Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.peda.net/veraja/kuopio/minnacanth"

Transkriptio

1

2 Hyvät oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa Minna Canthin kouluun lukuvuonna Koulussa on tänä syksynä 7-9 vuosiluokilla noin 420 oppilasta ja lisäopetuksen oppilaat kasvattavat määrää noin kahdella kymmenellä. Opettajille tälle lukuvuodelle asetettu teema on Yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen. Tämä sama teema voisi olla myös oppilastyöhön, koska yhteisöllisyys korostuu koko ajan opetussuunnitelmien kehittyessä ja muuttuessa. Oppilaiden huoltajilta koulu toivoo aktiivista osallistumista koulun toimintaan vanhempainyhdistyksessä sekä koulun järjestämissä vanhempainilloissa. Koulun kotisivuilla sekä wilmassa tiedotetaan tapahtumista, joihin toivotaan huoltajien osallistuvan. Aktiivista ja osallistuvaa lukuvuotta Minarissa lukuvuonna Risto Ikäheimo rehtori

3 Minna Canthin koulun henkilöstö Rehtori Risto Ikäheimo Apulaisrehtori Marianne Liimatainen Koulusihteeri Tuija Föhr ( ) , fax Oppilaanohjaaja Pirjo Mikkilä Anne Silvennoinen (ma, to ja ½pe) Erityisopettaja Anna-Leena Poutanen Annariikka Koskinen Opettajainhuone Terveydenhoitaja Hanna Laukkanen Opettajien sähköpostiosoite: Minna Canthin koulun kotisivu: Minna Canthin koulun opettajat lukuvuonna Sukunimi Etunimi Lyhenne Opetettavat aineet Eskelinen Virva EsV Äi, It Halonen Sari HaS At, Ma Hartikainen Sari SH Ko Hukkanen Marja Leena MLH Hi, Yh Hänninen Juha JHän Lp, Tt Hänninen Katja KHä Lt, Tt Ikonen Anna IkAn Hi, Yh, Ue Jauhiainen Jussi JaJ Ma, Fy Juutinen Heikki HJu Ma, Fy, Ke Kaataja Susanna KaSu Rub, Ena Koistinen Eetu KoiEe Erityisopetus Kokkonen Johanna KokJoh Ma, Fy, Ke Korhonen Eero KorE Ai Koskinen Annariikka AnKo Er Liimatainen Marianne LiM Mu, It Nupponen Heli LusH UO Makkonen Rauno MaR TN Miettinen Minna MMi Ai Mikkilä Pirjo PMi OP Mustonen Leena MuL Ma, Fy, Ke Onttonen Jukka JO Tekevä Pirinen Kerttu KePi IT Palmu-Niemelä Miia MP-N Ko Pellikka Pirjo PPe Ku Petäjä Mirja MPe Ts Poutanen Anna-Leena ALP Er Reinikainen Kirsi Johanna ReK Ena, Ru Rissanen Anne ARi Ku Rönkkö Tero TR Hi,Yh Saikkonen Tommi SaT Siltakymppi Sariola Matti MS Mu Silvennoinen Anne SiA Op Teerijoki Taru TeT Ru, Sa Taskinen Maiju TaMa En, Ru Vainikainen Vesa VaV Bi, Ge Vainio Mikko VaMi Bi, Ge Virpi Maria ViM Lt, Tt

4 Luokanohjaajat 7A 7B 7C 7D 7E 7F 8A 8B 8C 8D 8E 8F Taru Teerijoki Kirsi Reinikainen Johanna Kokkonen Heikki Juutinen Miia Palmu-Niemelä Susanna Kaataja Maiju Taskinen Juha Hänninen Jussi Jauhiainen Marja-Leena Hukkanen Mikko Vainio Vesa Vainikainen 9A Marianne Liimatainen 9B Anna Ikonen 9C Pirjo Pellikka 9D Minna Miettinen 9E Sari Hartikainen 9F Tero Rönkkö 7-9 I Saana Juuti 10A Sari Halonen Vahtimestari-kiinteistönhoitaja Hannu Okkola Palveluesimies (kouluravintola) Terttu Ryhänen Minna Canthin koulun vanhempainyhdistys Janne Kangas puheenjohtaja Kerstin Schwarz-Kuhanen sihteeri Musiikkiluokkien tuki ry.

5 MINNA CANTHIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. KOULUALUEEN JA -AJAN MÄÄRITTELY KOULUN ALUE, KOULUAIKA Koulun alueeksi katsotaan koulun tontti. Kouluaika on työjärjestyksen mukainen työpäivä, joka voi olla myös koulualueen ulkopuolella. B. PÄIVITTÄISEEN TYÖAIKAAN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET KOULUN OVIEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN Koulun ovet avataan lukujärjestyksen mukaisina koulupäivinä klo Ovet suljetaan klo Ovien avaamisesta iltakäyttöön on sovittava erikseen. PÄIVÄNAVAUS Päivänavaus alkaa kello Mahdolliset kuulutukset koko taloon pidetään päivänavauksen yhteydessä. OPPITUNNIT Oppitunnit alkavat lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Päivänavaus kuuluu toiseen oppituntiin. Mikäli opettaja ei ole syytä ilmoittamatta saapunut luokkaan, oppilaat menevät kysymään ohjeita opettajainhuoneesta, kansliasta tai rehtorilta. Oppituntien ajaksi ulkovaatteet jätetään naulakoihin tai säilytyslokeroihin. Kännykät pidetään oppituntien aikana suljettuina tai äänettömällä. Hattuja ei pidetä oppitunneilla päässä. Oppituntien alkamis- ja loppumisajankohtia voi opettaja muuttaa myös pedagogisin perustein. Kello ei soi oppitunnin alkamisen tai loppumisen merkiksi. Oppilaan on itse huolehdittava siitä, että hän saapuu ajoissa oppitunnille. VÄLITUNNIT Oppimisvireyden säilyttämiseksi olisi opiskelijan edun mukaista mennä ulos välitunneilla. Kouluyhteisön jäsenten on pidettävä koulualue ja sisätilat siisteinä ja viihtyisinä. Sisälläolo on sallittu ensisijaisesti auloissa. Asiaton oleskelu pohjakerroksen tiloissa on kielletty. Ruokatuntien aikana mahdollinen käytävässä oleskelu ei saa häiritä käynnissä olevia oppitunteja. Jos oppilas poistuu koulualueelta luvatta koulupäivän aikana, oppilas tekee sen omalla vastuullaan. Koulualueella on ajoneuvolla ajo kielletty huoltoajoa lukuun ottamatta. Ajoneuvot jätetään niitä varten osoitettuun paikkaan siten, ettei huoltoajo häiriinny. Muusta välituntikäyttäytymisestä noudatetaan erikseen annettavia ohjeita (esim. yo-kirjoitusten aikana ala-aulassa oleskelu on kielletty). Koulupäivän aikana lumipallojen heittely on kielletty.

6 KIRJASTO JA AKVAARIO KIOSKI Kirjasto on tarkoitettu opiskeluun ja hiljaiseen työhön. Siellä ei oleilla, syödä, juoda, pelata korttia tms. Kirjaston ja akvaarion tietokoneet ovat vain koulutyöskentelyä varten. Minna Canthin koulun ja lukion oppilaskunnat pitävät kioskia auki pääsääntöisesti ruokavälitunnilla. Toiminnan jatkumisen edellytyksenä on, että sisätilat säilyvät siisteinä. RUOKAILU Ruokailuun osallistutaan lukujärjestyksen mukaisesti. Ulkovaatteet ja reput jätetään niille varattuihin paikkoihin. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja, esim. lippikset, pipot ja hatut otetaan pois päästä ruokalassa. POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET Rehtori myöntää oppilaalle yli kolme päivää kestävän vapaan, luokanvalvoja yksittäiset tunnit sekä 1-3 koulupäivää. Lomaa anotaan koulun virallisella lomakkeella. Oppilaan sairastuessa huoltajan tulee ilmoittaa asiasta luokanvalvojalle ensimmäisenä sairaspäivänä. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen tulee kysyä lupa poistumiseen terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta tai muulta opettajalta. Aiheettomasta poissaolosta ja useammasta aiheettomasta myöhästymisestä seuraa rangaistus. KOULUN OMAISUUS KERHOT Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava. Kouluyhteisön jäsenen on huolehdittava siitä, että koulu, sen omaisuus ja ympäristö säilyvät siisteinä. Kerhojen toimintaa valvoo kunkin kerhon ohjaaja. Tilojen käytössä tulee koulun omat ja oppilaiden harrastustoiminnan käyttötarpeet asettaa etusijalle. KOULUYHTEISÖN JÄSENTEN OIKEUSTURVA Johtokunta valvoo kouluyhteisön jäsenten oikeusturvaa. Kouluyhteisön jäsen, joka katsoo hänelle taattujen oikeuksien tai oikeusturvansa loukatuksi, voi kääntyä asiassa johtokunnan puoleen, jonka tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oppilasta voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti. Koulun oikeus käyttää rankaisuvaltaa rajoittuu tapauksiin, jolloin rikkomus on tehty koulussa tai koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa kuten koulun käyttämällä alueella tai koulun järjestämässä tilaisuudessa. Rangaistuksia määrättäessä noudatetaan perusopetusasetuksen 18. ja perusopetuslain 36. pykälää (liite).

7 KOULUN TYÖRAUHA (Perusopetuslaki 29. ja 30. pykälä) Oppilailla ja koulun henkilökunnalla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. Kouluyhteisön jäsenen tulee käyttäytyä asiallisesti, toiset huomioon ottaen ja toisia loukkaamatta. Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kielletty, sillä psyykkinen ja fyysinen koskemattomuus on jokaisen perusoikeus. Kiusaamisen estäminen on kaikkien asia. Kiusaamistapauksista on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle. ILMOITUKSET/JULISTEET Ilmoitukset ja julisteet kiinnitetään ilmoitustauluille. Oppilaiden ilmoituksille on omat ilmoitustaulunsa ala-aulassa. Ilmoitukset eivät saa olla hyvien tapojen vastaisia. Koulun ulkopuolisista tilaisuuksista ilmoittamiseen on hankittava rehtorin lupa. TUPAKOINTI YM. KOULUSSA Kouluyhteisön jäsen ei saa tupakoida tai esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana, koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä eikä myöskään koulun järjestämässä tilaisuudessa tai oppitunneilla koulualueen ulkopuolella, kuten liikunnan opetuksessa. Sama koskee myös mällinkäyttöä ja nuuskaamista. Tupakointivälineiden, alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden tuominen kouluun on kiellettyä. C. MUUT KOULUYHTEISÖLLE KUULUVAT ASIAT Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa koulujärjestystä sekä muita peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Liite Otteita perusopetuslaista ja -asetuksesta kurinpitoon liittyvissä kysymyksissä

8 KOULUTYÖ KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Työ- ja loma-ajat Jaksot Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma AAMUNAVAUS Koulu alkaa aamunavauksella klo Poikkeuksellisesti aamunavaus voidaan pitää myös tunnin lopulla 9.40 alkaen. KANSLIA Kansliassa voi asioida välituntien aikana klo Kansliassa voi hoitaa esim. koulumatkoihin liittyvät kysymykset. ASIAA OPETTAJILLE Opettajat ovat parhaiten tavattavissa ennen oppituntien alkua tai heti tunnin päätyttyä. Opettajat huolehtivat välituntien aikana valvonnoista, luokanvalvojan työhön liittyvistä tehtävistä sekä valmistautuvat seuraavaan oppituntiin. Kiireellisissä asioissa voit kysyä opettajaa opettajainhuoneesta. Ruokavälitunnit ovat rauhoitettuja. LUOKANVALVOJA Luokanvalvoja on luokkansa oppilaiden lähin opettaja, jonka puoleen oppilaiden ja heidän huoltajiensa tulee ensisijaisesti kääntyä. Luokanvalvoja tarkkailee myös oppilaidensa poissaoloja ja niiden syitä. LUOKKARETKET Luokkaretket suositellaan tehtäväksi pääsääntöisesti kotimaahan poikkeuksena leirikoulut, jotka voivat suuntautua ulkomaille esimerkiksi ystävyyskouluihin Pohjoismaissa tai muualla. Suunnittelu/ rahan keruu: -retken ohjelma ja rahoitus on oltava selvillä hyvissä ajoin -ohjelmaan tulee kuulua vähintään yksi selkeä opintokohde -retkeltä voidaan toteuttaa jos pääosa luokan oppilaista lähtee mukaan -rahoitus hankitaan pääsääntöisesti luokan järjestämillä myyjäisillä, ym. muilla tavoilla -kerätyt rahat ovat luokan yhteisiä varoja eikä yksittäinen oppilas voi vaatia osuutta varoista etukäteen -mikäli retki ei toteudu, yhteisesti luokkaretkeä varten kerätyt varat jäävät koulun stipendirahastoon -luokanvalvoja toimii luokkaretkivalmistelujen ohjaajana RUOKAILU Ruokailu tapahtuu koulun ruokalassa. Oppilaat ruokailevat pääsääntöisesti klo ruokavuorolla. Osa luokista voi ruokailla opetusjärjestelyistä johtuen myös vuorolla. Erityisruokavaliot: Kaikki oppilaat täyttävät syksyllä uudet erityisruokavaliolomakkeet, lomakkeita saa kouluravintolasta, palautus henkilökunnalle.

9 VÄLIPALA Välipala tarjotaan klo Välipalahinnasto: välipala 1,70 henkilökunnalle 2,10 kahvi/tee 0,55 kaakao 0,65 hedelmä 0,65 Terveisenne voitte lähettää suoraan kouluravintolaan, sähköpostiosoite: Ystävällisesti Terttu, kouluravintola, puh

10 LIIKUNTATUNNIT Asianmukainen varustus on välttämätön liikuntatuntien toimivan toteutumisen kannalta. Oppilaalla tulee olla liikuntatunneilla seuraavat vaihtovaatteet ja välineet: Sisäliikunnassa t-paita ja verkkahousut tai shortsit sekä vaaleapohjaiset sisäliikuntakengät Ulkoliikunnassa vuodenaikaan sopiva verryttely- tai tuulipuku tai vastaava urheiluun tarkoitettu joustava vaatetus ja ulkolenkkikengät Pyyheliina, sillä jokaisen oppilaan tulee huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan liikuntatuntien jälkeen Luistelu ja jääpelit kuuluvat koulun talviliikuntaohjelmaan, joten jokaisella oppilaalla tulee olla omat luistimet Vapautuksen liikunnasta saa vain lääkärin, terveydenhoitajan tai huoltajan todistuksella. Tällöinkin liikunnanopettaja arvioi tilanteen ja antaa oppilaalle luvan olla poissa liikuntatiloista, mikäli läsnäolo pahentaisi sairautta Kun oppilas on koulussa, hän osallistuu kaikkeen opetukseen, myös liikuntatunneille. Toipilaana hän suorittaa omaa ohjelmaansa tai yhteistä ohjelmaa muita kevyemmin Vapautuksen uinninopetuksesta myöntää vain lääkäri

11 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjaajat: Pirjo Mikkilä Anne Silvennoinen Oppilaanohjaaja ovat tavattavissa päivittäin koululla. Oppilaanohjukseen kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: oppilaiden henkilökohtainen uranvalinnan ohjaus 9. ja 10. luokalla jokaiselle, valintojen ja opiskelun ohjaus 7. ja 8. luokalla, oppilaanohjaustunnit, tietotekniikan perusteiden opettaminen, nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvä ohjaus, opiskelutekniikkaan ja yleensä opintoihin liittyvä ohjaus, valinnaisaineista tiedottaminen ja valintojen ohjaus, ala-asteelle suuntautuva tiedottaminen, opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen, työelämätietouden jakaminen ja työhön tutustumisjärjestelyistä (TET) huolehtiminen TET (työelämään tutustuminen) - 7.lk:lla yksi koulupäivä koulun keittiössä - 8. luokalla työhön tutustumista huoltajien työpaikoilla tai muussa sovitussa paikassa - 9.lk:lla kahden viikon jakso syksyllä 2014 ERITYISOPETUS Erityisopetuksella pyritään auttamaan oppilasta, lukemisen, kirjoittamisen ja muiden oppimisvaikeuksien sekä käyttäytymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmissa. Erityisopettajina koulussamme toimii Anna-Leena Poutanen puh tai ja Annariikka Koskinen puh TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan tarpeen vaatiessa oppimisvaikeuksien vuoksi. Aloite tukiopetukseen voi tulla huoltajalta, oppilaalta tai opettajalta. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Vanhempainillat -7. luokkien vanhempainilta pidetään syyskuun alkupuolella koululla -8. luokkien yhteisen ja/tai luokkakohtaisen vanhempainillan ajankohdan ilmoittaa luokanvalvoja -10. luokkien vanhempainilta pidetään elo-syyskuussa -9. ja 10. luokkalaisten vanhemmille pidetään vanhempainiltoja koulutusvalinnoista -lisäksi vanhempainyhdistys voi järjestää vanhempainiltoja Ohjaus Oppilaanohjaaja keskustelee oppilaiden kanssa henkilökohtaisesti heidän urasuunnitelmistaan ennen yhteishaun alkamista. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja opettajiin keskustellakseen oppilaan jatko-opintosuunnitelmista tai opiskeluun liittyvistä kysymyksistä. Huoltajat voivat osallistua koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja tulla seuraamaan opetusta. -7. luokan oppilaille esitellään valinnaisaineet koulussa tammikuun aikana -valinnaisaineiden valinnat tehdään helmikuun alussa Arviointikeskustelut Arviointiin liittyen luokanvalvojan, huoltajan ja oppilaan kanssa käydään arviointikeskustelut kaikilla luokka-asteilla. Keskustelut ovat kasvatuksellisia vuorovaikutustilanteita, joissa myös oppilaalla on mahdollisuus osallistua omaa opiskeluaan ja oppimistaan koskevaan arviointiin ja päätöksentekoon. Arviointikeskustelun ajankohdasta ja toteutustavasta huolehtii luokanvalvoja.

12 TIEDOTTAMINEN INTERNETISSÄ Koulumme kotisivu - - toimii aktiivisena tiedotuskanavana opettajille, oppilaille ja huoltajille. OPPILAAN KOULUNKÄYNNIN JA POISSAOLOJEN SEURANTA INTERNETISSÄ Koulussamme on käytössä selaimella toimiva Wilma-ohjelma, jolla vanhemmat voivat seurata oppilaan päivittäistä koulunkäyntiin liittyviä tapahtumia (poissaolot, myöhästymiset, huomautukset sekä opettajakohtaisesti esim. koenumerot).wilmassa on myös oppilaan työjärjestys sekä oppilaan aiemmat lukukausi ja vuosi arvioinnit. * huoltajan wilmatunnus on tarkoitettu vain huoltajan, ei oppilaan, käyttöön * oppilailla on omat tunnukset wilmaan KOULUTERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja, Hanna Laukkanen (30.9. saakka) puh , sähköposti: Tavattavissa koululla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-16 perjantaisin 8 14, avovastaanotto yleensä välillä, jolloin hoituvat nopeat toimenpiteet esim. hemoglobiinin mittaus, rokotukset, poissaolotodistukset yms. Koululääkäri on koululla tiistaisin. Koululääkärin vastaanotosta ilmoitetaan erikseen. Aika on sovittava terveydenhoitajan kanssa. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu terveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja tekee 7.lk:n oppilaille terveystarkastuksen ja 8-luokkalaisille on koululääkärin tarkastus. 9.lk:n oppilaat käyvät terveydenhoitajan tarkastuksessa. 7. ja 9. luokkalaisten tarkastuksissa vanhemmat mukana. Koululääkärin tarkastuksessa oppilaat saavat nuorison terveystodistuksen. 10.lk:n luokan oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulumme terveydenhoitajaan tai Kallaveden aikuislukion terveydenhoitajaan puh Koulussa tai koulumatkalla sattuneissa tapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja. Vastuu oppilaan sairaanhoidosta on huoltajalla. Hammaslääkäristä tulee kutsu kotiin kaikille peruskoululaisille. Hammashoito on suunniteltu jokaiselle yksilöllisesti. Oppilaan on noudatettava sovittuja hoitoaikoja. Mikäli sovittu hoitoaika ei käy, pyydetään se perumaan mahdollisimman ajoissa. Sakkomaksua peritään yli 15 vuotta täyttäneeltä peruuttamatta jätetystä hoitoajasta. *Huom! Koululaisia ei enää kutsuta luokittain eikä kouluittain, vaan kotiosoitteen mukaisesti sille hammaslääkärille/suuhygienistille, jonka alueeseen hän kuuluu. Särkypäivystys tulee myös toimimaan aluekohtaisesti. Mikäli omalta, kotiosoitteen mukaiselta alueelta ollaan pois, voi vaihtoehtoista päivystyspaikkaa tiedustella hammashuollon keskitetystä asiakaspalvelusta puh

13 OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoryhmä Koulun oppilashuollosta vastaa oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat: apulaisrehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja sekä opinto-ohjaaja. Ryhmän tehtävänä on käsitellä oppilaan koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko keskiviikkoisin Klaus Julkunen, psykologi Helena Karp, kuraattori , koululla joka keskiviikko ja torstai Charlotta Somerlaakso, koululääkäri koululla tiistaisin Terveyskeskuksen nuorten työryhmä Lasten ja nuorten puhelin Palveleva puhelin KOULUTAPATURMAT Koulutapaturmien korvaaminen koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sekä omaisuusvahinkojen korvaaminen Kuopion kaupunki on ottanut Vakuutusyhtiö Pohjolasta vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen (sopimus nro /6) Perusopetuksen oppilaalle koulussa (sisältää kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan) ja koulumatkalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on maksuton (perusopetuslaki 34 ). Oppilaan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ja oppilaan omaisuudelle, kun ei ole kysymyksessä tapaturma, mm. silmälaseille ja asusteille sattuneita vahinkoja ei korvata. Vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen korvaavuus - vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla - tapaturman hoitokuluja enintään euroa - tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään euroa ja - tapaturman aiheuttamasta kuolemasta euroa. Hoitokulut korvataan julkisen tai yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluna. Fysikaalista hoitoa korvataan, kun se on välttämätöntä vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää ja hoitolaitoksessa annettua. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa. Vakuutus korvaa myös mahdolliset lääkärinlausunnot. Matkakulut hoitolaitokseen korvataan Sairausvakuutuslain perusteiden mukaisesti joko taksilla terveydenhuollon edustajan todistuksen perusteella (SV 67 tai muu vastaava selvitys) tai omalla autolla Sosiaali- ja Terveysministeriön asetuksen mukaisesti (v korvausmäärä 0,20 / km). Peruskoulun oppilaiden osalta koulumatkojen ylimääräiset koulukuljetukset voidaan korvata lääkärin tai hoitolaitoksen antaman todistuksen perusteella. Oman auton käytöstä voi hakea korvausta, lääkärinlausunto kuljetuksen tarpeellisuudesta on ehtona korvauksen saamiselle. Maksetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritelty moottoriajoneuvon matkakustannusten määrä.

14 Hoitokuluksi katsotaan lääkärinhoitoa edellyttävän vamman aiheuttaneen tapaturman yhteydessä käytöstä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta (optikon tai hammaslaboratorion lausunnon mukaan), entistä vastaavan hankintakustannukset. Korvausvaatimus on esitettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta. Vamman hoitokulut julkisen sektorin terveydenhoitopalveluista: Koulu täyttää korvaushakemuksen ja kustannukset laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä kun koulu maksaa ensin kys:n poliklinikkamaksut, mahdolliset ambulanssi-/taksikuljetukset. Oppilaalla täytyy olla tapaturmailmoituslomake mukana hoitolaitokseen mentäessä. Vamman hoitokulut yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluista: Hoitokulut tulee maksaa huoltajan ensin itse ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta. Ennen kuin lähetetään tositteet Kelaan, otetaan niistä kopiot korvaushakemuksen liitteiksi toimitettavaksi koululle. Kelan korvaukset saatuaan toimitetaan Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista ja alkuperäiset kuitit kuluista (joista Kela ei maksa korvausta) koululle vahingonkorvaushakemuksen tekemistä varten. Rehtorin/opettajan velvollisuutena on huolehtia koulutapaturman kohteeksi joutuneen oppilaan hoitoon ohjaamisesta sekä huoltajan tiedottamisesta /ohjaamisesta em. ohjeilla. Teknisen työn tunneilla (yläkoulussa) sekä tet-jaksoilla sattuneet tapaturmat korvaa lakisäteinen tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Em. tapaturmista on täytettävä kaksi lomaketta, tapaturma / ammattitauti-ilmoitus sekä selvitys oppilaan tapaturmasta (lähetettävä Kirsi Ahtoselle). Lomakkeet löytyvät myös sinetistä atk- ja lomakkeet kohdasta. Luokkaretkelle/leirikouluun lähtiessä kannattaa huomioida, että kaupunki korvaa vain tapaturmista aiheutuneet vahingot em. ohjeen mukaisesti. Kaupunki ei korvaa sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia eikä oppilaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa oppilaiden kotivakuutukset tai ottaa ylimääräinen vakuutus matkaa varten. Kaupunki ei maksa näitä ns. ylimääräisiä vakuutuksia. Matkavakuutuksia kannattaa kysyä Vakuutusyhtiö Pohjolasta, josta kaupungin nykyiset vakuutukset on otettu. Yhteyshenkilö koulutapaturmissa on kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen, puh tai KOULUMATKAT Jos oppilaan, jonka lähikoulu on Minna Canthin koulu ja koulumatka ylittää 5 km, hän saa matkalipun koulun puolesta. Bussikortti on voimassa koulupäivinä (2 matkaa/päivä). Jos matkan pituus on epävarma, se tarkistetaan pyydettäessä: puh / Kirsi Ahtonen. TUKIOPPILASTOIMINTA Tukioppilaat pyrkivät omalta osaltaan edistämään koulunyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. He osallistuvat erilaisten tilaisuuksien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä ala-asteelle suunnattuun tiedotustoimintaan. Uusia tukioppilaita valitaan seitsemäsluokkalaisten joukosta vuosittain. Toiminnan ohjaajina toimivat opettajat Johanna Kokkonen ja Kirsi Reinikainen. OPPILASKUNTA

15 Kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan, joka järjestäytyy syksyllä. Silloin oppilaskunnalle valitaan toimihenkilöt ja hallitus. Oppilaskunnan ohjaajana toimii opettaja Anna Ikonen. KIRJASTO Minna Canthin koulukirjasto palvelee oman koulun opiskelijoita monipuolisella valikoimallaan tietoja kaunokirjallisuutta, sanoma- ja aikakausilehtiä sekä lehtileikkeitä. Lisäksi kirjastossa on tietokoneita opiskelijoiden käytössä. Kirjastosta vastaa lehtori Minna Miettinen. Kirjastosta voi lainata materiaalia Minna Canthin koulun omalla kirjastokortilla. Kortti on henkilökohtainen ja lainaaja on vastuussa kortillaan lainaamasta materiaalista. Jokainen oppilas saa kirjastokortin, jonka hän palauttaa opintojen päätyttyä koulukirjastoon. Materiaalin laina-aika on neljä viikkoa. Lainojen myöhästymisilmoitukset toimitetaan kotiin. Muista, että kirjasto on opiskelijoiden työskentelytila Älä häiritse muita Ulkovaatteet ja reput eivät kuulu kirjastoon Kirjasto ei ole ruokala Huolehdi, että kirjasto ja käyttämäsi materiaali pysyy siistinä. KERHOT Koulumme perustaa kerhoja mahdollisuuksien mukaan. Koulussamme toimivat kuoro ja orkesteri. Välkkäritoiminta ja koululehti Huvitus ovat myös kerhomuotoisesti toimivia. JAKSOJÄRJESTELMÄ JA TUNTIJAKO Jaksojärjestelmä Minna Canthin koulussa lukuvuosi on jaettu neljään suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Kieliohjelma Yläasteen 7. luokalla A1- kielenä opiskellaan englantia, saksaa tai ranskaa. A2-kielenä tarjotaan ranskaa ja saksaa, mikäli ryhmä syntyy. A2-kielessä tehdään yhteistyötä myös muiden yläkoulujen kanssa. B1-kielenä on ruotsi, joka alkaa 7. luokalta. Ruotsia A1-kielenä lukeville englanti on aina B1-kieli. Valinnaisena B2-kielenä voi opiskella saksaa tai ranskaa 8. ja 9. luokalla. MINNA CANTHIN KOULU / PERUSKOULUN LISÄOPETUS Tavoite Lisäopetuksen tavoitteena on parantaa jatkokoulutukseen pääsyn edellytyksiä sekä lisätä eri koulutusmahdollisuuksien ja työelämän tuntemusta. Opetus toteutetaan yhteistyössä Kuopion aikuislukion. Minna Canthin koulu / Kuopion aikuislukio Lukiokymppi -jatko-opintotavoitteena lukio -mahdollisuus korottaa peruskoulunumeroita syyslukukauden aikana -mahdollisuus suorittaa lukiokursseja kevätlukukauden aikana -mahdollisuus työhön tutustumiseen viimeisen jakson aikana

16 Lisäopetus esitellään tarkemmin lisäopetukseen hakeville oppilaille jaettavassa lisäopetuksen esitteessä.

17 TIETOJA KOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA Ajantasaiset tiedot koulumme opetussuunnitelmasta löytyvät osoitteesta: opspro.peda.net/kuopio/ ->Koulukohtaiset opetussuunnitelmat -> Minna Canthin koulu Minna Canthin koulun tuntijako Perusluokat Musiikkiluokat OPPIAINE Yht Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5 3,5 3 9 A-kieli B-kieli (Ruotsi) Matematiikka ,5 3, Biologia, maantieto Kemia 1 1,5 1 3,5 1 1,5 1 3,5 Fysiikka 1 1,5 1 3,5 1 1,5 1 3,5 Terveystieto 1,5 1 0,5 3 0,5 2 0,5 3 Uskonto, EKT Historia Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 1 0,5 2 0,5 1 0,5 2 Valinnainen aihekokonaisuus Yhteiset aineet Valinnaiset aineet Oppilaan tuntimäärä Vapaaehtoinen A2-kieli Yläasteen kullakin vuosiluokalla oppilaalla on 30 kurssia. Kurssi on käytännössä n. 35 tuntia. (Esim. 2.2 kurssia tarkoittaa 2.2*35 t = 77 t lukuvuoden aikana.) Huomio! Oppaaseen voi tulla muutoksia ja korjauksia painamisen jälkeen. Päivitämme tietoja koulun kotisivulle.

18 LAKIMUUTOKSET PERUSOPETUKSESSA KOULUN TYÖRAUHAAN LIITTYEN 35 Oppilaan velvollisuudet Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. ( /1267) Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä. ( /1267) 35 a ( /1267) Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. 36 ( /477) Kurinpito Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

19 Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. ( /1267) Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. ( /1267) 36 a ( /477) Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 :ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 :n 1 ja 2 momentissa ja 32 :ssä säädetään, ja lisäksi, mitä jäljempänä 4 momentissa säädetään. Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen. Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään. Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 36 :n 2 4 momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta

20 erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 :n 2 momentissa. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun rehtori. ( /1267) 36 b ( /477) Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 :n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 :n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 :n 3 momentissa ja 7 :ssä.

21

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016

MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016 MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016 LUKUVUOSIOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat tiedot. Opas löytyy myös

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Koivukylän koulun. opintoopas

Koivukylän koulun. opintoopas Koivukylän koulun opintoopas 2015 2016 Sisällysluettelo Hyvä oppilas... 3 Koulun puhelimet ja henkilökunta... 4 Opettajat ja avustajat... 5 Opettajat aineryhmittäin... 6 Luokanvalvojat... 7 Oppilaskunta...

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

yläkoulun opinto-opas 2015 2016

yläkoulun opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulu yläkoulun opinto-opas 2015 2016 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 OPETTAJAT 2015 2016... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ... 6 OPPILAAN TUKI... 10 KOULUTERVEYDENHUOLTO...

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma YLITORNION KUNTA Lukuvuosi 2014-2015 Sisällysluettelo Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 3 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 Ylitornion

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

VAAJAKOSKEN KOULU lv. 2015-16

VAAJAKOSKEN KOULU lv. 2015-16 VAAJAKOSKEN KOULU lv. 2015-16 KOULUTIEDOTE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Vaajakosken koulu Savonmäentie 4 40800 Vaajakoski 2 Hyvät oppilaat ja huoltajat! Hyvät Vaajakosken koulun oppilaat ja huoltajat! Vaajakosken

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 2014-2015

VUOSITIEDOTE 2014-2015 VUOSITIEDOTE 2014-2015 ÄÄNEKOSKEN KOULUNMÄEN KOULU SISÄLTÖ Sivu Rehtorin puheenvuoro 3 Tietoja Koulunmäen koulusta ja hallinnosta sekä tärkeimmät puhelinnumerot.. 4-5 Koulun opettajat ja oppiaineet sekä

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Lucina Hagmanin koulu

Lucina Hagmanin koulu Nimi lk Lucina Hagmanin koulu Koulutiedote n:o 1 2014-2015 YLEISIÄ LUKUVUODEN ASIOITA SÄILYTTÄKÄÄ! 1 ... tässä tiedotteessa yleisiä lukuvuoden asioita kouluväelle ja kotiväelle, oppilaille ja huoltajille

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm-

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 1.8.2014 Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot