Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1.2. Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi."

Transkriptio

1 2. Ennen käyttöönottoa Ennen jokaista käyttö painepesurin olennaiset osat on tarkistettava, esim. seuraavat asiat: onko pesuvarren liitin - hyvin kiinnitetty; tarkista, ovatko korkeapaineletkut ja sähköjohdot kunnossa. Tarkista ennen sähköverkkoon kytkemistä, että laitteen tyyppikilvessä olevat tiedot vastaavat sähköverkon ominaisuuksia (esimerkiksi: jännite,...). Koneen käyttö. Huutele letkuja, pistoolia ja sauvaa ainakin minuutin ajan puhtaalla vedellä. (Suuntaa pistooli tyhjään tilaan). Varmista, ettei puhdistettavasta kohteesta irtoa ympäristöön. vaarallisia aineita kuten esim. asbestia tai öljyä. Perehdy tarkasti edellisen luvun turvallisuusohjeisiin. Kun laitetta ei käytetä, pääkytkimen pitää olla asennossa 0: OFF Järjestä veden syöttö ja poisto Järjestä veden syöttö Vedensyöttöputki voidaan kytkeä (olosuhteista riippuen) omaan vesilähteeseen (jossa on paine) tai - juomavesijohtoon. Kun laite kytketään juomavesiverkkoon, on noudatettava voimassa olevia määräyksiä (EN 1717). Paineellisen veden syöttö: Letkun maksimipituus 50 m (160 jalkaa), letkun pienin sisäläpimitta 12, 7 mm (1/2 tuumaa). Tarkista veden paine mittarilla Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi Legioonalaisbakteerin torjuminen Jos laite on pitkään käyttämättä, siitä pitää poistaa vesi. Seisovassa vedessä, jonka lämpötila on C, voi kehittyä legioonalaisbakteereja. - Siksi putket ja säiliöt pitää puhdistaa kerran vuodessa. - Poista mahdollinen sakka. - Huuhtele aika ajoin Polttoainesäiliön täyttäminen Pesuri toimitetaan ilman polttoainetta. Täytä säiliö oikeanlaisella polttoaineella ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun polttoainesäiliö on tyhjä, polttoainepumppu käy kuivana ja voi mennä rikki! Älä läikytä polttoainetta varsinkaan laitteen kuumien osien päälle. Pesurissa käytetään kevyttä polttoöljyä tai dieselpolttoainetta (DIN ). Älä täytä polttoainesäiliötä liikaa. Katso tankin tilavuus ja polttoaineen tyyppi teknisistä tiedoista. Alle 8 C:n lämpötilassa polttoaineeseen alkaa muodostua paraffiinihiutaleita. Silloin dieselmoottorin ja/tai polttimen käynnistys vaikeutuu. DiBO suosittelee, että kylmänä kautena (talvella) käytetään talvilaatuista dieseliä. DiBO n.v. 53

2 3. Komponentit 3.1. Yleistä Painepesurin tyypistä riippumatta se muodostuu alla kuvatuista tyypillisistä komponenteista. Jokaisella pesurilla on sille ominainen maksimipaine ja maksimivirtaus. Ne löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Saatavana on kaksi versiota, nimittäin: ECO (IBH-M) ja FULL-vaihtoehto (IBH-M+ ja IBH-L+). ECO-muunnoksessa on käyttöpaneeli, jossa on luvussa 4 kuvatut komponentit. FULL-muunnoksen käyttöpaneelissa on näyttö ja näppäimet. Näytöstä näkyvät eri parametrit. Näytöllä näkyvät myös mahdolliset hälytykset. Mallin IBH-M polttimen teho on 70 kw, mallin IBH-L polttimen teho on 110 kw Visuaalinen tarkastus Sähkömoottori Korkeapainepumppu Varoventtiili Poltin DiBO n.v. 54

3 Käyttöpaneeli (katso lukua 4) Paineensäädin Kemikaalisäiliö Pehmennysainesäiliö Polttoainesäiliö Kemikaalien sekoitus Kemikaalien ulkoinen syöttöliitäntä Korkeapaineliitäntä Veden syöttö DiBO n.v. 55

4 3.3. Komponentit 1. Moottori Moottorin tyyppi riippuu koneen tyypistä (katso teknisiä tietoja). 2. Poltin Polttimen tyyppi riippuu koneen tyypistä. Vihreä poltin on poltin, joka tuottaa suuren tehon. 3. Korkeapainepumppu Korkeapainepumpun tyyppi riippuu koneen tyypistä (katso teknisiä tietoja). 4. Pistoke/pistorasia Sähköpistokkeen ja pistorasian tyyppi riippuu laitteen käyttömaasta. Tehtaalta toimitettaessa laitteessa ei ole sähköpistoketta. DiBO:n jälleenmyyjä asentaa oikeanlaisen sähköpistokkeen. 5. Ruiskutustyökalut Korkeapainepistooli on varustettu harmaalla kahvalla. Ei ruiskutusta: päästä kahvassa oleva vipu. Ruiskutus: päästä kahvassa olevaa vipua. Ruiskutuksen turvallisuus: paina vivussa oleva lukko ulos. Tarkista suihkutuksen aikana säännöllisesti, että pistooli on hyvin kiinni varressa. Laitteen mukana tulee vakiovarusteena yksi pesuvarsi. Lukitusjärjestelmä Lukitusjärjestelmä 6. Sekoitushana / kemikaalien ruiskutus Sekoitushanalla lisättyjen kemikaalien pitoisuuden voi säätää tarkasti: Tuotteelle oikealla puolella (IN1) = kemikaalien käyttö koneen ulkopuolelta. Kemikaalien määrää lisätään kiertämällä oikealle (maksimiasento 10), vähennetään kiertämällä takaisin vasemmalle (asteikko 0 10). Tuotteelle vasemmalla puolella (IN1) = kemikaalien käyttö koneen säiliöstä. Kemikaalien määrää lisätään kiertämällä vasemmalle (maksimiasento 10), vähennetään kiertämällä takaisin oikealle (asteikko 0 10). Sekoitushanassa on kaksi kalibrointia, joten voidaan käyttää kahta tuotetta. Huomio: Imeä voi kerrallaan vain yhtä tuotetta, ei molempia. Sekoitushana toimii hyvin vain, kun imuletku on tarpeeksi syvällä kemikaalisäiliön nestepinnan alla. Pesurissa on injektori kemikaalien lisäämiseksi veteen. Kun sumutustyö on valmis: - Injektorin pitää imeä hetken aikaa puhdasta vettä järjestelmän huuhtelemiseksi. - Käännä sekoitushana asentoon 0., jotta tuotetta ei virtaisi takaisin vesisäiliöön. 7. Pehmennysainesäiliö (vain FULL-versiossa) Täytä pehmennysainesäiliö pehmennysnesteellä avaamalla käyttöpaneelin takana olevan tulpan. Pehmennysainepumppu annostelee pehmennysainetta vesipiiriin. Säiliön tilavuus on 1 litra. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). 8. Polttoainesäiliö Polttoainesäiliö täytetään avaamalla käyttöpaneelin takana olevan polttoainesäiliön tulpan. Polttoainesäiliössä on ilmaventtiili, imujohto ja päällä paluujohto. Säiliön tilavuus on 50 litraa. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). DiBO n.v. 56

5 9. Kemikaalisäiliö Kemikaalisäiliö täytetään avaamalla käyttöpaneelin takasivussa olevan kemikaalisäiliön tulppa. Tuotetta voidaan imeä sisäisestä säiliöstä. On myös mahdollista lisätä toista tuotetta kytkemällä laite toiseen säiliöön ulkoisella letkulla. Molempia tuotteita ei voi imeä! Säiliön tilavuus on 45 litraa. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). Tärkeää: Jokaisessa täyttötulpassa pitää olla ilmareikä, jonka läpimitta on 6 mm. Tarkista, että jokaisen täyttötulpan ilmareikä on avoin. 10. Vesisäiliö Vesisäiliön tilavuus on 12 litraa. Säiliössä on uimurijärjestelmä, joka uimuriventtiili sulkee vedensyötön säiliötä täytettäessä. Huomautus: vain täysin varustellun version kaikissa säiliöissä on tasonvalvonta! 11. Varoventtiili Kun veden paine kohoaa säädetyn turvallisen paineen yläpuolelle, varoventtiili avautuu ja vesi virtaa paineettomasti ulos pesurin pohjasta Työn aloitus Sijoita painepesuri mahdollisimman vaakasuoraan asentoon. Kytke vedensyöttö. Kytke ruiskutuspistooli korkeapaineletkulla (ilman pesuvartta) painepesuriin. Kytke painepesuri sähköverkkoon (sähköpistoke pistorasiaan). Käännä pääkytkin asentoon 1 = PÄÄLLÄ. Suuntaa ruiskutuspistooli avoimeen tilaan ja käytä pistoolia, kunnes vesisuihkussa ei ole enää ilmaa (30 sekuntia). Käännä pääkytkin asentoon 0 = POIS PÄÄLTÄ. Kytke ruiskuvarsi pistooliin. Käännä pääkytkin asentoon 1 = PÄÄLLÄ. Avaa ruiskutuspistooli ja tarkista paine painemittarista. Tarvittaessa säädä paine sopivaksi paineensäätimellä. Kuumaa vettä käytettäessä ECO-version polttimen kytkin pitää kääntää oikealle asentoon, jossa poltin on päällä. FULL-versiossa kuuman veden käyttö valitaan näytön vieressä olevilla painikkeilla. Varmista, että polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta. Säädä kuuman veden lämpötila kiertämällä säätönupin tarvittavaan asentoon (ECO-versio). FULL-versiossa lämpötilakin säädetään käyttäen näyttöä ja painikkeita. Säädä kemikaalipitoisuus avaamalla sekoitushanaa tarpeen mukaan. Halutun tuotteen määrä (sisäinen/ulkoinen säiliö) säädetään kiertämällä sekoitushanaa oikealle tai vasemmalle. Tarvittaessa täytä pehmennysainesäiliö pehmennysaineella. Ota kylmäkäynnistyksessä huomioon tämä: joissain tapauksissa voi käydä niin, että sähkökaapin automatiikka katkaisee virran (vain 11 KW:n moottoreilla). Tämä riippuu asennuspaikalla tehdystä sähköasennuksesta. Suosittelemme D-tyyppisen sulakkeen käyttöä. DiBO n.v. 57

6 4. Käyttö IBH:ssa on kaksi mahdollista käyttöpaneelia: ECO-version käyttöpaneeli ja FULL-version käyttöpaneeli. Tässä luvussa kuvataan molempien käyttöpaneelien käyttö ECO-version käyttökomponentit ECU-version osat kuvataan alla: 1. Polttimen kytkin Tämä sijaitsee ECO-paneelissa ylhäällä, ja sillä on kaksi asentoa: Kääntö oikealle: poltin päällä Kääntö vasemmalle: poltin pois päältä 2. Lämpötilansäätönuppi Lämpötila säädetään kierrettävällä nupilla. Pesuveden maksimilämpötila voidaan säätää lämpötilansäätönupilla. - Kun nuppi on kierretty vasemmalle, lämpötila on alhaisin (1 C). - Kun nuppi on kierretty oikealle, lämpötila on korkein (150 C). Selvitä kokeilemalla, mikä ruiskutuspaine ja lämpötila sopivat parhaiten ja eivät vahingoita pestävää kohdetta (esimerkiksi: kumi lämpötila saa olla korkeintaan 50 C). Yli 95 C:n pesulämpötilaa voidaan käyttää vain vähentämällä korkeapainepumpun virtausta. Virtausta (l/min) pienennetään kiertämällä paineensäädintä vasemmalle. Lämpötila nousee korkeintaan termostaatin osoittamaan maksimiarvoon. Jos virtaus pienenee liikaa, virtauskytkin sammuttaa polttimen, mikä estää lämpötilan nousee vaarallisen tason yläpuolelle (= ylikuumenemisen). 3. Pääkytkin Pääkytkin sijaitsee käyttöpaneelin keskellä. Keltaisella rajattu kytkin on väriltään punainen. Pääkytkimellä on kaksi asentoa: - 0: OFF - seis - 1: ON käynnissä (työasento) 4. Painemittari Painemittari näyttää ruiskutuspaineen. 5. Paineensäädin Paineensäädin sijaitsee käyttöpaneelissa ylhäällä oikealla. Paineensäätimen asennon muuttamiseksi pesurin suojakansi pitää avata. Paineensäätimessä on harmaa nuppi, jolla ruiskutuspainetta voi säätää portaattomasti. - Paine suurenee, kun nuppia kierretään oikealle (+). Paine pienenee, kun nuppia kierretään vasemmalle (-). Paineen voi säätää vain kun ruiskutuspistoolia käytetään DiBO n.v. 58

7 4.2. FULL-version käyttökomponentit FULL-version käyttöpaneelissa on seuraavat osat: 1. Näyttö ja painepainikkeet FULL-version käyttöpaneelissa ylhäällä vasemmalla on viisi painiketta ja näyttö. Kun käynnistät koneen, aloitusikkuna avautuu, ja katoaa 4 sekunnin kuluttua. Seuraavaksi avautuu pääikkuna, josta voit lukea paineen ja valita sen, haluatko käyttää pesussa kuumaa vettä vai et. Lämpötilan säädöt näkyvät myös kuuman veden ikkunassa KYLMÄN VEDEN IKKUNA KUUMAN VEDEN IKKUNA Kylmän veden painike Kuuman veden painike Resetointipainike Kun haluat pestä kylmällä vedellä, paina kylmän veden painiketta. Kun haluat pestä kuumalla vedellä, paina kuuman veden painiketta. Kuuma vettä käytettäessä säädetyn lämpötilan voi muuttaa painikkeilla + ja -. Kun painat resetointipainiketta 5 sekunnin ajan, voit selata valikkoa painikkeilla + ja -. Nyt voit katsoa käyttötunnit, valita kielen, valita/säätää pehmennysaineen annostelun ja tarkistaa ohjelmiston version. Palaa aloitusikkunaan painamalla resetointipainiketta uudelleen. Käyttötunnit: Valitsemalla kuuman veden painikkeella komennon käyttötunnit ( working hours ), voit lukea pesurin käyttötunnit. Käyttötunneista poistutaan painamalla resetointipainiketta ja kuuman veden painiketta. Kielen valinta: Kun valitset valikosta komennon kieli ( language ), voit valita kielen painamalla kuuman veden painiketta. Kieliä selataan painikkeilla + ja -. Vahvista valinta kuuman veden painikkeella. Jos et halua vaihtaa kieltä tai kun olet tallentanut kielet, paina resetointipainiketta. Huomautus: kuuman veden painiketta painettaessa laite siirtyy ikkunaan, jonka kieli on valittu. Oletus on, että nyt valittuna oleva kieli on englanti. Jos tallennettuna on toinen kieli, seuraavalla kerralla avautuu sen kielinen ikkuna, joka on valittu komennolla kieli / language. DiBO n.v. 59

8 Pehmennysaineen annostelu: Kun valitset valikosta komennon vedenpehmennysaine ( water softener ), voit säätää annostuksen painamalla kuuman veden painiketta. Vaihtoehdot ovat: normaali, suuri, pieni tai ei annostelua. Annostus valitaan painikkeilla + ja -. Kun sopiva annostus on löytynyt, se vahvistetaan kuuman veden painikkeella. Komennosta poistutaan resetointipainikkeella. Myös tässä pätee tämä huomautus: laite palaa viimeisimpään valittuun arvoon. Ohjelmistoversio: Tästä valikon kohdasta voit katsoa, mikä on pesurin ohjelmistoversio. 3. Pääkytkin Pääkytkin sijaitsee käyttöpaneelin keskellä. Keltaisella rajattu kytkin on väriltään punainen. Pääkytkimellä on kaksi asentoa: - 0: OFF - seis - 1: ON käynnissä (työasento) 4. Paineensäädin Paineensäädin sijaitsee käyttöpaneelissa ylhäällä oikealla. Paineensäätimessä on nuppi, jolla ruiskutuspainetta voi säätää portaattomasti. - Paine suurenee, kun nuppia kierretään oikealle (+). Paine pienenee, kun nuppia kierretään vasemmalle (-). Paineen voi säätää vain kun ruiskutuspistoolia käytetään DiBO n.v. 60

9 4.3. Kaukosäädin (valinnaisvaruste) Kaukosäädin on valittavissa lisävarusteeksi vain FULL-versioon. Kaukosäätimessä on poltinkytkin ja merkkivalolla varustettu PÄÄLLÄ/POIS-painike. - Mustalla poltinkytkimellä poltin käynnistetään tai sammutetaan. Kääntö oikealle: poltin päällä Kääntö vasemmalle: poltin pois päältä - PÄÄLLÄ/POIS-painikeella pesurin voi käynnistää ja pysäyttää etäältä. - Kaukosäätimessä ei ole mukana kaapelia! Kaapelin pitää olla seuraavaa tyyppiä: 7 x 0,75 mm² tai 7 x 1,5 mm², maksimipituus 50 m. Tällä pituudella jännite ei laske vielä liikaa. Säädöt ja valinnat Kun painat resetointipainiketta 5 sekunnin ajan, voit selata pesurin näytön valikkoa painikkeilla. Nyt valittavissa ovat nämä komennot: kaukosäädön ja kaukosäätimen viive (katso alla). Kaukosäädin: Tällä komennolla voit valita, haluatko käyttää kaukosäädintä vai et. Huomautus: kun kaukosäädin on käytössä, pesurin näytön kylmän veden painiketta ja lämpimän veden painiketta ei voi käyttää (katso 4.2 sivulla 57). Näytön muita painikkeita voi edelleen käyttää. Kaukosäätimen viive: Tällä komennolla voit valita, kuinka pitkään kaukosäätimen / pesurin aktivoituminen kestää (viive säädetään painikkeilla + ja ). Kun säädetty aika ylitetään kaukosäädin kytkeytyy pois päältä ja PÄÄLLE/POIS-painikkeen merkkivalo sammuu. Pesuri kytkeytyy ei-aktiiviseen tilaan. Kaukosäädin otetaan uudelleen käyttöön painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta (< viive) (PÄÄLLE/POIS-painikkeen merkkivalo syttyy). Nyt pesuri on taas käyttövalmis. Kun merkkivalo palaa, pesutyötä voidaan jatkaa. Kun ruiskutuspistoolia ei vähään aikaan käytetä, kaukosäädin pysyy toiminnassa mutta on turvatilassa (merkkivalo palaa). Voit jatkaa pesua painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Vasta viiveajan kuluttua loppuun pesuri poistuu kokonaan käyttövalmiudesta. Viiveaika alkaa kulua, kun päästää ruiskutuspistoolin liipaisimen, ja nollautuu, kun ruiskutetaan yli 10 sekuntia. Häiriötilanteessa PÄÄLLÄ/POIS-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Katso virheilmoitus pesurin käyttöpaneelista, ja korjaa tilanne. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun häiriötilanne on korjattu. DiBO n.v. 61

10 4.4. HT-pumput HT-pumput (korkean lämpötilan pumput) vaativat esipaineen (pumpun). Esipainepumpun pitää tuottaa riittävä virtaus korkeapainepumppuun siten, että kavitointi estetään. Kavitointi on ilmiö, jossa liikkuvan nesteen paikallinen paine on alhaisempi kuin nesteen höyrynpaine. Tämä aiheuttaa kuplia, jotka voivat räjähtää voimalla pumpussa ja aiheuttaa vahinkoja. Korkeita lämpötiloja käytettäessä on EHDOTTOMAN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, että syöttöpumppu tuottaa vähintään 3 baarin paineen ja riittävän voimakkaan virtauksen. DiBO n.v. 62

11 5. Työn lopettaminen 5.1. Yleistä Kun lopetat työn, sammuta laite pääkytkimellä (asento OFF POIS PÄÄLTÄ) Ulkopuolinen sisäpuolinen kemikaalisäiliö Vedä imuletku pois kemikaalisäiliöstä ja laita se puhdasta vettä sisältävään sankoon. Sulje sisäpuolisen/ulkopuolisen kemikaalisäiliön tulppa. Huuhtele kaikki osat niin, että kemikaali poistuu letkuista, pesuvarresta ja pistoolista. JOKA KERTA kun kemikaali vaihdetaan, säiliö pitää ensin huuhdella puhtaalla vedellä! 5.3. Pesuvarsi ja pistooli Käytä ruiskutuspistoolia, kunnes letkuissa ja putkissa ei ole enää painetta. Kytke pesuvarsi irti ja laita se talteen. Sulje vedensyöttö. Kierrä korkeapaine- ja matalapaineletkut keloille Veden poistaminen Katso lukua 1 turvallisuus ja lukua Pesurin laittaminen talteen Tarvittaessa puhdista vedensuodatin Laita pesuri talteen pakkaselta suojattuun paikkaan. Kytke pyöräjarrut päälle Kuljetus Ota pesuria kuljetettaessa huomioon seuraavat asiat: Pidä pesuri kuljetettaessa mahdollisimman vaakasuorassa asennossa niin, ettei pumpusta vuoda vettä. Lastaa pesuri trukilla, nostolavalla tai muulla nostolaitteella. Kiinnitä pesuri (tarvittaessa) kuljetusalustaan liinoilla Kuljetus pakkasella Vaihda vedenimuletkun tilalle lyhyt letku, ja laita sen pää pakkasnestettä sisältävään astiaan niin, että pesuri imee pakkasnestettä. Irrota pesuvarsi pistoolista ja käytä pesuria. Ruiskuta, kunnes pistoolista tulee pakkasnestettä. Kun pesuri on täynnä pakkasnestettä, pysäytä se. Vinkki: Kun ulostulevan pakkasnesteen kerää talteen, sen voi käyttää uudelleen. DiBO n.v. 63

12 6. Huolto 6.1. Yleistä Kun pesuria huolletaan, kaikkien kytkentöjen pitää olla irti, ja letkujen pitää olla paineettomat. Sähkölaitteet saa tarkastaa vain pätevä sähköasentaja. Pesurissa saa käyttää vain sellaisia varusteita ja varaosia, jotka valmistaja on hyväksynyt. Huoltotoimien jälkeen kaikki suojalaitteet pitää saattaa toimintakuntoisiksi ennen pesurin käyttämistä. Seuraavassa kultainen sääntö, jota noudattamalla pesurin ongelmat voi välttää: PÄIVITTÄINEN TARKASTUS JA USEIN SUORITETTU PUHDISTUS TEKEVÄT IHMEITÄ! Jotta järjestelmä toimisi moitteetta, pesurin pitää olla luotettava ja teknisesti kunnossa. Se varmistetaan säännöllisellä ja perusteellisella huollolla. DiBO:lla on tarvittava kokemus ja asiantuntemus. Kun teet DiBO:n kanssa huoltosopimuksen, DiBO:n kokenee teknikot suorittavat tarvittavat huollot ja varmista, että pesuri toimii moitteettomasti Huoltotaulukko Yleistä Käyttäjä saa suorittaa vain ne toimenpiteet, joiden suorittamiseen annetaan tässä käyttöohjeessa lupa. Kaikki muut toimenpiteet ovat kiellettyjä! Määräaikaiset huoltotoimet Sähköjohtojen, korkea- ja matalapaineletkujen ja -liittimien Aina käytön jälkeen. tarkastus; öljytason tarkastus. - Pumpun öljyn vaihtaminen. Ensimmäisten 50 käyttötunnin jälkeen. - Vedensuodattimen puhdistus. 50 käyttötunnin / kuukauden välein. - Polttoainesuodattimen vaihtaminen. Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sitten 200 tunnin välein. - Polttoainesäiliöiden puhdistus. Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sitten 200 tunnin välein. - Pumpun öljyn vaihtaminen ja pumpun huolto. 200 tunnin / 6 kuukauden välein. Liitinten, venttiilien, O-renkaiden tarkastus/vaihtaminen DiBO:n 600 tunnin välein. valtuuttaminen teknikoiden toimesta Pumpun öljytason tarkistus / öljyn vaihtaminen Tarkista ennen jokaista käyttöä öljytaso tarkistuslasista tai mittatikulla. Öljyn pinnan pitää olla mittatikun merkin kohdalla. Tarvittaessa lisää öljyä merkkiin saakka. Jos öljyn väri on vaaleaa, ota yhteys DiBO:n huoltoon. Öljy vaihdetaan seuraavasti: - Kierrä auki pumpun alla oleva tyhjennystulppa. - Vedä mittatikku ulos. Laske öljy astiaan. - Sulje tyhjennystulppa, ja kaada pumppuun tarvittava määrä öljyä. - Laita mittatikku paikoilleen. - Suositeltu öljy: Vedensuodattimien puhdistus Puhdista vedensuodattimet säännöllisesti Polttoainesäiliön ja suodattimen puhdistus Irrota polttoainesuodatin ja laita tilalle uusi. Tyhjennä polttoainesäiliö. Kiristä polttoaineletkut (liittimet!) hyvin suodattimeen, kun suodatin on vaihdettu! Avaa tyhjennystulppa ja laske mahdollinen lika astiaan. Huuhtele polttoainesäiliö pienellä määrällä puhdasta polttoainetta, ja avaa tyhjennystulppa Kemikaalisäiliön puhdistaminen sisältä Sisäinen kemikaalisäiliö puhdistetaan korkeapaineisella vedellä. Älä unohda avata tyhjennystulppaa ja laskea likainen, kemikaalia sisältävä vesi pois säiliöstä. Huuhtele (tarvittaessa), ja laske likainen huuhteluvesi pois säiliöstä. DiBO n.v. 64

13 DiBO:n teknikon suorittama huolto Muiden huoltotoimien (polttimen, moottoreiden, korkeapainepumpun ja turvallisuuteen liittyvien komponenttien) osalta neuvomme ottamaan huoltoon DiBO:n jälleenmyyjään huoltosopimuksen mukaisesti. Huoltotyöt koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Mikäli on erityisen raskasta, neuvottele asiasta erikseen. Liitteet: Tarkistuskäsikirja (Control manual) CE-todistus Huomautuksia: Kehotamme painokkaasti omistajaa/käyttäjää sopimaan DiBO:n käyttötuntien täyttyessä suoritettavista toimenpiteistä. Niin voidaan taata pesurin hyvä ja säännöllinen huolto. DiBO n.v. 65

14 6.3. Päivittäiset tarkistukset Runko Tarkista, onko rungossa löysiä ruuveja ja/tai murtuneita hitsisaumoja. Pidä pesuri puhtaana. Sitä ei saa tahria lialla, vedellä, öljyllä tai polttoaineella Venttiilit ja painemittari Kun pesuri on pois päältä, ts. moottori on pysäytetty, painemittarin näyttämän pitää olla 0 bar. Kun pesuria käytetään täydellä kuormituksella, painemittarin näyttämä ei saa nousta suuremmaksi kuin mitä DiBO ilmoittaa sinun pesurillesi. Ruiskutuspistoolin käytön ja irrottamisen jälkeen putkissa ja letkuissa voi olla jäljellä vähän painetta. Painemittarin näyttämän pitää olla välillä 0 30 bar. Silloin venttiilit ovat kunnossa. FULL-versiossa paine ilmoitetaan näytössä Korkeapainepumppu Tarkista, ettei pumpussa ole löysiä liitoksia, löysiä ruuveja eikä vuotavia tiivisteitä tai muita vuotoja. Sijoita pesuri vaakasuoralle alustalle. Öljyn pinnan pitää olla mittalasin puolivälissä. Mikäli epäilystä ilmenee, vedä mittatikku ulos ja katson öljyn pinta. Sen pitää olla kahden merkin välissä. Jos pumpun öljy vaahtoaa, se kertoo sisäisestä vuodosta, minkä vuoksi öljyyn on päässyt vettä. Silloin DiBO:n teknikon pitää korjata vika heti Korkea- ja matalapainekomponentit Tarkista, näkyykö letkuissa, putkissa ja liittimissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Jos havaitset vaurioita tai vuotoja, viat on korjattava välittömästi Ruiskutustyökalut Tarkista, näkyykö pesuvarsissa tai pistooleissa ulkoisia vaurioita tai hiushalkeamia. Jos havaitset vaurioita tai vuotoja, viat on korjattava välittömästi. Tarkista ruiskutuskuvio. Jos se hajoaa liikaa, suutin pitää vaihtaa. Tarkista suuttimen suojuksen kunto. Vaihda suojus tarvittaessa. Tarkista, näkyykö liittimien kierteissä ulkoisia vaurioita. Mikäli havaitset vaurioita, vaihda osat Sähkökomponentit Tarkista, näkyykö näkyvissä johtimissa tai komponenteissa (kuten kytkimissä) ulkoisia vaurioita. Vaihda heti vaurioituneet komponentit Poltin Tarkista, onko polttimen aukko puhdas. Tarkista, näkyykö putkissa ja liittimissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Tarvittaessa vaihda suodatin. Polttimen sytytysmuuntaja: On tärkeää, että sytytysmuuntajan on kytketty kuorma. Sytytysmuuntajaa ei saa kytkeä päälle, ellei sytytysliittimiä ole kytketty. Suosittelemme, että sytytyskaapelien kytkennät tarkastetaan huollon yhteydessä. Jos poltin ei toimi, sitä ei saa käyttää Säiliöiden yleistarkastus Tarkista, näkyykö säiliöissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Tarkista vesisäiliötä täytettäessä, toimiiko uimurijärjestelmä oikein. DiBO n.v. 66

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Suomi. Onnittelumme! Kiitämme sinua

Suomi. Onnittelumme! Kiitämme sinua Onnittelumme Kiitämme sinua siitä, että olet ostanut tämän pesurin. Olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin: sinä haluat parasta. Olemme laatineet tämän ohjekirjan, jotta voit täysin hyötyä tämän

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite KÄYTTÖOHJE Merlin on alun perin GE:n rekisteröimä tavaramerkki. Merlin tarkoittaa suomeksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

1/14 KEUDAN VIRTUAALIPANIMO AJO-OHJEET / SIIVILÖINTI

1/14 KEUDAN VIRTUAALIPANIMO AJO-OHJEET / SIIVILÖINTI 1/14 SIMULAATION HALLINTA Simuloinnin käynnistys=aloita. Lämpötilakuvaajasta voi seurata siivilöinnin edistymistä. HUD Simulointinopeuden säätö, aika ja lämpötila. Ohjauspaneeli ja PI kaavio avautuvat

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm)

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm) Asentaaksesi portin moottorin, tee seuraavasti: 1: tuo 230V virtaa toiselle tolpalle, mahdollisimman lähelle moottoria. 2: yhdistä tolpat toisiinsa 2x1mm2 kaapelilla (ei sisälly pakettiin). Oranssi ICT25mm

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT

RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT Versio 15.8.2016 J.P Yleistä imurista Vastaanotettuanne laitteen haltuunne, tarkastakaa ettei sille ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja olette saaneet kaikki tilauksenne

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Autonhoitokaupan vianetsintä- ja huolto-ohje PT Foam Lancelle

Autonhoitokaupan vianetsintä- ja huolto-ohje PT Foam Lancelle Autonhoitokaupan vianetsintä- ja huolto-ohje PT Foam Lancelle Foam lancen toimintahäiriöiden kolme yleisintä syytä ovat: 1. Pesuaineen imusuuttimen tukkeutuminen 2. Vaahdotusverkon tukkeutuminen 3. Painesuuttimen

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot