Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä."

Transkriptio

1 Hyvä Sisärengaslainen, Lisää Room.8:sta? /Raamattu/UT/Room/08E K.htm Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Kysymyksiä, esirukousaiheita yms. voit lähettää osoitteeseen Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. (Room. 8:1-2) Paavali on edellä valittanut omaa syntisyyttään ja sitä, että hänen ruumiinsa on kuoleman ruumis. Syntinen ihminen ei kuitenkaan enää joudu kadotukseen, jos hän uskoo Jeesukseen. Hengen laki, jonka mukaan synnit saa anteeksi Jeesuksen tähden, on vapauttanut siitä laista, jonka mukaan synti johtaa iankaikkiseen kuolemaan. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. (Room. 8:3-4) Jumalan laki, joka sinänsä on hyvä ja pyhä, ei pysty tekemään ihmisestä vanhurskasta, koska ihminen on perimmältään paha. Siksi Jumalan piti valmistaa meille pelastustie, joka ei perustu lain noudattamiseen. Jumala lähetti poikansa ihmiseksi, jotta ihminen kärsisi muiden ihmisten rangaistuksen. Jeesus otti kantaakseen meidän syntimme ja syyllisyytemme ja lahjoittaa meille oman kuuliaisuutensa. Jeesuksen ja meidän välillä tapahtuu autuas vaihtokauppa, jonka perusteella me olemme vanhurskaita ja pääsemme taivaaseen.

2 Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. (Room. 8:5-8) Lihan ja Hengen välistä taistelua Paavali kuvasi jo edellisessä luvussa. Meissä oleva liha siis syntinen luontomme pyrkii toimimaan vastoin Jumalan tahtoa, eikä voikaan muuta. Henki puolestaan haluaa johdattaa meitä Jumalan tahdon tiellä. Tällainen sotatila meissä vallitsee, ja Jumalan sana kehottaa meitä tässä sodassa tekemään vastarintaa pahalle ja ojentautumaan Hengen mukaan. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla. (Room. 8:9-11) Kristityissä asuu ja vaikuttaa Jumalan Henki, joka on myös Kristuksen Henki. Pelastava usko on aina Jumalan Hengen työtä meissä, ja siksi ilman Henkeä ei voi uskoa eikä siis myöskään olla Jeesuksen oma. Vaikka olemmekin uskossa ja uskon kautta Kristus asuu meissä, on ruumiimme yhä edelleen kuoleman ruumis (katso Room. 7:24). Se saa aikaan kuoleman tekoja, ja kerran se itse kuolee ja maatuu. Jumala on kuitenkin luvannut herättää omansa kuolleista uuteen, iankaikkiseen elämään, ja on luvannut meille uudet, kirkastetut ruumiit. Sen vakuutena on Jeesuksen ylösnousemus. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. (Room. 8:12-17) Luonnostamme me emme ole Jumalan lapsia, vaan synnymme erossa hänestä. Jumala on kuitenkin tehnyt meistä lapsiaan antamalla meille Henkensä. Tämä on itse asiassa tapahtunut jo kasteessa. Jumalan lapsina meillä on oikeus puhutella Jumalaa Isänä. Jumalan lapsina olemme Jumalan perillisiä, ja saamme kerran periä Jumalan valtakunnan. Jumalan lapsina meillä on myös tuhlaajalapsen oikeus tulla syntisinä ja väärin tehneinä Isän luokse, tunnustaa hänelle syntimme ja uskoa ne anteeksi, ja saada uudestaan perillisen asema, jonka ehkä olemme unohtaneet ja hukanneet. On hienoa huomata, että Jeesuksen vertauksessa tuhlaajapojasta, joka oli

3 tuhlannut koko omaisuutensa, kotiin palanneen pojan ensimmäinen sana isälleen oli: Isä, eikä isä ollut unohtanut poikaansa, vaikka poika olikin välillä unohtanut isänsä (lue Luuk. 15:11-32). Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. (Room. 8:18-23) Tämä elämä ei aina ole helppoa, eikä usko Jeesukseen välttämättä tee tilannetta yhtään helpommaksi ennemminkin voi käydä päin vastoin. Sen Paavali oli saanut kokea omassa elämässään. Meitä rohkaisee kuitenkin eteenpäin usko siihen, että edessäpäin, iankaikkisuudessa, Jumalan lapsia odottaa iankaikkinen elämä, joka monin verroin korvaa tämän elämän vaikeudet. Viimeisenä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin, iankaikkinen elämä tulee nähtäväksi ja koettavaksi, ja se merkitsee samalla kaiken sen taakse jäämistä ja unohtumista, mikä tässä maailmassa on syntiinlankeemuksen seurausta (lue Ilm. 21: 1-5). Jumalan Henki on meidän sydämessämme ikäänkuin ennakkoperintönä taivaasta, pienenä esimakuna siitä, mikä meitä odottaa kerran perillä. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. (Room. 8:24-25) Pelastus on jotain sellaista, joka on jo nyt totta, ja kuitenkin vielä edessäpäin. Meidät on jo nyt pelastettu, mutta silti pelastus on vielä toivomme, jonka täyttymistä me odotamme. Kyse ei ole kuitenkaan mistään toiveajattelusta tai unelmoinnista, vaan varmasta toivosta. Nyt me elämme vielä uskossa, kerran usko vaihtuu näkemiseen. Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. (Room. 8:26-27) Paavali on tässä luvussa puhunut jo paljon Jumalan Hengestä: Henki johtaa meitä, antaa meille Jumalan lapsen oikeuden, todistaa Jumalan lapseudesta, on esimakua taivaasta. Nyt Paavali opettaa vielä, että Henki auttaa meitä rukoilemaan oikein. On lohdullista muistaa, että silloinkin, kun emme itse osaa tai ehkä jaksa rukoilla, Jumalan Henki, joka meissä asuu, rukoilee meidän puolestamme.

4 Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. (Room. 8:28-30) Tässä on eräs Raamatun hienoimmista lupauksista: kaikki myös vastoinkäymiset koituvat lopulta Jumalan omien parhaaksi, kun asioita tarkastellaan iankaikkisuusnäkökulmasta käsin. Tämän kun osaisimme uskoa vaikeina hetkinä, olisi elämä paljon helpompaa. kutsunut, tehnyt vanhurskaiksi, ja antanut meille kirkkautensa. Sen tähden jumalasuhteemme ja pelastumisemme ovat varmalla pohjalla ovathan Jumala teot täydellisiä ja horjumattomia. Meidän jumalasuhteemme ei viime kädessä perustu meidän omaan valintaamme tai ratkaisuumme, vaan siihen, että Jumala on meidät valinnut, Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala mutta hän julistaa vanhurskaaksi! Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme! Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 8:31-39) Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kukaan ei voi tehdä tyhjäksi hänen suunnitelmiaan. Hän on ainut, jolla on valta syyttää ja tuomita, mutta sitä hän ei tahdo meille tehdä, vaan Hän tahtoo armahtaa ja viedä meidät taivaaseen. Siksi meidän ei tarvitse pelätä mitään eikä ketään, jos vain elämme uskossa Jeesukseen. Ei mikään ei edes kuolema voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.

5 Pähkäiltävää Mitä ovat lihan mukaiset pyrkimykset, mitä Hengen mukaiset? Miten Jumalan Henki todistaa meille Jumalan lapseudesta? Minkälainen perintö Jumalan lapsia odottaa? AJANKOHTAISTA ASIAA Kaveria ei jätetä Antti Saarenketo, nuorisonohjaaja Sleyn Keski-Suomen työntekijä Jotkut ovat ehkä kuulleet, missä lause kaveria ei jätetä on tullut tutuksi. Sotiemme veteraaneilta ei tarvinne kysyä, mitä se sodassa merkitsi. Raamattu vertaa uskovan elämää usein taisteluun; puhutaan hengellisestä taistelusta. Meidän on hyvä tajuta, että emme ole maailmassa missään lintukodossa, vaan meistä taistellaan. Sielunvihollinen vastustaa kaikkea Jumalan työtä. Erityisesti hän haluaa turmella ja kadottaa ihmisen, koska ihminen on Jumalan tekoa ja Jumalalle erityisen rakas. Siksi ihmisestä taistellaan. On hyvä tietää, että Jeesus on jo voittanut taistelun. Muutoin meidän ihmisten taivaaseen pääsy olisi mahdotonta. Jumalan Poika Jeesus on sankarimme. Voitto sielunvihollisesta Saatanasta merkitsi sitä, että meidän kahleemme katkaistiin ja meidät vapautettiin. On vain liian vähän niitä, jotka ymmärtävät sen, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen! Liian harvat ovat voittajan, Jeesuksen, puolella. Monet tietävät jo mikä on Puuhamaa, olisiko aika kertoa heille taivaasta? On järkyttävää, jos ihminen ei koko elämänsä aikana tule käsittämään, että edessä on joko taivas tai helvetti. Yhtä järkyttävää on, jos pidämme vain omana tietonamme sen, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Missä on meidän hätämme niistä ihmisistä, jotka eivät tunne Jeesusta ja elävät yhä sielunvihollisen vankeina? Jossain vaiheessa on laitettava työhaalarit päälle ja on uskallettava aloittaa työ Kaveria ei saa jättää vaille maailman mahtavinta uutista: Jeesuksen omat pääsevät taivaaseen. Tämä on lahja, joka on vielä edessäpäin. Mutta Jumala antaa muutakin. Saan kutsua häntä Isäksi, joka rakastaa ja välittää eikä koskaan hylkää minua. Hän on kanssani joka hetki. Ajattele, sinun kanssasi on Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta. Käsittämättömän kova juttu. Uskalla rohkeasti kertoa kaverille Jeesuksesta, Jeesus on luvannut hoitaa loput.

Saarna 16.5. 2008 pe. Mitä merkitsee elävän Jumalan tunteminen? Se merkitsee armon ja totuuden tuntemista.

Saarna 16.5. 2008 pe. Mitä merkitsee elävän Jumalan tunteminen? Se merkitsee armon ja totuuden tuntemista. Saarna 16.5. 2008 pe Teksti Jeremia 31:34 Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra.

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

Pelastus kuuluu kaikille

Pelastus kuuluu kaikille 1 Roomalaiskirjeen selitys 26 Room. 10: 5 21 Pelastus kuuluu kaikille Kuten jo moneen kertaan on todettu, tässä nyt käsittelyn alla olevassa Paavalin Roomalaiskirjeessä pääteemana on se, miten ihmisestä

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava?

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? 1 Roomalaiskirjeen selitys 6 Room. 3:21-24 Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä ihmiskunnan syyllisyyttä Jumalan edessä. Ensin apostoli

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

Kadonnutta etsivä ristin rakkaus Luuk. 15:1-10

Kadonnutta etsivä ristin rakkaus Luuk. 15:1-10 Kadonnutta etsivä ristin rakkaus Luuk. 15:1-10 1. Publikaaneja ja [muita] syntisiä tuli Jeesuksen luo kuulemaan häntä. 2. Fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat sanoen: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja

Lisätiedot

Pyyntöjä Jumalalle. Pyyntöjä Jumalalle. Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja vastaa : Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;

Pyyntöjä Jumalalle. Pyyntöjä Jumalalle. Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja vastaa : Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; Pyyntöjä Jumalalle. Tälle illalle on annettu aiheeksi Pyyntöjä Jumalalle. Aihehan kertoo siitä, että meillä Luojan luomilla ihmisillä on erilaisia tarpeita, joihin pyydämme Jumalalta apua. Meillä on pyyntöjä

Lisätiedot

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7 Raamatunlauseita luettavaksi ja opeteltavaksi: Tulosta, leikkaa irti ja ota mukaan kalenterisi väliin tai lompakkoosi. Lue ja opettele ulkoa esim. kaksi jaetta viikossa vaikkapa bussissa tai junassa istuessasi.

Lisätiedot

LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37

LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37 LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37 25. Eräs lainoppinut nousi ja koetteli Jeesusta kysymällä: "Opettaja, mitä minun on tehtävä periäkseni iäisen elämän?" 26. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä on laissa* kirjoitettuna?

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja Matt. 3:13-17

1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja Matt. 3:13-17 1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja Matt. 3:13-17 13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot

20. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 1-14

20. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 1-14 20. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 1-14 Meillä on tämän päivän evankeliumissa jälleen uusi todistus tästä kalliista totuudesta: Herran meidän Jumalamme sydämen väkevä tahto

Lisätiedot

Jumalattomalle ei kelpaa mikään

Jumalattomalle ei kelpaa mikään Jumalattomalle ei kelpaa mikään Väärämieliseksi tuomariksi syyttäminen Jumalan kieltäjät kuten ateistit, evolutionistit ja vapaa-ajattelijat syyttävät Jumalaa jatkuvasti siitä, että tämä tuomitsee ihmisiä

Lisätiedot

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme.

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme. RUKOUS, JULISTUS JA PALVELU Mark. 1:29-39 29. Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he kertoivat

Lisätiedot

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Joh. 13:16-20 16. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte

Lisätiedot

12. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Mark. 7: 31-37

12. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Mark. 7: 31-37 12. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Mark. 7: 31-37 Tämän päivän evankeliumi on jälleen selkeä todistus siitä totuudesta, joka nähdään kaikissa evankelistojen kirjoituksissa Jeesuksesta

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Jouluna Jumalan Poika tuli ihmiseksi ja toi armon

Jouluna Jumalan Poika tuli ihmiseksi ja toi armon 324 Luterilainen Lastenosasto 11-12/2010 Pastorin kirje Jouluna Jumalan Poika tuli ihmiseksi ja toi armon Jouluna juhlimme Jeesuksen syntymää. Koulussa ja päiväkodissa on joulukuvaelmia. Lapset pukeutuvat

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

ELÄMÄMME KALLEIN ASIA Mt.22:34-46

ELÄMÄMME KALLEIN ASIA Mt.22:34-46 ELÄMÄMME KALLEIN ASIA Mt.22:34-46 34. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; 35. ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Foinikialaisnaisen usko

Foinikialaisnaisen usko 1 Uusi alku 26 Foinikialaisnaisen usko Mark 7:24 30 Savonlinnan Tuomiokirkko, 24.11.2010 Jeesuksen yksityinen retretti Tyroksen lähellä Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN RAKKAUS Ilm 2:1-7

ENSIMMÄINEN RAKKAUS Ilm 2:1-7 ENSIMMÄINEN RAKKAUS Ilm 2:1-7 1. "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on seitsemän tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee seitsemän kultajalkaisen lampun keskellä: 2.

Lisätiedot