Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1.2. Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi."

Transkriptio

1 2. Ennen käyttöönottoa Ennen jokaista käyttö painepesurin olennaiset osat on tarkistettava, esim. seuraavat asiat: onko pesuvarren liitin - hyvin kiinnitetty; tarkista, ovatko korkeapaineletkut ja sähköjohdot kunnossa. Tarkista ennen sähköverkkoon kytkemistä, että laitteen tyyppikilvessä olevat tiedot vastaavat sähköverkon ominaisuuksia (esimerkiksi: jännite,...). Koneen käyttö. Huutele letkuja, pistoolia ja sauvaa ainakin minuutin ajan puhtaalla vedellä. (Suuntaa pistooli tyhjään tilaan). Varmista, ettei puhdistettavasta kohteesta irtoa ympäristöön. vaarallisia aineita kuten esim. asbestia tai öljyä. Perehdy tarkasti edellisen luvun turvallisuusohjeisiin. Kun laitetta ei käytetä, pääkytkimen pitää olla asennossa 0: OFF Järjestä veden syöttö ja poisto Järjestä veden syöttö Vedensyöttöputki voidaan kytkeä (olosuhteista riippuen) omaan vesilähteeseen (jossa on paine) tai - juomavesijohtoon. Kun laite kytketään juomavesiverkkoon, on noudatettava voimassa olevia määräyksiä (EN 1717). Paineellisen veden syöttö: Letkun maksimipituus 50 m (160 jalkaa), letkun pienin sisäläpimitta 12, 7 mm (1/2 tuumaa). Tarkista veden paine mittarilla Veden poisto Varmista, että veden poisto on kytketty oikein viemäriin. Varmista, että poistuva vesi sopii viemäriin päästettäväksi Legioonalaisbakteerin torjuminen Jos laite on pitkään käyttämättä, siitä pitää poistaa vesi. Seisovassa vedessä, jonka lämpötila on C, voi kehittyä legioonalaisbakteereja. - Siksi putket ja säiliöt pitää puhdistaa kerran vuodessa. - Poista mahdollinen sakka. - Huuhtele aika ajoin Polttoainesäiliön täyttäminen Pesuri toimitetaan ilman polttoainetta. Täytä säiliö oikeanlaisella polttoaineella ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun polttoainesäiliö on tyhjä, polttoainepumppu käy kuivana ja voi mennä rikki! Älä läikytä polttoainetta varsinkaan laitteen kuumien osien päälle. Pesurissa käytetään kevyttä polttoöljyä tai dieselpolttoainetta (DIN ). Älä täytä polttoainesäiliötä liikaa. Katso tankin tilavuus ja polttoaineen tyyppi teknisistä tiedoista. Alle 8 C:n lämpötilassa polttoaineeseen alkaa muodostua paraffiinihiutaleita. Silloin dieselmoottorin ja/tai polttimen käynnistys vaikeutuu. DiBO suosittelee, että kylmänä kautena (talvella) käytetään talvilaatuista dieseliä. DiBO n.v. 53

2 3. Komponentit 3.1. Yleistä Painepesurin tyypistä riippumatta se muodostuu alla kuvatuista tyypillisistä komponenteista. Jokaisella pesurilla on sille ominainen maksimipaine ja maksimivirtaus. Ne löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Saatavana on kaksi versiota, nimittäin: ECO (IBH-M) ja FULL-vaihtoehto (IBH-M+ ja IBH-L+). ECO-muunnoksessa on käyttöpaneeli, jossa on luvussa 4 kuvatut komponentit. FULL-muunnoksen käyttöpaneelissa on näyttö ja näppäimet. Näytöstä näkyvät eri parametrit. Näytöllä näkyvät myös mahdolliset hälytykset. Mallin IBH-M polttimen teho on 70 kw, mallin IBH-L polttimen teho on 110 kw Visuaalinen tarkastus Sähkömoottori Korkeapainepumppu Varoventtiili Poltin DiBO n.v. 54

3 Käyttöpaneeli (katso lukua 4) Paineensäädin Kemikaalisäiliö Pehmennysainesäiliö Polttoainesäiliö Kemikaalien sekoitus Kemikaalien ulkoinen syöttöliitäntä Korkeapaineliitäntä Veden syöttö DiBO n.v. 55

4 3.3. Komponentit 1. Moottori Moottorin tyyppi riippuu koneen tyypistä (katso teknisiä tietoja). 2. Poltin Polttimen tyyppi riippuu koneen tyypistä. Vihreä poltin on poltin, joka tuottaa suuren tehon. 3. Korkeapainepumppu Korkeapainepumpun tyyppi riippuu koneen tyypistä (katso teknisiä tietoja). 4. Pistoke/pistorasia Sähköpistokkeen ja pistorasian tyyppi riippuu laitteen käyttömaasta. Tehtaalta toimitettaessa laitteessa ei ole sähköpistoketta. DiBO:n jälleenmyyjä asentaa oikeanlaisen sähköpistokkeen. 5. Ruiskutustyökalut Korkeapainepistooli on varustettu harmaalla kahvalla. Ei ruiskutusta: päästä kahvassa oleva vipu. Ruiskutus: päästä kahvassa olevaa vipua. Ruiskutuksen turvallisuus: paina vivussa oleva lukko ulos. Tarkista suihkutuksen aikana säännöllisesti, että pistooli on hyvin kiinni varressa. Laitteen mukana tulee vakiovarusteena yksi pesuvarsi. Lukitusjärjestelmä Lukitusjärjestelmä 6. Sekoitushana / kemikaalien ruiskutus Sekoitushanalla lisättyjen kemikaalien pitoisuuden voi säätää tarkasti: Tuotteelle oikealla puolella (IN1) = kemikaalien käyttö koneen ulkopuolelta. Kemikaalien määrää lisätään kiertämällä oikealle (maksimiasento 10), vähennetään kiertämällä takaisin vasemmalle (asteikko 0 10). Tuotteelle vasemmalla puolella (IN1) = kemikaalien käyttö koneen säiliöstä. Kemikaalien määrää lisätään kiertämällä vasemmalle (maksimiasento 10), vähennetään kiertämällä takaisin oikealle (asteikko 0 10). Sekoitushanassa on kaksi kalibrointia, joten voidaan käyttää kahta tuotetta. Huomio: Imeä voi kerrallaan vain yhtä tuotetta, ei molempia. Sekoitushana toimii hyvin vain, kun imuletku on tarpeeksi syvällä kemikaalisäiliön nestepinnan alla. Pesurissa on injektori kemikaalien lisäämiseksi veteen. Kun sumutustyö on valmis: - Injektorin pitää imeä hetken aikaa puhdasta vettä järjestelmän huuhtelemiseksi. - Käännä sekoitushana asentoon 0., jotta tuotetta ei virtaisi takaisin vesisäiliöön. 7. Pehmennysainesäiliö (vain FULL-versiossa) Täytä pehmennysainesäiliö pehmennysnesteellä avaamalla käyttöpaneelin takana olevan tulpan. Pehmennysainepumppu annostelee pehmennysainetta vesipiiriin. Säiliön tilavuus on 1 litra. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). 8. Polttoainesäiliö Polttoainesäiliö täytetään avaamalla käyttöpaneelin takana olevan polttoainesäiliön tulpan. Polttoainesäiliössä on ilmaventtiili, imujohto ja päällä paluujohto. Säiliön tilavuus on 50 litraa. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). DiBO n.v. 56

5 9. Kemikaalisäiliö Kemikaalisäiliö täytetään avaamalla käyttöpaneelin takasivussa olevan kemikaalisäiliön tulppa. Tuotetta voidaan imeä sisäisestä säiliöstä. On myös mahdollista lisätä toista tuotetta kytkemällä laite toiseen säiliöön ulkoisella letkulla. Molempia tuotteita ei voi imeä! Säiliön tilavuus on 45 litraa. Huomio: säiliötä ei saa täyttää liian täyteen (katso teknisiä tietoja, luku 11). Tärkeää: Jokaisessa täyttötulpassa pitää olla ilmareikä, jonka läpimitta on 6 mm. Tarkista, että jokaisen täyttötulpan ilmareikä on avoin. 10. Vesisäiliö Vesisäiliön tilavuus on 12 litraa. Säiliössä on uimurijärjestelmä, joka uimuriventtiili sulkee vedensyötön säiliötä täytettäessä. Huomautus: vain täysin varustellun version kaikissa säiliöissä on tasonvalvonta! 11. Varoventtiili Kun veden paine kohoaa säädetyn turvallisen paineen yläpuolelle, varoventtiili avautuu ja vesi virtaa paineettomasti ulos pesurin pohjasta Työn aloitus Sijoita painepesuri mahdollisimman vaakasuoraan asentoon. Kytke vedensyöttö. Kytke ruiskutuspistooli korkeapaineletkulla (ilman pesuvartta) painepesuriin. Kytke painepesuri sähköverkkoon (sähköpistoke pistorasiaan). Käännä pääkytkin asentoon 1 = PÄÄLLÄ. Suuntaa ruiskutuspistooli avoimeen tilaan ja käytä pistoolia, kunnes vesisuihkussa ei ole enää ilmaa (30 sekuntia). Käännä pääkytkin asentoon 0 = POIS PÄÄLTÄ. Kytke ruiskuvarsi pistooliin. Käännä pääkytkin asentoon 1 = PÄÄLLÄ. Avaa ruiskutuspistooli ja tarkista paine painemittarista. Tarvittaessa säädä paine sopivaksi paineensäätimellä. Kuumaa vettä käytettäessä ECO-version polttimen kytkin pitää kääntää oikealle asentoon, jossa poltin on päällä. FULL-versiossa kuuman veden käyttö valitaan näytön vieressä olevilla painikkeilla. Varmista, että polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta. Säädä kuuman veden lämpötila kiertämällä säätönupin tarvittavaan asentoon (ECO-versio). FULL-versiossa lämpötilakin säädetään käyttäen näyttöä ja painikkeita. Säädä kemikaalipitoisuus avaamalla sekoitushanaa tarpeen mukaan. Halutun tuotteen määrä (sisäinen/ulkoinen säiliö) säädetään kiertämällä sekoitushanaa oikealle tai vasemmalle. Tarvittaessa täytä pehmennysainesäiliö pehmennysaineella. Ota kylmäkäynnistyksessä huomioon tämä: joissain tapauksissa voi käydä niin, että sähkökaapin automatiikka katkaisee virran (vain 11 KW:n moottoreilla). Tämä riippuu asennuspaikalla tehdystä sähköasennuksesta. Suosittelemme D-tyyppisen sulakkeen käyttöä. DiBO n.v. 57

6 4. Käyttö IBH:ssa on kaksi mahdollista käyttöpaneelia: ECO-version käyttöpaneeli ja FULL-version käyttöpaneeli. Tässä luvussa kuvataan molempien käyttöpaneelien käyttö ECO-version käyttökomponentit ECU-version osat kuvataan alla: 1. Polttimen kytkin Tämä sijaitsee ECO-paneelissa ylhäällä, ja sillä on kaksi asentoa: Kääntö oikealle: poltin päällä Kääntö vasemmalle: poltin pois päältä 2. Lämpötilansäätönuppi Lämpötila säädetään kierrettävällä nupilla. Pesuveden maksimilämpötila voidaan säätää lämpötilansäätönupilla. - Kun nuppi on kierretty vasemmalle, lämpötila on alhaisin (1 C). - Kun nuppi on kierretty oikealle, lämpötila on korkein (150 C). Selvitä kokeilemalla, mikä ruiskutuspaine ja lämpötila sopivat parhaiten ja eivät vahingoita pestävää kohdetta (esimerkiksi: kumi lämpötila saa olla korkeintaan 50 C). Yli 95 C:n pesulämpötilaa voidaan käyttää vain vähentämällä korkeapainepumpun virtausta. Virtausta (l/min) pienennetään kiertämällä paineensäädintä vasemmalle. Lämpötila nousee korkeintaan termostaatin osoittamaan maksimiarvoon. Jos virtaus pienenee liikaa, virtauskytkin sammuttaa polttimen, mikä estää lämpötilan nousee vaarallisen tason yläpuolelle (= ylikuumenemisen). 3. Pääkytkin Pääkytkin sijaitsee käyttöpaneelin keskellä. Keltaisella rajattu kytkin on väriltään punainen. Pääkytkimellä on kaksi asentoa: - 0: OFF - seis - 1: ON käynnissä (työasento) 4. Painemittari Painemittari näyttää ruiskutuspaineen. 5. Paineensäädin Paineensäädin sijaitsee käyttöpaneelissa ylhäällä oikealla. Paineensäätimen asennon muuttamiseksi pesurin suojakansi pitää avata. Paineensäätimessä on harmaa nuppi, jolla ruiskutuspainetta voi säätää portaattomasti. - Paine suurenee, kun nuppia kierretään oikealle (+). Paine pienenee, kun nuppia kierretään vasemmalle (-). Paineen voi säätää vain kun ruiskutuspistoolia käytetään DiBO n.v. 58

7 4.2. FULL-version käyttökomponentit FULL-version käyttöpaneelissa on seuraavat osat: 1. Näyttö ja painepainikkeet FULL-version käyttöpaneelissa ylhäällä vasemmalla on viisi painiketta ja näyttö. Kun käynnistät koneen, aloitusikkuna avautuu, ja katoaa 4 sekunnin kuluttua. Seuraavaksi avautuu pääikkuna, josta voit lukea paineen ja valita sen, haluatko käyttää pesussa kuumaa vettä vai et. Lämpötilan säädöt näkyvät myös kuuman veden ikkunassa KYLMÄN VEDEN IKKUNA KUUMAN VEDEN IKKUNA Kylmän veden painike Kuuman veden painike Resetointipainike Kun haluat pestä kylmällä vedellä, paina kylmän veden painiketta. Kun haluat pestä kuumalla vedellä, paina kuuman veden painiketta. Kuuma vettä käytettäessä säädetyn lämpötilan voi muuttaa painikkeilla + ja -. Kun painat resetointipainiketta 5 sekunnin ajan, voit selata valikkoa painikkeilla + ja -. Nyt voit katsoa käyttötunnit, valita kielen, valita/säätää pehmennysaineen annostelun ja tarkistaa ohjelmiston version. Palaa aloitusikkunaan painamalla resetointipainiketta uudelleen. Käyttötunnit: Valitsemalla kuuman veden painikkeella komennon käyttötunnit ( working hours ), voit lukea pesurin käyttötunnit. Käyttötunneista poistutaan painamalla resetointipainiketta ja kuuman veden painiketta. Kielen valinta: Kun valitset valikosta komennon kieli ( language ), voit valita kielen painamalla kuuman veden painiketta. Kieliä selataan painikkeilla + ja -. Vahvista valinta kuuman veden painikkeella. Jos et halua vaihtaa kieltä tai kun olet tallentanut kielet, paina resetointipainiketta. Huomautus: kuuman veden painiketta painettaessa laite siirtyy ikkunaan, jonka kieli on valittu. Oletus on, että nyt valittuna oleva kieli on englanti. Jos tallennettuna on toinen kieli, seuraavalla kerralla avautuu sen kielinen ikkuna, joka on valittu komennolla kieli / language. DiBO n.v. 59

8 Pehmennysaineen annostelu: Kun valitset valikosta komennon vedenpehmennysaine ( water softener ), voit säätää annostuksen painamalla kuuman veden painiketta. Vaihtoehdot ovat: normaali, suuri, pieni tai ei annostelua. Annostus valitaan painikkeilla + ja -. Kun sopiva annostus on löytynyt, se vahvistetaan kuuman veden painikkeella. Komennosta poistutaan resetointipainikkeella. Myös tässä pätee tämä huomautus: laite palaa viimeisimpään valittuun arvoon. Ohjelmistoversio: Tästä valikon kohdasta voit katsoa, mikä on pesurin ohjelmistoversio. 3. Pääkytkin Pääkytkin sijaitsee käyttöpaneelin keskellä. Keltaisella rajattu kytkin on väriltään punainen. Pääkytkimellä on kaksi asentoa: - 0: OFF - seis - 1: ON käynnissä (työasento) 4. Paineensäädin Paineensäädin sijaitsee käyttöpaneelissa ylhäällä oikealla. Paineensäätimessä on nuppi, jolla ruiskutuspainetta voi säätää portaattomasti. - Paine suurenee, kun nuppia kierretään oikealle (+). Paine pienenee, kun nuppia kierretään vasemmalle (-). Paineen voi säätää vain kun ruiskutuspistoolia käytetään DiBO n.v. 60

9 4.3. Kaukosäädin (valinnaisvaruste) Kaukosäädin on valittavissa lisävarusteeksi vain FULL-versioon. Kaukosäätimessä on poltinkytkin ja merkkivalolla varustettu PÄÄLLÄ/POIS-painike. - Mustalla poltinkytkimellä poltin käynnistetään tai sammutetaan. Kääntö oikealle: poltin päällä Kääntö vasemmalle: poltin pois päältä - PÄÄLLÄ/POIS-painikeella pesurin voi käynnistää ja pysäyttää etäältä. - Kaukosäätimessä ei ole mukana kaapelia! Kaapelin pitää olla seuraavaa tyyppiä: 7 x 0,75 mm² tai 7 x 1,5 mm², maksimipituus 50 m. Tällä pituudella jännite ei laske vielä liikaa. Säädöt ja valinnat Kun painat resetointipainiketta 5 sekunnin ajan, voit selata pesurin näytön valikkoa painikkeilla. Nyt valittavissa ovat nämä komennot: kaukosäädön ja kaukosäätimen viive (katso alla). Kaukosäädin: Tällä komennolla voit valita, haluatko käyttää kaukosäädintä vai et. Huomautus: kun kaukosäädin on käytössä, pesurin näytön kylmän veden painiketta ja lämpimän veden painiketta ei voi käyttää (katso 4.2 sivulla 57). Näytön muita painikkeita voi edelleen käyttää. Kaukosäätimen viive: Tällä komennolla voit valita, kuinka pitkään kaukosäätimen / pesurin aktivoituminen kestää (viive säädetään painikkeilla + ja ). Kun säädetty aika ylitetään kaukosäädin kytkeytyy pois päältä ja PÄÄLLE/POIS-painikkeen merkkivalo sammuu. Pesuri kytkeytyy ei-aktiiviseen tilaan. Kaukosäädin otetaan uudelleen käyttöön painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta (< viive) (PÄÄLLE/POIS-painikkeen merkkivalo syttyy). Nyt pesuri on taas käyttövalmis. Kun merkkivalo palaa, pesutyötä voidaan jatkaa. Kun ruiskutuspistoolia ei vähään aikaan käytetä, kaukosäädin pysyy toiminnassa mutta on turvatilassa (merkkivalo palaa). Voit jatkaa pesua painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Vasta viiveajan kuluttua loppuun pesuri poistuu kokonaan käyttövalmiudesta. Viiveaika alkaa kulua, kun päästää ruiskutuspistoolin liipaisimen, ja nollautuu, kun ruiskutetaan yli 10 sekuntia. Häiriötilanteessa PÄÄLLÄ/POIS-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Katso virheilmoitus pesurin käyttöpaneelista, ja korjaa tilanne. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun häiriötilanne on korjattu. DiBO n.v. 61

10 4.4. HT-pumput HT-pumput (korkean lämpötilan pumput) vaativat esipaineen (pumpun). Esipainepumpun pitää tuottaa riittävä virtaus korkeapainepumppuun siten, että kavitointi estetään. Kavitointi on ilmiö, jossa liikkuvan nesteen paikallinen paine on alhaisempi kuin nesteen höyrynpaine. Tämä aiheuttaa kuplia, jotka voivat räjähtää voimalla pumpussa ja aiheuttaa vahinkoja. Korkeita lämpötiloja käytettäessä on EHDOTTOMAN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, että syöttöpumppu tuottaa vähintään 3 baarin paineen ja riittävän voimakkaan virtauksen. DiBO n.v. 62

11 5. Työn lopettaminen 5.1. Yleistä Kun lopetat työn, sammuta laite pääkytkimellä (asento OFF POIS PÄÄLTÄ) Ulkopuolinen sisäpuolinen kemikaalisäiliö Vedä imuletku pois kemikaalisäiliöstä ja laita se puhdasta vettä sisältävään sankoon. Sulje sisäpuolisen/ulkopuolisen kemikaalisäiliön tulppa. Huuhtele kaikki osat niin, että kemikaali poistuu letkuista, pesuvarresta ja pistoolista. JOKA KERTA kun kemikaali vaihdetaan, säiliö pitää ensin huuhdella puhtaalla vedellä! 5.3. Pesuvarsi ja pistooli Käytä ruiskutuspistoolia, kunnes letkuissa ja putkissa ei ole enää painetta. Kytke pesuvarsi irti ja laita se talteen. Sulje vedensyöttö. Kierrä korkeapaine- ja matalapaineletkut keloille Veden poistaminen Katso lukua 1 turvallisuus ja lukua Pesurin laittaminen talteen Tarvittaessa puhdista vedensuodatin Laita pesuri talteen pakkaselta suojattuun paikkaan. Kytke pyöräjarrut päälle Kuljetus Ota pesuria kuljetettaessa huomioon seuraavat asiat: Pidä pesuri kuljetettaessa mahdollisimman vaakasuorassa asennossa niin, ettei pumpusta vuoda vettä. Lastaa pesuri trukilla, nostolavalla tai muulla nostolaitteella. Kiinnitä pesuri (tarvittaessa) kuljetusalustaan liinoilla Kuljetus pakkasella Vaihda vedenimuletkun tilalle lyhyt letku, ja laita sen pää pakkasnestettä sisältävään astiaan niin, että pesuri imee pakkasnestettä. Irrota pesuvarsi pistoolista ja käytä pesuria. Ruiskuta, kunnes pistoolista tulee pakkasnestettä. Kun pesuri on täynnä pakkasnestettä, pysäytä se. Vinkki: Kun ulostulevan pakkasnesteen kerää talteen, sen voi käyttää uudelleen. DiBO n.v. 63

12 6. Huolto 6.1. Yleistä Kun pesuria huolletaan, kaikkien kytkentöjen pitää olla irti, ja letkujen pitää olla paineettomat. Sähkölaitteet saa tarkastaa vain pätevä sähköasentaja. Pesurissa saa käyttää vain sellaisia varusteita ja varaosia, jotka valmistaja on hyväksynyt. Huoltotoimien jälkeen kaikki suojalaitteet pitää saattaa toimintakuntoisiksi ennen pesurin käyttämistä. Seuraavassa kultainen sääntö, jota noudattamalla pesurin ongelmat voi välttää: PÄIVITTÄINEN TARKASTUS JA USEIN SUORITETTU PUHDISTUS TEKEVÄT IHMEITÄ! Jotta järjestelmä toimisi moitteetta, pesurin pitää olla luotettava ja teknisesti kunnossa. Se varmistetaan säännöllisellä ja perusteellisella huollolla. DiBO:lla on tarvittava kokemus ja asiantuntemus. Kun teet DiBO:n kanssa huoltosopimuksen, DiBO:n kokenee teknikot suorittavat tarvittavat huollot ja varmista, että pesuri toimii moitteettomasti Huoltotaulukko Yleistä Käyttäjä saa suorittaa vain ne toimenpiteet, joiden suorittamiseen annetaan tässä käyttöohjeessa lupa. Kaikki muut toimenpiteet ovat kiellettyjä! Määräaikaiset huoltotoimet Sähköjohtojen, korkea- ja matalapaineletkujen ja -liittimien Aina käytön jälkeen. tarkastus; öljytason tarkastus. - Pumpun öljyn vaihtaminen. Ensimmäisten 50 käyttötunnin jälkeen. - Vedensuodattimen puhdistus. 50 käyttötunnin / kuukauden välein. - Polttoainesuodattimen vaihtaminen. Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sitten 200 tunnin välein. - Polttoainesäiliöiden puhdistus. Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen, sitten 200 tunnin välein. - Pumpun öljyn vaihtaminen ja pumpun huolto. 200 tunnin / 6 kuukauden välein. Liitinten, venttiilien, O-renkaiden tarkastus/vaihtaminen DiBO:n 600 tunnin välein. valtuuttaminen teknikoiden toimesta Pumpun öljytason tarkistus / öljyn vaihtaminen Tarkista ennen jokaista käyttöä öljytaso tarkistuslasista tai mittatikulla. Öljyn pinnan pitää olla mittatikun merkin kohdalla. Tarvittaessa lisää öljyä merkkiin saakka. Jos öljyn väri on vaaleaa, ota yhteys DiBO:n huoltoon. Öljy vaihdetaan seuraavasti: - Kierrä auki pumpun alla oleva tyhjennystulppa. - Vedä mittatikku ulos. Laske öljy astiaan. - Sulje tyhjennystulppa, ja kaada pumppuun tarvittava määrä öljyä. - Laita mittatikku paikoilleen. - Suositeltu öljy: Vedensuodattimien puhdistus Puhdista vedensuodattimet säännöllisesti Polttoainesäiliön ja suodattimen puhdistus Irrota polttoainesuodatin ja laita tilalle uusi. Tyhjennä polttoainesäiliö. Kiristä polttoaineletkut (liittimet!) hyvin suodattimeen, kun suodatin on vaihdettu! Avaa tyhjennystulppa ja laske mahdollinen lika astiaan. Huuhtele polttoainesäiliö pienellä määrällä puhdasta polttoainetta, ja avaa tyhjennystulppa Kemikaalisäiliön puhdistaminen sisältä Sisäinen kemikaalisäiliö puhdistetaan korkeapaineisella vedellä. Älä unohda avata tyhjennystulppaa ja laskea likainen, kemikaalia sisältävä vesi pois säiliöstä. Huuhtele (tarvittaessa), ja laske likainen huuhteluvesi pois säiliöstä. DiBO n.v. 64

13 DiBO:n teknikon suorittama huolto Muiden huoltotoimien (polttimen, moottoreiden, korkeapainepumpun ja turvallisuuteen liittyvien komponenttien) osalta neuvomme ottamaan huoltoon DiBO:n jälleenmyyjään huoltosopimuksen mukaisesti. Huoltotyöt koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Mikäli on erityisen raskasta, neuvottele asiasta erikseen. Liitteet: Tarkistuskäsikirja (Control manual) CE-todistus Huomautuksia: Kehotamme painokkaasti omistajaa/käyttäjää sopimaan DiBO:n käyttötuntien täyttyessä suoritettavista toimenpiteistä. Niin voidaan taata pesurin hyvä ja säännöllinen huolto. DiBO n.v. 65

14 6.3. Päivittäiset tarkistukset Runko Tarkista, onko rungossa löysiä ruuveja ja/tai murtuneita hitsisaumoja. Pidä pesuri puhtaana. Sitä ei saa tahria lialla, vedellä, öljyllä tai polttoaineella Venttiilit ja painemittari Kun pesuri on pois päältä, ts. moottori on pysäytetty, painemittarin näyttämän pitää olla 0 bar. Kun pesuria käytetään täydellä kuormituksella, painemittarin näyttämä ei saa nousta suuremmaksi kuin mitä DiBO ilmoittaa sinun pesurillesi. Ruiskutuspistoolin käytön ja irrottamisen jälkeen putkissa ja letkuissa voi olla jäljellä vähän painetta. Painemittarin näyttämän pitää olla välillä 0 30 bar. Silloin venttiilit ovat kunnossa. FULL-versiossa paine ilmoitetaan näytössä Korkeapainepumppu Tarkista, ettei pumpussa ole löysiä liitoksia, löysiä ruuveja eikä vuotavia tiivisteitä tai muita vuotoja. Sijoita pesuri vaakasuoralle alustalle. Öljyn pinnan pitää olla mittalasin puolivälissä. Mikäli epäilystä ilmenee, vedä mittatikku ulos ja katson öljyn pinta. Sen pitää olla kahden merkin välissä. Jos pumpun öljy vaahtoaa, se kertoo sisäisestä vuodosta, minkä vuoksi öljyyn on päässyt vettä. Silloin DiBO:n teknikon pitää korjata vika heti Korkea- ja matalapainekomponentit Tarkista, näkyykö letkuissa, putkissa ja liittimissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Jos havaitset vaurioita tai vuotoja, viat on korjattava välittömästi Ruiskutustyökalut Tarkista, näkyykö pesuvarsissa tai pistooleissa ulkoisia vaurioita tai hiushalkeamia. Jos havaitset vaurioita tai vuotoja, viat on korjattava välittömästi. Tarkista ruiskutuskuvio. Jos se hajoaa liikaa, suutin pitää vaihtaa. Tarkista suuttimen suojuksen kunto. Vaihda suojus tarvittaessa. Tarkista, näkyykö liittimien kierteissä ulkoisia vaurioita. Mikäli havaitset vaurioita, vaihda osat Sähkökomponentit Tarkista, näkyykö näkyvissä johtimissa tai komponenteissa (kuten kytkimissä) ulkoisia vaurioita. Vaihda heti vaurioituneet komponentit Poltin Tarkista, onko polttimen aukko puhdas. Tarkista, näkyykö putkissa ja liittimissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Tarvittaessa vaihda suodatin. Polttimen sytytysmuuntaja: On tärkeää, että sytytysmuuntajan on kytketty kuorma. Sytytysmuuntajaa ei saa kytkeä päälle, ellei sytytysliittimiä ole kytketty. Suosittelemme, että sytytyskaapelien kytkennät tarkastetaan huollon yhteydessä. Jos poltin ei toimi, sitä ei saa käyttää Säiliöiden yleistarkastus Tarkista, näkyykö säiliöissä ulkoisia vaurioita tai vuotoja. Tarkista vesisäiliötä täytettäessä, toimiiko uimurijärjestelmä oikein. DiBO n.v. 66

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa!

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa! Korkeapainepesurit Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa! Tekniset tiedot Työpaine portaaton säätö Max.sallittu ylipaine veden virtaus nimellispaineella Suuttimen koko(kapea) Vesisäiliön

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE Ennen laitteen käyttöönottoa lue oheiset käyttö ja huolto ohjeet kokonaisuudessaan. Laite täyttää konedirektiivien 89/392,89/336,73/2 sekä niihin tehtyjen muutosten ja liitteiden

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Clen Royal 2117 Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Messinkipäätyinen rivimäntäpumppu keraamisilla männillä ja

Lisätiedot

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Suomi. Onnittelumme! Kiitämme sinua

Suomi. Onnittelumme! Kiitämme sinua Onnittelumme Kiitämme sinua siitä, että olet ostanut tämän pesurin. Olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin: sinä haluat parasta. Olemme laatineet tämän ohjekirjan, jotta voit täysin hyötyä tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

KAASUKESKUS DZ-25. Käsikirja. Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja HELSINKI Puh Fax

KAASUKESKUS DZ-25. Käsikirja. Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja HELSINKI Puh Fax KAASUKESKUS DZ-25 Käsikirja Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 KOMPONETTILUETTELO 8 8 9 9 2 6 6 2 7 7 ² ² 3 3 5 1 4 1 5 1. Huoltoventtiilit 2. Korkeapaineventtiilit

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG TOIMENPITEET. 5.PAINEMITTARIN TARKASTUS JA PAINEEN MITTAAMINEN. 5.1 PAINEMITTARINNEULAN PITÄÄ OLLA VIHREÄLLÄ ALUEELLA PIENEN MITTARIIN NAPUTTELUN JÄLKEENKIN. 5.2 TARKISTUSMITTARILLA MITATAAN SÄILIÖN PAINE

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot