Tuoteopas. Dell LCD TV. support.dell.com

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteopas. Dell LCD TV. www.dell.com support.dell.com"

Transkriptio

1 Dell LCD TV Tuoteopas LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI LÄPI. OPAS SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA SEKÄ VASTUUN RAJOITUKSISTA JA POISSULKEMISISTA, JOTKA SAATTAVAT KOSKEA SINUA. OPAS SISÄLTÄÄ VASTUUN KIISTÄMISLAUSEKKEEN. Malli: W2600 support.dell.com

2

3 Dell LCD TV Tuoteopas Malli: W2600 support.dell.com

4 Huomautukset, varoitukset ja laitteistovaroitukset HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää PC:tä entistä paremmin. LAITTEISTOVAROITUS: Laitteistovaroitukset ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua, tai ohjeita laitteisto-ongelman välttämiseen. VAROITUS: Varoituksissa kerrotaan tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Tekstissä käytetyt tavaramerkit Dell, DELL-logo, Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile ja PowerVault ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä. Malli W2600 Elokuu 2004 Rev. A00

5 Sisällysluettelo VAROITUS: Turvallisuusohjeet TURVALLISUUS: Lamppujen hävittäminen Huomautuksia säädöksistä CE-tiedote (Euroopan unioni) CE-merkkitiedote Dellin yhteystiedot Sisällysluettelo 3

6 4 Sisällysluettelo

7 VAROITUS: Turvallisuusohjeet Lue turvallisuusohjeet ja noudata niitä, kun teet televisioon kytkentöjä ja käytät televisiota. Ohjeita noudattamalla varmistat oman turvallisuutesi sekä suojaat televisiota vahingoittumiselta. VAROITUS: Muiden kuin tässä tuoteoppaassa mainittujen säätimien, säätöjen tai menetelmien käyttäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, sähköonnettomuuden ja/tai mekaanisen vahingon vaaran. Kytkettäessä tietokone televisioon tulee tietokoneen vahingoittamisen estämiseksi tarkistaa, että tietokoneessa valittuna oleva virtalähteen jännite vastaa käytettävissä olevan vaihtovirtalähteen (AC) jännitettä: 115 volttia (V) / 60 hertsiä (Hz) suurimassa osassa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa ja joissakin Kaukoidän maissa, esimerkiksi Japanissa, Etelä-Koreassa (myös 220 volttia (V) / 60 hertsiä (Hz)) ja Taiwanissa. 230 volttia (V) / 50 hertziä (Hz) suurimmassa osassa Eurooppaa, Lähi-itää ja Kaukoitää. Tarkista aina, että televisio on viritetty sähköisesti toimimaan käytettävissä olevalla vaihtovirtajännitteellä. HUOMAUTUS: Televisiossa ei tarvita eikä siinä ole jännitteen valintakytkintä vaihtovirtajännitteen asettamiseksi vastaamaan Käyttöoppaassa määritettyjä jännitearvoja. Älä koskaan työnnä metallikappaleita televisiossa oleviin aukkoihin. Siitä saattaa aiheutua sähköiskun vaara. Älä koskaan kosketa television sisäosia sähköiskuvaaran vuoksi. Vain pätevä teknikko saa avata television kotelon. Älä koskaan käytä televisiota, jos sähköjohto on vahingoittunut. Poista kaikki esineet, jotka kuormittavat sähköjohtoa painollaan. Sijoita sähköjohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Kun kytket television irti virtalähteestä, tartu pistokkeeseen, älä johtoon, ja vedä pistoke irti. Ota huomioon vaihtovirtapistokkeen tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuudet. Vaihtovirtapistokkeessa on kaksi tappia, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi tappia ja kolmantena tappina maadoitustappi. Leveän tapin tai kolmannen tapin tarkoituksena on parantaa turvallisuutta. Jos pistoke ei ole yhteensopiva virtalähteen lähtöliittimen kanssa, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut lähtöliitin. Television kotelossa olevien aukkojen tehtävänä on varmistaa television tuuletus. Ylikuumenemisen estämiseksi näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää. Älä käytä televisiota sängyssä, sohvalla, matolla tai muulla pehmeällä alustalla, etteivät television kotelon pohjassa olevat tuuletusaukot tukkeudu. Jos asetat television kirjahyllyyn tai suljettuun tilaan, tarkista, että ilma pääsee kiertämään ja tuuletus toimii riittävän tehokkaasti. Televisiota ei saa sijoittaa kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä sijoita televisiota kosteiden kellareiden tai pölyisten eteisten kaltaisiin tiloihin. Älä altista televisiota sateelle tai käytä sitä lähellä vesipistettä tai vettä (esimerkiksi keittiössä tai uima-altaan lähettyvillä). Jos televisio kastuu, kytke televisio irti virtalähteestä ja ota välittömästi yhteyttä Delliin. Voit puhdistaa television pyyhkimällä sitä kostealla liinalla tarpeen mukaan. Muista aina ensin irrottaa televisio virtalähteestä. Tuoteopas 5

8 support.dell.com Aseta televisio tukevalle alustalle ja käsittele sitä varoen. Kuvaruutu on lasia ja saattaa vahingoittua television pudotessa tai terävän esineen osuessa siihen. Sijoita televisio riittävän tukevalle alustalle, kuten tv-telineelle, jalustalle, kolmijalalle, kannattimelle tai pöydälle. Pyörillä olevaa tv-telinettä käytettäessä tulee telinettä ja samalla TV:tä siirrettäessä noudattaa varovaisuutta television kaatumisesta aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Ota yhteyttä Delliin ja kysy lisätarvikkeita. Irrota televisio virtalähteestä, kun ulkona on ukkonen tai kun televisiota ei käytetä pitkään aikaan. Sijoita televisio lähelle helposti käytettävissä olevaa virtalähteen lähtöliitäntää. Jos televisio ei toimi normaalisti etenkin jos televisiosta kuuluu poikkeavia ääniä tai televisiosta lähtee haju kytke televisio välittömästi irti virtalähteestä ja ota yhteyttä Delliin. Älä yritä irrottaa takakantta, sillä se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vain pätevä huoltohenkilö saa irrottaa takakannen. Korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa ongelmia. Älä altista televisiota suoralle auringonpaisteelle ja sijoita se etäälle lämmityslaitteista, uunista, takasta ja muista lämpölähteistä. Kytke televisio irti virtalähteestä aina ennen television kunnossapitotoimia. Huoltotoimia vaativa vika Television huoltamiseen tarvitaan pätevä huoltohenkilö, kun sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut televisiota vasten on kaatunut esineitä tai sen sisään on joutunut vettä televisio on ollut sateelle alttiina televisio ei toimi tavalliseen tapaan tai sen suorituskyky muuttuu merkittävästi televisio on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut. Kallistus/kestävyys Kaikkien televisioiden on täytettävä kansainvälisten turvastandardien suositukset kotelon kallistus- ja kestävyysominaisuuksista. Älä heikennä näitä ominaisuuksia kohdistamalla television kotelon etu- tai yläosaan ylimääräisiä vetäviä voimia, jotka saattavat kaataa television. Älä sijoita sähkölaitteita tai -leluja televisiovastaanottimen päälle. Television päältä putoava esine voi vahingoittaa televisiota ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Seinä- tai kattokiinnitys televisio tulee asentaa seinään tai kattoon vain valmistajan suositusten mukaisesti. Voimajohdot ulkoantenni tulee sijoittaa etäälle voimajohdoista. 6 Tuoteopas

9 Ulkoantennin maadoitus Jos olet kytkenyt ulkoantennin vastaanottimeen, tarkista, että antennijärjestelmä on maadoitettu ja suojaa jänniteaalloilta ja staattisten sähkövarausten muodostumiselta. Yhdysvaltain kansallisen sähkökoodin (National Electric Code) osassa 810 ja standardissa ANSI/NFPA No on tietoja eristyksen kunnollisesta maadoituksesta ja antennin varauksenpurkuyksikköön kytketyn sisäänvientijohtimen maadoitetusta tukirakenteesta, maadoitusliittimien koosta, antennin varauksenpurkuyksikön sijainnista, maadoituskytkennästä ja maadoitusvaatimuksista. Esimerkki antennin maadoittamisesta Yhdysvaltain kansallisen sähkökoodin mukaisesti Maadoitusliitos Antennin sisäänvientijohdin Antennin varauksenpurkuyksikkö (NEC section ) Maadoitusjohtimet (NEC section ) Sähkökaappi Maadoitusliitos Maattojärjestelmä (NEC Art 250, Part H ) Katso rajoitetun takuun television huoltoa koskeva osa. Huoltotoimiin on ryhdyttävä, kun televisio on vahingoittunut esimerkiksi sähköjohdon tai pistokkeen vahingoittumisen, televisioon joutuneen nesteen, televisiota vasten kaatuneiden esineiden, television sateelle tai kosteudelle altistumisen, television poikkeavan toiminnan tai alustalta kaatumisen vuoksi. Säilytä tämä tuoteopas. Noudata kaikkia varoituksia. Käytän television puhdistuksessa vain kuivaa liinaa. HUOMAUTUS: Tämä huomautus on tarkoitettu kaapelitelevision asentajille. NEC-koodin kohdissa on ohjeita oikein tehdystä maadoituksesta ja erityisesti kaapelimaadoituksen kytkemisestä rakennuksen maadoitusjärjestelmään mahdollisimman lähelle kaapelin sisäänvientiä. TURVALLISUUS: Lamppujen hävittäminen Hg TELEVISION SISÄPUOLELLA OLEVISSA LAMPUISSA ON ELOHOPEAA, MINKÄ VUOKSI LAMPUT ON TOIMITETTAVA KIERRÄTYSKESKUKSEEN TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN, KANSALLISTEN TAI KANSAINVÄLISTEN LAKIEN MUKAISESTI. LISÄTIETOJA SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCEEN SIVUSTOSSA Tuoteopas 7

10 support.dell.com Huomautuksia säädöksistä Sähkömagneettinen häiriö (EMI) tarkoittaa signaalia tai lähetystä, joka siirtyy vapaassa tilassa tai voimatai signaalilinjojen välityksellä ja vaarantaa radionavigoinnin tai muun turvapalvelun toimintaa tai heikentää, estää tai toistuvasti keskeyttää luvanvaraista radioviestintäpalvelua. Radioviestintäpalveluja ovat muun muassa AM/FM-radiolähetykset, televisiolähetykset, matkapuhelinpalvelut, tutka, lennonjohto, hakulaitteet ja Personal Communication Services (PCS) -palvelut. Sähkömagneettiseen ympäristöön vaikuttavat näiden luvanvaraisten palvelujen lisäksi tahattomat säteilylähteet, esimerkiksi tietokoneet ja muut digitaaliset laitteet. Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan sähkölaitteiden kykyä toimia yhdessä oikein sähkömagneettisessa ympäristössä. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen aiheuttama sähkömagneettinen häiriö on säädösten sallimissa rajoissa, mutta häiriöitä voi silti esiintyä tietyissä käyttökohteissa. Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite häiriöitä radioviestintäpalveluissa. Voit koettaa poistaa mahdollisia häiriöitä seuraavilla toimenpiteillä: Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. Muuta television paikkaa suhteessa vastaanottimeen. Siirrä televisio kauemmaksi vastaanottimesta. Kytke televisio toiseen pistorasiaan, niin että televisio ja vastaanotin eivät ole samassa virtapiirissä. Ota tarvittaessa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön. Dell -tietokoneet on suunniteltu, testattu ja luokitettu niiden käyttötarkoitusta vastaavaa sähkömagneettista ympäristöä varten. Sähkömagneettisella ympäristöluokituksella tarkoitetaan tavallisesti seuraavia harmonisoituja määritelmiä: Luokan A laitteet on yleensä tarkoitettu liike- tai teollisuusympäristöihin. Luokan B laitteet on yleensä tarkoitettu asuinympäristöihin. Tietokoneeseen integroitujen tai liitettyjen tietotekniikkalaitteiden, joihin kuuluvat muun muassa oheislaitteet, laajennuskortit, kirjoittimet, tiedonsiirtolaitteet ja näytöt, on vastattava tietokoneen sähkömagneettista ympäristöluokitusta. Laitteistohuomautus suojatuista signaalikaapeleista: Liitä Dellin laitteisiin oheislaitteita ainoastaan suojatuilla signaalikaapeleilla. Tämä vähentää radioviestintäpalveluille aiheutuvien häiriöiden vaaraa. Käyttämällä suojattuja kaapeleita voit varmistaa, että laitteisto vastaa aiotun käyttöympäristön elektromagneettisen yhteensopivuuden luokitusta. Delliltä on saatavissa kaapeli rinnakkaisporttiin kytkettäviä kirjoittimia varten. Voit halutessasi tilata kaapelin Delliltä Web-osoitteesta accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Useimmat Dell-tietokoneet kuuluvat luokkaan B. Joidenkin lisälaitteiden lisääminen saattaa kuitenkin muuttaa tiettyjen kokoonpanojen luokituksen A-luokaksi. Voit määrittää tietokoneen tai laitteen sähkömagneettisen luokituksen seuraavien kappaleiden tietojen perusteella. Kussakin kappaleessa on tietoja maakohtaisista elektromagneettisen yhteensopivuuden säädöksistä / EMI-säädöksistä tai tuoteturvallisuussäädöksistä. 8 Tuoteopas

11 CE-tiedote (Euroopan unioni) Merkki tarkoittaa, että Dell-televisio on Euroopan unionin elektromagneettisesta yhteensopivuudesta antaman direktiivin 89/336/ETY ja pienjännitedirektiivin 73/23/ETY mukainen. Merkintä tarkoittaa sitä, että tämä Dell-järjestelmä on seuraavien teknisten standardien mukainen: EN Tietotekniikan laitteet Radiohäiriöt Raja-arvot ja mittausmenetelmät. EN Tietotekniikan laitteet Häiriönsieto Raja-arvot ja mittausmenetelmät. EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Osa 3: Raja-arvot Osa 2: Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current Up to and Including 16 A Per Phase)." EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Osa 3: Raja-arvot Osa 3: Jännitteen vaihtelut pienjänniteverkossa laitteille, joiden nimellisvirta on enintään 16 A. EN Tietotekniikan laitteiden turvallisuus. HUOMAUTUS: EN standardin häiriönpäästövaatimuksissa on kaksi luokkaa: Luokka A on tarkoitettu tyypillisille toimistoalueille. Luokka B on tarkoitettu tyypillisille asuinalueille. Kun haluat määrittää television luokituksen, tutki television takapaneelissa, sivupaneelissa tai pohjassa olevat FCC-merkinnät tai ICES-tiedot. Jos television luokitus on FCC-merkintöjen tai ICES-tietojen perusteella A, televisiota koskee seuraava A-luokan varoitus: VAROITUS RADIOVIESTINTÄHÄIRIÖISTÄ: Tämä on luokan A tuote. Asuinympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä radioviestintätaajuuksilla. Tällöin käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos television luokitus on FCC-merkintöjen tai ICES-tietojen perusteella B, televisiota koskee seuraava B-luokan huomautus: Tämä Dell-laite on tarkoitettu käytettäväksi tyypillisessä luokan B asuinympäristössä. Vastaavuusilmoitus edellä lueteltujen direktiivien ja standardien suhteen on arkistoituna osoitteessa Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland. Tuoteopas 9

12 support.dell.com CE-merkkitiedote This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 10 Tuoteopas

13 Dellin yhteystiedot Voit ottaa Delliin yhteyttä sähköisesti siirtymällä johonkin seuraavista sivustoista: support.dell.com (tekninen tuki) premiersupport.dell.com (tekninen tuki opetusalan, hallintoalan ja terveydenhoitoalan asiakkaille sekä pienille ja suurille yritysasiakkaille Premier-, Platinum- ja Gold-asiakkaat mukaan lukien) Etsi maakohtainen Web-osoite asianmukaisen maan tiedoista jäljempänä olevassa taulukossa. HUOMAUTUS: Maksuttomat numerot ovat käytössä kotimaan puheluja varten maassa, jonka tiedoissa numero on mainittu. Kun haluat ottaa yhteyttä Delliin, käytä jäljempänä olevassa taulukossa lueteltuja sähköisiä osoitteita, puhelinnumeroita ja suuntanumeroita. Jos tarvitset apua oikean puhelinnumeron määrittämisessä, ota yhteyttä paikalliseen tai kansainväliseen operaattoriin. Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Alankomaat (Amsterdam) Maan numero: 31 Suuntanumero: 20 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti (tekninen tuki): (Yritys): (Latitude): (Inspiron): (Dimension): (OptiPlex): (Dell Precision): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Teknisen tuen faksi Pienet yritykset, asiakaspalvelu Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset (myynti) Myynti (relaatio) Pienet yritykset, myynnin faksi Myynnin (relaatio) faksi Vaihde Faksivaihde Tuoteopas 11

14 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Alankomaiden Antillit Yleinen tuki Australia (Sydney) Sähköposti (Australia): Ulkomaan valintanumero: 0011 Maan numero: 61 Suuntanumero: 2 Belgia (Bryssel) Maan numero: 32 Suuntanumero: 2 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti (Uusi-Seelanti): Pienet yritykset Valtio ja yritykset maksuton: Ensisijaisten tilien osasto (PAD) maksuton: Asiakaspalvelu maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Transaktiomyynti maksuton: Faksi maksuton: Sähköposti: Sähköposti ranskankielisille asiakkaille: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu Suuryritykset, myynti Faksi Vaihde Brittiläiset Neitsytsaaret Yleinen tuki maksuton: Brunei Tekninen asiakastuki (Pinang, Malesia) Maan numero: 673 Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti (Pinang, Malesia) Tuoteopas

15 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Espanja (Madrid) Maan numero: 34 Suuntanumero: 91 Etelä-Afrikka (Johannesburg) Ulkomaan valintanumero: 09/091 Maan numero: 27 Suuntanumero: 11 Hongkong 1 Maan numero: 852 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti: support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti Vaihde Faksi Suuryritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Faksi Sähköposti: Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti Faksi Vaihde Web-sivusto: support.ap.dell.com Sähköposti: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) Tekninen tuki (OptiPlex, Latitude ja Dell Precision ) Tekninen tuki (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ja PowerVault ) Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Gold, jonotus, EY, kuuma linja Asiakkaan asianajo Suuryritysten laajat tilit Maailmanlaajuiset asiakasohjelmat Keskisuurten yritysten osasto Pienten yritysten osasto Intia Tekninen tuki Myynti Tuoteopas 13

16 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Irlanti (Cherrywood) Ulkomaan valintanumero: 16 Maan numero: 353 Suuntanumero: 1 Iso-Britannia (Bracknell) Maan numero: 44 Suuntanumero: 1344 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti: Tekninen tuki Ison-Britannian tekninen tuki (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Kotikäyttäjä, asiakaspalvelu Pienet yritykset, asiakaspalvelu Ison-Britannian asiakaspalvelu (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Suuryritykset, asiakaspalvelu Suuryritysten asiakaspalvelu (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Irlanti (myynti) Ison-Britannian myyntitoiminnot (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Faksi/myynnin faksi Vaihde Asiakaspalvelun /uk/en/ecare/form/home.asp Sähköposti: Tekninen tuki (suuryritykset / ensisijaiset tilit / PAD [vähintään työntekijää]) Tekninen tuki (suora/pad ja yleinen) Maailmanlaajuiset tilit, asiakaspalvelu Pienet yritykset, asiakaspalvelu Suuryritykset, asiakaspalvelu Ensisijaiset tilit ( työntekijää), asiakaspalvelu Keskushallinto, asiakaspalvelu Paikallishallinto ja opetus, asiakaspalvelu Terveydenhoitoala, asiakaspalvelu Pienet yritykset, myynti Suuryritykset / Julkinen sektori, myynti Pienet yritykset, faksi Tuoteopas

17 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Italia (Milano) Maan numero: 39 Suuntanumero: 02 Itävalta (Wien) Ulkomaan valintanumero: 900 Maan numero: 43 Suuntanumero: 1 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti: support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Vaihde Yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Vaihde Sähköposti: Pienet yritykset (myynti) Pienet yritykset (myynti) Pienet yritykset (myynti) Ensisijaiset tilit / Suuryritysten asiakaspalvelu Pienet yritykset, tekninen tuki Ensisijaiset tilit / Suuryritysten tekninen tuki Vaihde Tuoteopas 15

18 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Japani (Kawasaki) 1 Maan numero: 81 Suuntanumero: 44 Kaakkois-Aasia ja Tyynimeri Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Web-sivusto: support.jp.dell.com Tekninen tuki (palvelimet) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (palvelimet) Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Dimension ja Inspiron) Tekninen tuki (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude ) Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude) maksuton: Tekninen tuki (Axim ) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Axim) Faksipalvelu Kaikkina vuorokauden aikoina toimiva automatisoitu tilauspalvelu Asiakaspalvelu Yritysmyyntiosasto (enintään 400 työntekijää) Ensisijaisten tilien osasto, myynti (yli 400 työntekijää) Suuryritysten laajat tilit, myynti (yli työntekijää) Julkisen sektorin myynti (valtionelimet, oppilaitokset ja terveydenhuolto) Maailmanlaajuinen segmentti, Japani Yksittäinen käyttäjä Vaihde Tekninen asiakastuki, asiakaspalvelu ja myynti (Pinang, Malesia) Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tuoteopas

19 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Kanada (North York, Ontario) Ulkomaan valintanumero: 011 Tilauksen online-tila: Automatisoitu tekninen tuki maksuton: Teknisen tuen faksi maksuton: Asiakaspalvelu (pienet yritykset) maksuton: Asiakaspalvelu (keskisuuret ja suuret yritykset, valtio) maksuton: Tekninen tuki (pienet yritykset) maksuton: Tekninen tuki (keskisuuret ja suuret yritykset, valtion yritykset) maksuton: Kiina (Amoy) Maan numero: 86 Suuntanumero: 592 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Myynti (pienet yritykset) maksuton: Myynti (keskisuuret ja suuret yritykset, maksuton: valtion yritykset) Varaosien ja huoltopalvelujen myynti Tekninen tukisivusto: support.dell.com.cn Teknisen tuen sähköposti: Teknisen tuen faksinumero: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) maksuton: Tekninen tuki (OptiPlex, Latitude ja maksuton: Dell Precision ) Tekninen tuki (palvelimet ja tallennus) maksuton: Tekninen tuki (projektorit, PDA-laitteet, tulostimet, maksuton: kytkimet, reitittimet yms.) Asiakkaan käyttökokemus maksuton: Pienet yritykset maksuton: Ensisijaisten tilien osasto maksuton: Suuryritysten laajat tilit (GCP) maksuton: Suuryritysten laajat tilit, kirjanpito maksuton: Suuryritysten laajat tilit, pohjoisosat maksuton: Suurtyritysten laajat tilit, pohjoisosien hallinto maksuton: ja opetus Suuryritysten laajat tilit, itäosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, itäosien hallinto ja opetus maksuton: Suuryritysten laajat tilit, jonotus (työryhmä) maksuton: Suuryritysten laajat tilit, eteläosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, länsiosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, varaosat maksuton: Tuoteopas 17

20 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Korea (Soul) 1 Maan numero: 82 Suuntanumero: 2 Kreikka Maan numero: 30 Luxemburg Maan numero: 352 Macao Maan numero: 853 Malesia (Pinang) Maan numero: 60 Suuntanumero: 4 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki maksuton: Myynti maksuton: Asiakaspalvelu (Soul, Korea) maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Faksi Vaihde Sähköposti: support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Tekninen tuki Gold-asiakkaiden tekninen tuki Vaihde Myynti Faksi Sähköposti: Tekninen tuki (Bryssel, Belgia) Pienet yritykset, myynti (Bryssel, Belgia) maksuton: Suuryritykset, myynti (Bryssel, Belgia) Asiakaspalvelu (Bryssel, Belgia) Faksi (Bryssel, Belgia) Vaihde (Bryssel, Belgia) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti maksuton: Tekninen tuki (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude) maksuton: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron) maksuton: Asiakaspalvelu Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Tuoteopas

21 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Meksiko Maan numero: 52 Norja (Lysaker) Maan numero: 47 Portugali Maan numero: 351 Puola (Varsova) Ulkomaan valintanumero: 011 Maan numero: 48 Suuntanumero: 22 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Tekninen asiakastuki tai Myynti tai Asiakaspalvelu tai Päänumero tai Tukipalvelun sähköposti (kannettavat tietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (pöytätietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Vaihde Faksivaihde Sähköposti: support.euro.dell.com/pt/en/ dell/ Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti tai tai tai Faksi Sähköposti: Asiakaspalvelun puhelin Asiakaspalvelu Myynti Asiakaspalvelun faksi Vastaanoton faksi Vaihde Tuoteopas 19

22 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Ranska (Pariisi) (Montpellier) Maan numero: 33 Suuntanumero: (1) (4) Sähköposti: support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Vaihde (puhelut Ranskan ulkopuolelta) Myynti Faksi Faksi (puhelut Ranskan ulkopuolelta) Suuryritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Myynti Faksi Ruotsi (Uppland Väsby) Maan numero: 46 Suuntanumero: 8 Sähköposti: Latitude- ja Inspiron-tukipalvelun sähköposti: OptiPlex-tukipalvelun sähköposti: Palvelimien tukipalvelun sähköposti: Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) tuki Teknisen tuen faksi Myynti Tuoteopas

23 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Saksa (Langen) Maan numero: 49 Suuntanumero: 6103 Singapore (Singapore) 5 Maan numero: 65 Suomi (Helsinki) Ulkomaan valintanumero: 990 Maan numero: 358 Suuntanumero: 9 Sveitsi (Geneve) Maan numero: 41 Suuntanumero: 22 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti: Tekninen tuki Pienet yritykset, asiakaspalvelu Maailmanlaajuinen segmentti, asiakaspalvelu Ensisijaiset tilit, asiakaspalvelu Suuret tiliasiakkaat, asiakaspalvelu Julkiset tilit, asiakaspalvelu Vaihde Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Sähköposti: Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Tekninen tuki Teknisen tuen faksi Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Faksi Vaihde Sähköposti: Sähköposti ranskankielisille pienille ja suurille yritysasiakkaille: support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki (Pienet yritykset) Tekninen tuki (suuryritykset) Asiakaspalvelu (pienet yritykset) Asiakaspalvelu (suuryritykset) Faksi Vaihde Tuoteopas 21

24 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Taiwan 2 Maan numero: 886 Tanska (Kööpenhamina) Maan numero: 45 Thaimaa 1 Maan numero: 66 Tšekin tasavalta (Praha) Maan numero: 420 Suuntanumero: 2 Uusi-Seelanti Maan numero: 64 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Tekninen tuki (kannettavat ja pöytätietokoneet) maksuton: Tekninen tuki (palvelimet) maksuton: Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Tukipalvelun sähköposti (kannettavat tietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (pöytätietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Vaihde (relaatio) Faksi, vaihde (relaatio) Vaihde (pienet yritykset) Faksi, vaihde (pienet yritykset) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Myynti maksuton: Sähköposti: Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Teknisen tuen faksi Vaihde Sähköposti (Uusi-Seelanti): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti (Australia): Pienet yritykset Valtio ja yritykset Myynti Faksi Tuoteopas

25 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Yhdysvallat (Austin, Texas) Ulkomaan valintanumero: 011 Maan numero: 1 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Automatisoitu tilauksen online-tilan seurantapalvelu: maksuton: Automaattinen tekninen tuki (kannettavat ja maksuton: pöytätietokoneet) Kuluttaja (kotikäyttö ja kotitoimisto) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu maksuton: DellNet -huolto- ja -tukipavelut maksuton: Dellnet ( ) Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Rahoituspalveluiden Web-sivusto: Rahoituspalvelut (leasing/lainat) maksuton: Rahoituspalvelut (Dellin ensisijaiset tilit [DPA]) maksuton: Yritys Asiakastuki ja tekninen tuki maksuton: Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Tulostimet ja projektorit, tekninen tuki maksuton: Julkinen sektori (hallinto, opetus ja terveydenhuolto) Asiakastuki ja tekninen tuki maksuton: Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Dellin myynti maksuton: tai maksuton: Dell-varastomyymälä (Dellin kunnostetut tietokoneet) maksuton: Ohjelmisto- ja oheislaitemyynti maksuton: Varaosien myynti maksuton: Laajennettu huolto ja takuu, myynti maksuton: Faksi maksuton: Dellin palvelut kuuroille, huonokuuloisille tai puhevammaisille maksuton: DELLTTY ( ) Yhdysvaltojen Neitsytsaaret Yleinen tuki Tuoteopas 23

26 support.dell.com 24 Tuoteopas

27

28

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. www.facebook.com/denverelectronics

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

BeoLab 7-6. Opaskirja

BeoLab 7-6. Opaskirja BeoLab 7-6 Opaskirja CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä avaa laitetta takaa. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

AUDIO/VIDEO-JÄRJESTELMÄ LÄHETIN JA VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SUOMI

AUDIO/VIDEO-JÄRJESTELMÄ LÄHETIN JA VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SUOMI VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO-JÄRJESTELMÄ LÄHETIN JA VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SUOMI Tärkeitä turvallisuusohjeita: Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuusenergiaa ja saattaa aiheuttaa valmistajan ohjeiden

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkot

Modeemi ja lähiverkot ja lähiverkot Asiakirjan osanumero: 383057-352 Lokakuu 2005 Sisällysluettelo 1 Modeemi Modeemikaapelin käyttäminen..................... 2 Maakohtaisen modeemikaapelisovittimen käyttäminen.. 3 Modeemin

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot