Armosta pelastuminen. Sisällysluettelo. Anekdootti. Pelastuminen ja tiedon määrä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Armosta pelastuminen. Sisällysluettelo. Anekdootti. Pelastuminen ja tiedon määrä"

Transkriptio

1 Armosta pelastuminen Sisällysluettelo 1. Anekdootti 2. Pelastuminen ja tiedon määrä 3. Jumalan vanhurskaus ja elämän vanhurskaus 4. Omavanhurskauden synti 5. Laittomuuden synti 6. Ikuinen kiista teoista ja uskosta 7. Forenssinen ja efektiivinen vanhurskautus a. Tarkempi selitys eri näkemyksille 8. Yksin armosta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi 9. Pelastuksen perustus on Jeesus Kristus ja syntien sovitus 10. Ihmisen osuus 11. Vapautettu tahto Anekdootti Jos pelastus olisi vähäisessäkään määrin kiinni siitä, millaisia me itse olemme ja mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä, niin se jäisi iäti saavuttamatta. Pelastuminen ja tiedon määrä Sielujen pelastuminen ei ole kiinni tiedon määrästä eli siitä, miten hyvin tunnemme Raamatun kirjoitukset ja niiden opetuksellisen sanoman. On tietysti etua siitä, että tuntee hyvin kirjoitukset ja sydän on oikeassa asenteessa suhteessa Jumalaan sekä lähimmäisiin, mutta pelastus on kiinni siitä, onko meissä Kristuksen Henkeä vai eikö ole. Ihminen on elämänsä joka hetki joko pelastunut tai matkalla kadotusta kohti. Välimuotoa ei ole. Tieto lisääntyy, kun olemme Kristuksessa, mutta pelastuminen pysyy vakiona. Tätä voidaan kuvata kaavion avulla seuraavasti: Pelastus Tiedon määrä

2 Ihmisen pelastuminen ei ole kiinni tiedon, viisauden ja hengellisen käsittämisen määrästä, vaikka sen tuleekin kasvaa, kun kasvamme armossa, uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa. Ihmisen pelastus on tilaltaan vakio ja se on joko on tai ei. Jokainen ihminen on elämänsä jokainen hetki joko kokonaan matkalla kadotukseen tai taivaaseen riippuen siitä, mikä on hänen asemansa Jumalan silmissä. Jos jumalaton ja syntinen ei ole syntynyt uudesti ylhäältä ja muuttunut uskovaiseksi Jumalan lapseksi Pyhän Hengen saamisen kautta, ei hän voi pelastua kuollessaan tai Herran tulemuksessa. Jos joku on saanut Pyhän Hengen, niin hän on koko uskossa kasvamisensa ajan pelastetussa tilassa, niin ettei hänen pelastuksensa kasva tai vähene tekojen vaikutuksesta. Jumalan vanhurskaus ja elämän vanhurskaus Ihmisen pelastuksen perustus on Jumalan vanhurskaus, joka on vakio ja täydellinen. Tämän lisäksi on olemassa ihmisen oma vanhurskaus eli elämän vanhurskaus, jonka tulee kasvaa uskovaisella armon kasvatuksen myötä. (Tiit 2:11-14.) Toisin sanoen, uskovainen tottelee Jumalaa sitä paremmin ja elää mielihalulla Jumalan tahdon mukaan, mitä pitemmälle hän on edennyt Jeesustiellä ja kasvanut armossa sekä Jumalan Pojan tuntemisessa. Jumalan vanhurskaus on siis vakio ja ihmisen oma elämän vanhurskaus kasvaa, jos olet Jumalan Pojan uskossa. Tätä asiaa voidaan kuvata kaavion avulla seuraavasti: Jumalan vanhurskaus Elämän vanhurskaus Omavanhurskauden synti Psalmin mukaan sielujemme lunastuksen hinta on kovin suuri ja jää iäti suorittamatta, jos emme turvaudu siihen maksuun, minkä Jumala on suorittanut puolestamme pelastaakseen meidät tulevalta vihalta ja viimeiseltä jumalattomia kohtaavalta tuomiolta. (Psa 49:9.) Suurin pimeys lienee se, että kiistämme oman syntisyytemme ja väitämme olevamme itsessämme Jumalalle kelpaavat oman hyvyytemme tai tekojemme kautta. (1Joh 1:7-2:2.) Tähän syyllistyvät sekä julkisyntiset että siivosyntiset ihmiset. He ajattelevat, että hyviä tekoja on enemmän kuin pahoja ja hyvät teot pyyhkivät pois pahat teot, niin ettei Jumala tuomitse kadotukseen. Tämä omavanhurskauden synti on vähän samaa kuin Jumalan Pojan kalliin veren jalkoihin tallaaminen ja uuden liiton halpana pitäminen; Jumalan antaman uhrilahjan torjumista. (Hebr 10:25-31; 1Sam 2:17.) Toki Jeesuksen ristin veren ja nimen häpäisemistä on myös se, että joku jatkaa

3 elämää synneissä vielä sen jälkeen, kun on maistanut Jumalan hyvää sanaa, tulevan ajan voimia ja tullut osalliseksi taivaallisesta lahjasta eli Pyhästä Hengestä. (Hebr 6:4-6; Room 2:17-29.) Sellaista syntiä ei saa anteeksi tässä ajassa eikä tulevassa, joten on syytä katsoa tarkoin, miten kuulemme ja vaellamme. (Hebr 6:4-6.) Laittomuuden synti On röyhkeyden huippu vaatia itselleen syntien anteeksisaamista ja jatkaa avointa kapinaa sekä vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin että kielletään Jumalan voima omassa elämässä, mikä voisi syntien orjuudesta sielun vapauttaa. Tätä tilaa voisi sanoa hyvin laittomuuden synniksi, missä laittomuus (kreikaksi anomia ) tarkoittaa avointa kapinaa ja vihollisuutta Jumalaa vastaan. (vrt. Room 8:1-9.) Jeesus on vapauttanut meidät laittomuudesta hyviä tekoja varten, että me niissä vaeltaisimme. (Tiit 2:11-14.) Jos joku vaeltaa vielä syntiensä orjana ja harjoittaa laittomuutta, niin hän ei ole Kristuksen oma Raamatun ilmoituksen mukaan. (Matt 7:21-23; Room 6) Ikuinen kiista teoista ja uskosta Koska Jeesus ei pelasta meitä vain taivasta varten vaan myös vapauttaa synneistä tätä elämää silmällä pitäen, niin tästä on ollut seurauksena lukuisia opillisia vääntöjä sen suhteen, ovatko kaikki uskovien teot omavanhurskauden saastaa ja lain tekoja vai onko olemassa senkaltaista pyhitystä ja puhtautta, mikä ei ole itsekästä vaan on todellista Jumalan vaikuttamaa muutosta ensin ihmisen sydämessä ja sitten se näkyy myös hurskaana vaelluksena. (vrt. Hebr 13:20,21.) Vastakkain on kaksi toisensa poissulkevaa näkemystä: (1) Jumala ei muuta uskoon tulevan sydäntä vaan se pysyy edelleen jumalattomana ja syntisenä: uskovainen ihminen on vanha ihminen ja ylen synnillinen ihminen, liha (Room 7:14-25) ja (2) Jumala muuttaa uskoon tulevan sydämen ja uskovainen on uusi luomus (2Kor 5:17), uusi Jumalan ihminen (Efe 4:20-24; Kol 3:9,10) ja hänellä on Hengen mieli (Room 8:1-8.): uskovainen ei ole vanha ihminen, ylen synnillinen ihminen eikä liha vaan hän on eläväksi tullut henki. (Joh 3:3-8; vrt. 1Kor 15:45.) Forenssinen ja efektiivinen vanhurskautus On olemassa kahdenlaista käsitystä siitä, mitä Raamatussa tarkoitetaan uskon kautta vanhurskaaksi tulemisella eli uskon kautta vanhurskautumisella. Ensimmäisen näkemyksen mukaan syntinen ja jumalaton julistetaan syyttömäksi, mutta hänen sydämensä ei muutu vaan hän pysyy ennallaan. Vanhurskautuminen käsitetään silloin pelkästään oikeudellisena prosessina, mikä ei saa aikaan muutosta ihmisen sydämessä. Toisen näkemyksen mukaan ihminen julistetaan vanhurskaaksi ja hänen sydämensä muuttuu sillä samalla hetkellä: hänestä tulee uusi luomus ja uusi Jumalan ihminen. (2Kor 5:17; Efe 4:20-24; Kol 3:9,10.) Tämä uusi ihminen kykenee elämään vähintään auttavasti Jumalan tahdon mukaan ja olemaan pyyteetön eli noudattamaan totuutta rakkaudessa, koska Jumala vaikuttaa sen muutoksen hänessä. Jumala ei jätä vanhurskautumisen prosessia pelkästään siihen, että julistaa syntisen ja jumalattoman syyttömäksi vaan hän samalla muuttaa vanhurskautettavan ihmisen sisäistä ihmistä, niin että tämä tulee hengessä eläväksi ja vapautuu synnistä palvelemaan vanhurskautta. (Efe 2:1-10; Room 6; Gal 5:13-26, jne.) Pelastuksen perustus on silti siinä vanhurskautuksessa, mikä on

4 syyttömäksi julistamista ilman tekoja ja missä ihmisellä on esitettävänään vain syntiä sekä kelvottomuutta Jumalalle. Kelvollisuus saadaan ainoastaan Jeesuksen kautta ja hänen ansiostaan tai ei ollenkaan. Tarkempi selitys eri näkemyksille Ensimmäisen näkemyksen (ns. forenssinen vanhurskautus) mukaan uskovaisen pelastus on yksin siinä, että hänet julistetaan syyttömäksi eli vanhurskaaksi, vaikka hän on tehnyt syntejä ja hän on syyllinen tekemiinsä rikoksiin. Tällä tarkoitetaan syntien anteeksisaamista ja sitä, ettei Jumala tuomitse kadotukseen niitä, jotka ovat syntiä tehneet, mutta uskovat Jeesuksen Kristuksen nimeen ja vereen, pelastuksen evankeliumiin. (Room 3:19-4:25.) Tätä sanotaan uskon kautta vanhurskautumiseksi tai uskon kautta vanhurskaaksi tulemiseksi, mikä on oikein ajateltu ja opetettu. Pelastus ei jää kuitenkaan tähän vaan Jeesus muuttaa uskovaista ihmistä, niin että tämän sydän muuttuu toisenlaiseksi: uskovaisesta itsestään tulee toisenlainen ihminen. (2Kor 3:1-6,17,18; 5:17; Room 12:1-3; Efe 4:20-24; 1Tim 1:12-14; Tiit 3:1-7.) Ensimmäisen näkemyksen kannalla olevien mielestä uskovainen ihminen ei poikkea sisäisen ihmisensä puolesta muista ihmisistä, jotka ovat syntisiä ja jumalattomia. Heidän käsityksensä mukaan se hyvä, mikä uskovaisessa asuu, on yksin Kristus eikä Kristus vaikuta ihmisen olemukseen muuttamalla sitä vaan elää itse uskovaisen kautta ja uskovaisessa. Raamatun mukaan me olemme kuitenkin yksi Henki Herran kanssa eli yhtä Henkeä Herran kanssa eikä ole Jumalan mielen mukaista ajatella, että saastainen yhtyisi pyhään Jumalaan. (1Kor 6:17; 2Kor 6:14-18.) Meidän henkemme täytyy siten olla puhdas ja pyhä, mikä on Jumalan tekoa meistä. (1Kor 1:2; Efe 2:10.) Uudestisyntymisen ja Pyhän Hengen uudistuksen jälkeen meidän on kilvoiteltava uskon puolesta, että henkemme säilyisi puhtaana ja synnistä erotettuna. (Tiit 3:1-7; 2Tim 4:5-8,17,18; 1Tim 6:12; 4:12-16; Jda 1:3.) Tämä tarkoittaa sitä, ettemme antautuisi uudestaan palvelemaan syntiä. (Room 6:12-23; 2Piet 2:20-22.) Täydellisiä meidän ei tarvitse olla emmekä sellaisiksi tässä ajassa tule, mutta suunta pitää olla poispäin synnistä, jos olemme Jumalan lapsia. (Fil 3:12-17; 1Piet 4:1-4.) Tämä on Jumalan lasten etuoikeus ja lahjaa: armoa eikä omia ansioita. (1Kor 15:10; Tiit 2:11-14; 2Piet 1:1-11.) Jos armo ei kasvata meitä pois synneistä ja pyhitystä kohti, niin meillä ei ole armoa eikä Kristus asu sydämissämme. (2Kor 13:5; Efe 3:14-17; 4:17-19) Toinen käsitys (efektiivinen vanhurskaus) tarkoittaa siis sitä, ettei Jumala lue meille syyksi syntejä ja vanhurskauttaa meidät uskon kautta ilman tekoja, mikä tarkoittaa kertakaikkista ja silmänräpäyksellistä siirtymistä hengen kuolleesta tilasta elämään Kristuksessa (ihmisen oma henki tulee eläväksi sen jälkeen, kun on ensin ollut kuolleessa tilassa). (Efe 2:1-10) Tämä on siis Jumalan teko, että näin tapahtuu, mutta ihminen voi antaa Jumalan tehdä meissä pelastavan tekonsa ja siihen Herra myös ihmisiä kehottaa. (Jes 45:22; Apt 2:40) Ihmisen osuuden kieltäminen armon, sanan ja Jeesuksen Kristuksen vastaanottamisessa aiheuttaa kaikki uskovien väliset kiistat. Koska pelastus on Jumalan lahjaa ja armoa, niin on se mahdollista ottaa vastaan ja pitää siitä kiinni: turvautua sielussaan Jumalan hyvyyteen ja riippua siinä kiinni uskon kautta, minkä hän omissaan vaikuttaa. (Kol 1:12; Apt 3:16; Psa 91:14; 37:1ss; Room 11:17-23)

5 Yksin armosta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi Ihminen ei voi olla niin hyvä, että ansaitsisi pelastuksen omilla teoillaan ja omalla hyvyydellään. Tämä siitä syystä, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on Jumalan kirkkautta vailla. (Room 3:23.) Syntiä ei voi saada pois omaltatunnolta tekemällä sen vastapainoksi hyviä tekoja, olemalla hyvä ihminen. Ihmisen sydän ei muutu hyväksi siten, että yritetään tehdä paljon hyvää ja karttaa pahaa, kun tämä tekeminen ja tekemättä jättäminen tehdään itsekkäistä motiiveista, itse itsensä pelastamisen tarkoituksessa, ansiomielessä. Sen sijaan on mahdollista tehdä ansiottomia uskon tekoja (Luuk 17:7-10; 2Tess 1:11,12), mitkä Jumala vaikuttaa omissaan nimensä kirkkauden kunniaksi ja tähän meidät on myös kutsuttu: vapauteen laittomuudesta (vihollisuudesta Jumalaa vastaan) ja syntien hallintavallasta, jotta voimme palvella Hengen uudessa tilassa vanhurskautta synnin sijasta. Jommankumman palvelijoita me kaikki olemme: joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden palvelijoita vanhurskaudeksi. Roomalaiskirje: 6:12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. 6:15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! 6:16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 6:17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! Koska pelastus on yksin armosta eikä sitä voida ansaita, mutta uskovaiset tekevät kuitenkin hyviä tekoja Jumalan armosta ja armossa sekä karttavat pahaa sydämensä mielihalusta, niin on kirjoitettu myös seuraavaa: Efesolaiskirje: 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumala pelastaa valitut ja pyhät ihmiset yksin armosta, ilman lain tekoja. Roomalaiskirje: 11:6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Jumala ei valitse omiaan sillä perusteella, ketkä ovat hyviä ja pyhiä ihmisiä vaan hän tekee syntisistä ja jumalattomista ihmisistä uskovaisia ja pyhiä sekä valituita Jumalan lapsia. (Efe 1:13,14; 5:8; Kol 1:13; Apt 26:18; 1Joh 3:2; 5:1.) Jumalan kansan pelastuksen tunteminen on sen syntien anteeksisaamisessa. (Luuk 1:77) Syntejä ei voi saada anteeksi tekemällä hyvää pahan vastapainoksi.

6 Synnit voi saada anteeksi, jos hän antaa anteeksi synnit, ketä vastaan olemme rikkoneet. Sitä ei voi ansaita vaan se on puhdasta armoa, Jumalan lahjaa. Roomalaiskirje: 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Pelastuksen perustus on Jeesus Kristus ja syntien sovitus Pelastuksen perustus on syntien sovitus, mikä on kertakaikkinen tapahtuma eikä ihmisillä ole siinä tapahtumassa muuta osaa kuin syyllisen osa. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, kärsi synnittömänä ja viattomana Jumalan uhrikaritsana synnin rangaistuksen eli ruumiin kuoleman ja sielun helvetillisen tuskan syntisten ihmisten puolesta, että meillä olisi rauha ja saisimme synnit anteeksi. Jumala ei voi antaa syntejä anteeksi tuosta vaan ilman, että jonkun syyttömän pitää kärsiä rangaistus synneistä, sillä universaali laki edellyttää synnille oikeudenmukaista tuomiota. Jos ei haluta toimia oikeudenmukaisesti eli tuomita syyllisiä, niin silloin on syyttömän kärsittävä rangaistus syyllisten edestä. Tämän Jeesus Nasaretilainen teki, koska rakastaa ihmisiä niin paljon, että haluaa meidän parastamme. Pelastuksen perustus on Jeesus Kristus ja hänen vanhurskauden tekonsa: sen perusteella meidät on sovitettu Isän Jumalan kanssa ja uskon kautta sovituksen sanaan tulemme sovitetuiksi reaaliajassa ja historiassa. (2Kor 5:17-6:2.) 1.Korinttolaiskirje: 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 3:12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 3:13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 3:14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 3:15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 3:17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Jos perustus on oikea, niin sielu pelastuu, vaikka rakennus olisi väärin rakennettu. Rakennus tarkoittaa tässä Paavalin vertauksessa ihmisen vaellusta uskossa ja tekoja: jos teot ovat vääristä motiiveista tehdyt ja uskovainen on elänyt Jumalan tahdon vastaisesti monilla eri osa-alueilla, mutta hänen turvansa on silti ikiaikojen Jumalassa ja luottamus Herrassa, niin hän pelastuu kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tuli koettelee meidän tekomme ja ne palavat eikä niistä saa armopalkkaa eikä kiitosta Jumalalta, jos ne ovat itsekkäitä ja vääristä motiiveista tehtyjä lain tekoja. (vrt. Room 2:28,29; 1Kor 4:1-7; Matt 6:6-8; 25:13-30.) Pelastumiseen riittää siis se, että perustus on paikallaan, vaikka rakennus sen päällä palaisi poroksi vanhurskauden valtaistuimen edessä tapahtuvalla uskovien viimeisellä tuomiolla. Sielu pelastuu,

7 mutta elämä maan päällä osoittautuu lähes arvottomaksi, sillä jokainen uskovainen ei etsi yksin Jumalan kunniaa vaan myös oman kunnian pyyde vaivaa joitakin valittuja. Herra olkoon heille armollinen ja varjelkoon, etten juuri minä olisi oman kunnian pyytäjä ja itsekäs motiiveiltani, vailla rakkautta, armoa ja totuutta, sillä nämä kolme kulkevat aina käsi kädessä eikä niitä sovi erottaa toisistaan, niin kuin ei Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeäkään sovi erottaa toisistaan enempää kuin miten Raamatussa heidät toisistaan erotetaan. Nämä kolme ovat pysyvästi yhtä keskenään, vaikka toimivatkin ikään kuin itsenäisinä tietoisuuden keskuksina ja keskustelevat toistensa kanssa tai välittävät sanomaa toinen toisestaan ihmisille. Pelastus on niin sanotusti valmis ja valmistettu meille Karitsan veressä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen ruumiinsa ja verensä uhrin kautta, mutta se tulee ottaa vastaan eli hyväksyä se sanoma, ettei ihminen voi pelastaa itse itseään, vaikka miten hyvä olisi ja miten paljon hyvää tahansa tekisi. Hyvät teot eivät poista syyllisyyttä ja syntiä vaan pelkästään anteeksiantamus voi sen tehdä. Anteeksiantamus perustuu sitten syntien sovitukseen ja Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ja meidät Isän Jumalan kanssa. Näin emme voi ohittaa Jumalan antamaa uhria meidän hyväksemme joutumatta samalla syynalaiseksi Jumalan lahjan halpana pitämiseen, jos niin teemme. Itse itsensä pelastamisyritykset ovat tuhoon tuomittuja, mutta tämä ei poista ihmisen vastuuta Jumalan edessä suhteessa syntiin ja syntien sovituksen vastaanottamiseen, syntien anteeksisaamisen hyväksymiseen ainoana taivaaseen johtavana tienä. Ihmisen osuus Me voimme antaa Jumalan pelastaa itsemme. Jumala ei suotta vetoa ihmisten tahtoon ja omiintuntoihin kehottaen: Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukukunnasta! (Apt 2:40; Jes 45:22; 2Kor 4:1,2.) Ilman tätä jumalattoman ja syntisen suostumusta pelastetuksi tulemiseen ei Jeesus syntistä ja jumalatonta pelasta eikä tee hänessä pelastavaa tekoaan: uudestisyntymisen ihmettä. Uudestisyntyminen on sitä, että Jumalan Pyhä Henki tulee meihin asumaan, niin että hän on meissä sinettinä, käsirahana ja vakuutena siitä, että saamme loputkin Jumalan lupaamat aarteet sekä lahjat kuolleiden ylösnousemuksessa, mikä on kristityn toivo. (Apt 23:8; 24:15; 28:6; Efe 1:13,14; 1Tess 4:13-18; 1Kor 15:12-28,35-58.) Kuolleet nousevat ylös ja me muutumme silmänräpäyksessä kuolemattomiksi ja katoamattomiksi eli se uusi ruumis, mihin meidät puetaan, ei koskaan kuole eikä muutu maaksi jälleen. Tämä on Jumalan valittujen ja pyhien ikuinen hyvä osa, mikä lahjana saadaan: iankaikkinen elämä siinä uudessa maassa ja uusissa taivaissa, mitkä Jumala on tekevä aikojen lopulla. (Iilm 21-22; 2Piet 3:1-17) Ihminen ei voi uskovaisenakaan ansaita itselleen taivasosuutta, paikkaa Jumalan luona taivaissa ja perintöosaa kaikkien pyhitettyjen kanssa. Me emme tuo teoillamme mitään lisää pelastukseen emmekä ota siitä pois, joskin Jumala palkitsee meitä uskollisuuden ja tekojen mukaan, jolloin nämä palkittavat teot ovat ansiottomia tekoja Jumalan armossa ja hänen vaikutuksestaan: ne eivät ole ns. lain tekoja eivätkä ihmisen omia tekoja, millä voisi kerskata muita vastaan vaan ne ovat totisesti Jumalan vaikuttamia uskon tekoja ja lahjaa jokaiselle valitulle Jumalan lapselle. Siksi niistä armopalkka saadaankin: ei ihmisen oman hyvyyden ansiosta vaan Kristuksen Jeesuksen hyvyydessä kiinni pysymisestä ja luottamuksesta Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattoman. (Hebr 13:20,21; 2Tess 1:11,12; Room 4:5; 11:17-23; 15:17-19; Fil 2:12-14; 2Kor 3:1-6,17,18.) Ihminen ei voi ansaita pelastusta, mutta voi sen kuitenkin menettää. Tämä ristiriitaiselta tuntuva tosiasia on saanut monet hämmennyksiin ja eksymään pois totuudesta. Ihmisen sydämen ajatusten

8 muutos ja kääntyminen Jumalan tykö sekä pysyminen oikeassa sydämen asenteessa eivät ole niitä kirottuja lain tekoja, miksi ihmisen osuutta virheellisesti on väitetty. Ilman tätä ihmisen vastaanottamista ei ole pelastusta jumalattomalle ja syntiselle tarjolla. Vieläpä uskovaisen on pysyttävä kiinni Kristuksessa uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Joh 15:1-6; Room 11:17-23) Kiinni pysyminen ei ole siis lain teko vaan luottamus Jumalaa kohtaan. Joka pysyy vahvana siinä luottamuksessa, mikä meillä alussa oli, se pelastuu, mutta itseensä tai johonkin oppiin luottava ihminen joutuu turmioon. (Hebr 3:12-15; Matt 24:13; Luuk 18:9ss.) Ihmisen osuus tulee ehkä selvimmin esille Herran Jahven sanoista: Antakaa pelastaa itsenne te maanääret kaikki! (Jes 45:22.) Apostoli Pietari siteerasi tätä jaetta hieman eri muodossa: Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta! (Apt 2:40.) On perin väärämielistä väittää, ettei antaminen tarkoita ihmisen osallisuutta siinä tapahtumassa, mitä pelastumiseksi tässä nimitetään. Jos joku ei halua uskoa tätä opetusta, niin hän keksii keinot vääntää vinoon Jumalan sanan. Hän väittää, ettei pelastuminen tarkoita tässä sielun pelastumista vaan jotakin muuta tai sitten hän kieroilee vieläkin enemmän. Yleisin kieroilun tapa on puhua kahdesta eri näkökulmasta. Jumalan näkökulmasta katsottuna Herra pelastaa täysin ihmisestä riippumattomista syistä ne, jotka pelastaa: muut joutuvat kadotukseen, mutta pelastumiseen ei voi ihminen mitenkään myötävaikuttaa, ei tahdollaan eikä omantuntonsa heräämisen kautta. Ihmisen näkökulmasta vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä Jumalan suvereeni teko on ihmisen myötävaikutuksesta kiinni: ihminen voi osallistua aktiivisesti vastaanottamiseen, kääntymiseen ja Kristuksessa pysymiseen, koska Jumalan palveluskin on vapaaehtoista. (1Piet 5:1-4; 1Kor 9:16,17; 7:37.) Edellä mainitut kaksi eri näkökulmaa ovat virheellistä Raamatun tulkintaa. Jumala näkee asian siten, että hän edellyttää ihmiseltä myötämielistä suhtautumista ja alistumista Jumalan tahtoon kääntymyksessä: omasta elämästä luopumista ja uuden elämän vastaanottamista. (Mar 8:35-38; Room 6:3,4.) Tässä vedotaan nimenomaan ihmisen tahtoon monin eri tavoin. (Luuk 14:25-35; 2Kor 4:1,2; 5:18-6:2; Apt 2:37-40; 3:19; 17:30; Mar 1:15.) Se on siis nimenomaan Jumalan näkökulma, että hän pelastaa täysin ihmisistä riippuvista syistä ne, jotka ottavat vastaan Jumalan sanan, pelastuksemme evankeliumin, Herran Jeesuksen ja armon. Muita hän ei pelasta. Kutsutuilla on mahdollisuus myös torjua Jumalan sana ja armo pois luotaan eli molemmat mahdollisuudet ovat avoimena. (Joh 12:42-50; Hebr 2;1-4; 4:1,2.) Päätöksen tekee ihminen eikä Jumala. Tämä on sitä, että joku antaa pelastaa itsensä. Ilman tätä antamista ei Jumala jumalatonta ja syntistä pelasta, vaikka mitä sanottaisiin. Vapautettu tahto Ihmisen tahto on sidottu eli jumalaton ja syntinen ei voi tulla omasta aloitteestaan Jumalan tykö ja ottaa vastaan armoa. Kun Jumala kutsuu ihmistä (Joh 6:44; Room 2:4,5; Job 33:14-33; Matt 22:1-13; Luuk 19:41.44; 1Piet 2:12; 2Kor 6:1,2.), niin hänen tahtonsa vapautetaan. Silloin on mahdollista ottaa vastaan, kun annetaan taivaasta (Joh 3:27.) ja juuri silloin Jumala edellyttää ihmisen myötämielistä suhtautumista Jumalan sanan tarjoukseen, armon vastaanottamista. (Joh 12:42-50; Hebr 2:1-4; 4:1,2; 12:25.) Sanan hylkijät ja armon torjuvat henkilöt eivät pelastu, mutta Jeesuksen vastaanottaneet saavat armon. Näin yksinkertaista se on, jos vain on halua ymmärtää asiat Jumalan näkökulmasta oikealla tavalla. Petteri Haipola

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Jumalan täydellinen vanhurskaus ja uskovaisen kokonaan pelastunut olotila

Jumalan täydellinen vanhurskaus ja uskovaisen kokonaan pelastunut olotila Jumalan täydellinen vanhurskaus ja uskovaisen kokonaan pelastunut olotila Kaaviokuvat kertovat täydellisestä pelastuneen olotilasta ja asemasta Jumalan lapsena Kirjoitan aina niin pitkästi asioista, että

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuuden harha

Oikeudenmukaisuuden harha Oikeudenmukaisuuden harha Ihmisillä on sellainen harhakuva, että oikeudenmukaisuuden perusteella ne ihmiset pelastuvat, jotka eivät ole tehneet syntiä raskauttavalla tavalla ja ovat hyviä ihmisiä. He ajattelevat,

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Raamattuluentosarja SANASTA TIEN LÖYTÄÄ. Sievin kirkossa ke 16. tammikuuta 2008 klo 19 Veli Tuomi

Raamattuluentosarja SANASTA TIEN LÖYTÄÄ. Sievin kirkossa ke 16. tammikuuta 2008 klo 19 Veli Tuomi 1 Raamattuluentosarja SANASTA TIEN LÖYTÄÄ Sievin kirkossa ke 16. tammikuuta 2008 klo 19 Veli Tuomi 4. Raamattuluento: Uskonvanhurskaus Tarkastelemme aivan aluksi, mitä Raamattu opettaa uskosta. Tunnetuin

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

iankaikkisesti. Kenenkään ei tarvitse joutua kadotukseen, sillä Jumala antaa jokaiselle mahdollisuuden pelastua.

iankaikkisesti. Kenenkään ei tarvitse joutua kadotukseen, sillä Jumala antaa jokaiselle mahdollisuuden pelastua. Totuuden sana Raamatussa sanotaan, että pelastuksen evankeliumi on totuuden sana. Jos joku on uskonut sen, niin häneen on pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, joka on vakuutena sielun pelastumisesta ja

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen UUSI LUOMUS ELÄMÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA Mutta vanhurskasten polku

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Armosta pelastetut Kristuksen ulkopuolella Kenen johdatuksessa he olivat

Armosta pelastetut Kristuksen ulkopuolella Kenen johdatuksessa he olivat 1 Armosta pelastetut Tätä asiaa lähden selvittämään Efesolaiskijeen toisen (2) luvun alkujakeitten pohjalta. (Voitte ottaa Raamatut esille, kenellä sellaiset sattuu olemaan mukana) Hypin kuitenkin vähän

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Juuri edellä Paavali on käsitellyt sitä, miksi Jumala sitten antoi lakinsa, jos sitä ei kerran tarvita pelastukseen.

Juuri edellä Paavali on käsitellyt sitä, miksi Jumala sitten antoi lakinsa, jos sitä ei kerran tarvita pelastukseen. 1 Roomalaiskirjeen selitys 13 Room. 6:1 6 Savonlinnan Tuomiokirkko, 30.1.2013 Kaste ja uusi elämä Olemme käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjettä ja päässeet luvun 5 loppuun. Luvuissa 1 5 Paavali on esittänyt

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi?

Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Raamattuopetus Hervannan seurakunnassa 25.9.2012 / LM Jumalan lapsi ymmärtää että Jeesus on hänet sovittanut ja lunastanut Jumala lähetti Jeesuksen sijaiskärsijäksi,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Rauha Jumalan kanssa. Roomalaiskirjeen selitys 11 Room. 5:1 11 Savonlinnan Tuomiokirkko,

Rauha Jumalan kanssa. Roomalaiskirjeen selitys 11 Room. 5:1 11 Savonlinnan Tuomiokirkko, 1 Roomalaiskirjeen selitys 11 Room. 5:1 11 Savonlinnan Tuomiokirkko, 16.1.2013 Rauha Jumalan kanssa Kertausta Edellä olemme käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeessä sitä, miten ihmisestä tulee vanhurskas

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Luen lähtökohdaksemme kolme raamatuntekstiä. Ensimmäinen niistä on Roomalaiskirjeen 6. luvusta:

Luen lähtökohdaksemme kolme raamatuntekstiä. Ensimmäinen niistä on Roomalaiskirjeen 6. luvusta: VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA TURUSSA Pyhän juhlaa su 1.7. klo 13.00 Teemu Haataja LAHJANSA JAKAVA JUMALA Raamattuopetukseni aihe on Lahjansa jakava Jumala. Lähdemme tarkastelemaan teemaamme viiden

Lisätiedot

Miksi Jumala loi näkyväisen maailman?

Miksi Jumala loi näkyväisen maailman? Miksi Jumala loi näkyväisen maailman? Raamatussa kerrotaan, että Jumala on luonut kaiken olevaisen näkymättömästä. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Vanhaa viiniä uusiin leileihin...

Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Ensimmäinen liitto Hebr 8:7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Toinen liitto Hebr 10 9 sanoo hän sitten: "Katso, minä

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Totuuden Henki. Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15

Totuuden Henki. Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15 1 Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15 Totuuden Henki Olemme tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä käsittelemässä Jeesuksen jäähyväispuhetta, jonka hän piti opetuslapsilleen viimeisellä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Pyhän Hengen luoma uusi elämä

Pyhän Hengen luoma uusi elämä 1 Roomalaiskirjeen selitys 16 Room. 8:1 4 Savonlinnan Tuomiokirkko, 27.2.2013 Pyhän Hengen luoma uusi elämä Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Hei, sinä siellä! Minne. olet matkalla? Opas oikean tien valintaan

Hei, sinä siellä! Minne. olet matkalla? Opas oikean tien valintaan Hei, sinä siellä! Minne olet matkalla? Opas oikean tien valintaan 2 Minne olet matkalla? ei! Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan elämäsi tarkoitusta, tai mitä sinulle ja läheisillesi tapahtuu kuoleman

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!

ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA! Kasteen lahja ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA! Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta kirkolliseksi aiheeksi on meillä Suomessa annettu: Kasteen lahja.

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Järkevä usko. Hullutus on loogista viisautta. Uskon pohjalla on oppi

Järkevä usko. Hullutus on loogista viisautta. Uskon pohjalla on oppi Järkevä usko Hullutus on loogista viisautta Kristikunnassa on vallalla typerä uskomus, että kristinusko on järjen vastaista hullutusta. Monet kristityt hyväksyvät epäloogisia eli epäjohdonmukaisia opin

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä.

Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Hyvä Sisärengaslainen, Lisää Room.8:sta? http://www.sley.fi/luennot /Raamattu/UT/Room/08E K.htm Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Kysymyksiä,

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata?

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata? Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata? Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Vapaus lain orjuudesta

Vapaus lain orjuudesta 1 Roomalaiskirjeen selitys 15 Room. 6:20 7:25 Savonlinnan Tuomiokirkko, 20.2.2013 Vapaus lain orjuudesta Olemme käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjettä. Paavali on esittänyt pääasiat opetuksestaan siitä,

Lisätiedot

Efesolaiskirje. Sisällysluettelo. Istu Efe.1-3

Efesolaiskirje. Sisällysluettelo. Istu Efe.1-3 Efesolaiskirje Istu, vaella ja seiso Kirjoittaja: Paavali Milloin kirjoitettu: N. vuoden 60 tienoilla Mitä aikaa käsittelee: Seurakunnalle annetaan yleisiä ohjeita hengellistä kasvua varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja: 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. 44:2 Näin sanoo Jahve, sinun luojasi, joka

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uskosta

Lyhyt oppimäärä uskosta Lyhyt oppimäärä uskosta Kristinuskon opin alkeisiin kuuluu usko Jumalaan. Hebr.6:1 Koska elämä kristittynä alkaa uskosta ja päättyy uskoon, on syytä tarkastella vähän sitä, mitä usko Jumalaan tarkoittaa.

Lisätiedot

Perusta, jolle rakennamme

Perusta, jolle rakennamme Perusta, jolle rakennamme Asko Matikan opetus Lapualla 1.11.2006 Kunnon perusta on tarpeen Mökki rakennettu savimaalle 59 vuotta sitten Salaojaputkista huolimatta mökin alle päässyt vettä, ja maa on routinut

Lisätiedot

11. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 9-14

11. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 9-14 11. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Luuk. 18: 9-14 Jeesuksen oppia kutsutaan oikeutetusti evankeliumiksi, hyväksi ja iloiseksi sanomaksi. Se selittää ihmisille tämän tärkeän kysymyksen:

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

1.Pietarin kirje 2.osa

1.Pietarin kirje 2.osa 1.Pietarin kirje 2.osa opettaja I.Penzev 2013 1 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme 1. Pietarin kirjeen käsittelyä. Kun me tutkimme apostolien kirjoituksia, meidän päätavoitteemme on löytää heidän opetustensa

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Kuka on sinun puolellasi?

Kuka on sinun puolellasi? Kuka on sinun puolellasi? Sinua vastaan hyökätään. Hyökkääjä on sielun vihollinen, saatana. Hän tahtoo ottaa sinut saaliikseen, saattaa sielusi synnin turmeluksen kautta ikuiseen kadotukseen. Ei hän sitä

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

9. Luterilainen ja reformoitu perinne

9. Luterilainen ja reformoitu perinne 9. Luterilainen ja reformoitu perinne Lutherin näkemys koko protestanttisuuden perustana Roomalaiskirjeen luennoista alkaen, erityisesti Galatalaiskirjeen kommentaarissa (1531/35) vanhurskauttaminen syntien

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Ennalta määrätyt Kristukseen

Ennalta määrätyt Kristukseen 1 Efesolaiskirjeen selitys 2 Ef. 1:4 7 Ennalta määrätyt Kristukseen Olemme aloittaneet Paavalin Efesolaiskirjeen selittämisen. Pääsimme ensimmäisellä luennolla vasta ensimmäisen luvun jakeeseen kolme.

Lisätiedot

Kristinuskon olemus. Mistä ihmeestä kristinuskossa on oikein kysymys? Kaksi eri ylösnousemusta

Kristinuskon olemus. Mistä ihmeestä kristinuskossa on oikein kysymys? Kaksi eri ylösnousemusta Kristinuskon olemus Mistä ihmeestä kristinuskossa on oikein kysymys? Kristinuskon ja Raamatun opetusten mukaan ihmisen elämä ei ole vain tässä ja nyt vaan se jatkuu vielä kuoleman rajan tuolla puolen.

Lisätiedot

Olemme Kristuksen kanssa kuolleet ja ylösnousseet

Olemme Kristuksen kanssa kuolleet ja ylösnousseet 1 Roomalaiskirjeen selitys 14 Room. 6:7 19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 6.2.2013 Olemme Kristuksen kanssa kuolleet ja ylösnousseet Olemme käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjettä. Paavali on esittänyt pääasiat

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Risti ja riita Alussa 1 Moos. 2:16-17 "Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot