Käytettävyyden testaus: XboxMediaCenter ohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytettävyyden testaus: XboxMediaCenter ohjelmisto"

Transkriptio

1 KOG181 Käytettävyyden perusteet Käytettävyyden testaus: XboxMediaCenter ohjelmisto Maila Herrala

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Xbox Media Center Xbox XboxMediaCenter Käytettävyysarvioinnin tulokset SUS-menetelmä Nielsenin heuristiikat Käytettävyyden testaus Testausmenetelmät Ääneen ajattelu SUS-menetelmä Koejärjestelyt Testauksen suorituksen arviointi Tulokset Ääneen ajattelu SUS-menetelmä Pohdinta...17 Lähdeluettelo...19

3 1 JOHDANTO Asiantuntijoiden tekemien käytettävyysarvioiden lisäksi jokainen tuote tulisi testata myös loppukäyttäjien edustajilla. Käytettävyystestausmenetelmiä on useita ja niiden valinnassa tulee huomioida tuotteen valmiusaste, käyttäjäryhmä ja tuotteen tyyppi. Käytettävyystestaus antaa yleensä paremman kuvan tuotteen käytettävyydestä kuin asiantuntijan tekemä käytettävyysarvio, koska koehenkilöt ovat tuotteen mahdollisia loppukäyttäjiä. Heidän tekemistään mahdollisista virheistä ja ongelmista tuotteen suunnittelijat löytävät helposti parannus- ja kehityskohteita. Tässä harjoitustyössä testataan XboxMediaCenter-ohjelmiston käytettävyyttä. Tälle ohjelmistolle on tehty aikaisemmassa harjoitustyössä käytettävyysarvio ja tämän työn tarkoituksena on peilata käyttäjätestien kautta tuotteen käytettävyyttä siitä tehtyyn arvioon, jonka tulos esitetään ennen varsinaista käytettävyystestiä. Testissä on mukana neljä eri ikäistä koehenkilöä. Testausmenetelminä käytetään ääneen ajattelua sekä SUS-menetelmää, jotka on esitelty testausmenetelmillä. 3

4 2 XBOX MEDIA CENTER 2.1 Xbox Xbox on Microsoftin julkaisema pelikonsoli. Tämä viihde-elektroniikkalaite on tarkoitettu videopelien pelaamiseen ja sen kuvaa katsellaan yleensä television ruudulta ja ohjataan erillisen peliohjaimen avulla (Kuvio 1). Xboxiin voi kiinnittää neljä peliohjainta ja siinä on oma kiintolevy pelitallennuksia ja musiikkia varten. KUVIO 1. Xbox-pelikonsoli ja ohjain. 2.2 XboxMediaCenter XboxMediaCenter (XBMC) on ilmainen Xboxiin tarkoitettu multimedia-soitin. XBMC:tä voidaan käyttää videoiden, musiikin ja kuvien soittamiseen sekä katseluun. Ohjelmisto tukee kaikkia yleisimpiä tiedostoformaatteja, kuten mpeg-1/2/4, DivX, mp3, jpg, gif ja niitä voidaan soittaa suoraan CD/DVD levyltä tai Xboxin kovalevyltä. XBMC:tä voidaan ohjata ja käyttää sen omalla kaukosäätimellä ja Xboxin omalla peliohjaimella. Liittämällä konsoliin USB-portin kautta tavallisen hiiren ja/tai näppäimistön, voidaan ohjelmistoa käyttää samalla tavalla kuin mitä tahansa tietokoneohjelmaa. Kuviossa 2 näkyy ohjelmiston perusnäkymä. 4

5 KUVIO 2. XboxMediaCenterin perusnäkymä. 5

6 3 KÄYTETTÄVYYSARVIOINNIN TULOKSET Arvion edellisessä harjoitustyössä XboxMediaCenter-ohjelmistoa kahdella eri menetelmällä: SUS-menetelmällä sekä Nielsenin heuristiikoilla (tiivistelmät alla). Kokeillessani ohjelmiston ominaisuuksia, huomasin, että sen käyttö oli todella helppoa ja käytön oppi helposti. Ohjelmiston ulkoasu oli miellyttävä, valikot olivat selkeitä ja asiat oli järjestetty loogisesti. Ongelmakohdiksi muodostuivat palautteen ja selkeiden virheilmoitusten antaminen käyttäjälle. Ohjelmistoa käyttäessä ei aina tienny, mitä kone tekee, koska lataus- tai odota-ikkunaa ei aina ilmestynyt ruutuun, vaikka kone selvästi haki joitain tietoja muistista. Virheilmoitusten muoto ja sisältö olivat myös erittäin vajaavaiset, joka aiheutti sen, että käyttäjä ei tiennyt mistä virhe johtui ja miten virheen kanssa tulisi toimia. Kaikenkaikkiaan tuote oli erittäin helppokäyttöinen ja voisin suositella sitä kaikille Xbox-pelikonsolin omistajille. 3.1 SUS-menetelmä 1. Uskon, että voisin käyttää tätä tuotetta säännöllisesti Minusta tämä tuote oli liian monimutkainen Minusta tuotetta oli helppo käyttää Luulen, että tarvitsisin teknistä tukea, jotta voisin käyttää tätä tuotetta. 5. Minusta tuotteen erilaiset ominaisuudet oli yhdistetty hyvin yhdeksi kokonaisuudeksi. 6. Mielestäni tuotteessa oli liian paljon ristiriitoja Uskon, että suurin osa ihmisistä oppii käyttämään tätä tuotetta vaivatta. 8. Minusta tätä tuotetta oli hankala käyttää Tunsin itseni varmaksi käyttäessäni tuotetta

7 10. Minun täytyy oppia paljon uusia asioita ennen kuin voin jatkaa tämän tuotteen käyttöä SUS-menetelmän ohjeiden mukaan ohjelmiston käytettävyydelle voidaan laskea numeerinen arvo. Tässä tapauksessa arvoksi saatiin 85, mikä asteikolla on hyvä. Tuotteen käytettävyys on tämän arvion perusteella hyvä, mutta käyttövarmuutta vähensi muun muassa se, että ohjelmisto ei aina antanut viestiä siitä, mitä se oli tekemässä ja toisaalta ohjelmiston ajoittainen kaksikielisyys häiritsi. 3.2 Nielsenin heuristiikat 1. Yksinkertainen ja helppo dialogi Tuotteen päävalikko on selkeä ja siitä näkee helposti tarjolla olevat toiminnot. Näkymissä ei ole ylimääräistä tietoa ja kaikki valikot toimivat loogisesti. Kuvan vasemman laidan valintanäppäimet antavat vihjeen sanamuodollaan tai pienellä nuolella siitä minkälaisia ominaisuuksia sillä voi säätää. 2. Puhu käyttäjän kieltä Ohjelmisto on pääasiassa suomenkielinen, mikä on hyvä ajatellen useinkin nuorta käyttäjäkuntaa. Muun muassa asetukset-valikossa on hyvin osattu käyttää tekstin lisäksi myös kuvakieltä, jolloin video-, musiikki-, kuva-, käyttöliittymä- ja muut asetukset on helppo löytää. Paikka paikoin ohjelmistoon oli kuitenkin jäänyt myös englanninkielistä termistöä, mikä saattaa vaikeuttaa joidenkin toimintojen ymmärtämistä ja käyttöä. 3. Minimoi käyttäjän muistikuorma Käyttäjän muistikuorma ei rasitu liikaa käytön aikana. Valikkohierarkiat ovat hyvin lyhyitä ja yläreunassa lukee aina missä valikossa kulloinkin ollaan. 7

8 4. Johdonmukaisuus Kaikki valikot toimivat samalla tavalla ja ovat johdonmukaisia. Erilaiset valintatoiminnot ovat aina kuvan vasemmanpuoleisessa kehyksessä ja tiedostot oikeassa. Valintatoiminnot toimivat kaikialla samalla tavalla ja klikkaamalla muuttavat suoraan oikeanpuoleisen ikkunan näkymää halutunlaiseksi. 5. Palaute Ohjelmisto ei aina kertonut käyttäjälle, mitä se oli tekemässä. Jos esimerkiksi etsi tiedostosta jotain tietoa, saattoi hakuun mennä todella kauan, eikä ohjelmisto antanut siitä mitään informaatiota. Joissakin tilanteissa latausikkuna kuitenkin aukesi, jolloin näki latauksen etenemisen väripalkissa ja latauksen pystyi myös keskeyttämään. 6. Selkeästi merkityt poistumisreitit Ohjelmistossa ei ole ollenkaan merkittyjä poistumisreittejä. Päävalikon oikeassa alalaidassa on näppäin Xboxin sammuttamista varten, mutta valikoissa poistumismahdollisuutta erillisellä näppäimellä ei ole. Poistuminen tapahtuu peliohjaimen back- tai B-näppäintä painamalla. Käytettäessä hiirtä tai näppäimistöä paluu edelliseen valikkoon ei ole niin selvä. Kokeilemalla selvisi, että näppäimistössä paluu onnistuu esc-näppäimen avulla ja hiiren oikeanpuoleinen nappi ajaa saman asian. 7. Oikopolkujen ja tehokkaiden työskentelytapojen tukeminen Ohjelmisto on rakenteeltaan niin yksinkertainen, että edes kokenut käyttäjä ei välttämättä tarvitse erillisiä pikanäppäimiä. Omia käyttöliittymä- ja muita asetuksia voi kuitenkin helposti säätää Asetukset-valikon alta. 8. Hyvät virheilmoitukset 8

9 Ohjelman antamat virheilmoitukset eivät ole käytettävyyden kannalta kovin hyviä. Saamani virheilmoitus oli kaksikielinen ja se ei kertonut oikeastaan yhtään mitään. Mihin tämä virheilmoitus liittyy ja miten tämän virheen yli voi päästä? 9. Estä virheet Virheitä ei ole pystytty täysin poistamaan, mutta koska ohjelmisto on vapaata lähdekoodia ja jatkuvan kehityksen alla, uskon, että näistä viimeisistäkin virheistä voidaan päästä eroon. 10. Avustustoiminnot ja dokumentaatio Ohjelmiston peruskäyttöön ei tarvitse teknistä tukea, opetusta eikä ohjekirjaa. Internetistä löytyy kuitenkin wikipedia tyyppinen online manual (Anonyymi 2), joka on loogisesti järjestetty johdantoon, asennukseen ja käyttöön. Sivustolta löytyy myös paljon muuta tietoa ohjelmistoon liittyen. 9

10 4 KÄYTETTÄVYYDEN TESTAUS Testattavana on XboxMediaCenter-ohjelmisto, jolle on jo aikaisemmin tehty käytettävyysarvio. Käytettävyystestillä haetaan tukea tehdylle käytettävyysarviolle. Tässä käytettävyystestissä käytetään kahta testausmenetelmää: ääneen ajattelua sekä SUS-kaavaketta. Ääneen ajattelu-menetelmä valittiin sen takia, että sen avulla käyttäjä pääsee tehtävien kautta testaamaan ohjelmistoa ja toisaalta testaaja tietää koko ajan miksi käyttäjä tekee jotain. SUS-kaavakkeen valinta perustui sen yksinkertaiseen ja nopeaan käytettävyyden arvioon. Jokaisen koekäyttäjän on helppo täyttää se. Käytettävyystestaukset suoritettiin ja testauksessa oli mukana 4 koehenkilöä iältään vuotta. 4.1 Testausmenetelmät Ääneen ajattelu Ääneen ajattelu on yksi käytetyimmistä ja arvostetuimmista käytettävyyssuunnittelun menetelmistä. Ääneen ajattelu testillä tarkoitetaan sitä, että koehenkilö ajattelee jatkuvasti ääneen suorittaessaan hänelle annettuja tehtäviä. Kun käyttäjä pukee ajatuksensa sanoiksi, on testaajan helpompi ymmärtää käyttäjän toimintatapoja ja löytää mahdolliset ongelmapaikat. (Nielsen 1993, s. 195) Ääneen ajattelu testissä on suositeltavaa nauhoittaa tai kuvata koko testitapahtuma ja mielellään myös kirjoittaa ylös mahdollisimman paljon käyttötilanteessa esiintulevia asioita. Videoiden ja äänitteiden avulla voidaan palata testitilanteeseen ja tehdä uusia huomioita, mitä koetilanteessa ei välttämättä havaittu. Ääneen ajattelussa on kuitenkin muutama epäkohta, jotka täytyy koetilanteessa tai viimeistään tuloksia arvioitaessa ottaa huomioon. Käytettävyysongelmista voi saada virheellisen kuvan, jos koehenkilön subjektiivisille teorioille annetaan liikaa painoarvoa. Toisaalta koko ääneen ajatteleminen voi olla käyttäjälle hyvin luonnotonta ja vaikeaa ja koehenkilön voi olla vaikeaa jatkuvasti selittää mitä hän 10

11 tekee. Osa koehenkilöistä voi vaatia myös ohjaavia kysymyksiä, kuten Mitä sinä ajattelet nyt? tai Miten lähtisit jatkamaan tästä?. (Nielsen 1993, s ) SUS-menetelmä System Usability Scale (SUS) on yksinkertainen ja subjektiivinen kymmenen kohdan käytettävyysarviointimenetelmä. Testin kysymykset kattavat monipuolisesti käytettävyyteen liittyviä asioita, kuten tuotteen monimutkaisuutta tai tarvetta tukee tuotteen käytössä. Käyttäjällä on mahdollisuus vastata jokaiseen väittämään asteikolla yhdestä viiteen, missä yksi tarkoittaa täysin eri mieltä ja viisi täysin samaa mieltä. Alla menetelmän väittämät vapaasti suomennettuna (Brooke 1996, s ) 1. Uskon, että voisin käyttää tätä tuotetta säännöllisesti. 2. Minusta tämä tuote oli liian monimutkainen. 3. Minusta tuotetta oli helppo käyttää. 4. Luulen, että tarvitsisin teknistä tukea, jotta voisin käyttää tätä tuotetta. 5. Minusta tuotteen erilaiset ominaisuudet oli yhdistetty hyvin yhdeksi kokonaisuudeksi. 6. Mielestäni tuotteessa oli liian paljon ristiriitoja. 7. Uskon, että suurin osa ihmisistä oppii käyttämään tätä tuotetta vaivatta. 8. Minusta tätä tuotetta oli hankala käyttää. 9. Tunsin itseni varmaksi käyttäessäni tuotetta. 10. Minun täytyy oppia paljon uusia asioita ennen kuin voin jatkaa tämän tuotteen käyttöä. Käyttäjän antamat vastaukset pisteytetään, jotta yksittäisiä tuloksia voidaan vertailla. Jokaisen vastauksen vaikutus on 0-4 pistettä. Väittämien 1,3,5,7 ja 9 kohdalla vastauksesta viisi (täysin samaa mieltä) saa 4 pistettä ja vastauksesta yksi (täysin eri mieltä) 0 pistettä. Väittämissä 2,4,6,8 ja 10 pisteytys menee päinvastoin, eli vastauksesta viisi saa 0 pistettä ja vastauksesta yksi 4 pistettä. Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja kerrotaan luvulla 2,5, jolloin saadaan lopullinen SUS-arvo. SUSarvo voi vaihdella 0 ja 100 pisteen välillä. SUS-menetelmää tulisi käyttää sen jälkeen 11

12 kun käyttäjällä on ollut jonkin aikaa mahdollisuus kokeilla tuotetta, mutta ennen varsinaista kyselyä tai keskustelua. (Brooke 1996, s.194) 4.2 Koejärjestelyt Ohjelmiston käytettävyystestaus suoritetaan pelikonsolin normaaleissa käyttöolosuhteissa olohuoneessa sohvalla istuen. Pelikonsoli on käynnistetty valmiiksi ja ohjelmiston päänäkymä on valmiiksi televisio-ruudulla. Koehenkilölle kerrotaan ensin mistä testissä on kyse, jonka jälkeen hänelle tehdään alkuhaastattelu. Alkuhaastattelussa kysytään käyttäjän ikä, sukupuoli ja ohjelmiston aikaisempi käyttökokemus. Ennen varsinaisen testin aloittamista käyttäjältä kysytään osaako hän käyttää pelikonsolin ohjainta ja tarvittaessa hänelle kerrotaan miten ohjelmistossa liikutaan peliohjaimen avulla. Opastus annetaan, koska tässä ei yritetä testata peliohjaimen käytettävyyttä, vaan itse ohjelmiston. Puuteet ohjaimen käytössä voivat vaikuttaa negatiivisesti myös ohjemistosta saataviin testituloksiin. Tämän jälkeen käyttäjältä kysytään onko hän valmis aloittamaan testin. Varsinaisessa käytettävyystestissä käyttäjälle annetaan yksitellen pienillä lapuilla 4 tehtävää (Taulukko 1). Koehenkilön tulee suorittaa tehtävät järjestyksessä ja ajatella tehtäviä suorittaessaan ääneen. Testaaja kirjoittaa ajatteluketjut ja mahdolliset ongelmat kannettavalla tietokoneella muistiin, koska nauhuria ei ollut mahdollista saada koetilanteessa käyttöön. Kun koehenkilö on suoriutunut kaikista tehtävistä, häntä pyydetään arvioimaan ohjelmiston käytettävyyttä SUS-kaavakkeen avulla. Taulukko 1. Käytettävyystestin tehtävät 1. Käynnistä Stepmania-peli. 2. Käynnistä Shoutcast rock-kanava EHR Rock. 3. Tarkista ylihuomisen sää Oulussa ja Lontoossa. 4. Katso minkälainen näytönsäästäjä ohjelmistossa on käytössä. 12

13 Ennen varsinaisia testejä suoritetaan pilotti-testi, jonka avulla nähdään onko kysymykset ja varsinaiset koetehtävät oikeanlaisia ja hyvin muotoiltuja. Samalla voidaan myös tarkistaa onko tarvetta lisäkysymyksiin ja tehtäviin. Jos pilottitestissä ei tule esiin ongelmia tai korjattavaa, voidaan tulokset ottaa mukaan lopulliseen käytettävyystestaukseen. 4.4 Testauksen suorituksen arviointi Käytettävyystestaus sujuin ongelmitta, mutta testijärjestelyissä ja kysymyksissä olisi ollut kuitenkin parantamisen varaa. Testin aikana olisi ollut hyvä käyttää nauhuria tai videoida testitilanne, mutta valitettavasti testin aikana ei ollut mahdollista saada käsiin kumpaakaan näistä laitteista. Testitilanteen nauhoittaminen olisi antanut testaajalle mahdollisuuden palata testitilanteeseen ja huomata joitain asioita, jotka testitilanteessa meni ohi. Toisaalta testaaja olisi myös voinut keskittyä testitilanteen aikana enemmän käyttäjän ja hänen tekemisien seuraamiseen, sen sijaan, että olisi tietokoneella kirjoittanut käyttäjän ääneen ajattelua. Testikysymysten valinnassa olisi voinut keskittyä enemmän ohjelmiston perinteisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Nyt testikysymykset testasivat enemmän ohjelmiston analogiaa, loogisuutta sekä käyttäjän tietokoneosaamista. Viimeinen näistä kävi esille näytönsäästäjään liittyvän kysymyksen kohdalla. Koehenkilö, joka oli käyttänyt paljon tietokoneita ja muita ohjelmistoja löysi tämän asetuksen vaivatta, mutta vähemmän koneita käyttäneiden ja niitä säätäneiden oli huomattavan vaikeaa löytää oikea ratkaisu. Toisaalta tämä kysymyksen asettelu antoi käyttäjälle tehtäväksi surffailla ohjelmistossa ja testata sen kokonaiskäytettävyyttä eikä esimerkiksi yhden toiminnon, musiikin- tai videonsoittamisen käytettävyyttä. Jos olisi halunnut testata aivan koko ohjelmiston käytettävyyttä, olisi tehtävien pitänyt olla paljon monipuolisempia ja kysymyksiä olisi pitänyt olla paljon enemmän. Näin oltaisiin päästy testaamaan huomattavasti paremmin ohjelmiston käytettävyyttä. 13

14 5 TULOKSET Koetilanne meni asetetulla kysymyksillä hyvin ja pilottitestaus otettiin varsinaisiin koetuloksiin mukaan, koska muutokset eivät pilottitestauksen jälkeen tuntuneet tarpeellisilta. Koehenkilö 1 oli mukana pilottitestauksessa. Koehenkilöiden lähtötiedot löytyvät alla olevassa taulukossa. Taulukko 2. Koehenkilöt Sukupuoli Ikä Aikaisempi käyttökokemus koehenkilö 1 nainen 22 Käyttänyt ohjelmistoa jonkin verran, noin kerran kuussa. koehenkilö 2 mies 17 Nähnyt, kun joku toinen on käyttänyt ohjelmistoa, mutta ei ole itse koskaan käyttänyt. koehenkilö 3 nainen 48 Ei ole koskaan nähnyt tai käyttänyt vastaavaa ohjelmistoa. koehenkilö 4 nainen 22 Ei ole käyttänyt tätä ohjelmistoa, mutta PlayStation2:n on tuttu laite. 5.1 Ääneen ajattelu Ääneen ajattelussa annetut tehtävät vaikenivat loppua kohden. Ensimmäisen tehtävän suorittamiseen meni kaikilta huomattavasti vähemmän aikaa kuin esimerkiksi kolmannen tai neljännen tehtävän tekemiseen. Ensimmäisen tehtävän kohdalla kaikki koehenkilöt suoriutuivat mallikkaasti eikä ongelmia ollut. Sinnehän pääsi helposti etenemällä seuraavasti: Ohjelmisto -> Games -> Stepmania. Muutama koehenkilö mainitsi englannin kielestä, mutta sanoivat, ettei se haittaa, koska he osaavat kuitenkin sen verran hyvin ja games on hyvin usein esille tuleva sana. 14

15 Toisena tehtävänä oli käynnistää shoutcast rock-radiokanava EHR-rock. Tässäkin kaikki kohenkilöt löysivät tiensä suoraan musiikki-kansioon, minkä jälkeen tulikin hieman ongelmia ja pohdintaa. Oliskohan se tuossa EMR-kansiossa... Ei tästä pääse mihinkään, pitäiskö tästä päästä johonkin?... Ai tuossahan tuo Shoutcast lukeekin!, koehenkilö 2. Tuosta Shoutcast... Pääseekö tästä eteenpäin?... Voi hyvänen aika... No oliskohan se sitten R:n kohdalla... Mutta senhän piti olla EHR Rock, että olisko sittenkin E:n kohdalla... Ei ole. No sitten R:n kohdalle... Rock... En minä täältä mitään löydä. Kamalan epäselvä. Liikaa tekstiä eikä jaksa lukea. Menee heti hermot., koehenkilö 4. Shoutcast-radiokanavan haku on suhteellisen helppo, mutta siinä pitää selata pitkiä listoja ensin tyylisuunnan valinnassa, minkä jälkeen käyttäjälle aukeaa vielä lista kaikista kuuluvista radiokanavasti. Tästä enemmän tai vähemmän selkeästä radiokanavien nimilistasta käyttäjän pitää sitten selata haluamansa. Käyttäjän onneksi nimilista on kuitenkin aakkosjärjestyksessä. Ylihuominen sää Oulussa löytyi helposti, mutta Lontoon sään valitseminen tuotti taas ongelmia. Yksi koehenkilöistä löysi sen vahingossa, koska ei katsonut näkymää kokonaan ja luuli, että nuolesta valitaan seuraava päivä, mutta sieltä tulikin heti Lontoon sää. Kaksi koehenkilöä meni etsimään kaupungin valintaa asetuksista. Sinne olikin listattu Sääasemat numerojäjestykseen ja vaihtoehtoina olivat Oulu, Lontoo ja New Orleans. Lontoon klikkaaminen ei tuottanutkaan haluttua tulosta, vaan käyttöliittymä pyysi antamaan uutta kaupunkia, minkä sää tarkistetaan. Mitä tämä tekee. Miksi tämä sääasema 2 ei aukaise Lontoon säätä? Miten tästä pääsee pois. Ihan pönttö, koehenkilö 3. Pienen pohdinnan jälkeen kaikki sään asetuksiin eksyneet koehenkilöt päätyivät siihen tulokseen, että sieltä ei kaupunkia saa valittua vaan sen pitää löytyä säänpäänäkymästä. Pienten nuolten havaitseminen kaupungin nimen vierestä vei aikaa, mutta lopulta kaikki koehenkilöt pääsivät tarkistamaan myös Lontoon sään. 15

16 Hei... Täältä nuolilla valitsemalla saa eri kaupungit. Nyt kun tarkemmin ajattelee niin asetuksista säädetään jotain muuta., koehenkilö 3. Viimeisenä tehtävänä oli tarkistaa minkälainen näytönsäästäjä ohjelmistossa on käytössä. Kerroin koehenkilöille, että näytönsäästäjän voi tarkistaa jostain valikosta, eikä tarkoituksena ollut jäädä odottamaan sen päälle menemistä. Tämä tehtävä tuotti monelle yllättäviä vaikeuksia. Vain yhdelle koehenkilölle oli heti selvää mistä tällainen voidaan säätää. Asetukset kuulostaa uskottavalta... tästä käyttöliittymä tai järjestelmä... hmm... käyttöliittymä liittyy suoremmin siihen... siellähän se näytönsäästäjä onkin, koehenkilö 2. Käyn ohjelmista katsomassa. ei ole täällä. back. Asetuksiin. ei tässä oo sitä, mä meen takas. Menin tiedostonhallintaan. o ou! mä meen takas. mäpä meen kuviin. pictures. tyhjää. ei täsäkään oo. Perusjutut osaa, mutta tätä ei tarvitse jatkuvasti. takas asetuksiin..., koehenkilö 1. Voisin mennä kuviin. Automaattisesti aattelis, että se olis kuvissa. Ei. Toisaalta se vois olla asetuksissakin. Voi ei täällä on englantia! Vois kaikki olla suomeksi. Mitä tuo Screenshot folder tarkoittaa? siinä on tuo screen ja sehän tarkoittaa näyttöä... ai sitä tarkottaa... sen [näytönsäästäjän] on pakko olla täällä asetuksissa jossain... koehenkilö 4. Lopulta kaikki kohenkilöt löysivät oikean paikan ja testi voitiin päätää. Kysyin vielä koehenkilöitä, olivatko he saaneet hyvän kuvan ohjelmistosta ja sen toiminnasta sekä annoin heille mahdollisuuden kokeilla vielä sen käyttöä ilman erityistä tehtävää tai ääneen ajattelua. Tämän jälkeen pyysin heitä täyttämään SUS-kaavakkeen. 5.2 SUS-menetelmä 16

17 Jokainen koehenkilö täytti kaavakkeen heti suoritettuaan ääneen ajattelussa annetut tehtävät. Kaavakkeen täyttämiseen meni kohenkilöitä muutama minuutti. SUSmenetelmästä saadut käytettävyyspisteet koehenkilöittäin vaihtelivat suuresti, mikä yllätti minut. SUS-pisteiden haitari oli alla olevan taulukon mukaisesti: Taulukko 3. SUS-menetelmällä saadut käytettävyyspisteet koehenkilöittäin koehenkilö 1 80 koehenkilö 2 75,5 koehenkilö 3 47,5 koehenkilö 4 40 SUS-menetelmän tuloksissa heijastui selvästi epävarmuus ääneen ajattelu tehtävien suorittamisessa. Ne koehenkilöt, joilla oli eniten ongelmia ja epävarmuutta, antoivat myös huonoimmat arvostelut SUS-kaavakkeella. En halua tässä eritellä yksittäisten kysymysten vastauksia, koska koehenkilöitä oli niin vähän ja yksikin poikkeama vastauksessa vaikuttaa tulokseen merkittävästi. Koehenkilöittäin saadut käytettävyyspisteet kuitenkin antavat jonkinlaisen kuva ohjelmiston käytettävyydestä. 5.3 Pohdinta Ääneen ajattelun kysymykset olisi voinut näin jälkikäteen ajateltuna valita paremmin, kuten jo testauksen suorituksen arvioinnissa pohdin. Testitilanteessa saattoi helposti myös huomata koehenkilöiden tietokoneosaamisen taso ja asenteen uusia asioita kohtaan. Koehenkilöt 1 ja 2, joilla oli toisella aikaisempaa kokemusta ohjelmiston käytöstä ja toisella muuten paljon tietokoneosamista, asennoituivat koetilanteeseen avoimesti ja osasivat käyttää ohjelmistoa heti. Koehenkilöillä 3 ja 4 oli melko vähän tietokoneosaamista ja asenne uusia ohjelmistoja kohtaan oli hyvin epäileväinen ja he olivat valmiita luovuttamaan tehtävien suorittamisessa heti ongelmia kohdatessaan. Tämä alkuasenne sekä tietynlainen väärintekemisen ja osaamattomuuden pelko heijastui selvästi myös SUS-kyselyn tuloksiin. 17

18 Lähes kaikilla koehenkilöillä oli ongelmia ääneen ajattelussa ja heitä joutui kysymysten avulla kannustamaan kertomaan mitä tekivät. Kaikki olivat hyvin lyhytsanaisia, mutta yleensä kuitenkin pysyin selvillä siitä, miksi he tekivät mitäkin. Koehenkilöillä oli myös taipumusta jäädä miettimään johonkin valikkoon pitkäksi aikaa, eivätkä he uskaltaneet kokeilla eri vaihtoehtoja. Yritin tällaisessa tilanteessa kannustaa heitä vapaasti kokeilemaan ja etsimään, koska virheiden tekeminen ja eri paikkohin eksyminen ei haittaa. Minulla oli testaajana myös suuri kiusaus auttaa koehenkilöitä ongelmatilanteessa. Tämä johtui siitä, että kaikki koehenkilöt olivat minulle tuttuja ja epätoivoisen etsimisen ja valittamisen kuunteleminen oli tietyllä tavalla hankalaa, koska itse kuitenkin testitilanteessa osasin käyttää ohjelmistoa ja tiesin miten tehtävät tulisi suorittaa. Onnistuin kuitenkin melko hyvin opastamaan koehenkilöitä omaan ajatteluun ja ratkaisemaan tehtävät oman päättelyn kautta ilman minun apua. 18

19 LÄHDELUETTELO Anonyymi 1. XBMC Media Center. [WWW-dokumentti]. <http://www.xboxmediacenter.de/> Luettu Anonyymi 2. XboxMediaCenter Online Manual. [WWW-dokumentti]. <http://www.xboxmediacenter.com/wiki/index.php?title=xbox_media_center_onlin e_manual> Luettu Brooke, J SUS: a quick and dirty usability scale. In: Jordan & Thomas & Weerdmeester & McClelland. Usability Evaluation in Industry. s Nielsen, J Usability engineering. Boston. Academic Press Inc. 358 s. 19

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti.

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti. 1 Kodu Ohjeet Kodun käynnistys - Kodu peli kun on asennettu ja hienosäädetty omalle koneelle kohdilleen, niin sitten ei muutakuin pelaamaan / tekemään pelejä. Vihreästä Kodu kuvakkeesta pääset aloittamaan.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta:

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta: Kertausharjoitus Koe alkaa palvelimelta käynnistettävällä lyhyellä kuunteluosiolla, jonka sinä käynnistät. Sinun ei tarvitse odottaa kuunteluosion loppumista vaan voit edetä seuraaviin tehtäviin, kun koet

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Sähköinen ylioppilaskoe. Arvostelupalvelun käyttöohje opettajille

Sähköinen ylioppilaskoe. Arvostelupalvelun käyttöohje opettajille Sähköinen ylioppilaskoe Arvostelupalvelun käyttöohje opettajille 1 Arvostelupalvelu löytyy osoitteesta koe.ylioppilastutkinto.fi 2 Koevastausten salassapidon turvaamiseksi käytämme vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, kevät 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä lukija,

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

TIEA343 - Robottiohjelmointi 2011

TIEA343 - Robottiohjelmointi 2011 Samuli Rahkonen 6.7.2011 TIEA343 - Robottiohjelmointi 2011 Tämä on Jyväskylän yliopistossa järjestetyn robottiohjelmointikurssin harjoitustyön dokumentaatio. Robotin tarkoitus Robotin tarkoitus on ampua

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko Muutos navigointivalikkoon Kaikkiin työtiloihin on lisätty uusi Arviointi-valikko. Täältä löydät tutut Suoritustiedot sekä Oppimishistorian. Arviointi-valikkoon on lisätty uudet kesällä julkaistavat työkalut:

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijä: Teksti ja ulkoasu: Sari Pajarinen Piirroskuvat: Renja Perälä TIETOKONEELLA

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot