alle rakennettiin kivinen perustus sillan tasalle; perustuksen päälle rakennettiin hirsistä nelisnurkkainen salvos eli uuninjalka. Tätä sanotaan myös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "alle rakennettiin kivinen perustus sillan tasalle; perustuksen päälle rakennettiin hirsistä nelisnurkkainen salvos eli uuninjalka. Tätä sanotaan myös"

Transkriptio

1 alle rakennettiin kivinen perustus sillan tasalle; perustuksen päälle rakennettiin hirsistä nelisnurkkainen salvos eli uuninjalka. Tätä sanotaan myös uuninalukseksi. Se tehtiin 3:sta hirsikerroksesta noin kuutta korttelia korkeaksi ja siinä on kivinen lattia ja ikkuna eli lunkku peräseinään päin. Uuninjalka on katettu paksuilla palkeilla, joiden päälle on rakennettu itse uuni, jonka suu on aina oveen päin. Päällimmäiset hirsikerrokset ovat tuvan ovelle päin vähän pitemmät kuin alimmaiset ja uuninjalan nurkkaa ulommaksi ylettyvä osa kannattaa pankkoa. Uunin sija on melkein aina ovensuu-nurkassa, vastapäätä sitä sivuseinää, joka on kartanopihaan päin. Uuninalus ei ole mitenkään sisustettu, sinne viskataan kaikellaista sälyä, jota ei tahdota hävittää, niinkuin kirvesvarsipuita, lestiä, tarvispuita j. m. s. Hirsistä rakennetun puukehän päällä olevien palkkien päälle asetetaan leveät paasikivet ja niiden päälle tehdään savesta ja hiekasta uunin arina eli se pohja, jonka päällä leivät paistetaan. Savi- ja hiekkaseokseen lyödään vielä juntalla rapakiveä, että arina tulee hyvin kovaksi. Harmaasta hammaskivestä, joka on pehmeäta laatuaan, rakennetaan sitte uunin sivut ja perä ja samallaisesta kivestä myös uunin laki, joka aina tehdään vaivaamalla puolipyöreäksi holviksi samoin kuin uuninsuukin. Arinan etureunassa on uunin suussa lieskivi samassa tasapinnassa arinan kanssa, mutta ylempänä liettä eli hiilusta, johon hiilet ja poro eli tuhka uunista vedetään hiilinkoukulla ja uuniluudalla lies-kiven yli. Lies-kiven kohtaa sanotaan uunin kieleksi. Hiilus on uunin suun edessä oleva syvennys pankossa. Sen pohjalla on pohjakivet ja reunoilla ympärillä hiiluskivet. Hiiluksesta keskilattialle päin oleva osa uunin jalan ulkonevasta jatkosta on pankko, ja tavallisesti on siinä uuninaluksen ylimmäisen hirren pää korkeammalla kuin muut hirret. Sitä korkeampaa paikkaa sanotaan pankon kannaksi. Oven puolella hiilusta on rikkopankko, jonka päälle nostetaan kuivamaan keittopuut, sytykkeet j. m. s. Rikkopankon ja ovensuuseinän kulmassa olevaa tilaa sanotaan sopeksi. Varsinaiselle pankolle ei panna polttopuita, vaan siihen nostetaan lapset lämmittelemään, tai on siihen nostettu keittopata t. m. s. Pankko ja hiilus on aina koholla maasta 2 17

2 18 ja niiden alla on komero pankonalus, jossa pidetään tervapytty, kengän voidetta j. m. s. Kun uuni on lämminnyt ja siinä jotakin paistetaan, suljetaan sen suu tukkolaudalla, joka on irtonainen lauta, ja pönkitetään kepillä. Ennen käytettiin uunintukkona päreistä tehty ristikko, joka oli kuin kopan pohja. Uunilauta on penkintapainen makuusija uunin kupeella. Sisäänlämpiävässä uunissa on paitse suuta vielä pieni uunin kuvusta eli laesta lähtevä henkireikä, joka tukitaan tarpeen mukaan kivellä. Savutuvassa tulee haiku eli savu uunin suusta ja henkireijästä tupaan ja täyttää sen yläpuolen kokonaan. Lakeisen kautta johdetaan se lakeistorveen, joka vie savun ulos. Lakeinen on se reikä laipiossa, josta savu kulkee, ja se suljetaan saranoilla liikkuvalla lunkulla ja silloin sanotaan sitä nostolakeiseksi, tahi myös lykättävällä lautakappaleella, jota sanotaan lakeislaudaksi. Reppänä nimitys on Sumiaisissa tuntematon. Lakeistorvi tehtiin ennen ontosta puusta, mutta tätä nykyä se on useimmiten laudoista ja nelisnurkkanen. Hiilukseen eli lieteen vedetään hiilet uunista ja niiden päälle pannaan pata kiehumaan. Pataa kannattavat rautaiset padan jalat tahi niiden puutteessa kolme irtonaista kiveä hiiluksessa, tahikka voi padan panna riippumaan haahloihin, jotka riippuvat uunin suun yläpuolella olevassa haahla-orressa. Uunipatsasta ei käytetä. Uunin etusivua nimitetään sen osien mukaan seuraavasti: uunin otsa uunin suun yläpuolella oleva osa, joka aina on nokinen; uunin rinta = molemmin puolin uunin suuta oleva osa; uunin korva = se hyllyn muotoinen pykälä uunin sivussa, jonka päälle usein pannaan jotain pienempää tarvispuuta kuivamaan, kengät tai rukkaset tai jotain semmoista. Koko uunin etusivu on tavallisesti tasainen ilman mitään komeroita. Uunin päällys on tasainen, joskus vähän mykevä; savu-uunin päällä harvoin pidetään mitään kuivamassa. Ennen vanhaan tehtiin uuni hyvin liki seiniä ja uunin ja seinän väli oli täytetty mullalla; mutta nykyään on seinän ja uunin välillä sola, johon pannaan tarvispuita, re'en kaplas-puita, astianlautoja j. m. s. kuivamaan. Solassa talletetaan myös hiilinkoukku, piakka ja leipälapio. Sisäänlämpiävässä eli savu-

3 uunissa ei ole koristuksia ja sellaisia uunia tavataan vaan köyhemmissä taloissa ja torpissa. Uloslämpiävä uuni on tavallisempi ja sellainen tehdään varakkaammissa taloissa ja torpissakin. Samoin kuin sisäänlämpiäväkin, tehdään tämä ovensuunurkkaan vastapäätä pihanpuoleista sivuseinää. Kiviperustus tehdään heti kun tuvan seinät ja katto on saatu valmiiksi. Perustus tehdään sillan tasalle ja sen päälle muurataan uuni suorastaan harmaista kivistä tai tiilistä ilman mitään puista uuninalusta. Pää-osat siinä ovat: leivinuuni ja sen edessä hiilus sekä hiiluksen yläpuolella savukoppa, raasu ja uunin portaat. Koko uunirakennus on tavallisesti hyvin iso, se täyttää usein neljännen osan tuvan alasta. Leivinuunin arina tehdään tavallisesti tiileistä ja tiilikerroksen alle panee muurari välistä pari tai kolmekin kappaa suoloja, että uunin lämmin pysyy hikisenä eikä polta leipiä vaan kypsentää ne paremmin. Uunin kupu tehdään holvaamalla joko harmaista kivistä tahi tiilistä. Siitä menee savu ryörin kautta arinan alapuolitse ja tekee polvekkeen kääntyen sitte savupiippuun., joka kohoaa ulkokaton yläpuolelle ja on kokonaan muurattu kivestä tai tiilistä. Uunin lämmitessä tulee savua myös uunin suusta savukoppaan ja nousee siitä suorastaan piippuun. Uloslämpiävässä uunissa ei ole pankkoa eikä rikkopankkoa, niinkuin sisäänlämpiävässä on, eikä myöskään hikireikää. Sen suu suljetaan irtonaisella pellillä, joka pönkitetään suun eteen. Leivinuunin vieressä on usein raasu, eroitettu hiiluksesta tiilisellä tai kivisellä väliseinällä, ja samoin on toisellakin puolella hiilusta väliseinä kivestä tuvan seinää vastaan. Raasu on aina keskilattialle päin avonainen tulensija, jossa poltetaan halkoja pystyssä. Kaasusta savu menee ryöriin ja siitä piipun kautta ulos. Vaikka savu siis aina lasketaan uloslämpiävästä uunista ryörin ja piipun kautta ulos, niin pidetään tuvassa kuitenkin lakeinen, että liiallista lämmintä tai satunnaisesti tupaan tullutta savua tahi myös häkää voi saada poistetuksi. Raasun toisessa sivuseinässä on kiinni muurattu rauta, joka kannattaa irtonaista hakarautaa, minkä päällä keittopata tai kahvipannu riippuu sangastaan. Raasussa keitetään silloin kun ei leivinuunin edessä hiiluksessa ole pa- 19 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO

4 20 lavia hiiliä. Hiilus ja raasu eivät ole koskaan yhteydessä keskenään, vaan ne eroittaa joko väliseinä tai raasun ryöri. Raasu tehdään noin 7 korttelia laaja, ja sen päällä oleva laki eli savukoppa tehdään sisäänpäin viisto niin että savukopan yläpäästä alkava ryöri on raasun sisänurkan yläpuolella. Raasun pohja on tavallisesti noin kyynärän korkeudella lattiasta. Tantari kannattaa raasun kupua, jonka alareunassa ja sitä kannattamassa on rautainen tahi puinen side. Siteen päällä on raasun ranssi eli reuna, josta kupu alkaa ja ranssissa on usein koukku, jossa riippuu avaimia tai muuta sellaista. Raasu-uunin päällys on tasainen ja sinne mennään portaita myöten, jotka ta- ' vallisesti ovat uunin sivuseinällä liki tuvan seinää. Uunilla kuivataan päreitä, tarvispuita j. m. s. ja lepäävätpä viluisetkin siellä. Uuninsolaksi sanotaan seinän ja uunin välistä paikkaa, ja ovensuun puoleisessa solassa pidetään piakka, leipilapio, lakeispuu j. m. s. Seiniä salvaessa jo asetetaan poikki tuvan orret sivuseinästä toisen seinän lävitse, salvoksen tavalla liittämällä seinään. Orsia pidetään kaksi; toinen tuvan keskikohdalta ovensuuhun päin, toinen perälle päin. Ovensuu-orrelta eli pieksu-orrelta (niin kutsuttu, koska sen päälle tavallisesti viskataan pieksut tai muut jalkineet kuivamaan) pannaan uuninsuun yläpuolitse ovensuuseinään riuku, jota sanotaan haahla-orreksi, koska sen päällä on kattilaa tahi pataa kannattavat haahlat. Samaan orteen pannaan myös tavallisesti uunin suuta vastapäätä liki tuvan sivuseinää juurikkaista tehdyt päre-orret, jotka siis ovat varsinaista ortta alempana. Päreorsien toiset päät (latvapäät) ovat upotetut seinään hakattuun pykälään. Oviseinän ja peräseinän keskivälillä on vähän kurkiaisia alempana ratahirsi, joka samoin kuin orretkin estää sivuseiniä pullistumasta ulospäin ja usein tukee kurkiaisiakin notkistumasta, kun ratahirren ja kurkiaisten väliin pannaan pönkkä. Orsien päälle nostetaan sellaiset tarvispuut kuivamaan, jotka ylettyvät orrelta toiselle. Sitäpaitse pantiin väliorsiakin, s. o. irtonaisia puita, joiden päällä pienet tarvispuut (astiapuut, re'en kaplas-puut y. m.) kuivattiin. Suuremmat tarvispuut niinkuin laudat, lan-

5 kut, re'en jalakset y. m. kuivattiin suorastaan orsilla, tai saunassa, joskus riihessäkin. Ovi tehtiin kun huone oli valmiiksi salvettu. Seinähirsiksi tupaa varten valittiin ennen suurimmat puut mitkä saatiin ja, kun viisi hirsikerrosta oli hakattu poikki, oli jo ovi niin suuri, että isokin mies sopi siitä kulkemaan. Eikä ovea tavallisesti tehtykään sen suuremmaksi. Kun käsketään jonkun korjaamaan luunsa ovesta ulos, sanotaan lyhyesti: tuosta on viisi poikki!" ja osoitetaan samalla ovea. Kynnys jätettiin puolen hirren korkuiseksi, mutta tätä nykyä tehdään kynnys vieläkin matalammaksi. Kahden puolen ovea pantiin pihtipielet, siten että kynnyshirteen ja ovenpäällyshirteen hakattiin pykälä, johon pihtipielen hammas sovitettiin, ja puunaulalla kiilattiin pihtipieli siihen likkumattomaksi. Jos seinähirsissä ei ollut karaa, niinkuin tapahtuu jos uusi ovi tehdään uuteen paikkaan, niin hirren päihin hakattiin koalo ja siihen sovitettiin erityinen kara tahi pihtipuolisessa kiinni oleva kara. Uudempi tapa tehdä ovi on, kun se tehdään raamin kanssa, jolloin raamin ala-osa muodostaa kynnyksen. Pihtipielten ja seinähirsien välinen sauma peitetään oven vuorilaudoilla, ja samoin asetetaan vuorilauta oven päällekin, kun ovi on raamilla tehty, muutoin ei. Oveksi sanotaan myös sitä laudoista tehtyä luukkua, joka liikkuen saranoilla tukkeaa ovi-aukon. Tämä luukku tehdään joko paksuista laudoista, joiden poikki kulkee ulkopuolella pienat ja sisäpuolella vuorilaudat, tahi tehdään ovi peili-oveksi, jolloin vuorilautoja ei ole. Peili-ovea tavallisesti ei käytetä muutoin kuin tuvan ja kamarin välillä, harvoin tuvan ja porstuan välillä. Vanhempina aikoina pidettiin vaan piena-ovia, peili-ovet ovat myöhemmin tulleet käytäntöön. Asuinhuoneen oveen naulataan rautaiset saranat, jotka yhdessä pihtipieleen lyötyjen sarantakoukkujen kanssa kannattavat ovea ja pitävät sen paikoillaan. Tuvan oveen ei tavallisesti panna mitään lukkoa, vaan joko puusta tahi raudasta tehty ripa sekä sisä- että ulkopuolelle ja sisäpuolelle sitäpaitse koukku. Saunan ovessa useimmiten on vaan tappi läpi oven. Kun asuintuvan ovi suljetaan, niin ettei vieraita lasketa sisään, 21

6 22 pannaan ovessa oleva koukkii säppiin eli aspiin, joka on sen kohdalla pihtipielessä. Muita oven sulkukeinoja ovat lukko, munalukko, salpa, takasalpa ja linkku. Lukkoja pidetään sekä puisia (aitoissa, talleissa, riihissä ja muissa ulkohuoneissa) että Tavallinen linkku. Nostolinkku. rautaisia. Salvaksi sanotaan ylipäänsä puuta, jolla ovi suljetaan joko sisä- tai ulkopuolelta. Takasalpa on seinään kiinnitetty pitkä koukku, joka laskettiin sisäänpäin kääntyvän oven aspiin estäen ovea liikkumasta saranoillaan. Linkkuja on monenlaisia: tavallinen linkku on noin korttelin pituinen puu, joka keskikohdalta reijän kautta on tapilla kiinnitetty oven pieleen ja käännetään poikkipäin kun ovi suljetaan. Nostolinkkua vastaa pihtipielessä oleva koukku ja pistolinkku on pitkin pituuttaan liikkuva puu joko ovessa tai seinässä kiinni. Asuinhuoneen valaisemista varten tehdään seinään aukkoja, joita sanotaan ikkunoiksi, jos ne ovat suljettavat lykättävällä laudalla, ja lasiksi, jos ne ovat varustetut puitteisiin sovitetuilla lasiruuduilla. Ikkuna on alkuperäisempi. Se hakattiin, kun huoneen seinät olivat salvetut, kyynärän pituiseksi ja noin 3 korttelia korkeaksi; korkeus riippui tavallisesti

7 hirren paksuudesta. Ikkuna suljettiin ikkunalaudalla, joka liikkui edestakaisin seinän sisäpuoleen tehdyssä kuurnassa ikkunareijän ylä- ja alareunassa. Tämän kuurnan nimi on kamatto. Ikkunalaudassa pidettiin kädensija, s. o. kaksi puolipyöreätä syvennystä vastattain. Viime aikoina on ikkuna tullut harvinaisemmaksi ja sen sijaan on ruvettu käyttämään lasia. Lasin reijät hakataan silloin kuin huonetta ruvetaan sisustamaan. Sen suuruus vaihettelee miten milloinkin. Tavallisesti tehtiin lasin aukko niin suureksi, kuin ruudut myöten antoivat. Vanhaan aikaan oli lasissa 16 pientä ruutua, jotka olivat vähän kämmentä laajemmat; tätä nykyä pidetään lasissa vaan 6 ruutua. Kun ikkunain sijaan ruvettiin tekemään lasia, tehtiin tavallisesti peräseinään (ovea vastapäätä) isompi lasi, sivuseinään pienempi, ja ovensuuhun jätettiin ikkuna, jonka kautta viskattiin sisään polttopuita y. m. s. Alkuperäisen ikkunan nimi on myös siirtynyt lasille nimeksi, niin että lasia melkein yhtä usein sanotaan ikkunaksi, mutta lautaluukalla suljettavaa ikkunaa ei sanota koskaan lasiksi. Lasin ruudut sovitetaan puitteisiin, joita ennen sanottiin lyijypuiksi, koska ruudut ennen aikaan sovitettiin lyijyisiin puitteisiin. Puitteiden ympärillä on raami, joka puunaulalla eli kiilalla kiinnitetään aukkoon seinässä. Raamin yläpuolelle jätetään seinän laskehtimisen varalta vähäinen aukko, joka kuitenkin tukitaan täyteen sammalia. Raamin ylimmäistä osaa sanotaan päällyslaudaksi, molemmat sivulaudat ovat postilaudat, ja alimmainen on lasin karmi. Seinän ja raamin välisen ra'on peitteenä on vuorilaudat, sisäpuolella ainoastaan ikkunan (lasin) sivuilla ja päällä, mutta ulkopuolella myös lasin alapuolella, siis ympäri koko raamin. Viime aikoina on ruvettu paikottain pitämään sisäikkunoita (tupla-lasia), ennen niitä ei käytetty. Lasinpuitteet tehdään tätä nykyä siten, että ruutu kiinnitetään pienillä nauloilla (rautalangan pätkillä) ja sauma kitataan tiukaksi, veden ja ilman pitäväksi, vaan ennen höylättiin lyijyhöylällä pieni kuurna, johon ruutu upotettiin kittaamatta. Joskus näkee saunoissa lasiruudut, joiden sisäpuolella on lykkyylauta, tai toisin sanoen muinaisaikuinen ikkuna varustettu lasiruuduilla. 23

8 24 Se on kuitenkin harvinaista. Ulkopuoleisia luukkuja ei käytetä. Tuvan vesikaton ja sisäkaton välistä tilaa sanotaan tuvan lakaksi; sinne pääsee pienestä ikkunasta tuvan päädössä porstuvan puolella. Tavallisesti on vastakkaisessakin päädössä toinen pieni ikkuna. Porstuvanpuoleinen on noin puoltatoista hirsikertaa korkea. Lakkaa ei sisusteta milloinkaan, eikä siellä säilytetä mitään tavaraa. Ikkuna on vaan sen vuoksi, että kattoa voidaan korjata, jos on tarvis, sisäpuoleltakin. Tuvan lakkaan pääskyset useimmiten tekevät pesänsä. Asuintuvan edessä on porstua, joka ulottuu toisesta tuvasta toiseen, silloin kun talossa on kaksi tupaa vastattain. Useimmiten on silloin porstuan katto yhtä korkea kuin tupien vesikatot ja yhdistää ne keskenään. Porstuassa ei usein ole välikattoa, vaan se on aukea ylös asti. Silta on tehty palkeista niskaisten päälle samoin kuin tuvankin lattia. Porstuan oven päällä on tavallisesti pieni lasi-ikkuna, yhtä ruutua korkea ja oven levyinen, mutta muuta ikkunaa porstuassa harvoin on. Sitävastoin on porstuan oviseinässä pitkä rako, johon kesänaikana pannaan viitakkeet. Tämä rako on ovea ylempänä ja on aina avonainen; kesällä siitä lentelee pääskyset, kun niillä on pesänsä porstuan katon rajassa. Ennen ei ollut porstuassa mitään ikkunaa, vaan se on uudemman ajan tuotteita. Vastapäätä pihanpuoleista pää-ovea on porstuassa melkein aina toinenkin, taka-ovi, vastakkaisessa seinässä ja tämä ovi antaa usein karjapihaan. Samalla puolella on myös usein kamari tai kaksikin, joiden seinät aina ovat paljoa matalammat kuin tupa; kamarien välikaton ja porstuan vesikaton välillä on avara aukea tila. Porstua ei aina ole avonainen lattiasta vesikattoon asti, vaan silloin on kamarien seinäin korkeudella väli-orret, joiden päällä on laudoista eli lankuista tehty välikatto, ilman mitään sammalia, kun kerran porstuan ala- ja ylä-osa kumpikin on kylmä. Porstuan ovenpuoleisessa nurkassa pidetään tavallisesti kiintonaisena kirveshaukka eli kirveslaipio, joka on pystyyn naulattu lauta, johon on kirveenteriä varten tehty reikiä. Siinä säilytetään talon kirveet. Sitäpaitse pidetään porstuassa vesikorvot (saavit) ynnä muita

9 astioita ja suurempia työkaluja, niinkuin justeerisaha, vääntiämet, rautakanki (seiväskanki) y. m., joskus tarvispuitakin. Kun tuvan kivijalka on aivan matala, niin porstuan edessäkään ei ole usein muita rappusia kuin yksi tasainen kivi (raputkiv'), joksi pannaan vanha käsinkivi tai muu tasainen paasi. Mutta jos tupa on korkeammalla kivijalalla, niin tehdään porstuan eteen rappuset, jotka useimmiten myös katetaan, niin että katto lepää pylväiden päällä. Kahden puolen portaita on silloin penkit ja koko sitä osaa, joka ulkonee porstuan seinästä, sanotaan millaksi. Milla on avonainen, kun sillä ei ole seiniä, tai umpinainen, kun siihen on tehty lautaiset seinät ja lasi-ikkuna sekä kahden puolen että ala-oven päälle. Millaa ei sanota kuistiksi niinkuin muualla, vaan kuistilla ymmärretään tietä, jonka molemmilla puolilla on aita. Paitse tuparakennusta on Sumiaisissa tavallisesti myös pihanpäätupa, ainakin kaikissa varakkaammissa taloissa. Pihanpäätupa (takkatupa) on eri rakennus, tavallisesti suorakulmaisesti tupariviä vastaan ja niin kaukana siitä, että vähintäkin joku portti saa sijansa rakennusten välissä. Pihanpäätupa pidetään vierasten vastaanottohuoneena. Melkein aina on siinä rakennuksessa porstua ja pieni porstuan-pohjakamari. Pihanpäätuvan seinät pidetään valkoisiksi veistettyinä niinkauan kuin huone on uusi; sitten kun seinät alkavat mustua, niin saumat rapataan kalkista, savesta ja silpuista tehdyllä täytteellä ja koko seinät valaistaan kalkkirapingilla, jonka jälkeen ne joskus myös maalataan kirjaviksi. Paitse tupa- ja pihanpäätuparakennusta käytetään asuntona myöskin saunaa. Useassa talossa asuu saunassa,, kestinä" (= itsellisenä eli loisena) joku yksinäinen henkilö tai perhekin. Sauna rakennetaan aina vähän etemmäksi muista huoneista valkeanvaaran vuoksi. Saunan seinät salvetaan aina sasunurkalle. Sen välikattoa kannattavat kurkiaiset ja vesikattoa vuolijaiset. Usein on saunan edessä porstua ja vastapäätä kota eli karjakyökki, mutta onpa sauna yhtä usein ilman mitään porstuaa. Uuni tehdään saunassa harmaasta kivestä (hammaskivistä) sisäänlämpiäväksi, ja silloin onkin paras löyly saunassa. Saunan uunia sanotaan tavallisesti kiukaaksi ja kun 25

10 26 sen savella muuratut sivut ovat valmiit, tehdään laki salpaamlla, s. o. holvaamalla, ilman savea, kivistä jotka ovat toiselta syrjältä ohuemmat kuin toiselta. Päällimmäistä kiveä kiukaan laessa sanotaan naulakiveksi ja se asetetaan viimeiseksi. Kiukaan laelle ladotaan sitte mukulakivistä kupu. Uuni on aina ovensuu-nurkassa. Kurkiaisista 2 1 / 2 kyynärää alempana on saunassa orret poikkipuolin huonetta. Kiukaanpuoliseen orteen upotetaan juurikkaat, joiden päällä on lauteet; niitä ympäröivät penkit kolmelta puolelta, neljännellä puolella on portaat lattialta lauteille. Toisella sivuseinällä, nim. vastapäätä kiuasta ja lauteita, jotka ovat samalla puolella, on orsien päälle tehty lankuista tai laudoista parvi, jossa maltaita imellytetään ja kuivataan. Ylhäällä katon rajassa on seinässä vähäinen ikkuna, joka saunan lämmitessä pidetään ilman vedon takia auki ja avataan myös, jos sattuisi tulemaan liian tulista löylyä. Katossa pidetään sitäpaitse usein lakeinenkin niinkuin tuvassa, mutta ei aina. Vastapäätä lauteita on saunassa lasi, ja peräseinässä matalalla ikkunakin. Lasin alla on paksusta palkista tehty penkki, joka on kiintonainen ja ulottuu oviseinästä peräseinään. Sen jalkoina on pölkyt. Saunan lattia ulottuu kiukaaseen ja lauteisiin asti, mutta lauteiden alla ei ole siltapalkkia ollenkaan ja sitä osaa saunasta sanotaan karsinaksi. Saunan kattoa kannattaa päätö ja vuoliaiset. Katto on tehty kouruista tai tuohista tai viime aikoina päreistä. ^Kl-SUOMEN MAAKUhnAKiRJASTO

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Satulinna 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Lattialautojen irrottaminen kiilan avulla

Lattialautojen irrottaminen kiilan avulla Rossilattian kunnostus Hannu Rinne / 16.1.20220 Vanhat ponttaamattomat lattialankut on alunperin kiinnitetty toisiinsa ainoastaan sivusuunnassa puutapeilla ja myöhempinä aikoina tätä on vahvistettu päältä

Lisätiedot

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 )

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) HINKABÖLEN KOTISEUTUMUSEO - MUNAPIRTTI K O R J A U S S U U N N I T E L M A I I - K U V A L I I T T E E T - T U P A R A K E N N U S ARK 2006-11-10..2007-01-04 2 ( 10

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ LATTIAKIVET LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ Käyttökohteita sisälattiat, takkojen edustat, terassien ja portaiden pinnoitukset, pihakiveykset maakosteaan betoniin asennettuna

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ LATTIAKIVET LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ Käyttökohteita sisälattiat, takkojen edustat, terassien ja portaiden pinnoitukset, pihakiveykset maakosteaan betoniin asennettuna

Lisätiedot

Idän Räyhän kalamajan kunnostus

Idän Räyhän kalamajan kunnostus Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 26.8.2014 - Lasse Lovén Idän Räyhän kalamajan kunnostus Selkämeren kansallispuiston ystävien ja Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyöprojekti syyskuussa 2014

Lisätiedot

Rakenna kasvilava. yksi tai kaksi kuormalavan kaulusta. Lasiluukun koon voi tällöin muuntaa kaulukseen sopivaksi.

Rakenna kasvilava. yksi tai kaksi kuormalavan kaulusta. Lasiluukun koon voi tällöin muuntaa kaulukseen sopivaksi. Rakennusprojekti Rakenna kasvilava Kasvilava on kuin pieni kasvihuone, jossa kasveja voi viljellä hiukan aiemmin ja suojaisemmin kuin avomaalla. Tämä kasvilava on mitoitettu Ikean Billy-kirjahyllystä yli

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ LATTIAKIVET LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ Käyttökohteita sisälattiat, takkojen edustat, terassien ja portaiden pinnoitukset, pihakiveykset maakosteaan betoniin asennettuna

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Rakennusohjeet Rakenna parvekelaatikko

Rakennusohjeet Rakenna parvekelaatikko Rakennusohjeet Rakenna parvekelaatikko ukkalaatikko kiinteällä ristikolla on katseenvangitsija parvekkeella tai terassilla. Se sopii myös tilanjakajaksi puutarhaan. os haluat istuttaa kasveja suoraan laatikkoon,

Lisätiedot

Janakkala, Sauvala, RATALAHTI

Janakkala, Sauvala, RATALAHTI !jo / '1/2. 20/2.. Janakkala, Sauvala, RATALAHTI 26.9.2007, Kaija Kiiveri-Hakkarainen, Anu Laurila Yleiskuva Ratalahden torpasta 26.9.2007. Ratalahden sijainti Renko ja Janakkalan rajan tuntumassa. Kohde:

Lisätiedot

ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 1 Georg Haggrén Kuvanro Alue Taso Yksikkö Kuvaus Suunta Päivä Kuvaaja

ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 1 Georg Haggrén Kuvanro Alue Taso Yksikkö Kuvaus Suunta Päivä Kuvaaja 1 13 12 Alueen 13 ja 17 välissä olevan profiilipalkin N-profiili ennen sen poistamista. Vasemmalla kellari, rakennus 25. NE-SW 4.6.2013 GH 2 13 12 Yleiskuva. Stereokuvapari. Taustalla alue 19. Rakennukset

Lisätiedot

HIRSIMÖKKI 4.00 x 4.80 m sekä kuisti, vahvuus 45 mm KOKOAMISOHJEET

HIRSIMÖKKI 4.00 x 4.80 m sekä kuisti, vahvuus 45 mm KOKOAMISOHJEET HIRSIMÖKKI 4.00 x 4.80 m sekä kuisti, vahvuus 45 mm KOKOAMISOHJEET Näitä ohjeita ja piirustuksia vaihe vaiheelta noudattaen pystytte helposti kokoamaan rakennuksen. Ostamasi puutarharakennus on kestävä

Lisätiedot

1.1.2T S1 00.1 UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI

1.1.2T S1 00.1 UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI 1.1.2T S1 1. Kansilevy 2. Pohjalevy 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite 8. Karmi UMPIPALO-PARIOVI 1.1.2T S2 1. Kansilevy

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI

KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI KUN SAAVUT KÄMPÄLLE (KARHUKOLO) -Kytke palovaroittimien patterit ja tarkista että ne toimivat -tarkista että sammuttimet

Lisätiedot

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Aikoinaan joka kodissa oli Porin Matti - uuni, joka lämmitti huoneen kuin huoneen kovallakin pakkasella. 1980- ja 90-luvuilla moderniuden huumassa Matteja

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Rakennusprojekti. Rakenna istutuspöytä / kesäkeittiö

Rakennusprojekti. Rakenna istutuspöytä / kesäkeittiö Rakennusprojekti Rakenna istutuspöytä / kesäkeittiö Rakenna pihalle reilunkokoinen ja tukeva istutuspöytä, niin sinun ei tarvitse enää sotkea keittiössä ruukkujen ja multasäkkien kanssa. Pöytälevy on kestävää

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

VAJA. [ Puu tekee kodin ]

VAJA. [ Puu tekee kodin ] VAJA [ Puu tekee kodin ] ENNEN KUIN ALOITAT Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

1.1.1 S1.1 2013.12 UMPIPALO-OVI R-KARMI

1.1.1 S1.1 2013.12 UMPIPALO-OVI R-KARMI 1.1.1 S1.1 1. Kansilevy 8. Karmi 2. Pohjalevy 9. Pielilistat 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite UMPIPALO-PARIOVI 1.1.1 S2.1

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TP Juhlalaavu: Tilannekatsaus

TP Juhlalaavu: Tilannekatsaus TP Juhlalaavu: Tilannekatsaus Jan "Romu"Ruusuvuori 15. marraskuuta 2006 Sisältö 1 Suunnitelmat 1 1.1 Rakennuspaikka ja -lupa...................... 1 1.2 Perustus............................... 2 1.3 Hirsikehikko............................

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Aloitetaan matkamme yllä olevan kuvan osoittaman muistomerkin luota. Pohditaan ensin hetki Lappeenrannan ja linnoituksen historiaa: Lappeenrannan kaupungin historia

Lisätiedot

UMPIPALO-OVI P-KARMI 1.1.3 S1 00.1. 1. Kansilevy 2. Pohjalevy 3. Paloluokiteltu eriste 4. Sarana 5. Suljinvahvike 6. Lukkosovite 7. Karmi 8.

UMPIPALO-OVI P-KARMI 1.1.3 S1 00.1. 1. Kansilevy 2. Pohjalevy 3. Paloluokiteltu eriste 4. Sarana 5. Suljinvahvike 6. Lukkosovite 7. Karmi 8. 1.1.3 S1 5. Suljinvahvike 6. Lukkosovite 7. Karmi 8. Jälkivalu VSS-OVEEN EI30,EI60,EI90,EI120 1.1.3 S1a 5. Suljinvahvike 6. Lukkosovite 2590 7. Karmi 8. Tilkevilla 9. Pielilistat Huom! Ovi avautuu väestönsuojaan

Lisätiedot

Pinkopahvin kiinnitys seinään

Pinkopahvin kiinnitys seinään Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös Tammelassa 13.4.2010 Niko Palonen Juhani Korpinen SataEDU Nakkilan toimipiste Kahden ajan maailmanperinnöt projekti 2010 Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

TUPLAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

TUPLAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE TUPLAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin 2, ovisaranat 4, lankahaka 2, työntösalpa 2, ruuvi 80 mm, ruuvi 120 mm, ruuvi 40 mm, huopanaulat, dyckert-naulat. Etuseinäelementti

Lisätiedot

11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN

11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN 21.01.2006 11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN LAMELLIHIRSI VLL 112 saumatiivistekaista nurkan saumatiivistepala (leikataan työmaalla saumatiivisterullasta, palan pituus 25 cm) kuva 11.2 d 1 - levitä rullasta

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos

Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Pyörät kannattaa pysäköidä suojakatokseen. Tässä yksinkertaisessa pyöräkatoksessa pyörät ovat aina valmiina. Seiniin voi kiinnittää koukkuja ja hyllyjä pyöräpumpuille,

Lisätiedot

Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko

Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko Rakenna penkki, jonka kannen alle voit kätkeä muovisen pehmustelaatikon. Laatikon ison lokeron mitat ovat 46 x 116 x 55 cm. Useimmat muoviset

Lisätiedot

Verkkovajan restaurointi

Verkkovajan restaurointi Riihen restaurointi Pahoin vuotanut, tiensä päähän tullut vanha pärekatto uusittiin. Vuotavan katon aiheuttamat lahovauriot vesikaton ja välikaton rakenteissa korjattiin entisen kaltaiseksi. Päätyseiniä

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi VINYYLIverhousPANEELIN ASENNUSOHJEET Yleistä: Tämän asennusohjeen on koonnut Juhani Glan yli 30 vuoden kokemuksella vinyyliverhouspaneelien

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

Midwest PetGate koiraportti

Midwest PetGate koiraportti Midwest PetGate koiraportti Asennusohje malleihin 2929sw gl, 2939sw gl 2929sg gl, 2939sg gl. TÄRKEÄÄ TIETOA Pura kaikki osat laatikosta. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit, kunnes tuote on kasattu.

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Varaavien uunien lämmitysohjeita

Varaavien uunien lämmitysohjeita Varaavien uunien lämmitysohjeita HRRRRR!!! TÄNNEHÄN JÄÄTYY Uunin valmistaja tai muuraaja antaa käyttöohjeet valmistamalleen uunille. Uuden tulisijan lämmitys aloitetaan varovasti. Seuraavat ohjeet on laadittu

Lisätiedot

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 19.7.2015 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 5x45 mm,

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Sisältöluettelo s. 1 Hinnasto s. 2 Trond s. 3 H-cabin s. 8 Sahib s. 13 Stole s. 19 Villa Tyyne s. 25 Ole s. 31 Ole-2 s. 36 Stabbur s. 42 Taru-sauna s. 49 Asennus s. 53

Lisätiedot

Suihku: -Laatoitus seinät/lattia sekä nurkkaan tulevan kulmahyllykön teko ja laatoitus. Laattojen toimitus.

Suihku: -Laatoitus seinät/lattia sekä nurkkaan tulevan kulmahyllykön teko ja laatoitus. Laattojen toimitus. Saunan/suihkun saneeraus avaimet käteen periaatteella. Tehtävät työt: Suihku: -Laatoitus seinät/lattia sekä nurkkaan tulevan kulmahyllykön teko ja laatoitus. Laattojen toimitus. -Lattialaatta: II XENO

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

1.1.1 S UMPIPALO-OVI R-KARMI. 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite 8. Karmi 9. Pielilista

1.1.1 S UMPIPALO-OVI R-KARMI. 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite 8. Karmi 9. Pielilista 1.1.1 S1 1. Kansilevy 2. Pohjalevy 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite 8. Karmi 9. Pielilista UMPIPALO-PARIOVI 1.1.1 S2 1.

Lisätiedot

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet:

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet: Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000 Käyttöohjeet: Asennus ja käyttöönotto Jos lujitemuovinen allas toimitetaan osina, puretaan ensin altaasta kaikki mukana olevat tarvikkeet. Tasaiselle alustalle

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN MURTOSUOJELUOHJE 1

RAKENTEELLINEN MURTOSUOJELUOHJE 1 Suojeluohje S850 2005 RAKENTEELLINEN MURTOSUOJELUOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 MURTOSUOJELUOHJEIDEN YLEISET KÄSITTEET... 2 2 RIKOKSENTORJUNTA JA YMPÄRISTÖ... 2 3 RAKENTEELLISEN SUOJAUKSEN VAATIMUKSET... 3

Lisätiedot

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN.

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Sivu 1 / 15 Sivu 2 / 15 ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Tarkista että toimitus sisältää pakkauslistan mukaiset tarvikkeet. Tarvittavat työkalut kokoamisessa ovat: Kuusiokolo 3mm, 5mm ja 6mm kiintoavaimet 13mm

Lisätiedot

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu.

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. Talossa oli vain yksi ränni alun perin. Turun yliopisto

Lisätiedot

1.2.2 S1 00.1. LASIPALO-OVI EI 60 JA EI 30 Malli 1.1

1.2.2 S1 00.1. LASIPALO-OVI EI 60 JA EI 30 Malli 1.1 Malli 1.1 1.2.2 S1 7. Tukilevy Malli 1.2 1.2.2 S2 7. Tukilevy 14.Pikasalpa Malli 2.1 1.2.2 S3 7. Tukilevy Malli 2.2 1.2.2 S4 7. Tukilevy 14.Pikasalpa 1.2.2 S5 MITOITUSTAULUKOT MODUULIMITTAISILLE OVILLE

Lisätiedot

Rakennusprojekti Pitkä pöytä penkeillä

Rakennusprojekti Pitkä pöytä penkeillä Rakennusprojekti Pitkä pöytä penkeillä Pitkä pöytä joka kestää ulkona seisomista ja jonka ympärille mahtuu monta ihmistä. Talläinen pöytä pitäisi olla jokaisessa puutarhassa. Pöytä ja ennen kaikkea penkit

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus.

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. VANHAN ASUINRAKENNUKSEN KUNNOSTA. AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. Osoite: Kiinteistötiedot:

Lisätiedot

ERKKERITAKKA Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com)

ERKKERITAKKA Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com) ERKKERITAKKA Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com) 11. Suuluukkuelementti 1 kpl 10. Sisähattuelementti 1 kpl 9. Tuliputkielementti 1 kpl Erkkeritakan tarvikkeet: Energia-sydän

Lisätiedot

Elementtirakennukset. Roskakatokset - Huvimajat - Leikkimökki Puucee - Saunat - Varastot - Katokset ja tallit

Elementtirakennukset. Roskakatokset - Huvimajat - Leikkimökki Puucee - Saunat - Varastot - Katokset ja tallit Elementtirakennukset Roskakatokset - Huvimajat - Leikkimökki Puucee - Saunat - Varastot - Katokset ja tallit ROSKAKATOKSET elementtitoimitus paketti ei sisällä ovielementtiä, katemateriaalia, ruuveja eikä

Lisätiedot

AK-kiukaat Tuotemallisto 2013

AK-kiukaat Tuotemallisto 2013 Kertalämmitteiset AK-kiukaat Tuotemallisto 2013 Aidon lämmön lähteillä. Legendaarinen & jäljittelemätön Legendaarisen Aito AK-kiukaan pitkistä ja pehmeän hapekkaista löylyistä on moni löytänyt saunomisen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Painekyllästetty puu... 9 Puinen veräjä, tasapitkät pielet... 9. Kevytveräjä, YLEISMALLI... 10 Kevytveräjä, VERKKOTÄYTTEINEN...

SISÄLLYSLUETTELO. Painekyllästetty puu... 9 Puinen veräjä, tasapitkät pielet... 9. Kevytveräjä, YLEISMALLI... 10 Kevytveräjä, VERKKOTÄYTTEINEN... SISÄLLYSLUETTELO Porttitarvikkeet... Tolppa, FSC -merkittyä kovapuuta... Nostosalpa RAUTAVERÄJIIN... Yläsarana, kaksinkertainen, PUUVERÄJIIN... 2 Nostosalpa, 2, lukittaviin PUUVERÄJIIN... 2 Jousilukon

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

Tilanjako-oven mittausohjeet

Tilanjako-oven mittausohjeet Tilanjako-oven mittausohjeet Tilanjako-oven oikea mitoitus näitä mittausohjeita noudattaen. Alla kolme yleisintä asennus- / mittausvaihtoehtoa. Mittausmalli Seinäkiinnitys oviaukon päälle Esimerkin oviaukon

Lisätiedot

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE Kohde: XXX 2.11.2013 Alapohjan rakenne Nykyinen alapohjarakenne on maanvarainen laatta, jossa on ollut puinen koolausrakenne. Lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua.

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto.

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Koulumiljööstä vanha rehtorin talo yli 2000 neliön pihapiirineen sai uudet omistajat vuonna 2010. Siitä

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN R-KARMI

UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN R-KARMI R FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Turuntie 38, PL2, 30101 Forssa, p.020 7109622, fax 03 422 2239 UMPIPALO-OVI 1.1.1T S1.1 2013.12 1. Kansilevy 6. Suljinvahvike 2. Pohjalevy 7. Lukkosovite 3. Paloluokiteltu

Lisätiedot