UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Aika klo 17:30-18:45 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 13 Tiedotusasioita 5 14 Pyhärannan terveysaseman sisäilmaongelmat 7 15 Terveyspalveluiden tulosalueen toteutuminen/tilinpäätös Paikallinen sopimus suun terveydenhuollon henkilökunnan osallistumisesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen 17 Paikallisten sopimusten irtisanominen Uudenkaupungin kaupungin terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella koskien suun terveydenhuollon henkilöstölle maksettavia korvauksia heidän osallistuessaan sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen 18 Lupa-anomus Kustavin terveysaseman terveyskeskuslääkärin viran ja Vehmaan terveysaseman terveyskeskuslääkärin viran täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 19 Viranhaltijapäätösten tiedoksianto Hammashoitoloiden hammasteknisten töiden hankinta ajalle

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Aika klo 17:30-18:45 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Läsnä Vainio Heikki varapuheenjohtaja 17:30-18:45 Anttila Niina jäsen 17:30-18:45 Jokinen Martti jäsen 17:30-18:45 Lang Minna jäsen 17:30-18:45 Laurén Heli-Päivikki jäsen 17:30-18:45 Lehtonen Jorkka jäsen 17:40-18:45 Luotonen Riitta jäsen 17:30-18:45 Maikola Liisa jäsen 17:30-18:45 Tuomainen Marja jäsen 17:30-18:45 Valtonen Launo jäsen 17:30-18:45 Virtanen Simo jäsen 17:40-18:45 Nikula Seppo kh:n pj 17:30-18:45 Rantanen Sari esittelijä 17:30-18:45 Lahtinen Pia vast.ylilääkäri 17:30-18:45 Myllynen Maritta sihteeri 17:30-18:45 Poissa Sjölund Janne puheenjohtaja Höyden-Kalli Katja jäsen Pietilä Mauri varajäsen Katara Veijo kunnanjohtaja Meskus Anna-Liisa kunnanjohtaja Rantala Vesa kunnanjohtaja Sarilo Pauliina kunnanjohtaja Vainio Atso kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Vainio Käsitellyt asiat Maritta Myllynen Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Martti Jokinen Launo Valtonen Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa Maritta Myllynen, pöytäkirjanpitäjä

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tervltk 11 Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kkous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialis ta). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus, toimielin päättämällä tavalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään, että Jorkka Lehtonen ja Simo Virtanen saapuivat kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tervltk 12 Kuntalain 62 :n mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 61 :n mukaan päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Martti Jokinen ja Launo Valtonen. Seuraavana ovat vuorossa Marja Tuomainen ja Jorkka Lehtonen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Tiedotusasioita Tervltk Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Valviran päätös Palvelujen tuottaja: Attendo Oy, Helsinki Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen atnamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi palvelualan laajennuksen ja terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan seuraavasti: Toimipaikka: Attendo Kotisairaanhoito Varsinais-Suomi, Turku Tuotettavat palvelut: Lääkäripalvelut avohoidossa; lääkärin kotikäynnit. Toimintakuntien joukossa Uusikaupunki Terveydenhuuollon palveluista vastaava johtaja on laillistettu lääkäri Sami Salminen. Attendo Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös Palvelujen tuottaja: V-S Hoitopalvelut Oy, Uusikaupunki Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto hyväksyisi uudeksi terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Sari Mykrän ja uudeksi palvelualaksi laboratoriopikadiagnostiikan. Tuotettavat palvelut: kotisairaanoito, Internet/puhelinpalvelu ilman vastaanottotiloja Laboratoriotoiminta; Laboratoriopikadiagnostiikka (pikaverensokeri) Muu terveydenhuollon toiminta; Laboratorionäytteiden otto Toimintakunnat: Kaarina, laitila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Turku, Uusikaupunki Terveydenhuollon palveluista vastaava johto: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Sari Mykrä Hakijan lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Mediprof Oy Valviran päätös Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi uudeksi toimipaikaksi: Mediprof Oy c/o Mainio Vire Oy, Vire Koti Salmenkallion Tuotettavat palvelut: Lääkäripalverlut avohoidossa: erikoislääkärin vastaanottotoiminta; erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen, lääkärin kotikäynnin Uudenkaupungin kaupungin alueella. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: psyk.erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen. Mediprof Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa. Terveyslautakunta merkitsee tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Terveyslautakunta Pyhärannan terveysaseman sisäilmaongelmat Tervltk Uudenkaupungin kaupungin sisäilmatyöryhmä elokuussa 2011 on merkinnyt tiedokseen, että Pyhärannan terveysasemalla on sisäilmassa hajuhaittaa. Tieto oli tullut usesta lähteestä. Pyhärannan terveysasemalla tehtiin joulukuussa 2011 Rakenteiden ja ilmanvaihdon kosteustekninen kuntotarkastus ja -tutkimus Raksystems Anticimexin toimesta. Tällöin rakenteista löydettiin mikorobikasvustoja, jotka viittaavat kosteusvaurioihin. Erittäin haitalliseksi todettiin homemyrkkyjä tuottava mikrobikasvusto. Tarkastusraportissa esitettiin useita korjausehdotuksia ongelmien poistamiseksi, yhteensä 15 tarvittavaa saneeraus- ja korjaustoimenpidettä. Työterveyshuollon järjestämä työpaikkakäynti tehtiin maaliskuussa Silloin Pyhärannan kunnan edustaja ilmoitti, että rakennukseen tehdään perusteellinen kuntotarkastus. Rakennuksesta on otettu vuoden 2013 aikana sisäilmasta näytteitä, joissa ei ole löydöksiä mikorobikasvustoista. Vuonna 2013 sisäilmatyöryhmä totesi, että korjaustyöt terveysasemalla jatkuvat ja silloin päätettiin seurata tilannetta ja seuranta lopettiin syksyllä Syksyllä 2014 yhteydenottoja työsuojeluvaltuutetulle alkoi uudelleen tulla terveysaseman henkilöstöltä sisäilmaan liittyvistä hajuongelmista. Työntekijät viestivät myös terveyteen liittyvistä oireista. Joulukuussa Pyhärannan kunnan edustajien kanssa käytiin keskustelua tarvittavista, jo aikaisemmin kirjatuista, korjaustoimenpiteistä. Työntekijöiden työn tekeminen terveysasemalla vaikeutui edelleen vuoden 2015 alussa ja työsuojelu on käynnistänyt neuvottelut Pyhärannan kunnan kanssa mahdollisista väistötiloista. Neuvottelut jatkuvat Terveyslautakunta merkitsee ylläolevan selvityksen tiedokseen. Sosiaali- ja terveysjohtaja selvitti asiaa lautakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin yksimielisesti ottaa lisäasia lautakunnan käsiteltäväksi.

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Terveyslautakunta Tervltk 14 Väistötilat on neuvoteltu Palvelutalo Ankkurista. Muutto tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä. Terveyslautakunta merkitsee tiedokseen. Sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi lautakunnalle, että hammashuollon palvelujen osalta Uudessakaupungissa pystytään turvaamaan Pyhärannan palvelut kesäajan yli. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Terveyspalveluiden tulosalueen toteutuminen/tilinpäätös 2014 Tervltk 15 Liite talouden toteutuminen 2014/ Liite terveyspalvelujen laskutettavat kustannukset kunnittain Liite palautukset/lisäykset yhteistoiminta-alueen kunnille Liite toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014 Tulosalueen kate vuodelta 2014 ylittää annetun kehyksen eurolla. Toimintatuotot ovat toteutuneet 90,1 %:sti ja toimintakulut 100,2 %:sti. Ennakkoon perittyjä yhteistoimitnakorvauksia on yhteistoiminta-alueen kunnille palautettu euroa. Tilinpäätös ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty tarkemmin liitteissä. Terveyspalvelujen investointeihin on vuodelle 2014 varattu euroa, investoinneista on toteutunut euroa (23,6 %). Investointeja on jäänyt toteutumatta mm. siksi, että kansallisen E-arkiston käytöönotto on viivästynyt. Lisätietoja: va.ylilääkäri Pia Lahtinen, puh , talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen, puh Terveyslautakunta merkitsee tiedokseen. Sosiaali- ja terveysjohtaja ja vastaava ylilääkäri esittelivät toteumaraporttia lautakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Kaupunginhallitus Terveyslautakunta Paikallinen sopimus suun terveydenhuollon henkilökunnan osallistumisesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen 1366/ /2015 Tervltk Liite sopimusluonnos Vakka-Suomen sairaanhoitopiiri on vuodesta 2005 lukien järjestänyt sopimukseen perustuen jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslaissa tarkoitetun hammaslääkäripäivystyksen viikonloppuisin ja arkipyhinä. Järjestelyn tarkoituksena on ollut luoda hammaslääkäripäivystyksestä koko sairaanhoitopiirin kattava yhtenäinen järjestelmä. Vuonna 2015 perusterveydenhuollon päivystyspalveluja on laajennettu annetulla asetuksella käsittämään myös arki-illat klo Terveyslautakunta on päättänyt hammaslääkäripäivystystä koskevasta sopimuksen laajentamisesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Päivystystoiminnan tuottamisesta vastaa alueen terveyskeskusten sinne järjestämä henkilöstö. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri maksaa terveyskeskuksille tehdystä päivystystyöstä korvauksen. Uudellekaupungille viikonloppupäivystyksiä on arvioitu tulevan noin kuusi kertaa vuodessa ja arkipäivystyksiä yhdeksän kertaa vuodessa. Sopimuksesta on neuvoteltu paikallisten Tehyn ja Jukon edustajien kanssa Neuvottelussa päädyttiin ratkaisuun, että päivystykseen osallistuville maksetaan kyseisten päivytyspotilaiden hoidon edellyttämistä työtunneista kolminkertainen henkilökohtaiseen kokonaispalkkaan perustuva tuntipalkka, paitsi nelinkertaisena eräiltä sopimuksessa määritellyiltä pyhäpäiviltä tai niiden aatoilta. Kultakin päivystyspäivältä maksetaan päivystäjälle starttiraha 100. Toimenpidepalkkiota ja muita korvauksia ei makseta. Sopimuksessa on määräykset myös varapäivystäjille maksettavasta korvauksesta varallaolosta. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus velvoittaa palveluksessaan olevan suun terveydenhuollon henkilökunnan osallistumaan alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen. Sopimus tulee voimaan alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa molempien osapuolten toimesta kolmen kk:n irtisanomisaikaa noudattaen.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Kaupunginhallitus Terveyslautakunta Lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen, puh , sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh , vastaava terveyskeskushammaslääkäri Pälvi Niemi, puh Terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Tehyn Uudenkaupungin ammattiosaston ja Jukon paikallisen toimijan kanssa tehdään liitteenä oleva paikallinen virka- ja työehtosopimus suun terveydenhuollon henkilöstön osallistumisesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Liite Sopimusluonnos Kaupunginhallitus päättää, että Tehyn Uudenkaupungin ammattiosaston ja Jukon paikallisen toimijan kanssa tehdään liitteenä oleva paikallinen virka- ja työehtosopimus suun terveydenhuollon henkilöstön osallistumisesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen alkaen. Käydyn keskustelun aikana Maija Junkola-Lehtonen ehdotti Merja Kosken kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että noudatetaan työehtosopimusta tai Vakka-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehtyä sopimusta. Mikäli tästä ei päästä sopuun kilpailutetaan palvelu yksityisillä palveluntarjoajilla. Lisäksi jatkossa kaupunginhallitus edellyttää, että paikallisia sopimuksia neuvotellaan vain hallituksen päättämän neuvotteluvaran pohjalta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi edellä esitetyllä ohjeistuksella. Merkittiin, että Merja Koski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Tervltk 16 Liite neuvottelumuistio

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Kaupunginhallitus Terveyslautakunta Liite Liite sopimus hammaslääkäripäivystyksestä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiin kanssa sopimusluonnos paikallisesta sopimuksesta Paikallisesta sopimuksesta neuvoteltiin uudestaan työntekijäjärjestöjen kanssa Neuvottelun työnantajan puolelta rajasi hallituksen ylläoleva päätös. Työntekijäpuolen edustajat totesivat, että KVTES:n noudattaminen ei ole mahdollista hoitajien osalta lepotauon liian vähäiseksi jäävän pituuden vuoksi ja hammaslääkärien osalta päivystysyksikkö ei maksa/ korvaa KVETS:n toimenpidepalkkioita suoritteista. Sairaanhoitopiirin korvaustasoa vastaavaan päivystyskorvaukseen työntekijäosapuolet eivät voineet myöskään suostua. Syynä kieltäytymiseen oli muun muassa muiden Varsinais-Suomen kuntien päivystyksessä toimivien hammaslääkäreiden ja hammashoitajien tekemät paikalliset sopimukset ja niissä sovittu suurempi korvaustaso. Sekä neuvottelumuistio ( ) että kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välinen sopimus suun terveydenhuollon päivystyspalveluista ovat liitteinä. Työntekijäjärjestöjen esittämä paikallisen sopimuksen korvaustaso olisi merkinnyt yhteistoiminta-alueelle noin :n päivystyskorvauskustannuksia. Kustannuksiin on huomioitu rahana esimerkiksi varallaolokorvaus, mikä on järjestetty vapaana. Sairaanhoitopiirin takaisin maksama korvaus (oman lääkärityön mukaan) on n (kts. marraskuussa 2014 solmittu päivystyssopimuksen 8, jossa määritetään henkilökunnan järjestämistä koskevat korvausperiaatteet). Omana toimintana päivystyskustannusten nettomeno olisi paikallissopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueella arki- ja viikonloppupäivystyksen osalta yhteensä näin määriteltynä n vuodessa. Laskelman on tehnyt johtava terveyskeskushammaslääkäri. Päivystyskustannukset (henkilökunnan palkkauksen osalta) jaetaan yhteistoiminta-alueella seuraavasti: Uusikaupunki 70 %, Vehmaa 10%, Pyhäranta ( alkaen) 9%, Taivassalo 7% ja Kustavi 4 %. Sosiaali- ja terveysjohtaja on kilpailuttanut sähköpostitse hammaslääkäri/hammashoitaja työparia päivystykseen. Tarjoukset on pyydetty Mediradix Oy:ltä, Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä, Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy:ltä ja Terveydenhuolto.com/ Suomen Kotilääkäripalvelut Oy:ltä, joista viimeksi mainittu ei ole jättänyt tarjousta. Seuraava päivystysvastuu on jo , jolloin ostopalveluhenkilökuntaa tarvitaan. Palvelun ostamisessa on hinnan lisäksi tärkeää palvelun toimitustakuu ja päivystystoiminnan ja itse päivystysyksikön toiminnan tuntemus. Nyt saatujen tarjousten perusteella halvin palvelun tuottaja tarjoaa

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Kaupunginhallitus Terveyslautakunta palvelun selkeästi paikallissopimuksen korvaustasoa alhaisemmalla vuosikustannuksella, noin :lla. Loppuvuoden osalta kustannus on Sairaanhoitopiirin kanssa tehty sopimus mahdollistaa ostotyövoiman käytön päivystyksessä. Sopimus määrittää tällöin sairaanhoitopiirin takaisin maksaman korvaustason enintään sen mukaisena kuin kunta olisi ollut velvollinen suorittamaan palveluksessaan olevalle henkilölle. Terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että koska paikallista sopimusta ei syntynyt käytyjen neuvottelujen tuloksena, palvelu ostetaan yksityiseltä toimijalta vuodeksi Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu kaupunginhallitus

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Paikallisten sopimusten irtisanominen Uudenkaupungin kaupungin terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella koskien suun terveydenhuollon henkilöstölle maksettavia korvauksia heidän osallistuessaan sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen 1366/ /2015 Tervltk 17 Liite paikalliset sopimukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnat ovat keskitetysti järjestäneet suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen alkaen. Jokaiselle osallistuvalle terveyskeskukselle on jyvitetty päivystysvuorot väestömäärän mukaan, joihin kuntien on ollut sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan velvoite järjestää henkilökunta. Päivystys on tehty normaalin työajan ulkopuolella ja koska päivystystunnit tehdään ylitöinä, on kaupungin/yhteistoiminta-alueen kunnissa tehty paikalliset sopimukset normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä maksettavista korvauksista. Viimeisin sopimus, mikä on tehty Uudessakaupungissa, on päättynyt , jonka jälkeen yhteistoiminta-alueella siirryttiin noudattamaan toistaiseksi voimassaolevaa Vehmassalon kuntayhtämässä laadittua paikallista sopimusta ko. asiassa. Sopimukset ovat liitteenä. Valmisteilla ollut ja paikallisneuvotteluissa hylätyksi tullut sopimusluonnos koski myös näitä viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksiä. Näin ollen myös tämä voimassa oleva paikallisopimus pitää purkaa. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomisajalle sijoittuu yksi päivystysvuoro, joka hoidetaan vielä omalla henkilökunnalla. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh Terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että paikallinen sopimus Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella maksettavista korvauksista hammaslääkäreille ja hammashoitajille/suuhygienisteille heidän osallistumisestaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen hammaslääkäripäivystykseen puretaan alkaen. Esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavasti: Terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että paikallinen sopimus Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella maksettavista korvauksista hammaslääkäreille ja hammashoitajille/suuhygienisteille heidän osallistumisestaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta hammaslääkäripäivystykseen irtisanotaan päättymään Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu johtava terveyskeskushammaslääkäri Juko Tehyn Uudenkaupungin ao

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Lupa-anomus Kustavin terveysaseman terveyskeskuslääkärin viran ja Vehmaan terveysaseman terveyskeskuslääkärin viran täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 1395/ /2015 Tervltk 18 Yksi terveyskeskuslääkärin virka tulee avoimeksi viranhaltijan eläköityessä alkaen. Viran päätoimipaikka on Kustavin terveysasema. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Uudenkaupungin on tuotettava sopimukset mukaiset lääkäripalvelut Kustavin terveysasemalle. Yhteistoiminta-alueen muiden toimipisteiden resursseista ei ole siirrettävissä lääkärin työpanosta niiden palveluiden heikentymättä oleellisesti. Virka jakautuu Kustavin ja Taivassalon terveysasemien kesken siten, että 0,83 osuus virasta kohdistuu Kustaviin ja 0,17 Taivassaloon. Vuoden 2015 talousarvioon on koko vuodeksi palkkavaraus kyseistä virkaa varten. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt Vehmaan vastaanottotoimintaan 0,60 terveyskeskuslääkärin virkaa. Vehmaan kunta vastaa palkkauskustannuksista. Viralle (0,60) tarvitaan täyttölupa. Lisätietoja: va.vstaava ylilääkäri Pia Lahtinen, puh Terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että yhteistoiminta-alueen 1. terveyskeskuslääkärin virka (Kustavi) saadaan täyttää alkaen toistaiseksi voimassa olevana, ja 2. Vehmaan vastaanoton 0,60 terveyskeskuslääkärin virka saadaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu kaupunginhallitus

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Viranhaltijapäätösten tiedoksianto Tervltk 19 Liite tehdyt viranhaltijapäätökset ajalta Palvelu keskuksen johtajalle ja viranhaltijoille on siirret ty päätäntävaltaa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön pykä län 26 mukaan. Lisäksi lautakunta voi hallintosäännön 5 :n mukaan siirtää omaa päätösvaltaansa viranhaltijalle. Hallintosäännön 55 :n mukaan kaupungin viranomaisen on neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Asian ottamisesta lautakunnan tai johtokunnan käsi teltäväksi voi päättää lautakunta, johtokunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että viranhaltijapäätökset an ne taan nel jän (4) päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta tie doksi lauta kun nan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä esitteli jälle. Lauta kun nan puheenjohtaja tai esittelijä päättää seitsemän (7) päi vän ku lues sa asian siirtämisestä lautakunnan käsiteltäväksi. Tehdyt viranhaltijapäätökset saatetaan lautakunnan tietoon kokousten yhteydessä esittämällä vähintään asioiden otsi kot. Terveyslautakunta merkitee tiedokseen viranhaltijapäätökset ajalta liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta Hammashoitoloiden hammasteknisten töiden hankinta ajalle / /2015 Tervltk 20 Liite Liite Liite tarjouspyyntö tarjouslomake ja 2014 tehdyt hammastekniset työt tarjousten vertailu Johtava terveyskeskushammaslääkäri on pyytänyt tarjoukset terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen hammashoitoloiden hammasteknisistä töistä vuosille alueella toimivilta Hammaslaboratorio Vakkapurenta Oy:ltä ja Hammaslaboratorio Ukihampaalta. Tarjouspyynnössä hyväksyttiin osatarjous sekä oikeus jakaa hankinta osiin. Tarjouslomake on jaettu irtoprotetiikkaan, kiinteään protetiikkaan ja oikomistöihin. Määräaikana mennessä tarjouksensa jättivät Hammaslaboratorio Vakkapurenta Oy/Vesa Niskanen ja Hammaslaboratorio Ukihammas/Tuula Mohtaschemi. Irtoprotetiikasta molemmat tarjoajat ovat antaneet kattavat tarjoukset. Kiinteän protetiikan osalta kattavan tarjouksen on antanut Vakkapurenta, Ukihammas ei ole antanut tarjousta. Oikomistöiden osalta kattavan tarjouksen on tehnyt Vakkapurenta ja Ukihammas on antanut tarjouksen vain "Erillisistä kipsimallista parihiottuna" osalta. Molemmat laboratoriot ovat toimineet pitkään ja täyttävät laadulliset ja tekniset ominaisuudet tarjoamistaan tuotteista. Lisätietoja: johtava terveyskeskushammaslääkäri Pälvi Niemi, puh Terveyslautakunta päättää, että hammastekniset palvelut hankitaan ajalla tarjousten mukaisesti irtoprotetiikan osalta Ukihammas Tuula Mohtaschemilta ja Vakkapurenta Vesa Niskaselta kulloinkin edullisimman tarjouksen mukaisesti ja kiinteän protetiikan ja oikomishoidon kohdalla Vakkapurenta Vesa Niskaselta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Ukihammas Vakkapurenta johtava terveyskeskushammaslääkäri

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 11-12, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Kuntalaki 365/1995, hallintolainkäyttölaki 586/1996 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin terveyslautakunta Välskärintie 2 C, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen Pykälät 11-12, Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Terveyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:30-20:03 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1. Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, III krs. kokoushuone 326 Luettelo

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/2015 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Aika 11.05.2015 klo 18:00-21:12 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 22.02.2013 Aika 22.02.2013 klo 09:00-10:35 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2014 119 Kuntayhtymähallitus 22.05.2014 AIKA 22.05.2014 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Aika 10.08.2015 klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 185 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/2014 23 Yhtymähallitus Aika 12.02.2014 klo 18:00-19:40 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 196 107 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 196 107 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 8/2013 193 Kuntayhtymähallitus 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 09:00-11:05 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot