Tuoteopas. Dell LCD TV. support.dell.com

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteopas. Dell LCD TV. www.dell.com support.dell.com"

Transkriptio

1 Dell LCD TV Tuoteopas LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI LÄPI. OPAS SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA SEKÄ VASTUUN RAJOITUKSISTA JA POISSULKEMISISTA, JOTKA SAATTAVAT KOSKEA SINUA. OPAS SISÄLTÄÄ VASTUUN KIISTÄMISLAUSEKKEEN. Malli: W2600 support.dell.com

2

3 Dell LCD TV Tuoteopas Malli: W2600 support.dell.com

4 Huomautukset, varoitukset ja laitteistovaroitukset HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää PC:tä entistä paremmin. LAITTEISTOVAROITUS: Laitteistovaroitukset ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua, tai ohjeita laitteisto-ongelman välttämiseen. VAROITUS: Varoituksissa kerrotaan tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Tekstissä käytetyt tavaramerkit Dell, DELL-logo, Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile ja PowerVault ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä. Malli W2600 Elokuu 2004 Rev. A00

5 Sisällysluettelo VAROITUS: Turvallisuusohjeet TURVALLISUUS: Lamppujen hävittäminen Huomautuksia säädöksistä CE-tiedote (Euroopan unioni) CE-merkkitiedote Dellin yhteystiedot Sisällysluettelo 3

6 4 Sisällysluettelo

7 VAROITUS: Turvallisuusohjeet Lue turvallisuusohjeet ja noudata niitä, kun teet televisioon kytkentöjä ja käytät televisiota. Ohjeita noudattamalla varmistat oman turvallisuutesi sekä suojaat televisiota vahingoittumiselta. VAROITUS: Muiden kuin tässä tuoteoppaassa mainittujen säätimien, säätöjen tai menetelmien käyttäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, sähköonnettomuuden ja/tai mekaanisen vahingon vaaran. Kytkettäessä tietokone televisioon tulee tietokoneen vahingoittamisen estämiseksi tarkistaa, että tietokoneessa valittuna oleva virtalähteen jännite vastaa käytettävissä olevan vaihtovirtalähteen (AC) jännitettä: 115 volttia (V) / 60 hertsiä (Hz) suurimassa osassa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa ja joissakin Kaukoidän maissa, esimerkiksi Japanissa, Etelä-Koreassa (myös 220 volttia (V) / 60 hertsiä (Hz)) ja Taiwanissa. 230 volttia (V) / 50 hertziä (Hz) suurimmassa osassa Eurooppaa, Lähi-itää ja Kaukoitää. Tarkista aina, että televisio on viritetty sähköisesti toimimaan käytettävissä olevalla vaihtovirtajännitteellä. HUOMAUTUS: Televisiossa ei tarvita eikä siinä ole jännitteen valintakytkintä vaihtovirtajännitteen asettamiseksi vastaamaan Käyttöoppaassa määritettyjä jännitearvoja. Älä koskaan työnnä metallikappaleita televisiossa oleviin aukkoihin. Siitä saattaa aiheutua sähköiskun vaara. Älä koskaan kosketa television sisäosia sähköiskuvaaran vuoksi. Vain pätevä teknikko saa avata television kotelon. Älä koskaan käytä televisiota, jos sähköjohto on vahingoittunut. Poista kaikki esineet, jotka kuormittavat sähköjohtoa painollaan. Sijoita sähköjohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Kun kytket television irti virtalähteestä, tartu pistokkeeseen, älä johtoon, ja vedä pistoke irti. Ota huomioon vaihtovirtapistokkeen tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuudet. Vaihtovirtapistokkeessa on kaksi tappia, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi tappia ja kolmantena tappina maadoitustappi. Leveän tapin tai kolmannen tapin tarkoituksena on parantaa turvallisuutta. Jos pistoke ei ole yhteensopiva virtalähteen lähtöliittimen kanssa, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut lähtöliitin. Television kotelossa olevien aukkojen tehtävänä on varmistaa television tuuletus. Ylikuumenemisen estämiseksi näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää. Älä käytä televisiota sängyssä, sohvalla, matolla tai muulla pehmeällä alustalla, etteivät television kotelon pohjassa olevat tuuletusaukot tukkeudu. Jos asetat television kirjahyllyyn tai suljettuun tilaan, tarkista, että ilma pääsee kiertämään ja tuuletus toimii riittävän tehokkaasti. Televisiota ei saa sijoittaa kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä sijoita televisiota kosteiden kellareiden tai pölyisten eteisten kaltaisiin tiloihin. Älä altista televisiota sateelle tai käytä sitä lähellä vesipistettä tai vettä (esimerkiksi keittiössä tai uima-altaan lähettyvillä). Jos televisio kastuu, kytke televisio irti virtalähteestä ja ota välittömästi yhteyttä Delliin. Voit puhdistaa television pyyhkimällä sitä kostealla liinalla tarpeen mukaan. Muista aina ensin irrottaa televisio virtalähteestä. Tuoteopas 5

8 support.dell.com Aseta televisio tukevalle alustalle ja käsittele sitä varoen. Kuvaruutu on lasia ja saattaa vahingoittua television pudotessa tai terävän esineen osuessa siihen. Sijoita televisio riittävän tukevalle alustalle, kuten tv-telineelle, jalustalle, kolmijalalle, kannattimelle tai pöydälle. Pyörillä olevaa tv-telinettä käytettäessä tulee telinettä ja samalla TV:tä siirrettäessä noudattaa varovaisuutta television kaatumisesta aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Ota yhteyttä Delliin ja kysy lisätarvikkeita. Irrota televisio virtalähteestä, kun ulkona on ukkonen tai kun televisiota ei käytetä pitkään aikaan. Sijoita televisio lähelle helposti käytettävissä olevaa virtalähteen lähtöliitäntää. Jos televisio ei toimi normaalisti etenkin jos televisiosta kuuluu poikkeavia ääniä tai televisiosta lähtee haju kytke televisio välittömästi irti virtalähteestä ja ota yhteyttä Delliin. Älä yritä irrottaa takakantta, sillä se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vain pätevä huoltohenkilö saa irrottaa takakannen. Korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa ongelmia. Älä altista televisiota suoralle auringonpaisteelle ja sijoita se etäälle lämmityslaitteista, uunista, takasta ja muista lämpölähteistä. Kytke televisio irti virtalähteestä aina ennen television kunnossapitotoimia. Huoltotoimia vaativa vika Television huoltamiseen tarvitaan pätevä huoltohenkilö, kun sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut televisiota vasten on kaatunut esineitä tai sen sisään on joutunut vettä televisio on ollut sateelle alttiina televisio ei toimi tavalliseen tapaan tai sen suorituskyky muuttuu merkittävästi televisio on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut. Kallistus/kestävyys Kaikkien televisioiden on täytettävä kansainvälisten turvastandardien suositukset kotelon kallistus- ja kestävyysominaisuuksista. Älä heikennä näitä ominaisuuksia kohdistamalla television kotelon etu- tai yläosaan ylimääräisiä vetäviä voimia, jotka saattavat kaataa television. Älä sijoita sähkölaitteita tai -leluja televisiovastaanottimen päälle. Television päältä putoava esine voi vahingoittaa televisiota ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Seinä- tai kattokiinnitys televisio tulee asentaa seinään tai kattoon vain valmistajan suositusten mukaisesti. Voimajohdot ulkoantenni tulee sijoittaa etäälle voimajohdoista. 6 Tuoteopas

9 Ulkoantennin maadoitus Jos olet kytkenyt ulkoantennin vastaanottimeen, tarkista, että antennijärjestelmä on maadoitettu ja suojaa jänniteaalloilta ja staattisten sähkövarausten muodostumiselta. Yhdysvaltain kansallisen sähkökoodin (National Electric Code) osassa 810 ja standardissa ANSI/NFPA No on tietoja eristyksen kunnollisesta maadoituksesta ja antennin varauksenpurkuyksikköön kytketyn sisäänvientijohtimen maadoitetusta tukirakenteesta, maadoitusliittimien koosta, antennin varauksenpurkuyksikön sijainnista, maadoituskytkennästä ja maadoitusvaatimuksista. Esimerkki antennin maadoittamisesta Yhdysvaltain kansallisen sähkökoodin mukaisesti Maadoitusliitos Antennin sisäänvientijohdin Antennin varauksenpurkuyksikkö (NEC section ) Maadoitusjohtimet (NEC section ) Sähkökaappi Maadoitusliitos Maattojärjestelmä (NEC Art 250, Part H ) Katso rajoitetun takuun television huoltoa koskeva osa. Huoltotoimiin on ryhdyttävä, kun televisio on vahingoittunut esimerkiksi sähköjohdon tai pistokkeen vahingoittumisen, televisioon joutuneen nesteen, televisiota vasten kaatuneiden esineiden, television sateelle tai kosteudelle altistumisen, television poikkeavan toiminnan tai alustalta kaatumisen vuoksi. Säilytä tämä tuoteopas. Noudata kaikkia varoituksia. Käytän television puhdistuksessa vain kuivaa liinaa. HUOMAUTUS: Tämä huomautus on tarkoitettu kaapelitelevision asentajille. NEC-koodin kohdissa on ohjeita oikein tehdystä maadoituksesta ja erityisesti kaapelimaadoituksen kytkemisestä rakennuksen maadoitusjärjestelmään mahdollisimman lähelle kaapelin sisäänvientiä. TURVALLISUUS: Lamppujen hävittäminen Hg TELEVISION SISÄPUOLELLA OLEVISSA LAMPUISSA ON ELOHOPEAA, MINKÄ VUOKSI LAMPUT ON TOIMITETTAVA KIERRÄTYSKESKUKSEEN TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN, KANSALLISTEN TAI KANSAINVÄLISTEN LAKIEN MUKAISESTI. LISÄTIETOJA SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCEEN SIVUSTOSSA Tuoteopas 7

10 support.dell.com Huomautuksia säädöksistä Sähkömagneettinen häiriö (EMI) tarkoittaa signaalia tai lähetystä, joka siirtyy vapaassa tilassa tai voimatai signaalilinjojen välityksellä ja vaarantaa radionavigoinnin tai muun turvapalvelun toimintaa tai heikentää, estää tai toistuvasti keskeyttää luvanvaraista radioviestintäpalvelua. Radioviestintäpalveluja ovat muun muassa AM/FM-radiolähetykset, televisiolähetykset, matkapuhelinpalvelut, tutka, lennonjohto, hakulaitteet ja Personal Communication Services (PCS) -palvelut. Sähkömagneettiseen ympäristöön vaikuttavat näiden luvanvaraisten palvelujen lisäksi tahattomat säteilylähteet, esimerkiksi tietokoneet ja muut digitaaliset laitteet. Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan sähkölaitteiden kykyä toimia yhdessä oikein sähkömagneettisessa ympäristössä. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen aiheuttama sähkömagneettinen häiriö on säädösten sallimissa rajoissa, mutta häiriöitä voi silti esiintyä tietyissä käyttökohteissa. Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite häiriöitä radioviestintäpalveluissa. Voit koettaa poistaa mahdollisia häiriöitä seuraavilla toimenpiteillä: Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. Muuta television paikkaa suhteessa vastaanottimeen. Siirrä televisio kauemmaksi vastaanottimesta. Kytke televisio toiseen pistorasiaan, niin että televisio ja vastaanotin eivät ole samassa virtapiirissä. Ota tarvittaessa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön. Dell -tietokoneet on suunniteltu, testattu ja luokitettu niiden käyttötarkoitusta vastaavaa sähkömagneettista ympäristöä varten. Sähkömagneettisella ympäristöluokituksella tarkoitetaan tavallisesti seuraavia harmonisoituja määritelmiä: Luokan A laitteet on yleensä tarkoitettu liike- tai teollisuusympäristöihin. Luokan B laitteet on yleensä tarkoitettu asuinympäristöihin. Tietokoneeseen integroitujen tai liitettyjen tietotekniikkalaitteiden, joihin kuuluvat muun muassa oheislaitteet, laajennuskortit, kirjoittimet, tiedonsiirtolaitteet ja näytöt, on vastattava tietokoneen sähkömagneettista ympäristöluokitusta. Laitteistohuomautus suojatuista signaalikaapeleista: Liitä Dellin laitteisiin oheislaitteita ainoastaan suojatuilla signaalikaapeleilla. Tämä vähentää radioviestintäpalveluille aiheutuvien häiriöiden vaaraa. Käyttämällä suojattuja kaapeleita voit varmistaa, että laitteisto vastaa aiotun käyttöympäristön elektromagneettisen yhteensopivuuden luokitusta. Delliltä on saatavissa kaapeli rinnakkaisporttiin kytkettäviä kirjoittimia varten. Voit halutessasi tilata kaapelin Delliltä Web-osoitteesta accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Useimmat Dell-tietokoneet kuuluvat luokkaan B. Joidenkin lisälaitteiden lisääminen saattaa kuitenkin muuttaa tiettyjen kokoonpanojen luokituksen A-luokaksi. Voit määrittää tietokoneen tai laitteen sähkömagneettisen luokituksen seuraavien kappaleiden tietojen perusteella. Kussakin kappaleessa on tietoja maakohtaisista elektromagneettisen yhteensopivuuden säädöksistä / EMI-säädöksistä tai tuoteturvallisuussäädöksistä. 8 Tuoteopas

11 CE-tiedote (Euroopan unioni) Merkki tarkoittaa, että Dell-televisio on Euroopan unionin elektromagneettisesta yhteensopivuudesta antaman direktiivin 89/336/ETY ja pienjännitedirektiivin 73/23/ETY mukainen. Merkintä tarkoittaa sitä, että tämä Dell-järjestelmä on seuraavien teknisten standardien mukainen: EN Tietotekniikan laitteet Radiohäiriöt Raja-arvot ja mittausmenetelmät. EN Tietotekniikan laitteet Häiriönsieto Raja-arvot ja mittausmenetelmät. EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Osa 3: Raja-arvot Osa 2: Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current Up to and Including 16 A Per Phase)." EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Osa 3: Raja-arvot Osa 3: Jännitteen vaihtelut pienjänniteverkossa laitteille, joiden nimellisvirta on enintään 16 A. EN Tietotekniikan laitteiden turvallisuus. HUOMAUTUS: EN standardin häiriönpäästövaatimuksissa on kaksi luokkaa: Luokka A on tarkoitettu tyypillisille toimistoalueille. Luokka B on tarkoitettu tyypillisille asuinalueille. Kun haluat määrittää television luokituksen, tutki television takapaneelissa, sivupaneelissa tai pohjassa olevat FCC-merkinnät tai ICES-tiedot. Jos television luokitus on FCC-merkintöjen tai ICES-tietojen perusteella A, televisiota koskee seuraava A-luokan varoitus: VAROITUS RADIOVIESTINTÄHÄIRIÖISTÄ: Tämä on luokan A tuote. Asuinympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä radioviestintätaajuuksilla. Tällöin käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos television luokitus on FCC-merkintöjen tai ICES-tietojen perusteella B, televisiota koskee seuraava B-luokan huomautus: Tämä Dell-laite on tarkoitettu käytettäväksi tyypillisessä luokan B asuinympäristössä. Vastaavuusilmoitus edellä lueteltujen direktiivien ja standardien suhteen on arkistoituna osoitteessa Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland. Tuoteopas 9

12 support.dell.com CE-merkkitiedote This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 10 Tuoteopas

13 Dellin yhteystiedot Voit ottaa Delliin yhteyttä sähköisesti siirtymällä johonkin seuraavista sivustoista: support.dell.com (tekninen tuki) premiersupport.dell.com (tekninen tuki opetusalan, hallintoalan ja terveydenhoitoalan asiakkaille sekä pienille ja suurille yritysasiakkaille Premier-, Platinum- ja Gold-asiakkaat mukaan lukien) Etsi maakohtainen Web-osoite asianmukaisen maan tiedoista jäljempänä olevassa taulukossa. HUOMAUTUS: Maksuttomat numerot ovat käytössä kotimaan puheluja varten maassa, jonka tiedoissa numero on mainittu. Kun haluat ottaa yhteyttä Delliin, käytä jäljempänä olevassa taulukossa lueteltuja sähköisiä osoitteita, puhelinnumeroita ja suuntanumeroita. Jos tarvitset apua oikean puhelinnumeron määrittämisessä, ota yhteyttä paikalliseen tai kansainväliseen operaattoriin. Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Alankomaat (Amsterdam) Maan numero: 31 Suuntanumero: 20 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti (tekninen tuki): (Yritys): (Latitude): (Inspiron): (Dimension): (OptiPlex): (Dell Precision): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Teknisen tuen faksi Pienet yritykset, asiakaspalvelu Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset (myynti) Myynti (relaatio) Pienet yritykset, myynnin faksi Myynnin (relaatio) faksi Vaihde Faksivaihde Tuoteopas 11

14 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Alankomaiden Antillit Yleinen tuki Australia (Sydney) Sähköposti (Australia): Ulkomaan valintanumero: 0011 Maan numero: 61 Suuntanumero: 2 Belgia (Bryssel) Maan numero: 32 Suuntanumero: 2 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti (Uusi-Seelanti): Pienet yritykset Valtio ja yritykset maksuton: Ensisijaisten tilien osasto (PAD) maksuton: Asiakaspalvelu maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Transaktiomyynti maksuton: Faksi maksuton: Sähköposti: Sähköposti ranskankielisille asiakkaille: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu Suuryritykset, myynti Faksi Vaihde Brittiläiset Neitsytsaaret Yleinen tuki maksuton: Brunei Tekninen asiakastuki (Pinang, Malesia) Maan numero: 673 Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti (Pinang, Malesia) Tuoteopas

15 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Espanja (Madrid) Maan numero: 34 Suuntanumero: 91 Etelä-Afrikka (Johannesburg) Ulkomaan valintanumero: 09/091 Maan numero: 27 Suuntanumero: 11 Hongkong 1 Maan numero: 852 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti: support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti Vaihde Faksi Suuryritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Faksi Sähköposti: Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti Faksi Vaihde Web-sivusto: support.ap.dell.com Sähköposti: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) Tekninen tuki (OptiPlex, Latitude ja Dell Precision ) Tekninen tuki (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ja PowerVault ) Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Gold, jonotus, EY, kuuma linja Asiakkaan asianajo Suuryritysten laajat tilit Maailmanlaajuiset asiakasohjelmat Keskisuurten yritysten osasto Pienten yritysten osasto Intia Tekninen tuki Myynti Tuoteopas 13

16 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Irlanti (Cherrywood) Ulkomaan valintanumero: 16 Maan numero: 353 Suuntanumero: 1 Iso-Britannia (Bracknell) Maan numero: 44 Suuntanumero: 1344 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti: Tekninen tuki Ison-Britannian tekninen tuki (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Kotikäyttäjä, asiakaspalvelu Pienet yritykset, asiakaspalvelu Ison-Britannian asiakaspalvelu (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Suuryritykset, asiakaspalvelu Suuryritysten asiakaspalvelu (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Irlanti (myynti) Ison-Britannian myyntitoiminnot (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Faksi/myynnin faksi Vaihde Asiakaspalvelun /uk/en/ecare/form/home.asp Sähköposti: Tekninen tuki (suuryritykset / ensisijaiset tilit / PAD [vähintään työntekijää]) Tekninen tuki (suora/pad ja yleinen) Maailmanlaajuiset tilit, asiakaspalvelu Pienet yritykset, asiakaspalvelu Suuryritykset, asiakaspalvelu Ensisijaiset tilit ( työntekijää), asiakaspalvelu Keskushallinto, asiakaspalvelu Paikallishallinto ja opetus, asiakaspalvelu Terveydenhoitoala, asiakaspalvelu Pienet yritykset, myynti Suuryritykset / Julkinen sektori, myynti Pienet yritykset, faksi Tuoteopas

17 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Italia (Milano) Maan numero: 39 Suuntanumero: 02 Itävalta (Wien) Ulkomaan valintanumero: 900 Maan numero: 43 Suuntanumero: 1 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti: support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Vaihde Yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Vaihde Sähköposti: Pienet yritykset (myynti) Pienet yritykset (myynti) Pienet yritykset (myynti) Ensisijaiset tilit / Suuryritysten asiakaspalvelu Pienet yritykset, tekninen tuki Ensisijaiset tilit / Suuryritysten tekninen tuki Vaihde Tuoteopas 15

18 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Japani (Kawasaki) 1 Maan numero: 81 Suuntanumero: 44 Kaakkois-Aasia ja Tyynimeri Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Web-sivusto: support.jp.dell.com Tekninen tuki (palvelimet) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (palvelimet) Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Dimension ja Inspiron) Tekninen tuki (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude ) Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude) maksuton: Tekninen tuki (Axim ) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Axim) Faksipalvelu Kaikkina vuorokauden aikoina toimiva automatisoitu tilauspalvelu Asiakaspalvelu Yritysmyyntiosasto (enintään 400 työntekijää) Ensisijaisten tilien osasto, myynti (yli 400 työntekijää) Suuryritysten laajat tilit, myynti (yli työntekijää) Julkisen sektorin myynti (valtionelimet, oppilaitokset ja terveydenhuolto) Maailmanlaajuinen segmentti, Japani Yksittäinen käyttäjä Vaihde Tekninen asiakastuki, asiakaspalvelu ja myynti (Pinang, Malesia) Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tuoteopas

19 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Kanada (North York, Ontario) Ulkomaan valintanumero: 011 Tilauksen online-tila: Automatisoitu tekninen tuki maksuton: Teknisen tuen faksi maksuton: Asiakaspalvelu (pienet yritykset) maksuton: Asiakaspalvelu (keskisuuret ja suuret yritykset, valtio) maksuton: Tekninen tuki (pienet yritykset) maksuton: Tekninen tuki (keskisuuret ja suuret yritykset, valtion yritykset) maksuton: Kiina (Amoy) Maan numero: 86 Suuntanumero: 592 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Myynti (pienet yritykset) maksuton: Myynti (keskisuuret ja suuret yritykset, maksuton: valtion yritykset) Varaosien ja huoltopalvelujen myynti Tekninen tukisivusto: support.dell.com.cn Teknisen tuen sähköposti: Teknisen tuen faksinumero: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) maksuton: Tekninen tuki (OptiPlex, Latitude ja maksuton: Dell Precision ) Tekninen tuki (palvelimet ja tallennus) maksuton: Tekninen tuki (projektorit, PDA-laitteet, tulostimet, maksuton: kytkimet, reitittimet yms.) Asiakkaan käyttökokemus maksuton: Pienet yritykset maksuton: Ensisijaisten tilien osasto maksuton: Suuryritysten laajat tilit (GCP) maksuton: Suuryritysten laajat tilit, kirjanpito maksuton: Suuryritysten laajat tilit, pohjoisosat maksuton: Suurtyritysten laajat tilit, pohjoisosien hallinto maksuton: ja opetus Suuryritysten laajat tilit, itäosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, itäosien hallinto ja opetus maksuton: Suuryritysten laajat tilit, jonotus (työryhmä) maksuton: Suuryritysten laajat tilit, eteläosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, länsiosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, varaosat maksuton: Tuoteopas 17

20 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Korea (Soul) 1 Maan numero: 82 Suuntanumero: 2 Kreikka Maan numero: 30 Luxemburg Maan numero: 352 Macao Maan numero: 853 Malesia (Pinang) Maan numero: 60 Suuntanumero: 4 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki maksuton: Myynti maksuton: Asiakaspalvelu (Soul, Korea) maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Faksi Vaihde Sähköposti: support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Tekninen tuki Gold-asiakkaiden tekninen tuki Vaihde Myynti Faksi Sähköposti: Tekninen tuki (Bryssel, Belgia) Pienet yritykset, myynti (Bryssel, Belgia) maksuton: Suuryritykset, myynti (Bryssel, Belgia) Asiakaspalvelu (Bryssel, Belgia) Faksi (Bryssel, Belgia) Vaihde (Bryssel, Belgia) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti maksuton: Tekninen tuki (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude) maksuton: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron) maksuton: Asiakaspalvelu Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Tuoteopas

21 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Meksiko Maan numero: 52 Norja (Lysaker) Maan numero: 47 Portugali Maan numero: 351 Puola (Varsova) Ulkomaan valintanumero: 011 Maan numero: 48 Suuntanumero: 22 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Tekninen asiakastuki tai Myynti tai Asiakaspalvelu tai Päänumero tai Tukipalvelun sähköposti (kannettavat tietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (pöytätietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Vaihde Faksivaihde Sähköposti: support.euro.dell.com/pt/en/ dell/ Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti tai tai tai Faksi Sähköposti: Asiakaspalvelun puhelin Asiakaspalvelu Myynti Asiakaspalvelun faksi Vastaanoton faksi Vaihde Tuoteopas 19

22 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Ranska (Pariisi) (Montpellier) Maan numero: 33 Suuntanumero: (1) (4) Sähköposti: support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Vaihde (puhelut Ranskan ulkopuolelta) Myynti Faksi Faksi (puhelut Ranskan ulkopuolelta) Suuryritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Myynti Faksi Ruotsi (Uppland Väsby) Maan numero: 46 Suuntanumero: 8 Sähköposti: Latitude- ja Inspiron-tukipalvelun sähköposti: OptiPlex-tukipalvelun sähköposti: Palvelimien tukipalvelun sähköposti: Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) tuki Teknisen tuen faksi Myynti Tuoteopas

23 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Saksa (Langen) Maan numero: 49 Suuntanumero: 6103 Singapore (Singapore) 5 Maan numero: 65 Suomi (Helsinki) Ulkomaan valintanumero: 990 Maan numero: 358 Suuntanumero: 9 Sveitsi (Geneve) Maan numero: 41 Suuntanumero: 22 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti: Tekninen tuki Pienet yritykset, asiakaspalvelu Maailmanlaajuinen segmentti, asiakaspalvelu Ensisijaiset tilit, asiakaspalvelu Suuret tiliasiakkaat, asiakaspalvelu Julkiset tilit, asiakaspalvelu Vaihde Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Sähköposti: Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Tekninen tuki Teknisen tuen faksi Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Faksi Vaihde Sähköposti: Sähköposti ranskankielisille pienille ja suurille yritysasiakkaille: support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki (Pienet yritykset) Tekninen tuki (suuryritykset) Asiakaspalvelu (pienet yritykset) Asiakaspalvelu (suuryritykset) Faksi Vaihde Tuoteopas 21

24 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Taiwan 2 Maan numero: 886 Tanska (Kööpenhamina) Maan numero: 45 Thaimaa 1 Maan numero: 66 Tšekin tasavalta (Praha) Maan numero: 420 Suuntanumero: 2 Uusi-Seelanti Maan numero: 64 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Tekninen tuki (kannettavat ja pöytätietokoneet) maksuton: Tekninen tuki (palvelimet) maksuton: Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Tukipalvelun sähköposti (kannettavat tietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (pöytätietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Vaihde (relaatio) Faksi, vaihde (relaatio) Vaihde (pienet yritykset) Faksi, vaihde (pienet yritykset) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Myynti maksuton: Sähköposti: Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Teknisen tuen faksi Vaihde Sähköposti (Uusi-Seelanti): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti (Australia): Pienet yritykset Valtio ja yritykset Myynti Faksi Tuoteopas

25 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Yhdysvallat (Austin, Texas) Ulkomaan valintanumero: 011 Maan numero: 1 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Automatisoitu tilauksen online-tilan seurantapalvelu: maksuton: Automaattinen tekninen tuki (kannettavat ja maksuton: pöytätietokoneet) Kuluttaja (kotikäyttö ja kotitoimisto) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu maksuton: DellNet -huolto- ja -tukipavelut maksuton: Dellnet ( ) Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Rahoituspalveluiden Web-sivusto: Rahoituspalvelut (leasing/lainat) maksuton: Rahoituspalvelut (Dellin ensisijaiset tilit [DPA]) maksuton: Yritys Asiakastuki ja tekninen tuki maksuton: Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Tulostimet ja projektorit, tekninen tuki maksuton: Julkinen sektori (hallinto, opetus ja terveydenhuolto) Asiakastuki ja tekninen tuki maksuton: Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Dellin myynti maksuton: tai maksuton: Dell-varastomyymälä (Dellin kunnostetut tietokoneet) maksuton: Ohjelmisto- ja oheislaitemyynti maksuton: Varaosien myynti maksuton: Laajennettu huolto ja takuu, myynti maksuton: Faksi maksuton: Dellin palvelut kuuroille, huonokuuloisille tai puhevammaisille maksuton: DELLTTY ( ) Yhdysvaltojen Neitsytsaaret Yleinen tuki Tuoteopas 23

26 support.dell.com 24 Tuoteopas

27

28

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Käyttöopas 253107569-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3200MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683337

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3200MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683337 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX PHASER 3200MFP. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX PHASER 3200MFP käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Suomi Sisällys Johdanto 3 Kannettavan kiintolevyn kytkeminen 3 Tietojen tallentaminen ja siirtäminen 4 Kannettavan kiintolevyn irrottaminen 5 Tekninen tuki 6 Rajoitetun

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen

Lisätiedot

Järjestelmä- ja tuki- tiedot

Järjestelmä- ja tuki- tiedot Järjestelmä- ja tuki- tiedot Tietokoneen käyttöönotto Perustiedot Avun saaminen Myyntiehdot Rajoitetut takuut ja palautuskäytäntö Ohjelmiston käyttöoikeussopimus Turvallisuustiedot Ympäristötiedot Säädöstenmukaisuustiedot

Lisätiedot

Kolmas painos (toukokuu 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kolmas painos (toukokuu 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Sisältö: - Turvaohjeet, takuutiedot ja muuta huomioon otettavaa - Tietokoneen asennus - Ohjelmien elvytys - Vianmääritys ja häiriöiden poisto - IBM-ohjeiden ja -tukipalvelujen saanti Pikaopas

Lisätiedot

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Käyttöopas Suomi Johdanto Kiitos, kun ostit Verbatimin kannettavan kiintolevyn, jossa on nopea ja käytännöllinen virtaa syöttävä esata -liitäntä. Ennen

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas Phaser 3300MFP Monitoimilaite Phaser 3300MFP Käyttöopas 2008 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat

Lisätiedot

Turvallisuus ja rajoitukset (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Turvallisuus ja rajoitukset (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Turvallisuus ja rajoitukset (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa. Lue tämä kirjanen ennen kuin

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. PJ-673 Matkatulostin. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN

TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. PJ-673 Matkatulostin. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET PJ-673 Matkatulostin Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN Johdanto Kiitos PJ-673 -tulostimen ( tulostin ) ostamisesta. Tämä lämpötulostustekniikkaa hyödyntävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VERBATIM-KIINTOLEVYT

KÄYTTÖOHJE VERBATIM-KIINTOLEVYT KÄYTTÖOHJE VERBATIM-KIINTOLEVYT Rev. 202 Hyvä käyttäjä Kiitos, kun olet valinnut Verbatim-kiintolevy ulkoiseksi tallennuslaitteeksi. Jotta saisit parhaan hyödyn tuotteestasi, suosittelemme tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD Näytöt. Käyttöopas

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD Näytöt. Käyttöopas 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD Näytöt Käyttöopas 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

Chromebox CN-sarja Käyttöopas

Chromebox CN-sarja Käyttöopas Chromebox CN-sarja Käyttöopas FI10314 Tarkistettu ja korjattu painos 4. versio Huhtikuu 2015 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää,

Lisätiedot

IBM. IBM Network Station, tyyppi 8364 (mallit Exx ja Txx) Laitteiston asennusopas. IBM Network Station

IBM. IBM Network Station, tyyppi 8364 (mallit Exx ja Txx) Laitteiston asennusopas. IBM Network Station IBM Network Station IBM IBM Network Station, tyyppi 8364 (mallit Exx ja Txx) Laitteiston asennusopas Julkaisun tuorein versio on osoitteessa http://www.ibm.com/nc/pubs SB11-9131-01 IBM Network Station

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Lisätiedot

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista muutoksista,

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot