Tuoteopas. Dell LCD TV. support.dell.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteopas. Dell LCD TV. www.dell.com support.dell.com"

Transkriptio

1 Dell LCD TV Tuoteopas LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI LÄPI. OPAS SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA SEKÄ VASTUUN RAJOITUKSISTA JA POISSULKEMISISTA, JOTKA SAATTAVAT KOSKEA SINUA. OPAS SISÄLTÄÄ VASTUUN KIISTÄMISLAUSEKKEEN. Malli: W2600 support.dell.com

2

3 Dell LCD TV Tuoteopas Malli: W2600 support.dell.com

4 Huomautukset, varoitukset ja laitteistovaroitukset HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää PC:tä entistä paremmin. LAITTEISTOVAROITUS: Laitteistovaroitukset ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua, tai ohjeita laitteisto-ongelman välttämiseen. VAROITUS: Varoituksissa kerrotaan tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Tekstissä käytetyt tavaramerkit Dell, DELL-logo, Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile ja PowerVault ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä. Malli W2600 Elokuu 2004 Rev. A00

5 Sisällysluettelo VAROITUS: Turvallisuusohjeet TURVALLISUUS: Lamppujen hävittäminen Huomautuksia säädöksistä CE-tiedote (Euroopan unioni) CE-merkkitiedote Dellin yhteystiedot Sisällysluettelo 3

6 4 Sisällysluettelo

7 VAROITUS: Turvallisuusohjeet Lue turvallisuusohjeet ja noudata niitä, kun teet televisioon kytkentöjä ja käytät televisiota. Ohjeita noudattamalla varmistat oman turvallisuutesi sekä suojaat televisiota vahingoittumiselta. VAROITUS: Muiden kuin tässä tuoteoppaassa mainittujen säätimien, säätöjen tai menetelmien käyttäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, sähköonnettomuuden ja/tai mekaanisen vahingon vaaran. Kytkettäessä tietokone televisioon tulee tietokoneen vahingoittamisen estämiseksi tarkistaa, että tietokoneessa valittuna oleva virtalähteen jännite vastaa käytettävissä olevan vaihtovirtalähteen (AC) jännitettä: 115 volttia (V) / 60 hertsiä (Hz) suurimassa osassa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa ja joissakin Kaukoidän maissa, esimerkiksi Japanissa, Etelä-Koreassa (myös 220 volttia (V) / 60 hertsiä (Hz)) ja Taiwanissa. 230 volttia (V) / 50 hertziä (Hz) suurimmassa osassa Eurooppaa, Lähi-itää ja Kaukoitää. Tarkista aina, että televisio on viritetty sähköisesti toimimaan käytettävissä olevalla vaihtovirtajännitteellä. HUOMAUTUS: Televisiossa ei tarvita eikä siinä ole jännitteen valintakytkintä vaihtovirtajännitteen asettamiseksi vastaamaan Käyttöoppaassa määritettyjä jännitearvoja. Älä koskaan työnnä metallikappaleita televisiossa oleviin aukkoihin. Siitä saattaa aiheutua sähköiskun vaara. Älä koskaan kosketa television sisäosia sähköiskuvaaran vuoksi. Vain pätevä teknikko saa avata television kotelon. Älä koskaan käytä televisiota, jos sähköjohto on vahingoittunut. Poista kaikki esineet, jotka kuormittavat sähköjohtoa painollaan. Sijoita sähköjohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Kun kytket television irti virtalähteestä, tartu pistokkeeseen, älä johtoon, ja vedä pistoke irti. Ota huomioon vaihtovirtapistokkeen tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuudet. Vaihtovirtapistokkeessa on kaksi tappia, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi tappia ja kolmantena tappina maadoitustappi. Leveän tapin tai kolmannen tapin tarkoituksena on parantaa turvallisuutta. Jos pistoke ei ole yhteensopiva virtalähteen lähtöliittimen kanssa, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut lähtöliitin. Television kotelossa olevien aukkojen tehtävänä on varmistaa television tuuletus. Ylikuumenemisen estämiseksi näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää. Älä käytä televisiota sängyssä, sohvalla, matolla tai muulla pehmeällä alustalla, etteivät television kotelon pohjassa olevat tuuletusaukot tukkeudu. Jos asetat television kirjahyllyyn tai suljettuun tilaan, tarkista, että ilma pääsee kiertämään ja tuuletus toimii riittävän tehokkaasti. Televisiota ei saa sijoittaa kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä sijoita televisiota kosteiden kellareiden tai pölyisten eteisten kaltaisiin tiloihin. Älä altista televisiota sateelle tai käytä sitä lähellä vesipistettä tai vettä (esimerkiksi keittiössä tai uima-altaan lähettyvillä). Jos televisio kastuu, kytke televisio irti virtalähteestä ja ota välittömästi yhteyttä Delliin. Voit puhdistaa television pyyhkimällä sitä kostealla liinalla tarpeen mukaan. Muista aina ensin irrottaa televisio virtalähteestä. Tuoteopas 5

8 support.dell.com Aseta televisio tukevalle alustalle ja käsittele sitä varoen. Kuvaruutu on lasia ja saattaa vahingoittua television pudotessa tai terävän esineen osuessa siihen. Sijoita televisio riittävän tukevalle alustalle, kuten tv-telineelle, jalustalle, kolmijalalle, kannattimelle tai pöydälle. Pyörillä olevaa tv-telinettä käytettäessä tulee telinettä ja samalla TV:tä siirrettäessä noudattaa varovaisuutta television kaatumisesta aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Ota yhteyttä Delliin ja kysy lisätarvikkeita. Irrota televisio virtalähteestä, kun ulkona on ukkonen tai kun televisiota ei käytetä pitkään aikaan. Sijoita televisio lähelle helposti käytettävissä olevaa virtalähteen lähtöliitäntää. Jos televisio ei toimi normaalisti etenkin jos televisiosta kuuluu poikkeavia ääniä tai televisiosta lähtee haju kytke televisio välittömästi irti virtalähteestä ja ota yhteyttä Delliin. Älä yritä irrottaa takakantta, sillä se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vain pätevä huoltohenkilö saa irrottaa takakannen. Korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa ongelmia. Älä altista televisiota suoralle auringonpaisteelle ja sijoita se etäälle lämmityslaitteista, uunista, takasta ja muista lämpölähteistä. Kytke televisio irti virtalähteestä aina ennen television kunnossapitotoimia. Huoltotoimia vaativa vika Television huoltamiseen tarvitaan pätevä huoltohenkilö, kun sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut televisiota vasten on kaatunut esineitä tai sen sisään on joutunut vettä televisio on ollut sateelle alttiina televisio ei toimi tavalliseen tapaan tai sen suorituskyky muuttuu merkittävästi televisio on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut. Kallistus/kestävyys Kaikkien televisioiden on täytettävä kansainvälisten turvastandardien suositukset kotelon kallistus- ja kestävyysominaisuuksista. Älä heikennä näitä ominaisuuksia kohdistamalla television kotelon etu- tai yläosaan ylimääräisiä vetäviä voimia, jotka saattavat kaataa television. Älä sijoita sähkölaitteita tai -leluja televisiovastaanottimen päälle. Television päältä putoava esine voi vahingoittaa televisiota ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Seinä- tai kattokiinnitys televisio tulee asentaa seinään tai kattoon vain valmistajan suositusten mukaisesti. Voimajohdot ulkoantenni tulee sijoittaa etäälle voimajohdoista. 6 Tuoteopas

9 Ulkoantennin maadoitus Jos olet kytkenyt ulkoantennin vastaanottimeen, tarkista, että antennijärjestelmä on maadoitettu ja suojaa jänniteaalloilta ja staattisten sähkövarausten muodostumiselta. Yhdysvaltain kansallisen sähkökoodin (National Electric Code) osassa 810 ja standardissa ANSI/NFPA No on tietoja eristyksen kunnollisesta maadoituksesta ja antennin varauksenpurkuyksikköön kytketyn sisäänvientijohtimen maadoitetusta tukirakenteesta, maadoitusliittimien koosta, antennin varauksenpurkuyksikön sijainnista, maadoituskytkennästä ja maadoitusvaatimuksista. Esimerkki antennin maadoittamisesta Yhdysvaltain kansallisen sähkökoodin mukaisesti Maadoitusliitos Antennin sisäänvientijohdin Antennin varauksenpurkuyksikkö (NEC section ) Maadoitusjohtimet (NEC section ) Sähkökaappi Maadoitusliitos Maattojärjestelmä (NEC Art 250, Part H ) Katso rajoitetun takuun television huoltoa koskeva osa. Huoltotoimiin on ryhdyttävä, kun televisio on vahingoittunut esimerkiksi sähköjohdon tai pistokkeen vahingoittumisen, televisioon joutuneen nesteen, televisiota vasten kaatuneiden esineiden, television sateelle tai kosteudelle altistumisen, television poikkeavan toiminnan tai alustalta kaatumisen vuoksi. Säilytä tämä tuoteopas. Noudata kaikkia varoituksia. Käytän television puhdistuksessa vain kuivaa liinaa. HUOMAUTUS: Tämä huomautus on tarkoitettu kaapelitelevision asentajille. NEC-koodin kohdissa on ohjeita oikein tehdystä maadoituksesta ja erityisesti kaapelimaadoituksen kytkemisestä rakennuksen maadoitusjärjestelmään mahdollisimman lähelle kaapelin sisäänvientiä. TURVALLISUUS: Lamppujen hävittäminen Hg TELEVISION SISÄPUOLELLA OLEVISSA LAMPUISSA ON ELOHOPEAA, MINKÄ VUOKSI LAMPUT ON TOIMITETTAVA KIERRÄTYSKESKUKSEEN TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN, KANSALLISTEN TAI KANSAINVÄLISTEN LAKIEN MUKAISESTI. LISÄTIETOJA SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCEEN SIVUSTOSSA Tuoteopas 7

10 support.dell.com Huomautuksia säädöksistä Sähkömagneettinen häiriö (EMI) tarkoittaa signaalia tai lähetystä, joka siirtyy vapaassa tilassa tai voimatai signaalilinjojen välityksellä ja vaarantaa radionavigoinnin tai muun turvapalvelun toimintaa tai heikentää, estää tai toistuvasti keskeyttää luvanvaraista radioviestintäpalvelua. Radioviestintäpalveluja ovat muun muassa AM/FM-radiolähetykset, televisiolähetykset, matkapuhelinpalvelut, tutka, lennonjohto, hakulaitteet ja Personal Communication Services (PCS) -palvelut. Sähkömagneettiseen ympäristöön vaikuttavat näiden luvanvaraisten palvelujen lisäksi tahattomat säteilylähteet, esimerkiksi tietokoneet ja muut digitaaliset laitteet. Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan sähkölaitteiden kykyä toimia yhdessä oikein sähkömagneettisessa ympäristössä. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen aiheuttama sähkömagneettinen häiriö on säädösten sallimissa rajoissa, mutta häiriöitä voi silti esiintyä tietyissä käyttökohteissa. Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite häiriöitä radioviestintäpalveluissa. Voit koettaa poistaa mahdollisia häiriöitä seuraavilla toimenpiteillä: Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. Muuta television paikkaa suhteessa vastaanottimeen. Siirrä televisio kauemmaksi vastaanottimesta. Kytke televisio toiseen pistorasiaan, niin että televisio ja vastaanotin eivät ole samassa virtapiirissä. Ota tarvittaessa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön. Dell -tietokoneet on suunniteltu, testattu ja luokitettu niiden käyttötarkoitusta vastaavaa sähkömagneettista ympäristöä varten. Sähkömagneettisella ympäristöluokituksella tarkoitetaan tavallisesti seuraavia harmonisoituja määritelmiä: Luokan A laitteet on yleensä tarkoitettu liike- tai teollisuusympäristöihin. Luokan B laitteet on yleensä tarkoitettu asuinympäristöihin. Tietokoneeseen integroitujen tai liitettyjen tietotekniikkalaitteiden, joihin kuuluvat muun muassa oheislaitteet, laajennuskortit, kirjoittimet, tiedonsiirtolaitteet ja näytöt, on vastattava tietokoneen sähkömagneettista ympäristöluokitusta. Laitteistohuomautus suojatuista signaalikaapeleista: Liitä Dellin laitteisiin oheislaitteita ainoastaan suojatuilla signaalikaapeleilla. Tämä vähentää radioviestintäpalveluille aiheutuvien häiriöiden vaaraa. Käyttämällä suojattuja kaapeleita voit varmistaa, että laitteisto vastaa aiotun käyttöympäristön elektromagneettisen yhteensopivuuden luokitusta. Delliltä on saatavissa kaapeli rinnakkaisporttiin kytkettäviä kirjoittimia varten. Voit halutessasi tilata kaapelin Delliltä Web-osoitteesta accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Useimmat Dell-tietokoneet kuuluvat luokkaan B. Joidenkin lisälaitteiden lisääminen saattaa kuitenkin muuttaa tiettyjen kokoonpanojen luokituksen A-luokaksi. Voit määrittää tietokoneen tai laitteen sähkömagneettisen luokituksen seuraavien kappaleiden tietojen perusteella. Kussakin kappaleessa on tietoja maakohtaisista elektromagneettisen yhteensopivuuden säädöksistä / EMI-säädöksistä tai tuoteturvallisuussäädöksistä. 8 Tuoteopas

11 CE-tiedote (Euroopan unioni) Merkki tarkoittaa, että Dell-televisio on Euroopan unionin elektromagneettisesta yhteensopivuudesta antaman direktiivin 89/336/ETY ja pienjännitedirektiivin 73/23/ETY mukainen. Merkintä tarkoittaa sitä, että tämä Dell-järjestelmä on seuraavien teknisten standardien mukainen: EN Tietotekniikan laitteet Radiohäiriöt Raja-arvot ja mittausmenetelmät. EN Tietotekniikan laitteet Häiriönsieto Raja-arvot ja mittausmenetelmät. EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Osa 3: Raja-arvot Osa 2: Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current Up to and Including 16 A Per Phase)." EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Osa 3: Raja-arvot Osa 3: Jännitteen vaihtelut pienjänniteverkossa laitteille, joiden nimellisvirta on enintään 16 A. EN Tietotekniikan laitteiden turvallisuus. HUOMAUTUS: EN standardin häiriönpäästövaatimuksissa on kaksi luokkaa: Luokka A on tarkoitettu tyypillisille toimistoalueille. Luokka B on tarkoitettu tyypillisille asuinalueille. Kun haluat määrittää television luokituksen, tutki television takapaneelissa, sivupaneelissa tai pohjassa olevat FCC-merkinnät tai ICES-tiedot. Jos television luokitus on FCC-merkintöjen tai ICES-tietojen perusteella A, televisiota koskee seuraava A-luokan varoitus: VAROITUS RADIOVIESTINTÄHÄIRIÖISTÄ: Tämä on luokan A tuote. Asuinympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä radioviestintätaajuuksilla. Tällöin käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos television luokitus on FCC-merkintöjen tai ICES-tietojen perusteella B, televisiota koskee seuraava B-luokan huomautus: Tämä Dell-laite on tarkoitettu käytettäväksi tyypillisessä luokan B asuinympäristössä. Vastaavuusilmoitus edellä lueteltujen direktiivien ja standardien suhteen on arkistoituna osoitteessa Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland. Tuoteopas 9

12 support.dell.com CE-merkkitiedote This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 10 Tuoteopas

13 Dellin yhteystiedot Voit ottaa Delliin yhteyttä sähköisesti siirtymällä johonkin seuraavista sivustoista: support.dell.com (tekninen tuki) premiersupport.dell.com (tekninen tuki opetusalan, hallintoalan ja terveydenhoitoalan asiakkaille sekä pienille ja suurille yritysasiakkaille Premier-, Platinum- ja Gold-asiakkaat mukaan lukien) Etsi maakohtainen Web-osoite asianmukaisen maan tiedoista jäljempänä olevassa taulukossa. HUOMAUTUS: Maksuttomat numerot ovat käytössä kotimaan puheluja varten maassa, jonka tiedoissa numero on mainittu. Kun haluat ottaa yhteyttä Delliin, käytä jäljempänä olevassa taulukossa lueteltuja sähköisiä osoitteita, puhelinnumeroita ja suuntanumeroita. Jos tarvitset apua oikean puhelinnumeron määrittämisessä, ota yhteyttä paikalliseen tai kansainväliseen operaattoriin. Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Alankomaat (Amsterdam) Maan numero: 31 Suuntanumero: 20 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti (tekninen tuki): (Yritys): (Latitude): (Inspiron): (Dimension): (OptiPlex): (Dell Precision): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Teknisen tuen faksi Pienet yritykset, asiakaspalvelu Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset (myynti) Myynti (relaatio) Pienet yritykset, myynnin faksi Myynnin (relaatio) faksi Vaihde Faksivaihde Tuoteopas 11

14 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Alankomaiden Antillit Yleinen tuki Australia (Sydney) Sähköposti (Australia): Ulkomaan valintanumero: 0011 Maan numero: 61 Suuntanumero: 2 Belgia (Bryssel) Maan numero: 32 Suuntanumero: 2 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti (Uusi-Seelanti): Pienet yritykset Valtio ja yritykset maksuton: Ensisijaisten tilien osasto (PAD) maksuton: Asiakaspalvelu maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Transaktiomyynti maksuton: Faksi maksuton: Sähköposti: Sähköposti ranskankielisille asiakkaille: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu Suuryritykset, myynti Faksi Vaihde Brittiläiset Neitsytsaaret Yleinen tuki maksuton: Brunei Tekninen asiakastuki (Pinang, Malesia) Maan numero: 673 Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti (Pinang, Malesia) Tuoteopas

15 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Espanja (Madrid) Maan numero: 34 Suuntanumero: 91 Etelä-Afrikka (Johannesburg) Ulkomaan valintanumero: 09/091 Maan numero: 27 Suuntanumero: 11 Hongkong 1 Maan numero: 852 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti: support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti Vaihde Faksi Suuryritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Faksi Sähköposti: Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti Faksi Vaihde Web-sivusto: support.ap.dell.com Sähköposti: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) Tekninen tuki (OptiPlex, Latitude ja Dell Precision ) Tekninen tuki (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ja PowerVault ) Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Gold, jonotus, EY, kuuma linja Asiakkaan asianajo Suuryritysten laajat tilit Maailmanlaajuiset asiakasohjelmat Keskisuurten yritysten osasto Pienten yritysten osasto Intia Tekninen tuki Myynti Tuoteopas 13

16 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Irlanti (Cherrywood) Ulkomaan valintanumero: 16 Maan numero: 353 Suuntanumero: 1 Iso-Britannia (Bracknell) Maan numero: 44 Suuntanumero: 1344 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti: Tekninen tuki Ison-Britannian tekninen tuki (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Kotikäyttäjä, asiakaspalvelu Pienet yritykset, asiakaspalvelu Ison-Britannian asiakaspalvelu (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Suuryritykset, asiakaspalvelu Suuryritysten asiakaspalvelu (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Irlanti (myynti) Ison-Britannian myyntitoiminnot (vain kotimaanpuhelut Isossa-Britanniassa) Faksi/myynnin faksi Vaihde Asiakaspalvelun /uk/en/ecare/form/home.asp Sähköposti: Tekninen tuki (suuryritykset / ensisijaiset tilit / PAD [vähintään työntekijää]) Tekninen tuki (suora/pad ja yleinen) Maailmanlaajuiset tilit, asiakaspalvelu Pienet yritykset, asiakaspalvelu Suuryritykset, asiakaspalvelu Ensisijaiset tilit ( työntekijää), asiakaspalvelu Keskushallinto, asiakaspalvelu Paikallishallinto ja opetus, asiakaspalvelu Terveydenhoitoala, asiakaspalvelu Pienet yritykset, myynti Suuryritykset / Julkinen sektori, myynti Pienet yritykset, faksi Tuoteopas

17 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Italia (Milano) Maan numero: 39 Suuntanumero: 02 Itävalta (Wien) Ulkomaan valintanumero: 900 Maan numero: 43 Suuntanumero: 1 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti: support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Vaihde Yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Vaihde Sähköposti: Pienet yritykset (myynti) Pienet yritykset (myynti) Pienet yritykset (myynti) Ensisijaiset tilit / Suuryritysten asiakaspalvelu Pienet yritykset, tekninen tuki Ensisijaiset tilit / Suuryritysten tekninen tuki Vaihde Tuoteopas 15

18 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Japani (Kawasaki) 1 Maan numero: 81 Suuntanumero: 44 Kaakkois-Aasia ja Tyynimeri Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Web-sivusto: support.jp.dell.com Tekninen tuki (palvelimet) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (palvelimet) Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Dimension ja Inspiron) Tekninen tuki (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude ) Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude) maksuton: Tekninen tuki (Axim ) maksuton: Tekninen tuki Japanin ulkopuolella (Axim) Faksipalvelu Kaikkina vuorokauden aikoina toimiva automatisoitu tilauspalvelu Asiakaspalvelu Yritysmyyntiosasto (enintään 400 työntekijää) Ensisijaisten tilien osasto, myynti (yli 400 työntekijää) Suuryritysten laajat tilit, myynti (yli työntekijää) Julkisen sektorin myynti (valtionelimet, oppilaitokset ja terveydenhuolto) Maailmanlaajuinen segmentti, Japani Yksittäinen käyttäjä Vaihde Tekninen asiakastuki, asiakaspalvelu ja myynti (Pinang, Malesia) Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tuoteopas

19 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Kanada (North York, Ontario) Ulkomaan valintanumero: 011 Tilauksen online-tila: Automatisoitu tekninen tuki maksuton: Teknisen tuen faksi maksuton: Asiakaspalvelu (pienet yritykset) maksuton: Asiakaspalvelu (keskisuuret ja suuret yritykset, valtio) maksuton: Tekninen tuki (pienet yritykset) maksuton: Tekninen tuki (keskisuuret ja suuret yritykset, valtion yritykset) maksuton: Kiina (Amoy) Maan numero: 86 Suuntanumero: 592 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Myynti (pienet yritykset) maksuton: Myynti (keskisuuret ja suuret yritykset, maksuton: valtion yritykset) Varaosien ja huoltopalvelujen myynti Tekninen tukisivusto: support.dell.com.cn Teknisen tuen sähköposti: Teknisen tuen faksinumero: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron ) maksuton: Tekninen tuki (OptiPlex, Latitude ja maksuton: Dell Precision ) Tekninen tuki (palvelimet ja tallennus) maksuton: Tekninen tuki (projektorit, PDA-laitteet, tulostimet, maksuton: kytkimet, reitittimet yms.) Asiakkaan käyttökokemus maksuton: Pienet yritykset maksuton: Ensisijaisten tilien osasto maksuton: Suuryritysten laajat tilit (GCP) maksuton: Suuryritysten laajat tilit, kirjanpito maksuton: Suuryritysten laajat tilit, pohjoisosat maksuton: Suurtyritysten laajat tilit, pohjoisosien hallinto maksuton: ja opetus Suuryritysten laajat tilit, itäosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, itäosien hallinto ja opetus maksuton: Suuryritysten laajat tilit, jonotus (työryhmä) maksuton: Suuryritysten laajat tilit, eteläosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, länsiosa maksuton: Suuryritysten laajat tilit, varaosat maksuton: Tuoteopas 17

20 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Korea (Soul) 1 Maan numero: 82 Suuntanumero: 2 Kreikka Maan numero: 30 Luxemburg Maan numero: 352 Macao Maan numero: 853 Malesia (Pinang) Maan numero: 60 Suuntanumero: 4 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki maksuton: Myynti maksuton: Asiakaspalvelu (Soul, Korea) maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Faksi Vaihde Sähköposti: support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Tekninen tuki Gold-asiakkaiden tekninen tuki Vaihde Myynti Faksi Sähköposti: Tekninen tuki (Bryssel, Belgia) Pienet yritykset, myynti (Bryssel, Belgia) maksuton: Suuryritykset, myynti (Bryssel, Belgia) Asiakaspalvelu (Bryssel, Belgia) Faksi (Bryssel, Belgia) Vaihde (Bryssel, Belgia) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti maksuton: Tekninen tuki (Dell Precision, OptiPlex ja Latitude) maksuton: Tekninen tuki (Dimension ja Inspiron) maksuton: Asiakaspalvelu Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Tuoteopas

21 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Meksiko Maan numero: 52 Norja (Lysaker) Maan numero: 47 Portugali Maan numero: 351 Puola (Varsova) Ulkomaan valintanumero: 011 Maan numero: 48 Suuntanumero: 22 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Tekninen asiakastuki tai Myynti tai Asiakaspalvelu tai Päänumero tai Tukipalvelun sähköposti (kannettavat tietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (pöytätietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Vaihde Faksivaihde Sähköposti: support.euro.dell.com/pt/en/ dell/ Tekninen tuki Asiakaspalvelu Myynti tai tai tai Faksi Sähköposti: Asiakaspalvelun puhelin Asiakaspalvelu Myynti Asiakaspalvelun faksi Vastaanoton faksi Vaihde Tuoteopas 19

22 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Ranska (Pariisi) (Montpellier) Maan numero: 33 Suuntanumero: (1) (4) Sähköposti: support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Pienet yritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Vaihde (puhelut Ranskan ulkopuolelta) Myynti Faksi Faksi (puhelut Ranskan ulkopuolelta) Suuryritykset Tekninen tuki Asiakaspalvelu Vaihde Myynti Faksi Ruotsi (Uppland Väsby) Maan numero: 46 Suuntanumero: 8 Sähköposti: Latitude- ja Inspiron-tukipalvelun sähköposti: OptiPlex-tukipalvelun sähköposti: Palvelimien tukipalvelun sähköposti: Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) tuki Teknisen tuen faksi Myynti Tuoteopas

23 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Saksa (Langen) Maan numero: 49 Suuntanumero: 6103 Singapore (Singapore) 5 Maan numero: 65 Suomi (Helsinki) Ulkomaan valintanumero: 990 Maan numero: 358 Suuntanumero: 9 Sveitsi (Geneve) Maan numero: 41 Suuntanumero: 22 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Sähköposti: Tekninen tuki Pienet yritykset, asiakaspalvelu Maailmanlaajuinen segmentti, asiakaspalvelu Ensisijaiset tilit, asiakaspalvelu Suuret tiliasiakkaat, asiakaspalvelu Julkiset tilit, asiakaspalvelu Vaihde Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Sähköposti: Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Tekninen tuki Teknisen tuen faksi Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Faksi Vaihde Sähköposti: Sähköposti ranskankielisille pienille ja suurille yritysasiakkaille: support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Tekninen tuki (Pienet yritykset) Tekninen tuki (suuryritykset) Asiakaspalvelu (pienet yritykset) Asiakaspalvelu (suuryritykset) Faksi Vaihde Tuoteopas 21

24 support.dell.com Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Taiwan 2 Maan numero: 886 Tanska (Kööpenhamina) Maan numero: 45 Thaimaa 1 Maan numero: 66 Tšekin tasavalta (Praha) Maan numero: 420 Suuntanumero: 2 Uusi-Seelanti Maan numero: 64 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Tekninen tuki (kannettavat ja pöytätietokoneet) maksuton: Tekninen tuki (palvelimet) maksuton: Transaktiomyynti maksuton: Suuryritykset, myynti maksuton: Tukipalvelun sähköposti (kannettavat tietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (pöytätietokoneet): Tukipalvelun sähköposti (palvelimet): Tekninen tuki Asiakaspalvelu (relaatio) Pienet yritykset, asiakaspalvelu Vaihde (relaatio) Faksi, vaihde (relaatio) Vaihde (pienet yritykset) Faksi, vaihde (pienet yritykset) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu (Pinang, Malesia) Myynti maksuton: Sähköposti: Tekninen tuki Asiakaspalvelu Faksi Teknisen tuen faksi Vaihde Sähköposti (Uusi-Seelanti): Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Sähköposti (Australia): Pienet yritykset Valtio ja yritykset Myynti Faksi Tuoteopas

25 Maa (paikkakunta) Ulkomaan valintanumero Maan numero Suuntanumero Yhdysvallat (Austin, Texas) Ulkomaan valintanumero: 011 Maan numero: 1 Osaston nimi tai palvelualue, Web-sivusto ja sähköpostiosoite Suuntanumerot, paikalliset numerot ja maksuttomat numerot Automatisoitu tilauksen online-tilan seurantapalvelu: maksuton: Automaattinen tekninen tuki (kannettavat ja maksuton: pöytätietokoneet) Kuluttaja (kotikäyttö ja kotitoimisto) Tekninen tuki maksuton: Asiakaspalvelu maksuton: DellNet -huolto- ja -tukipavelut maksuton: Dellnet ( ) Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Rahoituspalveluiden Web-sivusto: Rahoituspalvelut (leasing/lainat) maksuton: Rahoituspalvelut (Dellin ensisijaiset tilit [DPA]) maksuton: Yritys Asiakastuki ja tekninen tuki maksuton: Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Tulostimet ja projektorit, tekninen tuki maksuton: Julkinen sektori (hallinto, opetus ja terveydenhuolto) Asiakastuki ja tekninen tuki maksuton: Työntekijöiden osto-ohjelman (EPP) asiakkaat maksuton: Dellin myynti maksuton: tai maksuton: Dell-varastomyymälä (Dellin kunnostetut tietokoneet) maksuton: Ohjelmisto- ja oheislaitemyynti maksuton: Varaosien myynti maksuton: Laajennettu huolto ja takuu, myynti maksuton: Faksi maksuton: Dellin palvelut kuuroille, huonokuuloisille tai puhevammaisille maksuton: DELLTTY ( ) Yhdysvaltojen Neitsytsaaret Yleinen tuki Tuoteopas 23

26 support.dell.com 24 Tuoteopas

27

28

Dell OptiPlex 390/3010

Dell OptiPlex 390/3010 Dell OptiPlex 390/3010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Minitorni Näkymä

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Suomi Sisällys Johdanto 3 Kannettavan kiintolevyn kytkeminen 3 Tietojen tallentaminen ja siirtäminen 4 Kannettavan kiintolevyn irrottaminen 5 Tekninen tuki 6 Rajoitetun

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Tietoja varoituksista. Dell Precision T5500/T5500n Asennus- ja ominaisuustiedot. Torni etu- ja takakuva

Tietoja varoituksista. Dell Precision T5500/T5500n Asennus- ja ominaisuustiedot. Torni etu- ja takakuva Tietoja varoituksista VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Precision T5500/T5500n Asennus- ja ominaisuustiedot

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Latitude E5430

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. www.facebook.com/denverelectronics

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Vostro 2420 Näkymä

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Dell Latitude E6430s. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä ja takaa. Tietoja vaaroista

Dell Latitude E6430s. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä ja takaa. Tietoja vaaroista Dell Latitude E6430s Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa

Lisätiedot

TONER 2 DIGITAALINEN TRANSPONOINTILAITE TONER 2 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 #1 #2 #3 #4 #5 POWER AV 1 # AV 2 KÄYTTÖOPAS

TONER 2 DIGITAALINEN TRANSPONOINTILAITE TONER 2 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 #1 #2 #3 #4 #5 POWER AV 1 # AV 2 KÄYTTÖOPAS TONE 2 DIGITAAINEN TANSPONOINTIAITE TONE 2 b5 b4 b3 b2 b1 #1 #2 #3 #4 #5 POWE # KÄYTTÖOPAS SUOMI Turvaohjeet 8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi lai tetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Dell Vostro 3460/3560

Dell Vostro 3460/3560 Dell Vostro 3460/3560 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Vostro 3460 - Näkymä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet Vaikka sääntöjen noudattamiseen liittyvät asiat voidaankin usein ratkaista paikallistasolla, RPM International Inc.:n ( RPM ) tukilinja tarjoaa vaihtoehtoisen

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

EMIX-0 DIGITAAINEN MIKSEI SÄVEKOKEUDENSÄÄDÖÄ EMIX-0 SOUCE AV AV POWE VO VO VO KÄYTTÖOPAS FINNISH Turvaohjeet 8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi lai tetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Dell Latitude E6230/E6330

Dell Latitude E6230/E6330 Dell Latitude E6230/E6330 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Latitude E6230

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Dell Optiplex 9010. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä. Tietoja vaaroista

Dell Optiplex 9010. Asennus- ja ominaisuustiedot. Näkymä edestä. Tietoja vaaroista Dell Optiplex 9010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä Kuva 1.

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY PlayStation Camera Käyttöohje CUH-ZEY2 7028418 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-20 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

...ILMAN KOMPROMISSEJA! ...ILMAN KOMPROMISSEJA! MODUULIRAKENNE Kentällä laajennettavissa yksittäisillä venttiilipaikoilla Venttiilimäärä valittavissa aina 16 paikkaan asti Saatavana laadukkaita lisätarvikkeita Kaksi eri kokoa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Dell Precision T1600. Asennus- ja ominaisuustiedot. Tietoja vaaroista. Näkymä edestä ja takaa

Dell Precision T1600. Asennus- ja ominaisuustiedot. Tietoja vaaroista. Näkymä edestä ja takaa Dell Precision T1600 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FM RADIO. Käyttöohjeet.

FM RADIO. Käyttöohjeet. FM RADIO Käyttöohjeet www.facebook.com/denverelectronics ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. 1. Lue ohjeet - Kaikki

Lisätiedot

Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA

Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN KUVAN OTTAMINEN LIIKKEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÄMINEN AJASTETTU KUVAAMINEN LÄMPÖTILAN TARKISTAMINEN 1. painos FI 9311293 Turvallisuutesi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Latitude

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TAD FINNISH / SUOMI

TAD FINNISH / SUOMI TAD-10082 FINNISH / SUOMI Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot