuo, R PHP ja MySql. Tietokantapohjaiset verkkopalvelut 3.painos Helsinki: Talentum Media Oy. Hovi, A. & Huotari, J. & Lahdenmäki, T Tietokantojen suunnittelu & indeksointi. Jyväskylä: Docendo Finland Oy. Jimm s PC-Store. www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Verkkokauppa.com. www-dokumentti. Saatavissa: Luettu

55 49 LIITTEET Liite 1: Käyttötapauskaaviot Liite 2: Käyttöohje

56 Tomi Isohanni & Jukka Asiainen TALLASAA.COM VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Käyttötapauskaaviot KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Joulukuu 2008

57 SISÄLLYS 1 SISÄÄN KIRJAUTUMINEN 1 2 ULOS KIRJAUTUMINEN 2 3 REKISTERÖITYMINEN 3 4 HALLINTA Luo käyttäjä Poista käyttäjä Muokkaa käyttäjää Tuotehallinta Tilaa tuotteita Perusta tuote Muokkaa tuotetta Poista tuote Uutiset Luo uutinen Muokkaa uutista Poista uutinen Tarjoukset Luo tarjous Muokkaa tarjousta Poista tarjous 16 5 TUOTTEET/VARASTO Hae tuotteita Lisää tuote ostoskoriin Varastotilanne 19 6 OSTOSKORI Katso ostokorin sisältö Hyväksy ostoskori Lähetä tiedot tilaustaulukkoon Päivitä ostoskori Muuta tuotteen kappalemäärää 23 7 TILAUS Hae tiedot ostoskorista Valitse maksutapa & toimitustapa 25

58 7.3 Täytä asiakastiedot Hyväksy toimitus ja maksuehdot Lähetä tilausvahvistus asiakkaalle Lähetä tilaus toimitukseen 29 8 TOIMITUS Käsitellään tilaus Lähetä tieto laskutukseen Lähetä toimitustiedot asiakkaalle 31

59 Liite 1 / 1 1 SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Käyttötapauskaavio: Sisään kirjautuminen Versio: 0.30 Tiivistelmä: Käyttäjä kirjautuu järjestelmään. Kuinka usein käytetään: joka kerta kun järjestelmään kirjaudutaan Mikäli asiakas haluaa muuttaa tietojaan tai tilata tuotteita. Käyttötarpeet: Tarvitaan, jotta asiakkaat voisivat tilata tuotteita helposti ja että järjestelmä olisi turvallinen Käyttäjät: Peruskäyttäjä, työntekijät ja pääkäyttäjä Aloitusehdot: - Kuvaus: Järjestelmä avautuu ja näyttää kirjautumislaatikon. Käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja painaa Kirjaudu painiketta. Järjestelmä vertaa syötettyjä tietoja tietokannassa oleviin (poikkeus: kirjautumistiedoissa virhe) ja sen jälkeen näyttää käyttäjälle järjestelmän sisällön ja tekee asiakkaalle yksilöllisen session avaimen. Poikkeukset: 1. kirjautumistiedoissa virhe: Virhe syntyy, jos joko syötetty tunnus ei ole tietokannassa tai syötetty salasana on virheellinen. Silloin näytetään ruudulla viesti Pääsy kielletty! tai Väärä tunnus tai salasana yritä uudelleen. Jälkiehdot: Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjän tila on kirjautunut.

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun 1 Resurssirekisteri :: Käyttöohje Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden Service Provider (SP) palvelun Virtu - luottamusverkostoon

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Valitse etusivulta oma piirisi

Valitse etusivulta  oma piirisi Valitse etusivulta www.resultcode.fi oma piirisi Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet tunnukset tekstiviestillä sähköpostilla Pikalinkit Suoralinkit sarjoihin ja joukkueisiin Omat roolit seurassa/joukkueessa

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelussa voi tarkistaa matkakortin sisällön, esimerkiksi voimassa olevat kausiliput ja kortilla jäljellä olevan arvon määrän sekä omat asiakastiedot.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot