Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1.2. Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi."

Transkriptio

1 2. Ennen käyttöönottoa Ennen jokaista käyttö painepesurin olennaiset osat on tarkistettava, esim. seuraavat asiat: onko pesuvarren liitin - hyvin kiinnitetty; tarkista, ovatko korkeapaineletkut ja sähköjohdot kunnossa. Tarkista ennen sähköverkkoon kytkemistä, että laitteen tyyppikilvessä olevat tiedot vastaavat sähköverkon ominaisuuksia (esimerkiksi: jännite,...). Koneen käyttö. Huutele letkuja, pistoolia ja sauvaa ainakin minuutin ajan puhtaalla vedellä. (Suuntaa pistooli tyhjään tilaan). Varmista, ettei puhdistettavasta kohteesta irtoa ympäristöön. vaarallisia aineita kuten esim. asbestia tai öljyä. Perehdy tarkasti edellisen luvun turvallisuusohjeisiin. Kun laitetta ei käytetä, pääkytkimen pitää olla asennossa 0: OFF Järjestä veden syöttö ja poisto Järjestä veden syöttö Vedensyöttöputki voidaan kytkeä (olosuhteista riippuen) omaan vesilähteeseen (jossa on paine) tai - juomavesijohtoon. Kun laite kytketään juomavesiverkkoon, on noudatettava voimassa olevia määräyksiä (EN 1717). Paineellisen veden syöttö: Letkun maksimipituus 50 m (160 jalkaa), letkun pienin sisäläpimitta 12, 7 mm (1/2 tuumaa). Tarkista veden paine mittarilla Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi Legioonalaisbakteerin torjuminen Jos laite on pitkään käyttämättä, siitä pitää poistaa vesi. Seisovassa vedessä, jonka lämpötila on C, voi kehittyä legioonalaisbakteereja. - Siksi putket ja säiliöt pitää puhdistaa kerran vuodessa. - Poista mahdollinen sakka. - Huuhtele aika ajoin Polttoainesäiliön täyttäminen Pesuri toimitetaan ilman polttoainetta. Täytä säiliö oikeanlaisella polttoaineella ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun polttoainesäiliö on tyhjä, polttoainepumppu käy kuivana ja voi mennä rikki! Älä läikytä polttoainetta varsinkaan laitteen kuumien osien päälle. Pesurissa käytetään kevyttä polttoöljyä tai dieselpolttoainetta (DIN ). Älä täytä polttoainesäiliötä liikaa. Katso tankin tilavuus ja polttoaineen tyyppi teknisistä tiedoista. Alle 8 C:n lämpötilassa polttoaineeseen alkaa muodostua paraffiinihiutaleita. Silloin dieselmoottorin ja/tai polttimen käynnistys vaikeutuu. DiBO suosittelee, että kylmänä kautena (talvella) käytetään talvilaatuista dieseliä. DiBO n.v. 53

2 3. Komponentit 3.1. Yleistä Painepesurin tyypistä riippumatta se muodostuu alla kuvatuista tyypillisistä komponenteista. Jokaisella pesurilla on sille ominainen maksimipaine ja maksimivirtaus. Ne löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Saatavana on kaksi versiota, nimittäin: ECO (IBH-M) ja FULL-vaihtoehto (IBH-M+ ja IBH-L+). ECO-muunnoksessa on käyttöpaneeli, jossa on luvussa 4 kuvatut komponentit. FULL-muunnoksen käyttöpaneelissa on näyttö ja näppäimet. Näytöstä näkyvät eri parametrit. Näytöllä näkyvät myös mahdolliset hälytykset. Mallin IBH-M polttimen teho on 70 kw, mallin IBH-L polttimen teho on 110 kw Visuaalinen tarkastus Sähkömoottori Korkeapainepumppu Varoventtiili Poltin DiBO n.v. 54

3 Käyttöpaneeli (katso lukua 4) Paineensäädin Kemikaalisäiliö Pehmennysainesäiliö Polttoainesäiliö Kemikaalien sekoitus Kemikaalien ulkoinen syöttöliitäntä Korkeapaineliitäntä Veden syöttö DiBO n.v. 55

4 3.3. Komponentit 1. Moottori Moottorin tyyppi riippuu koneen tyypistä (katso teknisiä tietoja). 2. Poltin Polttimen tyyppi riippuu koneen tyypistä. Vihreä poltin on poltin, joka tuottaa suuren tehon. 3. Korkeapainepumppu Korkeapainepumpun tyyppi riippuu koneen tyypistä (katso teknisiä tietoja). 4. Pistoke/pistorasia Sähköpistokkeen ja pistorasian tyyppi riippuu laitteen käyttömaasta. Tehtaalta toimitettaessa laitteessa ei ole sähköpistoketta. DiBO:n jälleenmyyjä asentaa oikeanlaisen sähköpistokkeen. 5. Ruiskutustyökalut Korkeapainepistooli on varustettu harmaalla kahvalla. Ei ruiskutusta: päästä kahvassa oleva vipu. Ruiskutus: päästä kahvassa olevaa vipua. Ruiskutuksen turvallisuus: paina vivussa oleva lukko ulos. Tarkista suihkutuksen aikana säännöllisesti, että pistooli on hyvin kiinni varressa. Laitteen mukana tulee vakiovarusteena yksi pesuvarsi. Lukitusjärjestelmä Lukitusjärjestelmä 6. Sekoitushana / kemikaalien ruiskutus Sekoitushanalla lisättyjen kemikaalien pitoisuuden voi säätää tarkasti: Tuotteelle oikealla puolella (IN1) = kemikaalien käyttö koneen ulkopuolelta. Kemikaalien määrää lisätään kiertämällä oikealle (maksimiasento 10), vähennetään kiertämällä takaisin vasemmalle (asteikko 0 10). Tuotteelle vasemmalla puolella (IN1) = kemikaalien käyttö koneen säiliöstä. Kemikaalien määrää lisätään kiertämällä vasemmalle (maksimiasento 10), vähennetään kiertämällä takaisin oikealle (asteikko 0 10). Sekoitushanassa on kaksi kalibrointia, joten voidaan käyttää kahta tuotetta. Huomio: Imeä voi kerrallaan vain yhtä tuotetta, ei molempia. Sekoitushana toimii hyvin vain, kun imuletku on tarpeeksi syvällä kemikaalisäiliön nestepinnan alla. Pesurissa on injektori kemikaalien lisäämiseksi veteen. Kun sumutustyö on valmis: - Injektorin pitää imeä hetken aikaa puhdasta vettä järjestelmän huuhtelemiseksi. - Käännä sekoitushana asentoon 0., jotta tuotetta ei virtaisi takaisin vesisäiliöön. 7. Pehmennysainesäiliö (vain FULL-versiossa) Täytä pehmennysainesäiliö pehmennysnesteellä avaamalla käyttöpaneelin takana olevan tulpan. Pehmennysainepumppu annostelee pehmennysainetta vesipiiriin. Säiliön tilavuus on 1 litra. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). 8. Polttoainesäiliö Polttoainesäiliö täytetään avaamalla käyttöpaneelin takana olevan polttoainesäiliön tulpan. Polttoainesäiliössä on ilmaventtiili, imujohto ja päällä paluujohto. Säiliön tilavuus on 50 litraa. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). DiBO n.v. 56

5 9. Kemikaalisäiliö Kemikaalisäiliö täytetään avaamalla käyttöpaneelin takasivussa olevan kemikaalisäiliön tulppa. Tuotetta voidaan imeä sisäisestä säiliöstä. On myös mahdollista lisätä toista tuotetta kytkemällä laite toiseen säiliöön ulkoisella letkulla. Molempia tuotteita ei voi imeä! Säiliön tilavuus on 45 litraa. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). Tärkeää: Jokaisessa täyttötulpassa pitää olla ilmareikä, jonka läpimitta on 6 mm. Tarkista, että jokaisen täyttötulpan ilmareikä on avoin. 10. Vesisäiliö Vesisäiliön tilavuus on 12 litraa. Säiliössä on uimurijärjestelmä, joka uimuriventtiili sulkee vedensyötön säiliötä täytettäessä. Huomautus: vain täysin varustellun version kaikissa säiliöissä on tasonvalvonta! 11. Varoventtiili Kun veden paine kohoaa säädetyn turvallisen paineen yläpuolelle, varoventtiili avautuu ja vesi virtaa paineettomasti ulos pesurin pohjasta Työn aloitus Sijoita painepesuri mahdollisimman vaakasuoraan asentoon. Kytke vedensyöttö. Kytke ruiskutuspistooli korkeapaineletkulla (ilman pesuvartta) painepesuriin. Kytke painepesuri sähköverkkoon (sähköpistoke pistorasiaan). Käännä pääkytkin asentoon 1 = PÄÄLLÄ. Suuntaa ruiskutuspistooli avoimeen tilaan ja käytä pistoolia, kunnes vesisuihkussa ei ole enää ilmaa (30 sekuntia). Käännä pääkytkin asentoon 0 = POIS PÄÄLTÄ. Kytke ruiskuvarsi pistooliin. Käännä pääkytkin asentoon 1 = PÄÄLLÄ. Avaa ruiskutuspistooli ja tarkista paine painemittarista. Tarvittaessa säädä paine sopivaksi paineensäätimellä. Kuumaa vettä käytettäessä ECO-version polttimen kytkin pitää kääntää oikealle asentoon, jossa poltin on päällä. FULL-versiossa kuuman veden käyttö valitaan näytön vieressä olevilla painikkeilla. Varmista, että polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta. Säädä kuuman veden lämpötila kiertämällä säätönupin tarvittavaan asentoon (ECO-versio). FULL-versiossa lämpötilakin säädetään käyttäen näyttöä ja painikkeita. Säädä kemikaalipitoisuus avaamalla sekoitushanaa tarpeen mukaan. Halutun tuotteen määrä (sisäinen/ulkoinen säiliö) säädetään kiertämällä sekoitushanaa oikealle tai vasemmalle. Tarvittaessa täytä pehmennysainesäiliö pehmennysaineella. Ota kylmäkäynnistyksessä huomioon tämä: joissain tapauksissa voi käydä niin, että sähkökaapin automatiikka katkaisee virran (vain 11 KW:n moottoreilla). Tämä riippuu asennuspaikalla tehdystä sähköasennuksesta. Suosittelemme D-tyyppisen sulakkeen käyttöä. DiBO n.v. 57

6 4. Käyttö IBH:ssa on kaksi mahdollista käyttöpaneelia: ECO-version käyttöpaneeli ja FULL-version käyttöpaneeli. Tässä luvussa kuvataan molempien käyttöpaneelien käyttö ECO-version käyttökomponentit ECU-version osat kuvataan alla: 1. Polttimen kytkin Tämä sijaitsee ECO-paneelissa ylhäällä, ja sillä on kaksi asentoa: Kääntö oikealle: poltin päällä Kääntö vasemmalle: poltin pois päältä 2. Lämpötilansäätönuppi Lämpötila säädetään kierrettävällä nupilla. Pesuveden maksimilämpötila voidaan säätää lämpötilansäätönupilla. - Kun nuppi on kierretty vasemmalle, lämpötila on alhaisin (1 C). - Kun nuppi on kierretty oikealle, lämpötila on korkein (150 C). Selvitä kokeilemalla, mikä ruiskutuspaine ja lämpötila sopivat parhaiten ja eivät vahingoita pestävää kohdetta (esimerkiksi: kumi lämpötila saa olla korkeintaan 50 C). Yli 95 C:n pesulämpötilaa voidaan käyttää vain vähentämällä korkeapainepumpun virtausta. Virtausta (l/min) pienennetään kiertämällä paineensäädintä vasemmalle. Lämpötila nousee korkeintaan termostaatin osoittamaan maksimiarvoon. Jos virtaus pienenee liikaa, virtauskytkin sammuttaa polttimen, mikä estää lämpötilan nousee vaarallisen tason yläpuolelle (= ylikuumenemisen). 3. Pääkytkin Pääkytkin sijaitsee käyttöpaneelin keskellä. Keltaisella rajattu kytkin on väriltään punainen. Pääkytkimellä on kaksi asentoa: - 0: OFF - seis - 1: ON käynnissä (työasento) 4. Painemittari Painemittari näyttää ruiskutuspaineen. 5. Paineensäädin Paineensäädin sijaitsee käyttöpaneelissa ylhäällä oikealla. Paineensäätimen asennon muuttamiseksi pesurin suojakansi pitää avata. Paineensäätimessä on harmaa nuppi, jolla ruiskutuspainetta voi säätää portaattomasti. - Paine suurenee, kun nuppia kierretään oikealle (+). Paine pienenee, kun nuppia kierretään vasemmalle (-). Paineen voi säätää vain kun ruiskutuspistoolia käytetään DiBO n.v. 58

7 4.2. FULL-version käyttökomponentit FULL-version käyttöpaneelissa on seuraavat osat: 1. Näyttö ja painepainikkeet FULL-version käyttöpaneelissa ylhäällä vasemmalla on viisi painiketta ja näyttö. Kun käynnistät koneen, aloitusikkuna avautuu, ja katoaa 4 sekunnin kuluttua. Seuraavaksi avautuu pääikkuna, josta voit lukea paineen ja valita sen, haluatko käyttää pesussa kuumaa vettä vai et. Lämpötilan säädöt näkyvät myös kuuman veden ikkunassa KYLMÄN VEDEN IKKUNA KUUMAN VEDEN IKKUNA Kylmän veden painike Kuuman veden painike Resetointipainike Kun haluat pestä kylmällä vedellä, paina kylmän veden painiketta. Kun haluat pestä kuumalla vedellä, paina kuuman veden painiketta. Kuuma vettä käytettäessä säädetyn lämpötilan voi muuttaa painikkeilla + ja -. Kun painat resetointipainiketta 5 sekunnin ajan, voit selata valikkoa painikkeilla + ja -. Nyt voit katsoa käyttötunnit, valita kielen, valita/säätää pehmennysaineen annostelun ja tarkistaa ohjelmiston version. Palaa aloitusikkunaan painamalla resetointipainiketta uudelleen. Käyttötunnit: Valitsemalla kuuman veden painikkeella komennon käyttötunnit ( working hours ), voit lukea pesurin käyttötunnit. Käyttötunneista poistutaan painamalla resetointipainiketta ja kuuman veden painiketta. Kielen valinta: Kun valitset valikosta komennon kieli ( language ), voit valita kielen painamalla kuuman veden painiketta. Kieliä selataan painikkeilla + ja -. Vahvista valinta kuuman veden painikkeella. Jos et halua vaihtaa kieltä tai kun olet tallentanut kielet, paina resetointipainiketta. Huomautus: kuuman veden painiketta painettaessa laite siirtyy ikkunaan, jonka kieli on valittu. Oletus on, että nyt valittuna oleva kieli on englanti. Jos tallennettuna on toinen kieli, seuraavalla kerralla avautuu sen kielinen ikkuna, joka on valittu komennolla kieli / language. DiBO n.v. 59

8 Pehmennysaineen annostelu: Kun valitset valikosta komennon vedenpehmennysaine ( water softener ), voit säätää annostuksen painamalla kuuman veden painiketta. Vaihtoehdot ovat: normaali, suuri, pieni tai ei annostelua. Annostus valitaan painikkeilla + ja -. Kun sopiva annostus on löytynyt, se vahvistetaan kuuman veden painikkeella. Komennosta poistutaan resetointipainikkeella. Myös tässä pätee tämä huomautus: laite palaa viimeisimpään valittuun arvoon. Ohjelmistoversio: Tästä valikon kohdasta voit katsoa, mikä on pesurin ohjelmistoversio. 3. Pääkytkin Pääkytkin sijaitsee käyttöpaneelin keskellä. Keltaisella rajattu kytkin on väriltään punainen. Pääkytkimellä on kaksi asentoa: - 0: OFF - seis - 1: ON käynnissä (työasento) 4. Paineensäädin Paineensäädin sijaitsee käyttöpaneelissa ylhäällä oikealla. Paineensäätimessä on nuppi, jolla ruiskutuspainetta voi säätää portaattomasti. - Paine suurenee, kun nuppia kierretään oikealle (+). Paine pienenee, kun nuppia kierretään vasemmalle (-). Paineen voi säätää vain kun ruiskutuspistoolia käytetään DiBO n.v. 60

9 4.3. Kaukosäädin (valinnaisvaruste) Kaukosäädin on valittavissa lisävarusteeksi vain FULL-versioon. Kaukosäätimessä on poltinkytkin ja merkkivalolla varustettu PÄÄLLÄ/POIS-painike. - Mustalla poltinkytkimellä poltin käynnistetään tai sammutetaan. Kääntö oikealle: poltin päällä Kääntö vasemmalle: poltin pois päältä - PÄÄLLÄ/POIS-painikeella pesurin voi käynnistää ja pysäyttää etäältä. - Kaukosäätimessä ei ole mukana kaapelia! Kaapelin pitää olla seuraavaa tyyppiä: 7 x 0,75 mm² tai 7 x 1,5 mm², maksimipituus 50 m. Tällä pituudella jännite ei laske vielä liikaa. Säädöt ja valinnat Kun painat resetointipainiketta 5 sekunnin ajan, voit selata pesurin näytön valikkoa painikkeilla. Nyt valittavissa ovat nämä komennot: kaukosäädön ja kaukosäätimen viive (katso alla). Kaukosäädin: Tällä komennolla voit valita, haluatko käyttää kaukosäädintä vai et. Huomautus: kun kaukosäädin on käytössä, pesurin näytön kylmän veden painiketta ja lämpimän veden painiketta ei voi käyttää (katso 4.2 sivulla 57). Näytön muita painikkeita voi edelleen käyttää. Kaukosäätimen viive: Tällä komennolla voit valita, kuinka pitkään kaukosäätimen / pesurin aktivoituminen kestää (viive säädetään painikkeilla + ja ). Kun säädetty aika ylitetään kaukosäädin kytkeytyy pois päältä ja PÄÄLLE/POIS-painikkeen merkkivalo sammuu. Pesuri kytkeytyy ei-aktiiviseen tilaan. Kaukosäädin otetaan uudelleen käyttöön painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta (< viive) (PÄÄLLE/POIS-painikkeen merkkivalo syttyy). Nyt pesuri on taas käyttövalmis. Kun merkkivalo palaa, pesutyötä voidaan jatkaa. Kun ruiskutuspistoolia ei vähään aikaan käytetä, kaukosäädin pysyy toiminnassa mutta on turvatilassa (merkkivalo palaa). Voit jatkaa pesua painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Vasta viiveajan kuluttua loppuun pesuri poistuu kokonaan käyttövalmiudesta. Viiveaika alkaa kulua, kun päästää ruiskutuspistoolin liipaisimen, ja nollautuu, kun ruiskutetaan yli 10 sekuntia. Häiriötilanteessa PÄÄLLÄ/POIS-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Katso virheilmoitus pesurin käyttöpaneelista, ja korjaa tilanne. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun häiriötilanne on korjattu. DiBO n.v. 61

10 4.4. HT-pumput HT-pumput (korkean lämpötilan pumput) vaativat esipaineen (pumpun). Esipainepumpun pitää tuottaa riittävä virtaus korkeapainepumppuun siten, että kavitointi estetään. Kavitointi on ilmiö, jossa liikkuvan nesteen paikallinen paine on alhaisempi kuin nesteen höyrynpaine. Tämä aiheuttaa kuplia, jotka voivat räjähtää voimalla pumpussa ja aiheuttaa vahinkoja. Korkeita lämpötiloja käytettäessä on EHDOTTOMAN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, että syöttöpumppu tuottaa vähintään 3 baarin paineen ja riittävän voimakkaan virtauksen. DiBO n.v. 62

11 5. Työn lopettaminen 5.1. Yleistä Kun lopetat työn, sammuta laite pääkytkimellä (asento OFF POIS PÄÄLTÄ) Ulkopuolinen sisäpuolinen kemikaalisäiliö Vedä imuletku pois kemikaalisäiliöstä ja laita se puhdasta vettä sisältävään sankoon. Sulje sisäpuolisen/ulkopuolisen kemikaalisäiliön tulppa. Huuhtele kaikki osat niin, että kemikaali poistuu letkuista, pesuvarresta ja pistoolista. JOKA KERTA kun kemikaali vaihdetaan, säiliö pitää ensin huuhdella puhtaalla vedellä! 5.3. Pesuvarsi ja pistooli Käytä ruiskutuspistoolia, kunnes letkuissa ja putkissa ei ole enää painetta. Kytke pesuvarsi irti ja laita se talteen. Sulje vedensyöttö. Kierrä korkeapaine- ja matalapaineletkut keloille Veden poistaminen Katso lukua 1 turvallisuus ja lukua Pesurin laittaminen talteen Tarvittaessa puhdista vedensuodatin Laita pesuri talteen pakkaselta suojattuun paikkaan. Kytke pyöräjarrut päälle Kuljetus Ota pesuria kuljetettaessa huomioon seuraavat asiat: Pidä pesuri kuljetettaessa mahdollisimman vaakasuorassa asennossa niin, ettei pumpusta vuoda vettä. Lastaa pesuri trukilla, nostolavalla tai muulla nostolaitteella. Kiinnitä pesuri (tarvittaessa) kuljetusalustaan liinoilla Kuljetus pakkasella Vaihda vedenimuletkun tilalle lyhyt letku, ja laita sen pää pakkasnestettä sisältävään astiaan niin, että pesuri imee pakkasnestettä. Irrota pesuvarsi pistoolista ja käytä pesuria. Ruiskuta, kunnes pistoolista tulee pakkasnestettä. Kun pesuri on täynnä pakkasnestettä, pysäytä se. Vinkki: Kun ulostulevan pakkasnesteen kerää talteen, sen voi käyttää uudelleen. DiBO n.v. 63

12 6. Huolto 6.1. Yleistä Kun pesuria huolletaan, kaikkien kytkentöjen pitää olla irti, ja letkujen pitää olla paineettomat. Sähkölaitteet saa tarkastaa vain pätevä sähköasentaja. Pesurissa saa käyttää vain sellaisia varusteita ja varaosia, jotka valmistaja on hyväksynyt. Huoltotoimien jälkeen kaikki suojalaitteet pitää saattaa toimintakuntoisiksi ennen pesurin käyttämistä. Seuraavassa kultainen sääntö, jota noudattamalla pesurin ongelmat voi välttää: PÄIVITTÄINEN TARKASTUS JA USEIN SUORITETTU PUHDISTUS TEKEVÄT IHMEITÄ! Jotta järjestelmä toimisi moitteetta, pesurin pitää olla luotettava ja teknisesti kunnossa. Se varmistetaan säännöllisellä ja perusteellisella huollolla. DiBO:lla on tarvittava kokemus ja asiantuntemus. Kun teet DiBO:n kanssa huoltosopimuksen, DiBO:n kokenee teknikot suorittavat tarvittavat huollot ja varmista, että pesuri toimii moitteettomasti Huoltotaulukko Yleistä Käyttäjä saa suorittaa vain ne toimenpiteet, joiden suorittamiseen annetaan tässä käyttöohjeessa lupa. Kaikki muut toimenpiteet ovat kiellettyjä! Määräaikaiset huoltotoimet Sähköjohtojen, korkea- ja matalapaineletkujen ja -liittimien Aina käytön jälkeen. tarkastus; öljytason tarkastus. - Pumpun öljyn vaihtaminen. Ensimmäisten 50 käyttötunnin jälkeen. - Vedensuodattimen puhdistus. 50 käyttötunnin / kuukauden välein. - Polttoainesuodattimen vaihtaminen. Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sitten 200 tunnin välein. - Polttoainesäiliöiden puhdistus. Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sitten 200 tunnin välein. - Pumpun öljyn vaihtaminen ja pumpun huolto. 200 tunnin / 6 kuukauden välein. Liitinten, venttiilien, O-renkaiden tarkastus/vaihtaminen DiBO:n 600 tunnin välein. valtuuttaminen teknikoiden toimesta Pumpun öljytason tarkistus / öljyn vaihtaminen Tarkista ennen jokaista käyttöä öljytaso tarkistuslasista tai mittatikulla. Öljyn pinnan pitää olla mittatikun merkin kohdalla. Tarvittaessa lisää öljyä merkkiin saakka. Jos öljyn väri on vaaleaa, ota yhteys DiBO:n huoltoon. Öljy vaihdetaan seuraavasti: - Kierrä auki pumpun alla oleva tyhjennystulppa. - Vedä mittatikku ulos. Laske öljy astiaan. - Sulje tyhjennystulppa, ja kaada pumppuun tarvittava määrä öljyä. - Laita mittatikku paikoilleen. - Suositeltu öljy: Vedensuodattimien puhdistus Puhdista vedensuodattimet säännöllisesti Polttoainesäiliön ja suodattimen puhdistus Irrota polttoainesuodatin ja laita tilalle uusi. Tyhjennä polttoainesäiliö. Kiristä polttoaineletkut (liittimet!) hyvin suodattimeen, kun suodatin on vaihdettu! Avaa tyhjennystulppa ja laske mahdollinen lika astiaan. Huuhtele polttoainesäiliö pienellä määrällä puhdasta polttoainetta, ja avaa tyhjennystulppa Kemikaalisäiliön puhdistaminen sisältä Sisäinen kemikaalisäiliö puhdistetaan korkeapaineisella vedellä. Älä unohda avata tyhjennystulppaa ja laskea likainen, kemikaalia sisältävä vesi pois säiliöstä. Huuhtele (tarvittaessa), ja laske likainen huuhteluvesi pois säiliöstä. DiBO n.v. 64

13 DiBO:n teknikon suorittama huolto Muiden huoltotoimien (polttimen, moottoreiden, korkeapainepumpun ja turvallisuuteen liittyvien komponenttien) osalta neuvomme ottamaan huoltoon DiBO:n jälleenmyyjään huoltosopimuksen mukaisesti. Huoltotyöt koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Mikäli on erityisen raskasta, neuvottele asiasta erikseen. Liitteet: Tarkistuskäsikirja (Control manual) CE-todistus Huomautuksia: Kehotamme painokkaasti omistajaa/käyttäjää sopimaan DiBO:n käyttötuntien täyttyessä suoritettavista toimenpiteistä. Niin voidaan taata pesurin hyvä ja säännöllinen huolto. DiBO n.v. 65

14 6.3. Päivittäiset tarkistukset Runko Tarkista, onko rungossa löysiä ruuveja ja/tai murtuneita hitsisaumoja. Pidä pesuri puhtaana. Sitä ei saa tahria lialla, vedellä, öljyllä tai polttoaineella Venttiilit ja painemittari Kun pesuri on pois päältä, ts. moottori on pysäytetty, painemittarin näyttämän pitää olla 0 bar. Kun pesuria käytetään täydellä kuormituksella, painemittarin näyttämä ei saa nousta suuremmaksi kuin mitä DiBO ilmoittaa sinun pesurillesi. Ruiskutuspistoolin käytön ja irrottamisen jälkeen putkissa ja letkuissa voi olla jäljellä vähän painetta. Painemittarin näyttämän pitää olla välillä 0 30 bar. Silloin venttiilit ovat kunnossa. FULL-versiossa paine ilmoitetaan näytössä Korkeapainepumppu Tarkista, ettei pumpussa ole löysiä liitoksia, löysiä ruuveja eikä vuotavia tiivisteitä tai muita vuotoja. Sijoita pesuri vaakasuoralle alustalle. Öljyn pinnan pitää olla mittalasin puolivälissä. Mikäli epäilystä ilmenee, vedä mittatikku ulos ja katson öljyn pinta. Sen pitää olla kahden merkin välissä. Jos pumpun öljy vaahtoaa, se kertoo sisäisestä vuodosta, minkä vuoksi öljyyn on päässyt vettä. Silloin DiBO:n teknikon pitää korjata vika heti Korkea- ja matalapainekomponentit Tarkista, näkyykö letkuissa, putkissa ja liittimissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Jos havaitset vaurioita tai vuotoja, viat on korjattava välittömästi Ruiskutustyökalut Tarkista, näkyykö pesuvarsissa tai pistooleissa ulkoisia vaurioita tai hiushalkeamia. Jos havaitset vaurioita tai vuotoja, viat on korjattava välittömästi. Tarkista ruiskutuskuvio. Jos se hajoaa liikaa, suutin pitää vaihtaa. Tarkista suuttimen suojuksen kunto. Vaihda suojus tarvittaessa. Tarkista, näkyykö liittimien kierteissä ulkoisia vaurioita. Mikäli havaitset vaurioita, vaihda osat Sähkökomponentit Tarkista, näkyykö näkyvissä johtimissa tai komponenteissa (kuten kytkimissä) ulkoisia vaurioita. Vaihda heti vaurioituneet komponentit Poltin Tarkista, onko polttimen aukko puhdas. Tarkista, näkyykö putkissa ja liittimissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Tarvittaessa vaihda suodatin. Polttimen sytytysmuuntaja: On tärkeää, että sytytysmuuntajan on kytketty kuorma. Sytytysmuuntajaa ei saa kytkeä päälle, ellei sytytysliittimiä ole kytketty. Suosittelemme, että sytytyskaapelien kytkennät tarkastetaan huollon yhteydessä. Jos poltin ei toimi, sitä ei saa käyttää Säiliöiden yleistarkastus Tarkista, näkyykö säiliöissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Tarkista vesisäiliötä täytettäessä, toimiiko uimurijärjestelmä oikein. DiBO n.v. 66

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KORIKULJETINASTIANPESUKONE

KORIKULJETINASTIANPESUKONE KORIKULJETINASTIANPESUKONE WD-151E - WD-421E 4246211, 4246212, 4246213, 4246214, 4246215, 4246216, 4246217, 4246218, 4219100, 4219102 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 01.05.2010 Rev. 1.0 Käännös valmistajan

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D 90 V 1D 90 W. 433 209 72 -FIN -05.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D 90 V 1D 90 W. 433 209 72 -FIN -05.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D 90 V 1D 90 W 433 209 72 -FIN -05.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA SUOMI SISÄLLYSLUETTELO VALMISTELUT Matkalle lähtö 4 Tarkistukset ennen lähtöä 4 Kuormaus 4 Kytkeminen autoon 4 Ohjeita ajamiseen 5 Rengasrikko

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! www.kaercher.com FI_59627660 03/12 2 Lue ennen laitteesi ensimmäistä käyttöönottoa nämä alkuperäiskäyttöohjeet ja mukana olevat turvaohjeet ultrakorkeapainepesurille

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE.

ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE. OHJEKIRJA KABE Travel Master MF 2004 ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE. Toivotamme onnea uudelle matkailuautollenne! Tätä valintaanne Teidän ei tarvitse katua, sillä uskomme KABE Travel Master -matkailuauton

Lisätiedot

CM4.65 & CM4.80. Moottorin käsikirja. Crafted with Craftsman marine

CM4.65 & CM4.80. Moottorin käsikirja. Crafted with Craftsman marine CM4.65 & CM4.80 Moottorin käsikirja Crafted with Craftsman marine Työntövoima Esipuhe Turvallisuus Hyvä tämän moottorin omistaja, Haluamme kiittää paljon päätöksestäsi hankkia Craftsman Marine'n valmistaman

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Suomi Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Sisällysluettelo

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Käyttöönotto- ja huolto-opas

Käyttöönotto- ja huolto-opas Käyttöönotto- ja huolto-opas HXL040-jäähdytysyksikkö vacon 3 PIKAKÄYNNISTYSOPAS SEURAAVAT PIKAKÄYNNISTYSOPPAAN VAIHEET ON SUORITETTAVA ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. Ongelmatapauksissa ota yhteys

Lisätiedot