Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.peda.net/veraja/kuopio/minnacanth"

Transkriptio

1

2 Hyvät oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa Minna Canthin kouluun lukuvuonna Koulussa on tänä syksynä 7-9 vuosiluokilla noin 420 oppilasta ja lisäopetuksen oppilaat kasvattavat määrää noin kahdella kymmenellä. Opettajille tälle lukuvuodelle asetettu teema on Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen. Tämä sama teema voisi olla myös oppilastyöhön, koska yhteisöllisyys korostuu koko ajan opetussuunnitelmien kehittyessä ja muuttuessa. Oppilaiden huoltajilta koulu toivoo aktiivista osallistumista koulun toimintaan vanhempainyhdistyksessä sekä koulun järjestämissä vanhempainilloissa. Koulun kotisivuilla sekä wilmassa tiedotetaan tapahtumista, joihin toivotaan huoltajien osallistuvan. Aktiivista ja osallistuvaa lukuvuotta Minarissa lukuvuonna Risto Ikäheimo rehtori

3 Minna Canthin koulun henkilöstö Rehtori Risto Ikäheimo Apulaisrehtori Marianne Liimatainen Koulusihteeri Tuija Föhr ( ) , fax Oppilaanohjaaja Pirjo Mikkilä Anne Silvennoinen (ma, to ja ½pe) Erityisopettaja Anna-Leena Poutanen Annariikka Koskinen Opettajainhuone Terveydenhoitaja Hanna Laukkanen Opettajien sähköpostiosoite: Minna Canthin koulun kotisivu: Minna Canthin koulun opettajat lukuvuonna Sukunimi Etunimi Lyhenne Opetettavat aineet Eskelinen Virva EsV Äi, It Halonen Sari HaS At, Ma Hartikainen Sari SH Ko Hukkanen Marja Leena MLH Hi, Yh Hänninen Juha JHän Lp, Tt Hänninen Katja KHä Lt, Tt Ikonen Anna IkAn Hi, Yh, Ue Jauhiainen Jussi JaJ Ma, Fy Juutinen Heikki HJu Ma, Fy, Ke Kaataja Susanna KaSu Rub, Ena Koistinen Eetu KoiEe Erityisopetus Kokkonen Johanna KokJoh Ma, Fy, Ke Korhonen Eero KorE Ai Koskinen Annariikka AnKo Er Liimatainen Marianne LiM Mu, It Nupponen Heli LusH UO Makkonen Rauno MaR TN Miettinen Minna MMi Ai Mikkilä Pirjo PMi OP Mustonen Leena MuL Ma, Fy, Ke Onttonen Jukka JO Tekevä Pirinen Kerttu KePi IT Palmu-Niemelä Miia MP-N Ko Pellikka Pirjo PPe Ku Petäjä Mirja MPe Ts Poutanen Anna-Leena ALP Er Reinikainen Kirsi Johanna ReK Ena, Ru Rissanen Anne ARi Ku Rönkkö Tero TR Hi,Yh Saikkonen Tommi SaT Siltakymppi Sariola Matti MS Mu Silvennoinen Anne SiA Op Teerijoki Taru TeT Ru, Sa Taskinen Maiju TaMa En, Ru Vainikainen Vesa VaV Bi, Ge Vainio Mikko VaMi Bi, Ge Virpi Maria ViM Lt, Tt

4 Luokanohjaajat 7A 7B 7C 7D 7E 7F 8A 8B 8C 8D 8E 8F Taru Teerijoki Kirsi Reinikainen Johanna Kokkonen Heikki Juutinen Miia Palmu-Niemelä Susanna Kaataja Maiju Taskinen Juha Hänninen Jussi Jauhiainen Marja-Leena Hukkanen Mikko Vainio Vesa Vainikainen 9A Marianne Liimatainen 9B Anna Ikonen 9C Pirjo Pellikka 9D Minna Miettinen 9E Sari Hartikainen 9F Tero Rönkkö 7-9 I Saana Juuti 10A Sari Halonen Vahtimestari-kiinteistönhoitaja Hannu Okkola Palveluesimies (kouluravintola) Terttu Ryhänen Minna Canthin koulun vanhempainyhdistys Janne Kangas puheenjohtaja Kerstin Schwarz-Kuhanen sihteeri Musiikkiluokkien tuki ry.

5 MINNA CANTHIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. KOULUALUEEN JA -AJAN MÄÄRITTELY KOULUN ALUE, KOULUAIKA Koulun alueeksi katsotaan koulun tontti. Kouluaika on työjärjestyksen mukainen työpäivä, joka voi olla myös koulualueen ulkopuolella. B. PÄIVITTÄISEEN TYÖAIKAAN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET KOULUN OVIEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN Koulun ovet avataan lukujärjestyksen mukaisina koulupäivinä klo Ovet suljetaan klo Ovien avaamisesta iltakäyttöön on sovittava erikseen. PÄIVÄNAVAUS Päivänavaus alkaa kello Mahdolliset kuulutukset koko taloon pidetään päivänavauksen yhteydessä. OPPITUNNIT Oppitunnit alkavat lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Päivänavaus kuuluu toiseen oppituntiin. Mikäli opettaja ei ole syytä ilmoittamatta saapunut luokkaan, oppilaat menevät kysymään ohjeita opettajainhuoneesta, kansliasta tai rehtorilta. Oppituntien ajaksi ulkovaatteet jätetään naulakoihin tai säilytyslokeroihin. Kännykät pidetään oppituntien aikana suljettuina tai äänettömällä. Hattuja ei pidetä oppitunneilla päässä. Oppituntien alkamis- ja loppumisajankohtia voi opettaja muuttaa myös pedagogisin perustein. Kello ei soi oppitunnin alkamisen tai loppumisen merkiksi. Oppilaan on itse huolehdittava siitä, että hän saapuu ajoissa oppitunnille. VÄLITUNNIT Oppimisvireyden säilyttämiseksi olisi opiskelijan edun mukaista mennä ulos välitunneilla. Kouluyhteisön jäsenten on pidettävä koulualue ja sisätilat siisteinä ja viihtyisinä. Sisälläolo on sallittu ensisijaisesti auloissa. Asiaton oleskelu pohjakerroksen tiloissa on kielletty. Ruokatuntien aikana mahdollinen käytävässä oleskelu ei saa häiritä käynnissä olevia oppitunteja. Jos oppilas poistuu koulualueelta luvatta koulupäivän aikana, oppilas tekee sen omalla vastuullaan. Koulualueella on ajoneuvolla ajo kielletty huoltoajoa lukuun ottamatta. Ajoneuvot jätetään niitä varten osoitettuun paikkaan siten, ettei huoltoajo häiriinny. Muusta välituntikäyttäytymisestä noudatetaan erikseen annettavia ohjeita (esim. yo-kirjoitusten aikana ala-aulassa oleskelu on kielletty). Koulupäivän aikana lumipallojen heittely on kielletty.

6 KIRJASTO JA AKVAARIO KIOSKI Kirjasto on tarkoitettu opiskeluun ja hiljaiseen työhön. Siellä ei oleilla, syödä, juoda, pelata korttia tms. Kirjaston ja akvaarion tietokoneet ovat vain koulutyöskentelyä varten. Minna Canthin koulun ja lukion oppilaskunnat pitävät kioskia auki pääsääntöisesti ruokavälitunnilla. Toiminnan jatkumisen edellytyksenä on, että sisätilat säilyvät siisteinä. RUOKAILU Ruokailuun osallistutaan lukujärjestyksen mukaisesti. Ulkovaatteet ja reput jätetään niille varattuihin paikkoihin. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja, esim. lippikset, pipot ja hatut otetaan pois päästä ruokalassa. POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET Rehtori myöntää oppilaalle yli kolme päivää kestävän vapaan, luokanvalvoja yksittäiset tunnit sekä 1-3 koulupäivää. Lomaa anotaan koulun virallisella lomakkeella. Oppilaan sairastuessa huoltajan tulee ilmoittaa asiasta luokanvalvojalle ensimmäisenä sairaspäivänä. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen tulee kysyä lupa poistumiseen terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta tai muulta opettajalta. Aiheettomasta poissaolosta ja useammasta aiheettomasta myöhästymisestä seuraa rangaistus. KOULUN OMAISUUS KERHOT Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava. Kouluyhteisön jäsenen on huolehdittava siitä, että koulu, sen omaisuus ja ympäristö säilyvät siisteinä. Kerhojen toimintaa valvoo kunkin kerhon ohjaaja. Tilojen käytössä tulee koulun omat ja oppilaiden harrastustoiminnan käyttötarpeet asettaa etusijalle. KOULUYHTEISÖN JÄSENTEN OIKEUSTURVA Johtokunta valvoo kouluyhteisön jäsenten oikeusturvaa. Kouluyhteisön jäsen, joka katsoo hänelle taattujen oikeuksien tai oikeusturvansa loukatuksi, voi kääntyä asiassa johtokunnan puoleen, jonka tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oppilasta voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti. Koulun oikeus käyttää rankaisuvaltaa rajoittuu tapauksiin, jolloin rikkomus on tehty koulussa tai koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa kuten koulun käyttämällä alueella tai koulun järjestämässä tilaisuudessa. Rangaistuksia määrättäessä noudatetaan perusopetusasetuksen 18. ja perusopetuslain 36. pykälää (liite).

7 KOULUN TYÖRAUHA (Perusopetuslaki 29. ja 30. pykälä) Oppilailla ja koulun henkilökunnalla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. Kouluyhteisön jäsenen tulee käyttäytyä asiallisesti, toiset huomioon ottaen ja toisia loukkaamatta. Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kielletty, sillä psyykkinen ja fyysinen koskemattomuus on jokaisen perusoikeus. Kiusaamisen estäminen on kaikkien asia. Kiusaamistapauksista on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle. ILMOITUKSET/JULISTEET Ilmoitukset ja julisteet kiinnitetään ilmoitustauluille. Oppilaiden ilmoituksille on omat ilmoitustaulunsa ala-aulassa. Ilmoitukset eivät saa olla hyvien tapojen vastaisia. Koulun ulkopuolisista tilaisuuksista ilmoittamiseen on hankittava rehtorin lupa. TUPAKOINTI YM. KOULUSSA Kouluyhteisön jäsen ei saa tupakoida tai esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana, koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä eikä myöskään koulun järjestämässä tilaisuudessa tai oppitunneilla koulualueen ulkopuolella, kuten liikunnan opetuksessa. Sama koskee myös mällinkäyttöä ja nuuskaamista. Tupakointivälineiden, alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden tuominen kouluun on kiellettyä. C. MUUT KOULUYHTEISÖLLE KUULUVAT ASIAT Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa koulujärjestystä sekä muita peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Liite Otteita perusopetuslaista ja -asetuksesta kurinpitoon liittyvissä kysymyksissä

8 KOULUTYÖ KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Työ- ja loma-ajat Jaksot Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma AAMUNAVAUS Koulu alkaa aamunavauksella klo Poikkeuksellisesti aamunavaus voidaan pitää myös tunnin lopulla 9.40 alkaen. KANSLIA Kansliassa voi asioida välituntien aikana klo Kansliassa voi hoitaa esim. koulumatkoihin liittyvät kysymykset. ASIAA OPETTAJILLE Opettajat ovat parhaiten tavattavissa ennen oppituntien alkua tai heti tunnin päätyttyä. Opettajat huolehtivat välituntien aikana valvonnoista, luokanvalvojan työhön liittyvistä tehtävistä sekä valmistautuvat seuraavaan oppituntiin. Kiireellisissä asioissa voit kysyä opettajaa opettajainhuoneesta. Ruokavälitunnit ovat rauhoitettuja. LUOKANVALVOJA Luokanvalvoja on luokkansa oppilaiden lähin opettaja, jonka puoleen oppilaiden ja heidän huoltajiensa tulee ensisijaisesti kääntyä. Luokanvalvoja tarkkailee myös oppilaidensa poissaoloja ja niiden syitä. LUOKKARETKET Luokkaretket suositellaan tehtäväksi pääsääntöisesti kotimaahan poikkeuksena leirikoulut, jotka voivat suuntautua ulkomaille esimerkiksi ystävyyskouluihin Pohjoismaissa tai muualla. Suunnittelu/ rahan keruu: -retken ohjelma ja rahoitus on oltava selvillä hyvissä ajoin -ohjelmaan tulee kuulua vähintään yksi selkeä opintokohde -retkeltä voidaan toteuttaa jos pääosa luokan oppilaista lähtee mukaan -rahoitus hankitaan pääsääntöisesti luokan järjestämillä myyjäisillä, ym. muilla tavoilla -kerätyt rahat ovat luokan yhteisiä varoja eikä yksittäinen oppilas voi vaatia osuutta varoista etukäteen -mikäli retki ei toteudu, yhteisesti luokkaretkeä varten kerätyt varat jäävät koulun stipendirahastoon -luokanvalvoja toimii luokkaretkivalmistelujen ohjaajana RUOKAILU Ruokailu tapahtuu koulun ruokalassa. Oppilaat ruokailevat pääsääntöisesti klo ruokavuorolla. Osa luokista voi ruokailla opetusjärjestelyistä johtuen myös vuorolla. Erityisruokavaliot: Kaikki oppilaat täyttävät syksyllä uudet erityisruokavaliolomakkeet, lomakkeita saa kouluravintolasta, palautus henkilökunnalle.

9 VÄLIPALA Välipala tarjotaan klo Välipalahinnasto: välipala 1,70 henkilökunnalle 2,10 kahvi/tee 0,55 kaakao 0,65 hedelmä 0,65 Terveisenne voitte lähettää suoraan kouluravintolaan, sähköpostiosoite: Ystävällisesti Terttu, kouluravintola, puh

10 LIIKUNTATUNNIT Asianmukainen varustus on välttämätön liikuntatuntien toimivan toteutumisen kannalta. Oppilaalla tulee olla liikuntatunneilla seuraavat vaihtovaatteet ja välineet: Sisäliikunnassa t-paita ja verkkahousut tai shortsit sekä vaaleapohjaiset sisäliikuntakengät Ulkoliikunnassa vuodenaikaan sopiva verryttely- tai tuulipuku tai vastaava urheiluun tarkoitettu joustava vaatetus ja ulkolenkkikengät Pyyheliina, sillä jokaisen oppilaan tulee huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan liikuntatuntien jälkeen Luistelu ja jääpelit kuuluvat koulun talviliikuntaohjelmaan, joten jokaisella oppilaalla tulee olla omat luistimet Vapautuksen liikunnasta saa vain lääkärin, terveydenhoitajan tai huoltajan todistuksella. Tällöinkin liikunnanopettaja arvioi tilanteen ja antaa oppilaalle luvan olla poissa liikuntatiloista, mikäli läsnäolo pahentaisi sairautta Kun oppilas on koulussa, hän osallistuu kaikkeen opetukseen, myös liikuntatunneille. Toipilaana hän suorittaa omaa ohjelmaansa tai yhteistä ohjelmaa muita kevyemmin Vapautuksen uinninopetuksesta myöntää vain lääkäri

11 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjaajat: Pirjo Mikkilä Anne Silvennoinen Oppilaanohjaaja ovat tavattavissa päivittäin koululla. Oppilaanohjukseen kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: oppilaiden henkilökohtainen uranvalinnan ohjaus 9. ja 10. luokalla jokaiselle, valintojen ja opiskelun ohjaus 7. ja 8. luokalla, oppilaanohjaustunnit, tietotekniikan perusteiden opettaminen, nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvä ohjaus, opiskelutekniikkaan ja yleensä opintoihin liittyvä ohjaus, valinnaisaineista tiedottaminen ja valintojen ohjaus, ala-asteelle suuntautuva tiedottaminen, opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen, työelämätietouden jakaminen ja työhön tutustumisjärjestelyistä (TET) huolehtiminen TET (työelämään tutustuminen) - 7.lk:lla yksi koulupäivä koulun keittiössä - 8. luokalla työhön tutustumista huoltajien työpaikoilla tai muussa sovitussa paikassa - 9.lk:lla kahden viikon jakso syksyllä 2014 ERITYISOPETUS Erityisopetuksella pyritään auttamaan oppilasta, lukemisen, kirjoittamisen ja muiden oppimisvaikeuksien sekä käyttäytymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmissa. Erityisopettajina koulussamme toimii Anna-Leena Poutanen puh tai ja Annariikka Koskinen puh TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan tarpeen vaatiessa oppimisvaikeuksien vuoksi. Aloite tukiopetukseen voi tulla huoltajalta, oppilaalta tai opettajalta. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Vanhempainillat -7. luokkien vanhempainilta pidetään syyskuun alkupuolella koululla -8. luokkien yhteisen ja/tai luokkakohtaisen vanhempainillan ajankohdan ilmoittaa luokanvalvoja -10. luokkien vanhempainilta pidetään elo-syyskuussa -9. ja 10. luokkalaisten vanhemmille pidetään vanhempainiltoja koulutusvalinnoista -lisäksi vanhempainyhdistys voi järjestää vanhempainiltoja Ohjaus Oppilaanohjaaja keskustelee oppilaiden kanssa henkilökohtaisesti heidän urasuunnitelmistaan ennen yhteishaun alkamista. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja opettajiin keskustellakseen oppilaan jatko-opintosuunnitelmista tai opiskeluun liittyvistä kysymyksistä. Huoltajat voivat osallistua koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja tulla seuraamaan opetusta. -7. luokan oppilaille esitellään valinnaisaineet koulussa tammikuun aikana -valinnaisaineiden valinnat tehdään helmikuun alussa Arviointikeskustelut Arviointiin liittyen luokanvalvojan, huoltajan ja oppilaan kanssa käydään arviointikeskustelut kaikilla luokka-asteilla. Keskustelut ovat kasvatuksellisia vuorovaikutustilanteita, joissa myös oppilaalla on mahdollisuus osallistua omaa opiskeluaan ja oppimistaan koskevaan arviointiin ja päätöksentekoon. Arviointikeskustelun ajankohdasta ja toteutustavasta huolehtii luokanvalvoja.

12 TIEDOTTAMINEN INTERNETISSÄ Koulumme kotisivu - - toimii aktiivisena tiedotuskanavana opettajille, oppilaille ja huoltajille. OPPILAAN KOULUNKÄYNNIN JA POISSAOLOJEN SEURANTA INTERNETISSÄ Koulussamme on käytössä selaimella toimiva Wilma-ohjelma, jolla vanhemmat voivat seurata oppilaan päivittäistä koulunkäyntiin liittyviä tapahtumia (poissaolot, myöhästymiset, huomautukset sekä opettajakohtaisesti esim. koenumerot).wilmassa on myös oppilaan työjärjestys sekä oppilaan aiemmat lukukausi ja vuosi arvioinnit. * huoltajan wilmatunnus on tarkoitettu vain huoltajan, ei oppilaan, käyttöön * oppilailla on omat tunnukset wilmaan KOULUTERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja, Hanna Laukkanen (30.9. saakka) puh , sähköposti: Tavattavissa koululla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-16 perjantaisin 8 14, avovastaanotto yleensä välillä, jolloin hoituvat nopeat toimenpiteet esim. hemoglobiinin mittaus, rokotukset, poissaolotodistukset yms. Koululääkäri on koululla tiistaisin. Koululääkärin vastaanotosta ilmoitetaan erikseen. Aika on sovittava terveydenhoitajan kanssa. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu terveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja tekee 7.lk:n oppilaille terveystarkastuksen ja 8-luokkalaisille on koululääkärin tarkastus. 9.lk:n oppilaat käyvät terveydenhoitajan tarkastuksessa. 7. ja 9. luokkalaisten tarkastuksissa vanhemmat mukana. Koululääkärin tarkastuksessa oppilaat saavat nuorison terveystodistuksen. 10.lk:n luokan oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulumme terveydenhoitajaan tai Kallaveden aikuislukion terveydenhoitajaan puh Koulussa tai koulumatkalla sattuneissa tapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja. Vastuu oppilaan sairaanhoidosta on huoltajalla. Hammaslääkäristä tulee kutsu kotiin kaikille peruskoululaisille. Hammashoito on suunniteltu jokaiselle yksilöllisesti. Oppilaan on noudatettava sovittuja hoitoaikoja. Mikäli sovittu hoitoaika ei käy, pyydetään se perumaan mahdollisimman ajoissa. Sakkomaksua peritään yli 15 vuotta täyttäneeltä peruuttamatta jätetystä hoitoajasta. *Huom! Koululaisia ei enää kutsuta luokittain eikä kouluittain, vaan kotiosoitteen mukaisesti sille hammaslääkärille/suuhygienistille, jonka alueeseen hän kuuluu. Särkypäivystys tulee myös toimimaan aluekohtaisesti. Mikäli omalta, kotiosoitteen mukaiselta alueelta ollaan pois, voi vaihtoehtoista päivystyspaikkaa tiedustella hammashuollon keskitetystä asiakaspalvelusta puh

13 OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoryhmä Koulun oppilashuollosta vastaa oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat: apulaisrehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja sekä opinto-ohjaaja. Ryhmän tehtävänä on käsitellä oppilaan koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko keskiviikkoisin Klaus Julkunen, psykologi Helena Karp, kuraattori , koululla joka keskiviikko ja torstai Charlotta Somerlaakso, koululääkäri koululla tiistaisin Terveyskeskuksen nuorten työryhmä Lasten ja nuorten puhelin Palveleva puhelin KOULUTAPATURMAT Koulutapaturmien korvaaminen koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sekä omaisuusvahinkojen korvaaminen Kuopion kaupunki on ottanut Vakuutusyhtiö Pohjolasta vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen (sopimus nro /6) Perusopetuksen oppilaalle koulussa (sisältää kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan) ja koulumatkalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on maksuton (perusopetuslaki 34 ). Oppilaan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ja oppilaan omaisuudelle, kun ei ole kysymyksessä tapaturma, mm. silmälaseille ja asusteille sattuneita vahinkoja ei korvata. Vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen korvaavuus - vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla - tapaturman hoitokuluja enintään euroa - tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään euroa ja - tapaturman aiheuttamasta kuolemasta euroa. Hoitokulut korvataan julkisen tai yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluna. Fysikaalista hoitoa korvataan, kun se on välttämätöntä vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää ja hoitolaitoksessa annettua. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa. Vakuutus korvaa myös mahdolliset lääkärinlausunnot. Matkakulut hoitolaitokseen korvataan Sairausvakuutuslain perusteiden mukaisesti joko taksilla terveydenhuollon edustajan todistuksen perusteella (SV 67 tai muu vastaava selvitys) tai omalla autolla Sosiaali- ja Terveysministeriön asetuksen mukaisesti (v korvausmäärä 0,20 / km). Peruskoulun oppilaiden osalta koulumatkojen ylimääräiset koulukuljetukset voidaan korvata lääkärin tai hoitolaitoksen antaman todistuksen perusteella. Oman auton käytöstä voi hakea korvausta, lääkärinlausunto kuljetuksen tarpeellisuudesta on ehtona korvauksen saamiselle. Maksetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritelty moottoriajoneuvon matkakustannusten määrä.

14 Hoitokuluksi katsotaan lääkärinhoitoa edellyttävän vamman aiheuttaneen tapaturman yhteydessä käytöstä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta (optikon tai hammaslaboratorion lausunnon mukaan), entistä vastaavan hankintakustannukset. Korvausvaatimus on esitettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta. Vamman hoitokulut julkisen sektorin terveydenhoitopalveluista: Koulu täyttää korvaushakemuksen ja kustannukset laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä kun koulu maksaa ensin kys:n poliklinikkamaksut, mahdolliset ambulanssi-/taksikuljetukset. Oppilaalla täytyy olla tapaturmailmoituslomake mukana hoitolaitokseen mentäessä. Vamman hoitokulut yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluista: Hoitokulut tulee maksaa huoltajan ensin itse ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta. Ennen kuin lähetetään tositteet Kelaan, otetaan niistä kopiot korvaushakemuksen liitteiksi toimitettavaksi koululle. Kelan korvaukset saatuaan toimitetaan Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista ja alkuperäiset kuitit kuluista (joista Kela ei maksa korvausta) koululle vahingonkorvaushakemuksen tekemistä varten. Rehtorin/opettajan velvollisuutena on huolehtia koulutapaturman kohteeksi joutuneen oppilaan hoitoon ohjaamisesta sekä huoltajan tiedottamisesta /ohjaamisesta em. ohjeilla. Teknisen työn tunneilla (yläkoulussa) sekä tet-jaksoilla sattuneet tapaturmat korvaa lakisäteinen tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Em. tapaturmista on täytettävä kaksi lomaketta, tapaturma / ammattitauti-ilmoitus sekä selvitys oppilaan tapaturmasta (lähetettävä Kirsi Ahtoselle). Lomakkeet löytyvät myös sinetistä atk- ja lomakkeet kohdasta. Luokkaretkelle/leirikouluun lähtiessä kannattaa huomioida, että kaupunki korvaa vain tapaturmista aiheutuneet vahingot em. ohjeen mukaisesti. Kaupunki ei korvaa sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia eikä oppilaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa oppilaiden kotivakuutukset tai ottaa ylimääräinen vakuutus matkaa varten. Kaupunki ei maksa näitä ns. ylimääräisiä vakuutuksia. Matkavakuutuksia kannattaa kysyä Vakuutusyhtiö Pohjolasta, josta kaupungin nykyiset vakuutukset on otettu. Yhteyshenkilö koulutapaturmissa on kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen, puh tai KOULUMATKAT Jos oppilaan, jonka lähikoulu on Minna Canthin koulu ja koulumatka ylittää 5 km, hän saa matkalipun koulun puolesta. Bussikortti on voimassa koulupäivinä (2 matkaa/päivä). Jos matkan pituus on epävarma, se tarkistetaan pyydettäessä: puh / Kirsi Ahtonen. TUKIOPPILASTOIMINTA Tukioppilaat pyrkivät omalta osaltaan edistämään koulunyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. He osallistuvat erilaisten tilaisuuksien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä ala-asteelle suunnattuun tiedotustoimintaan. Uusia tukioppilaita valitaan seitsemäsluokkalaisten joukosta vuosittain. Toiminnan ohjaajina toimivat opettajat Johanna Kokkonen ja Kirsi Reinikainen. OPPILASKUNTA

15 Kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan, joka järjestäytyy syksyllä. Silloin oppilaskunnalle valitaan toimihenkilöt ja hallitus. Oppilaskunnan ohjaajana toimii opettaja Anna Ikonen. KIRJASTO Minna Canthin koulukirjasto palvelee oman koulun opiskelijoita monipuolisella valikoimallaan tietoja kaunokirjallisuutta, sanoma- ja aikakausilehtiä sekä lehtileikkeitä. Lisäksi kirjastossa on tietokoneita opiskelijoiden käytössä. Kirjastosta vastaa lehtori Minna Miettinen. Kirjastosta voi lainata materiaalia Minna Canthin koulun omalla kirjastokortilla. Kortti on henkilökohtainen ja lainaaja on vastuussa kortillaan lainaamasta materiaalista. Jokainen oppilas saa kirjastokortin, jonka hän palauttaa opintojen päätyttyä koulukirjastoon. Materiaalin laina-aika on neljä viikkoa. Lainojen myöhästymisilmoitukset toimitetaan kotiin. Muista, että kirjasto on opiskelijoiden työskentelytila Älä häiritse muita Ulkovaatteet ja reput eivät kuulu kirjastoon Kirjasto ei ole ruokala Huolehdi, että kirjasto ja käyttämäsi materiaali pysyy siistinä. KERHOT Koulumme perustaa kerhoja mahdollisuuksien mukaan. Koulussamme toimivat kuoro ja orkesteri. Välkkäritoiminta ja koululehti Huvitus ovat myös kerhomuotoisesti toimivia. JAKSOJÄRJESTELMÄ JA TUNTIJAKO Jaksojärjestelmä Minna Canthin koulussa lukuvuosi on jaettu neljään suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Kieliohjelma Yläasteen 7. luokalla A1- kielenä opiskellaan englantia, saksaa tai ranskaa. A2-kielenä tarjotaan ranskaa ja saksaa, mikäli ryhmä syntyy. A2-kielessä tehdään yhteistyötä myös muiden yläkoulujen kanssa. B1-kielenä on ruotsi, joka alkaa 7. luokalta. Ruotsia A1-kielenä lukeville englanti on aina B1-kieli. Valinnaisena B2-kielenä voi opiskella saksaa tai ranskaa 8. ja 9. luokalla. MINNA CANTHIN KOULU / PERUSKOULUN LISÄOPETUS Tavoite Lisäopetuksen tavoitteena on parantaa jatkokoulutukseen pääsyn edellytyksiä sekä lisätä eri koulutusmahdollisuuksien ja työelämän tuntemusta. Opetus toteutetaan yhteistyössä Kuopion aikuislukion. Minna Canthin koulu / Kuopion aikuislukio Lukiokymppi -jatko-opintotavoitteena lukio -mahdollisuus korottaa peruskoulunumeroita syyslukukauden aikana -mahdollisuus suorittaa lukiokursseja kevätlukukauden aikana -mahdollisuus työhön tutustumiseen viimeisen jakson aikana

16 Lisäopetus esitellään tarkemmin lisäopetukseen hakeville oppilaille jaettavassa lisäopetuksen esitteessä.

17 TIETOJA KOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA Ajantasaiset tiedot koulumme opetussuunnitelmasta löytyvät osoitteesta: opspro.peda.net/kuopio/ ->Koulukohtaiset opetussuunnitelmat -> Minna Canthin koulu Minna Canthin koulun tuntijako Perusluokat Musiikkiluokat OPPIAINE Yht Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5 3,5 3 9 A-kieli B-kieli (Ruotsi) Matematiikka ,5 3, Biologia, maantieto Kemia 1 1,5 1 3,5 1 1,5 1 3,5 Fysiikka 1 1,5 1 3,5 1 1,5 1 3,5 Terveystieto 1,5 1 0,5 3 0,5 2 0,5 3 Uskonto, EKT Historia Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 1 0,5 2 0,5 1 0,5 2 Valinnainen aihekokonaisuus Yhteiset aineet Valinnaiset aineet Oppilaan tuntimäärä Vapaaehtoinen A2-kieli Yläasteen kullakin vuosiluokalla oppilaalla on 30 kurssia. Kurssi on käytännössä n. 35 tuntia. (Esim. 2.2 kurssia tarkoittaa 2.2*35 t = 77 t lukuvuoden aikana.) Huomio! Oppaaseen voi tulla muutoksia ja korjauksia painamisen jälkeen. Päivitämme tietoja koulun kotisivulle.

18 LAKIMUUTOKSET PERUSOPETUKSESSA KOULUN TYÖRAUHAAN LIITTYEN 35 Oppilaan velvollisuudet Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. ( /1267) Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä. ( /1267) 35 a ( /1267) Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. 36 ( /477) Kurinpito Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

19 Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. ( /1267) Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. ( /1267) 36 a ( /477) Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 :ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 :n 1 ja 2 momentissa ja 32 :ssä säädetään, ja lisäksi, mitä jäljempänä 4 momentissa säädetään. Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen. Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään. Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 36 :n 2 4 momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta

20 erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 :n 2 momentissa. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun rehtori. ( /1267) 36 b ( /477) Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 :n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 :n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 :n 3 momentissa ja 7 :ssä.

21

Tervetuloa opiskelemaan Minna Canthin kouluun!

Tervetuloa opiskelemaan Minna Canthin kouluun! 12.8.2015' Tervetuloa opiskelemaan Minna Canthin kouluun Minä aloitin 1.8. rehtorina Risto Ikäheimon jäädessä eläkkeelle. Olen tehnyt kesällä töitä hiljaisessa koulurakennuksessa ja nyt on kivaa saada

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. OJENTAMIS- JA KURINPITOTILANTEISSA TOIMIMINEN JA OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI KURINPITORANGAISTUKSEN YHTEYDESSÄ TAI SILLOIN, KUN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN ON EVÄTTY 1. TAUSTAA Perusopetuslain 29 mukaan jokaisella

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Hyvää alkavaa syksyä ja mitä parhainta kouluvuotta meille kaikille toivottaen,

Hyvää alkavaa syksyä ja mitä parhainta kouluvuotta meille kaikille toivottaen, 22.8.2016 Tervetuloa opiskelemaan Minna Canthin kouluun Tein kesällä töitä remontin keskellä. Kouluumme rakennettiin mm. kaksi uutta kotitalousluokkaa ja kuudesta pienestä luokasta remontoitiin neljä isoa

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB 380 00531 HELSINKI 00531 HELSINGFORS Puhelin (09) 774 775 Telefon (09) 774 775 MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO OPPILAS- JA

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista 1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36 37) Perusopetuslaki säätää keinoista, joilla voidaan puuttua erilaisiin häiriö

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt

Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt Päivitetty 25.6.2014 Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT GUMERUKSEN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus Yhteisesti sovittuja käyttäytymissääntöjä tarvitaan kouluyhteisössä, jotta päivittäinen työjärjestyksen mukainen toiminta sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA 1. TAUSTAA

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Työrauha koulussa ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Päivitetty 5.7.2016 Sisällys 1. OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN...

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 Järjestyssääntöjen tarkoitus Säännöt ovat tarpeelliset päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyvyyden ja turvallisuuden

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 477. Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 477. Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 477 481 SISÄLLYS N:o Sivu 477 Laki perusopetuslain muuttamisesta... 2167 478 Laki lukiolain muuttamisesta... 2173 479 Laki

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE Työrauhan ylläpito koulussa ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet SISÄLTÖ Sisältö Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Oppilaan velvollisuudet Huoltajan

Lisätiedot

Perälän koulun järjestyssäännöt

Perälän koulun järjestyssäännöt Perälän koulun järjestyssäännöt 1. Koulun nimi Perälän koulu, toimipaikkana Teuvan kunta 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjä tarvitaan kouluyhteisön työn ohjaamiseksi sekä

Lisätiedot

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 11.11.2016 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus Harjun koulun tavoitteena on kasvattaa sosiaalisia ja yhteisöllisiä kansalaisia, jotka tuntevat vastuuta omasta ja muiden

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Liite 19 Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.9.2016 Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Kasvatuskeskustelu Yksilöidään teko tai laiminlyönti yhdessä

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

- KASVATUSKESKUSTELUIDEN SEKÄ KURINPITOTOIMIEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN SEKÄ - ESINEIDEN JA AINEIDEN MAHDOLLISTA HALTUUNOTTAMISTA VARTEN

- KASVATUSKESKUSTELUIDEN SEKÄ KURINPITOTOIMIEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN SEKÄ - ESINEIDEN JA AINEIDEN MAHDOLLISTA HALTUUNOTTAMISTA VARTEN **kurinpitotilanteissa toimiminen ja oppilashuollollinen tuki kurinpitorangaistuksen yhteydessä tai silloin kun opetukseen osallistuminen on evätty (Opetussuunnitelman perusteet, luku 5.4.4) OHJE PERUSKOULUILLE

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä.

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Vammalan lukio 1. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Opiskelijan velvollisuudet (LL 25 ): Opiskelijan tulee

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti

Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti 1 Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Perusopetuslain

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen rehtoreiden, Opsian sekä Suomen Vanhempainliiton esitys perusopetuslain muuttamiseksi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen rehtoreiden, Opsian sekä Suomen Vanhempainliiton esitys perusopetuslain muuttamiseksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen rehtoreiden, Opsian sekä Suomen Vanhempainliiton esitys perusopetuslain muuttamiseksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen rehtorit, Opetus- ja sivistystoimen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot